BETJENINGS- VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- VEJLEDNING"

Transkript

1 DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner Fokuseringsfunktioner Eksponering, billede og farve Gengivelse Individuel tilpasning af indstillinger/ funktioner i dit kamera Printning Overførsel af billeder til en computer Tillæg Oplysninger Tilbehør Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt, inden kameraet tages i brug. Denne vejledning forklarer udvidede teknikker såsom optage- og gengiverfunktioner, specielle funktioner og indstillinger samt overførsel af optagede billeder til en computer m.m. Det anbefales at tage nogle prøveoptagelser for at lære kameraet at kende, inden der tages vigtige billeder. Skærmen og illustrationerne af kameraet vist i denne vejledning er blevet udarbejdet mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Vær venligst opmærksom på sikkerhedsforskrifterne sidst i denne vejledning.

2 Til brugere i Europa»CE«-mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse.»ce«-mærkede kameraer er beregnet til det europæiske marked. Dette symbol [en skraldespand med et kryds over] betyder, at elektrisk/elektronisk affald indsamles separat. Det må derfor ikke bortskaffes med dagrenovationen. Man skal benytte det retur- og indsamlingssystem der forefindes i det respektive land. Dette produkt og det medfølgende tilbehør overholder WEEE-standarderne. Varemærker IBM er et registreret varemærke fra International Business Machines Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke fra Apple Computer, Inc. xd-picture Card er et varemærke. Alle andre selskaber samt produktnavne er registrerede varemærker og/eller varemærker fra de respektive ejere. Kamerastandarder for filsystemer nævnt i denne vejledning er»design Rule for Camera File System / DCF«standarder fastsat af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Sådan læses instruktionerne Anvendte symboler i denne vejledning TIPS g Vigtige informationer om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. Advarer også mod betjening, der absolut skal undgås. Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret information. DK

3 Kameraets dele Kamera Drejeknap til diopterjustering Søger AEL / AFL g s. 4 0 (låseknap) g s. 6 < / Y / j (fjernbetjening/selvudløser/drev) g s., S., S. 4 (kopiering/print) g s. 6, S. 84 #(flash) g s. 9 V (enkelt-tryks hvidbalance) g s. 5, S. 48, S. 7 q (gengivelse) g s. 5 S (slet) g s. 6 MENU-knap g s. INFO (knap til visning af information) g s. 56 Skærm g s., S. 0 Pileknapper g s. (måleknap) g s. 4 (knap til valg af AF-område) g s. 6 WB (knap til hvidbalance) g s. 47 AF (knap til fokuseringsfunktion) g s. 7 i-knap g s. ISO-knap g s. 44 Kontrollampe for kort g s. 6 Multistik g s. 84, S. 9 Stikdæksel CF-kortholder xd-kortholder Udtageknap Omskifter g s. 9 Drejeknap g s., S. 7 Power-knap F (knap til eksponerinskompensation) g s. 4 Udløser g s. 6 Flashsko g s. 0 SSWF-indikator g s. 00 Kortdæksel CCD-markering (Mål fra dette punkt under fokuseringen, hvis du kender afstanden til motivet). DK

4 Kameraets dele Selvudløser/fjernbetjeningslampe/ fjernbetjeningsmodtager g s. 5 Flash g s. 9 Grundlæggende funktioner Markering til montering af objektiv Spejl Knap til udløsning af objektiv Låsepin til objektiv Objektivfatning (Sæt objektivet på efter dækslet er fjernet fra kameraet for at undgå, at der kommer støv og snavs ind i kamearaet.) Lås til batteridæksel Stativgevind Batteridæksel Forberedelse af batteri Dette kamera bruger følgende batterier. Tre CRA lithium batterier g»sådan bruges LBH- litium-batteriholderen«(s. 6) BLM- Li-ion batteri Oplad batteriet i BCM- Li-ion batteriopladeren. g»opladning af batteriet«(s. ) Batteriet er ikke ladet helt op ved købet af kameraet. Husk derfor at oplade batteriet. 4 DK

5 Sådan sættes batteriet i 4 Kontrollér, at kameraets power-knap står på OFF. g»kameraets dele«(s. ) Skub batteridækslets lås hen mod ), og åbn batteridækslet. Sæt batteriet i som vist med illustrationen. Skub batteridækslets lås hen mod =. Sådan tages batteriet ud Kontrollér, at power-knappen er indstillet på OFF og at kontrollampen for kortet ikke blinker. Lås batteridækslet op, og fjern batteriet. Hvis batteridækslet falder af, skal du sætte grebene sammen igen for at kunne sætte dækslet på kameraet igen. Batteridæksel Lås til batteridæksel Lås til batteridæksel Grundlæggende funktioner Retningsmarkering Sådan sættes remmen på 4 5 Før den ene ende af remmen gennem remholderen på kameraet. Før enden af remmen gennem ringen, og før den derefter gennem stopperen som vist med pilene. Før remmen tilbage gennem stopperens andet hul. Træk fast i remmens anden ende for at kontrollere, om den sidder rigtig fast. Gentag trin 4 for at sætte remmens anden ende i remholderen. DK 5

6 Grundlæggende om objektivet Mulige objektiver Grundlæggende funktioner Vælg det objektiv, som du vil tage billeder med. Benyt et angivet Four Thirds objektiv (Four Thirds objektivfatning). Hvis der benyttes et ikke-angivet objektiv, fungerer AF (autofokus) og lysmålingen ikke korrekt. I enkelte tilfælde fungerer andre funktioner heller ikke. Four Thirds objektivfatning Disse helt nye udskiftelige objektiver med Four Thirds objektivfatning er udviklet helt fra bunden og baseret på optisk teknik specielt til digitale kameraer. ZUIKO DIGITAL udskifteligt objektiv Four Thirds systemet med udskiftelige objektiver er beregnet til at opfylde de strenge krav, som professionel fotografering stiller. Four Thirds systemet gør det muligt for et hurtigt objektiv både at være kompakt og let. Four Thirds systemets udskiftelige objektiver inkluderer en bred vifte af produkter udover dem, der er angivet nedenfor: ZUIKO DIGITAL ED 50mm-00mm f.8-.5: Super telefoto zoomobjektiv svarende til mm på et 5 mm objektiv ZUIKO DIGITAL 40mm-50mm f.5-4.5: Telefoto zoomobjektiv svarende til mm på et 5 mm objektiv Sådan sættes et objektiv på kameraet Kontrollér, at power-knappen står på OFF. g»kameraets dele«(s. ) Fjern det bageste dæksel fra objektivet. Fjern dækslet fra kameraet. Bemærk Når du anbringer eller fjerner dækslet og objektivet på kameraet, skal kameraets objektivfatning pege nedad. Det forhindrer, at der kommer støv eller andre fremmedlegemer ind i kameraet. Dækslet må ikke fjernes og objektivet ikke sættes på i støvede omgivelser. Objektivet på kameraet må ikke rettes direkte mod solen. Dette kan resultere i en fejlfunktion i kameraet eller endog få det til at bryde i brand pga. sollysets forstærkede effekt, når der fokuseres gennem objektivet. Pas på ikke at tabe for- og bagdækslet. Sæt dækslet på kameraet for at undgå, at der kommer støv ind i kameraet, når der ikke sat noget objektiv på. Bageste dæksel Kameradæksel 6 DK

7 Grundlæggende om objektivet 4 5 Sørg for at kameraets monteringsmærke (rødt) passer med isætningsmærket (rødt) på objektivet, og sæt derefter objektivet ind i kamerahuset. Drej objektivet med uret, indtil du hører et klik. Fjern objektivdækslet. Sådan tages objektivet af kameraet Isætningsmærke (rødt) Kontrollér, at power-knappen står på OFF. Fjern objektivet ved at dreje det mod uret, mens knappen til udløsning af objektivet trykkes ned. Markering til montering af objektiv (rødt) Objektivdæksel Knap til udløsning af objektiv Grundlæggende funktioner Grundlæggende om kort Mulige kort I denne vejledning refererer begrebet»kort«til et optagemedium. Der kan bruges CompactFlash, Microdrive eller xd-picture-kort (tilbehør) i dette kamera. CompactFlash CompactFlash er et fast hukommelskort med høj kapacitet. Du kan benytte almindelige kort. Microdrive Microdrive er et medium, som bruger en kompakt harddisk med høj kapacitet Du kan benytte et Microdrive, som understøtter CF+Type II (Compact Flash extension standard). xd-picture kort Superkompakt optagemedium. Hukommelseskapacit et op til GB. Forholdsregler i forbindelse med brug af Microdrive Microdrive er et medium, som bruger en kompakt harddisk. Idet diskdrevet drejer rundt, er Microdrive ikke så modstandsdygtigt over for vibrationer eller stød som andre kort. Det er vigtigt at være særlig opmærsom på, at kameraet ikke udsættes for stød eller vibrationer, når der anvendes et Microdrive (især under optagning og gengivelse). Husk at læse de følgende forholdsregler, inden der benyttes et Microdrive. Se også vejledningerne til dit Microdrive. Vær forsigtig, når du sætter kameraet ned under optagning. Stil det forsigtig på en fast overflade. Pas på, at kameraet ikke støder ind i andre ting, når det holdes i remmen. DK 7

8 Grundlæggende om kort Grundlæggende funktioner Benyt ikke kameraet i områder med vibrationer eller voldsomme rystelser, f.eks. på en byggeplads eller under kørsel på en bumpet vej. Microdrive må ikke medbringes i områder, hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme. Isætning af kort Åbn kortdækslet. Sæt kortet i. Compact Flash / Microdrive Sæt kortets kontaktområde i som vist i illustrationen. CF-kortholder xd-picture kort Vend kortet korrekt som vist i illustrationen. xd-kortholder Luk kortdækslet. Sådan tages kortet ud Kontrollér, at kontrollampen for kortet ikke lyser. g»kameraets dele«(s. ) Åbn kortdækslet. Fjern kortet. Bemærk Tryk ikke kort ind med en kuglepen eller en lignende hård eller spids genstand. Batteridækslet må aldrig åbnes og batterierne aldrig fjernes, mens kameraet er tændt. Dette kan ødelægge alle data, som er gemt på kortet. Det er ikke muligt at gendanne ødelagte data. Compact Flash / Microdrive Tryk forsigtigt på udtageknappen, og lad det poppe ud. Tryk det derefter helt ind igen. Kortet skubbes et lille stykke ud, så du kan trække det ud. Hvis du trykker for hårdt på udtageknappen, kan kortet springe ud af kameraet. Træk kortet ud. Udtageknap xd-picture kort Tryk på kortet som vist i illustrationen. Kortet skubbes ud. 4 Luk kortdækslet. 8 DK

9 Sådan justeres søgerens diopter Fjern objektivdækslet. Drej forsigtigt på drejeknappen til diopterjustering, mens du kigger gennem søgeren. Når AF-området står klart, er justeringen foretaget. AF-område Søger Omskifteren Drejeknap til diopterjustering Grundlæggende funktioner Kameraet har følgende optagefunktioner, som der kan skiftes mellem vha. omskifteren. Enkle optagefunktioner Dette kamera har 6 kreative funktioner og 5 motivprogrammer, som automatisk optimerer eksponeringen til motivet. AUTO Helautomatisk optagning Denne funktion gør det muligt at optage med en blænderåbning (f-værdi) på objektivet og en lukkertid, som er indstillet af kameraet. Flashen aktiveres automatisk i dårlig belysning. Denne funktion anbefales under normale optageforhold. i Portrætfotografering Velegnet til portrætfotografering.g s. 9 l Landskabsfotografering Velegnet til fotografering af landskaber og andre motiver udendørs.g s. 9 & Makro-optagelse Velegnet til nærbilleder (makro-optagelse). g s. 9 j Sportsfotografering Velgnet til fastholde meget hurtige bevægelser uden uskarpheder. g s. 9 / Natoptagelse og portrætfotografering Velegnet til fotografering af både hovedmotiv og baggrund om natten. g s. 9 Motivprogram Der 5 forskellige motivprogrammer, som passer til en bred vifte af optagesituationer. Når omskifteren er indstillet på denne funktion, vises motivmenuen. g s. 0 DK 9

10 Sådan fungerer omskifteren Udvidede optagefunktioner Grundlæggende funktioner De 4 optagefunktioner vist nedenfor hjælper dig til at bruge de forskellige udvidede optageteknikker. P Programoptagelse Denn funktion gør det muligt at benytte en blænderåbning og lukkertid, som er indstillet af kameraet. g s. A Optagelse med prioritering af blænderåbning Denne funktion gør det muligt at indstille blænderåbningen manuelt. Kameraet indstiller lukkertiden automatisk. g s. S Optagelse med prioritering af lukker Denne funktion gør det muligt at indstille lukkertiden manuelt. Kameraet indstiller blænderåbningen automatisk. g s. M Manuel optagelse Denne funktion gør det muligt at indstille blænderåbningen og lukkertiden manuelt. g s. 4 Automatisk flash pop-up Hvis du anvender en af de ovennævnte optagefunktioner i omgivelser med dårlig belysning, bliver flashen aktiveret automatisk. AUTO i & / Et af den følgende motivprogrammer: B U g Tændt SSWF-indikator Indstil omskifteren på AUTO. Stil power-knappen på ON. Stil power-knappen på OFF for at slukke. Skærm Når kameraet er tændt, vises kontrolpanelet på skærmen. Hvis kontrolpanelet ikke vises, så tryk på INFO-knappen. INFO-knap Batteri-check Batteri-check-indikatoren vises, når der tændes for kameraet eller når batterierne er ved at være flade. 0 DK Lyser (grøn) Resterende batteriniveau: Højt * Lyser * (rød) Resterende batteriniveau: Lavt. *»BATTERY EMPTY«vises. Resterende batteriniveau: Afladet.

11 Tændt * Blinker i søgeren. * Kameraets energiforbrug varierer meget alt efter, hvordan og under hvilke forhold det bruges. Hvis batteriniveauet er lavt, kan kameraet under visse arbejdsbetingelser slukke uden forudgående advarsel. * BLM- Li-ion batteri: Oplad batteriet. g»opladning af batteriet«(s. ) CRA lithium batterier: Hav nogle nye batterier parat. g»sådan bruges LBH- litium-batteriholderen«(s. 6) Støvreduktion Støvreduktionsfunktionen aktiveres automatisk, når der slukkes for kameraet. Der anvendes ultralydsvibrationer for fjerne støv og snavs fra CCD-overfladen. SSWF-indikatoren (Super Sonic Wave Filter) blinker, når støvreduktionen er i gang. Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Kontrolpanelets display Kontrolpanelets display (optageinformationer) vises på skærmen, når power-knappen stilles på ON. g»kameraets dele«(s. ) Hvis kontrolpanelet ikke vises, så tryk på INFO-knappen. Når omskifteren er indstillet på, vises motivmenuen. g s. 0 Hver gang der trykkes på INFO-knappen, ændres displayet som følger: Grundlæggende funktioner Normal Detaljeret Fra Sådan indstilles funktionerne Dette kamera han en lang række af optagefunktioner, som er beregnet til optagelse under forskellige forhold. Du kan også selv indstille funktionerne, så kameraet bliver lettere at bruge for dig. Der er tre grundlæggende måder at foretage funktionsindstillinger på med dette kamera. Indstilling vha. knapperne Indstilling på kontrolpanelet på skærmen Indstilling i menuen Ved at kunne mestre disse styremetoder kan du gøre god brug af kameraets mangeartede funktioner. De mulige funktioner er forskellige alt efter optagefunktionen. DK

12 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Grundlæggende funktioner Indstilling vha. knapperne Tryk på den knap med den funktion, du vil indstille (direkte knap). Den direkte menu vises. g»kameraets dele«(s. ) F.eks. Indstilling af hvidbalance Brug drejeknappen til at foretage indstillingerne. Hvis du ikke betjener drejeknappen inden for et par sekunder (»Timer til knapper«g s. 78), vises skærmen med kontrolpanelet igen, og dine indstillinger er bekræftet. Du kan også bekræfte dine indstillinger ved at trykke på i. Oversigt over knapper Direkte knapper Funktion Se side WB (knap til hvidbalance) Indstiller hvidbalancen S. 46 AF (knap til fokuseringsfunktion) Indstiller fokuseringsfunktionen S. 7 ISO-knap Indstiller ISO-følsomheden S (knap til valg af AF-område) Vælger AF-området S. 6 5 (måleknap) Indstiller målefunktionen S. 4 6 < / Y / j (fjernbetjening/ selvudløser/drev) 7 F (knap til eksponerinskompensation) Indstiller fjernbetjeningen/ selvudløseren/drevet Indstiller værdien for eksponeringskompensationen Direkte menu S., S. S. 4 S. 4 8 # (flash) Indstiller flashfunktionen S. 8 Indstilling på kontrolpanelet på skærmen Tryk på knappen i. g»kameraets dele«(s. ) Cursoren på kontrolpanelet vises. Kontrolpanel Direkte menu 4 Brug pileknapperne til at flytte cursoren til den funktion, som du vil indstille. F.eks. Indstilling af hvidbalance Tryk på knappen i. Den direkte menu vises. Brug drejeknappen til at foretage indstillingerne. Du kan også bruge drejeknappen til at foretage indstillinger i kontrolpanelet efter at have afsluttet trin. DK

13 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Hvis du ikke betjener drejeknappen inden for et par sekunder (»Timer til knapper«g s. 78), vises skærmen med kontrolpanelet igen, og dine indstillinger er bekræftet. Du kan også bekræfte dine indstillinger ved at trykke på i. Sådan anvendes kontrolpanelet Indstilling i menuen Denne vejledning viser, hvordan kontrolpanelet bruges (indtil den direkte menu vises som vist nedenfor). F.eks. Indstilling af hvidbalance i WB i Tryk på MENU-knappen. Menuen vises på skærmen. g»kameraets dele«(s. ) Grundlæggende funktioner Anvisningerne vises i bunden af skærmen. CANCEL : Tryk på MENU for at annullere indstillingen. SELECT : Tryk på dac for at vælge punktet. Den viste illustration svarer til pileknapperne vist nedenfor. : a : c : d : b GO : Tryk på i for at bekræfte dine indstillinger. Brug for at vælge et faneblad. Funktionerne er delt op i kategorier under faneblade. Flyttes hen til funktionerne under det faneblad, du har valgt. Faneblad Den nuværende indstilling vises. Typer af faneblade Indstiller optagefunktionerne. Indstiller optagefunktionerne. q Indstiller gengivefunktionerne. Funktion til personlige optagefunktioner. Indstiller funktioner, som giver dig mulighed for at bruge kameraet effektivt. DK

14 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Vælg en funktion. Grundlæggende funktioner 4 Vælg en indstilling. Går til skærmen med den valgte funktion. (Enkelte funktioner kan indstilles i menuen). Funktion Indstilling 5 Skærm til indstilling Tryk på i gentagne gange, indtil menuen forsvinder. Den normale optageskærm vises igen. Sådan betjenes menuerne Denne vejledning viser menubetjeningen som vist nedenfor. F.eks. Indstilling af hvidbalance Menu [ ] [WB] Indstilling 4 DK

15 Sådan benyttes et kort Kameraet har med to kortåbninger; du kan bruge CompactFlash eller Microdrive samtidigt med xd-picture kortet. Valg af korttype Vælg den type kort, som du bil bruge (xd-picture kort eller CompactFlash). Menu [ ] [CF / xd] Brug til at foretage indstillingerne. [CF] CompactFlash [xd] xd-picture kort Tryk på knappen i. Formatering af kortet Formateringen forbereder kortet til at modtage data. Kort, som ikke er produceret af Olympus eller kort, som er blevet formateret på en computer, skal formateres med kameraet, inden de kan benyttes. Alle gemte data på kortet, inklusiv beskyttede billede, slettes, når kortet formateres. Når et brugt kort formateres, skal du bekræfte, at der ikke er billleder på kortet, som du vil gemme. Menu [ ] [CARD SETUP] Brug for at vælge [FORMAT]. Tryk på knappen i. Tryk på ac for at vælge [YES]. Tryk på knappen i. Kortet formateres. Værd at vide inden der tages billeder Hvis der ikke kan stilles skarpt Kameraets autofokus kan måske ikke fokusere på motivet enkelte tilfælde som vist nedenfor (f.eks. hvis motiv ikke befinder sig i centrum af billedet, hvis motivet har mindre konstrast end omgivelserne etc.). I disse tilfælde er det letteste at bruge fokuslås. Motiver, som det er vanskeligt at stille skarpt på AF-indikatoren blinker. Der kan ikke stilles skarpt på motivet. Motiver med lav kontrast Meget kraftigt lys i midten af billedet Motiver med gentagne mønstre DK 5

16 Hvis der ikke kan stilles skarpt AF-indikatoren forbliver tændt, men der kan ikke fokuseres på motivet. Værd at vide inden der tages billeder Sådan anvendes fokuslås (hvis motivet ikke befinder sig i midten af billedet) 4 Motiver med forskellig afstand Motiver i hurtig bevægelse Ret AF-området mod det motiv, der skal stilles skarpt på. g»kameraets dele«(s. ) Tryk udløseren halvt ned, indtil AF-indikatoren lyser. Fokuseringen er låst. AF-indikatoren og AF-området vises i søgeren. Hvis AF-indikatoren blinker, skal du trykke udløseren halvt ned igen. Kontrolpanelet forsvinder fra skærmen. Komponér billedet på ny, mens du holder udløseren trykket halvt nede. Tryk udløseren helt ned. Kontrollampen for kortet blinker, mens billedet gemmes på kortet. Motiver uden for AF-området Trykket halvt ned AF-område AF-indikator Hvis motivet har ringere kontrast end dets omgivelser Fokusér (fokuslås) på et motiv med høj kontrast med den samme Trykket helt ned afstand som det oprindelige motiv, komponér billedet igen og tryk på udløseren. Hvis motivet ikke har nogle lodrette linjer, skal du holde kameraet lodret og tilpasse fokuseringen vha. fokuslåsfunktionen. Anbring derefter kameraet i vandret position igen for at tage billedet. Valg af optagekvalitet Du kan vælge den optagekvalitet, du vil tage billeder med. Vælg den optagekvalitet, der passer bedst til opgaven (print, redigering med en pc, hjemmesideredigering osv.). Se tabellen på S. 8 for detaljer vedr. optagekvalitet og antal pixels. 6 DK

17 Valg af optagekvalitet Typer af optagekvalitet Optagekvaliteten giver dig mulighed for at vælge en kombination bestående af pixelantal og komprimering for det billede, du vil tage. Et billede består af pixels (små punkter). Hvis du forstørrer en billede med et lavt antal pixels, vises det som en mosaik. Hvis billedet har et højt antal pixel, er filen større (større datamængde), og der kan ikke gemmes så mange billeder. Jo højere komprimering, desto mindre filstørrelse. Men billedet vil også være mindre klart, når det gengives. Forøgelse af antal pixels Anvendelse Vælges til printstørrelsen Til mindre print og hjemmesider Antal pixels Ikke komprimeret / Lav komprimering /.7 Kvalitet (komprimering) Høj komprimering / 4 Høj komprimering / 8 64 x 448 TIFF SHQ HQ 00 x x x x x 768 SQ 640 x 480 Billeder med et højt antal pixels Billeder med et lavt antal pixels Mere klart billede Høj komprimering / Værd at vide inden der tages billeder Sådan vælges optagekvaliteten Menu [ ] [D] Brug for at indstille. [RAW] / [TIFF] / [SHQ] / [HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] Tryk på knappen i. Indstilling af antal pixel og komprimering Menu [ ] [HQ] Menu [ ] [SQ] Følg trinene alt efter den optagekvalitet, som du har valgt. [HQ] ) Brug til at indstille komprimeringen. [/4] / [/8] / [/] [SQ] ) Brug til at indstille antallet af pixels. [00 x 400] / [560 x 90] / [600 x 00] / [80 x 960] / [04 x 768] / [640 x 480] ) Brug til at indstille komprimeringen. [/.7] / [/4] / [/8] / [/] Tryk på knappen i. DK 7

18 Valg af optagekvalitet Optagekvalitet Værd at vide inden der tages billeder Optagekvalitet Antal pixels (PIXEL COUNT) Komprimering Filformat Filstørrelse (MB) RAW Ukomprimeret ORF.6 TIFF Ukomprimeret TIFF 4.5 SHQ / x 448 /4 4.5 HQ /8.5 /.8 / x 400 /4 4.4 /8.4 /.8 / x 90 /4.5 /8. / 0.8 / x 00 /4.0 JPEG /8 0.5 SQ / 0.4 / x 960 /4 0.6 /8 0. / 0. / x 768 /4 0.4 /8 0. / 0. / x 480 /4 0. /8 0. / 0. Angivelserne af filstørrelsen i tabellen er cirkaværdier. Bemærk Det resterende billedantal kan variere alt efter motivet eller andre faktorer f.eks. printmarkering. Det kan forekomme at det resterende billedantal, som viises i søgeren eller på skærmen ikke ændres, når der optages eller slettes et billede. Den faktiske filstørrelse afhænger af motivet. 8 DK

19 Optagefunktioner Kameraet har forskellige optagefunktioner, som der kan skiftes mellem vha. omskifteren. g»kameraets dele«(s. ) Enkle optagefunktioner AUTO, i, l, &, j, /, Udvidede optagefunktioner P, A, S, M AUTO anbefales under normale optageforhold. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren og på kontrolpanelet på skærmen. Når kameraet er indstillet på, vises motivprogrammet. Kontrolpanel Søger Indikator for lukkertid Hvis den valgte lukkertid er mindre end sekund, er det kun dens brøk der vises, som f.eks. 50 for /50 sek. Hvis lukkertiden er længere end et sekund, vises et citationstegn»som f.eks. «for sek. Enkle optagefunktioner Når du har valgt en optagefunktion, der passer tuil optageforholdene, optimerer kameraet indstillingerne til optageforholdene. Kreative funktioner Indstil omskifteren på den funktion, som du vil bruge. AUTO Helautomatisk optagning Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi og lukkertid efter til motivets lysstyrke. Flashen aktiveres automatisk i dårlig belysning. AUTO anbefales under normale optageforhold. i Portræt l Landskab & Makro j Sport / Natoptagelse + portræt Der er 5 forskellige motivprogrammer til rådighed. g»motivprogrammer«(s. 0) Tryk udløseren halvt ned. Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Tryk udløseren helt ned. Billedet gemmes på kortet. Lukkertid Blændeværdi Søger Sådan vælges det passende program til optageforholdene AF-indikator DK 9

20 Enkle optagefunktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Motivprogrammer Stil omskifteren på. Motivprograms-menuen vises. Brug ac til at vælge motivprogrammet. Der vises et prøvebillede af det valgte program. Tryk på knappen i. Kameraet sættes på stand-by i optagefunktionen. Tryk på i igen for at ændre indstillingen. Motivprograms-menuen vises. I PORTRÆT Velegnet til portrætfotografering. Der fokuseres kun på motivet, baggrunden forbliver uskarp. L LANDSKAB Velegnet til fotografering af landskaber og andre motiver udendørs. Blå og grønne farver gengives livligt. K LANDSKAB + PORTRÆT Velegnet til fotografering af hovedmotiv og baggrund. Kameraet fokuserer på både motiv og baggrund. G 4 NATOPTAGELSE Velegnet til udendørsfotos om aftenen eller natten. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid.? 5 NAT + PORTRÆT Velegnet til fotografering af både hovedmotiv og baggrund om natten. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. Flashen aktiveres med rødøje-reducerende funktion. g»flash«(s. 6) 6 BØRN Eftersom AF hele tiden er aktiveret, kan du tage billeder af børn mens de leger, uden at billedet bliver sløret. J 7 SPORT Velgnet til fastholde meget hurtige bevægelser uden uskarpheder. 8 HIGH KEY Optimeret til lyse motiver. Motivets lystyrke gengives korret, så billedet får et kraftigt udtryk. 9 LOW KEY Optimeret til mørke motiver. Motivets mørke gengives korrekt uden mørke skygger. 0 MAKRO Kameraet lukker blænderåbningen og fokuserer over et bredere område frem og tilbage (mere dybde), så du kan tage nærfotos (makro-optagelse). Hvis der bruges flash, kan der komme tydelige skygger, og eksponeringen kan blive forkert. 0 DK

21 Enkle optagefunktioner & LEVENDE LYS Velegnet til fotografering i levende lys. Varme farver gengives. Flashen kan ikke bruges. * SOLNEDGANG Røde og gule farver gengives livligt. Flashen kan ikke bruges. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. ( FYRVÆRKERI Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. Flashen kan ikke bruges. AF er ikke mulig. Brug manuel fokusering 4 DOKUMENTER Velegnet til at fotografere dokumenter etc. Forøger kontrasten mellem bogstaver og baggrund. Flashen kan ikke bruges. g 5 STRAND & SNE Velegnet til fotografering af sendækkede bjerglandskaber, hvide sandstrande etc. Udvidede optagefunktioner Du kan selv indstille blænderværdien og lukkertiden til mere avancerede optagelser og for at opnå større kreativ frihed. P : Programoptagelse Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi og lukkertid efter til motivets lysstyrke. Dette program er velegnet, hvis du ikke nødvendigvis vil bruge flashen. Du kan også skifte mellem programmerne for at ændre kombinationen af blænderåbning og lukkertid, mens den korrekte EV (eksponeringsværdi) bibeholdes. Stil omskifteren på P. Lukkertid Blændeværdi Tryk udløseren halvt ned. Søger Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Tryk udløseren helt ned. AF-indikator Billedet gemmes på kortet. P Sådan vælges det passende program til optageforholdene Eksponeringsfunktion DK

22 Udvidede optagefunktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Blænderværdier og lukkertider i P Kameraet er i funktionen P programmeret, så blænderværdien og lukkertiden vælges automatisk iht. motivets lysstyrke som vist nedenfor. Når ED 50mm f MACRO objektivet benyttes (f.eks. hvis EV er 7, blænderværdien er indstillet på F og lukkertiden til / 0.) Når 4mm-54mm f.8-.5 zoom-objektivet benyttes (brændvidde: 54mm) Programskift (Ps) Ved at dreje drejeknappen hen på P kan du ændre kombinationen af blænderværdi og lukkertid, mens den optimale eksponeringsværdi bibeholdes. Indstillingen af programskiftet annulleres ikke efter optagelsen. For at annullere indstillingerne i programskiftet skal drejeknappen drejes, så søgerens indikator % skifter til P, eller du skal slukke for kameraet. Det er ikke muligt at skifte program, når du bruger flash. A : Optagelse med prioritering af blænderåbning Kameraet indstiller automatisk den optimale lukkertid til den blænderværdi, som du har valgt. Hvis du åbner blænderåbningen (reducerer blænderværdien), forkuserer kameraet på en kortere afstand (en lav dybde) og tager et billede med en sløret baggrund. Hvis du omvendt lukker blænderåbningen (forøger blænderværdien), fokuserer kameraet over et bredere område i retningen frem og tilbage (mere dybde) og tager et billede med fokus på hele billedområdet. Inden du tager billedet kan du benytte preview-funktionen for at se, hvordan baggrunden kommer til at se ud i billedet. Stil omskifteren på A. Drej drejeknappen for at indstille blænderværdien. Når 4mm-54mm f.8-.5 zoom-objektivet benyttes (brændvidde: 4mm) Stor blænderåbning (f-nummer er reduceret) Søger Blændeværdi Lukkertid AF-indikator Eksponeringsfunktion Når blænderværdien (f-nummer) er reduceret Lille blænderåbning (f-nummer er forøget) Når blænderværdien (f-nummer) er forøget DK

23 Udvidede optagefunktioner Tryk udløseren halvt ned. Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Lukkertid Blændeværdi Lukkertid Blændeværdi Søger 4 Tryk udløseren helt ned. TIPS Indikatoren for lukkertiden holder ikke op med at blinke, før blænderværdien er ændret. Hvis indikatoren for lukkertiden blinker, når den er indstillet på en høj hastighed, skal ISO-følsomheden indstilles på en lavere værdi eller der skal anvendes et gægst ND-filter (for at justere lysmængden). g»iso Indstilling af den ønskede lysfølsomhed«(s. 44) Hvis indikatoren for lukkertid blinker, når der er indstillet på en lav hastighed, skal ISO-følsomheden indstilles på en højere værdi.g»iso Indstilling af den ønskede lysfølsomhed«(s. 44) Sådan ændres EV-trinene: Indstil EV-trinet på / EV, / EV eller EV i menuen. g»ev-trin«(s. 68) Kontrol af dybden med den valgte blænderværdi: Se»Preview-funktion«(s. 5) S : Optagelse med prioritering af lukker Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi til den lukkertid, som du har valgt. Indstil lukkertiden efter den effekt, du vil opnå: en høj lukkertid gør det muligt at fange objekter i hurtig bevægelse uden at de bliver slørede, og en langsommere lukkertid slører et objekt i bevægelse og giver et indtryk af bevægelse eller hastighed. Stil omskifteren på S. Drej drejeknappen for at indstille lukkertiden. AF-indikator Overeksponeret, når indikatoren for lukkertiden blinker. Forøg blænderværdien (f-nummer). Søger Langsommere lukkertid AF-indikator Undereksponeret, når indikatoren for lukkertiden blinker. Reducér blænderværdien (f-nummer). En hurtig lukkertid kan fastholde et motiv i hurtig bevægelse, uden at det bliver sløret. Sådan vælges det passende program til optageforholdene Hurtigere lukkertid En langsom lukkertid slører en motiv i bevægelse og giver således et kraftigere visuelt indtryk af bevægelse. DK

Din brugermanual OLYMPUS E-500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4308451

Din brugermanual OLYMPUS E-500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4308451 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan bruges kameraets funktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner Fokuseringsfunktioner Eksponering, billede

Læs mere

Betjenings- vejledning

Betjenings- vejledning DK DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning Grundlæggende vejledning Sådan betjenes E-400 Bliv bedre til at tage billede optagevejledninger Optagefunktioner Gengivefunktioner Individuel tilpasning af indstillinger/

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10 E-510 Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem 6.4cm HyperCrystal LCD Ny billedprocessor Live View Live MOS sensor med 10 millioner pixel Professionelle funktioner Kompakt og ergonomisk

Læs mere

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 SP-350 Betjeningsvejledning DK Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet

Læs mere

SP-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 DK Betjeningsvejledning Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet optagelse

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

E-450 14-42mm Sæt. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter

E-450 14-42mm Sæt. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter E-450 14-42mm Sæt Effektfiltre Indbygget flash og trådløs styring af flash 100% D-SLR kvalitet Live MOS sensor med 10 millioner pixel TruePic III processor til Utroligt nemt at bruge korrekt farvegengivelse

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning Elektronisk flash FL-36R DK Betjeningsvejledning Delenes betegnelser Flash Vidvinkelforsats gs. 20 AF hjælpelys gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller har en lav kontrast, udsender det indbyggede AF-hjælpelys

Læs mere

E-520. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering til alle optik Fremragende støvreduceringssystem

E-520. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering til alle optik Fremragende støvreduceringssystem E-520 Indbygget billedstabilisering til alle optik Fremragende støvreduceringssystem Professionelle funktioner Live MOS sensor med 10 millioner pixel Komfortabel LV med en hurtig billedchip AF 100% D-SLR

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan

Læs mere

DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING DIGITALKAMERA DK BETJENINGSVEJLEDNING Flere detaljer om tilslutning af kameraet til PC samt installering af programmer, findes i "Reference Manual" på den medfølgende CD-ROM. Læs denne vejledning grundigt,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS E-330

Din brugermanual OLYMPUS E-330 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium Som min egen forberedelse til at afholde kamera teknik aften i den nærmere fremtid, har jeg nu fået nedskrevet de erfaringer, som jeg indtil nu har opnået,

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING. Grundlæggende vejledning s. 2. Indholdsfortegnelse s. 20. Autoriserede distributører

BETJENINGSVEJLEDNING DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING. Grundlæggende vejledning s. 2. Indholdsfortegnelse s. 20. Autoriserede distributører DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0 / Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage).

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Hvad betyder ISO? ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Da digitale kameraer ikke bruger film, men har en billedsensor i stedet,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 2 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6l IS USM

EF70-300mm f/4-5.6l IS USM EF70-300mm f/4-5.6l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6l IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

E PL2. Herlige billeder. Herligt nemt. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor. Filter

E PL2. Herlige billeder. Herligt nemt. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor. Filter E PL2 Ikonisk elegance lige til lommen Bare bland effektfiltrene på den kreative måde HD film og HDMI kontrol Tilbehørsport 2 Nem indstilling med Live Wheel Superkompakt design og i 4 farver Effektfiltre,

Læs mere

EF24-70mm f/4l IS USM

EF24-70mm f/4l IS USM EF24-70mm f/4l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF24-70mm f/4l IS USM er et highperformance standard zoomobjektiv til brug med EOS-kameraer. Der er monteret en billedstabilisator

Læs mere

E P2. Indlysende muligheder med tilbehørsstikket. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor.

E P2. Indlysende muligheder med tilbehørsstikket. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor. E P2 Effektfiltre, Multieksponering, mange kreative sideforhold Tilbehørsstik Højtydende, indbygget billedstabilisator Fantastisk udvalg af digitale optik Vipbar, kontrastrig elektronisk søger med høj

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

E PL1 14-42mm Sæt Champagne Gold

E PL1 14-42mm Sæt Champagne Gold E PL1 14-42mm Sæt Champagne Gold Den nemmeste betjening med aktiv vejledning og ienhance HD film og HDMI kontrol Tilbehørsstik Højtydende, indbygget billedstabilisator Superkompakt design og i 4 farver

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funktioner, der kommer fra denne firmwareopdatering, og deres respektive handlinger beskrives her. Se "Betjeningsvejledning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-31(1) Nye funktioner

Læs mere

DK BETJENINGSVEJLEDNING

DK BETJENINGSVEJLEDNING DK BETJENINGSVEJLEDNING KORREKT OG SIKKER BRUG Følg alle advarsler og forholdsregler, inden produktet tages i anvendelse. ADVARSEL Batterier kan lække skadelige væsker, blive varme eller eksplodere og

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning MACRO PHOTO LENS MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon Macro Photo-objektivet MP-E 65mm f/2,8 1-5x er et makroobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Olympus E-520 m/ 14-42mm

Olympus E-520 m/ 14-42mm Olympus E-520 m/ 14-42mm Det perfekte øjeblik venter ikke. Det er grunden til at seriøse fotografer kræver seriøst udstyr så de altid er klar, uanset opgave. Det nye D-SLR Olympus E-520, med de professionelle

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

EF24mm f/1.4l II USM DEN. Brugsvejledning

EF24mm f/1.4l II USM DEN. Brugsvejledning EF24mm f/1.4l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF24mm f/1,4l II USM-objektivet er et high-performance vidvinkelobjektiv, udviklet til EOS kameraer. USM står for

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM EF70-300mm f/4-5.6 IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6 IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS E-20P http://da.yourpdfguides.com/dref/1084708

Din brugermanual OLYMPUS E-20P http://da.yourpdfguides.com/dref/1084708 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS C-5000 ZOOM http://da.yourpdfguides.com/dref/1084593

Din brugermanual OLYMPUS C-5000 ZOOM http://da.yourpdfguides.com/dref/1084593 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Makroforsatsen MCON-P01. Vidvinkelforsatsen WCON-P01. PENPAL kommunikation. Fiskeøjeforsatsen FCON-P01

PRESSEMEDDELELSE. Makroforsatsen MCON-P01. Vidvinkelforsatsen WCON-P01. PENPAL kommunikation. Fiskeøjeforsatsen FCON-P01 PRESSEMEDDELELSE Makroforsatsen MCON-P01 Fiskeøjeforsatsen FCON-P01 Vidvinkelforsatsen WCON-P01 PENPAL kommunikation E-PL2 E-PL2 byder på utrolig nem fotografering med en fremragende billedkvalitet og

Læs mere

EF70-200mm f/4l IS USM

EF70-200mm f/4l IS USM EF70-200mm f/4l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-200mm f/4l IS USM-objektivet er et let, kompakt, high-performance telezoomobjektiv, udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0 / Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS C-740 ULTRA ZOOM http://da.yourpdfguides.com/dref/1084657

Din brugermanual OLYMPUS C-740 ULTRA ZOOM http://da.yourpdfguides.com/dref/1084657 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS C-5000 ZOOM http://da.yourpdfguides.com/dref/2743572

Din brugermanual OLYMPUS C-5000 ZOOM http://da.yourpdfguides.com/dref/2743572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

XZ 1 Kamerahus Sort. Svagtlys specialisten. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Optik. Billedstabilisering. Processor

XZ 1 Kamerahus Sort. Svagtlys specialisten. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Optik. Billedstabilisering. Processor XZ 1 Kamerahus Sort Har en fremragende izuiko digitaloptik Fuld manuel kontrol af blænde, lukkertid mm. Instillelig dybdeskarphed til fremragende efffekter kontrolring til hurtig indstilling Fantastiske

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere