Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010"

Transkript

1 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier 11,15 10,93 0 / 00 Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme 5,580 5,470 0 / 00 *) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 9,7 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 12,30 promille SKORSTENSFEJNING Gebyrerne reguleres i henhold til KL s vejl. gebyrer for skorstensfejerarbejde. De vejl. gebyrer for er reguleret med 1,0 pct. til dækning af udg. i forbindelse med indkøb af sodposer. 1) For skorstensfejning betales: For første skorsten indtil 10 m. højde 85,71 89,24 kr. For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme ejendom (selvstændig bygning med egen postadresse) 67,15 69,92 kr. For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. 3,04 3,16 kr. For rensning af: centralkedler 195,71 203,77 kr. brændovne 97,82 101,85 kr. 2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes med 50%, fra kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150%. 3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil 35x35 cm indvendigt mål: For første meter 45,33 47,20 kr. For efterfølgende påbegyndt meter 22,13 23,04 kr. For rør og kanaler med indvendigt mål over 35x35 cm betales: For første meter 90,42 94,14 kr. For efterfølgende meter 45,33 47,20 kr. For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalerne har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 85,71 89,24 kr. 435

2 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKORSTENSFEJNING (fortsat) 7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes. 324,92 338,30 kr. 9) Påtegning af prøvningsattest 89,13 92,81 kr. 10) Påtegning skrotningsordning, hvis påtegning sker i forbindelse med anden opgave på ejendommen 89,13 92,81 kr. 11) Påtegning skrotning, hvis ejendommen besøges udelukkende med påtegning for øje 505,00 525,81 kr. Taksterne på området er alle excl. moms. VANDINDVINDINGSTILLADELSER Opkrævning vedrørende vandindvindingstilladelser er overgået til skat. Staten fastsætter taksten. SKADEDYRSBEKÆMPELSE Taksten er en beregnet 0 / 00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. 0,040 0,040 0 / 00 Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af Mortalin, og den fulde udgift betales af ejeren. REDNINGSBEREDSKAB Udrykning til blinde alarmer. Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg, forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Taksten reguleres i h.t. bekendtgørelse af 1/ Taksten pr. udrykning udgør 3.500, ,00 kr. Taksten er ikke momsbelagt. KURSER/UNDERVISNING Grundlæggende førstehjælp (12 timers kursus) , ,00 kr. Livreddende førstehjælp (6 timers kursus) 5.850, ,00 kr. Repetitionskursus (3 timers kursus) 3.200, ,00 kr. Kombinationskursus (15 timers kursus) , ,00 kr. Elementær brandbekæmpelse (3 timers kursus) 3.700, ,00 kr. Førstehjælp, børn - grundlæggende (8 timers kursus) 6.900, ,00 kr. Førstehjælp, børn - for institutioner (14 timers kursus) , ,00 kr. Gælder for kursister pr. kursus. Priserne er incl. kursusmateriale. Andre kurser og foredrag 604,00 615,00 kr./time Andre kurser og foredrag (efter kl ) 735,00 750,00 kr./time Udkald af indsatsleder 604,00 615,00 kr. Kørselsgodtgørelse 7,10 7,25 kr./km. Taksterne reguleres efter nettoprisindekset pr. juni måned foregående år. Index juni 2008 = 120,4. Index juni = 122,8 (Taksterne er afrundet). 436

3 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- FAABORG HAVN Faste liggepladser Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn: Årlig leje grundgebyr 1.137, ,25 kr. Pris pr. m 2 af pladsens areal 64,41 68,41 kr./m 2 Indskud ved nytegning - pr. m 2 af pladsens areal 118,85 118,85 kr./m 2 Nye pladser i lystbådehavnen i forbindelse med udvidelse anno 2005: Årlig leje, grundgebyr 2.258, ,71 kr. Pris pr. m 2 af pladsens areal 89,85 91,74 kr./m 2 Indskud 324,00 324,00 kr./m 2 Takster vedr. indskud er ikke fremskrevet. Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation. Derudover betales for forbrug af el efter måler. 253,16 258,21 kr./md. Taksterne er excl. moms. Midlertidige liggepladser Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl.havn): Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis. 168,97 200,00 kr./md. Broen og pontoner i lystbådenhavn og erhvervshavn: Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/6 af årslejen for den pågældende bådstørrelse. Taksterne er excl. moms. Stadeplads på land Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg havn betaler for vinteropbevaring som følger: Der betales pr. m 2 (længde x bredde) 15,00 15,30 kr./m 2 Taksterne er excl. moms. Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående. Stadepladser ved havnekontor 42,35 43,19 kr./m 2 Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2008 = 120,4. Index juni = 122,8. Slæbested For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). Taksten er incl. moms 25,00 30,00 kr. El Fastliggere og hjemmehørende fiskerbåde 1,50 1,65 kr./kwh. Ikke hjemmehørende både og fiskere 1,85 2,00 kr./kwh. Leje af måler. I perioden 1/11-1/4 skal både i vandet som bruger el være tilsluttet måler. 160,00 160,00 kr. Taksterne er excl. moms. Gæstepladser For anløb og ophold pr. døgn betales som følger: Fartøjer indtil 8,99 meters længde 105,00 110,00 kr. Fartøjer fra 9,00 m til og med 11,99 m 120,00 125,00 kr. Fartøjer fra 12,00 m til og med 15,99 m 145,00 150,00 kr. 437

4 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- FAABORG HAVN (fortsat) Gæstepladser (fortsat) Fartøjer fra 16,00 m til og med 19,99 m 190,00 195,00 kr. Fartøjer over 20,00 m 250,00 275,00 kr. Charterskib med over 12 personer 390,00 400,00 kr. Statsskibe, afgift pr. person 25,00 25,00 kr. T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.) 20,00 20,00 kr. Tillæg for flerskrogsbåde + 50% Taksterne er incl. moms. 5. dag er gratis. Der er frit anløb mellem kl og uden forbrug af el og vand. Venteliste Engangsbeløb, for at blive skrevet på venteliste. Taksten er excl. moms. 240,00 240,00 kr. Takster ved brug af automater Bad (for 3 min.) 5,00 10,00 kr. Vaskemaskine 30,00 30,00 kr. Tørretumbler 15,00 15,00 kr. Depositum - cashloader 50,00 50,00 kr. Taksterne er incl. moms. DAGINSTITUTIONER * Dagpleje 2.256, ,00 kr./md. Vuggestue 2.753, ,00 kr./md. Børnehave, heltidsplads 1.545, ,00 kr./md. SFO heldags 1.667, ,00 kr./md. SFO morgenmodul 882,00 852,00 kr./md. SFO eftermiddagsmodul 1.427, ,00 kr./md. Fritidsklub Bangsbo 690,00 710,00 kr./md. Klub/SFO Værestedet 522,00 535,00 kr./md. * Taksterne opkræves i 11 rater FOREBYGGELSE OG SUNDHED Dagcentre Befording med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud. 32,00 34,00 kr. Tandpleje Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned 37,00 38,00 kr. Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned 137,00 142,00 kr. PLEJE OG OMSORG Middagsportioner til personer i eget hjem Almindelig portionsstørrelse: Middagsportion leveret (hovedret og biret) 55,00 57 kr./portion Middagsportion leveret (uden biret) 47,00 48 kr./portion Lille portionsstørrelse Middagsportion leveret (hovedret og biret) 51,00 54 kr./portion Middagsportion leveret (uden biret) 44,00 45 kr./portion Plejecentre Døgnkost 103, kr./døgn svarende til 3.133, kr./md. Toiletartikler 64,00 66 kr./md. Rengøringsartikler 77,00 79 kr./md. Leje og vask af linned 199, kr./md. Vask af personlig tøj inkl. vaskemidler 155, kr./md. Vask af personlig tøj inkl. vaskemidler 18 kr./vask Aflastningsophold (døgnkost og leje/vask af linned) 107 kr./døgn 438

5 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- BIBLIOTEK Gebyrer: Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden dage 20,00 20,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 40,00 40,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 80,00 80,00 kr. Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 230,00 230,00 kr. Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 230,00 230,00 kr. Børnebiblioteket: Overskridelse af lånetiden dage 10,00 10,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 20,00 20,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 40,00 40,00 kr. Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 120,00 120,00 kr. Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 120,00 120,00 kr. Fotokopier pr. stk.: A4 sort/hvid 1,00 1,00 kr. A3 sort/hvid 2,00 2,00 kr. Farvekopi A4 5,00 5,00 kr. Farvekopi A3 10,00 10,00 kr. Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid 1,00 1,00 kr. Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve 5,00 5,00 kr. Afsendt telefax pr. side: Danmark 2,50 2,50 kr. Udlandet 5,00 5,00 kr. Området er ikke momsbelagt MUSIKSKOLE Priser for undervisningssæson pr. måned: Holdundervisning: 15 min. pr. uge 240,00 255,00 kr./md. Enkeltundervisning: 20 min. pr. uge 320,00 335,00 kr./md. 25 min. pr. uge 400,00 420,00 kr./md. 30 min. pr. uge 480,00 500,00 kr./md. 45 min. pr. uge (Talentlinie - indebærer optagelsesprøve) 720,00 500,00 kr./md. Enkeltundervisning (voksen): 20 min. pr. uge 610,00 640,00 kr./md. 25 min. pr. uge 714,00 750,00 kr./md. 30 min. pr. uge 775,00 815,00 kr./md. Holdundervisning: Musik og bevægelse 145,00 150,00 kr./md. Sammenspil 145,00 150,00 kr./md. Karrusel 229,00 240,00 kr./md. Forældre/barn 10 ugers modul 492,00 520,00 kr./md. Baby musik 10 ugers modul 492,00 520,00 kr./md. Instrumentleje, første år pris 90 kr./md. efterfølgende år pris 110 kr./md. 85,00 90,00 kr./md. Administrationsgebyr (betales med første rate) 81,00 85,00 kr./md. Taksterne for træder først i kraft pr (sæson /2011) Området er ikke momsbelagt KOLLEKTIV TRAFIK / SKOLEBUSKØRSEL Kollektiv trafik er overgået til FynBus. FynBus fastsætter alle takster. BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL Behandling af ansøgning om taxatilladelse 558,00 568,00 kr. Udstedelse af tilladelse 1.221, ,00 kr. Udstedelse af førerkort 83,00 84,00 kr. Påtegning af toldattest 125,00 127,00 kr. Udlevering af trafikbog 58,00 64,00 kr. Udlevering af bevillingsnummerplade 96,00 108,00 kr. 439

6 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE Udenlandske vielser 500,00 500,00 kr. SYGESIKRING/FOLKEREGISTER Taksterne fastsættes af Indenrigs- og Socialministeriet Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger). 165,00 170,00 kr. Gebyr for folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 kr. Gebyr for nyt personnummerbevis 52,00 52,00 kr. Gebyr for bopælsattester 52,00 52,00 kr. Gebyr for navneattester 52,00 52,00 kr. INKASSOGEBYRER Omkostningsbeløb pr. ekspeditionssag ved udsendelse af rykkerskrivelse 250,00 250,00 kr. BYGGESAGSGEBYRER Byggesagsgebyrer fastsættes af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune Der henvises til: - Kapitel 1.12 i Bygningsreglement 2008 (BR08) - Byggelovens 28 Kategori 1: Simple konstruktioner: Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse, o. lign. mindre bygninger. Nybyggeri pr. m 2 etageareal 18,25 18,60 kr. Om- og tilbygning: pr. m 2 etageareal 36,50 37,25 kr. Lovliggørelse af byggeri normalgebyr + normalgebyr + Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 677,00 690,50 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 677,00 690,50 kr. Kategori 2: Enfamiliehuse Kategorien omfatter enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. Nybyggeri pr. m 2 etageareal 25,00 25,50 kr. Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 36,50 37,50 kr. Overdækkede arealer, herunder åbne overdækkede arealer, medregnes som etageareal i.f.m. gebyrberegning. Lovliggørelse af byggeri normalgebyr + normalgebyr + Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 677,00 690,50 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 677,00 690,50 kr. 440

7 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Kategorien omfatter industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger, drivhuse, telte, siloer, tanke og lignende (omfattet er Erhvervs- og byggestyrelsens definition for bygninger med begrænset kompleksitet). Pkt. 1 Nybyggeri pr. m 2 etageareal 25,00 25,50 kr. Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 36,50 37,25 kr. Bygningsændringer og ændret anvendelse: Mere omfattende ændringer som pkt. 1 som pkt. 1 Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign.) 677,00 690,50 kr. Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 677,00 690,50 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 677,00 690,50 kr. Lovliggørelse af byggeri normalgebyr + normalgebyr + Kategori 4: Andre faste konstruktioner m.m. Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2 stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master skiltning, vindmøller, kraner, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning, (pyloner), gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser og lignende. Pr. stk./anlæg/konstruktion (excl. legeredskaber) 1.575, ,50 kr. Legeredskaber: (pr. stk./anlæg/konstruktion) 677,00 690,50 kr. Lovliggørelse normalgebyr + normalgebyr + Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier. Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, kontorbygninger, hoteller, restauranter, institutioner, skoler, industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger, siloer, tanke og lignende, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Pkt. 1 - Ved bygninger med en total max. højde på 5 meter, pr. m 2 36,50 37,25 kr. - Ved bygninger med en total max. højde på 10 meter, pr. m 2 73,00 74,50 kr. - Ved bygninger med en total højde over 10 meter, pr. m 2 104,00 106,00 kr. Højden måles fra terræn til øverste udvendige pkt. af bygning (typisk til kip) Såfremt der er kælder i bygningen måles højden fra overkant kældergulv til øverste udvendige pkt. af bygning. Arealet udregnes som bygningens max. bredde gange bygningens max. længde uahængig af hvor mange etager bygningen indeholder) 441

8 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- Avls- og driftsbygninger Pkt. 1 Nybyggeri pr. m 2 etageareal 25,00 25,50 kr. Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 36,50 37,25 kr. Bygningsændringer og ændret anvendelse: Mere omfattende ændringer som pkt. 1 som pkt. 1 Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign.) 677,00 690,50 kr. Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 677,00 690,50 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 677,00 690,50 kr. Lovliggørelse af byggeri normalgebyr + normalgebyr + Max. gebyr pr. byggesag kr. Pristalsregulering: Gebyrerne pristalsreguleres efter det beregnede nettoprisindeks, med årsgennemsnit for 2000 = 100. Gebyrerne er angivet pr. 1. januar, og svarer til nettoprisindekset pr. 1. juni = 122,8 Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks pr. 1. juni - næste gang pr. 1. januar Ikrafttræden Foranstående bestemmelser træder i kraft 1. januar, og afløser de hidtil gældende gebyrbestemmelser for byggesagsgebyrer. Gebyrbestemmelser i øvrigt a. Byggesagsgebyr kategori 1-5 forfalder til betaling, når afgørelsen meddeles. Ved anmeldelse forfalder gebyret til betaling umiddelbart efter behandling af anmeldelsen. b. Byggesagsgebyr opkræves hos ejer. c. Byggesagsgebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom, med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter. EJENDOMSOPLYSNINGER Gebyr for ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 kr. Gebyr for BBR-meddelelse 70,00 70,00 kr. Gebyr for vurderingsattest 70,00 70,00 kr. Gebyr for ejendomsskatteattest 70,00 70,00 kr. Taksterne på området er ikke momsbelagt GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLIGTIG JORDFORURENING Årligt gebyr pr. ejendom 15,00 15,00 kr. HEGNSSYN Gebyr for hegnssyn dækker honorar/betaling til hegnssynsmand. Gebyret justeres efter bekendtgørelse om hegnssyn, og er pr. 1. januar : 1.125, ,00 kr. LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG For første dag betales 2.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 1.250, ,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. 442

9 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE For første dag betales 2.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 1.250, ,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV For første dag betales 1.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 750,00 750,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. LEJE AF HAVNEPARKEN For første dag betales 1.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 750,00 750,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. GODKENDELSE OG TILSYN AF PRIVATE OPHOLDSSTEDER, SKIBSPROJEKTER, BOTILBUD, KOST- OG EFTERSKOLER Tilsyn af kost- og efterskoler , ,00 kr. Tilsyn af opholdssted med 0-6 pladser , ,00 kr. Tilsyn af opholdssted med 7-12 pladser , ,00 kr. Tilsyn af opholdssted med 13 eller flere pladser , ,00 kr. Godkendelse af nyt opholdssted , ,00 kr. Godkendelse af ændring, som kræver beslutning fra beliggenhedskommune , ,00 kr. For tilsyn med skibsprojekter, hvor der kræves tilsyn hver 2. måned og skibe i udenrigsfart aftales en individuel beregnet takst. INTERNE TAKSTER/GRUNDYDELSE FOR BØRNEHUSENE (EKSKL. OVERHEAD) HENHØRENDE UNDER "BUR" Damtoften , ,00 kr./md. Ahornvænget , ,00 kr./md. Eskemosegyden , ,00 kr./md. 443

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289) TAKSTER FOR 2014 (side 264-289) 264 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2014. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.233 2.268 Deltids, betaling i 11 måneder 1.898 1.928 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.422

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2015

TAKSTBLAD BUDGET 2015 TAKSTBLAD BUDGET 2015 Borgerrelaterede Godkendt af Kommunalbestyrelsen Borgerrelaterede som godkendes af Kommunalbestyrelsen. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Entreprenørafdelingen Grundpris pr. arb.time/"mandetime")

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014 17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere