PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER"

Transkript

1 PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG (DEL NR ) 2. Oplag Oversættelse af de originale instruktioner (DANSK) NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 1XJ, UNITED KINGDOM Tlf.: + 44 (0) Fax : + 44 (0)

2

3 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 1 AF 22 INDHOLD SIDE Delnumre, som dækkes af denne håndbog 2 Sikkerhed 3 Introduktion 4 Egenskaber og funktioner 6 Opsætningsvejledninger 7 1. Pneutorque Hanger (bøjle) 7 2. Tilslutning af lufttilførsel 7 3. Tilslutning af strømforsyning 8 4. Luftsmøring 8 5. Drejningsmomentreaktion 8 6. Med uret / mod uret Indstilling af afspærring drejningsmoment 12 Betjeningsinstruktioner Stramning Udløsning 16 Vedligeholdelse 17 Specifikation 19 Overensstemmelsesdeklaration 21 Problemløsning 22 Ordforklaring 22

4 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 2 AF 22 DELNUMRE, SOM DÆKKES AF DENNE HÅNDBOG Denne håndbog dækker indstilling og anvendelse af Norbar Pneutorque PTM og PTME series Interne kontrol (IC) afspærringsværktøjer. MAKSIMUM DEL NUMMER MODEL DREJNINGSMOMENT B06 PTM B-IC 500 N.m B06 PTM B-IC 800 N.m B06 PTM B-IC 1000 N.m B08 PTM B-IC 1350 N.m B08 PTM B-IC 2000 N.m B06 PTME B-IC 1000 N.m B08 PTME B-IC 2000 N.m BEMÆRK: HOVEDMODELLERNE PTM & PTME VISES PÅ LISTEN OVENFOR. ØVRIGE PTM & PTME INTERNE KONTROL VÆRKTØJER MED MINDRE VARIATIONER ER LIGELEDES DÆKKET. Beskrivelse af muligheder: DELNUMMER VALG BESKRIVELSE *****.B** Bi-direktionel (Med uret og mod uret). *****.*06 3/4 A/F drevfirkant størrelse. *****.*08 1/4 A/F drevfirkant størrelse. MODELVALG PTM -**-****-*-IC PTME -**-****-*-IC PTM*-52-****-*-IC PTM*-72-****-*-IC PTM*-**-1000-*-IC PTM*-**-****-B-IC BESKRIVELSE Pneutorque Twin Motor (dobbelt motor). Pneutorque Twin Motor fikseret næseudvidelse. 52mm diameter gearkasse. 72mm diameter gearkasse. Maksimum drejningsmoment i N.m. Bi-direktionel (Med uret og mod uret).

5 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 3 AF 22 SIKKERHED VIGTIGT: HÅNDTER IKKE VÆRKTØJET FØR LÆSNING AF DISSE INSTRUKTIONER. LÆSER MAN DEM IKKE, KAN DET RESULTERE I PERSONLIG SKADE ELLER BESKADIGELSE AF VÆRKTØJET. Dette værktøj er beregnet til anvendelse sammen med gevindfastgørere. Det anbefales at benytte høreværn. Anvend ikke værktøjet i en mulig eksplosiv atmosfære, da disse værktøjer indeholder smørelse, som kan afstedkomme en eksplosionsrisiko, når der findes ren ilt. Disse værktøjer indeholder ligeledes aluminiumslegerings komponenter, som kan afstedkomme en risiko i særligt eksplosive miljøer. Uventede værktøjsbevægelser pga. reaktionskræfterne eller brud på drevfirkanten eller reaktionsstangen kan forårsage skader. Fjern værktøjet fra alle energikilder før udskiftning eller justering af drevfirkant eller sokkel. Der er fare for knusning mellem reaktionsstang og arbejdsstykke. Hold hænderne væk fra værktøjets reaktionsstang. Hold hænderne væk fra værktøjets udgang. Lad ikke løst tøj, hår etc. blive fanget i værktøjets roterende dele. Disse værktøjer kræver en reaktionsstang. Se sektionen om drejningsmomentreaktion. Sikr at alle slanger er korrekt tilpasset før der tændes for hovedlufttilførslen. Dette forhindrer risikoen for skade ved at slå på luftslangerne. Uventet retning af drevfirkants bevægelse kan forårsage en farlig situation. Benyt kun sokler og adaptere, som er i god stand og som er beregnet til brug sammen med kraftværktøjer. Pneutorque vridere er omstyrbare, trykløse, drejningsmoment kontrollerede gevindfastgørings stramningsværktøjer, og bør altid håndteres med følgende: Ren tør luft tilslutning med et minimum flow på 19 liter/sek. (40 CFM). Lubro kontrolenhed eller lignende filter, regulator og smørelsesenhed 1/2 bor (12 mm). Tryk eller højkvalitetssokler. Reaktionsstang.

6 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 4 AF 22 INTRODUKTION Pneutorque PTM & PTME Intern Control (EIC) series er luftdrevne kraftværktøjer designet til påsættelse af drejningsmoment til gevindfastgørere. En mål drejningsmoment værdi indstilles på værktøjet, når det målte drejningsmoment når sit mål, afspærrer værktøjets kontrolsystem lufttilførslen til præcis og gentagelig drejningsmoment påførsel. Der er modeller som dækker drejningsmoment kapaciteter fra 500 N.m til N.m. INKLUDEREDE DELE:- BESKRIVELSE: DEL NUMMER PTM-52 PTM-72 PTME-72 Synlig forskel Pneutorque kraftværktøj: B B B B B B B8 Reaktionsstang med krumtap (tilpasset) Reaktionsstang med påsat låsering (tilpasset) Bøjle (tilpasset) Strømforsyning Strømforsynings udvidelsesleder Operatørhåndbog (med sprog CD [om ønsket]) BORTSKAFFELSE: Dette symbol viser at produktet ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt affald. Bortskaf venligst i overensstemmelse med Deres lokale genbrugslove og regulativer. Kontakt Deres distributør eller se Norbars hjemmeside (www.norbar.com) for yderligere genbrugsinformation.

7 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 5 AF 22 TILBEHØR:- BESKRIVELSE: DEL NUMMER PTM-52 PTM-72 PTME-72 Lubro kontrolenhed ¾ drevfirkant (fiksationsskrue) ( ) ( ) - 1 drevfirkant (fiksationsskrue) ( ) ( ) - ¾ drevskaft (fiksationsnål) (26287) 1 drevskaft (fiksationsnål) (26287) Reaktionsstang [NOTE 1] Reaktionsstang adapter [NOTE 1] Enkeltsidet reaktionsplade Dobbeltsidet reaktionsplade Lyddæmper Næseudvidelse (3/4 ) (1 ) Næseudvidelse (3/4 ) (1 ) Næseudvidelse (3/4 ) (1 ) TrukTorque TM Næseudvidelse - (3/4 ) (1 ) TrukTorque TM Næseudvidelse - (3/4 ) (1 ) NOTE 1: KRÆVER BÅDE 'REAKTIONSSTANG' OG 'REAKTIONSSTANG ADAPTER FOR ANVENDELSE SAMMEN.

8 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 6 AF 22 TWIN MOTOR EGENSKABER OG FUNKTIONER Værktøjet anvender to motorer, 1 for hurtigt at køre fastgøreren ned, og motor 2 til at opnå det sidste drejningsmoment. DREJNINGSMOMENT TRANSDUCER Alle værktøjer er tilpasset med en drejningsmoment transducer, transduceren former dele af værktøjet og kan ikke fjernes. Det påførte drejningsmoment vises præcist på skærmen i Newton metre (N.m) eller pund trykfod (lbf.ft.). Skærmen fanger maksimum drejningsmoment og bevarer denne værdi i et operatørdefineret tidsrum, før det nulstilles. UDLØSER Udløseren kontrollerer luftflowet. Jo mere udløseren er trykket, desto mere luft flyder ind i værktøjet. Dette tillader langsom anbringelse af sokkel og reaktionsstang. Så snart anbringelsen er færdig, bør udløseren være helt nedtrykket til korrekt drejningsmoment anbringelse. MED URET / MOD URET VÆLGER Værktøjerne kan både stramme og udløse gevindfastgørere med uret og mod uret. REAKTIONSSTANG Reaktionsstangen sikrer at alle reaktionskræfter holdes inde, således at drejningsmomentreaktionen ikke føres tilbage til operatøren. Der kan fås flere forskellige slags reaktionsstænger, inkl. PTME/næseudvidelsesreaktion. PTME/næseudvidelsen er for anvendelse når værktøjsadgang er indskrænket, inkl. applikationer på tunge køretøjshjulmøtrikker. TRYKLØSE Lave vibrationsniveauer gør disse værktøjer komfortable og sikre for operatøren at anvende. Som tilføjelse hertil, er der færre skader på værktøjet, sokkel og gevindsamlingen. UDSKIFTBAR DREVFIRKANT For at undgå intern beskadigelse (især pga. overbelastet drejningsmoment), er udgangsdrevfirkanten lavet til at forskyde først. Pneutorque er tilpasset med en drevfirkant som nemt kan udskiftes; alternative drevfirkantstørrelser kan måske fås. BØJLE Bøjlen kan anvendes til at ophænge Pneutorque på en balanceaksel.

9 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 7 AF 22 Pneutorque indstillingen dækker følgende emner: OPSÆTNINGSVEJLEDNINGER 1. Pneutorque Hanger (bøjle) 2. Tilslutning af lufttilførsel 3. Tilslutning af strømforsyning 4. Luftsmøring 5. Drejningsmoment reaktion 6. Med uret / mod uret 7. Indstilling af afspærrings-drejningsmoment Fuldfør venligst opsætningen i den viste orden. 1. PNEUTORQUE HANGER Pneutorque bøjlen (Figur 1-E) er designet til brug sammen med en passende balanceaksel for at give komfortabel brug af værktøjet. Fjern bøjlen hvis den ikke er nødvendig. 2. TILSLUTNING AF LUFTTILSLUTNING ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BANKENDE LUFTSLANGER, BØR MAN TILSLUTTE ALLE TILSLUTNINGER TIL VÆRKTØJET, FØR DER TÆNDES FOR LUFTTILFØRSLEN. 2.1 Sikr at alle slangerne er rene, i god stand og er fri for snavs/vand. 2.2 Tilslut værktøjets luftindtagsslange (Figur 1-C) til ydersiden af Lubro kontrolenheden (Figur 1-B) (leveres ikke), og hold øje med luftflow retningspilene. TIP: Man tilslutter luftindtagsslangen til en ½ bor slange ved at bruge en ½ BSP han/han konnekter. Det er nødvendigt med et par skruenøgler for at udføre denne opgave (22mm (7/8 ) A/F og 24mm (15/16 ) A/F skruenøgler med åbne ender) 2.3 Tilslut indersiden af Lubro kontrolenheden (Figur 1-B) til hovedluftforsyningen (Figur 1-A) ved hjælp af en minimums slangestørrelse på ½ bor (12 mm). Undgå at bruge ½ bor slanger længere end 5 meter fra forsyningen til trykregulatorenheden, da dette vil formindske værktøjets ydelse. 2.4 Tænd for lufttilførslen og check for utætheder. Figur 1 - Tilslutninger

10 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 8 AF TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING 3.1 Påsæt strømforsynings udvidelseslederen mellem kraftværktøjslederen (Figur 1-F) og strømforsyningen (Figur 1-G). 3.2 Tilpas hovedstrømslederen til strømforsyningen (Figur 1-G). Skærmen og LED lamperne vil lyse op og blinke I et kort øjeblik. Tip: Hvis strømlederen ikke har nogen stikkontakt tilsluttet, træk da ledninger som følger: BRUN STRØMFØRENDE BLÅ NEUTRAL GRØN/GUL-JORD 4. LUFTSMØRING 4.1 Værktøjet bør anvendes med oliesmøring af den tilføjede luft, dette opnås ved at anvende en Lubro kontrolenhed (medfølger ikke). 4.2 Indstil luftsmøring: a. Fyld Lubro kontrolenheden med hydraulisk olie (Shell Tellus 15 eller tilsvarende god hydraulisk olie kvalitet). b. Sikr at værktøjets drevfirkant er fri til at kunne rotere. c. Kør værktøjet ved at trykke på udløseren. d. Juster Lubro kontrolenheden til maksimalt værktøjslufttryk. Lufttrykket vises på måleinstrumentet. Tip: Anvendelse af maksimum lufttryk vil give maksimal værktøjshastighed. e. Juster Lubro kontrolenheden til at tilføje 6 dråber olie pr. minut. f. Slip/udløs udløseren. VIGTIGT: VRIDEREN BØR KØRE FRIT, MENS MAN JUSTERER LUFTTRYKKET FOR AT GIVE DEN KORREKTE INDSTILLING. Se Lubro kontrolenheds-håndbogen for flere detaljer. 5. DREJNINGSMOMENTREAKTION 5.1 Reaktionsstangen sikrer at alle reaktionskræfter holdes inde, således at drejningsmomentreaktionen ikke føres tilbage til operatøren. Der fås adskillige slags reaktionsstang typer. 5.2 Tilpas reaktionsstangen som detaljeret beskrevet nedenfor: VÆRKTØJSM ODEL PTM REAKTIONSSTANG TYPE Reaktionsstang med krumtap (standard) Dobbeltsidet reaktionsplade (mulighed) Dobbeltsidet reaktionsplade (mulighed) Næseudvidelse (mulighed) TILPASNINGS INSTRUKTIONER Tilpas reaktionsstang/plade (Figur 1-D) over drevfirkanten for at sætte reaktionsfjedrene fast. Sikr med de medfølgende låseringe. Tilpas næseudvidelse i henhold til instruktionerne som medfølger. PTME Næseudvidelse (standard) Fabrikstilpasset, kan ikke fjernes.

11 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 9 AF Det er væsentligt at reaktionsstangen hviler direkte imod et solidt emne eller overflade, som støder op til den fastgører, som skal strammes. Kontaktområdet bør være indenfor det afskyggede område på figur 2, med så stort kontaktområde som muligt. Standard længde sokkel Drejningsmomentreaktion bør kun foretages i de afskyggede områder Ekstra lang sokkel Figur 2 sikkert reaktions vindue ADVARSEL: MAN BØR VÆRE OMHYGGELIG MED AT SIKRE, AT REAKTIONSARMEN KUN ANVENDES INDENFOR GRÆNSERNE, SOM VIST I FIGUR 2. Til specielle applikationer, eller når der anvendes ekstra dybe sokler, kan standardstangen udvides, men kun indenfor grænserne, som vist i Figur 2. Der findes alternative reaktionsanordninger, se side 5. ADVARSEL: ER MAN IKKE OPMÆRKSOM PÅ GRÆNSERNE VIST I FIGUR 2, NÅR MAN RETTER STANDARDREAKTIONSSTANGEN, KAN DET RESULTERE I FOR TIDLIG SLITAGE ELLER BESKADIGELSE AF VÆRKTØJET. Standard drevfirkant udvidelser SKAL IKKE anvendes, da disse vil resultere i alvorlig skade på værktøjets udgangsdrev. Et sortiment af næseudvidelser fås til applikationer hvor adgang er begrænset. Disse er designet til at understøtte den sidste kørsel korrekt. Standard reaktionsstangens dimensioner vises i den følgende tabel: REAKTIONSSTÆNGER (STANDARD) VÆRKTØJ L A B W SQ PTM /4 PTM PTME-72 (1000 N.m) /4 PTME-72 (2000 N.m)

12 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 10 AF 22 Når Pneutorque er i drift roterer reaktionsstangen i modsat retning af udgangsdrevfirkanten og bør kunne hvile direkte imod et solidt emne eller overflade ved siden af den bolt der skal strammes. Se Figur 3(a), 3(b), 3(c) og 3(d). PNEUTORQUE MODEL DREJNINGSMOMENT REAKTION Med uret Mod uret (Kun bi-direktionelle værktøjer) Eksempel på et PTM værktøj Figur 3(a) Figur 3(b) Eksempel på PTM værktøj med næseudvidelsesmulighed eller PTME værktøj. Figur 3(c) Figur 3(d) ADVARSEL: HOLD ALTID HÆNDERNE VÆK FRA REAKTIONSSTANGEN NÅR VÆRKTØJET ER I DRIFT, DA DET ELLERS KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE.

13 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 11 AF MED URET / MOD URET Indstil med uret / mod uret som ønsket. Figur 4(a) Med uret (Pil hen imod drevfirkant) Figur 4(b) Mod uret (Pil væk fra drevfirkant) ADVARSEL: UNDLADER MAN HELT AT BRUGE MED URET/MOD URET VÆLGEREN, VIL DET RESULTERE I BESKADIGELSE AF GEARKASSEN.

14 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 12 AF INDSTILLING AF AFSPÆRRINGS-DREJNINGSMOMENT Det af Pneutorque påførte drejningsmoment er afhængigt af afspærringsindstillingen. Følgende værdier bør indtastes: VÆRKTØJS SKÆRM BESKRIVELSE enhed Drejningsmoment enheder (lbf.ft / N.m) Hi Høj drejningsmoment grænse Lo Lav drejningsmoment grænse StOP Afspærring drejningsmoment Sec Nulstillings tid Fin Afslut Figur 5 Værktøjsskærm. Valgt enhed LEDs (RØD) Drejningsmoment Drejningsmoment påført StOP grænse 4% værktøjs kapacitet 0 Værktøj afspærrer Svartid X TÆNDT Hi grænse TÆNDT Lo grænse X TÆNDT Tid Værktøj stopper Figur 6 Typisk drejningsmoment applikation. BEMÆRK: VÆRKTØJET VIL IKKE KØRE MENS MAN INDSTILLER AFSPÆRRINGS- DREJNINGSMOMENTET. Tip: Når man ændrer grænseindstillingerne, tryk da og hold eller for at øge ændrings hastigheden

15 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 13 AF 22 TRIN INDSTILLING MINIMUMS INDSTILLING 7.1 Opstarts værktøj 7.2 Tryk og samtidig. 7.3 Tryk og samtidig. 7.4 Tryk og samtidig. 7.5 Tryk og samtidig. 7.6 Tryk og samtidig. 7.7 Tryk og samtidig. ENHED enhed vist. Tryk for at indstille N.m eller lbf.ft. Høj GRÆNSE Hi og hi limit value (høj grænseværdi) vises skiftevis. Tryk på eller for at indstille den høje grænse. Lo LIMIT (lav grænse) Lo og low limit value (lav grænseværdi) vises skiftevis. Tryk på eller for at indstille den lave grænse. AFSPÆRRING StOP and shut-off value (stop og afspærringsværdi) vises skiftevis. Tryk på eller for at indstille afspærringsværdien. BEMÆRK: StOP er fra begyndelse indstillet til Lo (lav) grænse. NULSTILLINGS TID Sec# vises. Læsningen holdes i # sekunder efter afspærring, nulstiller derefter. Hvis der er indstillet til Sec 0. Nulstiller værktøjet efter 3 sekunder, men læsningen holdes indtil det næste drejningsmoment påføres. Fin vises. Værktøjet er klar til brug. 20% af værktøjs kapacitet. 4% af værktøjs kapacitet. 4% af værktøjs kapacitet. MAKSIMUMS INDSTILLLING 120% af værktøjs kapacitet. Høj grænse indstilling (100% værktøjs kapacitet maksimum) Midter-punkt mellem Hi og Lo grænser. (100% værktøjs kapacitets maksimum). 1 sekund 9 sekunder. Tip: Afprøv værktøjet på fastgøreren og check at det aktuelle drejningsmoment er påført. Hvis det påførte drejningsmoment konstant ligger over det nødvendige drejningsmoment, kan StOP grænsen reduceres. Hvis det påførte drejningsmoment konstant ligger under det nødvendige drejningsmoment, kan StOP grænsen øges.

16 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 14 AF 22 BETJENINGSINSTRUKTIONER ADVARSEL: HOLD HÆNDERNE VÆK FRA REAKTIONSSTANGEN. ADVARSEL: NÅR MAN ANVENDER DETTE VÆRKTØJ, BØR DET ALTID UNDERSTØTTES FOR AT UNDGÅ UVENTET UDLØSNING I TILFÆLDE AF FASTGØRER ELLER KOMPONENTFEJL. 1. STRAMNING 1.1 Sikr at SET UP INSTRUCTIONS (indstillings instruktionerne) er blevet fulgt. 1.2 Tilpas Pneutorque med den korrekte trykstørrelse eller højkvalitetssokkel for at tilpasse fastgøreren. TIP: For øget sikkerhed anbefales det at sikre soklen til drevfirkanten. Dette opnås ofte ved at benytte en stift og en O-ring, se sokkelproducenten for vejledning. 1.3 Sikr at afspærrings drejningsmomentet er indstillet til nuværende fastgører. 1.4 Sikr at med uret/mod uret vælgeren er korrekt indstillet. FAIL (fejlet) LED (Rød) PASS (bestået) LED (Grøn) Ingen læsning Manuel reset Figur 7 Værktøjsskærm. 1.5 Tryk for at nulstille læsningen.

17 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 15 AF Drej håndtaget i en passende stilling relativt til reaktionsstangen. Tilpas værktøjet på den fastgører, der skal strammes med reaktionsstangen i forbindelse med reaktionspunktet. Se Figur Indtag en passende stilling for at modvirke normal eller uforventet bevægelse af værktøjet pga. reaktionskræfter. 1.8 Tryk udløseren delvist ned for at bringe reaktionsstangen i kontakt med reaktionspunktet. 1.9 Tryk udløseren fuldstændigt ned og hold den nede indtil værktøjet afspærres, slip derefter udløseren. Hvis udløseren ikke er helt nedtrykket, vil der måske ikke tilføres fuldt drejningsmoment til fastgøreren Udløseren bør slippes, før værktøjet nulstiller, for at forebygge en yderligere drejningsmoment påføring Skærmen fanger maksimum drejningsmoment og holder denne værdi for nulstillingstiden på mellem 1 sekund og 9 sekunder, derefter nulstilles værktøjet. Bemærk status for PASS / FAIL (bestået/fejlet) LEDs: GRÆNSE LED FARVE Ingen RØD (x) GRØN ( ) FASTGØRER VISNING Under 4% værktøjs kapacitet Fejlet (lav eller høj) Pass (bestået) 1.12 Fjern værktøjet fra fastgøreren Tryk for manuelt at nulstille værktøjet og skærme hvis det ønskes. Figur 8 Stramning af Med uret fastgører.

18 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 16 AF UDLØSNING 2.1 Tilpas Pneutorque med den korrekte trykstørrelse eller højkvalitetssokkel for at fastgøreren kan udløses. TIP: For øget sikkerhed anbefales det at sikre soklen til drevfirkanten. Dette opnås ofte ved at benytte en stift og en O-ring, se sokkelproducenten for vejledning. 2.2 Sikr at med uret/mod uret vælgeren er korrekt indstillet. 2.3 Drej håndtaget i en passende stilling relativt til reaktionsstangen. Tilpas værktøjet på fastgøreren til at udløses med reaktionsstangen i forbindelse med reaktionspunktet. Se Figur Indtag en passende stilling for at modvirke normal eller uforventet bevægelse af værktøjet pga. reaktionskræfter. 2.5 Tryk udløseren delvist ned for at bringe reaktionsstangen i kontakt med reaktionspunktet. 2.6 Nedtryk udløseren fuldstændigt og hold den helt nedtrykket indtil gevindfastgøreren udløses. TIP: Hvis man ikke er i stand til at udløse fastgøreren pga. at værktøjet afspærres, øg da StOP grænsen. Hvis man ikke er i stand til at udløse fastgøreren pga. at værktøjet stopper, øg da lufttrykket på værktøjet. Overskrid ikke det maksimale lufttryk på værktøjet. ADVARSEL: OVERSKRIDELSE AF DET MAKSIMALE LUFTTRYK VIL MEDFØRE OVERBELASTNING OG KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE. Figur 9 Udløsning af Med uret fastgører.

19 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 17 AF 22 VEDLIGEHOLDELSE For at bevare optimal ydelse og sikkerhed, er det nødvendigt med regelmæssig værktøjsvedligeholdelse. Operatørens vedligeholdelse er begrænset til udskiftning af drevfirkanten og lyddæmperen. Alle øvrige vedligeholdelser og reparationer bør udføres af Norbar eller af en Norbar distributør. Vedligeholdelsesintervaller kommer an på brugen af værktøjet og det miljø som det anvendes i. Det maksimalt anbefalede vedligeholdelses- og rekalibrerings-interval er 12 måneder. TIP: Trin, som operatøren kan udføre for at reducere mængden af nødvendig vedligeholdelse inkluderer: 1. Anvendelse af værktøjet i et rent miljø. 2. Brug af en luftkompressor tilpasset med en adsorbtionstørrer. 3. Sikre at Lubro kontrolenheden har tilstrækkeligt med hydraulisk olie. 4. Sikre at Lubro kontrolenheden leverer hydraulisk olie i korrekt mængde. 5. Sikre at Lubro kontrolenheden vedligeholdes regelmæssigt, se produkthåndbogen. 6. Opretholdelse af den korrekte drejningsmomentreaktion. LUFTSMØRING:- Tilføj Shell Tellus 15 eller tilsvarende hydraulisk olie af god kvalitet til Lubro kontrolenheden. GEARKASSE:- Under normale arbejdsbetingelser er det ikke nødvendigt at genindsmøre gearkassen. Gearkassen indeholder Lubcon Turmogrease Li 802 EP eller tilsvarende smørelse af god kvalitet. LYDDÆMPER:- Lyddæmperen (del nummer #18591) bør udskiftes hver 12. måned. Dette kan ske oftere ved megen brug eller i snavsede miljøer. TIP: Udskift lyddæmperen med værktøjet vendt på hovedet, for at sikre at interne dele (fjeder og ventil) holdes på plads. 1. Fjern M4 skruen (A) ( del nummer # ) ved hjælp af en 2,5 mm umbraconøgle. 2. Fjern stift (B) (del nummer 26284) ved at bruge en stiftstanser. 3. Træk luftindtagsrøret (D) ud med grundplade og lyddæmper. 4. Fjern lyddæmper (E) fra luftindtagsrøret. 5. Tilpas ny lyddæmper (del nummer #18591) over luftindtagsrøret. 6. Tilpas indtagsrørsamlinger (C, D og E) ind i håndtaget imod fjedermodstanden. 7. Tilpas stift (B) med en hammer. 8. Tilpas skrue (A) og sæt drejningsmoment til 0,5 N.m. Lad være med at overstramme denne skrue, da der er mulighed for at brække grundpladestøbningen. TIP: Når man genplacerer luftindtagsrørsamlingen ind i håndtaget, bør man sikre sig korrekt tilpasning mellem luftindtagsrøret og fjederen. Det er måske nemmere at tilpasse fjederen ind i luftindtagsrøret og sikre den med en smule smørelse. Figur 10 Udskiftning af lyddæmper

20 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 18 AF 22 DREVFIRKANT: For at undgå intern beskadigelse (især pga. overbelastet drejningsmoment), er udgangsdrevfirkanten lavet til at forskyde først. Dette sparer større intern beskadigelse og tillader nem fjernelse af firkant. Se side 5 om drevfirkant delnumre. For at udskifte drevfirkanten: Figur 11 Udskiftning af drevfirkant 1. Fjern lufttilførslen. 2. Understøttelses værktøj i en vandret stilling 3. Fjern skrue eller fjederstift, fjern så drevfirkant. Hvis firkanten er klippet, kan det være nødvendigt at bruge en fladtang til at fjerne de ødelagte stykker med. 4. Tilpas ny drevfirkant. 5. Tilpas ny skrue og stram mellem 4 N.m til 5 N.m, eller indsæt ny fjederstift. 6. Tilslut lufttilførsel. TIP: Hvis drevfirkanten fortsat fejler, søg da råd fra Norbar eller en Norbar distributør. KALIBRERING: For at bevare Pneutorque s præcision, anbefales det at værktøjet rekalibreres mindst hver 12 måned. Kontakt Norbar eller en Norbar distributør for mere information. RENGØRING: Hold værktøjet i en ren tilstand for at hjælpe på sikkerheden. Anvend ikke slibemidler eller opløsningsrensemidler. BORTSKAFFELSE: GENANVENDELSESOVERVEJELSER KOMPONENT Håndtag Gearkasse (med uret / mod uret) Gearkasse (52mm / 72mm) Reaktionsstang MATERIALE Aluminiumskasse/indvendig stål Aluminiumskasse/indvendig stål Stål med kasse af nikkelplade / indvendig stål PTM-52 er stål / PTM-72 er aluminium

21 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 19 AF 22 SPECIFIKATIONER DEL NUMMER DREJNINGSMOMENT MINIMUM MAKSIMUM B N.m (74 lbf.ft) 500 N.m (370 lbf.ft) B N.m (118 lbf.ft) 800 N.m (590 lbf.ft) B06 / B N.m (147 lbf.ft) 1000 N.m (738 lbf.ft) B N.m (200 lbf.ft) 1350 N.m (1000 lbf.ft) B08 / B N.m (295 lbf.ft) 2000 N.m (1475 lbf.ft) DEL NUMMER DIMENSIONER VÆRKTØJS REAKTIONS VÆGT (mm) VÆGT (kg) H W R L (kg) B B B B B B B Figur 12 Værktøjs dimensioner

22 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 20 AF 22 DEL NUMMER VÆRKTØJS HASTIGHED (FRI DREVFIRKANT KØRSEL VED MAKS. LUFTTRYK) B omdr/min 3/ B omdr/min 3/ B06 / B omdr/min 3/ B omdr/min B08 / B08 70 omdr/min 1 Gentagelighed: Afspærringsværktøj: ± 2% af læsning. Præcision: ± 2% af læsning. Skærm: 4 digit LED med en fornyelses rate på 2,5 gange pr. sekund. Måleenheder: Newton metre (N.m) eller pund trykfod (lbf.ft.) Vælges af operatøren. Nulstillings tid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 sekunder Vælges af operatøren. Lufttilførsel: Maksimum tryk 6,3 bar (for maksimum udgangs hastighed). Smørelse: Shell Tellus 15 til Lubro kontrolenheden anbefales. Temperaturrækkevidde: +5 C til +40 C (i drift). -20 C til +60 C (ved oplagring). Arbejdsfugtighed: 85% relativ C maksimum. Strømadapter: 100 til 240 Volts +/- 10% AC at Hz indgang. Strømforbrug: 15 W maksimum. Strømkontakt sikring (hvis tilpasset): 1 Amp. Strømkabel: 2 meter (6 fod 6 tommer) længde minimum. Forlængerledning: 3 meter (9 fod 9 tommer) længde minimum. Håndtagsvibration: < 2,5 m/s 2 Maksimum. Testet i overensstemmelse med ISO håndholdt bærbare værktøjer. Måling af vibrationer på håndtaget. Lydtryksniveau: 83 dba målt ved 1 m tilsvarende fortsat A vægtet lyd. Testet til BS ISO 3744: 1994 akustik. Bestemmelse af lydniveauer af lydkilder som anvender lydtryk. Ingeniørmetoden er et væsentligt frit område på et reflekterende niveau. Testen er udført under frie forhold med et tilført tryk på 6,3 bar. Miljø: Indendørs brug indenfor et let industrielt miljø. For miljømæssige forhold Forureningsgrad 2 & installations kategori (Over spændingskategori) II. Opbevar i et rent og tørt miljø. Pga. fortsat forbedring, kan alle specifikationerne ændres uden forudgående varsel. BEMÆRK:. HVIS UDSTYRET ANVENDES PÅ EN MÅDE SOM IKKE ER SPECIFICERET AF PRODUCENTEN. KAN DEN BESKYTTELSE DER YDES PÅ UDSTYRET BLIVE SVÆKKET.

23 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 21 AF 22 OVERENSSTEMMELSESDEKLARATION

24 PTM & PTME SERIES INTERNT KONTROL VÆRKTØJ OPERATØR HÅNDBOG SIDE 22 AF 22 PROBLEMLØSNING Det følgende er kun en guide, ved mere komplekse fejl kontakt venligst Norbar eller en Norbar distributør. PROBLEM Ingen skærm når der er tændt for strømmen. Værktøjsudgangen roterer ikke når udløseren er trykket. Dårlig gentagelighed for lavt påført drejningsmoment. Drevfirkanten er klippet. Værktøjet stopper det afspærres ikke. Værktøjet afspærrer med forkert LED tændt. Læsning er over HØJ grænse. Værktøjet afspærrer med forkert LED tændt. Læsning er under LOW (lav) grænse. Drejningsmoment vender ikke tilbage til nul. LØSNING Check om strømforsyningen er korrekt isat. Check den elektriske strømforsyning og sikring i kontakten (hvis tilpasset). Check at alle tilslutninger er sikre. Check at lufttilførslen fungerer og er tilsluttet. Check at værktøjet ikke står i Setting shut-off torque Check lufttrykindstillingen (mindst 1 bar). Check den elektriske strøm. Check med uret / mod uret vælger er helt engageret. Geartog eller luftmotor er beskadiget. Nedsæt lufttrykket. Se vedligeholdelsessektionen for udskiftning. Værktøjet har ikke opnået drejningsmoment, øg lufttrykket. Fastgører klippet eller gevind er skrællet af. Geartoget eller luftmotoren er beskadiget. BEMÆRK: Tryk på knappen for at nulstille skærmen. Formindsk afspærring ( StOP ). Nedsæt lufttryks indstilling. Øg afspærring ( StOP ) grænse. Øg lufttryks indstilling. Tryk på knappen for at nulstille skærmen. ORDFORKLARING ORD ELLER BENÆVNELSE A/F Bi-direktionel Fastgører IC LED lampe Lubro kontrolenhed Næseudvidelse Pneutorque PTM PTME Reaktionsstang Svartid Afspærring Værktøjs kapacitet Drejningsmoment transducer BESKRIVELSE På tværs af flader. Værktøj som kan med uret og mod uret direkte rotation. Bolt, tapskrue eller møtrik som skal strammes. Intern kontrol. Lys Udstrålings Diode. Enhed, som sørger for filtrering og smøring sammen med trykregulering. Leveres ikke med værktøjet. En reaktionstype som anvendes hvor værktøjsadgang er begrænset, typisk eksempel er hjulmøtrikker på tunge køretøjer. Fås som en mulighed til PTM værktøjer eller indbygget i PTME værktøjer. Produktnavn Pneutorque Twin Motor (dobbelt motor). Pneutorque Twin Motor med fikseret næseudvidelse. Anordning til at modvirke tilført drejningsmoment. Kaldes også for reaktionsplade. Tiden fra værktøjsafspærring til værktøjet standser. Standser værktøjet ved ønsket drejningsmoment. Maksimum drejningsmoment. Anordning til måling af drejningsmoment.

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER Del Nr. 34321 5. Oplag Oversættelse Af De Originale Instruktioner (Dansk) INDHOLD Delnumre, Som Dækkes Af Denne Håndbog 2

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere