PCRCUDT2 / PCRCUDT3 / PCRCUDT4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCRCUDT2 / PCRCUDT3 / PCRCUDT4"

Transkript

1 LG Smart AC Smart omformer Fjernbetjenings System Brugermanual WLAN Modul til LG Smart Aircondition Anvendelse Model: PCRCUDT2 / PCRCUDT3 / PCRCUDT4 P/NO : MFL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SIKKERHEDSFORSKRIFTER 4 INDLEDNING 5 INSTALLATION 5 WLAN MODUL INSTALL 6 MOBIL APP INSTALLATION 6 MELDE SIG IND SOM MEDLEM 8 WLAN Forbindelse 16 FINDE KODEORD 17 REFERANCE TIL ENHVER FUNKTION 17 DATA GUIDE 18 EN TJEKLISTE FØR DU RINGER TIL KUNDE SERVICE FOR AT RAPPOTERE ET PROBLEM Tak fordi du bruger LG Smart AC. Hvis du læser brugervejledningen, inden du bruger produktet, vil du have en bedre og længere anvendelse af produktet. * Læs venligst denne manual for at bruge LG Smart AC sikkert og korrekt.

3 Brugervejledning SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR MASKINEN BRUGES. Overhold altid følgende forholdsregler for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit produkt.! ADVARSEL Det kan resultere i alvorlige personskader eller dødsfald, hvis retningslinjerne ignoreres.! FORSIGTIG Det kan resultere i mindre skade eller forårsager skade, hvis retningslinjerne ignoreres.! ADVARSEL Installation eller reparationer foretaget af ukyndige kan resultere i fare for dig og andre. Maskinen skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter for elektriske installationer. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Oplysningerne i manualen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker bekendt med sikkerhedsprocedurer og udstyret med de rette værktøjer og test instrumenter Manglende omhyggelighed i at læse og følge alle instruktioner i denne vejledning kan resultere i fejl i udstyret, tingskade, personskade og / eller død. Når ledningen skal udskiftes, skal udskiftnings arbejdet udføres af autoriseret personale og kun med originale reservedele.! FORSIGTIG Installation Sørg for at kontrollere, om der er et kølemiddel lækage efter du har installeret eller repareret airconditionanlæg. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produktfejl. Monter afløbsslangen korrekt til jævn dræning af kondensvand. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produktfejl. Holdes i vatter, selv når du installerer produktet. Installer airconditionanlægget hvor støjen fra den udendørs enhed eller udstødningsgassen ikke vil ulejlige naboerne. Undladelse af at gøre dette kan resultere i konflikt mellem naboer. Når du transporterer udstyret, bør der være mindst 2 eller flere mennesker, eller en gaffeltruck. Det kan resultere i alvorlig personskade. Installer ikke airconditionanlægget, hvor den vil blive udsat for direkte hav vind (salt spray). Det kan resultere i produktfejl. I.T.E (Informations Teknologi Udstyr) forordningen anvendes ikke da USB porten i WLAN modulet kun gælder for bestemte produkter (Airconditionanlæg). Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 3

4 LG Smart AC INDLEDNING Symboler anvendt i denne Manual!! Dette symbol advarer dig om risikoen for elektrisk stød. Dette symbol advarer dig om farer, der kan forårsage skade på airconditionanlægget. Dette symbol angiver specielle bemærkninger. Installations Dele Installations Værktøjer Navn Mængde Form Figur Navn WLAN Modul 1EA Skruetrækker Manual 1EA Support webside Hvis du ønsker mere information, besøg support webside. Zealand) "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

5 Brugervejledning INSTALLATION WLAN Modul Installering * Funktionen kan ændres i henhold til en model type. 1. Åbn LG Smart AC kasse, og fjerne modulet fra plastik indpakningen. 2. Kontroller, at indendørs enhed er slukket, og strømmen afbrydes på den udendørs enheds effekt afbryder. 3. Åbn frontpanelet på den indendørs enhed, og fjern plastik hætten på USB porten (1) og indsæt WLAN modulet (2). Luk frontpanelet på enheden. 4. Tænd for strømmen ved at dreje afbryderen tilbage og tænde indendørs enheden. 5. Eventuelt placeres et WLAN modul i hver indendørs enhed som nødvendigt, før du fortsætter. 1 HÆTTE 2! BEMÆRK Undgå at installere WLAN modulet på et sted, som er blokeret af væggen. Router bør installeres nær WLAN modulet. (Når afstanden er stor, bliver kommunikationen ustabil og kan være svært at bruge) Hvis der er en væg eller en barriere mellem WLAN modulet og den trådløse router, vil kommunikationen ikke være jævn. (Det afhænger af vægkonstruktion eller barriere) WLAN modulet må ikke installere omkring steder med høj luftfugtighed og høje temperature. Andre oplysninger henvises til Produkt manualerne. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 5

6 LG Smart AC Mobil app installation Den mobile app kan downloades fra Google Play / App Store via Wi-Fi eller 3G/4G. (LG Smart AC) The pictures of mobile app can be different from latest version. Melde sig ind som medlem Efter indmelding som medlem på den mobile app eller dit eget lands webside. (Der henvises til 4 side.) Vælg dit land. Hvis du vælger et land, vil det ændre på det pågældende sprog. Efter du trykker på "Tilmeld Dig" Efter kontrol og indvilge i hver af bruger aftalerne, tryk "Tilføj". 6 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

7 Brugervejledning Indtast oplysninger om brugerregistrering for at tilmelde dig tjenesten, og tryk på "NÆSTE" En bekræftelses er blevet sendt til den adresse, du har opgivet. Tryk venligst "Tilføj" knappen. Når du trykker på knappen "Bekræft " på din , vil tilmelding blive afsluttet "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 7

8 LG Smart AC WLAN Forbindelse En funktion til at registrere et airconditionanlæg på serveren, før du bruger den mobile app. Vælg dit land. Hvis du vælger et land, vil det ændre på det pågældende sprog. Efter det indtastes og kodeord. Tryk derefter knappen "Log Ind" Når du registrerer produktet for første gang, vil et pop-up aktiveres. Når "OK" knappen trykkes, vil det ændre til airconditionanlæggets registrerings skærm. Før knappen "Fortsæt" trykkes, skal du indstille til registrerings tilstand og indstillingen Wi-Fi. Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden og tryk på Jet tilstand og blæserhastigheds knapperne samtidigt i 3 sekunder. 8 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

9 Brugervejledning Reference * Fjernbetjening kan være en smule anderledes, afhængigt af din model. Instruktion til at indstille registrerings tilstand Tryk på M og på fjernbetjeningen i 3 sekunder samtidig for at indstille registrerings tilstand på airconditionanlægget. Når registrerings tilstanden er indstillet, vil Wi- Fi indikatoren blinke på displayet på kroppen. 5 minutter efter indstillingen, bliver registrerings tilstanden på airconditionanlægget automatisk annulleret. h Hvis registrerings tilstanden annulleres under registreringen af produktet, genudføres registrerings tilstanden. Derefter fortsættes med registreringen. Set Temp 18 C Tryk på en menu som følgende. - Skærm standby : Indstillinger WLAN. - Aktiv startskærm : Mere Indstillinger WLAN. Når registreringen er indstillet, vil den øverste belysning blinke på displayet på kroppen. 5 minutter efter indstillingen, bliver registrerings tilstanden på airconditionanlægget automatisk annulleret. h Hvis registrerings tilstand annulleres under registreringen af produktet, genudføres registrerings tilstanden. Derefter fortsættes med registreringen. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 9

10 LG Smart AC Kanal Indstilling - WLAN (Trådløs LAN) Modul Tilslutningspunkt tilstand Det er den funktion der bruges til at betjene WLAN (Trådløs LAN) modulet tilsluttet produktet i tilslutningspunkt tilstanden. 1 Push the button repeatedly until the term of 'AP' is displayed on the screen. 2 Tryk på knappen. After setup, it automatically gets out of setup mode. 3 Mens WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand, udtrykket 'AP' blinker på skærmen af kablet fjernbetjening. - Det vil tage ca. fem (5) sekunder inden WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand - I tilfælde af at WLAN modulet ikke er installeret, virker tilslutningspunkt tilstanden ikke. 10 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

11 Brugervejledning 1 Tryk på knappen for at vise knappen på skærmen 2 Tryk på knappen. 3 Skub positionen af knappen på tredje række i den femte kolonne på den venstre figur i tre (3) sekunder. 4 Mens WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand, udtrykket 'AP' blinker på skærmen af kablet fjernbetjening. - Det vil tage ca. fem (5) sekunder inden WLAN modulet opererer i tilslutningspunkt tilstand - I tilfælde af at WLAN modulet ikke er installeret, virker tilslutningspunkt tilstanden ikke.! FORSIGTIG Wi-Fi på smartphonen skal være tændt for at begynde registreringen af produktet. Hvis der er et problem med en forbindelse, skal funktionen "Forebyggelse af svigtende forbindelse" i avancerede indstillinger af WI-FI menuen slås fra for nogle enheder. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 11

12 LG Smart AC Reference Registrering af produktet til iphone Når netværket ikke er stabilt eller bruger en app til iphone - Denne app understøtter ikke automatisk tilslutning af Wi-Fi på en iphone. - Så, indstilling af Wi-Fi ved håndkraft. Måden at indstille er som følger: Hvordan indstilles Wi-Fi Tryk på hjem knappen på iphone. Tryk på "Indstilling" ikonet. 12 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

13 Brugervejledning Tryk på "Wi-Fi" menuen. Efter "Wi-Fi", skal du vælge AP'en der hedder "LGE_ACxx-xx-xx" 'x' repræsenterer tal, og de kan være forskellige fra tallene på eksempel skærmen. Indtast adgangskoden "lge12345" og tryk på hjem knappen på iphone to gange Tryk på "LG Smart AC" ikonet "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 13

14 LG Smart AC Efter afslutning af indstillings registrerings tilstand og Wi-Fi forbindelse, skal du trykke på knappen "Fortsæt". Når produkt søgningen er gennemført, vil en pop-up spørge om initialisering af produktet. Tryk på "OK" knappen. Vælg en router, som du vil oprette forbindelse til. Indtast det korrekte kodeord til routeren, og tryk derefter "OK" knappen. 14 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

15 Brugervejledning! Kontroller MAC adressen og Wi-Fi kodeordet. ADVARSEL Indtast "Airconditionanlægs kaldenavn" og "Installer telefon", og tryk derefter "Afslut" knappen. (Passende produktnavn skal vælges korrekt) Hvis routeren er WEP-open sikkerheds metode, kan du muligvis ikke opsætte netværket. Når du har skiftet til en anden sikkerheds metode til routeren, bedes du registrere produkt igen. Reference I tilfælde af mere end to Produkt APs, drej på kun én A/C, som du ønsker at registrere. Godkend "Reset produktet" pop-up'en 1. Det skal være initialiseret til udstilling af airconditionanlæg, fordi det har oplysningerne. 2. Når du første gang registrere, skal du formatere. 3. Oplysninger, der er initialiseret: - Specifik ID af Produktet - Akkumuleret filter brug "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 15

16 LG Smart AC Finde kodeord Den mobile app kan anvendes efter du logger på. Indtast ID på loggen i skærmen. Tryk "Glemt Kodeord?" Knappen. Midlertidigt kodeord vil blive sendt til den adresse, du angav, da du tilmeldte dig. 16 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

17 Brugervejledning REFERANCE TIL ENHVER FUNKTION Hovedfunktion Funktions Detaljer Hovedfunktion Bemærkning Favorit En hyppigt anvendt funktion kan indstilles som favorit til at udføre den funktion, bekvemt til enhver tid. Som grundlæggende favorit, giver favorit typer som følgende. Ønsket luft type kan gemmes yderligere. - Hurtig kølig vind kan hurtigt afkøle indendørs luften h Understøttede funktioner kan være forskellige afhængigt af modellerne. DATA GUIDE Open source Hvis du ønsker at få kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre, som er udviklet med open source licens og installeret i dette produkt, kan du besøge I tillæg til kildekoden, kan angivelser af alle gældende licensers indhold, ophavsret og intet ansvar for garanti blive downloadet. Hvis du anmoder om open source koden af den software der er installeret på dette produkt ved at sende en til inden for 3 år efter købet af dette produkt, vil vi give den på CD-ROM med et minimum af omkostninger for forsendelse og håndtering. Router Minimal Specifikation Model Type : CISCO, APPLE, ASUS, D-LINK,TP LINK, TRENDNET, ACTION- TEC, NETGEAR, 2WIRE * Angivet model er optimeret. En normal drift ikke er mulig i det miljø, der ikke opfylder de minimale specifikationer. * Hvis du bruger en delings anordning med mindre dækning eller æg (dongle type), kan du ikke tilslutte airconditionanlægget gnidningsløst. BEMÆRK IFETEL: RCPLGPC Driften af dette udstyr er underlagt følgende to betingelser: (1) Det er muligt, at dette udstyr eller enheden ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Dette udstyr eller enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.! ADVARSEL Denne enhed er ikke tilgængelig for laptop eller lignende bærbare system. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 17

18 LG Smart AC EN TJEKLISTE FØR DU RINGER TIL KUNDE SERVICE FOR AT RAPPOTERE ET PROBLEM Hovedfunktion Funktions Detaljer Bemærkning Kan ikke logge på LG Smart AC App. Kan ikke melde dig ind som medlem. Kan ikke tilslutte LG Smart AC App. til den indendørs enhed. Indendørs enheden forbindes ikke til Wi-Fi. Har du forbindelse til et Wi-Fi, der er indstillet med kodeord? Har du bekræftet fra din ? Har du oplyst den korrekte adresse? Er den indendørs enhed slukket? Er Wi-Fi signalet svagt? Er den trådløse router, der er forbundet til den indendørs enhed slukket? Virker LG Smart AC App.'en overhovedet ikke? Afbrydes den pludseligt fra indendørsenheden? Er den trådløse router ikke slukket? Er internet kablet ikke afbrudt fra den trådløse router? Er den trådløse router ikke placeret langt væk? Ethvert almindeligt teleselskab har en router til at give ydelser udelukkende til gældende medlemmer. Brug en anden trådløs router. Tjek din og bekræfte LG Smart AC App. Du bør give adressen i korrekt format. Tænd for indendørs enheden. Flyt til et sted, hvor Wi-Fi signalet er stærkt. Tænd for routeren. Sluk for Wi-Fi på smartphonen og tænd det igen. Log ind på LG Smart AC App.'en igen. Tænd for den trådløse router. Tilslut internet kablet til den trådløse router. Installer den trådløse router tæt ved airconditionanlægget. 18 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

19 Brugervejledning Hovedfunktion Funktions Detaljer Bemærkning En enhed registreres ikke på den indendørs enhed. Er den trådløse router ikke slukket? Er internet kablet ikke afbrudt fra den trådløse router? Er den trådløse router ikke placeret langt væk? Har du tilmeldt dig som medlem først? Tænd for den trådløse router. Tilslut internet kablet til den trådløse router. Installer den trådløse router tæt ved airconditionanlægget. Tilmeld dig LG Smart AC App. Den er forbundet til Wi-Fi, men ikke i drift. Er Wi-Fi indikatoren tændt på den indendørs enhed? Har du indtastet kodeordet til den trådløse router korrekt, da du registrerede enheden? Når Wi-Fi forbindelse ikke er stabil, fungerer den muligvis ikke korrekt. Hvis kodeordet til den trådløse router ikke er indtastet korrekt, når du registrerer enheden, kan Wi-Fi forbindelsen ikke fungere korrekt. Indtast det korrekte kodeord til den trådløse router Kan ikke slette det registrerede airconditionanlæg. Efter at have logget ind i mere end 2 valgliste airconditionanlæg skærme. 2 eller flere airconditionanlæg kan registreres på en konto, og de registrerede airconditionanlæg kan slettes på websiden. Tidligere registreret konto og information forsvundet. Kontroller, om produktet er registreret med en ny konto. Når det samme produkt er registreret igen med en ny konto, vil den tidligere konto og alle oplysninger blive initialiseret. - Den nye konto med det registrerede produkt bliver en master. "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp. 19

20 LG Smart AC Hovedfunktion Funktions Detaljer Bemærkning Kan ikke tilmelde dig på grund af duplikerede ID'er. Hvis tilmeldt LG Electronics en eller flere gange. Medlemskabs tilmeldingen ledes af hele LG Electronics virksomheden. Derfor, hvis du har allerede før har tilmeldt dig, skal du logge ind med dine kontooplysninger og registrere produktet. Når jeg forsøger at tilmelde dig med det samme ID, vises en meddelelse om at ID'et allerede bruges. - En service forandring er tilgængelig på websiden med gældende ID. Kan ikke styre I øjeblikket styrer en anden bruger. Kontroller indikatoren. Kontrollen over airconditionanlægget gives til den smartphone (konto), der logger først ind. Airconditionanlægget kan ikke styres af flere brugere samtidigt. Efter den bruger, der har kontrollen logger ud, er kontrollen til rådighed for andre konti. Netværksforbindelse Kontroller Wi-Fi tilslutnings status for er ikke jævn. smartphonen. Kontroller indikatoren. Andre App.'en lukkede pludseligt. App'en kan lukke ned en gang imellem i forhold til hukommelses vedligeholdelse på smartphonen. 20 "LG" er et registreret varemærke tilhørende LG Corp.

21

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk Trådløs N+ ROUTER N600 DB Brugervejledning F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00 Dansk Indhold Kom godt i gang... 1 Hvad er der i æsken... 1 Den første installation... 1 Sådan installeres den... 2 Tilslut dine

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Kun til brug indendørs i alle EU-lande og Schweiz. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere