EVA s personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA s personalepolitik"

Transkript

1 EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA s personalepolitik understøtter vores personalepolitiske ambition. Den udstikker rammerne for hvordan vi omgås på EVA, og hvad vi kan forvente af hinanden i forskellige situationer. Personalepolitikken formidler vores fælles holdning til EVA som en attraktiv arbejdsplads. Men politikken viser først sin egentlige værdi i det øjeblik den omsættes fra holdning til handling. Under hvert af de fire hovedområder angiver vi hvad vi mener, hvad vi gør og hvordan vi gør. EVA s personalepolitik er inddelt i de fire hovedområder som for os udgør grundstenene i en attraktiv arbejdsplads. Ledelse Medindflydelse og kompetenceudvikling Plads til forskellige liv En sund og sikker arbejdsplads 2 EVA s Personalepolitik

3 Ledelse Ledelsen på EVA har et fælles ansvar for at udvikle og implementere strategier og for at understøtte at EVA er en attraktiv arbejdsplads. Ledelsen er kendetegnet ved at være tydelig, lydhør og engageret. ledelsen formidler sammenhængen mellem den enkelte medarbejders daglige opgaver og EVA s overordnede strategier og opgaver. ledelsen sikrer en løbende dialog med medarbejderne om krav og forventninger til opgaveløsningen og giver løbende feedback. ledelsen sikrer en dialog med medarbejderne om prioritering af opgaver og ressourcer når der er behov for det. ledelsen er fair, respektfuld og konstruktiv i sine handlinger og i sin omgangstone. ledelsen sikrer at medarbejderne har indflydelse på opgaver og arbejdsområder. ledelsen har god føling med EVA s interessenter, de politiske processer og de nyeste tendenser på området nationalt og internationalt og formidler løbende viden herom til medarbejderne. ledelsen arbejder efter et fælles ledelsesgrundlag. i den årlige klimamåling indgår evaluering af ledelsen. ledelsesteamet udvikles løbende gennem interne ledelsesseminarer, gensidig sparring og individuelle udviklingssamtaler. ledelsen deltager løbende i relevante netværk og aktiviteter, nationalt og internationalt. 3 EVA s Personalepolitik

4 Medindflydelse og kompetenceudvikling EVA lægger vægt på høj faglighed og på en løbende udvikling af organisationen og os selv. Vi er overbeviste om at de bedste resultater opnås når medarbejdere har indflydelse på eget arbejde, og når videndeling og kollegial sparring er et fælles ansvar. Desuden prioriterer vi kompetenceudvikling som er i overensstemmelse med EVA s mål, opgaver og strategier og med medarbejdernes individuelle behov. leder og medarbejder har en løbende dialog om sammensætning og prioritering af arbejdsopgaver. Medarbejderne har altid mulighed og ansvar for at opsøge den kollegiale og ledelsesmæssige sparring der er nødvendig for at kunne løse arbejdsopgaverne. Alle medarbejdere opsøger selv den viden de har behov for internt og eksternt. Alle medarbejdere tager medansvar for at nye kolleger hurtigt finder sig tilrette og i stand til at løse opgaverne. Vi har løbende fokus på at kompetenceudvikling sker på mange måder: Gennem sidemandsoplæring, kollegial sparring og coaching, nye opgaver, deltagelse i netværk, seminarer og konferencer, jobrotation, kurser og efteruddannelse etc. Alle nyansatte medarbejdere gennemgår et introduktionsforløb som omfatter introduktion til alle enheder og funktioner i huset, et særligt tilrettelagt introduktionsforløb i egen enhed og en pakke af interne kurser. Vi har udarbejdet kompetenceprofiler og stillingsbeskrivelser, så det er tydeligt hvad der forventes af medarbejderne. En væsentlig del af EVA s opgaver løses som projektorganiserede aktiviteter hvor medarbejdere kan have forskellige roller og ansvarsopgaver. Disse er velbeskrevet i en projektlederhåndbog og understøttes af uddannelsesaktiviteter inden for projektledelse. sammenhængen mellem EVA s overordnede strategi, enhedens mål og opgaver og heraf følgende kompetencebehov drøftes på en årlig fælles strategisk kompetenceafklaring i enheden. En årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) danner rammen for drøftelse af trivsel, vilkår for opgaveløsning, kompetencebehov, individuelle ønsker etc. Det er lederens ansvar at sikre rammer for og ressourcer til kompetenceudvikling, og det er medarbejderens ansvar at sikre at aftaler og planer føres ud i livet. leder og medarbejder følger op på aftaler og udviklingsplaner ved en midtvejsevaluering. Der er mulighed for at aftale kortere udstationering, jobrotation i andre organisationer osv., både inden- og udenlands. Forskellige mødefora sikrer mulighed for at formidle og dele viden i og på tværs af enheder: Årlige personaleseminarer, månedlige EVA-møder, tematimer, enhedsmøder, specialiseringsmøder, åbent forum mv. Medarbejdere deltager løbende i netværk, nationale og internationale konferencer, seminarer og studie ture. 4 EVA s Personalepolitik

5 Plads til forskellige liv Forskellighed giver rum for at bryde med vanetænkning og skabe udvikling i organisationen og i opgaveløsningen. Derfor tilstræber vi mangfoldighed og tværfaglighed blandt medarbejderne. Der skal være plads til at medarbejdere har forskellige behov alt efter livssituation og livsform. EVA er en fleksibel arbejdsplads som tager individuelle hensyn til forskellige måder at arbejde på, varierende arbejdsevne og balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Vi sikrer en professionel, kompetencebaseret rekrutteringsproces hvor vi bevidst arbejder med at styrke mangfoldigheden i organisationen. Vi er løbende opmærksomme på at skabe rum for mangfoldighed i daglige omgangsformer og normer. Vi sikrer at medarbejdere med særlige behov får den støtte de har brug for. Vi fremmer en mere ligelig kønsfordeling blandt såvel medarbejdere som i ledelsen. Arbejdsplads og arbejdsforhold er indrettet så det er muligt at have både et aktivt arbejdsliv og et aktivt andet liv. Der tages individuelle hensyn og findes individuelle løsninger for medarbejdere der oplever alvorlig sygdom, livskriser etc. Vi udarbejder retningslinjer og målsætninger som skal fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. Ved rekruttering tilstræbes at alle kvalificerede kandidater fra underrepræsenterede grupper bliver indkaldt til samtale. Vi fremmer forskellighed gennem alle former for kommunikation: annoncer, billeder, hjemmeside etc. Vi sammensætter team så forskellige kompetencer kommer i spil. Vi giver medarbejdere med handicap eller andre særlige behov mulighed for brug af redskaber og hjælpemidler. Møder lægges så vidt muligt inden for almindelig arbejdstid (kl. 9-16), og rejser og andre aktiviteter planlægges under hensyntagen til medarbejdernes privatliv. EVA har et børnerum som er indrettet så medarbejderne kan tage børn med på arbejde. i det omfang arbejdsopgaverne tillader det, er der mulighed for at arbejde hjemme. EVA giver mulighed for at personer med nedsat arbejdsevne kan komme i arbejdsprøvning eller i fleksjob. 5 EVA s Personalepolitik

6 En sund og sikker arbejdsplads Trivsel, velvære og en sikker arbejdsplads er en forudsætning for arbejdsglæde og engagement. Det fysiske arbejdsmiljø skal være i orden, og vi sætter særligt fokus på det at udvikle og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø og på at forebygge stress og psykosociale arbejdsmiljøproblemer. Vi behandler hinanden respektfuldt og tager hensyn til hinandens livssituation og arbejdsform. Vi lever op til 6 grundregler for et godt psykisk arbejdsmiljø (indflydelse, mening i arbejdet, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav.) Se også EVA s stresspolitik. Vi arbejder for et godt og sikkert fysisk arbejdsmiljø. Vi spiser frokost sammen hver dag. Medarbejderne har adgang til en billig og sund frokostordning og til gratis kaffe/te og frugt. Vores fysiske rammer understøtter vores arbejdsformer og er kendetegnet ved kvalitet og æstetik. Vi gennemfører en årlig klimamåling med opfølgningsaktiviteter som skal forbedre arbejdsforholdene og styrke trivsel og arbejdsglæde. Alle arbejdspladser er indrettet fleksibelt og kan tilpasses individuelt. nye medarbejdere tilbydes inden for et halvt år en gennemgang af deres arbejdsplads og it-udstyr og arbejdsstillinger af en ergoterapeut. Vi har udarbejdet retningslinjer for indretning og adfærd i storrumskontorer. Vi har en madpolitik. Vi har ugentlig fælles morgenmad, månedlig fredagsbar, jævnlige bordfodboldturneringer, og halvårlige fester - og en personaleforening som arrangerer fælles aktiviteter og udflugter. Vi har udarbejdet retningslinjer for håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer og stress. 6 EVA s Personalepolitik

7 EVA s personalepolitik December 2008

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere