Dansk. Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Brugerhåndbog"

Transkript

1 Dansk Brugerhåndbog

2 Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering mv. Oplysningerne i denne brugerhåndbog vedrører udelukkende dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter. Hverken Seiko Epson Corporation eller virksomhedens tilsluttede selskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart måtte udsættes for som følge af uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt, uautoriserede ændringer, reparationer eller ombygninger af produktet eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for nogen skader eller problemer, der er opstået som følge af anvendelse af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsmaterialer end de, der er specificeret som "Originale Epson-produkter" eller "Godkendte Epson-produkter" af Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af elektromagnetisk interferens, der opstår som følge af anvendelse af andre interfacekabler end de, der er specificeret som "Godkendte Epson-produkter" af Seiko Epson Corporation. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 00 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. USB DIRECT-PRINT er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. USB DIRECT-PRINT-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. SD er et varemærke. QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker, der anvendes under licens. QuickTime-logoet er registreret i USA og andre lande. Generel bemærkning: Andre produktnavne i denne publikation anvendes kun med det formål at identificere produkterne og kan være varemærker ejet af de respektive firmaer. Epson fraskriver sig enhver rettighed til disse varemærker. Copyright 00 ved Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Primære funktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger Når du bruger P Når du bruger batteriet Ved opbevaring af batterierne Bortskaffelse af batterier Ved brug af AC-adapteren Ved brug af et hukommelseskort Ved brug af LCD Opbevaring, vedligeholdelse eller transport af P Sikkerhedsoplysninger til brugere i Storbritannien For brugere i Storbritannien, Hongkong og Singapore Kapitel Kom i gang Udpakning af P Dele Opsætning af P Opladning af batteriet Sådan tænder du for strømmen Sådan slukker du for strømmen Midlertidigt stop af knapfunktioner Sådan bruges skærmbilledet Home Om foden Kapitel 3 Sådan bruges hukommelseskort Isætning og udtagning af et hukommelseskort Anvendelige typer hukommelseskort Isætning af et hukommelseskort på CF-kortpladsen Udtagning af et hukommelseskort fra CF-kortpladsen Indsætning af et hukommelseskort på SD-kortpladsen Udtagning af et hukommelseskort fra SD-kortpladsen Kopiering af data fra et hukommelseskort til P Dansk 3

4 Kapitel Visning og afspilning af data Visning af billeder Anvendelige typer billeddata Sådan ser du på skærmen Visning af billeder Visning af billeder som slideshow Afspilning af videoer/lydfiler Anvendelige typer video-/lyddata Afspilning af videoer/lydfiler med P Brug af knapper under afspilning af videoer/ lydfiler Kapitel Styring af data Sådan bruges albummene Om PC_DATA-mappen Kopiering af favoritdata til et album Oprettelse af et nyt album Ændring af et albums navn Sletning af et album Oprettelse af en albumsgenvej Sletning af data Beskyttelse af data Indstilling af et album/mappeminiaturebillede Sådan bruges pop-op-menuen Tilgængelige indstillinger i pop-op-menuen Kapitel 6 Direkte udskrivning Forberedelse til udskrivning Understøttede printere Mulige papirtyper Tilslutning af P-000 til en printer Udskrivning af billeder Printerindstillinger Indstil udskriftsmængder Kapitel 7 Sådan bruges P-000 sammen med andet udstyr Sådan bruges P-000 sammen med en computer Tilslutning af P-000 til en computer Fjernelse af P-000 fra en computer Sådan bruges A/V-udgangen Kapitel 8 Tilpasning af indstillinger Ændring af indstillinger for P Kapitel 9 Sådan bruges softwaren Systemkrav For Windows For Macintosh Om softwaren

5 Installation af softwaren Til Windows-brugere Til Macintosh-brugere Sådan startes softwaren For Windows For Macintosh Afinstallation af softwaren Sådan finder du flere oplysninger Specifikationer Generelle Elektriske Interface Batteri AC-adapter, Om tilbehør Dansk Kapitel 0 Vedligeholdelse og fejlfinding Rengøring af P Fejlfinding Fejlmeddelelser/ikoner Problemer og løsninger Strømforsyningsproblemer Problemer ved visning og afspilning Databehandlingsproblemer Udskrivningsproblemer Nulstilling af P Kontakt til kundeservice Appendiks A Appendiks Standarder og godkendelser P-000 (model: G9A) AC-adapter (model: A3H) Batteri (model: EU-97)

6 Kapitel Indledning Primære funktioner Du kan gemme billeder, videoer og lydfiler i P-000. Med P-000 er det let at se, opbevare og udskrive de billeder, du har taget med et digitalt kamera. Du kan også afspille video og lyd. De vigtigste funktioner er beskrevet herunder. Epson Photo Fine er et flydende krystal display med en høj opløsning. Det er let at se billeder i høj opløsning hvor som helst og når som helst uden en computer eller andet specialudstyr. Udsæt ikke P-000 for kraftige stød, da dette kan forårsage fejlfunktioner, især under rotation. Vi anbefaler på det kraftigste, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer filer lagret på harddisken til et andet lagermedium. Epson er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tab eller beskadigelse af data på harddisken. Du kan afspille videoer og lyd hvor som helst og når som helst uden en computer eller andet specialudstyr. Du kan udskrive billeder direkte til din Epson-printer, der understøtter USB DIRECT-PRINT. 6 Indledning

7 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs alle instruktionerne i dette afsnit, før P-000 tages i brug, og opbevar denne håndbog inden for rækkevidde, så du senere kan slå op i den. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på P-000 og tilbehøret. Advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. c Forsigtighedsregler skal overholdes for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip vedrørende brug af produktet. Når du bruger P-000 Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet for dette produkt. Brug kun AC-adaptermodel A3H og li-ion-batterimodel EU-97 sammen med dette produkt. Når produktet sluttes til en computer eller andet udstyr med et kabel, skal du passe på at vende stikkene rigtigt. Hvert stik kan kun vendes på én måde. Hvis du sætter et stik forkert i, kan begge de apparater, der er forbundet med kablet, tage skade. Sæt ikke ting ind i produktets spalter og åbninger. Rør ikke ved komponenterne inde i produktet, medmindre du opfordres til det i brugerdokumentationen. Tryk aldrig produktets komponenter på plads med magt. Selvom produktet er udviklet til at være robust, kan det tage skade af hårdhændet behandling. Undgå at spilde væske på produktet. Hvis der kommer unormale lyde, lugt eller røg fra produktet, skal du stoppe med at bruge det og omgående slukke for det. Tag batteriet og AC-adapterens stik ud af produktet, og tag derefter AC-adapterens stik ud af vægudtaget. Kontakt vores kundeservice. For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke overdækkes med et tæppe eller andre overdækningsmaterialer, der kan afgive statisk elektricitet. Dansk Indledning 7

8 For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt eller dets tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand eller eksplosion må dette produkt ikke anvendes på steder, hvor brandbare eller flygtige gasser opbevares. Brug ikke dette produkt udendørs under tordenvejr. Brug ikke dette produkt, når det lige har været udsat for kraftige temperatursvingninger, der kan forårsage kondensdannelse på elektroniske dele. Brug ikke det batteri, der følger med dette produkt, til andet udstyr. Fjern ikke batteriets udvendige kasse, der beskytter mod kortslutning. Rør ikke ved batteriet med våde hænder, og brug det ikke i nærheden af vand. Udsæt ikke batteriet for vand eller høj luftfugtighed. Batteriet må ikke tabes, punkteres, adskilles, ødelægges eller kortsluttes. Når du bruger batteriet Læg ikke batteriet i nærheden af eller i ild eller vand. Hvis du får batterisyre i øjnene eller på huden, skal du straks skylle området med rigeligt vand og søge læge. Hvis et batteri sluges, skal der omgående søge lægehjælp. Brug kun li-ion-batteriet fra Epson til P-000 i overensstemmelse med anvisningerne i brugerdokumentationen. Brug ikke batterier, der lækker eller på anden måde er beskadigede. Oplad ikke batteriet i andet udstyr end dette produkt. Oplad ikke batteriet i nærheden af åben ild eller på meget varme steder. Brug kun AC-adaptermodel A3H og P-000 (model G9) til opladning af batterier. Hold batterier væk fra varmekilder. 8 Indledning

9 Efterlad ikke batteriet i et køretøj, så det overophedes. Indsæt ikke objekter i nogen åbninger, da de kan berøre steder med farlig spænding eller forårsage kortslutning. Undgå at batteriet kommer i kontakt med metalobjekter som mønter eller nøgler, som kan kortslutte batteriet. Sæt ikke batteriet i strømudtag eller andre strømkilder som f.eks. en cigartænder. Lod ikke ledninger eller stik direkte på batteriet. Rør ikke ved batteriterminalerne. Hold batterier væk fra åben ild, hvis de lækker eller lugter mærkeligt. Ved opbevaring af batterierne Hvis udstyret ikke skal bruges i en længere periode, tages batterierne ud af produktet og opbevares separat. Opbevar ikke batterier ved meget høj temperatur eller luftfugtighed. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. Bortskaffelse af batterier Aflad batterier helt, før de bortskaffes. w Advarsel: Sørg for at dække begge ender på batteriet med tape for at forhindre forbrænding eller eksplosion, når det kasseres. Dansk Ved overophedning, misfarvning eller deformering tages batteriet ud af produktet, hvorefter det ikke må bruges igen. Oplad batteriet før brug, hvis det ikke har været anvendt i længere tid. Smid ikke batterier væk sammen med almindeligt affald. Bortskaf dem i stedet for i en indsamlingskasse til genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. Bortskaf ikke batteriet ved at afbrænde det. Indledning 9

10 Til europæiske brugere: Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt affald. Bortskaf dem i stedet for i en indsamlingskasse til genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. Til nordamerikanske og canadiske brugere: Ved brug af AC-adapteren Dette mærke angiver, at batteriet genbruges af RBRC. Kontakt RBRC, når du bortskaffer batteriet. Brug kun den strømkilde, der er angivet på etiketten på AC-adapteren, og træk altid strøm direkte fra en stikkontakt med en ledning, der opfylder de gældende lokale sikkerhedsstandarder. Hvis du ikke er sikker på strømforsyningsspecifikationerne i dit område, skal du kontakte dit lokale elselskab eller vores kundeservice. Anbring AC-adapteren i nærheden af en stikkontakt, hvorfra ledningen nemt kan tages ud. AC-adapteren og AC-strømkablet er beregnet til brug med dette produkt og medfølger. Forsøg ikke at bruge det sammen med andre elektroniske apparater, medmindre dette er angivet. Fjern ikke AC-adapteren fra dette udstyr under brug (det er muligt at tilslutte AC-adapteren under brug). Den medfølgende AC-adapter er beregnet til brug sammen med dette produkt. Hvis du bruger en anden adapter, kan det medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst. Brug kun AC-adaptermodel A3H sammen med P-000. Kontrollér, at den samlede strømstyrke for det udstyr, der er sat i stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperekapacitet. Tilslut ikke AC-adapteren, når batteriet ikke er sat i. P-000 kan tage skade. 0 Indledning

11 Hvis du agter at bruge dette produkt i Tyskland, skal bygningsinstallationen være beskyttet af en 6 A effektafbryder for at opnå tilstrækkelig beskyttelse af produktet mod kortslutning og overstrøm. Brug ikke en beskadiget AC-adapter med flosset ledning. Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du kontrollere, at alt udstyr, der er forbundet med ekstraledningen, ikke overstiger ledningens amperekapacitet. Du må aldrig selv adskille, ændre eller forsøge at reparere AC-adapteren selv, medmindre det er specifikt forklaret i denne håndbog. Brug ikke stikkontakter med overordnet styring eller automatiske timere. Brug ikke stikkontakter i samme kredsløb som store motorer eller andet udstyr, der kan forårsage spændingssvingninger. Undgå at bruge stikkontakter i samme kredsløb som kopimaskiner og luftstyringssystemer, der slår til og fra med jævne mellemrum. For at undgå brand og elektrisk stød må AC-adapteren ikke tildækkes af et tæppe eller lignende. Anbring ledningen, så den ikke trædes på eller køres over. Læg ikke ting på strømledningen og AC-adapteren. Buk ikke strømledningen ved enderne, og hvor den går ind i transformeren. Strømledningen skal placeres på en sådan måde, at slid, skæring, flosning, krympning, knæk og anden beskadigelse undgås. Hvis AC-adapterens stik ikke passer i stikkontakten, skal du få en elektriker til at monteret et korrekt stik. Tag AC-adapterens stik ud af kontakten i tordenvejr. For brugere i USA og Canada: Brug den medfølgende strømledning eller en 6 til 0 fod UL-godkendt type SPT- eller kraftigere, 8 AWG ledning med et V 0 A stik og V 7 A-konnektor. Dansk Indledning

12 Ved brug af et hukommelseskort Kun hukommelseskort, der er udviklet til produktets specifikationer, kan bruges. Brug kun en blød, tør klud til rengøring af displayet. Brug ikke flydende eller kemiske rengøringsmidler. Tag ikke hukommelseskortet ud, og sluk ikke for produktet, når Access-lampen blinker. Se LCD og kontrolpanel på side 6 vedrørende placering af Access-lampen. Opbevaring, vedligeholdelse eller transport af P-000 Opbevar ikke produktet udendørs. Ved brug af LCD LCD-panelet på dette produkt kan indeholde nogle få, små lyse og mørke pletter. Dette er normalt og betyder ikke, at LCD-panelet på nogen måde er beskadiget. Hvis LCD-panelet på dette produkt er beskadiget, skal du kontakte din forhandler. Hvis opløsningen af flydende krystal, der findes i LCD-panelet på dette produkt, siver ud og kommer på dine hænder, skal hænderne vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis du får det i øjnene, skal du straks skylle dem med rigeligt vand. Hvis du stadig føler ubehag eller har problemer med synet efter skylning, skal du øjeblikkelig søge læge. Opbevar ikke produktet i nærheden af vand. Opbevar ikke produktet på et sted, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj. Opbevar ikke produktet på et sted, hvor der forekommer hurtige ændringer af temperatur eller luftfugtighed. Opbevar ikke produktet på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller kraftige lyskilder. Tag netstikket til dette produkt ud af stikkontakten inden rengøring. Brug en fugtig klud til rengøring, og brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler i sprayform. Indledning

13 Tag batterierne ud af produktet, og tag dets netstik ud af stikkontakten, og lad kvalificeret personale foretage service i følgende tilfælde: Netkablet eller netstikket er beskadiget; der er kommet væske ind i produktet eller dets tilbehør; produktet eller dets tilbehør er blevet tabt, eller dets hus er blevet beskadiget; produktet eller dets tilbehør fungerer ikke normalt eller udviser tydeligt ændrede præstationer. Sikkerhedsoplysninger til brugere i Storbritannien Følgende sikkerhedsoplysninger vedrører AC-adapteren. w Advarsel: Se typeskiltet vedrørende spænding, og kontrollér, at apparatets spænding svarer til forsyningsspændingen. Vigtigt: Ledningerne i hovedledningen på dette udstyr er farvekodede som følger: Blå Neutral Brun Strømførende Da ledningsfarverne i hovedledningen på dette udstyr muligvis ikke svarer til farvemærkningerne på terminalerne i dit stik, skal du fortsætte som følger: Den blå ledning skal sluttes til den terminal i stikket, der er mærket med bogstavet N. Den brune ledning skal sluttes til den terminal i stikket, der er mærket med bogstavet L. Hvis stikket beskadiges, skal det udskiftes, eller du skal kontakte en elektriker. For brugere i Storbritannien, Hongkong og Singapore Udskift kun sikringer med nye, der har den korrekte størrelse og strømstyrke. Dansk Indledning 3

14 Kapitel Kom i gang Udpakning af P-000 Kontrollér, at alle de herunder viste dele fulgte med i kassen med P-000. Strop Lithium-ion-batteri P-000 Fod Strømkabel * AC-adapter Bæretaske USB-kabel Brugerhåndbog (denne vejledning) CD-ROM med software * Strømkablets stiktype kan variere afhængig af lokale standarder. Kom i gang

15 Dele Forside SD-kortplads CF-kortplads Udkastknap til CF-kort Bagside A/V-udgangsstik Stik til hovedtelefon Stik til AC-adapter Dansk Strømkontakt med Hold-funktion Højttaler USB-stik USB-stik, gummiafdækning Nulstillingsknap Batteridæksel LCD Kontrolpanel Kom i gang

16 LCD og kontrolpanel Charge-lampe Illumination-lampe Access-lampe Print-knap Menu-knap Charge-lampe (grøn) Cancel-knap Print-knap Menu-knap -vejsring OK-knap Display-knap Home-knap Tryk på denne knap for at vise printmenuen. Tryk på denne knap for at vise pop-op-menuen. Se Sådan bruges pop-op-menuen på side 9 vedrørende detaljer. Lyser når batteriet oplades. Access-lampe (orange) -vejsring (Op/ Ned/Venstre/ Højre-knap) Illumination-lampe (blå) OK-knap Cancel-knap Display-knap Home-knap Blinker, når du søger adgang til harddisken eller hukommelseskortet. Tryk på denne knap for at bevæge markøren eller fremhæve. Du kan vælge et objekt ved at trykke denne knap til højre, venstre, op eller ned. Blinker under brug, f.eks. når der tændes for strømmen eller under udskrivning. Tryk på denne knap for at fastlægge valget og fortsætte til næste trin. Tryk på denne knap for at annullere valget og vende tilbage til foregående skærmbillede. Tryk på denne knap for at vise informationer, instruktioner eller meddelelser. Tryk på denne knap for at gå til Home-skærmbilledet. 6 Kom i gang

17 Opsætning af P-000 Efter udpakning af P-000 skal du opsætte den, så den er klar til brug. Dette afsnit beskriver, hvordan batteriet oplades, samt hvordan der tændes for strømmen. Opladning af batteriet Isætning af batteri. Skub batteridækslet til venstre. Batteridækslet åbnes.. Sæt batteriet i batterirummet i pilretningen. 3. Luk batteridækslet, og skub det mod højre, til det går på plads med en kliklyd. BATT. pil Dansk Kom i gang 7

18 Opladning af batteriet Efter isætning af batteriet oplades det vha. AC-adapteren.. Slut AC-adapteren til P-000 som vist herunder, og sæt den anden ende af ledningen i et strømudtag. Batteristatus vises altid i øverste højre hjørne af LCD'et. : Angiver tilstrækkelig batteristrøm. : Angiver rimelig batteristrøm. : Angiver lav batteristrøm. : Angiver, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. P-000 lukker automatisk ned. Oplad batteriet vha. AC-adapteren. : Angiver, at AC-adapteren er sluttet til P Kontrollér, at batteriet er sat i. c Advarsel: Tilslut ikke AC-adapteren, når batteriet ikke er sat i. Dette kan beskadige P-000. Charge-lampen lyser under opladning. Når batteriet er helt opladet, slukkes Charge-lampen. Det tager ca. tre timer at oplade batteriet, når P-000 er slukktet. Det tager længere, hvis du bruger den imens. P-000 stopper opladningen, hvis batteriet bliver varmt ved brug under opladning. I så tilfælde begynder den at oplade igen, når batteriet er kølet af. 8 Kom i gang

19 Udtagning af batteriet. Kontrollér, at der er slukket for P-000. c Advarsel: Fjern AC-adapteren, hvis den er sluttet til P Åbn batteridækslet. Tag aldrig batteriet ud, når der er tændt for P-000. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet eller harddisken, eller at de beskadiges. 3. Skub lukkeanordningen ned. Batteriet skubbes ud.. Træk batteriet ud, og luk batteridækslet. w Advarsel: Hav ikke batterierne liggende løst i lommen. Sådan tænder du for strømmen Skub strømkontakten mod som vist herunder. Strømkontakten vender tilbage til sin oprindelige stilling. illuminationlampe Illumination-lampen tændes. Dansk Kom i gang 9

20 Når du tænder for P-000 første gang, vises skærmbillederne til indstilling af sprog samt dato og klokkeslæt. Følg nedenstående instruktioner.. Skærmbilledet til indstilling af sprog vises. Vælg det sprog, du vil bruge, med -vejsringen, og tryk derefter på OK-knappen.. Skærmbilledet til indstilling af dato og klokkeslæt vises. Tryk på Højre eller Venstre-knappen på kontrolpanelet for at ændre værdien for det valgte punkt. Date and time Year 00 Language setting Month Day Jul 6 English (Intl.) Hour 3 Francais Minute 07 Deutsch Italiano Date Format YYYYMMDD Espanol Nederlands 3. Når du har foretaget indstillingen, kan du vælge et andet punkt ved at trykke på Op eller Ned-knappen på kontrolpanelet.. Gentag trin og 3, til du har foretaget indstillingerne for dato og klokkeslæt.. Tryk på OK-knappen, når du har foretaget alle indstillinger. Hvis du tager batteriet ud af P-000, slettes dato og klokkeslæt efter ca. et døgn. 0 Kom i gang

21 Hvis dato og klokkeslæt slettes, vises skærmbilledet til indstilling af dato og klokkeslæt, næste gang du tænder for P-000. Sådan slukker du for strømmen. Kontrollér at Access-lampen er slukket. Kontrollér at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt, når du har skiftet batteri. Indstil om nødvendigt dato og klokkeslæt igen. Du kan ændre indstillingerne senere. Se Ændring af indstillinger for P-000 på side 60 vedrørende detaljer om indstilling af dato og klokkeslæt.. Skub strømkontakten mod som vist herunder, og hold den nede i nogle sekunder, til illumination-lampen slukker. Strømkontakten vender tilbage til sin oprindelige stilling. Dansk illuminationlampe Kom i gang

22 Midlertidigt stop af knapfunktioner Du kan stoppe knapfunktionerne på P-000 midlertidigt ved at skubbe strømkontakten til Hold som vist herunder. Sådan bruges skærmbilledet Home Når du tænder for P-000, vises skærmbilledet Home som det første. Al betjening kan startes fra dette skærmbillede. Du kan vende tilbage til skærmbilledet Home ved at trykke på Home-knappen. Batteriikon Home Saved Data Albums Memory Card Album shortcut For at deaktivere det midlertidige stop skal du skubbe strømkontakten tilbage til midterstilling. Latest Data Settings Midlertidigt stop af knapfunktionerne er en nyttig funktion, når du lægger P-000 i din taske og samtidig lytter til lyd med høretelefonerne. Batteriikon Angiver resterende batteriopladning. Se Opladning af batteriet på side 7 vedrørende detaljer. Kom i gang

23 Saved Data Latest Data Albums Album shortcut Memory Card Settings Vælg at vise mapper, der indeholder data, der er gemt fra hukommelseskort i P-000. Vælg at vise de seneste data, der er gemt fra hukommelseskort i P-000. Vælg for at vise album. Se Sådan bruges albummene på side 39 for at finde oplysninger om albummene. Vælg for at få adgang til et foretrukket album. Du kan indstille en genvej til et album. Se Oprettelse af en albumsgenvej på side vedrørende detaljer. Vælg for at vise eller kopiere data på hukommelseskort. Vælg for at foretage forskellige indstillinger for P-000. Du kan også bruge pop-op-menuen ved at trykke på Menu-knappen. Se Sådan bruges pop-op-menuen på side 9 vedrørende detaljer. Om foden Du kan bruge foden, når du ser billeder eller afspiller film. Placér P-000 på foden som vist herunder. Dansk Kom i gang 3

24 Kapitel 3 Sådan bruges hukommelseskort Isætning og udtagning af et hukommelseskort Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på meget varme, fugtige eller støvede steder. P-000 har plads til både CF-kort og SD-kort. Dette afsnit beskriver, hvordan hukommelseskort isættes, og hvordan der kopieres data fra dem. c Advarsel: Læs den vejledning, der følger med hukommelseskortet, for at bruge det korrekt. Tag aldrig et hukommelseskort ud, mens Access-lampen blinker. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet eller harddisken, eller at de beskadiges. Sæt ikke etiketter på hukommelseskort. Etiketten kan løsne sig, så kortet ikke kan skubbes ud og beskadiger P-000. Anvendelige typer hukommelseskort Følgende hukommelseskort er anvendelige. CF (CompactFlash)-hukommelseskort (type /type og 3,3 V inkl. Micro Drive) SD-hukommelseskort MultiMedia-kort Der skal bruges en almindelig CF-adapter for at bruge andre hukommelseskort. Kontakt kundeservice vedrørende detaljer. Sådan bruges hukommelseskort

25 Isætning af et hukommelseskort på CF-kortpladsen Du kan indsætte et CF-kort eller et andet kort med CF-adapter på CF-kortpladsen. Sæt hukommelseskortet ind på hukomelseskortpladsen med bagsiden mod LCD-siden. Tryk derefter hukommelseskortet helt ind på plads. bagside Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning. Ellers kan hukommelseskortet og P-000 blive beskadiget. Udtagning af et hukommelseskort fra CF-kortpladsen. Kontrollér at Access-lampen er slukket. c Advarsel: Tag aldrig et hukommelseskort ud, mens Access-lampen blinker. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet, eller at de beskadiges.. Tryk på udkastknappen, og kortet kommer ud. Tryk på knappen igen. 3. Hukommelseskortet skubbes ud. Træk hukommelseskortet ud. 3 3 Dansk Sådan bruges hukommelseskort

26 Når hukommelseskortet bruges i CF-adapteren, tages ikke kun hukommelseskortet ud. Tag CF-adapteren ud af P-000. Indsætning af et hukommelseskort på SD-kortpladsen Du kan indsætte et SD-hukommelseskort eller et MultiMedia-kort på SD-kortpladsen. Indsæt hukommelseskortet på hukomelseskortpladsen med bagsiden mod LCD-siden. Tryk derefter hukommelseskortet helt ind på plads. Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning. Ellers kan hukommelseskortet og P-000 blive beskadiget. Udtagning af et hukommelseskort fra SD-kortpladsen. Kontrollér at Access-lampen er slukket. c Advarsel: Tag aldrig et hukommelseskort ud, mens Access-lampen blinker. Dette kan medføre, at du mister dataene på kortet, eller at de beskadiges.. Tryk øverst på hukommelseskortet. bagside 6 Sådan bruges hukommelseskort

27 3. Hukommelseskortet skubbes ud. Træk hukommelseskortet ud. Kopiering af data fra et hukommelseskort til P-000 Hvis batterikapaciteten er lav, udføres hele kopieringen muligvis ikke. Brug i så fald AC-adapteren.. Sæt hukommelseskortet i.. Vælg Memory Card i skærmbilledet Home, og tryk på OK-knappen. 3. Vælg om nødvendigt det hukommelseskort, du vil kopiere data fra.. I betjeningsskærmbilledet for hukommelseskortet skal du vælge Copy Data from Memory Card vha. Op eller Ned-knappen og trykke på OK-knappen. Home Saved DataCopy Data from Albums Memory CardMemory Card Create Album After Copying Data Browse the Memory Card Latest Data Settings Hvis du vil oprette et album efter kopiering, skal du vælge Create Album After Copying Data og trykke på OK-knappen. Vælg derefter et album, hvortil dataene skal kopieres, eller opret et nyt album. Se Oprettelse af et nyt album på side for instruktioner vedrørende oprettelse af et ny album. 3 3 Dansk Sådan bruges hukommelseskort 7

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde,

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lageres i en database, eller overføres

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual EPSON L-500V http://da.yourpdfguides.com/dref/557134

Din brugermanual EPSON L-500V http://da.yourpdfguides.com/dref/557134 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere