magicolor 5430 DL Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magicolor 5430 DL Brugervejledning"

Transkript

1 magicolor 5430 DL Brugervejledning V C

2 Varemærker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende KONICA MINOLTA PRINT- ING SOLUTIONS U.S.A., INC. Meddelelse om ophavsret Copyright 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller overføres til noget andet medium eller sprog uden skriftlig tilladelse fra KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLO- GIES, INC. Meddelelse KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i denne vejledning og det udstyr, som beskrives i den. Der er lagt mange kræfter i at sikre, at denne vejledning er fri for unøjagtigheder og udeladelser. KONICA MINOLTA BUSI- NESS TECHNOLOGIES, INC. giver dog ingen garanti under nogen som helst form, herunder, men ikke begrænset til, alle indirekte garantier om salgsmulighed og egnethed til et bestemt formål med hensyn til denne vejledning. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtager sig ikke noget ansvar for eller ansvarlighed for fejl, som er indeholdt i denne vejledning, eller for tilfældige, specielle eller følgende skader, som fremkommer som følge af leverancen af denne vejledning, eller brugen af denne vejledning i forbindelse med driften af udstyret, eller i forbindelse med udstyrets ydelser, når udstyret betjenes.

3 SOFTWARELICENSAFTALE Denne pakke indeholder følgende materialer fra Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): software, som er en del af udskrivningssystemet, den digitalt kodede maskinlæsbare outlinedata, kodet i det specielle format og i krypteret form ("Fontprogrammer"), anden software, der kører på et computersystem til brug sammen med Udskrivningssoftwaren ("Værtssoftware") samt relateret, forklarende skriftligt materiale ("Dokumentation"). Termen "Software" bruges til at beskrive Udskrivningssoftware, Fontprogrammer og/eller Værtssoftware og skal også omfatte alle opgraderinger, ændrede versioner, tilføjelser samt kopier af Softwaren. Softwaren gives dig i licens i henhold til vilkårene i nærværende Aftale. KMBT giver dig en ikke-eksklusiv underlicens til at bruge Softwaren og Dokumentationen, under forudsætning af, at du accepterer følgende: 1. Du må anvende Udskrivningssoftwaren og de medfølgende Fontprogrammer til billedbehandling til de licenserede outputenheder, udelukkende til dine egne interne forretningsformål. 2. I tillæg til licensen til Fontprogrammer, som anført i Afsnit 1 ("Udskrivningssoftware") herover, må du anvende Roman Fontprogrammer til at gengive vægte, typografier og versioner af bogstaver, talord, tegn og symboler ("Skrifttyper") på displayet eller skærmen til dine egne interne forretningsformål. 3. Du må tage én sikkerhedskopi af Værtssoftwaren, forudsat sikkerhedskopien ikke installeres eller anvendes på nogen computer. Uanset begrænsningerne herover må du installere Værtssoftwaren på et vilkårligt antal computere, alene til brug sammen med ét eller flere udskrivningssystemer, der kører Udskrivningssoftwaren. 4. Du kan tildele rettighederne under denne Aftale til en rettighedserhverver af al Licenshavers ret og interesse til sådan Software og Dokumentation ("Rettighedserhverver"), forudsat du til "rettighedserhverver" overfører alle kopier af sådan Software og Dokumentation Rettighedserhverver accepterer at være underlagt alle vilkårene i Aftalen. 5. Du accepterer at ikke ændre, tilpasse eller oversætte Softwaren og Dokumentationen. 6. Du accepterer, at du ikke vil prøve at ændre, adskille, dekryptere, dekompilere eller foretage reverse engineering af Softwaren. 7. Ejerskabet af Softwaren og Dokumentationen og alle reproduktioner heraf forbliver hos KMBT og deres licensgiver. 8. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, herunder identifikationen af navnet på varemærkeejeren. Varemærker kan kun bruges til at identificere udskrevet output, som er produceret med Softwaren. Sådan brug af et varemærke giver dig ikke nogen rettigheder som ejer af det varemærke. 9. Du må ikke leje, lease, give i underlicens, låne eller overføre versioner eller kopier af Softwaren, som bevillingshaver ikke bruger, eller Software der findes på et ubrugt medie, undtagen som del af den permanente overførsel af al Software og Dokumentation som beskrevet herover. 10. KMBT eller deres licensgiver kan ikke være ansvarlig over for dig for følgeskader, hændelige skader, indirekte eller strafrelaterede skader, eller særlige skader, herunder eventuel tabt fortjeneste eller tabt opsparing, selv om KMBT er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, eller for nogen krav fra en tredjepart. KMBT eller deres licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til softwaren, udtrykkeligt eller stiltiende, inklusive og ikke begrænset til stiltiende garantier i relation til produktets salgbarhed eller egnethed til bestemte formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder. Visse stater eller retskredse tillader ikke udelukkelsen eller begrænsningen af hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, så begrænsningerne herover gælder muligvis ikke dig.

4 11. Bemærkning til slutbrugerne hos de amerikanske myndigheder: Softwaren er et "kommercielt anliggende", sådan som den term er defineret i 48 C.F.R.2.101, og består af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation"," som sådanne termer bruges i 48 C.F.R Softwaren er konsistent her med 48 C.F.R og 48 C.F.R over , og alle amerikanske slutbrugere anskaffer Softwaren med kun de rettigheder, der fremføres heri. 12. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren under nogen form for at undgå at krænke gældende lovgivning og reguleringer inden for eksportkontrol.

5 Indhold 1 Introduktion... 1 Bliv fortrolig med printeren 2 Pladskrav 2 Printerdele 3 Set forfra 3 Set bagfra 4 Tilbehør 4 Set forfra med ekstraudstyr 4 2 Softwareinstallation... 5 Hjælpeprogrammer og dokumentation CD-ROM 6 Drivere 6 Hjælpeprogrammer 6 Systemkrav 7 Valg af driverindstillinger/standarder (til Windows) 8 Afinstallation af printerdriveren (til Windows) 9 Indhold i

6 Visning af printerdriverens indstillinger (til Windows) 9 Windows XP/Server Windows 2000/Me/98SE/NT Brug af printerdriveren 10 Generelle knapper 10 OK 10 Annuller 10 Anvend 10 Hjælp 10 Easy Set 11 Sidelayout 11 Printerfigur 11 Fanen Opsætning 11 Fanen Papir 11 Fanen Kvalitet 12 Fanen Indstilling af enhedsfunktioner 12 3 Brug af Windows Statusdisplay og Printerstatus Overvågningscenter...13 Arbejde med statusdisplay 14 Introduktion 14 Åbning af statusdisplay og visning af forbrugsstatus 14 Ændring af størrelsen på statusdisplayets vindue 14 Brug af statusdisplayet 14 Forklaring af advarsler på statusdisplayet 15 Afhjælpning af en advarsel på statusdisplayet 15 Lukning af statusdisplayet 15 Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter 16 Introduktion 16 Systemkrav 16 Åbning af Printerstatus Overvågningscenter og visning af forbrugsstatus 16 Brug af Printerstatus Overvågningscenter 17 Forklaring af advarsler fra Printerstatus Overvågningscenter 18 Lukning af Printerstatus Overvågningscenter 18 4 Printerens kontrolpanel og konfigurationsmenu...19 Om kontrolpanelet 20 Indikatorer og taster på kontrolpanelet 20 Indikatorer for tonerforsyningen 22 Konfigurationsmenu - oversigt 22 Konfigurationsmenu 23 Specielle sider Menu 25 Menuen Sprog 25 Engine Menu 25 Menuen Netværk 28 Menuen Brug af forbrugsstoffer 30 ii Indhold

7 5 Brug af medier Mediespecifikationer 32 Medietyper 33 Normalt papir (genbrugspapir) 33 Tykt papir 34 Kuverter 35 Etiketter 36 Brevpapir 37 Postkort 37 Transparenter 38 Hvad er det garanterede billedområde (område som kan beskrives)? 39 Billedområde Kuverter 40 Sidemargener 40 Ilægning af papir 41 Bakke 1 (universalkassette) 41 Ilægning af almindeligt papir 41 Andre medier 44 Ilægning af kuverter 44 Ilægning af etiketark/postkort/tykt materiale/transparenter 49 Bakke 2/3 (underbakker, ekstraudstyr) 51 Ilægning af almindeligt papir 51 Duplex 54 Udbakke 55 Opbevaring af medier 56 6 Udskiftning af forbrugsvarer Udskiftning af forbrugsvarer 58 Om tonerpatroner 58 Udskiftning af en tonerpatron 61 Udskiftning af resttonebeholder 65 Udskiftning af overføringsvalse 68 Udskiftning af overføringsvalse 68 Udskiftning af ozonfilter 71 Udskiftning af overføringsbælteenheden 72 7 Vedligeholdelse af printeren Vedligeholdelse af printeren 80 Rengøring af printeren 82 Udvendigt 82 Medievalser 83 Rengøring af mediefødevalser (alle bakker) 83 Duplex fødevalser (ekstraudstyr) 84 Rengøring af overføringsvalser bakke 2 og Rensning af printerens laserlinser 86 8 Fejfinding Indhold iii

8 Introduktion 88 Udskrivning af konfigurationssiden 88 Forhindring af fejl i indføringen 89 Gennemgang af mediebanen 90 Afhjælpning af fejl i medieindføringen 91 Meddelelser om fejl i medieindføringen og afhjælpende procedurer 92 Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 1 92 Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 2/3 96 Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved duplex-udstyr 98 Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved brænderen 99 Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved overføringsvalsen 102 Løsning af problemer med fejl i mediefødningen 105 Løsning af andre problemer 108 Løsning af problemer med udskriftskvaliteten 112 Status-, fejl- og service-meddelelser 118 Standard statusmeddelelser 118 Fejlmeddelelser (Advarsel) 119 Fejlmeddelelser (Operatorkald) 121 Servicemeddelelser Installation af tilbehør Introduktion 126 Antistatisk beskyttelse 126 Dual In-Line Memory Module (DIMM) 127 Installation af en DIMM 127 Duplex (ekstraudstyr) 130 Installation af duplex-udstyr 130 Underste fødeenhed 133 Kit indhold 133 Installation af nederste indføringsenhed 133 A Appendix Sikkerhedsspecifikationer 138 Tekniske specifikationer 138 Printer 138 Forbrugsstoffers holdbarhed 141 Vores interesse for miljøbeskyttelse 142 Hvad er et ENERGY STAR-produkt? 142 iv Indhold

9 Introduktion

10 Bliv fortrolig med printeren Pladskrav For at sikre problemfri drift samt udskiftning af forbrugsartikler og vedligeholdelse bør nedennævnte pladskrav overholdes. 727 mm 480 mm 420 mm 60 mm 110,5 mm 110,5 mm 683 mm 22 mm 440 mm 957 mm 337 mm 520 mm 100 mm Ekstraudstyr er vist tonet på ovenstående illustrationer. 2 Bliv fortrolig med printeren

11 Printerdele De følgende tegninger viser de dele af printeren, som der henvises til i denne vejledning, så du bør bruge nogen tid på at bliver fortrolig med dem. Set forfra Kontrolpanel 2 Udbakke 4 3 Topdæksel 4 Fuserenhed 5 Dæksel højre side Overføringsvalse 7 Overførselsbælte 8 Bakke 1 (universalkassette) 9 Håndtag Frontdæksel 6 11 Resttonerbeholder 12 Tonerpatron Bliv fortrolig med printeren 3

12 Set bagfra 1 Tænd/slukkontakt 6 2 Ozonfilter 3 Strømstik 4 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet Interface port USB-port 6 Ventilationsrist Tilbehør 1 Renseværktøj for laserlinse 1 Set forfra med ekstraudstyr 1 Duplexudstyr 2 Nederste indbakkeenheder (bakke 2 og bakke 3) Bliv fortrolig med printeren

13 Softwareinstallation

14 Hjælpeprogrammer og dokumentation CD-ROM Drivere Drivere Printerdriver til Windows XP/Server 2003/2000 Printerdriver til Windows Me/98SE Printerdriver til Windows NT 4.0 Printerdriver til Macintosh OS X Printerdriver til Linux Brug/Fordele Disse drivere giver dig adgang til alle printerens funktioner, inklusive at afslutte med avanceret layout. Se også Visning af printerdriverens indstillinger (til Windows)" på side 9. Du kan finde yderligere oplysninger om printerdriverne til Macintosh og Linux i magicolor 5430 DL Reference Guide. Du kan finde yderligere oplysninger om installation af printerdriveren i magicolor 5430 DL Installationsvejledning. Hjælpeprogrammer Hjælpeprogrammer Statusdisplay (kun Windows) Printerstatus Overvågningscenter (kun Windows) PageScope Webforbindelse Brug/Fordele På statusdisplayet kan du kontrollere printerens aktuelle status som f.eks. forbrug og fejlinformation. Du kan finde yderligere oplysninger på Arbejde med statusdisplay" på side 14. Gør det muligt at kontrollere status for KONICA MINOLTA-produkter i samme netværk. Du kan finde yderligere oplysninger på Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter" på side 16. Med webbrowseren kan printernes status kontrolleres, og hver indstilling kan ændres. Yderligere oplysninger finder du i magicolor 5430 DL Reference Guide. 6 Hjælpeprogrammer og dokumentation CD-ROM

15 Systemkrav PC Pentium MHz (Pentium MHz eller højere anbefales). Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT 4.0 Mac OS X v10.2 eller senere Red Hat Linux 8.0 eller senere, SUSE Linux 8.1 eller senere Fri plads på harddisk Ca. 20 MB fri plads på harddisken til printerdriver og statusdisplay Ca. 128 MB fri plads på harddisken til billedbehandling RAM 128 MB eller mere CD-ROM/DVD-drev I/O-interface 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet interface-port USB Revision 1.1 og senere kompatibel port Du kan finde yderligere oplysninger om printerdriverne til Macintosh og Linux i magicolor 5430 DL Reference Guide. Systemkrav 7

16 Valg af driverindstillinger/standarder (til Windows) Inden du begynder at arbejde med printeren, bør du kontrollere eller ændre printerens standardindstillinger. Og hvis du har installeret ekstraudstyr, bør du 'angive' det i driveren. 1 Vælg driverens egenskaber som følger: (Windows XP/Server 2003) Fra Start menuen vælg Printere og Fax for at vise biblioteket Printere og Fax. Højreklik på KONICA MINOLTA magicolor 5430DL printerikonen og vælg Udskriftspræferencer. (Windows 2000) Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist mappen Printere. Højreklik på KONICA MINOLTA magicolor 5430DL printerikonen og vælg Udskriftspræferencer. (Windows Me/98SE) Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist mappen Printere. Højreklik på KONICA MINOLTA magicolor 5430DL printerikonen og vælg Egenskaber. Vælg Printeregenskaber. (Windows NT 4.0) Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist mappen Printere. Højreklik på KONICA MINOLTA magicolor 5430DL printerikonen og vælg Dokumentstandarder. 2 Hvis du har installeret eventuelt ekstraudstyr, så fortsæt med næste trin. Ellers gå til trin 6. 3 Vælg fanen Indstilling af enhedsfunktioner. 4 Kontroller, at enhederne er identificeret korrekt. Da Autokonfigurering er valgt som standard for driveren, bliver det installerede ekstraudstyr identificeret automatisk. Hvis ekstraudstyret af en eller anden grund ikke identificeres automatisk, skal du følge de handlinger, som er beskrevet i trin 5 til 7. 5 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Autokonfigurering. 6 Vælg en enhed (én ad gangen) og klik på Tilføj. Enheden flyttes til listen Installeret ekstraudstyr. Hvis du ved et tilfælde tilføjer en enhed, som ikke er installeret, skal du vælge enheden på listen Installeret ekstraudstyr og derefter klikke på Fjern. 8 Valg af driverindstillinger/standarder (til Windows)

17 7 Klik på Anvend. Afhængig af operativsystemets version vises Anvend muligvis ikke. I det tilfælde skal du fortsætte med næste trin. 8 Vælg fanen Papir. Vælg standardindstillingerne for printeren, f.eks. formatet på det standardpapir, du bruger. 9 Klik på Anvend. 10 Klik på OK for at lukke egenskabsdialogboksen. Afinstallation af printerdriveren (til Windows) Dette afsnit beskriver, hvordan du afinstallerer magicolor 5430 DL Printerdriveren, hvis det er nødvendigt. 1 Vælg i Start menuen Programmer (Windows XP/Server 2003: Alle programmer), KONICA MINOLTA, magicolor 5430DL, og derefter Afinstaller. 2 Vælg i afinstallationsvinduet KONICA MINOLTA magicolor 5430DL. Klik derefter på Afinstaller. 3 Magicolor 5430 DL-driveren bliver afinstalleret på din computer. 4 Genstart din computer. Visning af printerdriverens indstillinger (til Windows) Windows XP/Server Vælg i Start menuen Printere og fax for at vise biblioteket Printere og fax. 2 Højreklik på KONICA MINOLTA magicolor 5430DL printerikonen og vælg Udskriftspræferencer. Afinstallation af printerdriveren (til Windows) 9

18 Windows 2000/Me/98SE/NT Peg i Start-menuen på Indstillinger, og klik så på Printere for at få vist mappen Printere. 2 Vis printerdriverens indstillinger: Windows 2000 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 5430DL, og vælgudskriftspræferencer. Windows Me/98SE Højreklik på printerikonet magicolor 5430DL og vælg Egenskaber, vælg derefter Printeregenskaber. Windows NT 4.0 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 5430DL, og vælg Dokumentstandarder. Brug af printerdriveren Generelle knapper De knapper, som beskrives herunder, forekommer på hver fane. OK Klik for at afslutte egenskabsdialogboksen og samtidig gemme eventuelle ændringer. Annuller Klik for at afslutte egenskabsdialogboksen uden at gemme eventuelle ændringer. Anvend Klik for at gemme alle ændringer uden at afslutte egenskabsdialogboksen. Afhængig af operativsystemets version vises Anvend muligvis ikke. Hjælp Klik for at få hjælp. 10 Brug af printerdriveren

19 Easy Set Hvis du vil gemme de aktuelle indstillinger, skal du indtaste et navn og derefter klikke på Gem. Derefter kan de gemte indstillinger vælges i rullemenuen. Vælg Standard i rullemenuen for at nulstille funktionerne i alle faneblade til deres standardværdier. Sidelayout Check denne valgknap for at vise en prøve på sidelayout i figurområdet. Printerfigur Check denne valgknap for at vise et billede af printeren (med alt installeret ekstraudstyr) i figurområdet. Fanen Opsætning Med fanen Opsætning kan du Udskrive adskillige sider af et dokument på den samme side (n-up-udskrivning) Forsyne udskrevne dokumenter med et vandmærke Designe egne vandmærker Angive duplex- og hæfteudskrivning Angive papirkilden Definere papirtype Angive andet papir for den første side i et dokument Fanen Papir Med fanen Papir kan du Angive størrelsen på det originale dokument Definere egne papirstørrelser Tilpasse udskrevne dokumenter til en bestemt papirstørrelse Vælge outputmediets størrelse Skalere (forstørre/reducere) dokumenter Angive papirets retning Angive antallet af kopier Brug af printerdriveren 11

20 Aktivere/deaktivere printerens sorteringsfunktion Aktivere/deaktivere funktionen Send én gang Udskrive ved hjælp af et skemaoverlæg Oprette/redigere et skemaoverlæg Fanen Kvalitet Med fanen Kvalitet kan du Skifte mellem udskrivning i farve og sort/hvid Angive farvetilpasning (billeder, grafik og tekst) Angive udskriftens opløsning Kontrollere nuancerne i et billede (kontrast) Kontrollere lyset i et billede (lysstyrke) Kontrollere farvemætningen i et billede (mætning) Kontrollere skarpheden i et billede (skarphed) Fanen Indstilling af enhedsfunktioner Med fanen Indstilling af enhedsfunktioner kan du Automatisk identificere installeret ekstraudstyr Aktivere de valgfri nederste bakker (bakke 2 og 3) og/eller duplexfunktionen Indtaste det brugernavn, der sendes sammen med printjobbet/-jobbene Få vist oplysninger om printerdriveren 12 Brug af printerdriveren

21 Brug af Windows Statusdisplay og Printerstatus Overvågningscenter

22 Arbejde med statusdisplay Introduktion Statusdisplay viser oplysninger om printerens aktuelle status. For at bruge Statusdisplay skal tovejsunderstøttelse være aktiveret (Start > Indstillinger/Printere [og faxenheder], magicolor 5430DL, Filer/Egenskaber, fanen Porte). Åbning af statusdisplay og visning af forbrugsstatus Brug et af følgende trin til at åbne statusdisplayet: Windows XP/Server 2003 I Start menuen vælg Alle programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 5430DL, og derefter Status. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 I Start menuen vælg Programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 5430DL og derefter Status. Ændring af størrelsen på statusdisplayets vindue Vælg i displaymenuen Status (Reducer) for at formindske vinduets størrelse. Vælg i displaymenuen Status (Forstør) for at forøge vinduets størrelse. Brug af statusdisplayet Når baggrunden for den højre printergrafik er grøn, står printeren i standby-stilling, eller et job er under normal udskrivning. Når baggrunden for den højre printergrafik er rød, er der en fejl, og jobbet skal afbrydes. Printerens status og fejlmeddelelsen vises i dialogboksene til venstre. Funktionsområderne omfatter: Printerstatus Viser tekstmeddelelser, som beskriver printerens aktuelle driftsstatus. Afhjælpning Forklarer, hvad du skal gøre for at afhjælpe problemer og komme ud af fejltilstande. Advarselsstatus Viser tekstmeddelelser om tilstande som f.eks. lav toner. Printerstatusfigur Viser en grafisk fremstilling af printeren og angiver, hvor problemet er. Udskriftsstatus Viser status for det aktuelle udskriftsjob. 14 Arbejde med statusdisplay

23 Vælg popup-meddelelse Gør det muligt at vælge den eller de meddelelser, som du vil have i forgrunden, når den pågældende tilstand forekommer på printeren. Printeroplysninger Gør det muligt at kontrollere forskellige oplysninger såsom antal udskrifter. Forbrugsstatus Viser forbrugsstatus (omtrentlige procentdel tilbage) for hver tonerpatron. Forklaring af advarsler på statusdisplayet Når statusdisplay opdager et printerproblem, skifter ikonen på Windows-proceslinjen til gult eller rødt, afhængig af hvor alvorligt problemet er. Afhjælpning af en advarsel på statusdisplayet Hvis der på statusdisplayet gøres opmærksom på et problem, skal du dobbeltklikke på ikonet i Windows-proceslinjen for at åbne statusdisplayet. Statusdisplayet fortæller, hvilken type fejl der er tale om. Lukning af statusdisplayet Vælg Afslut for at lukke statusdisplayet fra menuen Filer. Hvis du klikker på knappen X i øverste, højre hjørne af statusdisplayets vindue for at lukke vinduet, vil statusdisplayet stadig kunne kaldes nederst til højre i proceslinjen. Dobbeltklik på ikonet for at åbne statusdisplayvinduet igen. Forklaring af advarsler på statusdisplayet 15

24 Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter Introduktion Printerstatus Overvågningscenter er en applikation, som viser status for flere udskrivningsenheder, som er tilsluttet til værten via lokale porte (USB) eller netværksporte. Printerstatus Overvågningscenter lokaliserer printerenheder i netværk ved hjælp af Service Location Protocol (SLP), og understøtter kun printerenheder, der reagerer på KONICA MINOLTA specifikke SLP og PJL forespørgsler så som magicolor 2430 DL og magicolor 5430 DL. Hvis et KONICA MINOLTA-produkt ikke er kompatibelt med hverken SLP og KONICA MINOLTA-specifik PJL, kan Printerstatus Overvågningscenter ikke bruges. Systemkrav Operativsystem Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 Printerporte understøttet af Printerstatus Overvågningscenter Ethernet-port USB-port Åbning af Printerstatus Overvågningscenter og visning af forbrugsstatus Følg den passende fremgangsmåde, som er beskrevet herunder, for at åbne Printerstatus Overvågningscenter. Windows XP/Server 2003 Vælg i Start menuen Alle programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 5440DL og derefter Printerstatus Overvågningscenter. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 Vælg i Start menuen Programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 5440DL og derefter Printerstatus Overvågningscenter. 16 Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter

25 Brug af Printerstatus Overvågningscenter Printernavn Viser modelnavnet for den lokale printer eller printer i netværket sammen med et printerikon. Printerikonet skifter farve svarende til forbindelsen og printerstatus. Et rødt ikon angiver, at der er en fejl, et gult ikon angiver en advarsel, og et grønt ikon angiver normal drift. Afhængigt af indstillingen i dialogboksen Indstillinger vises statusdisplayet eller PageScope webforbindelsen, når du dobbeltklikker på printerens navn. Hvis printerens navn ikke kan genkendes, vises "Ukendt" ud for printernavnet. Hvis den valgte printer ikke er kompatibel med statusdisplay eller PageScope webforbindelsen, vises den ikke, når du dobbeltklikker på dens navn. Hvis enheden er tilsluttet USB porten gennem en lokal forbindelse, eller hvis der under status bliver vist "Kan ikke tilslutte", bliver statusdisplay eller PageScope webforbindelsen ikke vist, heller ikke selv om du dobbeltklikker på printerens navn. Port Viser navnet på den port, hvor printeren er tilsluttet. For en lokal printer vises typen (USB). For en netværksprinter vises IP-adressen. Status Viser printerens status. De samme oplysninger for printerstatus vises i statusdisplayet. Status for forsyning: C,M,Y,K %Rest Viser (i %) tilnærmet den mængde toner, der er tilbage i patronerne. De opførte værdier er (fra venstre): C (cyan), M (magenta), Y (gul) og K (sort). Klik på overskriften i hver kolonne for at skifte mellem stigende og faldende. Menuen Handling Opdater printere Søger igen efter printere på netværket. Netværksprintere Gør det muligt at tilføje/fjerne IP-adresser for netværksprintere. Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter 17

26 Funktioner Statusovervågningsapplikat ion for netværksprintere Timeout Angiver, om statusdisplay eller PageScope webforbindelsen vises, når der dobbeltklikkes på printerens navn på skærmen. Standardindstillingen er statusdisplay. Denne indstilling gælder kun for netværksprintere. To timeout-intervaller kan angives. Timeout for printerregistrering Timeout for printerstatusforespørgsel Forklaring af advarsler fra Printerstatus Overvågningscenter Hvis der vises en rød eller gul ikon, åbner statusdisplay eller PageScope webforbindelsen, og kontrollér så den detaljerede information. For detaljer vedr. Statusdisplay, se Arbejde med statusdisplay" på side 14. For detaljer vedr. PageScope webforbindelse, se magicolor 5430 DL Reference Guide. Lukning af Printerstatus Overvågningscenter Når du vil lukke printerstatus overvågningscenter, vælg Afslut i menuen Filer, eller klik på knappen X i det øverste, højre hjørne af vinduet printerstatus overvågningscenter. 18 Forklaring af advarsler fra Printerstatus

27 Printerens kontrolpanel og konfigurationsmenu

28 Om kontrolpanelet Med kontrolpanelet, som er anbragt øverst på printeren, kan du styre printerens drift. Derudover viser kontrolpanelet printerens status, herunder situationer, som kræver din opmærksomhed MEDDELELSES- VINDUE Indikatorer og taster på kontrolpanelet Nr. Indikator Slukket Tændt 1 Printeren er ikke klar til at modtage data. Printeren er klar til at modtage data. 2 Intet problem. Printeren kræver operatørens opmærksomhed (normalt ledsaget af en statusmeddelelse i meddelelsesvinduet). 20 Om kontrolpanelet

29 Nr. Tast Funktion 3 Annullerer den aktuelt viste menu eller menuvalget Gør det muligt at annullere et eller alle printjob, som er under udskrivning eller behandling i øjeblikket: 1. Tryk på tasten Annuller. 2. Tryk på højre eller venstre tast for at vælge enten JOB CANCEL/CURRENT JOB eller JOB CANCEL/ALL JOBS. 3. Tryk på tasten Vælg. Printjobbene annulleres. 4 Åbner menusystemet Går ned i menustrukturen Vælger det viste menupunkt 5 Går op i menustrukturen Ruller op gennem de mulige tegn i et menuvalg, som kan ændres tegn for tegn 6 Går til højre i menustrukturen Går til højre gennem de mulige menuvalg 7 Går ned i menustrukturen Ruller ned gennem de mulige tegn inde i et menuvalg, som kan ændres tegn for tegn 8 Går til venstre i menustrukturen Går til venstre gennem de mulige menuvalg Om kontrolpanelet 21

30 Indikatorer for tonerforsyningen De indikatorer, som vises herunder, angiver mængden af toner, som er tilbage i den gule (Y), magenta (M), cyan (C) og sorte (K) tonerpatron. READY Konfigurationsmenu - oversigt På næste side vises strukturen i de menuer med indstillinger, som kan angives fra kontrolpanelet på magicolor 5430 DL. 22 Konfigurationsmenu - oversigt

31 Konfigurationsmenu READY MENU SPECIAL PAGES PRINT CONFIG PAGE TOTAL FACE COUNT xxxxxx PRINT TEST PAGES COLOR FACE COUNT xxxxxx PRINT MENU MAP BW FACE COUNT xxxxxx MENU LANGUAGE LANGUAGE SET ENGLISH CONTROLLER VER. xx.xxx LANGUAGE SET FRENCH ENGINE VER. xxxxxxxxxxxxxx LANGUAGE SET GERMAN COLOR CALIBRATION LANGUAGE SET ITALIAN RESET COUNTER TRANSFER ROLLER LANGUAGE SET PORTUGUESE RESET COUNTER TRANSFER UNIT LANGUAGE SET SPANISH ENERGY SAVER xxx LANGUAGE SET CZECH RESTORE USER DEFAULT MENU ENGINE LANGUAGE SET JAPANESE ENGINE TONER EMPTY ENERGY SAVER* xxxxxxxx AUTO CONTINUE xxx *Bliver kun vist, hvis ENERGY SAVER (ENERGISPARER) er sat til ON (TIL) i menuen ENGINE/SERVICE/ ENERGY SAVER (ENHED/SERVICE/ ENERGISPARER). **Bliver kun vist, hvis der er installeret en eller flere af de valgfri nederste bakker (bakke 2 og 3). TRAY CHAINING** xxx ENGINE SERVICE Konfigurationsmenu - oversigt 23

32 MENU NETWORK DHCP:xx BOOTP:xx IP ADDRESS xxx.xxx.xxx.xxx SUBNET MASK xxx.xxx.xxx.xxx GATEWAY xxx.xxx.xxx.xxx MAC ADDRESS 00206Bxxxxxx SNMP:xx MENU CONSUMABLE USAGE FORCED MODES*** xx/xx/xx BLACK TONER xx% REMAINING CYAN TONER xx% REMAINING MAGENTA TONER xx% REMAINING ***Visse ældre netværkshubs med faste kommunikationstilstande kommunikerer ikke ordentligt med automatisk konfigurerede enheder. I den slags tilfælde skal du bruge menuen NETWORK/ FORCED MODES (NETVÆRK/TVUNGNE TILSTANDE) til at konfigurere printeren til de korrekte hubindstilllinger og aktivere kommunikationen. YELLOW TONER xx% REMAINING 24 Konfigurationsmenu - oversigt

33 Specielle sider Menu PRINT CONFIG PAGE PRINT TEST PAGES PRINT MENU MAP Udskriv konfigurationssiden. Udskriv testsiderne. Udskriv menukortet. Menuen Sprog ENGLISH/FRENCH/ GERMAN/ITALIAN/ PORTUGUESE/ SPANISH/CZECH/ JAPANESE Displaysproget i meddelelsesvinduet kan ændres til det ønskede sprog. Standardindstillingen er engelsk. Engine Menu TONER EMPTY Indstillinger STOP / CONTINUE Når indstillingen er angivet til CONTINUE, fortsætter udskrivningen, selv om en tonerpatron er tom. Når indstillingen er angivet til STOP, stopper udskrivningen, når en tonerpatron er tom. Konfigurationsmenu - oversigt 25

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren!

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! H er har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage kontakt med din HP-forhandler eller ringe til Kundesupport (du kan finde telefonnummeret

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere