Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering."

Transkript

1 Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. 1 Pak printeren ud og kontroller alle de medfølgende dele a Frontklappens udløserknap b Kontrolpanel c Outputbakke Støtteplade 1 (Støtteplade 1) d Frontklap e Papirbakke f Hovedkontakt g Outputbakke Støtteplade 2 (Støtteplade 2) h Outputbakke i Universalbakke (MP-bakke) Cd-rom (med brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen) Hurtig installationsvejledning Tromle og tonerpatron Strømkabel Brugere i Danmark: Netstikket, der leveres med maskinen, er et jordet stik med tre ben. Sørg for, at det jordede stik med tre ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. Brugere i Sverige, Norge og Finland: Netstikket, der leveres med maskinen, er et stik med to ben, hvor jordingen er lagt ind i enhedens side. Sørg for, at det jordede stik med to ben passer til stikkontakten. Maskinen skal være forbundet til jord. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de elektriske standardinstallationer. Udstyr, der ikke er jordet, kan forårsage elektrisk stød eller give anledning til høj elektrisk støjemission. DAN Version 2 1

2 ADVARSEL Der anvendes plastikposer til indpakning af maskinen. For at undgå faren for kvælning bør disse poser holdes uden for børns rækkevidde. Gem al emballage og printerens kasse, hvis du får brug for at sende printeren. Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb et passende interface-kabel for det pågældende interface, du ønsker at bruge (USB, parallel eller netværk). USB-kabel Sørg for at bruge et USB 2.0-interfacekabel (type A/B) med en længde på maks. 2.0 meter. Når du anvender et USB-kabel, skal du tilslutte det computerens USB-port, og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Parallel-kabel BRUG IKKE et parallelt interfacekabel, der er længere end 2.0 meter. Brug et afskærmet interfacekabel, der er IEEE kompatibelt. Netværkskabel (for HL-5350DN) Brug et straight-through parsnoet kabel i kategori 5 (eller større) til 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk. Sørg for, at der er en minimumsafstand rundt om printeren som vist på illustrationen. 100mm (4 in.) 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 130mm (5.12 in.) Symboler i denne brugsanvisning ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå eventuel personskade. Meddelelser om forsigtighed angiver fremgangsmåder, du skal følge for at undgå små skader. Meddelelser om forsigtighed angiver fremgangsmåder, du skal følge for at undgå eventuel beskadigelse af printeren eller andre genstande. Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød. Ikoner om varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme maskindele. Brugsanvisning Netværksbrugsanvisning Der er små noter, der fortæller, hvordan du bør reagere i eventuelle situationer, eller giver råd om, hvordan den aktuelle handling virker med andre funktioner. Angiver reference til brugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen på den medfølgende cd-rom. 2

3 2 Montering af tromlen og tonerpatronen e Sæt tromlen og tonerpatronen i printeren, indtil den klikker. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. f Luk printerens frontklap. a b Fjern indpakningstapen fra printerens ydre. Tryk på frontklappens udløserknap, og åbn derefter frontklappen a. 1 c Pak tromlen og tonerpatronen ud. d Ryst den forsigtigt fra side til side flere gange for at fordele toneren jævnt. 3

4 a 3 Læg papir i papirbakken Træk papirbakken helt ud af printeren. c Luft papirstakken grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. d Læg papir i bakken, og kontroller, at det er under maksimummærket a. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. b Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen i bakken, mens du trykker på papirstyrets blå udløserhåndtag a. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne. 1 1 e VIGTIGT! Kontroller, at papirstyret berører papirets sider, så det vil blive indført korrekt. Sæt papirbakken korrekt tilbage i printeren. Sørg for, at den er sat helt ind i printeren. For papir i Legal- eller Folio-format skal du trykke på udløserhåndtaget a i bunden af papirbakken og dernæst trække den bagerste del af papirbakken ud. (I visse regioner er papir i Legal- eller Folio-format ikke tilgængeligt.) 1 4

5 4 Udskriv en testside d Når printeren er færdig med at varme op, vil LED-dioden for Status stoppe med at blinke og lyser grønt. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet endnu. a Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt. Slut strømkablet til printeren. e Tryk på Go. Printeren udskriver en testside. Kontroller, at testsiden udskrives korrekt. b Tænd for printeren. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har sendt det første udskriftsjob fra computeren. c Fold støtteflappen 1 ud. Gå videre til Gå til næste side for at installere printerdriveren. 5

6 6

7 5 Vælg tilslutningstype USB-interfacekabel Windows, gå til side 8 Macintosh, gå til side 11 USB Windows Macintosh Parallel-interfacekabel Windows, gå til side 13 For kabelbaseret netværk Windows, gå til side 15 Macintosh, gå til side 20 Parallell Kabelført netværk Windows Windows Macintosh 7

8 USB Windows For brugere af USB-interfacekabel 6 Installér printerdriveren og forbind printeren til din computer d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. VIGTIGT! Tilslut IKKE USB-interfacekablet endnu. Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din computer, skal du klikke på Annuller. e Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. a b Sluk for printeren ved hjælp af afbryderen. Kontroller, at USB-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere printerdriveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 8

9 USB Windows f Tryk på Brugere af USB-kabler. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. i Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Forbind USB-kablet til USB-stikket, der er mærket med symbolet, og forbind dernæst kablet til computeren. Klik på Næste. USB Windows Macintosh g Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. h Fjern mærkatet, der dækker stikket til USBinterfacet. 9

10 USB Windows j Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen 10

11 USB Macintosh For brugere af USB-interfacekabel a 6 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren Fjern mærkatet, der dækker stikket til USBinterfacet. e f Dobbeltklik på ikonet HL5300 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. USB Windows Macintosh b Forbind USB-kablet til USB-stikket, der er mærket med symbolet og forbind dernæst kablet til din Macintosh. g Tryk på Brugere af USB-kabler og følg instruktionerne-på skærmen. Genstart derefter din Macintosh. c d VIGTIGT! Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning. Sørg for, at printeren er tændt. Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. h For oplysninger om installeringen af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver) henvises til brugsanvisningen på cd-rom en. Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. 11

12 USB Macintosh i Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. j Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. 12

13 Parallell Windows For brugere af parallelt interface-kabel 6 Installér driveren og forbind printeren til din computer d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. VIGTIGT! Tilslut IKKE parallel-interfacekablet endnu. Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din computer, skal du klikke på Annuller. e Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. Parallell Windows a b Sluk for printeren ved hjælp af afbryderen. Kontroller, at parallel-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere printerdriveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 13

14 Parallell Windows f Tryk på Brugere af parallelle kabler. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. i Slut det parallelle interfacekabel til computeren og derefter til printeren. g Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. j Tænd for printeren. Udfør Installationen er nu færdig. h Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen 14

15 Kabelført netværk Windows For brugere af kabelbaseret netværks-interface (kun HL-5350DN) 6 Brugere af peer-to-peernetværksprintere d Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. 2 TCP/IP a Router b Netværksprinter 1 TCP/IP Hvis du anvender en Windows Firewall eller en firewall-funktion i antispyware- eller antivirusprogrammer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere software-indstillingerne i henhold til instruktionerne. e Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren a Forbind netværksinterfacekablet til LANstikket, der er markeret med symbolet derefter til en ledig port på hub en. og Kabelført netværk Windows Macintosh b Sørg for, at printeren er tændt. c Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder). 15

16 Kabelført netværk Windows f Tryk på Brugere af netværkskabel. i Vælg Søg på netværket efter enheder, og vælg fra en liste med de fundne enheder (Anbefalet). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på Næste. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskriv printerens indstillinger på side 24. j Vælg din printer, og klik derefter på Næste. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. g Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. Hvis der går for lang tid (ca. 1 minut), inden printeren vises på listen, skal du klikke på Opdater. h Vælg Brother peer-to-peer-netværksprinter, og klik derefter på Næste. 16

17 Kabelført netværk Windows k Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. Hvis du har deaktiveret et personligt firewallprogram (f.eks. Windows Firewall), skal du aktivere det igen. Udfør Installationen er nu færdig. XML Paper Specification-printerdriver XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen Kabelført netværk Windows Macintosh 17

18 Kabelført netværk Windows 6 Brugere af delte netværksprintere c Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen TCP/IP d Tryk på Brugere af netværkskabel a Klientcomputer b "Printserver" c TCP/IP, USB eller parallelt d Printer Hvis du vil etablere forbindelse til en delt printer på netværket, anbefaler vi, at du beder systemadministratoren om oplysninger om kø eller delenavn for printeren før installationen. Installation af driveren og valg af den korrekte printerkø eller det korrekte delenavn Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. a b Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Startskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog. Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver), skal du vælge Tilpasset installation og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet Vælg komponenter vises, skal du trykke på PS-driver (PostScriptemulering) og dernæst følge instruktionerne på skærmen. Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Min computer (Computer), dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter dobbeltklikke på start.exe. 18

19 Kabelført netværk Windows e Når vinduet Licensaftale vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. h Klik på Udfør. Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg standardprinter. Hvis du vil deaktivere Statusmonitoren, skal du fjerne markeringen i Aktiver Statusmonitor. f Vælg Netværksdelt printer og tryk derefter på Næste. Udfør Installationen er nu færdig. g Vælg printerens kø, og klik derefter på OK. XML Paper Specification-printerdriver Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på printerens placering eller navnet på netværket. XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen Kabelført netværk Windows Macintosh 19

20 Kabelført netværk Macintosh For brugere af kabelbaseret netværks-interface (kun HL-5350DN) a 6 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren Forbind netværksinterfacekablet til LANstikket, der er markeret med symbolet derefter til en ledig port på hub'en. og e Tryk på Installer printerdriver på menuskærmen. f Tryk på Brugere af netværkskabel og følg instruktionerne-på skærmen. Genstart derefter din Macintosh. b Sørg for, at printeren er tændt. c d Tænd for din Macintosh. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet HL5300 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg vejledningen på skærmen. g For oplysninger om installeringen af PS-driveren (Brothers BR-scriptdriver) henvises til brugsanvisningen på cd-rom en. Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende skærm. 20

21 Kabelført netværk Macintosh h Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på OK. i Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises MACadressen (Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du kan også bekræfte IPadressen ved at rulle til højre. Du kan finde printerens MAC-adresse (Ethernet-adresse) samt IP-adressen ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskriv printerens indstillinger på side 24. Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på OK. Udfør Installationen er nu færdig. Kabelført netværk Windows Macintosh 21

22 Netværksbrugere (kun HL-5350DN) BRAdmin Light (Windows -brugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter i et TCP/IP-miljø, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du anvende hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional 3, som er tilgængelig som download fra Hvis du anvender en firewall-funktion i antispyware- eller antivirus-programmer, kan du midlertidigt deaktivere dem. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du konfigurere software-indstillingerne i henhold til instruktionerne. Installer BRAdmin Light a Standardadgangskoden til printernetkortet er access. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light. Klik på Installer andre drivere/hjælpeprogrammer på menuskærmen. Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light a Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IPadresse automatisk. Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder. b Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed. b Klik på BRAdmin Light, og følg vejledningen på skærmen. c Vælg STATIC for Boot-Method. Skriv IPadresse, undernetmaske samt Gateway og tryk så på OK. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Tillad. d Adresseoplysningerne gemmes i printeren. 22

23 Netværksbrugere (kun HL-5350DN) BRAdmin Light (Mac OS X-brugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS X eller nyere. BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere den igen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light c Dobbeltklik på filen BRAdmin Light.jar og kør softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder. Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk. Sørg for, at version eller nyere Javaklientsoftware er installeret på din computer. Standardadgangskoden til printernetkortet er access. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light. a Dobbeltklik på ikonet Macintosh HD på skrivebordet. d Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed. b Vælg Bibliotek, Printers, Brother og derefter Utilities. e Vælg STATIC for Boot-Method. Skriv IPadresse, undernetmaske samt Gateway og tryk så på OK. f Adresseoplysningerne gemmes i printeren. 23

24 Netværksbrugere (kun HL-5350DN) Web Based Management (webbrowser) Brother-printernetkortet er udstyret med en webserver, der giver dig mulighed for at overvåge status eller ændre visse konfigurationsindstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Logonnavnet for administratoren er admin (der skelnes mellem små og store bogstaver), og standardadgangskoden er access. Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0 (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) for Windows og Safari 1.3 (eller nyere) for Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du vil anvende en webbrowser, skal du kende IP-adressen på printernetkortet. Printernetkortets IP-adresse er angivet på siden med printerindstillingerne. Nulstille netværksindstillingerne til fabriksindstilling Følg nedenstående trin for at tilbagestille printernetkortets netværksindstillinger til fabriksindstillinger. a b c d Sluk for printeren. Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten. Hold Go nede, mens du tænder for afbryderen. Hold Go nede, indtil alle lysdioder lyser, og derefter slukker lysdioden Status. Slip Go. Kontroller, at alle lysdioderne slukkes. Tryk på Go seks gange. Kontroller, at alle lysdioderne lyser for at angive, at printernetkortet er blevet stillet tilbage til standardindstillingerne. Printeren vil genstarte. Udskriv printerens indstillinger Siden med printerindstillinger viser alle aktuelle printerindstillinger, herunder netværksindstillingerne. Hvis du ønsker at udskrive en side med printerens indstillinger, skal du gøre følgende: a b c Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten. Tænd printeren, og vent, til den er klar. Tryk på Go tre gange inden for 2 sekunder. Printeren udskriver siden med printerindstillinger. a b Start din webbrowser. Skriv ip-adresse/ i din browser. (hvor printerens ip-adresse er IPadressen eller navnet på printernetkortet) For eksempel: Se kapitel 10 i netværksbrugsanvisningen. Hvis IP Address på siden Printerindstillinger viser , skal du vente et minut og prøve igen. 24

25 Andre oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Sikker brug af printeren Hvis du IKKE følger disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød, forbrænding eller kvælning. Opbevar venligst disse instruktioner for senere reference og læs dem før eventuel vedligeholdelse. ADVARSEL Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før du rengør printeren indvendigt, skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten. Rør IKKE stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket sættes helt ind. Der er anvendt plastikposer til indpakningen. For at undgå faren for kvælning bør disse poser holdes uden for børns rækkevidde. Du må IKKE bruge brandfarlige substanser, nogen for for spray eller organiske opløsningsmidler/væsker med sprit eller ammoniak til at rengøre maskinens indre og ydre. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se kapitel 6 i brugsanvisningen for at få vejledning i rengøring af printeren. Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren, og eventuelt medføre brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser. Rengøring af printerens ydre: Kontroller, at du har trukket strømkablet ud af stikkontakten. Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortyndervæske eller benzin, vil ødelægge printerens overflade. Anvend IKKE rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak. 25

26 Andre oplysninger FORSIGTIG Lyn og spændingsbølger kan beskadige dette produkt! Vi anbefaler, at du bruger spændingsbølgebeskyttelse (transientbeskyttelse) på el-installationen, eller at du tager printeren ud af stikket under tordenvejr. Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Når du åbner front- eller bagklap (den bageste bakke) på printeren, må du IKKE røre ved de dele, som er vist med gråt i illustrationen. Inden i printeren (set forfra) Inden i printeren (set bagfra) VIGTIGT! Advarselsmærkaterne på eller omkring fikseringsenheden inde i printeren må IKKE fjernes eller beskadiges. 26

27 Andre oplysninger Bestemmelser Overensstemmelseserklæring for EU EU-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabrik Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China Erklærer hermed, at: Produktbeskrivelse : Laserprinter Produktnavn : HL-5340D, HL-5350DN Modelnummer : HL-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende direktiver: Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC). Anvendte harmoniserede standarder: Sikkerhed EN :2006 EMC EN55022:2006 Klasse B EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN :2006 EN :1995 +A1:2001 +A2:2005 År for første påsætning af CE-mærke: 2008 Udgivet af: : Brother Industries, Ltd. Dato : 3. september 2008 Sted: : Nagoya, Japan Underskrift : Junji Shiota General Manager Afdeling for kvalitetsstyring 27

28 Andre oplysninger IEC A2:2001 specifikation Denne maskine er et klasse 1 laserprodukt som beskrevet i IEC A2:2001 specifikationerne. Det nedenfor viste mærkat er påsat i lande, hvor det er påkrævet. EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419 CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Maskinen har en klasse 3B laserdiode, som udsender usynlig laserstråling i laserenheden. Laserenheden må under ingen omstændigheder åbnes. ADVARSEL Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne manual, kan resultere i sundhedsfarlig usynlig strålingseksponering. Indvendig laserstråling Maksimal strålingshårdhed: Bølgelængde: Laserklasse: 5 mw nm Klasse 3B Kun for EU Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Det betyder, at når udstyret er udtjent, skal det bortskaffes separat på et passende genbrugsanlæg og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det vil være til gavn for miljøet. (Kun EU) VIGTIGT for din sikkerheds skyld For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer. Forlængerledninger, der anvendes sammen med printeren, skal have stik med tre ben og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording. Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan forårsage personskader og beskadige apparatet. Selvom apparatet fungerer tilfredsstillende, betyder det ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld skal du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet. Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde, der ligger inden for det område, som er angivet på mærkeetiketten. Slut det IKKE til en jævnstrømskilde. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Afbryder Dette produkt skal installeres tæt på en ACstrømforsyning, der er let at komme til. I nødstilfælde skal du trække ledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. LAN-forbindelse (kun for model HL-5350DN) FORSIGTIG Slut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse med overspænding. 28

29 Andre oplysninger Forsendelse af printeren Hvis du har behov for at sende printeren, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt. a FORSIGTIG Ved forsendelse af printeren skal TROMLE og TONERPATRONEN tages ud af printeren og placeres i en plasticpose. Hvis enheden ikke tages ud af printeren og placeres i en plasticpose før forsendelse, kan printeren blive alvorligt beskadiget, og GARANTIEN KAN BORTFALDE. Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud. d Pak printeren ned. b Tag tromle og tonerpatronen ud. Placer den i en plasticpose, og luk posen tæt. c Luk for frontklappen. 29

30 Andre oplysninger Medfølgende cd-rom Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger. Windows Macintosh Installer printerdriver Installer printerdriveren. Installer andre drivere/hjælpeprogrammer Installer valgfrie drivere, hjælpeprogrammer og netværksadministrationsværktøjer. Dokumentation Se printerens brugsanvisning og netværksbrugsanvisningen i HTML-format. Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen i HTML-format installeres automatisk, når driveren installeres. Tryk på knappen Start, Alle programmer 1, din printer og dernæst brugsanvisningen i HTML-format. Hvis du ikke vil installere brugsanvisningen, skal du vælge Tilpasset installation i Installer printerdriver og fravælge brugsanvisninger i HTML-format, når du installerer driveren. 1 Programmer for Windows 2000-brugere Brother Solutions Center Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din printer, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Onlineregistrering Registrer produktet online. Installer printerdriver Installer printerdriveren. Dokumentation Se printerens brugsanvisning i HTML-format. Du kan også se brugsanvisningen i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Brother Solutions Center Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din printer, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Onlineregistrering Registrer produktet online. Oplysninger om forbrugsstoffer Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på Oplysninger om forbrugsstoffer Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på For brugere med forringet synsevne har vi forberedt en HTML-fil, der er på den medfølgende cd-rom: readme.html. Denne fil kan læses højt af programmet Skærmlæser, der omdanner tekst til tale. 30

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5380DN Før du kan ruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTGT! Tilslut IKKE interfacekalet

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-3040CN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Trin 1. Opsætning af maskinen. Trin 2. Installation af printerdriveren. Installation udført!

Trin 1. Opsætning af maskinen. Trin 2. Installation af printerdriveren. Installation udført! HL-5270DN Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsanvisning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1210N Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-3070CW Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT!

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

97OOPC/98OOPCN. Brugsanvisning. Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother.

97OOPC/98OOPCN. Brugsanvisning. Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother. ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMI 97OOPC/98OOPCN Brugsanvisning STATUS STATUS Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother.com/ DANSK Introduktion

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning Laserprinter HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Hurtig installationsanvisning Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsanvisning for at få korrekt

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2170W Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

QL-580N QL-1060N. English LB

QL-580N QL-1060N. English LB QL-580N QL-060N English LB95700 Introduktion Egenskaber P-touch Editor Printerdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede labels i avancerede

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere