hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark"

Transkript

1 f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former, skal Jo flere år man tillader en hvis overskridelse af de offentlige udgiftsrammer, jo større arbejde bliver den nødvendige efterfølgende opstramning. Danmark som skal mere bestå, penge, udviklingsland 1. hvis Danmark vil lang tid Vi skal igen Adm. dir. Lars Frederiksen, Chr. Hansen A/S op ad længere, og vi kommer til at arb For ikke så længe siden tilhørte verdens allerrigeste lande. Såda at kravle op ad listen igen.

2 2 3 DI 1787 København V Telefon Udgivet af DI Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN Danmark er ved at gå i stå. Væksten er forsvundet, mens det offentlige forbrug er steget, og udviklingen er nu uholdbar. Hvis velfærden ikke må blive mindre, skal erhvervslivet igen være større. For nu at sige det, som det er. Danmark kan præstere den udvikling. Det ved vi, for vi har gjort det før. Danmark som udviklingsland er DI s dokumentation af problemernes omfang. Og vores bud på, hvordan vi løser dem.

3 4 5 Forventet vækst i BNP pr. år indtil % 1% 2% 3% Danmark som udviklingsland Tyrkiet Australien Norge Irland Luxembourg Slovakiet Korea New Zealand USA Mexico Østrig Tjekkiet Finland Spanien Schweiz Storbritannien Ungarn Island Polen Belgien Canada Sverige Frankrig Italien Holland Grækenland Portugal Tyskland Danmark Japan Et land i stilstand OECD forventer, at dansk økonomi næsten ikke kommer til at vokse i de kommende 15 år. Og selvom det kan lyde abstrakt, er det væksten, vi køber sygehuse, motorveje og folkeskoler for. Jo flere år man tillader en overskridelse af de offentlige udgiftsrammer, jo større bliver den nødvendige efterfølgende opstramning. Hvis Danmark blev udvalgt som deltager i det populære tv-program Luksusfælden, ville dommen fra de to økonomisk sagkyndige være hård: Indtægter og udgifter hænger slet ikke sammen. Forklaringen er enkel: Vi har længe ikke formået at tjene tilstrækkeligt med penge, mens vores forbrug er vokset langt mere end planlagt. Derfor står vi nu som samfund med nogle store regninger, der skal betales. Det er ellers blot 15 år siden, Danmark hørte til blandt verdens seks rigeste lande. Den imponerende præstation skyldtes, at vi i de seneste 100 år har formået at gennemføre en dramatisk udvikling af Danmark. Men i de sidste mange år er udviklingen gået i stå. Derfor er vi i dag raslet ned på en 14. plads, og der er ikke udsigt til, at nedturen slutter her. OECD spår, at Danmark får den laveste vækst af samtlige vestlige lande i de kommende 15 år bortset fra Japan. Og lidt længere nede på listen står en lang række lande, hvis økonomier vokser hastigt, og som vil kunne overhale os i løbet af de kommende årtier. Væksten i det private erhvervsliv har længe også længe inden krisen Formand for DANMARKS VÆKSTRÅD Lars Nørby Johansen haft svært ved at følge med de offentlige udgifters vokseværk. Og presset på de offentlige udgifter fortsætter med at stige, fordi danskerne i stort tal forlader arbejdsmarkedet. Samtidig arbejder danskerne ikke længe nok, og de skaber heller ikke værdi nok per time, de arbejder. Og en vigtig indtægtskilde for Danmark, nemlig olieindtægterne fra Nordsøen, falder stejlt i de kommende år. Tidligere har Danmark levet af en god cirkel, hvor der blev skabt tilstrækkeligt med værdi i den private sektor til at finansiere et velfungerende velfærdssamfund, som så understøttede den fremtidige vækst i velstanden. Den cirkel er nu truet. Såvel de økonomiske vismænd som regeringens egne økonomer har for nylig sat to streger under det samlede regnestykke. Deres beregninger viser, at det offentlige underskud eksploderer fra Underskuddet vil fortsætte med at vokse, indtil vi ikke længere kan betale af på gælden, og i yderste konsekvens ikke længere kan betale regningen for velfærdssamfundet. Vi har et højt ambitionsniveau for vores samfund. Vi betaler i fællesskab for uddannelse, sundhedsvæsen, over- førsler til dem, der ikke kan få et arbejde, de ældre, som forlader arbejdsmarkedet og børnefamilierne med pasning og børnecheck. Vi har konstant hævet overliggeren for den offentlige service, og det har været muligt, fordi danske virksomheders produkter og services har kunnet sælges herhjemme og i udlandet. Men nu skrider fundamentet under den offentlige sektor langsomt, men sikkert. Vi er havnet i den situation, at hver eneste af os er en underskudsforretning. I gennemsnit koster vi hver især samfundet kr. mere, end vi bidrager med. Samlet tegner der sig nu et billede af et Danmark, der er i færd med at gå i stå. Et samfund, hvor velfærden tages for givet. Et land, der hviler på laurbærrene, mens befolkningen i de lande, vi konkurrerer med, arbejder energisk på at skabe en fremtid med muligheder. Regeringens vækstforum har netop præsenteret deres enstemmige bud på de 10 udfordringer, som Danmark står over for. Det er bemærkelsesværdigt, at eksperter, ministre, erhvervsfolk og fagforeninger nu er enige om Danmarks diagnose. Mange af udfordringerne bunder i, at Danmark opfører sig som om, vi var et færdigudviklet land. Det er en farlig indstilling; for et land, der ser sig selv som færdigudviklet, er mere færdigt end udviklet. Derfor er der brug for igen at gøre Danmark til et udviklingsland. Problemerne er alvorlige, men Danmark har før præsteret imponerende resultater med hårdt arbejde, skabertrang og samarbejdsvilje. Det skal være dagsordenen i de kommende årtier, sådan som det er naturligt for et udviklingsland. Og udviklingen skal begynde nu.

4 6 Flere skal arbejde mere Hvis de nødvendige reformer kommer for sent, kan det tage generationer at rette op på det forsømte. Der skal dramatiske forandringer til, hvis vi vil være blandt verdens 10 rigeste lande om 10 år. Og det ville ellers være at indtage en plads, som vi tidligere sad sikkert på, takket være det hårde arbejde, som tidligere generationer har udført. Det er en plads, som for nylig er gledet os af hænde. Vi er blevet overhalet af en række lande, og det er sandsynligt, at endnu flere vil passere os. Udfordringen kan illustreres meget simpelt: Hvis vi kunne få flere i arbejde, var vi tilbage i top 10. Det svarer til, at alle på det danske arbejdsmarked arbejder næsten fire timer mere om ugen. Eller til, at knap 87 pct. af de danskere, der i dag er på efterløn og førtidspension, i stedet får et arbejde. Formår vi som samfund at arbejde smartere - højne vores produktivitet og styrke Koncernchef Carsten Bjerg, Grundfos innovationen vil det også bidrage til at nå målet. Stik imod behovet for mere arbejde har vi imidlertid i årevis sat arbejdstiden ned. Sammenlignet med mange andre lande bruger vi i dag simpelthen mindre tid på jobbet. Men lysten til at blive længere vil være beskeden, hvis vi ikke oplever, at det kan betale sig. Der er ingen vej uden om at se på skatterne, hvis lysten til at arbejde mere, skal understøttes. Vi har sat skatten på den sidst tjente krone ned, men skatterne er stadig samlet set de højeste i verden. Og det triste ved de høje marginalskatter er ikke kun, at de hæmmer lysten til at arbejde mere og mere flittigt. De hæmmer også den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på højt niveau. Dermed bremser de den opbygning af viden og forskning, som er afgørende for vores fremtidige vækst. Fremover bliver vi markant færre, der går på arbejde. I stedet bliver vi flere, der modtager ydelser fra de offentlige kasser. Under den økonomiske krise er arbejdsstyrken blevet personer mindre, og det samlede regnestykke er nu, at der i 2020 vil være færre, der går på arbejde. Efterlønnen, der tillader raske og fuldt ud arbejdsduelige danskere at trække sig tilbage allerede som 60-årige, dræner arbejdsstyrken for personer, der uden videre kunne være i job. En afskaffelse af efterlønnen vil give det største enkeltbidrag til at få flere i arbejde og genskabe Danmark som et af verdens allerrigeste samfund. Politikerne tøver, men et klart flertal på 59 pct. af danskerne er parate til omgående at reformere efterlønnen, ifølge en meningsmåling foretaget af Gallup i september 2010 for Berlingske Tidende. Førtidspensionsystemet har også betydet, at vi varigt har sendt danskere ud af arbejdsmarkedet. Og det til trods for, at hver tredje førtidspensionist ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, oplever, at funktionsevnen, og dermed muligheden for at komme i arbejde, forbedres over årene. OECD LANDE NES GENNEM SNITLIGE ARBEJDS DANMARK: 1563 TIMER TID: 1739 Gennemsnitlig årlig arbejdstid i timer Grækenland 2119 Ungarn 1989 Polen 1966 Tjekkiet 1942 Mexico 1857 Italien 1773 USA 1768 Gns. OECD 1739 New Zealand 1729 Portugal 1719 Island 1716 Japan 1714 Canada 1699 Slovakiet 1693 Australien 1690 Spanien 1654 Finland 1652 Storbritannien 1646 Østrig 1621 Sverige 1610 Luxembourg 1601 Danmark 1563 Frankrig 1554 Belgien 1550 Irland 1549 Norge 1407 Tyskland 1407 Holland 1378 Tidligt hjem Vi kommer forholdsvis sent og går forholdsvis tidligt. Til gengæld har vi lange ferier. Og det koster, for værdiskabelsen sker nu en gang på arbejdspladsen.

5 Danmarks 10 udfordringer Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark. Danmarks vækstudfordringer DI s Løsningsforslag 1 Konkurrenceevnen er under pres > Afvikling af topskatten > Nedsættelse af selskabsskatten > Forbedring af forskerskatteordningen > Reduktion i administrative byrder > Opprioritering af kollektiv eksportfremme 6 For få nye vækstvirksomheder > Nedsættelse af selskabsskatten > Ny investeringsmodel for Vækstfonden > Lempelse af iværksætterskatten 2 Arbejdsudbuddet er for lavt > Afskaffelse af efterlønnen gradvist > Gøre førtidspensionen tidsbegrænset > Få arbejdstiden op > Afvikling af topskatten 7 Behov for mere effektiv offentlig sektor > Etablering af udgiftskommission og lave offentlige besparelser på mindst 1 pct. af BNP > Gøre op med kommunale budgetoverskridelser > Opsætte mål for konkurrenceudsættelse for hele den offentlige sektor > Digital agenda for Danmark 3 Produktiviteten står i stampe > Nedsættelse af selskabsskatten > Afvikling af topskatten > Forbedring af forskerskatteordningen > Reduktion i administrative byrder > Etablering af forskningsflagskibe > Investeringer i infrastruktur 8 Befolkningsudviklingen øger presset på økonomien > Afskaffelse af efterlønnen gradvist > Gøre førtidspensionen tidsbegrænset > Få arbejdstiden op > Afvikling af topskatten 4 Fornyelse og innovation er ikke i top > Etablering af forskningsflagskibe > Indtænkning af innovation i alle love og bekendtgørelser 9 For lidt konkurrence > Opstille mål for konkurrenceudsættelse for hele den offentlige sektor 5 Udannelsesniveauet sakker efter de bedste lande > Folkeskolen skal ruste eleverne bedre > Flere penge til uddannelse færre penge til forsørgelse > Bedre og mere relevant undervisning på erhvervsskolerne > Afvikling af topskatten 10 Gøre samfundet uafhængig af fossile brændsler > Styrke klima- og energiteknologi > Sats på det intelligente energisystem

6 10 11 I årtier blev Danmark hvert år rigere, fordi vi ikke bare arbejdede mere, men også smartere. Vi blev bedre og bedre til det, vi gjorde i forvejen, og samtidig var vi opfindsomme og innovative og formåede derfor at finde nye markeder og produkter. Vores høje produktivitet har også i lang tid tilladt os at have et meget højt lønniveau sammenlignet med udlandet. Skåret ind til benet kan man sige, at de seneste 40 års økonomiske vækst og velstand er opnået, fordi vi har øget produktiviteten. Men bag denne historisk gode udvikling skjuler sig en anden sandhed: Ser man på udviklingen i Danmarks produktivitet i de seneste år, har vi mistet fremdriften. Vi ligger endda helt i bund i produktivitetsvækst. Det er naturligt nok, at en række østeuropæiske lande har haft fart på i flere år, fordi de skulle indhente et kæmpe efterslæb efter Berlinmurens fald. Men det er kun Spanien og Italien, der har haft en svagere udvikling end Danmark siden slutningen af 1990 erne.og når sammenlignelige, velstående lande som Sverige og Finland klarer sig langt bedre end os, og bedre end gennemsnittet end andre udviklede lande i verden, så viser det, at Danmark er havnet i en uholdbar situation. Hvis Danmark havde haft samme vækst som Sverige frem til krisen satte ind, ville vores BNP have været 165 mia. kroner større. Det svarer til kr. efter skat til en dansk gennemsnitshusstand og desuden 40 mia. kroner Vi skal igen være de smarteste Det er som om, alvoren ikke er gået op for folk. Det er derfor, vi kaster det ud til diskussion, så folk måske også vil diskutere ikke bare hvordan man skal fordele velfærden ud til alle mulige grupper, men også hvad forudsætningen er for at skabe vækst. Det har manglet i debatten. mere til skoler, ældrepleje, sundhed eller konsolidering. Virksomhederne oplever også, at Danmark bliver et mindre attraktivt sted at investere i. Vores selskabsskat ligger nu over sammenlignelige lande i EU og tilskynder ikke til at investere og udvide herhjemme. Der er mange forklaringer på, at vi i den grad sakker bagud. Men en af de vigtigste er, at vi har forsømt at investere i mennesker, viden og maskiner. Hver generation har haft ønsket om at gøre det bedre end den forrige generation. Men tendensen til at dygtiggøre sig og lære af andres erfaringer er svækket markant. Vi lever i en tid, hvor de nyeste generationer ikke får en uddannelse på et markant højere niveau end deres forældre. En højt kvalificeret arbejdsstyrke er afgørende i konkurrencen om at tiltræk- Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen ke de mest attraktive arbejdspladser. Vi skal sørge for, at virksomhederne danske som udenlandske har de bedst tænkelige rammer for at lægge deres investeringer i maskiner og arbejdsplader i Danmark, hvad enten det drejer sig om at have højt uddannede mennesker eller et attraktivt niveau for selskabs- og personskatter. Virksomhederne skal kunne rekruttere de bedste. Men det er lige så vigtigt, at vi formår at udnytte samspillet mellem mennesker, maskiner og viden optimalt, hvis vi igen skal blive mere produktive. Vores forskning og innovationsevne er nødt til at være helt i top, og ledernes kompetencer skal på samme måde være blandt verdens bedste. Der er brug for en bred vifte af initiativer. Slovakiet 1 Sydkorea 2 Vækst i BNP per arbejdstime Polen 3 Tjekkiet 4 Slovenien 5 Irland 6 Ungarn 7 Grækenland 8 FOR LIDT VÆKST FOR LANGSOMT Danske arbejdstimer har haft en meget lille vækst i produktiviteten. Island 9 USA 10 Storbritannien 11 Japan 12 Finland 13 Sverige 14 OECD 15 Luxembourg 16 Frankrig 17 Østrig 18 Tyskland 19 Norge 20 New Zealand 21 Portugal 22 Holland 23 Australien 24 Euro-zone 25 Canada 26 Belgien 27 Schweiz 28 Mexico 29 Danmark 30 Spanien Italien 32

7 12 13 Det kræver dybtgående og radikale reformer, hvis velfærdsstaten skal bestå, og vi har ikke lang tid til at gøre det. Adm. dir. Lars Frederiksen, Chr. Hansen A/S

8 14 15 Vi skal igen op ad ranglisten nedrykning For ikke så længe siden tilhørte Danmark verdens allerrigeste lande. Sådan er det ikke længere, og vi kommer til at arbejde hårdt for at kravle op ad listen igen. BNP per indbygger USD Måske har vi oplevet så lang en periode med masser af offentlig service, at vi har glemt, hvor alle pengene til at finansiere den kommer fra. Vi er begyndt at tage den offentligt finansierede velfærd for givet. Danskerne, der tidligere var et driftigt og produktivt folkefærd, har måske ændret sig. Udviklingen i produktiviteten og i antallet af arbejdstimer kunne pege i den retning. Vi glider ned ad ranglisten over verdens rigeste lande. Men kan det ikke være lige meget? Hvis vi formår at blive rigere, er det vel ikke så vigtigt, om andre lande bliver endnu rigere? Jo, det er vigtigt. For det første er den økonomiske vækst i Danmark i øjeblikket og i de kommende år formentlig så lav, at skatteindtægterne ikke kan holde trit med de øgede offentlige udgifter. For det andet har det meget stor betydning, om vi fortsat hører til blandt verdens rigeste lande. Det er nemlig, først og fremmest, afgørende for vores evne til at tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og den dygtigste udenlandske arbejdskraft. Hvis en stadig længere række af lande er rigere end Danmark, betyder det også, at de kan tilbyde velfærd på et højere niveau end det danske. Vi har i en periode fortalt hinanden, at vi havde verdens bedste offentlige service på en lang række områder. Selvom det måske var sandt engang, er det det ikke længere. Danmark sakker agterud, og det har som konsekvens, at vi bliver mindre interessante for resten af verden. Når vi glider ned ad listen, glider vi også ud af den gruppe af lande, som det er værd at satse på. I forvejen betyder Europa stadigt mindre for verdensøkonomien. Men vi har ikke råd til at være irrelevante for resten af verden. Tværtimod afhænger vores velstand af, at vi hele tiden er med fremme på internationale markeder og leverer varer og ydelser med højt indhold af viden og innovation. Vi står faktisk på en brændende platform, men det er der mange såvel politikere som borgere der endnu ikke anerkender. Adm. dir. Lars Rasmussen, Coloplast A/S (Berlingske Tidende) Danmark oplever en mentalitetskrise. Og krisen kommer til udtryk ved, at vi taber terræn i forhold til en lang række andre lande. Derfor er der brug for en mentalitetsændring. Der er brug for igen at besinde sig på, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Og på, at vi alle sammen har et ansvar for at skabe den velstand, som vi er så optagede af at fordele. Det kan også betyde, at den offentlige service ændrer sig, fordi der bliver prioriteret anderledes. Hvis vi ser på de lande, som i disse år oplever høj vækst, er det karakteristisk, at de kommer fra fattigdom. Deres befolkninger tager ikke noget for givet. Den enkelte har en klar fornemmelse af, at det er hans eller hendes egen indsats, der er afgørende for, om de selv og deres nærmeste bliver trukket ud af fattigdommen. De er villige til at arbejde meget energisk, og de tager med glæde mod de muligheder, som en globaliseret verden giver dem. Det er den konkurrence, som Danmark er oppe imod. Men det kan man ikke mærke. Erkendelsen af situationens alvor har ikke bredt sig. Og slet ikke erkendelsen af, at de strukturelle problemer har dybe rødder og er komplekse, og at der derfor ligger mange års hårdt arbejde foran os Luxembourg 40,4 2 Norge 30,9 3 USA 27,8 4 Schweiz 26,3 5 Singapore 25,4 6 Danmark 23,2 7 Holland 23,2 8 Østrig 23,0 9 Canada 22,8 10 Hong Kong 22,7 11 Japan 22,5 12 Tyskland 22,1 13 Belgien 21,9 14 Australien 21,8 15 Frankrig 21,3 16 Sverige 20,7 17 Island 20,6 18 Italien 20,6 19 UK 20,3 20 Finland 18, Luxembourg 79,4 2 Norge 53,0 3 Singapore 52,8 4 USA 47,7 5 Hong Kong 44,8 6 Schweiz 43,9 7 Holland 40,6 8 Australien 39,8 9 Østrig 39,6 10 Canada 39,0 11 Irland 39,0 12 Island 36,8 13 Sverige 36,5 14 Danmark 36,3 15 Belgien 35,8 16 UK 35,1 17 Tyskland 34,9 18 Frankrig 34,2 19 Finland 34,0 20 Taiwan 33, Luxembourg 109,9 2 Singapore 85,6 3 Hong Kong 72 4 Norge 70,6 5 USA 66 6 Schweiz 61,2 7 Taiwan 59,3 8 Australien 58,4 9 Østrig 55,4 10 Holland 55,2 11 Island 54,7 12 Irland 54,6 13 Canada 53,1 14 Sverige 2,8 15 Korea 49,9 16 UK 49,5 17 Danmark 49,5 18 Tyskland 49,2 19 Belgien 48,5 20 Japan 47,6

9 16 17 Vejen ud af Luksusfælden Danskerne har ikke forstået situationens alvor. ( ) Det må ikke handle om hurtige, dumsmarte løsninger. Det er et længere træk, vi skal i gang med, og det må starte med, at vi får en åben debat om, hvor alvorlige problemerne er. Koncernchef Niels B. Christiansen Danfoss Vi har længe brugt for mange penge. Hvis vi ikke strammer op i den offentlige økonomi, havner vi i luksusfælden, hvor vi ikke selv er herre i eget hus. Økonomien i stat, regioner og kommuner er ganske vist mere kompliceret end vores personlige økonomi. Alligevel gælder det som i en privat husholdning, at vi ikke kan gældsætte os til op over skorstenen uden alvorlige konsekvenser. På et tidspunkt vokser renteudgifterne sig så store, at vi ikke længere evner at betale af på gælden. Situationen i Danmark er heldigvis stadig sådan, at vi selv kan gøre noget for at rette op på situationen. Hvor galt det kan gå, illustreres imidlertid på skræmmende vis af det græske eksempel. Grækenland har haft så store underskud og lånt så mange penge, at grækerne ikke længere selv kan bestemme over deres økonomi. De er tvunget til at gennemføre dramatiske nedskæringer blandt andet i lønningerne til de offentligt ansatte. Gældskrisen betyder også, at de renter, både staten og private skal betale for at låne, bliver markant højere. I de seneste to år har de offentlige udgifter været knap 130 mia. kr. større end vores indtægter. Til næste år vokser gælden med yderligere 80 mia. kr. En del af forklaringen er, at Danmark som resten af Verden er ramt af den værste økonomiske krise siden 1930 erne. Det er langt fra alt, der kan hentes ind igen. Omkring halvdelen af det underskud, vi har opbygget i 2009 og 2010, er kommet for at blive. De forsvinder ikke med bedre tider, simpelthen fordi politikerne ikke har evnet at holde igen på udgifterne. Som det ser ud lige nu, vil Danmark have underskud på budgetterne i de næste tre generationer i 70 år. Genopretningen af det offentlige Danmarks økonomi skal derfor prioriteres meget højt, og det er nødvendigt med en opstramning af de offentlige budgetter. Desværre er de politiske initiativer ikke tilstrækkelige. Nationalbanken og de økonomiske vismænd har vist, at Genopretningsaftalen, der er indrettet på at forbedre den offentlige økonomi frem til 2013 er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke et tilstrækkeligt stort skridt til at klare de langsigtede udfordringer. Det lyder måske paradoksalt, at vi står midt i alvorlige problemer, når produktiviteten, indkomsterne og både det private og det offentlige forbrug trods alt kommer til at stige. Hvis vi ser tilstrækkeligt langt frem, formentlig nogle årtier, vil alle disse tal være fordoblede i forhold til lige nu. Hvorfor så ikke bare bruge halvdelen af væksten på offentligt forbrug? Det ville svare til at hæve skattetrykket med procentpoint. Skatterne i Danmark er imidlertid allerede så høje, at effekten af at hæve dem yderligere er meget små. Arbejdsudbuddet falder, og folk gør mere for at slippe for at betale skat, og så forsvinder den sidste vækst måske. Tabet bliver større end gevinsten. Man kan frygte, med de økonomiske vismænds egne ord, at en sådan udvikling vil føre den offentlige økonomi ind i en negativ spiral, hvor store løbende underskud og stigende gældsandel gennem en længere periode fører til rentestigninger på statsgælden, hvilket yderligere belaster statsbudgettet og fører til nye rentestigninger osv. Udviklingen er paradoksal, fordi mange i disse år råber højt om, at der er skåret voldsomt ned i den offentlige sektor. De konkrete tal modbeviser, at det forholder sig sådan, men debatten rejser spørgsmålet, om vi anvender de offentlige midler på den klogeste måde. Svaret er nej. Vi har for eksempel slet ikke udnyttet de muligheder, der ligger i samarbejdet mellem private virksomheder og det offentlige. Hvad enten det drejer sig om at bygge nye veje, vedligeholde skolerne eller sørge for børnenes pasning og de ældres pleje, ligger der store gevinster i et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Erfaringerne fra de kommuner, der allerede har lagt opgaver ud til private, siger, at vi kan høste gevinster på i gennemsnit pct. ved at inddrage private virksomheder mere. En større konkurrence om at få løst de offentlige opgaver er nødvendig for at bringe de offentlige udgifter under kontrol igen.

10 18 19 Offentligt forbrug som andel af BNP % 25% Dyre vaner Selvom vi ikke formår at tjene flere penge, 20% er vi verdensmestre i at bruge dem. 15% 10% Luxembourg Grækenland Irland Tyskland Østrig Portugal Spanien Italien Storbritanien Frankrig Belgien Finland Sverige Holland Danmark 5% 0%

11 20 21 Hvis det lykkes, kan hvis Danmark vil Hvis vi ser tilbage på de seneste 100 års udvikling, har vi meget at være stolte af i Danmark. Vi har arbejdet hårdt, og vi er blevet belønnet for indsatsen i form af velstand og velfærd. Sammen har vi skabt et samfund, hvor vi bruger en stor del af vores værdier til at styrke fællesskabet. Men, som vi har set på de foregående sider, formår vi i dag ikke længere at tjene nok til at finansiere de høje offentlige udgifter. Den gode cirkel i dansk økonomi er brudt. Det er en udvikling med dramatiske konsekvenser, men det er ikke en udvikling, som vi behøver at acceptere. Vi kan genskabe den gode cirkel, hvor økonomisk vækst, skabt i den private sektor, kan betale for velfærdssamfundet. Det er til gengæld også den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at vi fortsat har råd til en offentlig sektor med høj kvalitet og god service. Og det er netop sådan, cirklen skal hænge sammen, for den gode og effektive offentlige sektor er en helt nødvendig forudsætning for, at den private sektor kan koncentrere sig om at skabe vækst. Hvis det lykkes, kan vi igen blive et af verdens rigeste lande. Det kræver, at vi finder tilbage til den skabertrang og den evne til at arbejde energisk, som vi ved findes det kan vi se af historien. To store barrierer står i vejen for, at det kan ske. Den ene udgøres af de politisk bestemte vilkår, som danskerne lever under med et meget højt offentligt forbrug så højt, at det ikke længere kan finansieres selv med verdens højeste skatter. Den anden findes inde i os selv. Den består af en slags tilfredshed eller måske endda ligegyldighed. Den dominerer lige nu virkelysten, trangen til at udrette noget og glæden ved at skabe velstand og opnå social anerkendelse for sin indsats. Det er tankevækkende, at netop de egenskaber karakteriserer landene, som i øjeblikket udvikler sig hurtigst. Sådan et land var Danmark for ikke så længe siden. Et udviklingsland. Det skal vi være igen. vi igen blive et af verdens rigeste lande. Det kræver, at vi finder tilbage til den skabertrang og den evne til at arbejde energisk, som vi ved findes det kan vi se af historien.

12 22 23 di.dk/dengodecirkel DI 1787 København V Telefon Udgivet af DI Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

13 Vejen ud a s alvor. ( ) Det Danmark må som udviklingsland ikke 24 Luksusfæ Det kræver Danmarks Vi skal igen vi 10 får en udfordringer åben være debat de smarteste og radikale Det er, som om alvoren ikke er re Koncernchef Niels B. Christiansen Danfoss gået op for folk. Det er derfor, vi yre kaster det ud til van diskussion, så folk måske også vil diskutere ikke bare hvordan man skal fordele velfærden ud Hvis de nødvendige til alle reformer mulige grupper, men også hvad velfærdsstaten kommer for sent, kan det forudsætningen er for tage generationer skabe vækst. Det har manglet elvom rette vi op på ikke det forsømte. formår tjene flere i debatten. r vi verdensmestre i at bruge dem Formand for Vækstforum Koncernchef Carsten Bjerg, Lars Nørby Johansen. Grundfos og vi har ikke Et land i stilstand OECD at forventer, at gøre dansk økonomi næsten ikkekommer til at vokse i de kommende 15 år. Og selvom det kan lyde abstrakt, er det væksten, vi køber sygehuse, motorveje og folkeskoler for. rtige, dumsmarte løsninger. ngere træk, vi skal i gang lvorlige problemerne er

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 V E L F Æ R D Voxpop om velfærd Vi har stillet følgende spørgsmål: 1. Hvad er velfærd for dig? 2. Hvordan tror du, velfærdssamfundet

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere