Først og bedst over målstregen med Body-sds?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først og bedst over målstregen med Body-sds?"

Transkript

1 Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange Christina Madsen & Helle Winther Institut for Idræt, Københavns Universitet Publicerad på Internet, (ISSN ), Copyright Christina Madsen & Helle Winther All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Nya kroppsterapeutiska behandlingsformer dyker upp lite då och då, får ett kort uppsving, och försvinner sedan in i den kollektiva glömskan, i bästa fall efter att ha bidragit åtminstone något lite till det kunskapsfält där medicin, fysiologi och psykologi konfronteras med den idrottande kroppens och själens behov. Om man kan tala om dominerande trender i det här sammanhanget torde den holistiska filosofin vara en sådan. Dess huvudmål är att upphäva den klassiska dualismen mellan kropp och själ som dominerat medvetandefilosofin sedan Platon och Aristoteles och som mest pregnant formulerades av René Descartes. Man måste, menar dessa terapiformer, se, förstå och behandla kropp och psyke som två kommunicerande sidor av samma mynt. Kroppsterapi är numera en marknad som andra, och det finns ett stort utbud av holistiska terapiformer som ofta hämtat inspiration från österländsk massagekonst, inte sällan med mysticism i bagaget. Men det finns också terapiformer som knyter an till vetenskapliga och erfarenhetsprövade medicinska och fysiologiska behandlingar. Ett exempel på detta är den danska Body Self Development s System, Bodysds, som utvecklades av snickaren och amatörfysiologen Erland Hartung på talet. Hartung hade vid sin död ett kundregister på över personer. Hans son, Ole Kåre Føli växte upp med faderns terapiverksamhet i hemmet, blev tidigt själv behandlare och utvecklade terapiformen med inriktning på elitidrottare, och nu driver han tillsammans med sonen Bengt Valentino Andersen, också han behandlare, ett par kliniker i den danska huvudstaden och har kända idrottare och artister, liksom almindelige dansker, som kunder. Trots terapiformens popularitet inom elitidrotten har den aldrig varit föremål för oberoende vetenskaplig utvärdering, men nu har forskare vid Institut for Idræt och Ernæring vid universitetet i København fått upp ögonen för fenomenet. I artikeln härintill skisserar Christina Madsen och Helle Winther ett forskningsprojekt vars syfte är just att förutsättningslöst studera och värdera Body Self Development s System.

2 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org Ole har et helhedssyn på sportsmanden, der rækker ud over de sportslige præstationer Det er blandt andet gennem Oles behandlinger, at jeg får bearbejdet de følelser og ting, som hober sig op indeni. Ligesom de fleste af rytterne smelter jeg i hans hænder. Han kan, som ingen andre, skabe et magisk rum af fortrolighed og få tømt ud i ens bagage (Tidl. Professionel cykelrytter og nuværende holdejer for Team Saxobank-Tinkoffbank Bjarne Riis, i Pedersen, 2010). For eliteudøvere, trænere, klubber og forbund handler det om, at få den sidste detalje på plads, der gør, at guldmedaljen kommer i hus. Hverdagen er fyldt med tiltag og forsøg på at få forspringet i forhold til konkurrenterne. Flere danske eliteklubber, som håndboldklubberne AG København, GOG, Slagelse FH, cykelholdet Team Saxo Bank samt fodboldklubben FC Midtjylland har i optimering af deres udøvere benyttet Body Self Development s System (Body-sds), som bl.a. er udviklet af Ole Kåre Føli. Yderligere anbefaler flere både nuværende og tidligere topidrætsfolk både Body-sds behandlinger og træningssystemer 1. Ved de Olympiske lege i London 2012 benyttede flere af de danske medaljevindere Bodysds, som led i deres forberedelser. I Danmark ses der altså en øget tendens til, at udøvere fra et bredt udvalg af discipliner i processen vender sig mod Body-sds, men viden omkring hvorfor samt udbyttet er sparsomt og er endnu ikke videnskabeligt undersøgt. Vi ønsker med denne artikel at kaste lys over dette uafsøgte felt samt påpege behovet for dybdegående forskning i eliteudøveres brug af Body-sds behandlings- og træningssystemer som led i optimering af deres sportslige præstationer. Når det gælder elitesportsudøvere, er eksperterne enige om, at toppræstationer stiller krav til, at der ydes optimalt både fysisk og psykisk (Helge, 2009). Dette er lettere sagt end gjort. Kunsten er derfor at skabe et træningsforløb, der til gode ser helheden. Behandlings- og træningssystemet i Body-sds hævder at rumme begge samt at være et anvendeligt alternativ eller supplement til de fysiske og mentale træningsformer, vi kender i dag. Bodysds bliver hermed repræsentativ for en øget interesse for helhedsorienterede trænings- og behandlingstilgange i optimeringen af eliteudøvere. Men vi mangler svar på, hvad det er, at Body-sds og en helhedsorienteret kropsopfattelse særligt kan tilbyde i forhold til elitesportsfolk. Præsentation af Body Self Development s System Body-sds er et unikt dansk behandlings- og træningssystem som vokser støt, er dynamisk og til stadighed udvikles. Der arbejdes med det hele menneske fysisk, psykisk og åndeligt. Behandlingsformen består af specielle massageteknikker og mobiliserende ledfrigørelser (Vestergaard & Føli, 2006). Som supplement til behandlingsformen indeholder Body-sds træningsformer, der benyttes som selvbehandling. Disse træningsformer har til formål at virke styrkende på led, muskler og nervesystem, samt udrensende for indre organer. Behandlingen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem fysiske og psykiske lidelser, der arbejdes således med både psykiske og fysiske problemstillinger såsom stress, angst, 1

3 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org traumer, gigt, smerter, piskesmæld, ryg- og nakkeproblemer, eksem, allergi, astma, mm. 2 Alsidigheden i de problematikker, Body-sds tilbyder behandling af, gør behandlingsformen til et seriøst bud på et supplement til de etablerede behandlingstilbud, der anvendes både i forhold til eliteudøvere samt generelt i det danske sundhedssystem. Som led i præsentationen af Body-sds inddrages der i artiklen citater fra populær litteratur. Disse vil ikke blive analyserede, da der ikke er tale om empirisk indsamlet materiale. Citaterne skal medvirke til at illustrere potentialerne i at undersøge Body-sds som en helhedsorienteret behandlings- og træningstilgang med kroppen som afsæt. Jeg har for eksempel behandlet utallige sportsfolk, som siden ungdommen og op gennem hele deres karriere har udøvet deres sport på absolut topniveau uden antydningen af skader. De har presset deres kroppe til maksimum igennem mange år, uden at det på noget tidspunkt har skadet deres fysik. En dag står de foran deres store gennembrud. Pludselig er det, som om deres krop ikke længere kan holde til det fysiske pres Når man pludselig bliver pålagt et nyt og større ansvar, og forventningerne bliver skruet op, har det en helt konkret virkning på kroppen og fysikken. Angsten og usikkerheden sætter sig i musklerne, og selvom vi ikke umiddelbart mærker det, er vi ikke længere så smidige, kraftfulde eller reaktionsstærke som før I disse tilfælde kan jeg med behandlingerne gå ind og helt konkret løsne op for musklerne få dem til at slappe af og dermed forebygge skaderne. Men det er mindst lige så vigtigt, at jeg går ind og forbereder atleten mentalt på den nye rolle. Hvis jeg ikke fjerner årsagen til, at musklerne spænder op, kan vi starte forfra et par dage senere (Føli, i Vestergaard, 2006). Når eliteudøvere ses ud fra en helhedsorienteret kropsopfattelse Vores interesse i netop helhedsorienterede behandlings- og træningstilgange skal ses i lyset af, at både samfundet og det offentlige behandlingssystem er præget af et dualistisk kropssyn. Store dele af samfundet har fokus på en ydre, visuel, målbar, kontrollerbar og objektiveret krop. I modsætning hertil repræsenterer alle former for helhedsorienterede tilgange og kropsterapi, som Body-sds, en venden tilbage til kroppen, som et eksistentielt grundlag for menneskelivet. Kropsterapi kan variere meget i form og indhold men arbejder ofte ud fra lignende principper (Young, 2007). Majoriteten af kropsterapiformer herunder Bodysds, arbejder ud fra den opfattelse, at kroppen huser vores livshistorie herunder også traumatiske oplevelser, som sætter sig som spændinger og blokeringer. Our Bodies have become, in effect, our psychic dustbins, and we need to find ways of working with all of these aspects constructively. We cannot ignore the body (Young, 2007, s. 23). Men i vores moderne livsførelse kommer kroppen ofte til primært at have en ydre funktion. Dog mener vi, at den stigende interesse for helhedsorienterede trænings- og terapiformer skal ses som en aktiv tilbagevenden og erkendelse af, at en anden kropstilgang er nødvendig. 2

4 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org Målet med denne artikel er ikke at hæve kroppen op over bevidstheden men at slå endnu et slag for at udligne den dominerende dualistiske tilgang til krop og bevidsthed og hermed sidestille de to. Kroppen alene giver ingen svar ej heller gør psyken, det er jo kun det halve menneske, så når vi søger svar, må vi have øje for helhed og sammenhæng. En stigende bevidsthed herom kan muligvis være med til at forklare, hvorfor et stigende antal af atleter bevidst opsøger behandlings- og træningsformer, der arbejder med og fordrer en helhedsorienteret kropstilgang. En erkendelse af at dyrke kroppen eller psyken alene ikke er fyldestgørende, men at arbejdet med sammenhængen kan forbedre, hvordan mennesker herunder eliteudøvere fremstår, præsterer og mestrer højtspændte og krævende situationer (Strean og Stozzi-Heckler, 2009). Derfor må vi også i forskningsøjemed væk fra en opfattelse af kroppen som maskine, og aktivt inddrage kroppen som central for den menneskelige eksistens herunder vores selvopfattelse og identitet. Sammenhængen mellem topatletens krop og identitet Kroppen har betydning for alles identitet, men der er ingen tvivl om at dens betydning forstærkes hos eliteudøvere, der lever af deres krop. Deres identitet er netop konstrueret og fastholdes omkring en krop, der er i fysisk god form, og som kan præstere (Phoenix, Smith & Sparkes, 2007; Phoenix, Faulkner & Sparkes, 2003; Sparkes, 1998). Professor Andrew Sparkes har arbejdet indgående med skader, kropslige ændringer eller svagheders betydning for sportsudøveres identitet og forhold til egen krop (Sparkes, 1996; Sparkes, 2012; Sparkes & Smith, 2011; Sparkes, Pérez-Samaniego & Smith, 2011; Phoeniz, Smith & Sparkes, 2007). Når menneskers krop forandres, skader og skavanker opstår, kan livet pludselig blive problematisk og være præget af usikkerhed (Sparkes, 1996). Den skadede udøver kan føle, at kroppen svigter (Sparkes, 1998), og det er derfor en stor udfordring for alle mennesker, når kroppen ændrer sig eller begrænses. Dette forstærkes hos professionelle idrætsfolk, hvor skader eller svagheder har omfattende konsekvenser. De trues både på deres levevej og identitet (Sparkes & Smith, 2011), så selvom der er tale om fysiske forandringer, har det samtidig store menneskelige konsekvenser. De aktive udøvere oplever en krop, der topper og er i sine velmagtsdage en krop, der er stærk, hurtig, kraftfuld, adræt, ungdommelig og uovervindelig, men hvis de fejlagtigt tror, denne krop kan fastholdes, bliver forventningerne til fremtiden problematiske (Phoenix & Sparkes, 2008). Internationalt ses en øget videnskabelig interesse for skaders betydning for topatleter, hvorfor der er en god forståelse for, hvordan de oplever, håndterer og kommer sig over skader samt, hvordan de konfronterer og håndterer, når deres karriere før tid tvinges til ophør eksempelvis pga. en alvorlig skade (Stewart, Smith & Sparkes, 2011). Anderledes mangelfuld er vores viden omkring, hvordan selvsamme idrætsfolk håndterer alvorlig sygdom, som lige såvel kan true udøvernes fysiske, psykiske og sociale velbefindende samt truer opfattelsen af egen identitet og selvopfattelse. Den sygdomsramte atlet kæmper med de samme stressfaktorer, som hvis han/hun var skadet. Livet og identitet præges af usikkerhed og uforudsigelighed (Stewart, Smith & Sparkes, 2011).

5 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org Sportskroppen, som netop er kendetegnet ved at være disciplineret og kontrolleret, udfordres og bliver usikker, når skader og sygdom indtræffer. Samtidig vanskeliggøres ageren i de arenaer udøveren ellers bevæger sig med selvfølgelighed. Sparkes og Smith (2008) beskriver, hvordan mandlige sportsudøvere ofte skjuler, at de har smerter, idet klynk er uforenelig med en identitet som udøver, der som tidligere nævnt, bl.a. er kendetegnet ved at være maskulin og disciplineret (Sparkes & Smith, 2008). Dette kan medvirke til at udøveren isolerer sig i sin krop, som samtidig bliver et fængsel, og forholdet til egen krop tager en negativ drejning (Sparkes & Smith, 2008). Og til trods for at kroppen betegnes som ude af kontrol, opleves det stadig som udøverens eget ansvar at håndtere situationen (Frank, 1991). Hvorfor vi må formode, at der kan være meget at hente, hvis vi kan skabe de optimale betingelser for, at den enkelte udøvers håndtering af skader, sygdom og kropslig forandring. Samtidig bør det inspirere til at dykke endnu dybere ned i sammenhængen mellem krop og identitet samt mulige potentialer for at styrke ovennævnte via en helhedsorienteret kropsopfattelse i behandlings- og træningstilgange. Yderligere er det væsentligt at holde sig for øje, at en karriere som topatlet ofte er relativ kort (Phoenix, Smith & Sparkes, 2007). Unge udøvere kan derfor bekymre sig om fremtidige kropslige forandringer (Phoenix & Sparkes, 2006). Samtidig gør en karriere som udøver konsekvenser af kropslige forandringer tydelige/åbenlyse tidligere end hos almindelige mennesker (Phoenix & Sparkes, 2006). Hvorfor også kampen mod en aldrende krop, der forfalder, bliver en konstant udfordring for mange udøvere (Phoenix, Smith & Sparkes, 2007). Manglende erkendelse af en forandret krop kan, ifølge Phoenix, Smith og Sparkes, medføre modløshed og angst i og med, at den mest anerkendte identitet, både personligt og socialt, hører den uigenkaldelige fortid til (Phoenix, Faulkner & Sparkes, 2003). Samtidig tyder undersøgelser på, at jo stærkere atleten identificeres sig med sin idrætsidentitet, jo mindre er sandsynligheden for, at han/hun har afsøgt andre muligheder for karriere, uddannelse eller livsstil, hvorfor de bliver ekstremt sårbare, når deres liv som aktiv udøver trues eller stoppes (Phoenix, Faulkner & Sparkes, 2003; Sparkes, 1998). En trussel der ikke kun opstår ved fremskreden alder, men som i høj grad kan blive en del af hverdagen i forbindelse med skader, klubskifte, manglende resultater mm. hermed kan usikkerheden blive en konstant faktor i hverdagen. Igen synes at tegne sig en direkte og uomtvistelige sammenhæng mellem atletens fysiske og psykiske velbefindende samt overskud både som professionel og menneske, hvorfor mere dybdegående undersøgelser af helhedsorienterede tilgange burde være en seriøs overvejelse. Ole for helvede. Han har brækket kravebenet. Det kan du sgu ikke gøre noget ved, sagde Bjarne med al den indestængte irritation, der kommer af at se et helt års målrettet arbejde blive flået i stykker af sort uheld. Jeg fik ham dog overtalt til at spørge Tyler, om jeg måtte kigge på ham. Hans krop var naturligt nok helt trukket sammen af chok og smerte, men jeg begyndte med at afspænde ham under fødderne og få hans åndedræt i ro. Derefter kiggede jeg på de konkrete skader (Føli, i Vestergaard, 2006).

6 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org Der savnes forskning om helhedsorienterede tilgange til eliteidræt Artiklen og en kommende undersøgelse henter sin helhedsorienterede kropsforståelse i Merleau-Pontys teori om krop, oplevelse og eksistens, der giver kroppen en central rolle for oplevelse og erfaring samt for dannelse af identitet (Merleau-Ponty, 1962). Den levede krop er dynamisk og foranderlig samt præget af en plasticitet, hvor både krop og identitet gennemgår en livslang læring, tilpasning og udvikling (Strean og Stozzi-Heckler, 2009). Behandlingsforløb med helhedsorienterede tilgange er sjældne, og der mangler videnskabelig forskning på området (Price, McBride, Hyerle & Kivilahan, 2007). En amerikansk undersøgelse viser, at 16,6 % af de adspurgte anvender helhedsorienterede behandlingsformer i behandlingen af et bredt spekter af almindelige lidelser som eksempelvis kroniske smerter, depression mm. Behandlingerne foregår i kombination med konventionelle medicinske behandlinger samt i tilfælde, hvor det etablerede system har givet fortabt. Generelt oplever de adspurgte positive effekter af de alternative og helhedsorienterede behandlinger, men forskningen på området er stadig sparsom, hvorfor videre og mere dybdegående undersøgelser anbefales (Bertisch, Wee, Phillips & McCarthy, 2009). Indenfor idrætsfeltet møde vi begreber som idræts-, sports-, krops- og bevægelsespsykologi, hvor kroppen er centralt placeret (Stelter, 1995; Winther, 2009). Idrætspsykologien beskriver forholdet mellem krop, identitet og selvopfattelse samt sammenhængen mellem smerte, krop og psyke. I sportspsykologien fokuseres primært på sammenhængen mellem krop og psyke i forhold til præstation og motivation. Den internationale forskning i idrætspsykologi synes dog primært at have en positivistisk og naturvidenskabelig tilgang (Stelter, 1995; Winther, 2009). At benytte en sådan tilgang kan styrke chancer for at få anerkendelse i den akademiske verden, men fjerner samtidig undersøgelsens fokus på eliteidrætsudøveren som helt menneske. Samtidig forsvinder muligheden for at danne os et billede af, hvordan helhedsorienterede krops- og træningstilgange har indflydelse på både sportslige præstationer samt atleternes fysiske og psykiske velbefindende. Behandler Ole Kåre Føli, der med sine tryk, kiropraktiske knæk og massage af kroppens energipunkter giver mig et tiltrængt serviceeftersyn af krop og sind. Spændinger, ophobet frustration og de mange tårer efter skilsmissen har sat sine spor på min krop. Under en af behandlingerne beslutter jeg mig for, at han skal med som behandler på Touren (Bjarne Riis, i Pedersen, 2012). Internationalt findes omfattende videnskabeligt materiale om embodiment samt forskningslitteratur om de dybere dynamikker mellem krop og bevidsthed i forbindelse med kropsterapi (Winther, 2009), og der ses en stigende anerkendelse af, at det følelsesmæssige har indflydelse på sportspræstationer, og det derfor er nødvendigt at opfatte krop og psyke som en helhed (Strean og Stozzi-Heckler, 2009). Som sportspsykologerne Strean og Strozzi- Heckler udtrykker det: There is much to be gained by exploring a perspective that brings mental, emotional, and the physical aspects of the self together (Strean og Stozzi-Heckler, 2009, s. 91). I kraft af at det er gennem hele vores krop vi oplever både andre mennesker og omverdenen, bliver kroppen også udgangspunktet, hvorfra vi udvikler og dyrker vores sportslige ydeevne fysisk såvel som mentalt (Strean og Stozzi-Heckler, 2009). Hertil ses internationalt mindre undersøgelser, der tager fat i en helhedsorienteret kropsopfattelses

7 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org betydning for atletisk træning og præstation. Fælles for de helhedsorienterede tilgange er en integration af krop, bevidsthed og livssammenhæng (Mehling, Wrubel, Daubenmeier, Price, Kerr, Silow, Gopisetty & Stewart, 2011). Men som sagt, er viden omkring helhedsorienterede krops- og træningstilgange sparsom, hvorfor arbejdet med at afdække Bodysds potentiale, som case, er oplagt. Trods den holistiske krop og bevægelsens manglende tilstedeværelse indenfor feltet og i videnskaben, ses, som tidligere nævnt, en voksende anerkendelse af, at krop og bevidsthed er uadskillelige, at kroppen er både dynamisk og organisk samt, at der i individet er forankret både samfundsmæssige og kulturelle betydninger, som kan aflæses i bevægelse og krop (Winther, 2009). En fremtidig undersøgelse af Body-sds lægger sig opad disse tanker i en invitation til en bredere diskussion af potentialer i helhedsorienterede kropstilgange i både behandling og træningstilbud rettet mod eliteudøvere. I jagten på svar Vi ved, at mange udøvere og almindelige mennesker opsøger Body-sds hver eneste dag. Men vi ved meget lidt om hvorfor og hvad de får ud af det. Derfor hverken kan eller vil en undersøgelse af potentialerne i Body-sds i forhold til optimering af sportslige præstationer tjene som en blåstempling. Målet er ej heller at fremhæve Body-sds som isoleret tiltag, men der mangler forskning, der belyser behandlings- og træningssystemer med udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsopfattelse. Ambitionen om en fremtidig undersøgelse af Body-sds tager udgangspunkt i en kritik af, at der i arbejdet med eliteudøveres krop og præstationsevne primært fokuseres på fysiologiske parametre samt, at kroppens betydning i mentaltræning ofte overses. En helhedsorienteret kropsopfattelse er derfor samtidig en indirekte kritik af metoder og teorier, der fastholder en adskillelse af krop og bevidsthed i både undersøgelsen af og arbejdet med at forbedre sportslige præstationer. Det foreslåede projekt tager afsæt i en krop, der ikke kan måles og beskrives i nøjagtighed via videnskabelige testmetoder (Winther, 2009), hvorfor en undersøgelse af feltet ikke vil kunne præsentere endegyldige og definitive svar på opstillede forskningsspørgsmål. Et kvalitativt kropsfænomenologisk feltarbejde vil derimod kunne belyse den enkelte udøvers oplevelser og erfaringer med Body-sds idet, den unikke fortælling samtidig kan rumme noget almengyldigt. Undersøgelsen vil derfor kunne pege i retning af, hvorvidt det er ønskeværdigt, i højere grad, at tage udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsopfattelse i arbejdet med eliteidrætsudøvere på tværs af discipliner. Potentialer en i fremtidig undersøgelse af Body-sds Vi har med denne artikel forsøgt at tegne et billede af et uafsøgt felt i forhold til potentialer i træning og behandling i forhold til eliteudøvere med afsæt i en helhedsorienteret kropsopfattelse og -tilgang. Artiklen lægger op til en undersøgelse, der kan kaste lys over følgende spørgsmål: Kan vi, når vi opfatter krop og bevidsthed som uadskillelige i træning

8 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org og behandling, skabe en styrket sammenhæng og helhed mellem topidrætsfolks fysiske og mentale træning samt velbefindende? Kan Body-sds, med udgangspunkt i det hele menneske både i træning, behandling og optimering af sportslige præstationer, medvirke til at undgå skader, højne velbefindende, skabe følelsesmæssig balance og samtidig være med til at forlænge en aktiv karriere på topniveau? Interessen i Body-sds er hermed en invitation til dialog om en helhedsorienteret kropsforståelses betydning i forhold til behandlings- og træningsformer i forhold til eliteudøvere. Det er samtidigt et udtryk for en nysgerrighed og et ønske om videnskabeligt at dykke endnu dybere ned i sammenhængen mellem krop, identitet, skader og sygdom, i håbet om at yderligere viden kan belyse potentialerne i, hvorvidt helhedsorienterede behandlings- og træningstilgange, som Body-sds, kan tilgodese dette. Hermed bliver foreslået forskningsprojekt en undersøgelse af, om det er her danske (og udenlandske) atleter fremover kan sætte ind og dermed sikre, at de kommer til at stå øverst på medaljeskamlen. Og kan mestre sig selv. Litteratur Bertisch, S. M., Wee, C. C., Phillips, R. S. & McCarthy, E. P. (2009). Alternative mind-body therapies used by adults with medical conditions, Journal of Psychosomatic Research, 66, pp Frank, A. (1991). At the will of the body: Reflections on illness, Houghton Mifflin Co. Helge, E.W. (2009). Anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet, Team Danmark og Institut for Idræt, Københavns Universitet Mehling, W. E., Wrubel, J., Daubenmier, J. J., Price, C. J., Kerr, C. E., Silow, T., Gopisetty, V. & Stewart, A. L. (2011). Body Awareness: a phenomenological inquiry into the common ground of mind-body therapies, Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine, 6:6. Merleau-Ponty, M. (1962). Kroppens fænomenologi, 1945, oversat efter Phénomenologie de la perception, 1. del ( Le Corps ), Edition Gallimard 1945, den danske udgave Det lille Forlag, Frederiksberg 1994 Pedersen, L.S. (2010). Riis, People spress Phoenix, C., Faulkner, G. & Sparkes, A.C. (2003). Athletic identity and self-ageing: the dilemma of exclusivity, Psychology of Sport Exercise 6, pp Phoenix, C., Smith, B. & Sparkes, A. C. (2007). Experiences and Expectations of Biographical Time among Young Athletes a life course perspective, Time & Society, vol. 16, no. 2/3, pp Phoenix, C. & Sparkes, A. C (2006). Keeping it in the family: narrative maps of ageing and young athletes perception of their futures, Ageing & Society, 26, pp Phoenix, C. & Sparkes, A. C (2008). Athletic bodies and aging in context: The narrative construction of experienced and anticipated selves in time, Journal of Aging Studies, 22, pp Price, C. J., McBride, B., Hyerle, L. & Kivlahan, D. R. (2007). Mindful awareness in body-oriented therapy for female veterans with post-traumatic stress disorder taking prescription analgesics for chronic pain: a feasibility study, Alternative Therapies in Health and Medicine, vol. 13, no. 6 Sparkes, A. C. (1996). The Fatal Flaw: A Narrative of the Fragile Body-Self, Qualitative Inquiry, Vol. 2, No. 4, pp Sparkes, A. C. (1998). Athletic Identity: An Achilles Heel to the Survival of Self, Qualitative Health Research, vol. 8, no. 5, pp Sparkes, A. C. (2012). Fathers and Sons: In Bits and Pieces, Qualitative Inquiry, Vol. 18, No. 2, s Sparkes, A. C., Pérez-Samaniego & Smith, B. (2011). Social comparison processes, narrative mapping and their shaping of the cancer experience: A case study of an elite athlete, Health 1-22 (Sagepub) Sparkes, A. C. & Smith, B. (2008). Men, spinal cord injury, memories and the narrative performance of pain, Disability & Society, vol. 23, no. 7, pp Sparkes, A. C. & Smith, B. (2011). Inhabiting different bodies over time: narrative and pedagogical challenges, Sports, Education and Society, Vol. 16, No. 3, pp

9 madsen & winther først med body-sds? idrottsforum.org Stelter, R. (1995). New approaches to Exercise and Sport Psychology Critical Reflections and Useful Recommendations, i Stelter, R. & Roessler, K. K.: New approaches to Sport and Exercise Psychology, pp Stewart, C., Smith, B. & Sparkes, A. C. (2011). Sporting autobiographies of illness and the role of metaphor, Sport in Society, vol. 14, no. 5, pp Strean, W. B. & Strozzi-Heckler, R. (2009). (The) Body (of) Knowledge: Somatic Contributions to the Practice of Sport Psychology, Journal of applied psychology, 21, pp Vestergaard, L. (& Føli, O. K.) (2006). Mit indre rum samtaler med kroppen, Borgen Winther, H. (2009). Bevægelsespsykologi kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i danseterapiformen dansergia, Ph.d.-afhandling, Institut for Idræt, København. Young, C. (2007). One hundred and fifty years on: The history, significance and scope of body psychotherapy today, Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 1, pp

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

POWERFUL SALGSUDDANNELSE

POWERFUL SALGSUDDANNELSE POWERFUL SALGSUDDANNELSE 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som sælger - & er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder vil du arbejde med i uddannelsen.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Introduktion Human Performance Institute tilbyder det unikke system 6 Hours Concept, som er målrettet optimering og balancering af atleters, erhvervslederes

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Danmarks bedste 10. klasse

Danmarks bedste 10. klasse Danmarks bedste 10. klasse 2016-2017 INFO-AFTEN Tirsdag 24. november 2015 kl. 17.30-19.30 I et samarbejde med LÆS: Derfor er det fedt VELKOMMEN Randers Realskole er Danmarks største privatskole - og det

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN JACOB IVERSEN UDDANNELSE -Træner -Fysioterapeut -Diploma Degree i Sports Fysioterapi & Performance, University of Bath, England (MSc stud.)

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere