til 2 x max 6 / 206 mm afstand Figur 01 LRS 02 består af en monteringsboks LKS 02 og en ORS 210 optisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til 2 x max 6 / 206 mm afstand Figur 01 LRS 02 består af en monteringsboks LKS 02 og en ORS 210 optisk"

Transkript

1 Fire: LRS 2. Tekniske Data Sensorboks LRS Monteres på ventilationskanaler Min. Lufthastighed 1 m/s Max. Lufthastighed 20 m/s Temperaturområde se røgsensor ORS 210 IP beskyttelse IP 5 (på kanaloverfladen) Farve blå/ transperant Materiale PC/ aluminiumsrør Montering på en ventilationskanal Huller til montering 2 x Ø mm / 150 mm afstand til 2 x max 6 / 206 mm afstand Figur 01 Kabelindgang x Ø6-10 mm LRS består af en monteringsboks og en ORS 210 optisk Størrelse uden røgrør rør L 25 cm x 13,5 cm x H 10 cm røgsensor Installation med potentialfri alarmudgang, Instructions som bruges LRS 01 til overvågning Vægt uden røgrør Ca. 350 g n Instructions af røg i ventilationskanaler. LRS 01 Arbejdstemperatur for LRS og røgsensor ORS 210 er bestemt ved de I sensorboksen monteres den optiske røgsensor ORS 210 og tekniske data for røgsensoren. røgsensoren monteret på ydersiden af 1. ventilationskanal. Project LRS planning er kun Arbejdstemperatur: - 20 oc til + 60 oc beregnet til indendørs brug. The socket is designed for use on Relativ rectangular fugtighed: ventilation max ducts 95 % with relativ fugt dimension a from 0.15 m to 1.0 m. It can also be used on circular (Kondensering, ducts from damp og kondens kan 0.2 m to 1.0 m diameter. The lateral reach of the inlet tube into forsage a duct falsk is alarm) ca. lation Instructions Installation LRS Project 01 planning 500 mm. The ventilation duct socket must be placed so that reliable smoke detection can for be assumed. use on Disruptive rectangular factors, which ventilation could affect ducts reliable operation with of The socket is designed the LRS 01 must be eliminated. dimension LRS er designet a til brug from på rektangulære 0.15 m to ventilationskanaler 1.0 m. It can som also be Røgdetektor used on circular ORS 210 ducts from måler 0,15 m til 1,0 m. Den kan også bruges på cirkulære kanaler med Funktionelle princip Lys m Project to 1.0 m in planning diameter. The lateral reach of the inlet tube into a duct is ca. mål The socket fra 0,2 m til 1,0 is designed i diameter. for use on rectangular ventilation ducts with Alarm grænse : Forudindstiller fra fabrikken 500 dimension mm. a The from 0.15 ventilation m to 1.0 m. It can duct also socket be used on must circular ducts be placed from so that reliable Direction Luftstromrichtung smoke of Airflow detection efter gældende regler can be assumed. Disruptive factors, which could affect reliable operation of Max 0.2 m indstikslængden to 1.0 m diameter. af prøverøgrøret The lateral reach i kanalen of the inlet er ca. tube 350 into mm. a duct Sensorboksen mm. skal The ventilation placeres således duct socket at røgsensoren must be placed kan so se that røgen. reliable Forstyrrende smoke detec- Strømforbrug ved 28 V DC: is ca. Driftspænding 2 V AC / DC 500 min. 3 x a the tion can LRS be assumed. 01 must Disruptive be eliminated. factors, which could affect reliable operation of I normal drift 22 ma the LRS 01 must be eliminated. : ideal operating Ved alarm environment 11 ma Ideale etriebsumgebung Ved drift forstyrrelse 16 ma : higher dust Relækontakt loadings for alarmer udgang: : Erhöhte Staubbelastung Luftretning Luftstromrichtung Relæ forsyningsspænding max 30 V DC : ereich zone unsuitable für Relæ Rauchfrüherkennung for early detection of strøm max Direction ungeeignet. smoke 1 A Luftstromrichtung of Airflow Relæ belastning max 30 W min. 3 x a IP IP 0 : Omtimalt måleområde a Driftstemperatur -20 til + 60 oc Ideale etriebsumgebung Vægt 120 g min. 3 x a : Højere støv-belastning a: duct dimension : Erhöhte Staubbelastung Kanalmaß : ereich Område für ikjke Rauchfrüherkennung egnet a for tidlig røgdetektering : ideal operating ungeeignet. environment Ideale etriebsumgebung ORS 210 alarm funktioner. Figur a : Figure higher dust loadings : Erhöhte Staubbelastung Efter en alarm, forbliver relæet (kontakter og 5) åbent - indtil spændingsforsyningen kortvarigt bliver afbrudt. a: duct dimension Kanalmaß Figure provides recommendations for project planning. To ensure reliable re : installeres a i røret. Luftgennemstrømningens smoke ereich zone detection, unsuitable parametre für in large skal Rauchfrüherkennung ducts for several early LRS detection 01 Smoke Switches of tages med i ungeeignet. smoke should be installed. The airflow parameters must be taken into account when determining beregningen når røgdetektorernes placering skal bestemmes. their positions. Figure a Figure provides recommendations for project planning. To ensure reliable smoke detection, in large ducts several LRS 01 Smoke Switches should be installed. The airflow parameters must be taken into account when determining a: duct dimension their positions. Kanalmaß Center a Zentrum Figure 03 Figur Zentrum Centre Figur 03 Figure PD: 01 DK CC 1

2 Fire: LRS 3. General information 3.1 Drift af LRS. Regler og bestemmelser Denne røgsensor opfylder kravene til Dansk standard DS28. Når røgsensor er i drift ORS 210 (monteret i ) er den kontinuerlig udsat for en luftstrøm fra ventilationskanalen når ventilationsanlægget er i drift. Når røgsensoren ser røgpartikler, udløses en holde alarm (relækontakten). Alarm relæ er nu aktiveret, nulstilling kan kun foretages ved kortvarigt at afbryde spændingsforsyningen når ventilationskanalen igen er fri for røg. 3.2 Transport, opbevaring og udpakning LRS leveres i en papkasse, denne kasse kan genbruges. Check venligst indholdet i kassen! Kassen som, LRS er pakket sammen i, er meget stærk og kan bære op til 10 gange af sin egen vægt, når den er stablet, kassen er kun beregnet til transport med post eller jernbane. Til transport i tropiske områder, transport af søvejen, osv., er specielle en kasser tilrådelig. For yderligere information, kontakt venligt producenten eller EnoTech. lation Instructions LRS 01.1 Anvendelsesområde Anvendelsesområde er til røgdektering i ventilationskanaler. Røgalarmen er godkendt til lufthastigheder mellem 1 m/s til 20 m/s For overensstemmelse med DS28 til drift af brandspjæld og/ eller røg spjæld SKAL DS28 følges,. Anvendelsen af produktet til brandalarm er ikke tilladt. 5. Monteringsinstruktioner 5.1 Montering af LRS Hvis ventilationskanalen måler mindre end 350 mm indvendig, skal prøverøret forkortes så det passer til ventilationskanalen. Prøverøret kan saves af i den ønskede længde. For at forsikre rigtig røgdektering skal mindst fem af hullerne på prøve- Åben ikke kassen før røgsensoren skal installeres. ehold brugervejledningen til fremtidig brug. 5 Installation instructions 3.3 Omfang af levering Sensorboks med gennemsigtigt dæksel Prøverør: 15 mm lang, med en indstikslængde i ventilationskanalens på max 35 mm Installations instruktioner Emballage og mærkning M 16 x 1,5 kanaltilslutning M 16 x 1,5 låsemøtrik length. Monteringsskruer Røgsensor ORS Mounting the Når du vælger et sted at montere, sørg da for at der er plads til at ændre på prøverøret. Hvis prøverøret ikke er blevet forkortet, er det påkrævet at der mindst skal være 70 mm over ventilationskanalen. skal monteres på kanalen ved hjælp af passende fastgørelsesordninger, på linje med luftstrømmen, og forsegles med gummipakninge. If the inside diameter of the ventilation duct is less than 350 mm, the inlet tube must be shortened to suit. The inlet tube can be sawn off to the required Tilsikrer at det sted skal installeres, så vidt muligt, er fri for vibrationer. Sørg for, at den retning, er installeret i svarer til retningen af luftstrømmen i kanalen. For at hjælpe med dette har pile i bunden, To ensure reliable smoke detection, at least five of the holes in the tube must be inside the ventilation duct (see Figure 0) Figur min. 10 Figure 0 PD: 01 DK CC 2

3 Fire: LRS Tekniske data TEKNISKE DATA allation Instructions LRS 01 Advarsel! Indikering på røgdetektoren ORS 210 Make sure the direction which the socket is installed corresponds Når that monteres, er detinvigtigt at sikre sig at luftstrømningens retto the in the duct. To helpmonteret. with this, the has arrows ning erdirection korrekt,of ogairflow at prøverøret er rigtigt Indikering af alarm tilstand er synligt igennem det gennemsigtige låg på sensorboks. on its base showing the direction of flow (see Figure 05). Anvendelsesbegrænsninger Installation Røgdetektoren bør ikke anvendes, hvor mængder af støv, røg, fugt eller damp kan forventes fra anlæggets drift. Sørg for, at røgdetektoren ikke kan blive udsat for dug dannelse. LRS må ikke bruges udendørs. Disse anvisninger skal tages i overholdes ved planlægningen af installationen. Instructions LRS 01 Flow direction 5.2 Elektrisk tilslutning af ORS 210 Ved kabelskruning og fastgørelse, må der ikke være nogen udsivning til ventilationskanalen. Når stikket tilsluttes eller ændres, sørg for at det er korrekt indstillet til retningen af strømmen. I LRS viser LED ORS At the cable gland and fastening, there must be no leakage t 210 og pilen i bunden retningen mod stikkontakten duct. Wheni røret. connecting changing the socket, that i LRS kanor kun fungere korrekt, når lågetensure er korrekt. of flow. In the, the LED of the entated tolukket the direction 5.2 Electrical connection of the O Flow direction arrow in the socket point towards the outlet tube. The LRS 0 Til indføring af kabel, er x M16 stik monteret. Når det correctly when thekorrekt, cover overholder is properly anvendes du closed. kravene i IP 5 inden Figur 05 allation Instructions Figure 05 LRS 01 for deres 6 til 10 mm forseglings rækkevidde. Plugs Hvis de medfølgende selvborende skruer (,8 x 22) ikke er egnede til at fastgøre boksenscrews (.8 til xventilationskanalen, Skal der andre If the self-drilling 22) supplied are not suitable forbruges fastening the Warning! og mere fastgørelsesordninger. Der er to huller áthere 6 mm socket to passende the ventilation duct, use other more suitable fasteners. areplacetwo When mounting socket, is the important to ensure that holes 6 mm diameter spaced atmontere 206 mmitin base of the for the mounting ret i bunden af the til at den med. De to store huller til indit. airflow direction is correct, and that the socket is properly sealed. Two larger holes for the inlet and outlet tubes must also be drilled in the ventilation duct (see Figure 06). kan erstattes / suppleres x 1,5When kabelafslutfor cable entry, x M16 plugs med are M16 fitted. properly used ninger med M16 x 1,5 kontramøtrikker. the requirements of IP 5 within their 6 10 mm sealing rang Ledningsforbindelser I soklen af LRS The sealing plugs can be replaced/supplemented by 16 x 1.5 c samt FCMA-2 og FCA-2 M16 x 1.5 locknuts. Tegning over forbindelser på klemrække Klemmenummer Terminal assignment in socket of FCMA-2 FCA-2 LRS Funktion 2Terminal VAC 1 2 DC V AC / DC V 2Terminal VAC 2 (GND) / 2 V AC VVDC 3 Kommunikationsinterface TerminalG1 3/2 Option (communication/rs US) G1 / G2 Relækontakt /and 5 5 Potential-free NC M1Terminal / M2 M1 2 Relækontakt 6 Ikke brugt Terminal 6 free 7 Ikke brugt Communication interface 8 Omskifter S1 (NC) Supply voltage Figure06 06 Figur ON Vertriebs GmbH rühlmatten 9 D Sulzburg Opening the cover VDA Edition For servicing, the has quick-action clips. y pressing gently on the housing cover, it is easier to open or close the clips. If the socket is mounted inverted, take care, when opening the transparent cover, that parts do not fall Åbning af sensorboks LRS on the floor (cover, suction tube etc.). Handling Til service af LRS har den quick-action clips. Ved at trykke forsigtigt Thecensor connection lead er fordet the lettere Smoke Switch ORS 210lukke must be passed through på boksen, at åbne eller clipsene. Hvis the plug supplied into the housing and connected. er monteret omvendt, så pas på, når du åbner det gennemsigtige The Smoke Switch ORS 210 is screwed into the socket. dæksel, at der ikke er dele som falder på gulvet. Then the inlet tube with flow adapter is fitted. After a positive functional check with test gas, the cover of the can be Kontrol og test fitted by pressing gently on it and closing the clips. Luften ORS 210 ORS skal gå gennem prøverøret ind i. røgdisplaytil røgsensoren of Smoke Switch 210 sensoren 210 som er monteret i. Efterthe en transparent funktionskontrol The displayors of Smoke Switch ORS 210 is visible through cover of med test kan det gennemsigtige dæksel monteres ved at trykke the røg, housing. forsigtigt på den og lukke clipsene. Application limits This Smoke Switch should not be used where quantities of dust, smoke, moisture or steam are to be expected from plant operations. Make sure that the Smoke Switch will not be subject to dew formation. TheLRS 01 must not be used PD: 01 DK CC Omskifter S1 (Fælles Contact) Omskifter S1 (NO) Relay contacts o Operating positions of relay contacts 5 Operating status Driftstatus - slight contamination ingen røg 5 - heavy contamination røg - no power fejl - fault alarm - alarm Skal der bruges flere end 2 røgdetektorer pr. FCMA-2 eller FCA-2, skal klemme og 5 forbindes i serie. Electrical installation 2 V forsyningen forbindes parallelt. The electrical installation must comply with VDE regulations.

4 Fire: LRS Elektrisk installation Den elektriske installation skal overholde gældende love og regler. Sikkerhedforanstaltninger rede elektrikere eller elektroingenører. Nettilslutning Strømforsyningen skal være slukket, før der udføres noget arbejde på lysnettets enhed! Udskiftning/ fejl korrektion Før montering af røgsensoren, eller før udskiftning af en defekt røgsensor skal strømforsyningen være slukket Idriftsættelse Før idriftsættelse af røgsensoren i et ventilationssystem, skal luftkanalerne og LRS rengøres omhyggeligt. Først derefter bør røgsensoren fjernes fra dets emballage og monteres på LRS. 6.1 Funktionstest Prøvning skal mindst omfatte følgende punkter: Alt udstyr skal kontrolleres for fejl. Der SKAL foretages en test med røg for at sikre, at sikker detektering af røg er rigtig, funktionstest af røgsensoren ORS 210, skal test med RØG,- aerosol 918/ 5. Test RØG,- aeresol 918/ 5 - denne røg er fri for halogenerede kul - brinte( DFDs mv.). Hvis en røgsensor ikke virker, når den testes, skal den udskiftes. Prøverøret fra ventilationskanalen til sensor skal være fri for forhindringer. Kabel-installation Lederens diameter: min 0,6 mm til max 1, mm Kablets diameter: max 9 mm Anbefalet kabeltype: IY(ST)Y x 2 x 0,6 mm Advarsel ningslinier skal overholdes. - Kun ledere med samme diameter må være tilsluttet samme terminal. Kablerne skal være installeret således, at en tilstræk- Denne test og vedligeholdelse må kun udføres af en specialist eller en person, der er uddannet til at gøre dette. Testene og deres resultater skal registreres i en logbog. Kontaktbelastning MAX elektriske belastninger på relæ kontakter (30 V DC/ 1 A) må ikke overskrides heller ikke i korte perioder. 6.2 Visning af driftsstadier af ORS 210 Farve LED etydning Grøn Grøn/gul blinker langsom Grøn/gul blinker hurtig Gul Rød Slukket Driftstilstand Let røg Stærk røg Driftsforstyrrelse Alarm for røg Spændingsløs PD: 01 DK CC

5 Fire: LRS 7. Vedligeholdelsesinstruktioner Hekatron røgsensorer skal vedligeholdes i overensstemmelse med DS28, og til særlige lokale forhold. Vi anbefaler at røgsensoren får et servicetjek hos ClimateConsult når den har været i drift i 8 år. Ved montering i ventilationskanaler med fx. høj fugt, temperatur, støv samt ydre påvirkninger, af forurening osv., kan der være behov for service efter en kortere periode. Vedligeholdelse skal udføres i henhold til DS 28, og røgsensoren skal efterses og testes med RØG,- aeresol 918/ 5 en gang om året som angivet af fabrikanten og ifølge DS28. Test røg/aerosol 918/5 fra HEKATRON skal bruges til funktionstest. Installationen mellem alt udstyr og deres tekniske tilstand skal kontrolleres. Prøverøret skal inspiceres visuelt med regelmæssige. prøverøret isættes korrekt. PD: 01 DK CC 5

6 VEST: ClimateConsult A/S Petersmindevej 1 DK-8362 Hørning Tel.: Fax: ØST: ClimateConsult A/S Stensmosevej 2A DK-2620 Albertslund Tel.: Fax:

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TS 99 FLR EN 2-5 DORMA DORMA MONTAGEANLEITUNG

TS 99 FLR EN 2-5 DORMA DORMA MONTAGEANLEITUNG WN 0577 455 07/ MONTAGEANLEITUNG Technische Daten TS 99 FLR Eingang: 0 V AC +%/-15% 0 ma/8 VA / 50 Hz Ausgang: 4 V DC /460 ma / W Schutzart: IP 0 Schutzklasse: Rauchschalter: Temperatur: II 4 V DC/50 ma

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

KF 2020 Instruktion / Instruction

KF 2020 Instruktion / Instruction 99.42.02-B DK GB Controls A/S KF 2020 Instruktion / Instruction Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web:

Læs mere

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Time Capsule Opstillingsvejledning

Time Capsule Opstillingsvejledning Time Capsule Opstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-softwaren 9 Hvad du har brug for 11 Statuslampen på Time Capsule 13 Kapitel 2: Indstille

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere