Danmarks Tekniske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Tekniske Universitet"

Transkript

1 Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges. De å u beyttes e spel loeege, ds. e loeege ude copute lgeb syste. Pøe deholde u opge edele usee. Sde

2 Opge o detse sse bede sg på e det, u oelde. He sse h sse. Kssee e obudet e sseløs, det so. De tæes ed e ostt, det t,, de oeste sse, så de to sse beæge sg ed ott hstghed. Ku og e ee støelse. ) Beste et uy o støelse toste på he ssee. ge pludselg øges de dette tæt tl. b) Beste ssees cceletoe og sospædge ete ædge tæte. Opge o sse bede sg på e det oelde. Kssees sse e heholdss og. De lette sse e ott ed e sepesset jede. jedee glt h jedeostte og e pesset stde se, ålt s lgeægtsposto. u Udelget elle de to sse e glt. l høje o de tuge sse e oelde e glt og de etse tosoecet elle sse og udelg e. De llle slppes hle. ) Beste de lette sses hstghed uddelbt ø de olldee ed de tuge sse. Kollsoe elle de to sse e elsts. b) Beste he sses hstghed uddelbt ete ollsoe. Ete sestødet beæge de tuge sse sg tl høje l de stå stlle, ude t de lette sse h t d de ge. c) Beste ho lgt de tuge sse h beæget sg ete stødet. Sde

3 Opge 3 E cylde ed sse M, dus R og etoet I MR ed hesy tl e ottosse gee sseputet lgge på et u såpl ed hældg ohold tl det. θ M h yldee e e so oe e sseløs tsse obudet ed e lods ed sse. Klodse lgge på det høje såpl, so e glt og de le ohold tl det. Nu slppes cyldee og de begyde t ulle ude t glde ed d det este såpl. ) Opstl et tdg o heholdss cyldee og lodse. b) Beste cceletoe cyldee. c) Beste te lodse, å de å toppe såplet. Opge 4 E leulle subbes op d e lodet æg e st, sseløs stg. De subbes ed e e t, og de subbes hele tde, så te h se el ed det (se gu). Mleulle, de betgtes so e ss cylde, ulle ude t glde på ægge, og de h sse, dus R og etoetet I R ed hesy tl e det se gee cyldees sseput. Alle de oeo æte støelse e ee. ) Opstl et tdg o leulle. b) Beste cceletoe leulle. De sttse gdgsoecet elle æg og ulle beæes s. c) Opstl de betgelse so sl opylde, o t leulle ulle op d ægge ude t glde. Sde 3

4 ysse ole Nedeo e get e æe ole, de åse æe tl hjælp. Beæ, t ogle ole u gælde ude specelle ohold, de e ødedgs e get. Se sybole optæde lee stede ed osellge betydge. oelslge deholde ee de e e elet o dee ese. Ket t t t t cos t y s t gt d t R d A B A B Ptele A B B A s W d s K Wtotl K K K dw P P K U K U K U W K U p de t J p t B A B A c P M c yde Sde 4 M Ste legees e I K I I I Md P c c dp K Mc Ic I p I d Gtto g G GE U G 3/ E Sgge Acost s Acos t B t lude p A p p gh B A Vg A dv A p gy p gy

5 eody V V Q Q Q c dq H A pv totl R M M N K 3 t A R 3 s H 3 3R s M W pdv U Q W R p p V V W dbt V W pv p V dbt dbt V W pv p V R pv p V V V W e Q H Q K W e K ot S ot H H dq Eletogetse qq 4 qe q E 4 pe E ˆ E da Q E E da luet oelde q U 4 U 4 Sde 5 q qq j j U q V q 4 V 4 b b dq V V E dl j ecl V V E, Ey, y Q A V d b A K K d eq 3 eq 3 Q u E U V QV q B B BdA BdA B luet oelde Il B B U B ˆ q B 4 I B luet ue II ' B dl I ecl

6 Mtetse ole d g d d g d d g ' g ' ' g ' ' g g ' y y d d / g ' g g ' d g d ( g( )) d ' y y ' g g d, d l ep( ) d ep( ) cos c y y l l l l l 4 b c, b b c b s c s b t cos s cos d s cos d d cos s d d t t d b c du cos s u u t A t B t Sde 6

7 øsg ) N(este): N(høje): æg de to lgge se: b) N(este): N(høje): to: Sde 7

8 øsg V deee ølgede tlstde. e sttstutoe; e lge ø sestødet; 3 e lge ete sestødet; 4 e lge ete de tuge sse stå stlle. ) Eegbeelse(->): U K U K,, b) Ipulsbeelse(->3):,,3,3 Eegbeelse(->3):,,3,3 Ipulsbeelse(->3):,,3,3 æg de to lgge se:,3, 3 3,3 3,3 3 c) Abejdssætge(3->4): K K4 K3 Wto K g 3 9 g Sde 8

9 øsg 3 ) w M M w b) N(,): N(M,): g s M Mg s IMS(c): K.: R MR R IMS(c): M M M g s Mg s 3 s s M M g Ms s g 3 M c) V lægge ulput o potetel eeg sttstutoe. Eegbeelse: U K K K U K K K, M, ts, M, ot,, ts, M, ts, M, ot,, ts h Mg s gh M MR s Sde 9

10 R s ghm M MR s R gh M s s M 4 M gh M s 3 s 4 M s M s gh 3 M 4 Sde

11 øsg 4 ) Se tdget tl høje. De e e æte de e. De ee t, ægte g, olte og toe. + b) Kee:, R, g,, Uee:,,, MMS(): cos MMS(y): IMS(c): s g I R R GB: R Idsæt GB IMS(c) og oot dus ud. æg dee lgg se ed MMS(y). 3 s g s g 3 c) De sttse to dlyde ulghede s, hlet ge et o de sttse tosoecet tl t æe s. V sl ltså bestee og uyt ed de ee støelse. Nolte ås dete MMS() og toe IMS(c) ed dsættelse uyet o cceletoe. cos s g s g s g s g s g 3 g s t cos 3 cos g s t 3 cos Sde

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Formelsamling for matematik niveau B og A på højere handelseksamen

Formelsamling for matematik niveau B og A på højere handelseksamen Frmelsmlg fr mtemtk veu B g A på højere hdelseksme Udervsgsmsteret Erhvervssklefdelge 997 Frmelsmlg fr mtemtk veu B g A på højere hdelseksme Udgvet f Udervsgsmsteret, Erhvervssklefdelge 997. udgve,. plg.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

www.frode-laursen.com

www.frode-laursen.com visio de for speciliserede sektorer, vil Frode Lurse være idustries klre vlg som ordes bedste logistikprter. Missio Vi vil opbygge effektive og komplette kudeløsiger som er cetreret om vores lgerhoteller.

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

CLUB DE FÚTBOL TIETGEN

CLUB DE FÚTBOL TIETGEN CLUB DE FÚTBOL TIETGEN V S. OT TO Ø N S T E D KO L L E G I E T 11.11.01 KICK-OFF 15.30 I DETTE NUER: Fialedag i Fælledparke Veje til fiale 3 C.F. Tietge historie 4 Truppe 6 aageres peptalk 8 Kamp oversigt

Læs mere

H. TORNEHA VE FOREL$SNINGSNOTER MATEMATISK ANALYSE

H. TORNEHA VE FOREL$SNINGSNOTER MATEMATISK ANALYSE H. TORNEHA VE FOREL$SNINGSNOTER I MATEMATISK ANALYSE Kursus ma1;.ematik 1 f'or f rste ars studerede uder..k behavs Ui versi teta..jll8. tema ti skatucvideskabelige f'akultet~ samt ~or aktuarog stat~t~studerede.

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen. Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk!

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere