Klassisk kinesisk læsebog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassisk kinesisk læsebog"

Transkript

1 Klassisk kinesisk læsebog Li Guangs biografi i Shi ji med noter og gloser for studerende Donald B. Wagner og Thomas Meldgaard Med et bidrag om kanbun for japanskstuderende af Mikkel Lotz Felter Udkast, , Tilladelse gives til at downloade, printe og kopiere denne bog til ikke-kommercielle formål, med den betingelse, at den ikke forkortes, udvides eller på anden måde ændres uden specifik tilladelse.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning i Bibliografi vii Ri shôgun retsuden fortællingen om Li Guang som kanbun xi Kort xxi Gloser og noter 1 Indeks til gloserne 61 Teksten T1 Donald B. Wagner Denne lærebog er beregnet til brug i anden halvdel af et étsemesters introduktionskursus i klassisk kinesisk. Den forudsætter, at den studerende har haft mindst ét års undervisning i moderne kinesisk og har fået en introduktion til de basale grammatiske strukturer i klassisk kinesisk. Bogens tekst er biografien over General Lî Guâng, som levede i det 2. århundrede f.v.t. og blev berømt for sin krigsdåd, især i kampen mod Hàn-dynastiets nomadiske fjender i grænselandet mod nord og nordvest. Biografien findes i Shî jì (Historikerens optegnelser) af Sïmâ Qiän (ca. 145 ca. 90 f.v.t.). Mulige lærebøger til den basale grammatiske introduktion er: Dawson, Raymond: A new introduction to Classical Chinese. Oxford: Clarendon Press, Shadick, Harold: A first course in literary Chinese. 3 bd., Ithaca & London: Cornell University Press, Lektion Fuller, Michael: An introduction to literary Chinese. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Asia Center, Lektion Ingen af disse er uden problemer. Dawson har nogle direkte fejl i grammatikken; Shadicks grammatik er noget gammeldags og ikke specielt nem at læse; Fullers grammatik er mere moderne, men bogen er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet eller studentervenlig. Mens vi venter på en bedre introduktionsbog anbefaler jeg Shadick til selvstudium, mens lærere vil måske vælge at bruge Dawson eller Fuller som lærebog og afhjælpe bogens mangler i undervisningen. Efter en sådan introduktion til de store linier i klassisk kinesisk grammatik kan man fasttømre og udvide forståelsen ved at læse en forholdsvis lang og samenhængende tekst, som ikke er for svær. Lî Guâng s biografi er valgt her fordi den er en spænd- ii April 30, :47 am iii April 30, :47 am

3 iv KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING v ende historie, som kan holde de fleste studerendes interesse fanget på trods af det besvær og den midlertidige frustration, der er en naturlig del af at lære et nyt sprog. Teksten står på s. T3 T14, reproduceret fra en moderne udgave. 1 Gloser og noter til teksten står på s. 1 60, og der er en indeks til gloserne på s Gloselisten er temmelig omfattende, den medtager også nogle af de mest almindelige tegn, og det er ikke meningen, at de studerende skal slå særlig meget op i ordbøger. Men når man slår noget op skal man være opmærksom på, at ordbøger over moderne kinesisk duer dårligt til klassisk kinesisk. Det er to forskellige sprog, mange ord har skiftet betydning. Et enkelt eksempel er zài, som på klassisk kinesisk betyder to gange. Den betydning finder man slet ikke i en moderne kinesisk ordbog, og den primære moderne betydning, igen, ses ikke i klassiske tekster. Den forskel har ført til mange latterlige fejloversættelser af studerende og en gang imellem af forskere, som burde vide bedre. Og zài er kun ét af hundreder af falske venner i klassisk kinesisk. En fyldestgørende kinesisk engelsk ordbog for klassisk kinesisk findes ikke, men jeg anbefaler nybegyndere at bruge denne: Mathews, R. H.: Mathews Chinese English dictionary. Orig. 1931; rev. udg. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Mange senere genoptryk. Den er utilfredsstillende, blandt andet fordi den blander moderne og klassiske betydninger sammen i én pærevælling, men for ikke så mange år siden var den standardordbogen for både moderne og klassisk kinesisk. En af mine studiekammerater navngav i 1968 sin søn Mattias efter den. I dag bruges Mathews ikke særlig meget, da vi har meget bedre kinesisk engelsk ordbøger (og en kinesisk norsk) for moderne kinesisk, og nogle fremragende kinesisk kinesisk ordbøger for klassisk kinesisk. Desværre plejer nybegyndere i klassisk kinesisk endnu ikke at kunne tilstrækkelig meget moderne kinesisk til at bruge disse klassiske ordbøger, og derfor er jeg nødt til at anbefale brugen af Mathews. Hvis man er interesseret i at gå videre med klassisk kinesisk skal man dog hurtigst muligt gå over til de kinesiske ordbøger og vænne sig til at bruge dem. I gloselisten har vi oversat definitionerne fra kinesiske ordbøger og opslagsværker. Det har været svært at bestemme, hvor mange af et ords betydninger skal 1. Shî jì, kritisk udg., 10 bd., Bêijïng: Zhönghuá Shœjú, Juàn 109, s med, og generelt har vi nok medtaget for mange. For at lette forvirringen lidt har vi ofte indsat en hånd, der peger på den betydning, der gælder, første gang ordet bliver brugt i teksten. Der er også nogle steder, hvor vi kun medtager en usædvanlig betydning. I disse tilfælde skriver vi... ; foran definitionen for at markere, at en eller flere mere almindelige betydninger er udeladt. Den udtale, som vi angiver for et tegn, er den som ses i moderne kinesiske ordbøger over klassisk kinesisk. Vesterlandske ordbøger, lærebøger og studier giver tit nogle ældre udtaler, som ikke længere følges i Kina (fastland, Táiwän, Hong Kong). For eksempel har man tidligere udtalt tegnet qí når det er et verbum, at ride, og jì når det er et substantiv, en ridder, men i Kina i dag læses tegnet qí i begge betydninger. Mange vesterlandske lærere og forskere holder fast ved de gamle udtalemåder, mens vi synes det er mere fornuftigt at følge hvad kineserne gør i dag. En utrolig vigtig bog for alle, der beskæftiger sig med klassisk kinesisk, er: Pulleyblank, Edwin G.: Outline of Classical Chinese grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, Den er langt den bedste beskrivelse vi har på engelsk af det klassiske sprog som helhed, den er ikke svær at læse, og den er nem at slå op i. I noterne citerer vi den tit. Forståelsen af en klassisk kinesisk tekst kræver viden om den sammenhæng, den er skrevet i. Dette gælder selvfølgelig for alle sprog, men i særlig høj grad for klassisk kinesisk, hvor ordene har mange betydninger og der ikke er bøjninger, der gør en sætnings struktur synlig. Meget tit kan en sætning analyseres grammatisk på flere vidt forskellige måder, og det er kun læserens viden om, hvad teksten drejer sig om, der gør det muligt at vælge den rigtige analyse. Derfor er det vigtigt, når man begynder på Lî Guângs biografi, at vide noget om Hàn-Kinas kultur og historie. Som et minimum må man læse eller genlæse kapitlet om Hàn-perioden i en lærebog i Kinas historie. Det vil også være en god ide at læse denne bog: Pirazzoli-t Serstevens, Michèle: The Han Dynasty, tr. by Janet Seligman. New York: Rizzoli., Den er ganske god, og let læst. En god bog at slå op i, som vi tit henviser til i noterne, er: April 30, :47 am April 30, :47 am

4 vi KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING vii The Cambridge history of China, vol. 1: The Ch in and Han empires, 221 B.C. A.D Cambridge University Press, Embedstitler er fra mange synsvinkler uinteressante, men læseren er nødt til at tage stilling til dem og finde rimelige oversættelser. Der forekommmer mange af dem i teksten. Han-dynastiets forvaltningssystem er beskrevet i detaljer i en kedelig men uundværlig bog: Bielenstein, Hans: The bureaucracy of Han times. Cambridge University Press, Den giver bl.a. en næsten komplet liste over Han-dynastiets embedstitler med forslag til engelske oversættelser. Vi tager de væsentligste informationer med fra Bielenstein, og giver hist og her forslag til danske oversættelser. Det bedste opslagsværk for stednavne er: Tán Qíxiäng (red.): Zhöngguó lìshî dìtújí. Dì èr cè: Qín, Xï Hàn, Döng Hàn shíqï Shànghâi: Dìtú Chœbânshè, Engelsk titel: The Historical atlas of China. Vol. 2: Qin Dynasty period; Western Han and Eastern Han Dynasties period. I noterne giver vi cirka-lokaliseringer for alle stednavne, oftest efter denne bog. Alle stednavne i teksten er også vist på kortet, s. xxi. Shî jì er en spændende bog, værd at læse mere om og fra. Vi har taget en del oversættelser og studier med i bibliografien s. viii x, men man kan starte med afsnittet om den i denne bog: Watson, Burton: Early Chinese literature. New York & London: Columbia University Press, S En hel del af Shî jì-teksten blev kopieret ind i en anden vigtig historisk bog, Hàn shœ, af Bän Gù (32 92 e.v.t.). 2 Bän Gù ændrer tit i teksten, åbenbart for at gøre den mere forståelig, og det kan være nyttigt at se på denne paralleltekst når Shî jì-teksten er svær at forstå. I noterne citerer vi nogle af de mest interessante varianter i Hàn shœ-teksten. Der findes mindst to gode oversættelser af Lî Guângs biografi i Shî jì: Watson, Burton (overs.): Records of the Grand Historian: Han Dynasty II. Rev. ed. Hong Kong & New York: Columbia University Press, S Bâihuà Shî jì. 2 bd., Chángshä: Yuè-Lù Shœshè, Bd. 2, s Man kan bruge én eller begge som hjælp mens man læser teksten det er ikke snyd, bare sund fornuft. Man kan f.eks. læse linier, gøre et godt forsøg på at forstå dem uden oversættelsen, og derefter checke sin forståelse mod oversættelsen. Når det viser sig, at man ikke er kommet til samme forståelse som oversættelsen, kan man så bruge noget tid på at spekulere over, hvordan oversætteren har tænkt. Ingen af oversættelserne er 100% korrekt, og en studerendes afvigende opfattelse er ikke altid forkert. Når man på denne måde er nået til en forståelse af et stykke af teksten vil det være en god ide at læse det højt nogle gange for at få både gloserne og de grammatiske strukturer til at sidde fast. Det er vigtigt at læse højt ellers er det for nemt at snyde.... Denne bog startede som et sæt håndskrevne gloser, på engelsk, som jeg et par gange i 1980 erne brugte i undervisning i klassisk kinesisk for noget viderekomne. Thomas Meldgaard oversatte gloserne til dansk og supplerede med mange flere gloser og noter, så de kunne bruges af begyndere. Jeg har i efterårssemestrene 1999 og 2000 brugt dem i begynderundervisning ved Asien-Instituttet, Københavns Universitet, og i den process suppleret med endnu flere gloser og noter. Vi vil gerne takke alle de studerende, der har været med til at rette denne bog til og gøre den så korrekt og brugelig, som den nu en gang er. En bog som denne er en stor bunke detaljer, og vi er meget bevidste om, at der må restere mange fejl og mangler. Lærere og studerende, som bruger bogen, opfordres hermed til at sende kritik og forbedringsforslag om stort og småt til os, for eksempel til adressen 2. Hàn shœ, kritisk udg., 12 bd., Bêijïng: Zhönghuá Shœjú, Juàn 54, s April 30, :47 am April 30, :47 am

5 INDLEDNING ix Fuller, Michael: An introduction to literary Chinese. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Asia Center, Bibliografi Allen, Joseph Roe III: An introductory study of narrative structure in Shi ji, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1981, 3.1: Bâihuà Shî jì. 2 bd., Chángshä: Yuè-Lù Shœshè, Bielenstein, Hans: The bureaucracy of Han times. Cambridge University Press, Bodde, Derk: Statesman, patriot, and general in ancient China: Three Shih chi biographies of the Ch in dynasty ( B.C.) Chavannes, Édouard (tr.): Les mémoires historiques de Se-ma Ts ien. 6 vols., Maisonneuve, Paris, t. 1, 1895; t. 2, 1897; t. 3, 1898; t. 4, 1901; t. 5, 1905; t. 1 5 repr. Paris: Maisonneuve, T. 6, ed. and completed by Paul Demiéville, Max Kaltenmark, & Timoteus Pokora, T. 1, pp. i ccxlix: Introduction. Cohen, Alvin: Avenging ghosts and moral judgement in ancient Chinese historiography: Three examples from Shi ji. S. i Sarah Allan & Alvin P. Cohen (red.): Legend, lore and religion in China: essays in honor of Wolfram Eberhard on his seventieth birthday. San Francisco: Chinese Materials Center, Dawson, Raymond (tr.): Sima Qian: Historical records. Oxford University Press, (Oversætter kapitlerne om Qin). Dawson, Raymond: A new introduction to Classical Chinese. Oxford: Clarendon Press, Durrant, Stephen W.: Self as the interaction of traditions: The autobiographical writings of Ssu-ma Ch ien, Journal of the American Oriental Society 1986, 106.1: Durrant, Stephen: Ssu-ma Ch ien s conception of Tso chuan, Journal of the American Oriental Society 1992, 112.2: Durrant, Stephen: The cloudy mirror: Tension and conflict in the writings of Sima Qian. Albany, NY: SUNY Press, Dzo, Ching-chuan: Sseu-ma Ts ien et l historiographie chinoise. Paris Hardy, Grant R.: Form and narrative in Ssu-ma Ch ien s Shih-chi, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1992, 14: Hervouet, Yves: La valeur relative des textes du Che-ki et du Han-chou. Mélanges de sinologie offerts à Monsieur Paul Demiéville. 2 vols., Paris Vol. 2, s : Ho Ping-ti: Records of China s grand historian: Some problems of translation, Pacific affairs 1963, 36.2: Hulsewé, A. F. P.: The problem of the authenticity of Shih chi 123, the memoir on Ta Yüan, T oung-pao 1975, 61: Karlgren, Bernhard: Sidelights on Sï-ma Ts ien s language, Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin 1970, 42: Konrad, N. I.: Polybius and Ssu-ma Ch ien, Soviet sociology 1967, 5.4: Lai Chi-kong: Ssu-ma Ch ien as a Confucian historian, Chinese culture 1987, 28.1: Loewe, Michael: [anmeldelse af flere oversættelser af Shi ji], T oung-pao 1998, 84.1/3: Lu Zongli: Problems concerning the authenticity of Shih-chi 123 reconsidered, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1995, 17: Maspero, Henri 1925 Le roman de Sou Ts in, s i Études asiatiques publiées à l occasion du vingt-cinquième anniversaire de l École Française d Extrême-Orient. Paris: Librairie Nationale d Art et d Histoire. Mathews, R. H.: Mathews Chinese English dictionary. Orig. 1931; rev. udg. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Mange senere genoptryk. Nienhauser, William H.: Historians of China, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1995, 17: Pirazzoli-t Serstevens, Michèle: The Han Dynasty, tr. by Janet Seligman. New York: Rizzoli., Pokora, T.: [anmeldelse af en russisk oversættelse af Shî jì], Orientalistische Literaturzeitung 1980, 75.4: Pulleyblank, Edwin G.: Outline of Classical Chinese grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, Shadick, Harold: A first course in literary Chinese. 3 bd., Ithaca & London: Cornell University Press, viii April 30, :47 am April 30, :47 am

6 x KLASSISK KINESISK LÆSEBOG Steinen, D. von den: Das 61. Kapitel des Schï Gi deutsch: Zur Geisteshaltung von Si-ma Tsién, Sinica 1933, 8: Tán Qíxiäng (red.): Zhöngguó lìshî dìtújí. Dì èr cè: Qín, Xï Hàn, Döng Hàn shíqï. Shànghâi: Dìtú Chœbânshè, Engelsk titel: The Historical atlas of China. Vol. 2: Qin Dynasty period; Western Han and Eastern Han Dynasties period. The Cambridge history of China, vol. 1: The Ch in and Han empires, 221 B.C. A.D Cambridge University Press, Wang Zhongshu: Han civilization. New Haven & London: Yale University Press, Watson, Burton (overs.): Records of the Grand Historian. Rev. udg., 3 bd., Hong Kong & New York: Columbia University Press, Watson, Burton: The Shih chi and I, CLEAR [Chinese literature: Essays, articles, reviews] 1995, 17: Watson, Burton: Early Chinese literature. New York & London: Columia University Press, S : History. Watson, Burton: Ssu-ma Ch ien, Grand Historian of China. New York: Columbia University Press, Ri shôgun retsuden fortællingen om Li Guang som kanbun Mikkel Lotz Felter Fordringerne for at aflægge afsluttende sprogprøve i klassisk japansk ved Københavns Universitet omfatter et pensum på 10 normalsider kanbun svarende til længden af Sima Qians biografi om Li Guang. Det følgende giver derfor som et supplement til lærebogens kinesiske del en kort indføring i, hvordan teksten kan anskues fra en japansk synsvinkel. Afsnittet slutter med en fortegnelse over kanbun-relevant litteratur tilgængelig i København. Denne fortegnelse gentager ikke værkerne nævnt i den foranstående kinesiskorienterede bibliografi, og tilsvarende indeholder dette afsnit ikke et egentligt glossar, da et sådant kan findes ovenfor. Det følgende er med andre ord ikke beregnet til at blive anvendt løsrevet fra de forudgående dele af bogen. Hvad er kanbun? I snæver forstand betyderer kanbun (også transskriberet kambun) ikke andet end poesi og prosa skrevet på klassisk kinesisk af kinesere eller andre folk, primært japanere og koreanere. Som i det følgende bruges ordet imidlertid ofte synonymt med kanbun kundoku, der er den traditionelle japanske metode til at læse de pågældende tekster med japanificeret udtale og grammatik. Kanbun har således fra første færd i første række været et skriftligt sprog. Kanbun-tekster kan opdeles i tre typer efter deres fremtrædelsesform: 1. hakubun, dvs. den rå kinesiske tekst uden hjælpetegn, 2. udgaver med hjælpetegn og 3. kakikudashibun, hvor alle tegnombytninger er gennemført og endelser tilføjet. Kakikudashibun fremstår på overfladen som en almindelig japansk tekst. April 30, :47 am xi April 30, :47 am

7 xii KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xiii Om end kangaku (kinesiske studier) ikke længere nyder samme fortrinsret i det japanske undervisningssystem som i Edo-tiden, undervises der fortsat i kanbun i gymnasierne, og et minimum af kendskab til denne sprogform kan derfor siges at være en del af det japanske dannelsesbegreb. Ved at lære at læse kanbun opnår man som japanskstuderende konkret tre ting: For det første får man en måske fortegnet, men alligevel direkte adgang til klassiske kinesiske tekster, hvorved et enormt kulturdyb åbner sig selv tekster skrevet i Korea kommer i princippet inden for rækkevidde. (For kinesiskstuderende vil beherskelse af kanbun i øvrigt tilsvarende give bedre muligheder for at bruge japanske tekstudgaver af klassikerne.) For det andet får man adgang til den meget store mængde japanske tekster, der er skrevet og beregnet til at blive læst som kanbun: både klassisk litteratur og historiske kilder som fx officielle dokumenter forfattet helt frem til den amerikanske besættelse. Som eksempel på skønlitteraturen kan man nævne Rai San yôs Nihon gaishi. For det tredie får man bedre indsigt i japansk sproghistorie, idet kanbun har haft meget stor indflydelse på udviklingen af både moderne og klassisk japansk: Som et medium opstået til at slå bro mellem to meget forskellige sprog gav det stødet til en lang række nyudviklinger i målsproget, klassisk japansk, og mange af de derved opståede konstruktioner lever stadig i bedste velgående.... Genetisk som oversættelsesmæssigt kan det problematiseres, hvordan kanbun skal klassificeres i forhold til japansk og kinesisk. Det giver sig selv, at klassiske kinesiske tekster skrevet af kinesere eller for den sags skyld koreanere ikke er beregnet til at blive læst som kanbun, men situationen er mere uklar, for så vidt angår tekster skrevet af japanere. Visse forskere anser de japanskskabte tekster for at være skrevet i en sprogform, der er mere klassisk japansk end klassisk kinesisk, mens andre nøjes med at betone den stærke japanske afsmitning på, hvad de fortsat anser for en form for klassisk kinesisk. Denne uklarhed, der også har konsekvenser for synet på, hvor stort et element af oversættelse, der indgår i læsningen og skrivningen af teksterne, afspejles i de mange, indbyrdes afvigende forsøg på at finde en passende engelsk betegnelse for kanbun: variant Chinese, Quasi-Chinese, Sino-Japanese m.fl. På japansk er man i de senere år begyndt at bruge betegnelsen hentai kanbun (forvansket kinesisk tekst) om de japanskskabte kanbun-tekster. Dette må indebære, at de bliver opfattet som en afart af kinesisk, men der er ikke konsensus om sagen. Uanset betegnelsen gælder det dog, at hovedparten af kanbun-teksternes vokabular er hentet fra kinesisk, mens deres grammatik står japansk langt nærmere: Syntaksen er med enkelte afvigelser rent japansk, mens morfologien er en forsimplet og i brug og betydning noget omdannet udgave af det klassiske japanske bøjningssystem. Disse forhold har to konsekvenser: 1. Klassifikatorisk antyder de, at kanbun måske kan anskues som et atypisk pidginsprog (jf. den ovennævnte brofunktion). 2. Stilistisk betyder de endvidere, at en kanbun-tekst vil have et stereotypt og hårdt, kinesisk præg sammenlignet med en tekst, der anvender japansk vokabular og fuld morfologi. Denne stil ansås for at være efterstræbelsesværdig inden for de fleste mandsdominerede områder, og dette formodes at være den afgørende grund til kanbuns tidligere udbredelse og livskraft i det japanske kulturrum. Hvordan læses kanbun? De store forskelle på kinesisk og japansk nødvendiggør omfattende modifikationer, før en mere eller mindre kinesisk tekst kan læses med japansk udtale. Dette indebærer for det første ombytning af tegnrækkefølgen, så den bringes i overensstemmelse med japansk syntaks, for det andet tilføjelse af bøjningsendelser o.a. i overensstemmelse med japansk morfologi. Udførlig omtale af metoderne til at foretage disse ændringer findes i lærebøgerne nævnt nedenfor, men her følger nogle hovedtræk. Syntaktisk er japansk et SOV-sprog, dvs. at den grundlæggende ledrækkefølge er subjekt-objekt-verbum, mens kinesisk er et SVO-sprog, dvs. grundlæggende rækkefølge subjekt-verbum-objekt. For at kunne læse en kinesisk tekst som kanbun må man derfor ombytte leddene, ikke kun verbum/objekt, men også fx kopula/subjektsprædikat og negation/prædikat. Heldigvis står relativsætninger og andre attributter dog før deres kerne også på klassisk kinesisk, men ikke desto mindre kan ombytninger på op til 5 niveauer være nødvendige. Til angivelse heraf anvendes de April 30, :47 am April 30, :47 am

8 xiv KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xv såkaldte kaeriten, der står til venstre under de tegn, der skal flyttes. I den uombyttede kanbun-tekst optræder kaeriten i omvendt rækkefølge; når rækkefølgen er bragt i orden, står de tilhørende tegn i overensstemmelse med japansk syntaks. Det betyder i praksis, at kaeriten i første række angiver overspringninger, og at man bevæger sig nedefra og op i hierarkiet. Bemærk, at visse tegn (oftest med modal betydning) må læses to gange i den japanske version. Disse kaldes saidoku moji. Dette gælder fx negationen, der læses imada... -zu, hvor sætningens prædikat står før bindestregen. Morfologisk er kinesisk i modsætning til japansk isolerende, og bøjninger findes ikke. Endelser og postpositioner må derfor tilføjes, hvilket sker med katakana skrevet til højre for det relevante tegn. For saidoku moji gælder det, at endelsen i forbindelse med tegnets anden optræden står til højre som normalt, mens en evt. endelse i forbindelse med første optræden (fx da i imada... -zu) angives til venstre. Udtalen af hele ord ses lejlighedsvis angivet, fx i forbindelse med navne, og skrives da med hiragana til højre for tegnet. I denne forbindelse må det nævnes, at der er store forskelle mellem, hvor meget de forskellige tekstudgaver formoder bekendt. Ældre udgaver er karrige med oplysningerne og giver fx sjældent udtalen af, ligesom de tit også vil undlade at markere, at det forudgående prædikat skal stå i mizenkei. Senere udgaver vil give udtalen af nogle dog kun hvis den ikke er... -zu, mens andre altid giver både udtalen og den forudgående mizenkeiform. Hvis man vælger en gammel udgave, bør den være fra efter 1912, som var det år, da de hidtil konkurrerende traditioner blev ensrettet af det japanske undervisningsministerium. Specielt om Ri shôgun retsuden Sima Qians fortælling er velegnet, når man vil læse kanbun for første gang. Den mest effektive fremgangsmåde er først at fremskaffe de(n) ønskede tekstudgave(r), Komai & Rohlichs og Crawcours lærebøger (alt dette evt. i kopi) samt en kanwaordbog. Det, at teksten er fyldigt glosseret, betyder ikke, at det er en god idé at undvære ordbogen. Det anbefales også at købe Pulleyblanks grammatik. Gennemgå dernæst Komai & Rolich under løsning af opgaverne. Suppler med videre læsning i Crawcour og Pulleyblank, da de grammatiske forklaringer ikke altid er udtømmende. Kapitel 9-10 i Komai & Rolich kan evt. udelades, da de især omhandler spørgsmål og indirekte tale, emner, der ikke er så relevante i forbindelse med denne tekst. Læs først derefter teksten det kan anbefales i første omgang at skrive en del af teksten ud i kakikudashibun og dansk oversættelse. Det giver sig selv, at det er en god ide at få hjælp af en lærer undervejs. Her følger nogle fingerpeg, der supplerer afsnittet med gloser og noter i bogens kinesiske del. Linjenumrene refererer til Fuzanbô-udgaven, jf. nedenfor. Linje Tegn Bemærkninger 1 Her tematisk postposition: wa. Læses her iu, ikke iwaku som normalt (fx linje 8). Kaeriten anbringes mellem de to led i et kompositum. Det er således sekvensen, der skal flyttes. 8 Endelsen i oshi er udeladt, da den er regelmæssig. Dette er et generelt træk ved udgaven. Læses moshi; angiver konditionalis. 8 9 ani...ya, se Crawcour s Her og mange andre steder er nari udeladt, Læses her kore, ikke no. sunawachi. 17 hikiite. 19 Saidoku moji: masa ni... -n to su. 20 ushinatte. 21 mizukara. 24 tachidokoroni, med det samme. todomaru, blive her. April 30, :47 am April 30, :47 am

9 xvi KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xvii 25 wo motte... to nasu, anse nogen for noget, se Crawcour s Udtalen er angivet, da den er -ji (neg. intentionalis) i stedet for det normale -zu (sammenlign med teksten i linje 28!). Det følgende tegn aete er modalt, se Pulleyblank s. 122 og Crawcour s. 22, Bakari. moshi... ikani (semu), hvad skal vi gøre, hvis Læses her yuku, jf mina. 42 (ie)domo, angiver koncessiv: selvom, skønt 45 Bemærk, at dette tegn på kinesisk snarere betyder (befæstet) by end borg (shiro). 51 Det lille hjælpetegn til højre angiver, at tegnet redupliceres: yukuyuku. 57 Læses iru koto ikubaku mo naku, kort tid efter. 65 Skal ikke læses awazu, men yoku... nashi: der var ingen, der kunne kotogotoku, hver og en, ikke tsuku. Andre tekstudgaver angiver i øvrigt, at det forudgående skal læses -zareba, hvilket giver bedre mening end denne udgaves -zaru. Det samme gælder den følgende sætning samt enkelte sætninger sidst i teksten. 70 Jf Læses her bakari. 76 Koryo wa kumi shi yasuki nomi, de barbarer er lette nok at stå mål med! 80 Læses her yori, fra. 82 hotondo, næsten alle. 89 Med dette tegn indledes tekstens længste sætning, der omdannet til kanbun dog let falder i flere kortere. Det er værd at bemærke, at den selv læst ud i ét stadig er kortere end mange sætninger i almindelig japansk prosa. 91 ani... ka, yuen, grund, årsag, se Crawcour s yaya, meget, ganske. 101 hitotabi. 102 omoeraku. Citerer kejserens tanker. Se Crawcour s. 8 vedr. kugohô. 138 Udgavens kaeriten er forkert: Det skal være et san-ten, ikke et ni-ten. 139 Kaeriten et gælder hele sammensætningen. 141 er postappositionelt. kotogotoku, hver og en Onozukara, af sig selv. Tekstudgaver i København NN ed. 1911: Kanbun taikei bd. 11. Tokyo: Fuzanbô. Findes på AI's bibliotek under KIN ALM. Sin alder og andre ulemper til trods nok den mest anvendelige udgave i København. Indeholder diverse kommentarer sat med mindre typer inde i teksten. April 30, :47 am April 30, :47 am

10 xviii KLASSISK KINESISK LÆSEBOG INDLEDNING xix Kokumin bunko kankôkai (ed.). 1924: Kokuyaku kanbun taikei, Shiki 4. Tokyo: Kokumin bunko kankô kai. Indeholder dels en tekst med kaeriten, men uden endelser, dels teksten i kakikudashibun, der kan bruges som facitliste. Der er dog mange mindre afvigelser i forhold til Fuzanbô-udgavens hjælpetegn. Findes på KB. Det kan være en overvejelse værd at købe en nyere tekstudgave hjem fra Japan eller at få den bestilt fra et bibliotek i Europa. Dette skyldes især, at nyere udgaver er en del udførligere i angivelsen af de japanske læsninger, jf. ovenfor, men i øvrigt er de også bedre trykt, og kommentarerne medtager resultaterne af senere forskning. Grammatikker og andre hjælpemidler Som supplement til bibliografien i lærebogens indledning følger her en udvalgt fortegnelse over værker, der behandler kanbun ud fra en sproglig synsvinkel. Med to undtagelser kan de alle lånes eller benyttes på biblioteker i København. Ud over de her nævnte bøger bør japanskstuderende med interesse for kanbun huske, at den sinologiske tradition i Japan er gammel og stærk og har kastet mange læseværdige værker af sig både vedrørende sprog og realia. Aldridge, Edith: "Hentai Kambun Perspective on Short Scrambling", Journal of East Asian Linguistics vol. 10, Argumenterer syntaksteoretisk for, at hentai kanbun er godt japansk, ikke dårligt kinesisk. Backus, Robert L.: Kambun [sic], Kodansha Encyclopedia of Japan bd. 4. Tokyo: Kodansha, Giver en god indføring i begrebet kanbun. Crawcour, Sydney: An Introduction to Kambun [sic]. Ann Arbor: Center for Japanese Studies, Meget udførlig og systematisk, men indeholder ingen øvelser. Bygger primært på kinesiske tekster. Godt index, ingen bibliografi. Kan med fordel anvendes sammen med Komai & Rohlich. Kluge, Inge-Lore, überarbeitet und herausgegeben von Hannelore Eisenhofer-Halim: Kanbun. Ein Lehr- und Übungsbuch (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXVII: Afrikanische und Asiatische Studien, Band 62). Frankfurt am Main: Peter Lang, Så omstændelig som titlen, men indeholder øvelser (med løsninger) og dækker visse emner bedre end Crawcour og Komai & Rohlich. Svær at finde rundt i. Intet index, kort bibliografi over kanbunlærebøger o.l. på japansk. Komai, Akira & Rohlich, Thomas H.: An Introduction to Japanese Kanbun. Nagoya: The University of Nagoya Press, Præsenterer de grundlæggende konstruktioner med tilhørende øvelser uden løsninger. Bygger på japanskforfattede tekster og japansk terminologi. Mange sjuskefejl i tegnbrug og kaeriten-angivelser, men alligevel nok den bedste lærebog til selvstudium i København. Index, ingen bibliografi. Lewin, Bruno: Abriss der japanischen Grammatik auf der Grundlage der klassischen Schriftsprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, Hvis morfologien ikke er helt præsent... Loveday, Leo J.: "Japanese Sociolinguistics: An Introductory Survey", Journal of Pragmatics vol. 10, Sætter kanbun, der dog ikke er artiklens hovedemne, ind i en større sociolingvistisk sammenhæng. Miller, Roy Andrew: The Japanese Language. Chicago: University of Chicago Press, Giver en gennemgang af dele af kanbuns udviklingshistorie. Længere eksempel fra Lunyu. Minegishi Akira: Hentai kanbun. Tokyo, Tôkyôdô, Den første monografi, der kun behandler hentai kanbun, dvs. de japanskforfattede kanbun-tekster. Findes ikke på biblioteker i København. Miner, Earl, Odagiri Hiroko & Morrell, Robert E.: The Princeton Companion to Classical Japanese Literature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, Part Three. Major Authors and Works indeholder en del biografiske oplysninger, Part Six. Collections, Kinds, Criticism; Buddhism and Confucianism; Dictionaries afsnit L, P og Q giver koncis besked om kinesisk og kinesisksproget litteratur og ordbøger hertil ud fra en japanologisk synsvinkel. Særlig ved læsning af tekster som Nihon Gaishi kan de øvrige deles faktuelle oplysninger også være særdeles hjælpsomme. Morohashi, Tetsuji: Dai kanwa jiten. Tokyo: Taishukan Shoten, Den største eksisterende japanske tegnordbog. Et standardværk til både klassisk japansk og klassisk kinesisk. Ozaki Yûjirô et al.: Kadokawa hikkei kanwa jiten. Tokyo: Kadokawa shoten, En af mange nyttige tegnordbøger til japansk skolebrug. Denne kan særlig anbefales, da den medtager pinyin-udtalen og en del komposita, for udvalgte tegns vedkommende endvidere etymologier og eksempelsætninger. Findes ikke på biblioteker i København. Pulleyblank, Edwin G.: Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, Må trods det rent kinesiske sigte anbefales særskilt også for japanskstuderende. Rabinovitch, Judith N: An introduction to hentai kambun [variant Chinese], a hybrid Sinico-Japanese used by the male elite in premodern Japan, Journal of Chinese Linguistics vol. 24 no.1 (Jan 1996). En fremragende artikel hvis den havde været ordentligt gennemarbejdet. Manglerne til trods meget læseværdig for sine eksempler og oplysninger. April 30, :47 am April 30, :47 am

11 xx KLASSISK KINESISK LÆSEBOG Sansom, George B: A Historical Grammar of Japanese. London, Oxford University Press, Særlig kapitel 1 er relevant. Seeley, Christopher: A History of Writing in Japan. Leiden, E. J. Brill, Benytter knap nok ordet kanbun, men har ikke desto mindre mange relevante kommentarer. Betoner koreansk indflydelse. Shibatani, Masayoshi: The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, Nogle bemærkninger om kanbun med særligt henblik på postpositionsbrugen på klassisk japansk. Tôdô Akiyasu: Kango to nihongo. Tokyo, Yûei shuppan, Behandler forholdet mellem japansk og kinesisk og omtaler i den forbindelse kanbun. Længere afsnit om klassisk kinesisk syntaks. April 30, :47 am

12 BEIJING TIANJIN SHANGHAI XINJIANG TIBET QINGHAI NINGXIA SICHUAN SHAANXI GUIZHOU SHANXI HEBEI HENAN HUBEI ANHUI HEILONGJIANG JILIN LIAONING JIANGXI FUJIAN HUNAN UZBEK- ISTAN KAZAKHSTAN Èrshï TAJIKISTAN AFGHANISTAN PAKISTAN KYRGYZSTAN INDIA NEPAL BHUTAN DŒNHUÁNG JÙN JIÛQUÁN JÙN ZHÄNGYÈ JÙN RUSSIA MONGOLIA Jœyán xiàn LÔNGXÏ JÙN GANSU Huáilî Chéngjì xiàn BÊIDÌ JÙN SHÀNG JÙN Mâyì xiàn Cháng än Lántián xiàn Xiäoguän Gänquán göng YÚNZHÖNG JÙN DÌNGXIÄNG JÙN YÀNMÉN JÙN ZHEJIANG JIANGSU LIÁNG GUÓ SHANDONG INNER MONGOLIA DÀI JÙN SHÀNGGÛ JÙN YÒUBÊIPÍNG JÙN LIÁODÖNG JÙN RUSSIA LIÁNG GUÓ Chängyì DÄNYÁNG JÙN Bówàng KOREA

13 Gloser og noter til Shi ji, juan 109 jiängjœn General. 1. lièzhuàn Biografi. 1 Lôngxï [jùn] Chéngjì [xiàn] Kommandantur nær Lánzhöu, Gänsù (Tán Qíxiäng, 33 34(5)7). Præfektur 30 lî nord for nutidens Qín än amt, Gänsù (Tán Qíxiäng, 33 34(5)8). Hàn-riget var opdelt i et antal administrative enheder, som man oftest betegnede jùn, og hver af disse var opdelt i xiàn. Antallet af de store enheder varierede i løbet af Hàn-perioden mellem 57 og 103, og der var typisk xiàn i hver. De gængse engelske oversættelser er commandery for jùn og prefecture for xiàn; vi foreslår de danske oversættelser kommandantur og præfektur. Når en af de store enheder blev givet som len til en person, blev den oftest kaldt en guó i stedet for jùn; personen blev kaldt en wáng. De almindeligste engelske oversættelser er king eller prince for wáng og kingdom eller princedom for guó. Vi foreslår fyrste og fyrstendømme på dansk. En af de større eller mindre enheder kunne også gives som mindre betydningsfuldt len til en person, som så blev kaldt en hóu ; lenet blev kaldt en hóuguó. Standardoversættelserne til engelsk er marquis og marquisate, og vi foreslår markis og markisat på dansk. NB sammenlign hòu 25. Man kan læse meget mere om disse sager i Hans Bielenstein: The bureaucracy of Han times (Cambridge University Press, 1980), s xiän... ; forfædre. Lî Xìn General under Qín, hans biografi findes i Shîjì, kap. 73, s April 24, :42 pm

14 2 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 3 jiäng jiàng zhú tàizî Befale over (en hær); militær leder, general. Forfølge. Tronfølger, kronprins. Beretningen om Dän, kronprins af Yän, der forsøgte at snigmyrde Qín Shî Huángdì og blev forfulgt og fanget af Lî Xìn, findes i Shî jì, kapitel 86, s Den er oversat af Watson (1993, bd. 1, s ). gù Hændelse, uheld; årsag; oprindelig; førhen; forhenværende; derfor. Huáilî Sted 10 lî sydøst for Xïngpíng amt, Shânxï (Tán Qíxiäng, 15 16(4)4). 2 xî Flytte (bopæl); blive forflyttet. shìshì Gennem generationer. 91. shè Skyde med bue og pil. shòushè Videregive kunsten at skyde med bue og pil Xiào Wéndì Xiöngnú Kejser, reg f.v.t. Folkeslag, der i oldtiden var bosat nord for Kina. Forholdet til dette krigeriske folkeslag udgjorde et af de største politiske og militære problemer i Hàn-tiden, se Cambridge history, s. 383ff. Xiäoguän Et af de fire pas til Guänzhöng, området indenfor passene. Sydøst for Gùyuán amt, Níngxià (Tán Qíxiäng, 33 34(5)9). yî liáng... ; i egenskab af. God og ærlig. jiä Familie, husholdning; en person med specialviden. Ifølge kommentaren betød liángjiä en familie, som ikke praktiserede medicin, trolddom, handel eller håndværk. cóngjœn Melde sig til militær tjeneste. 13. jï Angribe; slå. Hú (Almen betegnelse for nomadiske folk nord og vest for Hàn riget). 3 yòng Anvende; på grund af. shàn qí shè 2. shä shài shôu lû láng zhöngláng God; venskab; dygtig til; kærlighed. Ride, sidde overskrævs (på noget); kavallerist; hest; (måleord:) hest og rytter. Dræbe; kæmpe; fjerne; reducere; hurtig. Hoved. Tage til fange; en fange, krigsfange; en slave; være slave; (nedsættende udtryk for en fjende); (nedsættende udtryk for et etnisk mindretal). Fællesbetegnelse for personer, der var ansat på prøve i kejserpaladset forud for egentlig ansættelse i den offentlige administration. Stod for sikkerheden i de offentligt tilgængelige dele af paladset; holdt vagt ved porte og døre og beskyttede kejseren når han forlod paladset i sin bærestol. Láng var opdelt i tre korps, og (Bielenstein). Henviser sandsynligvis til et af de tre ovennævnte korps. angiver også den højeste af de tre lønrammer, som var inddelt i:,, (Bielenstein). cóngdì Yngre fætter med samme familienavn. 13. April 24, :42 pm April 24, :42 pm

15 4 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 5 Lî Cài (Han bliver nævnt igen på linie 58 og 85). mêngshòu Vilde dyr. yì Også. Sætningen skal sandsynligvis forstås som: jië wûqí Alle, begge; sammen, samtidig. Modig bereden soldat. chángshì Forkortelse for eller. En blandt flere ekstraordinære titler, der blev tildelt kejserens nærmeste rådgivere og ledsagere. For det meste besad disse personer sideløbende regulære embeder. Eunukker blev ikke tildelt sådanne ekstraordinære titler. Om denne positions udvikling til et regulært embede i løbet af Østlig Hàn se Bielenstein. qí chángshì Antagelig det samme som chángshì qí, regular mounted attendant (Bielenstein). zhì Lønramme; orden, rækkefølge. shí Sten; (antikt mål for rumfang, i Hàn-tiden ca. 20 liter). En embedsmands rang blev udtrykt som en tænkt mængde korn i løn. En nærmere beskrivelse af systemet findes i Bielenstein, s. 4 5, cháng cóngxíng 4 chöng Slå, angribe. xiàn chöngxiàn (perfektivt tempus); engang; smage (på noget); =, altid. At følge. [Her tilsyneladende i en særlig betydning, at ledsage kejseren ] ; fælde; fjendtlig position. Angribe og indtage en fjendtlig stilling. zhéguän Bryde gennem en port (M 5: 144). jí Forfølge og fange; nå; nå frem til; da; inddrage; være lige så god som; og. gé Slå ihjel; være (en situation) voksen, magte. [På den kejserlige jagtekspedition] blev der angrebet positioner, brudt igennem porte, og dræbt vilde dyr. (Jagtekspeditionerne tjente også som militære øvelser.) Samme sætning lyder i Hàn shœ (p. 2439): [ géshä Dræbe.] [Xiào] Wén-dì xï zî yù yùshí rúlìng däng dàng 2. Beklage; beklagelig; sætte højt, elske; beklage; det er en skam. Spædbarn; søn; (ærende betegnelse for en mand, f.eks. Kôngzî, Confucius); filosof; (høflig 2. persons pronomen). At møde; ramme. (Tilsyneladende, blive født på det rette tidspunkt ). Adlyde ordre; hvis, antaget. Modsvare hinanden; modstå; i retning af; være lig med; forhindre; udstå, foretage; overtage kommandoen; burde; dømme, straffe; kun; foregående; til/på (en bestemt tid); erklære skyldig, dømme til (en straf); svare til; passende; anse for; fejlagtigt antage for. Gäo-dì = Gäozû, Hàn-dynastiets grundlægger, regerede f.v.t. hù Hus; husholdning, familie. wàn hù hóu En markis, hvis len har en befolkning på husholdninger. 1. April 24, :42 pm April 24, :42 pm

16 6 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 7 qî Hvordan (retorisk); mener du virkelig at ; det kunne være at ; kan det være at ; burde, anvendt som qí. (Fuller, s. 83; Pulleyblank, s ). zú... ; tilstrækkelig (Pulleyblank, s. 42). dào Vej; tale om. 5 zäi (Udråbs-finalpartikel) (Fuller, s. 83; Pulleyblank, s. 146). 6 jí 4. Xiào Jîng [-dì] chœ lì Lôngxï 1. dœwèi xî 2. qíláng jiàng Kejser, reg f.v.t. I begyndelsen; for første gang; fornylig, lige. Grundlægge, etablere; hurtigt; rejse (noget); bestige kejserens eller fyrstens position, trone. Den militære ansvarshavende i et kommandantur. Han var ansvarlig for militsen ( ), bekæmpelse af banditer, træningsmanøvrer i den 8. måned, inspektion af befæstninger og varselstårne. var underordnet tàishôu ( 8) (Bielenstein). [General of Mounted Gentlemen]. Wú Chû jœn shí, Wú og Chû hærenes tid, refererer til opstanden i 154 f.v.t., der blev ledet af fyrsterne over Wú and Chû; se Cambridge history, s xiäoqí dœwèi tàiwèi [Commandant of Resolute Cavalry]. Den øverste ansvarlige for militæret, en af sän göng ( 61). (Bielenstein). [Zhöu] Yàfœ (Han har en biografi i Shî jì, juàn 57, s ff). 7 qû Erobre, bemægtige sig; tage; vælge; opnå (brugt som dé ). qí xiân göngmíng Flag, banner. At vise. Dåd og berømmelse. Chängyì Sted 60 lî nord for Yôngxiœ, Jiängxï (Tán Qíxiäng, 19 20(3)5). Liáng [guó]... ; Hàn fyrstendømme, nær Shängqiœ, Hénán (Tán Qíxiäng, 19 20(4)4). wáng 1. shòu Give, tildele. jiängjœn General. 1. yìn huán xuán hái Segl; indtryk; trykke. Vende tilbage; genetablere; genkalde; se tilbage på; levere tilbage; betale, indlevere; gengælde; tværtimod, i stedet for; forudsat at; rotere, snurre; adræt; øjeblikkeligt; igen; stadig; ikke desto mindre; ydermere; eller; enten... eller. Historien om, at Lî Guâng skulle have taget imod et segl af fyrsten af Liáng, er ellers ukendt. shâng xíng háng xî 2. Belønne; belønning. Gå; rute; flytte; iværksætte (en politik o.s.v.); opførsel; foretage en inspektionsrejse; vej; rækker, optog; (gammel militær enhed); beskæftigelse, kald; sted hvor der drives forretning; anciennitet. April 24, :45 pm April 24, :45 pm

17 8 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 9 Shànggû [jùn] tàishôu Xiöngnú 2. rì Kommandantur i Huáilái amt, Hébêi (Tán Qíxiäng, 27 28(3)2). Øverste ansvarlige for alle civile og militære forhold samt straffe- og civilret i en jùn. Opr., 148 f.v.t ændret til. Lønramme (Bielenstein).... ; dagligt. 8 I denne sætning synes yî at være uforståeligt. Hàn shœ versionen udelader sætningen. Udtrykket rìyî må antageligt forstås som et binomen med betydningen dagligt. hézhàn diânshûguó Göngsœn Húnyé (eller Kœnyé) shàng qì cáiqì wúshuäng zì fù Føre krig, slås, strides. Ansvarlig for missioner, delegationer og gidsler fra fremmede stater. Fra 121 f.v.t. ansvarlig for de nye protektorater Hàn-staten oprettede som bufferzoner langs grænsen mod nord og nordvest. Lønramme (Bielenstein). (Man ved stort set ikke noget om ham).... ; kejseren. Græde; tårer. Evner og energi. Usammenlignelig, uden sidestykke. Selv; begynde; naturlig; følge.... ; støtte sig til, stole på. néng Evne, talent; være god til, kunne. shù shû shuò Antal; nogle; aritmetik; regelmæssighed; skæbne; tælle; lû 3. dízhàn kông gentagent. Kæmpe direkte mod. Bange; frygte; true. 9 wáng Flygte; flygtet, undveget; undtagen; miste; dø; død; blive besejret; uddø; glemme; wú = ; (svar:) nej. xî 2. Shàng jùn Kommandantur i nærheden af Yán än og Yúlín, Shânxï (Tán Qíxiäng, 17 18(4)7). cháng 3. tàishôu 7. I Hàn shœ versionen er de næste 31 tegn, fra til, forkortet og flyttet til starten af linie 22, foran. zhuân zhuàn biänjùn Lôngxï 1. Bêidì [jùn] Yànmén [jùn] Fremsende, sende; give videre; forflytte (fra et embede til et andet); skifte; skiftevis. snurre, rotere. Grænse-kommandantur; grænsområdet i al almindelighed. 23. Kommandantur i det østlige Gänsù og sydlige Níngxià (Tán Qíxiäng, 17 18(6)5). =, kommandantur i det nordlige Shänxï (Tán Qíxiäng, 17 18(2)10). April 24, :45 pm April 24, :45 pm

18 10 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 11 Dài jùn 10 Yúnzhöng [jùn] Kommandantur i den nordlige del af den nuværende Hébêi provins (Tán Qíxiäng, 17 18(3)12). Dài var et fyrstendømme (guó ) fra begyndelsen af Hàn indtil 143 f.v.t., derefter en kommandantur (jùn ). Kommandantur i Indre Mongoliet (Tán Qíxiäng, 17 18(2)10). lìzhàn Føre intens krig. 12. míng Navn; navngive; betegne; ry, berømmelse; berømt. Xiöngnú 2. dà rù 11 Shàng jùn 9. Tiän zî shî zhöng guìrén... ; i stort omfang, rigeligt. Gå ind, træde ind; trænge ind; modtage. Himlens søn, kejseren. (Pivotalverbum:) sende; lade, forårsage. Særlig betroet hofmand. cóng, zòng 13. [Her antageligt, ledsage.] jiäng, jiàng 1. lè lëi xíbïng jï 2. Hovedtøj, bidsel; ride en hest i gallop; holde en hest tilbage; kontrollere; lægge bånd på; befale (over); tvinge (ngn. til ngt.); binde stramt. Parallelteksten i Hàn shœ har. Eksercere soldater; være dygtig i militære discipliner. zòng Sende (tropper); frigive, løsne; omfattende; strække opad; selv hvis; lodret. [Her, ifølge kommentaren, at tage en ridetur.] 12 zhàn At kæmpe; krig, slag. Yû zhàn skal forstås som, kæmpede med dem. huánshè Dreje kroppen og skyde shäng zhöng guìrén 11. shä, shài 3. qí 3. qiê jìn zôu bì shè 2. diäo Såre (fysisk).... ; lige ved, næsten. (Se Pulleyblank, s. 121.) Fuldstændig; bruge fuldt ud; opbrugt; besidde fulstændigt; fuldstændigt, alt; ekstremt; presse til det yderste; indtil; dø. Løbe; gallopere; flygte; jage væk; skynde sig hen mod; gå hen mod; forfølge. Sikkert; burde, skulle.... ; ørn. 13 suì Tunnel; vandvej; nå; lykkes med; fremme, anbefale; forsinke, tøve; i sidste ende, til slut; derpå. cóng zòng = 11. chí Følge; adlyde; forfølge; deltage i; fra; tillade; sædvanligvis; tage (en bestemt metode) i anvendelse; ledsager; rang af udsending; slægtning på fædrene side; underordnet; Gallopere; køre hest og vogn hurtigt; løbe; forfølge. April 24, :45 pm

19 12 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 13 wáng, wú 9. chén Stille op, ordne; bù bùxíng xíng, háng 7. shù, shû, shuò lìng zhäng yì shënzì Skridt; tage et skridt; gå; til fods; (længdemål, i Hàn-tiden ca. 138 cm). Rejse til fods. 8. (Pivotalverbum:) beordre; hvis, ifald; giv en ordre; en ordre; lov, forordning. Sprede ud; strække ud; udvide; vise frem. Vinge (på en fugl eller et insekt); (en hærs) flanke; assistere. Selv, i egen person. bî han, de, o.s.v.; den anden part; det der, de der;,. 14 shä, shài 3. shëngdé guô diäo 12. fù shàng mâ wàng qí 3. yòu yòuqí Tage levende.... ; som ventet, faktisk. Binde; reb. Stige til hest; ride en hest; begynde; en særlig god hest. Skue, se fra afstand; forvente; håbe. Lede; bedrage; påvirke; lokke; lokkemad. Rytter sendt ud som afledningsmanøvre. 15 jïng Alarmere, opskræmme. zhèn kông 8. chí 13. kampformation; danne en kampformation. huánzôu Vende om og flygte wú qù shù, shû, shuò Jeg, vi, min, vores. Forlade; tidligere; i en bestemt afstand fra; fjerne; afvise; skille; tabe. 8. lî Landsby; at bo; (længdemål, i Hàn-tiden ca. 400 m). qí zôu 12. zhuï shè 2. wô lì 6. jìn 12. liú bì 12. yòu 14. gân jï 2. Forfølge; følge; spore, følget sporet af; mindes. Jeg, vi, min, vores. Blive på et sted; opfordre til at blive; tilbageholde. Tapper; vove, driste sig til. 17 dào Ankomme til; tage hen til; = ( 47).

20 14 KLASSISK KINESISK LÆSEBOG GLOSER OG NOTER 15 chén, zhèn 15. báimâ jiàng (En Xiöngnú officerstitel). lî 15. suô zhî jiê... ; cirka. Standse; fod. Skære op; flække; revne; løsne; ophæve (et forbud); dele op; sprede; fjerne; fortolke, forklare; forstå, fatte; xiè =, løs, slap; slappe af. än lû 3. jìn jí jí Saddel; sadle op. På kort afstand, tæt på; komme tæt på.... ; hvis, antaget. Kritisk, presserende; utålmodig, hurtig; uheld, nødstilfælde. nài hé = hvordan skal det klares. NB: jìn zôu 12. shì yòng jiän yì Hú 2. qí 3. At vise, meddele (GSR 553a).... ; for at. suì 13. jï 2. Stærk, hård; noget stærkt eller hårdt; beslutsom, målrettet; at styrke; fastholde; regne med. Et ønske; mening; (ansigts-) udtryk; syn (på en sag); forvente. 19 hù Beskytte; holde skjult, dække over; værne om, passe på; befale, inspicere (egne tropper). shàng mâ 14. yú bën shä, shài 3. fù huán, xuán, hái zhì Resterende; omtrent, cirka; efter, udover. Løbe, galopere, skynde sig, ile; løbe bort; ivrig. Vende tilbage; levere tilbage; rapportere; svare; gengælde; igen. 7. zòng, zöng 11. Ankomme til; ankomme; grundig; ekstrem; i ekstrem grad; bedst; storartet. 20 wò =. Ligge ned og sove; ligge, lægge sig ned; ligge udstrakt; lægge (ngt.) ned; leve afsondret. huì mù zhöng guài gân 16. jï ; hænde; ske; tilfældigvis. Solnedgang, aften; sent; forfalde, synke. Slutte, fuldføre; dø; afskære fra, afbryde; i sidste ende, når alt kommer til alt; fra start til slut, fuldstændigt; (aspektpartikel), allerede. Mærkelig, underlig; betragte som underlig. yèbàn Midt om natten. 36. yîwéi Antage, formode. (Se Pulleyblank, s. 49). fú Ligge på maven; skjule, ligge i baghold; baghold; = overgive sig; besejre, beundre;....

Gloser og noter til Shi ji, juan 109

Gloser og noter til Shi ji, juan 109 Gloser og noter til Shi ji, juan 109 jiängjœn General. 1. lièzhuàn Biografi. 1 Lôngxï [jùn] Chéngjì [xiàn] Kommandantur nær Lánzhöu, Gänsù (Tán Qíxiäng, 33 34(5)7). Præfektur 30 lî nord for nutidens Qín

Læs mere

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn Gruppe 1 Dette bruges når handlingen er kortvarig, finder sted få gange, hvis man vil være høflig F.eks. Nimen kankan. F.eks: Congming de - den intelligente. Bestemmer substantivet. ge=det mest brugte

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry 2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry Finn Dalum Larsen Hedehusene Skole 27-10-2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry først udkommet på fransk som Le Petit Prince i 1946 Spørgsmål

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk. Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: NordOsten Books

NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk. Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: NordOsten Books Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: 1 Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: DEN GULE KEJSERS KLASSIKER OM INDRE MEDICIN 黃 帝 內 經 Huang

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor?

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor? Kopiside 5 Break 4 Helgi og kristendommen Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi I de næste dage går Helgi for sig selv og tænker. Vil hans far mon betale afgiften til Karl

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Kapitel 1: Gabende huller

Kapitel 1: Gabende huller Kapitel 1: Gabende huller (ALO FORTÆLLER) Hæfteklammerne borer sig ind i min hud. Der går et jag af smerte gennem min krop, hver gang sygeplejersken skyder en ind. Stå stille, siger Elon irriteret og puffer

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Yang Stilens Historie

Yang Stilens Historie Helga Menild har i 2011 lavet afskrift af Knud Erik Andersens afskrift. Tak til dem begge.knud Erik Andersen skriver: Jeg har oversat dette gode indslag fra Ted W. Knecht s Homepage. (afskrift fra Knud

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: Vejby 9.00 Tillægget 814: Denne morgens mulighed, 493 Gud Herren så til jorden ned, 694 Jesus at du blev min broder, 676 Guds fred er mer end englevagt Lem 10.30 Tillægget 814: Denne morgens mulighed,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Den gamle togkonduktør

Den gamle togkonduktør SANDSYNLIGHEDSREGNING OG LOGIK SVÆR Den gamle togkonduktør Grubleren En pensioneret togkonduktør går en gang i døgnet en tur med sin hund. Han kommer altid forbi broen over banen og altid på et tilfældigt

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Egenskaber ved Krydsproduktet

Egenskaber ved Krydsproduktet Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 23. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme.

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme. ARES Regelsæt ARES er ikke tænkt som et regeltungt scenarie, men vi synes nu alligevel, at der skal være muligheder for kamp og lidt hurlumhej, så nedenstående vil dække det mest basale. Er der ting som

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Tor rejser og Balder dør

Tor rejser og Balder dør Opgaver til Tor rejser og Balder dør Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs forordet side 3-7. 1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder? 2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

[- Nyt fra januar 2014]

[- Nyt fra januar 2014] [- Nyt fra januar 2014] Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, udsendt af Mission Afrika Baiima [NB. Alle kan tilmelde sig vores åbne nyhedsbrev Dagbog fra Sierra Leone. Nyhedsbrevet bliver sendt ud én gang

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Mange af jer har sikkert hørt dette billede mange gange, og det sætter mange tanker i gang. Jeg vil i dag koncentrere mig om dette AT FALDE.

Mange af jer har sikkert hørt dette billede mange gange, og det sætter mange tanker i gang. Jeg vil i dag koncentrere mig om dette AT FALDE. 1 7.s.e. Trinitatis. II Præd. 3,1-11; Matt. 10,24-31 754 449-41 // 46 379 14 At falde! at tabe det hele og bære det med sig som en usynlig skønhed lagt til ens eneste ansigt. Indfatte grusomheden i en

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

De Fem legale religioner i Kina Bemærk at kongfuzianismen ikke nævnt, fordi den ikke betragtes som en religion

De Fem legale religioner i Kina Bemærk at kongfuzianismen ikke nævnt, fordi den ikke betragtes som en religion Kongfuzianismen 1 De Fem legale religioner i Kina Bemærk at kongfuzianismen ikke nævnt, fordi den ikke betragtes som en religion Daoisme Buddhisme Islam Protestantisk kristendom Katolsk kristendom Forestillinger

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE 46233i08 22/8/02 2:32 pm Page RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE FORSTÆRKNINGER. Tag en bataljon for hvert 3. territorium, du har. 2. Tag yderligere bataljoner for de områder, du kontrollerer. 3. Byt territoriekort

Læs mere