Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender..."

Transkript

1 Indholdsplan 2011 /

2 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår på VGIE:... 4 Efterskolernes Dag... 4 Musical/drama... 4 Projektopgaven i 9. Klasse... 5 Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)... 5 Julemåneden... 5 Skitur... 5 Terminsprøver... 6 Gymnastikuge... 6 Bedsteforældredag... 6 Ishockeydag... 6 Skriftlige og mundtlige prøver... 6 Tønder stævnet... 7 Afslutningsugen... 7 Morgenløb... 7 Måltider... 7 Køkkenarbejde... 8 Samling... 8 Ugentlig og daglig rengøring... 8 Aften på VGIE... 8 Kulturaftner... 9 Tilsyn... 9 Kontaktlærerfunktion... 9 Trivselssamtaler/eftermiddage Forældredøgn Forældresamtaler Karakterer/udtalelser Skolevejledning i 9. og 10. klasse Brobygning Fagbeskrivelser Boglige fag Obligatorisk Gymnastikundervisning Opvisninger på VGIE Trampolin på VGIE Liniefag Rytmisk gymnastik Springgymnastik Fodbold Håndbold Badminton Hobbyfag Spring

3 Træ og metal Motorlære Tekstil Rundt om bolden Idrætsskader Smykker Musik Foto - Video Anderledes bevægelse kaagekunst APPENDIX Fagfordeling Dagsstruktur Valgblokke Årskalender Skemaer

4 Skolens værdigrundlag Elevens personlige udvikling og modning er i centrum. Det tilstræbes at skabe et læringsmiljø, der bygger på gensidig respekt og tillid. Mangfoldighed og forskellighed betragtes som en kvalitet. Vi mener, at det er bedre at blive til nogen end kun at blive til noget. Gennem almen livsoplysning bidrager skolen til elevens almene dannelse. Det er vigtigt, at eleven gennem sit ophold på skolen styrker sit livsmod. For at skabe størst mulig tryghed og for at gøre skolen til et godt sted at være for eleven og personale, er faste holdninger, krav og konsekvens til stede i dagligdagen. Kostskolelivet er det centrale omdrejningspunkt, hvor det forpligtende fællesskab er en bærende kraft. Alle har deres plads i dette fællesskab, hvor undervisning og samvær går hånd i hånd. Skolen tager sit udgangspunkt i dansk kristen tradition. Drivkraften i skolelivet er glæde, begejstring og engagement. Igennem livsoplysning, forundring, fordybelse og udfoldelse tilstræbes det, at personalet tager hånd om hver enkelt elev som et unikt og helt menneske. Hovedsigte Af efterskolelovens 1 fremgår, at de frie kostskoler, såvel som folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. På Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole opfylder vi lovens hovedsigte, ved at tilrettelægge vores undervisning og samværsaktiviteter således at eleverne oplever den nævnte oplysning og dannelse. Mere specifikt arbejder vi med disse begreber: Livsoplysning. Morgensamlinger vi ser TV2 s nyheder og samtaler med eleverne om dette. Fællesaftner foredrag, fortælling, livs eksistentielle debatter. Især kristendomsundervisningen. Etiske og moralske dilemmaer. Projekt A temadage med et klart budskab omkring nutidige problemstillinger. Folkelig oplysning. I rigtig mange af skolens aktiviteter arbejdes i større og mindre fællesskaber. Fællesskab er et vigtigt begreb i skolens værdigrundlag, men et forpligtende fællesskab, hvor vi lærer eleverne det vigtige i fællesskab, spillereglerne og ansvaret. Vi arbejder også meget med det individuelle i forhold til fællesskabet. I samværet såvel som undervisningen er dette begreber som der arbejdes seriøst og målrettet med. Fællesskab på afdelinger, kontaktgrupper, klasser og idrætshold for blot at nævne nogle få. Men også den enkeltes plads i fællesskabet holdet klassen. Betydningen og ansvaret for den enkelte. 1

5 Demokratisk dannelse. Der arbejdes med begrebet i den daglige kontakt til eleverne, i timerne indflydelse på indhold og arbejdsformer der arbejdes meget med at motivere eleverne til meningsdannelse og argumentation, i planlægningen af aktiviteter elevaktiviteter til fællesaftner. Et godt alternativ Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er et godt alternativ til folkeskolen. Her vil man opleve en helt anden skoleform, hvor begreber som ansvarsbevidsthed, ligeværdighed, tolerance, tillid, ærlighed, fællesskab og frihed får et virkeligt indhold. Her færdes elever og lærere mellem hinanden i alle døgnets timer, hvilket giver helt andre muligheder for undervisning, oplevelser og fællesskab. Her vil man opleve en kvalificeret, engageret og vedkommende undervisning, som giver gode muligheder for personlig udvikling og modning. Kostskolemiljøet kræver, at den enkelte forstår at tage hensyn til helheden. Vi arbejder ud fra mottoet "Frihed under ansvar". Skolen er en blanding af tradition og fornyelse. Vi tilstræber, at vi til stadighed skal være i udvikling. Men samtidig ønsker vi at fastholde vore gode traditioner, der er skabt igennem årtiers skolearbejde. Skolen ønsker at være dynamisk og at leve op til de krav samfundet, forældrene og eleverne stiller til skolen. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole fremtræder som en moderne og veludbygget skole, der kan leve op til fremtidens udfordringer. I årenes løb har det flere gange været nødvendigt med udbygning og nybyggeri. I dag råder skolen derfor over tidssvarende og veludstyrede fag- og værkstedslokaler. Der er gode idrætsfaciliteter med stor gymnastiksal, idrætshal, spejlsal og springcenter, samt gode faciliteter i øvrigt til brug i undervisning og fritid. Skolen tilbyder et 42 ugers kursus for drenge og piger i 9. og 10. klasse. Der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve (FSA) efter 9. og 10. klasse, samt til folkeskolens 10. klasse prøve (FS10) efter 10. klasse. Gymnastik- og Idrætsefterskole Vores profil som gymnastik- og Idrætsefterskole forpligter. Der er forpligtelser både for eleven og for skolen. Skolen forpligter sig til at tilbyde mange gymnastik- og idrætstimer, med et højt fagligt niveau. Dog et niveau som kan tilgodese alle deltagere. Eleverne forpligter sig til at deltage i disse timer. Der gælder her de samme regler for udeblivelse, som i den boglige undervisning. Alle elever har ca. 5 timers obligatorisk gymnastik om ugen. Herudover skal man vælge et liniefag i Rytmisk gymnastik, Springgymnastik, Fodbold, Badminton eller Håndbold. Alle liniefag er 3 gange 1,5 times undervisning om ugen. Man kan også vælge idrætslige hobbyfag på 1,5 time om ugen. Samvær Det helt specielle ved et efterskoleophold er, at unge mennesker bor sammen, går i skole sammen, undervises sammen og i det hele taget oplever et samvær 24 timer i døgnet. 2

6 Ofte 7 dage om ugen. Det er netop tanken bag et efterskoleår. At den enkelte oplever en helhed i tilværelsen. Kostskoleformen giver os en unik mulighed for, at lade eleverne opleve skolen, som mere end blot et sted hvor der undervises. I planlægningen af året er vi meget bevidste om denne helhedsbetragtning; men når aktiviteterne anskues i detaljer inddeler vi dem i tre former: Undervisning (UV) Når læreren er den hovedansvarlige for en fællesaktivitet, der har til hensigt at bibringe eleverne holdninger, færdigheder og viden om den verden vi lever i, betragter vi dette som undervisning. Aktiviteten er planlagt, målrettet og fremadskridende. Læreren forbereder aktiviteten og sørger for den efterfølgende evaluering. Undervisningen finder ikke nødvendigvis sted i et klasselokale, foran en tavle, men på mange andre måder og steder. Vi kan for eksempel nævne den undervisning, der finder sted under ekskursioner, lejrskoleophold, emneuger, brobygningsuger og projektuger. Vi har en del anderledes uger i skoleåret; også i disse uger er undervisningen integreret i aktiviteterne. Pædagogisk tilrettelagt samvær (PTS) Her taler vi også om aktiviteter, der er planlagte, målrettede og fremadskridende for eleverne. Aktiviteten sigter, gennem socialt samvær, på læring for deltagerne. Vi betragter ikke rene rutineopgaver for læringsprocesser; men derimod er aktiviteterne præget af læringen i samvær/samarbejde med andre. Eksempelvis kan vi nævne: deltagelse i afdelingsmøder, medvirken ved arrangementer på skolen, deltagelse i forældredøgn, og øvrige familiedage. Øvrigt samvær Og så er der alt det andet. Den del af skoleopholdet, der ikke falder inden for ovenstående definitioner betragter vi som øvrigt samvær. Vi definerer det som pædagogisk virksomhed i forbindelse med selve kostskoleformen. Som eksempler på dette kan nævnes: måltider og pligter i forbindelse hermed, hyggearrangementer, lektietime og lektiecafé. Desuden betragtes dagligdagens rutineopgaver så som rengøring og måltider som almindelig samvær. Alle de timer, hvor der vi bare er sammen. Mange af opgaverne/aktiviteterne er selvfølgelig planlagte og fremadskridende, men de anses ikke som undervisning eller pædagogisk tilrettelagt samvær. Forudsætningen for et vellykket efterskoleophold baserer sig således på disse tre former på samvær. Hver enkelt form er og skal ikke betragtes særskilt, men som hver sin del af et helt ophold. Årsplan & ferier Se skolens årskalender Skolen følger i det store og hele folkeskolernes planlægning hvad angår ferier. I uge 42 er skolen lukket grundet efterårsferien. Juleferien er afhængig af hvordan kalenderen ser ud i den periode; men typisk sluttes undervisningen omkring d. 22. dec. og starter igen omkring d. 2. jan. Vinterferie i uge 7. 3

7 Sommerferien begynder efter de mundtlige prøver er afsluttede; typisk omkring sidste lørdag i juni. Alm. uger Skoleåret varer 42 uger og heraf er der almindeligt skema i ca af disse uger. Resten består af forskellige andre tiltag: terminsprøver, musical/drama, instruktørdage, emneuger, Oso/projektopgave, brobygning og meget andet. I en almindelig uge møder eleverne søndag inden kl og har fri fredag kl Eleverne er altid velkommen til at blive på skolen i weekenderne. Weekender I weekenderne kan der være forskellige arrangementer. F.eks. har vi i de første 3 weekender forskellige temaer. Andre weekender er eleverne selv med til at planlægge. Der vil også være tid til at lave lektier i weekenderne. Eleverne står oftest selv for madlavning i weekenderne. Hvis man melder sig til at være i en weekend, forventer vi, at man er der hele weekenden og deltager i de arrangementer der foregår i løbet af weekenden. Opstarten på et skoleår på VGIE: Formål: At lette overgangen fra hjem til VGIE. Give tryghed i det at være et nyt sted At få eleverne integreret på skolen så hurtigt som muligt. I løbet af den første uge på VGIE laves et specielt program der tager udgangspunkt i overstående formål. Det indeholder følgende aktiviteter der er fokus på Introduktion til skolen. Livet på VGIE Anderledes aktiviteter som f. eks. Idræt, leg, cykeltur, folkedans m.m. Aktiviteter der tager udgangspunkt i at lære hinanden at kende. Introduktion til de boglige fag/undervisning. Introduktion til linjefagene. I løbet af en af de første uger i skoleåret tager vi på en kort introduktionstur. Oftest af et par dages varighed. Formål og indhold er som for resten af opstarten. Efterskolernes Dag Denne søndag er alle eleverne på skolen og deltager i modtagelse og rundvisning af gæster. Derudover er elever aktive på deres respektive linier, hvor de viser frem hvad undervisningen står for. Elevernes rundvisning og herunder deres formidling af skolens værdier og beskrivelse af vores hverdag spiller en vigtig rolle. Musical/drama En gang om året, som regel i oktober/november, opfører alle skolens elever en musical/drama stykke. I løbet af en uges fælles indsats opstår i skolens hal et større teaterstykke, krydret med musik og sang, Formålet med dette er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama og teater som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i 4

8 og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform. Så vidt muligt er alle på scenen under en eller anden form, enten som skuespillere eller sangere. Nogle er bag scenen i gang med at sy tøj, lave kulisser, som lyd/lysfolk eller scenearbejdere. Det færdige stykke opføres for inviterede skoler, gæster fra byen og forældre. Projektopgaven i 9. Klasse Under henvisning til folkeskolelovens 13, stk. 5 udarbejder eleverne på 9. klassetrin enkeltvis eller gruppevis som en del af undervisningen en obligatorisk projektopgave. Formålet er at videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med problemstilling og for at tage udgangspunkt i egne behov og forudsætninger. En uge er afsat til arbejdet og eleverne er gruppevis tilknyttet to eller tre lærere, som fungerer som vejledere, og som ved afslutningen af forløbet vurderer elevernes proces og fremlæggelse med en skriftlig udtalelse. Elevens forældre inviteres ofte til denne fremlæggelse. Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) På 10. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk selvvalgt opgave, der træder i stedet for den obligatoriske projektopgave. Den selvvalgte opgave vil ligesom projektopgaven blive bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Den obligatoriske selvvalgte opgave skal vise, at eleverne kan arbejde selvstændigt med et givent emne, og at der ved løsningen af opgaven anvendes varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Den selvvalgte opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksformen vælges af eleven. Den obligatoriske selvvalgte opgave skal i modsætning til projektopgaven have sammenhæng med uddannelsesplanen, perspektivere elevens uddannelsesønsker og dermed pege frem mod den efterfølgende ungdomsuddannelse. Den obligatoriske selvvalgte opgave er en opgave, alle elever skal udarbejde som en del af undervisningen. Den er derfor ikke en del af 10.-klasse-prøven og udarbejdes ikke under prøvelignende betingelser. Julemåneden På VGIE holder vi fast i nogle af juletraditionerne. For eksempel går nogle elever Lucia, vi har en julehyggedag, og den sidste aften inden ferien afholdes den store julemiddag, hvor der kræses om maden, danses om juletræet m.m. En af de sidste dag besøges Vojens kirke. Vi bruger også weekends på julepynt og julegaver. Alle elever får i midten af nov. 10 kr. til at købe en pakke til en fælles pakkekalender, som bliver trukket hver middag. Vi afholder den sidste dag en julegymnastikopvisning for forældre som en god start på ferien. Skitur Fælles ture er med til at skabe et godt sammenhold blandt eleverne, så derfor, en gang om året, som regel i januar, tager skolen på skitur med alle elever og så vidt muligt hele lærerpersonalet. Turene er de senere år gået til Østrig, Frankrig eller nordpå til vores nabolande. I skoleåret går skituren til Idre Fjäll i Sverige. Formålet er, at eleverne stilles over for andre udfordringer end dem, den daglige undervisning tilbyder. Her tænkes også på udfordringer af personlig karakter, idet mange 5

9 af eleverne for første gang via skolen får denne oplevelse. Her er chancen for at udfolde sig, også på det personlige plan; idet den skiundervisning, der enten tilbydes af lokale instruktører på et for eleverne fremmed sprog, eller af lærerne som en del af den daglige rutine, udfordrer eleven på flere planer. Pludselig kan man måske se meningen med at skulle tilegne sig fremmede sprog, samt måle sig i forhold til andre. Terminsprøver Vi afholder terminsprøver i skriftlig matematik, engelsk og dansk og tysk. Formålet er at give forældre og elever mulighed for at se på hvilket niveau, eleven befinder sig. Resultaterne af prøverne bruges også i forbindelse med forældresamtaler bl.a. med henblik på en kommende uddannelse. Terminsprøverne anvendes ligeledes som forberedelse til de skriftlige afgangsprøver. Gymnastikuge Gymnastikugen er en uge hvor vi har tid til at gå mere i dybden med alle de ting vi har planlagt at have med i vores opvisningsprogram. Det er en uge hvor eleverne bliver presset fysisk såvel som mentalt, de skal lære meget nyt og det kræver stor koncentration og samarbejde fra deres side. Ugen afsluttes med elevholdets første rigtige hele opvisning på 30 minutter. Bedsteforældredag Vi vil gerne give bedsteforældre en mulighed for at besøge deres børnebørn og give dem et indblik i deres hverdag. På samme tid håber vi at kunne være med til at styrke forholdet mellem eleven og hans/hendes bedsteforældre. En dag i foråret inviteres alle elevernes bedsteforældre til en dag en hyggelig eftermiddag på VGIE med følgende program: Velkomst Rundvisning ved eleverne Gymnastikopvisning Fællessang Folkedans Fælles kaffe Ishockeydag For at lade eleverne opleve en sportsgren lidt ud over det sædvanlige på egen krop, arrangeres en hel dag i ishockeyhallen, hvor eleverne i fuldt udstyr spiller kampe mod hinanden. Skriftlige og mundtlige prøver Skolen følger Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i folkeskolen mv. Formålet med prøverne er, at eleverne får mulighed for at afprøve deres opnåede færdigheder i de boglige fag. Tillige kan de dokumentere i hvilken grad de opfylder de mål og krav, der er fastsat for de enkelte fag. I perioderne mellem de mundtlige prøver veksler dagligdagen imellem prøveforberedende perioder og fysiske aktiviteter. Vær opmærksom på at vi ikke tilbyder semesterprøver. 6

10 Tønder stævnet Skolen planlægger/gennemfører/evaluerer hvert år vores deltagelse i Tønder stævnet, som er en social/sportslig oplevelse sammen med andre efterskoler. Alle elever + lærere tager af sted tidligt om morgenen, dyrker mange alsidige idrætsaktiviteter hele formiddagen, har fælles middag/hygge og fortsætter de idrætslige aktiviteter hele eftermiddagen. Stævnet slutter med en samling på stadion til det traditionsrige stafetløb, hvorefter turen går hjem til Vojens igen. Formålet med vores deltagelse i stævnet er at give eleverne et ekstra sportsligt tilbud med aktiviteter, som skolen ikke selv umiddelbart tilbyder. Samtidig byder dagen på en sammenkomst med andre skoler og elever og har dermed også en social funktion for både lærere og elever. Afslutningsugen Formålet med afslutningsugen er, at eleverne får afsluttet deres skoleår på VGIE på en god måde. Det er vigtigt både for elever og skolens personale at få en festlig og seriøs finale. En afslutningsuge kan have følgende indhold: En triatlon, hvor lærere og elever deltager aktivt. En afsluttende festmiddag med dans. En god afrunding med kontaktlærene. Et stort fælles morgenarrangement, og endelig en festlig og rørende afslutning med skolens personale, eleverne og elevernes familie. Hverdagen og samvær Morgenløb En af morgenens rutiner er morgenløb. Morgenløb har til hensigt at give eleverne en god og aktiv start på dagen. Det er vores erfaring at eleverne er langt mere opvakte til de første timer, og får meget mere med fra den boglige undervisning i de tidlige dagtimer, når de får frisk luft om morgenen. Vi lægger stor vægt på motion som en del af hverdagen, og derfor er dette et godt supplement til resten af hverdagen, som er præget af megen idræt. Måltider Der er tre hovedmåltider om dagen, til hvilke der er mødepligt: Morgenmad, som fungerer efter cafeteriaprincippet, dvs. eleverne, inden for en halv time, skal sørge for at få spist morgenmad efter de har været på morgenløb. Dette i erkendelse af, at alle ikke er lige hurtige gennem ruten, og for at lade eleverne bestemme, om de vil bruge meget tid på at bade og gøre sig klar eller være hurtige og have god tid til morgenmaden. Middags- og aftenmåltidet er fælles og bruges som en del af socialiseringsprocessen, herunder læring af f.eks. god bordskik. Derudover udnyttes, at alle er samlede til at give beskeder og meddelelser. Ud over de tre hovedmåltider tilbydes eleverne forfriskning, bestående af f.eks. frugt og brød, formiddag, eftermiddag og aften. 7

11 Køkkenarbejde Som i ethvert andet hjem skal de unge selvfølgelige hjælpe til med rengøringen. Dette gælder også efter dagens måltider og forfriskninger. Eleverne får i løbet af skoleåret tildelt en tjans i køkkenet. Disse tjanser udføres i umiddelbar forlængelse af måltiderne og kræver ca. ½ times indsats. Typisk er tjanseperioden 3 uger, og dette arbejde udføres altid i friperioder, hvor eleven ikke har undervisning. Samling Formålet med samlingen er at mødes i det store fællesskab, i faste rammer, og hvor hovedindholdet følger en vis tradition. Samlingen indeholder et par fællessange/salmer med et mellemliggende fadervor. At synge sammen er en samværsform med dybe rødder i den danske skoletradition, og falder således fint i tråd med skolens værdigrundlag. Dagens nyheder ses på storskærm, og indslag kan, hvor det er relevant, følges af uddybende kommentar. Således får eleverne en bredere viden om, og indsigt i den verden de selv er en del af. Særlige begivenheder kan markeres ved samlingerne; og mundtlig information om dagligdagen eller aktiviteter kan gives. Ugentlig og daglig rengøring Sidst på ugen skal eleverne gøre hovedrent på værelserne og områderne. De arbejder sammen to og to på henholdsvis værelset og det pågældende område, de har fået tildelt. Afdelingslæreren er de første gange sammen med sin egen gruppe og lærer eleverne de grundlæggende forhold i forbindelse med rengøringen. Eleverne får ligeledes en grundig introduktion i de rengøringsmidler, der anvendes. Ligeledes skal de have indsigt i og lære om betydningen af, at de sorterer deres affald i henhold til miljømæssige forhold Dagligt skal eleverne ordne egne værelser og afdelinger. Rengøringen kontrolleres af afdelingslæreren ved ugens afslutning. Daglig udføres kontrollen af vagtlærerne. Aften på VGIE Om aftenen er der til hverdag nogle faste rutiner. Aftenvagterne møder ind og spiser aftensmad sammen med eleverne. Her efter er der stilletime og lektiecafe. Stilletimen på VGIE finder sted hver aften mellem kl og med mindre, der afholdes et arrangement. I dette tidsrum har eleven to muligheder: enten befinder de sig på deres eget værelse, hvor der skal være arbejdsro - eller de befinder sig i vores lektiecafe. I løbet af lektietimen vil mindst en af aftenvagterne komme rundt på alle værelser og der er mulighed for at få hjælp til lektierne eller bare at få en hyggelig sludder. I lektiecafeen, vil der være en lærer, der vil hjælpe så godt som det er muligt. Det er frivilligt om man vil læse lektier på værelset eller i lektiecafeen - men nogle elever vil have godt af at være faste "kunder" i cafeen. Aftenaktivitet dækker over de muligheder, som elever har på almindelige hverdagsaftner. Så vidt det er muligt, vil der være en gymnastik- eller/og idrætslærer til stede. Disse vil ofte tilbyde styrede aktiviteter/træning mv. Grundlæggende har eleverne mulighed for at benytte alle skolens værksteder om aftenen. Ofte vil værkstedslærerne også være at finde 8

12 i værkstederne på deres vagtaftner. Af sikkerhedsmæssige årsager vil der være sikkerhedskurser i de fleste værksteder, som eleven skal have gennemgået for at få lov til at benytte værkstedet. Kl er der aftenforfriskning, som er valgfrit. Kl rengøring i fællesområder. Efter skal eleverne være på egen afdeling og kl går lærerne rundt og siger godnat. En lærer sover på skolen, så man kan altid få fat i en vagtlærer. Kulturaftner Kulturaftner dækker over forskellige arrangementer på VGIE. Både arrangementer, hvor forældrene er inviteret og arrangementer kun for eleverne. Disse arrangementer vil oftest blive afholdt om aftenen og der er mødepligt til disse arrangementer. Vi bestræber os på at give eleverne oplevelser, som de ikke umiddelbart ville få. Af tidligere arrangementer kan nævnes: Speed the Strings (irsk folkemusik), Zoe Speaks (Amerikansk singer-songwriter + fortælling), Blues Mob (Georgisk konservatorieuddannet bluesband), morsom opera på dansk, afrikansk danse- og musikgruppe plus diverse foredrag; bl.a. Mogens Stryhn, Peter Ålbæk, Troels Kløvedal. Tilsyn Tilsynet med eleverne er fordelt mellem samtlige af skolens lærere. På VGIE har vi lærere på skolen døgnet rundt. Bemandingen ser således ud: Morgenvagt Morgenvagt Middagsvagt Aftenvagt Aftenvagt Aftenvagt Aften/Natvagt I perioden mellem kl. 8 og 18 er der tale om et kollektivt tilsyn, hvor de tilstedeværende lærere dækker behovet. Morgenvagterne sørger for, at alle elever gennemfører morgenløbet, at tilse de syge, samt være til morgenmad. Middagsvagten sørger for god ro og orden i spisesalen, samt at maden indtages under ordnede forhold. Aftenvagterne tjekker rengøring, har aftensmaden og hjælper med lektier i stilletimen. De tilbyder aktiviteter om aftenen efter behag, og er selvfølgelig tilstede når der er behov. Se Dagsstruktur Kontaktlærerfunktion Skolen planlægger/gennemfører/evaluerer hvert år kontakten til eleverne. Den mere dybdegående og individuelle kontakt til den enkelte elev skabes gennem kontaktlærerfunktionen. Her har den enkelte elev + forældre én bestemt lærer som kontaktlærer. Denne kontakt kan være medvirkende til at skabe ekstra tryghed i et miljø med mange mennesker. Eleven + forældre har derfor sikkerhed for at kunne henvende sig et bestemt sted med praktiske problemer, sociale problemer og eventuelle faglige problemer, som kontaktlæreren kan tage op i lærer fagteamet. 9

13 Trivselssamtaler/eftermiddage I løbet af skoleåret har vi nogle fastlagte samtaler med eleverne. Formålet med disse samtaler er at få åbnet op for evt. problemer, som fylder meget i skolens hverdag, og som eleverne ikke formår at løse ved egen hjælp. Ved hjælp af samtaler kan lærere og elever få en god snak om disse ting, evt. løse dem her og nu eller åbne op for en mulig løsning af problemet/problemerne. Forældredøgn Formål: Der er tre overordnede mål med at invitere vores elevers forældre til at besøge skolen et døgn. Vi vil gerne give dem en bedre fornemmelse af, hvordan deres børns hverdag er. Skolens personale vil gerne møde forældrene til vores elever. Det er også ønsket at give forældrene mulighed for at møde forældre til de kammerater som deres børn omgås på skolen. Afvikling: Forældrene inviteres til forældredøgn i september måned. Den ene halvdel af forældrene er på skolen fredag/lørdag og den anden halvdel lørdag/søndag. De indkvarteres i deres egne børns værelser, mens eleverne overnatter i spejlsalen. Program: Ankomst sidst på eftermiddagen Aftensmad Boglige fag Folkedans Morgenløb og tjek Linjefag Afrejse ved middagstid. Forældresamtaler To gange om året, - en gang i oktober og en gang i februar, afholdes der forældresamtaler, hvor forældre med deres barn kommer til samtale med de af skolens lærere, som de selv ønsker. På et hjemsendt skema afkrydser forældrene sammen med deres barn, hvem de ønsker at tale med og derefter laver man så en plan over de indgåede ønsker og opfylder alle de krav, der overhovedet er mulige. Ønsker man at tale med en lærer, som ikke har mulighed for at snakke med eleven p.g.a. overbookning, indsamler kontaktlæreren notater om eleven, så man kan give et indtryk af, hvordan det går eleven i det pågældende fag. I den anden samtale indgår som et vigtigt led, hvad eleven skal i det kommende skoleår, og hvad muligheder eleven har. Desuden kommer man her ind på, hvad eleven skal arbejde ekstra med. Ud over det faglige snakker man også om, hvordan eleven trives rent socialt og i skolens hverdag. Der er desuden altid mulighed for at kontakte lærerne via Forældreintra, skolens system eller telefonisk. 10

14 Karakterer/udtalelser Ved afslutningen af et skoleår på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole gives standpunktskarakterer til de elever, der vælger at gå til afgangsprøverne. Eleverne får i løbet af skoleåret karakterer for deres mundtlige og skriftlig præstationer, formålet med disse er at give elever og forældre mulighed for at se den enkeltes arbejdsindsats karaktererne danner også grundlag for optagelse på visse ungdomsuddannelser. I h. t. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. af 06/06/2002 er gennemsnittet af karakterer for elevernes præstationer offentliggjort på internettet via skolens hjemmeside. Ved afslutning af et skoleår kan eleverne få en udtalelse. I udtalelsen kan man læse om elevens arbejdsindsats, flid, interesser og væremåde. Udtalelserne udarbejdes af elevens kontaktlærer i samarbejde med skolens øvrige lærer. Skolevejledning i 9. og 10. klasse Formålet med skolevejledningen er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Vejledning i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag til at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Eleven skal forstå at valget træffes på grundlag af en række personlige forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger, og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan. Vejledningen sker i samarbejde med det lokale Ungdommens Uddannelsescenter. Indhold Arbejde med en personlig plan som danner grundlag for mindst 2 samtaler med skolevejlederen. Udarbejde en uddannelsesplan, der medsendes til en senere ungdomsuddannelse. Erhverve kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne. Undervises i brug af informationssøgning ved brug af databaseprogrammer og internet. Vejledes i udfyldning af FTU-skema. ( Fælles Tilmelding til ungdomsuddannelse). Udarbejde en selvvalgt opgave i 10.klasse med udgangspunkt i uddannelsesplanen. Brobygning I flg. den gældende folkeskolelov, skal 10. klasses elever i 5 dages obligatorisk brobygning. Der skal brobygges til mindst 2 forskellige uddannelser. Vi sender typisk eleverne i brobygning i Haderslev, men Aabenraa og andre byer kan også komme på tale. Eleverne bor på skolen i brobygningsugen og vi afholder udgifter til transport. Fagbeskrivelser På skolen arbejder vi med tre faglige områder: boglige fag, liniefag og hobbyfag. 11

15 Boglige fag Vi vil gerne, at eleverne oplever det enkelte fag som et middel til at opnå viden og færdigheder, og vi forsøger på at skabe en tydelig forbindelse mellem skolens værdigrundlag og undervisningen i de enkelte fag. Da skolen ønsker at give eleverne mindst de samme muligheder, som de kan få i den offentlige skole tilbyder vi eleverne en sådan undervisning, at de kan deltage i folkeskolens afgangsprøver og 10. klasses prøver. Dette indebærer at undervisningen og prøverne lever fuldt op til de af undervisningsministeriet udsendte love, bekendtgørelser og læseplaner. Se Fællesmål Ligeledes tilstræber vi også at få et solidt fagligt indhold i de forskellige projekt og emneuger m.m. vi afholder i årets løb. For at styrke den enkelte elevs indlæring har vi valgt at danne niveaudelte hold i nogle af fagene. P.t. er fagene engelsk, tysk og matematik niveaudelt på begge årgange. Følgende fag er obligatoriske for 9. klasserne: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Geografi Biologi Samfundsfag Historie Kristendomskundskab Følgende fag er obligatoriske for 10. Klasserne: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Da ovenstående fag alle er prøvefag, følger undervisningsindholdet i hovedtrækkene de af undervisningsministeriet udsendte bekendtgørelser, vejledninger m.m. Læs nærmere fra ministeriet Se endvidere skolens Fagfordeling og Skema Obligatorisk Gymnastikundervisning Formålet med undervisningen er at eleven motiveres for fysisk aktivitet, og at deres fysiske, psykiske og sociale kompetencer udvikles. Eleverne skal gennem gymnastikken 12

16 opleve et forpligtende fællesskab og selv lære at deltage aktivt i dette fællesskab. Her igennem skal eleverne have oplevelser og erfaringer, som er fælles for alle. Eleverne skal dygtiggøre og udvikle sig inden for de grundgymnastiske og springmæssige færdigheder. Dette sker gennem opvarmning, leg og grundtræning, hvor eleven opøver sin fysiske form, oplever glæden ved fysisk aktivitet samt lærer at indgå i en træningssituation sammen med andre. Skolens gymnastikopvisning udarbejdes hovedsagligt i den obligatoriske gymnastikundervisning. Dette kræver at eleverne udviser respekt, tålmodighed og vedholdenhed, da der i denne proces kræves fordybelse og mange gentagelser af det indlærte materiale. Rytmisk gymnastik: Den rytmiske gymnastik foregår hovedsageligt i skolen spejlsal og indeholder undervisning i følgende færdigheder: Grundtræning (kondition, bevægelighed, muskelstyrke, udholdenhed) Motorisk træning (koordination, spændstighed mm.) Sammensatte sekvenser Leg Udtryk Håndredskaber Musik- / rytmeforståelse Spring over gulv Fejlretning Spring: I spring arbejdes der på at udvikle elevernes grundlæggende springfærdigheder ud fra en bred vifte af hjælpeopstillinger. Undervisningen foregår hovedsagligt i skolens springsal og der undervises i følgende færdigheder: Afsæt og landing Rotationer om begge akser (salto- og skruebevægelser) Kropskontrol, kropspænding og styrke Håndstand og stem Diverse redskabsspring Sammensatte spring Gymnastikken er obligatorisk for alle elever, hver elev har 5 lektioner á 45 minutter om ugen: 1 lektion á 90 minutter pige-/drengegymnastik 1 lektion á 45 minutter pige-/drengegymnastik 1 lektion á 90 minutter fællesgymnastik (alle elever samlet) Skolen deltager i opvisninger årligt med et ca. 30 minutters program, hvori alle elever deltager. Udover den obligatoriske gymnastikundervisning udbydes gymnastik som liniefag, hhv. i rytmisk- og springgymnastik. Ydermere udbydes spring som hobbyfag. I disse fag sammensættes også enkeltstående elementer, som indgår i skolens opvisning. 13

17 Opvisninger på VGIE Her på VGIE prioriterer vi opvisninger meget højt, det vil sige at man IKKE kan få fri fra disse opvisninger. Vi laver ca. 30 opvisninger på et skoleår, hvor de tre første er for forældre. Den første er i efteråret, en før juleferien og den tredje lige efter gymnastikugen. Alle weekender i marts er der mellem 4-5 opvisninger så disse 4 weekender skal prioriteres. Vi tager også en weekend væk fra skolen på en gymnastiktur, hvor vi laver opvisninger på f. eks. Fyn og længere oppe nordpå. Formålet med disse opvisninger er at give eleverne en fælles oplevelse i samarbejde, tryghed og samvær. Det er også her vi kan mærke at det rykker i fællesskabet. Trampolin på VGIE Da man i 2009 vedtog en lov, som giver efterskoler lov til at bruge trampolin i undervisningen, åbnede der sig mange muligheder. Her på VGIE har vi 2 stortrampoliner, samt trampetter i forbindelse med vores springhal, som vi gerne bruger i undervisningen. Med denne nye lov kom også krav om en del sikkerhedsforanstaltninger. 1.) De af skolens lærere, der ønsker at benytte trampolinerne til undervisning og på eksempelvis vagter, skal gennemgå og bestå et nyt sikkerhedskursus kaldet udvidet kompetenceniveau i modtagning og brug af trampolin. - vores gymnastiklærere har bestået dette kursus 2.) Skolens ansvarsforsikring skal dække særlige aktiviteter - Hvilket den gør 3.) Skolen skal opfordre forældrene til at have en ulykkesforsikring - Hvilket vi gør 4.) Skolen skal sikre at det kun er når der er en ansvarlig uddannet lærer tilstede at trampolinerne kan benyttes. - dette gøres ved et aflåst nødstop, så gulvet kun kan køres væk med nøgle. 5.) Skolen skal have forældreaccept, før man må bruge trampolinerne. - denne accept gives i skolekontrakten 6.) Skolen skal tydeligt i sin indholdsplan skilte med at man benytter trampolin. Hvilket hermed er gjort! 7.) Skolen skal have en procedure for jævnligt eftersyn af trampolinerne. - Vi har eftersyn hvert år 14

18 Liniefag Rytmisk gymnastik Her arbejdes videre på det grundgymnastiske fundament, som eleven tilegner sig i den obligatoriske gymnastikundervisning. Eleven får lejlighed til at fordybe sig i forskellige genrer indenfor den rytmiske gymnastik samt til at stifte bekendtskab med flere forskellige håndredskaber og udtryk. Formålet er at give den enkelte elev en bred gymnastisk erfaring samt at sætte fokus på personlig dygtiggørelse. I faget undervises der primært i: Sammensatte sekvenser Udtryk Håndredskaber Musik- / rytmeforståelse Forskellige dansegenrer Spring over gulv Fejlretning Undervisningen foregår i skolen spejlsal, så eleverne kan bruge spejlene mest muligt som redskab til selvevaluering. Faget udbydes 3x90 minutter ugentligt. Springgymnastik Her arbejdes videre på det grundgymnastiske fundament, som eleven tilegner sig i den obligatoriske gymnastikundervisning. Eleven får lejlighed til at fordybe og dygtiggøre sig på et højere plan end i den obligatoriske gymnastik. Vi arbejder meget med trappe-princippet dvs. at vi ved brug af forskellige opstillinger bygger op fra rulle/kolbøtte til dobbelte rotationer, måske endda med skruer. Liniefaget spring er for alle, forudsætningerne er kun arrangement og lyst til at udfordre og dygtiggøre sig selv. Vi arbejder med: Styrketræning for at give eleven bedre forudsætninger for at lære nye spring. Koordinationstræning for at styrke det center i hjernen, hvor koordinering foregår. Videoforsinkelse så gymnasten har mulighed for at se, hvad han eller hun reelt gør oppe i luften. Tekniktræning hvor et spring deles op i små dele. Der arbejdes specifikt med de enkelte dele for opnå det helt optimale udgangspunkt for at sætte nye spring sammen. Fodbold Skolen planlægger/gennemfører/evaluerer linjefaget Fodbold, som tilbydes som linjefag i 9./10. klasse med holdstørrelser fra ca elever 3x2 timer ugentligt. Undervisningen er baseret på grundtanken om at skabe hele fodboldspillere, hvor den enkelte spiller gennemgår en løbende, personlig udvikling i et fællesskab med andre, og samtidig med løbende fokus på de individuelle teknisk/taktiske færdigheder. 15

19 Undervisningen foregår 11-mands banerne ved Vojens Fritidscenter. I vinterhalvåret anvendes skolens egen hal. Eleverne på fodboldlinjen deltager i diverse turneringer, hvor det mere konkurrenceprægede miljø kan dyrkes med spillere på samme faglige niveau. Håndbold Formål At give eleverne mulighed for at vidreudvikle deres færdigheder indenfor håndboldspillet. Gennem samvær med andre at udvikle sociale og faglige kompetencer. At give elever lysten til at fortsætte efter opholdet i deres respektive lokalforeninger, enten som spillere og/eller som trænere. Indhold Dagligdagen vil forme sig som pt. 3 gange 2 timers undervisning / træning pr. uge. Drenge og piger træner hver for sig. Denne træning vil i vid udstrækning ligne en træning i en klub, hvor der lægges vægt på personlig, faglig udvikling. Gennem tilbud af trænerkursus, udvikle lysten til evt. senere at træne hold i lokalforeningen. Skolen deltager i forskellige turneringer i f. eks. efterskoleregi, DGI eller JHF. VGIE vil give alle mulighed for at deltage på et hold. Badminton Formål: Formålet for linjefaget badminton er grundlæggende, at udøve fysisk aktivitet med fokus på et hyggeligt samvær, hvor badmintons tekniske og taktiske kvalifikationer også forbedres: Udvikling og forbedring af tekniske basisfærdigheder Udvikling og forbedring af de fysiske elementer Udvikling og forbedring af taktiske elementer Målsætning: Udøve fysisk aktivitet med fokus på forbedringer af de tekniske og taktiske færdigheder. At spillerne bliver fortrolige med badmintonspillets facetter i et forpligtende fællesskab. Alle kan deltage i spillet - undervisningsdifferentiering Udvise respekt for hinanden og faciliteter/materialer Forudsætninger: Ingen specielle krav dog skal eleven have lyst til en masse timers sjov med badmintonbolden i et hyggeligt samvær Der skal medbringes en god ketcher hjemmefra vi har boldene. 16

20 Turneringer/stævner: Deltagelse i interne turneringer på skolen (Single/double) Stævner ude af huset. Vi forventer 2 stævner før jul, 2 stævner efter jul, samt træningskampe mod andre efterskoler. Der trænes 3 gange om ugen a 2 lektioner: Deltagelse i kvalifikationen til DM for efterskoler Faciliteter: VGIE har egen hal med 5 badmintonbaner, hvor der trænes hver gang. Hobbyfag Spring Tag dig i agt! - for her bliver du dygtig. I dette hobbyfag er der udfordringer til både begyndere og øvede. Der er altid 2 undervisere på holdene, således at eleven bliver undervist på sit eget niveau. Vi koncentrerer os om at eleverne får de grundlæggende og teknisk korrekte springteknikker, således at eleven vil kunne magte både salto, flik-flak, kraftspring og baglæns salto. Efterhånden som man magter disse færdigheder, skal springene sammensættes og der sættes skruer på saltoerne. Selve træningen foregår under sikre forhold i og omkring springsalens 6 x 6 meter springgrav og på de nyeste redskaber, dvs. team-track,flik bungy, fiberspringbræt, MEGA+-springbane og nedbyggede trampoliner. Motivationen for den enkelte er udover personlig dygtiggørelse, at de spring eleven lærer bliver en del af billedet, når skolens opvisning sammensættes. Træ og metal Formålet med undervisningen er, at eleven udvider sin sans for værktøj, form og funktion og ligeledes finder glæden ved at mestre færdigheder indenfor et håndværk, og se det færdige resultat. Når eleven arbejder med værktøj, materialer form og funktioner vil han/hun opleve at det personlige udtryk komme frem i arbejdet. Indhold/Metode: Undervisningen foregår ved at der med passende mellemrum bliver gennemgået forskellige nye teknikker, hvor der vil være oplæg som inspiration. På den måde vil eleven opleve mange af jern og træs muligheder eleven får lov til at afprøve og udforske disse. Den enkelte elev vil få mulighed for at arbejde både individuelt og i grupper, og få udfordringer i forhold til sin kunnen. Der vil løbende blive lavet mindre udstillinger, således at skolens øvrige elever også får mulighed for at se, hvad der er blevet lavet. Eleven har ligeledes efter ønske mulighed for at benytte værkstedet i sin fritid. 17

21 Motorlære Som hobbyfag kan vælges motorlære, hvor knallerter, gokarts og hjemmekonstruerede køretøjer har deres plads i værkstedet. Formålet er, at eleverne gennem praktiske forløb med at skille motorer og køretøjer ad, renovere og samle igen opnår erfaringer med motorers og transportmidlers betydning i dagligdagen. Et forløb med gokarter ender med kørsel på banen i Vojens og her er der gode muligheder for at udfolde sig under sikre forhold. Tekstil Formålet er at gøre eleverne interesseret i tekstilfaget. At planlægge og udføre forskellige former for beklædning, brugstekstiler, billeder og skulpturer. At give eleverne en teoretisk og praktisk undervisning hvor der tages stilling til form, farve, materialer, redskaber og teknikker. Eleverne arbejder meget individuelt, men der vil i løbet af kurset være fælles opgaver. Der kan blive lagt relevante studieture ind. Når kurset er afsluttet, skal alle der har deltaget kunne designe og fremstille deres egne produkter. Rundt om bolden Formålet er at præsentere eleverne for forskellige former for boldspil, der bruger bolde i alle afskygninger. Gennem praktisk udøvelse af spillene at lære at udføre dem, samt få kendskab til reglerne. Formålet er desuden at vække interesse for spil, de måske ellers ikke ville have mulighed at udføre. Der kræves ingen boldspilsmæssige forudsætninger for at deltage i faget. Idrætsskader Undervisningen fokuseres primært omkring på typiske idrætsskader indenfor skolens linjer håndbold, fodbold, badminton, spring og rytmisk gymnastik. Eleverne vil få forståelse for anatomien og fysiologien omkring den enkelte skade, blive undervist i akut skadeshåndtering, subakut skadeshåndtering samt genoptræning. Undervisningen vil primært foregå i skolens træningssal, hvor der vil være undervisning i brug af træningsmaskiner og redskaber. Derudover vil eleven få kendskab til kroppens reaktioner på både kredsløbstræning og styrketræning specifikt omhandlende idrætsskader. Smykker Der vil blive undervist i grundlæggende teknikker som er nødvendige for at kunne løse opgaverne. Eleverne skal lære at bruge mindre maskiner så som slibemaskiner, poleremaskiner og slaglodning. Kendskab til værktøj, materialer og arbejdsfaciliteter er en vigtig del af forløbet. Der vil blive lagt vægt på følgende emner: Bukke og bøje teknikker i sølv/metal. Save teknikker. Emalje arbejde. Fremstilling af fingerring i sølv. Dekorationsteknik. Arbejde med perler og lignende. Smykker af alternative materialer f.eks plastik og gummi. 18

22 Der vil også blive arbejdet med andre emner som er mindre krævende. Musik Formålet med undervisningen er, at udvikle elevens evne til at opleve og udtrykke sig indenfor musikken. Gennem aktiv deltagelse at udvikle elevens koncentrationsevne, motorik samt følelsesmæssige bevidsthed. Trinmål: Sammenspil og stemmetræning Arbejde med intonation og klang følge og holde en puls fremme elevernes forståelse af musikgenre og historie at indøve en vis færdighed på diverse instrumenter forstå vigtigheden af den enkeltes rolle i samspil Forberede musik til åres musical. Slutmål: At den enkelte elev deltager aktivt i et musikalsk fællesskab. Derudover vil vi arbejde frem mod forskellige optrædener bl.a. musik til bålaftener og særlige arangementer. Undervisningen i musik foregår både individuelt og fælles for hele værkstedet. Gennem den fælles undervisning vil eleverne lære færdigheder som rytmik, samspil og stemmetræning. Foto - Video Formal: At give eleverne elementær viden om fotografering og om de fotografiske materialer og processer. Indhold: Der arbejdes med digital kameraer/video samt sort/hvid film-24-36mm på lignende områder: 1. Betjening af kamera 2. Brug af pc er 3. Brug af redigerings programmer 4. Videre brug af billeder i det elektroniske medie, herunder lagring og komprimering 5. Fremkaldelse af s/h film. Herunder vurdering af negativer. 6. Fremkaldelse af positiver. Herunder high line. soft line, partiet belysning. maskning og ændring af billedlinjer. 7. Billedekomposition. Herunder linjer, det gyldne snit. optagelses position, Portrætfotografering og stilleben. Hjælpemidler: Eleverne lærer at bruge digital-, analoge kameraer af typerne sir og fast søger, samt digitale videokameraer. Til digital behandling forefindes positiv- og negativ scannere af såvel papirpositiver som 24/36 negativer og positiver. Til fremstilling af forstørrelser bruges apparater med opallamper og enkeltkondensator. 19

23 Anderledes bevægelse Formålet med hobbyfaget Anderledes bevægelse er at stifte bekendtskab med forskellige sportsgrene, der ikke tilbydes på linje. Anderledes bevægelse er et fysisk hobbyfag, men også et fag hvor du får en teoretisk viden om sporten vi gennemgår. Anderledes bevægelse tager udgangspunkt i at lave sportsgrene der ikke er på linjefag. Vi vil hovedsagligt bruge tid på nye former for idræt, som er kommet til de senere år. Vi vil f. eks. Beskæftige os med yoga, pilatex, styrketræning, massage og forskellige former for dans. Anderledes bevægelse er for alle der vil prøve noget nyt indenfor idræt. kaagekunst Formål: At give eleverne elementær viden om madlavning og om de grundlæggende elementer i ernæring. Indhold: Der arbejdes med let madlavning og grundlæggende regler for hygiejne og korrekt brug af redskaber i køkkenet, herunder: 1. Bedømmelse af råvarer 2. Korrekt brug af køkkenredskaber 3. Sammensætning af måltider 4. Glæden ved at lave mad helt fra bunden med en kritisk holdning over for madens bestanddele. Eleven skal opnå en glæde ved at fremstille og fortære mad med et stort indhold af de grundlæggende og ernæringsmæssige vigtige dele. Denne indholdsplan er opdateret og godkendt inden begyndelsen af skoleåret Der vil dog løbende ske ændringer i indholdsplanen således, at den til enhver tid svarer til de faktiske planer for skoleåret. August 2011 Tommy Mikkelsen Tilbage 20

24 Fagfordeling Tilbage 1

25 Dagsstruktur man - tor fre Morgenløb Fælles morgenmad Morgenmad Blok TJEK Blok Lek Forfriskning Lek Lærermøde/rengøring Forfrisk Afd./omr. tjek Samling Middag Lek Fælles gymnastik Lek 4 derefter weekend Middag Lek Lek Lek Lek Lek Aftensmad Stilletime Fri Reng. Omr Godnat Tilbage 2

26 Valgblokke Årskalender For sidste nyt se skolens hjemmeside/forældreintra Tilbage 3

27 Skemaer Tilbage 4

28 Tilbage 5

Indholdsplan 2014 / 15

Indholdsplan 2014 / 15 Indholdsplan 2014 / 15 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Uge 27 - En uge med fart på... www.dgi.dk/arrangementer

Uge 27 - En uge med fart på... www.dgi.dk/arrangementer Uge 27 - Skyum Idrætsefterskole SkyumCampen 2015 Uge 27 - En uge med fart på... www.dgi.dk/arrangementer 2 Masser af sport og fællesskab SkyumCampen er for dig som vil dyrke masser af sport og opleve Skyum.

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

7. - 9. KLASSE. på Randers Realskole

7. - 9. KLASSE. på Randers Realskole 7. - 9. KLASSE på Randers Realskole 1 VI TILBYDER DE BEDSTE MULIGHEDER - med en lang tradition for udvikling Unikke faciliteter og muligheder Randers Realskole er Danmarks største privatskole, og som en

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde:

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: MF10 er et frivilligt skoleår DET ER DIT VALG! De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: FAGLIG UDVIKLING»Jeg vil gerne blive bedre til nogle af fagene«afklaring OM UNGDOMSUDDANNELSE»Jeg er

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere