Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve."

Transkript

1 Undervisning GRUNDSKOLEN kl og juniorprogrammet I klasse har Herlufsholm skabt sin egen pædagogiske model, kaldet Juniorprogrammet. Programmet følger de krav og kriterier, som Undervisningsministeriet har opstillet. Ved at gennemføre forløbet klasse på Herlufsholm skal eleverne tilegne sig en bred faglig viden og erhverve færdigheder, der kvalificerer og forbereder dem på fremtiden. Eleverne skal ikke blot have faktuel viden inden for de enkelte fag, men også udvikle forståelse for fagets principper og metoder samt en evne til at anvende disse til ny læring. Vi ønsker, at eleverne lærer at udforske fagene progressivt, og at de indser, hvordan fagene er knyttet til hinanden og derved udgør en helhed. Dette fokus på fagenes sammenhæng tilføjer en yderligere dimension, som skal hæve niveauet for elevernes udbytte. Hver elev skal erkende sit ansvar for eget og andres velbefindende og for det fysiske og psykiske miljø. Den gensidige menneskelige respekt og samspillet med omgivelserne er en forudsætning for, at eleven engagerer sig og opfatter sig selv som betydningsfuld for bevarelsen af miljøet. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve. MYP på Herlufsholm Herlufsholm Skole er medlem af organisationen IBO (International Baccalaureate Organisation) og har siden 1997 udbudt organisationens internationale studentereksamen, IB Diploma Programme. Fra august 2010 påbegynder Herlufsholm en international grundskolelinje, som følger retningslinjerne for IBOs Middle Years Programme, MYP. 35

2 MYP starter på 8. klassetrin og er treårig; undervisningssproget er engelsk. Elever, der ønsker at tage IB-studentereksamen efter grundskolen, kan med stor fordel søge grundskolens internationale MYP-linje. 10. PRÆP På Herlufsholm kalder vi det 10. skoleår 10. præparandklasse. Formålet med denne klasse er, at eleverne udvikler deres studiekompetence og hæver deres faglige niveau markant, så de ved skoleårets afslutning er kvalificerede til en videre gymnasial uddannelse. Dette skoleår er bl.a. rettet mod elever, som fagligt endnu ikke er klar til at gå i gymnasiet. Elever, der har boet i udlandet, kan ud over faglige udfordringer bruge året til at aktivere det danske sprog. I timeplanen indlægges faget studieforum. I disse lektioner er der mulighed for at rette op på faglige mangler og for fordybelse inden for de enkelte fag. 36

3 Den enkelte elev opstiller sammen med lærerne realistiske mål i de enkelte fag, og eleven arbejder derefter intensivt enten alene eller sammen med kammeraterne for at nå disse mål. Sværhedsgraden af de opgaver, der stilles, vil være tilpasset den enkelte elev. Eleven tildeles en mentor, der gennem skoleåret følger elevens faglige og personlige udvikling og rådgiver i spørgsmål relateret til uddannelsen. 10. skoleår afsluttes med Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve (FS10). Der arrangeres en studietur i løbet af 10. skoleår. Programmet for turen har en række faglige elementer, og indholdet vil indgå i årets pensum i flere fag. GYMNASIET Gymnasiet er en 3-årig ungdomsuddannelse, som primært sigter mod videregående studier. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb af et halvt års varighed og et efterfølgende studieretningsforløb af 2½ års varighed. På Herlufsholm Skole er gymnasieuddannelsen organiseret således, at skolen har 4 grundforløbsklasser med normalt ca. 24 elever i hver klasse og en pre-ib klasse med normalt max. 24 elever. Elevtallet begrundes i skolens ønske om at sikre et godt netværk for eleverne, inden forgreningen i studieretningerne finder sted. Studieretningsforløbene begynder i slutningen af januar. Det er skolens mål at opfylde så mange elevønsker om valg af studieretning som muligt. Derfor oprettes der ofte 5 studieretningsklasser på baggrund af de 4 grundforløbsklasser. Studieplanen For hver klasse udarbejdes en overordnet studieplan for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres og evalueres. Studieplanens hensigt er at oplyse om eleverne og lærernes arbejde med udviklingen af elevernes faglige, almene og personlige kompetencer gennem gymnasiets tre år. Studieplanen omfatter alle klassens fag og deres samspil, ligesom eleverne kan få et overblik over deres skriftlige opgaver. 37

4 Studieretninger i 2009/2010 Studieretning 1, Kunstnerisk: Engelsk A, Musik A og Samf/Mat B Dansk A Musik A 2. Sprog (Forts. B el. Beg. A) Religion C Old C Matematik C Valgfag C Samf./Mat B Fysik C Biologi C Historie A Engelsk A Science B Kemi C Idræt C Studieretning 2, Naturvidenskabelig: Matematik A, Fysik B og Kemi B Dansk A Matematik A 2. Sprog (Forts. B el. Beg. A) Religion C Samf C Old C Historie A Valgfag A Engelsk B Fysik B Valgfag C Biologi C Kunst C Idræt C Kemi B Studieretning 3, Samfundsvidenskabelig: Samfundsfag A, Matematik B, Science B Dansk A Samfundsfag A 2. Sprog (Forts. B el. Beg. A) Religion C Old C Valgfag C Kunst C Historie A Valgfag A Engelsk B Science B Fysik C Biologi C Kemi C Idræt C Matematik B Studieretning 4, pre-ib (se afsnit om pre-ib) Studieretning 5. Sproglig studieretning med tre fremmedsprog: Engelsk A, Fransk/Tysk Fortsætter (B eller A) og Fransk/spansk begynder (B eller A) i kombination med et kunstnerisk fag (C eller B) Her angivet et eksempel, hvor eleven har valgt engelsk A, Spansk begynder A, tysk fortsætter B og billedkunst B. Detaljer om studieretninger og valgmulighederne kan ses på skolens hjemmeside. Eksempel på studieretning 5: Dansk A Engelsk A Billedkunst B Religion C Old C Matematik C Samf C Tysk forsætter B Fysik C Biologi C Historie A 38 Spansk A Science B Kemi C Idræt C

5 Oplysningerne i studieplanen har en sådan detaljeringsgrad, at alle interessenter, herunder Undervisningsministeriet og forældre, kan få udbytte af planen. Disse oplysninger opdateres løbende. Studieplanen realiseres dels på skolens hjemmeside, dels i Lectio (se afsnit om Lectio) i et samarbejde mellem elever, lærere (enkeltvis og i teams) og skolens ledelse. Klassens lærerteam er ansvarligt for udarbejdelsen af studieplanen. PRE-IB Herlufsholm Skole tilbyder et år i pre-ib til alle elever, der ønsker at tage IB diploma, for at lette den yderst vigtige overgang mellem grundskole- og gymnasialt niveau. Undervisningen er lovmæssigt forpligtet til at følge Undervisningsministeriets regler og bekendtgørelser, men pre-ib undervises på engelsk, og der lægges stor vægt på de færdigheder, som kræves på IB Diploma Programme. Det er imidlertid ikke et problem at starte direkte på den toårige IB-uddannelse, så længe eleven har det nødvendige faglige niveau samt den lærevillighed og modenhed, som kræves for at klare de kommende udfordringer. Skolen anbefaler dog, at eleverne starter IB-uddannelsen på pre-ib-niveau og dermed får et treårigt skoleforløb, da IB-forløbet er på et højt fagligt niveau, og da det er vigtigt, at eleverne er på højde med udfordringerne, når IB påbegyndes. Da vores IB-elever kommer fra et bredt udsnit af skolemiljøer og kulturer, bliver pre-ib et vigtigt år, som lægger fundamentet for en faglig solid og moden indsats. For mange elever indebærer pre-ib desuden en mulighed for at lære mere dansk og for at forbedre sit engelske. I løbet af dette forberedende år inddeles klassen, så både matematik og engelsk bliver undervist på to niveauer og dansk på tre niveauer. Pre-IB kan også give adgang til 2.g, hvis man ønsker at skifte til det danske gymnasium. 39

6 IB IB-programmet er en international studieforberedende uddannelse, hvor der undervises på engelsk. Samtidig har dansk en høj prioritet, både som kommunikationssprog i hverdagen og som sprogfag på IB. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper og tre andre grundlæggende opgaver. Group 1 Language A1 Group 2 Language B Group 4 Experimental Sciences Extended essay Theory of knowledge CAS Group 6 Electives Group 3 Individuals and society Group 5 Mathematics CAS CAS er en forkortelse af Creativity, Action og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning. Action: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse, samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. En tilfredsstillende gennemførsel af CAS-programmet er en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre IB-uddannelsen. Dette kræver, at eleverne via et særligt online-system godtgør, at de igennem deres aktiviteter har 40

7 opnået en forøget opmærksomhed på deres egne styrker og udviklingspotentiale, at de har søgt nye udfordringer, planlagt og igangsat aktiviteter, samarbejdet med andre, udvist engagement og udholdenhed, beskæftiget sig med globale emner, overvejet den etiske betydning af deres handlinger, samt at de har udviklet nye færdigheder. Mange af CAS-programmets aktiviteter kan gennemføres inden for Herlufsholms fritidsprogram, mens især Service-aktiviteterne etableres gennem et samarbejde med forskellige institutioner i nærområdet, f.eks. FuturaCentret i Næstved, frivillige organisationer og skolefritidsordningen på Lille Næstved Skole. De danske myndigheder kræver, at eleven har en ren straffeattest for at kunne udføre frivilligt arbejde i f.eks. kommunale institutioner. Skolen skal derfor have forældrenes fuldmagt til at indhente en straffeattest hos det danske politi. Blanketten til at give en fuldmagt kan findes på www. herlufsholm.dk/blanketter 41

8 SKEMA A- og B uger Skolen tilrettelægger undervisningen i et skema med 10 forskellige skemadage fordelt på to skema-uger: Skema-uge A, når ugens undervisning begynder TIRSDAG Skema-uge B, når ugens undervisning begynder MANDAG Fordelingen af A- og B-uger fremgår af skolens årsplan bagest i skolehåndbogen. I løbet af skoleåret vil der desuden være perioder med særligt skema til specielle forløb, tværfaglige projekter og ekskursioner. OVERSIGT OVER DAGENS LEKTIONER GRUNDSKOLE GYMNASIUM 08:05-09:05 1. lektion 60 min. 09:05-09:20 Lovsang/morgensamling 15 min. 09:20-10:20 2. lektion 60 min. 10:20-10:35 Frikvarter/formiddagsboller 15 min. 10:35-11:35 3. lektion 60 min. 11:35-12:25 MAUSE 50 min. 11:35-11:40 Frikvarter 5 min. Middagsbord: 11:40 11:40-12:40 4. lektion 60 min. 12:25-13:25 4. lektion 60 min. 12:40-13:30 MAUSE 50 min. 13:25-13:30 Frikvarter 5 min. Middagsbord: 12:45 13:30-14:30 5. lektion 60 min. 14:30-14:35 Frikvarter 5 min. 14:35-15:35 6. lektion 60 min. 15:35-15:40 Frikvarter 5 min. 15:40-16: lektion 60 min.

9 Lectio På Herlufsholm benytter vi skemaadministrationsprogrammet Lectio. Programmet er webbaseret (http://www.lectio.dk - og vælg Herlufsholm Skole) og kan derfor anvendes alle steder, hvor der er en computer med internetadgang. Det betyder, at det ikke kun er elever og lærere, der kan benytte Lectio, men at også forældre har mulighed for at følge med i deres søns eller datters skolegang. I dagligdagen har eleverne nem og hurtig adgang til de mest nødvendige informationer fra systemet via skolens interaktive infostandere. For at kunne anvende alle Lectios faciliteter er det nødvendigt at have brugernavn og adgangskode. Alle skolens elever har et sådant brugernavn og en adgangskode til Lectio, og skolen opfordrer forældrene til at få disse informationer fra eleven. Via Lectio kan man få vist skema for lærere og elever. I gymnasiet kan man desuden følge med i elevernes karakterer, udskrive vyrd og se elevernes indi viduelle 43

10 eksamensplan. Denne offentliggøres i forbindelse med 3.g`s sidste skoledag. Den individuelle eksamensplan kan herefter ses i Lectio. I eksamensperioden er det vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om eventuelle ændringer. Skemaændringer Skolen bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt som muligt, men det er vigtigt at holde sig opdateret. F.eks. kan en tidligt aflyst time så sent som dagen før erstattes af anden undervisning i tidsrummet 08:05-14:30. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eventuelle skemaændringer og til hver dag at tjekke Lectio og infostander. Husk også, at enhver form for fravær skal registreres i Lectio både sygdom og fravær fra undervisningen, der er aftalt med kontoret. Elever i gymnasiet har pligt til at angive årsagen til fraværet i Lectio. Se nærmere i afsnittet om skolens studieregler. HJÆLPEMIDLER I UNDERVISNINGEN I undervisningen anvendes en række hjælpemidler, som det vil være godt at anskaffe sig inden skolestart. De hjælpemidler, som skolen stiller særlige krav til, er angivet i dette afsnit. Lommeregnere Eleverne i gymnasiet og på IB skal ikke købe lommeregner, før de har talt med deres faglærer ved skolestarten. Eleverne i grundskolen har alle brug for en lommeregner. Der er ikke krav om en bestemt type. Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en bestemt større og avanceret maskine, bør man i grundskolen kun investere i en almindelig lommeregner uden for mange funktioner. Lommeregnere i mobiltelefoner har ikke tilstrækkelige funktioner som skolelommeregner. Ordbøger Der er adgang til en række elektroniske ordbøger via skolens netværk, men derudover anbefaler skolen alle elever, at de anskaffer sig trykte ordbøger. For de fleste elever vil det være relevant at have en nudansk ordbog samt en 44

11 dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog. Alt efter hvilke sprog, man i øvrigt har valgt, er der naturligvis en række andre ordbøger, som kan være nyttige. Biblioteket - DEK DEK (discipelbiblioteket) er skolens bibliotek med bogudlån, læsesal og ITfaciliteter. Åbningstiderne kan ses på opslag i Hylen, i Vylen og på sovesalene. IT Informationsteknologi er et uundværligt redskab i undervisningen. På Herlufsholm får eleverne deres egen -adresse samt adgang til Internettet og elevernes intranet. Skolen forventer, at alle elever regelmæssigt tjekker deres og bruger de online-ressourcer, som er til rådighed på intranettet (ordbøger, opslagsværker osv.). Eleverne undervises i anvendelsen af disse ressourcer i grundskolen og i begyndelsen af 1.g. Hver elev har pligt til at sætte sig grundigt ind i skolens IT-politik og til at kontakte IT-afdelingen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. 45

12 Reglerne er vedtaget for at beskytte skolens netværk og centrale servere og er også med til at beskytte den enkeltes pc. Du er ikke anonym, når du færdes på nettet trafikken kan følges og spores. Overtrædelse af de IT-etiske regler vil medføre sanktioner på linje med den sanktionspolitik, skolen fører på andre områder. Alle sovesale har eget IT-center, og desuden har skolen en række IT-centre og undervisningslokaler, hvor eleverne kan benytte nettet. Derudover er der trådløs netadgang på alle humre. Skolens kablede net og det trådløse net er to forskellige netværk, og der er forskellige krav til disse. Skolens kablede netværk: Eleverne kan dels bruge skolens computere, dels deres egne bærbare pc er; se afsnit om IT Fakta! Hvis en elev ønsker at tilslutte sin bærbare pc til skolens net og Internettet, skal skolens IT-afdeling installere og konfigurere netværkstilslutningen. Det kræver, at man kun har de programmer på sin pc, som står på skolens positivliste. Denne liste redigeres i takt med udviklingen man kan finde en opdateret version af positivlisten i IT-afdelingen og ved sovesalenes IT-centre. Skolens trådløse netværk: Det trådløse net er ikke underlagt samme restriktioner som det kablede netværk. Eleverne må f.eks. gerne spille spil på dette net - men alle skal stadig efterleve de etiske IT-regler. Før en elev-pc kan komme på det trådløse net, skal den have installeret Symantic Antivirus i IT-afdelingen. Elever, der benytter det trådløse net, skal logge ind med samme Herlufsholm-brugernavn og password, som de bruger på skolens stationære elevcomputere. Bemærk, at skolen ikke benytter Microsoft Vista i skoleåret 2009/2010. IT Eksamen (gælder ikke IB): Undervisningsministeriets bestemmelser giver for de fleste fags vedkommende mulighed for, at man kan bruge sin egen pc og printer ved skriftlig 46

13 eksamen. De nærmere regler for brugen af computer udleveres til eleverne, men skolen understreger, at eleven selv er ansvarlig for, at teknikken fungerer, og at man altid må være forberedt på at skulle fortsætte en eksamen på traditionel vis (dvs. med papir og kuglepen), hvis teknologien svigter. IT Etik: Også på IT-området er det nødvendigt med fælles færdselsregler, når mange skal kunne fungere samtidig. Udgangspunktet er, at der er tale om et skolenet. Nedenstående etiske regler gælder for elevernes brug af IT på Herlufsholm: 1. Juridiske krav Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt at hente og videresende visse filer og tekster. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en fil/tekst er ophavsretligt beskyttet, skal du spørge i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang til andres pc er, passwords og netværk (hacking). 2. Sikkerhedsmæssige krav Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og mod misbrug af de rettigheder, du har. Derfor er det meget vigtigt, at du beskytter din kode og ændrer den med jævne mellemrum. Dit password er lige så personligt som koder til f.eks. kreditkort, og du må aldrig låne det til andre. Får du mistanke om, at andre bruger dit password, skal du straks ændre det og meddele det til IT-afdelingen. 3. Aftalemæssige krav Aftalemæssige krav er f.eks. skolens IT-aftaler med eksterne udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms net fungerer. Du må aldrig installere programmer på skolens computere, og du må ikke ændre på opsætninger. Hvis du savner et program, skal du henvende dig til IT-afdelingen, der normalt vil sørge for, at programmet bliver installeret. Du må kun tilslutte din pc til skolens kablede net, hvis den er godkendt og opsat af IT-afdelingen, og du må kun have de programmer på computeren, der findes på skolens positivliste. 47

14 Anvendelse af skolens net til deltagelse i fildelingsnetværk som Emule, KaZaa, Limewire el. lign. er absolut ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet og arbejdsgrupper via skolens net. Det er heller ikke tilladt at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede trådløse net kan forstyrre skolens trådløse net. Mobile net (som f.eks. teleselskabet 3, TDC, Sonofon eller Telmore udbyder) er tilladt så længe du ikke forsøger at koble disse til skolens netværk: Dette er strengt forbudt! 4. Holdningsmæssige krav Når du bruger nettet - det gælder både Internettet og skolens lokalnet skal du tænke på, at du repræsenterer Herlufsholm. Du må derfor hverken producere, downloade eller distribuere materiale, der strider mod skolens ånd. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Ofte er flere til stede på én gang i samme IT-center/datalokale. Herlufsholms regler for almindelig høflighed og gensidig respekt gælder naturligvis også i IT-sammenhænge. 5. Praktiske regler IT kan bruges til både viden og underholdning. Da Herlufsholm er en skole, prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen. Du ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr fungerer, når du skal bruge det. Sørg derfor for, at udstyret fungerer, når du selv er færdig med at benytte det. Hvis der opstår fejl, så meddel det straks til IT-afdelingen. IT Fakta: Skolebrug af computere på Herlufsholms kablede netværk kræver som et minimum en Windows XP professional med Service Pack 2 (Windows XP Home Edition kan ikke kobles på skolens netværk). Anbefalet minimumskonfiguration for en sådan computer er: 48

15 1) 2000 MHz eller større CPU 2) 1024 MB RAM 3) 80 GB harddisk 4) DVD/Cd-rom drev 5) Indbygget netkort + evt. trådløst netkort 6) Lydkort 7) Grafikkort, skærmopløsning: minimum 1024x768, skal kunne understøtte16 bit farver 8) 1,44 MB diskettedrev benyttes ikke på skolen i stedet kan man bruge et USB memory-stick (som kan købes på Rektorkontoret). USB-memory-sticks er sikre og har større kapacitet end disketter. Skolen anvender i dag Microsoft Office 2003-programmerne i forbindelse med undervisningen. Spørgsmål vedr. IT kan altid stilles til IT-chef, Pierre Damgaard Rømer i ITafdelingen ( ) eller på IT positivliste: (pc er til det kablede netværk) Kun pc er, der er opsat og godkendt af skolens IT-afdeling, må tilsluttes det kablede netværk! Din godkendte pc må kun indeholde nedenstående programmer: 1) Microsoft XP Professional (SP2) eller Microsoft Vista Business (SP1) 2) Et godkendt antivirusprogram (se dog nedenfor) 3) Microsoft Office programmer: a) Word b) Excel c) PowerPoint d) Access e) Frontpage f) Internet Explorer g) Outlook (virker ikke på Dipelnettet) 4) Microsoft Messenger 5) Windows Media Player 6) Real Player 49

16 7) Adobe Acrobat Reader 8) Fotoeditorer, tegneprogrammer a) Microsoft Photoeditor b) Microsoft Paint c) Adobe Photoshop eller tilsvarende 9) WinZip, PowerArchiver (pakkeprogram) 10) Brænder-software (f.eks. Nero) 11) Ordbøger, leksika 12) Programmer, som skolen installerer, når computeren konfigureres til nettet: a) Symantec Antivirus 10.x b) SpyBot 1.6.x 13) Personlige programmer: a) Netbank eller tilsvarende b) Microsoft Money eller tilsvarende c) Programmer, der er godkendt som fagprogrammer Skolen leverer desuden en række fagrelaterede programmer på cd eller til download fra skolens Intranet. Spil/games er ikke tilladt på skolens kablede netværk, men du må gerne have musik og film på din pc; disse filer bliver ikke slettet! Du må dog naturligvis ikke downloade på ulovlig vis. Hvis pc en skal have tilladelse til at komme på nettet, konfigurerer skolen dens styresystem m.m.; disse opsætninger må ikke ændres. Skolen bruger udelukkende Microsoft Office 2003-programmerne. MacIntosh, Linux pc er eller tilsvarende programmer fra anden producent er ikke tilladt på det kablede netværk! 50

17 VYRD I grundskolen gives karakterer 3-4 gange årligt på forskellige tidspunkter for det enkelte klassetrin. I gymnasiet og på IB gives karakterer 3 gange om året: I november, i marts og i maj/juni. Karaktererne for gymnasieeleverne offentliggøres i Lectio, men ved skoleårets afslutning sendes altid en udskrift af eleverne karakterer til forældrene, så de har mulighed for at få et overblik over de faglige resultater gennem hele skoleåret. Grundskolens karakterer kan ikke ses på Lectio, men sendes til forældrene. 7-trins-skalaen Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet. Karakterskalaen har ligesom den internationale omregningsskala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 7 trin: 7-trins-skalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 2 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 0 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation A B C D E Fx F 51

18 IBs karakterskala er som følger: Grade 7 Excellent performance 6 Very good performance 5 Good performance 4 Satisfactory performance 3 Mediocre performance 2 Poor performance 1 Very poor performance IBs karakterskal for TOK (theory of knowledge) og the extended essay er som følger: Grade A B C D E Excellent performance Good performance Satisfactory performance Mediocre performance Elementary performance Vyrd i Lectio Eleverne i gymnasiet og IB skriver selv deres vyrd (vidnesbyrd) ud fra Lectio, og forældrene kan via elevens brugernavn og adgangskode se dette i Lectio. Forældre kan efter anmodning altid få tilsendt en kopi af vyrd og vil automatisk modtage en kopi af skoleårets sidste vyrd/årskarakterer. På dette vyrd vil samtlige karakterer for hele skoleåret figurere, så forældrene kan følge udviklingen i de forskellige standpunkter skoleåret igennem. LEKTIEHJÆLP OG EKSTRAUNDERVISNING Lektiehjælp Skolens lektieværksted, som er for både grundskolen og gymnasiet giver eleverne mulighed for at få lærernes hjælp med skolearbejdet. Tid og sted for lektie- og skriveværksted meddeles ved opslag. 52

19 Ekstraundervisning Ekstraundervisning er oftest af begrænset varighed i et fag, hvor faglæreren vurderer, at en elev mangler forudsætninger. Faglæreren informerer skolens kontor og kan derefter være behjælpelig med at finde en egnet, ældre elev eventuelt en lærer der kan varetage ekstraundervisningen. Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning udgør 175 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale om individuel undervisning. Hvis undervisningen foregår på 2-mandshold, er prisen 100 kr. pr. lektion af 30 min., mens prisen er 80 kr. pr. lektion af 30 min., hvis holdet er på 3 eller flere elever. Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde ekstraundervisning, forsøger skolen at finde en ældre, mere erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen anbefaler i disse tilfælde en aflønning på 75 kr. pr. lektion a 30 min. Hjælp til elever med specifikke indlæringsvaskeligheder Ved formodning om dysleksi eller lignende specifikke vanskeligheder testes de pågældende elever i samarbejde med Videnscenter for specialpædagogik. Elever der har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder tilbydes en IT-rygsæk med programmerne VITAL og Vise ord, såfremt skolen skønner, at dette er en hjælp. Til Vital benyttes en indscanningspen, der udleveres af studievejlederen. Fra skoleåret 2009/2010 påregner skolen desuden at tilbyde scanningsprogrammet Vitex, som en del af IT-rygsækken. Programmet Vise Ord forefindes desuden på flere af skolens computere til fri afbenyttelse i forbindelse med undervisningen, ekstrahjælp og lektier. I forbindelse med eksamen kan der gives dispensation til elever med læsevanskeligheder eller andre specifikke vanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om ekstra tid ved eksamen. Nærmere oplysning herom fås ved henvendelse til skolens kontor eller studievejlederne. Eksamensdispensation forudsætter en sagkyndig erklæring. 53

20 Elever med læsevanskeligheder og andre særlige behov kan træffe aftale om ekstraundervisning ud fra skolens almindelige regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med kontoret. Henvendelse kan ske til skolens kontor. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt forældre betaling. Læs i øvrigt herom i både forældreguide og elevhåndbogen. Videnscenter for specialpædagogik og andre offentlige institutioner kan tilbyde forskellige former for undervisning og hjælp. Nærmere oplysning herom kan fås ved henvendelse til studievejleder Martin Arvedlund. Forældrebetaling: IT-rygsækken stilles gratis til rådighed af skolen. Screening udenfor skolens regi samt ekstraundervisning betales af forældrene. Hardware i form af PC, indscanningspen mm. er ligeledes underlagt forældrebetaling. Yderligere oplysninger kan rekvireres enten hos afdelingsinspektør i grundskolen Jan Jensen eller studievejleder Martin Arvedlund. UDVEKSLINGSOPHOLD Australien og Canada Herlufsholm Skole har for 1.g elever en udvekslingsaftale med to skoler, en i Australien (Mowbray College) og en i Canada (Lakefield College). Begge skoler kan tilbyde vores elever i 1.g eller pre-ib et spændende og udfordrende skoleophold i ca. 8 uger. Lakefield College i Canada er en dag- og kostskole; som udvekslingsstudent bliver man enten indkvarteret privat eller på kostskolen. Mowbray College er en dagskole; her indkvarteres man privat. Der er i år 1-2 pladser, som kan søges af kommende 1.g er/pre-ib ere. Herlufsholm betaler halvdelen af rejsen og rejseforsikringen, mens lommepenge betales af eleven selv. Ansøgningsfristen er d. 27. august Da man under hele udvekslingsopholdet er udsendt som repræsentant for Herlufsholm Skole, er en af forudsætningerne for at søge, at man er tilmeldt skolen i hele udvekslingsperioden. Skolepenge betales derfor ikke til udvekslingsskolen, men til Herlufsholm. 54

21 De udvekslingselever, som besøger os, har brug for et sted at være i rejseweekenderne; derfor er det en forudsætning for at søge et udvekslingsophold, at ansøgerens familie er indstillet på at være vært for den udvekslingselev, der kommer til Herlufsholm. Det at være vært indbefatter f.eks., at man henter og bringer eleven til lufthavnen, samt at man har udvekslingseleven boende i rejseweekenderne og/eller ferieperioder under udvekslingsopholdet. Når ansøgningerne er gennemgået, kommer nogle af ansøgerne til samtale med udvekslingskoordinatoren. Den endelige udvælgelse finder sted i begyndelsen af oktober. Ansøgningsskemaet kan hentes fra Herlufsholm Skoles hjemmeside under Uddannelser og Udvekslingsprogrammer. Koordinator for denne udveksling er lektor Ann Hansen. USA Herlufsholm har udveksling med St. Paul s School (som er en kostskole) i Concorde, New England, USA. Udvekslingstilbuddet gælder 3g-elever, og der sendes 2 elever af sted i 14 dage (ugen op til efterårsferien og i selve efterårsferien). Eleverne betaler selv flybillet og forsikring samt lommepenge, mens selve opholdet er gratis. Ansøgninger indkaldes i august lige efter skolestart. I foråret besøger to elever fra St. Paul s Herlufsholm; de indkvarteres på kostskolen og følger skolens liv i de 14 dage, opholdet varer. De 3.g-elever, der har været af sted i efteråret, forventes at være en slags værter ved genbesøget. Koordinator for denne udveksling er lektor Ann Hansen. Skotland Herlufsholm har også et udvekslingsprogram med Glasgow Academy, Glasgow, Skotland. Udvekslingen gælder 3-4 elever i 2.g og er af en uges varighed. Disse elever besøger sammen Glasgow Academy, som er en af Skotlands mest prestigefyldte dagskoler. Indkvartering sker privat hos skotske elever (samme alder og klassetrin), og i løbet af ugen følger vore elever dagens gang på skolen, men oplever bl.a. også livet i den familie, de er indkvarteret hos. 55

Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole.

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Der ansøges om optagelse i klasse: til august 20 Elev Cpr.nr. Antal søskende Kommunenavn Fødested Nr. i rækken Ud over korrekt navn for eleven

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2016 ver. 16 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Login på skolens maskiner.

Login på skolens maskiner. Login på skolens maskiner. For at kunne arbejde på skolens maskiner, så er det nødvendigt at logge ind med jeres eget brugernavn og password. Med login får I adgang til jeres eget netværks-drev ( X: )

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere