INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede Figur 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1"

Transkript

1 1144

2 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning af kulfiltrene. *Anvende emhætten ved middel hastighed, hvis en høj sugekraft ikke er nødvendig. * For at optimere produktets sugeevne bør vinduerne i køkkenet være lukkede. LAMP M CAPASITOR BLACK GREY YELLOW WHITE BLUE RED BROWN M 1~ ) Frontpanel 2) Kontrolpanel 3) Aluminium-fedtfiltre 4) Belysning INPUT : V AC / 50 Hz ELECTRONIC CIRCUIT BROWN BLUE ELECTRONIC CIRCUIT (FOR 5 SPEED) BROWN YELLOW/GREEN BLUE INPUT : V AC / 50 Hz 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede Figur

3 BRUG AF TOUCH-TASTERNE Fjern den beskyttende folie efter opsætning af produktet. Valg af hastighed Produktet har 3 mulige ventilationshastigheder. Ventilationshastigheden vælges i forhold til dampen fra kogning eller stegning. Du kan ændre på dit produkt ved at trykke på tasterne på frontpanelet. Automatisk timer-funktion (TIMER)er tilgængelig på alle modeller med elektronisk styring. Når der trykkes på en af kontroltasterne i mere end 2 sekunder, vil timerfunktionen indstilles til 15 minutter. Når timeren er tændt, vil displayet give et signal, og motoren vil automatisk slukke efter 15 minutter. Sørg for at anvende komfuret og produktet på samme tid for at muliggøre luftcirkulation. Dette vil påvirke luftudsugningskraften positivt. Vi anbefaler, at du anvender dit produkt i få minutter mere efter endt madlavning, så resten af lugten og dampen absorberes. Belysning TOUCH-KONTROLPANEL Produktet er udstyret med 2 lamper og en lampeknap til at betjene belysningen. Tryk på lampeknappen for at tænde lyset. Effektiv ventilation For at sikre en korrekt ventilation, bør dine køkkenvinduer holdes lukket. NB! Vær venligst opmærksom når produktet betjenes samtidigt med et produkt, som fungerer ved brug af luft og brændstof (f.eks. varmelegeme, vandvarmer osv. som fungerer ved brug af gas, diesel, kul eller træ), da emhætten kan påvirke forbrændingen negativt, når den leder luft ud. Denne advarsel gælder ikke for brug uden røgkanal. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Volt Motorklasse Beskyttelsesklasse V 50Hz F CLASS I -10- ADVARSLER OG SIKKERHEDFORANSTALTNINGER * Dette produkt er beregnet til brug i hjemmet. *Dit produkts spændingsforbrug er volt~50hz *Dit produkts ledningsnet er udstyret med jordleder. Dette kabel skal tilsluttes et stik med jordforbindelse. * Alle elektriske tilslutninger bør udføres af en kvalificeret tekniker. *Installation foretaget af en uautoriseret person kan medføre, at produktet får en lav ydeevne, skade på produktet og ulykker. *Strømforsyningskablet må ikke blive mast under montering. Kablerne må ikke anbringes nær komfuret; det kan forårsage brand, hvis de smelter. *Slut ikke produktet til strøm før monteringen er gennemført. * Sørg for at stikket er i nærheden, så du kan hive det ud i tilfælde af fare. *Rør ikke lamperne, når de har været tændt længe. Lamperne kan skade dine hænder, da de vil være varme. *Køkkenemhætter er udviklet til brug under normale forhold og udelukkende til hjemmebrug. Hvis den anvendes til andre formål risikerer du at der opstår fejl, og garantien vil bortfalde. *Følg gældende regler og anvisninger for udledning af luft. (Denne advarsel gælder ikke brug uden røgkanal.) * Madlavning, hvor der kan opstå flammer, bør ikke udføres under produktet. *Start dit produkt efter at du har sat gryden, panden etc. på kogepladen. Ellers kan høje temperaturer ødelægge dele af produktet. -3- * Før du tager gryden, stegepanden etc. af komfuret, skal du sætte låg på. *Efterlad ikke varm olie på komfuret. Gryder med varm olie kan være selvantændelige. *Vær opmærksom på gardiner og tæpper under madlavning, f.eks. stegning, da olien kan blusse op. *Sørg for at udskifte filtrene regelmæssigt. Filtre, som ikke udskiftes på rette tidspunkt, risikerer at forårsage brand pga. olien der vil have samlet sig derpå. * Anvend ikke filtermateriale, som er brandbart, i stedet for filter. *Anvend ikke produktet uden aluminiumfiltre. Fjern ikke filtrene, når produktet er tændt. *I tilfælde af flammer, afbryd da strømmen til produktet og komfuret. (Afbryd strømmen til produktet ved at hive stikket ud). * Dit produkt kan udgøre en brandfare, hvis det ikke bliver rengjort regelmæssigt. *Sluk for strømmen til produktet før vedligeholdelsesprocessen (Afbryd strømmen til apparatet ved at hive stikket ud) *Når emhætten og apparater, der bruger anden energi end elektricitet, betjenes på samme tid, bør det negative tryk i rummet ikke være mere end 4 Pa (4 x 10 bar). *Hvis der er et apparat der arbejder med brændstof eller gasformigt brændstof på samme sted som din emhætte, bør dette apparats udstødning isoleres helt fra det og apparatet bør være af den hermetiske type. * Når en røgudgang forbindes til produktet, skal du anvende et rør med en diameter på 150 mm eller 120 mm. Røret skal være så kort som muligt og omfatte få bøjninger.

4 *Hold pakningsmaterialerne væk fra børn, da det kan være farligt for dem. *Sørg for at dit barn ikke leger med produktet. Tillad ikke at børn anvender dit produkt. *Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, bør dette udskiftes af producenten eller serviceforhandleren eller en person, som er specialist på samme niveau, med henblik på at undgå en farlig situation. *I tilfælde af flammer, afbryd da strømmen til emhætten og komfuret og dæk flammerne. Brug aldrig vand til at slukke flammerne. Anvend en MA 6 A sikring til din emhætte for din egen sikkerheds skyld. ADVARSEL: Emhætten kan blive varm, når den anvendes samtidigt med madlavningsudstyr. ''Produktet må ikke benyttes af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Advarsel vedrørende transport og fragt * Al emballage fra dit nye produkt kan genbruges. * Følg venligst anvisningerne på emballagen i forbindelse med transport af produktet. * Hold fast i håndtagene på siden af boksen, når produktet skal transporteres. Hvis du skal transportere produktet; *Gem produktets originale kasse. *Transportér dit produkt I dets originale kasse; efterkom transportvejledningerne på produktets kasse. Hvis der ikke er en original emballage; * Læg ikke tungt materiale ovenpå emhætten. * Undgå at udsætte den ydre overflade for slag. * Indpak dit produkt for at undgå skader. Installation og udpakning af produktet: *Kontrollér dit produkt for eventuelle skader. *Skader, der er forårsaget under fragten, og fejl skal straks anmeldes til den fragtansvarlige. *Hvis du bemærker nogen skade, bedes du anmelde dette til sælger. *Lad ikke børn lege med emballagen!!! Emhætten virker ikke Lampen virker ikke Emhættens sugeevne er svag Emhætten leder ikke luften ud (i hjem uden skorsten) Hvis produktet ikke virker: Før du kontakter serviceafdelingen: Kontrollér at produktet er tilsluttet strøm, og at sikringen til el-installationen fungerer. Foretag ikke noget, der kan skade produktet. Før du kontakter serviceafdelingen, bedes du tjekke emhætten i henhold til tabel 1. Hvis problemet fortsætter, kontakt da sælger eller den rette serviceforhandler. Anvend komfuret og produktet på samme tid for at muliggøre luftcirkulation. Dette vil påvirke luftudsugningskraften positivt. Vi anbefaler, at du anvender dit produkt i få minutter mere efter endt madlavning, så resten af lugten og dampen absorberes. Anvendelse af 5 hastigheder Fjern den beskyttende folie på inox-produktet efter installation. Valg af hastighed Produktet har 9 ventilationshastigheder. Hastighedsniveau 1,2,3,4,5 9 vælges i forhold til omfanget af mados og damp. Motoren startes ved at trykke på kontroltasten på frontpanelet. Hastigheden øges ved at trykke på + tasten, og mindskes ved at trykke på - tasten. Automatisk timer (TIMER) er tilgængelig imodellerne med elektronisk fjernbetjening.. Når du holder O tasten nede i mere end 2 sekunder, indstilles timerfunktionen til15 minutter. Når timeren er tændt, vil displayet give et signal, og motoren vil automatisk slukke efter 15 minutter. Sørg for at anvende komfuret og produktet på same tid for at muliggøre luftcirkulation. Ved at gøre dette påvirkes luftudsugningskraften positivt. Vi anbefaler, at du anvender dit produkt i få minutter mere efter endt madlavning, så resterende lugt og damp absorberes. TOUCH-KONTROLPANEL Belysning Produktet har 2 lamper og en lampetast til at betjene belysningen. Tryk på lampetasten for at tænde lyset

5 VEDLIGEHOLDELSE *Afbryd strømmen til emhætten før rengøring og vedligeholdelse påbegyndes. * Fedt og støv i luften sætter sig i aluminiumfiltrene. * Metalfiltrene bør vaskes med varmt sæbevand eller, hvis muligt, i opvaskemaskinen. *Hægt aluminiumfiltrene af ved at trykke fjedrelåsen ned for enden af filtrene. Når filtrene er rengjort, skal du ikke sætte dem på plads igen, før de er tørre. *Emhættens ydre overflader bør rengøres med en klud fugtet med vand eller sprit. *Undgå at elektroniske dele kommer i kontakt med vand eller anden væske. *Brug af Inox-rengøringsmidler, der er tilgængelige på markedet, vil forlænge dit produkts levetid. NB!: Aluminiumfiltrene kan vaskes i opaskemaskinen. Farven på aluminiumfiltrene kan ændre sig efter adskillige vask. Dette er normalt og nødvendiggør ikke udskiftning af filtrene. Color of aluminum filters may change after Effektiv ventilation Hold dine køkkenvinduer lukkede, for at opnå korrekt ventilation NB! Billede 7 Vaskbare aluminiumfiltre Billede 6 Vær venligst opmærksom når produktet betjenes samtidigt med et produkt, som fungerer ved brug af luft og brændstof (f.eks. varmelegeme, vandvarmer osv. som fungerer ved brug af gas, diesel, kul eller træ), da emhætten kan påvirke forbrændingen negativt, når den leder luft ud. Denne advarsel gælder ikke for brug uden røgkanal. Standardtilbehør Plastikudløb Plastikudløb monteret med henblik på at udlede luft fra emhætten. Anbringelse af produktet: Efter installation af dit produkt, skal afstanden mellem emhætte og elkomfur være mindst 65 cm og gaskomfur mindst 75 cm. Figur 2 Installation og udpakning: * Kontrollér dit produkt for eventuelle skader. Min.65 cm Min.75 cm Figure 2 * Skader, der er forårsaget under fragten, og fejl skal straks anmeldes til den fragtansvarlige * Hvis du bemærker nogen skade, bedes du anmelde dette til sælger. *Lad ikke børn lege med emballagen!!! MONTERING UNDER SKAB Bor fire huller i træpladen under skabet ved at benytte monteringsskabelonen. Bor et større hul til røgudløbet på denne træplade ved at benytte monteringsskabelonen. MONTERING I SKABET Anvend skruerne i størrelsen 3,5 x 45 som følger med i monteringssættet til at fastgøre emhætten til skabet. Sørg for at frontpanelet ikke er for tæt på skabslågen, når udtræksdelen trækkes ud. (Figure 3-3a) Figur Figur 3a

6 PÅSÆTNING AF PLASTDELEN: Påsæt plastdelen, der forefindes i emhætten. (Billede 3) Udskiftning af 50W halogenpærer For at udskifte en halogenpære, trykkes lampen nedad, og så drejes pæren en smule mod urets retning samtidig med, at der hives i den. Figur 5 Billede 3 Tag aluminiumrøret og tilslut den ene ende af røret til apparatets plastdel og den anden ende til udluftningsåbningen i køkkenet. Kontrollér at disse to forbindelser stemmer overens med elnettets frekvens. (Billede 4) Figur 5 Produktets funktioner Din emhætte kan anvendes med eller uden skorsten. Anvendelse ved brug af skorsten Produktet bør forbindes til en skorsten der vil lede luften ud i det fri. For at opnå bedst ydeevne, skal du være opmærksom på, at udledningsrøret følger den korteste vej til skorstenen. Dit produkt er egnet til anvendelse ved brug af en skorsten. OBS!!! Produktets udledningsrør må ikke forbindes til aftrækskanaler, der anvendes til anden røg end den fra emhætten. Aktivt kulfilter For at opnå recirkulation i hjem, hvor produktets aftræksrør ikke kan forbindes udtil, er det Billede 4 nødvendigt at bruge kulfiltre sammen med dit produkt. Du kan købe dette tilbehør hos autoriserede sælgere og efter salgsservice. Bøjninger i aluminiumrøret reducerer sugeevnen. Montér derfor røret med så få bøjninger som muligt. Brug af kulfilter Dit produkt passer til to typer kulfiltre. Du kan læse følgende information om hvordan kulfiltre anvendes. Inden du indsætter eller udskifter kulfiltre, skal du først afbryde strømmen til dit produkt. Korrekt Forkert Billede 5 Kulfiltre bør udskiftes hver måned, når de bruges i køkkener, der ikke har en aftrækskanal. Kultfiltre må ikke vaskes. Fedtfiltre skal altid isættes produktet, også selv hvis kulfiltre ikke anvendes. Anvend ikke dit produkt uden et fedtfilter. Udskiftning af kulfilter Det er nødvendigt at sætte to kulfiltre i dit produkt. Udskiftning af pærer Afbryd strømmen til emhætten. Fjern aluminiumfilteret. Udskift den brugte pære med en ny af same type. (Vent til pærerne er afkølede, da de ellers vil kunne skade din hånd.) For at påsætte kulfilteret skal du placere filteret over forbindingskanalerne på motoren og drej det i retning med uret. For at fjerne filteret drejes mod uret. Figur 6 Figur 4 Figur

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte.

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. siemens-home.dk Siemens. Fremtiden flytter ind. Introduktion 05 Stort udvalg af emhætter 06 Forskellige typer emhætter 07 Sådan fungerer en emhætte 08

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere