Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 \ ' \*5 REGWSIANEBSÅNFGHDEISQK 'Eü'üü MEDLNSBIADE årgang (1995-) 1996

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1995 i Regensianerersamfundet på Collegium Domus Regiæ holdes fredag d. 24. november kl ' DAGSORDEN Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kassereren fremlægger revideret regnskab Revisorerne afgiver betænkning. Forslag om forhøjelse af kontingent til 100 kr.. Valg af formand Valg af kasserer Valg af fem bestyrelsesmedlemmer xoooxicxmprh. Valg af to revisorer 10. Eventuelt Generalforsamlingens deltagere vil derefter samles omkring den af kassereren kreerede menu: FORRET: á la surprise "95" HOVEDRET: á la surprise "95" EFTERRET: á la surprise "95" Hertil serveres passende vine, i passende tempo og i passende mængder. Under ledelse af revydirektøren vil vi, støttet af musikdirektøren, se og høre nogle af Regensrevyens fremragende numre. TILMELDING: til kassererens kontor senest 20. nov. Ring og tal med Inge Frost. Middag og revy 125 kr. og betales i løbet af generalforsamlingen. ' Sommerturen 1996 bliver lørdag den 31. august. Besøg på DMI.

3 GENERALFORSAMLINGEN den 18. november 1994 ' v _..x - v, «- l Dt e Thøger i kjle og hvidt, der skyler en e bjee. Opstillingen afslører, at de tilgængelige øl er i baggrunden t. h. 34 veloplagte medlemmer gik målbevidst til angreb på pilsnerkasserne, som klokkeren havde udvalgt med omhu - og med en del ny ansigter i forsamlingen gjorde formanden rede for, et uhyre aktivt år, hvor Regensianersamfundet havde stået som garanter for, at nulevende regensianere kunne få en oplevelse, de er ene om i de 150 år, der er gået siden Hostrup skrev,,genboerne : Iført kostumer fra Det Kongelige Teater, der også stillede Baron Bolten gratis til rådighed, fik vi de første opførelser af,,genboerne med levende regensianere. Ganske mange af samfundets medlemmer var med - og de to fyldte teatersale kunne ved selvsyn konstatere, at Waage Sandø sammen med en snes regensianere havde præsteret miraklet: En opførelse, der fik megen anerkendelse også fra stærkt teaterkyndig side. Intet overskud På gen.fors. 93 skitserede jeg muligheden for, at arrangementet kunne blive starten på dannelsen af en beskeden fond, hvorfra samfundet kunne bidrage med løsningen af enkelte afgrænsede opgaver. Restaurering af,,lille sal var en klar mulighed, men forudsætningen var jo, at der kunne skabes et overskud. Det kom der ikke. Billetprisen var sat, sådan at ingen kunne hævde, at det var dyrt, men med kun 136 pladser i salen, var udgifterne især til,,programmet så store, at overskuddet forsvandt. Punchesoldet på salæ balancerede.

4 Økonomiens Houdini - kasserer Henrik Teide forslaget fremsat, mens forsamlingen var travlt optaget af at udskifte bajerne, dels havde dirigenten Ole Nygaard og formanden trukket tiden så længe, at sulten var ved at melde sig, at formanden blev stående. Generalforsamlingen sluttede med, at Thøger Købke Christiansen, der nu førte sig frem i kjole og hvidt, oplevede et hukommelsestab til skade for medlemmerne. Da han blev valgt til bestyrelsen i l993 lovede han med klar røst en kasse bajer som ringe tak for den udviste tillid. Det løfte er arkiveret et ukendt sted hos ham, men det huskes af medlemmerne'. Thøger Købke Christiansen skylder generalforsamlingen en k(m)asse bajere. John Idorn, formand Regnskabet blev som sædvanligt fremlagt i krystalklar form. Kassereren Henrik Teide havde accepteret påtalen fra revisorerne i 1993 om, at man ikke længere ville acceptere busbilletter a 10 kr. i regnskabet. Det var nøje kontrolleret af revisorerne, på hvis vegne William Hertz, kunne betegne underskuddet som velmotiveret med vægten lagt på kassererens bemærkning om, at programmet var tilsendt samfundets medlemmer gratis (incl. porto a 15 kr). Det var, trods ihærdige anstrengelser, kun lykkedes at skaffe een sponsor til programmet.. i i _ Valgene Den fra programmet så kendte histori- i ker, Niels Kr. Steensberg, motivcrede Revisor William Herts erklærede kassereren forslag til ny formand3 mens dels blev for at være mentalt ogfysisk i orden.

5 Det bli'r svært at få den kasse til gen. fars Thøger Købke Christiansen er flygtet fra landet. Han hævde): at det er firmaet F Smidt der har forfremmet ham ved at sende ham til Argentina, men vi andre ved bedre: Han frygter generalforsamlingen. Under middagen efter generalforsamlingen uddelte kassereren med rund hånd den overvældende legatstrøm til følgende: 9x6:Petrine Holm 8x12: Beinta Sophia Weisner Johansen Klokkerlegat efterår 93: Camilla Sløk og Tine Astrup Larsen Klokkerlegat forår 94: Esben Krohn og Jacob Danneskiold Samsøe Revydirektør: Lisbet Ilkjær Humørlegat: Heidi von Wettstein Revydirektør Lisbet Ilkjær, Særlige opmuntringslegater: Nanna der med elegance havde sørgetfor Gadegaard, Sidsel Søndergaard, Anna at _udvælge ale bedste mfmre fra re'vyen Sandberg, Christine Thrane, Suzanne "1 behagelig betragtning og hørmg- Gudbjerg-Hansen og Lone Legaard REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE Efter valget på generalforsamlingen 18. nov. 1994: Formand: John Idom, Bukkeballevej 69, 2960 Rungsted Kyst Kasserer: Henrik Teide, advokat, Åmosebakken 3, 2830 Virum Medlemmer: Karsten Knudsen, dommer, Ordrupdalsvej 12 B, 2920 Charlottenlund Morten Samuelsson, advokat, Hellerupvej 65, 2900 Hellerup Bodil Stenvang, lektor, Slotsvænget 23, 3400 Hillerød Mette Korsholm, magart., Vardegade 23, 2.tv., 2100 København Ø Thøger Købke Christiansen, civ.ing., Dagmargade 45, 3., 2200 København N Revisorer: Peter Bøggild, candpolit., Ll. Strandstræde 12, 1254 København K William Hertz, læge, Tibberup Allé 23, 3060 Espergærde Desuden er de herskende klokkere medlemmer.

6 Zoologisk have - og overblik Regensianersamfundets sommertur gik, til Frederiksberg Slot, hvor Hærens offcersskole holder til, ret så misundt af de to Øvrige værn på Holmen og i Værløse.,,Misundelsen skjules med bemærkninger om den påvirkning, der kommer til hærens folk fra den nærliggende zoologiske have - hvortil svaret er:,, Vi er det eneste værn, der har overblik over situationen og landet fordi vi kan se længere end til Valby bakke Sandt nok - for Hærens Officersskole ligger på det højeste punkt i Københavnsområdet: 31 meter over havet. Det er toppen af Valby bakke, der herfra falder gennem Søndermarken mod syd - og en del af den blev gravet igennem, da man i 1847 skulle lave jernbanen til Roskilde. Samme år iøvrigt, som Gl. Carlsberg blev grundlagt. Alligevel er det også rigtigt at sige Frederiksberg Bakke - og henvise betegnelsen Valby bakke til vejen syd for Søndermarken. Vi holdt sommerturpause i 1994 på grund af arbejdet med Genboerne på Baron Bolten, men nu var samfundet der altså igen, og det er altid godt at høre vurderingen:,,hvor er det bare en skam, at ikke flere ta,r sig sammen. Denne gang passede det fint for de Heltfornemt - blandt de fremmødte var seks-syv medlemmer, vi ikke havde set på sommerturen de sidste mange år Major Finn Mogensen gi 'r de indledende kommentarer. Helt t.v. vor tidligere formand, Mogens Holm Nielsen.

7 fremmødte, for den beskedne mængde sikrede, at alle i god tid kom med op og ned ad trapper og rundt ad de kringlede gange - så alle kunne få gavn af vor guide. Han var et fund. Major Finn Mogensen udstrålede al den glæde, der forekommer så naturlig, når man har eet af byens smukkeste hjem at arbejde i. Byen ja - for det er jo Frederiksberg, der alene undgik Københavns plyndring af forstæderne i 1901, da såvel Sundbyerne som Brønshøj og Valby blev indlemmet. Frederiksberg modsatte sig ethvert,,frieri. Deraf det forbavsende, at Kjøbenhavns Boldklub ligger på Frederiksberg - med bl.a. tennisbaner på slottets grund. Frederiksberg holdt i lang tid placeringen som den trediestørste købstad i riget.. Hærens officersskole er naturligvis forsvarets ældste af slagsen. Den blev oprettet i 1713, og er Europas ældste fortsat bestående institution af slagsen, ligesom Hærens Gymnastikskole i Ryvangen fra 1804 er den ældste af sin art. Skolen kom til slottet i 1868 og skal betale den indvendige vedligeholdelse af eget budget, mens det udvendige sorterer under to ministerier: Bolig- og finansministeriet. Vi blev inviteret indenfor i Marskalsalen. Vi gik ad den beskedne bagdør, mens officielle gæster modtages fra havesiden. Her blev der holdt frokost ved ekskong Konstantin og prinsesse Anne-Marias sølvbryllup. Når officererne holder fester, danses der udelukkende lancier i det fornemme rum. Riddersalen har,,middle-of-the-road musik, mens der er diskotek i cafeteriet - med meget få,,kunder. Derfra til læsestuen, der samtidigt tjener som en del af KGB-arkiverne. Det er bare sådan, at KGB i denne forbindelse står for Kongelig Garnisons Bibliotek. Her er også en række portrætter af tidligere militære helte - de spiller fortsat en rolle i det daglige, for elevklasserne har ikke tal eller bogstaver. De har hver et navn efter een af heltene. Overalt passerede vi fornemme søjler, lavet af marmor. Troede vi. Der var planlagt marmor, men pengene slap op, så alle søjler er - med een enkelt undtagelse - træ, der er malet, så det ligner til perfektion. Spejlene, der findes i overtal er hentet fra det Glückstadt slot, der nu er nedrevet. Vi passerede Frederik VIS soveværelse også kaldet det kinesiske værelse med reference til Ø.K., der har sat det i stand. Frederik VI havde som andre enevældskonger styr på etiketten. Hans modtageværelser ligger sådan placeret, at de fornemste kunne ha næsten direkte adgang, mens meget lidt betydende skulle gennem 13 værelser, før de nåede frem. Det kunne sikkert ta, modet fra nogle af dem, inden den nåede frem med klagen. Der er kun tre værelser, der ikke er i brug til daglig. Det er Fr. VIs soveværelse, dronningens tekøkken (også kaldet prinsessemes pandekagekøkken) og Dronningens badeværelse,, i kælderen (bortset fra at det er rammen om en kølig pilsner for nogle festdeltagere). Pandekagekøkkenet er helt beklædt med fliser, leveret af fabrikken, der lå i St. Kongensgade. Hollandske kakler fra 1700-tallet, men lige ved siden af den eneste marmordørkarm i slottet, er der et'minus. Een kakkel er hugget ud og

8 fjernet, og det har ikke været muligt at finde en kakkel mage til. Gerningsmanden er ukendt, men nu er der avanceret tyverialarm. Rundturen sluttede i kirken, en af de mest ejendommelige kirker i Københavnsområdet. Da Hærens Officersskole kom til slottet, blev den lavet om til bibliotek. Fra 1920 begyndte man at tale om det triste i den aktion, og 1932 blev rummet genindviet som kirke. Fr.berg slots sogn omfatter alle boliger i randen omkring Søndermarken. Kassereren var heldigvis med og han havde fundet stedet, hvor sommerturen sluttede med en herlig frokost: I M.G. Petersens familiehave i Pile allé nr. 16. Det er Krøgers have, der ligger i nr. 18 (hjørnet af Roskildevej) mens Ejnar Hansens,,Ny Familiehave ligger i nr ved indkørslen til,,josty. Vel mødt næste år: Nye ansigter omkring frokosten: t.v. Karen ' Frydsbjerg og Johannes Langhoff. Th. Inger Langhojf Mogens Frydsbjerg, derefter Inter Struwe,. Carl Kähler og Peter Bøggild. På venstre side er det Svend Holm, Ulla Nicolaisen, Mogens Holm Nielsen. Damerne omkring Peter Bøggild hører til ham og Kähler (Lotte Reumert og Lene Rasmussen). Højre side: Lillian og Øjvind Knudsen, Peter Lindegaard med frue, Paul Sandfort og frue (der står op), Rasmus Fog plus Teide og frue.

9 Fra en dagbo Mit første halve år so, En varm og stille septemberaften i det Herrens år 1994 begyndte Klokkeratet PIPi geni geni gen. Et Klokkerat der på mange måder satte nye grænser for, hvad Klokkergerningen har lov til. Trods min seriøse planlægning, blev Generalforsamlingen lige vel spændende. Claus Dahl og Niels Leifer viste sig at være værdige modstandere, der ovenikøbet havde forberedt sig. Men pøblen (de foreningsløse) er en farlig allieret, og ikke så snart havde Claus Dahl talt, før pøblen hujede og stemte hver for sig. Nej - så hellere en god gammel aftale (der på forunderlig vis blev overholdt) mellem PIP, Gamle Skrap og Conventet. Derefter husker jeg intet, før jeg vågnede med ondt i hovedet og en klokke under hovedpuden. Slåbrokarrangementet Jeg havde til Generalforsamlingen lovet at genindføre slåbrokarrangementet. Den tradition var vist gledet ud året før. Men som noget nyt forsøgte jeg at skabe sammenhæng mellem mine egne og teater-, og musikdirektørernes initiativer. For eksempel var der den ene uge teatertur til,,dark på Betty Nansen og næste uge slåbrok med instruktøren Kathrine Wiedemann. Inden da havde jeg i anledning af guldalderudstillingeme i København fået Asger Schnack ind til lidt oplæsning og uforpligtende snak om guldalderdigtere. Stor succes! Mikkel Hess (t.v. ) gør sig klar til rollen som smedesvend Christian Madsen i "Genboerne " og afgåede klokker Jakob Danneskiold-Samsøe var hans følgesvend Mikkel. Semestrets første slåbrokarrangement var et Symposion (regensianere, der fortæller om et emne, de ved noget om - fx deres speciale). Min første Symposiongæst var den tidligere regensianer Erik Barfoed, der berettede om mord og incest i Kong Ødipus. Succesen med død og tragedie blev fulgt op af Signe Risum, der fortalte om den sidste koleraepedimi i København. Flere døde og et par gode historier om, hvad regensianerne lavede dengang.

10 Indflytterfesten blev - med kun lidt overtalse af indflytterne - til opfyldelsen af en gammel drøm: Den franske Revolution. Med fantasifulde udklædninger og larmende kanoner (leveret af Teologisk Skydeforening) blev det en indflytterfest af den bedste slags. Revyen Jeg havde udnævnt Lisbet llkjær til Revydirektør allerede i september, og dermed havde Revyen bedre muligheder, end den havde haft i lang tid. Og med sikker organisatorisk sans diri gerede hun revyfolket, så jeg selv blot kunne slappe af og sikre snapsen og de gule ærter. Næste morgen kunne jeg med hovedpine konstatere, at alt var lykkedes. Juleballet Efter november fulgte december og dermed også Juleballet. Aldrig har vi (så vidt jeg ved) været så mange gæster til et Julebal. 145 Regensianere med mere mødte op til indbagt laks og pæretærte. Den trange plads gorde det svært for folk at slappe af, men efterhånden som vinen gled ned, blev tætheden kun en fordel. Og da Poul Kjøller klokken halv l trådte frem som midnatsgæst, ville euforien ingen ende tage. Træt og sejlende lukkede og slukkede jeg ved 7-tiden næste morgen. Nytårsbal Oven på juleballet burde jeg nok være stoppet, men da der 5-6 forskellige steder på Regensen skulle spises Nytårsmiddage skyndte jeg mig at arrangere et efter midnat Nytårsbal i Lillesal. Stor jubel og megen glæde til sent på natten. Min sidste gerning foruden generalforsamlingen var en slåbrokaften med den smukke pianist Christina Bjørkøe, der henrykkede alle med en uforglemmelig koncert. Mikkel Hagen Hess, - nu x-klokker Slåbrok er iflg Nudansk Ordbog hentet fra plattysk, hvor det hedder slaaprok. Første led fra plattysk slaapen, tysk schlafen og beslægtet med eng sleep og dansk slap. 2. led er fra plattysk rok og tysk rock for en lang hjemmefrakke. Slåbrokstil bruges litterært om skødesløs skrivemåde. Store Nordiske Konversationsleksikon fra 1922 tilføjer: Oprindelig en kammerklædning eller negligékostume, senere en slags magelig hjemmefrakke af varmt stof Hermed en anmodning fra redaktøren til regensianerne: Hvem laver et lille kulturhistoriske skitse af slåbrokken på samme måde, som Marthe Seiden skrev om gaflen? Om symposion (lat: symposium) skriver Gyldendals fremmedordborg: sym=samtidig med og posion= afledning afposein, der betyder at drikke. Altså drikkelag, gæstebud især med åndfuld diskussion, videnskabelig eller faglig konference eller diskussionsmøde - med enkelt indhold. Alt efter Platons,,dialog 10

11 Klokkerberet-. ning forår 1995 med Hof-dominans ip Fredag d. 17. febr. markerede Niels Leifer - forgangne forårs uforglemmelige løjtnant von Buddinge på Baron ' Bolten sin 28 års fødselsdag med at blive valgt til klokker. Han konstaterer selv, uhyre beskedent, at generalforsamlingen ikke blev særligt spændende, fordi Hofs dominans var for stor. Men det var vistførste generalforsamling, der var i mediernes søgelys, fordi Georg,,Hvad han nu hedder" fra P 1 's montagegruppe sammen med et par af sine kolleger styrtede rundt på gården med deres meget store mikrofoner og optog ti timer på bånd oven i de 158, de allerede havde til programmet,,ånden i flasken (udsendt 24. juni). Fødselsdagen kom derved lidt i anden række, skriver han og fortsætter: men jeg bliver da stadig varm om hjertet, når jeg mindes, hvorledes Gårdens yngste forening, Ping, aflagde visit hos os i Hof under vores middag, afsang en fødselsdagssjofling 0g forærede mig et Vægur, om hvilket man kan sige, at det da i det mindste går nogenlunde præcist. Da det hele var overstået, sad Vores Forening med en Sportsdirektør, en Porcelænsdame, en Brugsdame og en Klokker. Hvordan det kunne gå til, har vi endnu ikke helt forstået, men det var relativt let at forhandle, da det hurtigt stod klart, at der ikke rigtig var andre Niels Leifer uforlignelig som løjtnant von Buddinge, der, som Anders And, er til grin, ligegyldigt, hvad han laver. seriøse kandidater til Klokkeratet. Gamle skulle selvfølgelig lige markere og stillede en kandidat, men han trak sig, inden det kom -til afstemning. Så, som sagt, rigtig spændende blev Generalforsamlingen aldrig. Men den var våd, hvilket jeg også kunne konstatere, da jeg næste fonniddag startede mit Klokkerat med klud og en gulvspand, der ligesom gryden i,,svinedrengen kunne fortælle - ikke hvad folk skulle have til middag, men hvad de havde fået til middag. Sidenhen fik jeg heldigvis indflytterrøve til denne lidet eftertragtede tjans. Indflyttere var der i øvrigt ikke voldsomt mange af i sidste semester og da slet ikke i starten

12 af semestret, så det var ret hårdt arbejde at arrangere og afvikle Indflytterfesten, der blev afviklet 25. marts som en,,stjemefest, hvor folk var klædt ud som diverse stjerner indenfor film, musik, osv. Men festen var i hvert fald en fortjent succes. Ikke mindst var vores live-karaoke-singalong-show forrygende: de nu afgåede musikdirektører stillede op med et lille tre-mands pop/ rockorkester,,,ole and the Allrights, og så kunne festdeltagerne komme op og synge for. (Grane syntes vist, det larmede lidt rigeligt...) Margrethe og meteorologerne Lindefrokosten er umiddelbart mere overkommelig, men jeg frygtede alligevel lidt for mine nerver, mit blodtryk, osv. Dronning Margrethe havde nemlig deltaget både 5 og 10 år tidligere, og derfor inviterede jeg hende naturligvis til at komme. Hun sagde desværre nej tak - og dermed tog jeg forberedelserne med lidt mere ro. Nu var det største problem imidlertid vejret - foråret havde endnu ikke vist sig fra sin mest gavmilde side og vor ædle Lind var knap nok sprunget ud. I dagene op til torsdag d. 11. maj var det mildest talt hundekoldt og det øsregnede - det så lidt ud til at jeg skulle huskes for det Klokkerat, hvor Lindefrokosten blev holdt i Store Sal. På selve dagen regnede det igen det meste af formiddagen og jeg ringede hvert femte minut til Danmarks Meteorologiske Institut, der faktisk lovede mig, at det efter klokken ville holde tørt resten af dagen. Folk troede jeg var sindssyg, da jeg derfor halvanden time inden frokostens start dekreterede, at vi dækkede op ude i gården, hvor det stadig regnede. DMI fik dog ret: det holdt tørt, men vi frøs så voldsomt, at jeg måtte ud og købe ekstra snaps undervejs. Det var selvfølgelig ikke for koldt til en probat vandkamp, hvor Regensianersamfundets Mette Korsholm fik demonstreret sit ekstremt elendige sigte og hvor arkitekten Bülow fra Bretton-Meyers tegnestue fik den fortjente spand vand i hovedet, som de fleste herinde vist gerne ville have kastet, efter at det forgangne semesters renovation af gårdens kloakker og brostensbelægning var kommet til at strække sig over 5 måneder (på det tidspunkt kunne vi selvfølgelig ikke vide, at renovationen af 3. gangs køkken, som Bülow også stod for, skulle komme til at tage noget lignende... ). Vi havde under frokosten besøg at en hestevogn fra Carlsbergs stalde, mens Carlsberg Museum for første gang i umindelige tider Me deltog. Det hænger sammen med det sørgelige faktum, at Hof,s og Gamlels traditionelle julefrokost på Carlsberg året forinden var blevet sparet væk, og så syntes Carlsberg ikke, at de kunne tage imod vores invitation. Frokosten havde allerede året før hængt i en tynd tråd, men da fik jeg ved lobbyarbejde gennem mit studenterjob netop i Carlsbergs Besøgsafdeling og Museum reddet den - men nu gik den altså ikke længere. Trist at en sådan 40 år gammel tradition skal spares væk af en virksomhed, hvis overskud sidste år var på 1,3 mia. kr. før skat... Elers og gammelt øl Lindeballet d. 17. juni forløb fint med lækker mad, masser af vin, portvin, cigarer, osv. Desværre var vejret ikke til

13 musik og dans under Linden, så selve ballet kom 'til at foregå i Lille Sal. Til gengæld var bandet, Sting Jarn, det bedste jeg har hørt spille til en fest herinde! Under middagen kom jeg til at sige til ' Provstinden, at det egentlig var lidt kedeligt, at Klokken slet ikke var blevet stjålet under rnit Klokkerat - hvad det vel egentlig også var. Dette resulterede i at Vreni Grane der ellers normalt vogter over Klokken som en Sankt Bernhardshund, i mit fravær overdrog den til en flok unge mennesker (heriblandt hendes svigerdatter...) fra Elers!! En vederstyggelig handling, der resulterede i, at jeg et par dage efter fik præsenteret et krav om en kasse Sort Guld samt en flaske Svarta. Jeg fik forhandlet mig til at slippe for at betale Svarta,en og fandt sammen med de glimrende P-mænd i et støvet hjørne af P-kælderen en kasse Sort Guld, hvis holdbarhed var udløbet ca. 1 år forinden. Jeg støvede flaskerne lidt af og gik over til genboerne med kassen : og de kvajpander gav mig sgu min klokke og drak oven i købet øllet uden at fortrække en mine. (Det var jo desværre lidt svært at undslå sig, da de bød mig en...). ' Slåbrok og klokkeroverskud Det blev kun til tre slåbrokarrangementer i løbet af mit Klokkerat. Ved det første fik jeg promoveret mit eget studieområde, idet jeg havde inviteret lektor Poul Bøggild Rasmussen fra Romansk Institut til at fortælle om latinamerikanske diktatorromaner. Få dage efter 50- året for befrielsen havde vi besøg af historikeren Hans Kirchhojf der er en af vores største eksperter i besættelsestidens Danmark. Endelig havde vi i star- ten af september et spændende foredrag ved sociologen Lone Scocozza, der talte om etiske problemer i forbindelse med medicinsk forskning. Sammen med den ældste X-mand m/ k, Anne Kathrine Giversen, forsøgte jeg i løbet af mit Klokkerat at få gjort noget ved de huslejerestancer, mange regensianere har opbygget. Det var selvfølgelig blandt visse regensianere et upopulært emne, og behageligt var det heller ikke at administrere, men vi fandt det nødvendigt og kan vist også være nogenlunde tilfredse med resultatet. Desuden har det glædet mig at se, at de to unge mennesker, til hvem jeg den 15. september overdrog klokken (som de sgu allerede har formøbletl), viderefører vores politik på området. 1 Når nu det hele er overstået, kan jeg da ikke lade være med at tænke på, hvorledes jeg på forskellige områder kunne have været en mere aktiv klokker - men alt i alt er jeg godt tilfreds med forløbet. Og det var en smuk gestus, da indflytterne til Lindeballet gav mig en gave som tak for samarbejdet. Jeg glæder mig allerede til at give igen på fredag d. 27. oktober, hvor jeg har inviteret hele min Klokkerforening (og så det løse) til gilde i Fægtekælderen, hvor vi skal æde og drikke mit overskud på ca kr. op! Niels Leifer 13

14 rdungmetal og havniveauer I oktober 95 blev Niels Hemmingsen Schovsbo kandidat fra 4x5 (og Geologisk Institut) med specialet:,, Uorganisk geokemisk undersøgelse afalunskiferformationen (Cambrium til nedre 0rdovicium) i Sverige; bundvandets iltindhold og sedimentationsratens betydning for den geokemiske sammensætning. I serien om nuværende regensianeres arbejdsform og specialer gi 'r NHS her en kort gennemgang af specialet, der omhandelde tungmetal-berigelsen i en mudderstensenhed (Alunskifer-formationen), afsat for omtrent 500 mill. år siden over hele Skandinavien, nordlige del af Polen samt de baltiske lande. (i DK er den mest kendtfra Bornholm). Alunskiferen er speciel på mange områder. Dels indeholder Alunskiferen store mængder af organisk materiale (op til,25 vægt %), svovl samt tungmetaller (fx. bly, kobber, nikkel og vanadium) samt mere specielle metaller som uran og molybdæn. Når jeg siger store mængder metaller, er det ikke nok til egentlig kommerciel udnyttelse, men indholdet liggeri størrelsesordenen 100 til 1000 gram/ton. Det høje indhold af organisk materiale (rester af døde alger og bakterier) er alene nok til at gøre enheden berømt, idet den er, hvad oliegeologer betegner som en moderbjergart for oliedannelse, hvilket der jo som bekendt kan være kommercielle interesser i. Geologens arbejdsform Inden jeg går videre med at beskrive indholdet af specialet er det nok på sin plads at ridse op, hvordan en geolog arbejder. Geologer benytter sig af aktualitetsprincippet, der groft fortalt betyder, at nutiden er nøglen til fortiden. I denne sammenhæng betyder det at de processer eller det miljø, som Alunskiferen blev afsat under, findes i dag. Nutidige sedimenter med stor bevarelse af organisk materiale kendes fra områder med iltsvind i vandsøjlen. Iltsvind i vandsøjlen giver sig udslag i form af tilbagemeldinger fra fiskere om at de fanger mange fladfisk eller krebsdyr, fordi dyrene flygter fra et specielt område. Ligeledes kendes fænomenet fra amatørdykkeres beskrivelser af,,ligklæder" af svovlbakterier, der dækker ' havbunden i indre danske farvande og af hvorledes orme og krebsdyr forsøger at strække hovedet højt op i vandsøjlen for at få en mundfuld luft inden kvælning af svovlbrinte. Endelig kendes sådanne miljøer fra vore lukkede fjordsystemer, når,,bundvendinger forekommer, og den specielle lugt af svovlbrinte bider i næseborene. Udover bevarelse af organisk materiale og svovl udmærker sådanne miljøer sig også ved et forøget indhold at tungmetaller i sedimentet. Alunskiferen er altså et fossilt (gammelt) resultat af iltsvind i vandsøjlen.

15 Fra de før nævnte beskrivelser af nutidige iltsvind ved vi, at iltsvindet har stor betydning for dels geokemien af sedimentet (forøget bevarelse af organisk materiale, svovl samt tungmetaller) og dels faunaen på og i havbunden. Da jeg beskæftigede mig med geokemien var det naturligt at få yderligere information om miljøet i Alunskiferen ved at betragte fossilerne ialunskiferen. I den periode som Alunskiferen repræsenterer, levede en nu uddød gruppe af krebsdyr kaldet trilobitter og det var derfor fristende, om man ud fra trilobitternes livsmåde kunne beskrive eller opdele graden af iltsvind i vandsøjlen over Alunskiferen, der efterfølgende kunne relateres til ændringer i den geokemiske sammensætning. Hypotesen om iltsvind Problemet med uddøde dyregrupper er dog, at man ikke kan sammenligne nutidige arter direkte med de fossile arter. Da trilobitterne er krebsdyr, består fossilfragmenterne mest af hudskifte (som skjoldet af en krabbe) og meget lidt kendes om dyrenes bløddele. Fra nutidige økosystemer ved man dog, at når antallet af forskellige arter falder i et givet område (jævnfør diskussionen om artsrigdom i,,økologisk kontra traditionelt landbrug) skyldes det dårligere livsbetingelser. Denne sammenhæng kunne brüges som hypotese for, at faldende artsrigdom ialunskiferen skyldes faldende iltindhold i bundvandet. Den aktuelle livsmåde for den enkelte trilobitart er også interessant og kan deduceres ud fra dens udsende (morfologi). Indenfor dyreverdenen kendes relationen mellem morfologi og funktion. Hvis arterne ligner hinanden meget, kan det skyldes, at de har fundet samme løsning på samme problem og derfor kan udfylde samme økologiske niche. Ligheder mellem funktionen,,myresluger fra patterdyrsordenen til pungdyrsordenen er fx. slående, men også samme ønske om hurtighed gennem vandet ses i form af morfologiske ligheder mellem nogle fiskearter og havpattedyr. De to indfaldsvinkler I Alunskifer sammenhæng betyder dette, at hvis en trilobitart er meget aerodynamisk samt meget muskelstærk (meget rummelig og med kraftig skal), er den sandsynligvis en svømmende type. Hvis den derimod er meget tyndskallet og,,flad, har den sandsynligvis levet på bunden uden mulighed for at undslippe en iltsvinds-begivenhed, og dens tilstedeværelse viser derfor, at der på et tidspunkt ikke var iltsvind. Det ustabile system Disse to indfaldsvinkler (artsdiversitet og komparativ morfologi af trilobitteme) resulterede i en økologisk beskrivelse af iltindholdet i bundvandet. Når jeg gør så meget ud af at beskrive denne palæoøkologiske indfaldsvinkel, er det fordi det er en relativ ny måde at betragte disse,,iltsvinds-sedimenter på. Denne ny beskrivelse tillader endvidere at undersøge graden af iltsvind og betragter ikke systemet som stabilt, men derimod som meget ustabilt med periodisk tilbagevendende iltsvinds-begivenheder. Sammenkoblingen til geokemien bestod i, at grundstofforholdet vanadium/(vanadium+nikkel) viste sig at korrellere med de forventede ilt-inducerede æn-

16 dringeri trilobitfaunaen. Fordelen ved at bruge et grundstofforhold, der egentlig udtrykker det samme som trilobitterne, er, at et meget mere detaljeret billede af iltsvingninger i bundvandet i løbet af Alunskiferen kan etableres. Endvidere betyder det, at andre enheder (formationer) kan sammenlignes ud fra grundstofforholdet uden at der levede trilobitter der. Hvad er den styrende kraft Da en relativ kurve for iltsvingningerne var etableret, meldte spørgsmålet sig, hvad der styrede sådanne variationer. Vi kender fra vandmiljøplanen diskussionen om, at over-gødskning af de indre danske farvande fører til iltsvind. Om Alunskiferen repræsenterer en at datidens store forureningssager skal dog være usagt, men denne årsags-virkningsmekanisme er dog potentiel mulig. En anden og mere vidtrækkende model for variationen i iltindholdet blev dog etableret - nemlig at variationen skyldes ændringer i det generelle havniveau. Denne sammenhæng til havniveauet kan umiddelbart synes fjern, men bygger i al'enkelthed på omrøringen af bundvandet. En ringe omrøring giver en mindre fordet er rent blikfang for at vise, at vi altid går i modsat retning af, hvor vi finder trilobitterne på Bornholm. Dette er løvehovederne ved Helligdommen på nordkysten. Skifer 0g trilobitterfindes på sydkysten, nær Amager og Madsegrav, lidt østfor Rønne. Gå langs Læsåen.

17 nyelse med iltrigt bundvand og dermed mulighed for iltsvind. I denne model er perioder med højt havniveau sammenfaldende med dårlig omrøring, og dermed kunne sammenhængen mellem tungmetaller og havniveau etableres. At denne model er meget vidtrækkende, skal ses i, at havniveauændringer kan være af global karakter, og at man derfor kan forudsige begivenheder i andre dele af verden, hvor tilsvarende bjergarter findes. Variationer i bjergarter fra samme periode i fx. England og Canada viste sig at være i overensstemmelse med variationerne fra Alunskiferen, og i enkelte tilfælde kunne endda meget præcise udtagelser konfirmeres med tilsyneladende samtidige hændelser i England. Kommercielle perspektiv Udover den akademiske interesse i at kunne forudsige hændelser og dernæst undersøge, om man tog fejl hvad er så perspektivet for fx. samfundet som sådan eller for at bruge en anden vending - hvor er pengene? 1 Jeg har været inde på begreber som vandmiljøplanen og økologisk jordbrug, men det var mere som billeder på denne problematik. Det egentlige kommercielle perspektiv ligger igen i de forudsigelser, der er indbygget i denne model. Jeg nævnte i indledningen, at Alunskiferen er en muddersten og altså et sediment ligesom grus og sand. I andre store modeller indenfor sedimentologien arbejder man med stor skala modeller for, hvordan sediment-sekvenser aflejres (fx. mudder - sand grus) i den såkaldte sekvensstratigrafi. Hovedinputtet i en sekvensstratigrafisk model er, pudsigt nok, havniveauændringer og de folk, der kommercielt anvender disse modeller er oliegeologer og geologer beskæftiget med basisnanalyser. En sekvensstratigrafisk analyse giver en viden om, hvor der potentielt er aflejret en organisk rig muddersten (moderbjergart for oliedannelse), og hvor der er aflejret sand/grus (reservoir for eventuelt dannet olie), der begge er vigtige parametre at tage i ed, når det skal afgøres, om der skal bores eller ej. Jeg skal dog bemærke, at der ikke er nogen grund til at tro på en oliedannelse fra Alunskiferen i den danske del af Østersøen det skete allerede for 300 millioner år siden, men det er en anden historie. Jeg har i dette essay forsøgt at beskrive nogle af resultaterne i mit speciale. Jeg påbegyndte mit speciale-forløb i 1991, hvilket var samtidig med, at jeg flyttede ind på Regensen, så for mig er de to ting uløseligt knyttet til hinanden. Specialet er blevet til i diskussion med mine vejledere Bjørn Buchardt og Arne Thorshøj Nielsen, der takkes for gode diskussioner og konstruktiv kritik undervejs. Økonomisk støtte er opnået via det tyske,,bundesministerium für Forschung und Technologie" projekt,,pre-westphalian Source Rocks in Northern Europe. En sidste tak går dog til den altid bestående regensforening HOF, for en forrygende køretur i kærren fra Instituttet og til Regensen. Niels Hemmingsen Schovsbo

18 Bog om Regensen Regensalumne i 1940lerne Civilingeniør Poul Kjeldgaard har brugt den første del af sin pensionisttilværelse overordentligt fornuftigt: Han har kikket sine notaterfra studietiden igennem og sat dem sammen i en hyggeligt slentrende fortællestil, og det er blevet til en bog på 120 sider:,,student i fyrrerne. Beretningen om opvækst og tilværelse på Viborg Katedralskole er den naturlige indledning til hovedafsnittet: Studietiden på Polyteknisk Læreanstalt med tilhørende ophold, først på Hagemanns kollegium og fra efteråret 1945 på Regensen. Men trods den dårlige start lærte Kjeldgaard hurtigt, at det var uendeligt meget bedre at være indflytter på Regensen endformand på et hvilket som helst andet kollegium Kjeldgaard illustrerer selv den uheldige start man får på et af opkomlingsstederne (Hagemanns kollegium erfra 1908) ved at melde sig ind i,,styx og være længe om at opdage, at det ikke var nogen forening, men kun en sammenslutning, der ikke kunne to 3" alvorligt. Nå Kjeldgaard kom til fornuft, meldte sig i en rigtig forening og var en aktiv P-mand i Jørgen Kocks klokkerat. Et par uddrag af bogen: Hagemanns kollegium var, efter det, som jeg var vant til, ret eksklusivt med de nydeligste opholdsrum - læsestue, spisesal og festsal. Bibliotek og to pragtfulde flygler. Og så var der et gæsteværelse, som man kunne få lov at disponere over, når man havde gæster på besøg.udover de to flygler i opholdsstuerne var der et specielt indrettet musikværelse med klaver, hvor man kunne spille i fred og ro. På kollegiet betalte man 105 kr. om måneden, men så var det også med fuld forplejning. Maden var ualmindelig god, og om søndagen serverede man en ekstra fin middag. Der var stil over det, og til søndagsmiddagen forventedes det, at man iklædte sig sit pæne tøj - og fodtøj! Her plumpede jeg i og fik en kraftig irettesættelse i form af negativ omtale i ankebogen, som til stadighed lå fremme i dagligstuen. Min opdragelse til regensianer På Hagemanns kollegium havde jeg så småt stiftet bekendtskab med, hvad det vil sige at være en indflytter, som de ældre kaster sig over for at opdrage. Nu skulle jeg til det igen. Opdragelsen til regensianer fandt bl.a. sted i Regensens foreninger. Af dem var der en halv snes stykker, og man kunne kun være medlem af én forening. Man kunne ikke bare melde sig ind i en forening, men hvis man fik et tilbud om at blive optaget i en, kunne man da sige ja eller nej tak. Jeg blev, en uge efter at jeg var flyt- I

19 Bogens fmfatter fotograferet på fortovsrestaurant i Paris tet ind på Regensen, optaget i,,styx. Forud var foregået følgende: Den 1. oktober havde medlemmer af Styx været på besøg (,,indflytterkaffe ) hos indflytteren Halfdan Mahler, og dagen efter hos Bent J uel-jensen. Meningen var, at man ville se disse indflyttere an med henblik på eventuel optagelse af dem som medlemmer af Styx. Da ingen af disse to forsøg resulterede i, at Styx fik medlemstallet forøget hvad man øjensynlig var interesseret i - inviterede man sig selv på indflytterkaffe hos mig. Om denne begivenhed skrev Orla Graulund Hansen senere i Styx-protokollen:,,Den 8. oktober besteg vi endnu en indflytter. En polytekniker benævnt Kjeldgaard havde taget sig den dristi g- hed at opslå sin residens på 7 x 5, som straks var blevet præget af det usle erhvervslivsagtige individ. Noget større indtryk af mandens åndelige kvalifikationer fik man ikke. Men måske var forklaringen den, at der ikke var nogle positivt gunstige egenskaber. Størst jubel vakte det, at individet sympatiserede med Retsforbundets nys dumpede folketingskandidat Oluf Pedersen, samt at han selv var dumpet ved Studentersangeroptagelsesprøven, hvilke to momenter i forbindelse med enkelte andre gjorde, at man i Styx besluttede at optage ham, for at han der kunne suge viden og dannelse i sand regensiel henseende, og sådan at hans fordummede sjæl kunne blive lutret og genfødt i de bedst mulige omgivelser. Selv skrev jeg i min dagbog, atjeg

20 havde modtaget opfordringen til at blive medlem af foreningen Styx. Men specielt begejstret eller beæret var jeg ikke. Min begrundelse for at sige ja var, at jeg så undgik flere gange indflytterkaffe, og at jeg, der på forhånd var reserveret overfor at deltage i for meget halløj, måske ville have godt af at blive trukket lidt ind i studenterlivet. Jeg var nok i mange situationer lidt reserveret med hensyn til at kaste mig ud i Regenslivet, og lade mig opdrage til regensianer, men jeg fortsatte dog foreløbig i Styx og blev efter et årstid valgt til oldermand, d.v.s. formand for foreningen. Engelbrecht, min nabo på værelse 7 x 6 blev ikke så lang tid i Styx som jeg, idet han gorde det usædvanlige, at han skiftede til en anden forening. Det kom ikke til at gå upåtalt hen. En aften, hvor vi andre havde konsumeret passende mængder spiritus, trængte vi ind til Engelbrecht, hvilket skete ved at smadre fyldningen i døren til hans værelse. Efter en kort proces blev udbryderen af Styx herefter ført til afstraffelse ved vandin g på Trekroner. Var dette en ægte regensiel dåd? Ja, efler Graulunds triumferende indberetning i klokkerprotokollen, men ikke efter den afstraffedes harmfulde protest i samme protokol. Forholdsvis uskyldigt var det jo, men det sjove var sommetider ikke lige sjovt for alle. Da jeg senere meldte mig ud af Styx, slap jeg for vanding, men jeg gik heller ikke straks over i en anden forening.,, Student i Fyrrerne er udgivet på eget forlag, Søvænget 16, 8800 Viborg. Telefon Kjeldgaard, der sluttede sin udadvendte karriere som leder af Viborg amts miljøafdeling, har tidligere udgivet,, Thisted amts veje og vandløb (Poul Kristensen 1992) og,,lauritz Thagaard en embedsmand ved enevældens lokaladministration i Thisted (Udgiverselskabet ved Landsarkivetfor Nørrejylland 1994). 20

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere