STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1"

Transkript

1 ISSN ISBN Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 BIBEL STUDIUM

2 1. 1. KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Alle tings oprindelse L. James Gibson SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK 2013 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE Marit Birch Petersen KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 4 Andagtsvers... 5 INDLEDNING TIL 1. KVARTAL... 6 Fokus på missionen januar 12. januar 19. januar 26. januar 2. februar 9. februar 16. februar 23. februar 2. marts 9. marts 16. marts 23. marts 30. marts 1. Jesus, himlens og jordens skaber Verdens skabelse Skabelsen fuldendt Skabelsen, et bibelsk tema Skabelsen og moral Skabelsen og syndefaldet I et spejl, i en gåde Jesus, vores forsørger og opretholder Ægteskabet: en gave fra Edens have Forvaltning og miljø Sabbatten: en gave fra Edens have Skabelsen og evangeliet Skabelse, på ny

5 SOLNEDGANGSTIDER København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

6 ANDAGTSVERS JANUAR FEBRUAR JUNI MAJ APRIL MARTS 1 Krøn 16,11 Dom 6,24 Job 33,26 Sl 38,16 Matt 6,8 Sl 31,25 Sef 2,3 Luk 18,7-8 Sl 91,15 1 Joh 3,22 Joh 14,13-14 Joh 16,24 Matt 6,6 Matt 18,19 Hebr 11,6 Åb 1,3 Sl 42,9 Sl 4,5 Sl 119,15-16 Sl 119,54-55 Sl 42,2-3 Sl 143,5 ApG 6,4 Rom 12,12-13 Kol 1,9 Sl 116,1-2 Sl 5,4 Sl 111,9 Sl 55,17-18 Sl 34,2 2 Mos 15,2 Jak 5,16 Matt 5,23-24 Ordsp 28,13 Job 39,37 Jer 3,25 Sl 38,22-23 Sl 31,1 Sl 69,6 Sl 38,19 Sl 51,3 Joh 16,8 Sl 139,23-24 Dan 9,9 Mark 3, Joh 1,9 Rom 10,10 Sl 32,5 Es 43,25 Luk 6,37 Ef 1,7 Matt 26,28 Rom 3,25 Åb 1,5 Åb 7,14 Ef 2,13 Hebr 9,12 Hebr 1,8 Rom 5,10 Rom 6,13 Rom 12,1 1 Krøn 29,5b Sl 119,59 Luk 14,33 1 Krøn 28,9 Sl 51,19 Jos 24,15 Luk 5,28 1 Joh 2,6 ApG 24,16 Tit 2,12 ApG 21,13 Sl 119,34 Sl 5,12 Joh 14,27 Sl 105,42-45 Ordsp 30,5 Sl 40,3 Sl 40,4 Ordsp 18,10 Ordsp 21,21 Sl 119,165 Fil 2,7b-8 2 Kor 8,3.5 Hebr 11,24-26 Luk 21,3-4 1 Sam 2,26 Ef 6,19 Luk 10,62 Hebr 1,9 Joh 15,16 2 Kor 6,1 Joh 17,18 Es 58,10-11 Matt 5,16 Præd 11,1 1 Kor 3,9 2 Kor 8,12 Kol 3,23-24 Sl 126,5-6 Matt 4,10 Matt 10,42 Rom 1,16 Ef 6,16-17 Joh 4,34 Matt 20,28 ApG 20,35 Es 61,1 Es 42,1 Es 53,11 Mark 2,17 Matt 28,19 2 Tim 4,2 Joh 4,35 Joel 1,3 Jer 1,7-8 2 Tim 4,7 ApG 10,38 2 Kor 5,14a Jos 1,9 Es 43,2 Es 43,3 Es 43,6 Es 43,11 Hebr 12,6 Sl 94,12 Es 1,25 Åb 3,19 1 Pet 5,7 Sl 94,14 Sl 91,11 5 Mos 31,6 2 Mos 6,7 5 Mos 33,27a 5 Mos 33,29a Es 42,4 Es 42,6 Es 42,16 2 Mos 6,6 Joh 12,32 Sl 130,7 Es 1,27 Sl 49,16 Es 43,1 Sl 72,12 Sl 122,6 Jos 1,8 Zak 8,12 Es 44,3 Joel 3,1 Dan 12,3 Sl 8,4-5 Jer 31,37 Sl 148,4-5 Job 9,8-9 Neh 9,6 Præd 7,29 Es 40,22 Jer 32,17 Hebr 1,10 Es 37,16 Es 57,15 Joh 14,1-3 Hebr 12,22 Luk 15,10 Matt 18,10 2 Mos 23,20 2 Pet 3,13 Åb 3,21 Hebr 11,10 Hebr 11,16 Åb 22,1-2 Åb 21,3 Åb 22,3 1 Kor 2,9 Åb 21,4 Mal 4,2 Es 65,21 Es 65,22 Es 65,25 Es 66,23 5

7 1. KVARTAL 2013 SKABELSE Efter mange års tro tjeneste har Viggo Jørgensen oversat det sidste bibelstudiehæfte, og Walder Hartmann den sidste missionsberetning. Vi vil gerne fra Adventistkirken sige tusind tak og Guds velsignelse med jeres fortsatte tjeneste på andre områder. Til dette kvartal er emnet Oprindelse. Det handler om Gud som vores skaber. Hvilken betydning har det i dit liv? Hvilken betydning har det for, hvordan du ser verden? Hvordan har det indflydelse på, hvordan du læser Bibelen? Må Gud velsigne vores fælles studie. I slutningen af ugens afsnit, har vi tidligere haft oplæg til samtale. Vi ændrer det nu til Aktiviteter og Dialog. Forslag til aktiviteter og samtale på denne side berører primært tre forskellige sider af vores kristenliv, nemlig selve studiet af Bibelen som Guds Ord, vores møde med andre mennesker i samfundet omkring os og endeligt dit og mit personlige Gudsforhold. Du kan anvende forslagene i din personlige forberedelse eller eventuelt som en del af din sabbatsskoles fællesskab, helt afhængig af din klasses eller din menigheds størrelse og interesse. En del af aktiviteterne kan efter behov bruges af enkeltpersoner, der efter aftale med klassen forbereder et bestemt spørgsmål til den kommende sabbats fællesskab. Flere af forslagene passer til mere end blot denne sabbats studie, og aktiviteterne kan udstrækkes over adskillige sabbatter eller til og med til hele kvartalet. Thomas Rasmussen Afdelingsleder for sabbatsskolen 6

8 INDLEDNING I BEGYNDELSEN AF BEGYNDELSEN Skabelsen er den grundlæggende sandhed i Skriften. Al anden bibelsk lære er baseret på sandheden om, at vores verden blev skabt af Gud. Det er grunden til, at skabelsen ikke kun findes på Bibelens første sider, men i alle de fem Mosebøger, hos profeterne, i Salmernes Bog, i evangelierne, i brevene, i Apostlenes Gerninger og i Johannes Åbenbaring. Og næsten hver gang forudsætter den teologiske sammenhæng, at skabelsesberetningen opfattes bogstaveligt. Paulus skrev f.eks. at døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme (Rom 5,14). Ikke alene forbinder Paulus en bogstavelig Adam med en bogstavelig Jesus, men sammenhængen i Romerne 5 knytter denne forbindelse til frelsesplanen, en afgørende læresætning, som vi opfatter helt bogstaveligt: vi er faldne mennesker, som står over for evig udryddelse eller evigt liv i bogstavelig forstand! Vi finder også, at Jesus selv citerer fra 1 Mosebog 1 og 2: Han sagde: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Matt 19,4-6). Hvis Jesus opfattede skabelsesberetningen bogstaveligt, vil det være uklogt af os ikke at gøre det samme. Vores navn, syvendedagsadventister, er i sig selv et vidnesbyrd om en seks dages skabelse. Dette kvartals bibelstudier vil derfor gå i dybden med læren om skabelsen, som den gengives i 1 Mosebog kapitel 1 og 2, og udforske dens betydning for en række af vores trospunkter, deriblandt etik og moral, synd, ægteskab og forvaltning. Selv om kvartalets studier vil arbejde ud fra den forudsætning, at beretningen er bogstavelig, vil de igen og igen vise, hvorfor den er nødt til at tages bogstaveligt. Overvej som et eksempel evangeliet selv. Følges udviklingsteorien, ville Herren være blevet inkarneret i en udviklet abe. For at udrydde døden, den sidste fjende (1 Kor 15,26), ville Jesus blive en sådan abe, udviklet via naturlig udvælgelse. Men hvordan kan døden være fjenden, hvis den selv var en af de metoder, Gud havde valgt i sin skabelse af mennesket? Herren må i så fald have forsøgt sig med en lang række døde homo erectus, homo heidelbergensis og homo neanderthalensis for endelig at frembringe en person i sit eget billede (homo sapiens)! I gennemgangen af dette kvartals studier vil vi se på flere begrundelser for, hvorfor en bogstavelig seks-dages skabelse er afgørende for det, vi tror på, og hvorfor det at gå på akkord med hensyn til skabelsen også vil føre til en underminering af alt det, som gør os til det, vi er. L. James Gibson er leder af Geoscience Research Institute Loma Linda, Californien. Han har skrevet en lang række artikler om skabelse versus videnskab. 7

9 MISSIONSBERETNING DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION Fokus på Missionen Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet i hele verden. Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. Hvert kvartal fokuserer vi på en del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgodeses. 25% af kollekten, som i Adventistkirker over hele verden indsamles den 13. sabbat i hvert kvartal, anvendes til disse specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres. Adventistkirken DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION I dette kvartal fokuserer vi på Det Sydlige Stillehavs Division, som indbefatter Australien, New Zealand samt øerne i Stillehavet syd for ækvator. Dette inkluderer Cook Islands, Fiji, Papua Ny Guinea, Pitcairn, Samoa, Salomonøerne, Vanuatu og flere. Der bor næsten 37 millioner mennesker i dette område og mere end adventister. Selv om mange af øgrupperne i Stillehavet har forholdsvis mange medlemmer, har lederne forholdsvis få resurser til rådighed. Man har ofte ingen lektiebøger for børnene, ingen billeder eller flonellografer. Offeret den 13. sabbat i dette kvartal fokuserer på at nå befolkningen i ø-nationerne gennem tre metoder, som har vist sig at give succes: 1. Medicinske klinikker i isolerede egne. 2. Bibelen og bibellektier som lydbøger for både børn og voksne på MP3 afspillere med solenergi (ofte kendt som God pods bibler enten på engelsk eller Pidjin (handelssproget for mange af disse øriger) for børn, som ofte er de eneste i deres familie, som kan læse, og som vil dele Guds ord med deres forældre og udvidede familier. I dette kvartal kan vi være med til at nå endnu flere mennesker for Kristus ved at give en god gave den 13. sabbat. 8

10 HOWLAND BAKER KIRIBATI NAURU TUVALU TOKELAU INDONESIEN ØSTTIMOR PAPUA NY GUINEA Port Moresby 1 SOLOMON ISLANDS 2 WALLIS OG FUTUNA AMERIKANSK SAMOA VANUATU FIJI 3 NY CALEDONIEN TONGA NIUE FRANSK POLYNESIEN AUSTRALIEN COOK ØERNE Canberra NEW ZEALAND Wellington MISSIONSPROJEKTER 1. KVARTAL Bygge klinikker i mindst fire isolerede områder af Papua Ny Guinea. 2. Købe soldrevne MP3 afspillere (såkaldte God pods) til Papua Ny Guinea, Salomonøerne og Vanuatu. 3. Skaffe bibler for børn på øerne i det sydlige Stillehav, som de kan bruge og dele med deres familier. Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning Australien New Zealand Pacific Papua Ny Guinea Trans Pacific Totalt (Dec 2011)

11 1 TIL SABBATTEN 4. JANUAR 2013 Jesus, himlens og jordens skaber Ugens vers Introdutktion I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (1 Mos 1,1). Kun noget, der er større end det, der skabes, kan have skabt det. Derfor kan universet kun være blevet skabt af én, der er større end det. Og denne ene er Gud, som åbenbares i Bibelen, den Gud, som vi tilbeder og tjener, fordi han blandt meget andet er vores skaber. Vi lærer også, at denne Gud, som skabte universet, og som har dannet disse milliarder af galakser, som er spredt ud i universets uendelighed, er den samme, som kom til jorden for at leve iblandt os som et menneske. Og hvad der er endnu mere ubegribeligt: han kom for selv at bære straffen for vores synder. Af og til hører vi noget, der er for godt til at være sandt. Men hvad kan være bedre for os syndige mennesker i en falden verden fuld af smerte end at kende den fantastiske sandhed om vores skabers kærlighed? Hans kærlighed er så stor, at han var villig til at komme ned til vores jord i personen Jesus og binde sig til hver enkelt af os med bånd, der aldrig kan brydes. Hvordan skal vi leve vores liv som et svar på en sådan kærlighed? Ugens tekster 1 Mos 1,1 Hebr 11,3 Sl 19,1-3 Joh 1, Kol 1,15-16 Joh 2,

12 SØNDAG 30. DECEMBER 2012 I begyndelsen ApG 16,9-40 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (1 Mos 1,1). Denne enkle tekst indeholder mange dybe sandheder. En af dem er, at universet selv har en begyndelse. Selv om denne ide måske ikke virker så radikal for os i dag, er den i modstrid med den længe hævdede tro på, at det skabte har eksisteret evigt. Først i det 20. århundrede, da big bang -teorien om alts oprindelse fik fodfæste, blev forestillingen om, at universet har en begyndelse, alment accepteret. Før dette havde mange ment, at det altid havde eksisteret. Mange modsatte sig begrebet om, at universet var blevet skabt, fordi det forudsatte en skaber. (Udtrykket big bang blev faktisk opfundet for at håne ideen om et skabt univers). Men beviset for, at universet havde en begyndelse, er blevet så stærkt, at næsten alle videnskabsmænd har accepteret det, i det mindste i dag (selv videnskabelige synspunkter, der en gang blev betragtet som ukrænkelige, bliver ofte ændrede eller modbeviste). Hebr 11,3 Hvad fortæller denne tekst os om Gud og om universets skabelse? Ligesom 1 Mos 1,1 henviser Hebr 11,3 til hemmeligheder og fakta, vi med vores nuværende viden ikke kan forklare. Teksten ser imidlertid ud til at fortælle os, at universet ikke blev dannet af allerede eksisterende materie. Universet blev skabt ved Guds ords kraft. Det vil sige, at både materie og energi blev frembragt ved Guds kraft. Skabelse ud af intet betegnes som ex nihilo skabelse. Ofte anerkender vi, at mennesker skaber forskellige ting; men som mennesker er vi ikke i stand til at skabe ud af intet. Vi kan ændre på formen af allerede eksisterende materiale; men vi har ingen kraft til at skabe ex nihilo. Kun Guds overnaturlige kraft kan gøre det. Dette er en af de mest dramatiske forskelle mellem Gud og mennesker og minder os om, at hele vores eksistens er afhængig af vores skaber. Udsagnsordet skabte i 1 Mos 1,1 kommer faktisk fra et hebraisk ord, som kun er brugt i forbindelse med Guds skabergerning. Kun Gud, ikke mennesker, kan skabe på denne måde (se også Rom 4,17). Til at tænke over Hvorfor er en overnaturlig skaber, som eksisterer over og uden for skaberværket, den eneste logiske forklaring på skabelsen? 11

13 MANDAG 31. DECEMBER 2012 Himlen fortæller Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. (Sl 19,2-4). Sl 19,2-4 Rom 1,19-20 På hvilken måde har du oplevet sandheden i disse tekster? Hvordan har moderne videnskab hjulpet os til at sætte endnu større pris på Guds kraft og visdom som skaber? Ikke et hvilken som helst slags univers ville være i stand til at opretholde liv. Det ser faktisk ud til, at universet må være usædvanligt godt designet, for at liv skal kunne eksistere. For det første må de grundlæggende byggeklodser i al materie atomerne være stabile nok til, at stabilt materiale kunne skabes. Atomers stabilitet er afhængig af de kræfter, der holder de forskellige dele af atomet sammen. Atomer indeholder ladede partikler, som både tiltrækker og afviser hinanden. De kræfter, som tiltrækker og afviser, må være nøje balancerede. Hvis de tiltrækkende kræfter var for kraftige, ville der kun dannes store atomer, og der ville ikke være noget brint. Uden brint ville der ikke være noget vand og dermed ikke noget liv. Hvis de afvisende kræfter var for kraftige, ville der kun dannes små atomer, og der ville ikke være noget kul eller ilt. Uden ilt ville der ikke være noget vand og ikke liv. Kul er også absolut nødvendigt for alle de livsformer, vi kender. Ikke alene må atomerne være stabile, de må også være i stand til gensidigt at påvirke hinanden for at kunne danne et enormt stort antal forskellige kemiske forbindelser. Der må være en balance mellem de kræfter, der holder molekylerne sammen og den energi, som skal til for at opløse molekylerne og tillade de kemiske reaktioner, som alt liv er afhængigt af. Videnskabsmænd beundrer den utrolige nøjagtighed i vores univers, som gør liv muligt, og det har fået mange af dem til at udtrykke, at universet ser ud til at være designet af et intelligent væsen. Verden må også være designet med stor visdom, for at liv skal kunne eksistere. Temperatursvingningerne må være i overensstemmelse med livsbetingelserne. Derfor må afstanden fra solen, rotationshastigheden og atmosfærens sammensætning alle være i den rigtige balance. Mange andre detaljer i vores verden må også være nøje designet. Guds visdom ses i sandhed i det, han har skabt. 12

14 TIRSDAG 1. JANUAR 2013 Kraften i hans ord Jer 51,15-16 Sl 33,6-9 Hvilken anden af Guds egenskaber, ud over visdom, viser sig i skabelsen? På hvilken måde kommer denne egenskab til udtryk gennem skabelsen? Og endnu vigtigere, hvilken betydning har denne sandhed for os? Vi ved ikke nøjagtigt, hvordan Gud skabte; men vi har fået at vide, at det skete ved hans mægtige ord. Al energi i alle dele af universet har sin oprindelse i Guds ord. Al energi i alle vores former for brændstof kommer fra Guds kraft. Al tyngdekraft i hele universet, enhver stjerne holdt i sin bane, ethvert sort hul er et resultat af Guds kraft. Den største kraft finder vi måske inden i selve atomet. Vi er med rette imponerede over den kraft, der er i atomvåben, hvor en lille portion materie bliver omdannet til en meget stor portion energi. Men videnskabsmænd fortæller os, at al materie indeholder store mængder energi. Hvis en lille mængde materie kan producere den enorme energi i atomvåben, tænk over den mængde energi, der er opbevaret i al materie i hele verden! Forestil dig hvor stor den Guds kraft er, som skabte universet. Mange videnskabsmænd mener, at alt det, Gud gjorde i forbindelse med skabelsen, var begrænset af naturlovene ; men denne ide er i modstrid med Bibelen. Gud er ikke begrænset af naturlove; tværtimod har Gud fastlagt naturens love. Guds kraft har ikke altid nødvendigvis fulgt de mønstre, som vi kalder naturlove. For eksempel er en af de fundamentale naturlove loven om bevaring af materie og energi. Denne lov siger, at den totale mængde af materie og energi i universet er konstant. Men hvordan kunne universet blive til af intet, hvis denne lov ikke kunne ændres? Guds skaberord er ikke bundet af videnskabens love. Gud har herredømme over hele sit skaberværk og har frihed til at gøre, som han vil. Til at tænke over Forestil dig (så godt du kan) universets størrelse. Tænk over den ufattelige kraft, der skulle til for at skabe det. Tænk også over, at den Gud, som har så meget kraft, elsker os og til og med døde for os. Hvordan kan du finde trøst i denne fantastiske sandhed? 13

15 ONSDAG 2. JANUAR 2013 Jesus, himlens og jordens skaber Joh 1, Kol 1,15-16 Hebr 1,1-2 Hvordan identificerer Det Nye Testamentes forfattere skaberen? Hvilken betydning har svaret på dette spørgsmål? Johannes refererer til Jesus som Ordet (Logos) og ligestiller ham med Gud. Mere præcist siger han, at Jesus er den, ved hvem alt blev skabt. På Johannes tid var det almindeligt, at udtrykket logos blev brugt til at repræsentere skaberkraften. Johannes læsere ville være bekendt med begrebet logos som skaberkraften eller til og med som en skaber. Johannes anvendte dette velkendte begreb om Jesus og identificerede ham som den sande skaber. Jesus, logos, Gud som menneske, som levede blandt os, var ikke kun til stede i begyndelsen. Han var den, ved hvem universet blev skabt. Dette betyder, at vi kan læse 1 Mos 1,1 på følgende måde: I begyndelsen skabte Jesus himlen og jorden. Paulus er i Kol 1 enig med Johannes i identifikationen af skaberen som Jesus Kristus. Ved ham er alting skabt. Paulus tilføjer to andre egenskaber hos Jesus. 1) Han er den usynlige Guds billede. I vores syndige tilstand kan vi ikke se Gud, Faderen; men vi kan se Jesus (Joh 14,9). 2) Paulus kalder Jesus al skabningens førstefødte (Kol 1,15). I denne sammenhæng hentyder førstefødt ikke til oprindelse, men status. Den førstefødte var familiens overhoved og arving. Jesus var den førstefødte i den betydning, at han som skaber og ved at blive et menneske og påtage sig vores menneskelighed er menneskehedens sande familieoverhoved. Jesus var ikke et skabt væsen; han var tværtimod fra evighed et med Faderen. Hebr 1,1-2 gentager den samme pointe som vi læste i Kol 1. Jesus er indsat som arving til alle ting og er den, som skabte verden. Desuden er han den nøjagtige fremstilling af Faderens væsen, en anden måde at sige på, at han er Guds billede. Til at tænke over Hvad vil du svare, hvis nogen spurgte dig: Hvordan er din Gud? Hvordan vil du begrunde dit svar? 14

16 TORSDAG 3. JANUAR 2013 Skaberen iblandt os Joh 2,7-11 6,8-13; 9,1-34 Hvad åbenbarer disse tekster om Guds skaberkraft? Hvert enkelt af disse mirakler giver os et glimt af den kraft, Gud har over den materielle verden, han selv skabte. For det første: hvilken proces ville kræves for at ændre vand direkte til vin? Ingen, som vi kender til. Jesu handling var uden for naturens love, i hvert tilfælde sådan, som vi kender dem. I miraklet med fiskene og brødene begyndte Jesus med fem brød og to små fisk og endte med mad nok til at bespise en stor menneskeskare og endda have 12 kurve med det, der var til overs. Al maden bestod af atomer og molekyler, og til sidst var der mange gange så mange madatomer og -molekyler, som da Jesus begyndte at bespise skaren. Hvor kom de ekstra molekyler fra, hvis ikke det skyldtes en overnaturlig indgriben fra Gud? Og hvilke fysiske forandringer foregik der med den blinde mand, som blev helbredt? Han var født blind, og hans hjerne var derfor aldrig blevet stimuleret til at danne billeder fra de budskaber, som sendes fra øjet gennem synsnerven. Hans hjerne skulle altså omkobles for at kunne formidle den information, som blev modtaget, danne synsbilleder og fortolke deres betydning. Desuden var der også noget galt med selve øjet. Måske var nogle af de fotomodtagelige molekyler misdannede på grund af en mutation i hans DNA. Eller måske var der ved fødslen sket en mutation i de gener, der kontrollerer udviklingen af øjets dele nethinden, synsnerven, linsen etc. Eller måske var der sket en mekanisk skade, som forhindrede øjet i at fungere korrekt. Uanset detaljerne omkring mandens blindhed fik Jesu ord molekyler til at skabes de rigtige steder, danne funktionelle receptorer, nerveforbindelser og hjerneceller, så lys, der ramte øjet, kunne skabe et billede og manden blev i stand til at genkende billeder, han aldrig tidligere havde set. Til at tænke over Det er fantastisk, når der sker mirakler; men hvad er risikoen ved at gøre din tro afhængig af dem? Hvad bør vores tro bygge på? 15

17 FREDAG 4. JANUAR 2013 Til videre studium Skabelsesakten kan aldrig forklares af videnskaben. Hvilken videnskab kan forklare livets mysterium? Den teori, at Gud ikke skabte materien, da han dannede verden, er grundløs. Da Gud dannede verden, var han ikke afhængig af allerede-eksisterende stof. Tværtimod, alt, både materielt og åndeligt, blev til ved Herren Jahves ord og blev skabt til at opfylde hans hensigter. Himlene med deres myriader og jorden med alt på den er ikke kun hans hænders værk; de blev til ved hans munds ånde. (Ellen White, Testimonies for the Church, bind 8, s ). Gud har aldrig åbenbaret for menneskene, hvordan det egentlig gik til, da han udførte skaberværket. Menneskers videnskab kan ikke udforske den Højestes hemmeligheder. Hans skaberkraft er lige så ufattelig som hans eksistens. (Ellen White, Patriarchs and Prophets, s. 113). Spørgsmål til drøftelse 1. Videnskaben taler om, hvad den kalder antropiske tilfældigheder (fra det græske ord anthropos, som betyder menneske). Dette er den hårfine balance mellem de kræfter i naturen, som gør det muligt for mennesker at eksistere. Læg dog mærke til den underforståede fordom, som kommer til udtryk i ordet tilfældigheder. Hvis du ikke tror på Gud, er du nødt til at tilskrive denne forbløffende balance til tilfældigheder. Hvorfor er det en mere fornuftig forklaring at tro, at denne balance er et resultat af en skabende Gud end blot at kalde dem tilfældigheder? 2. Tænk over Skaberens kærlighed, da han dannede Adam og Eva og gav dem den smukke have at bo i, samtidigt med at han vidste, at han selv en dag ville komme til at lide og dø på Golgata på grund af den menneskehed, han skabte. Hvad fortæller det os om Guds kærlighed, at han på trods af dette valgte at skabe menneskene? 3. Sammenlign Big bang -teorien med udtalelsen om skabelse i 1 Mos 1.1? Kan det være, at Big bang er en beskrivelse af den måde, universet blev til ved Guds ord? Hvilke problemer ser du i denne ide? Hvilke spørgsmål rejser den? Hvorfor vil det være farligt at forbinde vores teologi med en videnskabelig teori, når man tænker over, hvor ofte videnskaben forandrer sig? 16

18 DIALOG TIL SABBATTEN 5. JANUAR 2013 Aktiviteter og dialog Guds Ord Mødet med dagligdagen Personligt kristenliv Uddybende spørgsmål Skriv spørgsmål ned, som dukker op ved læsningen af Bibelen, og som du og din klasse kunne tænke jer at vide mere om. - Hvis spørgsmålene kræver mere forberedelse eller kundskab, kan klassen evt. anmode en af deltagerne i klassen om at bruge mere tid til at sætte sig ind i emnet, eller man kan samle spørgsmål og invitere en særlig bibelkyndig person på besøg en sabbat. Notér i ugens løb eksempler fra medierne, aviser, blade, fjernsyn, internet m.m., hvor begrebet skabelse under en eller anden form er omtalt eller forudsat, evt. afvist og forkastet, og bring dine eksempler til klassen. Tænk over, hvordan du kan takke Gud som din skaber. - Bring takkeemner til din sabbatsskoleklasse, baseret på din tro på Gud som den, der har skabt os og sørger for os. - Tag tid, når I mødes i klassen, til at lytte til andres tak og bed sammen. 1. Hvilken betydning vil det have for dit liv, om du anerkender Gud som din skaber eller ej? 2. Hvad åbenbarer skabelsesberetningen i 1 Mosebog om Guds hensigt med dit liv? a. Er der et guddommeligt design for dine medmenneskelige forhold? Hvis der er, hvori består det? b. Hvad er det guddommelige design for din kostplan? c. Hvordan påvirker skabelsesberetningen dine synspunkter med hensyn til miljøet? d. Har skabelsen betydning for dine synspunkter på, hvordan man behandler dyr (og især dyremishandling)? Hvordan? 3. Hvilken betydning har skabelsen for den måde, hvorpå du tilbeder Gud? 17

19 18 NOTER TIL SABBATTEN 5. JANUAR 2013

20 MISSIONSBERETNING DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION X. 5. JANUAR XX ET PRESSERENDE BEHOV Xxx Kathleen og Sasa boede i en afsidesliggende landsby i det centrale Papua Ny Guinea. Da Sasa fik astma, var de nødt til at gå i flere timer ad en mudret sti til den nærmeste statsdrevne klinik for at få hjælp. En nat kunne Sasa næsten ikke få luft. Hans inhalator var tom, og Kathleen frygtede, at Sasa ville dø, inden de kunne få hjælp. Ved daggry begav de sig på den vanskelige sti ned til klinikken. De nåede frem sent om aftenen; men klinikken var lukket og sygeplejersken taget til provinshovedstaden for at få sin løn udbetalt. Måske ville der gå mange dage, før sygeplejersken vendte tilbage. Deres eneste håb var at fortsætte til hospitalet i hovedstaden; men den sidste lokale minibus var kørt, så de måtte gå. De overnattede i en landsby hos gæstfrie syvendedagsadventister, og først den efterfølgende dag blev Sasa bragt til et hospital. Det viste sig, at han led af både astma, lungebetændelse og malaria. I de fjerntliggende bjerglandsbyer i Papua Ny Guinea er livet usikkert. Ubetydelige sygdomme kan være livstruende, fordi der ikke er adgang til hjælp. Mange er nødt til at gå i flere dage for at få behandling. Mange når aldrig frem. Tæt på den vestlige grænse mod Irian Jaya ligger landsbyen Tumolbil. Jack forlod den som ung for at studere. Han blev syvendedagsadventist og vendte tilbage til sin landsby for at dele sin tro. Nogle lyttede; men de havde aldrig før hørt om adventisterne og tøvede med at skifte til en ukendt kirke. Men så udbrød der grænsestridigheder. De statsansatte lærere og sygeplejersker flygtede og overlod landsbyen til at klare sig på egen hånd. Malaria, tuberkulose og lungebetændelse florerede, og mange døde. Jack tog et kort sygeplejekursus og gjorde sit bedste for at hjælpe; men de havde brug for en uddannet sygeplejerske og en bedre klinikbygning. For nyligt er der blevet bygget en klinik som et led i divisionens planer om at opgradere den medicinske hjælp i sådanne isolerede områder. I dag har landsbyen en adventistsygeplejerske. Mere end 200 mennesker i Tumolbil og omegn har taget imod Jesus og tilsluttet sig Adventistkirken. Men mange andre isolerede områder råber om hjælp. En del af den 13. sabbats offer i dette kvartal går til at bygge fire nye klinikker i sådanne områder i Papua Ny Guinea, med nødvendigt udstyr og en uddannet sygeplejerske tilknyttet. Når indbyggerne ser, at adventisterne har omsorg for dem, vil de lytte til Guds kærlighedsbudskab. Lad os vise den samme omsorg som Jesus og give, så disse mennesker kan få både fysisk og åndeligt liv. FAKTA OM PAPUA NEW GUINEA Papua Ny Guinea er et bjergrigt ørige, som ligger nord for Australien. Der bor ca. 6,3 millioner mennesker. Selv om landet har en del relativt moderne byer, bor mange stadig i små bjerglandsbyer, afskåret fra medicinske faciliteter. En del af 13. sabbats offer vil blive brugt til at bygge mindst fire klinikker i de mest afsidesliggende områder i Papua Ny Guinea. 19

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Den kosmiske strid over Guds karakter

Den kosmiske strid over Guds karakter 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Missionærer i Bibelen ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 575 7

STUDIUM BIBEL. Missionærer i Bibelen ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 575 7 ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 575 7 BIBEL STUDIUM Missionærer i Bibelen Juli August September 2015 1. 3. KVARTAL 2007 2015 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 3. kvartal Forfatter Missionærer i Bibelen Børge

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere