HGP-SIV energimåler. Installations- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HGP-SIV energimåler. Installations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 HGP-SIV energimåler Installations- og betjeningsvejledning

2 Vejledningen bør læses før montagen Denne vejledning henvender sig til fagfolk, som har et grundlæggende kendskab til målere. Brunata HGP-SIV måler må kun anvendes under forhold som beskrevet i vejledningen. Målerens data og arbejdsområde fremgår af typeskiltet. VIGTIGT: Plomber og plomberingsmærkater må ikke beskadiges eller fjernes. Dette vil medføre, at garanti og eventuel verifikation bortfalder. Måleren består af følgende dele: 1. Flowsensor 2. Flowelektronik 3. Displayenhed 4. Signalkabel mellem flowelektronik og displayenhed 5. To parrede temperaturfølere med følerlommer 6. Installations- og brugervejledning Ved udpakning kontrolleres, at alle målerdele er medleveret samt at serienummer på flowsensor, de to elektronikenheder og temperaturfølere er identiske, da de er kalibreret sammen. Serienummer er desuden indkodet i målerens hukommelse, Servicemenu. Typebetegnelse og tilslutningsdimensioner x: Målerens flow (q p )i m 3 /h yy: Tilslutningsdimension: -39: G2B x 300 mm -40: DN40 x 300 mm -50: DN50 x 270 mm -65: DN65 x 300 mm -80: DN80 x 300 mm -100: DN100 x 360 mm -125: DN125 x 360 mm -150: DN150 x 500 mm z: Menu/display: 184: Standardversion med peakværdier 185: Varme- / kølemåler 188: Tarifmåler HGP-SIVx-yy-18z/ABCDEF A: Strømforsyning: 1: 230 VAC 2: 24 VAC B: Lys i display: B: Med/-: Uden C: Eksterne målere: 0, 1 eller 2 D: Kommunikationsmodul: M-Bus / LonWorks / RS232 / - ingen E: Antal historikregister: 0 / 6 / 12 / 24 F: Programmeret for Glykol (% se servicemenu)

3 Montage Forberedelse til montage Venligst bemærk, at installationen udføres på en sådan måde, at den tilgodeser kravene til indbygning, respektafstande mv. Der stilles ikke krav om lige rørstrækninger før eller efter måleren. Det anbefales, at der monteres afspærringsventiler før og efter måleren for lettere at kunne af- og genmonteres for evt. service og verifikation. For at sikre, at der ikke findes fremmedlegemer i rørstrækningen, anbefales det at gennemskylle rørene før måleren monteres. Hertil kan anvendes et pasrør i målerens længde. Efter montering åbnes ventilerne i den orden, der sikrer korrekt gennemstrømning gennem måleren. HG-måleren er godkendt til installation i industrielle områder, men det anbefales at undgå installation tæt på komponenter, der kan forårsage kraftige elektromagnetiske forstyrrelser. Montage af flowdel Flowsensor monteres med pilen pegende i flowretningen. Flowsensor kan monteres lodret eller vandret, og det skal sikres, at den altid er vandfyldt under drift. Flowsensorens hus må ikke isoleres. Montering og tilslutning af boks med flowelektronik, fig 1 Boksen med flowelektronikken monteres på en plan flade med 3 skruer. Alle tilslutninger til måleren skal monteres før netspænding tilsluttes. Flowsensor kabel med multistik skubbes i modpart [8] i fig. 1. Bemærk tap og lås og udføring fra boksen. Ved afmontering af multistik løftes låsen med en lille skruetrækker. Kabler til flowsensor må aldrig afkortes eller forlænges. Såfremt kablet rulles op, skal rullens diameter være mindst ca. 30 cm. Netkabel til 230 Volt (eventuelt 24 Volt) føres gennem aflastningen og monteres i klemrækken [1] i fig. 1, og aflastningen spændes moderat. Forbindelse til jord er ikke nødvendig. Signalkabel til displayenhed tilsluttes klemmer A1, A2, B1 og B2 [11] i fig. 1. Montering og tilslutning af displayenhed, fig 2 Displayenheden monteres på en plan flade med 3 skruer. Alle tilslutninger til måleren skal monteres før netspænding tilsluttes. Signalkabel fra flowelektronik tilsluttes stik M57, se fig. 4. Ledningerne føres gennem gummimembran og aflastning og tilsluttes respektive klemmer. Temperaturfølere til- 3

4 sluttes i klemrækken [2] og [3], pulsindgange i klemrække [9] og [10], og fjernaflæsning til [5] og [6]. Gummimembran perforeres f.eks. med en lille skruetrækker. Netkabel til 230 Volt (eventuelt 24 Volt) føres gennem gummimembranen, monteres i klemrækken [4] i fig. 2, og aflastningen spændes moderat. Forbindelse til jord er ikke nødvendig. TNINGSKLEMMER Ledningsforbindelser og tilslutningsklemmer Display enhed, flowelektronik. 24 V AC) mængde kabel Displayenhed * indstikskort * Fig. 1 Tilslutningsklemmer på HGP flowelektronik Tilslutning Nr. Mærkning VAC 2 Anvendes ikke på HGP-SIV 3 Anvendes ikke på HGP-SIV 4 Anvendes ikke på HGP-SIV 5 Anvendes ikke på HGP-SIV 6 - VOL. + 7 Anvendes ikke på HGP-SIV 8 FLOWHEAD Pulsudgang, vandmængde 9 Stik til flowsensorkabel 9 Anvendes ikke på HGP-SIV 10 Anvendes ikke på HGP-SIV 11 A1, A2, B1, B2 Kabeltilslutning til Displayenhed* 12 HF-udgang Stikforbindelse til indstikskort* * se næste side Netspænding (evt. 24 V AC) forsyning

5 Ledningsförbindelser och anslutningsklämmer Displayenhet Display enhed, energielektronik NR. MÄRKNING ANSLUTNING Fig. 2 Tilslutningsklemmer displayenhed 1 FLÖDESSENSOR.. 4-polig, skärmad stickkontakt till flödessensorkabel PULSVÄRDEN: 2 HIGH Nr. TEMP. Mærkning... Temperatursensor, Tilslutning varma rör (röd) 3 LOW TEMP... Temperatursensor, kalla rör (blå) Mätarens volymp VAC... 1 FLOWSENSOR Strömspänning Anvendes (Kan vara ikke 24 på VAC) HGP-SIV är beroende av 5 A1 B Anslutning av datakommunikation, M-Bus, Lon eller RS232 mätarens storlek. 2 HIGH TEMP. Temp. sensor, varme rør (rød) 6 A2 B Anslutning av datakommunikation, M-Bus, Lon eller RS232 Framgår av 7 - VOL LOW TEMP. Öppen kollektor Temp. pulsutgång, sensor, kolde volym rør (blå) typmärket. 8 - ENERGI Öppen kollektor pulsutgång, energi V AC. Netspænding (Kan være 24VAC) Energipuls har 9 - AUX Extern pulsingång från t ex elmätare samma värde som 10 - AUX A1... B1. Extern pulsingång 1. tilslutning från t for ex datakommunikation, kallvattenmätare M-Bus, Lon eller RS232 sista siffran i 11 Kontakter 1 & 2... Kontakter för tillkoppling av intern +5 V till AUX- ingångarna displayen V +5 6 V. A2... B2. Genemsam 2. noll tilslutning och +5 for V DC datakommunikation, utgång M-Bus, Lon eller RS232 Har t ex MWh-display 13 M VOL. +. Stickkontakt Open för datakommunikationskort, collector pulsudgang, volumen M-Bus, Lon eller RS232 siffror efter kommat, ä 8 - ENERGI +. Open collector pulsudgang, energi 9 - AUX2 +. Ekstern pulsindgang fra fx. elmåler, tilslutning Pulsutgångar för volym och energi Pulsutgångens 10 - optokopplare AUX1 +. strömförsörjs Ekstern via pulsindgang belastningsmotstånd fra fx. koldtvandsmåler R, som dimensioneras enl. tabell 11 Kontakter 1 & 2 Kontakter for tilkobling af intern +5V til AUX indgangene Inställning 12 0 av V extern +5 V. +Vmax Fælles V 1.5V nul og +5V 28 DC V udgang Motstånd R strömförsörjning R Imax 20 ma 13 M52. Stik 5mA for data kommunikationskort, (från mätare: 5 VDC) Von max 1,5 V M-Bus, Lon eller RS232 +V R för I=5 ma ton=toff=140 ms är standardinställning Pulsperiod T= ton + toff = 280 ms. 5 Pulsværdier 700 +Voff 10 1,7 k 15 Målerens 2,7 volumenpuls k er afhængig af måleres størrelse. Fremgår af typeskiltet. 20 Energipuls 3,7 k har samme værdi som sidste ciffer i display. Von toff ton 24 Har fx. GND (0V) 4,5 MWh-display k 3 cifre efter komma, er værdien Fig. 1 kwh/puls 2 Anslutningsexempel för Pulsperioder från 40 till 1560 ms kan förekomma volympulsutgång med intern 5 V 28 5,3 k försörjning + 5

6 elsesledning mellem flowelektronik og displayenhed r være slukket for netspændingen til såvel flowelektronikken som displayenheden. Tilslutning af forbindelsesledning -SIV måleren leveret som en komplet enhed,mellem flowelektronik displayenhed P-HF-SD-conv. monteretog i HGP flowmåleren. hurtigpulsinden signalet fra flowmåleren et hurtiginstallation skal der tilvære slukket for ndes af displayenhed. netspændingen til såvel flowelektronikken som displayenheden. et som løst tilbehør (se fig 3) gøres følgende: Som hovedregel er HGP-SIV måleren leveret som på stikket ien måleren, tegning. for, at allehgpkomplet se enhed, med Sørg indstiksmodulet Den nye skillebøjle monteres i kassen i stedet Dette HF-SD-conv. monteret i HGP flowmåleren. det 2-polede stikkonverterer montereshurtigpuls på M12signalet i måleren. modul fra flowmåleren til et hurtig-puls signal, der kan anvendes af Fig. 3 Indstiksmodul med skillebøjle displayenhed. Er indstiksmodulet leveret som løst tilbehør (se fig 3) gøres følgende: Indstikskortet monteres på stikket i måleren, se tegning. Sørg for, at alle ben er på plads i stikket. Den nye skillebøjle monteres i kassen i stedet for den eksisterende, og det 2-polede stik monteres på M12 i måleren. M57 1 HGP electronics USB M57 HGP HP-SD Conv. P flowelektronik og displayenhed sker ved anvendelse af det medfølgende 4-leder welektronikkens terminaler A1, A2, B1 og B2 som vist i fig 4. Det hvide stik monteres eden, og ledning og gummimembran trykkes på plads i aflastningen. ingsfarve, tegning Rød Sort Gul Grøn eren 1 M12 A1 A2 B1 B2 Ledningsfarve Rød Sort Gul Grøn ('0 (0 3$ #ONV - 2 D M57-stik (HGP-SIV) Signal +5V - GND 3ORT 'R N Data 'UL Clock 2 D 3ORT 'UL!! " " 'R N begge enheder, og måleren vil straks begynde at registrere, hvis der er vandflow. e, såfremt der ikke er vand på anlægget, men kan, hvis flowsensoren ikke er helt fældigt flow. r i øverste højre hjørne to lysdioder til indikation af signal. Grøn diode indikerer modog når der er flow, blinker dioden. Hvis den ikke blinker, kan det skyldes manglen-

7 Forbindelsen mellem HGP flowelektronik og displayenhed sker ved anvendelse af det medfølgende 4-leder kabel, der forbindes i flowelektronikkens terminaler A1, A2, B1 og B2 som vist i fig 4. Det hvide stik monteres på stik M57 i displayenheden, og ledning og gummimembran trykkes på plads i aflastningen. HGP terminaler Ledningsfarve M57-stik (HGP-SIV) Signal A1 Rød 5 +5V A2 Sort 1 GND B1 Gul 4 Data B2 Grøn 2 Clock Igangsætning af måleren Netspænding tilsluttes til begge enheder, og måleren vil straks begynde at registrere, hvis der er vandflow. Måleren tager ikke skade, såfremt der ikke er vand på anlægget, men kan, hvis flowsensoren ikke er helt vandfyldt, registrere et tilfældigt flow. På indstiksmodulet HGP-HF-SD-conv. er der i øverste højre hjørne to lysdioder til indikation af signal. Grøn diode indikerer modtaget flowsignal fra HGP, og når der er flow, blinker dioden. Hvis den ikke blinker, kan det skyldes manglende flow eller at stikket er faldet af eller er vendt forkert. Rød diode indikerer at der sendes data til Beregningsenheden. Den blinker for hvert 1,6 sekund, og hvis den ikke blinker undersøges det om stikket på M57 er korrekt monteret, samt forbindelserne A1, A2, B1, B2 er i orden. Se skema og skitser. Når måleren er tilsluttet, og der løber vand gennem flowsensoren blinker en firkant i display i takt med vandpulserne. Bemærk: Tællerstand kan ikke nulstilles efter levering. 7

8 12...0V +5V.... Fælles nul og +5V DC udgang 13...M Stik for data kommunikationskort, M-Bus, Lon elle et stik til flowsensorkabel varme rør (rød) er kolde rør (blå) afhængigafmåleresstør Pulsudgange for volumen og energi Kan være 24VAC) relse. Pulsudgange foreller volumen energi Pulsudgangens optokobler spændingsforsynes via belastningsmodstand R, som dimenr datakommunikation, M-Bus, Lon RS232 og Fremgåraftypeskiltet. sioneres iht. tabel Pulsudgangens optokobler spændingsforsynes via belastningsmodstand R, r datakommunikation, M-Bus, Lon eller RS232 pulsudgang, volumen harsamme pulsudgang, energi værdisomsidstecifferi Indstilling af ekstern +Vmax 28V Indstillingafekstern + V 1.5V dgang fra fx. elmåler, tilslutning display. R = spændingsforsyning Imax 20mA spændingsforsyning dgang fra fx. koldtvandsmåler 5mA (fra måler: 5 VDC) V 1,5V onmax (framåler:5vdc) kobling af intern +5V til AUX indgangene ma ton=toff=140mserstandardindstilling +5V DC udgang+v R for I=5 PulsperiodeT=t on+toff=280ms Ω mmunikationskort, M-Bus, Lon RS232 5 eller700ω +Voff 10 1,7 k Ω 10 1,7kΩ 15 2,7 k Ω 15 2,7kΩ 20 3,7 k Ω 20 3,7kΩ Vontoffton gi GND(0V) 24 4,5kΩ 24 4,5 k Ω Pulsperioderfra40til1560mskanforekomme rsynes via belastningsmodstand R, som dimensioneres iht. tabel 28 5,3kΩ 28 5,3 k Ω 1.5V ma +Vmax 28V Imax 20mA Vonmax 1,5V erstandardindstilling =ton+toff=280ms. ModstandR HGQSenergi IV BV DK4/ Copyright Brunataa/s Brunataa/s Vesterlundvej 14 DK-2730 Herlev Denmark Tel: Internet: toffton a40til1560mskanforekomme Fig. 5 Tilslutningseksempel for volumenpulsudgang med intern 5V forsyning Isætning af kommunikationsmodul Kommunikationsmodul RS262, M-Bus eller LON påsættes stik i Displayenhed, og signalkabel forbindes til klemmerne A1+B1 og A2+B2, [5] og [6] i fig 2. Tilslutning af eksterne målere Copyright Brunataa/s2006 (gælder kun målere, der er programmeret herfor) Page3of7 Måleren kan kan acceptere både aktive og passive pulsingange. Den mest almindelige 2730 Herlev Denmark Tel: Fax: form er passiv kontakt, der forbindes til AUX1- eller AUX2-indgangen som vist i billede Internet: B, fig. 6 med switch 1 (AUX1) eller switch 2 (AUX2) i positionen ON. Har den tilsluttede måler en aktiv signalindgang, forbindes måleren som vist i billede A i fig. 6 men med switchen i positionen OFF.

9 Switch 1 och 2 Hardentilsluttedemålerenaktivsignalindgang,forbindesmålerensomvistibilledeAifig.3menmedswitchenipositio nenoff. Hverafde2indgangekanindstillesforsig. Hver af de 2 indgange kan indstilles for sig. Bemærk polariteten! Switch1og2 +Von Voff + - AUX1 (Flödesmätare) AUX2 AUX1(Flowmåler)AUX2 A. VVon on Minus + ton toff +VonGND (0V) Vofftontoff Input-specifikation Input-specifikation GND(0V) Minus AUX1 (Flödesmätare) AUX2 AUX1(Flowmåler) AUX2 Aktiv signalkälla B. Passiv signalkälla A. Aktiv signalkilde B. Passiv signalkilde Kontakter 1 &Kontakter 2: OFF1 & 2: OFF Kontakter ON Kontakter11& & 2: 2: ON Galvanisk adskilt IKKE galvanisk adskilt Galvaniskt åtskilt Ej galvaniskt åtskilt >2,5 V>2,5 V Voff <0,9 V Inputspecification Voff <0,9 V Von+V max >2,5V <48 V Voff <0,9V t >50 ms on +V <48 V +Vmax max <48V ton toff >50ms>50 ms t >50 ms toff on >50ms toff >50 ms Fig. 3 Anslutning av externa mätare Fig. 6 Tilslutning af eksterne målere Plombering Flowelektronik boksen er ved leveringen plomberet gennem frontdæksel og skrue, hvilket muliggør adgang til klemmer uden at bryde plomberingen. Efter montering og kabeltilslutning monteres det sorte dæksel over klemrække, og kassen plomberes med tråd gennem hul og skrue, Display enhed er ved leveringen elektronisk plomberet. Kassen lukkes og plomberes med Brunata specialplombe af plast, der skubbes på plads i det aflange hul på kassens underside. Plastplomben fjernes igen ved drej med skruetrækker, hvorved plomben knækker. Det afbrækkede stykke skubbes ind i kassen med en skruetrækker, hvorefter kassen kan åbnes. Alternativt kan kassen lukkes med den medleverede skrue og plomhgqsenergi IV BV DK4/ Copyright Brunataa/s2006 Page4of7 beres med tråd gemmen hullet ved skruen til låget. Brunataa/s Vesterlundvej 14 DK-2730 Herlev Denmark Tel: Fax: Temperaturfølere plomberes i lommer med tråd gennem hul i sekskant og kærv i Internet: skrue. Hovedfølere plomberes gennem hullet i låseskrue. nergi-iv-bv-dk4/ Copyright Brunata a/s 2006 Sida 4 Brunata a/s x Kapplöpningsg. 14 x Box 5066 x S Helsingborg x Sverige x Tel:+46 (0) Fax: +46 (0) x x Internet:

10 ETJENINGSVEJLEDNING Betjeningsvejledning ålerens displaymenu er opdelt I 3-4 menuer, og man navigerer fra ét display til et andet ved at aktivere Målerens displaymenu er opdelt I 3-4 menuer, og man navigerer fra ét til et HG anykknappen på display enheden. Følgende illustration viser standard menu strukturen pådisplay en Brunata nergimåler. det ved at aktivere trykknappen på display enheden. Følgende illustration viser standard menu strukturen på en Brunata HG energimåler. 3) Historikmenu24 Historikmenu2 Historikmenu1 Udvidetbruger menu Brugermenu Servicemenu (Fejlmeddelse) 2) Tarif[$] EnergiMWh Dato/tidfor selvaflæsning Aktueldatoog tidspunkt Energitæller MWh 2) Tarif[$] Volumenm3 Energitæller MWh Displaytest Volumentæller m 3 Peakeffekt kw+time Aktuelfejlkode Volumentæller m 3 Senestefejl kode+tidspkt Drifttimer h Peakflow m3/h+time Temperaturer th&tl C PeakDeltat C+time 1) Eksternmåler1 AC1 Akkummulle redefejltimer Differenstemp. t Peaktemp. tl C 1) Eksternmåler2 AC2 Akkumflow sensorvolumen Drifttimer h Aktueleffekt kw Middeltemp. th C 2) Tarif[$] EnergiMWh 2) Tarifkriterium Aktuelflow m3/h Middeltemp. tl C 2) Tarif[$] Volumenm3 Flowsensorpla ceringth/tl Peakeffekt kw+tidspkt. Volumenpulse værdi 1) Eksternmåler2 AC2 Peakflow m3/h+tidspkt. Frekvensfor selvaflæsning Tidspktsidste 4) fjernaflæsning Peak t C+tidspkt. Middeltemp.i historik Peaktemp. tl C+tidspkt BrunataHG serienumber 1) Eksternmåler1 AC1 3 Middeltemp. t C Meantemp. t C+tidspkt 4) Kommunika tionsadresse Senestefejl kode+tidspkt Akkummulle redefejltimer Akkumflow sensorvolumen Bemærkninger emærkninger 1) Kun i målere programmeret til pulsindgang fra eksterne målere 1) Kun i målere programmeret til pulsindgang fra eksterne målere 2) Kuntype i målere type -188 programmeret med tarif funktion 2) Kun i målere -188 programmeret med tarif funktion 3) Historikmenu kun i målere, der er programmeret til selvaflæsning 3) Historikmenu findes kun findes i målere, der er programmeret til selvaflæsning 4) Kunprogrammeret i målere programmeret til fjernaflæsning 4) Kun i målere til fjernaflæsning 10

11 Betjening af måleren Indledning Måleren betjenes ved hjælp af trykknappen på målerens frontpanel. Ved et enkelt tryk går man ned (lodret) i den menu man er i, og holdes knappen inde, kommer man videre til de øvrige menuer. Øverst i displayet vises der hvilket menu måleren er ud for. Nummeret på den menu man er i, vises i displayet, gælder dog ikke brugermenu. Trykknap Såfremt måleren er leveret med historikmenu, gemmes selvaflæste data i målere med standardopsætning stand den 1. i hver måned i 24 måneder. Der kan være valgt anden aflæsningsfrekvens, se eventuelt servicemenuen. Historikmenu vil være tom og vise..., indtil den første aflæsningstermin er passeret. Samtidig med den automatiske selvaflæsning 0-stilles samtlige peakværdier i måleren. Ved registrering af den højst registrerede returløbstemperatur siden den sidste automatiske selvaflæsning (Peak t L ), registreres også den samtidige fremløbstempertur. Såfremt måleren er leveret med modul for fjernaflæsning, kan brugeren kontrollere tidspunktet for fjernaflæsning i brugermenuen. Målerens kommunikationsadresse fremgår af Servicemenuen Almindelig betjening Brugermenu Ved et enkelt tryk tændes lyset i displayet og energitælleren (MWh) vises. Ved efterfølgende tryk skiftes til de næste displaybilleder, se illustrationen. Efter det sidste billede i menuen hoppes tilbage til første billede. Når trykknappen ikke har været aktiveret i ca. 1 minut vil visningen i displayet automatisk vende tilbage til energitælleren (MWh) og lyset slukker. Avanceret betjening alle menuer Når trykknappen holdes konstant nede, skiftes der mellem de forskellige menuer. Øverst i displayet vises der hvilken menu måleren er ud for. Dog har menu 1 ingen indikation. Rækkefølgen vises derfor således: (ingen), 2, 3, 4. Når måleren er udfor den ønskede menu slippes trykknappen og den pågældende menu er nu aktiv. Med enkelt tryk kan der nu skiftes mellem de underliggende displaybilleder (som beskrevet ovenfor). 11

12 I displaybilleder der indeholder peakværdier - f.eks. peak flow, peak effekt etc., skifter displayet automatisk mellem peakværdi og dato / tidspunktet for hvornår peakværdien er registreret. For målere med tariffunktion vises forbruget i Tarif Energi $ og Tarif volumen $, afhængigt af det valgte tarif-kriterium, som kan ses i service menu. Historikmenu Hvis måleren er programmeret med historikmenu, gemmes data i 24 perioder med det tidsinterval måleren er programmeret med. For at komme fra det ene register til det næste anvendes hurtige dobbelt tryk. Dato og tid for den automatiske aflæsning vises som det første displaybillede i registret. Derefter kan der med enkelt tryk skiftes mellem de forskellige data i det pågældende register. Med et dobbelttryk skiftes der til det næste register - dvs. registret med data fra den forrige selvaflæsning - og igen vises dato og tid for den automatiske aflæsning som det første displaybillede. Efter visning af den ældste selvaflæsning (register 24) springes der tilbage til den nyeste. Informations- og fejlkoder Såfremt der opstår fejl i måleren vil displayet blinke med Fejl og en fejlkode. Følgende fejlkoder kan forekomme: 1. Strømforsyning (net-spænding) har været afbrudt. Fejlen vises ikke display, men kan ses i fejl-log. 2. Ingen vandpulser registreret de sidste 24 timer, samtidigt med at temperaturdifferencen har oversteget 20 C. 3. Fejl, temperaturføler T H, varme rør [-30 C > T H > 200 C]. 4. Fejl, temperaturføler T L, kolde rør [-30 C > T L > 200 C]. 5. Lav batterispænding på back-up batteri [V Bat < V Treshold ]. 6. Kortslutning af flowsensors magnetudgang til stel [Spolestrøm overstiger grænseværdi i mere end 8 sek] 7. Fejl i målerens programmering [RAM ikke initialiseret]. 8. Temperaturfølere i varme og kolde rør er ombyttet [Negative temperaturdifference overstiger grænse-værdi i mere end 10 sek]. 9. Målerens tid/dato er forkert (se servicemenu) urfunktion bør indstilles. I tilfælde af fejl, registrerer måleren automatisk dato og tidspunkt for hvornår fejlen er opstået, samt antallet af fejltimer. Hvis to fejl opstår samtidigt, vises begge. Eksempel: Fejlkode 36 betyder problemer med temperaturføleren i varme rør og med flowsensor. 12

13 Ved kode 2, 3, 4, 6 og 8 vises fejlmeddelelse i display så længe fejlen er til stede. Fejltiden registreres i registeret for Akkumulerede fejltimer. Forsvinder netspændingen stopper driftstimetælleren, og tiden uden netspænding registreres i fejltimeregisteret, Ved kode 5, 7 og 9 vises fejlmeddelelse i display så længe fejlen er til stede, men tiden registreres ikke i registeret for Akkumulerede fejltimer. Ved strømsvigt vil displayet slukke (gå i sort). Når strømforsyningen er genetableret, begynder måleren straks at registrere igen Ved fejl 5 vil måleren fortsætte sin normale registrering så længe strømforsyningen er intakt, men batteriet bør udskiftes snarest muligt. Ved fejl 9 har måleren været uden strømforsyning, og også uden batteri back-up. Måleren vil registrere korrekt når strømforsyningen retableres, men målerens ur skal indstilles. Kontakt Brunata s serviceafdeling. Ved temperaturdifference under 0,1 C ophører målerens energiberegning og energiog volumentælleren stopper. Registeret Akkumuleret flowsensor volumen vil dog fortsætte med at registrere. Målerens driftstimetæller tæller så snart måleren tilsluttes forsyningsspændingen. Har De spørgsmål, er De altid velkommen til at kontakte Brunata s serviceafdeling 13

14 Egne noter 14

15 Egne noter 15

16 Egne noter Brunata a/s Vesterlundvej Herlev tlf fax QB /

HGQ & HGS energimålere. Installations- og betjeningsvejledning

HGQ & HGS energimålere. Installations- og betjeningsvejledning HGQ & HGS energimålere Installations- og betjeningsvejledning Vejledningen bør læses før montagen Denne vejledning henvender sig til fagfolk, som har et grundlæggende kendskab til målere. Brunata HGQ /

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 DK-QB101575 / 29.05.2012 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SPECIFIKATIONER...3 2.1 Generelle oplysninger...3 2.2 RF afsnit...3 2.3 Elektrisk specifikation...3 2.4

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere. Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere