DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister"

Transkript

1 DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

2 Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale overblik de 11 destinationer 31 o Præmisser & sammenhæng o Potentiale tolkning o Potentiale ferier o Potentiale weekendture o Potentiale endagsture Side De 11 destinationer 60 o Nordsjælland 61 o Bornholm 70 o Vestsjælland 69 o Falster 88 o Fyn & øer 97 o Sønderjylland 106 o Østjylland 115 o Billund og område 124 o Sydvestlige Jylland 133 o Vestjylland 142 o Nordjylland 151 Bilag Conzoom segmenter 160 o Hovedresultater Danmark 37 2

3 3 Opdrag & metode Baggrund & formål

4 Proces & struktur o Denne rapport følger omstående struktur. Først gennemgås den anvendte metode (1) hvor også segmenteringsmetode beskrives. Herefter gennemgås analysens overordnede resultater på et dansk niveau (2) o Efter gennemgangen af hovedresultater, er de fundne potentialer på 11 udvalgte destinationer opstillet som et overblik (3), hvor eksisterende adfærd holdes op imod respondenternes intentioner til fremtidig adfærd, hvorved et muligt potentiale fremkommer. o I afsnittene 4 og 5 gengives dels de danske detaildata samt de specifikke destinationers detaildata. o For at sætte analysen i et administrativt og kommercielt sammenhæng er der spurgt ind til danske turisters adfærd og køb af danske destinationer delt op på 3 produkter, hhv. dagsudflugter, weekendture samt ferier. o Der er i denne rapport ikke taget stilling til erhvervsturisme samt udenlandske turisters brug af samme produkter. (1) Opdrag, metode & segmentering (2) Hovedresultater & konklusion (3) Potentialer 11 destinationer (4) Danmarks overblik & detail data (5) 11 destinationer & detail data De udvalgte 11 destinationer er: 1. Nordsjælland 2. Bornholm 3. Vestsjælland, herunder Odsherred 4. Falster 5. Fyn og øer 6. Sønderjylland, f.eks. Sønderborg, Rømø, Tønder og Als 7. Østjylland, f.eks. Silkeborg, Djursland, Aarhus og Samsø 8. Billund og område 9. Sydlige vestkyst, f.eks. Fanø og Blåvand 10. Øvrige Vestjylland, f.eks. Hvide Sande, Søndervig, Lemvig og Thorsminde 11. Nordjylland, herunder Læsø 4

5 Opdrag & præmisser o o o o o Turistanalyse: Exometric har gennemført en Conzoom beriget turist-analyse med henblik på at kortlægge både eksisterende og potentielle gæster på danske destinationer, deres præferencer (motivationer) og deres potentialer. Formål: Formålet med analysen, har været, at identificere hhv. primære, sekundære og tertiære målgrupper. Målgrupper som kan danne baggrundsfokus i markedsføringen og udviklingen af ferie destinationerne for danske turister. Indhold: Rapporten indeholder først en generel beskrivelse af det danske udflugts- og ferielandskab. Derefter følger en analyse af 11 kystturisme destinationer, der viser volumenpotentiale samlet og opdelt på målgrupper. Dansk udgangspunkt: Det pointeres, at vedlagte analyse kun vedrører danske turisters brug af Danmark. Alle respondenter har været på ferie, weekendture eller dagsture i Danmark indenfor de sidste 3 år CAWI: Analysen er gennemført som en CAWI (Computer assisted webinterview) med 2003 interview og afdækker respondenters umiddelbare præferencer og forbruger adfærd. o Berigelse af data: For at få en mere nuanceret og dybere indsigt i forbrugernes adfærd, er respondenterne beriget med adfærdsforklarende og beskrivende Conzoom- grupper i forbindelse med potentiale beregningerne. o Denne berigelse opdeler Danske husstande (1 til 1) i 8 hovedgrupper, der igen er opdelt i 30 mindre men homogene sub-segmenter. Disse segmenter tager udgangspunkt i sociodemografiske og sociologisk beskrivende og forklarende variable. Det betyder at målgruppernes svar og præferencer kan tolkes i forhold til segmenternes indkomst, uddannelse, habitation (beboelse by land), formue m.fl. o Dette giver dels en dybere forståelse af de relevante målgrupper, men også muligheden for at vurdere og kalkulere potentialer i de pågældende målgrupper. Ligeledes kan de identificerede potentialer operationaliseres til senere markedsføring, idet disse leads kan identificeres 1-1 (operationaliseres) med henblik på dyrkning, modning og kommerciel høst af segmenterne. 5

6 Mikrosegmentering hvad er det? En sociodemografisk 1-1 beskrivelse af Danske husstande, forbrugere og deres adfærd 100 m x 100 m Husstand Interview om adfærd Danmark er inddelt i celler geo stationære Cellerne beriges med database fakta opdateres hvert år. Cellerne konverteres til Husstande (1-1) der kan identificeres på adresse Husstandene opdeles i 8 homogene hovedgrupper med i alt 30 endnu mere homogene sub-segmenter Profiling af husstande Adfærd og præferencer afdækkes m.h.p. identifikation af relevante og attraktive målgrupper Mikro-segmentering er en nyere beskrivelses- og analyseteknologi, som skaber en nuanceret kundeindsigt, og er et nøjagtig beslutningsgrundlag for f.eks. strategisk valg af målgrupper (primære, sekundære & tertiære). Videre bruges mikrosegmentering til grundlag for taktiske beslutninger for f.eks. markedsføringen og prissætning. Eksempelvis kan målgruppernes købskriterier og præferencer afdækkes, samt hvor og hvordan de attraktive og valgte målgrupper mest effektivt nås. 6

7 Familietræet - 8 hovedsegmenter 30 sub-segmenter Danske husstande og forbrugere gøres operationelle gennem i 8 hovedgrupper med i alt 30 husstand baseret sub-segmenter E Boligejer Boliglejer B By Lav formue H F Høj indkomst Husstanden (cellen) Lav indkomst Høj formue Land Graden af bl.a. ovenstående dimensioner, placerer de forskellige segmenter se næste familietræ for segmenternes indbyrdes sammenhæng D G C A Klassificering af husstande: Hver husstand klassificeres relativt ud fra mange faktorer, som beskriver homogen adfærd og karakteristika. 8 navne: Opdelingen navngives i adfærdsbeskrivende kategorier som gør disse praktisk anvendelige i analyse, salg og marketing sammenhænge navne er: A-Boligejere med overskud B-Hygge & komfort C-Livet på landet D-Velhavere E-Fællesskab F-Storbyliv G-Seniorer H-Unge på vej De 8 hovedgrupper (se eksempler side 9-11) deles ydereligere ned i 30 sub-segmenter med unikt beskrivende navne (se disse på næste side). Se samtlige 30 sub-segmenter i bilag. 7

8 Traditionelle Familietræet Conzoom: Sociodemografisk beskrivelse af målgrupper Boligejere Høj indkomst 100 m x 100 m celler Kommentar Ældre husstande Lav formue 8 Lav indkomst Lejere Metropol Segmenternes indbyrdes sammenhæng Nærhed til hinanden øger ligheden af segmenter for detailbeskrivelse af profil på segmenter, se senere Høj formue Unge husstande 8 hovedgrupper 30 sub-segmenter Geo-stationære = Sted fixeret o o o o o Danmark er opdelt i 100 m x 100 m celler, som er geostationære. Disse celler beriges med forskellige data-baser fra bl.a. Danmarks Statistik, Gallup, motorregisteret m.fl. Herved fremkommer en 1-1 beskrivelse af cellerne, som bliver synonyme med danske hustande med disses beboeres holdninger og ikke mindst forbrugeradfærd og præferencer. Cellerne opdateres en gang om året., hvorfor antallet af celler kan variere lige som disse kan ændre sig over tid. Cellernes homogene karakteristika danner 8 hovedgrupper med i alt pt. 30 sub-segmenter. Segmenterne er konstrueret ud fra graden af homogenitet (fra cluster analyse) baseret på op til 25 variable så som økonomi, holdninger/værdier, bolig etc., kaldet socio-demografisk klassificering. Segmenterne kan efter-beriges med op til 160 variable. Segmenterne er navngivet med et bogstav for hovedgruppen, samt et nummer for sub-segment. Endelig har disse også fået et populær beskrivende navn. Graden af lighed/homogenitet kan ses af familiettræet, som viser segmenternes indbyrdes sammenhæng og ensartethed, lige som familietræet viser den sociodemografiske konstruktion baseret på diverse grundvarible.

9 Hvor bor målgrupperne / tilgængelige marked Postnummer 3400 Hillerød - eksempel på antal typer Efter beregning af potentialerne i de forskellige conzoom segmenter kan disse relativeres til antallet i forskellige interessante geografiske områder (se eksemplet fra Hillerød). conzoom type Antal A1 - Overskud i hverdagen 653 A2 - Aktiv børnefamilie 305 A3 - Det grå guld 397 A4 - Nybygger 119 A5 - Kulturnaut 451 B1 - Dannevang 946 B2 - Plads i reden 675 B3 - Murermestervilla 68 B4 - Rækkehus 563 C1 - Landbruger 56 C2 - Landboliv 117 C3 - Landlyst 509 D1 - Formue og formåen 760 D2 - Kosmopolit 1154 D3 - På karrierestigen 126 E1 - Borgerdyd 1 E2 - Sommerliv 577 E3 - Singlefamilie 968 E4 - Multikulturel 905 E5 - Party i provinsen 5 F1 - Ung andel 5 F2 - Karrierestarter 4 F3 - Byens puls 1739 F4 - Citysingle 4 G1 - Kædedans 232 G2 - Lærkevej 347 G3 - Aktiv senior 879 G4 - Pleje og omsorg 366 H1 - Kollegium 136 H2 - Første stop 334 TOTAL Relativt kan alle områder (eksempelvis postnumre) gennemgås for mængde og affinitet af conzoom-segmenter. Herefter kan geografiske områder identificeres (target market) ud fra dels mængde (husstande) og dels affinitet, samt evt. afstand. Eksempelvis hvis målgruppen F er primærmålgruppe, er det interessant at vide, hvor mange der er tilstede i området i forhold til på landsplan. Hvis vi f.eks. er interesserede i det sjællandske område, kan vi se, at denne gruppe er kraftigt overrepræsenteret. Øst tilgænge marked - Sjælland (post nr ): F-Byliv husstande (80% af DK) 9

10 10 8 hovedgrupper

11 A BOLIGEJERE MED OVERSKUD Gruppen udgør relative velhavende familier. Den yngre ende sidder i gode stillinger, mens den ældre udgør pensionen og en stor friværdi. Antal personer i alt: svarende til 21,63% 5 har en bil, og 20% har to eller flere biler Størstedelen (28%) har en personlig bruttoindkomst fra til kr., hvilket er overrepræsenteret med 40% i forhold til resten af Danmarks befolkning 60% kører dagligt i personbil, mens 30% dagligt tager cyklen 90% udfører havearbejde ugentligt, hvilket er overrepræsenteret med 1 i forhold til resten af Danmarks befolkning 34,3% gør-det-selv ugentligt 11

12 12

13 B Komfort og hygge Komfort og hygge udgør en bred og sammensat gruppe bestående primært af familier med børn herunder helt små børn, tweens og teenagere. Antal personer i alt: 889,432 svarende til 15,94% 60% har en bil, 1 har to eller flere biler og 33% har ingen bil Gruppens personlige bruttoindkomst er ligeligt fordelt fra under til kr. Dog ligger 21% af gruppen under kr. 5 kører dagligt i personbil, 24, kører dagligt på cykel og 2,3% kører dagligt på knallert /scooter, hvilket er overrepræsenteret med 7 i forhold til resten af Danmarks befolkning 52% er singler/enlige 84% udfører ugentligt havearbejde 13

14 14

15 C Livet på landet Gruppen udgør både professionelle landmænd, håndværksmestre og lokale, der gennem flere generationer har levet livet på landet. Derudover er der en gruppe tilflyttere, der søger livet på en gård uden at have en erhvervsmæssig tilknytning til landbruget. Antal personer i alt: , svarende til 12,04% 54% har en bil og 2 har to eller flere biler 2 har en personlig bruttoindkomst fra til kr. 69% kører dagligt i personbil og 18% kører dagligt på cykel 94% udfører ugentligt havearbejde og 3 gør-detselv 8,2% går månedligt i kirke, hvilket er overrepræsenteret med 2 i forhold til resten af Danmarks befolkning 15

16 16

17 D Velhavere Gruppen udgør landets mest velhavende familier og højest uddannede i samfundet. Gruppen bor både i herskabslejligheder, penthouselejligheder og liebhavervillaer. Antal personer i alt: , svarende til 7,48% 51% har en bil og 33% har to eller flere biler 6 har en personlig bruttoindkomst på over kr. og 18% har fra til kr. 52% kører dagligt i personbil mens 33% dagligt tager cyklen 92% udfører dagligt havearbejde og 28% gør-detselv 8 betaler gerne ekstra for kvalitet 17

18 18

19 E Fællesskab Gruppen udgøres af forskellige boliggrupper i parcelhuse, lejligheder og række- og kædehuse i både byområder og provinsen. Fælles for gruppen er, at man søger fællesskabet og er bosat på et mindre areal. Antal personer i alt: , svarende til 18,6 44% har ingen bil og 4 har en bil 4 af gruppen har en personlig bruttoindkomst fra under til kr. 60% er singler/enlige 4 kører dagligt i personbil, 30% kører dagligt på cykel og 10% kører dagligt med bus, hvilket er overrepræsenteret med 42% i forhold til resten af Danmarks befolkning 70% bor i etagebolig, dog udfører 61% ugentligt havearbejde 19

20 20

21 F Storbyliv Gruppen spænder bredt; fra helt unge, nyetableret familier i og omkring de største byer, mere etableret familier godt i gang med job og familie og til ældre husstande med enlige voksne eller singler i leje eller andelsboliger Antal personer i alt: , svarende til 9,71% 60% har ingen bil og 3 har en bil 2 har en personlig bruttoindkomst på under kr. 68% er singler/enlige 24% kører dagligt i personbil, 4 kører dagligt på cykel 89% bor i etagebolig 21

22 22

23 G Seniorer Gruppen er en sammensætning af mange ensartede typer, som bor landet over i egne boliger, i sommerhuse, i lejligheder eller værelser på plejehjem Antal personer i alt: , svarende til 11,53% 48% har en bil og 43% har ingen bil 64% er singler/enlige 4 kører dagligt i personbil og 20% kører dagligt på cykel 71% udfører ugentligt havearbejde og 2 gør-detselv 23

24 24

25 H Unge på vej Gruppen udgør unge fra hele landet på lærepladser, kollegier, på studier og på cafeer i og omkring universitetsbyer og andre større provinsbyer Antal personer i alt: , svarende til 3,04% 3 har en bil og 62% har ingen bil 7 er singler/enlige 19% kører dagligt i personbil og 44% tager dagligt cyklen 90% bor i etagebolig 25

26 26

27 Executive summary Konklusion & anbefaling 27 27

28 Summary - 1 Frekvens Danmark - Dagsture, weekendture & ferier o Det er logisk, at kortere ture kan gennemføres med en højere frekvens end længere ture/ferier. Hvis man ser på hvorledes danskerne bruger produkterne dagsudflugt, weekendture og ferier (se side 42) er dette da også entydigt. Generelt kan man sige, at alle 3 produkter er relativt højt anvendt af danskerne. Dog er der en vis del, som hverken foretager, eller sjældent foretager en dansk tur/ferie, hvilket indikere at Danmark som turdestination stadig kan høste nogen vækst ved at øge frekvensen. Igen skal det dog pointeres, at det fundne niveau allerede er højt, hvorfor en mulig vækst formentlig vil være at betragte som marginal. Ferie form Sommerhus, Privat & hotel o For weekendture og ferier dominerer Sommerhuse (enten lejet eller eget) samt privat indkvartering og hotel. En større spredning på andre former kunne evt. stimulere en øget frekvens af ture og eller øge forbruget og dermed det vækst bidrag som kan skabes i Danmark af danske turister for detaljering se siderne 43/44. Frekvens & målgrupper o På side 46 kan man se med hvilken frekvens de 8 (segmenter) hovedgrupper bruger hhv. dagsudflugter, weekendture samt ferier. Her er det bemærkelsesværdigt, at der er ganske store forskelle og dermed kommerciel vægt og attraktion de 8 segmenter imellem. Dette bekræfter forventningen om, at danske destinationer kan og bør gøre sig sine hhv. primære, sekundære og tertiære målgrupper klart, idet et rigtigt fokus kan bidrage til vækst. Der er således en klar socio-demografisk sammenhæng mellem typer og brug af de 3 produkter. Valgkriterier generelt store forskelle med de 3 produkter o Ikke unaturligt er der væsentlige forskelle mellem de 3 produkter (side 47-49). Interessant er det, at ferier er betinget af flere valgkriterier, mens jo kortere turen/ferien er, jo mere endimensionel bliver forbrugerens valg. Dette kan og bør naturligvis slå igennem på indholdet (både stil og tone, såvel som budskaber) af den enkelte destinations produkter. Generelt kan man sige, at ferie bør kommunikere bredt, mens dagsture kan markedsføres mere smalt. Men undersøgelsen indikere dog også, at man bør have målgruppe og produkt for øje inden man entydigt svare på dette centrale spørgsmål. o Generelt søges der natur, pris (det økonomiske rationale) samt seværdigheder. Men igen med nogen variation produkter imellem samt målgrupper imellem. 28

29 Summary - 2 Danske destinationer top 10 & potentialer o Analysen giver danske toppen af destinationer fordelt på de 3 produkter se sider Her ses den generelle popularitet blandt danske turister i Danmark. Igen ikke ulogisk, er der visse forudsigelige tendenser. Eksempelvis, at København er stor med hensyn til weekendture og dagsudflugter, mens der er noget større spredning, når det kommer til ferieafholdelse på de forskellige destinationer men med størst attraktion på de store feriedestinationer Bornholm og Nordjylland. Disse forskelle fremkommer naturligt nok ved, at destinationerne har forskellige egenskaber og image. På side 32 opstilles forklaringsramme på destinationers attraktion i hhv. grundparametre, kommunikation samt valg af relevante målgrupper. Heri ligger også den for destinationerne strategisk udfordring, i det fastholdelse og udvikling af en destination, skal og bør ske i samspil med disse 3 dimensioner. o Det af Exometric opstillede og udregnede potentiale skal ses i denne sammenhæng. Ud fra respondenternes svar om, hvor de har intention om at tage hen, kan destinationernes ranking opstilles og herefter kan potentiale beregnes. Men for at realisere dette potentiale er det vigtigt, at pointere, at de enkelte destinationer skal arbejde og investere i disse 3 elementer for at realisere den mulige vækst både på kort og lidt længere sigt. 29

30 Summary - 3 Potentialer pr. destination o På siderne ses de 11 udvalgte destinationers potentialer. Potentialet det vil sige respondenternes intention holdt op imod historiske adfærd på tværs af de 3 produkter. Her kan man bl.a. se at nogle produkter i visse destinationer faktisk har negativ vækst, dvs. klare indikationer på, at disse destinationer, har en risiko for at falde ned af ranglisten og dermed reducere antallet af gæster til destinationen for det pågældende produkt. o Endeligt kan det ses, at visse destinationer har endog meget store og positive potentialer. Her skal man dog naturligvis vurdere om der er barrierer, der hindrer vækst realiseringen. Eksempelvis har Bornholm et meget stort potentiale som afspejler, at Bornholm har unikke og attraktive egenskaber. Dette potentiale vil dog, grundet tilgængelighed, næppe lade sig realisere fuldt ud. Modsat eksempelvis Fyn og øerne som har et ganske stort potentiale, der absolut er realiserbart, idet Fyn og øerne er tilgængelig både trafikalt og prismæssigt. o Disse overvejelser aktualiserer samt giver retning for den enkelte destination, uden dog at disse potentialer lader sig realisere af sig selv. Konklusion og anbefaling o Det anbefales derfor, at den enkelte destination forholder sig til de relevante potentialer ved at vurdere, hvad der kan og bør gøres ved: kommunikationen, grundparameterne, valg af målgrupper, således at disse 3 faktorer i fællesskab kan realisere de identificerede potentialer. 30

31 Potentiale overblik - 11 destinationer

32 Præmisser & sammenhæng o For at få det største udbytte af destinationsanalyse og dens potentiale vurderinger, er det hensigtsmæssig at gøre sig følgende præmisser klart; Enhver destination skal vurdere 3 forhold, som i samspil, vil være afgørende for om en given destination kan realisere sit umiddelbare potentiale: 1. Grundparametre: grundparametre er det strukturgrundlag som udgør det turistprodukt som en destination består af. Grundparametre kan bl.a. opdeles i en række elementer. 2. Målgrupper: destinationens egenskaber vil tiltrække forskellige målgrupper, bl.a. grundet egenskabernes karakter og kvaliteter, ligesom udbuddet af produkter logistik mv. er et med til at definere destinationens relevante målgrupper. Forskellige målgrupper har forskellige præferencer og motivationer. 3. Kommunikation: Destinationens grundparametre og de af destinationens valgte målgruppers tiltrækning (eller mangel på samme), vil være betinget ikke blot af målgrupperne og grundparametre, men også hvor kendt en given destination er i målgruppen, samt for hvad den er kendt (korrekt eller ukorrekt). Målgrupper Brugere & ikke brugere Målgruppe fordeling (store vs små) Indsigter (motivationer & typer) Destination Kommunikation Kendskab Kundskab (forestillinger) image o o Udvikling og strategisk valg: For at være et godt input til danske destinationers videre strategisk og taktiske udvikling, er det således vigtigt at se de følgende potentialer holdt oppe imod disse 3 dimensioner. At kunne realisere de følgende potentialer, er betinget af, at destinationen evner af fastholde og udvikle dimensionerne i samklang med målgruppernes præferencer samt i respekt for de tilsvarende udviklinger i relevante konkurrerende destinationer. Grundparametre Strukturgrundlag: Placering/Logistik/tilgængelig Egenskaber (natur, seværdigheder etc) Produkter (dags/weekend/ferie-ture) 32

33 Forklaring potentiale tolkning o På de næste tre sider vises et samlet overblik over beregningerne af de 11 udvalgte destinationers potentialer. o Figurerne viser, hvor mange husstande, der har besøgt en destination indenfor de seneste 3 år, og ekstra potentialet de næste tre år, baseret på husstandenes overvejelser om at besøge destinationen i denne periode. o I nedenstående eksempel overvejer færre at besøge destinationen end der var besøgende de foregående 3 år. Det røde tal viser, at husstande færre overvejer det o I ovenstående eksempel illustrerer den øverste bjælke, at besøgstallet de foregående 3 år beregnet til husstande (i blåt). o Den grønne bjælke viser, hvor mange flere, der overvejer at besøge destinationen over de næste 3 år altså o Det samlede antal der overvejer at besøge destinationen de næste 3 år er dermed = husstande. o Procenttallet, der er indsat efter destinationsnavnet er den procentuelle gevinst/tab, hvis alle der har overvejelser faktisk kan tiltrækkes i konkurrence med de andre destinationer. o Det er vigtigt at huske på, at husstandene overvejer flere steder, men ikke tilvælger dem alle. o Det samlede potentiale overstiger således sandsynligvis det faktiske niveau, der kan opnås de næste tre år. 33

34 Potentiale - ferier Nordjylland (80%) Østjylland (14%) Sønderjylland (1) Fyn og øer (4) Øvrige Vestjylland (41%) Bornholm (140%) Nordsjælland (29%) Sydlige vestkyst (62%) Vestsjælland (-9%) Billund (1%) Falster (-4%) Eksisterende volumen Ekstra potentiale 34

35 Potentiale - Weekendture Nordjylland (2) Østjylland (13%) Sønderjylland (20%) Fyn og øer (20%) Øvrige Vestjylland (3) Bornholm (114%) Nordsjælland (13%) Sydlige vestkyst (7) Vestsjælland (-) Billund (3%) Falster (28%) Eksisterende volumen Ekstra potentiale 35

36 Potentiale - Dagsudflugter Nordjylland (-) Østjylland (-4%) Sønderjylland (2%) Fyn og øer (2%) Øvrige Vestjylland (4%) Bornholm (-8%) Nordsjælland (1%) Sydlige vestkyst (19%) Vestsjælland (1) Billund (2%) Falster (8%) Eksisterende volumen Ekstra potentiale 36

37 37 Hovedresultater Danmark

38 Alder & køn Under 30 år 18% år 1 51% 49% år 19% 50 år eller mer 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% Alder & køn Base: 2003 Mand Kvinde 38

39 Region & Husstandsindkomst (før skat) Hovedstaden 31% Under 200 t.kr t.kr. 23% Sjælland t.kr. 20% Syddanmark 21% t.kr. 19% Midtjylland 22% t.kr. 9% 1 mio kr. + 4% Nordjylland 10% Ønsker ikke at oplyse 14% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 0% 10% 1 20% 2 Region & Q4 Base:

40 Personer & børn i husstanden 1 person 2 Ingen 72% 2 personer 44% 1 barn 12% 3 personer 13% 2 børn 12% 3 børn 3% 4 personer 13% 4 børn 1% 5 personer + 3% 5 børn + 0% Ønsker ikke at oplyse 0% Ønsker ikke at oplyse 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Q5 & Q6 Base:

41 Uddannelse & Medbestemmelse over ferier og udflugter Folkeskole / Grundskole Gymnasial uddannelse 12% Erhvervsuddannelse 22% 30% Kort videregående uddannelse 13% Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse 1 31% 70% Andet 1% Q6a & Q3 Base: % 10% 20% 30% 40% Ja, alene Ja, med andre 41

42 Frekvens på Ferie, Weekendture og Dagsudflugter i Danmark per år o o o o o Ferier er defineret som ture, hvor der har været over 4 overnatninger. Weekendture er imellem 2-4 dage og Dagsudflugter er uden overnatning. Ved at gange antallet der foretages med andelen, der foretager dem, kan det samlede antal ture, der foretaget af danskere i Danmark forsigtigt estimeres til: Ferier: 1,28 i gennemsnit gange antallet husstande (2012) Samlet antal ferier: Weekendture: 2,00 i gennemsnit gange antallet husstande (2012) Samlet antal weekendture: Dagsudflugter: 3,16 i gennemsnit gange antallet husstande (2012) Samlet antal dagsudflugter: Over 5 gange om året 2-4 gange om året 1. gang om året Hvert andet år Hvert tredje år Hvert fjerde år Hvert femte år Sjældnere Aldrig 2% 9% 9% 9% 2% 4% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 13% 10% 9% 21% % 40% 3 Formlen, der er anvendt: (f)x5+(f)x3+(f)x1+(f)x0,5+(f)x0,33+(f)x0,25+(f)x0,2x+(f)0,1 Q8 Base: % 10% 20% 30% 40% 50% Ferier Weekend ture Dagsudflugter 42

43 Hvordan overnattede man ferie i Danmark indenfor 3 år o Respondenterne har haft mulighed for, at sige flere overnatningstyper (gennemsnitligt 1,6 bliver nævnt). Det betyder, at f.eks. antallet overnatninger på hotel ikke er den årlige procentuelle andel, da det ikke nødvendigvis sker hvert år. o 2/3 har været på sommerhus ferie mindst en gang indenfor de seneste 3 år. o Lidt over halvdelen har været på andre former for betalt overnatning. Privat hos venner og familie Bed & Breakfast eller bondegård Q13 Base: 1510 Lejet sommerhus På Hotel I eget sommerhus Camping Lånt sommerhus Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavn (i båd) Andet 2% 3% 4% 9% 13% % 30% 3 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 43

44 Hvordan overnattede man weekendture i Danmark indenfor 3 år o Respondenterne har haft mulighed for, at sige flere overnatningstyper (gennemsnitligt 2.1 bliver nævnt). Det betyder, at f.eks. antallet overnatninger på hotel ikke er den årlige procentuelle andel, da det ikke nødvendigvis sker hvert år. o Ca. 50% har overnattet i sommerhus indenfor de seneste 3 år. o Lidt over halvdelen har overnattet privat. Privat hos venner og familie På Hotel Lejet sommerhus Lånt sommerhus I eget sommerhus Feriecenter Camping Bed & Breakfast eller bondegård Vandrerhjem Lystbådehavn (i båd) 3% % 12% 9% 21% 4 52% Andet Q13 Base: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 44

45 Forbrug på Ferie indenfor sidste 12 måneder, Weekendture og Dagsudflugter i Danmark o o o Ferier: 23% bruger over kr. på at holde ferier i Danmark. 24% bruger mellem kr. 21% har slet ikke holdt ferie i Danmark de sidste 12 måneder Weekendture Knap 40% bruger under 1000 kr. om året Mens 44% ligger på et forbrug på mellem kr. Dagsudflugter Kun ganske få procent bruger mere end kr. om året Mens 32% ligger på et forbrug på mellem kr. De resterende 63% har et forbrug på under kr. Ingenting Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over Q7 Base: % 8% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 4% 8% 14% % 2 22% 24% 28% 41% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 Ferier Weekendture Dagsudflugter 45

46 Gennemsnits frekvens på Ferier, Weekendture og Dagsudflugter i Danmark Segmenter Ferier Weekendture Dagsudflugter A 1,30 2,10 3,30 B 1,15 1,90 3,10 C 1,00 1,50 2,60 D 0,95 1,45 1,95 E 1,30 2,00 3,20 F 1,45 2,10 3,20 G 1,15 2,00 2,90 H 1,10 2,10 2,90 Nationalt 1,28 2,00 3,16 46

47 Ferier holdt i Danmark vigtigste kriterier o o o o Valgkriterier for valg af dansk feriedestination er spredt, idet 7 kriterier kvalificerer sig over 10% point, med spændende oplevelser som det højeste. Generelt må det konstateres, at valget for forbrugeren flere forskellige forhold betinger valget af ferie sted i Danmark. Godt vejr kan man naturligvis ikke kontrollere. Det samme kan siges om flot natur. Endeligt er det også interessant at konstatere, at tilfældig indikere en relativ uddifferentieret opfattelse hos brugerne i blandt danske destinationer Spændende oplevelser, seværdigheder Godt Vejr Økonomien / Prisen ( uspecificeret ) Flot natur Mulighed for afslapning / Hygge Kultur / Musik Tilfældigt / Hvor vi har lyst / Ikke været før Gode muligheder for børnefamilier Havet / Strand Samvær med familie / Besøge venner ect Kvaliteten af hotellet / Stedet Storbysophold ( uspecificeret ) Eget sommerhus / Tager altid samme sted Andet Ved ikke 4% 3% 4% 8% 8% 8% 10% 10% 13% 14% 14% 1 21% Q9 Base: % 10% 1 20% 2 47

48 Weekendture holdt i Danmark vigtigste kriterier o o o I forhold til dagsudflugter Samvær med familie / Besøge familie ect og ferier bruges Spændende oplevelser / Seværdigheder weekendture, i stor Mulighed for afslapning / Wellness / Hygge udstrækning til samvær Økonomien / Prisen ( uspecificeret ) med familien. Kultur / Musik Oplevelser og Flot natur seværdigheder er også Være nemt at komme til / Beliggenhed stadig et vigtigt kriterie. Gode muligheder for børnefamilier Bemærk dog hvorledes Kvaliteten af hotellet / Stedet weekends produktet er Tilfældigt / Hvor vi har lyst / Ikke været før mere koncentreret med relativt få vigtige kriterier Storbysophold 4% for valg, modsat Eget sommerhus / Tager altid samme sted 3% eksempelvis Muligt at være fysisk aktiv ( Vandre, Gå, Golf osv ) 3% ferieproduktet Havet / Strand 2% Weekendture er i større Kro ophold 2% grad end dagsture og Godt Vejr 1% ferier associeret med Andet 4% afslapning og hygge. Ved ikke Q10 Base: % 12% 12% % 0% 10% 1 20% 2 48

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Kendskab og viden Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Resultatrapport for Lolland/Guldborgsund Marts 2010 Indhold 1. Indledning Side 3 1.1 Formål 3 1.2 Respondentgrundlag 3 1.3

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Finans og samfund: Kundebetjening, IT og filialer. Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Finans og samfund: Kundebetjening, IT og filialer. Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Finans og samfund: Kundebetjening, IT og filialer Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privatforbruget i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere