DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister"

Transkript

1 DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

2 Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale overblik de 11 destinationer 31 o Præmisser & sammenhæng o Potentiale tolkning o Potentiale ferier o Potentiale weekendture o Potentiale endagsture Side De 11 destinationer 60 o Nordsjælland 61 o Bornholm 70 o Vestsjælland 69 o Falster 88 o Fyn & øer 97 o Sønderjylland 106 o Østjylland 115 o Billund og område 124 o Sydvestlige Jylland 133 o Vestjylland 142 o Nordjylland 151 Bilag Conzoom segmenter 160 o Hovedresultater Danmark 37 2

3 3 Opdrag & metode Baggrund & formål

4 Proces & struktur o Denne rapport følger omstående struktur. Først gennemgås den anvendte metode (1) hvor også segmenteringsmetode beskrives. Herefter gennemgås analysens overordnede resultater på et dansk niveau (2) o Efter gennemgangen af hovedresultater, er de fundne potentialer på 11 udvalgte destinationer opstillet som et overblik (3), hvor eksisterende adfærd holdes op imod respondenternes intentioner til fremtidig adfærd, hvorved et muligt potentiale fremkommer. o I afsnittene 4 og 5 gengives dels de danske detaildata samt de specifikke destinationers detaildata. o For at sætte analysen i et administrativt og kommercielt sammenhæng er der spurgt ind til danske turisters adfærd og køb af danske destinationer delt op på 3 produkter, hhv. dagsudflugter, weekendture samt ferier. o Der er i denne rapport ikke taget stilling til erhvervsturisme samt udenlandske turisters brug af samme produkter. (1) Opdrag, metode & segmentering (2) Hovedresultater & konklusion (3) Potentialer 11 destinationer (4) Danmarks overblik & detail data (5) 11 destinationer & detail data De udvalgte 11 destinationer er: 1. Nordsjælland 2. Bornholm 3. Vestsjælland, herunder Odsherred 4. Falster 5. Fyn og øer 6. Sønderjylland, f.eks. Sønderborg, Rømø, Tønder og Als 7. Østjylland, f.eks. Silkeborg, Djursland, Aarhus og Samsø 8. Billund og område 9. Sydlige vestkyst, f.eks. Fanø og Blåvand 10. Øvrige Vestjylland, f.eks. Hvide Sande, Søndervig, Lemvig og Thorsminde 11. Nordjylland, herunder Læsø 4

5 Opdrag & præmisser o o o o o Turistanalyse: Exometric har gennemført en Conzoom beriget turist-analyse med henblik på at kortlægge både eksisterende og potentielle gæster på danske destinationer, deres præferencer (motivationer) og deres potentialer. Formål: Formålet med analysen, har været, at identificere hhv. primære, sekundære og tertiære målgrupper. Målgrupper som kan danne baggrundsfokus i markedsføringen og udviklingen af ferie destinationerne for danske turister. Indhold: Rapporten indeholder først en generel beskrivelse af det danske udflugts- og ferielandskab. Derefter følger en analyse af 11 kystturisme destinationer, der viser volumenpotentiale samlet og opdelt på målgrupper. Dansk udgangspunkt: Det pointeres, at vedlagte analyse kun vedrører danske turisters brug af Danmark. Alle respondenter har været på ferie, weekendture eller dagsture i Danmark indenfor de sidste 3 år CAWI: Analysen er gennemført som en CAWI (Computer assisted webinterview) med 2003 interview og afdækker respondenters umiddelbare præferencer og forbruger adfærd. o Berigelse af data: For at få en mere nuanceret og dybere indsigt i forbrugernes adfærd, er respondenterne beriget med adfærdsforklarende og beskrivende Conzoom- grupper i forbindelse med potentiale beregningerne. o Denne berigelse opdeler Danske husstande (1 til 1) i 8 hovedgrupper, der igen er opdelt i 30 mindre men homogene sub-segmenter. Disse segmenter tager udgangspunkt i sociodemografiske og sociologisk beskrivende og forklarende variable. Det betyder at målgruppernes svar og præferencer kan tolkes i forhold til segmenternes indkomst, uddannelse, habitation (beboelse by land), formue m.fl. o Dette giver dels en dybere forståelse af de relevante målgrupper, men også muligheden for at vurdere og kalkulere potentialer i de pågældende målgrupper. Ligeledes kan de identificerede potentialer operationaliseres til senere markedsføring, idet disse leads kan identificeres 1-1 (operationaliseres) med henblik på dyrkning, modning og kommerciel høst af segmenterne. 5

6 Mikrosegmentering hvad er det? En sociodemografisk 1-1 beskrivelse af Danske husstande, forbrugere og deres adfærd 100 m x 100 m Husstand Interview om adfærd Danmark er inddelt i celler geo stationære Cellerne beriges med database fakta opdateres hvert år. Cellerne konverteres til Husstande (1-1) der kan identificeres på adresse Husstandene opdeles i 8 homogene hovedgrupper med i alt 30 endnu mere homogene sub-segmenter Profiling af husstande Adfærd og præferencer afdækkes m.h.p. identifikation af relevante og attraktive målgrupper Mikro-segmentering er en nyere beskrivelses- og analyseteknologi, som skaber en nuanceret kundeindsigt, og er et nøjagtig beslutningsgrundlag for f.eks. strategisk valg af målgrupper (primære, sekundære & tertiære). Videre bruges mikrosegmentering til grundlag for taktiske beslutninger for f.eks. markedsføringen og prissætning. Eksempelvis kan målgruppernes købskriterier og præferencer afdækkes, samt hvor og hvordan de attraktive og valgte målgrupper mest effektivt nås. 6

7 Familietræet - 8 hovedsegmenter 30 sub-segmenter Danske husstande og forbrugere gøres operationelle gennem i 8 hovedgrupper med i alt 30 husstand baseret sub-segmenter E Boligejer Boliglejer B By Lav formue H F Høj indkomst Husstanden (cellen) Lav indkomst Høj formue Land Graden af bl.a. ovenstående dimensioner, placerer de forskellige segmenter se næste familietræ for segmenternes indbyrdes sammenhæng D G C A Klassificering af husstande: Hver husstand klassificeres relativt ud fra mange faktorer, som beskriver homogen adfærd og karakteristika. 8 navne: Opdelingen navngives i adfærdsbeskrivende kategorier som gør disse praktisk anvendelige i analyse, salg og marketing sammenhænge navne er: A-Boligejere med overskud B-Hygge & komfort C-Livet på landet D-Velhavere E-Fællesskab F-Storbyliv G-Seniorer H-Unge på vej De 8 hovedgrupper (se eksempler side 9-11) deles ydereligere ned i 30 sub-segmenter med unikt beskrivende navne (se disse på næste side). Se samtlige 30 sub-segmenter i bilag. 7

8 Traditionelle Familietræet Conzoom: Sociodemografisk beskrivelse af målgrupper Boligejere Høj indkomst 100 m x 100 m celler Kommentar Ældre husstande Lav formue 8 Lav indkomst Lejere Metropol Segmenternes indbyrdes sammenhæng Nærhed til hinanden øger ligheden af segmenter for detailbeskrivelse af profil på segmenter, se senere Høj formue Unge husstande 8 hovedgrupper 30 sub-segmenter Geo-stationære = Sted fixeret o o o o o Danmark er opdelt i 100 m x 100 m celler, som er geostationære. Disse celler beriges med forskellige data-baser fra bl.a. Danmarks Statistik, Gallup, motorregisteret m.fl. Herved fremkommer en 1-1 beskrivelse af cellerne, som bliver synonyme med danske hustande med disses beboeres holdninger og ikke mindst forbrugeradfærd og præferencer. Cellerne opdateres en gang om året., hvorfor antallet af celler kan variere lige som disse kan ændre sig over tid. Cellernes homogene karakteristika danner 8 hovedgrupper med i alt pt. 30 sub-segmenter. Segmenterne er konstrueret ud fra graden af homogenitet (fra cluster analyse) baseret på op til 25 variable så som økonomi, holdninger/værdier, bolig etc., kaldet socio-demografisk klassificering. Segmenterne kan efter-beriges med op til 160 variable. Segmenterne er navngivet med et bogstav for hovedgruppen, samt et nummer for sub-segment. Endelig har disse også fået et populær beskrivende navn. Graden af lighed/homogenitet kan ses af familiettræet, som viser segmenternes indbyrdes sammenhæng og ensartethed, lige som familietræet viser den sociodemografiske konstruktion baseret på diverse grundvarible.

9 Hvor bor målgrupperne / tilgængelige marked Postnummer 3400 Hillerød - eksempel på antal typer Efter beregning af potentialerne i de forskellige conzoom segmenter kan disse relativeres til antallet i forskellige interessante geografiske områder (se eksemplet fra Hillerød). conzoom type Antal A1 - Overskud i hverdagen 653 A2 - Aktiv børnefamilie 305 A3 - Det grå guld 397 A4 - Nybygger 119 A5 - Kulturnaut 451 B1 - Dannevang 946 B2 - Plads i reden 675 B3 - Murermestervilla 68 B4 - Rækkehus 563 C1 - Landbruger 56 C2 - Landboliv 117 C3 - Landlyst 509 D1 - Formue og formåen 760 D2 - Kosmopolit 1154 D3 - På karrierestigen 126 E1 - Borgerdyd 1 E2 - Sommerliv 577 E3 - Singlefamilie 968 E4 - Multikulturel 905 E5 - Party i provinsen 5 F1 - Ung andel 5 F2 - Karrierestarter 4 F3 - Byens puls 1739 F4 - Citysingle 4 G1 - Kædedans 232 G2 - Lærkevej 347 G3 - Aktiv senior 879 G4 - Pleje og omsorg 366 H1 - Kollegium 136 H2 - Første stop 334 TOTAL Relativt kan alle områder (eksempelvis postnumre) gennemgås for mængde og affinitet af conzoom-segmenter. Herefter kan geografiske områder identificeres (target market) ud fra dels mængde (husstande) og dels affinitet, samt evt. afstand. Eksempelvis hvis målgruppen F er primærmålgruppe, er det interessant at vide, hvor mange der er tilstede i området i forhold til på landsplan. Hvis vi f.eks. er interesserede i det sjællandske område, kan vi se, at denne gruppe er kraftigt overrepræsenteret. Øst tilgænge marked - Sjælland (post nr ): F-Byliv husstande (80% af DK) 9

10 10 8 hovedgrupper

11 A BOLIGEJERE MED OVERSKUD Gruppen udgør relative velhavende familier. Den yngre ende sidder i gode stillinger, mens den ældre udgør pensionen og en stor friværdi. Antal personer i alt: svarende til 21,63% 5 har en bil, og 20% har to eller flere biler Størstedelen (28%) har en personlig bruttoindkomst fra til kr., hvilket er overrepræsenteret med 40% i forhold til resten af Danmarks befolkning 60% kører dagligt i personbil, mens 30% dagligt tager cyklen 90% udfører havearbejde ugentligt, hvilket er overrepræsenteret med 1 i forhold til resten af Danmarks befolkning 34,3% gør-det-selv ugentligt 11

12 12

13 B Komfort og hygge Komfort og hygge udgør en bred og sammensat gruppe bestående primært af familier med børn herunder helt små børn, tweens og teenagere. Antal personer i alt: 889,432 svarende til 15,94% 60% har en bil, 1 har to eller flere biler og 33% har ingen bil Gruppens personlige bruttoindkomst er ligeligt fordelt fra under til kr. Dog ligger 21% af gruppen under kr. 5 kører dagligt i personbil, 24, kører dagligt på cykel og 2,3% kører dagligt på knallert /scooter, hvilket er overrepræsenteret med 7 i forhold til resten af Danmarks befolkning 52% er singler/enlige 84% udfører ugentligt havearbejde 13

14 14

15 C Livet på landet Gruppen udgør både professionelle landmænd, håndværksmestre og lokale, der gennem flere generationer har levet livet på landet. Derudover er der en gruppe tilflyttere, der søger livet på en gård uden at have en erhvervsmæssig tilknytning til landbruget. Antal personer i alt: , svarende til 12,04% 54% har en bil og 2 har to eller flere biler 2 har en personlig bruttoindkomst fra til kr. 69% kører dagligt i personbil og 18% kører dagligt på cykel 94% udfører ugentligt havearbejde og 3 gør-detselv 8,2% går månedligt i kirke, hvilket er overrepræsenteret med 2 i forhold til resten af Danmarks befolkning 15

16 16

17 D Velhavere Gruppen udgør landets mest velhavende familier og højest uddannede i samfundet. Gruppen bor både i herskabslejligheder, penthouselejligheder og liebhavervillaer. Antal personer i alt: , svarende til 7,48% 51% har en bil og 33% har to eller flere biler 6 har en personlig bruttoindkomst på over kr. og 18% har fra til kr. 52% kører dagligt i personbil mens 33% dagligt tager cyklen 92% udfører dagligt havearbejde og 28% gør-detselv 8 betaler gerne ekstra for kvalitet 17

18 18

19 E Fællesskab Gruppen udgøres af forskellige boliggrupper i parcelhuse, lejligheder og række- og kædehuse i både byområder og provinsen. Fælles for gruppen er, at man søger fællesskabet og er bosat på et mindre areal. Antal personer i alt: , svarende til 18,6 44% har ingen bil og 4 har en bil 4 af gruppen har en personlig bruttoindkomst fra under til kr. 60% er singler/enlige 4 kører dagligt i personbil, 30% kører dagligt på cykel og 10% kører dagligt med bus, hvilket er overrepræsenteret med 42% i forhold til resten af Danmarks befolkning 70% bor i etagebolig, dog udfører 61% ugentligt havearbejde 19

20 20

21 F Storbyliv Gruppen spænder bredt; fra helt unge, nyetableret familier i og omkring de største byer, mere etableret familier godt i gang med job og familie og til ældre husstande med enlige voksne eller singler i leje eller andelsboliger Antal personer i alt: , svarende til 9,71% 60% har ingen bil og 3 har en bil 2 har en personlig bruttoindkomst på under kr. 68% er singler/enlige 24% kører dagligt i personbil, 4 kører dagligt på cykel 89% bor i etagebolig 21

22 22

23 G Seniorer Gruppen er en sammensætning af mange ensartede typer, som bor landet over i egne boliger, i sommerhuse, i lejligheder eller værelser på plejehjem Antal personer i alt: , svarende til 11,53% 48% har en bil og 43% har ingen bil 64% er singler/enlige 4 kører dagligt i personbil og 20% kører dagligt på cykel 71% udfører ugentligt havearbejde og 2 gør-detselv 23

24 24

25 H Unge på vej Gruppen udgør unge fra hele landet på lærepladser, kollegier, på studier og på cafeer i og omkring universitetsbyer og andre større provinsbyer Antal personer i alt: , svarende til 3,04% 3 har en bil og 62% har ingen bil 7 er singler/enlige 19% kører dagligt i personbil og 44% tager dagligt cyklen 90% bor i etagebolig 25

26 26

27 Executive summary Konklusion & anbefaling 27 27

28 Summary - 1 Frekvens Danmark - Dagsture, weekendture & ferier o Det er logisk, at kortere ture kan gennemføres med en højere frekvens end længere ture/ferier. Hvis man ser på hvorledes danskerne bruger produkterne dagsudflugt, weekendture og ferier (se side 42) er dette da også entydigt. Generelt kan man sige, at alle 3 produkter er relativt højt anvendt af danskerne. Dog er der en vis del, som hverken foretager, eller sjældent foretager en dansk tur/ferie, hvilket indikere at Danmark som turdestination stadig kan høste nogen vækst ved at øge frekvensen. Igen skal det dog pointeres, at det fundne niveau allerede er højt, hvorfor en mulig vækst formentlig vil være at betragte som marginal. Ferie form Sommerhus, Privat & hotel o For weekendture og ferier dominerer Sommerhuse (enten lejet eller eget) samt privat indkvartering og hotel. En større spredning på andre former kunne evt. stimulere en øget frekvens af ture og eller øge forbruget og dermed det vækst bidrag som kan skabes i Danmark af danske turister for detaljering se siderne 43/44. Frekvens & målgrupper o På side 46 kan man se med hvilken frekvens de 8 (segmenter) hovedgrupper bruger hhv. dagsudflugter, weekendture samt ferier. Her er det bemærkelsesværdigt, at der er ganske store forskelle og dermed kommerciel vægt og attraktion de 8 segmenter imellem. Dette bekræfter forventningen om, at danske destinationer kan og bør gøre sig sine hhv. primære, sekundære og tertiære målgrupper klart, idet et rigtigt fokus kan bidrage til vækst. Der er således en klar socio-demografisk sammenhæng mellem typer og brug af de 3 produkter. Valgkriterier generelt store forskelle med de 3 produkter o Ikke unaturligt er der væsentlige forskelle mellem de 3 produkter (side 47-49). Interessant er det, at ferier er betinget af flere valgkriterier, mens jo kortere turen/ferien er, jo mere endimensionel bliver forbrugerens valg. Dette kan og bør naturligvis slå igennem på indholdet (både stil og tone, såvel som budskaber) af den enkelte destinations produkter. Generelt kan man sige, at ferie bør kommunikere bredt, mens dagsture kan markedsføres mere smalt. Men undersøgelsen indikere dog også, at man bør have målgruppe og produkt for øje inden man entydigt svare på dette centrale spørgsmål. o Generelt søges der natur, pris (det økonomiske rationale) samt seværdigheder. Men igen med nogen variation produkter imellem samt målgrupper imellem. 28

29 Summary - 2 Danske destinationer top 10 & potentialer o Analysen giver danske toppen af destinationer fordelt på de 3 produkter se sider Her ses den generelle popularitet blandt danske turister i Danmark. Igen ikke ulogisk, er der visse forudsigelige tendenser. Eksempelvis, at København er stor med hensyn til weekendture og dagsudflugter, mens der er noget større spredning, når det kommer til ferieafholdelse på de forskellige destinationer men med størst attraktion på de store feriedestinationer Bornholm og Nordjylland. Disse forskelle fremkommer naturligt nok ved, at destinationerne har forskellige egenskaber og image. På side 32 opstilles forklaringsramme på destinationers attraktion i hhv. grundparametre, kommunikation samt valg af relevante målgrupper. Heri ligger også den for destinationerne strategisk udfordring, i det fastholdelse og udvikling af en destination, skal og bør ske i samspil med disse 3 dimensioner. o Det af Exometric opstillede og udregnede potentiale skal ses i denne sammenhæng. Ud fra respondenternes svar om, hvor de har intention om at tage hen, kan destinationernes ranking opstilles og herefter kan potentiale beregnes. Men for at realisere dette potentiale er det vigtigt, at pointere, at de enkelte destinationer skal arbejde og investere i disse 3 elementer for at realisere den mulige vækst både på kort og lidt længere sigt. 29

30 Summary - 3 Potentialer pr. destination o På siderne ses de 11 udvalgte destinationers potentialer. Potentialet det vil sige respondenternes intention holdt op imod historiske adfærd på tværs af de 3 produkter. Her kan man bl.a. se at nogle produkter i visse destinationer faktisk har negativ vækst, dvs. klare indikationer på, at disse destinationer, har en risiko for at falde ned af ranglisten og dermed reducere antallet af gæster til destinationen for det pågældende produkt. o Endeligt kan det ses, at visse destinationer har endog meget store og positive potentialer. Her skal man dog naturligvis vurdere om der er barrierer, der hindrer vækst realiseringen. Eksempelvis har Bornholm et meget stort potentiale som afspejler, at Bornholm har unikke og attraktive egenskaber. Dette potentiale vil dog, grundet tilgængelighed, næppe lade sig realisere fuldt ud. Modsat eksempelvis Fyn og øerne som har et ganske stort potentiale, der absolut er realiserbart, idet Fyn og øerne er tilgængelig både trafikalt og prismæssigt. o Disse overvejelser aktualiserer samt giver retning for den enkelte destination, uden dog at disse potentialer lader sig realisere af sig selv. Konklusion og anbefaling o Det anbefales derfor, at den enkelte destination forholder sig til de relevante potentialer ved at vurdere, hvad der kan og bør gøres ved: kommunikationen, grundparameterne, valg af målgrupper, således at disse 3 faktorer i fællesskab kan realisere de identificerede potentialer. 30

31 Potentiale overblik - 11 destinationer

32 Præmisser & sammenhæng o For at få det største udbytte af destinationsanalyse og dens potentiale vurderinger, er det hensigtsmæssig at gøre sig følgende præmisser klart; Enhver destination skal vurdere 3 forhold, som i samspil, vil være afgørende for om en given destination kan realisere sit umiddelbare potentiale: 1. Grundparametre: grundparametre er det strukturgrundlag som udgør det turistprodukt som en destination består af. Grundparametre kan bl.a. opdeles i en række elementer. 2. Målgrupper: destinationens egenskaber vil tiltrække forskellige målgrupper, bl.a. grundet egenskabernes karakter og kvaliteter, ligesom udbuddet af produkter logistik mv. er et med til at definere destinationens relevante målgrupper. Forskellige målgrupper har forskellige præferencer og motivationer. 3. Kommunikation: Destinationens grundparametre og de af destinationens valgte målgruppers tiltrækning (eller mangel på samme), vil være betinget ikke blot af målgrupperne og grundparametre, men også hvor kendt en given destination er i målgruppen, samt for hvad den er kendt (korrekt eller ukorrekt). Målgrupper Brugere & ikke brugere Målgruppe fordeling (store vs små) Indsigter (motivationer & typer) Destination Kommunikation Kendskab Kundskab (forestillinger) image o o Udvikling og strategisk valg: For at være et godt input til danske destinationers videre strategisk og taktiske udvikling, er det således vigtigt at se de følgende potentialer holdt oppe imod disse 3 dimensioner. At kunne realisere de følgende potentialer, er betinget af, at destinationen evner af fastholde og udvikle dimensionerne i samklang med målgruppernes præferencer samt i respekt for de tilsvarende udviklinger i relevante konkurrerende destinationer. Grundparametre Strukturgrundlag: Placering/Logistik/tilgængelig Egenskaber (natur, seværdigheder etc) Produkter (dags/weekend/ferie-ture) 32

33 Forklaring potentiale tolkning o På de næste tre sider vises et samlet overblik over beregningerne af de 11 udvalgte destinationers potentialer. o Figurerne viser, hvor mange husstande, der har besøgt en destination indenfor de seneste 3 år, og ekstra potentialet de næste tre år, baseret på husstandenes overvejelser om at besøge destinationen i denne periode. o I nedenstående eksempel overvejer færre at besøge destinationen end der var besøgende de foregående 3 år. Det røde tal viser, at husstande færre overvejer det o I ovenstående eksempel illustrerer den øverste bjælke, at besøgstallet de foregående 3 år beregnet til husstande (i blåt). o Den grønne bjælke viser, hvor mange flere, der overvejer at besøge destinationen over de næste 3 år altså o Det samlede antal der overvejer at besøge destinationen de næste 3 år er dermed = husstande. o Procenttallet, der er indsat efter destinationsnavnet er den procentuelle gevinst/tab, hvis alle der har overvejelser faktisk kan tiltrækkes i konkurrence med de andre destinationer. o Det er vigtigt at huske på, at husstandene overvejer flere steder, men ikke tilvælger dem alle. o Det samlede potentiale overstiger således sandsynligvis det faktiske niveau, der kan opnås de næste tre år. 33

34 Potentiale - ferier Nordjylland (80%) Østjylland (14%) Sønderjylland (1) Fyn og øer (4) Øvrige Vestjylland (41%) Bornholm (140%) Nordsjælland (29%) Sydlige vestkyst (62%) Vestsjælland (-9%) Billund (1%) Falster (-4%) Eksisterende volumen Ekstra potentiale 34

35 Potentiale - Weekendture Nordjylland (2) Østjylland (13%) Sønderjylland (20%) Fyn og øer (20%) Øvrige Vestjylland (3) Bornholm (114%) Nordsjælland (13%) Sydlige vestkyst (7) Vestsjælland (-) Billund (3%) Falster (28%) Eksisterende volumen Ekstra potentiale 35

36 Potentiale - Dagsudflugter Nordjylland (-) Østjylland (-4%) Sønderjylland (2%) Fyn og øer (2%) Øvrige Vestjylland (4%) Bornholm (-8%) Nordsjælland (1%) Sydlige vestkyst (19%) Vestsjælland (1) Billund (2%) Falster (8%) Eksisterende volumen Ekstra potentiale 36

37 37 Hovedresultater Danmark

38 Alder & køn Under 30 år 18% år 1 51% 49% år 19% 50 år eller mer 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% Alder & køn Base: 2003 Mand Kvinde 38

39 Region & Husstandsindkomst (før skat) Hovedstaden 31% Under 200 t.kr t.kr. 23% Sjælland t.kr. 20% Syddanmark 21% t.kr. 19% Midtjylland 22% t.kr. 9% 1 mio kr. + 4% Nordjylland 10% Ønsker ikke at oplyse 14% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 0% 10% 1 20% 2 Region & Q4 Base:

40 Personer & børn i husstanden 1 person 2 Ingen 72% 2 personer 44% 1 barn 12% 3 personer 13% 2 børn 12% 3 børn 3% 4 personer 13% 4 børn 1% 5 personer + 3% 5 børn + 0% Ønsker ikke at oplyse 0% Ønsker ikke at oplyse 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Q5 & Q6 Base:

41 Uddannelse & Medbestemmelse over ferier og udflugter Folkeskole / Grundskole Gymnasial uddannelse 12% Erhvervsuddannelse 22% 30% Kort videregående uddannelse 13% Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse 1 31% 70% Andet 1% Q6a & Q3 Base: % 10% 20% 30% 40% Ja, alene Ja, med andre 41

42 Frekvens på Ferie, Weekendture og Dagsudflugter i Danmark per år o o o o o Ferier er defineret som ture, hvor der har været over 4 overnatninger. Weekendture er imellem 2-4 dage og Dagsudflugter er uden overnatning. Ved at gange antallet der foretages med andelen, der foretager dem, kan det samlede antal ture, der foretaget af danskere i Danmark forsigtigt estimeres til: Ferier: 1,28 i gennemsnit gange antallet husstande (2012) Samlet antal ferier: Weekendture: 2,00 i gennemsnit gange antallet husstande (2012) Samlet antal weekendture: Dagsudflugter: 3,16 i gennemsnit gange antallet husstande (2012) Samlet antal dagsudflugter: Over 5 gange om året 2-4 gange om året 1. gang om året Hvert andet år Hvert tredje år Hvert fjerde år Hvert femte år Sjældnere Aldrig 2% 9% 9% 9% 2% 4% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 13% 10% 9% 21% % 40% 3 Formlen, der er anvendt: (f)x5+(f)x3+(f)x1+(f)x0,5+(f)x0,33+(f)x0,25+(f)x0,2x+(f)0,1 Q8 Base: % 10% 20% 30% 40% 50% Ferier Weekend ture Dagsudflugter 42

43 Hvordan overnattede man ferie i Danmark indenfor 3 år o Respondenterne har haft mulighed for, at sige flere overnatningstyper (gennemsnitligt 1,6 bliver nævnt). Det betyder, at f.eks. antallet overnatninger på hotel ikke er den årlige procentuelle andel, da det ikke nødvendigvis sker hvert år. o 2/3 har været på sommerhus ferie mindst en gang indenfor de seneste 3 år. o Lidt over halvdelen har været på andre former for betalt overnatning. Privat hos venner og familie Bed & Breakfast eller bondegård Q13 Base: 1510 Lejet sommerhus På Hotel I eget sommerhus Camping Lånt sommerhus Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavn (i båd) Andet 2% 3% 4% 9% 13% % 30% 3 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 43

44 Hvordan overnattede man weekendture i Danmark indenfor 3 år o Respondenterne har haft mulighed for, at sige flere overnatningstyper (gennemsnitligt 2.1 bliver nævnt). Det betyder, at f.eks. antallet overnatninger på hotel ikke er den årlige procentuelle andel, da det ikke nødvendigvis sker hvert år. o Ca. 50% har overnattet i sommerhus indenfor de seneste 3 år. o Lidt over halvdelen har overnattet privat. Privat hos venner og familie På Hotel Lejet sommerhus Lånt sommerhus I eget sommerhus Feriecenter Camping Bed & Breakfast eller bondegård Vandrerhjem Lystbådehavn (i båd) 3% % 12% 9% 21% 4 52% Andet Q13 Base: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 44

45 Forbrug på Ferie indenfor sidste 12 måneder, Weekendture og Dagsudflugter i Danmark o o o Ferier: 23% bruger over kr. på at holde ferier i Danmark. 24% bruger mellem kr. 21% har slet ikke holdt ferie i Danmark de sidste 12 måneder Weekendture Knap 40% bruger under 1000 kr. om året Mens 44% ligger på et forbrug på mellem kr. Dagsudflugter Kun ganske få procent bruger mere end kr. om året Mens 32% ligger på et forbrug på mellem kr. De resterende 63% har et forbrug på under kr. Ingenting Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over Q7 Base: % 8% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 4% 8% 14% % 2 22% 24% 28% 41% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 Ferier Weekendture Dagsudflugter 45

46 Gennemsnits frekvens på Ferier, Weekendture og Dagsudflugter i Danmark Segmenter Ferier Weekendture Dagsudflugter A 1,30 2,10 3,30 B 1,15 1,90 3,10 C 1,00 1,50 2,60 D 0,95 1,45 1,95 E 1,30 2,00 3,20 F 1,45 2,10 3,20 G 1,15 2,00 2,90 H 1,10 2,10 2,90 Nationalt 1,28 2,00 3,16 46

47 Ferier holdt i Danmark vigtigste kriterier o o o o Valgkriterier for valg af dansk feriedestination er spredt, idet 7 kriterier kvalificerer sig over 10% point, med spændende oplevelser som det højeste. Generelt må det konstateres, at valget for forbrugeren flere forskellige forhold betinger valget af ferie sted i Danmark. Godt vejr kan man naturligvis ikke kontrollere. Det samme kan siges om flot natur. Endeligt er det også interessant at konstatere, at tilfældig indikere en relativ uddifferentieret opfattelse hos brugerne i blandt danske destinationer Spændende oplevelser, seværdigheder Godt Vejr Økonomien / Prisen ( uspecificeret ) Flot natur Mulighed for afslapning / Hygge Kultur / Musik Tilfældigt / Hvor vi har lyst / Ikke været før Gode muligheder for børnefamilier Havet / Strand Samvær med familie / Besøge venner ect Kvaliteten af hotellet / Stedet Storbysophold ( uspecificeret ) Eget sommerhus / Tager altid samme sted Andet Ved ikke 4% 3% 4% 8% 8% 8% 10% 10% 13% 14% 14% 1 21% Q9 Base: % 10% 1 20% 2 47

48 Weekendture holdt i Danmark vigtigste kriterier o o o I forhold til dagsudflugter Samvær med familie / Besøge familie ect og ferier bruges Spændende oplevelser / Seværdigheder weekendture, i stor Mulighed for afslapning / Wellness / Hygge udstrækning til samvær Økonomien / Prisen ( uspecificeret ) med familien. Kultur / Musik Oplevelser og Flot natur seværdigheder er også Være nemt at komme til / Beliggenhed stadig et vigtigt kriterie. Gode muligheder for børnefamilier Bemærk dog hvorledes Kvaliteten af hotellet / Stedet weekends produktet er Tilfældigt / Hvor vi har lyst / Ikke været før mere koncentreret med relativt få vigtige kriterier Storbysophold 4% for valg, modsat Eget sommerhus / Tager altid samme sted 3% eksempelvis Muligt at være fysisk aktiv ( Vandre, Gå, Golf osv ) 3% ferieproduktet Havet / Strand 2% Weekendture er i større Kro ophold 2% grad end dagsture og Godt Vejr 1% ferier associeret med Andet 4% afslapning og hygge. Ved ikke Q10 Base: % 12% 12% % 0% 10% 1 20% 2 48

Turisme Potentialeanalyse - Møn

Turisme Potentialeanalyse - Møn Turisme Potentialeanalyse - Møn Januar 2014 1 Turisme Møn, januar 2014 Indhold Side Opdrag og metode 3 Microsegmenter & profilering 6 Executive summary 10 Anbefaling 27 Detail resultater 30 Microsegmentering

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Tendens 2013 conzoom og variable 17. september 2013

Tendens 2013 conzoom og variable 17. september 2013 Tendens 2013 conzoom og variable 17. september 2013 Dagsorden 1. Kort intro til conzoom 2. Hvad kan man lave en conzoom rapport på? 3. Nye variable fra offentlige registre 4. Viden fra Gallup 5. Opsummering

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

Geodemografisk klassifikation. Public

Geodemografisk klassifikation. Public Geodemografisk klassifikation Public Geodemografisk klassifikation Oversigt over de 30 specifikke conzoom typer Public A A1 A2 A3 A4 A5 Boligejere med overskud Karriereorienteret familie med økonomisk

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16 LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10Jun2016) KØN ALDER Chi²test (95%) "" SIGF. MINDRE INTERVIEW Mand Kvinde 1839 år 4049 år 5059 år 60 år eller derover 1 6 7 2 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0%

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

DMP Segment- og Profilanalyse

DMP Segment- og Profilanalyse Forbrugeradfærdsdata Typologibaserede klassifikationer DMP Segment- og Profilanalyse Økonomiske specialvariable Demografiske variable Husstande i områder med dårlige betalere Ejendomsdata 8. august 2016

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk

QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk QUANTIC: Januar 2016 Lars Fiskbæk Telefon: +45 2279 5947 E-mail: lfi@quantic.dk Daniel Kim Soren Telefon: +45 4091 9966 E-mail: dso@quantic.dk Indholdsfortegnelse Baggrund og analysesetup 3 Markedsandel

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

DMP Segment- og Profilanalyse

DMP Segment- og Profilanalyse Forbrugeradfærdsdata Typologibaserede klassifikationer DMP Segment- og Profilanalyse Økonomiske specialvariable Demografiske variable Husstande på Robinsonlisten Ejendomsdata 8. august 2016 DMP Segment-

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM Østersøturisme Vestkystturisme Nordjylland VÆKSTPROGRAM v DESTINATIONSUDVIKLING v LLB resort Sønderjylland Aarhus/Djursland Fyn De danske sydhavskyster

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere