4 trin + en dag REDOK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 trin + en dag REDOK"

Transkript

1 Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte budskaber på mange forskellige måder, og de vil lære at gemme budskaber og knække vanskelige koder. Indledning I al kommunikation er der mange forskellige parametre, der spiller ind på, hvad en person egentlig opfatter af det, der kommunikeres. Mange firmaer benytter sig af skjult reklame for at markedsføre deres produkter. Hvis hovedpersonen i en film elsker cola, er det ikke bare et tilfældigt cola-mærke, hun drikker. Og den bil, hun kører i, er også sponseret af et eller andet bilfirma, der er meget interesseret i, at publikum forbinder netop deres bil med for eksempel glamour, action og spænding. Der er ligeså mange forståelser, som der er publikummer. Vi, spejdere, skjuler også vores budskaber, når vi kommunikerer via koder og hemmelige beskeder. På dette trin bliver I præsenteret for en masse forskellige koder og måder at skjule beskeder på. Vær åbne for alt, hvad I finder, for der er intet, der helt er, som det ser ud. 1

2 Udfordringen Pigerne skal nøje overveje, hvad de kan få brug for for at løse Udfordringen på bedste vis. Fx morseplade, A-K kodebryder, Binær kodebryder, Tips og tricks til at løse koder osv. Koderne er en videreudvikling af det, de har prøvet på trin 1. Det er altså stort set de samme koder som på trin 1, men med et stort twist. De skjulte budskaber, der gemmer sig i opgavebeskrivelserne, kan være til stor hjælp for pigerne i forhold til at løse opgaverne. Her er en oversigt over alle poster i Udfordringen: Post 1 Opgaven står med denne kode: A-K kode. Beskeden står med skiftevis små og store bogstaver, det spiller ingen rolle for koden. hele patruljen stiller sig ovenpå tæppet, der bredes ud på jorden. Nu skal tæppet vendes, uden at nogen fra patruljen rører jorden. Første gang må ingen sige noget som helst. prøv opgaven igen, denne gang må en fra patruljen sige noget. Den skjulte besked i opgaven er: Ta børn op Beskeden kan læses ved at sætte de store bogstaver fra opgaveforklaringen sammen. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 8. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: Frekvenskode Materialer: tæppe Post 2 Opgaven står med denne kode: Binær kode, men med tallene 3 og 4 i stedet for 1 og 0. Gå sammen to og to. Den ene af jer skal have bind for øjnene. Alle dem med bind for øjnene skal lægge et puslespil sammen uden at sige noget. Dem uden bind for øjnene må gerne snakke, men de må ikke røre brikkerne. Den skjulte besked i opgaven er: start med at samle kanten. Pigerne finder beskeden ved at løse morsebeskeden, der står imellem tallene. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 4. Pigerne skal altså åbne kuvert nummer: 4. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: omvendt morsekode. Post 3 Opgaven står med denne kode: De store bogstaver er streger, de små er prikker. Denne gang står der rigtige ord og volapyk-ord i stedet for alfabetet. I ser tre hulahopringe og 4 kasser. Kasserne har forskellige størrelser. Alle 4 kasser står oven på hinanden i størrelsesorden i den ene ring. I skal nu flytte kasserne fra den ene ring til den anden. I må kun flytte én kasse af gangen. En kasse skal altid stilles øverst i en bunke, men en kasse kan aldrig stilles ovenpå en mindre kasse. Hvor mange gange bliver I nødt til at flytte kasserne for at få stablen til at stå rigtigt i den anden ring? Den skjulte besked i opgaven er: hvis man læser bogstaverne, vil der midt i beskeden kunne læses: Luk kasserne op, når I er færdige. Der er slik til jer. Når pigerne har løst opgaven, skal de tage et billede med deres mobiltelefon og sende det til led- 2

3 erne, som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 7. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: Firkantkode. Post 4 Opgaven står med denne kode: pendulkode I finder en masse farvet papir og nogle limstifte. Alle I patruljen skal vælge en farve. I skal nu lave en fælles collage med titlen, Dengang jeg var lille. Brug et helt stykke papir som baggrund og brug limstiften til at klistre papir fast. Riv papiret i små stykker med fingrene. Man må kun bruge sin egen farve, og ingen må sige noget. Den skjulte besked i opgaven er: Nogle bogstaver står med småt, disse giver den hemmelige besked, når koden er dechifreret. Hemmelig besked: Pegefingeren må bruges. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 6. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: Binær kode. Post 5 Opgaven står med denne kode: A-K kode. Beskeden skal læses bagfra. I skal nu transportere vandet fra den ene spand til den anden. I må ikke røre ved vandet eller spandene eller flasken. I må kun røre ved snorene. Den skjulte besked i opgaven er: løb to og to. Beskeden er skrevet med almindelige bogstaver inde i beskeden, så den vil skabe forvirring, når den egentlige besked skal læses. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 12. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: SMS-kode Post 6 Opgaven står med denne kode: Midt-fup Vælg en fra patruljen, der står i midten. Resten sætter sig i en stor rundkreds. Ingen må tale sammen. Dem, der sidder i kredsen, skal aftale at bytte plads uden at tale. Når to tror, at de har en aftale, rejser de sig op og bytter plads. Den, der står i midten, skal prøve at tage en af de ledige pladser i kredsen, inden de har byttet. Så er det den, der mangler en plads, der skal være i midten. Leg indtil alle har prøvet at være i midten. Den skjulte besked i opgaven er: I kan også give den i midten bind for øjnene. Opgaven findes ved at sætte fup-bogstaverne sammen. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 9. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: A-K kode. Post 7 Til lederne Postbeskrivelsen skal ligge inde i et blad. Opgaven ligger inde i et blad. I bladet er nogle ord understreget, disse giver den skjulte besked. Opgaven står med denne kode: omvendte dobbeltpar. Patruljen står i en rundkreds. I skal nu tælle til 20. I må ikke aftale hvem, der siger hvilke tal. En tilfældig siger et og en anden tilfældig siger to osv. Hver gang to prøver at sige et tal på samme tid, skal I starte forfra. Den skjulte besked i opgaven er: Lad en sige 1 hver ga(ng). 3

4 Når pigerne har løst opgaven, skal de tage et billede med deres mobiltelefon og sende det til lederne, som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 11. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: SMS-kode. Post 8 Opgaven står med denne kode: A-C kode. I finder en kuvert. En fra patruljen læser op. Hun åbner kuverten, som de andre ikke må se indholdet af. Resten af patruljen sidder med papir og blyant klar til at tegne. I kuverten er 3 tegninger (bilag 2). Oplæseren står med ryggen til tegnerne. Oplæseren skal forklare tegnerne, hvordan tegningerne ser ud. Hun må sige alt, men ikke vende sig om. Ved den første tegning må tegnerne ikke snakke sammen eller spørge oplæseren om noget. Ved den anden tegning må tegnerne stille spørgsmål til oplæseren. Oplæseren må kun svare med ja og nej. Ved tredje tegning, må tegnerne stille spørgsmål og oplæseren må svare alt. Se om tegningerne ligner. Den skjulte besked i opgaven er: Der er skrevet en besked med citronsaft bag på papiret. En cirkel er altid mindre end en trekant men større end en firkant. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 5. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: pendulet Post 9 Ledernes opgave til denne post: Prik beskeden Prøv på skift at udstede en ordre. med morseskrift rundt langs kanten af papiret med opgavebeskrivelsen. Opgaven står med denne kode: frimurerkode Vælg en leder af legen. Hun skal udstede ordrer som fx hår. Så gælder det for deltagerne om hurtigst muligt at finde sammen med alle dem, der har samme hårfarve som en selv. Forslag øjne, sko, yndlingsfarve, mors navn, fars osv. Legen slutter, når man ikke kan finde på flere ordrer. Den skjulte besked i opgaven er: en morsekode er prikket rundt langs kanten af papiret. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 13. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: pendulkode Post 10 Opgaven står med denne kode: A-S kode. Gå sammen 2 og 2, den ene får bind for øjnene og den anden leder hende ud til et træ. Deltageren med bind for øjnene skal nu mærke meget grundigt på træet ved at kramme det osv. Derefter går de lidt væk fra træet, bindet bliver fjernet, og trækrammeren skal nu finde sit træ igen. Byt roller og prøv igen. Den skjulte besked i opgaven er: Der står nogle volapykord i beskeden. Hvis disse læses bagfra fås den hemmelige besked. Husk at føle på træets rod. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 14. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: frekvenskode 4

5 Post 11 Opgaven står med denne kode: Nogle bogstaver står med stort andre med småt. De store bogstaver giver opgavebeskrivelsen. I får et puslespil hver i hver sin farve. Alle puslespil er ens i udformningen. I skal nu samle hver jeres puslespil uden to brikker af samme farve ligger ved siden af hinanden. I skal bytte brikker indbyrdes uden at tale sammen. Den skjulte besked i opgaven er: De små bogstaver læses bagfra og giver den hemmelige besked: Læg brikkerne så alle kan nå. Lav en bunke med brikker. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 15. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: omvendte par. Post 12 Ledernes opgave til denne post: I skal forberede kuverten med næste posts placering ved at skrive det med morsekoden på indersiden af kuvert. Opgaven står med denne kode: Binær kode Alle skal trække et tal, men de andre må ikke se det. Nu skal I alle tage bind for øjnene og forsøge at stille jer på række i nummerorden uden at tale sammen. Den skjulte besked i opgaven er: Vis jeres tal med fingrene. Læs den omvendte morsebesked som står mellem tallene. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 3. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: Morsekode på indersiden af en kuvert. Kuverten er tom, men på indersiden af kuverten er en morsekode. Post 13 Opgaven står med denne kode: simpel talkode. 1=A, 2=B osv. I skal nu gå sammen to og to og binde jer sammen i par til hver sin ende af et tov. Nu skal i binde et knob. Flere par må ikke binde det samme knob, så brug jeres fantasi. Den skjulte besked i opgaven er: Fx råbåndsknob, flagknob, ottetal, pælestik, trompetstik osv.nogle tal står med bogstaver. Disse giver den skjulte besked. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 10. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: omvendt morse. Post 14 Opgaven står med denne kode: Frimuerkoden I skal stille jer i en rundkreds og strække armene frem mod midten. Tag fat i tilfældige hænder, så I alle har en anden i hver hånd. Det må ikke være den, der står ved siden af jer. Nu skal i vikle jer ud, så I ender med at stå i en rundkreds uden at slippe de andres hænder. Den skjulte besked i opgaven er: Kluddermutter. Det første bogstav i hver linje læses. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 1. 5

6 I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: A-C kode. Post 15 Opgaven står med denne kode: Frekvenskode Stå i en rundkreds. Kast en bold til hinanden. Man skal altid kaste til den samme. Du må ikke kaste til hende ved siden af. Alle skal røre bolden i hver runde. Den skjulte besked i opgaven er: Den, der starter med bolden, bestemmer rytmen. Beskeden læses ved at løse den SMS kode, der står i takkerne. som sender et nummer tilbage. Nummeret lederne sender tilbage er nummer 2. I kuverten er placeringen af næste post skrevet med denne kode: omvendte par. 6

7 Sådan forberedes Udfordringen Post nummer 1 Opgave/postbeskrivelse: Tæppet bredes ud på jorden. Hele patruljen stiller sig ovenpå tæppet. Nu skal tæppet vendes, uden at nogen fra patruljen rører jorden. Første gang må ingen sige noget. Prøv opgaven igen, denne gang må en fra patruljen sige noget. Materialer: Et tæppe, postbeskrivelse Forberedelse: Placer postbeskrivelsen og tæppet et sted med god plads. Post nummer 2 Opgave/postbeskrivelse: Den ene af jer skal have bind for øjnene. Alle dem med bind for øjnene skal lægge et puslespil sammen uden at sige noget. Dem uden bind for øjnene må gerne snakke, men de må ikke røre brikkerne. Materialer: Et puslespil, postbeskrivelse Forberedelse: Placer postbeskrivelsen og puslespillet et godt sted. Post nummer 3 Opgave/postbeskrivelse: I ser tre hulahopringe og 4 kasser. Kasserne har forskellige størrelser. Alle 4 kasser står oven på hinanden i størrelsesorden i den ene ring. I skal nu flytte kasserne fra den ene ring til den anden. I må kun flytte én kasse af gangen. En kasse skal altid stilles øverst i en bunke, men en kasse kan aldrig stilles ovenpå en mindre kasse. Hvor mange gange bliver I nødt til at flytte kasserne for at få stablen til at stå rigtigt i den anden ring? Materialer: 3 hulahopringe, 4 kasser i forskellig størrelse, postbeskrivelse Forberedelse: Stil hulahopringene og kasserne som vist på billede 1 Sådan løses opgaven: Se bilag 5. Post nummer 4 Opgave/postbeskrivelse: I finder en masse farvet papir og nogle limstifte. Alle I patruljen skal vælge en farve. I skal nu lave en fælles collage med titlen, Dengang jeg var lille. Brug et helt stykke papir som baggrund og brug limstiften til at klistre papir fast. Riv papiret i små stykker med fingrene. Man må kun bruge sin egen farve, og ingen må sige noget. Materialer: Limstifte, papir i forskellig farve, et stykke kraftigt papir til baggrund, postbeskrivelse Forberedelse: Læg postbeskrivelsen og materialerne et sted med læ. Post nummer 5 Opgave/postbeskrivelse: I skal nu transportere vandet fra den ene spand til den anden. I må ikke røre ved vandet eller spandene eller flasken. I må kun røre ved snorene. Materialer: To spande, den ene fyldes med vand. En sodavandsflaske, to snore, postbeskrivelse Forberedelse: Stil materialerne som vist på billedet 7

8 Post nummer 6 Opgave/postbeskrivelse: Vælg en fra patruljen, der står i midten. Resten sætter sig i en stor rundkreds. Ingen må tale sammen. Dem, der sidder i kredsen, skal aftale at bytte plads uden at tale. Når to tror, at de har en aftale, rejser de sig op og bytter plads. Den, der står i midten, skal prøve at tage en af de ledige pladser i kredsen, inden de har byttet. Så er det den, der mangler en plads, der skal være i midten. Leg indtil alle har prøvet at være i midten. Materialer: postbeskrivelse Forberedelse: placer postbeskrivelsen Post nummer 7 Opgave/postbeskrivelse: Patruljen står i en rundkreds. I skal nu tælle til 20. I må ikke aftale hvem, der siger hvilke tal. En tilfældig siger et og en anden tilfældig siger to osv. Hver gang to prøver at sige et tal på samme tid, skal I starte forfra. Materialer: postbeskrivelse, et blad hvor den skjulte besked er skrevet Forberedelse: Skriv den skjulte besked i bladet ved at understrege forskellige ord. Post nummer 8 Opgave/postbeskrivelse: I finder en kuvert. En fra patruljen læser op. Hun åbner kuverten, som de andre ikke må se indholdet af. Resten af patruljen sidder med papir og blyant klar til at tegne. I kuverten er 3 tegninger, se bilag 4. Oplæseren står med ryggen til tegnerne. Oplæseren skal forklare tegnerne, hvordan tegningerne ser ud. Hun må sige alt, men ikke vende sig om. Materialer: postbeskrivelse, kuvert, 3 tegninger fra Bilag 2, papir, blyant Forberedelse: Læg tegningerne ned i kuverten. Post nummer 9 Opgave/postbeskrivelse: Vælg en leder af legen. Hun skal udstede ordrer som fx hår. Så gælder det for deltagerne om hurtigst muligt at finde sammen med alle dem, der har samme hårfarve som en selv. Andre ordrer kunne være: øjne, sko, yndlingsfarve, mors navn, fars stilling osv. Legen slutter, når man ikke kan finde på flere ordrer. Materialer: postbeskrivelse, Forberedelse: Prik Prøv på skift at udstede en ordre med morse rundt langs kanten af papiret. Post nummer 10 Opgave/postbeskrivelse: Gå sammen 2 og 2, den ene får bind for øjnene og den anden leder hende ud til et træ. Deltageren med bind for øjnene skal nu mærke meget grundigt på træet ved at kramme det osv. Derefter går de lidt væk fra træet, bindet bliver fjernet, og trækrammeren skal nu finde sit træ igen. Byt roller og prøv igen. Materialer: postbeskrivelse Forberedelse: Læg postbeskrivelsen på dens plads. Post nummer 11 Opgave/postbeskrivelse: I får et puslespil hver i hver sin farve. Alle puslespil er ens i udformningen. I skal nu samle hver jeres puslespil uden to brikker af samme farve ligger ved siden af hinanden. I skal bytte brikker indbyrdes og hjælpe hinanden, uden at tale sammen. Materialer: ét puslespil pr. pige i forskellig farve. Brug skabelonen, bilag 3. Forberedelse: Print puslespil og klip dem ud. Post nummer 12 Opgave/postbeskrivelse: Alle skal trække et tal, men de andre må ikke se det. Nu skal I alle tage bind for øjnene og forsøge at stille jer på række i nummerorden uden at tale sammen. Materialer: små stykker papir Forberedelse: Skriv tallene fra 1-X på små papirstykker, X = antal piger i patruljen. 8

9 Post nummer 13 Opgave/postbeskrivelse: I skal nu gå sammen to og to og binde jer sammen i par til hver sin ende af et tov. Nu skal i binde et knob. Flere par må ikke binde det samme knob, så brug jeres fantasi. Materialer: tov, postbeskrivelse Forberedelse: Læg postbeskrivelsen på dens plads. Post nummer 14 Opgave/postbeskrivelse: I skal stille jer i en rundkreds og strække armene frem mod midten. Tag fat i tilfældige hænder, så I alle har en anden i hver hånd. Det må ikke være den, der står ved siden af jer. Nu skal i vikle jer ud, så I ender med at stå i en rundkreds uden at slippe de andres hænder. Materialer: postbeskrivelse Forberedelse: Læg postbeskrivelsen på dens plads. Post nummer 15 Opgave/postbeskrivelse: Stå i en rundkreds. Kast en bold til hinanden. Man skal altid kaste til den samme. Du må ikke kaste til hende ved siden af. Alle skal røre bolden i hver runde. Materialer: En bold, postbeskrivelse Forberedelse: Læg postbeskrivelsen på dens plads. 9

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord REDOK Dette katalog er ment som en hjælp til lederne i arbejdet med REDOK Niveau 2. Alle koder, der bliver brugt i REDOK Niveau 2, er forklaret i dette katalog. Morse Da englænderen Samuel Morse i 1837

Læs mere

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året Pige Kærlighed Målgruppe: Seniorspejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Kærlighed - niveau 4 - trin for trin En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det kan

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Skab dig i fælleskabet -timen

Skab dig i fælleskabet -timen Skab dig i fælleskabet -timen Side 1 af 25 Forord: Undervisningsforløbet: Skab dig i fællesskabet-timen er vores udgave af klassens time. Først og fremmest er det meningen, at disse undervisningsforløb

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND SKILTET! FOR ALLE Her skal I lægge de ti trafiksskilte ud på gulvet i en rundkreds med ca. en halv meters mellemrum. Alle børn stiller sig ind i midten én er

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren)

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren) Lektion 1 (Pottemageren) MÅL Børnene skal forstå, at alle mennesker er skabt af Gud og er vigtige og værdifulde for Ham. TIL LEDEREN Menneskene er helt specielle i forhold til alt det andet Gud har skabt.

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere