Ordblinde B L A D E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordblinde B L A D E T"

Transkript

1 Ordblinde NR. 1 MARTS 2014 ÅRGANG 71 B L A D E T Tema om IT-hjælpemidler side 7 Nyt initiativ: Ordblindeforeningen afholder ungelejr side 24 Husk at tilmeldingen til Feriekolonien 2014 åbner side 24 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Nyt billede sponsoreret af fotograf Steen Evald ApS ISSN Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. Indlæg sendes til: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Blekinge Boulevard Taastrup Redaktion: Erik K. Rasmussen (ansvarshavende redaktør) Tom West Mona Steiniche Birte Jensen Per Jensen Rasmus Lerbak Ordblindebladet udkommer fire gange om året også som PDF fil på mail. Abonnement: Blad: 200 kr. pr. år. (abonnement er inkluderet i kontingent til landsforeningen). Årligt kontingent: Enkelt medlemskab: 310 kr. Familiemedlemskab: 440 kr. (blad er inkluderet) Institutionsmedlemskab: 440 kr. IT-hjælpemidler og ungelejr Med dette blad vil vi gerne give jer et samlet overblik samt forklaringer på de forskellige it-hjælpemidler og programmer. Vi anbefaler at I på side 24 læser om foreningens nye tilbud om GRATIS ungelejr for unge mellem år. Redaktionen Enkeltnumre: 50 kr. inkl. forsendelse. Bestilling af abonnement eller enkeltnumre kan ske hos: Sekretariatet Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Annoncebestilling: Sekretariatet Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Gaver til foreningen er meget velkomne: Beløb på over 500,- kr. er fradragsberettiget og kan indsættes på følgende: Reg.: 2273 Kontonummer: Layout: Strandbygaard Grafisk A/S Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: ekspl. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Åbent mandag til fredag fra til Internet adresse: Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve. 2 Ordblindebladet

3 Indhold Bestyrelsen og lokale formænd Indhold Bestyrelsen: Formand: Erik K. Rasmussen Baunehøj 106, Osted 4000 Roskilde Tlf Næstformand: Lars Sander Møllevænget Hørning Tlf Næstformand: Maj Mortensen Kollensøvej Slangerup Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Lene Baasch Kivsmosevej Tommerup Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Christian Bach Andersen (orlov) Skippingevej Snertinge Tlf.: Folkevalgt bestyrelsesmedlem Søren Nielsen Industrivej Farsø Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Carsten Hansen Skolegade 5, Kliplev 6200 Åbenrå Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Kaj Andersen Smed Sørensens Vej Ringkøbing Tlf Lokale formænd: Bornholm og repræsentant for det nordiske samarbejde: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf Storstrøm kontaktperson: Finn Saxe Nielsen Tlf Mail: Fyn Formand: Lene Baasch Kivsmosevej Tommerup Tlf Nordjylland Formand: Søren Nielsen Industrivej Farsø Tlf Nordsjælland Formand: Thomas Friis Rasmussen Prins Valdemars Alle 14, Allerød Tlf Midtsjælland Formand: Susanne Thorsager Stærevænget 4, 4622 Havdrup Tlf Storkøbenhavn Formand: Birte Jensen Amagerfælledvej 107, 2.tv København S Tlf Sydjylland Formand: Vibeke S. Hansen Klovtoftvej 11, Jels 6630 Rødding Tlf Vejle Kontaktperson: Brit Stromark Vorslundevej 12, 7323 Give Tlf Vestjylland Formand: Ib Jensen Nørrevang 3, Skave 7500 Holstebro Tlf Vestsjælland Formand: Christian Bach Andersen Skippingevej Snertinge Tlf Viborg: Henvendelse til Sekretariatet Østjylland Formand: Lena Utoft St.St.Blichersvej Århus V Tlf.: Formanden har ordet...4 Bestyrelsens årsberetning for Program eller App?...7 Gratis IT-hjælp til at læse og skrive...8 TjekORD.dk Gratis staveværktøj på nettet hjælper ordblinde...10 Ordblinde får hjælp til eksamen...12 Juhu jeg er ordblind...13 Nota har indledt forhandlinger om e-bøger...14 Danmark får sin første daglige lydavis...15 Samfundet og Ordblindhed...16 Nyt fra»ordblindemuseet«...18 Ny blog om ordblindhed...19 Maria og Stine valgte at skrive en opgave om ordblindhed...20 Gør din ordblindhed til din styrke...22 Gratis ungelejr Feriekoloni Ny ordning skal hjælpe studerende med læsevanskeligheder...25 Ordblindhed en håndbog til forældre...26 Boganmeldelser...26 Nota søger studerende...27 Der røg endnu en barriere...28 Nyt fra kredsene...30 HUSK! Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 2/2014 er: 7. april 2014 Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 3/2014 er: 7. juli 2014 Ordblindebladet modtager gerne indlæg for vores læsere og andre med interesse for ordblindhed. Meget gerne på men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, indtalt på bånd eller håndskrevet. Husk, at der også gerne må være illustrationer eller billeder med. Ordblindebladet

4 Formanden har ordet Formanden har ordet Erik K. Rasmussen, formand for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Den teknologiske udvikling går meget hurtigt. Ordblindeundervisningen er i konstant udvikling. På nogle efterskoler udleverer man en tablet (en lille bærbar computer) til alle elever, når de ankommer til skolen. Indførsel og anvendelse af it-programmer har givet nye muligheder for læsepædagogikken og elever med læsevanskeligheder er blevet ligestillet med andre læsere. Ny udenlandsk forskning har vist at digitale e-læsere af tablet kan læse hurtigere og i højere grad forstå, hvad de læser, når læseren kan zoome ind på ordene og forstørre bogstaverne op. Tidskriftet»Plos One«har offentliggjort en videnskabelig undersøgelse blandt 103 ordblinde. Undersøgelsen viser at læsehastighed og forståelse sættes betydeligt i vejret, når ord og bogstaver forstørres. Til en mobiltelefon kan man købe apps (lille program) med oplæsnings-, skrive-, oversætte- og dikteringsprogrammer for meget få penge. En IT-rygsæk, hvor man skulle bruge en time på at indscanne, er historie i dag. Ved brug af programmet Dictus kan mennesker med skrivevanskeligheder hurtig skrive en stil eller en arbejdsrapport. En tablet og mobiltelefon kan tages med under armen, og derved fysisk flytte undervisningen ud i den virkelige verden. Den kan producere film, tekst og tale uden at den ordblinde skal nedskrive en tekst på papir. Det giver mange flere virkemuligheder for at udtrykke sig. Tablet kan ikke erstatte almindelig undervisning, men den giver nogle nye muligheder for at variere undervisningen. Når den ordblinde har lært at bruge de tekniske hjælpemidler, er han ligestillet med normale læsere. Derfor er det meget vigtigt, at alle undervisningssteder fra Folkeskolen til VUC underviser i den nyeste teknik. Det letter læsning og skrivning for alle især for mennesker med ordblindhed. A.P. Møller har doneret 1 milliard til Folkeskolen. Brug nogle millioner på at købe en tablet til alle børn, der starter i Folkeskolen. Brug nogle millioner på at uddanne og efteruddanne lærere i den ny teknologi. Det vil bevirke at ordblinde og andre med læsevanskeligheder fik samme mulighed for at følge med i skolen fra den første dag. Det vil være sand inklusion. På arbejdsmarkedet stilles der stadig større og større krav til læsning og skrivning. Alt skal dokumenteres. Derfor er det et krav at alle, der har læse- og skrivevanskeligheder på arbejdsmarkedet, får oplysninger om IT og bliver undervist i den ny teknologi. Det er en skandale, når Jobcentrene sender penge tilbage til staten i stedet for at oplyse og sætte undervisning i gang. Hvis jobcentrene stillede undervisning og it-hjælpemidler til rådighed ville ordblinde have muligheder for at skrive arbejdsrapporter. 4 Ordblindebladet

5 Bestyrelsens årsberetning for 2013 Bestyrelsens årsberetning for 2013 I 1943 udgav neurologen Henning Buhl Skydsgaard sin doktorafhandling om ordblindhed, og samme år blev Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark grundlagt. Siden har Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark informeret offentligheden om ordblindes dobbelte ubehagelige situation. De er ikke»sinker«, men ofte højt begavede mennesker med skriveog læsevanskeligheder. Efter 70 års virke er denne fordom stadig ikke fjernet og selvom der har været udøvet stor forskning i ordblindhed, er der stadig kommuner, der ikke vil anerkende ordblindhed. Formål Formålet med foreningens virke er at vejlede og orientere medlemmerne og inspirere lærere og pædagoger til at drive en god specialpædagogik. Ordblindeforeningen udgiver 4 gange om året Ordblindebladet, arrangerer kurser, feriekoloni og rådgivning. Der afholdes medlemsmøde med kendte personer og vi deltager i den offentlige debat. Denne opgave er ikke blevet mindre med den nye inklusionslovgivning, som har været gældende siden august Årsmødet På årsmødet i 2013 blev der vedtaget en ny struktur for foreningen. Bestyrelsen vælges direkte på årsmødet og består af 8 medlemmer. En formand og to næsteformænd. Den mindre bestyrelse er blevet mere effektiv og den afholder møde hver anden måned. De lokale kredse organiseres i regionerne. Årsmødet 2013 blev indledt med en debat om foreningens fremtidige aktiviteter og udvikling. Der kom mange nye og gode forslag frem, som bestyrelsen behandler i den udstrækning der er tid og frivillige arbejdskraft. Sekretariatet Sekretariatet har hele året været besat af 2 dygtige og stabile medarbejdere. Vi har udvidet rådgivningen af medlemmer, vi har sendt flere ansøgninger til fonde og vi har deltaget i en mængde af møder. Samtidig med at den daglige drift har fungeret meget tilfredsstillende. I oktober havde foreningen en praktikant, Karen Bangert, som udviklede et projekt, der hedder»få hul på Ordet«. Det var en meget spændende proces og Karen søgte mange fonde. Vi afventer stadig svar på nogle af ansøgninger. I år har Ordblindeforeningen sammen med den færøske ordblindeforening søgt om støtte fra Den Nordiske velfærdsfond til at arrangere et stort nordisk møde på Færøerne i Ligeledes er der søgt om midler til feriekoloni 2014 og til en ungdomslejr. Vores frivillige rådgiver har også haft et travlt år. Den nye lov om inklusion i folkeskolen har givet anledning til mange skolebesøg med elever, der har fået forringet deres specialundervisning. Feriekoloni Feriekolonien blev igen i år en stor succes. 70 medlemmer deltog i de mange spændende aktiviteter og foredrag. 14 frivillige medlemmer arbejdede fra morgen til aften. Uden de frivillige kunne denne koloni ikke gennemføres. Tak for hjælpen. I 2014 vil feriekolonien blive afviklet på Nislevgård Efterskole. Socialministeriet har bevilget de ansøgte midler. Temaet for dette års feriekoloni vil blive den teknologiske udvikling. Foreningen har også søgt og ligeledes fået penge til en ungdomslejr. Forberedelserne til begge arrangementer er i gang. Medlemsmødet Som et nyt initiativ blev der i efteråret 2013 arrangeret et medlemsmøde for alle medlemmer. Denne ide opstod på Årsmødet i maj og allerede i oktober samme år havde et lille udvalg bestående af tre personer lavet et heldags program. Vi er meget glade for at så mange medlemmer havde lyst til at deltage og vi gentager succesen næste år med hovedtaler af en anden kendt ordblind. Ordblindebladet Ordblindebladet er igen i år udkommet 4 gange med 32 sider hver gang. Artiklerne er skrevet og samlet af frivillige fra bladudvalget. Den frivillige arbejdskraft har bevirket at bladet nu giver et lille overskud. Sekretariatet har skaffet Ordblindebladet

6 Bestyrelsens årsberetning for 2013 mange annoncer, og udgifterne til trykning er faldet i takt med teknologiske udvikling. Udvalg Politisk udvalg mødes hver anden måned og drøfter forskellige politiske forhold for ordblinde i Folkeskolen og på Arbejdsmarkedet. Udvalget har været særdeles aktivt i 2013, bl.a. kan nævnes ansøgninger om projekter vedrørende netværk i Folkeskolen og udvikling af et projekt om en samlet indsat for ordblinde udenfor arbejdsmarkedet. Ligeledes har politisk udvalg skrevet mange kommentarer til ministre og udvalg vedrørende eksempelvis, SU reformen, Kontanthjælpsreformen og Faglært til fremtiden og mange flere. På baggrund af mange af disse henvendelser har udvalget også deltaget i Åbent samråd og et dialogmøder med Undervisningsministeren. Det har været særdeles spændende og vi takker det hårdtarbejdende udvalg. Bestyrelsen Bestyrelsen takker alle frivillige. Uden jer havde det ikke været muligt at gennemføre alle vores projekter. Bestyrelsen takker også alle, der har deltaget i udvalg og repræsenteret Ordblindeforeningen i Danmark og i udlandet. EDA (European Dyslexia Association) Det forgangne år har været et spændende år, hvor EDA har gjort en stor indsats for at sætte dysleksi på dagsordenen. De større begivenheder været: Afslutningen af Book Famine kampagnen i samarbejde med den Europæiske blindeorganisation. Traktaten er i forhold til»world Intellectual Property Organisation«og handler om tilgang til trykt materiale i formater, som kan anvendes af ikke læsere. Traktaten er ikke gældende endnu. Den skal først ratificeres af medlemslandene i EU. Indholdet kan ses på følgende link: int/meetings/en/doc_details. jsp?doc_id= EDA Summer School i San Marino blev gennemført i juni Det bliver gentaget i sommeren 2014 under et nyt navn: EDA Summer Seminars. Tidspunktet bliver den 19. til 21. juni 2014, og temaet bliver»exchanging research, practices and experiences«. Programmet vil komme på foreningens hjemmeside når det foreligger. Forventeligt i løbet af april. EDA 4th All-European Dyslexia Conference Konferencen i Växjö i samarbejde med Linneus Universitetet i september 2013, hvor der var ca. 350 deltagere fra 28 lande, blev en stor succes. Både fagligt og også økonomisk, idet der blev et mindre overskud til EDA. Nogle af de deltagermæssige yderpunkter var Australien, Japan, Canada, United States, Hong Kong, New Zealand og Ukraine. Dertil selvfølgelig mange fra Sverige og det øvrige Europa. 2. oktober 2013 gennemførte EDA en minikonference i samarbejde med EU parlamentsmedlem Adam Kosa, hvor EDA havde mulighed for at præsentere sig som forening, hvad dysleksi er for noget, og fortælle om det arbejde der bliver gjort dels internationalt og dels nationalt. Med på konferencen var EU Commissioner of Education, Culture, Multilingualism and Youth Androulla Vassiliou. En meget spændende mulighed for at sætte foreningen på den politiske dagsorden i EU. Minikonferencen er en del af et langt sejt træk for at blive set og hørt i denne sammenhæng. Mere om indholdet kan ses på denne hjemmeside: news_display/difficult_children_ no_children_with_specific_ learning_difficulties_ commission_takes_action/) HUSK du kan se mere på EDA s hjemmeside. Du finder den på: Nordisk møde Det har i mange år været en tradition at de nordiske landes Ordblindeforeninger mødes en gang om året. I 2013 afholdt Island mødet med meget stor succes. Der blev udvekslet mange ideer og erfaringer. Vi besøgte det islandske universitet, hvor der blev fortalt om den nyeste forskning i genetik og dets betydning for mennesker med ordblindhed. Ordblindeforeningens unge er også ved at opbygge en tradition for at mødes hvert år. To unge fra Danmark var til ungdomstræf i Finland. Det har stor værdi at unge med ordblindhed kan mødes på tværs af landene og udveksle nye viden om de digitale programmer til IPhone og tablets. I år skal ungdomstræffet afholdes i Danmark. Bestyrelsen for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark 6 Ordblindebladet

7 Program eller App? Program eller App? Se også: (på engelsk) choosing-ios-androidor-windows-phone/ Af Per Jensen, medlem af Redaktionen Programmer til at hjælpe ordblinde fås som regel både som»apps«eller»almindelige programmer«et»almindeligt«program kaldes også et brugerprogram eller en»applikation«på dansk. Det betyder egentlig bare at det»applikeres«eller tilbydes til et specielt behov, brugeren har f.x. at skrive et dokument (Word) eller sende en mail (ThunderBird). Program Et program man traditionelt har købt/hentet/opdateres på et fysisk medie eller downloaded fra leverandørens webside. Installeres på en PC der kører et operativsystem (OS) som f.x. Windows, Mac eller Linux. App Forkortelse for»application«(program) Et -typisk ret lille- program, der købes/hentes/opdateres på nettet. Det foregår i en butik, en såkaldt»appstore«installeres på mobile enheder, d.v.s. såkaldte Smartphones eller tabletter. Microsofts Windows 8 er dog det første PC OS, der kan installeres Apps på (dog kun apps fra Microsofts App butik) Enheder /»Dimser«/ Hardware (HW) De fysiske ting vi kan holde i hånden/pille ved og se på.: iphone (Apple) Smartphone (d.v.s. telefon, der kører et egentligt (Apples ios) OS, og derfor kan kommunikere på netværk, køre Apps m.v) ipad (Apple) Tablet, d.v.s. computer der kører et OS (Apples ios) som smartphone men uden telefondelen. Tabletter (Samsung, Denver, HTC, Microsoft) Tablet, d.v.s. computer der kører et OS som smartphone men uden telefondelen. Har typisk berøringsfølsom skærm, men kan også tilsluttes mus/tastaturer m.v. Kører enten Android eller Microsoft WindowsOS. Kan være ganske kraftige, f.x. Microsoft Surface Pro 2 eller Samsung Galaxy Note (reklame for denne): Samsung Galaxy Note 10,1 er en stærk tablet med 1,4 GHz Quad Core processor, en levende 10,1" skærm og Android Ice Cream Sandwich platform. Platforme / Operativsystemer (OS) Operativsystemet er et program, der opretholder administrative opgaver mellem enhedens hardware skærm/tastatur/filsystem m.v. (via såkaldte drivere og andre underprogrammer) og de applikationer (brugerprogrammer) eller apps, som brugeren har behov for: ios (Apple) OS for Apple's mobile enheder (Smartphones/tabletter) Mac OS /Mac OSX (Apple) OS for Apple's desktop PC (Mac) computere Android (Google) OS til Smartphones/tabletter. Bruges på mange forskellige HW enheder, f.x. Samsung, Nexus, Sony, HTC Windows Phone 7-8 (Microsoft) OS til Smartphones/tabletter. Bruges af flere forskellige HW enheder, f.x. Nokia, HTC og Microsoft Windows 8 (Microsoft) OS for desktop PC computere. Bruges af mange forskellige HW enheder, f.x. HP, Dell, Acer, Toshiba, MS App butikker»app stores«ud fra hvilken af platformene man bruger, skal man købe/hente sin app fra en af platformenes app butikker. Når man laver et program giver det derfor mening at udvikle det til flest mulige platforme. De mest almindelige platformes app butikker er: ios App Store (Apple) Butik for programmer til Apple s mobile enheder (Smartphones/tabletter), der kører ios Mac App Store (Apple) Butik for programmer til Apple s desktop PC (Mac) computere, der kører OSX Google Play Store (Google) Butik for programmer til enheder der kører Google s OS, Android. Windows Phone Store (Microsoft) Butik for programmer til mobile enheder (Smartphones/tabletter), der kører Windows Phone OS Windows Store (Microsoft) Butik for programmer til MS s PC er, der kører Windows 8 OS. Ordblindebladet

8 Gratis IT-hjælp til at læse og skrive Gratis IT-hjælp til at læse Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller en række IT værktøjer gratis til rådighed for personer, der har læse- og skrivevanskeligheder. Af Erik K. Rasmussen Programmerne kan hentes på hvis du har følgende værktøj, der stilles til rådighed på PC (Personlig Computer) og Mac (Macintosh Computer) samt Android (Android-tablet med Androidstyresystem) og iphones (Smartphone) og ipads (tablets). Når du har købt et af de ovenstående IT-Hardware og et styreprogram så kan du nedtage (Downloade) nedenstående programmer. Du kan læse mere om de enkelte værktøjer nedenfor og på de næste sider. Her er der også er et link til hvordan du får adgang til værktøjerne. Hvis du har brug for hjælp skal du kontakte de enkelte leverandører. Support til værktøjerne ydes af leverandørerne. Stavning og ordforslag AppWriter til Windows AppWriter er et læse- og skrivestøtteprogram til PC. AppWriter hjælper til både læsning og skrivning. Du får ordforslag, der passer ind i sammenhængen, når du skriver i MS-Office, og du kan også få tekst læst op i bl.a. Word, PDF og Outlook på dansk, engelsk og tysk. Programmet indeholder også en brugerprofil, som giver adgang til ordbøger, stavehjælp samt forskellige oplæsningsmuligheder. Profilen er den samme som i AppWriter på ipad og Android AppWriter til Android AppWriter er en teksteditor til Android, der giver læse- og skrivestøtte. Den kommer med relevante ordforslag, når du skriver, og alt tekst kan læses op på dansk samt to andre valgfrie sprog. Det er herefter let at bruge teksten, sende som , SMS eller direkte til Facebook eller Twitter. Appen indeholder også en personlig profil, som bruges til at indstille AppWriter til dine behov, og du bruger den samme profil i AppWriter på ipad og Windows. AppWriter til Android kan bruges på de fleste smartphones og tablets, som har et Android-styresystem. AppWriter til ipad AppWriter er den første teksteditor til ipad, der giver læse- og skrivestøtte. AppWriter har integreret oplæsning, ordforslag, PDF-oplæsning, OCR samt mulighed for at oprette en personlig profil eller benytte din profil fra AppWriter Android eller Windows. Der følger dansk, engelsk og tysk med i programmet, og du kan sende din tekst som imessage, , eksportere til Dropbox eller ved at benytte den indbyggede»åbn i«-funktion på din ipad. AppWriter kan benyttes på ipads med ios 7-styresystem. IntoWords til Mac IntoWords hjælper dig med at læse og skrive. Du kan få din tekst læst højt. Du kan få forslag til ord når du skriver. IntoWords kan benyttes fra en browser eller en ipad 2 eller lignende. 8 Ordblindebladet

9 Gratis IT-hjælp til at læse og skrive og skrive Talegenkendelse tale til tekst Dictus PC til Windows Skriv tekst på din Windows PC med Dictus PC talegenkendelse. Du kan tale tydeligt til din computer og få den til at skrive for dig. Tal tekst ind i tekstbehandling, mailprogram og på hjemmesider. Virker i de fleste Windows programmer samt i Microsoft IE internetbrowser. Du kan også styre computeren med talekommandoer. Dictus PC virker på Windows computere fra XP til Windows 8 i både 32 og 64-bit (ikke på små computere og ikke på Windows RT). Dictus til Android Pro Skriv tekst på din Android SmartPhone med Dictus Pro talegenkendelse. Ved at tale tydeligt i hverdagssprog til Dictus app en, så skriver den for dig. Den tekst du taler ind kan du få læst højt af en syntetisk stemme. Teksten kan med et klik sendes som SMS, eller sendes til et andet program på din SmartPhone som fx Google oversæt eller et notatprogram. Du kan skifte mellem 30 sprog til genkendelse og endnu flere til oplæsning. Du kan lave 400 transaktioner/fraser om dagen. Ordforklaring til IT Tablet En tablet er en lille computer med trykfølsom skærm. En tablet kan bruges som en bærbar computer, hvis man køber et tastatur som tilbehør. En tablet kan affotografere genstande, optage tale og bruges som skrivemaskine og den er nem at have med i skolen eller på en arbejdsplads. En tablet kan købes under navne som Ipad, Androideller en Windowstablet. Når du skal købe en tablet, er det vigtigt at du tænker dig godt om. De forskellige mærker kan løse forskellige opgaver. Mobiltelefon En mobiltelefon er en bærbar håndholdt telefon. Udover en almindelig telefon, har de fleste mulighed for at sende SMS-beskeder. Mere avancerede mobiltelefoner har ligeledes mulighed for, at sende MMS-beskeder, e-post, samt give adgang til internettet, at fotografere, optage video, modtage radio, afspille MP3-filer, virke som GPS og/eller som PDA. Er mobiltelefonen så avanceret, at den i praksis benyttes til alt muligt andet udover telefoni, og kan betjenes via trykfølsom skærm, kaldes den for en smartphone. Smartphone En smartphone kan betjenes via trykfølsom skærm. En smartphone hedder på dansk intelligent telefon. En intelligent telefon er en mobiltelefon, der muliggør anvendelsen af computerfunktioner via et operativsystem, hvilket gør det muligt at opdatere styresystemet og installere nye applikationer (apps) via mobilinternet eller trådløs internet. De tre mest udbredte operativsystemer er Google Android, ios og Windows Phone. Alle mobiltelefoner kan sende og modtage sms er, men den intelligente telefon adskiller sig ved at man f.eks. kan modtage og skrive s, bruge www og installere software, der kan udføre funktioner, f.eks. navigation. Smartphone og Tablet Android er et styresystem der ligger i f. eks SAMSUNG mobil, HTC LG Nokia og Sony Samsung. Derfor kaldes de ofte en android. I Ipad og i Iphone ligger der typiske ios og Windows Phone som styresystem. Ordblindebladet

10 TjekORD.dk Gratis staveværktøj på nettet hjælper ordblinde TjekORD.dk Gratis staveværktøj på nettet hjælper ordblinde Forelæsning eller»fårelæsning«? (Illustration: Silke Brandes) Hjemmesiden TjekORD.dk kan hjælpe dig med at finde nogle af de drilske forvekslingsord, som ikke får røde streger i stavekontrollen der hvor man fx har fået skrevet»hinde«i stedet for»hende«eller»fårelæsning«, hvor det skulle være»forelæsning«. Af Morten Gandil, underviser og konsulent, Hovedstadens Ordblindeskole Stavekontrollens røde streger er et vigtigt staveredskab for mange ordblinde, men mange har også Skærmbillede fra TjekORD.dk oplevet, at stavekontrollen langt fra finder alle de stavefejl, der kan være i teksten. Fx er stavekontrollen ikke god til at finde de såkaldte forvekslingsord. Det vil sige ord, som isoleret set er stavet rigtigt, men alligevel er forkerte i sammenhængen. På den måde forveksles ordet»foregår«(dvs. finder sted) ofte med ordet»forgår«, som, hvis man slår det efter i ordbogen, faktisk betyder at»dø«eller»visne«. Det betyder, at der selvom du har tjekket din tekst med den almindelige stavekontrol, og der ikke er flere røde streger stadig kan gemme sig nogle drilske forvekslinger, som kan være rare at undgå. Man kan jo ligefrem blive upopulær, hvis man får skrevet»ægtefælde«, hvor det skulle have været»ægtefælle«! Præcis her kan hjemmesiden TjekORD.dk altså komme dig til hjælp. Du markerer og kopierer blot den tekst, du vil have tjekket, og sætter den direkte ind på TjekORD.dk. Det kræver hverken installation eller registrering. Herefter kan teksten som kan være alt fra et par ord til 80 sider lang tjekkes for mulige forvekslingsord. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at TjekORD.dk kun kan udpege mulige 10 Ordblindebladet

11 TjekORD.dk Gratis staveværktøj på nettet hjælper ordblinde forvekslinger, du må derfor selv afgøre, om der nu også er tale om en forveksling i det konkrete tilfælde. Eksempelvis markerer TjekORD.dk ordet»hinde,«hvis det optræder i din tekst, og spørger, om du mente:»hende«. Du må herefter selv afgøre, om der i den aktuelle situation er tale om en»hinde«(dvs.»et lag af meget tyndt og ofte hudagtigt organisk materiale, der omgiver eller beklæder noget«) eller om»hende«dvs. et stedord, der henviser til en pige/kvinde. Hvis du stadig er i tvivl om, hvilket ord du skal vælge, kan du direkte fra TjekORD. dk slå ordene op, enten i Google eller i Den Danske Ordbog på nettet (ordnet.dk/ddo), hvor du i øvrigt ofte også vil kunne høre, hvordan ordene udtales. Alle kan komme ud for, at der sniger sig forvekslingsfejl ind i deres tekster. Men gennem vores arbejde med forvekslingsordene på Hovedstadens Ordblindeskole er vi blevet opmærksomme på, at ordblinde som gruppe i høj grad risikerer at producere disse usynlige forvekslingsfejl. Vi har imidlertid også erfaring med, at ordblinde i undervisning kan nå rigtig langt i forhold til at skærpe deres opmærksomhed over for de usynlige og i nogle tilfælde også ikke-hørbare staveudfordringer. Faktisk er flere af de flittigste bidragydere til TjekORD.dk i dag vores ordblinde kursister. En vigtig pointe ved TjekORD.dk er derfor også, at siden giver alle med stavevanskeligheder mulighed for at dele deres nogen gange dyrt købte erfaringer med andre i samme situation, idet man på TjekORD. dk kan give nogle af de usynlige stavefejl videre, så andre kan få glæde af dem. Så af sted med ord som»solskind«og»gloværdig«! Send dem til TjekORDs top 7 over forvekslingsfejl tilstede til stede anderkendelse anerkendelse forsætte fortsætte forslå foreslå standart standard nød til nødt til bla bl.a. Fakta TjekORD.dk kan både bruges fra pc og Mac. TjekORD.dk startede som et tilføjelsesprogram (makro) til Word og blev som sådan første gang omtalt i Ordblindebladet 2012/nr. 2, denne udgave er imidlertid nu under udfasning. TjekORD.dk er udviklet af Morten Gandil, Jesper Hudlebusch og Jakob Elias Raskin Nielsen i samarbejde med lærere, studerende og kursister på Hovedstadens Ordblindeskole. Send gerne kommentarer og forslag til nye forvekslingsord til: Husk årsmødet Husk årsmødet Den 10. maj kl For mere info se på hjemmesiden under Foreningen Årsmøde. Ordblindebladet

12 Ordblinde får hjælp til eksamen Ordblinde unge skal have lov til at bruge særlige hjælpemidler til eksamen i folkeskolen. Et nyt forsøg begynder allerede til sommer. Ordblinde elever i folkeskolen har en række hjælpemidler i undervisningen, så de kan deltage på næsten samme niveau som de øvrige elever. Men når de skal til eksamen i retskrivning, så har det indtil nu ikke været tilladt at bruge de hjælpemidler. Hjælpemidlerne er programmer på computeren, der kan læse ordene op eller foreslå ord. Det vil undervisningsminister Christine Antorini (Socialdemokraterne) nu lave om på med et nyt forsøg: Ordblinde børn klarer sig fint i folkeskolen med de hjælpemidler, og derfor bør de også kunne bruge dem til eksamen, siger hun. Ordblinde: Det har vi ønsket os i mange år Der er omkring 900 skoler i landet, som har ordblinde børn, og de kan alle være med i forsøget, allerede når der er eksamen til sommer. I sommeren 2015 skal forsøget evalueres, og så skal det besluttes, Ordblinde får hjælp til eksamen om forsøget skal gøres til en fast regel. Det glæder Erik Kildegaard Rasmussen, der er formand for Ordblindeforeningen: Det betyder utroligt meget for ordblinde. Det giver mulighed for at få en god karakter og komme ind på en erhvervsuddannelse. Vi er meget tilfredse med det her. Det er noget, vi har ønsket os i mange år, siger han. Ordblinde skal ikke dumpe, fordi de er ordblinde Christine Antorini siger også, at de ordblinde elever ikke får en særlig fordel med programmerne til computeren: Alle elever må have Retskrivningsordbogen med til eksamen, og de her programmer giver ikke mere hjælp, end en ordbog gør, siger ministeren. Mange ordblinde er gennem tiden dumpet eller blevet fritaget for eksamen. Nu håber Erik Kildegaard Rasmussen, at det bliver ændret fremover: Ordblindhed har jo ikke noget med intelligens at gøre, så der er ingen grund til, at ordblinde elever Alle unge mulighed at forfølge deres drømme Med tilladelse fra DR Ligetil Jørn Sørensen skal dumpe og blive sorteret fra senere hen, siger han. Alle unge skal have mulighed for at forfølge deres drømme Alle unge skal have mulighed for Alle unge skal have Alle at forfølge unge Alle skal unge have skal h Alle unge skal have mulighed for mulighed deres mulighed for for mulighed for at forfølge at drømme forfølge at forfølge at forfølge deres deres deres deres drømme drømme drømme drømme Efterskole for årige med læse- og skrivevanskeligheder facebook.com/storeandst Efterskole for årige med læse- og skrivevanskeligheder facebook.com/storeandst Efterskole for årige med Efterskole for årige Efterskole med for årige læse- og skrivevanskelighederefterskole læse- for og skrivevanskeligheder årige læse- medog skrivevanskelig f læse- og skrivevanskeligheder facebook.com/storeandst facebook.com/storeandst facebook.com/sto facebook.com/storeandst m a d d Efterskol læse- og 12 Ordblindebladet

13 Juhu jeg er ordblind Juhu jeg er ordblind heldigvis lever vi i år 2014 Af Annette Marke og Lena Utoft, Østjyllandskredsen Jeg er ordblind og det betyder, at jeg kan læse med ørerne. I 1824 blev de blinde læsere og skrivere gennem punktskrift. Nu 200 år senere er jeg læser og skriver ved hjælp af den moderne teknologi. Jeg er ikke længere afskåret fra kultur, viden og information. Det er skønt, at jeg kan snakke med om den sidste nye krimi og selv læse teksten i den komplicerede matematikopgave. Her kan man som ordblinde låne bøger, der kan læses med ørerne: Ordblindeinstituttet tilbyder vejledende læseundersøgelser læseobservation supplerende undervisning kurserforlærerei folkeskolenogforældre supervisionmed deltagerbetaling Nærmereoplysninger påtlf eller For at blive indmeldt hos E17, skal du have dokumentation på, at du er ordblind. Du kan blive meldt ind via hjemmesiden Du kan få hjælp på tlf På E17 kan du låne både fag- og skønlitteratur. Bøgerne downloades som lydfil eller som E-bog, der skal læses op med syntetisk tale. Du kan få bøger på CD ved at ringe til E17.dk på tlf På E17.dk kan du desuden blive erhvervslåner. For at blive indmeldt hos KLO skal du afgive en tro og loveerklæring på, at du er ordblind. Du kan blive indmeldt via hjemmesiden dk, ved at ringe til tlf eller ved at skrive til KLO, Torvegade Vejen Hos KLO kan du låne fagbøger og uddannelsesmateriale som lydbøger. KLO kan indlæse bøger til dig. Ordblindeinstitutteteren specialskoleunder BallerupKommunefor ordblindeelever. Vihar63eleverifuld skolegangpå3.-10.klassetrinfordeltpå9.klasser. Bemærk: Forældreinformationsaftenden27.marts2014. Nærmereoplysningerog tilmeldingpåskolens telefonellervores hjemmeside. Mange folkebiblioteker har lydbøger, som kan lånes af alle. ORDBLINDE INSTITUTTET Baltorpvej Ballerup Tlf.: Hjemmesidewww.oi.dk Ordblindebladet

14 Nota har indledt forhandlinger om e-bøger Nota har indledt forhandlinger om e-bøger EN NY CHANCE! Af Linda Gjaldbæk Hansen, kommunikationsansvarlig, Nota Nota forhandler pt. med en række forlag om at opnå en aftale på e-bogsområdet, der svarer til de aftaler, Nota sidste år opnåede på lydbogsområdet. Positiv stemning Forhandlingerne er yderst positive, og formidlingschef hos Nota, Inge Padkær Nielsen, regner med, at parterne har fundet en brugbar model inden sommerferien: Forhandlingerne tegner godt. Og netop for at bibeholde den gode atmosfære partnerne imellem afholder Nota sig pt. fra at producere nye e-bøger. Det gør vi, fordi det endnu ikke er afgjort, under hvilke betingelser Nota fremover skal stille e-bøgerne til rådighed for brugerne, siger Inge Padkær Nielsen. Færre nye e-bøger Indtil modellen på e-bogs-området er fundet, vil der derfor komme færre nye e-bøger på Notas netbibliotek E17. Nota vil løbende orientere om forhandlingerne med de forskellige forlag. Produktionen af lyd- og punktbøger fortsætter uanfægtet. Det samme gælder produktion af e-bøger til studiebrug og det efterfølgende udlån af disse titler på E17. Josefine, Freja og Frederikke: På Sdr. Feldings Efterskole kommer skoleglæden tilbage! Sdr. Feldings Efterskole Sdr. Feldingvej 32, 7280 Sdr. Felding Tlf mail: Succes Bliv bedre til at læse og skrive Oplevelser Bliv fagligt dygtigere Læring Venskaber for livet Idrætsfag (fx. motorcross, klatring, fodbold, ridning, maratonløb) Kreative fag (fx. billedkunst, glasmaling, smykkefremstilling) Læs mere om os på Høj faglighed Stærkt fællesskab Få skoleglæden tilbage! 14 Ordblindebladet

15 Danmark får sin første daglige lydavis Danmark får sin første daglige lydavis Som følge af et nyt og tæt samarbejde mellem Nota og Berlingske får Danmark sin første daglige lydavis. Af: Linda Gjaldbæk Hansen, kommunikationsansvarlig, Nota Fra april giver Berlingske syv dage om ugen adgang til en avis for de mange danskere, der ellers ikke har mulighed for at læse en avis: Synshandicappede, ordblinde og danskere, der i bilen, køkkenet eller i andre gøremål har brug for frie hænder og derfor ønsker at læse avis med ørerne. Berlingske Lydavis udkommer i et nyt og tæt samarbejde med Nota. Vi taler ofte om, at der er et demokratisk underskud i Danmark, fordi mange danskere har svært ved at læse avis. Men nu bliver der faktisk mulighed for at få daglig adgang til at høre avisen for mennesker, der har svært ved at læse. Formålet er publicistisk at gavne den demokratiske debat og vi forventer kun små indtægter på lydavisen. Den kan bl.a. være til glæde for de af vores kunder, der har brug for at fæstne blikket på trafikken eller med alderen har fået et dårligt syn, siger chefredaktør Jens Grund, Berlingske. Tæt samarbejde med Nota Berlingske Lydavis følger gratis med et abonnement på Berlingskes E-avis. Samarbejdet med Nota betyder samtidig, at nationalbibliotekets brugere, der er synshandicappede eller har svært ved at læse og derfor ellers ikke kan få glæde af en daglig avis, fremover hver dag kan høre Berlingske ganske gratis. Nota har efter flere års indsats udviklet en syntetisk stemme og kan på kort tid omsætte Berlingskes papiravis til en fem-seks timer lang lydavis, hvor man kan vælge at høre hele avisen eller blot lytte til de artikler, som vækker særlig interesse. Til sammenligning varer en radioavis typisk blot fem-ti minutter. Den kunstige stemme er bygget op over sætninger, som en speaker oprindeligt har indtalt. Notas direktør, Michael Wright, glæder sig til samarbejdet. Den syntetiske stemme har ikke samme musikalitet som en levende stemme, men kvaliteten er fuldt ud tilfredsstillende, og for både Berlingske og os handler det meget mere om nytteværdien end den æstetiske værdi for mennesker, der har svært ved at læse og nu pludselig får adgang til en daglig avis. Det er et stort skridt, siger Michael Wright. Store perspektiver Berlingske Lydavis vil kunne streames til web, smartphones og tablets som en såkaldt HTLM5 løsning. Kulturminister Marianne Jelved ser store perspektiver i, at en daglig lydavis går i luften i Danmark. Jeg er meget glad for, at det nu er blevet muligt for alle med læsevanskeligheder at få avisnyheder dagligt. Jeg er glad på brugernes vegne, men jeg er også glad på hele samfundets vegne. Det styrker vores fællesskab og vores demokrati, når alle har adgang til den samme aktuelle viden. Lydavisen er endnu et skridt på vejen til at fjerne de barrierer for mennesker med handicap, som vi gennem FN s handicapkonvention har forpligtet os til at arbejde for, siger kulturministeren. I Danmark har omkring voksne mennesker svært ved at læse. Ordblindebladet

16 Samfundet og Ordblindhed Samfundet og Af Lars Erik Lyndgaard Schmidt Som samfundsvidenskaber og ordblind, må det være mit ansvar at gøre opmærksom på de samfundsmæssig problemer man kan støde på som dyslektiker. I mit studie på KU (Københavns Universitet) arbejder jeg med: at ændre forståelsen af ordblindhed/dysleksi og fremmedgørelsen af denne usynlige handicap i samfundet og arbejdsmarkedet. Skabe mere stabilitet med aktivering, brugerindflydelse og engagement i civile projekter. Investering i civile projekter bliver den ordblinde/dyslektiker aktiv og skaber dynamik på konkurrencemarkedet. Først og fremmest har jeg den personlige holdning, at man skal ændre ordet»ordblindhed«, til dysleksi. De hjælpemidler der findes i dag, gør at man ikke føler sig blind på ord. Oplæsningsprogrammerne giver en mulighed for at bruge andre dimensioner i sine studier. Jeg tror at mange dyslektiker er gået tabt i systemet, da formidlingen om hjælpemidler ikke er præcis nok. Først når man kommer fra eksklusion til inklusion i systemet føler man sig som den heldige. Jeg vil gerne være med til at udvikle dyslektikere evne til at begå sig i samfundet, derfor arbejder jeg på at afholde en stor dysleksi festival, Dysleksi: Now i København Dyslexia: Now arbejder på at lave inklusion for ordblinde i det danske samfund. Det postmoderne Nislevvej Otterup EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE Undervisningen Undervisning på små hold. Der er maksimalt 8 elever på vores danskhold. Vi tilbyder Folkeskolens afgangsprøver (FSA), spændende valgfag, IT som en naturlig del af hverdagen og masser af idræt. Værdier Faglighed, fællesskab, tillid, tryghed og varme. Det skal være SJOVT at gå på efterskole! Målsætning Vi gør alt for, at det unge menneske bliver kvalificeret til at tage en uddannelse. Ring og aftal et besog. tlf Ordblindebladet

17 Samfundet og Ordblindhed Ordblindhed samfund er præget af refleksivitet, hvilket kræver at den enkelte ordblinde ikke er i stand til at reducere kompleksiteten for at kunne manøvrere i samfundet, og mange ordblinde talenter bliver aldrig opdaget. Fonden Dyslexia: Now bliver stiftet I sammenarbejde med Københavns Universitet søger festivalen Dyslexia: Now om hjælp til at tilvejebringe midler til oplysningskampagne og 16 dages festival om ordblindhed, derfor vil jeg høre om projektet vil være interessant for Ordblindeforeningen som medarrangør? I den sammenhæng har jeg fået lov til at benytte Københavns Universitet lokaler, Christiania s Ibyens Lys og Kulturtårnet på Knippelsbro. Idegrundlaget for Dyslexia: Now er at lave en samlet indsats for dyslektikere (ordblinde), beskæftige ledige dyslektikere (ordblinde) og danne rammen om en spændende festival for alle borgere i byen. I løbet af en 16-dages lang festivalsprogram i forår 2015 vil der blive afholdt udstillinger, forelæsninger og foredrag om dysleksi, -historisk perspektiv, -pædagogisk tænkere Kold, Grundtvig og Steiner, -kendte dyslektikere, -ordblindheden er blevet kaldt dum og doven, -uddannelsessystemet i dag, og sidst men ikke mindst et oplæg af arkitekt og dyslektiker Richard Rogers der kommer og holder et oplæg. Kapitalisme og dysleksi Jeg er sociolog og har levet i alt 31 år af mit liv, inden jeg fik konstateret dysleksi i forbindelse med mit universitet, Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Mit liv har været farverigt, men også en stor kamp, da mit hoved altid har været et stort rod af billeder. Jeg har frygt for at miste grebet om livet, bekymringen for at være magtesløs i job. Alt hvad jeg har været nødt til at bekende mig til, for at overleve i den moderne økonomi, har virket forstyrrende på mit følelsesliv, da jeg ikke vidste, jeg var dyslektiker. Jeg frygtede at skulle end som en»rotte«, der dasker ørkesløst rundt på samfundets parkeringspladser pga. arbejdsløshed, projekter jeg har mislykkedes. Ud fra egen erfaringer og viden har en dyslektiker brug for formelle forpligtelser, pålideligheden, engagementet og formål. Alle disse værdier er langsigtede. Mange gange ser vi på arbejdsmarkedet i dag, at man kan blive projektansat (kort ansættelse). Dette gør at den pågældende dyslektiker taber den lineære tidsfornemmelse. Et ønske om en langsigtet samlet livsfortælling, som forløber ad fastlagte kanaler, bliver en dyslektiker dysfunktionel i forhold til konkurrencen på arbejdsmarkedet. Hvordan kan man forfølge langsigtede formål i et kortsigtet samfund? Hvordan kan varige sociale relationer skabes og opretholdes? Hvordan kan en dyslektiker skabe sig en fortælling om identitet og liv i et samfund, der er en collage af episoder og fragmenter? Langsigtede formål kræver tværtimod erfaringer, der er alt for stærkt knyttet til tid, sted og arbejdsplads. Hvis jeg skulle formulere dyslektikeres største dilemma, så vil jeg sige, at den kortsigtede kapitalisme truer med at undergrave dyslektikeres karakter, især de sider af den, som binder mennesker sammen og som skulle være sprudlende og give en fornemmelse af lykke og et bæredygtigt selv. Hvis verden var et lykkeligt og retfærdigt sted at leve, ville mennesker, der nød respekt, give den samme respekt videre. Men i det virkelige liv er tingene ikke så generøst indrettet. Derfor må vi dyslektikere kæmpe kampen om arbejdsmarkedet. Derfor må vi dyslektikere indædt beslutte at stå imod, for ikke at miste fodfæstet. Jeg vil i særdeleshed foreslå dyslektikere ikke at undergrave karakteregenskaber som loyalitet, forpligtelse, målrettethed og beslutsomhed som er baseret på længerevarende sociale relationer og dermed undgå sygelige træk ved samfundet. Min erfaring er at dyslektikere befinder sig i en kompliceret situation med hensyn til det kortsigtede kapitalistiske samfund, der er præget af refleksivitet, hvilket kræver at den enkelte er i stand til at reducere kompleksiteten for at kunne manøvrere i det kapitalisme samfund vi ser i dag. Dette udgør en trussel mod folks muligheder for at udforme deres karakterer som bæredygtige fortællinger. Lars Erik Lyndgaard Schmidt Ordblindebladet

18 Nyt fra»ordblindemuseet«nyt fra»ordblindemuseet«af Jørgen Petersen I 2014 er det 75 år siden at Ordblindeinstituttet blev stiftet (1. september 1939) af Edith Norrie, som selv var ordblind. Her følger en avistegning fra 1939 samt et referat fra en af de scrapbøger som er bevaret på»ordblindemuseet«.»som potteplanter der får vand«sådan lød en avisoverskrift for år tilbage. Artiklen handlede om specialundervisningens betydning for børn med»hidtil upåagtede svagheder«. En skolekonsulent udtalte, at man som lærer kunne opleve at de fleste børn med hidtil upåagtede svagheder ved en særundervisning blomstrer op som potteplanter der er blevet tørre og får vand. Selve overskriften»som potteplanter der får vand«er et godt eksempel på en virkningsfuld anvendelse af billedsprog. Sådanne eksempler er der flere af i de avisudklip som findes i de gamle scrapbøger fra Ordblindeinstituttet og Hovedstadens Ordblindeskole, som opbevares på»ordblindemuseet«. Referencer: 1. Avistegningen blev bragt dagen efter at Edith Norrie havde holdt et radioforedrag om ordblindhed i (Socialdemokraten ). 2.» SOM POTTEPLANTER DER FAAR VAND«, Østsjællands Folkeblad Indsamlingen af materialer og beretninger om ordblindhed er stadig i gang. Kontaktperson: Jørgen Petersen, tidligere lærer og psykolog ved Ordblindeinstituttet; kan kontaktes via Ordblindeinstituttet, (tlf ) eller eventuelt via Ordblinde/Dysleksiforeningen. Du kan læse og skrive! Med CD-ORD og IntoWords kan du: få teksten læst op få hjælp til at skrive Du kan få CD-ORD og IntoWords via din kommune eller skole. De fleste skoler har de to programmer så spørg på din skole. Se mere på eller ring på MV-Nordic er det nye navn for Mikro Værkstedet. 18 Ordblindebladet

19 Ny blog om ordblindhed Ny blog om ordblindhed Af Jesper Sehested Jensen Et liv som ordblind.dk er en åben og ærlig blog, hvor jeg skriver om de ting, tanker og udfordringer jeg har haft med et liv som ordblind. Hvordan har jeg løst problemer, hvilke hjælpemidler har jeg brugt osv. Det er ikke kun en blog for ordblinde, men også for folk med ordblindhed inde på livet. Med bloggen vil jeg gerne fortælle min historie og samtidig åbne op for mulighederne for at stille spørgsmål, diskutere og fortælle sin egen historie, intet er for småt. Link til bloggen: etlivsomordblind.dk Ingen ska behöva komma efter Sjunde Nordiska Dyslexikongressen augusti 2014 i Stockholm Ledande svenska och internationella forskare och pedagoger medverkar, bl a Karin Landerl, Elena Grigorenko, Juha Kere, Marketa Caravolas, Pekka Niemi, Monica Reichenberg, Mats Myrberg och Ulrika Wolff. Program och anmälan Svenska Dyslexistiftelsen - Svenska Dyslexiföreningen Hvis du vil Hvis vide du mere... vil vide mere... Dansk Videnscenter for Ordblindhed Hvis du ViHs (Videnscenter for Handicap, Kongevejen Hjælpemidler 256 A Dansk vil 2830 Videnscenter og Socialpsykiatri) Virum vide for Ordblindhed Telefon: Landemærket 9 mere... Kongevejen 256 A 1119 København K Virum Telefon: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 2 Dansk 1220 handicap/ordblindhed Videnscenter København K for Undervisningsministeriet Ordblindhed Telefon: Ministeriet Frederiksholms Kongevejen for 256 Kanal A 2 Børn og København Virum Undervisning K Telefon: 33 Frederiksholms Kanal Danmarks København K Blindebibliotek Telefon: (DBB) 00 Danmarks Undervisningsministeriet Teglværksgade 37 Blindebibliotek København (DBB) Ø Frederiksholms Kanal 2 Telefon: Teglværksgade København 37K Nota Telefon: 2100 København Ø00 Telefon: Nationalbiblioteket og (netbibliotek) for mennesker med læsevanskeligheder og KLO Danmarks (netbibliotek) Teglværksgade 37 Kultur- Blindebibliotek og Litteratur 2100 København (DBB) Ø Orientering KLO Telefon: for læse-handicappede Kultur- Teglværksgade og Litteratur København Orientering Ø for læse-handicappede Torvegade Telefon: Vejen Telefon: Torvegade 1 (netbibliotek) og Vejen Telefon: (netbibliotek) Lydbogsforlaget KLO Kultur- og Litteratur INFOKO Lydbogsforlaget Orientering INFOKO læse-handicappede Jernbanegade Jernbanegade Tønder Torvegade Vejen Telefon: 6270 Telefon: Tønder Telefon: Ordblinde/Dysleksi Lydbogsforlaget - foreningen INFOKO Ordblinde/Dysleksi i Danmark - foreningen i Danmark Kløverprisvej Jernbanegade 10 24B 2650 Blekinge 6270 Kløverprisvej Tønder Hvidovre Boulevard 10 B Hvidovre Telefon: Taastrup Ordblinde/Dysleksi - foreningen i Danmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Ordblindebladet

20 Maria Molgaard og Stine Nielsen fra 9. klasse valgte at skrive en opgave om ordblindhed Maria Molgaard og Stine Nielsen fra 9. klasse valgte at skrive en opgave om ordblindhed Kort uddrag fra deres fremlæggelse af projektet Ordblindhed hænger sammen med forandring og konsekvens på den måde at det er en forandring i ens liv at man ikke kan læse og stave, og det har jo selvfølgelig en konsekvens videre ud i livet, at man skal have så meget hjælp til det, og så er det jo svært at komme videre hvis man ikke kan læse og stave. De beskrev kort hvad ordblindhed endelig er, så kom de omkring hjælpemidler og om de ordblinde endelig får den hjælp de har brug for, og den hjælp de har krav på. Problemstillingen Man hører at ordblindhed er et stigende problem blandt skoleelever i Danmark. Hvordan bliver ordblindhed opdaget, hvad kan ordblindhed skyldes, Hvordan bliver det afhjulpet? Ordblindhed er et stigende problem fordi de ikke får den hjælp de har brug for og det bliver opdaget for sent. Lærerne ved ikke nok om ordblindhed. Maria og Stine har været rundt på deres skole og spørge lærerne om de kunne definere ordblindhed. De fleste lærere vidste hvad ordblindhed var og kunne også godt definere det, men de ville ikke vide hvad de skulle gøre eller hvordan de skulle undervise personen, hvis de fik en ordblind ind i klassen. Konklusion Vores konklusion er at de ordblinde ikke altid får den hjælp de skal have. Lærerne på skolerne er ikke rutinerede nok til at undervise ordblinde. De er klar over hvad ordblindhed er, og de kunne også sagtens definere ordblindhed, men når det kom til undervisningen var de fleste lærere meget i tvivl om hvordan man underviser ordblinde. Til sidst ville de så prøve at sætte os ind i hvordan det må være at være ordblind og hvor svært det endelig er. Stine og Maria afsluttede med en god og forklarende tegneserie i 2 dele. Del 1 hvordan det er ar være ordblind uden hjælpemidler og så del 2 nogle måneder senere efter man har fået den rette hjælp. 20 Ordblindebladet

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

IntoWords. Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic

IntoWords. Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic IntoWords Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic CD-ORD Ud på flere platforme IntoWords med standardindstillinger fra CD-ORD med de mest centrale» funktioner»

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

Apps til læsning og stavning

Apps til læsning og stavning Aalborg 7/4-15 Apps til læsning og stavning v/ Rasmus Hasselbalch www.produktionsskoleprojekt.dk Nedenstående liste viser et udvalg af fortrinsvist læse- og skriveapps. De er udvalgt til produktionsskoleelever,

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage?

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? 22. november 201 Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? oplæsning skærmlæser ordforslag skanning af tekst Talegenkendelse kun apple platforme (dyr) Bedst indbygget tilgængelighed Mere

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Ordblinde B L A D E T

Ordblinde B L A D E T Ordblinde NR. 4 December 2014 ÅRGANG 71 B L A D E T Ordblindeforeningen har afholdt medlemsmøde d. 4. oktober side 5 Læs interviewet med Ghita Nørby om hendes ordblindhed side 6 Alt for mange kommuner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Nyhedsbrev. Frivilligt Samråd - sammen er vi bedst! Frivillighedspolitik - hvad er det? Frivillig Samråd Mors. I dette nummer:

Nyhedsbrev. Frivilligt Samråd - sammen er vi bedst! Frivillighedspolitik - hvad er det? Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Nyhedsbrev 1, marts 2014 I dette nummer: Frivilligt Samråd Frivillighedspolitik Den første lydavis Ældre Sagen er gået frem Stafet for livet Fin statistik for Røde Kors

Læs mere

ONR. 2 2013 ÅRGANG 70 B

ONR. 2 2013 ÅRGANG 70 B Ordblinde NR. 2 juni. 2013 ÅRGANG 70 B L A D E T Foto: Ida Madsen Billede af Asger Madsen og Magnus Vetter - Vores Bud på en god skole Læs mere på side 17 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 p2 Index Indledning 4 Version 3.0.41 6 Hvad kan du? 13 Fejl 15 Generelt 16 Høre tekst fra et billede 18 Auto oplæsning 22 Farveversion 23 Farveversion filhåndtering 27

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Erfaringer med it-støtte i SPS-regi

Erfaringer med it-støtte i SPS-regi Ordblinde og it-konferencen 2014, tirsdag den 8. april Workshop 3 i runde 1: Videreuddannelse/voksenundervisning Erfaringer med it-støtte i SPS-regi Hanne Stærgaard og Morten Gandil, Hovedstadens Ordblindeskole

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeforeningen har afholdt deres første GRATIS ungelejr med stor succes side 8. Læs om årsmødet side 6

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeforeningen har afholdt deres første GRATIS ungelejr med stor succes side 8. Læs om årsmødet side 6 Ordblinde NR. 2 Juni 2014 ÅRGANG 71 B L A D E T Ordblindeforeningen har afholdt deres første GRATIS ungelejr med stor succes side 8 Læs om årsmødet side 6 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblind og forfatter - mød Christina Ramskov i bladet Læs mere på side 22. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblind og forfatter - mød Christina Ramskov i bladet Læs mere på side 22. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 3 september. 2013 ÅRGANG 70 B L A D E T Foto: XX Ordblind og forfatter - mød Christina Ramskov i bladet Læs mere på side 22 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 11 Å R G A N G 6 8 B L A D E T Foto: Erik K. Rasmussen Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2012 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT EKSAMENSPROJEKT. Laura Andersen og Simrandeep Kaur Sidhu Roskilde Tekniske Gymnasium

KOMMUNIKATION/IT EKSAMENSPROJEKT. Laura Andersen og Simrandeep Kaur Sidhu Roskilde Tekniske Gymnasium KOMMUNIKATION/IT EKSAMENSPROJEKT Laura Andersen og Simrandeep Kaur Sidhu Roskilde Tekniske Gymnasium 0 Indhold Introduktion... 2 Planlægning... 3 Opdeling... 3 Kommunikation... 4 Research... 6 Opbygning

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Læsesvage tager erhvervsuddannelser Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne,

Læs mere

ELEVER, SOM ER INKLUDERET?

ELEVER, SOM ER INKLUDERET? LÆRERKURSUS I INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER Trives du bedst med ELEVER, SOM ER INKLUDERET? INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN? Læsning og skrivning er byggeklodser, som er nødvendige

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67 B L A D E T Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier

Læs mere

mobile112 Ltd 2013 Index

mobile112 Ltd 2013 Index Index Start 2 Installation 5 Android 4 11 Version 3.037 14 DropBoks 16 Blokerende ord 18 Filemanager 21 Filemanager fortsat 22 Sara 26 Sara forsat 28 Svox indstillinger 30 Userdictionaryupdater 33 Scandinavian

Læs mere

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

ONR. 4 2013 ÅRGANG 70 B

ONR. 4 2013 ÅRGANG 70 B Ordblinde NR. 4 december. 2013 ÅRGANG 70 B L A D E T Foto: Bubber, Erik og Tom Ordblindeforeningens medlemskonference den 5. oktober 2013 med Bubber Læs mere på side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere