BETJENINGS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- VEJLEDNING"

Transkript

1 DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner Fokuseringsfunktioner Eksponering, billede og farve Gengivelse Individuel tilpasning af indstillinger/ funktioner i dit kamera Printning Overførsel af billeder til en computer Tillæg Oplysninger Tilbehør Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt, inden kameraet tages i brug. Denne vejledning forklarer udvidede teknikker såsom optage- og gengiverfunktioner, specielle funktioner og indstillinger samt overførsel af optagede billeder til en computer m.m. Det anbefales at tage nogle prøveoptagelser for at lære kameraet at kende, inden der tages vigtige billeder. Skærmen og illustrationerne af kameraet vist i denne vejledning er blevet udarbejdet mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Vær venligst opmærksom på sikkerhedsforskrifterne sidst i denne vejledning.

2 Til brugere i Europa»CE«-mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse.»ce«-mærkede kameraer er beregnet til det europæiske marked. Dette symbol [en skraldespand med et kryds over] betyder, at elektrisk/elektronisk affald indsamles separat. Det må derfor ikke bortskaffes med dagrenovationen. Man skal benytte det retur- og indsamlingssystem der forefindes i det respektive land. Dette produkt og det medfølgende tilbehør overholder WEEE-standarderne. Varemærker IBM er et registreret varemærke fra International Business Machines Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke fra Apple Computer, Inc. xd-picture Card er et varemærke. Alle andre selskaber samt produktnavne er registrerede varemærker og/eller varemærker fra de respektive ejere. Kamerastandarder for filsystemer nævnt i denne vejledning er»design Rule for Camera File System / DCF«standarder fastsat af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Sådan læses instruktionerne Anvendte symboler i denne vejledning TIPS g Vigtige informationer om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. Advarer også mod betjening, der absolut skal undgås. Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret information. DK

3 Kameraets dele Kamera Drejeknap til diopterjustering Søger AEL / AFL g s. 4 0 (låseknap) g s. 6 < / Y / j (fjernbetjening/selvudløser/drev) g s., S., S. 4 (kopiering/print) g s. 6, S. 84 #(flash) g s. 9 V (enkelt-tryks hvidbalance) g s. 5, S. 48, S. 7 q (gengivelse) g s. 5 S (slet) g s. 6 MENU-knap g s. INFO (knap til visning af information) g s. 56 Skærm g s., S. 0 Pileknapper g s. (måleknap) g s. 4 (knap til valg af AF-område) g s. 6 WB (knap til hvidbalance) g s. 47 AF (knap til fokuseringsfunktion) g s. 7 i-knap g s. ISO-knap g s. 44 Kontrollampe for kort g s. 6 Multistik g s. 84, S. 9 Stikdæksel CF-kortholder xd-kortholder Udtageknap Omskifter g s. 9 Drejeknap g s., S. 7 Power-knap F (knap til eksponerinskompensation) g s. 4 Udløser g s. 6 Flashsko g s. 0 SSWF-indikator g s. 00 Kortdæksel CCD-markering (Mål fra dette punkt under fokuseringen, hvis du kender afstanden til motivet). DK

4 Kameraets dele Selvudløser/fjernbetjeningslampe/ fjernbetjeningsmodtager g s. 5 Flash g s. 9 Grundlæggende funktioner Markering til montering af objektiv Spejl Knap til udløsning af objektiv Låsepin til objektiv Objektivfatning (Sæt objektivet på efter dækslet er fjernet fra kameraet for at undgå, at der kommer støv og snavs ind i kamearaet.) Lås til batteridæksel Stativgevind Batteridæksel Forberedelse af batteri Dette kamera bruger følgende batterier. Tre CRA lithium batterier g»sådan bruges LBH- litium-batteriholderen«(s. 6) BLM- Li-ion batteri Oplad batteriet i BCM- Li-ion batteriopladeren. g»opladning af batteriet«(s. ) Batteriet er ikke ladet helt op ved købet af kameraet. Husk derfor at oplade batteriet. 4 DK

5 Sådan sættes batteriet i 4 Kontrollér, at kameraets power-knap står på OFF. g»kameraets dele«(s. ) Skub batteridækslets lås hen mod ), og åbn batteridækslet. Sæt batteriet i som vist med illustrationen. Skub batteridækslets lås hen mod =. Sådan tages batteriet ud Kontrollér, at power-knappen er indstillet på OFF og at kontrollampen for kortet ikke blinker. Lås batteridækslet op, og fjern batteriet. Hvis batteridækslet falder af, skal du sætte grebene sammen igen for at kunne sætte dækslet på kameraet igen. Batteridæksel Lås til batteridæksel Lås til batteridæksel Grundlæggende funktioner Retningsmarkering Sådan sættes remmen på 4 5 Før den ene ende af remmen gennem remholderen på kameraet. Før enden af remmen gennem ringen, og før den derefter gennem stopperen som vist med pilene. Før remmen tilbage gennem stopperens andet hul. Træk fast i remmens anden ende for at kontrollere, om den sidder rigtig fast. Gentag trin 4 for at sætte remmens anden ende i remholderen. DK 5

6 Grundlæggende om objektivet Mulige objektiver Grundlæggende funktioner Vælg det objektiv, som du vil tage billeder med. Benyt et angivet Four Thirds objektiv (Four Thirds objektivfatning). Hvis der benyttes et ikke-angivet objektiv, fungerer AF (autofokus) og lysmålingen ikke korrekt. I enkelte tilfælde fungerer andre funktioner heller ikke. Four Thirds objektivfatning Disse helt nye udskiftelige objektiver med Four Thirds objektivfatning er udviklet helt fra bunden og baseret på optisk teknik specielt til digitale kameraer. ZUIKO DIGITAL udskifteligt objektiv Four Thirds systemet med udskiftelige objektiver er beregnet til at opfylde de strenge krav, som professionel fotografering stiller. Four Thirds systemet gør det muligt for et hurtigt objektiv både at være kompakt og let. Four Thirds systemets udskiftelige objektiver inkluderer en bred vifte af produkter udover dem, der er angivet nedenfor: ZUIKO DIGITAL ED 50mm-00mm f.8-.5: Super telefoto zoomobjektiv svarende til mm på et 5 mm objektiv ZUIKO DIGITAL 40mm-50mm f.5-4.5: Telefoto zoomobjektiv svarende til mm på et 5 mm objektiv Sådan sættes et objektiv på kameraet Kontrollér, at power-knappen står på OFF. g»kameraets dele«(s. ) Fjern det bageste dæksel fra objektivet. Fjern dækslet fra kameraet. Bemærk Når du anbringer eller fjerner dækslet og objektivet på kameraet, skal kameraets objektivfatning pege nedad. Det forhindrer, at der kommer støv eller andre fremmedlegemer ind i kameraet. Dækslet må ikke fjernes og objektivet ikke sættes på i støvede omgivelser. Objektivet på kameraet må ikke rettes direkte mod solen. Dette kan resultere i en fejlfunktion i kameraet eller endog få det til at bryde i brand pga. sollysets forstærkede effekt, når der fokuseres gennem objektivet. Pas på ikke at tabe for- og bagdækslet. Sæt dækslet på kameraet for at undgå, at der kommer støv ind i kameraet, når der ikke sat noget objektiv på. Bageste dæksel Kameradæksel 6 DK

7 Grundlæggende om objektivet 4 5 Sørg for at kameraets monteringsmærke (rødt) passer med isætningsmærket (rødt) på objektivet, og sæt derefter objektivet ind i kamerahuset. Drej objektivet med uret, indtil du hører et klik. Fjern objektivdækslet. Sådan tages objektivet af kameraet Isætningsmærke (rødt) Kontrollér, at power-knappen står på OFF. Fjern objektivet ved at dreje det mod uret, mens knappen til udløsning af objektivet trykkes ned. Markering til montering af objektiv (rødt) Objektivdæksel Knap til udløsning af objektiv Grundlæggende funktioner Grundlæggende om kort Mulige kort I denne vejledning refererer begrebet»kort«til et optagemedium. Der kan bruges CompactFlash, Microdrive eller xd-picture-kort (tilbehør) i dette kamera. CompactFlash CompactFlash er et fast hukommelskort med høj kapacitet. Du kan benytte almindelige kort. Microdrive Microdrive er et medium, som bruger en kompakt harddisk med høj kapacitet Du kan benytte et Microdrive, som understøtter CF+Type II (Compact Flash extension standard). xd-picture kort Superkompakt optagemedium. Hukommelseskapacit et op til GB. Forholdsregler i forbindelse med brug af Microdrive Microdrive er et medium, som bruger en kompakt harddisk. Idet diskdrevet drejer rundt, er Microdrive ikke så modstandsdygtigt over for vibrationer eller stød som andre kort. Det er vigtigt at være særlig opmærsom på, at kameraet ikke udsættes for stød eller vibrationer, når der anvendes et Microdrive (især under optagning og gengivelse). Husk at læse de følgende forholdsregler, inden der benyttes et Microdrive. Se også vejledningerne til dit Microdrive. Vær forsigtig, når du sætter kameraet ned under optagning. Stil det forsigtig på en fast overflade. Pas på, at kameraet ikke støder ind i andre ting, når det holdes i remmen. DK 7

8 Grundlæggende om kort Grundlæggende funktioner Benyt ikke kameraet i områder med vibrationer eller voldsomme rystelser, f.eks. på en byggeplads eller under kørsel på en bumpet vej. Microdrive må ikke medbringes i områder, hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme. Isætning af kort Åbn kortdækslet. Sæt kortet i. Compact Flash / Microdrive Sæt kortets kontaktområde i som vist i illustrationen. CF-kortholder xd-picture kort Vend kortet korrekt som vist i illustrationen. xd-kortholder Luk kortdækslet. Sådan tages kortet ud Kontrollér, at kontrollampen for kortet ikke lyser. g»kameraets dele«(s. ) Åbn kortdækslet. Fjern kortet. Bemærk Tryk ikke kort ind med en kuglepen eller en lignende hård eller spids genstand. Batteridækslet må aldrig åbnes og batterierne aldrig fjernes, mens kameraet er tændt. Dette kan ødelægge alle data, som er gemt på kortet. Det er ikke muligt at gendanne ødelagte data. Compact Flash / Microdrive Tryk forsigtigt på udtageknappen, og lad det poppe ud. Tryk det derefter helt ind igen. Kortet skubbes et lille stykke ud, så du kan trække det ud. Hvis du trykker for hårdt på udtageknappen, kan kortet springe ud af kameraet. Træk kortet ud. Udtageknap xd-picture kort Tryk på kortet som vist i illustrationen. Kortet skubbes ud. 4 Luk kortdækslet. 8 DK

9 Sådan justeres søgerens diopter Fjern objektivdækslet. Drej forsigtigt på drejeknappen til diopterjustering, mens du kigger gennem søgeren. Når AF-området står klart, er justeringen foretaget. AF-område Søger Omskifteren Drejeknap til diopterjustering Grundlæggende funktioner Kameraet har følgende optagefunktioner, som der kan skiftes mellem vha. omskifteren. Enkle optagefunktioner Dette kamera har 6 kreative funktioner og 5 motivprogrammer, som automatisk optimerer eksponeringen til motivet. AUTO Helautomatisk optagning Denne funktion gør det muligt at optage med en blænderåbning (f-værdi) på objektivet og en lukkertid, som er indstillet af kameraet. Flashen aktiveres automatisk i dårlig belysning. Denne funktion anbefales under normale optageforhold. i Portrætfotografering Velegnet til portrætfotografering.g s. 9 l Landskabsfotografering Velegnet til fotografering af landskaber og andre motiver udendørs.g s. 9 & Makro-optagelse Velegnet til nærbilleder (makro-optagelse). g s. 9 j Sportsfotografering Velgnet til fastholde meget hurtige bevægelser uden uskarpheder. g s. 9 / Natoptagelse og portrætfotografering Velegnet til fotografering af både hovedmotiv og baggrund om natten. g s. 9 Motivprogram Der 5 forskellige motivprogrammer, som passer til en bred vifte af optagesituationer. Når omskifteren er indstillet på denne funktion, vises motivmenuen. g s. 0 DK 9

10 Sådan fungerer omskifteren Udvidede optagefunktioner Grundlæggende funktioner De 4 optagefunktioner vist nedenfor hjælper dig til at bruge de forskellige udvidede optageteknikker. P Programoptagelse Denn funktion gør det muligt at benytte en blænderåbning og lukkertid, som er indstillet af kameraet. g s. A Optagelse med prioritering af blænderåbning Denne funktion gør det muligt at indstille blænderåbningen manuelt. Kameraet indstiller lukkertiden automatisk. g s. S Optagelse med prioritering af lukker Denne funktion gør det muligt at indstille lukkertiden manuelt. Kameraet indstiller blænderåbningen automatisk. g s. M Manuel optagelse Denne funktion gør det muligt at indstille blænderåbningen og lukkertiden manuelt. g s. 4 Automatisk flash pop-up Hvis du anvender en af de ovennævnte optagefunktioner i omgivelser med dårlig belysning, bliver flashen aktiveret automatisk. AUTO i & / Et af den følgende motivprogrammer: B U g Tændt SSWF-indikator Indstil omskifteren på AUTO. Stil power-knappen på ON. Stil power-knappen på OFF for at slukke. Skærm Når kameraet er tændt, vises kontrolpanelet på skærmen. Hvis kontrolpanelet ikke vises, så tryk på INFO-knappen. INFO-knap Batteri-check Batteri-check-indikatoren vises, når der tændes for kameraet eller når batterierne er ved at være flade. 0 DK Lyser (grøn) Resterende batteriniveau: Højt * Lyser * (rød) Resterende batteriniveau: Lavt. *»BATTERY EMPTY«vises. Resterende batteriniveau: Afladet.

11 Tændt * Blinker i søgeren. * Kameraets energiforbrug varierer meget alt efter, hvordan og under hvilke forhold det bruges. Hvis batteriniveauet er lavt, kan kameraet under visse arbejdsbetingelser slukke uden forudgående advarsel. * BLM- Li-ion batteri: Oplad batteriet. g»opladning af batteriet«(s. ) CRA lithium batterier: Hav nogle nye batterier parat. g»sådan bruges LBH- litium-batteriholderen«(s. 6) Støvreduktion Støvreduktionsfunktionen aktiveres automatisk, når der slukkes for kameraet. Der anvendes ultralydsvibrationer for fjerne støv og snavs fra CCD-overfladen. SSWF-indikatoren (Super Sonic Wave Filter) blinker, når støvreduktionen er i gang. Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Kontrolpanelets display Kontrolpanelets display (optageinformationer) vises på skærmen, når power-knappen stilles på ON. g»kameraets dele«(s. ) Hvis kontrolpanelet ikke vises, så tryk på INFO-knappen. Når omskifteren er indstillet på, vises motivmenuen. g s. 0 Hver gang der trykkes på INFO-knappen, ændres displayet som følger: Grundlæggende funktioner Normal Detaljeret Fra Sådan indstilles funktionerne Dette kamera han en lang række af optagefunktioner, som er beregnet til optagelse under forskellige forhold. Du kan også selv indstille funktionerne, så kameraet bliver lettere at bruge for dig. Der er tre grundlæggende måder at foretage funktionsindstillinger på med dette kamera. Indstilling vha. knapperne Indstilling på kontrolpanelet på skærmen Indstilling i menuen Ved at kunne mestre disse styremetoder kan du gøre god brug af kameraets mangeartede funktioner. De mulige funktioner er forskellige alt efter optagefunktionen. DK

12 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Grundlæggende funktioner Indstilling vha. knapperne Tryk på den knap med den funktion, du vil indstille (direkte knap). Den direkte menu vises. g»kameraets dele«(s. ) F.eks. Indstilling af hvidbalance Brug drejeknappen til at foretage indstillingerne. Hvis du ikke betjener drejeknappen inden for et par sekunder (»Timer til knapper«g s. 78), vises skærmen med kontrolpanelet igen, og dine indstillinger er bekræftet. Du kan også bekræfte dine indstillinger ved at trykke på i. Oversigt over knapper Direkte knapper Funktion Se side WB (knap til hvidbalance) Indstiller hvidbalancen S. 46 AF (knap til fokuseringsfunktion) Indstiller fokuseringsfunktionen S. 7 ISO-knap Indstiller ISO-følsomheden S (knap til valg af AF-område) Vælger AF-området S. 6 5 (måleknap) Indstiller målefunktionen S. 4 6 < / Y / j (fjernbetjening/ selvudløser/drev) 7 F (knap til eksponerinskompensation) Indstiller fjernbetjeningen/ selvudløseren/drevet Indstiller værdien for eksponeringskompensationen Direkte menu S., S. S. 4 S. 4 8 # (flash) Indstiller flashfunktionen S. 8 Indstilling på kontrolpanelet på skærmen Tryk på knappen i. g»kameraets dele«(s. ) Cursoren på kontrolpanelet vises. Kontrolpanel Direkte menu 4 Brug pileknapperne til at flytte cursoren til den funktion, som du vil indstille. F.eks. Indstilling af hvidbalance Tryk på knappen i. Den direkte menu vises. Brug drejeknappen til at foretage indstillingerne. Du kan også bruge drejeknappen til at foretage indstillinger i kontrolpanelet efter at have afsluttet trin. DK

13 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Hvis du ikke betjener drejeknappen inden for et par sekunder (»Timer til knapper«g s. 78), vises skærmen med kontrolpanelet igen, og dine indstillinger er bekræftet. Du kan også bekræfte dine indstillinger ved at trykke på i. Sådan anvendes kontrolpanelet Indstilling i menuen Denne vejledning viser, hvordan kontrolpanelet bruges (indtil den direkte menu vises som vist nedenfor). F.eks. Indstilling af hvidbalance i WB i Tryk på MENU-knappen. Menuen vises på skærmen. g»kameraets dele«(s. ) Grundlæggende funktioner Anvisningerne vises i bunden af skærmen. CANCEL : Tryk på MENU for at annullere indstillingen. SELECT : Tryk på dac for at vælge punktet. Den viste illustration svarer til pileknapperne vist nedenfor. : a : c : d : b GO : Tryk på i for at bekræfte dine indstillinger. Brug for at vælge et faneblad. Funktionerne er delt op i kategorier under faneblade. Flyttes hen til funktionerne under det faneblad, du har valgt. Faneblad Den nuværende indstilling vises. Typer af faneblade Indstiller optagefunktionerne. Indstiller optagefunktionerne. q Indstiller gengivefunktionerne. Funktion til personlige optagefunktioner. Indstiller funktioner, som giver dig mulighed for at bruge kameraet effektivt. DK

14 Kontrolpanel og indstillinger af funktioner Vælg en funktion. Grundlæggende funktioner 4 Vælg en indstilling. Går til skærmen med den valgte funktion. (Enkelte funktioner kan indstilles i menuen). Funktion Indstilling 5 Skærm til indstilling Tryk på i gentagne gange, indtil menuen forsvinder. Den normale optageskærm vises igen. Sådan betjenes menuerne Denne vejledning viser menubetjeningen som vist nedenfor. F.eks. Indstilling af hvidbalance Menu [ ] [WB] Indstilling 4 DK

15 Sådan benyttes et kort Kameraet har med to kortåbninger; du kan bruge CompactFlash eller Microdrive samtidigt med xd-picture kortet. Valg af korttype Vælg den type kort, som du bil bruge (xd-picture kort eller CompactFlash). Menu [ ] [CF / xd] Brug til at foretage indstillingerne. [CF] CompactFlash [xd] xd-picture kort Tryk på knappen i. Formatering af kortet Formateringen forbereder kortet til at modtage data. Kort, som ikke er produceret af Olympus eller kort, som er blevet formateret på en computer, skal formateres med kameraet, inden de kan benyttes. Alle gemte data på kortet, inklusiv beskyttede billede, slettes, når kortet formateres. Når et brugt kort formateres, skal du bekræfte, at der ikke er billleder på kortet, som du vil gemme. Menu [ ] [CARD SETUP] Brug for at vælge [FORMAT]. Tryk på knappen i. Tryk på ac for at vælge [YES]. Tryk på knappen i. Kortet formateres. Værd at vide inden der tages billeder Hvis der ikke kan stilles skarpt Kameraets autofokus kan måske ikke fokusere på motivet enkelte tilfælde som vist nedenfor (f.eks. hvis motiv ikke befinder sig i centrum af billedet, hvis motivet har mindre konstrast end omgivelserne etc.). I disse tilfælde er det letteste at bruge fokuslås. Motiver, som det er vanskeligt at stille skarpt på AF-indikatoren blinker. Der kan ikke stilles skarpt på motivet. Motiver med lav kontrast Meget kraftigt lys i midten af billedet Motiver med gentagne mønstre DK 5

16 Hvis der ikke kan stilles skarpt AF-indikatoren forbliver tændt, men der kan ikke fokuseres på motivet. Værd at vide inden der tages billeder Sådan anvendes fokuslås (hvis motivet ikke befinder sig i midten af billedet) 4 Motiver med forskellig afstand Motiver i hurtig bevægelse Ret AF-området mod det motiv, der skal stilles skarpt på. g»kameraets dele«(s. ) Tryk udløseren halvt ned, indtil AF-indikatoren lyser. Fokuseringen er låst. AF-indikatoren og AF-området vises i søgeren. Hvis AF-indikatoren blinker, skal du trykke udløseren halvt ned igen. Kontrolpanelet forsvinder fra skærmen. Komponér billedet på ny, mens du holder udløseren trykket halvt nede. Tryk udløseren helt ned. Kontrollampen for kortet blinker, mens billedet gemmes på kortet. Motiver uden for AF-området Trykket halvt ned AF-område AF-indikator Hvis motivet har ringere kontrast end dets omgivelser Fokusér (fokuslås) på et motiv med høj kontrast med den samme Trykket helt ned afstand som det oprindelige motiv, komponér billedet igen og tryk på udløseren. Hvis motivet ikke har nogle lodrette linjer, skal du holde kameraet lodret og tilpasse fokuseringen vha. fokuslåsfunktionen. Anbring derefter kameraet i vandret position igen for at tage billedet. Valg af optagekvalitet Du kan vælge den optagekvalitet, du vil tage billeder med. Vælg den optagekvalitet, der passer bedst til opgaven (print, redigering med en pc, hjemmesideredigering osv.). Se tabellen på S. 8 for detaljer vedr. optagekvalitet og antal pixels. 6 DK

17 Valg af optagekvalitet Typer af optagekvalitet Optagekvaliteten giver dig mulighed for at vælge en kombination bestående af pixelantal og komprimering for det billede, du vil tage. Et billede består af pixels (små punkter). Hvis du forstørrer en billede med et lavt antal pixels, vises det som en mosaik. Hvis billedet har et højt antal pixel, er filen større (større datamængde), og der kan ikke gemmes så mange billeder. Jo højere komprimering, desto mindre filstørrelse. Men billedet vil også være mindre klart, når det gengives. Forøgelse af antal pixels Anvendelse Vælges til printstørrelsen Til mindre print og hjemmesider Antal pixels Ikke komprimeret / Lav komprimering /.7 Kvalitet (komprimering) Høj komprimering / 4 Høj komprimering / 8 64 x 448 TIFF SHQ HQ 00 x x x x x 768 SQ 640 x 480 Billeder med et højt antal pixels Billeder med et lavt antal pixels Mere klart billede Høj komprimering / Værd at vide inden der tages billeder Sådan vælges optagekvaliteten Menu [ ] [D] Brug for at indstille. [RAW] / [TIFF] / [SHQ] / [HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] Tryk på knappen i. Indstilling af antal pixel og komprimering Menu [ ] [HQ] Menu [ ] [SQ] Følg trinene alt efter den optagekvalitet, som du har valgt. [HQ] ) Brug til at indstille komprimeringen. [/4] / [/8] / [/] [SQ] ) Brug til at indstille antallet af pixels. [00 x 400] / [560 x 90] / [600 x 00] / [80 x 960] / [04 x 768] / [640 x 480] ) Brug til at indstille komprimeringen. [/.7] / [/4] / [/8] / [/] Tryk på knappen i. DK 7

18 Valg af optagekvalitet Optagekvalitet Værd at vide inden der tages billeder Optagekvalitet Antal pixels (PIXEL COUNT) Komprimering Filformat Filstørrelse (MB) RAW Ukomprimeret ORF.6 TIFF Ukomprimeret TIFF 4.5 SHQ / x 448 /4 4.5 HQ /8.5 /.8 / x 400 /4 4.4 /8.4 /.8 / x 90 /4.5 /8. / 0.8 / x 00 /4.0 JPEG /8 0.5 SQ / 0.4 / x 960 /4 0.6 /8 0. / 0. / x 768 /4 0.4 /8 0. / 0. / x 480 /4 0. /8 0. / 0. Angivelserne af filstørrelsen i tabellen er cirkaværdier. Bemærk Det resterende billedantal kan variere alt efter motivet eller andre faktorer f.eks. printmarkering. Det kan forekomme at det resterende billedantal, som viises i søgeren eller på skærmen ikke ændres, når der optages eller slettes et billede. Den faktiske filstørrelse afhænger af motivet. 8 DK

19 Optagefunktioner Kameraet har forskellige optagefunktioner, som der kan skiftes mellem vha. omskifteren. g»kameraets dele«(s. ) Enkle optagefunktioner AUTO, i, l, &, j, /, Udvidede optagefunktioner P, A, S, M AUTO anbefales under normale optageforhold. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren og på kontrolpanelet på skærmen. Når kameraet er indstillet på, vises motivprogrammet. Kontrolpanel Søger Indikator for lukkertid Hvis den valgte lukkertid er mindre end sekund, er det kun dens brøk der vises, som f.eks. 50 for /50 sek. Hvis lukkertiden er længere end et sekund, vises et citationstegn»som f.eks. «for sek. Enkle optagefunktioner Når du har valgt en optagefunktion, der passer tuil optageforholdene, optimerer kameraet indstillingerne til optageforholdene. Kreative funktioner Indstil omskifteren på den funktion, som du vil bruge. AUTO Helautomatisk optagning Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi og lukkertid efter til motivets lysstyrke. Flashen aktiveres automatisk i dårlig belysning. AUTO anbefales under normale optageforhold. i Portræt l Landskab & Makro j Sport / Natoptagelse + portræt Der er 5 forskellige motivprogrammer til rådighed. g»motivprogrammer«(s. 0) Tryk udløseren halvt ned. Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Tryk udløseren helt ned. Billedet gemmes på kortet. Lukkertid Blændeværdi Søger Sådan vælges det passende program til optageforholdene AF-indikator DK 9

20 Enkle optagefunktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Motivprogrammer Stil omskifteren på. Motivprograms-menuen vises. Brug ac til at vælge motivprogrammet. Der vises et prøvebillede af det valgte program. Tryk på knappen i. Kameraet sættes på stand-by i optagefunktionen. Tryk på i igen for at ændre indstillingen. Motivprograms-menuen vises. I PORTRÆT Velegnet til portrætfotografering. Der fokuseres kun på motivet, baggrunden forbliver uskarp. L LANDSKAB Velegnet til fotografering af landskaber og andre motiver udendørs. Blå og grønne farver gengives livligt. K LANDSKAB + PORTRÆT Velegnet til fotografering af hovedmotiv og baggrund. Kameraet fokuserer på både motiv og baggrund. G 4 NATOPTAGELSE Velegnet til udendørsfotos om aftenen eller natten. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid.? 5 NAT + PORTRÆT Velegnet til fotografering af både hovedmotiv og baggrund om natten. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. Flashen aktiveres med rødøje-reducerende funktion. g»flash«(s. 6) 6 BØRN Eftersom AF hele tiden er aktiveret, kan du tage billeder af børn mens de leger, uden at billedet bliver sløret. J 7 SPORT Velgnet til fastholde meget hurtige bevægelser uden uskarpheder. 8 HIGH KEY Optimeret til lyse motiver. Motivets lystyrke gengives korret, så billedet får et kraftigt udtryk. 9 LOW KEY Optimeret til mørke motiver. Motivets mørke gengives korrekt uden mørke skygger. 0 MAKRO Kameraet lukker blænderåbningen og fokuserer over et bredere område frem og tilbage (mere dybde), så du kan tage nærfotos (makro-optagelse). Hvis der bruges flash, kan der komme tydelige skygger, og eksponeringen kan blive forkert. 0 DK

21 Enkle optagefunktioner & LEVENDE LYS Velegnet til fotografering i levende lys. Varme farver gengives. Flashen kan ikke bruges. * SOLNEDGANG Røde og gule farver gengives livligt. Flashen kan ikke bruges. Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. ( FYRVÆRKERI Sørg for at kameraet er stabiliseret, idet det har en lang lukkertid. Flashen kan ikke bruges. AF er ikke mulig. Brug manuel fokusering 4 DOKUMENTER Velegnet til at fotografere dokumenter etc. Forøger kontrasten mellem bogstaver og baggrund. Flashen kan ikke bruges. g 5 STRAND & SNE Velegnet til fotografering af sendækkede bjerglandskaber, hvide sandstrande etc. Udvidede optagefunktioner Du kan selv indstille blænderværdien og lukkertiden til mere avancerede optagelser og for at opnå større kreativ frihed. P : Programoptagelse Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi og lukkertid efter til motivets lysstyrke. Dette program er velegnet, hvis du ikke nødvendigvis vil bruge flashen. Du kan også skifte mellem programmerne for at ændre kombinationen af blænderåbning og lukkertid, mens den korrekte EV (eksponeringsværdi) bibeholdes. Stil omskifteren på P. Lukkertid Blændeværdi Tryk udløseren halvt ned. Søger Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden og bænderværdien, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Tryk udløseren helt ned. AF-indikator Billedet gemmes på kortet. P Sådan vælges det passende program til optageforholdene Eksponeringsfunktion DK

22 Udvidede optagefunktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Blænderværdier og lukkertider i P Kameraet er i funktionen P programmeret, så blænderværdien og lukkertiden vælges automatisk iht. motivets lysstyrke som vist nedenfor. Når ED 50mm f MACRO objektivet benyttes (f.eks. hvis EV er 7, blænderværdien er indstillet på F og lukkertiden til / 0.) Når 4mm-54mm f.8-.5 zoom-objektivet benyttes (brændvidde: 54mm) Programskift (Ps) Ved at dreje drejeknappen hen på P kan du ændre kombinationen af blænderværdi og lukkertid, mens den optimale eksponeringsværdi bibeholdes. Indstillingen af programskiftet annulleres ikke efter optagelsen. For at annullere indstillingerne i programskiftet skal drejeknappen drejes, så søgerens indikator % skifter til P, eller du skal slukke for kameraet. Det er ikke muligt at skifte program, når du bruger flash. A : Optagelse med prioritering af blænderåbning Kameraet indstiller automatisk den optimale lukkertid til den blænderværdi, som du har valgt. Hvis du åbner blænderåbningen (reducerer blænderværdien), forkuserer kameraet på en kortere afstand (en lav dybde) og tager et billede med en sløret baggrund. Hvis du omvendt lukker blænderåbningen (forøger blænderværdien), fokuserer kameraet over et bredere område i retningen frem og tilbage (mere dybde) og tager et billede med fokus på hele billedområdet. Inden du tager billedet kan du benytte preview-funktionen for at se, hvordan baggrunden kommer til at se ud i billedet. Stil omskifteren på A. Drej drejeknappen for at indstille blænderværdien. Når 4mm-54mm f.8-.5 zoom-objektivet benyttes (brændvidde: 4mm) Stor blænderåbning (f-nummer er reduceret) Søger Blændeværdi Lukkertid AF-indikator Eksponeringsfunktion Når blænderværdien (f-nummer) er reduceret Lille blænderåbning (f-nummer er forøget) Når blænderværdien (f-nummer) er forøget DK

23 Udvidede optagefunktioner Tryk udløseren halvt ned. Der fokuseres, og AF-indikatoren lyser i søgeren. Lukkertiden, som kameraet har indstillet automatisk, vises i søgeren. Lukkertid Blændeværdi Lukkertid Blændeværdi Søger 4 Tryk udløseren helt ned. TIPS Indikatoren for lukkertiden holder ikke op med at blinke, før blænderværdien er ændret. Hvis indikatoren for lukkertiden blinker, når den er indstillet på en høj hastighed, skal ISO-følsomheden indstilles på en lavere værdi eller der skal anvendes et gægst ND-filter (for at justere lysmængden). g»iso Indstilling af den ønskede lysfølsomhed«(s. 44) Hvis indikatoren for lukkertid blinker, når der er indstillet på en lav hastighed, skal ISO-følsomheden indstilles på en højere værdi.g»iso Indstilling af den ønskede lysfølsomhed«(s. 44) Sådan ændres EV-trinene: Indstil EV-trinet på / EV, / EV eller EV i menuen. g»ev-trin«(s. 68) Kontrol af dybden med den valgte blænderværdi: Se»Preview-funktion«(s. 5) S : Optagelse med prioritering af lukker Kameraet indstiller automatisk den optimale blænderværdi til den lukkertid, som du har valgt. Indstil lukkertiden efter den effekt, du vil opnå: en høj lukkertid gør det muligt at fange objekter i hurtig bevægelse uden at de bliver slørede, og en langsommere lukkertid slører et objekt i bevægelse og giver et indtryk af bevægelse eller hastighed. Stil omskifteren på S. Drej drejeknappen for at indstille lukkertiden. AF-indikator Overeksponeret, når indikatoren for lukkertiden blinker. Forøg blænderværdien (f-nummer). Søger Langsommere lukkertid AF-indikator Undereksponeret, når indikatoren for lukkertiden blinker. Reducér blænderværdien (f-nummer). En hurtig lukkertid kan fastholde et motiv i hurtig bevægelse, uden at det bliver sløret. Sådan vælges det passende program til optageforholdene Hurtigere lukkertid En langsom lukkertid slører en motiv i bevægelse og giver således et kraftigere visuelt indtryk af bevægelse. DK

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF360FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:26 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,-

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,- 4.999,- 2000,- 2.999,- 500,- 6.999,- 400,- 200,- 1.299,- 799,- 400,- 899,- M M 299,- 2.999,- 999,- 499,- 3.199,- M M 3.799,- 169,- 1,- 2.699,- 1,- 2.399,- Telenor Mobilt Bredbånd Gå på nettet med din bærbare,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater

Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater Bliver for mange af dine billeder slørede? Canon IS*-objektiver er løsningen!

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM Tak for dit køb af dette PENTAX Q digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere