Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse"

Transkript

1 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Jørgen T. Jepsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013

3 Titel : Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Jørgen T. Jepsen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\734\41 Flammehastighed\Rapport_final.docx Sagsnavn : Flammehastighed og selvantændelse ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Baggrund Opgradering af softwarepakkerne Programpakkerne Beregning af selvantændelsestemperatur Beregning af laminar flammehastighed Konklusion Referencer... 15

5 DGC-rapport 2 1 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse 1.1 Baggrund Den laminare flammehastighed er en grundlæggende egenskab for en gas. Flammehastigheden er samtidig et væsentligt sikkerhedsmæssigt parameter bl.a. til vurdering af muligheden for frablæsning eller tilbagebrænding i apparater. Tilsvarende er gassers selvantændelsestemperatur et sikkerhedsparameter, som anvendes til vurdering af gassers håndtering. DGC er i besiddelse af en Fortran softwarepakke til beregning af gasfase kinetik. Det har dog vist sig, at den aktuelle version ikke er kompatibel med de platforme og compilere, som anvendes i dag. Ved at bringe softwarepakken i operativ stand vil det forsyne DCG med et værktøj, som kan anvendes i forbindelse med beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelsestemperaturer for aktuelle gasblandinger. 1.2 Opgradering af softwarepakkerne Fortran har sit udspring i 1950 erne, hvor det blev benyttet til numeriske og matematiske beregninger. Det blev derfor hurtigt et standardsprog inden for natur- og ingeniørvidenskab. Sproget har naturligvis udviklet sig siden da, og der er indført nye standarder for programmering. Eksempler på udgaver af sproget er Fortran66, Fortran77 og Fortran95, hvor tallet efter navnet referer til det år, hvor standarden blev indført. Som en konsekvens af denne udvikling er det i dag ikke umiddelbart muligt at køre ældre versioner af programmer på moderne platforme. Hvis man er i besiddelse af den oprindelige kildetekst, er det dog muligt at bringe ældre programmer op til dato. I det aktuelle tilfælde er den version af softwarepakkerne, som DGC er i besiddelse af, en universitetsversion, hvor kildeteksten er skrevet i en ældre Fortran kode. Ved en gennemgang af kildeteksten viste det sig, at de aktuelle rettelser primært var relateret til syntaksen, hvorfor der ikke er foretaget beregningsmæssige ændringer i programmet. Programmerne er i dette projekt oversat med en GNU Fortran compiler, som er kompatibel med Fortran95.

6 DGC-rapport 3 Programmerne ligger på DGC s Linux server. 1.3 Programpakkerne Programpakkerne består af en programpakke til beregning af selvantændelsestemperaturen for en gasblanding /1/ samt en programpakke til beregning af flammehastighed og adiabatisk flammetemperatur for en statisk, laminar, endimensionel, forblandet flamme /2/. Begge programmer anvender programpakken Chemkin-ll /3/ til beregning af gasfasekinetikken.

7 DGC-rapport 4 2 Beregning af selvantændelsestemperatur Programmet beskriver en model, hvor en gasblandingen befinder sig i en kugle, som kan varmeudveksle med omgivelserne. Modellen kræver kendskab til omgivelsernes temperatur, varmeovergangstallet samt kuglens overfladeareal og volumen. Ved startbetingelserne er der termisk ligevægt med omgivelserne, men som følge af reaktionsvarme fra gasblandingen, udveksles varme med omgivelserne. I det tilfælde ses en begyndende temperaturstigning, som er afhængig af den aktuelle reaktionsvarme. Er varmetabet til omgivelserne større end reaktionsvarmen, vil gastemperaturen nå en maksimal værdi, hvorefter den igen vil falde. Overstiger reaktionsvarmen tabet til omgivelserne, vil temperaturen i gasblandingen accelerere med selvantændelse af gasblandingen til følge. Modellen er tidligere blevet beskrevet af Per G. Kristensen /4/. Beregningerne blev foretaget på tre gasblandinger. Den gennemsnitlige sammensætning af dansk naturgas i 2012, den gennemsnitlige sammensætning af dansk naturgas i 2012 tilsat 10 % brint samt en opgraderet biogas. Sammensætningen af de tre gasser er vist i tabel 1. Tabel 1 Sammensætning af de anvendte gasblandinger Komponent Naturgas Naturgas + 10 % brint Opgraderet biogas Brint - 0, Metan 0,8885 0,7997 0,9800 Ethan 0,0611 0, Propan 0,0244 0, i-butan 0,0037 0, n-butan 0,0054 0, i-pentan 0,0013 0, n-pentan 0,0008 0, Hexan+ 0,0006 0, Nitrogen 0,0036 0,0032 0,0080 Kuldioxid 0,0106 0,0095 0,0100 Ilt - - 0,0020

8 DGC-rapport 5 Kinetiske og termodynamiske data blev leveret af Henry Curren/5/. Beregningerne blev foretaget ved følgende lambda værdier: 0,5; 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,5; 2,0. Gaskuglens parametre blev sat til: Varmeovergangstallet: erg/(s cm 2 K) Overflade areal: 165,41 cm 2 Volumen: 200 cm 3 Et beregningseksempel kan ses i figur 1. Beregningen er lavet på naturgas ved en lambda værdi på 1. Temperaturintervallet går fra 760 K til 788 K. Ved 760 K ses kun en svag stigning af gastemperaturen, hvorefter den atter vil falde. Går vi op til en temperatur på 788 K ses en markant stigning på 80 K, inden gastemperaturen igen falder. Dette illustrerer, at vi er tæt på selvantændelsestemperaturen. Hæves temperaturen yderlige 2 K til 790 K ses et typisk billede på en selvantændelse af gasblandingen. Temperaturen i gasblandingen stiger umiddelbart til ca K, som det fremgår af figur 2. Figur 1 Beregningseksempel i temperaturintervallet K

9 DGC-rapport 6 Figur 2 Beregning af selvantændelsestemperaturen for naturgas Figur 3 og tabel 2 viser en sammenfatning af beregningsresultaterne. En tilsætning på 10 % brint ændrer ikke væsentligt på selvantændelsestemperaturen for naturgas. Opgraderet biogas ligger ca. 20 K over naturgas i hele beregningsintervallet. Figur 3 Beregnede værdier for selvantændelsestemperaturen

10 DGC-rapport 7 Tabel 2 Beregnede værdier for selvantændelsestemperaturen. Enheden er kelvin Lambda Naturgas Naturgas + 10 % brint Opgraderet biogas 0, , , , , , ,

11 DGC-rapport 8 3 Beregning af laminar flammehastighed Programmet til beregning af laminar flammehastighed kræver - ud over gassammensætning, temperatur og tryk - også et estimat af reaktionsprodukterne, reaktionens mellemprodukter samt flammens temperaturprofil. Ved fastsættelsen af disse estimater forudsættes en reaktionszone, hvor gasblandingen omsættes fra reaktanter til produkter. Programmet kræver tillige et estimat af placeringen og udbredelsen af reaktionszonen. Figur 4 viser en generaliseret version af processen, som kan danne grundlag for disse estimater. Figur 4 Generaliseret model for estimaterne. Beregningerne blev udført på de samme tre gasblandinger, som blev anvendt ved beregning af selvantændelsestemperaturen. De anvendte kinetiske data er i dette tilfælde GRI-Mech Version /6/ Beregningerne blev foretaget ved følgende lambda værdier: 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,5.

12 DGC-rapport 9 Det var oprindeligt meningen også at beregne flammehastigheden for lambda værdierne 0,5 og 2,0, men det var ikke muligt at få programmet til at konvergere i disse punkter. Dette skyldes ikke en fejl i beregningsmetoden, men kan skyldes, at der kræves et mere præcist tal for estimaterne ved disse lambda værdier. Man kan i programmet påbegynde en ny beregning ud fra et tidligere resultat og derved anvende de beregnede værdier som estimat for den nye beregning. Derved kan man langsomt nærme sig det ønskede beregningspunk og derved øge muligheden for konvergens. Dette er dog ikke forsøgt i dette tilfælde. For at illustrere hvordan programmet arbejder og samtidig være i stand til at sammenligne med kendte data fra litteraturen, blev der udført en støkiometrisk beregning på metan ved et tryk på 1 atm og en temperatur på 298 K. Programmet regner på en flad flamme, hvor flammehastigheden defineres som den uforbrændte gasblandings hastighed ind i reaktionszonen. Resultatet af beregningen ses på figur 5 og figur 6. Flammehastigheden er 40,7 cm/s. Figur 5 Beregnet laminar flammehastighed for metan, λ=1, tryk=1 atm, temp.=298 K

13 DGC-rapport 10 Figur 6 Beregnet adiabatisk flammetemperatur for metan, λ=1,tryk=1atm, temp.=278 K De beregnede værdier gav et resultat på 40,47 cm/s for flammehastigheden og K for den adiabatiske flammetemperatur, hvilket er i god overensstemmelse med eksperimentelt bestemte data, se for eksempel Lewis og von Elbe /7/. På figur 7 og figur 8 vises de samme beregninger af flammehastigheden og adiabatisk flammetemperatur i reaktionszonen cm/sekund ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 cm Figur 7 Beregnet laminar flammehastighed for metan, λ=1, tryk=1 atm, temp.=278 K

14 DGC-rapport Kelvin ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 cm Figur 8 Beregnet adiabatisk flammetemperatur for metan, λ=1, tryk=1atm, temp.=278 K Figur 9, figur 10 og tabel 3 illustrerer resultatet af beregningerne og de opnåede værdier for laminar flammehastighed og adiabatisk flammetemperatur for de tre gasblandinger. Det ses, at de højeste laminare flammehastigheder og adiabatisk flammetemperaturer opnås ved en lambda værdi på 0,9. Det ses også, at en tilsætning af brint til naturgassen vil øge den laminare flammehastighed, hvor der for opgraderet biogas ses en reduktion.

15 DGC-rapport 12 Figur 9 Beregnet laminar flammehastighed for metan som funktion af lambda Kelvin NG NGH+H BIO ,5 1 1,5 2 Lambda Figur 10 Beregning af adiabatisk flammetemperatur som funktion af lambda

16 DGC-rapport 13 Naturgas Naturgas + 10 % brint Opgraderet biogas Lambda cm/sek Kelvin cm/sek Kelvin cm/sek Kelvin Tabel 3 0,7 19, , , ,9 42, , , ,0 40, , , , , , ,5 13, , , Beregnede værdier for laminar flammehastighed og adiabatisk flammetemperatur.

17 DGC-rapport 14 4 Konklusion De eksisterende programpakker til beregning af laminar flammehastighed og selvantændelsestemperaturen af gasblandinger blev opdateret, så de i dag kan køre på DGC s Linux platform. Programmerne var oprindeligt skrevet i ældre Fortran kode. Den opdaterede version er kompatibel med Fortran95. De aktuelle beregningsmodeller blev illustreret ved beregninger på tre forskellige gasblandinger. Resultaterne har bl.a. vist, at en tilsætning på 10 % brint til naturgas ikke ændrer væsentligt på selvantændelsestemperaturen for naturgas. Opgraderet biogas ligger ca. 20 K over naturgas i hele det undersøgte beregningsinterval. Beregningsresultaterne for laminar flammehastighed og adiabatisk flammetemperatur er valideret mod eksperimentelle data fra litteraturen. Der er god overensstemmelse mellem beregnede og eksperimentelle data. Projektet har tilført DGC et effektivt beregningsværktøj til problemstillinger, hvori gasfasekinetik indgår.

18 DGC-rapport 15 5 Referencer /1/ A.E Lutz, R.J. Kee, J.A Miller, Sandia report SAND , Sandia National Laboratories, Livermore, CA 94550, USA, /2/ R.J. Kee, J.F. Grcar, M.D. Smooke, J.A. Miller, Sandia report SAND , Sandia National Laboratories, Livermore, CA 94550, USA, /3/ R.J. Kee, F.M. Rupley, J.A. Miller, Sandia report SAND B, Sandia National Laboratories, Livermore, CA 94550, USA, /4/ Per G. Kristensen, Selvantændelse af naturgas, Dansk Gasteknisk Center, 2970 Hørsholm, Danmark, /5/ Henry Curran, Combustion Chemistry Centre, National University of Ireland, Galway, Ireland. /6/ GRI-Mech Version 2.11, /7/ Bernard Lewis, Guenther von Elbe, Combustion, Flames and Explosions of Gases, Academic Press, Inc

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport Maj 2010

RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport Maj 2010 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer Forprojekt delrapport, EUDP J.nr.: 63011-0209 EUDP08-ll, Small scale-zero Emission Gas Expansion Projektrapport Maj 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 Best Practice gruppen CFD Best Practice November 2009 Deltagende parter Alex Jakobsen, Alectia Morten Birk Sabroe Valkvist, Niras Safety Jens Christian

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø. Periode: Februar 2003 juni 2003 Gruppe: L10gi-04

Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø. Periode: Februar 2003 juni 2003 Gruppe: L10gi-04 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Titel: GPS Beregningsrutiner anvendt ved positionering med enkeltfrekvent GPS modtager Periode: Februar

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Design af emulsioner - simulering af dråbedeformation i komplekse flydefelter

Design af emulsioner - simulering af dråbedeformation i komplekse flydefelter Design af emulsioner - simulering af dråbedeformation i komplekse flydefelter Det kan være vanskeligt at udføre eksperimenter i procesudstyr. Derfor er det vigtigt at udvikle modeller til at forudsige

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne Maj 2008 Ref 70142160 Udg. 4 Dato 22. maj 2008 Godk. THWK Kontrol CAN og Professor Martin Paldam Udarb. LEMT, MHA, LELH og THWK Rambøll

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere