Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1"

Transkript

1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er et punkt på grafen for funktionen f(x) = 7x + b, hvor b er et tal. b bestemmes f (3)= b=31 21+b=31 21+b 21=31 21 b=10 Opgave 3 Der er givet to ensvinklede trekanter; på tegningen er der oplyst tre af sidelængderne. Beregn DE Da trekanterne er ensvinklede, findes der en fælles forstørrelsesfaktor k. Da siderne b og e ligger overfor lige store vinkler, kan k beregnes som e/k. De kendte størrelser indsættes: k = 20/5 = 4 Da f og c ligger overfor lige store vinkler, er f en forstørrelse af c, og kan beregnes som: f = k c. De kendte tal indsættes: f =4 3=12 eller DE = 12

2 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Opgave 4 Prisen for vareudbringning er givet ved funktionen kroner for at transportere varer x km. f (x)=15 x+75, hvor f(x) er prisen i Prisen for at transportere varer 10 km f (10)= =225 Prisen for at transportere varer 10 km er kr. 225 Parametrenes betydning Parameteren a=15 (hældningskoefficienten) betyder, at for hver km, der køres længere, stiger den samlede pris med 15 kr. Parameteren b=75 (begyndelsesværdien) er et startgebyr, der skal betales udover den betaling, der afhænger af, hvor langt der køres. Opgave 5 Grafen for en eksponentiel funktion går gennem P(1,6) og Q(3,24) Beregning af parametre For eksponentielle funktioner gælder: a= x 2 x y 1 2 og b= y 1 y 1 a x 1 Koordinaterne fra de to punkter indsættes i den første formel: a= = 4=2 2 De kendte størrelser indsættes i den anden formel: b= =3 Parametrene er: a=2 og b=3 Opgave 6 Tredjegradspolynomiet er givet. Løs f'(x)=0 f ' ( x)=3 x x 9=3 x 2 6 x 9 f ' ( x)=0 3 x 2 6 x 9=0 x 2 2 x 3=0 x= ( 2)± x= 1 x=3 idet a=1, b=-2, c=-3 og d = ( 3)=4+12=16 L={ -1 ; 3}

3 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Monotoniforholdene for f Da f'er en andengradsfunktion og a > 0, bliver fortegnsvariationennfor f' som vist i tabellen herunder: x x < -1 x= -1-1 < x < 3 x = 3 3 < x f'(x) f(x) voksende lok. maks. aftagende lok. min. voksende I ] ; -1] vokser f (da f'(x) > 0) I [-1 ; 3] aftager f (da f'(x) < 0) I [3 ; + [ vokser f (da f'(x) > 0)

4 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Opgave 7 Forskrifterne for funktionerne f og g er givet (se herunder). Bestem f(8) Efter at have indtastet funktionsforskrifterne, beregnes f(8) som f_8 =f(8), dvs. f(8) = 24 1 Bestem toppunkt x-værdien i toppunktet beregnes som y-værdien beregnes som f(3,5) = 3,75 b 2 a ; x= ( 7) (1 2) =3,5 T = (3,5 ; 3,75) 2 1 Eller f (8)= Der er flere måder at finde toppunktet på; fx direkte med formlen T =( b 2 a, d 4 a )

5 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Løs ligning Ligningen f (x)=g( x) løses ved at finde x-værdier for skæringspunkterne mellem graferne, som derefter kan aflæses: L = {3 ; 5} 3 Opgave 8 I en tabel vises 4 samhørende værdier af løbedistancer målt i km (x) og tiden målt i sekunder (y).sammenhængen beskrives meden funktion af typen f (x)=b x a, dvs. en potensfunktion. Bestem parametre Parametre bestemmes ved potensregression (med GeoGebra): I algebravinduet ses funktionsforskriften for f; parametre kan aflæses som: a = 1,06 og b = 186 (idet jeg har afrundet til 3 betydende cifre) Modeltid for et maraton-løb Med den fundne model findes tiden som f(42,195) = 9826,9 Dvs. at løberen ifølge modellen vil kunne løbe et maratonløb på ca sekunder. 3 Ligningen er ensbetydende med x 2 7 x+16= x+1 som løses som sædvanlig andengradsligning; først ændres ligningen, så højresiden er 0 (nul).

6 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Opgave 9 Trekant ABC har målene på tegningen; yderligere vides, at dens areal er 25. Beregn vinkel A 1( mk Vinkel A beregnes i den retvinklede trekant ABH. Derfor kan sætningen v=sin hyp) benyttes. De oplyste tal indsættes: Vinkel A=sin 1( 5 7) Vinkel A=45,6 o Beregn AC I enhver trekant gælder arealformlen T = 1 2 h g og med den oplyste højde fås: 25= g 10=g AC = 10 Beregn omkredsen Først beregnes længden af a i trekant ABC med cosinusrelationerne (der gælder i alle trekanter): a 2 =b 2 +c 2 2 bc cos( A) Heri indsættes de oplyste og beregnede størrelser: a 2 = cos(45,6) a= ( cos(45,6)) a=7,14 Omkredsen = 7, = 24,14 Omkredsen = 24,1 Opgave 10 Minimum og maksimum samt kvartilsættet er oplyst for nogle ål fanget ved Ribe å. Boksplot tegnes Med kommandoen: Boksplot[2, 1, 35, 58, 73, 81, 97] tegnes det ønskede Boksplot, hvor de to første parametre udelukkende bestemmer layout. (Se næste side) 4 Selvom ligningen har en negativ løsning, kan den ikke benyttes som en længde.

7 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Opgave 11 Funktionen f (x)= ( x) x+2 afgrænser sammen med koordinatakserne et område M Arealet bestemmes Forskriften indtastes i GeoGebra (hvorved grafen tegnes); skæringspunkt(er) mellem x- akse og graf findes: A. Første koordinat (x-værdi) for A er 4. Da f(x) > 0 i intervallet [0 ; 4[, fås arealet af M som: 0 4 f ( x)dx, som beregnes af GeoGebra med kommandoen: Integrale[f,0,x(A)] Arealet af M = 5,33

8 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Opgave 12 En influezaepidemi kan beskrives ved modellen, der er gengivet herunder: Tegn grafen Grafen for N er gengivet herover som den blå graf. Dog er der benyttet x som den uafhængige variabel. N(5) findes med: N_5=N(5): I algebravinduet ses: N(5) = 87,7 Beregn N'(12) N'(12) findes som N'_{12} = N'(12) = 63,3 med GeoGebra. Det betyder, at 12 dage efter udbruddet stiger antallet af ramte med ca 63 influenzaramte hvert døgn. Det gælder i den periode, hvor den grønne tangent er tæt på den blå graf. Opgave 13 En kasse har mål som vist på figuren: Bestem kassens overfladeareal Bunden = x 2 Låget = x 2 π (0,4 x) 2 Sider (hver) = x h idet der er benyttet formler for hhv. kvadrat, cirkel og rektangel.

9 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb Overfladearealet=x 2 + x 2 π 0,16 x 2 +4 x h Overfladearealet=(2 0,16 π) x 2 +4 x h Minimer overfladeareal Idet rumganget = 10, fås ligningen 10=h x 2 10 x 2 =h h= 10 x 2 Overfladearealet=(2 0,16 π) x 2 +4 x h Overfladearealet=(2 0,16 π) x 2 +4 x 10 x 2 Overfladearealet=(2 0,16 π) x x Overfladearealet indtastes som en funktion af x i GeoGebra: For at finde x-værdien, der minimerer Overfladearealet, findes den afledte funktions nulpunkter. Der er kun ét: heraf ses, at funktionen er aftagende i [0 ; 2,37] da den afledte funktion har negative værdier i intervallet og voksende i [2,37 ; 10] da den afledte funktion har positive værdier i intervallet og Overfladearealet har minimum for x = 2,37 (x-værdien i A)

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf.

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Eksamensspørgsmål 1a sommeren 2009 (reviderede) 1. Procent- og rentesregning Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Forklar renteformlen og forklar hvorledes hver

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side 14 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side1 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh10-mat/a-1608010 Mandag den 16. august 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere