Søren Ventegodt. Livskvalitet. at erobre livets mening og blive rask igen. Forskningscentrets Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Ventegodt. Livskvalitet. at erobre livets mening og blive rask igen. Forskningscentrets Forlag"

Transkript

1 Livskvalitet

2

3 Søren Ventegodt Livskvalitet at erobre livets mening og blive rask igen Forskningscentrets Forlag

4 LIVSKVALITET AT EROBRE LIVETS MENING OG BLIVE RASK IGEN 1. udgave, 1. oplag 1995 Søren Ventegodt og Forskningscentrets Forlag, 1995 Omslag og omslagsfotos: Kitte Fennestad IDD Tilrettelæggelse og sats: Forskningscentrets Forlag Sat med Palatino 11 (brødtekst) og Arial (rubrikker) Tryk: Centertryk, Holbæk ISBN Kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan Forskningscentrets Forlag Forskningscenter for Livskvalitet St. Kongensgade København K Tlf Fax Tak til Veronica fordi jeg måtte bruge hendes historie. Alle navne er opdigtede, men hendes egne ord står uden andre ændringer end dem, redaktionen af bogen nødvendiggjorde. SV

5 Indhold Forord 7 Indledning: Når livet slår gnister Livskvalitet, lykke, livsmening Hvad er det at være menneske? Livets problemer og hvordan de kan tackles Når mennesker krænker hinanden Ind i livet mod en ny biologi Hjernen og bevidstheden Det indre landkort og menneskets fejl Psykiske lidelser, selvmord og stofmisbrug Fysiske sygdomme: Hvorfor opstår de? At erobre livets mening og blive rask igen 218 Litteraturhenvisninger til de videnskabelige afsnit 249 Litteratur 259 Forskningscenter for Livskvalitet: Ressourcer 269 Stikordsregister 271

6 side 6, blank

7 Forord Hvis du synes, at du forstår dit liv, så læg denne bog til side; den er ikke til dig. Hvis du på den anden side ofte støder panden imod tilværelsens problemer og ikke rigtigt forstår, hvad livet egentlig går ud på, så læs blot videre, for det er dig, jeg havde i tankerne, da jeg skrev bogen. Bogen er resultatet af en række meget personlige overvejelser, jeg har gjort mig undervejs i mit eget forsøg på at forstå livet og erobre livets mening. I de sidste fem år har jeg udfoldet mine bestræbelser herpå i en forskningssammenhæng, hvor jeg har sat studiet af livskvalitet på dagsordenen, ud fra den hypotese, at dårlig livskvalitet er den vigtigste årsag til sygdom. Det er mit håb, at der med tiden vil kunne udvikles en ny lægevidenskab på grundlag af sådan et mere livsnært livssyn. I denne bog trækker jeg godt nok på dét videnskabelige arbejde, som jeg og mine medarbejdere har udført på Forskningscenter for Livskvalitet. Men alligevel er det først og fremmest en bog, hvor jeg taler fra min egen person ud fra min egen livsfilosofi og også håber at få læserens hele person i tale. Min egen vej Som årig fik jeg mit livs første store, erkendelsesmæssige oplevelser i et kemisk laboratorium, jeg havde bygget i mine 7

8 SØREN VENTEGODT forældres kælder. Jeg følte for første gang, at jeg rigtig forstod den verden, jeg så omkring mig, men først og fremmest begyndte jeg at forstå mig selv. Det var som om min egen eksistens og bevidsthed blev spejlet og udviklet gennem mine mange kemiske og fysiske eksperimenter. Jeg lærte ved mine eksperimenter, at jeg kunne gribe ind i min virkelighed og derved få den til at afsløre sine hemmeligheder for mig. Denne ide kom i høj grad til at præge min ungdom. Efter studentereksamen læste jeg kemi og filosofi på universitetet. Til min store skuffelse rummede ingen af fagene så meget som antydningen af den leg og eksperimenteren, som kendetegnede mit personlige erkendelsesprojekt. At gå på universitetet handlede tydeligvis ikke om personlig erkendelse, men om at tilegne sig upersonlige kundskaber, der kunne give én fast arbejde efter eksamen. Efter et par vanskelige år fik jeg nok af at spilde tiden med at lære udenad. Jeg begyndte at eksperimentere direkte med min egen bevidsthed. Med nogle venner dannede jeg en studiekreds, hvor vi afprøvede alle de teknikker og fiduser, der var på markedet. De kraftigste former for følelsesforløsende terapi, de mest effektive metoder til at opnå usædvanlige bevidsthedstilstande, de mest usædvanlige måder at omgås hinanden på osv. Efter et par år viste dette terapeutiske projekt sig desværre også at være et vildspor. Jeg bakkede ud, og i min søgen efter indsigt i det gode liv begyndte jeg at læse religionsfilosofi, bl.a. alle de store kulturers bibler, og jeg rejste en del rundt i verden for at få syn for sagn. Halvandet år senere kom jeg til den erkendelse, at mit forsøg på at få svar på livets store spørgsmål ad intellektuel vej ikke førte nogen steder hen. Efter en alvorlig krise søgte jeg ansættelse som gartner. Jeg var fuldstændig uden erfaring i dette fag og fik derfor et noget rutinepræget job: med et gammeldags lugejern skulle jeg luge de uendelige gange i en stor offentlig park. Så snart jeg havde været disse mange kilometer af grusstier igennem, kunne jeg 8

9 FORORD begynde forfra. Jeg havde imidlertid god og uforstyrret lejlighed til at studere parkens mange forskellige planter. Min nye tilværelse begyndte i stor fortvivlelse. Som 24-årig gik jeg dér og følte, at jeg havde spildt så mange år af mit liv på ingenting. Hele min ungdom var ødslet bort på det ene blinde spor efter det andet. Men jeg havde i mit nye job god lejlighed til at tænke tingene igennem og mærke efter inden i mig selv, og en dag forstod jeg lige så stille, at jeg havde taget fejl på ét afgørende punkt: jeg havde troet, at man kunne erkende livets store sandheder ved at læse, hvad andre havde skrevet om dem. Hvis jeg skulle have et godt liv baseret på en sand forståelse, måtte jeg selv skabe denne forståelse. Jeg måtte selv stille de afgørende spørgsmål, jeg måtte selv besvare dem, og jeg måtte selv mærke dybt i mig selv, om mine svar nu også var helt rigtige. Jeg var nødt til at bygge mit liv på en helt personlig viden. At udforske livskvaliteten Denne erkendelse åbnede på en sælsom måde vejen for mine medicinske studier, som jeg påbegyndte samme efterår. Biologien videnskaben om det levende var et fagområde, jeg hidtil havde overset, men som nu åbnede sig for mig som et fantastisk, nyt univers. Min udforskning af livskvaliteten begyndte med studier i genetik og teoretisk biologi og fortsatte i projekter om hjernens funktion og immunsystemets regulering. I løbet af lægestudiet lykkedes det mig at etablere et egentligt forskningsprojekt om livskvalitet, der forenede min gamle interesse for naturvidenskaberne med de psykologisk-filosofiske discipliner. For kunne det ikke tænkes, at vores livskvalitet og den måde vi oplever verden på, hænger nøje sammen med vores fysiske helbred? At livet rummer et helt univers af indre sammenhænge, som vi i vores normale liv har en tendens til at overse? 9

10 SØREN VENTEGODT At finde ud af, hvad livskvalitet er, og hvordan sygdomsudvikling og livskvalitet forholder sig til hinanden, er stadig mit mål. Da jeg begyndte disse overvejelser, havde jeg kun en lille ide om, hvad projektet kunne føre med sig. Alligevel fornemmede jeg med et sus, at med en videnskabelig tilgang til livskvalitet kunne man for alvor udrette store ting. Hospitalernes behandlinger kunne målrettes mod forbedring af patienternes livskvalitet og ikke bare mod livsforlængelse. Socialvæsenet kunne få den klare målsætning, der længe har været savnet. Landets arbejdspladser kunne i højere grad indrettes på medarbejdernes livskvalitet til gavn for både dem selv og virksomheden, og så videre. Og måske kan en dybere forståelse af livet føre til vigtige naturvidenskabelige opdagelser og helt nye principper for behandling af syge. Til disse idealistiske formål kræves en videnskab om livskvalitet. Der ser ud til at være et uhyre stort behov for en dybere forståelse af livet, som kan komme fra en ny videnskabelig syntese mellem de naturvidenskabelige fag som fysik og biologi, og de fag, der relaterer sig til direkte til mennesket som fx medicin, samfundsfag og psykologi. Men alle, der har prøvet at arbejde tværfagligt, véd, hvor vanskelig en opgave det er, fordi man skal mestre så mange forskellige discipliner på en gang. Alene ambitionen om at ville arbejde tværvidenskabeligt med et emne som livskvalitet, placerer én på en frygtelig udsat position: som skydeskive for eksperter fra alle de nævnte fagområder. Eksperter hænger ofte fast i deres fags traditionelle opfattelse af livskvalitet, og de kan have problemer med at acceptere, at man bevæger sig ind på deres fagområde. Desuden gør de snævre faggrænser, at eksperterne har svært ved at åbne sig for ideer fra andre fag, som ser verden med helt andre øjne. Kvantemekanik kan fx umuligt have noget med biologi eller psykologi at gøre. Biologien har ikke meget at sige samfundsvidenskaben. Filosofiens videnskabskritik kommer aldrig for alvor til at berøre medicinen. Jeg tror, at de næste store, viden- 10

11 FORORD skabelige fremskridt kommer fra fagenes grænser, der hvor disciplinerne mødes og beriger hinanden. Ud over den faglige kritik kommer der kritik fra mange andre mennesker, der kræver respekt for den personlige frihed til individualitet. De siger typisk: Du skal ikke komme og trække nogle bestemte værdier ned over hovedet på os. Livskvalitet er så individuelt, at du ikke skal prøve at systematisere det. Jeg er ikke enig. Jeg tror, at det er vores fælles natur som mennesker, der må tjene som fundament for begrebet livskvalitet. Det er vores natur, der gør det muligt for os at opleve disse tilstande, gode og dårlige, som er forbundet med det at være menneske. Dette til forskel fra værdierne, der er bundet til den kultur, vi lever i. Og kulturen kan være mere eller mindre i overensstemmelse med vores natur som mennesker. Forskningscenter for Livskvalitet etableres I 1989 lykkedes det at få lydhørhed for projektet Livskvalitet og sygdomsårsager på Institut for Social Medicin under Københavns Universitet. Jeg tog initiativ til en tværfaglig Arbejdsgruppe for Livskvalitet i København, der mødtes i et par år. Der begyndte snart at tilflyde projektet store pengemidler, bl.a. en bevilling på tre millioner fra den nystiftede Apotekerfonden af Rigshospitalet åbnede i 1991 dørene for projektet, og forvaltningsdirektøren indviede d. 2. februar 1993 Forskningscenter for Livskvalitet på Rigshospitalet. Centret omfattede da ti fastansatte medarbejdere, fordelt på seks kontorer i Rigshospitalets Tagensvej-afdeling. Hovedopgaven var en krævende efterundersøgelse af 9006 personer, der var blevet undersøgt særdeles grundigt som børn i af professor, overlæge, dr.med. Bengt Zachau-Christiansen og afdøde overlæge, dr.med. Aage Villumsen. Samarbejdet med Zachau-Christiansen er fortsat til i dag og vil også fremover være en af Forskningscentrets vigtigste opgaver. 11

12 SØREN VENTEGODT Projektet voksede stadig, og i 1993 etableredes en egentlig statistikgruppe, en softwaregruppe, der leverede computerprogrammer til brug ved indtastning og analyse, en analysegruppe med gode interne og eksterne kræfter, og det hårdt belastede sekretariat blev udvidet til fire fuldtidsmedarbejdere i forsøget på at tilfredsstille den efterhånden meget betydelige interesse fra offentligheden. Vi begyndte at abonnere på et udklipsbureau og kunne praktisk taget hver anden dag læse om projektet i en eller anden avis eller høre om det i radio eller tv. Modstand fra lægekredse Livskvalitetsprojektet på Rigshospitalet blev en pæn succes med store bevillinger og megen omtale. Denne succes var imidlertid ikke lige velset alle steder. Rigshospitalets direktør så med velvilje på projektet, indtil en gruppe af hospitalets overlæger fremførte en række klager. Dels var disse læger uenige i projektets hovedantagelse, nemlig at dårlig livskvalitet er den vigtigste årsag til de fleste sygdomme (traditionelt lægger lægevidenskaben jo mest vægt på genetiske fejl og ydre, fysiske og kemiske påvirkninger som årsagen til sygdom. Den dårlige livskvalitet får mindre opmærksomhed). Dels syntes de, jeg var for ung til at administrere et forskningsprojekt med omfattende privilegier, som fx adgang til registre, millionbevillinger osv. Og dels delte de ikke min overbevisning om, at det er vigtigt gennem radiointerview, avisomtale osv. løbende at inddrage offentligheden i diskussionen om livskvalitetens betydning for sundheden. Som lægmand kan man undre sig over, at det skulle være så kontroversielt at påstå, at livskvaliteten har afgørende betydning for sundhed og sygdom. Men forholder det sig virkelig sådan, vil det have store konsekvenser for lægens rolle. Det er klart at hvis sygdomme skyldes kemiske fejl i kroppen eller ydre kemisk-fysiske påvirkninger, er der ikke meget det enkelte menneske kan stille op med sin egen sygdom. 12

13 FORORD Skyldes de fleste sygdomme derimod dårlig livskvalitet, kan vi alle forebygge en mængde sygdom og selv fungere som vores egen læge, i den udstrækning vi arbejder med os selv og forbedrer vores livskvalitet noget som en række undersøgelser (se senere) også tyder på er muligt. En sådan indstilling til ens personlige ansvar for sygdom og sundhed må naturligvis føre til en radikal omtænkning af lægers rolle og indflydelse i vores samfund. Et uafhængigt center for livskvalitet Den 1. juli 1994 flyttede Forskningscenter for Livskvalitet ud af Rigshospitalet til sin nuværende adresse i Store Kongensgade. Vi fik bedre og større lokaler og kunne nu som selvstændigt og uafhængigt center samarbejde frit med andre hospitaler, kommuner, private virksomheder mm., hvorved vi også står friere i vores finansiering end tidligere. Centret er også blevet mindre sårbart rent økonomisk, idet midlerne nu kommer fra mange forskellige kilder. Antallet af faste medarbejdere er i dag vokset til 16. Forskningscentret vokser stadig, i takt med at flere virksomheder som fx IBM, Sparekassen Nordjylland, en række amter og kommuner, flere ministerier, Forsvarets Center for Lederskab og en række andre lederuddannelsesinstitutioner sammen med over 100 andre offentlige og private virksomheder har gjort brug af vores ydelser foredrag, kurser, konsulentbistand, kontraktforskning osv. Vi har udgivet de to første bind i en bogserie med resultater fra centrets livskvalitetsforskning: Måling af livskvalitet. Fra teori til praksis (1995) og Livskvalitet i Danmark. Resultater fra en befolkningsundersøgelse (1995). Flere bind er under forberedelse. Siden Forskningscenter for Livskvalitet blev uafhængigt, har vi kunnet påbegynde flere nye forskningsprojekter. Blandt andet deltager vi i et projekt, der forsøger at forebygge sygdom og sociale problemer blandt ældre i Albertslund Kommune ved at 13

14 SØREN VENTEGODT inspirere de ældre til selv at forbedre deres livskvalitet, og deltager i et projekt om livskvaliteten efter apoplektiske anfald på Frederiksberg Hospital. Erhvervsfremme Styrelsen har bevilget godt kr. i støtte til et projekt om arbejdslivskvalitet. Derudover bidrager Foreningen Livskvalitet og Sundhed med midler til centrets forskning. Livskvalitet et spørgsmål om livsanskuelse Centrets forskning giver dog stadig anledning til kritik, bl.a. i de lægefaglige tidsskrifter. Her hæfter man sig ofte ved dén videnskabelige metode, der anvendes i vores undersøgelser. Om det skal jeg her blot sige, at vi på Forskningscentret meget nøje og omhyggeligt har udviklet en metode til måling af livskvalitet i overensstemmelse med vores opfattelse af mennesket. For mig ser det derfor snarere ud som om diskussionen ikke så meget drejer sig om videnskabelig metode som om livsanskuelse. Man kan være uenig eller enig med os i livsanskuelsen. Vi har i forbindelse med undersøgelserne gjort vort bedste for at fortælle nøjagtigt hvad vi forstår ved livskvalitet, og hvordan vi opfatter menneskets problemer fra seksuelle og sociale problemer til kræft og hjerte-kar-sygdomme. Vi lægger den største vægt på den ide, at mennesket har en dyb indre natur, en sjæl eller et hjerte, som man skal leve i overensstemmelse med. Formålet med vores arbejde er dybest set at sætte livsanskuelsen til debat. Vi har alle sammen hver vores livsanskuelse, der er grundlaget for alle vore aktiviteter i livet og i samfundet, men denne livsanskuelse er ofte uformuleret og mere eller mindre ubevidst. En bevidstgørelse omkring den forekommer meget vigtig. For livsanskuelsen bestemmer nemlig, hvad der tillægges værdi, og hvad der forkastes som værdiløst. Derfor er det så vigtigt, at man gør sig klart, hvad man egentlig selv står for, så ens handlinger og tanker kan blive sammenhængende og værdifulde ud fra ens egen opfattelse af, hvad der har værdi. 14

15 FORORD Formålet med denne lille bog er således ikke at overbevise nogen om, at den livsanskuelse, som de igangværende projekter på Forskningscenter for Livskvalitet har som udgangspunkt, er den endegyldige sandhed. Hvert menneske må i sidste ende finde sin egen sandhed, sin egen personlige mening med tilværelsen. Der er næppe nogen, der afgørende har ændret sit liv ved at lære bøger udenad. Men jeg tror fuldt og helt på, at det er muligt gennem en revision af vores værdier at forbedre vores liv, privat og professionelt, til gavn for os selv og andre. Der er virkelig noget at hente. Ser man de umådelige muligheder for udvikling, som findes i den enkelte og i samfundet som helhed, kan man ikke undgå at blive opløftet. De giver én håb for, at vi i fremtiden kan få en verden, der er radikalt bedre, end den vi har i dag, hvor så mange mennesker lider under manglen på de mest elementære fornødenheder, men hvor måske lige så mange lider af mangel på det, der er forudsætningen for det hele: Et godt helbred og mening med livet. København, september 1995 Søren Ventegodt 15

16 Indledning: Når livet slår gnister Går vi i skoven en vinterdag og ser solen funkle og gnistre i den nyfaldne sne i træernes toppe, eller sidder vi en morgen på en havnemole med den, vi elsker, og ser den glødende sol stå op over havet, eller opdager vi pludselig, at det allerede er blevet mørkt, mens vi har fordybet os fuldstændigt i vores arbejde i mange timer uden at have skænket andet en tanke, kan vi bagefter tænke, at livet har alt for få af sådanne stunder til os. Nogle mennesker oplever gennem livet talrige af disse højdepunktsoplevelser, hvor hele jorden på en eller anden måde bare drejer rigtigt rundt et øjeblik. Andre har kun få af den slags oplevelser i deres liv. For nogle mennesker sker det ofte under bestemte omstændigheder, andre oplever at det sker ved rene og skære tilfældigheder. Af og til ændrer en enkelt højdepunktsoplevelse menneskets livskurs. Man kan ikke tvinge disse oplevelser frem, men man kan invitere dem til at komme ved at gøre sig umage med sit liv, ved at gøre sit bedste i hver situation livet igennem, ved at forstå betydningen af at træffe selv livets mindste valg rigtigt. Med andre ord, ved at erkende vigtigheden af at leve opmærksomt, med hjertet, og med den selvdisciplin, der giver styr på tilværelsen og den personlige energi. Nogle gange er det en åbensindet og dristig livsførelse, der får livet til at lykkes for en stund. 16

17 INDLEDNING: NÅR LIVET SLÅR GNISTER Når man med en åben, ydmyg holdning gør sit bedste for at få styr på sit liv, kan man få et glimt af den virkelige barriere for at livet lykkes, se den virkelige blokering for livsudfoldelsen: Ens egen manglende forståelse af livet, af sig selv og af den verden man lever i. Den forståelse, der mangler, er imidlertid ikke kun en intellektuel eller rationel indsigt; den er først og fremmest en eksistentiel viden, der er forbundet med det at være virkeligt til stede i livet: visdom. Man kan opfatte denne manglende visdom som summen af alle de personlige fejl, man har. Det er denne mangel på forståelse, der gør, at man lækker sin livsenergi til højre og venstre. Man trækker et spor bag sig af spildt energi, ligesom en snegl har sit spor af slim. Energien efterlades i små portioner hos alle mennesker, man har mødt dagen igennem (og skændtes lidt med), ved alle de små ting vi har tænkt på i løbet af dagen (og irriteret eller bekymret os over), i alle de situationer hvor tingene er gået os imod (og hvor vi har haft ondt af os selv), ved alle de chancer vi har fået, som vi ikke turde udnytte osv. Gnisterne og livsenergien Hvor kommer den personlige energi fra? De små gnister, som livet kan have ligesom tryllefeens støv i Disneys tegnefilm. Den fylde og kraft, der gør at vi føler os helt i live? Gnisterne er udtryk for det, man kan kalde et højt personligt energiniveau. Hvorfor har nogle mennesker så iøjnefaldende meget mere energi end andre mennesker? Hvorfor er nogle mennesker så langt mere i live? Så langt mere livsduelige altså bedre til at leve deres liv og udnytte livets muligheder, løse problemer osv. end andre? Livsenergien kommer, kort fortalt, fra oplevelsen af, at livet har mening. Den, som kender sit livs mening, kæmper ihærdigt for at virkeliggøre de drømme og længsler, som hjertet og sjælen rummer. Den, som ved, hvad han eller hun dybest set vil og 17

18 SØREN VENTEGODT lever for, er sej og ihærdig og kæmper en vedholdende kamp for virkeliggørelsen af sine drømme og idealer. Der er mange mennesker, som ikke stræber efter livskvalitet i betydningen livsmening, men som hellere bare vil have det godt og leve det trygge, forudsigelige liv og dyrke de mere overfladiske glæder og umiddelbare, sanselige nydelser. Sådanne mennesker har typisk et liv, der er mere afslappet, eller måske ligefrem dovent. Frem for at have styr på tilværelsen, tager de tingene, som de kommer. Når der dukker problemer op for sådanne mennesker, stiger fristelsen imidlertid til at overlade ansvaret for deres eget liv til eksperterne lægen, psykologen, socialrådgiveren osv. Men måske kan mennesket i mange tilfælde gøre mere for sig selv, end nogen ekspert kan. Når vi begynder at investere vores ressourcer i vores egen tilværelse, kan vi gennem lang tids hårdt arbejde gennem en ofte hård kamp og store anstrengelser væsentligt forbedre vores liv. Giver man op allerede her og går efter det nemme liv og lader andre løse problemer for sig så vidt muligt, har man måske ikke livet særlig kært, når det kommer til stykket. Måske er denne ansvarsløshed et udtryk for, at man mangler den kærlighed til livet, til sig selv, sin egen tilværelse, andre mennesker, dyr og planter på jorden, som er en nødvendig ingrediens i det gode liv. Det er naturligvis ikke muligt at give en konkret opskrift på det gode liv, men man kan sige, at hvert eneste menneske må finde sin egen vej og følge sit eget hjerte. Jeg tror, at alle mennesker fornemmer livets mening dybt nede i sjælen. Denne fornemmelse er imidlertid ikke nok. Hvis livets mening skal fungere som rød tråd gennem tilværelsen, må den være anderledes bevidst og konkret formuleret. Der skal ord på. Hvert eneste menneske er nødt til at have sin egen bevidste, formulerede version af livets mening. Det er først når vi sikkert ved, hvad vi vil, at vi hører op med at eksistere som et vissent blad, der altid blæser derhen, hvor ydre kræfter fører det. 18

19 INDLEDNING: NÅR LIVET SLÅR GNISTER Jeg skal med denne bog forsøge at sandsynliggøre min påstand om, at det at kende meningen med ens liv og leve i overensstemmelse med den, er den egentlige kilde til sundhed og velvære. Jeg ønsker også at vise, at man ved at erobre sit livs mening kan hjælpe sig selv til at opleve en ny sundhed og velvære. Med en stadig dybere forståelse af livet kan stadig vanskeligere problemer løses. Idet jeg starter med lettere problemer og ender med de sværeste, dem der angår det fysiske og psykiske helbred, håber jeg på at gøre det sandsynligt for læseren, at kunsten at tage vare på sit eget helbred i bund og grund handler om at udvikle en tilstrækkelig dyb forståelse af livet, en tilstrækkelig evne til at løse problemer, en tilstrækkelig selvtillid og en tilstrækkelig ansvarlig levemåde. Alt sammen nøgleingredienser i livskvaliteten. 19

20 1 Livskvalitet, lykke, livsmening Når vi i vores Livskvalitetsundersøgelse spørger mennesker om deres livskvalitet: hvordan de har det, hvor tilfredse de er med deres liv, hvor lykkelige de er, og hvor godt de oplever at få deres behov opfyldt osv., så tegner der sig et ganske klart og noget overraskende mønster. Direktører har det ikke væsentligt bedre end folk på gulvet; folk, der arbejder med viden på det højeste faglige niveau, har det ikke bedre end ufaglærte; rige har det ikke bedre end fattige. Penge, magt eller boglige kundskaber er tydeligvis ikke det vigtigste for at leve det gode liv. Mærkværdigvis er det jo netop sådanne ting, folk i vores kultur render efter som gale. Hvordan kan det være? Hvordan er det kommet så vidt, at penge er blevet en værdi i sig selv? Noget, der i sig selv er værd at stræbe efter? Er alle mennesker i vores samfund da gået fra forstanden? Lad os spørge, hvad det er, der i bund og grund giver os oplevelsen af, at livet er godt. Efter vores undersøgelse er nogle af de vigtigste faktorer: vores forhold til os selv, vores forhold til andre mennesker, og at vi laver noget vi virkelig kan lide. At stille disse tre krav til livet forekommer selvfølgeligt nærmest banalt men i praksis viser det sig at være yderst vanskeligt at leve op til dem. 20

21 1. LIVSKVALITET, LYKKE, LIVSMENING Når vi en sjælden gang sidder og taler fortroligt med vores bedste ven om livet, over en god middag og en flaske vin, og helt ærligt fortæller ham eller hende om livet, parforholdet, arbejdet, vennerne, drømmene, kan man pludselig opleve en stor sorg, måske ligefrem komme til at sidde og tude. Livet er ikke helt det, vi havde drømt om at det skulle blive. Et eller andet sted må der være mere til os. Det må være muligt at få mere ud af livet. Livet er ikke let at blive klog på, og det er ikke så let at leve. Sanserne og følelserne river os med, de andres forventninger til os, og alt det vi har lært er fornuftigt hæmmer og presser os. Virkeligheden kan let forekomme som en kaotisk strøm, man hvirvles rundt i. Eller man kan opleve verden hård som granit: Man kan ikke ridse i den med en negl; man kan ikke få andre mennesker til at ændre en mine; man kan ikke gøre nogen som helst forskel. Når man er flad og energiforladt, er man ofte samtidig uheldig og ude af stand til at forstå, hvad det hele drejer sig om, og hvad man skal gøre for at komme videre. Livet i sin helhed hele tilværelsen, når alle forhold tages i betragtning kan opleves som godt eller skidt, bedre til nogle tider, værre til andre. Der er mange måder at vurdere livet på. Den mest almindelige når man gør status er, at man sammenligner sig med sidemanden. Er mit liv bedre eller værre end hans eller hendes? Man kan gå livet systematisk igennem og se på sit eget helbred, økonomien, parforholdet, vennerne, familien, arbejdssituationen osv. Man kan også bare fornemme, om man har det bedre, er mere ovenpå, har mere overskud og energi osv. Når man sammenligner sig med naboen, er det normalt ikke så svært at komme frem til, at man skam har det helt anstændigt. Langt værre er det, hvis man mærker efter inde i sig selv. Det vil sige, at man kan bruge sine dybe drømme om det gode liv som sammenligningsgrundlag. Har jeg det liv, jeg dybest set går og drømmer om? Er mit parforhold den store kærlighed? Er mine venner rigtige, fortrolige venner, jeg kan dele alt med, og 21

22 SØREN VENTEGODT som jeg virkelig kan stole på livet igennem? Altså mennesker, som ønsker det allerbedste for mig? Er mit forhold til mine børn, mine forældre, mine søskende og resten af min familie virkelig det bedste det kunne være? Er mit arbejde så godt, som jeg kunne drømme om? Laver jeg det, jeg allerhelst vil? Bliver jeg hele tiden bedre eller er min udvikling gået i stå? Får jeg rigtig brugt mig selv på arbejdet og udfoldet mig og gjort gavn i verden? Og bidrager jeg så godt jeg kan til at skabe en bedre verden? Gør mit liv en lille forskel her på Jorden? At kende sine dybe drømme om livet Når vi begynder at drømme de store drømme om livet eller måske når vi blot husker de drømme, vi havde i vores ungdom, lige før vi startede vores voksenliv er det klart, at det liv, vi har for tiden, i mange tilfælde langt fra lever op til ungdommens drømme og håb. Hvor var jeg naiv, tænker man, dengang troede jeg, at den store kærlighed kunne vare ved. Nu ved jeg jo, at forelskelsen dør ud og at samlivet nødvendigvis bliver rutine, når man først har lært hinanden rigtigt at kende. Nu har vi boet sammen i fem år, og så kan jeg ikke forvente, at det stadig er nyt og spændende at leve sammen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om sådanne tanker ikke indeholder en lang række løgne og selvbedrag, som netop gør, at man affinder sig med at sidde i suppedasen? Kender vi, når det kommer til stykket, overhovedet os selv? Er livet ikke et dybt mysterium? Kan vi ikke blive ved at opdage nye sider og u- ventede aspekter af os selv, som vi kan udfolde og blomstre med? Kan vi ikke holde hjertet varmt, selv om tingene forandrer sig? Bør vi ikke regne vore drømme for dyrebare og nægte at resignere? Er det ikke dumt af os og helt forkert at sælge ud af sine drømme, blot man møder vanskeligheder med at realisere dem? 22

23 1. LIVSKVALITET, LYKKE, LIVSMENING Nogle mennesker har selvtillid. De klarer tilsyneladende alting flot. Og det, de ikke kan, lærer de hurtigt. Sådan nogle mennesker er næsten ikke til at holde ud. Når vi selv kæmper hårdt med livet og har alverdens problemer, ser vi disse mennesker være heldige gang på gang. De kaster sig hovedkulds ud i nye, umulige opgaver og projekter. De får tit en masse knubs og slag, men det bider ikke rigtigt på dem. Efter det nødvendige antal forsøg lykkes det som regel for dem. De får det, som de vil have det. Vi andre har mest lyst til at opgive, når det, vi er i gang med, bliver ved at mislykkes for os. Det er svært at forstå, hvad der driver disse mennesker til at fortsætte, hvor andre giver op. Hvad er det for en kraft, der får dem til at blive ved? Det er klart, at mennesker med virkelig selvtillid på en eller anden måde er kommet ind i, hvad man kan betegne som en heldig udvikling. Den vedholdende indsats, hvor man hele tiden lærer af sine erfaringer, så man gør det næste forsøg bedre, fører til sidst til sejr. Og striben af sejre giver den selvtillid, der netop skal til for ikke at give op. Men hvorfra kommer den ihærdige vedholdenhed, det disciplinerede sind til at begynde med? Hvad er det dybest set, der gør forskellen? Jeg mener, at de mennesker, der kæmper deres livs kamp og med glæde tager den udfordring op, som tilværelsen er, virkelig vil have et bedre liv. Meningen med deres tilværelse er klar. De ved, hvad de vil og kæmper for at nå målet. Så simpelt kan det måske i virkeligheden siges: Livet går ud på at vide, hvad man selv vil, dvs. kende sine dybe drømme, vide hvilke muligheder, der findes i omverdenen, dvs. kende den verden man lever i, og så have en indstilling, der gør det muligt at forene drømmene med virkelighedens muligheder. Livet handler således om at bygge bro mellem den dybe eksistens og omverdenen. Livets mening er at skabe forbindelse mellem den dybeste indre og den ydre verden, man lever i. At finde drømmene og alle de skjulte potentialer og kæmpe for at 23

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet?

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet? Udbrændt i jobbet? 24 Hvordan kan det være, at et job eller en beskæftigelse, man har interesseret sig brændende for for år tilbage, kan ende med at være en pestilens? En fuldstændig uinteressant pligt,

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden. Problemer i sex og samliv. opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt

At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden. Problemer i sex og samliv. opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt At elske hinanden, nyde hinanden, og komplettere hinanden Problemer i sex og samliv opmærksomt, respektfuldt og omsorgsfuldt 9 Kærligheden er en kunst At elske hinanden og leve sammen er en stor kunst.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser

når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser 22 Når livet gør ondt Hvad gør man, når livet gør ondt? Hvad gør NÅR LIVSSMERTEN

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Hvad ethvert barn bør vide.

Hvad ethvert barn bør vide. Kvindens Hvem, Hvad, Hvor 1965: Hvad ethvert barn bør vide. Psykologparret Inge og Sten Hegeler udsendte i 1961 bogen Kærlighedens ABZ, som forargede mange danskere. I Kvindens Hvem, Hvad, Hvor fra 1965

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin. 7. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 12. s. e. trin. 7. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 12. s. e. trin. 7. sept. 2014 kl. 10.00 5 O, havde jeg dog tusinde tunger 406 Søndag morgen fra de døde 276 dommer over levende og døde 695 Nåden hun er af kongeblod 439 O, du Guds lam 387

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere