PCRCUDT2 / PCRCUDT3 / PCRCUDT4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCRCUDT2 / PCRCUDT3 / PCRCUDT4"

Transkript

1 LG Smart AC Smart omformer Fjernbetjenings System Brugermanual WLAN Modul til LG Smart Aircondition Anvendelse Model: PCRCUDT2 / PCRCUDT3 / PCRCUDT4 P/NO : MFL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SIKKERHEDSFORSKRIFTER 4 INDLEDNING 5 INSTALLATION 5 WLAN MODUL INSTALL 6 MOBIL APP INSTALLATION 6 MELDE SIG IND SOM MEDLEM 8 WLAN Forbindelse 16 FINDE KODEORD 17 REFERANCE TIL ENHVER FUNKTION 17 DATA GUIDE 18 EN TJEKLISTE FØR DU RINGER TIL KUNDE SERVICE FOR AT RAPPOTERE ET PROBLEM Tak fordi du bruger LG Smart AC. Hvis du læser brugervejledningen, inden du bruger produktet, vil du have en bedre og længere anvendelse af produktet. * Læs venligst denne manual for at bruge LG Smart AC sikkert og korrekt.

3 Brugervejledning SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR MASKINEN BRUGES. Overhold altid følgende forholdsregler for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit produkt.! ADVARSEL Det kan resultere i alvorlige personskader eller dødsfald, hvis retningslinjerne ignoreres.! FORSIGTIG Det kan resultere i mindre skade eller forårsager skade, hvis retningslinjerne ignoreres.! ADVARSEL Installation eller reparationer foretaget af ukyndige kan resultere i fare for dig og andre. Maskinen skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter for elektriske installationer. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Oplysningerne i manualen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker bekendt med sikkerhedsprocedurer og udstyret med de rette værktøjer og test instrumenter Manglende omhyggelighed i at læse og følge alle instruktioner i denne vejledning kan resultere i fejl i udstyret, tingskade, personskade og / eller død. Når ledningen skal udskiftes, skal udskiftnings arbejdet udføres af autoriseret personale og kun med originale reservedele.! FORSIGTIG Installation Sørg for at kontrollere, om der er et kølemiddel lækage efter du har installeret eller repareret airconditionanlæg. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produktfejl. Monter afløbsslangen korrekt til jævn dræning af kondensvand. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produktfejl. Holdes i vatter, selv når du installerer produktet. Installer airconditionanlægget hvor støjen fra den udendørs enhed eller udstødningsgassen ikke vil ulejlige naboerne. Undladelse af at gøre dette kan resultere i konflikt mellem naboer. Når du transporterer udstyret, bør der være mindst 2 eller flere mennesker, eller en gaffeltruck. Det kan resultere i alvorlig personskade. Installer ikke airconditionanlægget, hvor den vil blive udsat for direkte hav vind (salt spray). Det kan resultere i produktfejl. I.T.E (Informations Teknologi Udstyr) forordningen anvendes ikke da USB porten i WLAN modulet kun gælder for bestemte produkter (Airconditionanlæg). Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 3

4 LG Smart AC INDLEDNING Symboler anvendt i denne Manual!! Dette symbol advarer dig om risikoen for elektrisk stød. Dette symbol advarer dig om farer, der kan forårsage skade på airconditionanlægget. Dette symbol angiver specielle bemærkninger. Installations Dele Installations Værktøjer Navn Mængde Form Figur Navn WLAN Modul 1EA Skruetrækker Manual 1EA Support webside Hvis du ønsker mere information, besøg support webside. Zealand) "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

5 Brugervejledning INSTALLATION WLAN Modul Installering * Funktionen kan ændres i henhold til en model type. 1. Åbn LG Smart AC kasse, og fjerne modulet fra plastik indpakningen. 2. Kontroller, at indendørs enhed er slukket, og strømmen afbrydes på den udendørs enheds effekt afbryder. 3. Åbn frontpanelet på den indendørs enhed, og fjern plastik hætten på USB porten (1) og indsæt WLAN modulet (2). Luk frontpanelet på enheden. 4. Tænd for strømmen ved at dreje afbryderen tilbage og tænde indendørs enheden. 5. Eventuelt placeres et WLAN modul i hver indendørs enhed som nødvendigt, før du fortsætter. 1 HÆTTE 2! BEMÆRK Undgå at installere WLAN modulet på et sted, som er blokeret af væggen. Router bør installeres nær WLAN modulet. (Når afstanden er stor, bliver kommunikationen ustabil og kan være svært at bruge) Hvis der er en væg eller en barriere mellem WLAN modulet og den trådløse router, vil kommunikationen ikke være jævn. (Det afhænger af vægkonstruktion eller barriere) WLAN modulet må ikke installere omkring steder med høj luftfugtighed og høje temperature. Andre oplysninger henvises til Produkt manualerne. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 5

6 LG Smart AC Mobil app installation Den mobile app kan downloades fra Google Play / App Store via Wi-Fi eller 3G/4G. (LG Smart AC) The pictures of mobile app can be different from latest version. Melde sig ind som medlem Efter indmelding som medlem på den mobile app eller dit eget lands webside. (Der henvises til 4 side.) Vælg dit land. Hvis du vælger et land, vil det ændre på det pågældende sprog. Efter du trykker på "Tilmeld Dig" Efter kontrol og indvilge i hver af bruger aftalerne, tryk "Tilføj". 6 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

7 Brugervejledning Indtast oplysninger om brugerregistrering for at tilmelde dig tjenesten, og tryk på "NÆSTE" En bekræftelses er blevet sendt til den adresse, du har opgivet. Tryk venligst "Tilføj" knappen. Når du trykker på knappen "Bekræft " på din , vil tilmelding blive afsluttet "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 7

8 LG Smart AC WLAN Forbindelse En funktion til at registrere et airconditionanlæg på serveren, før du bruger den mobile app. Vælg dit land. Hvis du vælger et land, vil det ændre på det pågældende sprog. Efter det indtastes og kodeord. Tryk derefter knappen "Log Ind" Når du registrerer produktet for første gang, vil et pop-up aktiveres. Når "OK" knappen trykkes, vil det ændre til airconditionanlæggets registrerings skærm. Før knappen "Fortsæt" trykkes, skal du indstille til registrerings tilstand og indstillingen Wi-Fi. Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden og tryk på Jet tilstand og blæserhastigheds knapperne samtidigt i 3 sekunder. 8 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

9 Brugervejledning Reference * Fjernbetjening kan være en smule anderledes, afhængigt af din model. Instruktion til at indstille registrerings tilstand Tryk på M og på fjernbetjeningen i 3 sekunder samtidig for at indstille registrerings tilstand på airconditionanlægget. Når registrerings tilstanden er indstillet, vil Wi- Fi indikatoren blinke på displayet på kroppen. 5 minutter efter indstillingen, bliver registrerings tilstanden på airconditionanlægget automatisk annulleret. h Hvis registrerings tilstanden annulleres under registreringen af produktet, genudføres registrerings tilstanden. Derefter fortsættes med registreringen. Set Temp 18 C Tryk på en menu som følgende. - Skærm standby : Indstillinger WLAN. - Aktiv startskærm : Mere Indstillinger WLAN. Når registreringen er indstillet, vil den øverste belysning blinke på displayet på kroppen. 5 minutter efter indstillingen, bliver registrerings tilstanden på airconditionanlægget automatisk annulleret. h Hvis registrerings tilstand annulleres under registreringen af produktet, genudføres registrerings tilstanden. Derefter fortsættes med registreringen. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 9

10 LG Smart AC Kanal Indstilling - WLAN (Trådløs LAN) Modul Tilslutningspunkt tilstand Det er den funktion der bruges til at betjene WLAN (Trådløs LAN) modulet tilsluttet produktet i tilslutningspunkt tilstanden. 1 Push the button repeatedly until the term of 'AP' is displayed on the screen. 2 Tryk på knappen. After setup, it automatically gets out of setup mode. 3 Mens WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand, udtrykket 'AP' blinker på skærmen af kablet fjernbetjening. - Det vil tage ca. fem (5) sekunder inden WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand - I tilfælde af at WLAN modulet ikke er installeret, virker tilslutningspunkt tilstanden ikke. 10 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

11 Brugervejledning 1 Tryk på knappen for at vise knappen på skærmen 2 Tryk på knappen. 3 Skub positionen af knappen på tredje række i den femte kolonne på den venstre figur i tre (3) sekunder. 4 Mens WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand, udtrykket 'AP' blinker på skærmen af kablet fjernbetjening. - Det vil tage ca. fem (5) sekunder inden WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand - I tilfælde af at WLAN modulet ikke er installeret, virker tilslutningspunkt tilstanden ikke.! FORSIGTIG Wi-Fi på smartphonen skal være tændt for at begynde registreringen af produktet. Hvis der er et problem med en forbindelse, skal funktionen "Forebyggelse af svigtende forbindelse" i avancerede indstillinger af WI-FI menuen slås fra for nogle enheder. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 11

12 LG Smart AC Reference Registrering af produktet til iphone Når netværket ikke er stabilt eller bruger en app til iphone - Denne app understøtter ikke automatisk tilslutning af Wi-Fi på en iphone. - Så, indstilling af Wi-Fi ved håndkraft. Måden at indstille er som følger: Hvordan indstilles Wi-Fi Tryk på hjem knappen på iphone. Tryk på "Indstilling" ikonet. 12 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

13 Brugervejledning Tryk på "Wi-Fi" menuen. Efter "Wi-Fi", skal du vælge AP'en der hedder "LGE_ACxx-xx-xx" 'x' repræsenterer tal, og de kan være forskellige fra tallene på eksempel skærmen. Indtast adgangskoden "lge12345" og tryk på hjem knappen på iphone to gange Tryk på "LG Smart AC" ikonet "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 13

14 LG Smart AC Efter afslutning af indstillings registrerings tilstand og Wi-Fi forbindelse, skal du trykke på knappen "Fortsæt". Når produkt søgningen er gennemført, vil en pop-up spørge om initialisering af produktet. Tryk på "OK" knappen. Vælg en router, som du vil oprette forbindelse til. Indtast det korrekte kodeord til routeren, og tryk derefter "OK" knappen. 14 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

15 Brugervejledning! Kontroller MAC adressen og Wi-Fi kodeordet. ADVARSEL Indtast "Airconditionanlægs kaldenavn" og "Installer telefon", og tryk derefter "Afslut" knappen. (Passende produktnavn skal vælges korrekt) Hvis routeren er WEP-open sikkerheds metode, kan du muligvis ikke opsætte netværket. Når du har skiftet til en anden sikkerheds metode til routeren, bedes du registrere produkt igen. Reference I tilfælde af mere end to Produkt APs, drej på kun én A/C, som du ønsker at registrere. Godkend "Reset produktet" pop-up'en 1. Det skal være initialiseret til udstilling af airconditionanlæg, fordi det har oplysningerne. 2. Når du første gang registrere, skal du formatere. 3. Oplysninger, der er initialiseret: - Specifik ID af Produktet - Akkumuleret filter brug "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 15

16 LG Smart AC Finde kodeord Den mobile app kan anvendes efter du logger på. Indtast ID på loggen i skærmen. Tryk "Glemt Kodeord?" Knappen. Midlertidigt kodeord vil blive sendt til den adresse, du angav, da du tilmeldte dig. 16 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

17 Brugervejledning REFERANCE TIL ENHVER FUNKTION Hovedfunktion Funktions Detaljer Hovedfunktion Bemærkning Favorit En hyppigt anvendt funktion kan indstilles som favorit til at udføre den funktion, bekvemt til enhver tid. Som grundlæggende favorit, giver favorit typer som følgende. Ønsket luft type kan gemmes yderligere. - Hurtig kølig vind kan hurtigt afkøle indendørs luften h Understøttede funktioner kan være forskellige afhængigt af modellerne. DATA GUIDE Open source Hvis du ønsker at få kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre, som er udviklet med open source licens og installeret i dette produkt, kan du besøge I tillæg til kildekoden, kan angivelser af alle gældende licensers indhold, ophavsret og intet ansvar for garanti blive downloadet. Hvis du anmoder om open source koden af den software der er installeret på dette produkt ved at sende en til inden for 3 år efter købet af dette produkt, vil vi give den på CD-ROM med et minimum af omkostninger for forsendelse og håndtering. Router Minimal Specifikation Model Type : CISCO, APPLE, ASUS, D-LINK,TP LINK, TRENDNET, ACTION- TEC, NETGEAR, 2WIRE * Angivet model er optimeret. En normal drift ikke er mulig i det miljø, der ikke opfylder de minimale specifikationer. * Hvis du bruger en delings anordning med mindre dækning eller æg (dongle type), kan du ikke tilslutte airconditionanlægget gnidningsløst. BEMÆRK IFETEL: RCPLGPC Driften af dette udstyr er underlagt følgende to betingelser: (1) Det er muligt, at dette udstyr eller enheden ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Dette udstyr eller enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.! ADVARSEL Denne enhed er ikke tilgængelig for laptop eller lignende bærbare system. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 17

18 LG Smart AC EN TJEKLISTE FØR DU RINGER TIL KUNDE SERVICE FOR AT RAPPOTERE ET PROBLEM Hovedfunktion Funktions Detaljer Bemærkning Kan ikke logge på LG Smart AC App. Kan ikke melde dig ind som medlem. Kan ikke tilslutte LG Smart AC App. til den indendørs enhed. Indendørs enheden forbindes ikke til Wi-Fi. Har du forbindelse til et Wi-Fi, der er indstillet med kodeord? Har du bekræftet fra din ? Har du oplyst den korrekte adresse? Er den indendørs enhed slukket? Er Wi-Fi signalet svagt? Er den trådløse router, der er forbundet til den indendørs enhed slukket? Virker LG Smart AC App.'en overhovedet ikke? Afbrydes den pludseligt fra indendørsenheden? Er den trådløse router ikke slukket? Er internet kablet ikke afbrudt fra den trådløse router? Er den trådløse router ikke placeret langt væk? Ethvert almindeligt teleselskab har en router til at give ydelser udelukkende til gældende medlemmer. Brug en anden trådløs router. Tjek din og bekræfte LG Smart AC App. Du bør give adressen i korrekt format. Tænd for indendørs enheden. Flyt til et sted, hvor Wi-Fi signalet er stærkt. Tænd for routeren. Sluk for Wi-Fi på smartphonen og tænd det igen. Log ind på LG Smart AC App.'en igen. Tænd for den trådløse router. Tilslut internet kablet til den trådløse router. Installer den trådløse router tæt ved airconditionanlægget. 18 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

19 Brugervejledning Hovedfunktion Funktions Detaljer Bemærkning En enhed registreres ikke på den indendørs enhed. Er den trådløse router ikke slukket? Er internet kablet ikke afbrudt fra den trådløse router? Er den trådløse router ikke placeret langt væk? Har du tilmeldt dig som medlem først? Tænd for den trådløse router. Tilslut internet kablet til den trådløse router. Installer den trådløse router tæt ved airconditionanlægget. Tilmeld dig LG Smart AC App. Den er forbundet til Wi-Fi, men ikke i drift. Er Wi-Fi indikatoren tændt på den indendørs enhed? Har du indtastet kodeordet til den trådløse router korrekt, da du registrerede enheden? Når Wi-Fi forbindelse ikke er stabil, fungerer den muligvis ikke korrekt. Hvis kodeordet til den trådløse router ikke er indtastet korrekt, når du registrerer enheden, kan Wi-Fi forbindelsen ikke fungere korrekt. Indtast det korrekte kodeord til den trådløse router Kan ikke slette det registrerede airconditionanlæg. Efter at have logget ind i mere end 2 valgliste airconditionanlæg skærme. 2 eller flere airconditionanlæg kan registreres på en konto, og de registrerede airconditionanlæg kan slettes på websiden. Tidligere registreret konto og information forsvundet. Kontroller, om produktet er registreret med en ny konto. Når det samme produkt er registreret igen med en ny konto, vil den tidligere konto og alle oplysninger blive initialiseret. - Den nye konto med det registrerede produkt bliver en master. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 19

20 LG Smart AC Hovedfunktion Funktions Detaljer Bemærkning Kan ikke tilmelde dig på grund af duplikerede ID'er. Hvis tilmeldt LG Electronics en eller flere gange. Medlemskabs tilmeldingen ledes af hele LG Electronics virksomheden. Derfor, hvis du har allerede før har tilmeldt dig, skal du logge ind med dine kontooplysninger og registrere produktet. Når jeg forsøger at tilmelde dig med det samme ID, vises en meddelelse om at ID'et allerede bruges. - En service forandring er tilgængelig på websiden med gældende ID. Kan ikke styre I øjeblikket styrer en anden bruger. Kontroller indikatoren. Kontrollen over airconditionanlægget gives til den smartphone (konto), der logger først ind. Airconditionanlægget kan ikke styres af flere brugere samtidigt. Efter den bruger, der har kontrollen logger ud, er kontrollen til rådighed for andre konti. Netværksforbindelse Kontroller Wi-Fi tilslutnings status for er ikke jævn. smartphonen. Kontroller indikatoren. Andre App.'en lukkede pludseligt. App'en kan lukke ned en gang imellem i forhold til hukommelses vedligeholdelse på smartphonen. 20 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

21

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient

Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient - Tilslut din BWS computer til bankens netværk hjemmefra Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Niklas Petersen 24.08.2015 Oprettet Side

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere