Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014"

Transkript

1 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/ På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt 27 elementer i beskæftigelsesreformen. I dette arbejdspapir er der samlet de vigtigste af disse elementer under følgende overskrifter: Indsats Økonomi Virksomhedsservice- og jobformidling Teknisk understøttelse Andet Indsats 1/ Intensiveret kontaktforløb (fællessamtaler): Jobcenteret indkalder til 1. fællessamtale med a-kasser i ledighedsuge. Jobcenter indkalder til 2. fællessamtale i ledighedsmåned. Jobcenter indkalder til 3. fællessamtale ved 16. ledighedsmåned. (Månedlige samtaler) Der afholdes 4 samtaler der afholdes mellem 1. og 2. fællesamtale(se ovenfor) Forlig side 2 Bilag 1 1/ Tidspunkt for første ret og pligt tilbud: Skal være i gang senest i 6. ledighedsmåned for ledige mellem år og i 3. ledighedsmåned for ledige under 30 år eller 50 år og over. 1/ Styrket indsats sidst i dagpengeperioden 3. Fællessamtale (jobcenter og a-kasse) 1 Forlig side 2 Bilag 2/3 Bilag 21

2 Mulighed for personlig jobformidler Kombinationsforløb 1/ Redskabsviften på aktive tilbud Muligheder for at anvende redskabsviften er uændret. Ledige får ret til eget tilbud, hvis det opfylder de formelle regler 1/ Virksomhedspraktik og trainee indsats: Indsats målrettet AC ere og FTF ere 1/ Jobrotation: Mulighed for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ordningen bortskaffes permanent. Ledige med lang videregående uddannelse omfattes af ordningen. Varigheden ændres til 6 måneder. Karensperiode ændres til 6 måneders ledighed. 1/ Harmonisering af offentlig og privat løntilskud: Varighed ændres til maks. 6 mdr. for privat løntilskud og 4 mdr. for offentligt løntilskud. Karensperioden indføres på offentligt løntilskud til 6 måneders ledighed. Undtaget ufaglærte og ledige uden gymnasial uddannelse fra 1. ledighedsdag 1/ Seks ugers jobrettet uddannelse: Erstatter den nuværende ret til selvvalgt uddannelse. Retten gælder alene ufaglærte, faglærte og ledige med kort videregående uddannelser. Retten gælder fra 1. ledighedsdag og frem til 9 måneder for ledige over 25 år. 6 måneder for ledige under 25 år. Positivliste udarbejdes med udgangspunkt i AMU kurser og akademifag. Jobcenter får vejledningsopgave 1/ Regional uddannelsespulje: 100 mio kr. årligt afsættes m.h.p. at flere kan få korte og erhvervsrettede uddannelsesforløb. Varighedsbegrænsningen på vejledning og opkvalificering sættes ud af kraft, hvis puljen bruges. 2 Bilag 4 Bilag 20 Bilag 19 Forlig side 7 Bilag 18 Bilag 6 Bilag 7

3 1/ Pulje til uddannelsesløft: Målrettet opkvalificering for ufaglært til faglært. 1/ Voksenlærlingeordning: Målrettes og justeres. 1/ OBU/FVU: Tilbydes hvis den ledige efterspørger det. 1/ Realkompetencevurdering: Ledige får ret til realkompetencevurdering (RKV) Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Økonomiske 1/ Driftsrefusion: Refusion for øvrig vejledning og opkvalificering fjernes. Bilag 5 1/ Harmonisering af offentlig og privat løntilskud: Løntilskudssatsen for offentligt løntilskud sænkes til 105,96 og timetalsberegning forenkles. Varighed ændres til maks. 6 mdr. for privat løntilskud og 4 mdr. for offentligt løntilskud. Karensperioden indføres på offentligt løntilskud til 6 måneders ledighed. Forlig side 7 Bilag 18 1/ Jobrotation: Statsrefusion ændres fra 100 % til 60 %. Varigheden ændres til 6 måneder. Karensperiode ændres til 6 måneders ledighed. 1/ Voksenlærlingeordningen: Målrettes ufaglærte og ledige. Ufaglærte og ledige med forældet uddannelse efter 2 måneders ledighed. Ledige med uddannelse efter 12 måneders ledighed. Tilskud øges til 40 kr./timen. Voksenlærlinge fra ledighed får tilskud hele uddannelsesperioden Voksenlærlinge fra ledighed positivliste fjernes 3 Bilag 19 Bilag 9

4 Borgere fra beskæftigelse med en uddannelse kan ikke længere benytte ordningen 1/ Regional uddannelsespulje (Se under indsats): 100 mio kr. årligt afsættes m.h.p. at flere kan få korte og erhvervsrettede uddannelsesforløb. 1/ Pulje til uddannelsesløft (se under indsats): Puljen betyder de første to år 100 % i driftsrefusion derefter 80 % til erhvervsuddannelsesforløb for ledige. Bilag 7 Bilag 8 Virksomhedsservice og jobformidling 1/ Tre servicespor: Rekruttering af ledige. Uddannelse og opkvalificering. Fastholdelse af sygemeldte. 1/ Tværkommunalt koordineret virksomhedskontakt: Forpligtet samarbejde i KKR (kommune kontakt råd). 1/ Nationalt kontaktpunkt: STAR er bindeled mellem jobcentre og kan tage dialogen med landsdækkende virksomheder. Teknisk understøttelse Trinvis færdig i primo 2016 Joblog: Ledige registrerer jobsøgningsaktiviteter i joblog, som både Forlig side 6 Bilag 12 a-kasse og jobcenter har adgang til. Styrkede muligheder for rådighedsvurdering på baggrund af joblog. 1/ Jobnet planner: Jobcenteret udstiller mødetider til selvbookning. Ledige Forlig side 6 4

5 som ikke bruger selvbookning indkaldes af jobcenteret. Fællessamtaler indkaldes af jobcenteret. Medio 2016 Voksenlærlingeordningen Digitalisering Afklaringsværktøj Skal understøtte jobcentre og a-kasser i tilrettelæggelse af indsats på baggrund af ledighedshistorik, alder, tidligere beskæftigelse, herkomst. Andre 1/ Fem kommunekontaktråd (KKR) til styrkelse af det tværkommunale samarbejde om beskæftigelsesindsats Kompetenceudvikling for jobkonsulenter (150 kr. mio. pulje) Udviklingsprojekt den gode samtale forankret i STAR (styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) Udvikle og understøtte jobsøgnings- og samtaleaktiviteter for ledige med risiko for langtidsledighed 5

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere