Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09"

Transkript

1 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: P

2 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets side at sikre, at alle børn i dagtilbud skulle have et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skulle medvirke til at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling. Ordningen blev obligatorisk at etablere for alle kommuner. Dette skabte stor debat i medierne og vakte så stor utilfredshed fra både kommuner, forældre og pædagogiske organisationer, at Folketinget vedtog at løsne på loven, således den blev mere fleksibel. Kommunal frokostordning var stadig målet, men man gav kommunerne mulighed for, at lade det være op til forældrene i de enkelte daginstitutioner/børnehuse om man ønskede at fravælge denne ordning. Forældrene i rigtig mange kommuner valgte den kommunale frokostordning fra. I perioden fra loven blev vedtaget og indtil nu, er der imidlertid flere daginstitutioner i kommunerne som opretter forældrearrangerede frokostordninger og har stor succes med det. Institutionerne bruger aktiviteterne omkring maden og måltidet med et pædagogisk sigte. Aktiviteterne fremmer børns trivsel, læring og udvikling og understøtter dermed arbejdet med læreplanerne. På den baggrund og ud fra Sundhedspolitikkens intentioner, skal Børne- og uddannelsesudvalget drøfte om kommunen ønsker, at fremme og understøtte, at flere institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune får en frokostordning. Dette notat bekriver: Hvilke erfaringer vi har gjort os i kommunen på nuværende tidspunkt. Eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge en frokostordning Fakta om lovens to former for frokostordning. Hvad Børne- og undervisningsudvalget tidligere har besluttet. Hvilke krav der er til køkkenfaciliteter.

3 Hvilke erfaringer kan vi bygge på? Siden loven blev vedtaget og daginstitutionerne fravalgte ordningen, har der været en spirende interesse i institutionerne, for at gøre en fælles frokost til en del af dagligdagen. 2 selvejende og 1 kommunal daginstitution har etableret forældrearrangeret frokostordning, her er der kun ganske få forældre, der ikke er med i ordningen. Ringgårdens børnehave, Faaborg. (selvejende) Børnehaven etablerede ordningen i Efter en forsøgsordning ønskede forældrene en permanent ordning. Ringgårdens børnehave har flere børn der skal tages hensyn til på grund af religion i forhold til, hvilken mad der må serveres. Hensynet er ikke et problem i dagligdagen, der skal blot planlægges lidt anderledes. Børnehaven bruger maden som en del af de pædagogiske aktiviteter. Ringgårdens Børnehave er et lejemål. Boligforeningen har finansieret renoverering af køkkenet, så børnehaven kan lave mad fra bunden. Der er ansat en køkkenmedhjælp 4 dage om ugen. Fredag produceres maden på skift af børnegrupperne. Ringgården opkræver 400 kr. i forældrebetaling pr. måned i 11 mdr.. Årslev vuggestue og børnehave. (selvejende) Institutionen etablerede ordningen i Ordningen blev etableret ud fra et ønske om, at profilere sig med følgende 3 overskrifter: Gå glad til mad Fra jord til bord Motion Hver dag deltager børnene i madlavningen og hver dag er der tilrettelagt motion til den enkelte børnegruppe. Der er ansat en kostansvarlig som har læst ernæring og sundhed % af maden er økologisk og maden bliver indkøbt lokalt. I madlavningen indgår de grøntsager der dyrkes i højbede og drivhus, og bær fra buske. Børnene hjælper med at passe haven. Institutionen har udarbejdet en mad- og måltidspolitik hvoraf det fremgår: Her mener vi at kosten spiller en meget stor rolle idet sund kost er med til at sikre et godt helbred og forebygger sygdomme. Vi vil være med til at modvirke fejlernæring, overvægtsproblemer og spiseforstyrrelser. Årslev vuggestue og børnehave opkræver 300 kr. i forældrebetaling pr. måned i 11 mdr.. Sundbrinken, Faaborg (kommunal) Sundbrinkens børnehus er bygget i 2011 med køkkenfaciliteter til fuld madproduktion. Institutionen etablerede forældrearrangeret frokostordning i Der er en sundhedsprofil omkring sund kost, som alle måltider produceres efter. Der lægges stor vægt på økologiske basisvarer, gode råvarer, årstidens frugt og grønt, og der tages hensyn til individuelle behov, hensyn til tro og allergi. Der er ansat en køkkenmedhjælp som laver maden, men børnene er også inddraget, ligesom de er inddraget i dyrkning af have. Mad og måltidet bruges pædagogisk, hvor børn og personale stille og roligt og spiser sammen. Der tales om maden, hvor den kommer fra og hvad de forskellige ting hedder. Der hygges og der læres om bordskik, borddækning og at rydde op efter sig selv. Sundbrinken opkræver 300 kr. i forældrebetaling pr. måned. Herudover opkræves et beløb på 100 kr. til dækning af morgen-, formiddag- og eftermiddagsmad. I alt 400 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

4 Finansiering af frokostordning Kommunal frokostordning I institutioner med kommunal frokostordning, opkræves forældre den almindelige takst for vuggestue eller børnehave. Herudover opkræves en separat frokosttakst. Taksten for frokostordning skal baseres på bruttodriftsudgifterne til ordningen. Det betyder, at forældrene betaler for selve maden, samt de personaletimer der relaterer sig direkte til frokostmåltidet. Ekstraudgifter til el, renovation mv. kan ikke indregnes i frokosttaksten, men indgår i beregningen af den almindelige daginstitutionstakst. Kommunen kan beslutte at yde tilskud til finansiering af frokostmåltidet. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i 2009, at man ikke ville i Faaborg-Midtfyn Kommune. Frokosttaksten for kommunal frokost er i 2014 priser beregnet til 581,- kr. Taksten er baseret på, at der i et børnehus med 50 børn ansættes en nyuddannet ernæringsassistent på 20 timer pr. uge. Herudover er der 15,5 kr. pr. barn pr. dag til mad. Udgiften til mad er baseret på prisen hos en landsdækkende leverandør. Udgangspunktet er at madplan, råvarer samt præfabrikeret mad leveres til institutionen. Forældrearrangeret frokostordning Ved forældrearrangeret frokostordning gælder de samme regler for finansiering, som ved kommunal frokostordning. Dvs. prisen skal baseres på de udgifter der er forbundet med frokostordningen. Kommunen har valgt at administrere opkrævning af frokosttaksten, samt administration forbundet med ansættelse af køkkenmedarbejdere. De nuværende forældrearrangerede ordninger har alle en billigere takst end den der er beregnet for kommunal frokostordning. Det skyldes, at de timer der indgår til køkkenmedhjælper ikke er baseret på ordinær ansættelse, men er ansatte i flexjob, seniorjob mv.

5 Hvordan kan en frokostordning tilrettelægges? 3 eksempler på, hvordan en kommunal frokostordning i dagtilbud kan tilrettelægges, under hensyntagen til køkkenets standard: Leverandør Ekstern leverandør, eks. Fru Hansens Kælder Bemærkninger Tilbyder 3 forskellige modeller (prisen er pr. dag pr. barn): 1. Råvarer, menuplaner og opskrifter til egenproduktion Pris: Afhængig af råvareindkøb 2. Blandet produktion til varme og kolde retter. Både råvarer og forarbejdede produkter, samt menuplaner Pris: 15,50 for børnehavebørn og 11,50 for vuggestuebørn 3. Smørselv-mad med lune retter "Grønne" råvarer, brød, pålæg og lune retter, samt menuplaner. Pris: 13,50 for børnehavebørn og 11,50 for vuggestuebørn Maden leveres til institutionen 2 gange om ugen. Der er 80% økologi. Med en frokost baseret på ordning nr. 2, kan der i et børnehus med 50 børn ansættes 20 timers køkkenhjælp pr. uge. Kommunal produceret mad Kostforplejningen Tilbyder at laver mad indenfor de 3 køkkenkategorier. Kostforplejningen producerer maden og leverer den 5 gange over 2 uger. Man kan vælge mellem kold mad, varme og lune retter. Kostforplejningen kan samtidig levere den nødvendige mælk gennem kommunal indkøbsordning. Kostforplejningen har et produktionsapparat, så de kan starte op med én institution. Ordningen kan også være så fleksibel, at institutionerne selv kan vælge antal af dage, hvor man modtager frokost. Pris: 21 kr. pr. frokostmåltid Ekstra råvarepris for 50% økologi + 1,50 kr. Ekstra produktionsomkostninger for religion m.m. + 25% Med en frokostordning uden økologi, kan der i et børnehus med 50 børn ansættes 11 timers køkkenhjælp pr. uge. Egenproduktion i institutionen Institutionerne indkøber og laver maden selv indenfor den fastsatte forældrebetaling. Da der ikke på nuværende tidspunkt er indkøbsaftale på fødevarer i institutionerne, kan institutionerne selv beslutte, hvor de ønsker at købe ind, under hensyntagen til princippet om, at kommunen skal købe bedst og billigst ind. I beløbet indgår personaletimer.

6 De 3 eksempler viser, at der kan være store frihedsgrader i, hvordan man kan tilrettelægge frokosten i praksis. Det gælder både om maden bliver leveret eller institutionen selv vælger at lave maden. Institutionerne kan selv vælge, om frokosten forberedes som en del af pædagogikken. De kan ligeledes vælge, om det faste personale skal stå for det, eller man vælger at ansætte køkkenhjælp til det. Hvis man ikke vil bruge tiden på at lave maden i huset, har man mulighed for at få det leveret. For alle ordninger gælder, at institutionen selv kan stå for at servere/arrangere maden på en måde, så det er indbydende og vækker børnenes appetit. Frokostmåltidet skal leve op til de offentlige gældende anbefalinger for ernæring. Kommunen har mulighed for at udlicitere området eller afprøve konkurrencen, hvor kommunen også selv kan vælge at byde på opgaven. Ved udlicitering forsvinder det lokale råderum/selvstyre og friheden for den enkelte bestyrelse til at tilrettelægge frokostordningen så den passer ind i institutionens profil eller pædagogik. Hvorvidt kommunen er forpligtet til at udbyde levering af mad i nationalt eller EU-udbud, vil afhænge af, hvor mange institutioner der beslutter at etablere frokostordning, samt hvilken leverandør/produktionsform der vælges i de enkelte huse.

7 Fakta om lovens to ordninger Til/fravalg for forældre Periode Kommunal Hvis et flertal blandt forældrene ønsker ordningen, skal alle børn i børnehuset være en del af ordningen i den periode der stemmes om. Der vælges for en 2-årig periode, næste gang 1/ / Forældrearrangeret Hvis forældrene i et børnehus har fravalgt den kommunale frokostordning, er der mulighed for, at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Det er frivilligt for de enkelte forældre om man ønsker at benytte ordningen. Der kan søges om etablering af forældrearrangeret frokostordning på alle tidspunkter. Antal dage Alle hverdage Fleksibelt Hvad skal måltidet leve op til Betaling Opkrævning Frokostmåltidet skal følge de gældende officielle danske anbefalinger for ernæring, og herudover vil der blive taget hensyn til religion, sundhed og vegetarbaggrund. Det er forældrenes betaling der skal dække hele udgiften (incl. personaletimer) til frokostmåltidet, som vil være 581 kr. pr. måned i 11 måneder. Formiddags- og eftermiddagsmad må ikke indregnes i prisen. Prisen opkræves sammen med den almindelige forældrebetaling. Opkræves der herudover også for formiddags- og eftermiddagsmad tilbydes det at beløbet kan opkræves centralt. Frokostmåltidet skal følge de gældende officielle danske anbefalinger for ernæring, og herudover vil der blive taget hensyn til religion, sundhed og vegetarbaggrund. Det er forældrenes betaling der skal dække hele udgiften (incl. personaletimer) til frokostmåltidet. Kommunalbestyrelsen har fastsat en maximumspris på 650 kr. pr. måned i 11 måneder. Formiddags- og eftermiddagsmad må ikke indregnes i prisen. Prisen opkræves sammen med den almindelige forældrebetaling. Opkræves der herudover også for formiddags- og eftermiddagsmad tilbydes det at beløbet kan opkræves centralt. Økonomisk fripladstilskud Ja Ja Søskendetilskud Ja Nej

8 Hvad er besluttet lokalt i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. november 2010, at frokostordningen ikke skulle indgå som en del dagtilbudsydelsen i kommunens dagtilbud. Herudover blev der besluttet/godkendt: At man ikke ville gøre frokostmåltidet obligatorisk i enkelte dagtilbud. At der ikke ydes tilskud til forældrenes betaling. De ernæringsmæssige rammer for frokostmåltidet. Retningslinjer for fravalg af frokostmåltid. Retningslinjer for forældrearrangeret frokost. At natur- og skovbørnehaver ikke skal undtages for ordningen. At eks. en vuggestuegruppe i et børnehus ikke kan vælge ordningen fra. Dvs. at valget gælder for det samlede børnehus. At maksimum prisen for forældrearrangerede frokostordninger er 650 kr. og at der ikke ydes tilskud til forældrenes betaling. At kommunen administrerer forældrebetalingen for forældrearrangeret frokost. At frokostordning skulle etableres så enkelt som muligt. At måltidet skulle være varieret imellem kold og varm mad - fra henholdsvis kommunal kostforplejning og ekstern leverandør. At der skulle være et økologisk aspekt i madordningen. At der skal tages hensyn til anden religiøs baggrund og vegetar-baggrund.

9 Køkkenfaciliteter Byggeafdelingen gennemgik i 2010 alle køkkener i forbindelse med at loven blev vedtaget. Krav til køkkenets indretning og uddannelse af personale afhænger af, hvilke aktiviteter, der foregår i den enkelte institution/børnehus. Kategori 1: Maden produceres fra bunden. 3 vaske Lagerplads inklusiv køl og frost Ca. 5 meter bordplads Vaskbare gulve og overflader Personale der deltager i madproduktionen skal have certifikat i hygiejne Kategori 2: Maden modtages kold og personalet foretager en opvarmning. Dobbelt vask Kapacitet til at holde maden kold indtil opvarmning Plads til opvask Personale der deltager i opvarmning skal have basisuddannelse i hygiejne Kategori 3: Maden modtages serveringsklar eller er udelukkende kold mad Én vask Plads til at modtage maden Plads til opvask Der stilles ikke krav om uddannelse af personalet i hygiejne For at køkkenerne kan anvendes til madproduktion indenfor én af de 3 kategorier, skal køkkenerne registreres hos Fødevarestyrelsen. Det betyder, at hvis nogle vælger kommunal- eller forældrearrangeret frokostordning i 2014, skal disse køkkener registreres. Dette er der en fast procedure for. I flere køkkener vil det være nødvendig at øge ovn- og kølekapaciteten. Såfremt institutioner vælger forældrearrangeret frokostordning, er det som udgangspunkt op til institutionen selv at finansiere de udgifter der vi være forbundet med etablering af frokostordningen. Kommunen har 25 børnehuse hvoraf 19 er i kategori 3 og 6 i kategori 2. Hvis flere vælger kommunal frokostordning, og vælger at tilrettelægge frokostordningen enten med ekstern/intern leverandør, eller selv tilrettelægger ordningen vil der kunne være behov for øget ovn- og kølekapacitet. Derfor afsætter Fagchefen, indenfor eget budget, en pulje på kr. til formålet. Fødevarestyrelsen oplyser, at det er en konkret vurdering i hvert børnehus, hvordan frokostordningen kan tilrettelægges med de eksisterende køkkenfaciliteter. Skal institutionen kun opvarme mad, vil en vask med dobbeltrum ofte være tilstrækkeligt, hvis der samtidig tilrettelægges faste rutiner for hygiejne og organisering. Derfor vil frokostordning kunne etableres i de fleste eksisterende køkkener.

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm.

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Dato 04.01.2013 Notat Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Indledning: Hvorfor økologi nu? I forbindelse med Fødevareminister Mette Gjerskovs nationale strategi om at omlægge

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner En landsdækkende undersøgelse UdviklingsForum februar 2004 Kommunernes kostordninger og kostpolitik i daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Side 1 Ballerup Kommune November 2007 Borgerpanelet om: Vision 2020 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Udarbejdet af Promonitor Den 14. november

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere