LITURGISK KALENDER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITURGISK KALENDER 2012"

Transkript

1 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II

2 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første Mosebog Anden Mosebog Tredie Mosebog Fjerde Mosebog Femte Mosebog Josvabogen Dommerbogen Ruths Bog Første Samuelsbog Anden Samuelsbog Første Kongebog Anden Kongebog Første Krønikebog Anden Krønikebog Ezras Bog Nehemias' Bog Esters Bog Jobs Bog Salmernes Bog Ordsprogenes Bog Bibelens bøger Det gamle Testamente Præd Højs Es Jer Klages Ez Dan Hos Joel Amos Obad Jonas Mika Nah Hab Sef Hag Zak Mal Prædikerens Bog Højsangen Esajas' Bog Jeremias' Bog Klagesangene Ezekiels Bog Daniels Bog Hoseas' Bog Joels Bog Amos' Bog Obadias' Bog Jonas' Bog Mikas Bog Nahums Bog Habakuks Bog Sefanias' Bog Haggajs Bog Zakarias' Bog Malakias' Bog De deuterokanoniske De deuterokanoniske skrifter (også kaldet apokryfe apokryfiske) i den danske skrifter bibeludg.) Tob Tobits Tobits Bog Bog Bar Baruks Bog Bog Judit Judits Judits Bog Bog TilfDan Tilføjelser til til Daniels Bog TilfEst Ester Tilføjelser til til Esters Bog 1 Makk 1. 1 Makkabæerbog Visd Visdommens Bog Bog 2 Makk 2. 2 Makkabæerbog Sir Siraks Siraks Bog Bog Det nye Testamente Matt Mark Luk Joh Matthæusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apg ApG Rom 1 Kor 2 Kor Gal Ef Fil Kol 1 Thess 2 Thess Apostlenes Apostlegerningerne Gerninger Brevet til Romerne 1.Korintherbrev 2.Korintherbrev Brevet til Galaterne Brevet til Efeserne Brevet til Filipperne Brevet til Kolossenserne 1.Thessalonikerbrev 2.Thessalonikerbrev 1 Tim 2 Tim Tit Filem Hebr Jak 1 Pet 2 Pet 1 Joh 2 Joh 3 Joh Jud Åb 1.Timotheusbrev 2.Timotheusbrev Brevet til Titus Brevet til Filemon Brevet til Hebræerne Jakobs Brev Peters 1.Brev Peters 2.Brev Johannes' 1.Brev Johannes' 2.Brev Johannes' 3.Brev Judas' Brev Johannes' Åbenbaring

3 Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2012 Den liturgiske kalender for bispedømmet København 2012 persolvendi secundum Calendarium Romanum Generale, pro anno liturgico Heri er indarbejdet Kalender for Bispedømmet København, der er godkendt af biskop Hans L. Martensen den 17. august 1979 og bekræftet af Kongregationen for Sakramenter og Liturgi den 31.august Påbudte helligdage i Bispedømmet København: 1. Alle søndage. 2. Herrens Fødsel (Juledag). 3. Kristi Himmelfart. Sognepræsten er pligtig til på alle søndage og påbudte helligdage at læse messen for sin menighed = (Appl.) -jf.»kirkelige Meddelelser«K 77/34. Dette er markeret ved under dato. Følgende fester er henlagt til søndag: 1. Herrens Åbenbarelse - Søndag efter 1.januar. 2. Sankt Ansgar - Sidste søndag i januar. 3. Herrens Fremstilling i Templet - 1. søndag i februar. 4. Kristi Legems og Blods fest - Søndag efter den Hellige Treenigheds fest. 5. Peter og Paul, apostle - Normalt sidste søndag i juni. 6. Jomfru Marias Optagelse i Himlen - 3. søndag i august. 7. Laterankirkens indvielse - Den 9.november, hvis datoen er en søndag; ellers på den førstkommende søndag efter 9/ Alle Helgen - 1. søndag i november. Hvor det af pastorale grunde er nødvendigt at fejre festens messe på den dag, hvor festen står i den universelle kalender, kan dette ske. Festernes liturgiske rangordning er således: HØJTID fest af 1. rang forkortet til (h) Fest fest af 2. rang forkortet til (f) Mindedag fest af 3. rang forkortet til (m) Når mindedag (ihukommelse af en helgen) er forpligtende, er dette angivet med (m). Hvor ingen rang for festen er angivet, er den ikke-forpligtende.

4 Foruden de almindelig kendte forkortelser for de bibelske skrifter er der anvendt følgende forkortelser: Cr. = Credo pf. = præfation 1 = Vekselsang Gl. = Gloria Ps. = psalter + = Omkvæd For præfationerne er anvendt følgende forkortelser: Adv.pf. = adventstidens præfationer Alm.S.pf. = pf. til almindelige søndage Ap.pf. = apostlenes pf. Euk.pf. = pf. til skærtorsd. og Kr. Legems og Blods fest Fastepf. = fastetidens pf. Helg.pf. = pf. til helgenfester Hf.pf = pf. til Kristi himmelfart H.åb.pf. = pf. til Herrens åbenbarelse Jul.pf. = pf. til juletiden Pass.pf. = pf. til passionstiden Påskepf. = pf. til påsketiden Messens læsninger: 1. På højtider og fester skal alle læsninger læses som anført. 2. a) På mindedage læses primært hverdagens læsninger. b) En anført»ad libitum«(ad lib.) læsning/evangelietekst kan af pastorale grunde og under overholdelse af visse regler evt. fortrænge hverdagens tekst (se Hverdagslektionar, Advent/jul:»Pastoral indføring til messens Læseordning«, nn ). På søn- og helligdage følger læsningerne tekstrække B (Markus); 1.søndag i advent påbegyndes tekstrække C (Lukas). På hverdage i den almindelige del af kirkeåret følger læsningerne tekstrække II. Af pladshensyn er hverdagens vekselsang og omkvæd i kalenderen angivet før læsningerne, selvom den logiske rækkefølge naturligvis må være L, 1, +, Ev. Skrifthenvisninger følger 1992 udgaven af Bibelen. Særlige bemærkninger vedr. tidebønnens salmer: Psalterugen (Ps) angives i parentes. Højtid har egen 1.og 2.vesper og Læsningernes tidebøn, Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra Gradualsalmerne (søndag dog fra 1.uge, søndag). Fester har kun egen 1.vesper, hvis festen skal fejres på en søndag. Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra det løbende psalter, (2.) Vespers salmer som anvist under datoen. Mindedage: Salmerne fra det løbende psalter, medmindre der under selve datoen anvises andre salmer. Se i øvrigt de præcise anvisninger i TIDEBOG, side

5 Uger i det almindelige kirkeår År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse Kristi Legem før fastetiden efter påsketiden til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i advent

6 Januar 2012 JANUAR 1. hvid. Søndag. Juledags oktav. FESTEN FOR MARI A, GUDSMODER (h). Gl. Cr. Jomfru Marias pf. 1.L.: 4 Mos 6,22-27; Sl 67, Gud være os nådig og velsigne os. 2.L.: Gal 4,4-7. Ev.: Luk 2, Kollekt for det Danske Bibelselskab. 2. hvid. Mandag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Basilius den Store ( 379)og Gregor af Nazi anz ( 390), biskopper og kirkelærere Jul.pf. Sl 98,1.2-3b.3c-4 + Hele den vide jord har set vor Guds frelse L.: 1 Joh 2, Ev.: Joh 1, hvid. Tirsdag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Eller hvid. Jesu hellige navn. Jul pf. Sl 98,1.3c Hele den vide jord har set vor Guds frelse L.: 1 Joh 2,29 3,6. Ev.: Joh 1, hvid. Onsdag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Jul pf. Sl 98, Hele den vide jord har set vor Guds frelse L.: 1 Joh 3,7-10. Ev.: Joh 1, hvid. Torsdag. i 2.uge i juletiden. (II Ps). Jul pf. Sl 100, Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden L.: 1 Joh 3, Ev.: Joh 1, hvid. Fredag i 2.uge i juletiden. (II Ps) Jul.pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren eller Halleluja L.: 1 Joh 5,5-13. Ev.: Mark 1,7-11 eller Luk 3,23-38 eller Luk 3,

7 Januar rød. Lørdag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Knud Hertug, martyr, ( 1131) (m) Jul pf. Sl 149, a+9b + Herren glæder sig over sit folk eller Halleluja L.: 1 Joh 5, Ev.: Joh 2,1-11. Bededag for præste- og ordenskald. 8. hvid. Søndag. HERRENS ÅBENBARELSE. (h) Gl. Cr. H.åb.pf. 1.L.: Es 60,1-6 Sl 72, Alle folkeslag, Herre, skal skal kaste sig ned for dig. 2.L.: Ef 3,2-3a Ev.: Matt 2,1-12 (Raymond af Penyafort, præst, fejres ikke) 9. hvid.. Mandag. HERRENS DÅB (f) Gl. Særl.pf. Der vælges mellem 1. og 2.læsning. 1.L.: Es 55,1-11 Es 12,2-3.4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 2.L.: 1 Joh 5,1-9 Ev.: Mark 1,7-11. Eller A-år (ad libitum): L.: Es 42, ; Sl 29,1-2.3ac-4.3b+9b Her ren velsigner sit folk med fred. 2.L.: ApG 10, Ev.: Mark 1,7-11. Juletiden afsluttes efter komplet. DET ALMINDELIGE KIRKEÅR 10. grøn. Tirsdag i 1.alm.uge. (I Ps). 1 Sam 2, abcd Mit hjerte fryder sig over Herren, min frelser. L.: 1 Sam 1,9-20. Ev.: Mark 1, grøn. Onsdag i 1.alm.uge. (I Ps). Sl 40, a.8b-9.10 Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje. L.: 1 Sam 3, Ev.: Mark 1,

8 Januar grøn. Torsdag i 1.alm.uge. (I Ps). Sl 44, Udfri os, Herre, for din miskundheds skyld! L.: 1 Sam 4,1-11. Ev.: Mark 1, grøn. Fredag i 1.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Hilarius, biskop og kirkelærer ( 367) Sl 89, Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt. L.: 1 Sam 8, a. Ev.: Mark 2, grøn. Lørdag i 1.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 21, Herre, over din styrke glæder kongen sig. L.: 1 Sam 9, ; 10,1a. Ev.: Mark 2, grøn. 2. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 1 Sam 3,3b-10.19; Sl 40,2+4ab.7-8a.8b Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud. 2.L.: 1 Kor 6,13c-15a Ev.: Joh 1, grøn. Mandag i 2.alm.uge. (II Ps). Sl 50,8-9.16b Den, der vandrer retsindigt, skal se Guds frelse. L.: 1 Sam 15, Ev.: Mark 2, hvid. Tirsdag i 2.alm.uge. (II Ps) Antonius, abbed ( 356) (m) Sl 89, Jeg har fundet min tjener David. L.: 1 Sam 16,1-13. Ev.: Mark 2, grøn. Onsdag i 2.alm.uge. (II Ps). Sl 144, Lovet være Herren, min klippe. L.: 1 Sam 17, Ev.: Mark 3,1-6. Den økumeniske bedeuge begynder 19. rød. Torsdag i 2.alm.uge. (II Ps). Henrik, biskop og martyr ( 1158)(m) Sl 56, ab.10c Jeg stoler på Gud og frygter ikke! L.: 1 Sam 18,6-9; 19,1-7. Ev.: Mark 3,

9 Januar grøn. Fredag i 2.alm.uge. (II Ps). Eller rød. Fabian, pave og martyr ( 250) Eller rød. Sebastian, martyr ( 288) Sl 57, Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig. L.: 1 Sam 24,3-21. Ev.: Mark 3, rød. Lørdag i 2.alm.uge. (II Ps). Agnes, jomfru og martyr ( ca.250)(m) Sl 80, Herre, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst. L.: 2 Sam 1, Ev.: Mark 3, grøn. 3. ALM. SØNDAG. (III Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: Jon 3,1-5.10; Sl 25,5.6-7bc Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! 2.L.: 1 Kor 7, Ev.: Mark 1, (Vincent, diakon og martyr, fejres ikke) 23. grøn. Mandag i 3.alm.uge. (III Ps). Sl 89, Min trofasthed og godhed skal være med ham. L.: 2 Sam 5, Ev.: Mark 3, hvid. Tirsdag i 3.alm.uge. (III Ps). Frans af Sales, biskop og kirkelærer ( 1622) (m) Sl 24, Hvem er ærens konge? Det er Herren. L.: 2 Sam 6,12b Ev.: Mark 3, hvid. Onsdag. DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS OMVENDELSE (f) Gl.Ap.pf. L.: ApG 22,3-16 eller ApG 9,1-22 Sl.117,1.2 Gå ud i alverden og forkynd Evangeliet! eller: Halleluja! Ev.: Mark 16, hvid. Torsdag i 3.alm.uge. (III Ps). Timoteus og Titus, biskopper (m) L.: 2. Tim 1, 1-8 eller Tit 1,1-5 Sl 132, Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Ev.: Mark 4,

10 Februar grøn. Fredag i 3.alm.uge. (III Ps). Eller hvid. Angela Merici, jomfru Sl 51, a.6b Gud, vær os nådig, mod dig har vi syndet. L.: 2 Sam 11,1-4a.4c-10a Ev.: Mark 4, hvid. Lørdag i 3.alm.uge. (III Ps). Thomas af Aquino, præst og kirkelærer ( 1274) (m) Sl 51, Skab et rent hjerte i mig, Gud. L.: 2 Sam 12,1-7a Ev.: Mark 4, hvid. ANSGAR, bispedømmets første værnehelgen. (h). (4.ALM.SØNDAG) Gl. Cr. Sankt Ansgars.pf. 1.L.: Es 52,7-10; Sl 96,1-2a.2b-3.7-8a Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 2.L.: 1 Kor 1, Ev.: Mark 1, Kirketælling. 30. grøn. Mandag i 4.alm.uge. (IV Ps). Sl 3, Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud! L.: 2 Sam 15, ; 16,5-13a. Ev.: Mark 5, hvid. Tirsdag i 4.alm.uge. (IV Ps). Johannes Bosco, præst ( 1888)(m) Sl 86, Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig. L.: 2 Sam 18, b.24-25a.30 19,3. Ev.: Mark 5, FEBRUAR 1. grøn. Onsdag i 4.alm.uge. (IV Ps). Sl 32, Tilgiv mig min syndeskyld, Herre. L.: 2 Sam 24, Ev.: Mark 6, grøn. Torsdag i 4.alm.uge. (IV Ps). 1 Krøn 29,10cd.11ab.11c-12a.12b-13 Herre, du hersker over alt. L.: 1 Kong 2, Ev.: Mark 6,

11 Februar grøn. Fredag i 4.alm.uge. (IV Ps). Eller rød. Blasius, biskop og martyr ( 316) Sl 18, Ophøjet være min frelses Gud! L.: Sir 47,2-11. Ev.: Mark 6, Blasiusvelsignelse 4. grøn. Lørdag i 4.alm.uge. (IV Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 119, Lær mig, Herre, dine lovbud. L.: 1 Kong 3,4-13. Ev.: Mark 6, Bededag for præste- og ordenskald. 5. hvid. HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. (KYN- DELMISSE) (f).(i Ps). (5.ALM.SØNDAG) Gl. Cr. Særl.pf. 1.L.: Mal 3,1-4; Sl 24, Hærskarers Herre, han er ærens konge! 2.L.: Hebr 2, Ev.: Luk. 2,22-40 eller 2, (Agathe, jomfru og martyr, fejres ikke) 6. rød. Mandag i 5.alm.uge. (I Ps). Paul Miki og lidelsesfæller, martyrer ( 1597)(m) Sl 132, Herre, bryd op til dit hvilested! L.: 1 Kong 8, Ev.: Mark 6, grøn. Tirsdag i 5.alm.uge. (I Ps). Sl 84, Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! L.: 1 Kong 8, Ev.: Mark 7, grøn. Onsdag i 5.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Hieronymus Æmiliani, præst ( 1537) Eller hvid. Josephina Bakhita, jomfru ( 1947) Sl 37, Den retfærdiges mund forkynder visdom. L.: 1 Kong 10,1-10. Ev.: Mark 7, grøn. Torsdag i 5.alm.uge. (I Ps). Sl 106, Husk os, Herre, i nåde mod dit folk. L.: 1 Kong 11,4-13. Ev.: Mark 7,

12 Februar hvid. Fredag i 5.alm.uge. (I Ps). Scholastica, jomfru ( 543) (m) Sl 81,10-11b Jeg er Herren din Gud; hør mig! L.: 1 Kong 11,29-32; 12,19. Ev.: Mark 7, grøn. Lørdag i 5.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Vor Frue af Lourdes Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 106,6-7a Husk os, Herre, i nåde mod dit folk! L.: 1 Kong 12,26-32; 13, Ev.: Mark 8, grøn. 6. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 3 Mos 13, ; Sl 32, Hos dig søger jeg skjul: du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 2.L.: 1 Kor 10,31 11,1. Ev.: Mark 1, grøn. Mandag i 6.alm.uge. (II Ps). Sl 119, Lad din barmhjertighed nå mig, Herre, så jeg må leve. L.: Jak 1,1-11. Ev.: Mark 8, hvid. Tirsdag. CYRILLUS, munk ( 869) og METHODIUS, biskop ( 885), værnehelgener for Europa (f) Gl. Hyrdernes pf. L.: ApG 13,46-49 : Sl.117,1.2 : Gå ud i alverden og forkynd Evangeliet! Ev.: Luk 10, grøn. Onsdag i 6.alm.uge. (II Ps) Sl 15,2-3ab.3cd-4b.5 Herre, hvem kan bo på dit hellige bjerg? L.: Jak 1, Ev.: Mark 8, grøn. Torsdag i 6.alm.uge. (II Ps). Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. L.: Jak 2,1-9. Ev.: Mark 8,

13 Februar grøn. Fredag i 6.alm.uge. (II Ps). Eller hvid. Servitterordenens 7 grundlæggere ( 13.årh.) Sl 112, Lykkelig den, der elsker Herrens bud. L.: Jak 2, Ev.: Mark 8,34 9, grøn. Lørdag i 6.alm.uge. (II Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 12, Du beskytter os, Herre. L.: Jak 3,1-10. Ev.: Mark 9, grøn. 7. ALM. SØNDAG. (III Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: Es 43, c-25; Sl 41,2-3b b. + Helbred mig, Herre, for jeg har syndet mod dig! 2.L.: 2 Kor 1, Ev.: Mark 2, grøn. Mandag i 7.alm.uge. (III Ps). Sl 19, Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. L.: Jak 3, Ev.: Mark 9, grøn. Tirsdag i 7.alm.uge. (III Ps). Eller hvid. Peter Damian, biskop og kirkelærer ( 1072) Sl 55, a.10b-11a.23 Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. L.: Jak 4,1-10. Ev.: Mark 9, Det almindelige kirkeår afbrydes her og genopta ges mandag den 28.5 ( 2.pinsedag ). FASTETIDEN 22. viol. ASKEONSDAG. (IV Ps). Faste pf. IV. 1.L.: Joel 2,12-18; Sl 51, a Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 2.L.: 2 Kor 5,20 6,2. Ev.: Matt 6, Faste- og abstinensdag. Askeindvielse kan foretages ved hver menigheds messe eller ordets gudstjeneste. (Apostlen Peters stol fejres ikke) 13

14 Februar viol. Torsdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 1, L.: 5 Mos 30, Ev.: Luk 9, (Polycarp, biskop og martyr ( 166), kan ihukommes) 24. viol. Fredag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 51, a Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Es 58,1-9a. Ev.: Matt 9, viol. Lørdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 86, Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. L.: Es 58,9b-14. Ev.: Luk 5, viol. 1. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 9,8-15; Sl 25,4-5b.6+7bc Dine stier, Herre, er altid godhed og troskab for dem, der holder din pagt og din lov. 2.L.: 1 Pet 3, Ev.: Mark 1, viol. Mandag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 19, De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. L.: 3 Mos 19, Ev.: Matt 25, viol. Tirsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 34, Herren befrier dem fra alle deres trængsler. L.: Es 55, Ev.: Matt 6, viol. Onsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 51, Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Jonas 3,1-10. Ev.: Luk 11,

15 Marts 2012 MARTS 1. viol. Torsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 138,1-2a.2b-3.7c-8 Den dag jeg råbte, Herre, svarede du mig. L.: TilfCEst Ev.: Matt 7, viol. Fredag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 130, Hvis du, Herre, vogted på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? L.: Ez 18, Ev.: Matt 5, (Karl den Gode, martyr ( 1127), kan ihukommes) 3. viol. Lørdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 119, Lykkelig den, der vandrer efter Herrens lov. L.: 5 Mos 26, Ev.: Matt 5, Bededag for præste- og ordenskald. 4. viol. 2. SØNDAG I FASTEN. (II Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 22,1-2.9a ; Sl 116, Jeg skal vandre for Herrens ansigt i de levendes land. 2.L.: Rom 8,31b-34. Ev.: Mark 9,2-10 (Casimir fejres ikke) 5. viol. Mandag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 79, Herre, gengæld os ikke vore synder. L.: Dan 9,4b-10. Ev.: Luk 6, (Lucius I, pave og martyr ( 254) kan ihukommes i Domkirken.) 6. viol. Tirsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 50,8-9.16b Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse. L.: Es 1, Ev.: Matt 23,

16 Marts viol. Onsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 31, Frels mig i din trofasthed. L.: Jer 18, Ev.: Matt 20, (Perpetua og Felicitas, martyrer ( 204), kan ihukommes) 8. viol. Torsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 1, L.: Jer 17,5-10. Ev.: Luk 16, (Johannes af Gud, ordensmand ( 1550), kan ihukommes) 9. viol. Fredag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 105, Husk de undere, Herren gjorde. L.: 1 Mos 37, a.17b-28. Ev.: Matt 21, (Francisca af Rom, ordenssøster ( 1440), kan ihukommes) 10. viol. Lørdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 103, Herren er barmhjertig og nådig. L.: Mika 7, Ev.: Luk 15, (Marie Eugénie Milleret ( 1898) kan ihukommes.) (15-årsdagen for biskop Th.Suhrs død.(1997) Mindes i menighedens forbønner) 11. viol. 3. SØNDAG I FASTEN. (III Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Mos 20,1-17 eller 20, ; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 2.L.: 1 Kor 1, Ev.: Joh 2, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 12. viol. Mandag i 3. uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 42,2.3.;Sl 43,3.4 Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? 16

17 Marts 2012 L.: 2 Kong 5,1-15. Ev.: Luk 4, I 3.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. 13. viol. Tirsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9 Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed. L.: TilfDan B, Ev.: Matt 18, viol. Onsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren! L.: 5 Mos 4, Ev.: Matt 5, viol. Torsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 95, Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde! L.: Jer 7, Ev.: Luk 11, viol. Fredag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 81,6c-8a.8bc ab Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk. L.: Hos 14,2-10. Ev.: Mark 12,28b viol. Lørdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 51, b Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre. L.: Hos 6,1-6. Ev.: Luk 18,9-14. (Patrick, biskop ( 471), kan ihukommes) 18. viol. eller rosa. 4. SØNDAG I FASTEN. (IV Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Krøn 36, ; Sl 137, Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem. 2.L.: Ef 2,4-10. Ev.: Joh 3,14-21 (Cyrillus af Jerusalem, biskop og kirkelærer, fejres ikke) Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 17

18 Marts hvid. Mandag. JOSEF, Jomfru Marias brudgom (h) Gl.Cr.Sankt Josefs pf. 1.L.: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 : Sl 89, : Hans slægt skal blive for evigt. 2.L.: Rom 4, Ev.: Matt 1, a eller: Luk 2,41-51a I 4.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 20. viol. Tirsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 46, Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. L.: Ez 47, Ev.: Joh 5, viol. Onsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 145, Herren er nådig og barmhjertig. L.: Es 49,8-15. Ev.: Joh 5, viol. Torsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 106, Husk os, Herre, i nåde mod dit folk. L.: 2 Mos 32,7-14. Ev.: Joh 5, viol. Fredag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 34, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. L.: Visd 2,1a Ev.: Joh 7, (Turibius Mogrovejo, biskop ( 1606), kan ihukommes) 24. viol. Lørdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 7,2-3.9b L.: Jer 11, Ev.: Joh 7, viol. 5. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: Jer 31,31-34; 18

19 Marts 2012 Sl 51, Skab mig et rent hjerte i mig, Gud. 2.L.: Hebr 5,7-9. Ev.: Joh 12, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 26. hvid. Mandag. HERRENS BEBUDELSE (h) Gl.Cr.Særl.pf 1.L.: Es 7,10-14 Sl 40,7-8a.8b Se, jeg kommer, Herre, at gøre din vilje! 2.L.: Hebr 10,4-10 Ev.: Luk 1,26-38 I 5.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. 27. viol. Tirsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 102, Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig. L.: 4 Mos 21,4-9. Ev.: Joh 8, viol. Onsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Tilf t.dan Lovprist og ophøjet til evig tid. L.: Dan 3,14-21.Tilf t.dan 26.3, Ev.: Joh 8, viol. Torsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 105, Evigt husker Herren på sin pagt. L.: 1 Mos 17,3-9. Ev.: Joh 8, viol. Fredag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 18,2-3a.3b I min nød råbte jeg til Herren og han hørte mig. L.: Jer 20, Ev.: Joh 10, viol. Lørdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Jer 31, b.13 Han vogter os som hyrden sin hjord. 19

20 April 2012 L.: Ez 37, Ev.: Joh 11, Bededag for præste- og ordenskald. APRIL 1. rød. PALMESØNDAG. (II Ps). Cr. Særl.pf. Palmeprocessionen: Ev.: Mark 11,1-10 eller Joh 12, Messen: 1.L.: Es 50,4-7; Sl 22, a Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? 2.L.: Fil 2,6-11. Ev.: Mark 14, eller 15, viol. MANDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 27, Herren er mit lys og min frelse. L.: Es 42,1-7. Ev.: Joh 12,1-11. (Frans af Paola, eneboer fejres ikke) (7-årsdagen for pave Johannes Paul II s død. (2005).) 3. viol. TIRSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 71, a.5-6b Min mund skal forkynde din retfærdighed L.: Es 49,1-6. Ev.: Joh 13, I Domkirken: hvid. Fornyelse af præsteløfterne, indvielse af de hellige olier. Gl. Særl.pf. 1.L.: Es 61,1-3a.6a.8b-9 Sl 89, Om din nåde, Herre, vil jeg evigt synge. 2.L.: Åb 1,5-8 Ev.: Luk 4, viol. ONSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 69, I nådens tid, Herre, svar mig i din store miskundhed, Gud! L.: Es 50,4-9a. Ev.: Matt 26, (Isidor, biskop og kirkelærer, fejres ikke) 20

21 April viol. TORSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Fastetiden afsluttes skærtorsdag inden aftenmessen. PÅSKEHØJTIDEN (TRIDUUM PASCHALE) 5. hvid. SKÆRTORSDAG AFTEN. Påskehøjtiden indledes med aftenmessen, som træder i stedet for vesper, og varer til og med 1. påskedags 2.vesper. Gl. Euk.pf. I. 1.L.: 2 Mos 12, ; Sl 116, Velsignelsens bæger er fællesskab med Kristi blod. 2.L.: 1 Kor 11, Ev.: Joh 13,1-15. (Vincent Ferrer, præst, fejres ikke) 6 rød. LANGFREDAG. 1.L.: Es 52,13 53,12; Sl 31, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. 2.L.: Hebr. 4,14-16; 5,7-9. Ev.: Joh 18,1 19,42. Faste- og abstinensdag. Kollekt for Det Hellige Land. 7. viol. Lørdag. PÅSKELØRDAG. Aften. hvid. PÅSKEVIGILIE. (h). Gl. Påskens pf. I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! Påskelyset står tændt ved alle messer til og med Pinsedag. Af det Gamle Testamentes læsninger skal læses mindst 3. GT: 1: 1 Mos 1,1 2,2 eller 1, a; Sl 104,1-2a a.24+35c. + Herre, send din ånd og skab liv, gør jorden ny! eller: Sl 33, Herrens godhed fylder jorden. 2: 1 Mos 22,1-18 eller 22,1-2.9a ; Sl 16, : 2 Mos 14,15 15,1a (obliga torisk); 2 Mos 15, 1b Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. 4: Es 54,5-14; 21

22 April 2012 Sl 30, a+13b + Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. 5: Es 55,1-11; Es 12,2.3+4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 6: Bar 3, ,4; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 7: Ez 36,16-17a.18-28; Sl 42,5bcd; 43,3.4 + Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. I tilfælde af dåb: Vekselsang nr. 5 eller Sl 51, Skab et rent hjerte i mig, Gud. NT: Rom 6,3-11; Sl 118, Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ev.: Mark 16,1-7. (Johannes Baptista de la Salle, præst, fejres ikke) 8. hvid. PÅSKEDAG. HERRENS OPSTAN DEL SE. (h). Gl. Sekvens. Cr. Påskens pf.i. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 10,34a.37-43; Sl 118, Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Eller: Hallelu ja! Halleluja! Halleluja! 2.L.: Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8. Ev.: Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-8 eller (ved aftenmesse) Luk 24, PÅSKETIDEN 9. hvid. MANDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. (Cr.). Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2, Sl 16,1-2a Ev.: Matt 28,

23 April hvid. TIRSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2,36-41; Sl 33, Herrens godhed fylder jorden. Ev.: Joh 20, hvid. ONSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,1-10 Sl 105, Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren. Ev.: Luk 24, (Stanislaus, biskop og martyr, fejres ikke) 12. hvid. TORSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,11-26; Sl 8,2a Herre, vor Her re! Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Ev.: Luk 24, hvid. FREDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,1-12; Sl 118, a. + Den sten, bygmestrene vragede, er blevet ho vedhjørnesten. Ev.: Joh 21,1-14. (Martin I, pave og martyr, fejres ikke) 14. hvid. LØRDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,13-21; Sl 118, Jeg takker dig, for du svarede mig. 23

24 Ev.: Mark 16,9-15. April hvid. 2.SØNDAG I PÅSKEN. Guds Barmhjertigheds søndag. (II Ps). Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 4,32-35; Sl 118, Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid. 2.L.: 1 Joh 5,1-6. Ev.: Joh 20, hvid. Mandag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 2, L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Tirsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 93,1ab.1c-2.5 Herren er konge! Han har klædt sig i højhed. L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Onsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, hvid. Torsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, årsdagen for pave Benedikt XVI s valg (2005) Mindes i menighedens forbønner 20. hvid. Fredag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. 24

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

2. Kirkerum og kirkeår

2. Kirkerum og kirkeår 1 Morten Møbjerg: Manuskript til 2. Kirkerum og kirkeår Kirkerummet Kirkerne i det russiske landskab med deres løgkupler, der lyser i gyldne, blå eller grønne farver, sætter et afgørende præg på dette

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Liturgi til påskemåltid

Liturgi til påskemåltid Side1 (Bilag til artikel i IMT nr. 15/16-2014 side 26-28) Liturgi til påskemåltid Den følgende liturgi er inspireret af den liturgi, som bruges ved påskefejringen i den danske menighed i Jerusalem. Det

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere