Klassisk kinesisk læsebog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassisk kinesisk læsebog"

Transkript

1 Klassisk kinesisk læsebog Li Guangs biografi i Shi ji med noter og gloser for studerende Donald B. Wagner og Thomas Meldgaard Med et bidrag om kanbun for japanskstuderende af Mikkel Lotz Felter Udkast, , Tilladelse gives til at downloade, printe og kopiere denne bog til ikke-kommercielle formål, med den betingelse, at den ikke forkortes, udvides eller på anden måde ændres uden specifik tilladelse.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning i Bibliografi vii Ri shôgun retsuden fortællingen om Li Guang som kanbun xi Kort xxi Gloser og noter 1 Indeks til gloserne 61 Teksten T1 Donald B. Wagner Denne lærebog er beregnet til brug i anden halvdel af et étsemesters introduktionskursus i klassisk kinesisk. Den forudsætter, at den studerende har haft mindst ét års undervisning i moderne kinesisk og har fået en introduktion til de basale grammatiske strukturer i klassisk kinesisk. Bogens tekst er biografien over General Lî Guâng, som levede i det 2. århundrede f.v.t. og blev berømt for sin krigsdåd, især i kampen mod Hàn-dynastiets nomadiske fjender i grænselandet mod nord og nordvest. Biografien findes i Shî jì (Historikerens optegnelser) af Sïmâ Qiän (ca. 145 ca. 90 f.v.t.). Mulige lærebøger til den basale grammatiske introduktion er: Dawson, Raymond: A new introduction to Classical Chinese. Oxford: Clarendon Press, Shadick, Harold: A first course in literary Chinese. 3 bd., Ithaca & London: Cornell University Press, Lektion Fuller, Michael: An introduction to literary Chinese. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Asia Center, Lektion Ingen af disse er uden problemer. Dawson har nogle direkte fejl i grammatikken; Shadicks grammatik er noget gammeldags og ikke specielt nem at læse; Fullers grammatik er mere moderne, men bogen er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet eller studentervenlig. Mens vi venter på en bedre introduktionsbog anbefaler jeg Shadick til selvstudium, mens lærere vil måske vælge at bruge Dawson eller Fuller som lærebog og afhjælpe bogens mangler i undervisningen. Efter en sådan introduktion til de store linier i klassisk kinesisk grammatik kan man fasttømre og udvide forståelsen ved at læse en forholdsvis lang og samenhængende tekst, som ikke er for svær. Lî Guâng s biografi er valgt her fordi den er en spænd- ii April 30, :47 am iii April 30, :47 am

3 iv KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING v ende historie, som kan holde de fleste studerendes interesse fanget på trods af det besvær og den midlertidige frustration, der er en naturlig del af at lære et nyt sprog. Teksten står på s. T3 T14, reproduceret fra en moderne udgave. 1 Gloser og noter til teksten står på s. 1 60, og der er en indeks til gloserne på s Gloselisten er temmelig omfattende, den medtager også nogle af de mest almindelige tegn, og det er ikke meningen, at de studerende skal slå særlig meget op i ordbøger. Men når man slår noget op skal man være opmærksom på, at ordbøger over moderne kinesisk duer dårligt til klassisk kinesisk. Det er to forskellige sprog, mange ord har skiftet betydning. Et enkelt eksempel er zài, som på klassisk kinesisk betyder to gange. Den betydning finder man slet ikke i en moderne kinesisk ordbog, og den primære moderne betydning, igen, ses ikke i klassiske tekster. Den forskel har ført til mange latterlige fejloversættelser af studerende og en gang imellem af forskere, som burde vide bedre. Og zài er kun ét af hundreder af falske venner i klassisk kinesisk. En fyldestgørende kinesisk engelsk ordbog for klassisk kinesisk findes ikke, men jeg anbefaler nybegyndere at bruge denne: Mathews, R. H.: Mathews Chinese English dictionary. Orig. 1931; rev. udg. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Mange senere genoptryk. Den er utilfredsstillende, blandt andet fordi den blander moderne og klassiske betydninger sammen i én pærevælling, men for ikke så mange år siden var den standardordbogen for både moderne og klassisk kinesisk. En af mine studiekammerater navngav i 1968 sin søn Mattias efter den. I dag bruges Mathews ikke særlig meget, da vi har meget bedre kinesisk engelsk ordbøger (og en kinesisk norsk) for moderne kinesisk, og nogle fremragende kinesisk kinesisk ordbøger for klassisk kinesisk. Desværre plejer nybegyndere i klassisk kinesisk endnu ikke at kunne tilstrækkelig meget moderne kinesisk til at bruge disse klassiske ordbøger, og derfor er jeg nødt til at anbefale brugen af Mathews. Hvis man er interesseret i at gå videre med klassisk kinesisk skal man dog hurtigst muligt gå over til de kinesiske ordbøger og vænne sig til at bruge dem. I gloselisten har vi oversat definitionerne fra kinesiske ordbøger og opslagsværker. Det har været svært at bestemme, hvor mange af et ords betydninger skal 1. Shî jì, kritisk udg., 10 bd., Bêijïng: Zhönghuá Shœjú, Juàn 109, s med, og generelt har vi nok medtaget for mange. For at lette forvirringen lidt har vi ofte indsat en hånd, der peger på den betydning, der gælder, første gang ordet bliver brugt i teksten. Der er også nogle steder, hvor vi kun medtager en usædvanlig betydning. I disse tilfælde skriver vi... ; foran definitionen for at markere, at en eller flere mere almindelige betydninger er udeladt. Den udtale, som vi angiver for et tegn, er den som ses i moderne kinesiske ordbøger over klassisk kinesisk. Vesterlandske ordbøger, lærebøger og studier giver tit nogle ældre udtaler, som ikke længere følges i Kina (fastland, Táiwän, Hong Kong). For eksempel har man tidligere udtalt tegnet qí når det er et verbum, at ride, og jì når det er et substantiv, en ridder, men i Kina i dag læses tegnet qí i begge betydninger. Mange vesterlandske lærere og forskere holder fast ved de gamle udtalemåder, mens vi synes det er mere fornuftigt at følge hvad kineserne gør i dag. En utrolig vigtig bog for alle, der beskæftiger sig med klassisk kinesisk, er: Pulleyblank, Edwin G.: Outline of Classical Chinese grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, Den er langt den bedste beskrivelse vi har på engelsk af det klassiske sprog som helhed, den er ikke svær at læse, og den er nem at slå op i. I noterne citerer vi den tit. Forståelsen af en klassisk kinesisk tekst kræver viden om den sammenhæng, den er skrevet i. Dette gælder selvfølgelig for alle sprog, men i særlig høj grad for klassisk kinesisk, hvor ordene har mange betydninger og der ikke er bøjninger, der gør en sætnings struktur synlig. Meget tit kan en sætning analyseres grammatisk på flere vidt forskellige måder, og det er kun læserens viden om, hvad teksten drejer sig om, der gør det muligt at vælge den rigtige analyse. Derfor er det vigtigt, når man begynder på Lî Guângs biografi, at vide noget om Hàn-Kinas kultur og historie. Som et minimum må man læse eller genlæse kapitlet om Hàn-perioden i en lærebog i Kinas historie. Det vil også være en god ide at læse denne bog: Pirazzoli-t Serstevens, Michèle: The Han Dynasty, tr. by Janet Seligman. New York: Rizzoli., Den er ganske god, og let læst. En god bog at slå op i, som vi tit henviser til i noterne, er: April 30, :47 am April 30, :47 am

4 vi KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING vii The Cambridge history of China, vol. 1: The Ch in and Han empires, 221 B.C. A.D Cambridge University Press, Embedstitler er fra mange synsvinkler uinteressante, men læseren er nødt til at tage stilling til dem og finde rimelige oversættelser. Der forekommmer mange af dem i teksten. Han-dynastiets forvaltningssystem er beskrevet i detaljer i en kedelig men uundværlig bog: Bielenstein, Hans: The bureaucracy of Han times. Cambridge University Press, Den giver bl.a. en næsten komplet liste over Han-dynastiets embedstitler med forslag til engelske oversættelser. Vi tager de væsentligste informationer med fra Bielenstein, og giver hist og her forslag til danske oversættelser. Det bedste opslagsværk for stednavne er: Tán Qíxiäng (red.): Zhöngguó lìshî dìtújí. Dì èr cè: Qín, Xï Hàn, Döng Hàn shíqï Shànghâi: Dìtú Chœbânshè, Engelsk titel: The Historical atlas of China. Vol. 2: Qin Dynasty period; Western Han and Eastern Han Dynasties period. I noterne giver vi cirka-lokaliseringer for alle stednavne, oftest efter denne bog. Alle stednavne i teksten er også vist på kortet, s. xxi. Shî jì er en spændende bog, værd at læse mere om og fra. Vi har taget en del oversættelser og studier med i bibliografien s. viii x, men man kan starte med afsnittet om den i denne bog: Watson, Burton: Early Chinese literature. New York & London: Columbia University Press, S En hel del af Shî jì-teksten blev kopieret ind i en anden vigtig historisk bog, Hàn shœ, af Bän Gù (32 92 e.v.t.). 2 Bän Gù ændrer tit i teksten, åbenbart for at gøre den mere forståelig, og det kan være nyttigt at se på denne paralleltekst når Shî jì-teksten er svær at forstå. I noterne citerer vi nogle af de mest interessante varianter i Hàn shœ-teksten. Der findes mindst to gode oversættelser af Lî Guângs biografi i Shî jì: Watson, Burton (overs.): Records of the Grand Historian: Han Dynasty II. Rev. ed. Hong Kong & New York: Columbia University Press, S Bâihuà Shî jì. 2 bd., Chángshä: Yuè-Lù Shœshè, Bd. 2, s Man kan bruge én eller begge som hjælp mens man læser teksten det er ikke snyd, bare sund fornuft. Man kan f.eks. læse linier, gøre et godt forsøg på at forstå dem uden oversættelsen, og derefter checke sin forståelse mod oversættelsen. Når det viser sig, at man ikke er kommet til samme forståelse som oversættelsen, kan man så bruge noget tid på at spekulere over, hvordan oversætteren har tænkt. Ingen af oversættelserne er 100% korrekt, og en studerendes afvigende opfattelse er ikke altid forkert. Når man på denne måde er nået til en forståelse af et stykke af teksten vil det være en god ide at læse det højt nogle gange for at få både gloserne og de grammatiske strukturer til at sidde fast. Det er vigtigt at læse højt ellers er det for nemt at snyde.... Denne bog startede som et sæt håndskrevne gloser, på engelsk, som jeg et par gange i 1980 erne brugte i undervisning i klassisk kinesisk for noget viderekomne. Thomas Meldgaard oversatte gloserne til dansk og supplerede med mange flere gloser og noter, så de kunne bruges af begyndere. Jeg har i efterårssemestrene 1999 og 2000 brugt dem i begynderundervisning ved Asien-Instituttet, Københavns Universitet, og i den process suppleret med endnu flere gloser og noter. Vi vil gerne takke alle de studerende, der har været med til at rette denne bog til og gøre den så korrekt og brugelig, som den nu en gang er. En bog som denne er en stor bunke detaljer, og vi er meget bevidste om, at der må restere mange fejl og mangler. Lærere og studerende, som bruger bogen, opfordres hermed til at sende kritik og forbedringsforslag om stort og småt til os, for eksempel til adressen 2. Hàn shœ, kritisk udg., 12 bd., Bêijïng: Zhönghuá Shœjú, Juàn 54, s April 30, :47 am April 30, :47 am

5 INDLEDNING ix Fuller, Michael: An introduction to literary Chinese. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Asia Center, Bibliografi Allen, Joseph Roe III: An introductory study of narrative structure in Shi ji, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1981, 3.1: Bâihuà Shî jì. 2 bd., Chángshä: Yuè-Lù Shœshè, Bielenstein, Hans: The bureaucracy of Han times. Cambridge University Press, Bodde, Derk: Statesman, patriot, and general in ancient China: Three Shih chi biographies of the Ch in dynasty ( B.C.) Chavannes, Édouard (tr.): Les mémoires historiques de Se-ma Ts ien. 6 vols., Maisonneuve, Paris, t. 1, 1895; t. 2, 1897; t. 3, 1898; t. 4, 1901; t. 5, 1905; t. 1 5 repr. Paris: Maisonneuve, T. 6, ed. and completed by Paul Demiéville, Max Kaltenmark, & Timoteus Pokora, T. 1, pp. i ccxlix: Introduction. Cohen, Alvin: Avenging ghosts and moral judgement in ancient Chinese historiography: Three examples from Shi ji. S. i Sarah Allan & Alvin P. Cohen (red.): Legend, lore and religion in China: essays in honor of Wolfram Eberhard on his seventieth birthday. San Francisco: Chinese Materials Center, Dawson, Raymond (tr.): Sima Qian: Historical records. Oxford University Press, (Oversætter kapitlerne om Qin). Dawson, Raymond: A new introduction to Classical Chinese. Oxford: Clarendon Press, Durrant, Stephen W.: Self as the interaction of traditions: The autobiographical writings of Ssu-ma Ch ien, Journal of the American Oriental Society 1986, 106.1: Durrant, Stephen: Ssu-ma Ch ien s conception of Tso chuan, Journal of the American Oriental Society 1992, 112.2: Durrant, Stephen: The cloudy mirror: Tension and conflict in the writings of Sima Qian. Albany, NY: SUNY Press, Dzo, Ching-chuan: Sseu-ma Ts ien et l historiographie chinoise. Paris Hardy, Grant R.: Form and narrative in Ssu-ma Ch ien s Shih-chi, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1992, 14: Hervouet, Yves: La valeur relative des textes du Che-ki et du Han-chou. Mélanges de sinologie offerts à Monsieur Paul Demiéville. 2 vols., Paris Vol. 2, s : Ho Ping-ti: Records of China s grand historian: Some problems of translation, Pacific affairs 1963, 36.2: Hulsewé, A. F. P.: The problem of the authenticity of Shih chi 123, the memoir on Ta Yüan, T oung-pao 1975, 61: Karlgren, Bernhard: Sidelights on Sï-ma Ts ien s language, Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin 1970, 42: Konrad, N. I.: Polybius and Ssu-ma Ch ien, Soviet sociology 1967, 5.4: Lai Chi-kong: Ssu-ma Ch ien as a Confucian historian, Chinese culture 1987, 28.1: Loewe, Michael: [anmeldelse af flere oversættelser af Shi ji], T oung-pao 1998, 84.1/3: Lu Zongli: Problems concerning the authenticity of Shih-chi 123 reconsidered, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1995, 17: Maspero, Henri 1925 Le roman de Sou Ts in, s i Études asiatiques publiées à l occasion du vingt-cinquième anniversaire de l École Française d Extrême-Orient. Paris: Librairie Nationale d Art et d Histoire. Mathews, R. H.: Mathews Chinese English dictionary. Orig. 1931; rev. udg. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Mange senere genoptryk. Nienhauser, William H.: Historians of China, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1995, 17: Pirazzoli-t Serstevens, Michèle: The Han Dynasty, tr. by Janet Seligman. New York: Rizzoli., Pokora, T.: [anmeldelse af en russisk oversættelse af Shî jì], Orientalistische Literaturzeitung 1980, 75.4: Pulleyblank, Edwin G.: Outline of Classical Chinese grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, Shadick, Harold: A first course in literary Chinese. 3 bd., Ithaca & London: Cornell University Press, viii April 30, :47 am April 30, :47 am

6 x KLASSISK KINESISK LÆSEBOG Steinen, D. von den: Das 61. Kapitel des Schï Gi deutsch: Zur Geisteshaltung von Si-ma Tsién, Sinica 1933, 8: Tán Qíxiäng (red.): Zhöngguó lìshî dìtújí. Dì èr cè: Qín, Xï Hàn, Döng Hàn shíqï. Shànghâi: Dìtú Chœbânshè, Engelsk titel: The Historical atlas of China. Vol. 2: Qin Dynasty period; Western Han and Eastern Han Dynasties period. The Cambridge history of China, vol. 1: The Ch in and Han empires, 221 B.C. A.D Cambridge University Press, Wang Zhongshu: Han civilization. New Haven & London: Yale University Press, Watson, Burton (overs.): Records of the Grand Historian. Rev. udg., 3 bd., Hong Kong & New York: Columbia University Press, Watson, Burton: The Shih chi and I, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1995, 17: Watson, Burton: Early Chinese literature. New York & London: Columia University Press, S : History. Watson, Burton: Ssu-ma Ch ien, Grand Historian of China. New York: Columbia University Press, Ri shôgun retsuden fortællingen om Li Guang som kanbun Mikkel Lotz Felter Fordringerne for at aflægge afsluttende sprogprøve i klassisk japansk ved Københavns Universitet omfatter et pensum på 10 normalsider kanbun svarende til længden af Sima Qians biografi om Li Guang. Det følgende giver derfor som et supplement til lærebogens kinesiske del en kort indføring i, hvordan teksten kan anskues fra en japansk synsvinkel. Afsnittet slutter med en fortegnelse over kanbun-relevant litteratur tilgængelig i København. Denne fortegnelse gentager ikke værkerne nævnt i den foranstående kinesiskorienterede bibliografi, og tilsvarende indeholder dette afsnit ikke et egentligt glossar, da et sådant kan findes ovenfor. Det følgende er med andre ord ikke beregnet til at blive anvendt løsrevet fra de forudgående dele af bogen. Hvad er kanbun? I snæver forstand betyderer kanbun (også transskriberet kambun) ikke andet end poesi og prosa skrevet på klassisk kinesisk af kinesere eller andre folk, primært japanere og koreanere. Som i det følgende bruges ordet imidlertid ofte synonymt med kanbun kundoku, der er den traditionelle japanske metode til at læse de pågældende tekster med japanificeret udtale og grammatik. Kanbun har således fra første færd i første række været et skriftligt sprog. Kanbun-tekster kan opdeles i tre typer efter deres fremtrædelsesform: 1. hakubun, dvs. den rå kinesiske tekst uden hjælpetegn, 2. udgaver med hjælpetegn og 3. kakikudashibun, hvor alle tegnombytninger er gennemført og endelser tilføjet. Kakikudashibun fremstår på overfladen som en almindelig japansk tekst. April 30, :47 am xi April 30, :47 am

7 xii KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xiii Om end kangaku (kinesiske studier) ikke længere nyder samme fortrinsret i det japanske undervisningssystem som i Edo-tiden, undervises der fortsat i kanbun i gymnasierne, og et minimum af kendskab til denne sprogform kan derfor siges at være en del af det japanske dannelsesbegreb. Ved at lære at læse kanbun opnår man som japanskstuderende konkret tre ting: For det første får man en måske fortegnet, men alligevel direkte adgang til klassiske kinesiske tekster, hvorved et enormt kulturdyb åbner sig selv tekster skrevet i Korea kommer i princippet inden for rækkevidde. (For kinesiskstuderende vil beherskelse af kanbun i øvrigt tilsvarende give bedre muligheder for at bruge japanske tekstudgaver af klassikerne.) For det andet får man adgang til den meget store mængde japanske tekster, der er skrevet og beregnet til at blive læst som kanbun: både klassisk litteratur og historiske kilder som fx officielle dokumenter forfattet helt frem til den amerikanske besættelse. Som eksempel på skønlitteraturen kan man nævne Rai San yôs Nihon gaishi. For det tredie får man bedre indsigt i japansk sproghistorie, idet kanbun har haft meget stor indflydelse på udviklingen af både moderne og klassisk japansk: Som et medium opstået til at slå bro mellem to meget forskellige sprog gav det stødet til en lang række nyudviklinger i målsproget, klassisk japansk, og mange af de derved opståede konstruktioner lever stadig i bedste velgående.... Genetisk som oversættelsesmæssigt kan det problematiseres, hvordan kanbun skal klassificeres i forhold til japansk og kinesisk. Det giver sig selv, at klassiske kinesiske tekster skrevet af kinesere eller for den sags skyld koreanere ikke er beregnet til at blive læst som kanbun, men situationen er mere uklar, for så vidt angår tekster skrevet af japanere. Visse forskere anser de japanskskabte tekster for at være skrevet i en sprogform, der er mere klassisk japansk end klassisk kinesisk, mens andre nøjes med at betone den stærke japanske afsmitning på, hvad de fortsat anser for en form for klassisk kinesisk. Denne uklarhed, der også har konsekvenser for synet på, hvor stort et element af oversættelse, der indgår i læsningen og skrivningen af teksterne, afspejles i de mange, indbyrdes afvigende forsøg på at finde en passende engelsk betegnelse for kanbun: variant Chinese, Quasi-Chinese, Sino-Japanese m.fl. På japansk er man i de senere år begyndt at bruge betegnelsen hentai kanbun (forvansket kinesisk tekst) om de japanskskabte kanbun-tekster. Dette må indebære, at de bliver opfattet som en afart af kinesisk, men der er ikke konsensus om sagen. Uanset betegnelsen gælder det dog, at hovedparten af kanbun-teksternes vokabular er hentet fra kinesisk, mens deres grammatik står japansk langt nærmere: Syntaksen er med enkelte afvigelser rent japansk, mens morfologien er en forsimplet og i brug og betydning noget omdannet udgave af det klassiske japanske bøjningssystem. Disse forhold har to konsekvenser: 1. Klassifikatorisk antyder de, at kanbun måske kan anskues som et atypisk pidginsprog (jf. den ovennævnte brofunktion). 2. Stilistisk betyder de endvidere, at en kanbun-tekst vil have et stereotypt og hårdt, kinesisk præg sammenlignet med en tekst, der anvender japansk vokabular og fuld morfologi. Denne stil ansås for at være efterstræbelsesværdig inden for de fleste mandsdominerede områder, og dette formodes at være den afgørende grund til kanbuns tidligere udbredelse og livskraft i det japanske kulturrum. Hvordan læses kanbun? De store forskelle på kinesisk og japansk nødvendiggør omfattende modifikationer, før en mere eller mindre kinesisk tekst kan læses med japansk udtale. Dette indebærer for det første ombytning af tegnrækkefølgen, så den bringes i overensstemmelse med japansk syntaks, for det andet tilføjelse af bøjningsendelser o.a. i overensstemmelse med japansk morfologi. Udførlig omtale af metoderne til at foretage disse ændringer findes i lærebøgerne nævnt nedenfor, men her følger nogle hovedtræk. Syntaktisk er japansk et SOV-sprog, dvs. at den grundlæggende ledrækkefølge er subjekt-objekt-verbum, mens kinesisk er et SVO-sprog, dvs. grundlæggende rækkefølge subjekt-verbum-objekt. For at kunne læse en kinesisk tekst som kanbun må man derfor ombytte leddene, ikke kun verbum/objekt, men også fx kopula/subjektsprædikat og negation/prædikat. Heldigvis står relativsætninger og andre attributter dog før deres kerne også på klassisk kinesisk, men ikke desto mindre kan ombytninger på op til 5 niveauer være nødvendige. Til angivelse heraf anvendes de April 30, :47 am April 30, :47 am

8 xiv KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xv såkaldte kaeriten, der står til venstre under de tegn, der skal flyttes. I den uombyttede kanbun-tekst optræder kaeriten i omvendt rækkefølge; når rækkefølgen er bragt i orden, står de tilhørende tegn i overensstemmelse med japansk syntaks. Det betyder i praksis, at kaeriten i første række angiver overspringninger, og at man bevæger sig nedefra og op i hierarkiet. Bemærk, at visse tegn (oftest med modal betydning) må læses to gange i den japanske version. Disse kaldes saidoku moji. Dette gælder fx negationen, der læses imada... -zu, hvor sætningens prædikat står før bindestregen. Morfologisk er kinesisk i modsætning til japansk isolerende, og bøjninger findes ikke. Endelser og postpositioner må derfor tilføjes, hvilket sker med katakana skrevet til højre for det relevante tegn. For saidoku moji gælder det, at endelsen i forbindelse med tegnets anden optræden står til højre som normalt, mens en evt. endelse i forbindelse med første optræden (fx da i imada... -zu) angives til venstre. Udtalen af hele ord ses lejlighedsvis angivet, fx i forbindelse med navne, og skrives da med hiragana til højre for tegnet. I denne forbindelse må det nævnes, at der er store forskelle mellem, hvor meget de forskellige tekstudgaver formoder bekendt. Ældre udgaver er karrige med oplysningerne og giver fx sjældent udtalen af, ligesom de tit også vil undlade at markere, at det forudgående prædikat skal stå i mizenkei. Senere udgaver vil give udtalen af nogle dog kun hvis den ikke er... -zu, mens andre altid giver både udtalen og den forudgående mizenkeiform. Hvis man vælger en gammel udgave, bør den være fra efter 1912, som var det år, da de hidtil konkurrerende traditioner blev ensrettet af det japanske undervisningsministerium. Specielt om Ri shôgun retsuden Sima Qians fortælling er velegnet, når man vil læse kanbun for første gang. Den mest effektive fremgangsmåde er først at fremskaffe de(n) ønskede tekstudgave(r), Komai & Rohlichs og Crawcours lærebøger (alt dette evt. i kopi) samt en kanwaordbog. Det, at teksten er fyldigt glosseret, betyder ikke, at det er en god idé at undvære ordbogen. Det anbefales også at købe Pulleyblanks grammatik. Gennemgå dernæst Komai & Rolich under løsning af opgaverne. Suppler med videre læsning i Crawcour og Pulleyblank, da de grammatiske forklaringer ikke altid er udtømmende. Kapitel 9-10 i Komai & Rolich kan evt. udelades, da de især omhandler spørgsmål og indirekte tale, emner, der ikke er så relevante i forbindelse med denne tekst. Læs først derefter teksten det kan anbefales i første omgang at skrive en del af teksten ud i kakikudashibun og dansk oversættelse. Det giver sig selv, at det er en god ide at få hjælp af en lærer undervejs. Her følger nogle fingerpeg, der supplerer afsnittet med gloser og noter i bogens kinesiske del. Linjenumrene refererer til Fuzanbô-udgaven, jf. nedenfor. Linje Tegn Bemærkninger 1 Her tematisk postposition: wa. Læses her iu, ikke iwaku som normalt (fx linje 8). Kaeriten anbringes mellem de to led i et kompositum. Det er således sekvensen, der skal flyttes. 8 Endelsen i oshi er udeladt, da den er regelmæssig. Dette er et generelt træk ved udgaven. Læses moshi; angiver konditionalis. 8 9 ani...ya, se Crawcour s Her og mange andre steder er nari udeladt, Læses her kore, ikke no. sunawachi. 17 hikiite. 19 Saidoku moji: masa ni... -n to su. 20 ushinatte. 21 mizukara. 24 tachidokoroni, med det samme. todomaru, blive her. April 30, :47 am April 30, :47 am

9 xvi KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xvii 25 wo motte... to nasu, anse nogen for noget, se Crawcour s Udtalen er angivet, da den er -ji (neg. intentionalis) i stedet for det normale -zu (sammenlign med teksten i linje 28!). Det følgende tegn aete er modalt, se Pulleyblank s. 122 og Crawcour s. 22, Bakari. moshi... ikani (semu), hvad skal vi gøre, hvis Læses her yuku, jf mina. 42 (ie)domo, angiver koncessiv: selvom, skønt 45 Bemærk, at dette tegn på kinesisk snarere betyder (befæstet) by end borg (shiro). 51 Det lille hjælpetegn til højre angiver, at tegnet redupliceres: yukuyuku. 57 Læses iru koto ikubaku mo naku, kort tid efter. 65 Skal ikke læses awazu, men yoku... nashi: der var ingen, der kunne kotogotoku, hver og en, ikke tsuku. Andre tekstudgaver angiver i øvrigt, at det forudgående skal læses -zareba, hvilket giver bedre mening end denne udgaves -zaru. Det samme gælder den følgende sætning samt enkelte sætninger sidst i teksten. 70 Jf Læses her bakari. 76 Koryo wa kumi shi yasuki nomi, de barbarer er lette nok at stå mål med! 80 Læses her yori, fra. 82 hotondo, næsten alle. 89 Med dette tegn indledes tekstens længste sætning, der omdannet til kanbun dog let falder i flere kortere. Det er værd at bemærke, at den selv læst ud i ét stadig er kortere end mange sætninger i almindelig japansk prosa. 91 ani... ka, yuen, grund, årsag, se Crawcour s yaya, meget, ganske. 101 hitotabi. 102 omoeraku. Citerer kejserens tanker. Se Crawcour s. 8 vedr. kugohô. 138 Udgavens kaeriten er forkert: Det skal være et san-ten, ikke et ni-ten. 139 Kaeriten et gælder hele sammensætningen. 141 er postappositionelt. kotogotoku, hver og en Onozukara, af sig selv. Tekstudgaver i København NN ed. 1911: Kanbun taikei bd. 11. Tokyo: Fuzanbô. Findes på AI's bibliotek under KIN ALM. Sin alder og andre ulemper til trods nok den mest anvendelige udgave i København. Indeholder diverse kommentarer sat med mindre typer inde i teksten. April 30, :47 am April 30, :47 am

10 xviii KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xix Kokumin bunko kankôkai (ed.). 1924: Kokuyaku kanbun taikei, Shiki 4. Tokyo: Kokumin bunko kankô kai. Indeholder dels en tekst med kaeriten, men uden endelser, dels teksten i kakikudashibun, der kan bruges som facitliste. Der er dog mange mindre afvigelser i forhold til Fuzanbô-udgavens hjælpetegn. Findes på KB. Det kan være en overvejelse værd at købe en nyere tekstudgave hjem fra Japan eller at få den bestilt fra et bibliotek i Europa. Dette skyldes især, at nyere udgaver er en del udførligere i angivelsen af de japanske læsninger, jf. ovenfor, men i øvrigt er de også bedre trykt, og kommentarerne medtager resultaterne af senere forskning. Grammatikker og andre hjælpemidler Som supplement til bibliografien i lærebogens indledning følger her en udvalgt fortegnelse over værker, der behandler kanbun ud fra en sproglig synsvinkel. Med to undtagelser kan de alle lånes eller benyttes på biblioteker i København. Ud over de her nævnte bøger bør japanskstuderende med interesse for kanbun huske, at den sinologiske tradition i Japan er gammel og stærk og har kastet mange læseværdige værker af sig både vedrørende sprog og realia. Aldridge, Edith: "Hentai Kambun Perspective on Short Scrambling", Journal of East Asian Linguistics vol. 10, Argumenterer syntaksteoretisk for, at hentai kanbun er godt japansk, ikke dårligt kinesisk. Backus, Robert L.: Kambun [sic], Kodansha Encyclopedia of Japan bd. 4. Tokyo: Kodansha, Giver en god indføring i begrebet kanbun. Crawcour, Sydney: An Introduction to Kambun [sic]. Ann Arbor: Center for Japanese Studies, Meget udførlig og systematisk, men indeholder ingen øvelser. Bygger primært på kinesiske tekster. Godt index, ingen bibliografi. Kan med fordel anvendes sammen med Komai & Rohlich. Kluge, Inge-Lore, überarbeitet und herausgegeben von Hannelore Eisenhofer-Halim: Kanbun. Ein Lehr- und Übungsbuch (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXVII: Afrikanische und Asiatische Studien, Band 62). Frankfurt am Main: Peter Lang, Så omstændelig som titlen, men indeholder øvelser (med løsninger) og dækker visse emner bedre end Crawcour og Komai & Rohlich. Svær at finde rundt i. Intet index, kort bibliografi over kanbunlærebøger o.l. på japansk. Komai, Akira & Rohlich, Thomas H.: An Introduction to Japanese Kanbun. Nagoya: The University of Nagoya Press, Præsenterer de grundlæggende konstruktioner med tilhørende øvelser uden løsninger. Bygger på japanskforfattede tekster og japansk terminologi. Mange sjuskefejl i tegnbrug og kaeriten-angivelser, men alligevel nok den bedste lærebog til selvstudium i København. Index, ingen bibliografi. Lewin, Bruno: Abriss der japanischen Grammatik auf der Grundlage der klassischen Schriftsprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, Hvis morfologien ikke er helt præsent... Loveday, Leo J.: "Japanese Sociolinguistics: An Introductory Survey", Journal of Pragmatics vol. 10, Sætter kanbun, der dog ikke er artiklens hovedemne, ind i en større sociolingvistisk sammenhæng. Miller, Roy Andrew: The Japanese Language. Chicago: University of Chicago Press, Giver en gennemgang af dele af kanbuns udviklingshistorie. Længere eksempel fra Lunyu. Minegishi Akira: Hentai kanbun. Tokyo, Tôkyôdô, Den første monografi, der kun behandler hentai kanbun, dvs. de japanskforfattede kanbun-tekster. Findes ikke på biblioteker i København. Miner, Earl, Odagiri Hiroko & Morrell, Robert E.: The Princeton Companion to Classical Japanese Literature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, Part Three. Major Authors and Works indeholder en del biografiske oplysninger, Part Six. Collections, Kinds, Criticism; Buddhism and Confucianism; Dictionaries afsnit L, P og Q giver koncis besked om kinesisk og kinesisksproget litteratur og ordbøger hertil ud fra en japanologisk synsvinkel. Særlig ved læsning af tekster som Nihon Gaishi kan de øvrige deles faktuelle oplysninger også være særdeles hjælpsomme. Morohashi, Tetsuji: Dai kanwa jiten. Tokyo: Taishukan Shoten, Den største eksisterende japanske tegnordbog. Et standardværk til både klassisk japansk og klassisk kinesisk. Ozaki Yûjirô et al.: Kadokawa hikkei kanwa jiten. Tokyo: Kadokawa shoten, En af mange nyttige tegnordbøger til japansk skolebrug. Denne kan særlig anbefales, da den medtager pinyin-udtalen og en del komposita, for udvalgte tegns vedkommende endvidere etymologier og eksempelsætninger. Findes ikke på biblioteker i København. Pulleyblank, Edwin G.: Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, Må trods det rent kinesiske sigte anbefales særskilt også for japanskstuderende. Rabinovitch, Judith N: An introduction to hentai kambun [variant Chinese], a hybrid Sinico-Japanese used by the male elite in premodern Japan, Journal of Chinese Linguistics vol. 24 no.1 (Jan 1996). En fremragende artikel hvis den havde været ordentligt gennemarbejdet. Manglerne til trods meget læseværdig for sine eksempler og oplysninger. April 30, :47 am April 30, :47 am

11 xx KLASSISK KINESISK LÆSEBOG Sansom, George B: A Historical Grammar of Japanese. London, Oxford University Press, Særlig kapitel 1 er relevant. Seeley, Christopher: A History of Writing in Japan. Leiden, E. J. Brill, Benytter knap nok ordet kanbun, men har ikke desto mindre mange relevante kommentarer. Betoner koreansk indflydelse. Shibatani, Masayoshi: The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, Nogle bemærkninger om kanbun med særligt henblik på postpositionsbrugen på klassisk japansk. Tôdô Akiyasu: Kango to nihongo. Tokyo, Yûei shuppan, Behandler forholdet mellem japansk og kinesisk og omtaler i den forbindelse kanbun. Længere afsnit om klassisk kinesisk syntaks. April 30, :47 am

12 BEIJING TIANJIN SHANGHAI XINJIANG TIBET QINGHAI NINGXIA SICHUAN SHAANXI GUIZHOU SHANXI HEBEI HENAN HUBEI ANHUI HEILONGJIANG JILIN LIAONING JIANGXI FUJIAN HUNAN UZBEK- ISTAN KAZAKHSTAN Èrshï TAJIKISTAN AFGHANISTAN PAKISTAN KYRGYZSTAN INDIA NEPAL BHUTAN DŒNHUÁNG JÙN JIÛQUÁN JÙN ZHÄNGYÈ JÙN RUSSIA MONGOLIA Jœyán xiàn LÔNGXÏ JÙN GANSU Huáilî Chéngjì xiàn BÊIDÌ JÙN SHÀNG JÙN Mâyì xiàn Cháng än Lántián xiàn Xiäoguän Gänquán göng YÚNZHÖNG JÙN DÌNGXIÄNG JÙN YÀNMÉN JÙN ZHEJIANG JIANGSU LIÁNG GUÓ SHANDONG INNER MONGOLIA DÀI JÙN SHÀNGGÛ JÙN YÒUBÊIPÍNG JÙN LIÁODÖNG JÙN RUSSIA LIÁNG GUÓ Chängyì DÄNYÁNG JÙN Bówàng KOREA

13 Gloser og noter til Shi ji, juan 109 jiängjœn General. 1. lièzhuàn Biografi. 1 Lôngxï [jùn] Chéngjì [xiàn] Kommandantur nær Lánzhöu, Gänsù (Tán Qíxiäng, 33 34(5)7). Præfektur 30 lî nord for nutidens Qín än amt, Gänsù (Tán Qíxiäng, 33 34(5)8). Hàn-riget var opdelt i et antal administrative enheder, som man oftest betegnede jùn, og hver af disse var opdelt i xiàn. Antallet af de store enheder varierede i løbet af Hàn-perioden mellem 57 og 103, og der var typisk xiàn i hver. De gængse engelske oversættelser er commandery for jùn og prefecture for xiàn; vi foreslår de danske oversættelser kommandantur og præfektur. Når en af de store enheder blev givet som len til en person, blev den oftest kaldt en guó i stedet for jùn; personen blev kaldt en wáng. De almindeligste engelske oversættelser er king eller prince for wáng og kingdom eller princedom for guó. Vi foreslår fyrste og fyrstendømme på dansk. En af de større eller mindre enheder kunne også gives som mindre betydningsfuldt len til en person, som så blev kaldt en hóu ; lenet blev kaldt en hóuguó. Standardoversættelserne til engelsk er marquis og marquisate, og vi foreslår markis og markisat på dansk. NB sammenlign hòu 25. Man kan læse meget mere om disse sager i Hans Bielenstein: The bureaucracy of Han times (Cambridge University Press, 1980), s xiän... ; forfædre. Lî Xìn General under Qín, hans biografi findes i Shîjì, kap. 73, s April 24, :42 pm

14 2 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 3 jiäng jiàng zhú tàizî Befale over (en hær); militær leder, general. Forfølge. Tronfølger, kronprins. Beretningen om Dän, kronprins af Yän, der forsøgte at snigmyrde Qín Shî Huángdì og blev forfulgt og fanget af Lî Xìn, findes i Shî jì, kapitel 86, s Den er oversat af Watson (1993, bd. 1, s ). gù Hændelse, uheld; årsag; oprindelig; førhen; forhenværende; derfor. Huáilî Sted 10 lî sydøst for Xïngpíng amt, Shânxï (Tán Qíxiäng, 15 16(4)4). 2 xî Flytte (bopæl); blive forflyttet. shìshì Gennem generationer. 91. shè Skyde med bue og pil. shòushè Videregive kunsten at skyde med bue og pil Xiào Wéndì Xiöngnú Kejser, reg f.v.t. Folkeslag, der i oldtiden var bosat nord for Kina. Forholdet til dette krigeriske folkeslag udgjorde et af de største politiske og militære problemer i Hàn-tiden, se Cambridge history, s. 383ff. Xiäoguän Et af de fire pas til Guänzhöng, området indenfor passene. Sydøst for Gùyuán amt, Níngxià (Tán Qíxiäng, 33 34(5)9). yî liáng... ; i egenskab af. God og ærlig. jiä Familie, husholdning; en person med specialviden. Ifølge kommentaren betød liángjiä en familie, som ikke praktiserede medicin, trolddom, handel eller håndværk. cóngjœn Melde sig til militær tjeneste. 13. jï Angribe; slå. Hú (Almen betegnelse for nomadiske folk nord og vest for Hàn riget). 3 yòng Anvende; på grund af. shàn qí shè 2. shä shài shôu lû láng zhöngláng God; venskab; dygtig til; kærlighed. Ride, sidde overskrævs (på noget); kavallerist; hest; (måleord:) hest og rytter. Dræbe; kæmpe; fjerne; reducere; hurtig. Hoved. Tage til fange; en fange, krigsfange; en slave; være slave; (nedsættende udtryk for en fjende); (nedsættende udtryk for et etnisk mindretal). Fællesbetegnelse for personer, der var ansat på prøve i kejserpaladset forud for egentlig ansættelse i den offentlige administration. Stod for sikkerheden i de offentligt tilgængelige dele af paladset; holdt vagt ved porte og døre og beskyttede kejseren når han forlod paladset i sin bærestol. Láng var opdelt i tre korps, og (Bielenstein). Henviser sandsynligvis til et af de tre ovennævnte korps. angiver også den højeste af de tre lønrammer, som var inddelt i:,, (Bielenstein). cóngdì Yngre fætter med samme familienavn. 13. April 24, :42 pm April 24, :42 pm

15 4 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 5 Lî Cài (Han bliver nævnt igen på linie 58 og 85). mêngshòu Vilde dyr. yì Også. Sætningen skal sandsynligvis forstås som: jië wûqí Alle, begge; sammen, samtidig. Modig bereden soldat. chángshì Forkortelse for eller. En blandt flere ekstraordinære titler, der blev tildelt kejserens nærmeste rådgivere og ledsagere. For det meste besad disse personer sideløbende regulære embeder. Eunukker blev ikke tildelt sådanne ekstraordinære titler. Om denne positions udvikling til et regulært embede i løbet af Østlig Hàn se Bielenstein. qí chángshì Antagelig det samme som chángshì qí, regular mounted attendant (Bielenstein). zhì Lønramme; orden, rækkefølge. shí Sten; (antikt mål for rumfang, i Hàn-tiden ca. 20 liter). En embedsmands rang blev udtrykt som en tænkt mængde korn i løn. En nærmere beskrivelse af systemet findes i Bielenstein, s. 4 5, cháng cóngxíng 4 chöng Slå, angribe. xiàn chöngxiàn (perfektivt tempus); engang; smage (på noget); =, altid. At følge. [Her tilsyneladende i en særlig betydning, at ledsage kejseren ] ; fælde; fjendtlig position. Angribe og indtage en fjendtlig stilling. zhéguän Bryde gennem en port (M 5: 144). jí Forfølge og fange; nå; nå frem til; da; inddrage; være lige så god som; og. gé Slå ihjel; være (en situation) voksen, magte. [På den kejserlige jagtekspedition] blev der angrebet positioner, brudt igennem porte, og dræbt vilde dyr. (Jagtekspeditionerne tjente også som militære øvelser.) Samme sætning lyder i Hàn shœ (p. 2439): [ géshä Dræbe.] [Xiào] Wén-dì xï zî yù yùshí rúlìng däng dàng 2. Beklage; beklagelig; sætte højt, elske; beklage; det er en skam. Spædbarn; søn; (ærende betegnelse for en mand, f.eks. Kôngzî, Confucius); filosof; (høflig 2. persons pronomen). At møde; ramme. (Tilsyneladende, blive født på det rette tidspunkt ). Adlyde ordre; hvis, antaget. Modsvare hinanden; modstå; i retning af; være lig med; forhindre; udstå, foretage; overtage kommandoen; burde; dømme, straffe; kun; foregående; til/på (en bestemt tid); erklære skyldig, dømme til (en straf); svare til; passende; anse for; fejlagtigt antage for. Gäo-dì = Gäozû, Hàn-dynastiets grundlægger, regerede f.v.t. hù Hus; husholdning, familie. wàn hù hóu En markis, hvis len har en befolkning på husholdninger. 1. April 24, :42 pm April 24, :42 pm

16 6 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 7 qî Hvordan (retorisk); mener du virkelig at ; det kunne være at ; kan det være at ; burde, anvendt som qí. (Fuller, s. 83; Pulleyblank, s ). zú... ; tilstrækkelig (Pulleyblank, s. 42). dào Vej; tale om. 5 zäi (Udråbs-finalpartikel) (Fuller, s. 83; Pulleyblank, s. 146). 6 jí 4. Xiào Jîng [-dì] chœ lì Lôngxï 1. dœwèi xî 2. qíláng jiàng Kejser, reg f.v.t. I begyndelsen; for første gang; fornylig, lige. Grundlægge, etablere; hurtigt; rejse (noget); bestige kejserens eller fyrstens position, trone. Den militære ansvarshavende i et kommandantur. Han var ansvarlig for militsen ( ), bekæmpelse af banditer, træningsmanøvrer i den 8. måned, inspektion af befæstninger og varselstårne. var underordnet tàishôu ( 8) (Bielenstein). [General of Mounted Gentlemen]. Wú Chû jœn shí, Wú og Chû hærenes tid, refererer til opstanden i 154 f.v.t., der blev ledet af fyrsterne over Wú and Chû; se Cambridge history, s xiäoqí dœwèi tàiwèi [Commandant of Resolute Cavalry]. Den øverste ansvarlige for militæret, en af sän göng ( 61). (Bielenstein). [Zhöu] Yàfœ (Han har en biografi i Shî jì, juàn 57, s ff). 7 qû Erobre, bemægtige sig; tage; vælge; opnå (brugt som dé ). qí xiân göngmíng Flag, banner. At vise. Dåd og berømmelse. Chängyì Sted 60 lî nord for Yôngxiœ, Jiängxï (Tán Qíxiäng, 19 20(3)5). Liáng [guó]... ; Hàn fyrstendømme, nær Shängqiœ, Hénán (Tán Qíxiäng, 19 20(4)4). wáng 1. shòu Give, tildele. jiängjœn General. 1. yìn huán xuán hái Segl; indtryk; trykke. Vende tilbage; genetablere; genkalde; se tilbage på; levere tilbage; betale, indlevere; gengælde; tværtimod, i stedet for; forudsat at; rotere, snurre; adræt; øjeblikkeligt; igen; stadig; ikke desto mindre; ydermere; eller; enten... eller. Historien om, at Lî Guâng skulle have taget imod et segl af fyrsten af Liáng, er ellers ukendt. shâng xíng háng xî 2. Belønne; belønning. Gå; rute; flytte; iværksætte (en politik o.s.v.); opførsel; foretage en inspektionsrejse; vej; rækker, optog; (gammel militær enhed); beskæftigelse, kald; sted hvor der drives forretning; anciennitet. April 24, :45 pm April 24, :45 pm

17 8 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 9 Shànggû [jùn] tàishôu Xiöngnú 2. rì Kommandantur i Huáilái amt, Hébêi (Tán Qíxiäng, 27 28(3)2). Øverste ansvarlige for alle civile og militære forhold samt straffe- og civilret i en jùn. Opr., 148 f.v.t ændret til. Lønramme (Bielenstein).... ; dagligt. 8 I denne sætning synes yî at være uforståeligt. Hàn shœ versionen udelader sætningen. Udtrykket rìyî må antageligt forstås som et binomen med betydningen dagligt. hézhàn diânshûguó Göngsœn Húnyé (eller Kœnyé) shàng qì cáiqì wúshuäng zì fù Føre krig, slås, strides. Ansvarlig for missioner, delegationer og gidsler fra fremmede stater. Fra 121 f.v.t. ansvarlig for de nye protektorater Hàn-staten oprettede som bufferzoner langs grænsen mod nord og nordvest. Lønramme (Bielenstein). (Man ved stort set ikke noget om ham).... ; kejseren. Græde; tårer. Evner og energi. Usammenlignelig, uden sidestykke. Selv; begynde; naturlig; følge.... ; støtte sig til, stole på. néng Evne, talent; være god til, kunne. shù shû shuò Antal; nogle; aritmetik; regelmæssighed; skæbne; tælle; lû 3. dízhàn kông gentagent. Kæmpe direkte mod. Bange; frygte; true. 9 wáng Flygte; flygtet, undveget; undtagen; miste; dø; død; blive besejret; uddø; glemme; wú = ; (svar:) nej. xî 2. Shàng jùn Kommandantur i nærheden af Yán än og Yúlín, Shânxï (Tán Qíxiäng, 17 18(4)7). cháng 3. tàishôu 7. I Hàn shœ versionen er de næste 31 tegn, fra til, forkortet og flyttet til starten af linie 22, foran. zhuân zhuàn biänjùn Lôngxï 1. Bêidì [jùn] Yànmén [jùn] Fremsende, sende; give videre; forflytte (fra et embede til et andet); skifte; skiftevis. snurre, rotere. Grænse-kommandantur; grænsområdet i al almindelighed. 23. Kommandantur i det østlige Gänsù og sydlige Níngxià (Tán Qíxiäng, 17 18(6)5). =, kommandantur i det nordlige Shänxï (Tán Qíxiäng, 17 18(2)10). April 24, :45 pm April 24, :45 pm

18 10 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 11 Dài jùn 10 Yúnzhöng [jùn] Kommandantur i den nordlige del af den nuværende Hébêi provins (Tán Qíxiäng, 17 18(3)12). Dài var et fyrstendømme (guó ) fra begyndelsen af Hàn indtil 143 f.v.t., derefter en kommandantur (jùn ). Kommandantur i Indre Mongoliet (Tán Qíxiäng, 17 18(2)10). lìzhàn Føre intens krig. 12. míng Navn; navngive; betegne; ry, berømmelse; berømt. Xiöngnú 2. dà rù 11 Shàng jùn 9. Tiän zî shî zhöng guìrén... ; i stort omfang, rigeligt. Gå ind, træde ind; trænge ind; modtage. Himlens søn, kejseren. (Pivotalverbum:) sende; lade, forårsage. Særlig betroet hofmand. cóng, zòng 13. [Her antageligt, ledsage.] jiäng, jiàng 1. lè lëi xíbïng jï 2. Hovedtøj, bidsel; ride en hest i gallop; holde en hest tilbage; kontrollere; lægge bånd på; befale (over); tvinge (ngn. til ngt.); binde stramt. Parallelteksten i Hàn shœ har. Eksercere soldater; være dygtig i militære discipliner. zòng Sende (tropper); frigive, løsne; omfattende; strække opad; selv hvis; lodret. [Her, ifølge kommentaren, at tage en ridetur.] 12 zhàn At kæmpe; krig, slag. Yû zhàn skal forstås som, kæmpede med dem. huánshè Dreje kroppen og skyde shäng zhöng guìrén 11. shä, shài 3. qí 3. qiê jìn zôu bì shè 2. diäo Såre (fysisk).... ; lige ved, næsten. (Se Pulleyblank, s. 121.) Fuldstændig; bruge fuldt ud; opbrugt; besidde fulstændigt; fuldstændigt, alt; ekstremt; presse til det yderste; indtil; dø. Løbe; gallopere; flygte; jage væk; skynde sig hen mod; gå hen mod; forfølge. Sikkert; burde, skulle.... ; ørn. 13 suì Tunnel; vandvej; nå; lykkes med; fremme, anbefale; forsinke, tøve; i sidste ende, til slut; derpå. cóng zòng = 11. chí Følge; adlyde; forfølge; deltage i; fra; tillade; sædvanligvis; tage (en bestemt metode) i anvendelse; ledsager; rang af udsending; slægtning på fædrene side; underordnet; Gallopere; køre hest og vogn hurtigt; løbe; forfølge. April 24, :45 pm

19 12 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 13 wáng, wú 9. chén Stille op, ordne; bù bùxíng xíng, háng 7. shù, shû, shuò lìng zhäng yì shënzì Skridt; tage et skridt; gå; til fods; (længdemål, i Hàn-tiden ca. 138 cm). Rejse til fods. 8. (Pivotalverbum:) beordre; hvis, ifald; giv en ordre; en ordre; lov, forordning. Sprede ud; strække ud; udvide; vise frem. Vinge (på en fugl eller et insekt); (en hærs) flanke; assistere. Selv, i egen person. bî han, de, o.s.v.; den anden part; det der, de der;,. 14 shä, shài 3. shëngdé guô diäo 12. fù shàng mâ wàng qí 3. yòu yòuqí Tage levende.... ; som ventet, faktisk. Binde; reb. Stige til hest; ride en hest; begynde; en særlig god hest. Skue, se fra afstand; forvente; håbe. Lede; bedrage; påvirke; lokke; lokkemad. Rytter sendt ud som afledningsmanøvre. 15 jïng Alarmere, opskræmme. zhèn kông 8. chí 13. kampformation; danne en kampformation. huánzôu Vende om og flygte wú qù shù, shû, shuò Jeg, vi, min, vores. Forlade; tidligere; i en bestemt afstand fra; fjerne; afvise; skille; tabe. 8. lî Landsby; at bo; (længdemål, i Hàn-tiden ca. 400 m). qí zôu 12. zhuï shè 2. wô lì 6. jìn 12. liú bì 12. yòu 14. gân jï 2. Forfølge; følge; spore, følget sporet af; mindes. Jeg, vi, min, vores. Blive på et sted; opfordre til at blive; tilbageholde. Tapper; vove, driste sig til. 17 dào Ankomme til; tage hen til; = ( 47).

20 14 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 15 chén, zhèn 15. báimâ jiàng (En Xiöngnú officerstitel). lî 15. suô zhî jiê... ; cirka. Standse; fod. Skære op; flække; revne; løsne; ophæve (et forbud); dele op; sprede; fjerne; fortolke, forklare; forstå, fatte; xiè =, løs, slap; slappe af. än lû 3. jìn jí jí Saddel; sadle op. På kort afstand, tæt på; komme tæt på.... ; hvis, antaget. Kritisk, presserende; utålmodig, hurtig; uheld, nødstilfælde. nài hé = hvordan skal det klares. NB: jìn zôu 12. shì yòng jiän yì Hú 2. qí 3. At vise, meddele (GSR 553a).... ; for at. suì 13. jï 2. Stærk, hård; noget stærkt eller hårdt; beslutsom, målrettet; at styrke; fastholde; regne med. Et ønske; mening; (ansigts-) udtryk; syn (på en sag); forvente. 19 hù Beskytte; holde skjult, dække over; værne om, passe på; befale, inspicere (egne tropper). shàng mâ 14. yú bën shä, shài 3. fù huán, xuán, hái zhì Resterende; omtrent, cirka; efter, udover. Løbe, galopere, skynde sig, ile; løbe bort; ivrig. Vende tilbage; levere tilbage; rapportere; svare; gengælde; igen. 7. zòng, zöng 11. Ankomme til; ankomme; grundig; ekstrem; i ekstrem grad; bedst; storartet. 20 wò =. Ligge ned og sove; ligge, lægge sig ned; ligge udstrakt; lægge (ngt.) ned; leve afsondret. huì mù zhöng guài gân 16. jï ; hænde; ske; tilfældigvis. Solnedgang, aften; sent; forfalde, synke. Slutte, fuldføre; dø; afskære fra, afbryde; i sidste ende, når alt kommer til alt; fra start til slut, fuldstændigt; (aspektpartikel), allerede. Mærkelig, underlig; betragte som underlig. yèbàn Midt om natten. 36. yîwéi Antage, formode. (Se Pulleyblank, s. 49). fú Ligge på maven; skjule, ligge i baghold; baghold; = overgive sig; besejre, beundre;....

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn Gruppe 1 Dette bruges når handlingen er kortvarig, finder sted få gange, hvis man vil være høflig F.eks. Nimen kankan. F.eks: Congming de - den intelligente. Bestemmer substantivet. ge=det mest brugte

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777 Studietur til Kina, januar 2013 Dato: 2. januar 2013 Rejseplan: Afrejse d. 12/1 2013 afgang kl. 21.05. Vi mødes i Terminal 3 kl. 18.30. Ankomst kl. 13.05 (d. 13.). SAS-flynr.: SK 995. Reservationsnr. 375PRM.

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

AT RIDE LÆR. På en let måde. Atelier. Jane Holderness-Roddam. Lær ridningens grundlæggende principper og føl dig sikker som rytter på bare to dage.

AT RIDE LÆR. På en let måde. Atelier. Jane Holderness-Roddam. Lær ridningens grundlæggende principper og føl dig sikker som rytter på bare to dage. Lær ridningens grundlæggende principper og føl dig sikker som rytter på bare to dage. Find ud af, hvordan du kan kommunikere med din hest og få den til at gøre, hvad du vil have den til. Følg de let forståelige

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

DEN GULE KEJSERS KLASSIKER OM INDRE MEDICIN KLASSIKEREN OM DE VANSKELIGE OMRÅDER. NordØsten NordOsten Books. Huang Di Nei Jing.

DEN GULE KEJSERS KLASSIKER OM INDRE MEDICIN KLASSIKEREN OM DE VANSKELIGE OMRÅDER. NordØsten NordOsten Books. Huang Di Nei Jing. DEN GULE KEJSERS KLASSIKER OM INDRE MEDICIN Huang Di Nei Jing og KLASSIKEREN OM DE VANSKELIGE OMRÅDER Nan Jing Oversat af Hugo Hørlych Karlsen NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk Kolofon Den Gule

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk.

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Kinesisk Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761614155 Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4

Læs mere

Den gamle togkonduktør

Den gamle togkonduktør SANDSYNLIGHEDSREGNING OG LOGIK SVÆR Den gamle togkonduktør Grubleren En pensioneret togkonduktør går en gang i døgnet en tur med sin hund. Han kommer altid forbi broen over banen og altid på et tilfældigt

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Kinesisk med 50 nemme skrifttegn

Kinesisk med 50 nemme skrifttegn Kinesisk med 50 nemme skrifttegn 上 Hæfte 1 三 个 大 人 入 山 太 大 人 工 土 木 2013 Niels Mejlhede Jensen, Danmark 田 Tián (English: Qian Tian), Nanjing 2 人 叫 白 Kinesiske skrifttegn: 50 nemme tegn 人 叫 白 Med denne lille

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere