35. årgang nr.279 Juni/juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "35. årgang nr.279 Juni/juli 2006"

Transkript

1 35. årgang nr.279 Juni/juli 2006 Tillykke til HTH minidrenge, som blev amtsmestre. Øverst fra venstre: Lars Bom, Jakob Slivsgaard, Johan Hansen, Tobias Pallesen, Martin Kristensen, Heinrich Burgdorf, Agner Knudsen. Neder t fra venstre: Andreas Jensen, Kasper Aarhus Hansen, Emil Hjørngaard, Mathias Kaanbjerg, Daniel Jørgensen. I-ÆS I DETTE NUMMER AF HORNE.POSTEN BL.A: - Horne ldrætsforenings sportsugeprogram (de blå sider) - Spændende rejsebeskrivelse fra Hans Peter Dejgaard

2 DAN.EL A/S AUT. EL.INSTALLATØR TONNESEN HORNE Døgnvagt l 66 a a a a t a EL-INSTALLATIONER INDUSTRI &LANDBRUG PLC & PC STYR.INGER videoovervåcnixc SALG & REP EL-MOTORE SALG & REP PUMPE& BLÆSER' GEAR. SALG & NTP TTÅNNN HVIDEVARE OSKAR'S AUTOVÆRKSTED DIN LO](ALEAUTO PARTNER Strømgårds EL - Service Vi tilbydet alt lige fra alm. service, nybyggeri, industri, landbrug til hvidevarer m.m. Døgnvagt pe ilf Mobiltlf [,iner Strømgård Hvid Vr. Iljerremosevei 27, Horne Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b Birflf \f Honre Tørnrerforretning Stadionvej 3, Horne TLt BOLIQBYqqEBI rr!:lurrrr i n"";:i,:å{;_;ååi", FSITIDSIIUSE //iffi/// r. EEPABABTT0NSABAEJDE c PE2JERTEBINQ AE BYQCEBI Tømrern,: Knud Luttd Hansen, Ing.: Morten'Henneberg,75260i16 Ndr. Bounumvei Ølgod T[.7s Fax STøT VORE ANNONCøRER' DE STøTTER OS

3 Horne Pensionistforening arrangerer udflugt Onsdag den 7. juni 2006 med afgang fra Horne kl Vi kører til Give - Jellinge egnen og spiser frokost ved'rørbæk sø', Aftensmad på hjemvejen. Prisen for denne dag: 250 kr. pr. person. Tilmelding senest den 1. juni på ilf, SPEJDERNE HOLDER SCT. HANS PA KNUD'S PLADS Program: K Velkomst, snobrødsbagning Kl Sct. Hans bålet tændes. wspåiderne Alle ervelkomne OBS Mange nye Winther cykler på lager Ønskes et andet fabrikat tilbydes Bugatti, Raleigh, Nishiki. KOM OG SE - KOM OG PRøV Så du får den cykel, der passer dig. Home Cykelfonetning v/svend Aage Østerberg Garagen Fåborg vmlly Pilgaard Tlf Trf STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 (Eb g juni r24 } orh,hle11 FRA 5. KIASSE W ffi iif# ao"d"t'k"'"'' T.S T(IL{B..DN. APg ovdn DY I{å.DIDVDJ rr #t*?fu:'-,,rsdr(ll a STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

5 FED FREDAG I HORNE HALLEN Fredag d. 2. junl fra kl har vi sammensat et program som helt sikkert bliver rigtig fedt, Går du i 5. kl. eller derover så skaldu selvfølgelig medl Kl. 21 starter Diskotek Paradise, og derudover er der masser af aktiviteter: o Adrenalinsuset o Netcafe o Cykelrally. Poolog billard. Få en smartftisure r Karaoke o Basketball og hockey o Kraftprøvemaskine I cafeen kan du købe chips, slik, chokolade, sodavand, slush ice, toast og pommes ftites Vi tilbyder gratis opbevaring af punge og andre værdigenstande ALKOHOL ER ABSOLUT FORBUDT Tistrup OPfm TISTRUP YVS og BLIK C. B. Lange Optiker & kontaktlinseoptiker Storegade 23, 6862 Tistrup I$ Åbningstider: man., tirs., tors.: g onsdag: frcdag: ' lørdag:lukket v/ aut. WS-inst og kloakmester Claus llansen T1f n5299tD8 Bilrl'/2o22494OnM24940 ' Noturgrr Solverrnc. Ventlhtlon. Klork ' Olldyrscrvlcq BllllcnslrgcnrbcJdc Vrnd Vrrme Sonit t Nsturgrsscrrice - indhent uforbindende tilbud STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 5

6 HORNE BANKO - STøTTEFORENING Horne Banko startede helt tilbage i1972på Horne Kro. Blev fa september 1981 fast inventar i Horne Hallen hver torsdag, og er idag forsat et godt aktiv for Horne. Opråb, eller et bud på fremtidens bankospil i Horne skalforstås således: Der er en helt normal udskiftning af medhjælpere til medhjælperstaben, men der er stadigvæk hjælpere, som har været med helt fra starten i 1972, så vi står på tærsklen til en ny generation af medhjælpere, som kan og vil føre bankospillene videre, så derfor opfordrer vi dig til at melde dig som emne tilvores emnebank. Herfra vil vi tage en snak om ønsket til en bestemt opgave, som passer ind i arbejdet til at afuikle et bankospil, Dette skal forstås som en opfordring til at hjælpe, og ikke som om at banko i Horne er i krise, for vi har vel aldrig stået stærkere end vi gør nu, og det i sig selv er medvirkende til, at vi skal holde gryden i kog, Og sluttelig kan siges, at bankospil ikke er kedeligt og på baggrund af det, håber vi, at der er mange, der vil ringe og tilmelde sig emnebanken, og vi kan så få en snak om opgaverne' Horne støtteforening/l-eif sønderskov, ffi' STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

7 SIDSTE FRIST. DANS I HORNE I de seneste 2 numre af Horne Posten har vi efterlyst ideer, forslag og tilsagn opstart af dans'i Horne. Vi har fået enkelte tilbagemeldinger på ideer til, hvordan man kunne forestille sig dans atuiklet. Tilbagemeldingerne går på, at man nok ønsker flere variationer af dans de enkelte aftener, så det dækker et bredere publikum. Der har været ganske få klare Ulbagemeldinger på, at man ønsker at deltage - i øjeblikket for få til at dans kan starte op men, SMREST OG ABSOLUT INDEN 15. JUNI 2006 SKAL VI HAVE EN TILMELDING'. TILBAGEMELDING PÅ, OM MAN ønskerat DELTAGE, OG OM MAN ønskerat HJÆLPE I DET VIDERE, DER SKAL SKE OMKR]NG PLANI.ÆGNINGEN M.V. w omkring Så kom ud af busken nu og senest medio juni 2006, så tæller vi op efterfølgende og ser, om der er basis for at arbejde videre. Er der basis for at arbejde videre, forestiller vi os at indkalde de tilmeldte/de der har tilbudt at hjælpe til en drøftelse af, hvordan og hvad vi skal arbejde med, og vi skal have nogle til at være med i en gruppe om opstarten. Tilbagemelding til undertegnede på mail: HORNE IDRÆTSPARK 1.tele.dk eller tlf, Hovedbestyrelsen v/dora Harck Den nye bestyrelse i Horne ldrætspark er sammensat således: Formand Kasserer Jens Henning Gydesen Eva Plauborg Næstfmd. og sekretær Kurt Burkarl Otto Lund Hansen Holger Schmidt (nyvalgt) Søren Jensen (nyvalgt) Marius Karkov (nyvalgt) Kurt Burkarl HNHEIMGIEICI Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: , Fax: STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 7

8 STEN TIL KRÆ' BANKS HøJ I forbindelse med skolejubilæet i Bounur 1\ Skole var der mange, som benyttede lejlig-,. ^ ) hedentiletsensynirea et gensyn med Kræ' rijeånk.iri' Banks Høj, " I ( / f I n ) ^ Der blev talt om, at vi nok er den sidste I f ; generation, som kan huske den tidligere ejer, ' ) af slægsgården Bounumgaard, Chr. Jørgen ^ lj Rasmussen, i daglig tale kaldet Kræ'Bank I og historien om, hvordan han lavede en høj._ Å af-iord bårel sammen i et lærredsforklæde, L i:'"r ) Der blev talt om opsætning af en sten og en,'.'å t :-- ^- J- -r--t- I' "n orienteringstavle ved vejen, og da planta- I '.?.o" l. gens nuværende ejer, Bent Sørensen syn- - J L.r tes godt om ideen og har givet tilladelse til no lu{j færdsel i skoven til højen, var det oplagt at søge Fonden tilforskønnelse af Horne By og Sogn om penge. Disse er nu bevilget. Det kunne være sjovt, hvis vi kunne få en sten fra egnen, ca, 1 meter høj og glat på den ene side. Endvidere savner vi ffld til at lægge i grøften samt en stendynge, vi må tage af tilen pigstensbelægning omkring stenen. Hvis nogle kan hjælpe hører vigerne herom. Henvendelse til Johannes V. Nielsen, Bounum, ilf, Kurt V, Nielsen FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN Følgende ansøgninger er modtaget og imødekommet: HoÅe Jagtforening titfasaner og agerhøns Karen Thomsen har ansøgt om påskønnelse af frivilligt arbeide med opsamling af affald i Horne område: Palle Pallesen - gavekort til Horne Brugs Theodor Jensen - gavekort til Horne Brugs Kurt Vig Nielsen og Johannes Nielsen ansøgte om beløb til sten ved Kræ Bank's høj og plantage ved Bounum Skole Horne Sogneforening ansøgte om beløb tiljulelys, græsslåning og torv Restbeløb afdrages på Vikingelunden 2,500 kr, 500 kr, 500 kr. 4,105 kr kr kr. e Horne Sogneforening a STøT VORE ANNONCøRER.'DE STøTTER OS

9 HORNELUNDS VENNER Hornelunds Venner atroldt generalforsamling søndag den 26, marts 2006 Børge Andersen ønskede ikke genvalg, Nyvalgt blev Henry Harmsen' Bestyrelsen ser nu således ud: Formand Elly Jensen Næstformand Birte Strebøl Henry Harmsen ' Kasserer Blomster Sekretær Kirsten Christensen Karen Thomsen Suppleanter lngrid Kristensen og Marie Sørensen NYT FRA Efter valget på Hornelund den 28. marts ser det nye Brugerråd således ud: Formand PoulPlauborg Næstformand Bessie Aggeboe Kasserer Elly Jensen Sekretær Grethe Sørensen Rådsmedlem Karen Madsen Børge Andersen og Kirsten Jeppesen BEBOER.'PÅMREN DE.F{ÅD : Beboer Lea Mortensen Pårørende Grethe Jensen BrugerrådeUGrethe Sørensen øster HERREDS SENIORKLUB Lørdag den 10.juni til lørdag den 17.juni I dages tur til det sydlige Polen. Overnatning og byrundtur i Berlin, derefter Wroclav og Krakow - vi ser saltmine, de gamle bydele m.m. Tilmelding efter først til mølle princippet. Onsdag den 9. august kl Golfeftermiddag på Grimlundvej 2, Hoven, Medbring selv eftermiddagskaffen. Efter endt spil tændes op i grillen og foreningen er vært ved kartoffelsalat og pølser. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 9

10 PROGRAI' FOR HORNE HAVEKREDS 2006 Tirsdag 6. juni. Tistrup Havekreds. Aftenudflugt. Se annonce i Ølgod ugeblad. Søndag 11.juni. Regionsudflugt til Mariager Fællesarrangement for samtlige kredse i regionen Vi skal besøge 3 spændende haver, Vi spiser vores medbragte mad et smukt sted. Medbring selv madkurv og eftermiddagskaffe. Bussen samler op iringkøbing, Ølgod og Herning. Pris: 225 kr., som dækker bus, kaffe og rundstykker samt alle entreer. Få endeligt program tilsendt eller se på vor hjemmeside www,haveselskab.dk/horne Onsdag 2. august kl , Horne havekreds. Aftentur tilvestmedia i den gamle khke på Østervold ivarde, Niels Henrik lversen fortæller om kirkens historie og om dens forvandling til et moderne mediehus. Afgang fta kirken i Horne kl Aftenkafie og hyggeligt samvær på Varde ldrætscenter. Tilmelding på tlf senest den 31. juli Tirsdag 8. august. Tistrup Havekreds. Aftentur til Kristian Kristensen på Olling Søvej Skovlund. Afgang fra Torvet itistrup kl Søndag 13. august. Udflugt til Holstebro. Fælles udflugt arrangeret dølgod Havekreds Turen går til Holstebro-egnen med afslutning på Lundhede planteskole. Få endeligt program tilsendt eller se mere på vor hjemmeside!$ru.lleveselskab.dk/horne eller se annonce i Ølgod ugeblad. HORNE 4H 11rO Amtsanangement- Klubtræf, Blåbjerg kreds 1616 Andetbesøg -hosdig, der har hjemmeopgave 1716 Udflugt på skinnecykler (se annonce) - husk bindende tilmeldino senest 5. mai U/7 *$gmmertræf på Dejgårvej- merc information kommer sonere 26n Sommertræf på Dejgårvej- mere information kommer senere Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Banl<aklubben 10 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 MALLE MASKINSNEDKERI 1, aprilstartede Jan Dick Malle Maskinsnedkeri på adressen Mallevej46 ihbrne, hvor han også bor privat sammen med Marianne og børnene Sebastian og Magnus, Jan Dick er uddannet maskinsnedker hos G.J. Møbelindustri i Ølgod. Han fortæller, at han har fået en god start. Han tilbyder alt arbejde indenfor tømrer og snedkerarbejde, herunder mindre opgaverr som de støne firmaer ofie ikke har tid til, bl.a. isætning af vinduer og døre, opstilling og renovering af køkkener, udestuer m.m. Han har indrettet værksted i staldbygningen og laver gerne bestillingsarbejder efter mål, bl,a. vinduer og møbler i hårdt træ, hvor hans snedkeruddannelse kan komme kunderne tilgode iform af finish på arbejdet. Viønsker Jan Dick, Malle Maskinsnedkeri held og lykke. seannoncen' Red. Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v/ snedkermester Jan Dick Tlf DFrl\ p lå(t {sir{i Udgave Stofsenest Bladet udkommer Nr.280 Lørdag den 29"iuli 16. aulust- Nr.281 Lørdag den 2. september 20. september HORNEPOSTENS REDAKTION Birtha Schmidt, Stauwej 7, 6800 Varde, ft. 7 5n-0æ7, Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf, Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, tlf KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS ii

12 Miniputter i HomelTistrup har afholdt "RYSTESAMMEN" tut i Horne Hallen. Tina Jessen kom forbi med sportstaskerfra SYDBANK. SnnnnsK Huad kan ui gøre for dig Storegade linrup.tlt sydbank.dk TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 4 OG 5 HW Serie 4. Dulie 57: Dato oq tid Hiemmehold Udeholr 01{6-0619:00 Tistruo B Home lf 09-06{6 19:30 Home lf Skovlund lf :00 Krooaoer B Home lf sene 04: Dato oo tid Hiemmehold Udehold :00 Home lf Faaboruly'rcnderuo lf 10-06{614:00 Henne B Home lf ;00 Home lf Nodenskov lf HIF/Fodboldudvalget 12 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 Stiftet 2O. april l9o3 SP(OERTSITGI.E EOET.III^E 5. juni - ll. juni 2006 glfctt gp(orl[ef, r E(oR.f,E 13

14 Mandag den 5. juni Kl Morgenkaffe m.m. Kl Bodeme Åbner Kl Fælles opvarmning Kl Gadefodbold starter - startgebyr/entre 10 kr. Ca. kl Skattejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale) Kl Rafleturnering i teltet (se omtale) Kl Boderne lukker. Grillen er Tændt. Hele ugen vil der være opstillet 2 hoppeborge. En for små og en for støne bøm. Det er på eget ansvar at benytte hoppeborgene. Pølsevognen er åben hele ugen. Entreen er gratis for børn under 14 år hele ugen. Teltet vil være opvarmet Skattejagt den 5. juni. Kom og vind store præmier. På et hemmeligt kort er 5 skatte indtegnet. Man køber et flag, hvorpå man skriver navn og adresse. Derefter stikkes flaget i jorden ph et afgrænset område. De 5 flag, der er placeret nærmest skattene har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på, deles præmien. Den, som har indtegnet skatten, må selvfølgelig ikke deltage. Der kan købes flag i baren fra kl Pris pr. flag 10 kr. 1. præmie: 500 kr. 2. præmie: 300 kr. 3. præmie :100 kr. 4. præmie :100 kr. 5. præmie :100 kr. 14 s1r t1f sp(orterr r E(oRIrE

15 Rafleturnering den 5. juni kl i teltet. Vi skal igen i fu have kåret årets raflekonge/-dronning. Der er ingen tvivl om, at sidste års raflekonge Thomas Linding vil give kamp til stregen for at beholde sin titel. Startgebyr: 30 k. 1. præmie: l/l flaskewhisky+pokal 2. præmie: 3 flasker vin 3. præmie: 2 flasker vin 4. præmie: 1 flaske vin Tirsdag den 6. juni Kl Boderne åbner Kl THE SANES (cheerleaders) Kl Pokalkamp: Horne - Tistrup (se omtale) Efter kampen: Sponserede sandwich samt lodtrækning af præmier i teltet. Kl Boderne lukker Pokalkamp tirsdag den 6. juni Så er det Hornes tur til at byde velkommen til den årlige pokaldyst mellem Tistrups og Homes bedste fodboldmandskaber. Sidste år gik det ikke så godt for Hornes drenge. Så mød op på stadion for at heppe dem frem til sejr. For at gøre kampen ekstra festlig vil publikum blive underholdt af cheeleaderes før kampen og i pausen. Efter kampen kan vi byde på gratis sandwich og hygge i det opvarmede telt. STG'1F SP(OR.TEIT I E(OR.UE! 15

16 Onsdag den 7. juni Kl Bodeme Åbner Kl Fodbold Home/Tistrup - Starup/Tofterup (lilleput Bl) Kl Helstegt pattegris i teltet (se omtale) Kl Fodbold Horne - Henne (oldboys) Kl Bølle Bob i hallen (se omtale) Kl Boderne lukker Helstegt pattegris & Bølle Bob onsdag den 7. juni. Efter sidste fus succes med familie hyggeaften har vi valgt igen at byde på helstegt pattegris, salat, flutes og børneunderholdning. I år er det Horne skoles 5. klasse, der vil optræde med Bølle Bob. Forestillingen har fiiet rigtig gode anmeldelser, og vi synes derfor, at alle skal have chancen for at se de unge skuespillere $ne den afi hallen på stor scene og med god lyd. Entre pattegris 50 kr. Entre Bølle Bob 201$. Ilorrte ICto På Horne Kro - er rnøclen altid go' G ode s els kob dmø delokalpr. Hyggelig krostue og krohøve. W Leverer også mad ad af huset. W ses hiken Siygten & Kurt TrE E-åail: mail.dk : Horne ldræts P_ark Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/lisbeth Stig. Øgodvei 33. Home Vorde T6" grctr sp(or^1re\r r E<)RlrE

17 Torsdag den 8. juni Kl Boderne Åbner Kl Børnedag (se omtale) Kl Fodbold Home/Tistrup - Grindsted (drenge Bl) Kl Klovne DEN STORE TRYLLEKUNSTNER og HANS HÅgrøsE KANIN (se omtale) Kl Klovn BALLONPROFESSOR BOBBEL (se omtale) Kl Boderne lukker Børnedag torsdag den 8. juni Der vil blive opstillet forskellige forlystelser. Ud over hoppeborgene vil der f.eks. være dåsekast, flødebollemaskine, og så kommer spejdeme og laver snobrød og popcorn Til børnedagen er der gratis entre til alle voksne ifølge med børn Den Store Tryllekunstner og hans håbløse kanin I mange år har Den Store Tryllekunstner & hans håbløse kanin rejst rundt i verden for at optræde. Med sig har de deres store rejsekuffert og i den har de samlet tryllenumre fra hele verden. Nu er det hele klar til endnu en forestilling. Men det starter ikke så godt...- for hvor er kaninen???? Den kommer altid for sent!! Og da den endelig kommer, har den travlt med alt mulig andet end at trylle. Ballonprofessor Bobbel - ekspert i balloner Her får I mulighed for at møde en utraditionel klovn i skikkelse af Ballonprofessor Bobbel. Når han kommer på besøg bliver det først og fremmest for at underhold børn og barnlige sjæle, men de voksne må gerne kigge med. s:ret1r sp(orte\r r qorrre 17

18 Fredag den 9. juni Kl Boderne åbner Kl Grillen er tændt Kl Fodbold Home - Skovlund (serie 4) Kl Stand Up med Dan Andersen (se omtale) I pausen vil der være lodtrækning blandt alle, der har tipset! (se omtale) K Diskotek Kl Teltet lukker. Vi har i sidste øjeblik måttet aflyse cykelløbet, da det har været umuligt at skaffe ryttere. Derfor er det blevet til en anden fredag aften, end vi er vant til. Men vi håber stadig, at mange møder op til en hyggelig aften i teltet. Lodtrækning fredag den 9. juni Vi har bl.a. anangeret en tips- og lodtrækningskonkurrence til fodboldkampen. Der er præmier til de, som gætter kampens resultat, og så afholder vi lodtrækning blandt alle. der har tippet på kampens resultat. Vi har fundet rigtige flotte præmier frem bl.a. Superliga billetter og et gavekort på kr. Stand up fredag den 9. juni Det er en stor glæde at kunne præsentere DAN ANDERSENS GUITARSHOW. Dan Andersen har dn gang for alle giort op med fordommen om, at en stand-up-komiker står alene på scenen med en mikrofon. Sammen med sin guitar har han udvidet genren, og fortæller gennem sine egne - lad os bare sige sære - sanghistorier om sit liv med piger, Albertslund og alvcrdens andre ting, som ålder ham ind. Sidste år optrådte han bl.a. i "Talegaver for børn"o og man har også kunnet se ham i Stand-up.dk p&zulu. i8 STE T SP(OR.TENT I E(OERATE

19 Lørdag den 10. juni Kl Kom og vær'med krocket (se omtale) Kl Teltet åbner Kl Fællesspisning m/curly FLOWERS (se omtale) Kl Festen slutter (rjfn\\r Rj'/ GWd Kom og vær' med kroket lørdagden 10. juni S$ Kroketklubben inviterer alle til at prøve kroketspillet. Kroketklub-'- ben stiller op med udstyr og instruklører. Så du kan sagtens udfordre din nabo i et slag kroket. Mød op på banen og få en hyggelig dag. Fællesspisning lørdag den 10. juni Snyd ikke dig selv for denne fest, hvor de supergode CURLY FLOWERS spiller op til dans. CYRLY FLOWERS har lovet at spille lige så godt og varieret som sidste ar. Så der garanteret god fest i teltet. Mad og bordbestilling kan ske i hallens cafeteria eller på Home Kro. Entre 50 kr. (veotrlng selv rallerkner og bestik) Hallens menu Røde og hvide sild, karrysalat Æg, tomater, brød og smør Kylling m/bag kartoffelmos + m/paprika champion sauce Glaseret skinke m/græsk "scoresalat" Icebergsalat m/ jordbær og hyldeblomst Pastasalat m/grillet citron Ruccola og oliven Chokolade kage m/flødeskum og frisk frugt 3 retter 100 kr. Sild, karrysalat, æg, tomat Rugbrød og ffirør Mexicanske pandekager, tærter Kyllingefileter, BBQ ben, Indbagt championer Flødekartofl er, bacon kartofl er Salat bar.m.m. Ostelagkage, hj emmelavet is og frisk frugt 2rct1ær 100 kr. 3 retter 125 kr. SIF 'T SP(OR.TE\T I E(OR.TTET 19

20 Søndag den 1 1. juni Vi håber, at i som Horne-borgere igen i år vil komme og bakke op om vores arrangementer. Pengene går til et gqdt formål - Horne Idrætsforening. På forhånd tak Sportsugeudvalget 2006 Lise Mogensen, Niels Jensen Martin Jensen, Anne Mette Jensen Kate Jepsen, Bruno Korsgaard Dqglt; o Frisk, billig og lige i nærheden E, Åbningstider: man.-tors. og fre g.00 tirs og ons lørdagogsøndag VARDE TLF L44 STIE T SP(C)R.TEXT I E(C)B'TTEI

21 MICRO 1998'ERNE LøB IND MED EFB'S SUPERLIGAHOLD Lørdag den 25. marts var en stor dag for 11 microspillere fra Horne/Tistrup, De skulle nemlig løbe ind med EfB's superligahold som optakt til matchen mod ob, Kampen var tilmed en TV kamp, så forældre, bedsteforældre og andet godtfolk kunne sidde og nyde glimtet af de stolte drenge, Reaktionerne var ikke at tage fejl af: jeg vil med igen næste lørdag,hvornår kan vi igen, nøj- så du Berglund, ved du hvad - jeg løb med nr, 2, jeg kunne sagtens følge med ham jeg løb med osv,, osv. - jo - det var nogle pavestolte og seje knægte. Glemt var næsten den lange ventetid, hvor man næsten frøs en vis legemsdel ud af bukserne. KIt,X]MMI]RGADI g. VARDE. TtJ t4 t4 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 21

22 HANDBOLD KÆW lgen i år havde mange tundet vejen til hallen for at spille håndbold i HTH (Horne- Tistrup/Hodde). I alt 13 ungdomshold, der var repræsenteret i henholdsvis JHF (5) og DGI (8), 4 hold i Team Nordf, der spillede under JHF og 4 seniorhold, hvor herrerne spillede i serie 3, damerne i henholdsvis jyllandsserie og serie 1 samt et oldgirlshold i DGI. UNGDOM. Der er virkelig fremgang at spore på vores ungdomsholdr og man ian også ud af resultaterne se, at der bliver gjort et stort stykke arbejde til træning, Før jul spillede puslinge pigerne (2. holdet) sig op i B (JHF), og både minipigerne og smådrengene spillede sig op i A (DGl). Øvrige hold var inden jul med helt fremme og prægede deres rækker, hvor enkelte hold efter ombrydningen ved juletid fik mere kamp til stregen, som gav nogle rigtig gode kampe. Puslinge pigerne (1. holdet) kunne med en sejr omme iteam Vest have kvalificeret sig til Kredsmeterskaberne, men tabte desvæne18-11 Bedre gik det for minidrengene i DGl, De vandt deres pulje og skulle nu spille om Amtsmesterskabet mod Team Helle. 1. halvleg endte 1-0 til drengene og de mange fremmødte forældre m.fl. kunne se fem til en spændende 2. halvleg. Spænding var der, men en velspillende Emil Hjørnegaard i målet kunne ikke passeres denne aften, så drengene vandt fortjent S 0 og kunne nu for 2. gang få hængt guldmedaljer omkring halsen. De kan nemlig også kalde sig kommunemester. Med i præmien var også en tur til Skjern, hvor drengene var oppe og se en håndboldligakamp med bl.a. Jesper Jensen, Lars Møller Madsen og Sune Agerskou på holdet. TEAM NORD/7 havde igen i år ingen herre ynglinge, men spillere fra bl.a. Kvong og Kroager ville prøve lykken på vores øvrige hold, Vi havde både hene- og dame junior samt dame ynglinge ude og spille til eliten. Det glippede for dame junior, men efter ombrydningen endte både herre junior og dame ynglinge i de lokale rækker på ny. Dame ynglinge blev kredsvinder. Af nye tiltag er arrangeret en rystesammentur for de kommende og de nuværende juniorspillere den 28. og 29. april i Hodde-Tistrup hallen. SENIOR. Herrerne i serie 3 endte på en 9. plads, som må siges at være godt nok, når man tager kæningsindsatsen og de mange benyttede spillere i betragtning. Serie 1 damerne klarede fisag længe inden de afgørende kampe, da kun et hold rykkede ud. Jyllandsserien endte på en flot 3. plads og afgjorde at Sædding Guldager rykkede direkte op, da de sendte Vejen hjem fta Horne Hallen med et nederlag efter en kamp, der STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 havde alt, hvad der hører en topkamp til. %-finalen blev dog endestationen for holdet i Jydsk Cup i år, da de tabte til Bov fta serie 1 med Henrik Boe Jørgensen meldte ud efter jul, at han desvæne ikke kunne fortsætte, hvorfor håndboldudvalget i øjeblikket er sat på en ekstra opgave. ARRANGEMENTER. Vifik i år tildelt at atuikle et mikrostævne i samarbejde med DGl, som vi fik stor ros for. En stor tak til Heide fra Salon Anemone, Lydia Skov og pigespil lerne for deres hjælp. Det er rart at vide, at man kan regne med nogen - så en STOR TAK skal lyde til dem, som har været med til at holde vores forening i gang, enten som ftivillig eller som aktiv leder. MANGE TAK siger vifor sponsorater til: Tistrup WS og Blilq Dagli' Brugsen og OK Benzin i Horne, Sydbanh Q8 Tistrup og Gaarde Smede- og Maskinforretning. RESULTATER: DGI(HTH): JHF (HTH): Minimini 1 3. plads Puslinge piger B-1 Minimini 2 5. plads Puslinge piger B-2 Minimini3 6, plads Puslinge drenge B Minipiger A 6. plads Piger A Minidrenge B Amtsmester Piger B Småpiger B 6. plads Herrer 53 Smådrenge A 3, plads Damer JS Oldgirls 3. plads Damer plads 5. plads 4. plads 6. plads + sølv i Kreds Cup 4, plads 9, plads 3. plads 8. plads JHF (TEAM NORD/7): Herre Junior A Dame Junior A Dame Ynglinge A Dame Ynglinge B 3, plads 5, plads Kredwinder 3. plads Gitte Pallesen Nørre A Ølgod 'Tlf U 33 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 23

24 mrch' PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup Tef.: Fax: Transport i vest - så er vi bedst! Alt i transport udføres med: o Tipladsbiler o Fodertankbiler o Kreatur- og Grisetransport o Containere - store som små Leveringsdygtige i: o Sand, Grus, Ve.imaterialer, Sl4gerog Champignonmuld Ring vi finder altid en løsning sv:åk;'ji'3i"i,,,, wiii*'?';iiiyw : 2,c srøt vore ANNoNcøRER - DE srøtter os

25 FRA DE FLOTTE DOM Baggrund Jeg er lige kommet hjem fra Lesotho, som er et selvstændigt 'lilleput' land inde i det store Sydafrika, som denne rejsebeskrivelse handler om, BJERGE I LESOTHO MED UDSIGT TIL FATTIG. ****f+*ffi Helt kort er historien, at jeg for 32 år siden tog fra Horne til København, Det blev til en ingeniøruddannelse, som bl.a, førte til deltagelse i udviklingen af en af verdens første håndholdte mobiltelefoner i hvad der senere blev til det succesfulde Nokia udviklingscenter i Sydhavn i København. Men så fik jeg smag for at rejse ud i verden og har i de sidste 14 år drevet et rådgivningsfirma fra et kontor på Frederiksberg, Det er især blevet til mange opgaver for Danida (udenrigsministeriet) i Bolivia og Nicaragua, men i de senere år er jeg også begyndt at arbejde mere med Asien og Afrika. For fl ere oplysninger, se hjemmesiden: www,inkaconsult.dk Vandretur i Lesothos bjerge Denne tur på 6 uger til Lesotho kom i stand, fordijeg vandt en licitation hos EU Kommissionen. Sammen med en konsulent fra England skulle jeg udarbejde et forslag til EU ambassaden om en støtte på 50 mio. kr, over fire år til decentraliseringen med nyvalgte kommuner i Lesotho. Samt udformning af en støtte til foreningslivet i landet, som både er NGO'ere, kirken, fagforeninger og erhvervsorganisationer, En spændende opgave i et land, hvor der er megen brug for en indsats på de to områderu Hvad er Lesotho? Lesotho er et meget flot bjergland. lntet andet land i verden har som laveste punkt meter og de højeste bjerge ca. 3,500 meter. Det er et af de eneste steder i Afrika, hvor man kan løbe på ski om vinteren, dvs. ijuni-juli måned. Billedet nedenfor er fra påsken, hvor vi var ude at vandre i bjergene i 7 timer. Hvor er landet dog fattigt med en gennemsnitlig indkomst på ca. 200 kr. om måneden pr, indbygger. Den gennemsnitlige levealder er de senere år faldet ltl42 år. Og hele 20o/o at Fortsættes... 25

26 den voksne befolkning er HIV smittet! Tænk sig at når man sidder til et møde, så har hver femte person i en forsamling HlV, Jeg har aldrig før besøgt et land med så høj HlV, omend man ikke ser ret mange på gaderne med AIDS brudt ud, De AIDS syge holder til i hjemmene. Lesotho er blandt de tre højeste i verden med HIV-AIDS. Det er ret rystende, når man tænker på, at en verden med så mange rigdomme ikke har råd til at få stoppet denne frygtelige sygdom (både forebyggende og behandling). F.eks, falder antallet af medlemmer af deres folketing, fordi der ikke er nok suppleanter til at indtage pladserne fra de mange døde. Ligesom det har alvodige konsekvenser på mange arbejdspladser. En vanskelig økonomi Det wæreste er at se, hvad et sådant land økonomisk skal leve af på længere sigt, Tidligere hade næsten alle familier minearbejdere i Sydafrika, men dette er faldet kraftigt med mekaniseringen af minerne, Så lykkedes det Lesotho at tiltrække en masse tekstilfabrikker for at sy tøj til USA, hvilket nåede op på arbejdspladser. Men efter, at de særlige toldaftaler på tekstiler udløb 1, januar 2005, er arbejdspladser forsvundet, Hvordan skal landets tekstil-industri konkurrere med Kina? Kineserne er på vej til at tage halvdelen af verdensmarkedet på tekstilproduktion, Hvilken erhvervspolitik kan et sådant land føre, som stort set ikke har nogen komparative fordele i en global økonomi med fihandel? Endnu værre er det for deres landbrug, fordi EU og USA stadigvæk giver kæmpestor støtte til vores landbrug, I EU får hver ko, hvad der warer til 15 kroner om dagen i landbrugsstøtte, Mere end halvdelen af indbyggerne i Afrika har en mindre indtægt end ån ko i EU. Og i gennemsnit får verdens fattigste blot 25 øre om dagen i ulandsbistand. Vivælger i projektforslaget i Lesotho at medtage en støtte tilforeninger (NGOere), som arbejder sammen med husmands-brug om at femme bæredygtig landbrug ude i bjergene. En af aktiviteterne er at begrænse den omfattende erosion af bjergsiderne, hvilket bl.a. kan gøres med stengærder, og at de pløjer på langs af bjergsiden. Det er et helt anderledes landbrug end i Ves$ylland, men det er alligevel en god baggrund for dette arbejde at været opvokset på en gård i Horne, Der er brug for UJandsbistand Mange fortæller os under møder, at Mellemfolkeligt Samvirke havde et rigtigt godt program i Lesotho. De spørger derefter, hvorfor Mellemfolkeligt Samvirke måtte forlade Lesotho? Jeg må fortælle dem, at det skete efter at VK regeringen i Danmark valgte at nedskære ulandsbistanden med Hvorfor? spørger de så, Det har jeg svært ved at ware på. Jeg forstår det jo heller ikke selv, når jeg kommer tilbage til den materielle velstand hos danskerne på indkøb i Frederiksberg Centret eller op ad strøget i Varde. 26 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk 5. august - 9. augu st www.tistrupfestuge.dk 1 Forord Tistrup Festuge er inden længe inde for rækkevide. Vi har i år sammensat et program som vi håber alle kan være med til. Der vil i år bla. være minitri,

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Serup Borgerforening

Serup Borgerforening Serup Borgerforening Program for: Serup Sommerfest 22. & 23. august 2014 Med forbehold for ret til ændringer og overraskelser Støt vores annoncører - de støtter os! Lavpris benzin Viborgvej 87 Skægkær

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Stor butik med bil- & bådudstyr

Stor butik med bil- & bådudstyr Vi udfører: Service og reparation af påhængs- og indenbordsmotorer i motor- og sejlbåde. Reparationer af drev. Udskiftning af motorer. Reparation af elektriske installationer og instrumenter. Vinterklargøring

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2014

NRUI Sports- og Byfest 2014 NRUI Sports- og Byfest 2014 Program for Sports- og Byfesten 2014 Søndag den 24/8 Kl. 9,30 Kroket Stævne NRUI Kroket er vært ved DGI s holdturnerings finalestævne. Der forventes omkring 30 hold. kl. 14,00

Læs mere

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg Aalborg, den 15. februar 2010 DDI prøver får genopliver igen både Volleyball, håndbold og badminton med uofficiel DM i Aalborg, skulle gør efterår 2009, det blev ikke nogen gennemføre men prøve START arranger.

Læs mere

2011 Aarhus Archery Cup

2011 Aarhus Archery Cup Tid Aarhus Archery Cup finder sted d. 18-19 Juni, og der vil være mulighed for at træne på banen fredag fra kl. 16. Der vil være opvarmning fra kl 9.00 Sted Aarhus Firma Sport Paludan-Müllers Vej 110 8200

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere