Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen."

Transkript

1 Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første side efter forsiden skal opgaven have en indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelsen er en oversigt over opgavens forskellige dele og afsnit, f.eks.: Indledning Hovedafsnit Konklusion Evt. bilag Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Eksempel på indholdsfortegnelse Nedenfor er gengivet et eksempel på indholdsfortegnelse fra en opgave i faget international økonomi. Indhold 1. Indledning 2. Den økonomiske udvikling i Syd- og Østasien 3. Den økonomiske udvikling i Hong Kong og Kina 3.1 Årsager til økonomisk vækst 3.2 Hong Kong 3.3 Kina 3.4 Kinas indsats af produktionsfaktorer Naturgivne ressourcer Arbejdskraft Realkapital 3.5 De oversøiske kinesere 4. Hong Kongs overdragelse til Kina 5. Den økonomiske krise i Syd- og Østasien 6. Hong Kongs fremtidige position som handels- og vækstcenter 6.1 Kina og Hong Kongs gensidige afhængighed Konklusion Bilag Illustrationer Illustrationer (billeder, diagrammer, figurer eller tabeller) bruges til at anskueliggøre/tydeliggøre gennemgangen af et emne. Anvendes der en illustration, skal den indgå i en sammenhæng med det, der skrives, og illustrationen skal forklares og eventuelt fortolkes, jf. nedenstående eksempel.

2 Figur 3.1 Udviklingen i antal ledige i Danmark fra 1981 til Kilde: Statistisk Tiårsoversigt 2001, s. 49. Danmarks Statistik. Af figuren fremgår det, at antallet af registrerede ledige stiger frem til 1983, hvor antallet af ledige runder Derefter sker der et væsentligt fald i antallet af ledige, som i begyndelsen af 1987 var på Ledigheden stiger så igen helt frem til midten af 1993, hvor godt var ledige Illustrationer nummereres fortløbende inden for hvert kapitel, jf. ovennævnte eksempel: illustration nr. 1 i kapitel/afsnit 3. Fodnote og notelister Der kan i en opgave være brug for noter. er supplerende oplysninger, uddybende bemærkninger eller forklaringer, som falder lidt uden for selve opgaven, men som er af betydning for forståelsen af teksten. Det er også en god ide, at bruge fodnoter ved kildehenvisninger eller ved citater og brug af tabeller, figurer mv. En note angives i teksten med et hævet tal 1 eller en parentes med et nummer (1), der henviser til fodnoten nederst på siden. Alternativt kan man lave en noteliste, som placeres bagest i opgaven. Eksempler på fodnoter og notelister Eksempler på noter med fodnote i teksten: i månederne op til de to partikonventer finder primærvalgene sted, og herefter.

3 Eksempel på noteliste: 1 Ved ordet konvent forstås en form for politisk landsmøde, hvor de delegerede officielt udnævner deres præsident- og vicepræsidentkandidater. 2 Ved primærvalgene har de registrerede partimedlemmer adgang til at stemme på den kandidat, de ønsker skal være præsidentkandidat for deres parti. Kildehenvisninger / referencer Udarbejdelsen af en opgave skal altid baseres på kilder, og man skal løbende gennem opgaven henvise til, hvilke kilder man har brugt til at udarbejde de enkelte afsnit. Det sker ved, at man som afslutning i parentes skriver: forfatternavn, årstal, sidetal eller, årstal, sidetal. (jf. afsnit 6.1) Kildehenvisning Eksempel: I EU-samarbejdet gælder forskellige afstemningsregler alt efter hvilket samarbejdsområde, der er tale. I de fleste sager stemmer man ud fra princippet om kvalificeret flertal. (Kureer og Lundgren, 1997, s. 124) Hermed vises det, at man - til udarbejdelse af teksten siden forrige kildehenvisning - har brugt en kilde skrevet af Kureer og Lundgren, som er udgivet i 1997, og at det er på side 124 i bogen, at det pågældende behandles. Ofte har man brug for at henvise til flere sider eller et helt afsnit. Det kan man gøre på følgende måde: (Kureer og Lundgren, 1997, ss ). Man skriver "ss.", da det betyder fra den først- til den sidstnævnte side. Citater: Hvis man vil citere ordret fra en kilde, anvendes " ". Mellem anførsels-/citationstegnene skrives nøjagtigt det, der står i kilden. Hvis man udelader ord eller sætninger, skal det markeres med ( ), der hvor man har udeladt noget Eksempel: Man kan spørge sig selv om, hvorvidt de nævnte grundlæggende, amerikanske værdier overhovedet findes i det USA, vi kender i dag. Følgende citat belyser dette spørgsmål: "The fact that American ideals are only partly out in real life does not diminish their importance. Most Americans still believe in them and are strongly affected by them in their everyday lives." (Kearny, 1984, s. 26) Internetkilder Anvendes der internetkilder, angives de således: (1999). "I teksten eller nederst på siden" Man vælger selv, om kildehenvisningen / referencen placeres i teksten som ved eksemplerne, eller nederst på siden som fodnoter, som det fremgår på forrige side. Det er vigtigt, at der anføres et passende antal noter / referencer / kildehenvisninger i opgaven, så læseren kan følge med i materialegrundlaget for dermed at kunne "kigge i kortene" og vurdere

4 præstationen. I litteratur- og kildefortegnelsen opføres alle de kilder, som er anvendt til opgaven. Litteratur skal forstås som alle skrevne kilder - også brochurer, prislister, regnskaber o. lign. Andre kilder er f.eks. tekster fra internettet, cd-rommer, videoer og kassettebånd. Formålet med en litteratur- og kildefortegnelse er: at dokumentere brugen af kilderne at lette informationssøgning for læserne Litteraturfortegnelse Litteraturfortegnelse opstilles alfabetisk, normalt efter forfatteres efternavne. Forfatternavnet kan også være en organisation eller en offentlig myndighed, f.eks. Undervisningsministeriet. Ved manglende forfatterangivelse opstilles efter. Følgende oplysninger skal så vidt muligt fremgå af litteratur- og kildefortegnelse: Bøger: udgave forlag årstal Artikler fra aviser og tidsskrifter "artiklens " (angivet i citationstegn) tidsskriftet/avisens navn dato/nr., årgang og årstal Internetkilder internetadresse - URL dato Husk at udskrive og gemme et print af internetkilder som dokumentation. Mange hjemmesider ændres løbende, så det dokument, man henviser til, er fjernet, flyttet eller opdateret. En kopi af udskriftet kan kræves udleveret af lærere og eventuelle censorer. Andre kilder: (cd-rom, video, interview mv.) udgiver/forfatter årstal sted medietype (videobånd, diskette o. lign.)

5 Eksempel på litteratur- og kildefortegnelse I praksis kan en litteratur- og kildefortegnelse se ud som følger: Bøger: Ahuja, Vinod m.fl.: Everyones s Miracle? Revisiting poverty and inequality in East Asia. The World Bank, Bach, Christian Friis og Nordbo, John: Den Globale Markedsplads. Mellemfolkeligt Samvirke, Kjeldsen-Kragh, Søren: International Handelspolitik. Handelshøjskolens Forlag, Tidsskrifter, aviser mv.: Den Danske Bank "Månedens land Japan" Business Today. nr. 10, 2001, 10. årgang Ringkøbing, Jeanette: "Globaliseringen truer de lavtlønnede". Politiken, 5. december Internetkilder: Hansen John Paulin: "Øjet styrer fremtidens mus" februar 2002 Økonomiministeriet: "Økonomisk nyt" februar 2002 Den Europæiske Union: "Den Europæiske Unions Historie" februar 2002 Andre kilder: Martin Gruppen A/S. Årsberetning 2000/2001. Interview med Direktør Kristian Kolding, 10. januar 2001, Martin Gruppen A/S, Århus. "På rejse i Europa". Produceret af KommunikationsCentret Aps for Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark, (Videobånd) "Den Gyldne Saxofon, MD Foods Cheasy Ost". Produceret af Nørgård Mikkelsen Reklamebureau a/s for MD Foods, (Videobånd) Bilag I nogle tilfælde kan der være brug for at vedlægge bilag, f.eks. grafer, statistik eller oversigter. Disse anbringes sidst i opgaven. Hvis der er flere, nummereres de, så det er muligt at henvise til dem i selve teksten. Der bør kun vedlægges bilag, hvis man anvender dem og henviser til dem i opgaven.

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere