Udflugtsguide. til Skånes naturreservater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udflugtsguide. til Skånes naturreservater"

Transkript

1 Udflugtsguide til Skånes naturreservater

2 Titel: Utgiven av: Beställningsadress: Copyright: Text: Layout Foto: Tryck: Udflugtsguide til Skånes naturreservater Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen Malmö Tel Länsstyrelsen i Skåne län Maria Sandell Maria Sandell och Fredrik Collijn Foto: Anders Hallengren (s. 83, 93, 101), Björn Olsson (s. 7, 30), Britta Johansson (s11), Carina Zätterström (s. 37), Gunilla Davidsson Lundh (s. 50, 51, 96 (hö), 97), Hans Cronert/Skånska bilder (s. 24, 65, 70, 84,111, 113), Helena Bager (s. 44), Henrik Malmqvist/Skånska bilder (s. 29, 80, 115), Ida Lundqvist (s. 102), Johan Wagnström (s. 103), Johanna Ragnarsson (s. 82 (vä)), Jonas Gustafsson (s. 76), Kenneth Eriksson/ Skånska bilder (s. 66, 92, Kerstin Söderlind (s. 21, 64), Magnus Berglund (s. 86, 87), Maria Sandell (s 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 31, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 63, 72, 73, 88, 89, 96 (hö), 99, 105, 109,) Mayra Caldiz (s. 54), Mikael Arinder/Skånska bilder (s. 12, 35, 56, 95, 104, 107, 108, 112, 116), Mona Persson (s. 68, 69, 71, 78), Nils Carlsson (s. 74), Per Blomberg/Skånska bilder (s. 26, 27, 40, 41, 58, 82 (vä), 100), Per Levenskog (s. 18), Per-Magnus Åhren (s. 20, 22, 23, 30, 48, 53, 57, 62, 94), Per Nyström (s. 32, 33, 106), Peter Johnsen/Skånska bilder (s. 2, 19, 76) Elanders AB ISBN: Udflugtsguide til skånes naturreservater Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landbygdsområden

3 Forord Det smukke Skåne har et varieret landskab at byde på. Kyster i tre verdenshjørner. Bølgende rapsmarker. Dybe skove. Stejle klippeskrænter. Vidstrakte sletter. Strandenge fyldt med fugleliv. I Skåne er der også dyre- og plantearter, som er enestående for Sverige. Her er både den største artsrigdom og flest truede arter. Det er derfor vigtigt at beskytte den biologiske mangfoldighed, der er i Skåne. Skåne er Sveriges tættest befolkede len bortset fra Stockholm. Og befolkningsantallet stiger. Det vil føre til et kraftigt pres på naturen i visse dele af Skåne. Det er den anden grund til, at det er vigtigt, at vi værner om den enestående natur, der er i Skåne. Ud over at beskytte den biologiske mangfoldighed er det også vigtigt at bevare den smukke natur for fremtidige generationer. Naturen giver livskvalitet. Og det er blandt andet takket være naturreservater, at den smukke natur bliver bevaret for fremtidige generationer. I Skåne er der mange naturreservater over 250 Ved Bjärekysten i nordvest kan man finde stejle klippeskrænter og fængslende naturscenarier. En af Sveriges vigtigste rastepladser for mange trækfuglearter finder du på Flommen i sydvest. Dunderbäcken i nordøst har frodige løvskove og mange dyrearter at byde på. Ved Vitemölla i sydøst trives en masse usædvanlige sommerfugle, biller og andre insekter takket være sandområder og specielle planter. Det her er blot fire eksempler på de områder af fredet natur i Skåne, som vi mener, er et besøg værd. De har alle noget særligt at vise. Denne bog er tænkt som en vigtig vejledning til den skånske natur Hvilket naturreservat vælger du? Udflugtsguide til skånes naturreservater 3

4 Inhold Forord... 2 Fredet natur i Skåne... 6 Allemansrätten Nordväst 1 Axeltorps skogar Bjärekusten Borgen Grevie åsar Gällabjer Hallands Väderö Herrevadskloster Kullaberg Hilleshögs dalar Kulla Gunnarstorp Möllehässle / Nabben Svedberga kulle Söderåsens nationalpark Traneröds mosse Vens backafall Ängelholms strandskog Sydväst 17 Dalby Söderskog nationalpark Eksholm Flommen Hunneröds mosse Häckeberga med Risen Hästhagen Klingavälsån Knivsåsen Rövarekulan Salsviken Nordost 27 Balsberget Boarps hed Dunderbäcken Fjälkinge backe Kullaskogen Ljungryda-Östafors Näsums bokskogar Osby skansar Ubbalt Åraslövs mosse Äspet Örnanäs Sydost 39 Borstbäcken Bäckhälladal Drakamöllan Gyllebo Kronovall Listarum Sandhammaren Stenshuvuds nationalpark Sträntemölla Svartskylle Vitemölla Alla Skånes naturreservater Udflugtsguide til skånes naturreservater

5 Udflugtsguide til skånes naturreservater 5

6 Freded natur i Skåne Skånes enestående natur Det skånske landskab adskiller sig markant fra resten af Sverige med naturmiljøer og arter, der ikke findes i resten af landet. Her mødes Europas arter fra nord og syd, øst og vest. Gennem Skåne løber den geologiske grænse mellem urfjeldsområdet i nord med næringsfattige jorde og de mere næringsrige jorde i Mellemeuropa. Her går også den biologiske grænse mellem den boreale region, der blandt andet omfatter grantræets naturlige udbredelsesområde, og den kontinentale region med sine løvskove. Også fra vest til øst kan man opleve en grænse mellem den såkaldte atlantiske regions naturtyper i nordvest og det østlige Skånes sandmarker. I havet er der stor variation af arter og levesteder langs den saltvandsforskel, der gradvist sker fra det salte vand i Kattegat til Østersøens brakvand. Mange arter har sin allernordligste udbredelse i Skåne og findes derfor ikke andre steder i Sverige. Det er også grunden til, at Skåne er det len i Sverige, der har det største antal udryddelsestruede plante- og dyrearter, og hvor der er flest uddøde arter. Skåne har et særligt ansvar for at beskytte og bevare din biologiske mangfoldighed af arter og naturtyper. Også set i et internationalt perspektiv har mange skånske naturtyper og arter en høj beskyttelsesværdi, fordi tilsvarende miljøer helt eller delvist er forsvundet fra det europæiske kontinent. Visse naturmiljøer, der må betragtes som relativt normale set i et skånsk perspektiv, er ud fra en europæisk og international synvinkel yderst værdifulde og har stor beskyttelsesværdi. Hvorfor har vi naturreservater? I dag er behovet for at beskytte værdifulde naturområder og arter for fremtiden større, end det nogensinde har været før i menneskets historie. Nutidens intensive udnyttelse af jorden og skoven gør, at dyr og planter får sværere og sværere ved at trives i det skånske landskab. Den øgede befolkningstilvækst betyder, at forskellige interesser kæmper om den tilgængelige jord, og på sigt er der risiko for, at store dele af Skånes naturområder vil forsvinde. Et stort antal arter truer med at forlade Sverige, fordi deres levesteder går tabt. Samfundet har flere måder til at bevare beskyttelsesværdige miljøer for fremtiden på, og naturreservater er den allermest udbredte form. Naturreservater opretter man for på lang sigt at bevare og udvikle naturmiljøer, der har stor værdi for dyr og planter. Adgang til et rigt friluftsliv er et andet formål. Det er Lensstyrelsen, der opretter de fleste naturreservater, men også kommunerne har en 6 Udflugtsguide til skånes naturreservater

7 sådan mulighed. Naturreservater kan oprettes både på offentligt ejet jord og på privatejet jord. Sædvanligvis udbetales der erstatning til jordejeren, eftersom naturbeskyttelsen kan medføre indskrænkninger i brugsretten. Hvordan oprettes et naturreservat? Naturreservater oprettes med støtte i miljøloven, og i denne lov angives følgende grunde til at oprette et naturreservat: bevare biologisk mangfoldighed frede og bevare værdifulde naturmiljøer tilgodese behovet for områder til friluftsliv frede, genoprette eller nyskabe værdifulde naturmiljøer frede, genoprette eller nyskabe værdifulde naturmiljøer for truede arter Andre måder at beskytte naturen på Nationalparker Der er i dag 29 nationalparker i Sverige; de beskytter og bevarer ofte større sammenhængende områder af en vis naturtype. De skal repræsentere forskellige landskabstyper i Sverige. Staten ejer altid al jorden i en nationalpark. Her i Skåne har vi tre nationalparker: Söderåsen, Stenshuvud og Dalby Söderskog. Natura 2000 Natura 2000 omfatter værdifulde naturområder med arter og naturtyper, der er særligt beskyttelsesværdige set i et europæisk perspektiv. Mange af Natura 2000-områderne er fredede som nationalparker eller naturreservater. Naturmindesmærker Naturmindesmærker beskytter specielle naturgenstande. Det kan være et kæmpetræ, alléer eller vandreblokke. I Skåne er der 51 naturmindesmærker, især gamle træer. Ramsar Værdifulde vådområder bliver fredet via en international konvention (The Ramsar Convention on Wetlands). Skåne har flere Ramsarområder, bl.a. Klingavälså med Vombs enge. Biosfæreområder Biosfæreområder handler om naturpleje og bæredygtig udvikling på en ny måde. Mennesker skal kunne bo og udvikle sig i områderne, samtidigt med at samfundet kan afprøve ny viden og praksis, hvad angår at håndtere forholdet mellem mennesker og natur på en bæredygtig måde at både bruge og bevare. Kristianstad Vattenrike er et af Sveriges fem biosfæreområder. Det er ikke nok bare at beskytte naturen Vi hører ofte om, at uberørte naturmiljøer bliver mere og mere sjældne og har behov for beskyttelse. Men beskyttelsesværdig natur findes også i vores kulturlandskab. Her i Skåne er en stor del af den biologiske mangfoldighed stærkt knyttet til det gamle kulturlandskab. Udflugtsguide til skånes naturreservater 7

8 Mennesker har været med til at forme landskabet i tusindvis af år. Tyndt bevoksede skove, hvor dyrene engang græssede, beskårede træer, enge til høhøst, lyngheder, brakmarksbrug og græsmarker i disse miljøer har mange arter fundet sit levested. I dag ser menneskenes udnyttelse af landskabet helt anderledes ud. Beskyttelse af naturen indebærer derfor, at vi ikke bare skal beskytte værdifulde områder for fremtiden, men at vi også skal passe på de skånske naturreservater, så de livsvigtige miljøer ikke forsvinder. I visse tilfælde skal vi endda udvikle og genskabe naturmiljøer. Naturreservater en ressource for mennesker Naturreservater er ikke blot til for dyr og planters skyld. At fremme friluftslivet har været en af grundene til at danne naturreservater, og ikke mindst i nærheden af bebyggede områder kan der være tungtvejende grunde til at lave et reservat. Naturen er vigtig for os mennesker. Utallige studier har vist, at vi bliver positivt påvirket af at opholde os i naturen. Det er en inspirationskilde og et sted, hvor vi kan hente kræfter fra. Skånes naturreservater er lige så meget til for os mennesker som for dyr og planter. I dag handler det ikke længere kun om friluftsliv i betydningen vandring med telt og stormkøkken i vildmarken. Meditation i naturen, mountainbike eller geocaching er nye måder at opleve naturen på. Ridning, fuglekigning eller svampeplukning er andre aktiviteter. Men mange vil bare gerne nyde naturen ved at være til stede i den på et picnictæppe uden specialudstyr eller forberedelse. Det er op til dig, hvordan du gerne vil opleve vores naturreservater bare du holder dig til de regler, der gælder i reservatet. Du kan nyde helheden og stilheden uden at bryde dig om naturens enkle dele i form af arter og naturtyper. Eller tag en lup med for at kigge nærmere på blomster, insekter, lav og mos. Alene eller sammen med nogen, korte besøg eller overnatninger. Skånes naturreservater er til for dig hele året rundt Värna Vårda Visa Värna Vårda Visa er et program, som hentyder til en bedre forvaltning og udnyttelse af naturfredede områder. Det fungerer som en vejledning til arbejdet med at passe på vores naturreservater og andre fredede områder. Lensstyrelsen i Skåne har udarbejdet et regionalt program for perioden Du finder programmet på Lensstyrelsens hjemmeside. 8 Udflugtsguide til skånes naturreservater

9 UtflyktsgUide till skånes skyddade naturområden SyDVäSt Dalby SöDerSkog Hvert reservat præsenteres ved en overordnet tekst. Fakta-feltet indeholder fakta om reservatet. Her finder du også GPSkoordinater til reservatets parkering. 17 Dalby Söderskog Dalby Söderskog är som vackrast om våren. En konsert av fågelsång och en matta av vitsippor, gulsippor och nunneört möter dig i månadskiftet april/maj. Men Sveriges minsta nationalpark är värd ett besök även i den djupa sommargrönskan eller vinterns karga landskap.. Att frysa ett ögonblick i tiden almträden. I ljusluckor som bildas när döda Nationalparken bildades 1918 för att bevara almar faller kommer idag asken. Målbilden vad man då beskrev som en sydsvensk lövskog. med nationalparken idag skiljer sig därför från Men i själva verket har Dalby Söderskog både ursprungsbilden. Nu utvecklas Dalby Söderskog mot en spännande naturskog med varit skog och trädklädd betesmark. Förr lät man ofta träd växa i betesmarken. Här i Dalby stor variation i trädslag. Nästa generation av hage skapades en pelarsal av ek och bok med besökare kommer få uppleva nya sidor av grönskimrande matta. Genom att förbjuda skogen. bete när nationalparken bildades förändrades förutsättningarna och skogen började leva Träden har liv efter döden sitt eget liv. De stora ekarna som dominerade De döda träden får ligga kvar där de en gång när nationalparken bildades är idag inte lika fallit. De blir till bostad och mat åt svampar och framträdande. insekter. Håll utkik efter bokoxen, en mindre Idag finns här istället mycket bok, alm och släkting till ekoxen. Hackspettarna trivs ask. Almsjukan har dock gått hårt åt de stora eftersom det finns gott om mat i den döda veden. Deras bohål utnyttjas så småningom av ekorrar och fåglar som staren, skogsduvan och flugsnapparen En ljuvlig grönska Den rika växtligheten beror på att det är gott om kalk i marken. Mångfalden visar sig i de många vårblommorna med hålnunneört och orkidéer som Sankt Pers nycklar och näsrot. Den tid då trädens löv inte ännu skuggar markens växter har den rikaste blomningen. Halva nationalparken omsluts av en märklig och intressant jordvall. Det kan vara rester av en gammal fornborg medan en annan teori hävdar att det är rester av inhägnaden till en medeltida kunglig jaktpark. Hålnunneörten är nationalparkens ssymbolart. Om reservatet Bildat Ligger i Lunds kommun Storleken är 36 hektar Sevärt Vårens blomsterprakt med nunneörten, nationalparken som finns i både vit och lila vrsion. Dalby Söderskog Sällsynt Bokoxen WGS 84 lat long För besökaren Grillplats och bord med bänkar vid parkeringen. Handikappsanpassad slinga med bord och bänkar. Dalby Vägbeskrivning Nationalparkern ligger i nordvästra utkanten av Dalby. Avfart från väg 16 mellan Lund och Dalby, cykelväg från Lund. Busshållplats Dalby busstation + 1,5 km promenad. Dalby Söderskog gränsar till naturreservatet Dalby Norreskog och det finns en markerad vandringsled från Skryllegården. SEVÆRDIGT I hvert reservat har vi udvalgt nogle specielle seværdigheder. Det kan være en art, men også noget andet, som man ikke bør gå glip af. SJÆLDENT En sjælden og speciel art, som man kan finde i dette naturreservat. 46 UtflyktsgUide till skånes skyddade naturområden 47 Kortet viser naturreservatet og dets parkeringsmuligheder samt nærmeste samfund Her får du en vejbeskrivelse til naturreservatet. Du får også det nærmeste stoppested at vide. Nationalparker, naturreservater og et kulturreservat I denne bog præsenterer vi et udvalg af de områder af fredet natur, der findes i Skåne. Det er bare et udpluk af de naturreservater, som du kan besøge. Udvalget afspejler de forskellige miljøer, som Skåne rummer, og vi har også forsøgt at fordele dem jævnt ud over Skåne. I slutningen af bogen findes der en liste over de øvrige naturreservater i Skåne. I de fleste naturreservater finder du skilte med detaljerede kort og mere information om naturen. Du kan også finde mere information og kort på vores hjemmeside eller ved at kontakte Lensstyrelsen Skåne på tlf. 040/ Udflugtsguide til skånes naturreservater 9

10 Tag vare på naturens gæstfrihed Alle er velkommen i naturen Allemandsretten er en enestående mulighed for, at vi alle kan bevæge os frit i naturen. Men vi må også at tage ansvar for naturen og dyrelivet og tage hensyn til jordejere og andre besøgende. I nationalparker og naturreservater gælder der tit særlige regler, som begrænser allemandsretten. Måske må du ikke slå telt op i reservatet eller lave bål. Mange naturreservatet forlanger også, at din hund er i snor. I hvert område er der informationsskilte, hvor du kan læse om, hvad der gælder for netop lige dette naturreservat. På Lensstyrelsens hjemmeside er der også information om regler i alle naturreservater. Vandre, cykle og ride Du må vandre næsten overalt i naturen. Du må gå ind på indhegnede græsmarker og kravle over hegn, bare du ikke beskadiger hegn eller skræmmer kreaturerne. Luk altid låger efter dig, så dyrene ikke slipper løs. Private veje kan være forbudt for motorkøretøjer, men du må altid gå, cykle eller ride på vejen, hvis du viser hensyn og ikke beskadiger den. Man må ride frit i naturen, men er der risiko for at skade jorden, bør man vælge vejene. Vi skal finde ud af det sammen på veje og stier, så det drejer sig om at være opmærksom, hvis man cykler eller rider. Allemandsretten gælder ikke på markområder eller i plantager. Samle bær og svampe og plukke blomster Du må frit plukke blomster og samle bær og svampe, men visse svampe og blomster er fredede. Dem må man ikke plukke. Der kan også gælde særlige regler i nationalparker og naturreservater. Du må ikke fælde træer eller hugge grene af. Du må heller ikke grave planter op. Bål og telte Du må godt lave bål i naturen, men det er vigtigt at vælge et sted, hvor der ikke er risiko, for at ilden spreder sig eller forstyrrer vegeta- 10 Udflugtsguide til skånes naturreservater

11 tionen. I mange naturreservater må du kun lave bål på grillpladser. Tjek altid, hvordan reglerne er i det reservat, du besøger. Du må kun samle løst liggende grene, ikke fælde et træ eller hugge grene af. Du må slå telt op i nogle enkelte døgn i naturen uden at spørge jordejeren. Men sørg for at vælge et sted, der ikke forstyrrer eller skader naturen. Flere naturreservater har opsat sheltere, hvor du kan overnatte. Hunde i naturen Fra 1. marts til 20. august skal du holde din hund under meget stor opsyn. Det betyder i de fleste tilfælde, at du skal holde hunden i snor. Også på andre tider af året, skal du sørge for, at din hund ikke jager vildtet. I de fleste naturreservater er der pålagt brug af snor. Det er for at beskytte de vilde dyr, men det betyder også, at andre mennesker har mulighed for at opleve naturen uden risiko for at møde løse hunde. TA EJ MED HUND under betesperioden! Korna kan bli aggressiva DO NOT BRING YOUR DOG Vi er nødt during til at have the grazing køer, heste period! og får på vores græsmarker, The cows for uden can græsning be aggressive gror markerne til. Heste og køer er normalt fredelige, men nogen garanti er der aldrig. Hvis du har en hund med dig, så undgå at komme for tæt på dyrene. Græssende dyr kan reagere aggressivt mod hunde. Nogle gange er det bedre bare at gå rundt om græsmarken end at udfordre skæbnen. Udflugtsguide til skånes naturreservater 11

12 1 Axelstorps skogar Naturreservatet Axelstorps skove ligger på Hallandsåsens nordvestlige skråning, kun to kilometer fra Båstad. En vandresti, der begynder i Båstad, fører dig gennem et landskab, der bærer præg af det landbrug, der har fundet sted her siden bronzealderen. På den stejle skrænt ned mod Sinarpsdalen fosser vandet gennem uberørte skove og stejle kløfter. Vandstær Et urgammelt kulturlandskab På Hallandsåsen er der levn fra menneskers arbejde med jorden fra bronzealderen til i dag. I reservatets østlige områder kan man se spor af fortidens dyrkning i form af stengravhøje og opbyggede terrasser, hvor der engang var små opdyrkede områder. Området omkring Axeltorp var helt frem til begyndelsen af 1900-tallet en del af det åbne agerbrugslandskab med opdyrkede jorde og enge. Datidens agerbrugslandskab var ofte et varieret landskab som en mosaik af træer, buske og græsmarker. I engene voksede der træer og buske, og skovene var fyldt med lysninger, hvor kreaturerne græssede. I dag kan vi inde i den opvoksede skov finde store egetræer, der engang bredte sine grene ud over græsmarker. Kun de områder, der en gang var opdyrket, er stadig i dag åbne og anvendes nu til agerbrug og græsmarker. Kløfterne har altid været beklædt med skov, fordi de har været svære at udnytte som agerjord. Rent og klart vand I den bugtende Axeltorpsbäcken lever ørreder godt af nat- og slørvingelarver. Også den gule vipstjert og strømstæren sætter pris på den rige forekomst af larver, og er du heldig, kan du se en af dem siddende på en sten i vandet. 12 Udflugtsguide til skånes naturreservater

13 NordVest Axelstorps skogar Skoven er fuld af fugle Fuglelivet i Axelstorps skove er rigt og spændende. I den varierende skov yngler der mange forskellige arter, og er du her for at holde udkig og lytte en dag først på sommeren, kan du komme til at opleve bl.a. flagspætter, træløbere og blågrå, vild skovdue. En skovoplevelse tæt på bebygget område En vandring langs Axelstorpsslingan, som starter i Båstad, giver både natur- og kulturoplevelser. Her er der mange spor af menneskers tilstedeværelse i landskabet. Du kan finde mange rester af vandmøller og opdæmninger fra dengang bækkenes vand blev udnyttet til møller Båstad naturreservatet Axelstorps skogar Om reservatet Oprettet ,3 ha. Natura 2000 område Seværdigt Bækkens fugle, vandstær og gul vipstjert Sjældent Odontocerum albicorne, en sjælden vårflue WSG 84 lat , long For den besøgende Afmærkede stier. Vejbeskrivelse Reservatet ligger to kilometer syd for Båstad. Parkeringspladsen ligger ved Axelstorpsgården. Man kan også komme til reservatet via gang- og cykelstier fra Båstad. Natur- og kulturstien Axelstorpsleden går gennem reservatet. Udflugtsguide til skånes naturreservater 13

14 2 Bjärekusten Bjärekustens naturreservater strækker sig rundt om det meste af Bjärehalvøens kyst. De beskytter Bjäres enestående natur og dyreliv, både på land og i havet. I nord rejser grundfjeld som Hovs Hallar og Knösen sig stejlt ud mod havet. Den sydlige kyst er fladere, og her breder sig store småstensstrande og fælledmarker. På mere rolige steder har vandet dannet strande med blødt sand. Bjärekysten har naturoplevelser til mange dages opdagelsesture. Gamle beboede områder Bjärehalvøen tilhører et af Sveriges ældst beboede områder. Mennesker har brugt markerne til græsning i umindelige tider. Gamle fortidslevn vidner om, at mennesker har udnyttet jorden her siden jernalderen. Dagshög i den sydvestlige del af reservatet er den største af de 700 tørvebyggede jordhøje fra ældre bronzealder (1 800 år f.kr.), som man kan finde på Bjärehalvøen. Grundlaget for, hvordan jorden blev brugt, blev lagt på denne tid og kom til at bestå, indtil landsbyerne forandrede sig i 1800-tallet. De vidstrakte marker ved kysten var landsbyernes fælles græsmarker. Her samlede man også tang, der blev brugt som gødning på de opdyrkede marker. De fugtigere marker blev brugt som enge til høhøst til dyrenes vinterfoder. Hele Bjärehalvøen var i 1700-tallet et træløst landskab. Havet er rigt på liv Bjärehalvøen ligger i overgangszonen mellem Nordsøen og Østersøen. Det har et havmiljø med meget stor biologisk mangfoldighed. Her skaber strømme og vinde store variationer i saltindholdet, og på havbunden findes afvekslende miljøer med sand, grus og sten. Ålegræsområder uden for Ängelbäcksstrand og muslingbankerne ved Grytskären er vigtige miljøer for fisk. Havfugle, sæler og marsvin søger hertil for at lede efter føde. Hovs haller Længst ude på Bjärehalvøen ligger det dramatiske landskab omkring Hovs Haller. Her er der skiftevis småstensområder og stejle klipper. Det kan være lidt besværligt at komme ned til stranden, men når man er kommet derned, kan man tilbringe lang tid med at udforske de grottelignende bjergformationer, fritstående bjergrester og stranden. På rigtigt stormfyldte dage kryber fuglekiggere sammen blandt klipperne og venter på, at vindene skal blæse sjældne havfugle ind fra Atlanterhavet. Kystens flora og fauna På de græsfyldte strandenge kan man finde både ynglende vadefugle og småfugle som stenpikker og irisk. Truede frøarter som stor vandsalamander og strandtudse lever i vådområder omkring kysten. Der findes en lille isoleret population af strandtudser i den sydvestlige del. Floraen har sjældenheder som søpryd, liden skjolddrager og strandmandstro. De to sidste er fredede. Mange steder at besøge Bjärekystens naturreservat er opdelt i to delområder og dækker næsten hele kyststrækningen fra Båstad i nord til Vejbystrand i syd. Langs den sydlige kyststrækning er der badevenlige sandstrande. Fra Torekov er man i gåafstand til reservatet. Skåneleden går gennem hele reservatet. 14 Udflugtsguide til skånes naturreservater

15 NordVest bjärekusten naturreservatet Bjärekusten Torekov Om reservatet 560 ha Oprettet 1971, udvidet 1976 Seværdigt Hovs hallar Sjældent Liden skjolddrager, strandmandstro WSG 84 lat 56,4012, long For den besøgende Skåneleden går gennem store dele af reservatet. Toiletter findes ved flere af parkeringspladserne langs kysten Vejbeskrivelse Der er flere parkeringspladser langs kysten, hvorfra man kan komme hen til reservaterne. Fra Torekov er man i gåafstand til reservatet. Ved parkeringspladsen ved Hovs Hallar findes en café. Udflugtsguide til skånes naturreservater 15

16 3 Borgen Tag toget ud i den skånske jungle. Fra Vallåkra station kan man vandre ind i en skjult dal fuld af plantevækster og fuglesang. I kløftens sandsten og lerskifer finder man forstenede fodaftryk af dinosaurer, og på kløftens kant ligger resterne af en gammel fortidsborg. En grøn oase Naturreservatet Borgen i kløften langs Råås snævre dal er et spændende udflugtsmål. Her kan man kombinere en vandring i den fredfyldte løvskov med et besøg på Wallåkra Stenkärlsfabrik. Den snævre dal var engang en del af det åbne græslandskab, men nu har skoven fået overtaget. På jorden finder man en frodig flora om foråret med gule og hvide anemoner, guldstjerner og lærkesporer. En speciel plante at lede efter er marktusindgylden, der blomster om højsommeren med rosafarvede blomster i de gamle lergrave i den nordlige del af reservatet. Et tætbebygget område i fugleperspektiv Få steder i Skåne kan måle sig med Borgen, hvad angår antallet af ynglende fugle på et lille område. Her har man regnet ud, at der finde 150 ynglende par fugle pr. 10 hektar et tætbefolket småfuglesamfund blandt buske og træer. Bogfinken er den mest udbredte art, og af de cirka 40 andre ynglende fuglearter kan nævnes nattergal, kernebidder og rosenfinke. 16 Udflugtsguide til skånes naturreservater

17 NordVest borgen for folk i området. Når fjenden nærmede sig, samlede man sig inde bag borgens volde. Dinosaurer og fortidsborge Kløften er eroderet ud af sandsten og lerskifer. I 1700-tallet og 1800-tallet blev der brudt kul i dagbrud i kløftens skrænter. Som biprodukt hentede man ler, og Wallåkra Stenkärlsfabrik blev anlagt i Selv i dag anvendes leret til produktion af stentøj. Man har fundet rester af de væsener, der levede på stedet, da sandstenen og leret blev aflejret for 200 millioner år siden. Da man gravede ler i 1970 erne, fandt man en masse spor af den seks meter lange, planteædende dinosaur, Plateosaurus. Fortidsborgen på bakken over for Råå har givet navn til naturreservatet. Borgen er fra jernalderen og fungerede som forsvarsanlæg Borgens naturreservat Vallåkra Om reservatet Oprettet 1959, udvidet ha Natura 2000-område Seværdigt Fortidsborgen oven for bækkløften Sjældent Marktusindgylden WGS 84 lat: long: For den besøgende Fra Wallåkra Stenkärsfabrik går en sti for rullestole/barnevogne. Borde og bænke oppe ved fortidsborgen. Vejbeskrivelse Reservatet ligger i Helsingborgs kommune. Man kan parkere ved Wallåkra Stenkärlsfabrik på den sydlige side af jernbanen i Vallåkra eller i reservatets nordlige del. Stoppested Vallåkra station. Udflugtsguide til skånes naturreservater 17

18 4 Grevie åsar Udsigten fra Grevie bakker, som stedet også kaldes, er storslået. Ved foden ligger Bjärehalvøens dyrkede landskab med Skäldervigen i baggrunden. Over vandet skimtes Kullaberg. Bakkelandskabet med sine bløde bakker indbyder til vandreture og picnic. Om foråret kan man nyde de tusindvis af kobjælder, som klæder den sydlige skråning i et lilla-prikket skrud. Isens åse De græsbeklædte rullestensåse ligger på rad og række langs Hallandsåsens sydvendte skråning. De blev skabt, da indlandsisen smeltede for år siden. Rullestensåse består af grus, der blev aflejret i smeltevandsfloderne, da indlandsisen slap sit greb. Ind imellem lå der isbjerge i smeltevandflodens grus, og når de til sidst smeltede, dannede der sig fordybninger, de såkaldt dødishuller. Rullestensåsene er fyldt med sten og grus. Herfra blev der tidligere ofte hentet materiale til husbyggeri. Det siges, at Kobjælder Grevie kirke blev bygget med sten fra Grevie bakker. Lyngheder rige på urter Åseryggene har aldrig været opdyrket, og dermed er de aldrig blevet gødet, hvilket skaber forudsætningerne for en rig flora. Lange tiders græsning på de tørre åserygge har skabt en lynghedevegetation, der på solsiden er fuld af blomster. Her finder man kattefod, timian, stenbræk og tjærenellike. Om foråret lyser bakkerne af Bjärehalvøens største område med kobjælder. På de mere skyggefyldte nordlige og nordvestlige skråninger er lyngheden fattigere. Her vokser blåbær, tyttebær og den hvidblomstrende lyngsnerre. Reservatet indeholder også skovpartier med løvtræer og hasselbuske. Tinabäcken, der flyder i reservatets nordlige del, har fået sit navn efter, at den aldrig fryser til om vinteren. Beboet i umindelige tider Der har boet mennesker på Bjärehalvøen, lige siden isen trak sig tilbage, og området er fyldt med spor efter tidligere tiders mennesker. De ældste fortidslevn er nogle store gravhøje fra bronzealderen (for år siden). Der er endnu flere gravsten og stensætninger fra jernalderen (for år siden). Området er blevet brugt af mennesket, helt siden isen trak sig tilbage, og resultatet er blevet et åbent græslandskab. 18 Udflugtsguide til skånes naturreservater

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September 2006 1 Et åndehul for natur og mennesker Midt mellem Kalundborg,

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Allemandsretten en enestående mulighed

Allemandsretten en enestående mulighed 1 Allemandsretten en enestående mulighed Ikke forstyrre ikke ødelægge Allemandsretten er en fantastisk mulighed for os alle, fordi vi kan bevæge os frit i naturen. Du bruger allemandsretten, når du går

Læs mere

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister.

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Hotel Rügen Park Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Introduktion Besøg Tysklands største og nok smukkeste ø, Rügen. Øen er et sandt naturparadis, hvor

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

for prangende og påfaldende. Den der lever skjult lever godt.

for prangende og påfaldende. Den der lever skjult lever godt. På en blæsende, iskold og klar dag beslutter vi at tage til Voderup lyset er flot. I dag kan der skydes gode billeder. Vinden er i nordvest og går susende langs øen. Vandet bliver drevet modvilligt frem.

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Niveauafklaring i dansk

Niveauafklaring i dansk Navn... Dato... Værksted... Niveauafklaring i dansk På tur i naturen Opgave 1 - diktat På fjeldet med ungerne Fjeldet er en stor og et godt sted at tage med på travetur. Når er med på fjeldet er det vigtigt,

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Samsø den 24. 26. maj 2013. Vi var i alt 11 deltagere på turen, som var

Læs mere

Naturen som social løftestang Logbog

Naturen som social løftestang Logbog Naturen som social løftestang Logbog Så har vi været i gang i to uger, fået skurvognen sat og fundet stedet der skal være vores base igennem projektets løbetid. Stedet er som et rigtigt godt udgangspunkt

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Hotell Erikslund. Fra det hyggelige Hotell Erikslund er der kort til golf, natur, strand og kultur. Hotell Erikslund.

Hotell Erikslund. Fra det hyggelige Hotell Erikslund er der kort til golf, natur, strand og kultur. Hotell Erikslund. Hotell Erikslund På den skånske slette ligger den lille oase Hotell Erikslund lettilgængeligt. På Hotell Erikslund sover I godt i rigtig gode senge og i hotellets restaurant kan I nyde god mad. Den lille

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Møns Klint. Guidet kør selv fototur. Et af Danmarks vidundere

Møns Klint. Guidet kør selv fototur. Et af Danmarks vidundere Guidet kør selv fototur Møns Klint Et af Danmarks vidundere Velegnet til: En naturoplevelse uden lige Landskabsfotografering i et unikt og enestående naturområde Af naturfotograf Bjarne Nybo Medlem af

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Arrangør: PI Aarhus. Grundlovstriatlon. den 5. juni 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Aarhus. Grundlovstriatlon. den 5. juni 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Aarhus Grundlovstriatlon den 5. juni 2014 Dansk Politiidrætsforbund Kære Triatleter Det er en stor fornøjelse for mig, at byde jer velkommen til det første triatlon-stævne i PI Aarhus regi.

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

2012 Forlaget Atelier, Søborg Oversat af Henrik Reinvaldt ISBN Alle rettigheder forbeholdt

2012 Forlaget Atelier, Søborg  Oversat af Henrik Reinvaldt ISBN Alle rettigheder forbeholdt 2010 Berndt Sundsten och Jan Jäger samt B. Wahlströms Bokförlag, Forma Books AB 2012 Forlaget Atelier, Søborg www.atelier.dk Oversat af Henrik Reinvaldt ISBN 978-87-7857-894-5 Alle rettigheder forbeholdt

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturfotografiske favoritlokaliteter. Søren Langkilde Madsen www.slm-foto.dk

Naturfotografiske favoritlokaliteter. Søren Langkilde Madsen www.slm-foto.dk Naturfotografiske favoritlokaliteter Søren Langkilde Madsen Naturfotografiske lokaliteter - nogle få favoritter Denne oversigt beskriver kort et lille udpluk af lokaliteter jeg har nydt at besøge gennem

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Gamle græsplæner, grønne områder og vejrabatter rummer et stort naturmæssigt potentiale, hvis driften af områderne ekstensiveres.

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Sort rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når dagene bliver kortere og de kolde nætter sætter ind, begynder skoven at skifte karakter. Bladene farves i fantastiske nuancer

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Lær af Sveriges Naturum

Lær af Sveriges Naturum Lær af Sveriges Naturum I Sverige findes der 32 naturum, som er informationscentre, der formidler om landets forskellige naturtyper og -værdier til offentligheden. Af Sveriges 32 naturum ligger 14 i Sydsverige.

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

Med Beagle på tur Gotland Ruten Rundt om Godtland Historie

Med Beagle på tur Gotland Ruten Rundt om Godtland Historie Ruten Afsejling fra Mosede til den lille anløbsbro i Falsterbo-kanalen, så var vi klar til at starte på sejladsen langs Sveriges sydkyst når det blev lyst. Næste havn Skillinge der fra til Utklippan som

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Landskabet er under stadig forandring

Landskabet er under stadig forandring Landskabet er under stadig forandring I det danske klima er løvskov den naturlige vegetation. Når landskabet ikke er skovklædt i dag, skyldes det, at jordbrug, plantager, bebyggelser og anlæg har fortrængt

Læs mere

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre...

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre... Drømmer du om en ny horisont? En horisont med bøgetræer, græs og duftende blomster? En horisont, hvor solen spejler sig i havets bølgende overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård

Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård Den flotte runddyssen i Tåstrup Fællesskov set fra øst. I plantagen øst for den tidligere og nu drænede Korup Sø - og lige vest for Tirstrup Lufthavn - ligger

Læs mere

Terme Catez - Hotel Catez Ferieparadis for hele familien

Terme Catez - Hotel Catez Ferieparadis for hele familien Terme Catez - Hotel Catez Tilbring en uforglemmelig og begivenhedsrig ferie i Terme Catez. Det rolige Hotel Catez er en del af det store Hotel Therme-kompleks. På et areal på over 10000 kvm, opdelt i indendørs

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

Velkommen til H+ Hotel Goslar

Velkommen til H+ Hotel Goslar H+ Hotel Goslar Velkommen til H+ Hotel Goslar Introduktion Det 4-stjernede H+ Hotel Goslar ligger i grønne omgivelser i udkanten af den spændende by Goslar. Hotellet ligger blot 15 minutters gang fra den

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2.

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2. Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping Sværhedsgrad: EPP 2. http://www.klitgaardcamping.dk/ http://www.saelvigbugtenscamping.dk/

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen

Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen Vandrefestival tur i Naturpark Åmosen Lørdag den 25. aug. 2012, var vi ca. 20 mennesker der startede en vandretur fra Maglemosevej i Stenlille. (Nederst til højre på kortet). Vejret var skiftevis overskyet,

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

JA! - GÅ TIL POST OP

JA! - GÅ TIL POST OP START Ved du hvor mange muligheder, der er for at få oplevelser i naturen? Kender du reglerne i naturen? Ved du hvor du må gå, bade, sove og sejle? Eller kunne du tænke dig at vide mere? Her er Relle og

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

DET HANDLER OM DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG ADVENTURE & FRILUFTSLIV RIDNING GOURMET PROJEKTLEDELSE SE MERE PÅ WWW.KORINTH-EFTERSKOLE.

DET HANDLER OM DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG ADVENTURE & FRILUFTSLIV RIDNING GOURMET PROJEKTLEDELSE SE MERE PÅ WWW.KORINTH-EFTERSKOLE. DET HANDLER OM DIG ADVENTURE & FRILUFTSLIV RIDNING GOURMET PROJEKTLEDELSE SE MERE PÅ WWW.KORINTH-EFTERSKOLE.DK Korinth Efterskole tilbyder 9. og 10. klasse for dig som er vild med natur, friluftsliv, fællesskab,

Læs mere

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier MANDØ rundt på cykel Vestervej Følg ruten og oplev hele MANDØ Klitvej Mandø Mølle Nytoftevej Mandø Byvej Østre Toftevej Nedenom Nørrevej Mandøhuset Tager I cyklen

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere