LITURGISK KALENDER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITURGISK KALENDER 2012"

Transkript

1 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II

2 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første Mosebog Anden Mosebog Tredie Mosebog Fjerde Mosebog Femte Mosebog Josvabogen Dommerbogen Ruths Bog Første Samuelsbog Anden Samuelsbog Første Kongebog Anden Kongebog Første Krønikebog Anden Krønikebog Ezras Bog Nehemias' Bog Esters Bog Jobs Bog Salmernes Bog Ordsprogenes Bog Bibelens bøger Det gamle Testamente Præd Højs Es Jer Klages Ez Dan Hos Joel Amos Obad Jonas Mika Nah Hab Sef Hag Zak Mal Prædikerens Bog Højsangen Esajas' Bog Jeremias' Bog Klagesangene Ezekiels Bog Daniels Bog Hoseas' Bog Joels Bog Amos' Bog Obadias' Bog Jonas' Bog Mikas Bog Nahums Bog Habakuks Bog Sefanias' Bog Haggajs Bog Zakarias' Bog Malakias' Bog De deuterokanoniske De deuterokanoniske skrifter (også kaldet apokryfe apokryfiske) i den danske skrifter bibeludg.) Tob Tobits Tobits Bog Bog Bar Baruks Bog Bog Judit Judits Judits Bog Bog TilfDan Tilføjelser til til Daniels Bog TilfEst Ester Tilføjelser til til Esters Bog 1 Makk 1. 1 Makkabæerbog Visd Visdommens Bog Bog 2 Makk 2. 2 Makkabæerbog Sir Siraks Siraks Bog Bog Det nye Testamente Matt Mark Luk Joh Matthæusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apg ApG Rom 1 Kor 2 Kor Gal Ef Fil Kol 1 Thess 2 Thess Apostlenes Apostlegerningerne Gerninger Brevet til Romerne 1.Korintherbrev 2.Korintherbrev Brevet til Galaterne Brevet til Efeserne Brevet til Filipperne Brevet til Kolossenserne 1.Thessalonikerbrev 2.Thessalonikerbrev 1 Tim 2 Tim Tit Filem Hebr Jak 1 Pet 2 Pet 1 Joh 2 Joh 3 Joh Jud Åb 1.Timotheusbrev 2.Timotheusbrev Brevet til Titus Brevet til Filemon Brevet til Hebræerne Jakobs Brev Peters 1.Brev Peters 2.Brev Johannes' 1.Brev Johannes' 2.Brev Johannes' 3.Brev Judas' Brev Johannes' Åbenbaring

3 Liturgisk kalender for Bispedømmet København 2012 Den liturgiske kalender for bispedømmet København 2012 persolvendi secundum Calendarium Romanum Generale, pro anno liturgico Heri er indarbejdet Kalender for Bispedømmet København, der er godkendt af biskop Hans L. Martensen den 17. august 1979 og bekræftet af Kongregationen for Sakramenter og Liturgi den 31.august Påbudte helligdage i Bispedømmet København: 1. Alle søndage. 2. Herrens Fødsel (Juledag). 3. Kristi Himmelfart. Sognepræsten er pligtig til på alle søndage og påbudte helligdage at læse messen for sin menighed = (Appl.) -jf.»kirkelige Meddelelser«K 77/34. Dette er markeret ved under dato. Følgende fester er henlagt til søndag: 1. Herrens Åbenbarelse - Søndag efter 1.januar. 2. Sankt Ansgar - Sidste søndag i januar. 3. Herrens Fremstilling i Templet - 1. søndag i februar. 4. Kristi Legems og Blods fest - Søndag efter den Hellige Treenigheds fest. 5. Peter og Paul, apostle - Normalt sidste søndag i juni. 6. Jomfru Marias Optagelse i Himlen - 3. søndag i august. 7. Laterankirkens indvielse - Den 9.november, hvis datoen er en søndag; ellers på den førstkommende søndag efter 9/ Alle Helgen - 1. søndag i november. Hvor det af pastorale grunde er nødvendigt at fejre festens messe på den dag, hvor festen står i den universelle kalender, kan dette ske. Festernes liturgiske rangordning er således: HØJTID fest af 1. rang forkortet til (h) Fest fest af 2. rang forkortet til (f) Mindedag fest af 3. rang forkortet til (m) Når mindedag (ihukommelse af en helgen) er forpligtende, er dette angivet med (m). Hvor ingen rang for festen er angivet, er den ikke-forpligtende.

4 Foruden de almindelig kendte forkortelser for de bibelske skrifter er der anvendt følgende forkortelser: Cr. = Credo pf. = præfation 1 = Vekselsang Gl. = Gloria Ps. = psalter + = Omkvæd For præfationerne er anvendt følgende forkortelser: Adv.pf. = adventstidens præfationer Alm.S.pf. = pf. til almindelige søndage Ap.pf. = apostlenes pf. Euk.pf. = pf. til skærtorsd. og Kr. Legems og Blods fest Fastepf. = fastetidens pf. Helg.pf. = pf. til helgenfester Hf.pf = pf. til Kristi himmelfart H.åb.pf. = pf. til Herrens åbenbarelse Jul.pf. = pf. til juletiden Pass.pf. = pf. til passionstiden Påskepf. = pf. til påsketiden Messens læsninger: 1. På højtider og fester skal alle læsninger læses som anført. 2. a) På mindedage læses primært hverdagens læsninger. b) En anført»ad libitum«(ad lib.) læsning/evangelietekst kan af pastorale grunde og under overholdelse af visse regler evt. fortrænge hverdagens tekst (se Hverdagslektionar, Advent/jul:»Pastoral indføring til messens Læseordning«, nn ). På søn- og helligdage følger læsningerne tekstrække B (Markus); 1.søndag i advent påbegyndes tekstrække C (Lukas). På hverdage i den almindelige del af kirkeåret følger læsningerne tekstrække II. Af pladshensyn er hverdagens vekselsang og omkvæd i kalenderen angivet før læsningerne, selvom den logiske rækkefølge naturligvis må være L, 1, +, Ev. Skrifthenvisninger følger 1992 udgaven af Bibelen. Særlige bemærkninger vedr. tidebønnens salmer: Psalterugen (Ps) angives i parentes. Højtid har egen 1.og 2.vesper og Læsningernes tidebøn, Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra Gradualsalmerne (søndag dog fra 1.uge, søndag). Fester har kun egen 1.vesper, hvis festen skal fejres på en søndag. Morgenbønnens salmer tages fra 1.uge, søndag, Middagsbønnens salmer tages fra det løbende psalter, (2.) Vespers salmer som anvist under datoen. Mindedage: Salmerne fra det løbende psalter, medmindre der under selve datoen anvises andre salmer. Se i øvrigt de præcise anvisninger i TIDEBOG, side

5 Uger i det almindelige kirkeår År Askeonsdag Påske Himmelfart Pinse Kristi Legem før fastetiden efter påsketiden til dato til uge fra dato fra uge l. sønd. i advent

6 Januar 2012 JANUAR 1. hvid. Søndag. Juledags oktav. FESTEN FOR MARI A, GUDSMODER (h). Gl. Cr. Jomfru Marias pf. 1.L.: 4 Mos 6,22-27; Sl 67, Gud være os nådig og velsigne os. 2.L.: Gal 4,4-7. Ev.: Luk 2, Kollekt for det Danske Bibelselskab. 2. hvid. Mandag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Basilius den Store ( 379)og Gregor af Nazi anz ( 390), biskopper og kirkelærere Jul.pf. Sl 98,1.2-3b.3c-4 + Hele den vide jord har set vor Guds frelse L.: 1 Joh 2, Ev.: Joh 1, hvid. Tirsdag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Eller hvid. Jesu hellige navn. Jul pf. Sl 98,1.3c Hele den vide jord har set vor Guds frelse L.: 1 Joh 2,29 3,6. Ev.: Joh 1, hvid. Onsdag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Jul pf. Sl 98, Hele den vide jord har set vor Guds frelse L.: 1 Joh 3,7-10. Ev.: Joh 1, hvid. Torsdag. i 2.uge i juletiden. (II Ps). Jul pf. Sl 100, Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden L.: 1 Joh 3, Ev.: Joh 1, hvid. Fredag i 2.uge i juletiden. (II Ps) Jul.pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren eller Halleluja L.: 1 Joh 5,5-13. Ev.: Mark 1,7-11 eller Luk 3,23-38 eller Luk 3,

7 Januar rød. Lørdag i 2.uge i juletiden. (II Ps). Knud Hertug, martyr, ( 1131) (m) Jul pf. Sl 149, a+9b + Herren glæder sig over sit folk eller Halleluja L.: 1 Joh 5, Ev.: Joh 2,1-11. Bededag for præste- og ordenskald. 8. hvid. Søndag. HERRENS ÅBENBARELSE. (h) Gl. Cr. H.åb.pf. 1.L.: Es 60,1-6 Sl 72, Alle folkeslag, Herre, skal skal kaste sig ned for dig. 2.L.: Ef 3,2-3a Ev.: Matt 2,1-12 (Raymond af Penyafort, præst, fejres ikke) 9. hvid.. Mandag. HERRENS DÅB (f) Gl. Særl.pf. Der vælges mellem 1. og 2.læsning. 1.L.: Es 55,1-11 Es 12,2-3.4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 2.L.: 1 Joh 5,1-9 Ev.: Mark 1,7-11. Eller A-år (ad libitum): L.: Es 42, ; Sl 29,1-2.3ac-4.3b+9b Her ren velsigner sit folk med fred. 2.L.: ApG 10, Ev.: Mark 1,7-11. Juletiden afsluttes efter komplet. DET ALMINDELIGE KIRKEÅR 10. grøn. Tirsdag i 1.alm.uge. (I Ps). 1 Sam 2, abcd Mit hjerte fryder sig over Herren, min frelser. L.: 1 Sam 1,9-20. Ev.: Mark 1, grøn. Onsdag i 1.alm.uge. (I Ps). Sl 40, a.8b-9.10 Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje. L.: 1 Sam 3, Ev.: Mark 1,

8 Januar grøn. Torsdag i 1.alm.uge. (I Ps). Sl 44, Udfri os, Herre, for din miskundheds skyld! L.: 1 Sam 4,1-11. Ev.: Mark 1, grøn. Fredag i 1.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Hilarius, biskop og kirkelærer ( 367) Sl 89, Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt. L.: 1 Sam 8, a. Ev.: Mark 2, grøn. Lørdag i 1.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 21, Herre, over din styrke glæder kongen sig. L.: 1 Sam 9, ; 10,1a. Ev.: Mark 2, grøn. 2. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 1 Sam 3,3b-10.19; Sl 40,2+4ab.7-8a.8b Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud. 2.L.: 1 Kor 6,13c-15a Ev.: Joh 1, grøn. Mandag i 2.alm.uge. (II Ps). Sl 50,8-9.16b Den, der vandrer retsindigt, skal se Guds frelse. L.: 1 Sam 15, Ev.: Mark 2, hvid. Tirsdag i 2.alm.uge. (II Ps) Antonius, abbed ( 356) (m) Sl 89, Jeg har fundet min tjener David. L.: 1 Sam 16,1-13. Ev.: Mark 2, grøn. Onsdag i 2.alm.uge. (II Ps). Sl 144, Lovet være Herren, min klippe. L.: 1 Sam 17, Ev.: Mark 3,1-6. Den økumeniske bedeuge begynder 19. rød. Torsdag i 2.alm.uge. (II Ps). Henrik, biskop og martyr ( 1158)(m) Sl 56, ab.10c Jeg stoler på Gud og frygter ikke! L.: 1 Sam 18,6-9; 19,1-7. Ev.: Mark 3,

9 Januar grøn. Fredag i 2.alm.uge. (II Ps). Eller rød. Fabian, pave og martyr ( 250) Eller rød. Sebastian, martyr ( 288) Sl 57, Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig. L.: 1 Sam 24,3-21. Ev.: Mark 3, rød. Lørdag i 2.alm.uge. (II Ps). Agnes, jomfru og martyr ( ca.250)(m) Sl 80, Herre, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst. L.: 2 Sam 1, Ev.: Mark 3, grøn. 3. ALM. SØNDAG. (III Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: Jon 3,1-5.10; Sl 25,5.6-7bc Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! 2.L.: 1 Kor 7, Ev.: Mark 1, (Vincent, diakon og martyr, fejres ikke) 23. grøn. Mandag i 3.alm.uge. (III Ps). Sl 89, Min trofasthed og godhed skal være med ham. L.: 2 Sam 5, Ev.: Mark 3, hvid. Tirsdag i 3.alm.uge. (III Ps). Frans af Sales, biskop og kirkelærer ( 1622) (m) Sl 24, Hvem er ærens konge? Det er Herren. L.: 2 Sam 6,12b Ev.: Mark 3, hvid. Onsdag. DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS OMVENDELSE (f) Gl.Ap.pf. L.: ApG 22,3-16 eller ApG 9,1-22 Sl.117,1.2 Gå ud i alverden og forkynd Evangeliet! eller: Halleluja! Ev.: Mark 16, hvid. Torsdag i 3.alm.uge. (III Ps). Timoteus og Titus, biskopper (m) L.: 2. Tim 1, 1-8 eller Tit 1,1-5 Sl 132, Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Ev.: Mark 4,

10 Februar grøn. Fredag i 3.alm.uge. (III Ps). Eller hvid. Angela Merici, jomfru Sl 51, a.6b Gud, vær os nådig, mod dig har vi syndet. L.: 2 Sam 11,1-4a.4c-10a Ev.: Mark 4, hvid. Lørdag i 3.alm.uge. (III Ps). Thomas af Aquino, præst og kirkelærer ( 1274) (m) Sl 51, Skab et rent hjerte i mig, Gud. L.: 2 Sam 12,1-7a Ev.: Mark 4, hvid. ANSGAR, bispedømmets første værnehelgen. (h). (4.ALM.SØNDAG) Gl. Cr. Sankt Ansgars.pf. 1.L.: Es 52,7-10; Sl 96,1-2a.2b-3.7-8a Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 2.L.: 1 Kor 1, Ev.: Mark 1, Kirketælling. 30. grøn. Mandag i 4.alm.uge. (IV Ps). Sl 3, Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud! L.: 2 Sam 15, ; 16,5-13a. Ev.: Mark 5, hvid. Tirsdag i 4.alm.uge. (IV Ps). Johannes Bosco, præst ( 1888)(m) Sl 86, Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig. L.: 2 Sam 18, b.24-25a.30 19,3. Ev.: Mark 5, FEBRUAR 1. grøn. Onsdag i 4.alm.uge. (IV Ps). Sl 32, Tilgiv mig min syndeskyld, Herre. L.: 2 Sam 24, Ev.: Mark 6, grøn. Torsdag i 4.alm.uge. (IV Ps). 1 Krøn 29,10cd.11ab.11c-12a.12b-13 Herre, du hersker over alt. L.: 1 Kong 2, Ev.: Mark 6,

11 Februar grøn. Fredag i 4.alm.uge. (IV Ps). Eller rød. Blasius, biskop og martyr ( 316) Sl 18, Ophøjet være min frelses Gud! L.: Sir 47,2-11. Ev.: Mark 6, Blasiusvelsignelse 4. grøn. Lørdag i 4.alm.uge. (IV Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 119, Lær mig, Herre, dine lovbud. L.: 1 Kong 3,4-13. Ev.: Mark 6, Bededag for præste- og ordenskald. 5. hvid. HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. (KYN- DELMISSE) (f).(i Ps). (5.ALM.SØNDAG) Gl. Cr. Særl.pf. 1.L.: Mal 3,1-4; Sl 24, Hærskarers Herre, han er ærens konge! 2.L.: Hebr 2, Ev.: Luk. 2,22-40 eller 2, (Agathe, jomfru og martyr, fejres ikke) 6. rød. Mandag i 5.alm.uge. (I Ps). Paul Miki og lidelsesfæller, martyrer ( 1597)(m) Sl 132, Herre, bryd op til dit hvilested! L.: 1 Kong 8, Ev.: Mark 6, grøn. Tirsdag i 5.alm.uge. (I Ps). Sl 84, Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! L.: 1 Kong 8, Ev.: Mark 7, grøn. Onsdag i 5.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Hieronymus Æmiliani, præst ( 1537) Eller hvid. Josephina Bakhita, jomfru ( 1947) Sl 37, Den retfærdiges mund forkynder visdom. L.: 1 Kong 10,1-10. Ev.: Mark 7, grøn. Torsdag i 5.alm.uge. (I Ps). Sl 106, Husk os, Herre, i nåde mod dit folk. L.: 1 Kong 11,4-13. Ev.: Mark 7,

12 Februar hvid. Fredag i 5.alm.uge. (I Ps). Scholastica, jomfru ( 543) (m) Sl 81,10-11b Jeg er Herren din Gud; hør mig! L.: 1 Kong 11,29-32; 12,19. Ev.: Mark 7, grøn. Lørdag i 5.alm.uge. (I Ps). Eller hvid. Vor Frue af Lourdes Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 106,6-7a Husk os, Herre, i nåde mod dit folk! L.: 1 Kong 12,26-32; 13, Ev.: Mark 8, grøn. 6. ALM. SØNDAG. (II Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: 3 Mos 13, ; Sl 32, Hos dig søger jeg skjul: du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 2.L.: 1 Kor 10,31 11,1. Ev.: Mark 1, grøn. Mandag i 6.alm.uge. (II Ps). Sl 119, Lad din barmhjertighed nå mig, Herre, så jeg må leve. L.: Jak 1,1-11. Ev.: Mark 8, hvid. Tirsdag. CYRILLUS, munk ( 869) og METHODIUS, biskop ( 885), værnehelgener for Europa (f) Gl. Hyrdernes pf. L.: ApG 13,46-49 : Sl.117,1.2 : Gå ud i alverden og forkynd Evangeliet! Ev.: Luk 10, grøn. Onsdag i 6.alm.uge. (II Ps) Sl 15,2-3ab.3cd-4b.5 Herre, hvem kan bo på dit hellige bjerg? L.: Jak 1, Ev.: Mark 8, grøn. Torsdag i 6.alm.uge. (II Ps). Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. L.: Jak 2,1-9. Ev.: Mark 8,

13 Februar grøn. Fredag i 6.alm.uge. (II Ps). Eller hvid. Servitterordenens 7 grundlæggere ( 13.årh.) Sl 112, Lykkelig den, der elsker Herrens bud. L.: Jak 2, Ev.: Mark 8,34 9, grøn. Lørdag i 6.alm.uge. (II Ps). Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse. Sl 12, Du beskytter os, Herre. L.: Jak 3,1-10. Ev.: Mark 9, grøn. 7. ALM. SØNDAG. (III Ps). Gl. Cr. Alm.S.pf. 1.L.: Es 43, c-25; Sl 41,2-3b b. + Helbred mig, Herre, for jeg har syndet mod dig! 2.L.: 2 Kor 1, Ev.: Mark 2, grøn. Mandag i 7.alm.uge. (III Ps). Sl 19, Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. L.: Jak 3, Ev.: Mark 9, grøn. Tirsdag i 7.alm.uge. (III Ps). Eller hvid. Peter Damian, biskop og kirkelærer ( 1072) Sl 55, a.10b-11a.23 Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. L.: Jak 4,1-10. Ev.: Mark 9, Det almindelige kirkeår afbrydes her og genopta ges mandag den 28.5 ( 2.pinsedag ). FASTETIDEN 22. viol. ASKEONSDAG. (IV Ps). Faste pf. IV. 1.L.: Joel 2,12-18; Sl 51, a Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 2.L.: 2 Kor 5,20 6,2. Ev.: Matt 6, Faste- og abstinensdag. Askeindvielse kan foretages ved hver menigheds messe eller ordets gudstjeneste. (Apostlen Peters stol fejres ikke) 13

14 Februar viol. Torsdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 1, L.: 5 Mos 30, Ev.: Luk 9, (Polycarp, biskop og martyr ( 166), kan ihukommes) 24. viol. Fredag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 51, a Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Es 58,1-9a. Ev.: Matt 9, viol. Lørdag efter askeonsdag. (IV Ps). Faste pf. Sl 86, Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. L.: Es 58,9b-14. Ev.: Luk 5, viol. 1. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 9,8-15; Sl 25,4-5b.6+7bc Dine stier, Herre, er altid godhed og troskab for dem, der holder din pagt og din lov. 2.L.: 1 Pet 3, Ev.: Mark 1, viol. Mandag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 19, De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. L.: 3 Mos 19, Ev.: Matt 25, viol. Tirsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 34, Herren befrier dem fra alle deres trængsler. L.: Es 55, Ev.: Matt 6, viol. Onsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 51, Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. L.: Jonas 3,1-10. Ev.: Luk 11,

15 Marts 2012 MARTS 1. viol. Torsdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 138,1-2a.2b-3.7c-8 Den dag jeg råbte, Herre, svarede du mig. L.: TilfCEst Ev.: Matt 7, viol. Fredag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 130, Hvis du, Herre, vogted på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? L.: Ez 18, Ev.: Matt 5, (Karl den Gode, martyr ( 1127), kan ihukommes) 3. viol. Lørdag i 1.uge i fasten. (I Ps). Faste pf. Sl 119, Lykkelig den, der vandrer efter Herrens lov. L.: 5 Mos 26, Ev.: Matt 5, Bededag for præste- og ordenskald. 4. viol. 2. SØNDAG I FASTEN. (II Ps). Cr. Særl.pf. 1.L.: 1 Mos 22,1-2.9a ; Sl 116, Jeg skal vandre for Herrens ansigt i de levendes land. 2.L.: Rom 8,31b-34. Ev.: Mark 9,2-10 (Casimir fejres ikke) 5. viol. Mandag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 79, Herre, gengæld os ikke vore synder. L.: Dan 9,4b-10. Ev.: Luk 6, (Lucius I, pave og martyr ( 254) kan ihukommes i Domkirken.) 6. viol. Tirsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 50,8-9.16b Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse. L.: Es 1, Ev.: Matt 23,

16 Marts viol. Onsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 31, Frels mig i din trofasthed. L.: Jer 18, Ev.: Matt 20, (Perpetua og Felicitas, martyrer ( 204), kan ihukommes) 8. viol. Torsdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 1, L.: Jer 17,5-10. Ev.: Luk 16, (Johannes af Gud, ordensmand ( 1550), kan ihukommes) 9. viol. Fredag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 105, Husk de undere, Herren gjorde. L.: 1 Mos 37, a.17b-28. Ev.: Matt 21, (Francisca af Rom, ordenssøster ( 1440), kan ihukommes) 10. viol. Lørdag i 2.uge i fasten. (II Ps). Faste pf. Sl 103, Herren er barmhjertig og nådig. L.: Mika 7, Ev.: Luk 15, (Marie Eugénie Milleret ( 1898) kan ihukommes.) (15-årsdagen for biskop Th.Suhrs død.(1997) Mindes i menighedens forbønner) 11. viol. 3. SØNDAG I FASTEN. (III Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Mos 20,1-17 eller 20, ; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 2.L.: 1 Kor 1, Ev.: Joh 2, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 12. viol. Mandag i 3. uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 42,2.3.;Sl 43,3.4 Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? 16

17 Marts 2012 L.: 2 Kong 5,1-15. Ev.: Luk 4, I 3.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. 13. viol. Tirsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9 Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed. L.: TilfDan B, Ev.: Matt 18, viol. Onsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 147, Jerusalem, lovsyng Herren! L.: 5 Mos 4, Ev.: Matt 5, viol. Torsdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 95, Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde! L.: Jer 7, Ev.: Luk 11, viol. Fredag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 81,6c-8a.8bc ab Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk. L.: Hos 14,2-10. Ev.: Mark 12,28b viol. Lørdag i 3.uge i fasten. (III Ps). Faste pf. Sl 51, b Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre. L.: Hos 6,1-6. Ev.: Luk 18,9-14. (Patrick, biskop ( 471), kan ihukommes) 18. viol. eller rosa. 4. SØNDAG I FASTEN. (IV Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: 2 Krøn 36, ; Sl 137, Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem. 2.L.: Ef 2,4-10. Ev.: Joh 3,14-21 (Cyrillus af Jerusalem, biskop og kirkelærer, fejres ikke) Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 17

18 Marts hvid. Mandag. JOSEF, Jomfru Marias brudgom (h) Gl.Cr.Sankt Josefs pf. 1.L.: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 : Sl 89, : Hans slægt skal blive for evigt. 2.L.: Rom 4, Ev.: Matt 1, a eller: Luk 2,41-51a I 4.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 20. viol. Tirsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 46, Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. L.: Ez 47, Ev.: Joh 5, viol. Onsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 145, Herren er nådig og barmhjertig. L.: Es 49,8-15. Ev.: Joh 5, viol. Torsdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 106, Husk os, Herre, i nåde mod dit folk. L.: 2 Mos 32,7-14. Ev.: Joh 5, viol. Fredag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 34, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. L.: Visd 2,1a Ev.: Joh 7, (Turibius Mogrovejo, biskop ( 1606), kan ihukommes) 24. viol. Lørdag i 4.uge i fasten. (IV Ps). Faste pf. Sl 7,2-3.9b L.: Jer 11, Ev.: Joh 7, viol. 5. SØNDAG I FASTEN. (I Ps). Cr. Faste pf. 1.L.: Jer 31,31-34; 18

19 Marts 2012 Sl 51, Skab mig et rent hjerte i mig, Gud. 2.L.: Hebr 5,7-9. Ev.: Joh 12, Til fremme af dåbskatekesen kan man vælge A-årets læsninger. I så tilfælde bedes også den særlige præfa tion. 26. hvid. Mandag. HERRENS BEBUDELSE (h) Gl.Cr.Særl.pf 1.L.: Es 7,10-14 Sl 40,7-8a.8b Se, jeg kommer, Herre, at gøre din vilje! 2.L.: Hebr 10,4-10 Ev.: Luk 1,26-38 I 5.uge i fasten kan man på en af hverdagene til fremme af dåbskatekesen vælge at læse A-årets tekster til 3.søndag i fasten. I så tilfælde bedes også den særlige præfation. 27. viol. Tirsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 102, Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig. L.: 4 Mos 21,4-9. Ev.: Joh 8, viol. Onsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Tilf t.dan Lovprist og ophøjet til evig tid. L.: Dan 3,14-21.Tilf t.dan 26.3, Ev.: Joh 8, viol. Torsdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 105, Evigt husker Herren på sin pagt. L.: 1 Mos 17,3-9. Ev.: Joh 8, viol. Fredag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Sl 18,2-3a.3b I min nød råbte jeg til Herren og han hørte mig. L.: Jer 20, Ev.: Joh 10, viol. Lørdag i 5.uge i fasten. (I Ps). Pass. pf. I. Jer 31, b.13 Han vogter os som hyrden sin hjord. 19

20 April 2012 L.: Ez 37, Ev.: Joh 11, Bededag for præste- og ordenskald. APRIL 1. rød. PALMESØNDAG. (II Ps). Cr. Særl.pf. Palmeprocessionen: Ev.: Mark 11,1-10 eller Joh 12, Messen: 1.L.: Es 50,4-7; Sl 22, a Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? 2.L.: Fil 2,6-11. Ev.: Mark 14, eller 15, viol. MANDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 27, Herren er mit lys og min frelse. L.: Es 42,1-7. Ev.: Joh 12,1-11. (Frans af Paola, eneboer fejres ikke) (7-årsdagen for pave Johannes Paul II s død. (2005).) 3. viol. TIRSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 71, a.5-6b Min mund skal forkynde din retfærdighed L.: Es 49,1-6. Ev.: Joh 13, I Domkirken: hvid. Fornyelse af præsteløfterne, indvielse af de hellige olier. Gl. Særl.pf. 1.L.: Es 61,1-3a.6a.8b-9 Sl 89, Om din nåde, Herre, vil jeg evigt synge. 2.L.: Åb 1,5-8 Ev.: Luk 4, viol. ONSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Pass.pf. II. Sl 69, I nådens tid, Herre, svar mig i din store miskundhed, Gud! L.: Es 50,4-9a. Ev.: Matt 26, (Isidor, biskop og kirkelærer, fejres ikke) 20

21 April viol. TORSDAG I DEN STILLE UGE. (II Ps). Fastetiden afsluttes skærtorsdag inden aftenmessen. PÅSKEHØJTIDEN (TRIDUUM PASCHALE) 5. hvid. SKÆRTORSDAG AFTEN. Påskehøjtiden indledes med aftenmessen, som træder i stedet for vesper, og varer til og med 1. påskedags 2.vesper. Gl. Euk.pf. I. 1.L.: 2 Mos 12, ; Sl 116, Velsignelsens bæger er fællesskab med Kristi blod. 2.L.: 1 Kor 11, Ev.: Joh 13,1-15. (Vincent Ferrer, præst, fejres ikke) 6 rød. LANGFREDAG. 1.L.: Es 52,13 53,12; Sl 31, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. 2.L.: Hebr. 4,14-16; 5,7-9. Ev.: Joh 18,1 19,42. Faste- og abstinensdag. Kollekt for Det Hellige Land. 7. viol. Lørdag. PÅSKELØRDAG. Aften. hvid. PÅSKEVIGILIE. (h). Gl. Påskens pf. I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! Påskelyset står tændt ved alle messer til og med Pinsedag. Af det Gamle Testamentes læsninger skal læses mindst 3. GT: 1: 1 Mos 1,1 2,2 eller 1, a; Sl 104,1-2a a.24+35c. + Herre, send din ånd og skab liv, gør jorden ny! eller: Sl 33, Herrens godhed fylder jorden. 2: 1 Mos 22,1-18 eller 22,1-2.9a ; Sl 16, : 2 Mos 14,15 15,1a (obliga torisk); 2 Mos 15, 1b Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. 4: Es 54,5-14; 21

22 April 2012 Sl 30, a+13b + Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. 5: Es 55,1-11; Es 12,2.3+4bcd I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 6: Bar 3, ,4; Sl 19, Herre, du har det evige livs ord. 7: Ez 36,16-17a.18-28; Sl 42,5bcd; 43,3.4 + Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. I tilfælde af dåb: Vekselsang nr. 5 eller Sl 51, Skab et rent hjerte i mig, Gud. NT: Rom 6,3-11; Sl 118, Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ev.: Mark 16,1-7. (Johannes Baptista de la Salle, præst, fejres ikke) 8. hvid. PÅSKEDAG. HERRENS OPSTAN DEL SE. (h). Gl. Sekvens. Cr. Påskens pf.i. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 10,34a.37-43; Sl 118, Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Eller: Hallelu ja! Halleluja! Halleluja! 2.L.: Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8. Ev.: Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-8 eller (ved aftenmesse) Luk 24, PÅSKETIDEN 9. hvid. MANDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. (Cr.). Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2, Sl 16,1-2a Ev.: Matt 28,

23 April hvid. TIRSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 2,36-41; Sl 33, Herrens godhed fylder jorden. Ev.: Joh 20, hvid. ONSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,1-10 Sl 105, Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren. Ev.: Luk 24, (Stanislaus, biskop og martyr, fejres ikke) 12. hvid. TORSDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 3,11-26; Sl 8,2a Herre, vor Her re! Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Ev.: Luk 24, hvid. FREDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,1-12; Sl 118, a. + Den sten, bygmestrene vragede, er blevet ho vedhjørnesten. Ev.: Joh 21,1-14. (Martin I, pave og martyr, fejres ikke) 14. hvid. LØRDAG I PÅSKEUGEN. Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! L.: ApG 4,13-21; Sl 118, Jeg takker dig, for du svarede mig. 23

24 Ev.: Mark 16,9-15. April hvid. 2.SØNDAG I PÅSKEN. Guds Barmhjertigheds søndag. (II Ps). Gl. Evt.sekvens. Påskepf.I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1.L.: ApG 4,32-35; Sl 118, Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid. 2.L.: 1 Joh 5,1-6. Ev.: Joh 20, hvid. Mandag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 2, L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Tirsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 93,1ab.1c-2.5 Herren er konge! Han har klædt sig i højhed. L.: Ap.G 4, Ev.: Joh 3, hvid. Onsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, hvid. Torsdag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. Sl 34, Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. L.: Ap.G 5, Ev.: Joh 3, årsdagen for pave Benedikt XVI s valg (2005) Mindes i menighedens forbønner 20. hvid. Fredag i 2.uge i påsken. (II Ps). Påskepf. 24

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR. Kirkeåret 2013-14. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K

BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR. Kirkeåret 2013-14. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K 1814 2014 Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Telefon 33 12 78 35 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR Kirkeåret 2013-14 Spejlet, der hjælper os

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Liturgi til påskemåltid

Liturgi til påskemåltid Side1 (Bilag til artikel i IMT nr. 15/16-2014 side 26-28) Liturgi til påskemåltid Den følgende liturgi er inspireret af den liturgi, som bruges ved påskefejringen i den danske menighed i Jerusalem. Det

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag...

Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag... 1 Bryllup i Kirkerne i Vipperød - med ønsket om en god dag... KAN ALLE BLIVE GIFT I KIRKERNE I VIPPERØD? Der er ikke frit kirkevalg i Danmark og vi får ikke tildelt ekstra ressourcer for ekstra handlinger.

Læs mere