Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering."

Transkript

1 Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. 1 Pak printeren ud og kontroller alle de medfølgende dele a Frontklappens udløserknap b Kontrolpanel c Outputbakke Støtteplade 1 (Støtteplade 1) d Frontklap e Papirbakke f Hovedkontakt g Outputbakke Støtteplade 2 (Støtteplade 2) h Outputbakke i Universalbakke (MP-bakke) Cd-rom (med brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen) Hurtig installationsvejledning Tromle og tonerpatron Strømkabel Brugere i Danmark: Netstikket, der leveres med maskinen, er et jordet stik med tre ben. Sørg for, at det jordede stik med tre ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. Brugere i Sverige, Norge og Finland: Netstikket, der leveres med maskinen, er et stik med to ben, hvor jordingen er lagt ind i enhedens side. Sørg for, at det jordede stik med to ben passer til stikkontakten. Maskinen skal være forbundet til jord. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de elektriske standardinstallationer. Udstyr, der ikke er jordet, kan forårsage elektrisk stød eller give anledning til høj elektrisk støjemission. DAN Version 2 1

2 ADVARSEL Der anvendes plastikposer til indpakning af maskinen. For at undgå faren for kvælning bør disse poser holdes uden for børns rækkevidde. Gem al emballage og printerens kasse, hvis du får brug for at sende printeren. Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb et passende interface-kabel for det pågældende interface, du ønsker at bruge (USB, parallel eller netværk). USB-kabel Sørg for at bruge et USB 2.0-interfacekabel (type A/B) med en længde på maks. 2.0 meter. Når du anvender et USB-kabel, skal du tilslutte det computerens USB-port, og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Parallel-kabel BRUG IKKE et parallelt interfacekabel, der er længere end 2.0 meter. Brug et afskærmet interfacekabel, der er IEEE kompatibelt. Netværkskabel (for HL-5350DN) Brug et straight-through parsnoet kabel i kategori 5 (eller større) til 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk. Sørg for, at der er en minimumsafstand rundt om printeren som vist på illustrationen. 100mm (4 in.) 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 130mm (5.12 in.) Symboler i denne brugsanvisning ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå eventuel personskade. Meddelelser om forsigtighed angiver fremgangsmåder, du skal følge for at undgå små skader. Meddelelser om forsigtighed angiver fremgangsmåder, du skal følge for at undgå eventuel beskadigelse af printeren eller andre genstande. Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød. Ikoner om varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme maskindele. Brugsanvisning Netværksbrugsanvisning Der er små noter, der fortæller, hvordan du bør reagere i eventuelle situationer, eller giver råd om, hvordan den aktuelle handling virker med andre funktioner. Angiver reference til brugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen på den medfølgende cd-rom. 2

3 2 Montering af tromlen og tonerpatronen e Sæt tromlen og tonerpatronen i printeren, indtil den klikker. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. f Luk printerens frontklap. a b Fjern indpakningstapen fra printerens ydre. Tryk på frontklappens udløserknap, og åbn derefter frontklappen a. 1 c Pak tromlen og tonerpatronen ud. d Ryst den forsigtigt fra side til side flere gange for at fordele toneren jævnt. 3

4 a 3 Læg papir i papirbakken Træk papirbakken helt ud af printeren. c Luft papirstakken grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. d Læg papir i bakken, og kontroller, at det er under maksimummærket a. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. b Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen i bakken, mens du trykker på papirstyrets blå udløserhåndtag a. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne. 1 1 e VIGTIGT! Kontroller, at papirstyret berører papirets sider, så det vil blive indført korrekt. Sæt papirbakken korrekt tilbage i printeren. Sørg for, at den er sat helt ind i printeren. For papir i Legal- eller Folio-format skal du trykke på udløserhåndtaget a i bunden af papirbakken og dernæst trække den bagerste del af papirbakken ud. (I visse regioner er papir i Legal- eller Folio-format ikke tilgængeligt.) 1 4

5 4 Udskriv en testside d Når printeren er færdig med at varme op, vil LED-dioden for Status stoppe med at blinke og lyser grønt. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. a Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt. Slut strømkablet til printeren. e Tryk på Go. Printeren udskriver en testside. Kontroller, at testsiden udskrives korrekt. b Tænd for printeren. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har sendt det første udskriftsjob fra computeren. c Fold støtteflappen 1 ud. Gå videre til Gå til næste side for at installere printerdriveren. 5

6 6

7 5 Vælg tilslutningstype USB-interfacekabel Windows, gå til side 8 Macintosh, gå til side 11 USB Windows Macintosh Parallel-interfacekabel Windows, gå til side 13 For kabelbaseret netværk Windows, gå til side 15 Macintosh, gå til side 20 Parallell Kabelført netværk Windows Windows Macintosh 7

8 USB Windows For brugere af USB-interfacekabel 6 Installér printerdriveren og forbind printeren til din computer d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. VIGTIGT! Tilslut IKKE USB-interfacekablet endnu. Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din computer, skal du klikke på Annuller. e Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. a b Sluk for printeren ved hjælp af afbryderen. Kontroller, at USB-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere printerdriveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 8

9 USB Windows f Tryk på Brugere af USB-kabler. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. i Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Forbind USB-kablet til USB-stikket, der er mærket med symbolet, og forbind dernæst kablet til computeren. Klik på Næste. USB Windows Macintosh g Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. h Fjern mærkatet, der dækker stikket til USBinterfacet. 9

10 USB Windows j Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen 10

11 USB Macintosh For brugere af USB-interfacekabel a 6 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren Fjern mærkatet, der dækker stikket til USBinterfacet. e f Dobbeltklik på ikonet HL5300 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. USB Windows Macintosh b Forbind USB-kablet til USB-stikket, der er mærket med symbolet og forbind dernæst kablet til din Macintosh. g Tryk på Brugere af USB-kabler og følg instruktionerne-på skærmen. Genstart derefter din Macintosh. c d VIGTIGT! Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning. Sørg for, at printeren er tændt. Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. h For oplysninger om installeringen af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver) henvises til brugsanvisningen på cd-rom en. Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. 11

12 USB Macintosh i Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. j Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. 12

13 Parallell Windows For brugere af parallelt interface-kabel 6 Installér driveren og forbind printeren til din computer d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. VIGTIGT! Tilslut IKKE parallel-interfacekablet endnu. Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din computer, skal du klikke på Annuller. e Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. Parallell Windows a b Sluk for printeren ved hjælp af afbryderen. Kontroller, at parallel-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere printerdriveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 13

14 Parallell Windows f Tryk på Brugere af parallelle kabler. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. i Slut det parallelle interfacekabel til computeren og derefter til printeren. g Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. j Tænd for printeren. Udfør Installationen er nu færdig. h Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen 14

15 Kabelført netværk Windows For brugere af kabelbaseret netværks-interface (kun HL-5350DN) 6 Brugere af peer-to-peernetværksprintere d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. 2 TCP/IP a Router b Netværksprinter 1 TCP/IP Hvis du anvender en Windows Firewall eller en firewall-funktion i antispyware- eller antivirusprogrammer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere software-indstillingerne i henhold til instruktionerne. e Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren a Forbind netværksinterfacekablet til LANstikket, der er markeret med symbolet derefter til en ledig port på hub en. og Kabelført netværk Windows Macintosh b Sørg for, at printeren er tændt. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder). 15

16 Kabelført netværk Windows f Tryk på Brugere af netværkskabel. i Vælg Søg på netværket efter enheder, og vælg fra en liste med de fundne enheder (Anbefalet). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på Næste. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskriv printerens indstillinger på side 24. j Vælg din printer, og klik derefter på Næste. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. g Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. Hvis der går for lang tid (ca. 1 minut), inden printeren vises på listen, skal du klikke på Opdater. h Vælg Brother peer-to-peer-netværksprinter, og klik derefter på Næste. 16

17 Kabelført netværk Windows k Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Hvis du har deaktiveret et personligt firewallprogram (f.eks. Windows Firewall), skal du aktivere det igen. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen Kabelført netværk Windows Macintosh 17

18 Kabelført netværk Windows 6 Brugere af delte netværksprintere c Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen TCP/IP d Tryk på Brugere af netværkskabel a Klientcomputer b "Printserver" c TCP/IP, USB eller parallelt d Printer Hvis du vil etablere forbindelse til en delt printer på netværket, anbefaler vi, at du beder systemadministratoren om oplysninger om kø eller delenavn for printeren før installationen. Installation af driveren og valg af den korrekte printerkø eller det korrekte delenavn Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. a b Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. 18

19 Kabelført netværk Windows e Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. h Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. f Vælg Netværksdelt printer og tryk derefter på Næste. Udfør Installationen er nu færdig. g Vælg printerens kø, og klik derefter på OK. XML Paper Specification-printerdriver Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på printerens placering eller navnet på netværket. XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen Kabelført netværk Windows Macintosh 19

20 Kabelført netværk Macintosh For brugere af kabelbaseret netværks-interface (kun HL-5350DN) a 6 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren Forbind netværksinterfacekablet til LANstikket, der er markeret med symbolet derefter til en ledig port på hub'en. og e Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. f Tryk på Brugere af netværkskabel og følg instruktionerne-på skærmen. Genstart derefter din Macintosh. b Sørg for, at printeren er tændt. c d Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet HL5300 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. g For oplysninger om installeringen af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver) henvises til brugsanvisningen på cd-rom en. Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. 20

21 Kabelført netværk Macintosh h Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. i Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises MACadressen (Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du kan også bekræfte IPadressen ved at rulle til højre. Du kan finde printerens MAC-adresse (Ethernet-adresse) samt IP-adressen ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskriv printerens indstillinger på side 24. Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. Kabelført netværk Windows Macintosh 21

22 Netværksbrugere (kun HL-5350DN) BRAdmin Light (Windows -brugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter i et TCP/IP-miljø, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du anvende hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional 3, som er tilgængelig som download fra Hvis du anvender en firewall-funktion i antispyware- eller antivirus-programmer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere software-indstillingerne i henhold til instruktionerne. Installer BRAdmin Light a Standardadgangskoden til printernetkortet er access. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light. Klik på Installer andre drivere/hjælpeprogrammer på menuskærmen. Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light a Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IPadresse automatisk. Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder. b Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed. b Klik på BRAdmin Light, og følg vejledningen på skærmen. c Vælg STATIC for Boot-Method. Skriv IPadresse, undernetmaske samt Gateway og tryk så på OK. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Tillad. d Adresseoplysningerne gemmes i printeren. 22

23 Netværksbrugere (kun HL-5350DN) BRAdmin Light (Mac OS X-brugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS X eller nyere. BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere den igen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light c Dobbeltklik på filen BRAdmin Light.jar og kør softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder. Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk. Sørg for, at version eller nyere Javaklientsoftware er installeret på din computer. Standardadgangskoden til printernetkortet er access. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light. a Dobbeltklik på ikonet Macintosh HD på skrivebordet. d Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed. b Vælg Bibliotek, Printers, Brother og derefter Utilities. e Vælg STATIC for Boot-Method. Skriv IPadresse, undernetmaske samt Gateway og tryk så på OK. f Adresseoplysningerne gemmes i printeren. 23

24 Netværksbrugere (kun HL-5350DN) Web Based Management (webbrowser) Brother-printernetkortet er udstyret med en webserver, der giver dig mulighed for at overvåge status eller ændre visse konfigurationsindstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Logonnavnet for administratoren er admin (der skelnes mellem små og store bogstaver), og standardadgangskoden er access. Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0 (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) for Windows og Safari 1.3 (eller nyere) for Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du vil anvende en webbrowser, skal du kende IP-adressen på printernetkortet. Printernetkortets IP-adresse er angivet på siden med printerindstillingerne. Nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstilling Følg nedenstående trin for at tilbagestille printernetkortets netværksindstillinger til fabriksindstillinger. a b c d Sluk for printeren. Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten. Hold Go nede, mens du tænder for afbryderen. Hold Go nede, indtil alle lysdioder lyser, og derefter slukker lysdioden Status. Slip Go. Kontroller, at alle lysdioderne slukkes. Tryk på Go seks gange. Kontroller, at alle lysdioderne lyser for at angive, at printernetkortet er blevet stillet tilbage til standardindstillingerne. Printeren vil genstarte. Udskriv printerens indstillinger Siden med printerindstillinger viser alle aktuelle printerindstillinger, herunder netværksindstillingerne. Hvis du ønsker at udskrive en side med printerens indstillinger, skal du gøre følgende: a b c Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten. Tænd printeren, og vent, til den er klar. Tryk på Go tre gange inden for 2 sekunder. Printeren udskriver siden med printerindstillinger. a b Start din webbrowser. Skriv ip-adresse/ i din browser. (hvor printerens ip-adresse er IPadressen eller navnet på printernetkortet) For eksempel: Se kapitel 10 i netværksbrugsanvisningen. Hvis IP Address på siden Printerindstillinger viser , skal du vente et minut og prøve igen. 24

25 Andre oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Sikker brug af printeren Hvis du IKKE følger disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød, forbrænding eller kvælning. Opbevar venligst disse instruktioner for senere reference og læs dem før eventuel vedligeholdelse. ADVARSEL Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før du rengør printeren indvendigt, skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten. Rør IKKE stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket sættes helt ind. Der er anvendt plastikposer til indpakningen. For at undgå faren for kvælning bør disse poser holdes uden for børns rækkevidde. Du må IKKE bruge brandfarlige substanser, nogen for for spray eller organiske opløsningsmidler/væsker med sprit eller ammoniak til at rengøre maskinens indre og ydre. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se kapitel 6 i brugsanvisningen for at få vejledning i rengøring af printeren. Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren, og eventuelt medføre brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser. Rengøring af printerens ydre: Kontroller, at du har trukket strømkablet ud af stikkontakten. Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortyndervæske eller benzin, vil ødelægge printerens overflade. Anvend IKKE rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak. 25

26 Andre oplysninger FORSIGTIG Lyn og spændingsbølger kan beskadige dette produkt! Vi anbefaler, at du bruger spændingsbølgebeskyttelse (transientbeskyttelse) på el-installationen, eller at du tager printeren ud af stikket under tordenvejr. Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Når du åbner front- eller bagklap (den bageste bakke) på printeren, må du IKKE røre ved de dele, som er vist med gråt i illustrationen. Inden i printeren (set forfra) Inden i printeren (set bagfra) VIGTIGT! Advarselsmærkaterne på eller omkring fikseringsenheden inde i printeren må IKKE fjernes eller beskadiges. 26

27 Andre oplysninger Bestemmelser Overensstemmelseserklæring for EU EU-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabrik Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China Erklærer hermed, at: Produktbeskrivelse : Laserprinter Produktnavn : HL-5340D, HL-5350DN Modelnummer : HL-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende direktiver: Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC). Anvendte harmoniserede standarder: Sikkerhed EN :2006 EMC EN55022:2006 Klasse B EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN :2006 EN :1995 +A1:2001 +A2:2005 År for første påsætning af CE-mærke: 2008 Udgivet af: : Brother Industries, Ltd. Dato : 3. september 2008 Sted: : Nagoya, Japan Underskrift : Junji Shiota General Manager Afdeling for kvalitetsstyring 27

28 Andre oplysninger IEC A2:2001 specifikation Denne maskine er et klasse 1 laserprodukt som beskrevet i IEC A2:2001 specifikationerne. Det nedenfor viste mærkat er påsat i lande, hvor det er påkrævet. EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419 CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Maskinen har en klasse 3B laserdiode, som udsender usynlig laserstråling i laserenheden. Laserenheden må under ingen omstændigheder åbnes. ADVARSEL Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne manual, kan resultere i sundhedsfarlig usynlig strålingseksponering. Indvendig laserstråling Maksimal strålingshårdhed: Bølgelængde: Laserklasse: 5 mw nm Klasse 3B Kun for EU Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Det betyder, at når udstyret er udtjent, skal det bortskaffes separat på et passende genbrugsanlæg og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det vil være til gavn for miljøet. (Kun EU) VIGTIGT for din sikkerheds skyld For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer. Forlængerledninger, der anvendes sammen med printeren, skal have stik med tre ben og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording. Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan forårsage personskader og beskadige apparatet. Selvom apparatet fungerer tilfredsstillende, betyder det ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld skal du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet. Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde, der ligger inden for det område, som er angivet på mærkeetiketten. Slut det IKKE til en jævnstrømskilde. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Afbryder Dette produkt skal installeres tæt på en ACstrømforsyning, der er let at komme til. I nødstilfælde skal du trække ledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. LAN-forbindelse (kun for model HL-5350DN) FORSIGTIG Slut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse med overspænding. 28

29 Andre oplysninger Forsendelse af printeren Hvis du har behov for at sende printeren, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt. a FORSIGTIG Ved forsendelse af printeren skal TROMLE og TONERPATRONEN tages ud af printeren og placeres i en plasticpose. Hvis enheden ikke tages ud af printeren og placeres i en plasticpose før forsendelse, kan printeren blive alvorligt beskadiget, og GARANTIEN KAN BORTFALDE. Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud. d Pak printeren ned. b Tag tromle og tonerpatronen ud. Placer den i en plasticpose, og luk posen tæt. c Luk for frontklappen. 29

30 Andre oplysninger Medfølgende cd-rom Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger. Windows Macintosh Installer printerdriver Installer printerdriveren. Installer andre drivere/hjælpeprogrammer Installer valgfrie drivere, hjælpeprogrammer og netværksadministrationsværktøjer. Dokumentation Se printerens brugsanvisning og netværksbrugsanvisningen i HTML-format. Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen i HTML-format installeres automatisk, når driveren installeres. Tryk på knappen Start, Alle programmer 1, din printer og dernæst brugsanvisningen i HTML-format. Hvis du ikke vil installere brugsanvisningen, skal du vælge Tilpasset installation i Installer printerdriver og fravælge brugsanvisninger i HTML-format, når du installerer driveren. 1 Programmer for Windows 2000-brugere Brother Solutions Center Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din printer, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Onlineregistrering Registrer produktet online. Installer printerdriver Installer printerdriveren. Dokumentation Se printerens brugsanvisning i HTML-format. Du kan også se brugsanvisningen i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Brother Solutions Center Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din printer, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Onlineregistrering Registrer produktet online. Oplysninger om forbrugsstoffer Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på Oplysninger om forbrugsstoffer Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på For brugere med forringet synsevne har vi forberedt en HTML-fil, der er på den medfølgende cd-rom: readme.html. Denne fil kan læses højt af programmet Skærmlæser, der omdanner tekst til tale. 30

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere