STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1"

Transkript

1 ISSN ISBN Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 BIBEL STUDIUM

2 1. 1. KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Alle tings oprindelse L. James Gibson SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK 2013 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE Marit Birch Petersen KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 4 Andagtsvers... 5 INDLEDNING TIL 1. KVARTAL... 6 Fokus på missionen januar 12. januar 19. januar 26. januar 2. februar 9. februar 16. februar 23. februar 2. marts 9. marts 16. marts 23. marts 30. marts 1. Jesus, himlens og jordens skaber Verdens skabelse Skabelsen fuldendt Skabelsen, et bibelsk tema Skabelsen og moral Skabelsen og syndefaldet I et spejl, i en gåde Jesus, vores forsørger og opretholder Ægteskabet: en gave fra Edens have Forvaltning og miljø Sabbatten: en gave fra Edens have Skabelsen og evangeliet Skabelse, på ny

5 SOLNEDGANGSTIDER København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

6 ANDAGTSVERS JANUAR FEBRUAR JUNI MAJ APRIL MARTS 1 Krøn 16,11 Dom 6,24 Job 33,26 Sl 38,16 Matt 6,8 Sl 31,25 Sef 2,3 Luk 18,7-8 Sl 91,15 1 Joh 3,22 Joh 14,13-14 Joh 16,24 Matt 6,6 Matt 18,19 Hebr 11,6 Åb 1,3 Sl 42,9 Sl 4,5 Sl 119,15-16 Sl 119,54-55 Sl 42,2-3 Sl 143,5 ApG 6,4 Rom 12,12-13 Kol 1,9 Sl 116,1-2 Sl 5,4 Sl 111,9 Sl 55,17-18 Sl 34,2 2 Mos 15,2 Jak 5,16 Matt 5,23-24 Ordsp 28,13 Job 39,37 Jer 3,25 Sl 38,22-23 Sl 31,1 Sl 69,6 Sl 38,19 Sl 51,3 Joh 16,8 Sl 139,23-24 Dan 9,9 Mark 3, Joh 1,9 Rom 10,10 Sl 32,5 Es 43,25 Luk 6,37 Ef 1,7 Matt 26,28 Rom 3,25 Åb 1,5 Åb 7,14 Ef 2,13 Hebr 9,12 Hebr 1,8 Rom 5,10 Rom 6,13 Rom 12,1 1 Krøn 29,5b Sl 119,59 Luk 14,33 1 Krøn 28,9 Sl 51,19 Jos 24,15 Luk 5,28 1 Joh 2,6 ApG 24,16 Tit 2,12 ApG 21,13 Sl 119,34 Sl 5,12 Joh 14,27 Sl 105,42-45 Ordsp 30,5 Sl 40,3 Sl 40,4 Ordsp 18,10 Ordsp 21,21 Sl 119,165 Fil 2,7b-8 2 Kor 8,3.5 Hebr 11,24-26 Luk 21,3-4 1 Sam 2,26 Ef 6,19 Luk 10,62 Hebr 1,9 Joh 15,16 2 Kor 6,1 Joh 17,18 Es 58,10-11 Matt 5,16 Præd 11,1 1 Kor 3,9 2 Kor 8,12 Kol 3,23-24 Sl 126,5-6 Matt 4,10 Matt 10,42 Rom 1,16 Ef 6,16-17 Joh 4,34 Matt 20,28 ApG 20,35 Es 61,1 Es 42,1 Es 53,11 Mark 2,17 Matt 28,19 2 Tim 4,2 Joh 4,35 Joel 1,3 Jer 1,7-8 2 Tim 4,7 ApG 10,38 2 Kor 5,14a Jos 1,9 Es 43,2 Es 43,3 Es 43,6 Es 43,11 Hebr 12,6 Sl 94,12 Es 1,25 Åb 3,19 1 Pet 5,7 Sl 94,14 Sl 91,11 5 Mos 31,6 2 Mos 6,7 5 Mos 33,27a 5 Mos 33,29a Es 42,4 Es 42,6 Es 42,16 2 Mos 6,6 Joh 12,32 Sl 130,7 Es 1,27 Sl 49,16 Es 43,1 Sl 72,12 Sl 122,6 Jos 1,8 Zak 8,12 Es 44,3 Joel 3,1 Dan 12,3 Sl 8,4-5 Jer 31,37 Sl 148,4-5 Job 9,8-9 Neh 9,6 Præd 7,29 Es 40,22 Jer 32,17 Hebr 1,10 Es 37,16 Es 57,15 Joh 14,1-3 Hebr 12,22 Luk 15,10 Matt 18,10 2 Mos 23,20 2 Pet 3,13 Åb 3,21 Hebr 11,10 Hebr 11,16 Åb 22,1-2 Åb 21,3 Åb 22,3 1 Kor 2,9 Åb 21,4 Mal 4,2 Es 65,21 Es 65,22 Es 65,25 Es 66,23 5

7 1. KVARTAL 2013 SKABELSE Efter mange års tro tjeneste har Viggo Jørgensen oversat det sidste bibelstudiehæfte, og Walder Hartmann den sidste missionsberetning. Vi vil gerne fra Adventistkirken sige tusind tak og Guds velsignelse med jeres fortsatte tjeneste på andre områder. Til dette kvartal er emnet Oprindelse. Det handler om Gud som vores skaber. Hvilken betydning har det i dit liv? Hvilken betydning har det for, hvordan du ser verden? Hvordan har det indflydelse på, hvordan du læser Bibelen? Må Gud velsigne vores fælles studie. I slutningen af ugens afsnit, har vi tidligere haft oplæg til samtale. Vi ændrer det nu til Aktiviteter og Dialog. Forslag til aktiviteter og samtale på denne side berører primært tre forskellige sider af vores kristenliv, nemlig selve studiet af Bibelen som Guds Ord, vores møde med andre mennesker i samfundet omkring os og endeligt dit og mit personlige Gudsforhold. Du kan anvende forslagene i din personlige forberedelse eller eventuelt som en del af din sabbatsskoles fællesskab, helt afhængig af din klasses eller din menigheds størrelse og interesse. En del af aktiviteterne kan efter behov bruges af enkeltpersoner, der efter aftale med klassen forbereder et bestemt spørgsmål til den kommende sabbats fællesskab. Flere af forslagene passer til mere end blot denne sabbats studie, og aktiviteterne kan udstrækkes over adskillige sabbatter eller til og med til hele kvartalet. Thomas Rasmussen Afdelingsleder for sabbatsskolen 6

8 INDLEDNING I BEGYNDELSEN AF BEGYNDELSEN Skabelsen er den grundlæggende sandhed i Skriften. Al anden bibelsk lære er baseret på sandheden om, at vores verden blev skabt af Gud. Det er grunden til, at skabelsen ikke kun findes på Bibelens første sider, men i alle de fem Mosebøger, hos profeterne, i Salmernes Bog, i evangelierne, i brevene, i Apostlenes Gerninger og i Johannes Åbenbaring. Og næsten hver gang forudsætter den teologiske sammenhæng, at skabelsesberetningen opfattes bogstaveligt. Paulus skrev f.eks. at døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme (Rom 5,14). Ikke alene forbinder Paulus en bogstavelig Adam med en bogstavelig Jesus, men sammenhængen i Romerne 5 knytter denne forbindelse til frelsesplanen, en afgørende læresætning, som vi opfatter helt bogstaveligt: vi er faldne mennesker, som står over for evig udryddelse eller evigt liv i bogstavelig forstand! Vi finder også, at Jesus selv citerer fra 1 Mosebog 1 og 2: Han sagde: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Matt 19,4-6). Hvis Jesus opfattede skabelsesberetningen bogstaveligt, vil det være uklogt af os ikke at gøre det samme. Vores navn, syvendedagsadventister, er i sig selv et vidnesbyrd om en seks dages skabelse. Dette kvartals bibelstudier vil derfor gå i dybden med læren om skabelsen, som den gengives i 1 Mosebog kapitel 1 og 2, og udforske dens betydning for en række af vores trospunkter, deriblandt etik og moral, synd, ægteskab og forvaltning. Selv om kvartalets studier vil arbejde ud fra den forudsætning, at beretningen er bogstavelig, vil de igen og igen vise, hvorfor den er nødt til at tages bogstaveligt. Overvej som et eksempel evangeliet selv. Følges udviklingsteorien, ville Herren være blevet inkarneret i en udviklet abe. For at udrydde døden, den sidste fjende (1 Kor 15,26), ville Jesus blive en sådan abe, udviklet via naturlig udvælgelse. Men hvordan kan døden være fjenden, hvis den selv var en af de metoder, Gud havde valgt i sin skabelse af mennesket? Herren må i så fald have forsøgt sig med en lang række døde homo erectus, homo heidelbergensis og homo neanderthalensis for endelig at frembringe en person i sit eget billede (homo sapiens)! I gennemgangen af dette kvartals studier vil vi se på flere begrundelser for, hvorfor en bogstavelig seks-dages skabelse er afgørende for det, vi tror på, og hvorfor det at gå på akkord med hensyn til skabelsen også vil føre til en underminering af alt det, som gør os til det, vi er. L. James Gibson er leder af Geoscience Research Institute Loma Linda, Californien. Han har skrevet en lang række artikler om skabelse versus videnskab. 7

9 MISSIONSBERETNING DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION Fokus på Missionen Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet i hele verden. Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. Hvert kvartal fokuserer vi på en del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgodeses. 25% af kollekten, som i Adventistkirker over hele verden indsamles den 13. sabbat i hvert kvartal, anvendes til disse specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres. Adventistkirken DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION I dette kvartal fokuserer vi på Det Sydlige Stillehavs Division, som indbefatter Australien, New Zealand samt øerne i Stillehavet syd for ækvator. Dette inkluderer Cook Islands, Fiji, Papua Ny Guinea, Pitcairn, Samoa, Salomonøerne, Vanuatu og flere. Der bor næsten 37 millioner mennesker i dette område og mere end adventister. Selv om mange af øgrupperne i Stillehavet har forholdsvis mange medlemmer, har lederne forholdsvis få resurser til rådighed. Man har ofte ingen lektiebøger for børnene, ingen billeder eller flonellografer. Offeret den 13. sabbat i dette kvartal fokuserer på at nå befolkningen i ø-nationerne gennem tre metoder, som har vist sig at give succes: 1. Medicinske klinikker i isolerede egne. 2. Bibelen og bibellektier som lydbøger for både børn og voksne på MP3 afspillere med solenergi (ofte kendt som God pods bibler enten på engelsk eller Pidjin (handelssproget for mange af disse øriger) for børn, som ofte er de eneste i deres familie, som kan læse, og som vil dele Guds ord med deres forældre og udvidede familier. I dette kvartal kan vi være med til at nå endnu flere mennesker for Kristus ved at give en god gave den 13. sabbat. 8

10 HOWLAND BAKER KIRIBATI NAURU TUVALU TOKELAU INDONESIEN ØSTTIMOR PAPUA NY GUINEA Port Moresby 1 SOLOMON ISLANDS 2 WALLIS OG FUTUNA AMERIKANSK SAMOA VANUATU FIJI 3 NY CALEDONIEN TONGA NIUE FRANSK POLYNESIEN AUSTRALIEN COOK ØERNE Canberra NEW ZEALAND Wellington MISSIONSPROJEKTER 1. KVARTAL Bygge klinikker i mindst fire isolerede områder af Papua Ny Guinea. 2. Købe soldrevne MP3 afspillere (såkaldte God pods) til Papua Ny Guinea, Salomonøerne og Vanuatu. 3. Skaffe bibler for børn på øerne i det sydlige Stillehav, som de kan bruge og dele med deres familier. Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning Australien New Zealand Pacific Papua Ny Guinea Trans Pacific Totalt (Dec 2011)

11 1 TIL SABBATTEN 4. JANUAR 2013 Jesus, himlens og jordens skaber Ugens vers Introdutktion I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (1 Mos 1,1). Kun noget, der er større end det, der skabes, kan have skabt det. Derfor kan universet kun være blevet skabt af én, der er større end det. Og denne ene er Gud, som åbenbares i Bibelen, den Gud, som vi tilbeder og tjener, fordi han blandt meget andet er vores skaber. Vi lærer også, at denne Gud, som skabte universet, og som har dannet disse milliarder af galakser, som er spredt ud i universets uendelighed, er den samme, som kom til jorden for at leve iblandt os som et menneske. Og hvad der er endnu mere ubegribeligt: han kom for selv at bære straffen for vores synder. Af og til hører vi noget, der er for godt til at være sandt. Men hvad kan være bedre for os syndige mennesker i en falden verden fuld af smerte end at kende den fantastiske sandhed om vores skabers kærlighed? Hans kærlighed er så stor, at han var villig til at komme ned til vores jord i personen Jesus og binde sig til hver enkelt af os med bånd, der aldrig kan brydes. Hvordan skal vi leve vores liv som et svar på en sådan kærlighed? Ugens tekster 1 Mos 1,1 Hebr 11,3 Sl 19,1-3 Joh 1, Kol 1,15-16 Joh 2,

12 SØNDAG 30. DECEMBER 2012 I begyndelsen ApG 16,9-40 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (1 Mos 1,1). Denne enkle tekst indeholder mange dybe sandheder. En af dem er, at universet selv har en begyndelse. Selv om denne ide måske ikke virker så radikal for os i dag, er den i modstrid med den længe hævdede tro på, at det skabte har eksisteret evigt. Først i det 20. århundrede, da big bang -teorien om alts oprindelse fik fodfæste, blev forestillingen om, at universet har en begyndelse, alment accepteret. Før dette havde mange ment, at det altid havde eksisteret. Mange modsatte sig begrebet om, at universet var blevet skabt, fordi det forudsatte en skaber. (Udtrykket big bang blev faktisk opfundet for at håne ideen om et skabt univers). Men beviset for, at universet havde en begyndelse, er blevet så stærkt, at næsten alle videnskabsmænd har accepteret det, i det mindste i dag (selv videnskabelige synspunkter, der en gang blev betragtet som ukrænkelige, bliver ofte ændrede eller modbeviste). Hebr 11,3 Hvad fortæller denne tekst os om Gud og om universets skabelse? Ligesom 1 Mos 1,1 henviser Hebr 11,3 til hemmeligheder og fakta, vi med vores nuværende viden ikke kan forklare. Teksten ser imidlertid ud til at fortælle os, at universet ikke blev dannet af allerede eksisterende materie. Universet blev skabt ved Guds ords kraft. Det vil sige, at både materie og energi blev frembragt ved Guds kraft. Skabelse ud af intet betegnes som ex nihilo skabelse. Ofte anerkender vi, at mennesker skaber forskellige ting; men som mennesker er vi ikke i stand til at skabe ud af intet. Vi kan ændre på formen af allerede eksisterende materiale; men vi har ingen kraft til at skabe ex nihilo. Kun Guds overnaturlige kraft kan gøre det. Dette er en af de mest dramatiske forskelle mellem Gud og mennesker og minder os om, at hele vores eksistens er afhængig af vores skaber. Udsagnsordet skabte i 1 Mos 1,1 kommer faktisk fra et hebraisk ord, som kun er brugt i forbindelse med Guds skabergerning. Kun Gud, ikke mennesker, kan skabe på denne måde (se også Rom 4,17). Til at tænke over Hvorfor er en overnaturlig skaber, som eksisterer over og uden for skaberværket, den eneste logiske forklaring på skabelsen? 11

13 MANDAG 31. DECEMBER 2012 Himlen fortæller Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. (Sl 19,2-4). Sl 19,2-4 Rom 1,19-20 På hvilken måde har du oplevet sandheden i disse tekster? Hvordan har moderne videnskab hjulpet os til at sætte endnu større pris på Guds kraft og visdom som skaber? Ikke et hvilken som helst slags univers ville være i stand til at opretholde liv. Det ser faktisk ud til, at universet må være usædvanligt godt designet, for at liv skal kunne eksistere. For det første må de grundlæggende byggeklodser i al materie atomerne være stabile nok til, at stabilt materiale kunne skabes. Atomers stabilitet er afhængig af de kræfter, der holder de forskellige dele af atomet sammen. Atomer indeholder ladede partikler, som både tiltrækker og afviser hinanden. De kræfter, som tiltrækker og afviser, må være nøje balancerede. Hvis de tiltrækkende kræfter var for kraftige, ville der kun dannes store atomer, og der ville ikke være noget brint. Uden brint ville der ikke være noget vand og dermed ikke noget liv. Hvis de afvisende kræfter var for kraftige, ville der kun dannes små atomer, og der ville ikke være noget kul eller ilt. Uden ilt ville der ikke være noget vand og ikke liv. Kul er også absolut nødvendigt for alle de livsformer, vi kender. Ikke alene må atomerne være stabile, de må også være i stand til gensidigt at påvirke hinanden for at kunne danne et enormt stort antal forskellige kemiske forbindelser. Der må være en balance mellem de kræfter, der holder molekylerne sammen og den energi, som skal til for at opløse molekylerne og tillade de kemiske reaktioner, som alt liv er afhængigt af. Videnskabsmænd beundrer den utrolige nøjagtighed i vores univers, som gør liv muligt, og det har fået mange af dem til at udtrykke, at universet ser ud til at være designet af et intelligent væsen. Verden må også være designet med stor visdom, for at liv skal kunne eksistere. Temperatursvingningerne må være i overensstemmelse med livsbetingelserne. Derfor må afstanden fra solen, rotationshastigheden og atmosfærens sammensætning alle være i den rigtige balance. Mange andre detaljer i vores verden må også være nøje designet. Guds visdom ses i sandhed i det, han har skabt. 12

14 TIRSDAG 1. JANUAR 2013 Kraften i hans ord Jer 51,15-16 Sl 33,6-9 Hvilken anden af Guds egenskaber, ud over visdom, viser sig i skabelsen? På hvilken måde kommer denne egenskab til udtryk gennem skabelsen? Og endnu vigtigere, hvilken betydning har denne sandhed for os? Vi ved ikke nøjagtigt, hvordan Gud skabte; men vi har fået at vide, at det skete ved hans mægtige ord. Al energi i alle dele af universet har sin oprindelse i Guds ord. Al energi i alle vores former for brændstof kommer fra Guds kraft. Al tyngdekraft i hele universet, enhver stjerne holdt i sin bane, ethvert sort hul er et resultat af Guds kraft. Den største kraft finder vi måske inden i selve atomet. Vi er med rette imponerede over den kraft, der er i atomvåben, hvor en lille portion materie bliver omdannet til en meget stor portion energi. Men videnskabsmænd fortæller os, at al materie indeholder store mængder energi. Hvis en lille mængde materie kan producere den enorme energi i atomvåben, tænk over den mængde energi, der er opbevaret i al materie i hele verden! Forestil dig hvor stor den Guds kraft er, som skabte universet. Mange videnskabsmænd mener, at alt det, Gud gjorde i forbindelse med skabelsen, var begrænset af naturlovene ; men denne ide er i modstrid med Bibelen. Gud er ikke begrænset af naturlove; tværtimod har Gud fastlagt naturens love. Guds kraft har ikke altid nødvendigvis fulgt de mønstre, som vi kalder naturlove. For eksempel er en af de fundamentale naturlove loven om bevaring af materie og energi. Denne lov siger, at den totale mængde af materie og energi i universet er konstant. Men hvordan kunne universet blive til af intet, hvis denne lov ikke kunne ændres? Guds skaberord er ikke bundet af videnskabens love. Gud har herredømme over hele sit skaberværk og har frihed til at gøre, som han vil. Til at tænke over Forestil dig (så godt du kan) universets størrelse. Tænk over den ufattelige kraft, der skulle til for at skabe det. Tænk også over, at den Gud, som har så meget kraft, elsker os og til og med døde for os. Hvordan kan du finde trøst i denne fantastiske sandhed? 13

15 ONSDAG 2. JANUAR 2013 Jesus, himlens og jordens skaber Joh 1, Kol 1,15-16 Hebr 1,1-2 Hvordan identificerer Det Nye Testamentes forfattere skaberen? Hvilken betydning har svaret på dette spørgsmål? Johannes refererer til Jesus som Ordet (Logos) og ligestiller ham med Gud. Mere præcist siger han, at Jesus er den, ved hvem alt blev skabt. På Johannes tid var det almindeligt, at udtrykket logos blev brugt til at repræsentere skaberkraften. Johannes læsere ville være bekendt med begrebet logos som skaberkraften eller til og med som en skaber. Johannes anvendte dette velkendte begreb om Jesus og identificerede ham som den sande skaber. Jesus, logos, Gud som menneske, som levede blandt os, var ikke kun til stede i begyndelsen. Han var den, ved hvem universet blev skabt. Dette betyder, at vi kan læse 1 Mos 1,1 på følgende måde: I begyndelsen skabte Jesus himlen og jorden. Paulus er i Kol 1 enig med Johannes i identifikationen af skaberen som Jesus Kristus. Ved ham er alting skabt. Paulus tilføjer to andre egenskaber hos Jesus. 1) Han er den usynlige Guds billede. I vores syndige tilstand kan vi ikke se Gud, Faderen; men vi kan se Jesus (Joh 14,9). 2) Paulus kalder Jesus al skabningens førstefødte (Kol 1,15). I denne sammenhæng hentyder førstefødt ikke til oprindelse, men status. Den førstefødte var familiens overhoved og arving. Jesus var den førstefødte i den betydning, at han som skaber og ved at blive et menneske og påtage sig vores menneskelighed er menneskehedens sande familieoverhoved. Jesus var ikke et skabt væsen; han var tværtimod fra evighed et med Faderen. Hebr 1,1-2 gentager den samme pointe som vi læste i Kol 1. Jesus er indsat som arving til alle ting og er den, som skabte verden. Desuden er han den nøjagtige fremstilling af Faderens væsen, en anden måde at sige på, at han er Guds billede. Til at tænke over Hvad vil du svare, hvis nogen spurgte dig: Hvordan er din Gud? Hvordan vil du begrunde dit svar? 14

16 TORSDAG 3. JANUAR 2013 Skaberen iblandt os Joh 2,7-11 6,8-13; 9,1-34 Hvad åbenbarer disse tekster om Guds skaberkraft? Hvert enkelt af disse mirakler giver os et glimt af den kraft, Gud har over den materielle verden, han selv skabte. For det første: hvilken proces ville kræves for at ændre vand direkte til vin? Ingen, som vi kender til. Jesu handling var uden for naturens love, i hvert tilfælde sådan, som vi kender dem. I miraklet med fiskene og brødene begyndte Jesus med fem brød og to små fisk og endte med mad nok til at bespise en stor menneskeskare og endda have 12 kurve med det, der var til overs. Al maden bestod af atomer og molekyler, og til sidst var der mange gange så mange madatomer og -molekyler, som da Jesus begyndte at bespise skaren. Hvor kom de ekstra molekyler fra, hvis ikke det skyldtes en overnaturlig indgriben fra Gud? Og hvilke fysiske forandringer foregik der med den blinde mand, som blev helbredt? Han var født blind, og hans hjerne var derfor aldrig blevet stimuleret til at danne billeder fra de budskaber, som sendes fra øjet gennem synsnerven. Hans hjerne skulle altså omkobles for at kunne formidle den information, som blev modtaget, danne synsbilleder og fortolke deres betydning. Desuden var der også noget galt med selve øjet. Måske var nogle af de fotomodtagelige molekyler misdannede på grund af en mutation i hans DNA. Eller måske var der ved fødslen sket en mutation i de gener, der kontrollerer udviklingen af øjets dele nethinden, synsnerven, linsen etc. Eller måske var der sket en mekanisk skade, som forhindrede øjet i at fungere korrekt. Uanset detaljerne omkring mandens blindhed fik Jesu ord molekyler til at skabes de rigtige steder, danne funktionelle receptorer, nerveforbindelser og hjerneceller, så lys, der ramte øjet, kunne skabe et billede og manden blev i stand til at genkende billeder, han aldrig tidligere havde set. Til at tænke over Det er fantastisk, når der sker mirakler; men hvad er risikoen ved at gøre din tro afhængig af dem? Hvad bør vores tro bygge på? 15

17 FREDAG 4. JANUAR 2013 Til videre studium Skabelsesakten kan aldrig forklares af videnskaben. Hvilken videnskab kan forklare livets mysterium? Den teori, at Gud ikke skabte materien, da han dannede verden, er grundløs. Da Gud dannede verden, var han ikke afhængig af allerede-eksisterende stof. Tværtimod, alt, både materielt og åndeligt, blev til ved Herren Jahves ord og blev skabt til at opfylde hans hensigter. Himlene med deres myriader og jorden med alt på den er ikke kun hans hænders værk; de blev til ved hans munds ånde. (Ellen White, Testimonies for the Church, bind 8, s ). Gud har aldrig åbenbaret for menneskene, hvordan det egentlig gik til, da han udførte skaberværket. Menneskers videnskab kan ikke udforske den Højestes hemmeligheder. Hans skaberkraft er lige så ufattelig som hans eksistens. (Ellen White, Patriarchs and Prophets, s. 113). Spørgsmål til drøftelse 1. Videnskaben taler om, hvad den kalder antropiske tilfældigheder (fra det græske ord anthropos, som betyder menneske). Dette er den hårfine balance mellem de kræfter i naturen, som gør det muligt for mennesker at eksistere. Læg dog mærke til den underforståede fordom, som kommer til udtryk i ordet tilfældigheder. Hvis du ikke tror på Gud, er du nødt til at tilskrive denne forbløffende balance til tilfældigheder. Hvorfor er det en mere fornuftig forklaring at tro, at denne balance er et resultat af en skabende Gud end blot at kalde dem tilfældigheder? 2. Tænk over Skaberens kærlighed, da han dannede Adam og Eva og gav dem den smukke have at bo i, samtidigt med at han vidste, at han selv en dag ville komme til at lide og dø på Golgata på grund af den menneskehed, han skabte. Hvad fortæller det os om Guds kærlighed, at han på trods af dette valgte at skabe menneskene? 3. Sammenlign Big bang -teorien med udtalelsen om skabelse i 1 Mos 1.1? Kan det være, at Big bang er en beskrivelse af den måde, universet blev til ved Guds ord? Hvilke problemer ser du i denne ide? Hvilke spørgsmål rejser den? Hvorfor vil det være farligt at forbinde vores teologi med en videnskabelig teori, når man tænker over, hvor ofte videnskaben forandrer sig? 16

18 DIALOG TIL SABBATTEN 5. JANUAR 2013 Aktiviteter og dialog Guds Ord Mødet med dagligdagen Personligt kristenliv Uddybende spørgsmål Skriv spørgsmål ned, som dukker op ved læsningen af Bibelen, og som du og din klasse kunne tænke jer at vide mere om. - Hvis spørgsmålene kræver mere forberedelse eller kundskab, kan klassen evt. anmode en af deltagerne i klassen om at bruge mere tid til at sætte sig ind i emnet, eller man kan samle spørgsmål og invitere en særlig bibelkyndig person på besøg en sabbat. Notér i ugens løb eksempler fra medierne, aviser, blade, fjernsyn, internet m.m., hvor begrebet skabelse under en eller anden form er omtalt eller forudsat, evt. afvist og forkastet, og bring dine eksempler til klassen. Tænk over, hvordan du kan takke Gud som din skaber. - Bring takkeemner til din sabbatsskoleklasse, baseret på din tro på Gud som den, der har skabt os og sørger for os. - Tag tid, når I mødes i klassen, til at lytte til andres tak og bed sammen. 1. Hvilken betydning vil det have for dit liv, om du anerkender Gud som din skaber eller ej? 2. Hvad åbenbarer skabelsesberetningen i 1 Mosebog om Guds hensigt med dit liv? a. Er der et guddommeligt design for dine medmenneskelige forhold? Hvis der er, hvori består det? b. Hvad er det guddommelige design for din kostplan? c. Hvordan påvirker skabelsesberetningen dine synspunkter med hensyn til miljøet? d. Har skabelsen betydning for dine synspunkter på, hvordan man behandler dyr (og især dyremishandling)? Hvordan? 3. Hvilken betydning har skabelsen for den måde, hvorpå du tilbeder Gud? 17

19 18 NOTER TIL SABBATTEN 5. JANUAR 2013

20 MISSIONSBERETNING DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION X. 5. JANUAR XX ET PRESSERENDE BEHOV Xxx Kathleen og Sasa boede i en afsidesliggende landsby i det centrale Papua Ny Guinea. Da Sasa fik astma, var de nødt til at gå i flere timer ad en mudret sti til den nærmeste statsdrevne klinik for at få hjælp. En nat kunne Sasa næsten ikke få luft. Hans inhalator var tom, og Kathleen frygtede, at Sasa ville dø, inden de kunne få hjælp. Ved daggry begav de sig på den vanskelige sti ned til klinikken. De nåede frem sent om aftenen; men klinikken var lukket og sygeplejersken taget til provinshovedstaden for at få sin løn udbetalt. Måske ville der gå mange dage, før sygeplejersken vendte tilbage. Deres eneste håb var at fortsætte til hospitalet i hovedstaden; men den sidste lokale minibus var kørt, så de måtte gå. De overnattede i en landsby hos gæstfrie syvendedagsadventister, og først den efterfølgende dag blev Sasa bragt til et hospital. Det viste sig, at han led af både astma, lungebetændelse og malaria. I de fjerntliggende bjerglandsbyer i Papua Ny Guinea er livet usikkert. Ubetydelige sygdomme kan være livstruende, fordi der ikke er adgang til hjælp. Mange er nødt til at gå i flere dage for at få behandling. Mange når aldrig frem. Tæt på den vestlige grænse mod Irian Jaya ligger landsbyen Tumolbil. Jack forlod den som ung for at studere. Han blev syvendedagsadventist og vendte tilbage til sin landsby for at dele sin tro. Nogle lyttede; men de havde aldrig før hørt om adventisterne og tøvede med at skifte til en ukendt kirke. Men så udbrød der grænsestridigheder. De statsansatte lærere og sygeplejersker flygtede og overlod landsbyen til at klare sig på egen hånd. Malaria, tuberkulose og lungebetændelse florerede, og mange døde. Jack tog et kort sygeplejekursus og gjorde sit bedste for at hjælpe; men de havde brug for en uddannet sygeplejerske og en bedre klinikbygning. For nyligt er der blevet bygget en klinik som et led i divisionens planer om at opgradere den medicinske hjælp i sådanne isolerede områder. I dag har landsbyen en adventistsygeplejerske. Mere end 200 mennesker i Tumolbil og omegn har taget imod Jesus og tilsluttet sig Adventistkirken. Men mange andre isolerede områder råber om hjælp. En del af den 13. sabbats offer i dette kvartal går til at bygge fire nye klinikker i sådanne områder i Papua Ny Guinea, med nødvendigt udstyr og en uddannet sygeplejerske tilknyttet. Når indbyggerne ser, at adventisterne har omsorg for dem, vil de lytte til Guds kærlighedsbudskab. Lad os vise den samme omsorg som Jesus og give, så disse mennesker kan få både fysisk og åndeligt liv. FAKTA OM PAPUA NEW GUINEA Papua Ny Guinea er et bjergrigt ørige, som ligger nord for Australien. Der bor ca. 6,3 millioner mennesker. Selv om landet har en del relativt moderne byer, bor mange stadig i små bjerglandsbyer, afskåret fra medicinske faciliteter. En del af 13. sabbats offer vil blive brugt til at bygge mindst fire klinikker i de mest afsidesliggende områder i Papua Ny Guinea. 19

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne af Herbert W. Armstrong Translated from The United States and Britain in Prophecy by Herbert W. Armstrong, 1980 edition. Copyright 1980 by the Worldwide

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere