IT-introduktion på Varde Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-introduktion på Varde Gymnasium"

Transkript

1 IT-introduktion på Varde Gymnasium 2015

2 Varde Gymnasium har i de seneste år satset på at give elever og lærere større og bedre mulighed for anvendelse af it i forbindelse med undervisning, ligesom skolen indtil nu har stillet computere til rådighed til eksamen for elever, der ikke medbringer egen computer. Der er investeret i et velfungerende trådløst netværk, lærercomputere, interaktive tavler og stort antal stikkontakter (med solcellestrøm) i alle lokaler. I et par skoleår har skolen klaret sig uden egentlige datalokalerne ud fra den betragtning, at de fleste elever alligevel medbringer egen computer. På gangene ved dansk og fysik er placeret nogle få stationære computere til fri anvendelse. Her er også mulighed for udprintning. Desuden råder skolen over et antal bærbare computere, som kan lånes gennem din lærer til brug i fag, hvor det er nødvendigt. I 2015 har vi valgt at give alle begynderklasser en fælles it-introduktion i løbet af 1 modul, der placeres i de første skoleuger i august. Undervisningen tilrettelægges af en datavejleder og omhandler koder, skolens trådløse netværk og små opvarmningsøvelser. Derefter fortsætter klassens egne lærere it-undervisningen med et voksende fagligt indhold, tværfagligt samarbejde og større krav til færdige produkter. Du har måske allerede læst skolens ordenregler i Velkomstskriftet, som du fik den første skoledag. IT-ordensregler findes også, men fortæller blot, at man skal opføre sig ordentligt, også ved arbejde med computere og netværk. Uni-login På skolen anvendes Uni-login eller kopier af dette. De fleste har allerede et Uni-login, da det anvendes ved Folkeskolens Afgangsprøve, men nu er brugerne også tilknyttet Gymnasiet, og koderne nulstillet. Hvis dit brugernavn eller kode er mistet, kan det oplyses eller fornys af datavejlederen. Man kan selv genskabe sin kode eller lave en ny på Brugernavn og kodeord benyttes til sider med Uni-login, skolens trådløse netværk og Lectio. Ændring af kode til Uni-login vil slå igennem på det trådløse net i løbet af 15 minutter, mens ændringer i Lectio skal foretages i det pågældende system. Se nedenfor. Startsiden for Internet Explorer er som er skolens hjemmeside. Fra denne side er der link til forskellige tjenester som Lectio, Skolernes Databaseservice, Gyldendals Røde Online Ordbøger, Ordbogen.com og Google. Desuden er der Hjælp til Opgaveskrivning fremstillet af skolens lærere. Disse tjenester kan således benyttes fra en vilkårlig internetforbindelse. Varde Gymnasium har også en Facebook-side. Lectio for Varde Gymnasium startes således: side 2

3 Windows Only er tilladt på skolens computere, der er placeret på gange og i studierum. Der kan blive krævet login for adgang til internet. Når Windows er startet, vil du se nogle genveje på Skrivebordet. Disse giver bl.a. adgang til skriveprogrammer, regneark og andre programmer, som ligger på computeren. Ved udskrift fra skolens computere benyttes standardprinteren, der som regel er placeret i nærheden af computeren. Placeringen af andre printere kan aflæses på forsiden til udskriften eller under Printere og faxenheder i Kontrolpanelet. Ip-adressen fremgår af displayet eller sedler på de enkelte printere. Dokumenter kan gemmes på egne medier eller i Lectio, hvor man selv bestemmer, hvem der skal kunne se dem. For at forhindre andre i at misbruge din konto på netværket, skal du logge af eller lukke computeren helt, når du forlader den. Skolens computere er beskyttet bag en firewall og bruger automatisk den nyeste virus-definition fra F-Secure, som vil advare dig, hvis du kommer til at medbringe eller hente mistænkelige filer. Hvis du er i tvivl, kontakt en datavejleder. Egne computere må ikke tilsluttes med kabler til skolens netværk. Til gengæld er hele skolen dækket af et trådløst netværk med mange accesspoint, som kan benyttes ved anvendelse af det udleverede brugernavn og kodeord. Du skal selv sikre din computer med en firewall og et antivirusprogram, inden du tilslutter den. Brug f.eks. Windows Firewall og Microsoft Security Essentials.. Lectio Skolen bruger Lectio til kommunikation mellem administration, lærere og elever. I Lectio kan man løbende se skema, skemaændringer, studieplaner og undervisningsbeskrivelser. Læg mærke til, at Lectio er forberedt for mindre skærme, f.eks. smartphones. Brug mobil-ikonet ved pilen: side 3

4 Dele af Lectio er tilgængeligt for anonyme brugere, men hvis man logger sig personligt på, kan man desuden få adgang til dokumenter, forsømmelser og karakterer. Det udleverede brugernavn og kodeord skal anvendes. Bemærk at der i Lectio er forskel mellem store og små bogstaver i kodeordet. Efter login kan brugernavn(!) og kodeord ændres. NB! Vær opmærksom på, at kodeordene ændres uafhængigt i Lectio og under Uni-login. Se mere i opgave 1 side 13. NB!! Hvis du skulle finde på at udskrive et ugeskema, er det mest hensigtsmæssigt at vælge papiret liggende. Da der løbende kommer skemaændringer, beskeder og lektier, er det dog bedst at følge med elektronisk. Husk at lukke browseren, når du forlader en lånt maskine! Lærerne benytter Lectio til angivelse af fravær for hvert modul og oprettede skriftlige opgaver samt angivelse af karakterer 3 gange årligt. Flinke lærere skriver desuden elevernes lektier ind i systemet. For hver klasse/hold findes mapper til dokumenter, som kan være lavet af læreren eller eleverne. Det kunne f.eks. være vejledning til en øvelse, måleresultater fra et fælles laboratorieforsøg eller en logbog fra et AT-gruppearbejde. Til sammen danner fagets materialer Undervisningbeskrivelsen, som benyttes som grundlag for eksamen. Læreren kan åbne for aflevering af færdige opgavebesvarelser sammen med den stillede opgave. Spørg faglæreren, om aflevering skal være elektronisk, udskrevet eller begge dele er tilladt! Bogudlån I Lectio kan man se, hvilke bøger, du har lånt af skolen: Ligesom på biblioteket, skal bøgerne afleveres igen. Derfor er det en god ide løbende at tjekke listen, Der vises også et overslag over prisen, som benyttes, hvis du skulle mangle bogen! I det viste eksempel mangler en (anonym) 3g'er at aflevere 2 olc-bøger, der blev benyttet i 2g og skulle have været afleveret før sommerferien! side 4

5 Plagiatkontrol Når opgaverne ligger i Lectio, som benyttes af de fleste gymnasiskoler i lamdet, kan systemet undersøge, om besvarelserne består af allerede udgivet materiale: Ovenfor ses eksempler på opgaver uden plagiering og opgaver med "Lav" til "Høj" grad af plagiering. Det ses, at der kan være sammenfald med såvel andre opgaver fra Varde Gymnasium som øvrige gymnasier med Lectio! læreren kan se, hvilke afsnit, der er plagieret. Ved større opgaver kan du af læreren blive bedt om at aflevere ved at sende besvarelsen til Urkund. Dokumentet sendes til hvor XX står for lærerens initialer. Princippet er det samme som i Lectio. Du skal selvfølgelig lave dine opgaver selv, men det er tilladt at bruge citater fra andre tekster, hvis dette angives med kildeangivelse. Det er sjældent fornuftigt at citere fra andre opgaver på gymnasieeller folkeskoleniveau. Til skriftlig eksamen, incl. SRP skal du skrive under på, at du kun har anvendt eget, og ikke tidligere bedømt materiale. side 5

6 Gyldendals Røde Online Ordbøger Skolen har et abonnement til Gyldendals Røde Online Ordbøger, der virker automatisk fra skolen på adressen med sprogene engelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk. Hjemmefra kan du benytte ordbøgerne ved brug af dit personlige Uni-Login. Se forrige side. Fra 2014 er der åbnet mulighed for også at benytte online-ordbøger til eksamen. Det anbefales dog, at man henter 4-dages versioner hørende til de ønskede sprog på: og installerer dem i en eventuel nødsituation, hvis adgangen til internettet skulle svigte Hvis prøveversionen udløber, har skolen en kode, som kan anvendes under terminsprøver, årsprøver og eksamen. Ordbogen.com Som alternativ til Gyldendals Online Ordbog har skolen også licens til Hvis du er på skolens netværk, virker ordbogen umiddelbart. Hjemmefra benyttes dit personlige Uni-Login! Før eksamen kan man ligeledes hente og installere en offline-version af Ordbogen! Denne kan også bruges, hvis man skal arbejde i "et sommerhus" eller "en bus" uden internetforbindelse. ibøger Nogle fag anvender ibøger. Læreren udleverer i så tilfælde koden til de pågældende bøger. Det anbefales at benytte Uni-Login til at oprette adgang til ibøger hos f.eks. side 6

7 TI-Nspire Skolen har licens til TI-Nspire. Programmet benyttes i de fleste klasser med matematik på C- eller B-niveau. Programmet kan køre på Windows og Mac OS X. TI-Nspire erstatter lommeregneren. Du kan dog have glæde af at anskaffe og medbringe en lommeregner svarende til TI-30. Du kan starte med at hente en 30-dages version på: Koden til programmet fås derefter af matematiklæreren. Maple Vi har skolelicens til Maple. Programmet benyttes i nogle klasser med matematik på A-niveau, på hold med f.eks. fysik på A-niveau og til SRP. Maple kan leveres til såvel Windows som Mac OS X og Linux. Programmet installeres fra en lokal harddisk, og koden udleveres af datavejleder. Der udkommer en ny version hvert år, fra dette skoleår bruges Maple 18. Capstone Bruges i fysik til dataopsamling fra diverse Pasco-sensorer. Start med at hente en 60-dages version på Programmet findes til Windows og Mac OS X. Koden oplyses af fysiklæreren, hvis programmet skal benyttes over længere tid. SPARKvue Bruges til dataopsamling via bluetooth fra diverse Pasco-sensorer. Skolen har licens til Windows og Mac, mens der kan hentes en gratis version fra Google Play eller App Store til tabletcomputere. Se evt. Datalyse, Regnbuen, Formler og Organavn Dataopsamling via COM-port, bølgelære og navngivning af kemiske stoffer i kemi. Programmerne hentes på Kun til Windows! Samfundsstatistik Den digitale håndbog på CD - nu i 2 versioner til PC og til MAC. Der er en online-version, hvor alle data hentes på nettet- Til Windows findes desuden en standalone-version, hvor alle data er på PC'en. Udleveres af samfundsfagslæreren til elever med samfundsfag A. PriMuse Musik bruger PriMuse på A-niveau, og musiklærerne udleverer programmet, som findes i versioner til Windows og Mac OS X. Restudy Online videoundervisning på https://www.restudy.dk/. Skolen har licens. Brug dit Uni-login. Mulighed for selvstudium i "alle fag", foreløbig bedst til C-niveau. FriViden Online videoundervisning på Gratis adgang. Mulighed for selvstudium i naturvidenskab på alle niveauer, foreløbig bedst til matematik, fysik og kemi.. side 7

8 Den Store Danske Gyldendals Åbne Encyklopædi på Leksikon til opslag. Wikipedia Hele verdens åbne encyklopædi på Leksikon til opslag. Start i den danske udgave, men prøv også at fortsætte til f.eks. den engelske version. Bedst til naturvidenskab. Google Søgemaskine på Bruges med omhu og kritisk sans. Skolernes Databaseservice Brug eller link fra Informationssøgning på hjemmesiden. Her er adgang til at søge information i bl.a. avisartikler. Vælg Infomedia og derefter den avis, du ønsker at søge i. Billeder findes i POLFOTO. Desuden findes adgang til flere leksika, bl.a. Aschehoughs Leksikon, Britannica Online og FaktaLink. Brug af databaserne kræver login. Det er vigtigt, at man går til de nævnte databaser via Skolernes Databaseservice, da direkte adgang til databaserne kræver dyre abonnementer. Skolernes Databaseservice må bruges hjemmefra. Man kan benytte det personlige Uni-Login. Alternativt kan man benytte skolens fælles brugernavn, som er Kodeordet hertil ændres hvert halve år og er for tiden ******** Kodeordet må ikke offentliggøres på hjemmesiden, men kan altid findes i Lectio under Dokumenter\Egne Grupper\Elever og Lærere\IT-intro m.m.\skodakode.txt. side 8

9 Skolens trådløse netværk Skolens trådløse net dækker hele skolen med god signalstyrke og består af mange intelligente Aero- Hive accesspoint, der opsamler den trådløse trafik og tildeler de enkelte computere frekvenser og fordeler dem optimalt mellem sig. Nettet udbydes med 2 forskellige navne, VG ogvg++. Der er frit valg mellem disse, men ældre netkort vil ikke kunne se VG++ med 5 GHz. Tilslut til f.eks.vg: Ved åbning af en vilkårlig hjemmeside ude i verden i Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome eller tilsvarende, omstilles til login-siden: W-benet har en 500 Mbit/s-forbindelse til internettet. Man vælge at tilslutte bærbare computere, tabletcomputere eller mobiltelefoner. Skolens system tillader kun almindelig internetbrug. Fildeling er ikke tilladt og brug af for mange programmer samtidig straffes automatisk med nedsat hastighed i en efterfølgende periode. Hvis du er i tvivl om, hvilke programmer, der laver trafikken på din computer, kan du medbringe den til datastudierum! side 9

10 Derefter fortsættes normalt. Du skal ikke logge af igen, men er du inaktiv i længere tid, kan du være nødt til at logge ind. De fleste browsere tilbyder at gemme dit brugernavn og kodeord til login. Vær opmærksom på, at det kun er browsere, der kan åbne for adgangen til internet. Man kan altså ikke starte dagen med et print-job eller lignende. Da der ikke kan garanteres for sikkerheden på netværket, anbefales det, at slå fil- og printerdeling fra. Du SKAL selvfølgelig beskytte din computer med et antivirusprogram. Skolen er forpligtet til at holde styr på, hvem der bruger internettet herfra og forfølge eventuelle ulovligheder. Serveren laver en logfil, så de anvendte ip-adresser på det trådløse netværk kan føres tilbage til den enkelte bruger. Kodeordene er personlige og skal holdes hemmelige! Datavejlederne kan f.eks lukke for kontoen, hvis der er tegn på misbrug af forbindelsen. Det er f.eks. ikke tilladt at hente film og musik fra internettet uden tilladelse fra rettighedshaveren. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at begrænse sig til at benytte ip4-adresser og undlade at benytte ip6-adresser. Se https://www.youtube.com/watch?v=gj4hh9vuji8 for vejledning til at foretage ændringen på din computer. Hvis opskriften ikke virker, kan du henvende dig hos en datavejleder. Efter gældende regler er det nu tilladt at benytte dele af internettet under terminsprøver og eksamen. Man kan benytte bl.a. ordbøger og ibøger, som man har brugt i undervisningen. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre. Fremtiden byder måske på elektronisk aflevering af skriftlige eksamensopgaver, men ellers vil en vejledning til installation af særlige eksamensprintere vil blive frigivet umidelbart før terminsprøverne i klasserne. Printere Det er tilladt at udskrive dokumenter til skolebrug på skolens sort/hvid-printere (der kan købes kopikort til farvekopimaskinen på fysikgangen). Man skal være logget på internettet fra det trådløse, da printerne er placeret på X-benet. Farveprint kan aftales med en faglærer, da fagene skal betale. Printerne skal installeres. Det er lettest i de nyeste Windows-versioner eller på Mac, som allerede har drivere til alle skolens HP-printere. Udskriv kun, hvis du fysisk kan se, at printeren er klar. Det er tilladt at installere nedenstående printere: placering mat studierum fysikgang stuen danskgang 1.sal kantinen fysikgang stuen biblioteket type HP LaserJet 4250 HP LaserJet 4350 HP LaserJet 4350 HP LaserJet 3015 Xerox Workcenter 7232 HP LaserJet 4015 bemærkninger "data 1" mulighed for duplex "data 2" mulighed for duplex driver hentes hos Xerox ip-adresse Ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret. Hvis særlige printere benyttes trådløst til eksamen, skal printerne være installeret i forvejen og vil kunne tilgås ca. 2 uger før terminsprøver og eksamen. Tilsynet udleverer kun udskrifter med gyldigt navn i sidehovedet. Dette gælder også for matematikprogrammer som TI-Nspire og Maple, hvor man må spørge sin lærer, hvordan der oprettes et sidehoved. side 10

11 Eksempel på printerinstallation Som eksempel vises, hvordan HP LaserJet 4250 i kantinen med ip-adressen installeres i Windows 7. Vælg Start, (Kontrolpanel), Enheder og Printere, Tilføj en printer som Lokal printer : Opret en port af typen TCP/IP (som vist på næste side): side 11

12 Angiv adressen (kantinen) Windows 7 indeholder drivere til de fleste af skolens printere og kan derefter færdiggøre installationen. Ved brug af ældre styresystemer som Windows XP eller ved installation af Xerox-printere, kan det være nødvendigt at hente driveren hos producenten. Undlad at dele printeren. Udskriv eventuelt en testside, hvis du har fysisk adgang til printeren. Eksempel på printerinstallation på Mac Vælg Systemindstillinger: side 12

13 Udskriv & fax: Tilføj en printer (mere) ved klik på +. Tryk derefter på IP: side 13

14 Under Adresse skrives (kantinen). Under Navn kan man skrive noget passende, f.eks. kantinen. Computeren har selv fundet printerens type, HP LaserJet Tilføj og færdig: side 14

15 Opgaver Opgave 1: Log på Lectio. Du kan vælge at ændre dit brugernavn og/eller kodeord på vejen ind. Senere kan man vælge Skift adgangskode via Hovedmenu: Skriv den gamle adgangskode igen, derefter den nye kode to gange: NB! Brugernavnet kan ændres i Lectio, da systemet bygger på personnumre. side 15

16 Opgave 2: Orienteringsløb på nettet. Herved testes login til forskellige hjemmesider og åbning af sædvanlige filformater på din computer: Besøg hver af de 9 poster, find kodebogstavet og notér det på papir eller i et elektronisk dokument: 1 Brug ordbog.gyldendal.dk. Oversæt tallet 20 til italiensk. Notér første bogstav.. 2 Brug Ordbogen.com. Oversæt ragnarok til engelsk. Det ønskede ord har 10 bogstaver. Notér første bogstav. 3 Brug Infomedia. Søg en artikel fra JydskeVestkysten april 2013, hvor GYMNASIET FÅR indgår i overskriften. Ordet, som afslutter overskriften, er på 9 bogstaver. Notér det 9'ende og sidste! 4 Log ind i Lectio og find dokumentet 4.doc 5 Log ind i Lectio og find dokumentet 5.xls 6 Log ind i Lectio og find dokumentet 6.pdf 7 Brug Internet Explorer til at besøge 8 Sidste bogstav i det længste afsnit af 9 Besøg Man skal kunne afspille lyd for at få fat i kodebogstavet! Du må selv indsætte nogle blanktegn! Fortæl løsningen til datavejlederen. Opgave 3: Installér den nærmeste printer. På danskgangen er det en en HP LaserJet 4350 på ip-adressen På fysikgangen er det en en HP LaserJet 4350 på ip-adressen Udskriv en testside. Installér derefter nogle af de øvrige printere på adresserne fra side 10. Hent testudskrifterne. NB! Eksamensprinteren opstilles og tilsluttes kun i forbindelse med eksamen, termins- og årsprøver. TIL NOTER: side 16

IT-introduktion på Varde Gymnasium

IT-introduktion på Varde Gymnasium IT-introduktion på Varde Gymnasium 2014 Varde Gymnasium har i de seneste år satset på at give elever og lærere større og bedre mulighed for anvendelse af it i forbindelse med undervisning, ligesom skolen

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda. IT-INTRODUKTION 5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.com MAIL MAIL.DMJX.DK DIN MAIL-ADRESSE Alle studerende

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Skolekom Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Skolekom...4 UNI Login...4 Start Skolekom...4 Dit skrivebord...5 Din mailadresse...6 Opgave 1: Skriv

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Som en del af Vallensbæk Kommunes BYOD (Bring Your Own Device) løsning, tilbydes elever nu muligheden for at installere den fulde officepakke helt gratis,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere