Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd."

Transkript

1 Hardwarevejledning

2 Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige tilladelse er forbudt. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Alle anstrengelser er gjort for at sikre nøjagtigheden af denne vejlednings indhold, da vejledningen gik i trykken. Skulle der imidlertid blive fundet fejl, vil STAR sætte pris på at blive informeret om dem. Uanset ovenstående kan STAR ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Copyright 2005 Star Micronics Co., LTD.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation Udpakning Identifikation af dele og benævnelser U-model PU-model Valg af et sted til printeren Opsætning Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til printeren Tilslutning til en ekstern enhed Isætning af papirstrimlen Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til pc'en Installering af printersoftwaren Tilslutning af netledningen Tænde printeren Montering af tilbehøret Montering af holdepladen Påsætning af gummifødderne Montering af dækplade over kontakt Specifikationer for den termiske papirrulle Specifikationer for papirrullen Anbefalet papir Betjeningspanelet og andre funktioner Betjeningspanel Fejl Udskrivningstest Forebyggelse og afhjælpning af papirstop Forebyggelse af papirstop Afhjælpning af papirstop Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer) Periodisk rengøring Rengøring af termoprinthovedet Rengøring af papirholderen Kredsløb til ekstern enhed Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for automatisk skærer Porte El-specifikationer Miljøkrav Driftssikkerhed DIP switch-indstillinger...38 Gå venligst til følgende internetadresse for den sidste udgave af håndbogen.

4 1. Udpakning og installation 1-1. Udpakning Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken U-model USB-kabel Papirrulleholder Dækplade over kontakt Netledning Holdeplade Skruer Gummifødder Ferritkerne CD-ROM Installationsark Printer Papirrulle Fig. 1-1 Udpakning Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballage-materialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen. 1

5 PU-model Papirrulleholder Dækplade over kontakt Skruer Gummifødder Stikdæksel A Holdeplade CD-ROM Installationsark Printer Papirrulle [Ekstraudstyr] AC-adapter STAR, adapter PS60A-24A USB-kabel STAR, USB-kabel 1.8M TSP1 [Anbefalede kabler] PoweredUSB-kabel (Y-kabel) PoweredUSB 24V til USB-B & HOSIDEN-M PoweredUSB-kabel (lige type) PoweredUSB 24V til 1 8 2

6 2-1. U-model 2. Identifikation af dele og benævnelser Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Tænd/slukknap Til at tænde/slukke printeren. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. et USB-kabel. Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. Netstik Tilslutning af netledning. 3

7 2-2. PU-model Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. Tænd/slukknap Til at tænde/slukke printeren. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. Netstik For tilslutning af AC-adapteren til det PoweredUSB-kabel (Y-kabel). USB-stik For tilslutning af en værtscomputer vha. USB-kablet eller det PoweredUSB-kabel (Y-kabel). Strømførende USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. det PoweredUSB-kabel (lige type). Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. 4

8 2-3. Valg af et sted til printeren Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende. Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer. Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig. Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes. Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys. Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder. Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit. Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget. Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt. ADVARSEL Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd. Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 5

9 3. Opsætning 3-1. Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til printeren U-model Sæt ferritkernen på USB-kablet og før kablet igennem kabelholderen som vist. Slut derefter USB-kablet til printeren. 6

10 PU-model FORSIGTIG Kontroller, at der er slukket for printeren, før du tilslutter det PoweredUSB-kabel (Y-kabel) eller det PoweredUSB-kabel (lige type). (1) Afhængig af det anvendte kabel monteres stikdækslet på printeren, så forkerte kabeltilslutninger undgås. USB-kabel eller PoweredUSB-kabel (Y-kabel)...Stikdæksel A PoweredUSB-kabel (lige type)...stikdæksel B Printeren leveres med stikdæksel B monteret. Du behøver ikke at fjerne dette dæksel, hvis du bruger det PoweredUSB-kabel (lige type). Når der bruges et USB-kabel eller et PoweredUSB-kabel (Y-kabel), skal stikdæksel (B) fjernes, og stikdæksel (A) monteres på printeren, så der høres en kliklyd. For at fjerne stikdæksel (B) skal du bruge en skruetrækker med lige kærv til at trykke krogen på dækslet ind som vist. 1 Stikdæksel B Stikdæksel A Krog Stikdæksel B Krog 7

11 (2) Sæt interfacekablet i printeren som vist. Når USB-kablet bruges, skal det fastgøres med krogen. USB-kabel PoweredUSB-kabel (Y-kabel) PoweredUSB-kabel (lige type) 8

12 3-2. Tilslutning til en ekstern enhed Du kan slutte en perferienhed til printeren med et modulstik. Følgende beskriver, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Oplysninger om den nødvendige type modulstik findes i afsnittet Modulstik på side 30. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov. FORSIGTIG Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles. (1) Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel. FORSIGTIG Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget. Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding. [U-model] [PU-model] 9

13 3-3. Isætning af papirstrimlen Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation. Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på følgende side. Håndtag til åbning af låg 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. Papirstrimmel 2) Sørg for, at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet og træk papirets forkant imod dig. 10

14 Papirrulleholder Bemærk: Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papir-rulleholderen i rillen på printeren. Hvis der er anvendt en papirrulle med 57,5 mm bredde, kan en papirrulle på 79,5 mm bredde ikke anvendes. (Ændring fra en mindre rulle til en større rulle vil få dele af skrivehovedet til at køre mod valsen, så det ødelægges.) 3) Tryk ned på begge sider af printerlåget, så det lukkes. Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket. 4) Model med afrivningskant: Afriv papiret som vist. Model med automatisk skærer: Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres. Model med afrivningskant 11

15 ADVARSEL Rør ikke skærekniven. - Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver. - Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder. Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger. FORSIGTIG Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden. Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder. Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket. Varmeelementet og driver-ic en til termoprinthovedet beskadiges nemt. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, o.l. Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement. Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-ic ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC en. Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na+, K+, C1-] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed. Lad ikke printeren køre, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside. 12

16 3-4. Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til pc'en U-model Slut USB-kablet til en USB-port på pc en PU-model FORSIGTIG Kontroller, at der er slukket for pc'en, før du tilslutter det PoweredUSB-kabel (Y-kabel) eller det PoweredUSB-kabel (lige type). Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af det PoweredUSB-kabel (Y-kabel) eller det PoweredUSB-kabel (lige type) Slut interfacekablet til USB-porten på pc'en. 13

17 3-5. Installering af printersoftwaren Dette er fremgangsmåden ved installering af printerdriver og programmet fra den medfølgende CD-ROM. Fremgangsmåden gælder for nedenstående Windows operativsystemer. Vejledning i Linux og Macintosh OS X findes i softwaremanualen, der findes i mapperne Linux og Mac på CD-ROM en. Windows XP (SP2) Windows Vista Windows 7 (1) TÆND for din PC for at starte Windows. (2) Isæt den medfølgende CD-ROM (Drivers and Utilities) i CD-ROM-drevet. (3) Følg den vejledning, der vises på skærmen. (4) Dialogboksen i illustrationen viser, at proceduren er gennemført. Klik på OK. Dialogboksen, der vises på skærmen, afhænger af systemet. Dermed er installationen af printer-softwaren afsluttet. Der vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte maskinen. Genstart Windows. 14

18 3-6. Tilslutning af netledningen U-model Bemærk: Før du tilslutter/udtager netledningen, skal du sikre, at strømmen til printeren og alle enheder, der er koblet til printeren, er slukket. Sørg også for, at netledningens stik er taget ud af stikkontakten. (1) Se etiketten på printerens bund eller bagside for at sikre, at spændingen passer til stikkontaktens. Sørg også for, at netledningens stik passer til stikkontakten. (2) Hvis netledningen ikke er fast monteret på printeren, skal du sætte den rigtige ende i netindgangen på printerens bagside. (3) Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt. FORSIGTIG Kontakt omgående forhandleren, hvis den spænding, der vises på etiketten på printerens bund ikke svarer til spændingen for dit område. 15

19 PU-model Bemærk: Før du tilslutter/udtager AC-adapteren, skal du sikre, at strømmen til printeren og alle enheder, der er koblet til printeren, er slukket. Sørg også for, at netledningens stik er taget ud af stikkontakten. (1) Slut AC-adapteren til netledningen. Bemærk: Brug kun standard-ac-adapteren og netledningen. (2) Slut AC-adapteren til stikket på printeren. (3) Sæt netledningens stik i en stikkontakt. Stikkontakt FORSIGTIG Tag fat i ledningens stik, og træk det ud, når du fjerner ledningen. Hvis du udløser låsen, er det nemmere at trække stikket ud. Stikket kan blive beskadiget, hvis der trækkes for hårdt i ledningen. 16

20 3-7. Tænde printeren Kontroller, at netledningen er tilsluttet som beskrevet i afsnit 3-6. (1) TÆND tænd/sluk-knappen på printerens forside. POWER-lampen på betjeningspanelet lyser. Tænd/slukknap FORSIGTIG Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. Når der er sat en dækplade over kontakten over tænd/sluk-knappen, kan det skjule ON/OFF mærket på tænd/sluk-knappen. Hvis det sker, kan du fjerne netledningen fra stikkontakten for at SLUKKE printeren. 17

21 Følgende tilbehør skal ikke altid monteres. Monter dem, hvis det er nødvendigt. Holdeplade Gummifødder Dækplade over kontakt 4. Montering af tilbehøret 4-1. Montering af holdepladen (1) Monter holdepladen på printeren. Fastspænd derefter de to medfølgende skruer, så den holdes på plads. (2) Placer printeren over skruerne mm. på væggen og lad den glide ned for at sætte den på plads. (3) Tryk på håndtaget til åbning af låget og åbn printerlåget. (4) Isæt papirrullen som vist. 18

22 4-2. Påsætning af gummifødderne (1) Monter de fire gummifødder på positionerne som vist i figuren. Kontroller, at eventuelt snavs er tørret helt af, før du sætter gummifødderne på. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (3) Isæt papirrullen som vist. 19

23 4-3. Montering af dækplade over kontakt Det er ikke nødvendigt at montere dækpladen over kontakten. Sæt den kun på, hvis det nødvendigt for dig. Hvis du monterer dækpladen over kontakten, opnår du følgende. Du forhindrer, at tænd/sluk-knappen betjenes ved en fejl. Du sikrer, at andre ikke så let betjener tænd/sluk-knappen. Monter dækpladen over kontakten som vist i nedenstående illustration. Tænd/sluk-knappen kan TÆNDES ( ) og SLUKKES (O) ved at stikke et smalt instrument (kuglepen e.l.) i hullerne i dækpladen over kontakten. FORSIGTIG Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. 20

24 5. Specifikationer for den termiske papirrulle Hvis forbrugsstofferne skal suppleres op, skal du bruge dem, der er angivet nedenfor Specifikationer for papirrullen Termopapir Tykkelse: 65~85 µm (undtagen Mitsubishi HiTec F5041) Bredde: 79,5±0,5 mm (57,5±0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullens yderdiameter: ø83 mm eller mindre Oprullebredde: 80-1 mm eller (58-1 mm når papirrulleholderen anvendes) Kernens yder-/inderdiameter Kerne, ydre Kerne, indre ø18±1 mm ø12±1 mm Trykflade: Håndtering af strimmelende: 5-2. Anbefalet papir Rullens yderkant Undlad at lime eller klæbe for at fastgøre papiret eller kernen. Fold ikke strimmelenden. Bemærk: 1) Udskrivningstætheden kan variere afhængig af papirrulletype, driftsmiljø og tilstand for strømforbrug. 2) En læser eller en scanner er muligvis ikke i stand til at scanne en udskrevet stregkode eller udskrevne tegn afhængig af udskrivningstætheden. Kontroller på forhånd, at din læser eller scanner kan scanne korrekt U-model Producent Mitsubishi Paper Mills Limited Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP) Produktnavn P220AG HP220AB-1 P220AGB PB670 PB770 F5041 PD150R PD160R PD750R PD700R TF50KS-E2C P320RB P320BB Kvalitetsegenskaber/brug normal papirtype papir med høj billedstabilitet normal papirtype, kort, billet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype normal papirtype papir med høj billedstabilitet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort 21 Papirtykkelse (µm) 65 (tykkelse) 75 (tykkelse) 80 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 60 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65/75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse)

25 PU-model Producent Mitsubishi Paper Mills Limited Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP) Produktnavn P220AG HP220AB-1 P220AGB PB670 PB770 F5041 PD150R PD160R PD750R PD700R TF50KS-E2C P320RB P320BB Kvalitetsegenskaber/brug normal papirtype papir med høj billedstabilitet normal papirtype, kort, billet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype normal papirtype papir med høj billedstabilitet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort Papirtykkelse (µm) 65 (tykkelse) 75 (tykkelse) 80 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 60 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65/75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse) Tilstand for strømforbrug Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Bemærk: Gå til følgende internetadresse og få oplysninger om det anbefalede papir. 22

26 6. Betjeningspanelet og andre funktioner 6-1. Betjeningspanel POWER (strøm) lampe (grøn LED) Lyser, når printeren er TÆNDT. ERROR (fejl) lampe (rød LED) Viser forskellige fejl i kombination med POWER lampen. FEED knap ERROR lampe (rød LED) POWER lampe (grøn LED) FEED (fremføring) knap Tryk på FEED knappen for at føre papirrullen frem Fejl 1) Fejl, der afhjælpes automatisk Fejlbeskrivelse Registrering af høj tempera-tur på printhovedet. Registrering af høj tempera-tur på bord. Fejl pga. åben låg. POWER lampe Blinker med 0,5-sekunders intervaller. Blinker med 2 sekunders intervaller. Tændt ERROR lampe Slukket Slukket Tændt Betingelser for afhjælpning Afhjælpes automatisk, når printhovedet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når bordet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. 23

27 2) Fejl, der ikke kan afhjælpes Fejlbeskrivelse Termistorfejl, printhoved Termistorfejl, bord VM spændingsfejl VCC spændingsfejl EEPROM fejl USB fejl CPU fejl RAM fejl POWER lampe Blinker med 0,5 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Slukket Blinker med 1 sek. intervaller Blinker med 0,25 sek. intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Slukket Slukket ERROR lampe Blinker med 0,5-sekunders intervaller Blinker med 2 sek. intervaller Blinker med 1 sek. intervaller Blinker med 1 sek. intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Slukket Tændt Bet. for afhjælpning Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Bemærk: 1) Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes, opstår, skal du straks SLUKKE for printeren. 2) Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes, opstår, skal du kontakte forhandleren og få printeren repareret. 3) Papirskærefejl Fejlbeskrivelse Papirskærefejl POWER lampe Slukket ERROR lampe Blinker med 0,125 sekunders intervaller Betingelse for afhjælpning Afhjælpes ved at SLUKKE og eliminere fejlårsagen, f.eks. papirstop, returnere skæret til hvileposition og TÆNDE (se afsnit 7-3). Bemærk: Hvis skæret ikke vender tilbage til hvileposition eller ikke udfører startbevægelsen, giver det en fejl, der ikke kan afhjælpes. 4) Papirdetektionsfejl Fejlbeskrivelse POWER lampe Intet papir fejl Tændt ERROR lampe Blinker med 0,5 sek. intervaller Betingelse for afhjælpning Afhjælpes automatisk ved at isætte en ny papirrulle og derefter lukke printlåget. 24

28 6-3. Udskrivningstest Test af udskrivning TÆND mens FEED (fremføring)-knappen trykkes ned. Der udføres en testudskrivning. Versionsnummer og printerindstillingerne udskrives. Når printeren er begyndt at udskrive, slipper du FEED (fremføring) -knappen. Når printtesten er fuldført, starter printeren i normal tilstand. 25

29 7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop 7-1. Forebyggelse af papirstop Papiret må ikke røres under udskubning og før det er skåret. Hvis papiret trækkes eller trykkes, kan det medføre papirstop, forkert papirafskæring eller fremføring Afhjælpning af papirstop Papirstop afhjælpes som beskrevet i det følgende. (1) Indstil tænd/sluk-knappen på slukket for at afbryde strømmen til printeren. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget Hvis printerlåget ikke kan åbnes på modeller med automatisk skærer, betyder det, at den automatiske skærer ikke er i hvileposition. Hvis det er tilfældet, føres den automatiske skærer til hvilepositionen ved at følge vejledningen i afsnit 7-3. Åbn derefter printerlåget, når papirstoppet er afhjulpet. (3) Fjern papirstoppet. FORSIGTIG Pas på ikke at beskadige printeren ved fjernelse af papirstoppet. Det er særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. (4) Sæt papirstrimlen lige, og luk forsigtigt printerlåget. Bemærk 1: Sørg for, at papiret er placeret lige. Hvis printerlåget er lukket med skæv strimmelføring, vil det forårsage et papirstop. Bemærk 2: Lås printerlåget ved at trykke ned på siderne. Prøv ikke at lukke det ved at trykke ned på midten. Låget lukkes måske ikke korrekt (5) Indstil tænd/sluk-knappen på tændt for at tænde for printeren. Kontroller, at ERROR- LEDen ikke lyser. Bemærk: Mens ERROR-LEDen lyser, accepterer printeren ingen kommandoer som f.eks. udskrivningskommandoen, så sørg for, at printerlåget er låst korrekt. 26

30 7-3. Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer) Hvis den automatiske skærer låser eller ikke skærer papiret, følges nedenstående trin. ADVARSEL Da det kan være farligt at arbejde med skæret, skal det først kontrolleres, at printeren er slukket. (1) Indstil tænd/sluk-knappen på SLUKKET for at slukke printeren. (2) Tag frontlåget af for at komme ind til den automatiske skærer. (3) Fjern eventuelt papirstop. Bemærk: Pas på ikke at beskadige printeren under eventuel afhjælpning af papirstop. Deter særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. Frontlåg Automatisk skærer 27

31 (4) Hvis skæreren er låst, indsættes en Philips skruetrækker i Philips skruehullet på siden af skæret og drejes i pilens retning som vist til højre for at bringe skæret til normal position. (5) Åbn printerlåget, afhjælp et eventuelt papirstop og sæt papirrullen på plads igen. (6) Sæt frontlåget på plads og stil derefter tænd/sluk-knappen på ON. 28

32 8. Periodisk rengøring De udskrevne tegn kan blive delvist uklare som følge af ansamlinger af papirstøv og snavs. Sådanne problemer undgås ved regelmæssigt at fjerne det papirstøv, der samler sig i papirholderen og papirfremføringsdelen samt på termoprinthovedets flade. En sådan rengøring anbefales en gang hvert halve år eller for hver million linjer Rengøring af termoprinthovedet Sort støv, der samler sig på termoprinthovedets flade, fjernes ved at tørre det med isopropylalkohol. Bemærk: Termoprinthovedet kan beskadiges let, så det skal rengøres forsigtigt med en blød klud. Vær omhyggelig med ikke at skrabe det under rengøring Rengøring af papirholderen Brug en blød klud til at fjerne støv fra papirholderen og papirfremføringsdelen. 29

33 9. Kredsløb til ekstern enhed Stikkene til eksternt udstyr kan kun sluttes til eksterne enheder som kasseapparater mm. Må ikke sluttes til en telefon. Anvend kabler, der opfylder følgende specifikationer. Stik til eksternt drev Ben-nr. Signal- I/O Funktion navn retning 1 FG Chassis jord 2 DRD1 Drevsignal 1 UD 3 +24V Drevstrøm UD 4 +24V Drevstrøm UD 5 DRD2 Drevsignal 2 UD 6 DRSNS Sensorsignal IND Drevkreds Det anbefalede kreds er vist nedenfor. Modular -stik Modular-stik: MOLEX , AMP eller BURNDY B-66-4 Afskærmning Ledning P bøsning til modular-stik 6-P Modular jack connector F.G. Med afskærmning Ekstern enhed 1 R3 4,7 kω 1/4W Ekstern enhed 2 Tvangskontakt B Reference 2SD 1866 kredskonfiguration C Printerside Brugerside Chassis jord Drevudgang: Drive Output: 24V, 24V, maks. Max. 1,0A1.0A TR1, TR1, TR2: TR2: Transistor Transistor 2SD1866 2SD1866 eller or tilsvarende equivalent R1=10 R1=10 kω kω R2=33 R2=33 kω kω R3 R4 R3= 3.5kΩ R4= 300Ω E 30

34 Bemærk: 1. Ben 1 skal være afskærmet med ledningskontakt til den eksterne enheds chassis-jord. 2. Det er ikke muligt at køre to drev samtidigt. 3. Driften af det eksterne drev skal opfylde følgende: TÆNDT tid / (TÆNDT tid + SLUKKET tid) 0,2 4. Minimumsmodstand for spole L1 og L2 er 24Ω. 5. Absolut normeret maksimum for diode D1 og D2 (Ta = 25 C) er: Middel ensrettet strøm Io = 1A 6. Absolut normeret maksimum for transistor TR1 og TR2 (Ta = 25 C) er: Kollektorstrøm Ic = 2A 31

35 10-1. Generelle specifikationer 10. Specifikationer (1) Udskrivningsmetode Direkte termoprint på linje (2) Udskrivningshastighed Maks.1000 dots/sek. (125 mm/sek.) (3) Dotdensitet 203 dpi: 8 dots/mm (0,125 mm/dot) (4) Udskriftsbredde Maks. 72 mm (5) Papirrulle Oplysninger om det anbefalede strimmelpapir findes i kapitel 5. Papirbredde:79,5±0,5 mm (57,5±0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullediameter: ø83 mm eller mindre (6) Samlet mål 142 (b) 204 (d) 132 (h) mm (7) Vægt Model med automatisk skærer: 1,72 kg (uden papirrulle) Model med afrivningskant: 1,56 kg (uden papirrulle) (8) Støj, ca. U-model 49 db (model med automatisk skærer) 48 db (model med afrivningskant) PU-model 50 db (model med automatisk skærer) 50 db (model med afrivningskant) Bemærk: Ovenstående støjmålinger er registreret i overensstemmelse med de af denne virksomhed fastlagte forhold. Støjmålingerne kan variere afhængig af den anvendte papirtype, udskrivningstype, driftsmiljø og tilstand for strømforbrug. 142 mm 132 mm 204 mm 32

36 10-2. Specifikationer for automatisk skærer (1) Skærehastighed Maks. 20 snit pr. minut (2) Papirtykkelse 65~85 µm Porte (1) Specifikationer USB 2.0 fuld hastighed Printerklasse- og leverandørklassekompatible (2) Stik U-model Type B PU-model Type B og strømførende USB-stik Type B-stik: DUSB-BRA42-T11(D2)-FA (producent: DDK) Ben-nr. Signalnavn Funktion 1 VBUS USB Strøm-ben (+5V DC) 2 D - Seriel dato 3 D + Seriel dato + 4 GND Signal jord PoweredUSB-stik: LF (producent: FCI) Ben-nr. Signalnavn Funktion 1 F-GND Chassis stel 2 +24V +24V DC 3 GND Signal jord 4 D + Seriel dato + 5 D - Seriel dato 6 VBUS USB Strøm-ben (+5V DC) 7 +24V +24V DC 8 F-GND Chassis stel El-specifikationer U-model (1) Indgangsspænding 100 til 240 V AC, 50/60 Hz (2) Strømforbrug Drift: Ca. 40 W (ved ASCII-udskrivning) Standby: Ca. 3 W 33

37 PU-model (AC-adapter) (1) Indgang: 100 til 240V AC, 50/60 Hz (2) Udgang: DC 24V ± 5% (3) Strømforbrug (DC 24 V ved stuetemperatur): Tilstand for lavt strømforbrug: Standby: Ca. 0,1A Gennemsnit: Ca. 1,0A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 5,0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Standardtilstand: Standby: Ca. 0.1A Gennemsnit: Ca. 1.4A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 10.0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Se kapitel 11 for at få nærmere oplysning om DIP switch-indstillingerne, hvis du vil skifte mellem standardtilstand og tilstand for lavt strømforbrug. Bemærk: Der er risiko for en høj indgangsstrøm, når der tændes for printeren igen, efter at den har været slukket. Vent derfor mindst 5 sekunder, før du tænder for printeren igen. Ben-nr. Funktion Drevstrøm (24V) 2 2 Signal GND 3 N.C. Kappe Chassis stel <Set fra stikkets overflade> (4) Netstik Bemærk: Hvis du bruger en anden strømforsyning end AC-adapteren (serie PS60A-24A), som er ekstraudstyr, skal du sikre, at følgende forholdsregler træffes. Brug en strømforsyning på DC 24 V ± 5% og mere end 2,0 A (5,0 A belastning 10 sek. min.) med SELV-udgange og LPS- eller klasse 2-udgang godkendt i henhold til IEC Vær forsigtig ved opstilling af printeren i et område med støj. Træf relevante forholdsregler til beskyttelse mod elektrostatisk AC-linjestøj etc. 34

38 PU-model (PoweredUSB-kabel) Når det PoweredUSB-kabel bruges, skal printeren forsynes med DC 24 V fra systemet. Brug en strømforsyning til printeren, der opfylder følgende krav. Strømkrav (1) Udgang: DC 24V ± 5% (2) Strømforbrug (DC 24 V ved stuetemperatur): Tilstand for lavt strømforbrug: Standby: Ca. 0,1A Gennemsnit: Ca. 1,0A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 5,0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Standardtilstand: Standby: Ca. 0.1A Gennemsnit: Ca. 1.4A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 10.0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Se kapitel 11 for at få nærmere oplysning om DIP switch-indstillingerne, hvis du vil skifte mellem standardtilstand og tilstand for lavt strømforbrug. Bemærk: Der er risiko for en høj indgangsstrøm, når der tændes for printeren igen, efter at den har været slukket. Vent derfor mindst 5 sekunder, før du tænder for printeren igen. 35

39 Relativ luftfugtighed Miljøkrav (1) Driftstemperatur 5 C til 45 C Luftfugtighed 10% til 90% RH (uden kondensering) (%RL) 34 C/90% RL 40 C/65% RL 45 C/50% RL Driftsmiljø Temperatur ( C) Driftstemperatur og luftfugtighedsområde (2) Transport/opbevarings- (undtagen for papir) temperatur -20 C til 60 C Luftfugtighed 10% til 90% RH (uden kondensering) 36

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere