Udflugtsguide. til Skånes naturreservater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udflugtsguide. til Skånes naturreservater"

Transkript

1 Udflugtsguide til Skånes naturreservater

2 Titel: Utgiven av: Beställningsadress: Copyright: Text: Layout Foto: Tryck: Udflugtsguide til Skånes naturreservater Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen Malmö Tel Länsstyrelsen i Skåne län Maria Sandell Maria Sandell och Fredrik Collijn Foto: Anders Hallengren (s. 83, 93, 101), Björn Olsson (s. 7, 30), Britta Johansson (s11), Carina Zätterström (s. 37), Gunilla Davidsson Lundh (s. 50, 51, 96 (hö), 97), Hans Cronert/Skånska bilder (s. 24, 65, 70, 84,111, 113), Helena Bager (s. 44), Henrik Malmqvist/Skånska bilder (s. 29, 80, 115), Ida Lundqvist (s. 102), Johan Wagnström (s. 103), Johanna Ragnarsson (s. 82 (vä)), Jonas Gustafsson (s. 76), Kenneth Eriksson/ Skånska bilder (s. 66, 92, Kerstin Söderlind (s. 21, 64), Magnus Berglund (s. 86, 87), Maria Sandell (s 3, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 31, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 63, 72, 73, 88, 89, 96 (hö), 99, 105, 109,) Mayra Caldiz (s. 54), Mikael Arinder/Skånska bilder (s. 12, 35, 56, 95, 104, 107, 108, 112, 116), Mona Persson (s. 68, 69, 71, 78), Nils Carlsson (s. 74), Per Blomberg/Skånska bilder (s. 26, 27, 40, 41, 58, 82 (vä), 100), Per Levenskog (s. 18), Per-Magnus Åhren (s. 20, 22, 23, 30, 48, 53, 57, 62, 94), Per Nyström (s. 32, 33, 106), Peter Johnsen/Skånska bilder (s. 2, 19, 76) Elanders AB ISBN: Udflugtsguide til skånes naturreservater Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landbygdsområden

3 Forord Det smukke Skåne har et varieret landskab at byde på. Kyster i tre verdenshjørner. Bølgende rapsmarker. Dybe skove. Stejle klippeskrænter. Vidstrakte sletter. Strandenge fyldt med fugleliv. I Skåne er der også dyre- og plantearter, som er enestående for Sverige. Her er både den største artsrigdom og flest truede arter. Det er derfor vigtigt at beskytte den biologiske mangfoldighed, der er i Skåne. Skåne er Sveriges tættest befolkede len bortset fra Stockholm. Og befolkningsantallet stiger. Det vil føre til et kraftigt pres på naturen i visse dele af Skåne. Det er den anden grund til, at det er vigtigt, at vi værner om den enestående natur, der er i Skåne. Ud over at beskytte den biologiske mangfoldighed er det også vigtigt at bevare den smukke natur for fremtidige generationer. Naturen giver livskvalitet. Og det er blandt andet takket være naturreservater, at den smukke natur bliver bevaret for fremtidige generationer. I Skåne er der mange naturreservater over 250 Ved Bjärekysten i nordvest kan man finde stejle klippeskrænter og fængslende naturscenarier. En af Sveriges vigtigste rastepladser for mange trækfuglearter finder du på Flommen i sydvest. Dunderbäcken i nordøst har frodige løvskove og mange dyrearter at byde på. Ved Vitemölla i sydøst trives en masse usædvanlige sommerfugle, biller og andre insekter takket være sandområder og specielle planter. Det her er blot fire eksempler på de områder af fredet natur i Skåne, som vi mener, er et besøg værd. De har alle noget særligt at vise. Denne bog er tænkt som en vigtig vejledning til den skånske natur Hvilket naturreservat vælger du? Udflugtsguide til skånes naturreservater 3

4 Inhold Forord... 2 Fredet natur i Skåne... 6 Allemansrätten Nordväst 1 Axeltorps skogar Bjärekusten Borgen Grevie åsar Gällabjer Hallands Väderö Herrevadskloster Kullaberg Hilleshögs dalar Kulla Gunnarstorp Möllehässle / Nabben Svedberga kulle Söderåsens nationalpark Traneröds mosse Vens backafall Ängelholms strandskog Sydväst 17 Dalby Söderskog nationalpark Eksholm Flommen Hunneröds mosse Häckeberga med Risen Hästhagen Klingavälsån Knivsåsen Rövarekulan Salsviken Nordost 27 Balsberget Boarps hed Dunderbäcken Fjälkinge backe Kullaskogen Ljungryda-Östafors Näsums bokskogar Osby skansar Ubbalt Åraslövs mosse Äspet Örnanäs Sydost 39 Borstbäcken Bäckhälladal Drakamöllan Gyllebo Kronovall Listarum Sandhammaren Stenshuvuds nationalpark Sträntemölla Svartskylle Vitemölla Alla Skånes naturreservater Udflugtsguide til skånes naturreservater

5 Udflugtsguide til skånes naturreservater 5

6 Freded natur i Skåne Skånes enestående natur Det skånske landskab adskiller sig markant fra resten af Sverige med naturmiljøer og arter, der ikke findes i resten af landet. Her mødes Europas arter fra nord og syd, øst og vest. Gennem Skåne løber den geologiske grænse mellem urfjeldsområdet i nord med næringsfattige jorde og de mere næringsrige jorde i Mellemeuropa. Her går også den biologiske grænse mellem den boreale region, der blandt andet omfatter grantræets naturlige udbredelsesområde, og den kontinentale region med sine løvskove. Også fra vest til øst kan man opleve en grænse mellem den såkaldte atlantiske regions naturtyper i nordvest og det østlige Skånes sandmarker. I havet er der stor variation af arter og levesteder langs den saltvandsforskel, der gradvist sker fra det salte vand i Kattegat til Østersøens brakvand. Mange arter har sin allernordligste udbredelse i Skåne og findes derfor ikke andre steder i Sverige. Det er også grunden til, at Skåne er det len i Sverige, der har det største antal udryddelsestruede plante- og dyrearter, og hvor der er flest uddøde arter. Skåne har et særligt ansvar for at beskytte og bevare din biologiske mangfoldighed af arter og naturtyper. Også set i et internationalt perspektiv har mange skånske naturtyper og arter en høj beskyttelsesværdi, fordi tilsvarende miljøer helt eller delvist er forsvundet fra det europæiske kontinent. Visse naturmiljøer, der må betragtes som relativt normale set i et skånsk perspektiv, er ud fra en europæisk og international synvinkel yderst værdifulde og har stor beskyttelsesværdi. Hvorfor har vi naturreservater? I dag er behovet for at beskytte værdifulde naturområder og arter for fremtiden større, end det nogensinde har været før i menneskets historie. Nutidens intensive udnyttelse af jorden og skoven gør, at dyr og planter får sværere og sværere ved at trives i det skånske landskab. Den øgede befolkningstilvækst betyder, at forskellige interesser kæmper om den tilgængelige jord, og på sigt er der risiko for, at store dele af Skånes naturområder vil forsvinde. Et stort antal arter truer med at forlade Sverige, fordi deres levesteder går tabt. Samfundet har flere måder til at bevare beskyttelsesværdige miljøer for fremtiden på, og naturreservater er den allermest udbredte form. Naturreservater opretter man for på lang sigt at bevare og udvikle naturmiljøer, der har stor værdi for dyr og planter. Adgang til et rigt friluftsliv er et andet formål. Det er Lensstyrelsen, der opretter de fleste naturreservater, men også kommunerne har en 6 Udflugtsguide til skånes naturreservater

7 sådan mulighed. Naturreservater kan oprettes både på offentligt ejet jord og på privatejet jord. Sædvanligvis udbetales der erstatning til jordejeren, eftersom naturbeskyttelsen kan medføre indskrænkninger i brugsretten. Hvordan oprettes et naturreservat? Naturreservater oprettes med støtte i miljøloven, og i denne lov angives følgende grunde til at oprette et naturreservat: bevare biologisk mangfoldighed frede og bevare værdifulde naturmiljøer tilgodese behovet for områder til friluftsliv frede, genoprette eller nyskabe værdifulde naturmiljøer frede, genoprette eller nyskabe værdifulde naturmiljøer for truede arter Andre måder at beskytte naturen på Nationalparker Der er i dag 29 nationalparker i Sverige; de beskytter og bevarer ofte større sammenhængende områder af en vis naturtype. De skal repræsentere forskellige landskabstyper i Sverige. Staten ejer altid al jorden i en nationalpark. Her i Skåne har vi tre nationalparker: Söderåsen, Stenshuvud og Dalby Söderskog. Natura 2000 Natura 2000 omfatter værdifulde naturområder med arter og naturtyper, der er særligt beskyttelsesværdige set i et europæisk perspektiv. Mange af Natura 2000-områderne er fredede som nationalparker eller naturreservater. Naturmindesmærker Naturmindesmærker beskytter specielle naturgenstande. Det kan være et kæmpetræ, alléer eller vandreblokke. I Skåne er der 51 naturmindesmærker, især gamle træer. Ramsar Værdifulde vådområder bliver fredet via en international konvention (The Ramsar Convention on Wetlands). Skåne har flere Ramsarområder, bl.a. Klingavälså med Vombs enge. Biosfæreområder Biosfæreområder handler om naturpleje og bæredygtig udvikling på en ny måde. Mennesker skal kunne bo og udvikle sig i områderne, samtidigt med at samfundet kan afprøve ny viden og praksis, hvad angår at håndtere forholdet mellem mennesker og natur på en bæredygtig måde at både bruge og bevare. Kristianstad Vattenrike er et af Sveriges fem biosfæreområder. Det er ikke nok bare at beskytte naturen Vi hører ofte om, at uberørte naturmiljøer bliver mere og mere sjældne og har behov for beskyttelse. Men beskyttelsesværdig natur findes også i vores kulturlandskab. Her i Skåne er en stor del af den biologiske mangfoldighed stærkt knyttet til det gamle kulturlandskab. Udflugtsguide til skånes naturreservater 7

8 Mennesker har været med til at forme landskabet i tusindvis af år. Tyndt bevoksede skove, hvor dyrene engang græssede, beskårede træer, enge til høhøst, lyngheder, brakmarksbrug og græsmarker i disse miljøer har mange arter fundet sit levested. I dag ser menneskenes udnyttelse af landskabet helt anderledes ud. Beskyttelse af naturen indebærer derfor, at vi ikke bare skal beskytte værdifulde områder for fremtiden, men at vi også skal passe på de skånske naturreservater, så de livsvigtige miljøer ikke forsvinder. I visse tilfælde skal vi endda udvikle og genskabe naturmiljøer. Naturreservater en ressource for mennesker Naturreservater er ikke blot til for dyr og planters skyld. At fremme friluftslivet har været en af grundene til at danne naturreservater, og ikke mindst i nærheden af bebyggede områder kan der være tungtvejende grunde til at lave et reservat. Naturen er vigtig for os mennesker. Utallige studier har vist, at vi bliver positivt påvirket af at opholde os i naturen. Det er en inspirationskilde og et sted, hvor vi kan hente kræfter fra. Skånes naturreservater er lige så meget til for os mennesker som for dyr og planter. I dag handler det ikke længere kun om friluftsliv i betydningen vandring med telt og stormkøkken i vildmarken. Meditation i naturen, mountainbike eller geocaching er nye måder at opleve naturen på. Ridning, fuglekigning eller svampeplukning er andre aktiviteter. Men mange vil bare gerne nyde naturen ved at være til stede i den på et picnictæppe uden specialudstyr eller forberedelse. Det er op til dig, hvordan du gerne vil opleve vores naturreservater bare du holder dig til de regler, der gælder i reservatet. Du kan nyde helheden og stilheden uden at bryde dig om naturens enkle dele i form af arter og naturtyper. Eller tag en lup med for at kigge nærmere på blomster, insekter, lav og mos. Alene eller sammen med nogen, korte besøg eller overnatninger. Skånes naturreservater er til for dig hele året rundt Värna Vårda Visa Värna Vårda Visa er et program, som hentyder til en bedre forvaltning og udnyttelse af naturfredede områder. Det fungerer som en vejledning til arbejdet med at passe på vores naturreservater og andre fredede områder. Lensstyrelsen i Skåne har udarbejdet et regionalt program for perioden Du finder programmet på Lensstyrelsens hjemmeside. 8 Udflugtsguide til skånes naturreservater

9 UtflyktsgUide till skånes skyddade naturområden SyDVäSt Dalby SöDerSkog Hvert reservat præsenteres ved en overordnet tekst. Fakta-feltet indeholder fakta om reservatet. Her finder du også GPSkoordinater til reservatets parkering. 17 Dalby Söderskog Dalby Söderskog är som vackrast om våren. En konsert av fågelsång och en matta av vitsippor, gulsippor och nunneört möter dig i månadskiftet april/maj. Men Sveriges minsta nationalpark är värd ett besök även i den djupa sommargrönskan eller vinterns karga landskap.. Att frysa ett ögonblick i tiden almträden. I ljusluckor som bildas när döda Nationalparken bildades 1918 för att bevara almar faller kommer idag asken. Målbilden vad man då beskrev som en sydsvensk lövskog. med nationalparken idag skiljer sig därför från Men i själva verket har Dalby Söderskog både ursprungsbilden. Nu utvecklas Dalby Söderskog mot en spännande naturskog med varit skog och trädklädd betesmark. Förr lät man ofta träd växa i betesmarken. Här i Dalby stor variation i trädslag. Nästa generation av hage skapades en pelarsal av ek och bok med besökare kommer få uppleva nya sidor av grönskimrande matta. Genom att förbjuda skogen. bete när nationalparken bildades förändrades förutsättningarna och skogen började leva Träden har liv efter döden sitt eget liv. De stora ekarna som dominerade De döda träden får ligga kvar där de en gång när nationalparken bildades är idag inte lika fallit. De blir till bostad och mat åt svampar och framträdande. insekter. Håll utkik efter bokoxen, en mindre Idag finns här istället mycket bok, alm och släkting till ekoxen. Hackspettarna trivs ask. Almsjukan har dock gått hårt åt de stora eftersom det finns gott om mat i den döda veden. Deras bohål utnyttjas så småningom av ekorrar och fåglar som staren, skogsduvan och flugsnapparen En ljuvlig grönska Den rika växtligheten beror på att det är gott om kalk i marken. Mångfalden visar sig i de många vårblommorna med hålnunneört och orkidéer som Sankt Pers nycklar och näsrot. Den tid då trädens löv inte ännu skuggar markens växter har den rikaste blomningen. Halva nationalparken omsluts av en märklig och intressant jordvall. Det kan vara rester av en gammal fornborg medan en annan teori hävdar att det är rester av inhägnaden till en medeltida kunglig jaktpark. Hålnunneörten är nationalparkens ssymbolart. Om reservatet Bildat Ligger i Lunds kommun Storleken är 36 hektar Sevärt Vårens blomsterprakt med nunneörten, nationalparken som finns i både vit och lila vrsion. Dalby Söderskog Sällsynt Bokoxen WGS 84 lat long För besökaren Grillplats och bord med bänkar vid parkeringen. Handikappsanpassad slinga med bord och bänkar. Dalby Vägbeskrivning Nationalparkern ligger i nordvästra utkanten av Dalby. Avfart från väg 16 mellan Lund och Dalby, cykelväg från Lund. Busshållplats Dalby busstation + 1,5 km promenad. Dalby Söderskog gränsar till naturreservatet Dalby Norreskog och det finns en markerad vandringsled från Skryllegården. SEVÆRDIGT I hvert reservat har vi udvalgt nogle specielle seværdigheder. Det kan være en art, men også noget andet, som man ikke bør gå glip af. SJÆLDENT En sjælden og speciel art, som man kan finde i dette naturreservat. 46 UtflyktsgUide till skånes skyddade naturområden 47 Kortet viser naturreservatet og dets parkeringsmuligheder samt nærmeste samfund Her får du en vejbeskrivelse til naturreservatet. Du får også det nærmeste stoppested at vide. Nationalparker, naturreservater og et kulturreservat I denne bog præsenterer vi et udvalg af de områder af fredet natur, der findes i Skåne. Det er bare et udpluk af de naturreservater, som du kan besøge. Udvalget afspejler de forskellige miljøer, som Skåne rummer, og vi har også forsøgt at fordele dem jævnt ud over Skåne. I slutningen af bogen findes der en liste over de øvrige naturreservater i Skåne. I de fleste naturreservater finder du skilte med detaljerede kort og mere information om naturen. Du kan også finde mere information og kort på vores hjemmeside eller ved at kontakte Lensstyrelsen Skåne på tlf. 040/ Udflugtsguide til skånes naturreservater 9

10 Tag vare på naturens gæstfrihed Alle er velkommen i naturen Allemandsretten er en enestående mulighed for, at vi alle kan bevæge os frit i naturen. Men vi må også at tage ansvar for naturen og dyrelivet og tage hensyn til jordejere og andre besøgende. I nationalparker og naturreservater gælder der tit særlige regler, som begrænser allemandsretten. Måske må du ikke slå telt op i reservatet eller lave bål. Mange naturreservatet forlanger også, at din hund er i snor. I hvert område er der informationsskilte, hvor du kan læse om, hvad der gælder for netop lige dette naturreservat. På Lensstyrelsens hjemmeside er der også information om regler i alle naturreservater. Vandre, cykle og ride Du må vandre næsten overalt i naturen. Du må gå ind på indhegnede græsmarker og kravle over hegn, bare du ikke beskadiger hegn eller skræmmer kreaturerne. Luk altid låger efter dig, så dyrene ikke slipper løs. Private veje kan være forbudt for motorkøretøjer, men du må altid gå, cykle eller ride på vejen, hvis du viser hensyn og ikke beskadiger den. Man må ride frit i naturen, men er der risiko for at skade jorden, bør man vælge vejene. Vi skal finde ud af det sammen på veje og stier, så det drejer sig om at være opmærksom, hvis man cykler eller rider. Allemandsretten gælder ikke på markområder eller i plantager. Samle bær og svampe og plukke blomster Du må frit plukke blomster og samle bær og svampe, men visse svampe og blomster er fredede. Dem må man ikke plukke. Der kan også gælde særlige regler i nationalparker og naturreservater. Du må ikke fælde træer eller hugge grene af. Du må heller ikke grave planter op. Bål og telte Du må godt lave bål i naturen, men det er vigtigt at vælge et sted, hvor der ikke er risiko, for at ilden spreder sig eller forstyrrer vegeta- 10 Udflugtsguide til skånes naturreservater

11 tionen. I mange naturreservater må du kun lave bål på grillpladser. Tjek altid, hvordan reglerne er i det reservat, du besøger. Du må kun samle løst liggende grene, ikke fælde et træ eller hugge grene af. Du må slå telt op i nogle enkelte døgn i naturen uden at spørge jordejeren. Men sørg for at vælge et sted, der ikke forstyrrer eller skader naturen. Flere naturreservater har opsat sheltere, hvor du kan overnatte. Hunde i naturen Fra 1. marts til 20. august skal du holde din hund under meget stor opsyn. Det betyder i de fleste tilfælde, at du skal holde hunden i snor. Også på andre tider af året, skal du sørge for, at din hund ikke jager vildtet. I de fleste naturreservater er der pålagt brug af snor. Det er for at beskytte de vilde dyr, men det betyder også, at andre mennesker har mulighed for at opleve naturen uden risiko for at møde løse hunde. TA EJ MED HUND under betesperioden! Korna kan bli aggressiva DO NOT BRING YOUR DOG Vi er nødt during til at have the grazing køer, heste period! og får på vores græsmarker, The cows for uden can græsning be aggressive gror markerne til. Heste og køer er normalt fredelige, men nogen garanti er der aldrig. Hvis du har en hund med dig, så undgå at komme for tæt på dyrene. Græssende dyr kan reagere aggressivt mod hunde. Nogle gange er det bedre bare at gå rundt om græsmarken end at udfordre skæbnen. Udflugtsguide til skånes naturreservater 11

12 1 Axelstorps skogar Naturreservatet Axelstorps skove ligger på Hallandsåsens nordvestlige skråning, kun to kilometer fra Båstad. En vandresti, der begynder i Båstad, fører dig gennem et landskab, der bærer præg af det landbrug, der har fundet sted her siden bronzealderen. På den stejle skrænt ned mod Sinarpsdalen fosser vandet gennem uberørte skove og stejle kløfter. Vandstær Et urgammelt kulturlandskab På Hallandsåsen er der levn fra menneskers arbejde med jorden fra bronzealderen til i dag. I reservatets østlige områder kan man se spor af fortidens dyrkning i form af stengravhøje og opbyggede terrasser, hvor der engang var små opdyrkede områder. Området omkring Axeltorp var helt frem til begyndelsen af 1900-tallet en del af det åbne agerbrugslandskab med opdyrkede jorde og enge. Datidens agerbrugslandskab var ofte et varieret landskab som en mosaik af træer, buske og græsmarker. I engene voksede der træer og buske, og skovene var fyldt med lysninger, hvor kreaturerne græssede. I dag kan vi inde i den opvoksede skov finde store egetræer, der engang bredte sine grene ud over græsmarker. Kun de områder, der en gang var opdyrket, er stadig i dag åbne og anvendes nu til agerbrug og græsmarker. Kløfterne har altid været beklædt med skov, fordi de har været svære at udnytte som agerjord. Rent og klart vand I den bugtende Axeltorpsbäcken lever ørreder godt af nat- og slørvingelarver. Også den gule vipstjert og strømstæren sætter pris på den rige forekomst af larver, og er du heldig, kan du se en af dem siddende på en sten i vandet. 12 Udflugtsguide til skånes naturreservater

13 NordVest Axelstorps skogar Skoven er fuld af fugle Fuglelivet i Axelstorps skove er rigt og spændende. I den varierende skov yngler der mange forskellige arter, og er du her for at holde udkig og lytte en dag først på sommeren, kan du komme til at opleve bl.a. flagspætter, træløbere og blågrå, vild skovdue. En skovoplevelse tæt på bebygget område En vandring langs Axelstorpsslingan, som starter i Båstad, giver både natur- og kulturoplevelser. Her er der mange spor af menneskers tilstedeværelse i landskabet. Du kan finde mange rester af vandmøller og opdæmninger fra dengang bækkenes vand blev udnyttet til møller Båstad naturreservatet Axelstorps skogar Om reservatet Oprettet ,3 ha. Natura 2000 område Seværdigt Bækkens fugle, vandstær og gul vipstjert Sjældent Odontocerum albicorne, en sjælden vårflue WSG 84 lat , long For den besøgende Afmærkede stier. Vejbeskrivelse Reservatet ligger to kilometer syd for Båstad. Parkeringspladsen ligger ved Axelstorpsgården. Man kan også komme til reservatet via gang- og cykelstier fra Båstad. Natur- og kulturstien Axelstorpsleden går gennem reservatet. Udflugtsguide til skånes naturreservater 13

14 2 Bjärekusten Bjärekustens naturreservater strækker sig rundt om det meste af Bjärehalvøens kyst. De beskytter Bjäres enestående natur og dyreliv, både på land og i havet. I nord rejser grundfjeld som Hovs Hallar og Knösen sig stejlt ud mod havet. Den sydlige kyst er fladere, og her breder sig store småstensstrande og fælledmarker. På mere rolige steder har vandet dannet strande med blødt sand. Bjärekysten har naturoplevelser til mange dages opdagelsesture. Gamle beboede områder Bjärehalvøen tilhører et af Sveriges ældst beboede områder. Mennesker har brugt markerne til græsning i umindelige tider. Gamle fortidslevn vidner om, at mennesker har udnyttet jorden her siden jernalderen. Dagshög i den sydvestlige del af reservatet er den største af de 700 tørvebyggede jordhøje fra ældre bronzealder (1 800 år f.kr.), som man kan finde på Bjärehalvøen. Grundlaget for, hvordan jorden blev brugt, blev lagt på denne tid og kom til at bestå, indtil landsbyerne forandrede sig i 1800-tallet. De vidstrakte marker ved kysten var landsbyernes fælles græsmarker. Her samlede man også tang, der blev brugt som gødning på de opdyrkede marker. De fugtigere marker blev brugt som enge til høhøst til dyrenes vinterfoder. Hele Bjärehalvøen var i 1700-tallet et træløst landskab. Havet er rigt på liv Bjärehalvøen ligger i overgangszonen mellem Nordsøen og Østersøen. Det har et havmiljø med meget stor biologisk mangfoldighed. Her skaber strømme og vinde store variationer i saltindholdet, og på havbunden findes afvekslende miljøer med sand, grus og sten. Ålegræsområder uden for Ängelbäcksstrand og muslingbankerne ved Grytskären er vigtige miljøer for fisk. Havfugle, sæler og marsvin søger hertil for at lede efter føde. Hovs haller Længst ude på Bjärehalvøen ligger det dramatiske landskab omkring Hovs Haller. Her er der skiftevis småstensområder og stejle klipper. Det kan være lidt besværligt at komme ned til stranden, men når man er kommet derned, kan man tilbringe lang tid med at udforske de grottelignende bjergformationer, fritstående bjergrester og stranden. På rigtigt stormfyldte dage kryber fuglekiggere sammen blandt klipperne og venter på, at vindene skal blæse sjældne havfugle ind fra Atlanterhavet. Kystens flora og fauna På de græsfyldte strandenge kan man finde både ynglende vadefugle og småfugle som stenpikker og irisk. Truede frøarter som stor vandsalamander og strandtudse lever i vådområder omkring kysten. Der findes en lille isoleret population af strandtudser i den sydvestlige del. Floraen har sjældenheder som søpryd, liden skjolddrager og strandmandstro. De to sidste er fredede. Mange steder at besøge Bjärekystens naturreservat er opdelt i to delområder og dækker næsten hele kyststrækningen fra Båstad i nord til Vejbystrand i syd. Langs den sydlige kyststrækning er der badevenlige sandstrande. Fra Torekov er man i gåafstand til reservatet. Skåneleden går gennem hele reservatet. 14 Udflugtsguide til skånes naturreservater

15 NordVest bjärekusten naturreservatet Bjärekusten Torekov Om reservatet 560 ha Oprettet 1971, udvidet 1976 Seværdigt Hovs hallar Sjældent Liden skjolddrager, strandmandstro WSG 84 lat 56,4012, long For den besøgende Skåneleden går gennem store dele af reservatet. Toiletter findes ved flere af parkeringspladserne langs kysten Vejbeskrivelse Der er flere parkeringspladser langs kysten, hvorfra man kan komme hen til reservaterne. Fra Torekov er man i gåafstand til reservatet. Ved parkeringspladsen ved Hovs Hallar findes en café. Udflugtsguide til skånes naturreservater 15

16 3 Borgen Tag toget ud i den skånske jungle. Fra Vallåkra station kan man vandre ind i en skjult dal fuld af plantevækster og fuglesang. I kløftens sandsten og lerskifer finder man forstenede fodaftryk af dinosaurer, og på kløftens kant ligger resterne af en gammel fortidsborg. En grøn oase Naturreservatet Borgen i kløften langs Råås snævre dal er et spændende udflugtsmål. Her kan man kombinere en vandring i den fredfyldte løvskov med et besøg på Wallåkra Stenkärlsfabrik. Den snævre dal var engang en del af det åbne græslandskab, men nu har skoven fået overtaget. På jorden finder man en frodig flora om foråret med gule og hvide anemoner, guldstjerner og lærkesporer. En speciel plante at lede efter er marktusindgylden, der blomster om højsommeren med rosafarvede blomster i de gamle lergrave i den nordlige del af reservatet. Et tætbebygget område i fugleperspektiv Få steder i Skåne kan måle sig med Borgen, hvad angår antallet af ynglende fugle på et lille område. Her har man regnet ud, at der finde 150 ynglende par fugle pr. 10 hektar et tætbefolket småfuglesamfund blandt buske og træer. Bogfinken er den mest udbredte art, og af de cirka 40 andre ynglende fuglearter kan nævnes nattergal, kernebidder og rosenfinke. 16 Udflugtsguide til skånes naturreservater

17 NordVest borgen for folk i området. Når fjenden nærmede sig, samlede man sig inde bag borgens volde. Dinosaurer og fortidsborge Kløften er eroderet ud af sandsten og lerskifer. I 1700-tallet og 1800-tallet blev der brudt kul i dagbrud i kløftens skrænter. Som biprodukt hentede man ler, og Wallåkra Stenkärlsfabrik blev anlagt i Selv i dag anvendes leret til produktion af stentøj. Man har fundet rester af de væsener, der levede på stedet, da sandstenen og leret blev aflejret for 200 millioner år siden. Da man gravede ler i 1970 erne, fandt man en masse spor af den seks meter lange, planteædende dinosaur, Plateosaurus. Fortidsborgen på bakken over for Råå har givet navn til naturreservatet. Borgen er fra jernalderen og fungerede som forsvarsanlæg Borgens naturreservat Vallåkra Om reservatet Oprettet 1959, udvidet ha Natura 2000-område Seværdigt Fortidsborgen oven for bækkløften Sjældent Marktusindgylden WGS 84 lat: long: For den besøgende Fra Wallåkra Stenkärsfabrik går en sti for rullestole/barnevogne. Borde og bænke oppe ved fortidsborgen. Vejbeskrivelse Reservatet ligger i Helsingborgs kommune. Man kan parkere ved Wallåkra Stenkärlsfabrik på den sydlige side af jernbanen i Vallåkra eller i reservatets nordlige del. Stoppested Vallåkra station. Udflugtsguide til skånes naturreservater 17

18 4 Grevie åsar Udsigten fra Grevie bakker, som stedet også kaldes, er storslået. Ved foden ligger Bjärehalvøens dyrkede landskab med Skäldervigen i baggrunden. Over vandet skimtes Kullaberg. Bakkelandskabet med sine bløde bakker indbyder til vandreture og picnic. Om foråret kan man nyde de tusindvis af kobjælder, som klæder den sydlige skråning i et lilla-prikket skrud. Isens åse De græsbeklædte rullestensåse ligger på rad og række langs Hallandsåsens sydvendte skråning. De blev skabt, da indlandsisen smeltede for år siden. Rullestensåse består af grus, der blev aflejret i smeltevandsfloderne, da indlandsisen slap sit greb. Ind imellem lå der isbjerge i smeltevandflodens grus, og når de til sidst smeltede, dannede der sig fordybninger, de såkaldt dødishuller. Rullestensåsene er fyldt med sten og grus. Herfra blev der tidligere ofte hentet materiale til husbyggeri. Det siges, at Kobjælder Grevie kirke blev bygget med sten fra Grevie bakker. Lyngheder rige på urter Åseryggene har aldrig været opdyrket, og dermed er de aldrig blevet gødet, hvilket skaber forudsætningerne for en rig flora. Lange tiders græsning på de tørre åserygge har skabt en lynghedevegetation, der på solsiden er fuld af blomster. Her finder man kattefod, timian, stenbræk og tjærenellike. Om foråret lyser bakkerne af Bjärehalvøens største område med kobjælder. På de mere skyggefyldte nordlige og nordvestlige skråninger er lyngheden fattigere. Her vokser blåbær, tyttebær og den hvidblomstrende lyngsnerre. Reservatet indeholder også skovpartier med løvtræer og hasselbuske. Tinabäcken, der flyder i reservatets nordlige del, har fået sit navn efter, at den aldrig fryser til om vinteren. Beboet i umindelige tider Der har boet mennesker på Bjärehalvøen, lige siden isen trak sig tilbage, og området er fyldt med spor efter tidligere tiders mennesker. De ældste fortidslevn er nogle store gravhøje fra bronzealderen (for år siden). Der er endnu flere gravsten og stensætninger fra jernalderen (for år siden). Området er blevet brugt af mennesket, helt siden isen trak sig tilbage, og resultatet er blevet et åbent græslandskab. 18 Udflugtsguide til skånes naturreservater

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten!

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! Vandring for alle 5 eller 6 dage Kombitur: Både vandre- og turisttur. Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! På begge sider af grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet ligger en fælles nationalpark, hvor den

Læs mere

Stald Vinur. islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser

Stald Vinur. islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser - i Da n ma rks sidste vildmark Rideferie langs Vesterhavet islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser Stald Vinur Hamborgvej 95. DK-7730 Hanstholm. Tel. +45 97 96 51 98. www.hanstholm-camping.dk

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune?

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? Efter 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere