Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dr.Gemini /med strømforsyning DG3"

Transkript

1 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm fra 230 V kabler. Skærm tilsluttes klemme 9, 11 eller 22 GND. Ledningslængder inde i kasse skal begrænses til absolut minimum, især de uskærmede. Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Tilslutning af Klemmerne er beskrevet i nummer-rækkefølge 230 V AC Jord til klemme 1, 0 (NUL) til klemme 2 og Fase til klemme 3 Alarm (Benyttes normalt ikke, da alarm-detektering sker via RS485) Test Akkumulator 12 VDC forsyning af servomotor m.m. Rum-temperaturføler, venstre (tør) Våd temperaturføler, venstre %RH Rum-temperaturføler, højre (tør) Våd temperaturføler, højre %RH Klemmerne 4, 5 og 6 er potentialefri. 4 og 5 er åben ved alarm og 5 og 6 er sluttet. Grøn lampe "Alarm OK" lyser, når der ikke er alarm. Klemmen 7 benyttes ikke Der tilsluttes 12 V akkumulator til klemme 8 (plus) og 9 (minus). Der kan leveres 12 VDC/3A på klemme 10 (plus) og 11 (minus). Plus til klemme 12 og minus til klemme 13. Hvid leder er + Plus til klemme 14 og minus til klemme 15. Hvid leder er + Plus til klemme 16 og minus til klemme 17. Hvid leder er + Plus til klemme 18 og minus til klemme 19. Hvid leder er + Udetemperaturføler Plus til klemme 20 og minus til klemme 21. Hvid leder er + Udetemp kan også kommunikeres via RS station sættes da op med udeføler, og ved at sætte dennes dipswitch 1 =ON, kommunikeres udetemperaturen til de andre styringer. Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

2 Lokal-netværk RS PC-opkobling 2. Modem Netværks-slaver og servomotorer tilsluttes klemme 23 (A) og 24 (B). Skærm tilsluttes klemme 22 (GND). Tilslutningen skal foregå parallelt - A til A og B til B. Enhederne (slaver og servomotorer) styres som beskeder via netværket, og det er vigtigt at disse er sat op til at reagere på rigtige beskeder. Dette angives på enhedernes dipswitch, se vejledning for disse. Klemme 26 (A) og 27 (B) kan tilsluttes RS485 netværk for kommunikation med op til 32 enheder. Skærm tilsluttes klemme 25 (GND). Tilslutningen skal foregå parallelt - A til A og B til B. 3. Netværk for alarmanlæg - Dr.Bell talecomputer 4. Fælles udetemperatur - opdateres fra een enhed med udeføler og dipsw.1 i ON Sikringer Der er 2 sikringshuse med bajonetfatning. F1 skal indeholde en finsikring på 1 AT til selve styringen, og F2 skal indeholde en finsikring på 3.15 AT til 12 VDC forsyning. 2 Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

3 3.1 Tilpasning af dipswitch-kontakter En blok med 8 små vippekontakter - dipswitch - findes under den blanke skrue på frontpanelet. Skrues ud med en mønt. Fabriksindstilling er alle dipswitch i OFF Nr. OFF (=OPEN) ON (kontakten vippet ind foroven) 1 Fabriksindstilling. Sender udetemperatur til styringer uden udeføler via RS485 nettet. Kun 1 styring må have dipswitch 1 i ON. 2 Fabriksindstilling. Skifter til andet sæt af særlige system-registre vedrørende knapindstilling 3 Fabriksindstilling. 4 Fabriksindstilling. Ingen tastelås. Lås af piletaster efter 10 min. uden betjening. 5 Fabriksindstilling. Beeb ved alarm Beeb ved alarm er slået fra. 6 Fabriksindstilling. 1 varmekilde. On/off eller 0-10 V analog. 7 Fabriksindstilling. 1 varmekilde. On/off eller 0-10 V analog. Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF). Gælder kun venstre rum Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF). Gælder kun højre rum 8 Fabriksindstilling. I opstarts-øjeblikket slettes hukommelsen, og der gen-indføres fabriksindstilling. Dette tager nogle sekunder, hvor displayet er slukket. Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

4 3.2 Skanning af lokalenheder Lokalenheder er netværks-slaver, Netværksterminal NT2 og servomotorer, der styres via kommunikation. Skanning skal altid foretages ved 1. Opstart 2. Ændring af antal netværksslaver eller servomotorer 3. Ændring af den funktion (I, A,eller U) som der skal køres efter. Efter at alle lokalenheder - netværksslaver og servomotorer fra begge rum er tilsluttet og korrekt opsat på deres DIP switche -, foretages skanning: 9 + ALARM, derefter 4 tryk på START STOP Display viser SCAn Skanning: tryk på begge piletaster på én gang. Efter skanning vises det totale antal lokalenheder. Kontrollér, at det er korrekt, ellers ret fejlen og skan igen. 3.3 Check af lokalenhederne 7 + I START STOP 1 START STOP 2 START STOP Status for enhed 1. (1. servomotor, der kører efter I): 2 0 Status for enhed 2. (2. servomotor, der kører efter I): 3 0 Status for enhed 3. (3. servomotor, der kører efter I): 4 0 Status for enhed 4. (4. servomotor, der kører efter I): 7 + A Tilsvarende ovenstående for A 7 + U Tilsvarende ovenstående for U Ud over status kan man for den enkelte enhed også kontrollere Volt (netværks-slaver), Amp (servomotorer), DIP switch indtilling, Type og Version. Benyt PILETASTERNE. En tekst vises kortvarigt før der skiftes til visning af værdien: 7 + I PIL OP 1 PIL OP 2 3 PIL OP PIL OP A PIL OP 1 PIL OP 2 3 PIL OP PIL OP 4 StAt Status (som også angivet i foregående skema) Curr Servomotorens strømforbrug DIP DIP switch ens indstilling TYPE Hardware type Ver Versionsnummer StAt Status (som også angivet i foregående skema) Uolt Spænding til ventilator, målt på netværksslave) DIP DIP switch ens indstilling TYPE Hardware type Ver Versionsnummer 7 + U Som 7 + I 4 Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

5 3.4 Opsætning af 0-10 V udgang, normalt benyttet til varme 0-10 V DC styrespænding til evt. motorshunt findes på netværksslaven, klemme 11 og 12. Opsætning foretages på Dr.Gemini. Denne 0-10 V udgang kan opsættes til at køre efter VARME, I, A eller U. Fabriksindstilling er kørsel efter VARME. 9 + ALARM, derefter 5 tryk på START STOP Benyt piletasterne til at vælge funktion for 0-10 V udgang: 0-. H H for varme (Heat) 0-. I I for indsugningsventil 0-. A A for ventilator 0-. U U for udsugning 3.5 Opsætning af AUX-relæ og varme-relæ AUX-relæ og varme-relæ findes på netværksslaven, henholdsvis klemme 7/8 og 9/10 Opsætning foretages på Dr.Gemini. Fabriksindstilling er: AUX-relæ kører Timerfunktion (overbrusning m.m.) varme-relæ kører varmefunktion. 9 + ALARM, derefter 6 tryk på START STOP Benyt piletasterne til at vælge funktion for varmerelæ: HE. H Varme (Heat) (ved sekventiel %) HE. b (%) fugt-og ventilationsbehov HE. b Befugtning 9 + ALARM, derefter 7 tryk på START STOP Benyt piletasterne til at vælge funktion for AUX-relæ: AU. t Timerfunktion (overbrusning m.m.) AU. b (%) fugt-og ventilations procent AU.H2 Grundvarme (ved sekventiel 0-50%) AU. b Befugtning Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

6 4.1 Justering af følere Eksempel: 9 + TEMP betyder første knap indstillet på 9 og anden knap på TEMP VIGTIGT. Temperaturfølerne er kalibreret fra fabrik, og forsynet med kalibreringsværdi, som indtastes: Knapindstilling Justering af temperaturføler Justering af våd temperaturføler %RH måling 9 + TEMP 9 + %RH Kontrollér, at psykrosensorens 2 følere viser det samme, inden den våde væge påsættes. Temperaturen ses ved knapindstilling 8 + %RH Automatisk kalibrering: Sørg for at begge følere er tørre og aklimatiserede. Tryk da på begge piletaster på én gang. Justering af udetemperaturføler 9 + UDETEMP 4.2 Psykrosensor gain-justering Denne værdi skal normalt ikke ændres. Psykrosensoren bør placeres i stabile omgivelser. En vis lufthastighed er OK, men den skal være konstant, uanset ventilationsanlæggets ydelse. Sæt dipswitch 2 i ON: Knapindstilling AKTUEL + TEMP Psykrosensor-temperatur-differens-kvotient Lufthastighed omkring vådføler: m/s m/s 6 Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

7 4.3 Justering af 0-10 V udgang Afhængig af anvendelsesformålet kan der være behov for at justere arbejdsområdet for 0-10 V udgangen. Bemærk, at der ingen behov er for at justere servomotorer, der kører efter kommunikation. Knapindstilling Justering af Fabriksindtilling 8/9 + VARME Min/max arbejdsområde for varme 8/9 + I Min/max arbejdsområde for I (ventiler) 8/9 + U Min/max arbejdsområde for U (udsugning) ( V) ( V) ( V) 4.4 Justering af spænding til ventilator 8/9 + A Min/max arbejdsområde for A (ventilator) Svarer til 80 V og netspænding- ca.5 V)! Minimum bør ikke justeres længere ned end ventilatorens vinger netop ikke kan skimtes. 4.5 Varmekildens minimum køretid Fabriksindstilling passer til el-varmeblæser, magnetventil. Til olie-/gasbrænder skal værdien forhøjes. 4 + VARME Min. køretid for ON/OFF varme, 3000 = 30 sek Sættes til 9999 ved olie-/gasbrænder 4.6 Stalde uden varmetilførsel I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra ved at indstille på AKTUEL + VARME og dernæst trykke på START STOP i 2 sek. Displayet viser da en streg. Aktivering igen sker ved at trykke på START STOP igen. 4.7 Stalde uden fugtmåling I stalde uden fugtmåling skal fugt-reguleringen slås fra. Indstil på AKTUEL + % RH og dernæst tryk på START STOP i 2 sek. Displayet viser da en streg. Aktivering igen sker ved at trykke på START STOP igen. Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

8 4.8 Stalde uden udetemperatur-kompensering Hvor man ikke benytter udetemperatur-målingen (ikke at forveksle med, hvor man lader den opdatere fra en anden enhed) skal den slås fra. Indstil på AKTUEL + UDE TEMP og dernæst tryk på START STOP i 2 sek. Displayet viser da en streg. Aktivering igen sker ved at trykke på START STOP igen. 4.9 Stop af ventilator Knapindstilling 1 + A -display viser "A". Værdi = 0: Fabriksindstilling = 1: ventilator stop i minimum. stopper ikke 4.10 Befugtning Knapindstilling 7 + VARME skal sættes til ON for at få befugtningsfunktion. 9 + VENT viser da negative værdier, når der er behov for befugtning. Befugtning stoppes, når der trykkes START STOP ved knapindstilling AKTUEL + VENT 8 Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

9 5.1 Reguleringsparametre - hvad er PID? I korthed kan man sige, at P I Xp-båndet sørger for, at varme og ventilation reagerer på hurtigt opståede temperatur-afvigelser. Integration sørger for at holde et rigtigt niveau i forhold til døgnvariationer, årstid, dyrenes størrelse m.m. Integrationen består af 1. Integrations-grad, der siger hvor meget 2. Integrations-tid, som siger hvor tit, der skal integreres. D Differential-funktionen er kun aktiv ved temperatur-ændringer og mindsker ydre påvirkningers effekt. Modvirker udsving. Parameteren for differential-funktionen er et udtryk for den maksimale ændring pr. integrationstid, der skal udløse maksimal effekt af differentialfunktionen. Der er separat PID-regulator for temperatur- og fugt-reguleringen. Temperatur-reguleringen har desuden separat Xp-bånd for varme og ventilation. Der henvises til oversigts-skemaet vedrørende knapindstillingerne for de enkelte parametre. Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

10 5.2 Netværk med PC'er og tale-computer Indstil stationsnummer: knapindstilling 9 + ALARM, derefter ét tryk på START STOP PC'eren eller tale-computer spørger på et stationsnummer og et register. Den, der har nummeret, svarer. Der må ikke være 2 med samme nummer. Kontrollér klokken, dato og årstal Ved hjælp af Dr.Bell Talecomputer kan man med en telefon forespørge på alle værdier samt ændre parametre /slå alarm fra og til m.m. Forespørgsel Tast ALARM ÅRSAG staldnummer * # ALARM til/fra staldnummer * 0 # Register-forespørgsler, se eksempler i næste skema staldnummer * registernummer # Værdi Registernummer TEMPERATUR 1 RELATIV % FUGT 2 VENTILATION 3 VARME 4 ØNSKE-TEMP NU 5 ØNSKE-TEMP FREMTID 6 ANTAL DAGE 7 REL.MIN TEMP ALARM 10 REL.MAX TEMP ALARM 11 ABS.MIN TEMP ALARM 12 ABS.MAX TEMP ALARM 13 ØNSKE FUGT NU 27 ØNSKE FUGT FREMTID 28 KLOKKEN 29 DATO 30 FORSYNINGSSPÆNDING 45 UDETEMPERATUR 51 VERSION NUMMER Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

11 6.1 Alarm-funktion Knapindstilling AKTUEL + ALARM viser alarmkode Alarmovervågning startes og stoppes ved at trykke på START STOP Lampen ALARM lyser ved aktiv overvågning og blinker ved alarm. Alarmrelæet går i hvilestilling (strømløs spole) ved alarm. Test af alarm: Knapindstilling AKTUEL + ALARM Tryk på begge piletaster. 6.2 Beeb i styringen ved alarm Styringen beeb'er hvert 10 sek ved alarm. Dette kan slås fra ved at sætte dipswitch 5 i ON 6.3 Oversigt, diverse (dipswitch 2 i ON) Tekniker, fejlfinding Sæt Dipswitch 2 i ON. Viser Knapindsilling: AKTUEL + TEMP Psykrosensor gain-justering 1 + TEMP Tæller vedr.styring af ON/OFF varme TEMP Tæller vedr.styring af ON/OFF varme TEMP Tæller vedr.styring af ON/OFF befugtning 6.4 Forsyningsspænding Forsynings-spændingen (normalt V) kan aflæses på knapindstilling 9 + ALARM Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

12 TILSLUTNINGSPRINT 12 Gemini-122-DG3-Installation - Klima Design A/S

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere