BETJENINGS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- VEJLEDNING"

Transkript

1 DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner Fokuseringsfunktioner Eksponering, billede og farve Gengivelse Individuel tilpasning af indstillinger/ funktioner i dit kamera Printning Overførsel af billeder til en computer Tillæg Oplysninger Tilbehør Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt, inden kameraet tages i brug. Denne vejledning forklarer udvidede teknikker såsom optage- og gengiverfunktioner, specielle funktioner og indstillinger samt overførsel af optagede billeder til en computer m.m. Det anbefales at tage nogle prøveoptagelser for at lære kameraet at kende, inden der tages vigtige billeder. Skærmen og illustrationerne af kameraet vist i denne vejledning er blevet udarbejdet mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Vær venligst opmærksom på sikkerhedsforskrifterne sidst i denne vejledning.

2 Til brugere i Europa»CE«-mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse.»ce«-mærkede kameraer er beregnet til det europæiske marked. Dette symbol [en skraldespand med et kryds over] betyder, at elektrisk/elektronisk affald indsamles separat. Det må derfor ikke bortskaffes med dagrenovationen. Man skal benytte det retur- og indsamlingssystem der forefindes i det respektive land. Dette produkt og det medfølgende tilbehør overholder WEEE-standarderne. Varemærker IBM er et registreret varemærke fra International Business Machines Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke fra Apple Computer, Inc. xd-picture Card er et varemærke. Alle andre selskaber samt produktnavne er registrerede varemærker og/eller varemærker fra de respektive ejere. Kamerastandarder for filsystemer nævnt i denne vejledning er»design Rule for Camera File System / DCF«standarder fastsat af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Sådan læses instruktionerne Anvendte symboler i denne vejledning TIPS g Vigtige informationer om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. Advarer også mod betjening, der absolut skal undgås. Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret information. DK

3 Kameraets dele Kamera Drejeknap til diopterjustering Søger AEL / AFL g s. 4 0 (låseknap) g s. 6 < / Y / j (fjernbetjening/selvudløser/drev) g s., S., S. 4 (kopiering/print) g s. 6, S. 84 #(flash) g s. 9 V (enkelt-tryks hvidbalance) g s. 5, S. 48, S. 7 q (gengivelse) g s. 5 S (slet) g s. 6 MENU-knap g s. INFO (knap til visning af information) g s. 56 Skærm g s., S. 0 Pileknapper g s. (måleknap) g s. 4 (knap til valg af AF-område) g s. 6 WB (knap til hvidbalance) g s. 47 AF (knap til fokuseringsfunktion) g s. 7 i-knap g s. ISO-knap g s. 44 Kontrollampe for kort g s. 6 Multistik g s. 84, S. 9 Stikdæksel CF-kortholder xd-kortholder Udtageknap Omskifter g s. 9 Drejeknap g s., S. 7 Power-knap F (knap til eksponerinskompensation) g s. 4 Udløser g s. 6 Flashsko g s. 0 SSWF-indikator g s. 00 Kortdæksel CCD-markering (Mål fra dette punkt under fokuseringen, hvis du kender afstanden til motivet). DK

4 Kameraets dele Selvudløser/fjernbetjeningslampe/ fjernbetjeningsmodtager g s. 5 Flash g s. 9 Grundlæggende funktioner Markering til montering af objektiv Spejl Knap til udløsning af objektiv Låsepin til objektiv Objektivfatning (Sæt objektivet på efter dækslet er fjernet fra kameraet for at undgå, at der kommer støv og snavs ind i kamearaet.) Lås til batteridæksel Stativgevind Batteridæksel Forberedelse af batteri Dette kamera bruger følgende batterier. Tre CRA lithium batterier g»sådan bruges LBH- litium-batteriholderen«(s. 6) BLM- Li-ion batteri Oplad batteriet i BCM- Li-ion batteriopladeren. g»opladning af batteriet«(s. ) Batteriet er ikke ladet helt op ved købet af kameraet. Husk derfor at oplade batteriet. 4 DK

5 Sådan sættes batteriet i 4 Kontrollér, at kameraets power-knap står på OFF. g»kameraets dele«(s. ) Skub batteridækslets lås hen mod ), og åbn batteridækslet. Sæt batteriet i som vist med illustrationen. Skub batteridækslets lås hen mod =. Sådan tages batteriet ud Kontrollér, at power-knappen er indstillet på OFF og at kontrollampen for kortet ikke blinker. Lås batteridækslet op, og fjern batteriet. Hvis batteridækslet falder af, skal du sætte grebene sammen igen for at kunne sætte dækslet på kameraet igen. Batteridæksel Lås til batteridæksel Lås til batteridæksel Grundlæggende funktioner Retningsmarkering Sådan sættes remmen på 4 5 Før den ene ende af remmen gennem remholderen på kameraet. Før enden af remmen gennem ringen, og før den derefter gennem stopperen som vist med pilene. Før remmen tilbage gennem stopperens andet hul. Træk fast i remmens anden ende for at kontrollere, om den sidder rigtig fast. Gentag trin 4 for at sætte remmens anden ende i remholderen. DK 5

6 Grundlæggende om objektivet Mulige objektiver Grundlæggende funktioner Vælg det objektiv, som du vil tage billeder med. Benyt et angivet Four Thirds objektiv (Four Thirds objektivfatning). Hvis der benyttes et ikke-angivet objektiv, fungerer AF (autofokus) og lysmålingen ikke korrekt. I enkelte tilfælde fungerer andre funktioner heller ikke. Four Thirds objektivfatning Disse helt nye udskiftelige objektiver med Four Thirds objektivfatning er udviklet helt fra bunden og baseret på optisk teknik specielt til digitale kameraer. ZUIKO DIGITAL udskifteligt objektiv Four Thirds systemet med udskiftelige objektiver er beregnet til at opfylde de strenge krav, som professionel fotografering stiller. Four Thirds systemet gør det muligt for et hurtigt objektiv både at være kompakt og let. Four Thirds systemets udskiftelige objektiver inkluderer en bred vifte af produkter udover dem, der er angivet nedenfor: ZUIKO DIGITAL ED 50mm-00mm f.8-.5: Super telefoto zoomobjektiv svarende til mm på et 5 mm objektiv ZUIKO DIGITAL 40mm-50mm f.5-4.5: Telefoto zoomobjektiv svarende til mm på et 5 mm objektiv Sådan sættes et objektiv på kameraet Kontrollér, at power-knappen står på OFF. g»kameraets dele«(s. ) Fjern det bageste dæksel fra objektivet. Fjern dækslet fra kameraet. Bemærk Når du anbringer eller fjerner dækslet og objektivet på kameraet, skal kameraets objektivfatning pege nedad. Det forhindrer, at der kommer støv eller andre fremmedlegemer ind i kameraet. Dækslet må ikke fjernes og objektivet ikke sættes på i støvede omgivelser. Objektivet på kameraet må ikke rettes direkte mod solen. Dette kan resultere i en fejlfunktion i kameraet eller endog få det til at bryde i brand pga. sollysets forstærkede effekt, når der fokuseres gennem objektivet. Pas på ikke at tabe for- og bagdækslet. Sæt dækslet på kameraet for at undgå, at der kommer støv ind i kameraet, når der ikke sat noget objektiv på. Bageste dæksel Kameradæksel 6 DK

7 Grundlæggende om objektivet 4 5 Sørg for at kameraets monteringsmærke (rødt) passer med isætningsmærket (rødt) på objektivet, og sæt derefter objektivet ind i kamerahuset. Drej objektivet med uret, indtil du hører et klik. Fjern objektivdækslet. Sådan tages objektivet af kameraet Isætningsmærke (rødt) Kontrollér, at power-knappen står på OFF. Fjern objektivet ved at dreje det mod uret, mens knappen til udløsning af objektivet trykkes ned. Markering til montering af objektiv (rødt) Objektivdæksel Knap til udløsning af objektiv Grundlæggende funktioner Grundlæggende om kort Mulige kort I denne vejledning refererer begrebet»kort«til et optagemedium. Der kan bruges CompactFlash, Microdrive eller xd-picture-kort (tilbehør) i dette kamera. CompactFlash CompactFlash er et fast hukommelskort med høj kapacitet. Du kan benytte almindelige kort. Microdrive Microdrive er et medium, som bruger en kompakt harddisk med høj kapacitet Du kan benytte et Microdrive, som understøtter CF+Type II (Compact Flash extension standard). xd-picture kort Superkompakt optagemedium. Hukommelseskapacit et op til GB. Forholdsregler i forbindelse med brug af Microdrive Microdrive er et medium, som bruger en kompakt harddisk. Idet diskdrevet drejer rundt, er Microdrive ikke så modstandsdygtigt over for vibrationer eller stød som andre kort. Det er vigtigt at være særlig opmærsom på, at kameraet ikke udsættes for stød eller vibrationer, når der anvendes et Microdrive (især under optagning og gengivelse). Husk at læse de følgende forholdsregler, inden der benyttes et Microdrive. Se også vejledningerne til dit Microdrive. Vær forsigtig, når du sætter kameraet ned under optagning. Stil det forsigtig på en fast overflade. Pas på, at kameraet ikke støder ind i andre ting, når det holdes i remmen. DK 7

8 Grundlæggende om kort Grundlæggende funktioner Benyt ikke kameraet i områder med vibrationer eller voldsomme rystelser, f.eks. på en byggeplads eller under kørsel på en bumpet vej. Microdrive må ikke medbringes i områder, hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme. Isætning af kort Åbn kortdækslet. Sæt kortet i. Compact Flash / Microdrive Sæt kortets kontaktområde i som vist i illustrationen. CF-kortholder xd-picture kort Vend kortet korrekt som vist i illustrationen. xd-kortholder Luk kortdækslet. Sådan tages kortet ud Kontrollér, at kontrollampen for kortet ikke lyser. g»kameraets dele«(s. ) Åbn kortdækslet. Fjern kortet. Bemærk Tryk ikke kort ind med en kuglepen eller en lignende hård eller spids genstand. Batteridækslet må aldrig åbnes og batterierne aldrig fjernes, mens kameraet er tændt. Dette kan ødelægge alle data, som er gemt på kortet. Det er ikke muligt at gendanne ødelagte data. Compact Flash / Microdrive Tryk forsigtigt på udtageknappen, og lad det poppe ud. Tryk det derefter helt ind igen. Kortet skubbes et lille stykke ud, så du kan trække det ud. Hvis du trykker for hårdt på udtageknappen, kan kortet springe ud af kameraet. Træk kortet ud. Udtageknap xd-picture kort Tryk på kortet som vist i illustrationen. Kortet skubbes ud. 4 Luk kortdækslet. 8 DK

9 Sådan justeres søgerens diopter Fjern objektivdækslet. Drej forsigtigt på drejeknappen til diopterjustering, mens du kigger gennem søgeren. Når AF-området står klart, er justeringen foretaget. AF-område Søger Omskifteren Drejeknap til diopterjustering Grundlæggende funktioner Kameraet har følgende optagefunktioner, som der kan skiftes mellem vha. omskifteren. Enkle optagefunktioner Dette kamera har 6 kreative funktioner og 5 motivprogrammer, som automatisk optimerer eksponeringen til motivet. AUTO Helautomatisk optagning Denne funktion gør det muligt at optage med en blænderåbning (f-værdi) på objektivet og en lukkertid, som er indstillet af kameraet. Flashen aktiveres automatisk i dårlig belysning. Denne funktion anbefales under normale optageforhold. i Portrætfotografering Velegnet til portrætfotografering.g s. 9 l Landskabsfotografering Velegnet til fotografering af landskaber og andre motiver udendørs.g s. 9 & Makro-optagelse Velegnet til nærbilleder (makro-optagelse). g s. 9 j Sportsfotografering Velgnet til fastholde meget hurtige bevægelser uden uskarpheder. g s. 9 / Natoptagelse og portrætfotografering Velegnet til fotografering af både hovedmotiv og baggrund om natten. g s. 9 Motivprogram Der 5 forskellige motivprogrammer, som passer til en bred vifte af optagesituationer. Når omskifteren er indstillet på denne funktion, vises motivmenuen. g s. 0 DK 9

10 Sådan fungerer omskifteren Udvidede optagefunktioner Grundlæggende funktioner De 4 optagefunktioner vist nedenfor hjælper dig til at bruge de forskellige udvidede optageteknikker. P Programoptagelse Denn funktion gør det muligt at benytte en blænderåbning og lukkertid, som er indstillet af kameraet. g s. A Optagelse med prioritering af blænderåbning Denne funktion gør det muligt at indstille blænderåbningen manuelt. Kameraet indstiller lukkertiden automatisk. g s. S Optagelse med prioritering af lukker Denne funktion gør det muligt at indstille lukkertiden manuelt. Kameraet indstiller blænderåbningen automatisk. g s. M Manuel optagelse Denne funktion gør det muligt at indstille blænderåbningen og lukkertiden manuelt. g s. 4 Automatisk flash pop-up Hvis du anvender en af de ovennævnte optagefunktioner i omgivelser med dårlig belysning, bliver flashen aktiveret automatisk. AUTO i & / Et af den følgende motivprogrammer: B U g Tændt SSWF-indikator Indstil omskifteren på AUTO. Stil power-knappen på ON. Stil power-knappen på OFF for at slukke. Skærm Når kameraet er tændt, vises kontrolpanelet på skærmen. Hvis kontrolpanelet ikke vises, så tryk på INFO-knappen. INFO-knap Batteri-check Batteri-check-indikatoren vises, når der tændes for kameraet eller når batterierne er ved at være flade. 0 DK Lyser (grøn) Resterende batteriniveau: Højt * Lyser * (rød) Resterende batteriniveau: Lavt. *»BATTERY EMPTY«vises. Resterende batteriniveau: Afladet.

11 Tændt * Blinker i søgeren. * Kameraets energiforbrug varierer meget alt efter, hvordan og under hvilke forhold det bruges. Hvis batteriniveauet er lavt, kan kameraet under visse arbejdsbetingelser slukke uden forudgående advarsel. * BLM- Li-ion batteri: Oplad batteriet. g»opladning af batteriet«(s. ) CRA lithium batterier: Hav nogle nye batterier parat. g»sådan bruges LBH- litium-batteriholderen«(s. 6) Støvreduktion Støvreduktionsfunktionen aktiveres automatisk, når der slukkes for kameraet. Der anvendes ultralydsvibrationer for fjerne støv og snavs fra CCD-overfladen. SSWF-indikatoren (Super Sonic Wave Filter) blinker, når støvreduktionen er i gang. Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Kontrolpanelets display Kontrolpanelets display (optageinformationer) vises på skærmen, når power-knappen stilles på ON. g»kameraets dele«(s. ) Hvis kontrolpanelet ikke vises, så tryk på INFO-knappen. Når omskifteren er indstillet på, vises motivmenuen. g s. 0 Hver gang der trykkes på INFO-knappen, ændres displayet som følger: Grundlæggende funktioner Normal Detaljeret Fra Sådan indstilles funktionerne Dette kamera han en lang række af optagefunktioner, som er beregnet til optagelse under forskellige forhold. Du kan også selv indstille funktionerne, så kameraet bliver lettere at bruge for dig. Der er tre grundlæggende måder at foretage funktionsindstillinger på med dette kamera. Indstilling vha. knapperne Indstilling på kontrolpanelet på skærmen Indstilling i menuen Ved at kunne mestre disse styremetoder kan du gøre god brug af kameraets mangeartede funktioner. De mulige funktioner er forskellige alt efter optagefunktionen. DK

12 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Grundlæggende funktioner Indstilling vha. knapperne Tryk på den knap med den funktion, du vil indstille (direkte knap). Den direkte menu vises. g»kameraets dele«(s. ) F.eks. Indstilling af hvidbalance Brug drejeknappen til at foretage indstillingerne. Hvis du ikke betjener drejeknappen inden for et par sekunder (»Timer til knapper«g s. 78), vises skærmen med kontrolpanelet igen, og dine indstillinger er bekræftet. Du kan også bekræfte dine indstillinger ved at trykke på i. Oversigt over knapper Direkte knapper Funktion Se side WB (knap til hvidbalance) Indstiller hvidbalancen S. 46 AF (knap til fokuseringsfunktion) Indstiller fokuseringsfunktionen S. 7 ISO-knap Indstiller ISO-følsomheden S (knap til valg af AF-område) Vælger AF-området S. 6 5 (måleknap) Indstiller målefunktionen S. 4 6 < / Y / j (fjernbetjening/ selvudløser/drev) 7 F (knap til eksponerinskompensation) Indstiller fjernbetjeningen/ selvudløseren/drevet Indstiller værdien for eksponeringskompensationen Direkte menu S., S. S. 4 S. 4 8 # (flash) Indstiller flashfunktionen S. 8 Indstilling på kontrolpanelet på skærmen Tryk på knappen i. g»kameraets dele«(s. ) Cursoren på kontrolpanelet vises. Kontrolpanel Direkte menu 4 Brug pileknapperne til at flytte cursoren til den funktion, som du vil indstille. F.eks. Indstilling af hvidbalance Tryk på knappen i. Den direkte menu vises. Brug drejeknappen til at foretage indstillingerne. Du kan også bruge drejeknappen til at foretage indstillinger i kontrolpanelet efter at have afsluttet trin. DK

13 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Hvis du ikke betjener drejeknappen inden for et par sekunder (»Timer til knapper«g s. 78), vises skærmen med kontrolpanelet igen, og dine indstillinger er bekræftet. Du kan også bekræfte dine indstillinger ved at trykke på i. Sådan anvendes kontrolpanelet Indstilling i menuen Denne vejledning viser, hvordan kontrolpanelet bruges (indtil den direkte menu vises som vist nedenfor). F.eks. Indstilling af hvidbalance i WB i Tryk på MENU-knappen. Menuen vises på skærmen. g»kameraets dele«(s. ) Grundlæggende funktioner Anvisningerne vises i bunden af skærmen. CANCEL : Tryk på MENU for at annullere indstillingen. SELECT : Tryk på dac for at vælge punktet. Den viste illustration svarer til pileknapperne vist nedenfor. : a : c : d : b GO : Tryk på i for at bekræfte dine indstillinger. Brug for at vælge et faneblad. Funktionerne er delt op i kategorier under faneblade. Flyttes hen til funktionerne under det faneblad, du har valgt. Faneblad Den nuværende indstilling vises. Typer af faneblade Indstiller optagefunktionerne. Indstiller optagefunktionerne. q Indstiller gengivefunktionerne. Funktion til personlige optagefunktioner. Indstiller funktioner, som giver dig mulighed for at bruge kameraet effektivt. DK

14 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Vælg en funktion. Grundlæggende funktioner 4 Vælg en indstilling. Går til skærmen med den valgte funktion. (Enkelte funktioner kan indstilles i menuen). Funktion Indstilling 5 Skærm til indstilling Tryk på i gentagne gange, indtil menuen forsvinder. Den normale optageskærm vises igen. Sådan betjenes menuerne Denne vejledning viser menubetjeningen som vist nedenfor. F.eks. Indstilling af hvidbalance Menu [ ] [WB] Indstilling 4 DK

15 Sådan benyttes et kort Kameraet har med to kortåbninger; du kan bruge CompactFlash eller Microdrive samtidigt med xd-picture kortet. Valg af korttype Vælg den type kort, som du bil bruge (xd-picture kort eller CompactFlash). Menu [ ] [CF / xd] Brug til at foretage indstillingerne. [CF] CompactFlash [xd] xd-picture kort Tryk på knappen i. Formatering af kortet Formateringen forbereder kortet til at modtage data. Kort, som ikke er produceret af Olympus eller kort, som er blevet formateret på en computer, skal formateres med kameraet, inden de kan benyttes. Alle gemte data på kortet, inklusiv beskyttede billede, slettes, når kortet formateres. Når et brugt kort formateres, skal du bekræfte, at der ikke er billleder på kortet, som du vil gemme. Menu [ ] [CARD SETUP] Brug for at vælge [FORMAT]. Tryk på knappen i. Tryk på ac for at vælge [YES]. Tryk på knappen i. Kortet formateres. Værd at vide inden der tages billeder Hvis der ikke kan stilles skarpt Kameraets autofokus kan måske ikke fokusere på motivet enkelte tilfælde som vist nedenfor (f.eks. hvis motiv ikke befinder sig i centrum af billedet, hvis motivet har mindre konstrast end omgivelserne etc.). I disse tilfælde er det letteste at bruge fokuslås. Motiver, som det er vanskeligt at stille skarpt på AF-indikatoren blinker. Der kan ikke stilles skarpt på motivet. Motiver med lav kontrast Meget kraftigt lys i midten af billedet Motiver med gentagne mønstre DK 5

16 Hvis der ikke kan stilles skarpt AF-indikatoren forbliver tændt, men der kan ikke fokuseres på motivet. Værd at vide inden der tages billeder Sådan anvendes fokuslås (hvis motivet ikke befinder sig i midten af billedet) 4 Motiver med forskellig afstand Motiver i hurtig bevægelse Ret AF-området mod det motiv, der skal stilles skarpt på. g»kameraets dele«(s. ) Tryk udløseren halvt ned, indtil AF-indikatoren lyser. Fokuseringen er låst. AF-indikatoren og AF-området vises i søgeren. Hvis AF-indikatoren blinker, skal du trykke udløseren halvt ned igen. Kontrolpanelet forsvinder fra skærmen. Komponér billedet på ny, mens du holder udløseren trykket halvt nede. Tryk udløseren helt ned. Kontrollampen for kortet blinker, mens billedet gemmes på kortet. Motiver uden for AF-området Trykket halvt ned AF-område AF-indikator Hvis motivet har ringere kontrast end dets omgivelser Fokusér (fokuslås) på et motiv med høj kontrast med den samme Trykket helt ned afstand som det oprindelige motiv, komponér billedet igen og tryk på udløseren. Hvis motivet ikke har nogle lodrette linjer, skal du holde kameraet lodret og tilpasse fokuseringen vha. fokuslåsfunktionen. Anbring derefter kameraet i vandret position igen for at tage billedet. Valg af optagekvalitet Du kan vælge den optagekvalitet, du vil tage billeder med. Vælg den optagekvalitet, der passer bedst til opgaven (print, redigering med en pc, hjemmesideredigering osv.). Se tabellen på S. 8 for detaljer vedr. optagekvalitet og antal pixels. 6 DK

17 Valg af optagekvalitet Typer af optagekvalitet Optagekvaliteten giver dig mulighed for at vælge en kombination bestående af pixelantal og komprimering for det billede, du vil tage. Et billede består af pixels (små punkter). Hvis du forstørrer en billede med et lavt antal pixels, vises det som en mosaik. Hvis billedet har et højt antal pixel, er filen større (større datamængde), og der kan ikke gemmes så mange billeder. Jo højere komprimering, desto mindre filstørrelse. Men billedet vil også være mindre klart, når det gengives. Forøgelse af antal pixels Anvendelse Vælges til printstørrelsen Til mindre print og hjemmesider Antal pixels Ikke komprimeret / Lav komprimering /.7 Kvalitet (komprimering) Høj komprimering / 4 Høj komprimering / 8 64 x 448 TIFF SHQ HQ 00 x x x x x 768 SQ 640 x 480 Billeder med et højt antal pixels Billeder med et lavt antal pixels Mere klart billede Høj komprimering / Værd at vide inden der tages billeder Sådan vælges optagekvaliteten Menu [ ] [D] Brug for at indstille. [RAW] / [TIFF] / [SHQ] / [HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] Tryk på knappen i. Indstilling af antal pixel og komprimering Menu [ ] [HQ] Menu [ ] [SQ] Følg trinene alt efter den optagekvalitet, som du har valgt. [HQ] ) Brug til at indstille komprimeringen. [/4] / [/8] / [/] [SQ] ) Brug til at indstille antallet af pixels. [00 x 400] / [560 x 90] / [600 x 00] / [80 x 960] / [04 x 768] / [640 x 480] ) Brug til at indstille komprimeringen. [/.7] / [/4] / [/8] / [/] Tryk på knappen i. DK 7

18 Valg af optagekvalitet Optagekvalitet Værd at vide inden der tages billeder Optagekvalitet Antal pixels (PIXEL COUNT) Komprimering Filformat Filstørrelse (MB) RAW Ukomprimeret ORF.6 TIFF Ukomprimeret TIFF 4.5 SHQ / x 448 /4 4.5 HQ /8.5 /.8 / x 400 /4 4.4 /8.4 /.8 / x 90 /4.5 /8. / 0.8 / x 00 /4.0 JPEG /8 0.5 SQ / 0.4 / x 960 /4 0.6 /8 0. / 0. / x 768 /4 0.4 /8 0. / 0. / x 480 /4 0. /8 0. / 0. Angivelserne af filstørrelsen i tabellen er cirkaværdier. Bemærk Det resterende billedantal kan variere alt efter motivet eller andre faktorer f.eks. printmarkering. Det kan forekomme at det resterende billedantal, som viises i søgeren eller på skærmen ikke ændres, når der optages eller slettes et billede. Den faktiske filstørrelse afhænger af motivet. 8 DK

19 Optagefunktioner Kameraet har forskellige optagefunktioner, som der kan skiftes mellem vha. omskifteren. g»kameraets dele«(s. ) Enkle optagefunktioner AUTO, i, l, &, j, /, Udvidede optagefunktioner P, A, S, M AUTO anbefales under normale optageforhold. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren og på kontrolpanelet på skærmen. Når kameraet er indstillet på, vises motivprogrammet. Kontrolpanel Søger Indikator for lukkertid Hvis den valgte lukkertid er mindre end sekund, er det kun dens brøk der vises, som f.eks. 50 for /50 sek. Hvis lukkertiden er længere end et sekund, vises et citationstegn»som f.eks. «for sek. Enkle optagefunktioner Når du har valgt en optagefunktion, der passer tuil optageforholdene, optimerer kameraet indstillingerne til optageforholdene. Kreative funktioner Indstil omskifteren på den funktion, som du vil bruge. AUTO Helautomatisk optagning Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi og lukkertid efter til motivets lysstyrke. Flashen aktiveres automatisk i dårlig belysning. AUTO anbefales under normale optageforhold. i Portræt l Landskab & Makro j Sport / Natoptagelse + portræt Der er 5 forskellige motivprogrammer til rådighed. g»motivprogrammer«(s. 0) Tryk udløseren halvt ned. Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Tryk udløseren helt ned. Billedet gemmes på kortet. Lukkertid Blændeværdi Søger Sådan vælges det passende program til optageforholdene AF-indikator DK 9

20 Enkle optagefunktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Motivprogrammer Stil omskifteren på. Motivprograms-menuen vises. Brug ac til at vælge motivprogrammet. Der vises et prøvebillede af det valgte program. Tryk på knappen i. Kameraet sættes på stand-by i optagefunktionen. Tryk på i igen for at ændre indstillingen. Motivprograms-menuen vises. I PORTRÆT Velegnet til portrætfotografering. Der fokuseres kun på motivet, baggrunden forbliver uskarp. L LANDSKAB Velegnet til fotografering af landskaber og andre motiver udendørs. Blå og grønne farver gengives livligt. K LANDSKAB + PORTRÆT Velegnet til fotografering af hovedmotiv og baggrund. Kameraet fokuserer på både motiv og baggrund. G 4 NATOPTAGELSE Velegnet til udendørsfotos om aftenen eller natten. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid.? 5 NAT + PORTRÆT Velegnet til fotografering af både hovedmotiv og baggrund om natten. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. Flashen aktiveres med rødøje-reducerende funktion. g»flash«(s. 6) 6 BØRN Eftersom AF hele tiden er aktiveret, kan du tage billeder af børn mens de leger, uden at billedet bliver sløret. J 7 SPORT Velgnet til fastholde meget hurtige bevægelser uden uskarpheder. 8 HIGH KEY Optimeret til lyse motiver. Motivets lystyrke gengives korret, så billedet får et kraftigt udtryk. 9 LOW KEY Optimeret til mørke motiver. Motivets mørke gengives korrekt uden mørke skygger. 0 MAKRO Kameraet lukker blænderåbningen og fokuserer over et bredere område frem og tilbage (mere dybde), så du kan tage nærfotos (makro-optagelse). Hvis der bruges flash, kan der komme tydelige skygger, og eksponeringen kan blive forkert. 0 DK

21 Enkle optagefunktioner & LEVENDE LYS Velegnet til fotografering i levende lys. Varme farver gengives. Flashen kan ikke bruges. * SOLNEDGANG Røde og gule farver gengives livligt. Flashen kan ikke bruges. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. ( FYRVÆRKERI Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. Flashen kan ikke bruges. AF er ikke mulig. Brug manuel fokusering 4 DOKUMENTER Velegnet til at fotografere dokumenter etc. Forøger kontrasten mellem bogstaver og baggrund. Flashen kan ikke bruges. g 5 STRAND & SNE Velegnet til fotografering af sendækkede bjerglandskaber, hvide sandstrande etc. Udvidede optagefunktioner Du kan selv indstille blænderværdien og lukkertiden til mere avancerede optagelser og for at opnå større kreativ frihed. P : Programoptagelse Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi og lukkertid efter til motivets lysstyrke. Dette program er velegnet, hvis du ikke nødvendigvis vil bruge flashen. Du kan også skifte mellem programmerne for at ændre kombinationen af blænderåbning og lukkertid, mens den korrekte EV (eksponeringsværdi) bibeholdes. Stil omskifteren på P. Lukkertid Blændeværdi Tryk udløseren halvt ned. Søger Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Tryk udløseren helt ned. AF-indikator Billedet gemmes på kortet. P Sådan vælges det passende program til optageforholdene Eksponeringsfunktion DK

22 Udvidede optagefunktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Blænderværdier og lukkertider i P Kameraet er i funktionen P programmeret, så blænderværdien og lukkertiden vælges automatisk iht. motivets lysstyrke som vist nedenfor. Når ED 50mm f MACRO objektivet benyttes (f.eks. hvis EV er 7, blænderværdien er indstillet på F og lukkertiden til / 0.) Når 4mm-54mm f.8-.5 zoom-objektivet benyttes (brændvidde: 54mm) Programskift (Ps) Ved at dreje drejeknappen hen på P kan du ændre kombinationen af blænderværdi og lukkertid, mens den optimale eksponeringsværdi bibeholdes. Indstillingen af programskiftet annulleres ikke efter optagelsen. For at annullere indstillingerne i programskiftet skal drejeknappen drejes, så søgerens indikator % skifter til P, eller du skal slukke for kameraet. Det er ikke muligt at skifte program, når du bruger flash. A : Optagelse med prioritering af blænderåbning Kameraet indstiller automatisk den optimale lukkertid til den blænderværdi, som du har valgt. Hvis du åbner blænderåbningen (reducerer blænderværdien), forkuserer kameraet på en kortere afstand (en lav dybde) og tager et billede med en sløret baggrund. Hvis du omvendt lukker blænderåbningen (forøger blænderværdien), fokuserer kameraet over et bredere område i retningen frem og tilbage (mere dybde) og tager et billede med fokus på hele billedområdet. Inden du tager billedet kan du benytte preview-funktionen for at se, hvordan baggrunden kommer til at se ud i billedet. Stil omskifteren på A. Drej drejeknappen for at indstille blænderværdien. Når 4mm-54mm f.8-.5 zoom-objektivet benyttes (brændvidde: 4mm) Stor blænderåbning (f-nummer er reduceret) Søger Blændeværdi Lukkertid AF-indikator Eksponeringsfunktion Når blænderværdien (f-nummer) er reduceret Lille blænderåbning (f-nummer er forøget) Når blænderværdien (f-nummer) er forøget DK

23 Udvidede optagefunktioner Tryk udløseren halvt ned. Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Lukkertid Blændeværdi Lukkertid Blændeværdi Søger 4 Tryk udløseren helt ned. TIPS Indikatoren for lukkertiden holder ikke op med at blinke, før blænderværdien er ændret. Hvis indikatoren for lukkertiden blinker, når den er indstillet på en høj hastighed, skal ISO-følsomheden indstilles på en lavere værdi eller der skal anvendes et gægst ND-filter (for at justere lysmængden). g»iso Indstilling af den ønskede lysfølsomhed«(s. 44) Hvis indikatoren for lukkertid blinker, når der er indstillet på en lav hastighed, skal ISO-følsomheden indstilles på en højere værdi.g»iso Indstilling af den ønskede lysfølsomhed«(s. 44) Sådan ændres EV-trinene: Indstil EV-trinet på / EV, / EV eller EV i menuen. g»ev-trin«(s. 68) Kontrol af dybden med den valgte blænderværdi: Se»Preview-funktion«(s. 5) S : Optagelse med prioritering af lukker Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi til den lukkertid, som du har valgt. Indstil lukkertiden efter den effekt, du vil opnå: en høj lukkertid gør det muligt at fange objekter i hurtig bevægelse uden at de bliver slørede, og en langsommere lukkertid slører et objekt i bevægelse og giver et indtryk af bevægelse eller hastighed. Stil omskifteren på S. Drej drejeknappen for at indstille lukkertiden. AF-indikator Overeksponeret, når indikatoren for lukkertiden blinker. Forøg blænderværdien (f-nummer). Søger Langsommere lukkertid AF-indikator Undereksponeret, når indikatoren for lukkertiden blinker. Reducér blænderværdien (f-nummer). En hurtig lukkertid kan fastholde et motiv i hurtig bevægelse, uden at det bliver sløret. Sådan vælges det passende program til optageforholdene Hurtigere lukkertid En langsom lukkertid slører en motiv i bevægelse og giver således et kraftigere visuelt indtryk af bevægelse. DK

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere