D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi"

Transkript

1 D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation og videndeling er allerede udbredt på landets skoler samt, dag-, fritids- og klubtilbud. Det betyder, at der er løsninger til rådighed, hvor lærere, pædagoger, elever og forældre kan være i dialog og videregive informationer. Flere kommuner har spurgt til løsninger, der tilgodeser kommunikation og videndeling på tværs af hele 0-18 årsområdet, hvorfor KL har iværksat et fælleskommunalt projekt. Sags ID: PRJ Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/7 Projektet tager afsæt i en kommunal efterspørgsel ift. initiativer, der understøtter kommunikation og videndeling ift. organiseringen, opfølgningen og gennemførelsen af tiltag, der optimerer børnenes trivsel, udvikling og læring. Kommunikation og videndeling er et af 32 projekter i Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Strategien er rammen om digitalisering i kommunerne til og med Et arbejde der skal give borgere bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration. Ved projektstart var kommunikation og videndeling oprindeligt to projekter med afsæt i folkeskole og dagtilbud. Projektet er undervejs slået sammen til et projekt, da kommunerne har efterspurgt en sammenhængende digital løsning, der tilgodeser hele 0-18 års området. Det er vigtigt, at brugeren kan tilgå informationer om barnet/eleven med én digital indgang. Projektet har frembragt kommunale pejlemærker, der skal understøtte kommunerne i at kvalificere fremtidige indkøb af digitale løsninger med afsæt i kommunikation og videndeling i et læringsperspektiv.

2 Projektet har været faciliteret af en styregruppe i KL regi med repræsentanter fra 9 kommuner. Styregruppen har løbende været orienteret om projektets fremdrift og konstruktivt bidraget med at udvikle kommunale pejlemærker. Pejlemærkerne er udarbejdet på baggrund af afholdte workshops med kommunerne i perioden På baggrund af de indkomne data og den efterfølgende bearbejdning i kommunalt- og ekspertregi har KL udarbejdet pejlemærker i bestræbelserne på at skabe udgangspunkt for, at kommunerne kan efterspørge digitale løsninger, der fremmer: Tilrettelæggelsen, organiseringen, opfølgningen og gennemførelsen af tiltag, der optimerer børnenes trivsel, udvikling og læring Kommunikationen og videndelingen om børnenes læring, trivsel og udvikling mellem pædagogisk personale, mellem skole samt dag-, fritids- og klubtilbud og forældre. At kommunikationen mellem skole samt dag-, fritids- og klubtilbud og forældre samt mellem lærere/pædagoger og børn foregår i et virtuelt rum At der kan frigøres ressourcer til den primære arbejdsopgave børns trivsel, udvikling og læring At aktørerne får adgang til de data, der er nødvendige for kommunikation og videndeling Sammenhængen med de øvrige initiativer i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: læremidler, distributionskanaler, læringsmål, forskning og demonstrationsskoler De udarbejdede pejlemærker skal ses i sammenhæng med brugerportalens tilblivelse. Som led i en kommende folkeskolereform er det besluttet nationalt at oprette en fælles brugerportal for folkeskolen. Brugerportalen skal højne den digitale understøttelse af det faglige og administrative arbejde i folkeskolen. Resultaterne fra arbejdet med kommunikation og videndeling er derfor medtænkt som en integreret del i arbejdet med en ny brugerportal for folkeskolen. 2

3 Visionen for en ny brugerportal for folkeskolen er: At understøtte aftale om et fagligt løft af folkeskolen, herunder bidrage til en mere moderne folkeskole med fokus på de skolenære behov og brugernes behov, fx gennem tilgængelighed på mobile enheder At sikre digital kommunikation i og omkring folkeskolen At styrke fokus på den enkelte elevs læring og trivsel, fx gennem forbedret overblik over tilgængelig viden At åbne for, at flere private leverandører bidrager med innovative itløsninger til folkeskolens brugere. På baggrund af visionerne for brugerportalen udarbejdes i regi af it i folkeskolen en foranalyse ultimo 2013 primo 2014 med henblik på at afdække brugerbehov og snitflader mellem offentligt og kommunalt regi. Det forventes at brugerportalen kan implementeres ved skolestart Pejlemærker Med udgangspunkt i målet om at øge elevens læring, udvikling og trivsel i et 0-18 års perspektiv, tager de kommunale pejlemærker afsæt i en tretrinsmodel, hvorunder aktører, processer og tekniske forudsætninger bliver foldet ud. Pejlemærkerne skal læses som overordnede vejledninger, der potentielt indeholder tilvalg og fravalg af services/løsninger. Det skal dermed ikke tolkes som endegyldige løsninger på fremtidens digitale værktøjer men udelukkende som pejlemærker frem mod bedre kommunale digitale løsninger. Der er i pejlemærkerne ikke taget højde for, hvilke opgaver der skal faciliteres i henholdsvis offentligt og kommunalt regi. Det må forventes, at der er opgaver kommunerne efterspørger, som med fordel vil kunne løses i en fællesoffentlig strategi, ligesom der vil være opgaver, der med fordel kan administreres af kommunerne gennem fælleskommunale og private løsninger. 3

4 En fremtidig digital løsning skal facilitere og tage afsæt i følgende: Aktører Platform Processer Tekniske forudsætninger Platformen skal tage højde for, hvordan man som aktører arbejder gennem single sign on, beskedsystem og tværkommunal videndeling. Elever/børn Aktører Medarbejdere Ledelse Forældre En platform skal som minimum facilitere de fire overordnede grupper, elever/børn, medarbejdere, ledelse og forældre. Platformen skal understøtte et tættere samarbejde mellem forældre og institution/skole og lærernes/pædagogens pædagogiske arbejde med elevernes læring og trivsel, ledelsens opfølgning og dialog om mål og resultater samt elevens indsigt i egen progression. 4

5 Processer Elev/barn Understøtte porteføljefunktion, lærings- og udviklingsmål, Dialog, dokumentation og evalueringsværktøj Understøtte differentierede læringsprocesser Integrere digital opgaveportefølje Elevadgang til digitale læremidler Genvej til barnets trivsel og udviiklingsplan Genvej til elevens uddannelsesplan Ekstern kommunikation integreret - sociale medier Medarbejder Planlægning og kommunikationsværktøj Understøtte porteføljefunktion i relation til barnets/elevens progression Understøtte teamsamarbejde og struktureret videndeling Understøtte faglige udviklingsmål og kompetenceudvilingsmål Målstyrings og evalueringsværktøj Oversigt over læremidler samt understøtte redidaktisering og kombination af læremidler Integration af dig. læremidler, der understøtter differentierede læringssituationer Platform på tværs af skoler, institutioner, vejledere og netværk - videns generator. Ledelse Understøtte strategisk arbejde med nationale mål Understøtte skolens arbejdet med kommunale mål Integrere data til rådighed for målopfyldning Understøtte arbejdet med kvalitetsrapporten og tilsynsopgaver Understøtte teamsamarbejde og struktureret videndeling Planlægnings og kommunikationsværktøj Understøtte tværkommunal dialog Understøtte implementering af reformen - et fagligt løft af folkeskolen Forældre En fælles/integreret lærings- og kommunikationsplatform for dagtilbud, skole og fritidstilbud Understøtte dialog/kommunikation med relevante interessenter, (ex. ledelse, forvaltning og politikere) Understøtte "barnets" portfolio". Indsigt i mål, test, proces og resultater De fire niveauer barn/elev, medarbejder, ledelse og forældre indeholder processer der efterspørges i forhold til, hvad en platform skal understøtte i en kommunal lærings- og undervisningskontekst. Det er essentielt, at alle aktører kan følge barnets portefølje, herunder udviklingsmål, opgaver, test og resultater gennem et institutions og skoleforløb. På samme vis er det essentielt for den enkelte elev og medarbejder, at man kan tilgå læremidler, læreplaner og skabe nye forudsætninger for at arbejde med målene i dem og dele dem med andre kontinuerligt. Der skal skabes mulighed for kommunikation og videndeling på tværs af institutioner og kommu ner samt mulighed for at understøtte egenrefleksion over læringsprocesserne. En platform skal dermed rette sig mod professionsudvikling og didaktisk udvikling. Det er essentielt, at en platform understøtter intentionerne i en ny folkeskolereform/et fagligt løft af folkeskolen. 5

6 Tekniske forudsætninger Single sign on Åbne standarder Understøtte alle platforme Device uafhængigt Arkitektur der kan tale sammen Pejlemærkerne tager afsæt i følgende tekniske forudsætninger, der skal bidrage til at kvalificere kommunernes indkøb af digitale løsninger. Single sign on. Systemerne skal kunne tilgås af et enkelt sign on. Der kan eventuelt være følsomme oplysninger i systemet, der vil kræve ekstra log in/nem Id eller lign. Åbne standarder Standarder kan være med til at sikre, at man undgår leverandør log in og sikrer sammenhæng på tværs af løsninger fra forskellige leverandører. Der findes forskellige grader af standarder, og nogle leverandører kan have egne lukkede standarder, som reelt ikke fungerer på tværs af løsninger. Siden 1. januar 2008 har det været obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende en række åbne standarder i alle nye offentlige it-løsninger: 6

7 Understøtte alle platforme At et program er platformsuafhængigt vil sige, at det fungerer på tværs af forskellige styresystemer som fx Microsoft Windows, Linux, Apple OS og andre. Det kan være dyrt at få programmer udviklet, så de fungerer på flere forskellige platforme. Webapplikationer, altså programmer der afvikles i browseren, er en billigere og populær måde at opnå platformuafhængighed på. Device uafhængigt Device uafhængighed hænger sammen med den platform programmerne skal køre på. Det er en reel overvejelse ift. kommunernes og skolernes strategi for at understøtte de forskellige devices (smartphones, tablets og bærbare computere) som elever og lærere kunne tænkes at tage i anvendelse og bruge i skolen. Betegnelsen Bring Your Own Device (BYOD) dækker over en strategi, hvor man lader sine brugere medbringe deres egne devices, og sørger for at de kan tilgå de nødvendige programmer derfra. I stedet for at skolen vælger én teknologi og platform, kan man lade eleverne medbringe og anvende deres egne devices. Betegnelsen Choose your own device (CYOD) er anden form for deviceuafhængighed, hvor man vælger sit device, alt efter opgavens type. Arkitektur der kan tale sammen Kommunernes fælles rammearkitektur skal gøre det enklere og billigere for kommunerne at bevare sammenhængen mellem de kommunale it-løsninger, selvom de drives af forskellige leverandører Som en del af kommunernes fælles rammearkitektur er der udarbejdet en række fælleskommunale arkitekturprincipper. Arkitekturprincipperne er kommunernes fælles værktøj, som de kan anvende til at udfordre leverandørerne i forhold til at sikre sammenhægende, fleksible og sikre it-løsninger, hvor der er mulighed for genbrug på tværs. Principperne er ikke et udtryk for de faktiske beslutninger men derimod en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. 7

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere