Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 \ ' \*5 REGWSIANEBSÅNFGHDEISQK 'Eü'üü MEDLNSBIADE årgang (1995-) 1996

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1995 i Regensianerersamfundet på Collegium Domus Regiæ holdes fredag d. 24. november kl ' DAGSORDEN Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kassereren fremlægger revideret regnskab Revisorerne afgiver betænkning. Forslag om forhøjelse af kontingent til 100 kr.. Valg af formand Valg af kasserer Valg af fem bestyrelsesmedlemmer xoooxicxmprh. Valg af to revisorer 10. Eventuelt Generalforsamlingens deltagere vil derefter samles omkring den af kassereren kreerede menu: FORRET: á la surprise "95" HOVEDRET: á la surprise "95" EFTERRET: á la surprise "95" Hertil serveres passende vine, i passende tempo og i passende mængder. Under ledelse af revydirektøren vil vi, støttet af musikdirektøren, se og høre nogle af Regensrevyens fremragende numre. TILMELDING: til kassererens kontor senest 20. nov. Ring og tal med Inge Frost. Middag og revy 125 kr. og betales i løbet af generalforsamlingen. ' Sommerturen 1996 bliver lørdag den 31. august. Besøg på DMI.

3 GENERALFORSAMLINGEN den 18. november 1994 ' v _..x - v, «- l Dt e Thøger i kjle og hvidt, der skyler en e bjee. Opstillingen afslører, at de tilgængelige øl er i baggrunden t. h. 34 veloplagte medlemmer gik målbevidst til angreb på pilsnerkasserne, som klokkeren havde udvalgt med omhu - og med en del ny ansigter i forsamlingen gjorde formanden rede for, et uhyre aktivt år, hvor Regensianersamfundet havde stået som garanter for, at nulevende regensianere kunne få en oplevelse, de er ene om i de 150 år, der er gået siden Hostrup skrev,,genboerne : Iført kostumer fra Det Kongelige Teater, der også stillede Baron Bolten gratis til rådighed, fik vi de første opførelser af,,genboerne med levende regensianere. Ganske mange af samfundets medlemmer var med - og de to fyldte teatersale kunne ved selvsyn konstatere, at Waage Sandø sammen med en snes regensianere havde præsteret miraklet: En opførelse, der fik megen anerkendelse også fra stærkt teaterkyndig side. Intet overskud På gen.fors. 93 skitserede jeg muligheden for, at arrangementet kunne blive starten på dannelsen af en beskeden fond, hvorfra samfundet kunne bidrage med løsningen af enkelte afgrænsede opgaver. Restaurering af,,lille sal var en klar mulighed, men forudsætningen var jo, at der kunne skabes et overskud. Det kom der ikke. Billetprisen var sat, sådan at ingen kunne hævde, at det var dyrt, men med kun 136 pladser i salen, var udgifterne især til,,programmet så store, at overskuddet forsvandt. Punchesoldet på salæ balancerede.

4 Økonomiens Houdini - kasserer Henrik Teide forslaget fremsat, mens forsamlingen var travlt optaget af at udskifte bajerne, dels havde dirigenten Ole Nygaard og formanden trukket tiden så længe, at sulten var ved at melde sig, at formanden blev stående. Generalforsamlingen sluttede med, at Thøger Købke Christiansen, der nu førte sig frem i kjole og hvidt, oplevede et hukommelsestab til skade for medlemmerne. Da han blev valgt til bestyrelsen i l993 lovede han med klar røst en kasse bajer som ringe tak for den udviste tillid. Det løfte er arkiveret et ukendt sted hos ham, men det huskes af medlemmerne'. Thøger Købke Christiansen skylder generalforsamlingen en k(m)asse bajere. John Idorn, formand Regnskabet blev som sædvanligt fremlagt i krystalklar form. Kassereren Henrik Teide havde accepteret påtalen fra revisorerne i 1993 om, at man ikke længere ville acceptere busbilletter a 10 kr. i regnskabet. Det var nøje kontrolleret af revisorerne, på hvis vegne William Hertz, kunne betegne underskuddet som velmotiveret med vægten lagt på kassererens bemærkning om, at programmet var tilsendt samfundets medlemmer gratis (incl. porto a 15 kr). Det var, trods ihærdige anstrengelser, kun lykkedes at skaffe een sponsor til programmet.. i i _ Valgene Den fra programmet så kendte histori- i ker, Niels Kr. Steensberg, motivcrede Revisor William Herts erklærede kassereren forslag til ny formand3 mens dels blev for at være mentalt ogfysisk i orden.

5 Det bli'r svært at få den kasse til gen. fars Thøger Købke Christiansen er flygtet fra landet. Han hævde): at det er firmaet F Smidt der har forfremmet ham ved at sende ham til Argentina, men vi andre ved bedre: Han frygter generalforsamlingen. Under middagen efter generalforsamlingen uddelte kassereren med rund hånd den overvældende legatstrøm til følgende: 9x6:Petrine Holm 8x12: Beinta Sophia Weisner Johansen Klokkerlegat efterår 93: Camilla Sløk og Tine Astrup Larsen Klokkerlegat forår 94: Esben Krohn og Jacob Danneskiold Samsøe Revydirektør: Lisbet Ilkjær Humørlegat: Heidi von Wettstein Revydirektør Lisbet Ilkjær, Særlige opmuntringslegater: Nanna der med elegance havde sørgetfor Gadegaard, Sidsel Søndergaard, Anna at _udvælge ale bedste mfmre fra re'vyen Sandberg, Christine Thrane, Suzanne "1 behagelig betragtning og hørmg- Gudbjerg-Hansen og Lone Legaard REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE Efter valget på generalforsamlingen 18. nov. 1994: Formand: John Idom, Bukkeballevej 69, 2960 Rungsted Kyst Kasserer: Henrik Teide, advokat, Åmosebakken 3, 2830 Virum Medlemmer: Karsten Knudsen, dommer, Ordrupdalsvej 12 B, 2920 Charlottenlund Morten Samuelsson, advokat, Hellerupvej 65, 2900 Hellerup Bodil Stenvang, lektor, Slotsvænget 23, 3400 Hillerød Mette Korsholm, magart., Vardegade 23, 2.tv., 2100 København Ø Thøger Købke Christiansen, civ.ing., Dagmargade 45, 3., 2200 København N Revisorer: Peter Bøggild, candpolit., Ll. Strandstræde 12, 1254 København K William Hertz, læge, Tibberup Allé 23, 3060 Espergærde Desuden er de herskende klokkere medlemmer.

6 Zoologisk have - og overblik Regensianersamfundets sommertur gik, til Frederiksberg Slot, hvor Hærens offcersskole holder til, ret så misundt af de to Øvrige værn på Holmen og i Værløse.,,Misundelsen skjules med bemærkninger om den påvirkning, der kommer til hærens folk fra den nærliggende zoologiske have - hvortil svaret er:,, Vi er det eneste værn, der har overblik over situationen og landet fordi vi kan se længere end til Valby bakke Sandt nok - for Hærens Officersskole ligger på det højeste punkt i Københavnsområdet: 31 meter over havet. Det er toppen af Valby bakke, der herfra falder gennem Søndermarken mod syd - og en del af den blev gravet igennem, da man i 1847 skulle lave jernbanen til Roskilde. Samme år iøvrigt, som Gl. Carlsberg blev grundlagt. Alligevel er det også rigtigt at sige Frederiksberg Bakke - og henvise betegnelsen Valby bakke til vejen syd for Søndermarken. Vi holdt sommerturpause i 1994 på grund af arbejdet med Genboerne på Baron Bolten, men nu var samfundet der altså igen, og det er altid godt at høre vurderingen:,,hvor er det bare en skam, at ikke flere ta,r sig sammen. Denne gang passede det fint for de Heltfornemt - blandt de fremmødte var seks-syv medlemmer, vi ikke havde set på sommerturen de sidste mange år Major Finn Mogensen gi 'r de indledende kommentarer. Helt t.v. vor tidligere formand, Mogens Holm Nielsen.

7 fremmødte, for den beskedne mængde sikrede, at alle i god tid kom med op og ned ad trapper og rundt ad de kringlede gange - så alle kunne få gavn af vor guide. Han var et fund. Major Finn Mogensen udstrålede al den glæde, der forekommer så naturlig, når man har eet af byens smukkeste hjem at arbejde i. Byen ja - for det er jo Frederiksberg, der alene undgik Københavns plyndring af forstæderne i 1901, da såvel Sundbyerne som Brønshøj og Valby blev indlemmet. Frederiksberg modsatte sig ethvert,,frieri. Deraf det forbavsende, at Kjøbenhavns Boldklub ligger på Frederiksberg - med bl.a. tennisbaner på slottets grund. Frederiksberg holdt i lang tid placeringen som den trediestørste købstad i riget.. Hærens officersskole er naturligvis forsvarets ældste af slagsen. Den blev oprettet i 1713, og er Europas ældste fortsat bestående institution af slagsen, ligesom Hærens Gymnastikskole i Ryvangen fra 1804 er den ældste af sin art. Skolen kom til slottet i 1868 og skal betale den indvendige vedligeholdelse af eget budget, mens det udvendige sorterer under to ministerier: Bolig- og finansministeriet. Vi blev inviteret indenfor i Marskalsalen. Vi gik ad den beskedne bagdør, mens officielle gæster modtages fra havesiden. Her blev der holdt frokost ved ekskong Konstantin og prinsesse Anne-Marias sølvbryllup. Når officererne holder fester, danses der udelukkende lancier i det fornemme rum. Riddersalen har,,middle-of-the-road musik, mens der er diskotek i cafeteriet - med meget få,,kunder. Derfra til læsestuen, der samtidigt tjener som en del af KGB-arkiverne. Det er bare sådan, at KGB i denne forbindelse står for Kongelig Garnisons Bibliotek. Her er også en række portrætter af tidligere militære helte - de spiller fortsat en rolle i det daglige, for elevklasserne har ikke tal eller bogstaver. De har hver et navn efter een af heltene. Overalt passerede vi fornemme søjler, lavet af marmor. Troede vi. Der var planlagt marmor, men pengene slap op, så alle søjler er - med een enkelt undtagelse - træ, der er malet, så det ligner til perfektion. Spejlene, der findes i overtal er hentet fra det Glückstadt slot, der nu er nedrevet. Vi passerede Frederik VIS soveværelse også kaldet det kinesiske værelse med reference til Ø.K., der har sat det i stand. Frederik VI havde som andre enevældskonger styr på etiketten. Hans modtageværelser ligger sådan placeret, at de fornemste kunne ha næsten direkte adgang, mens meget lidt betydende skulle gennem 13 værelser, før de nåede frem. Det kunne sikkert ta, modet fra nogle af dem, inden den nåede frem med klagen. Der er kun tre værelser, der ikke er i brug til daglig. Det er Fr. VIs soveværelse, dronningens tekøkken (også kaldet prinsessemes pandekagekøkken) og Dronningens badeværelse,, i kælderen (bortset fra at det er rammen om en kølig pilsner for nogle festdeltagere). Pandekagekøkkenet er helt beklædt med fliser, leveret af fabrikken, der lå i St. Kongensgade. Hollandske kakler fra 1700-tallet, men lige ved siden af den eneste marmordørkarm i slottet, er der et'minus. Een kakkel er hugget ud og

8 fjernet, og det har ikke været muligt at finde en kakkel mage til. Gerningsmanden er ukendt, men nu er der avanceret tyverialarm. Rundturen sluttede i kirken, en af de mest ejendommelige kirker i Københavnsområdet. Da Hærens Officersskole kom til slottet, blev den lavet om til bibliotek. Fra 1920 begyndte man at tale om det triste i den aktion, og 1932 blev rummet genindviet som kirke. Fr.berg slots sogn omfatter alle boliger i randen omkring Søndermarken. Kassereren var heldigvis med og han havde fundet stedet, hvor sommerturen sluttede med en herlig frokost: I M.G. Petersens familiehave i Pile allé nr. 16. Det er Krøgers have, der ligger i nr. 18 (hjørnet af Roskildevej) mens Ejnar Hansens,,Ny Familiehave ligger i nr ved indkørslen til,,josty. Vel mødt næste år: Nye ansigter omkring frokosten: t.v. Karen ' Frydsbjerg og Johannes Langhoff. Th. Inger Langhojf Mogens Frydsbjerg, derefter Inter Struwe,. Carl Kähler og Peter Bøggild. På venstre side er det Svend Holm, Ulla Nicolaisen, Mogens Holm Nielsen. Damerne omkring Peter Bøggild hører til ham og Kähler (Lotte Reumert og Lene Rasmussen). Højre side: Lillian og Øjvind Knudsen, Peter Lindegaard med frue, Paul Sandfort og frue (der står op), Rasmus Fog plus Teide og frue.

9 Fra en dagbo Mit første halve år so, En varm og stille septemberaften i det Herrens år 1994 begyndte Klokkeratet PIPi geni geni gen. Et Klokkerat der på mange måder satte nye grænser for, hvad Klokkergerningen har lov til. Trods min seriøse planlægning, blev Generalforsamlingen lige vel spændende. Claus Dahl og Niels Leifer viste sig at være værdige modstandere, der ovenikøbet havde forberedt sig. Men pøblen (de foreningsløse) er en farlig allieret, og ikke så snart havde Claus Dahl talt, før pøblen hujede og stemte hver for sig. Nej - så hellere en god gammel aftale (der på forunderlig vis blev overholdt) mellem PIP, Gamle Skrap og Conventet. Derefter husker jeg intet, før jeg vågnede med ondt i hovedet og en klokke under hovedpuden. Slåbrokarrangementet Jeg havde til Generalforsamlingen lovet at genindføre slåbrokarrangementet. Den tradition var vist gledet ud året før. Men som noget nyt forsøgte jeg at skabe sammenhæng mellem mine egne og teater-, og musikdirektørernes initiativer. For eksempel var der den ene uge teatertur til,,dark på Betty Nansen og næste uge slåbrok med instruktøren Kathrine Wiedemann. Inden da havde jeg i anledning af guldalderudstillingeme i København fået Asger Schnack ind til lidt oplæsning og uforpligtende snak om guldalderdigtere. Stor succes! Mikkel Hess (t.v. ) gør sig klar til rollen som smedesvend Christian Madsen i "Genboerne " og afgåede klokker Jakob Danneskiold-Samsøe var hans følgesvend Mikkel. Semestrets første slåbrokarrangement var et Symposion (regensianere, der fortæller om et emne, de ved noget om - fx deres speciale). Min første Symposiongæst var den tidligere regensianer Erik Barfoed, der berettede om mord og incest i Kong Ødipus. Succesen med død og tragedie blev fulgt op af Signe Risum, der fortalte om den sidste koleraepedimi i København. Flere døde og et par gode historier om, hvad regensianerne lavede dengang.

10 Indflytterfesten blev - med kun lidt overtalse af indflytterne - til opfyldelsen af en gammel drøm: Den franske Revolution. Med fantasifulde udklædninger og larmende kanoner (leveret af Teologisk Skydeforening) blev det en indflytterfest af den bedste slags. Revyen Jeg havde udnævnt Lisbet llkjær til Revydirektør allerede i september, og dermed havde Revyen bedre muligheder, end den havde haft i lang tid. Og med sikker organisatorisk sans diri gerede hun revyfolket, så jeg selv blot kunne slappe af og sikre snapsen og de gule ærter. Næste morgen kunne jeg med hovedpine konstatere, at alt var lykkedes. Juleballet Efter november fulgte december og dermed også Juleballet. Aldrig har vi (så vidt jeg ved) været så mange gæster til et Julebal. 145 Regensianere med mere mødte op til indbagt laks og pæretærte. Den trange plads gorde det svært for folk at slappe af, men efterhånden som vinen gled ned, blev tætheden kun en fordel. Og da Poul Kjøller klokken halv l trådte frem som midnatsgæst, ville euforien ingen ende tage. Træt og sejlende lukkede og slukkede jeg ved 7-tiden næste morgen. Nytårsbal Oven på juleballet burde jeg nok være stoppet, men da der 5-6 forskellige steder på Regensen skulle spises Nytårsmiddage skyndte jeg mig at arrangere et efter midnat Nytårsbal i Lillesal. Stor jubel og megen glæde til sent på natten. Min sidste gerning foruden generalforsamlingen var en slåbrokaften med den smukke pianist Christina Bjørkøe, der henrykkede alle med en uforglemmelig koncert. Mikkel Hagen Hess, - nu x-klokker Slåbrok er iflg Nudansk Ordbog hentet fra plattysk, hvor det hedder slaaprok. Første led fra plattysk slaapen, tysk schlafen og beslægtet med eng sleep og dansk slap. 2. led er fra plattysk rok og tysk rock for en lang hjemmefrakke. Slåbrokstil bruges litterært om skødesløs skrivemåde. Store Nordiske Konversationsleksikon fra 1922 tilføjer: Oprindelig en kammerklædning eller negligékostume, senere en slags magelig hjemmefrakke af varmt stof Hermed en anmodning fra redaktøren til regensianerne: Hvem laver et lille kulturhistoriske skitse af slåbrokken på samme måde, som Marthe Seiden skrev om gaflen? Om symposion (lat: symposium) skriver Gyldendals fremmedordborg: sym=samtidig med og posion= afledning afposein, der betyder at drikke. Altså drikkelag, gæstebud især med åndfuld diskussion, videnskabelig eller faglig konference eller diskussionsmøde - med enkelt indhold. Alt efter Platons,,dialog 10

11 Klokkerberet-. ning forår 1995 med Hof-dominans ip Fredag d. 17. febr. markerede Niels Leifer - forgangne forårs uforglemmelige løjtnant von Buddinge på Baron ' Bolten sin 28 års fødselsdag med at blive valgt til klokker. Han konstaterer selv, uhyre beskedent, at generalforsamlingen ikke blev særligt spændende, fordi Hofs dominans var for stor. Men det var vistførste generalforsamling, der var i mediernes søgelys, fordi Georg,,Hvad han nu hedder" fra P 1 's montagegruppe sammen med et par af sine kolleger styrtede rundt på gården med deres meget store mikrofoner og optog ti timer på bånd oven i de 158, de allerede havde til programmet,,ånden i flasken (udsendt 24. juni). Fødselsdagen kom derved lidt i anden række, skriver han og fortsætter: men jeg bliver da stadig varm om hjertet, når jeg mindes, hvorledes Gårdens yngste forening, Ping, aflagde visit hos os i Hof under vores middag, afsang en fødselsdagssjofling 0g forærede mig et Vægur, om hvilket man kan sige, at det da i det mindste går nogenlunde præcist. Da det hele var overstået, sad Vores Forening med en Sportsdirektør, en Porcelænsdame, en Brugsdame og en Klokker. Hvordan det kunne gå til, har vi endnu ikke helt forstået, men det var relativt let at forhandle, da det hurtigt stod klart, at der ikke rigtig var andre Niels Leifer uforlignelig som løjtnant von Buddinge, der, som Anders And, er til grin, ligegyldigt, hvad han laver. seriøse kandidater til Klokkeratet. Gamle skulle selvfølgelig lige markere og stillede en kandidat, men han trak sig, inden det kom -til afstemning. Så, som sagt, rigtig spændende blev Generalforsamlingen aldrig. Men den var våd, hvilket jeg også kunne konstatere, da jeg næste fonniddag startede mit Klokkerat med klud og en gulvspand, der ligesom gryden i,,svinedrengen kunne fortælle - ikke hvad folk skulle have til middag, men hvad de havde fået til middag. Sidenhen fik jeg heldigvis indflytterrøve til denne lidet eftertragtede tjans. Indflyttere var der i øvrigt ikke voldsomt mange af i sidste semester og da slet ikke i starten

12 af semestret, så det var ret hårdt arbejde at arrangere og afvikle Indflytterfesten, der blev afviklet 25. marts som en,,stjemefest, hvor folk var klædt ud som diverse stjerner indenfor film, musik, osv. Men festen var i hvert fald en fortjent succes. Ikke mindst var vores live-karaoke-singalong-show forrygende: de nu afgåede musikdirektører stillede op med et lille tre-mands pop/ rockorkester,,,ole and the Allrights, og så kunne festdeltagerne komme op og synge for. (Grane syntes vist, det larmede lidt rigeligt...) Margrethe og meteorologerne Lindefrokosten er umiddelbart mere overkommelig, men jeg frygtede alligevel lidt for mine nerver, mit blodtryk, osv. Dronning Margrethe havde nemlig deltaget både 5 og 10 år tidligere, og derfor inviterede jeg hende naturligvis til at komme. Hun sagde desværre nej tak - og dermed tog jeg forberedelserne med lidt mere ro. Nu var det største problem imidlertid vejret - foråret havde endnu ikke vist sig fra sin mest gavmilde side og vor ædle Lind var knap nok sprunget ud. I dagene op til torsdag d. 11. maj var det mildest talt hundekoldt og det øsregnede - det så lidt ud til at jeg skulle huskes for det Klokkerat, hvor Lindefrokosten blev holdt i Store Sal. På selve dagen regnede det igen det meste af formiddagen og jeg ringede hvert femte minut til Danmarks Meteorologiske Institut, der faktisk lovede mig, at det efter klokken ville holde tørt resten af dagen. Folk troede jeg var sindssyg, da jeg derfor halvanden time inden frokostens start dekreterede, at vi dækkede op ude i gården, hvor det stadig regnede. DMI fik dog ret: det holdt tørt, men vi frøs så voldsomt, at jeg måtte ud og købe ekstra snaps undervejs. Det var selvfølgelig ikke for koldt til en probat vandkamp, hvor Regensianersamfundets Mette Korsholm fik demonstreret sit ekstremt elendige sigte og hvor arkitekten Bülow fra Bretton-Meyers tegnestue fik den fortjente spand vand i hovedet, som de fleste herinde vist gerne ville have kastet, efter at det forgangne semesters renovation af gårdens kloakker og brostensbelægning var kommet til at strække sig over 5 måneder (på det tidspunkt kunne vi selvfølgelig ikke vide, at renovationen af 3. gangs køkken, som Bülow også stod for, skulle komme til at tage noget lignende... ). Vi havde under frokosten besøg at en hestevogn fra Carlsbergs stalde, mens Carlsberg Museum for første gang i umindelige tider Me deltog. Det hænger sammen med det sørgelige faktum, at Hof,s og Gamlels traditionelle julefrokost på Carlsberg året forinden var blevet sparet væk, og så syntes Carlsberg ikke, at de kunne tage imod vores invitation. Frokosten havde allerede året før hængt i en tynd tråd, men da fik jeg ved lobbyarbejde gennem mit studenterjob netop i Carlsbergs Besøgsafdeling og Museum reddet den - men nu gik den altså ikke længere. Trist at en sådan 40 år gammel tradition skal spares væk af en virksomhed, hvis overskud sidste år var på 1,3 mia. kr. før skat... Elers og gammelt øl Lindeballet d. 17. juni forløb fint med lækker mad, masser af vin, portvin, cigarer, osv. Desværre var vejret ikke til

13 musik og dans under Linden, så selve ballet kom 'til at foregå i Lille Sal. Til gengæld var bandet, Sting Jarn, det bedste jeg har hørt spille til en fest herinde! Under middagen kom jeg til at sige til ' Provstinden, at det egentlig var lidt kedeligt, at Klokken slet ikke var blevet stjålet under rnit Klokkerat - hvad det vel egentlig også var. Dette resulterede i at Vreni Grane der ellers normalt vogter over Klokken som en Sankt Bernhardshund, i mit fravær overdrog den til en flok unge mennesker (heriblandt hendes svigerdatter...) fra Elers!! En vederstyggelig handling, der resulterede i, at jeg et par dage efter fik præsenteret et krav om en kasse Sort Guld samt en flaske Svarta. Jeg fik forhandlet mig til at slippe for at betale Svarta,en og fandt sammen med de glimrende P-mænd i et støvet hjørne af P-kælderen en kasse Sort Guld, hvis holdbarhed var udløbet ca. 1 år forinden. Jeg støvede flaskerne lidt af og gik over til genboerne med kassen : og de kvajpander gav mig sgu min klokke og drak oven i købet øllet uden at fortrække en mine. (Det var jo desværre lidt svært at undslå sig, da de bød mig en...). ' Slåbrok og klokkeroverskud Det blev kun til tre slåbrokarrangementer i løbet af mit Klokkerat. Ved det første fik jeg promoveret mit eget studieområde, idet jeg havde inviteret lektor Poul Bøggild Rasmussen fra Romansk Institut til at fortælle om latinamerikanske diktatorromaner. Få dage efter 50- året for befrielsen havde vi besøg af historikeren Hans Kirchhojf der er en af vores største eksperter i besættelsestidens Danmark. Endelig havde vi i star- ten af september et spændende foredrag ved sociologen Lone Scocozza, der talte om etiske problemer i forbindelse med medicinsk forskning. Sammen med den ældste X-mand m/ k, Anne Kathrine Giversen, forsøgte jeg i løbet af mit Klokkerat at få gjort noget ved de huslejerestancer, mange regensianere har opbygget. Det var selvfølgelig blandt visse regensianere et upopulært emne, og behageligt var det heller ikke at administrere, men vi fandt det nødvendigt og kan vist også være nogenlunde tilfredse med resultatet. Desuden har det glædet mig at se, at de to unge mennesker, til hvem jeg den 15. september overdrog klokken (som de sgu allerede har formøbletl), viderefører vores politik på området. 1 Når nu det hele er overstået, kan jeg da ikke lade være med at tænke på, hvorledes jeg på forskellige områder kunne have været en mere aktiv klokker - men alt i alt er jeg godt tilfreds med forløbet. Og det var en smuk gestus, da indflytterne til Lindeballet gav mig en gave som tak for samarbejdet. Jeg glæder mig allerede til at give igen på fredag d. 27. oktober, hvor jeg har inviteret hele min Klokkerforening (og så det løse) til gilde i Fægtekælderen, hvor vi skal æde og drikke mit overskud på ca kr. op! Niels Leifer 13

14 rdungmetal og havniveauer I oktober 95 blev Niels Hemmingsen Schovsbo kandidat fra 4x5 (og Geologisk Institut) med specialet:,, Uorganisk geokemisk undersøgelse afalunskiferformationen (Cambrium til nedre 0rdovicium) i Sverige; bundvandets iltindhold og sedimentationsratens betydning for den geokemiske sammensætning. I serien om nuværende regensianeres arbejdsform og specialer gi 'r NHS her en kort gennemgang af specialet, der omhandelde tungmetal-berigelsen i en mudderstensenhed (Alunskifer-formationen), afsat for omtrent 500 mill. år siden over hele Skandinavien, nordlige del af Polen samt de baltiske lande. (i DK er den mest kendtfra Bornholm). Alunskiferen er speciel på mange områder. Dels indeholder Alunskiferen store mængder af organisk materiale (op til,25 vægt %), svovl samt tungmetaller (fx. bly, kobber, nikkel og vanadium) samt mere specielle metaller som uran og molybdæn. Når jeg siger store mængder metaller, er det ikke nok til egentlig kommerciel udnyttelse, men indholdet liggeri størrelsesordenen 100 til 1000 gram/ton. Det høje indhold af organisk materiale (rester af døde alger og bakterier) er alene nok til at gøre enheden berømt, idet den er, hvad oliegeologer betegner som en moderbjergart for oliedannelse, hvilket der jo som bekendt kan være kommercielle interesser i. Geologens arbejdsform Inden jeg går videre med at beskrive indholdet af specialet er det nok på sin plads at ridse op, hvordan en geolog arbejder. Geologer benytter sig af aktualitetsprincippet, der groft fortalt betyder, at nutiden er nøglen til fortiden. I denne sammenhæng betyder det at de processer eller det miljø, som Alunskiferen blev afsat under, findes i dag. Nutidige sedimenter med stor bevarelse af organisk materiale kendes fra områder med iltsvind i vandsøjlen. Iltsvind i vandsøjlen giver sig udslag i form af tilbagemeldinger fra fiskere om at de fanger mange fladfisk eller krebsdyr, fordi dyrene flygter fra et specielt område. Ligeledes kendes fænomenet fra amatørdykkeres beskrivelser af,,ligklæder" af svovlbakterier, der dækker ' havbunden i indre danske farvande og af hvorledes orme og krebsdyr forsøger at strække hovedet højt op i vandsøjlen for at få en mundfuld luft inden kvælning af svovlbrinte. Endelig kendes sådanne miljøer fra vore lukkede fjordsystemer, når,,bundvendinger forekommer, og den specielle lugt af svovlbrinte bider i næseborene. Udover bevarelse af organisk materiale og svovl udmærker sådanne miljøer sig også ved et forøget indhold at tungmetaller i sedimentet. Alunskiferen er altså et fossilt (gammelt) resultat af iltsvind i vandsøjlen.

15 Fra de før nævnte beskrivelser af nutidige iltsvind ved vi, at iltsvindet har stor betydning for dels geokemien af sedimentet (forøget bevarelse af organisk materiale, svovl samt tungmetaller) og dels faunaen på og i havbunden. Da jeg beskæftigede mig med geokemien var det naturligt at få yderligere information om miljøet i Alunskiferen ved at betragte fossilerne ialunskiferen. I den periode som Alunskiferen repræsenterer, levede en nu uddød gruppe af krebsdyr kaldet trilobitter og det var derfor fristende, om man ud fra trilobitternes livsmåde kunne beskrive eller opdele graden af iltsvind i vandsøjlen over Alunskiferen, der efterfølgende kunne relateres til ændringer i den geokemiske sammensætning. Hypotesen om iltsvind Problemet med uddøde dyregrupper er dog, at man ikke kan sammenligne nutidige arter direkte med de fossile arter. Da trilobitterne er krebsdyr, består fossilfragmenterne mest af hudskifte (som skjoldet af en krabbe) og meget lidt kendes om dyrenes bløddele. Fra nutidige økosystemer ved man dog, at når antallet af forskellige arter falder i et givet område (jævnfør diskussionen om artsrigdom i,,økologisk kontra traditionelt landbrug) skyldes det dårligere livsbetingelser. Denne sammenhæng kunne brüges som hypotese for, at faldende artsrigdom ialunskiferen skyldes faldende iltindhold i bundvandet. Den aktuelle livsmåde for den enkelte trilobitart er også interessant og kan deduceres ud fra dens udsende (morfologi). Indenfor dyreverdenen kendes relationen mellem morfologi og funktion. Hvis arterne ligner hinanden meget, kan det skyldes, at de har fundet samme løsning på samme problem og derfor kan udfylde samme økologiske niche. Ligheder mellem funktionen,,myresluger fra patterdyrsordenen til pungdyrsordenen er fx. slående, men også samme ønske om hurtighed gennem vandet ses i form af morfologiske ligheder mellem nogle fiskearter og havpattedyr. De to indfaldsvinkler I Alunskifer sammenhæng betyder dette, at hvis en trilobitart er meget aerodynamisk samt meget muskelstærk (meget rummelig og med kraftig skal), er den sandsynligvis en svømmende type. Hvis den derimod er meget tyndskallet og,,flad, har den sandsynligvis levet på bunden uden mulighed for at undslippe en iltsvinds-begivenhed, og dens tilstedeværelse viser derfor, at der på et tidspunkt ikke var iltsvind. Det ustabile system Disse to indfaldsvinkler (artsdiversitet og komparativ morfologi af trilobitteme) resulterede i en økologisk beskrivelse af iltindholdet i bundvandet. Når jeg gør så meget ud af at beskrive denne palæoøkologiske indfaldsvinkel, er det fordi det er en relativ ny måde at betragte disse,,iltsvinds-sedimenter på. Denne ny beskrivelse tillader endvidere at undersøge graden af iltsvind og betragter ikke systemet som stabilt, men derimod som meget ustabilt med periodisk tilbagevendende iltsvinds-begivenheder. Sammenkoblingen til geokemien bestod i, at grundstofforholdet vanadium/(vanadium+nikkel) viste sig at korrellere med de forventede ilt-inducerede æn-

16 dringeri trilobitfaunaen. Fordelen ved at bruge et grundstofforhold, der egentlig udtrykker det samme som trilobitterne, er, at et meget mere detaljeret billede af iltsvingninger i bundvandet i løbet af Alunskiferen kan etableres. Endvidere betyder det, at andre enheder (formationer) kan sammenlignes ud fra grundstofforholdet uden at der levede trilobitter der. Hvad er den styrende kraft Da en relativ kurve for iltsvingningerne var etableret, meldte spørgsmålet sig, hvad der styrede sådanne variationer. Vi kender fra vandmiljøplanen diskussionen om, at over-gødskning af de indre danske farvande fører til iltsvind. Om Alunskiferen repræsenterer en at datidens store forureningssager skal dog være usagt, men denne årsags-virkningsmekanisme er dog potentiel mulig. En anden og mere vidtrækkende model for variationen i iltindholdet blev dog etableret - nemlig at variationen skyldes ændringer i det generelle havniveau. Denne sammenhæng til havniveauet kan umiddelbart synes fjern, men bygger i al'enkelthed på omrøringen af bundvandet. En ringe omrøring giver en mindre fordet er rent blikfang for at vise, at vi altid går i modsat retning af, hvor vi finder trilobitterne på Bornholm. Dette er løvehovederne ved Helligdommen på nordkysten. Skifer 0g trilobitterfindes på sydkysten, nær Amager og Madsegrav, lidt østfor Rønne. Gå langs Læsåen.

17 nyelse med iltrigt bundvand og dermed mulighed for iltsvind. I denne model er perioder med højt havniveau sammenfaldende med dårlig omrøring, og dermed kunne sammenhængen mellem tungmetaller og havniveau etableres. At denne model er meget vidtrækkende, skal ses i, at havniveauændringer kan være af global karakter, og at man derfor kan forudsige begivenheder i andre dele af verden, hvor tilsvarende bjergarter findes. Variationer i bjergarter fra samme periode i fx. England og Canada viste sig at være i overensstemmelse med variationerne fra Alunskiferen, og i enkelte tilfælde kunne endda meget præcise udtagelser konfirmeres med tilsyneladende samtidige hændelser i England. Kommercielle perspektiv Udover den akademiske interesse i at kunne forudsige hændelser og dernæst undersøge, om man tog fejl hvad er så perspektivet for fx. samfundet som sådan eller for at bruge en anden vending - hvor er pengene? 1 Jeg har været inde på begreber som vandmiljøplanen og økologisk jordbrug, men det var mere som billeder på denne problematik. Det egentlige kommercielle perspektiv ligger igen i de forudsigelser, der er indbygget i denne model. Jeg nævnte i indledningen, at Alunskiferen er en muddersten og altså et sediment ligesom grus og sand. I andre store modeller indenfor sedimentologien arbejder man med stor skala modeller for, hvordan sediment-sekvenser aflejres (fx. mudder - sand grus) i den såkaldte sekvensstratigrafi. Hovedinputtet i en sekvensstratigrafisk model er, pudsigt nok, havniveauændringer og de folk, der kommercielt anvender disse modeller er oliegeologer og geologer beskæftiget med basisnanalyser. En sekvensstratigrafisk analyse giver en viden om, hvor der potentielt er aflejret en organisk rig muddersten (moderbjergart for oliedannelse), og hvor der er aflejret sand/grus (reservoir for eventuelt dannet olie), der begge er vigtige parametre at tage i ed, når det skal afgøres, om der skal bores eller ej. Jeg skal dog bemærke, at der ikke er nogen grund til at tro på en oliedannelse fra Alunskiferen i den danske del af Østersøen det skete allerede for 300 millioner år siden, men det er en anden historie. Jeg har i dette essay forsøgt at beskrive nogle af resultaterne i mit speciale. Jeg påbegyndte mit speciale-forløb i 1991, hvilket var samtidig med, at jeg flyttede ind på Regensen, så for mig er de to ting uløseligt knyttet til hinanden. Specialet er blevet til i diskussion med mine vejledere Bjørn Buchardt og Arne Thorshøj Nielsen, der takkes for gode diskussioner og konstruktiv kritik undervejs. Økonomisk støtte er opnået via det tyske,,bundesministerium für Forschung und Technologie" projekt,,pre-westphalian Source Rocks in Northern Europe. En sidste tak går dog til den altid bestående regensforening HOF, for en forrygende køretur i kærren fra Instituttet og til Regensen. Niels Hemmingsen Schovsbo

18 Bog om Regensen Regensalumne i 1940lerne Civilingeniør Poul Kjeldgaard har brugt den første del af sin pensionisttilværelse overordentligt fornuftigt: Han har kikket sine notaterfra studietiden igennem og sat dem sammen i en hyggeligt slentrende fortællestil, og det er blevet til en bog på 120 sider:,,student i fyrrerne. Beretningen om opvækst og tilværelse på Viborg Katedralskole er den naturlige indledning til hovedafsnittet: Studietiden på Polyteknisk Læreanstalt med tilhørende ophold, først på Hagemanns kollegium og fra efteråret 1945 på Regensen. Men trods den dårlige start lærte Kjeldgaard hurtigt, at det var uendeligt meget bedre at være indflytter på Regensen endformand på et hvilket som helst andet kollegium Kjeldgaard illustrerer selv den uheldige start man får på et af opkomlingsstederne (Hagemanns kollegium erfra 1908) ved at melde sig ind i,,styx og være længe om at opdage, at det ikke var nogen forening, men kun en sammenslutning, der ikke kunne to 3" alvorligt. Nå Kjeldgaard kom til fornuft, meldte sig i en rigtig forening og var en aktiv P-mand i Jørgen Kocks klokkerat. Et par uddrag af bogen: Hagemanns kollegium var, efter det, som jeg var vant til, ret eksklusivt med de nydeligste opholdsrum - læsestue, spisesal og festsal. Bibliotek og to pragtfulde flygler. Og så var der et gæsteværelse, som man kunne få lov at disponere over, når man havde gæster på besøg.udover de to flygler i opholdsstuerne var der et specielt indrettet musikværelse med klaver, hvor man kunne spille i fred og ro. På kollegiet betalte man 105 kr. om måneden, men så var det også med fuld forplejning. Maden var ualmindelig god, og om søndagen serverede man en ekstra fin middag. Der var stil over det, og til søndagsmiddagen forventedes det, at man iklædte sig sit pæne tøj - og fodtøj! Her plumpede jeg i og fik en kraftig irettesættelse i form af negativ omtale i ankebogen, som til stadighed lå fremme i dagligstuen. Min opdragelse til regensianer På Hagemanns kollegium havde jeg så småt stiftet bekendtskab med, hvad det vil sige at være en indflytter, som de ældre kaster sig over for at opdrage. Nu skulle jeg til det igen. Opdragelsen til regensianer fandt bl.a. sted i Regensens foreninger. Af dem var der en halv snes stykker, og man kunne kun være medlem af én forening. Man kunne ikke bare melde sig ind i en forening, men hvis man fik et tilbud om at blive optaget i en, kunne man da sige ja eller nej tak. Jeg blev, en uge efter at jeg var flyt- I

19 Bogens fmfatter fotograferet på fortovsrestaurant i Paris tet ind på Regensen, optaget i,,styx. Forud var foregået følgende: Den 1. oktober havde medlemmer af Styx været på besøg (,,indflytterkaffe ) hos indflytteren Halfdan Mahler, og dagen efter hos Bent J uel-jensen. Meningen var, at man ville se disse indflyttere an med henblik på eventuel optagelse af dem som medlemmer af Styx. Da ingen af disse to forsøg resulterede i, at Styx fik medlemstallet forøget hvad man øjensynlig var interesseret i - inviterede man sig selv på indflytterkaffe hos mig. Om denne begivenhed skrev Orla Graulund Hansen senere i Styx-protokollen:,,Den 8. oktober besteg vi endnu en indflytter. En polytekniker benævnt Kjeldgaard havde taget sig den dristi g- hed at opslå sin residens på 7 x 5, som straks var blevet præget af det usle erhvervslivsagtige individ. Noget større indtryk af mandens åndelige kvalifikationer fik man ikke. Men måske var forklaringen den, at der ikke var nogle positivt gunstige egenskaber. Størst jubel vakte det, at individet sympatiserede med Retsforbundets nys dumpede folketingskandidat Oluf Pedersen, samt at han selv var dumpet ved Studentersangeroptagelsesprøven, hvilke to momenter i forbindelse med enkelte andre gjorde, at man i Styx besluttede at optage ham, for at han der kunne suge viden og dannelse i sand regensiel henseende, og sådan at hans fordummede sjæl kunne blive lutret og genfødt i de bedst mulige omgivelser. Selv skrev jeg i min dagbog, atjeg

20 havde modtaget opfordringen til at blive medlem af foreningen Styx. Men specielt begejstret eller beæret var jeg ikke. Min begrundelse for at sige ja var, at jeg så undgik flere gange indflytterkaffe, og at jeg, der på forhånd var reserveret overfor at deltage i for meget halløj, måske ville have godt af at blive trukket lidt ind i studenterlivet. Jeg var nok i mange situationer lidt reserveret med hensyn til at kaste mig ud i Regenslivet, og lade mig opdrage til regensianer, men jeg fortsatte dog foreløbig i Styx og blev efter et årstid valgt til oldermand, d.v.s. formand for foreningen. Engelbrecht, min nabo på værelse 7 x 6 blev ikke så lang tid i Styx som jeg, idet han gorde det usædvanlige, at han skiftede til en anden forening. Det kom ikke til at gå upåtalt hen. En aften, hvor vi andre havde konsumeret passende mængder spiritus, trængte vi ind til Engelbrecht, hvilket skete ved at smadre fyldningen i døren til hans værelse. Efter en kort proces blev udbryderen af Styx herefter ført til afstraffelse ved vandin g på Trekroner. Var dette en ægte regensiel dåd? Ja, efler Graulunds triumferende indberetning i klokkerprotokollen, men ikke efter den afstraffedes harmfulde protest i samme protokol. Forholdsvis uskyldigt var det jo, men det sjove var sommetider ikke lige sjovt for alle. Da jeg senere meldte mig ud af Styx, slap jeg for vanding, men jeg gik heller ikke straks over i en anden forening.,, Student i Fyrrerne er udgivet på eget forlag, Søvænget 16, 8800 Viborg. Telefon Kjeldgaard, der sluttede sin udadvendte karriere som leder af Viborg amts miljøafdeling, har tidligere udgivet,, Thisted amts veje og vandløb (Poul Kristensen 1992) og,,lauritz Thagaard en embedsmand ved enevældens lokaladministration i Thisted (Udgiverselskabet ved Landsarkivetfor Nørrejylland 1994). 20

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere