Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen..."

Transkript

1 Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med Mikael Lykkegaard Haves Bilag 4: Interviewguide og interview med medarbejdere Bilag 5: Nord Advertisings bonusordning Bilag 6: Sundhedsstyrelsens anbefalinger Bilag 7: Eksempler på nudges... 38

2 Bilag 1 Interview med Pelle Guldborg Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen Interview med Pelle Guldborg Hansen, Formand for Danish Nudging Network den 12. december Forskerens spørgsmål er markeret med fed skrift, svarene almindelig og citater er markeret med kursiv. Lydfilen findes på CD 1, sang 1, under navnet: Respondent 1. Interviewet har en varighed af min Interviewguiden Emne Forskningsspørgsmål Interview spørgsmål Nudging Hvorfor er nudging - Hvornår stødte du på interessant? begrebet nudging første gang? - Og hvorfor fandt du det interessant? - Hvordan vil du definere nudging? - Hvornår opstod begrebet nudging og hvornår hørte man første gang om nudging i DK? - Hvor udbredt er det at nudge? Nudging af på arbejdspladsen Kan nudging virke som sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen? - Kender du til nogle virksomheder, som bruger nudging til sundhedsfremme på arbejdspladsen? - Kan du komme på nogle eksempler på, hvilke nudges de anvender? - Er det dobbeltmoralsk at udbyde et usundt produkt og samtidig internt nudge medarbejdere til en sundere livsstil fx Toms? - Hvordan oplever du behovet for fremtidige sundhedstiltag på arbejdspladsen? Etik Er det etisk korrekt at - Mener du, at der er et etisk 2

3 Bilag 1 Interview med Pelle Guldborg nudge medarbejdere til en sundere livsstil? perspektiv man skal overveje, når man vil nudge medarbejdere til en sundere livsstil? Fremtidig perspektiv Hvilke konsekvenser har den stigende sundhedsdiskurs på arbejdspladsen? - Hvor meget skal arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes sundhed? Er de ikke individets eget ansvar? - Ser du en mulighed for, at en gruppe af mennesker kan opleve at blive stigmatiseret, fordi de ikke lever op til idealbilledet af det sunde menneske? - Hvis ja: Hvad kan man som virksomhed gøre for at mindske muligheden for stigmatisering? - Hvilke barrierer ser du i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? - Hvis alle virksomheder køre sund arbejdsplads, vil det ende med at overvægtige bliver fravalgt ved jobsamtaler, hvilket nok ikke er med til at motivere denne gruppe af mennesker til at leve sundt og tabe sig. Hvad mener du om denne udvikling? - Er der tegn/analyser på, at nudging virker eller er det blot noget man gisner om? 1.2. Interview Indledning velkommen og forklaring af, hvad interviewet har til hensigt at opnå. Hvorfor er nudging interessant? 3

4 Bilag 1 Interview med Pelle Guldborg - Fordi nudging beskæftiger sig med at afdække kognitive bias. De faktorer, som får individets til systematisk at afvige fra det denne egentlig havde tænkt sig at gøre - Danmark har været lidt længere tid om at tage nudging til sig - Den danske interesse kan spores tilbage til aktiviteter Pelle har været involveret i, men nu er andre også begyndt at beskæftige sig med begrebet - Dem der arbejder med adfærd er blevet bevidst om, at der findes yderligere redskaber i værktøjskassen nudging Et nudge er et bevidst forsøg på at påvirke andre menneskers adfærd eller ens egen adfærd, på en systematisk måde, men uden brug af incitament styring og uden at fratage de mennesker, man prøver at på påvirke de oprindelige valgmuligheder (Pelle Guldborg Hansen, 4.27 min.) Kan nudging virke som sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen? - der eksisterer et stort uindfriet behov for at lave sundhedsfremme på arbejdspladsen, fordi de fleste egentlig har intentionerne om at gøre noget. Her kan et nudge bibringe til at skubbe en ud over kanten og rent faktisk gøre det - Nudge tager udgangspunkt i, hvordan mennesker fungere snare end, hvad der er bedst Jeg synes der er et stort behov og som ikke er indfriet endnu overhovedet og det går fra alt fra at spise frugt på arbejdspladsen til, hvordan man håndtere sine s, hvis vi tager sundhed på arbejdspladsen også bestående af psykisk arbejdsmiljø. Der er et utrolig stort behov for at gøre det, fordi det egentlig blot handler om, at man i forvejen har intentioner om at gøre et eller andet, så er det som et nudge kan bibringe, det er, at måske gøre det på måder, der mere tager udgangspunkt i, hvordan mennesker fungere end snarere bare at tage udgangspunkt i hvad der er bedst, vi burde ikke koncentrere os om noget andet end at læse folks liv. (Pelle Guldborg Hansen, min.) 4

5 Bilag 1 Interview med Pelle Guldborg Er det etisk korrekt at nudge medarbejdere til en sundere livsstil? - Vi har nogle slogans i samfundet fx det er vores eget ansvar og kør forsigtigt og de er som regel forankret i normer, der har en vis funktion, at der er nogle grænser for, hvor meget vi skal blande os i, og hvor meget vi kan diktere overfor hinanden på arbejdspladsen Selvfølgelig kan man ikke sige til hinanden, at der er intet, der er dit eget ansvar jeg ser ikke ansvar som en politisk størrelse ansvar er noget vi forhandler mellem hinanden. Og hvis man omvendt gik ind som arbejdsplads og tog hele ansvaret, så ville det ikke være en heldig måde at indrette en arbejdsplads på. Omvendt, hvis man siger, at medarbejderne har hele ansvaret selv, så ville det være at fralægge sig alt ansvar som virksomhed. Det ville være at lægge for meget ansvar over på folk (Pelle Gulborg Hansen, min.) Det er fornuftigt at lægge et ansvar i virksomheden på visse ting, fordi virksomheden kan gøre ting for medarbejdernes sundhed, som virksomheden er bedre til at håndtere end, hvis man lagde der ud til personen selv og så er der andre ting, som personen selv er bedre til at håndtere. Det er et spørgsmål om, at man får fordelt ansvaret på måder, så hverdagen fungerer (Pelle Gulborg Hansen, min.) Hvilke barrierer ser du i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? - Der kommunikeres konstant at vi burde gøre a,b og c, hvilket folk kan have svært ved at leve op til og hvis man ikke kan leve op til det føler man at man fejler - Der er en masse snak, men vi skal også tilbyde værktøjerne og præmisserne, der gør det muligt at lave en adfærdsændring - Vi mangler viden om, hvordan mennesker fungerer - Vi tror tit på generelle løsninger, som virker på alle - Mennesket er så kompleks og det at lave sundhedsfremme kræver at man sætter ind på en masse små områder simpel og traditionel frem for sjove og utraditionelle fx youtube video - Vi er ikke så vant til at måle om det vi laver rent faktisk virker: Vi plejer at vurdere, om noget virker på sundhedsområdet ved om folk er glade for det 5

6 Bilag 1 Interview med Pelle Guldborg fx hvis folk kan huske titelmelodien, så har kampagnen virket, men det betyder jo nødvendigvis ikke, at folk har tabt sig Hvis man har svært ved at leve op til det, føler man at man fejler (Pelle Gulborg Hansen, min.) Design af dørhåndtag, nogle er designet på måder så du konsekvent ikke kan finde ud af om du skal trække døren ind af, ud af eller skubbe den til siden og der kan du tage 200 mennesker, de laver alle sammen de samme fejl. Men det er ikke sådan en fejl man går og snakker om til hverdag, det betyder at når de går videre tænker de hold op, hvor er jeg dum, at jeg ikke kan finde ud af, at åbne den dør ordentligt. Det betyder, at folk går ud, når de foretager de her fejl, og når ting ikke lykkes, så føler man tit, at man står alene med det og at det er en selv som fejler, selvom det er dørhåndtagenes design, der fejler (Pelle Gulborg Hansen, min.) Man kan få en individuel følelse af ikke at slå til (Pelle Gulborg Hansen, min.) Hvis alle rundt om dig fortæller, at du skal ikke ryge, drikke m.m., men hvis du ikke rigtig får redskaberne/præmisserne, der gør, at du kan gøre det du gerne vil. Kan du på den ene side opleve det som en individuel fejl og et personligt nederlag. På den anden side kan du opleve ( ), at hvis medarbejderne fx alle bliver lettere overvægtige og virksomheden ikke gør noget for at skabe nogle præmisser for at få en sund hverdag på arbejdspladsen. Så kan det være at medarbejderne samlet set begynder at føle, at de fejler (Pelle Gulborg Hansen, min.) Vi tror tit på generelle løsninger, som virker for alle fx afgift på fødevarer eller inviterer en god fitnessinstruktør ind og tror på at alle herefter bare begynder at hoppe rundt (Pelle Guldborg Hansen, min.) Hvilke konsekvenser har den stigende sundhedsdiskurs? - Hvis man arbejder med sundhed på arbejdspladsen vil vi have færre overvægtige - Pas på at man ikke kommer til at stigmatisere overvægtige 6

7 Bilag 1 Interview med Pelle Guldborg - Hvis arbejdspladsen fravælger en ansøger pga. overvægt er det arbejdspladsen, der går glip af noget Er det tegn/analyser på, at nudging virker? - Vi ved det virker, 40 år at trække på, en masse undersøgelser i den virkelige verden - Men om den kan afhjælpe alle vores problemer, det er jo ikke sikkert - Der er også steder, hvor man skal supplere med andre metoder 7

8 Bilag 2 Interview Pia A. Pedersen Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen Interview med Pia A. M. Pedersen, HR ansvarlig hos Nord Advertising, den 14. december 2012 på mediebureauets placering i Viby J. Forskerens spørgsmål er markeret med fed skrift, svarene almindelig og citater er markeret med kursiv. Lydfilen findes på CD 1, sang 2, under navnet: Respondent 2 Interviewet har en varighed af min Interviewguiden Emne Forskningsspørgsmål Interview spørgsmål Virksomheden Hvor stor er - Hvor mange medarbejdere er virksomheden? der i virksomheden? - Hvad er din stillingsbetegnelse? Perception Er sundhedsfremme et aspekt som fylder meget? - Hvilke sundhedstiltag eksisterer på arbejdspladsen? - Hvordan kommunikerer I ud til medarbejderne, at disse tiltag eksisterer? - Når medarbejderne stadig deres ting, selvom I tager ½ ud af kalenderen hver tirsdag? - Deltager lederne i de forskellige tiltag? - Dem som arbejder videre, hvad siger de til ordningen? Fysisk Aktivitet Er tiltaget en succes? - Kom ønsket om motion fra medarbejderne eller var det noget ledelsen fandt på? - Hvor mange medarbejdere benytter tiltagene om fysisk aktivitet? Rygning Er tiltaget en succes? - Hvor mange medarbejdere deltog i rygestopkurset? - Betaler virksomheden hele kurset? - Er der nogen, der er begyndt

9 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen igen? Ernæring Er tiltaget en succes? - Hvor mange medarbejdere benytter frokostordningen? - Tænker I sundhed i forhold til den frokostordning I har? - Hvor tit får I typisk kage? - Har I frugtordning? - Benytter folk denne eller har I typisk frugt i overskud? - Gør I noget for at motivere dem, der ikke dyrker motion i forvejen? Etik Fremtidige Tiltag Er det etisk korrekt at nudge medarbejdere til en sundere livsstil? Er der behov for yderligere sundhedstiltag på arbejdspladsen? - Har du overvejet, hvilken effekt nogle af tiltagene ubevidst kan have på medarbejderne? - Hvor meget skal arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes sundhed? - Sygefravær? - Hvordan oplever du behovet for fremtidige sundhedstiltag (kostvejledning, slankehold, )? - Hvilke barrierer ser du i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? 2.2. Interview Hvor mange medarbejdere er der i virksomheden? - Ca. 50 Hvilke sundhedstiltag har I? - Frokostordning - Frugtordning 9

10 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen - Rygestopkursus - Diverse motionsløb - Firmafodbold - Motionsklub om tirsdagen, hvor man kan dyrke 30 min motion i arbejdstiden fra (løb, yoga eller en gåtur) Vi forsøger at ramme bredt. Nogle kan lide at løbe, mens andre kan have svært ved at tage løbeskoene på sammen med kollegaerne, hvis man føler man vejer lidt for meget eller er i dårlig form (Pia Pedersen, 0.57) Hvor mange deltager i tirsdagsmotion? - Sidste uge talte jeg 15 medarbejdere på både løb og yoga - Der er faktisk aldrig nogle som går en tur, sjovt nok - Det vi gerne vil er netop at få gang i dem, som ikke tager ud og løber en tur derhjemme, men det er desværre ofte dem, der i forvejen dyrker motion, der hopper med. - Det kan være lidt svært at få fat i dem, der ikke i forvejen dyrker motion Hvad tænker I om at lave nogle tiltag, hvor I fik fat på de medarbejdere, der ikke dyrker motion derhjemme? - Med start 2013 har vi indført en ny bonusordning, hvor motion tæller med som en af målsætningerne - Målsætningen går på, at 75 procent af afdeling skal deltage i motionstiltagene 75 procent af gangene og det opgøres hvert kvartal - Når de samlede målsætninger indfries udløses en form for afdelingsengagement - Dette gøres for at vise, at vi ikke kun siger, at vi er en sund arbejdsplads, men at vi også mener det - Vi måler på det, således at det bliver en præstation i sig selv - Det bliver dermed op til den enkelte afdelingsleder at få sine medarbejdere med ud og gøre et eller andet om det er en gåtur eller andet 10

11 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen Hvordan kommunikere I sundhedstiltagene ud til medarbejderne? - Indtil nu har kommunikationen været mundtligt og på vores intranet samt på storskærme, som hænger i receptionen - Fremad forsøges at arbejde mere målrettet med kommunikationen såvel som selve sundhedstiltagene - Oprettet et sundhedsudvalg, som skal implementere og visualisere, hvad det er virksomheden gør og hvorfor På en storskærm, som hænger i receptionen, hvor der kører forskellige statements fx Husk dine løbesko på tirsdag, Har du meldt dig til yoga, Husk at der er firmabadminton mandag, Vidste du, at Nord Advertising har et fodboldhold m.m. (Pia Pedersnen, 3.27) Når I nu tager 30 min ud af kalenderen hver tirsdag, når medarbejderne stadig det de skal? - De når stadig det samme - Projektet har ikke kørt så længe, så vi rent faktisk kan se, om der er sket en decideret forandring, men det kunne være spændende at se nærmere på, om medarbejderne faktisk præsterer bedre Hvad med lederne, deltager de i de sundhedstiltag virksomheden udbyder? - Ja, vi er nødt til selv at gå forrest De medarbejdere, som arbejdere videre i de 30 min, hvordan har de taget sundhedstiltagene til sig? - Jeg har ikke hørt noget og dem glemmer man i virkeligheden måske lidt, dem der sidder tilbage - Men i de 30 min. kan vi se en tendens mod, at niveauet falder, fordi ens leder måske er ude at løbe og så holdes der frikvarter 11

12 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen Er ønsket om disse tiltag kommet fra medarbejderne eller Jer? - Det er noget ledelsen har fundet på - Vi forsøger også at involvere medarbejderne fx kom yoga til på baggrund af, at medarbejderne havde smidt ønsker til et alternativ tiltag til løb i en idépostkasse Hvor mange medarbejdere deltog i tiltaget om rygestop? - 6 ud af 9 medarbejdere - Virksomheden betaler som udgangspunkt, men hvis medarbejderen ikke er røgfri efter et år skal denne betale beløbet tilbage til virksomheden - En er begyndt igen (hvad vi ved af) - Mål om at være røgfri arbejdsplads i 2013 Hvor mange medarbejdere benytter Jeres frokostordning? - Uden helt at vide det, vil jeg tro 75 procent, måske flere Tænker I sundhed i forhold til den frokostordning I har? - Ja, det gør vi - Har tidligere haft brun sovs og kartofler, stor fedtrande mændene var vilde med det, pigerne knap så begejstret - Derfor har vi besluttet, at der skal være nogle sunde alternativer og variation i madordningen og det er der nu med stor salatbar, hjemmebagt brød m.m. - Der er også lidt af det usunde, men størstedelen af tiden er det hele sundt Hvor tit får I kage? - Hver fredag får medarbejderne i frokostordningen kage - Og ellers officielt en gang om måneden, hvor vi fejre fødselsdag (så samler vi alle dem, der har fødselsdag og fejre dem en gang i måneden) 12

13 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen - Fødselsdagskage hver gang nogen har fødselsdag, det har vi afskaffet, da det ikke falder i tråd med, at vi gerne vil være en sund arbejdsplads Tænker I over, at I på sigt helt skal afskaffe kage? - Nej, vi vil gerne være en sund arbejdsplads, men vi kan ikke fjerne alt. Virksomheden ligger op til en sund livsstil, så er det også ok med lidt lækkert engang i mellem Ingen grund til at være fanatiske ( ) Der er også nogle, der ville synes, at det var røvirriterende. Hvorfor fanden skal I nu bestemme, om jeg skal have kage (Pia Pedersen, 12.30) Har du overvejet, hvilken effekt nogle af sundhedstiltagene ubevidst kan have på medarbejderne? - Nej, overhovedet ikke - Men når du nu siger det, kan jeg godt se, at nogle af de medarbejdere som var modstandere overfor sundhedstiltagene og har haft 117 undskyldninger for manglende deltagelse samtidig med, at de siger, at de gerne vil være sundere de er her ikke længere Hvor meget tror du, at arbejdspladsen skal blande sig i medarbejdernes sundhed? - Den er svær - Tidligere har der været rigtig meget snak om jeg vil gerne tabe mig, jeg vil gerne være sund eller jeg skal dyrke noget mere motion. - Jeg anser derfor disse sundhedstiltag som en medarbejdergode; at vi tager hånd om det og sætter rammerne samt nogle gode tilbud op og man kan takke nej, hvis man ikke ønsker at deltage - Vi leder efter de sunde profiler, når vi ansætter Det her ved jeg ikke, om man må sige højt, men vi går efter de sunde profiler, når vi ansætter sunde mennesker og ikke rygere (Pia Pedersen, 15.31) 13

14 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen Hvordan oplever du behovet for fremtidige sundhedstiltag? - Vi ønsker at tilbyde flere gode ting, men vi vil også have noget den anden vej, fordi det er nemt at sige jeg vil gerne have kostvejledning og så har man fået det betalt af virksomheden, men man efterlever ikke den sundelivsstil i privaten - Derfor diskuterer vi i øjeblikket, om vi som arbejdsplads kan tillade os at stille krav fx du skal tabe dig 2 kilo, så betaler vi den er rigtig svær - Vi har planer om at tilbyde medarbejderne at få udarbejdet en sundhedsalder-profil, hvor man efter at have svaret på en række spørgsmål og en undersøgelse af bl.a. blodtryk får en status på ens sundhedsalder i forhold til den faktiske alder vedkommende har. I dette samarbejde eksisterer ligeledes en hotline, hvor medarbejderne kan ringe og snakke med en psykolog om, hvordan de motivere sig selv til at få dyrket motion eller hvad det er de gør forkert med kosten, da vedkommende måske bare står stille på vægten - Vi vil tilbyde to motionsløb årligt et forårs og efterårs løb, hvor vi tilbyder at betale startnummer, hvilket virksomheden betaler, når løbet er gennemført - Derudover vil vi tilbyde gå-hjem-møder to gange årligt, hvor medarbejderne har indflydelse på, hvilke emner der kunne tages op. Flere har nævnt stress på arbejdspladsen, forenelse af arbejds- og privatliv eller kostvejledning Hvilke barrierer ser du i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? - Økonomi og ressourcer helt klart - Det er svært at måle effekten - Personligt tror jeg, at det er en god investering - Hvordan budskabet bliver solgt til medarbejderne (nemt være en barriere, hvis medarbejderne føler, at de får trukket noget ned over hovedet) 14

15 Bilag 2 Interview med Pia A. Pedersen Det handler også om, at vi får solgt og markedsført det godt, så medarbejderne ser det som et tilbud og ikke, som at arbejdspladsen blander sig i medarbejdernes sundhed/privatliv (Pia Pedersen, 20.37) 15

16 Bilag 3 Interview med Mikael Haves Bilag 3: Interviewguide og interview med Mikael Lykkegaard Haves Interview med Mikael Lykkegaard Haves, direktør og HR ansvarlig hos Loyalitetsbureauet, den 7. januar 2013 på Loyalitetsbureauets location i Århus Nord. Forskerens spørgsmål er markeret med fed skrift, svarene almindelig og citater er markeret med kursiv. Lydfilen findes på CD 1, sang 3, under navnet: Respondent 3. Interviewet har en varighed af min Interviewguiden Emne Forskningsspørgsmål Interview spørgsmål Virksomheden Hvor stor er - Hvor mange medarbejdere er virksomheden? der i virksomheden? - Hvad er din stillingsbetegnelse? Perception Er sundhedsfremme et aspekt som fylder meget? - Hvilke sundhedstiltag eksisterer på arbejdspladsen? - Hvordan kommunikerer I ud til medarbejderne, at disse tiltag eksistere? - Når medarbejderne stadig deres ting, selvom I tager ½ ud af kalenderen hver tirsdag? - Deltager lederne i de forskellige tiltag? - Dem som arbejder videre, hvad siger de til ordningen? Fysisk aktivitet Er tiltaget en succes? - Kom ønsket om motion fra medarbejderne eller var det noget ledelsen fandt på? - Hvor mange medarbejdere benytter tiltagene om fysisk aktivitet? Rygning Er tiltaget en succes? - hvor mange medarbejdere deltog i rygestopkurset? - Betaler virksomheden hele kurset?

17 Bilag 3 Interview med Mikael Haves - Er der nogen, der er begyndt igen? Ernæring Er tiltaget en succes? - Hvor mange medarbejdere benytter frokostordningen? - Tænker I sundhed i forhold til den frokostordning I har? - Hvor tit får I typisk kage? - Har I frugtordning? - Benytter folk denne eller har I typisk frugt i overskud? - Gør I noget for at motivere dem, der ikke dyrker motion i forvejen? Etik Fremtidige Tiltag Er det etisk korrekt at nudge medarbejdere til en sundere livsstil? Er der behov for yderligere sundhedstiltag på arbejdspladsen? - Har du overvejet, hvilken effekt nogle af tiltagene ubevidst kan have på medarbejderne? - Hvor meget skal arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes sundhed? - Sygefravær? - Hvordan oplever du behovet for fremtidige sundhedstiltag (kostvejledning, slankehold, )? - Hvilke barrierer ser du i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? 3.2. Interview Hvordan kommunikere I sundhedstiltagene ud til medarbejderne? - En online kalender, hvor folk kan se, hvad de kan melde sig til - De forskellige events plottes automatisk ind i folks kalender og så kan de acceptere eller afvise eventen Skabt den der stemning, der ligger omkring fx DHL (Mikael Lykkegaard Haves,

18 Bilag 3 Interview med Mikael Haves min.) Deltager de forskellige leder i virksomhedens sundhedstiltag? - mellemledergruppen er forholdsvis god til at deltage - jeg er selv den ene direktør af tre og deltager i den udstrækning jeg kan - de to andre direktører deltager ikke Ønsket om motion, kom det fra medarbejderne eller er det noget I, som ledere har snakket om? - det var noget jeg tog med, da jeg kom til for 1 år siden - jeg mener, at folk skal ud og røre sig - jeg har en grundholdning om, at man får mere overskud, hvis man er i fysisk godt form - Jeg ved det fra mig selv, da jeg i 25 år overhovedet ikke var i fysisk god form og efter jeg tog det op har jeg tydeligt kunne mærke en forskel og det må selvfølgelig også gælde alle mulige andre I de 25 år jeg ikke var i god form hørte jeg på alle de andre, der sagde, at man fik mere energi af, at dyrke motion og jeg sagde at de var fulde af lort, men nu må jeg jo så give dem ret (Mikael Lykkegaard Haves, 2.29 min.) Hvordan har medarbejderne taget imod de sundhedsfremmende tiltag? - de har taget godt imod det - særligt de lidt mere traditionelle ting som DHL - sidste år prøvede vi at tilbyde et Adventure Race, det gik ikke så godt, men nu prøver vi igen i år og håber at kunne få nogle af dem med, som ikke bliver skræmt af en lille cykel- og løbetur på samme tid (det er kun små Adventure Race af en varighed af 2-3 timer) Man kan stille op på sin havelåge, det er ingen krav om fysisk form (Respondent 5, min.) 18

19 Bilag 3 Interview med Mikael Haves Hvor mange medarbejdere benytter sig af virksomhedens sundhedsfremmende tiltag? - Langt de fleste gør kommer til det ene eller det andet - De er ikke helt de samme mennesker, som løber med eller kommer til rundbold i mindeparken Hvilke tiltag har I på nuværende tidspunkt? - Vi har haft kubetest - Vi har en fra vægtkonsulenterne siddende på kontoret, hun har en vægt med og vejer dem, der har lyst til det hver fredag og giver dem lidt råd med på vejen De færreste bryder sig rent faktisk om at blive målt ( (Mikael Lykkegaard Haves, 4.52 min.) Nye tiltag på vej: - Vi forsøger at målrettet initiativerne mere fx snakker vi om at skulle gå en tur i pauserne - Vægtkonsulenterne (medarbejderne betaler selv, men de bliver gjort opmærksom på tilbuddet gennem virksomheden) Har I nogle medarbejdere, der ryger? - Ja, forholdsvis mange i forhold til, hvad jeg har været vant til - Begge ejere ryger og så er der ikke den store motivation for rygestopkurser Hvor tit får I kage? - Vi har rundstykker hver mandag til morgenmøde - Kage er 1-2 gange om måneden 19

20 Bilag 3 Interview med Mikael Haves - Vi har desværre ikke fundet et alternativ, vi har fri frugtordning, og så er det lidt svært at finde på noget andet, hvis man ikke skal give kage der er vi nok lidt for traditionelle - Vi anser ikke kage 1-2 gange om måneden som et problem Gør I noget specielt for at motivere de medarbejdere, som ikke dyrker motion i forvejen? - Vi er heldigvis en lille organisation, så det er med lidt små hånlige tiltag - Lidt godmodigt små mobning - Vi prøver, men det er svært at få folk engageret, som ikke anser motion som noget særligt - Der skal en mentalitetsforandring med, som vi kun kan hjælpe med ved at vise de gode eksempler i organisationen Har du overvejet, hvilken effekt disse sundhedstiltag kan have ubevidst på medarbejderne? - Ja, at organisationen bliver mere effektiv og man bliver generelt gladere af, at dyrke motion Mikael fortæller om sin egen overvægt - Min øjenåbner var, at jeg var blevet for fed (vejede knap 100kg og er 175 høj) - En kammerat sagde på en skiferie, at jeg var blevet for fed og nu skulle jeg altså gøre noget ved det, når jeg knap kunne holde mig stående på mine ben midt på anden dagen - Jeg kunne virkelig ikke løbe 1km, var helt ødelagt, selvom jeg havde gået over halvdelen af vejen - Det handlede også om at finde en sport, som kunne motivere - Jeg har prøvet exceptionelt mange ting fx undervandsrygby, taikwondo, men intet har fanget mig - Jeg køre nu Aventure Race og det der tiltaler mig er, at det er meget 20

21 Bilag 3 Interview med Mikael Haves afvekslende (der er løb, cykling, klatring, svømning, sejlads, kano, kajak, inliners). Hvis de findes en aktivitet, der kan bringe dig frem ad, så findes den også indenfor det her. Det er et stort orienteringsløb og vare fra 3 timer til 6-7 døgn. Hvor meget skal arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes sundhed? - Vi skal ikke blande os, men når folk bliver for store er vi nødt til at informere om, at deres sundhedsadfærd har konsekvenser - Det har jo konsekvenser i kraft af, at de har betragtelig flere sygedage end andre - Jeg har ikke for alvor taget fat i nogen, jeg prøver i stedet med den gode motiverende lad os lave noget vi alle kan være med til - Men jeg mener rent faktisk, at man kan være nødt til at skride ind og tilbyde nogle samtaler til folk, der udøver en sundhedsadfærd, som har indflydelse på det arbejde man laver - Når det viser sig, at sygdom er så udbredt blandt kraftig overvægtige, så er man nødt til at gribe ind - Den generelle dansker, som er mere eller mindre overvægtig kan vi ikke blande os i, men vores madordning er sammensat efter, at den skal være frisk og sund samt indeholde muligheder for at tage nogle grøntsager - Jeg skal ikke diktere noget, det må folk selv bestemme, men man er nødt til at give dem muligheden for at kunne gå af en vej - Målrette sundhedsinitiativerne, så der både er noget til dem, der gerne vil løbe stærkt og dem, der ikke løber så stærkt (..) men jeg mener rent faktisk, at man kan være nødt til at skride ind, ikke alvorligt og sætte stolen for døren, men man er nødt til at kunne tilbyde nogle samtaler til folk, som er så store, at det rent faktisk har indflydelse på ens arbejde (Mikael Lykkegaard Haves, min.) Oplever I, at det er nogle af de medarbejdere, der ikke dyrker så meget motion, der har et højere sygefravær end dem, der går op i sundhed og 21

22 Bilag 3 Interview med Mikael Haves dyrker motion? - Vi har ikke noget statistisk belæg for det - Men ja, dem der er kraftig overvægtige har flere sygedage det er det mest direkte tegn, der eksisterer - Det handler ikke kun om sport, men om vægt, der er også nogle som ikke dyrker motion, men som passer deres arbejde hver dag - Dem vi har, der er overvægtige de har et problem Hvordan oplever du behovet for fremtidige sundhedstiltag? - Vi prøver ad bagveje at introducere forskellige ting, så det ikke koster firmaet en masse penge - Ønske om at gøre flere ting, men det bliver oftest prioriteret ned, da det betegnes som uden omsting, som kun virker på langsigt - Vi har masser af ideer vi gerne vil i gang med: foredrag fx hvordan kommer man i gang med stenalderkost, hvordan kommer man i gang med vægtvogterne en halv time, som handler om hvordan er det rent praktisk man kommer i gang Alle kan jo sige, at de gerne vil i gang og de kan også købe en tyk bog om det, men som regel starter de der helsebøger altid med en sider, som handler om en masse baggrund, som de fleste mennesker er fuldstændig ligeglade med. De vil bare gerne hen til: hvordan kommer man i gang? ( (Mikael Lykkegaard Haves, min.) Hvilke barriere ser du ved at lave sundhedsfremme på arbejdspladsen? - Motivationen smitter ikke direkte af - Det er en langtidsvirkende effekt, der gerne skulle komme - Når vi har travlt fokuserer vi på arbejdet og knap så meget om vi er sunde og raske - Mange opfatter motion som noget man gør i sin fritid Motion er noget man gør i sin fritid, men vi prøver at motivere igennem eksemplet 22

23 Bilag 3 Interview med Mikael Haves (Mikael Lykkegaard Haves, min.) Ser du nogle barrierer i forhold til at motivere de medarbejder, som ikke dyrker noget motion i forvejen? Ud over det aspekt, at man som ledelse har svært ved at måle på det. - Dem der ikke vil dyrke sport, kan du ikke få i gang - Jeg var der selv i 25 år - Oftest er der for langt, man er nødt til at kunne se noget indenfor rækkevidde, som man tror på, at man kan gennemføre - Det er svært, man bliver nødt til at starte småt fx en gåtur i pausen. Det hjælper ikke noget, at der kommer en sundhedsfreak ud, det er jo ikke eksemplet, vi bliver nødt til at tage fat i noget, der er lidt tættere på - Gruppepres kan have en negativ virkning, således at vedkommende bliver rasmus modsat, hvis alle andre løber den vej, så går jeg den anden vej 23

24 Bilag 4 Interview med Medarbejdere Bilag 4: Interviewguide og interview med medarbejdere Interview med forskellige medarbejdere, som fortæller om deres holdning til sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen, hvilke tiltag eksisterer der på arbejdspladsen, hvilke tiltag benytter den enkelte sig af samt hvor går grænsen i, hvad arbejdspladsen skal blande sig i. Interviewene fandt sted på henholdsvis Nord Advertising location i Viby J og Loyalitetsbureauet location i Århus Nord. Forskerens spørgsmål er markeret med fed skrift, svarene almindelig og citater er markeret med kursiv. Lydfilerne findes på CD er, under nedenstående navne: Respondent 4: Nicky Friis, 25 år, annoncekonsulent (CD 1, sang 4, min.) Respondent 5: Mette Lind, 34 år, kreativ chef (mor til to) (CD 2, sang 1, min.) Respondent 6: Trine Henningsen, 41, grafiker (mor til to)(cd 2, sang 2, min.) Respondent 7; Mikkel Ottosen, 35 år, grafiker (far to en) (CD 2, sang 3, min.) Respondent 8: Ole Dalgas, 42 år, marketingsansvarlig(cd 2, sang 4, min.) Respondent 9: Jesper Thykær, 26 år, mediekonsulent (CD 2, sang 5, min.) 4.1. Interviewguiden Emne Forskningsspørgsmål Interview spørgsmål Respondenten Hvem er personen? - Alder? - Køn? - Stilling? Perception Kan nudging virke på arbejdspladsen? - hvilke sundhedstiltag eksisterer på arbejdspladsen? - Hvilke tiltag bruger du og i hvilken forbindelse? Hvad fangede din opmærksomhed ved tiltagene? - Hvordan har tiltagene virket på dig? - Føler du, at du giver dig mere på jobbet efter disse tiltag. Fysisk aktivitet Hvordan påvirker tiltaget medarbejderen? - Benytter du tilbuddet om fysisk aktivitet? - Før tilbuddet dyrkede du da motion? - Hvorfor ikke? - Har du haft en større lyst til generelt at være mere i bevægelse efter?

25 Bilag 4 Interview med Medarbejdere Ernæring Måske lad være at spørg ind, hvis de ikke fokusere på dette aspekt Rygestop - Er du ryger? - Hvilke tanker havde du omkring at skulle fx dyrke motion i dine kollegaers nærvær (bange for ikke at kunne stå distancen, tænkte det var fedt m.m.)? - Hvordan vil du beskrive dine spisevaner generelt? - Hvor tit spiser du usundt (slik, is m.m.)? - Er du med i virksomhedens frokostordning? - Hvorfor/hvorfor ikke? - Synes du den er sund? - Hvor mange år har du røget? - Gennemsnitlige hvor mange smøger om dagen? - Var du med på rygestopkurset? - Hvor længe har du været røgfri? - Er det svært? - Hvis ikke arbejdspladsen tilbød rygestop ville du så stadig være stoppet? Etik Fremtidige tiltag Er det etisk korrekt at nudge medarbejdere til en sundere livsstil? Er der behov for yderligere sundhedstiltag på arbejdspladsen? - Hvor meget skal arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes sundhed? - Hvilken indflydelse har det haft på dig, at din nærmeste leder har været involveret i tiltagene? - Hvad tænker du om din egen rolle i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? - Hvordan oplever du behovet for fremtidige sundhedstiltag (kostvejledning, slankehold, )? 4.2. Interview Indledning velkommen og forklaring af, hvad interviewet har til hensigt at opnå Hvilke sundhedstiltag eksisterer der på arbejdspladserne? - Rygestopkursus - Motionsklub (badminton, fodbold, løb, yoga) - Frokostordning - Frugtordning 25

26 Bilag 4 Interview med Medarbejdere - Sukkerpolitikker, der siger at kage ikke må indtages på kontoret, kun i kan kantinen - Vand - Gulerod: hvis man løb 10 ture kunne man få løbetøj sponsoreret af arbejdspladsen - Frugtordning - Deltaget i kampagnen vi cykler til arbejde - DHL stafet (gå, løb og dem, der bare gider og komme og kigge) - Kubetest (løb så langt du kan på 12 min) - Frokostordning - Firmafodbold - Sociale/sundhedsarrangementer fx rundbold - Medlem af Fitness DK (rabataftale gennem arbejdspladsen) - Vejning hver fredag ( ) der bliver sat vand frem med lime i, for at få folk til at drikke noget vand, så det ikke bare bliver kaffe det hele (Respondent 8, min) Løb 4 forskellige ruter (Respondent 7, 0.43 min.) Hvis man løb 10 ture, kunne man få løbetøj, det var en stor motivation, fordi jeg løb jo rundt i gamle jogginbukser og en kæmpe hættetrøje. Man følte sig også lidt mere sporty. (Respondent 7, min.) Man skal ikke påduttes eller ses ned på, hvis man ikke gider (Respondent 5, min.) En kollega tager en vægt med hver fredag (Respondent 9, 16.30) Benytter du nogle af tiltagene og i så fald hvilke? Og hvad har fanget din opmærksomhed ved disse tiltag? - Firmafodbold - Spiser meget frugt 26

27 Bilag 4 Interview med Medarbejdere - Frokostordning - Løb - Badminton - Det sociale - Det tidsmæssige - gå-møder betyder oftest, at man holder tidsplanen og ikke snakker videre ud over den egentlige mødetid - Kombinationen af at kunne dyrke noget sundt og samtidig kan være sammen med nogle kollegaer - Nej, det gør jeg faktisk ikke ( ) fodbold bringer os tættere sammen og så har vi det sjovt ( ) (Respondent 7, min.) ( ) løb og yoga ligger på samme tid, sådan at man kan vælge det ene eller det andet, super fedt at kunne gøre det i arbejdstiden (Respondent 8, min.) Fælles ånd (Respondent 7, min.) smart måde, når man har familie og skal træne om aftenen den er ret svært. Så skal man vente til efter kl. 20 om aftenen. Så det med at kunne gå en halv time før og træne og så faktisk være næsten færdig, som man normalt ville gå hjem det er jo helt perfekt. Så fik man en gang om ugen, det har været en god motivationsfaktor (Respondent 7, min.) Kombinationen af at kunne dyrke noget sundt og samtidigt være sammen med nogle kollegaer. Hvis man kan have noget ud over det faglige. Det er fedt at kunne tage lidt gas på hinanden (Respondent 8, min.) Hvorfor benytter du ikke tilbuddene? - Specielle mødetider gør, at det ikke passer ind - Der går tid fra familien - Vil selv råde over egen fritid 27

28 Bilag 4 Interview med Medarbejdere - Træner i et træningscenter tæt på hjemmet, passer bedre og jeg kender rutinerne med, hvornår der er var knap så mange mennesker dernede Tilbuddene ligger lige op til, at man har fri eller møder og så går der enten tid af i den ene eller anden ende og jeg synes, at den fritid man har den vil jeg gerne selv råde over. Der går lidt af, hvis du løber om morgen eller eftermiddagen, så kommer du senere hjem til din familie (Respondent 9, min.) Hvordan har tiltagene virket på dig? - Mange dyrkede motion i forvejen - Social effekt - Dyrker motion tre gange om ugen - Ser det som en del af en forholdsvis sund livsstil - Ekstra luksus, at man kan løbe i arbejdstiden, især som familie med børn - Er begyndt at dyrke motion derhjemme i privaten - Det giver mere energi og overskud - Positivt - fokus flyttes fra kun at være business Jeg var ny, jeg kom her for 4 måneder siden og så kom jeg med ud og spille fodbold og det er bare en hel anden måde at socialisere sig med sine kollegaer. Så går det hele meget bedre og det er sjovere at komme på arbejde (Respondent 7, min.) Efter at der er kommet børn ind i billedet er det bare en ekstra luksus, at man kan løbe i arbejdstiden. Da det hurtigt kan blive presset og svært og komme ud og løbe 3-4 gange om ugen i forhold til dengang man ikke havde børn (Respondent 8, min.) Man sidder og tænker, hvorfor har jeg ikke gjort det noget før. Det der med at man er træt og kommer hjem og har svært ved at komme af sted ( ) det har givet mig et kæmpe overskud (Respondent 7, min.) Det er jo også fedt, at man løber med nogle kolleager, det er måske ikke altid dem fra ens egen afdeling, men man mødet nogle andre i huset og får snakket om nogle ting, det giver også en anden ånd (Respondent 7, min.) 28

29 Bilag 4 Interview med Medarbejdere hvis det kun handlede om arbejde og der ikke var plads til at tænke i helheder ( ) det bliver for stift, hvis der ikke er plads til at tænke mennesket ind hvis ikke det sociale fungere bliver de svære at få lavet opgaven ordentligt (Respondent 8, min.) Hvilke tanker har du haft omkring at skulle dyrke motion i dine kollegaers nærvær? - Spændende at se, hvad det for nogle mennesker; nogle går vildt meget op i det, og måske råber og skriger af hinanden. På en eller anden måde kan man lidt læse personer igennem det - både som mennesker og, hvordan de er på arbejdet. - Har ikke tænkt videre over det, måske fordi man tror på sig selv - Det er fedt - Det sociale vægter højt - Hvis jeg ikke kan gennemføre en 3km er det pinligt, men har ikke haft det svært i den forstand. De første par gange skulle bare lige overstås det er fedt, man får snakket med nogle mennesker. Vi er efterhånden så mange (ca. 50 i virksomheden). Man kan ikke nå at snakke med alle og det bliver meget arbejdsrelateret. Det er en anden ting ved det, det er super hyggeligt. Vi løber ikke hurtigere end, at man godt kan snakke sammen det meste af tiden ( ) (Respondent 8, min.) Ikke lige så interessant at slæbe min krop rundt på en 5 km rute, fordi jeg for det første ikke var i form til det både i størrelse, men også generelt bare i form til det. Jeg havde været et ynkeligt syn på turen rundt (Respondent 9, 10.00) I forhold til ernæring hvordan vil du beskrive dine spisevaner generelt? - Sundt, så vidt muligt - Spiser mange gange om dagen - Spiser primært salat til frokost 29

30 Bilag 4 Interview med Medarbejdere - Hurtig mad med børn i huset, bryder sundheden lidt indimellem - Ikke for gode, nybagt mor, manglende tid til at leve sundt - 80 procent sund, jeg tænker over, hvad jeg spiser, men kan også få en hotdog engang imellem - Jeg har det bedst, hvis jeg spiser sundt mentalt ( ) sørger for at få grønt og ikke spise friture hverdag, men heller ikke fuldstændig modstander af det, hvis jeg har lyst til en burger en tirsdag aften, så gør jeg også det. Men opmærksom på at holde den sunde linje (Respondent 7, min.) (...)så kan der halte lidt, at der er nogle børn derhjemme og man skal skynde sig at lave mad, men jo jeg tænker, da over, hvad jeg spiser Man ved hverdag, at man kan få en lækker tag-selv salatbar ( ) lige præcis det der med at få lavet en lækker salat det får man måske ikke gjort, når det lige skal gå lidt stærkt med den der aftensmad (Respondent 8, min.) Lige nu er de nok ikke så gode, jeg har lige fået barn, så lige nu er der ikke så meget overskud til at tænke på sund kost (Respondent 9, min.) Hvor tit spiser du usundt? - Det er forskelligt - Ca. 1 gang om ugen - Et par gange om ugen, fordi det er hyggeligt - Husk at jeg ikke skal straffe mig selv og så træne mere dagen efter, så hellere spise en moderat mængde Er du med i virksomhedens frokostordningen? Hvorfor/hvorfor ikke? - Ja - Fordi jeg ikke er skide god til at lave madpakke selv - Det er et godt alternativ - Nej, 500kr. er meget lige nu (nybagt mor) - Fokus på sundmad, varierende kost 30

31 Bilag 4 Interview med Medarbejdere Nej, 500 kroner er meget for os lige nu. Ellers havde jeg været det, det er en god og sund frokostordning det er (Respondent 9, min.) Praktiske årsager ( ) kæmpe udvalg af grøntsager og salater, helt perfekt. Hvis jeg selv skulle lave det ville det for det for det første være et økonomisk rap over nallerne ugentligt og for det andet mange minutter og skulle bruge på at lave det hver aften 25 kroner dagligt er da også noget på en måned, men igen skal man opveje, hvad det giver. Jeg er vældig glad for det (Respondent 7, min.) Synes du at frokostordningen er sund? - Den er bestemt sund - Det er mere spændende - Oftest bliver det ikke så varierende, hvis man selv skal lave det dagen før Der er også nogle etiske perspektiver ved at lave sundhedsfremme på arbejdspladsen. Hvor meget mener du, at arbejdspladsen skal blande sig i medarbejdernes sundhed? - Til en vis grænse - Rygepolitik er ok, men fedme politik er at gå for langt - Man skal ikke tvinge folk til at dyrke motion - Godt at sætte muligheden op, og så lade det være op til hver enkelt - Det er fint at komme med tilbud, så længe man ikke pådutter folk at de skal gøre bestemte ting - Det skal ikke være sådan, at vi skal en masse uden for arbejdstiden, hvis de vil, så skal det være indenfor arbejdstiden - Det kommer an på, om det kommer fra ledelsen eller ens kollegaer - Hvis jeg var leder kunne jeg godt finde på at rekruttere sundere profiler frem for usunde profiler - Ledelsen må gerne have en finger med i frugt- og frokostordning - Vil gerne vise eksemplet - Positivt, at arbejdspladsen tager initiativ til at fremme sundhed, men synes det er forkert, hvis medarbejderne påtvinges en vis størrelse 31

32 - De skal ikke diktere en vis standard - Der skal være mulighed for at kunne sige fra eller til Bilag 4 Interview med Medarbejdere ( ) men hele tiden lægge tilbuddene ud, så man har noget at vælge mellem og opfordre og så synes jeg ikke, at man kan gøre meget mere. Jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af at tvinge folk (Respondent 8, min.) Jo flere, der ryger med på vognen, så tror jeg på den måde, at man kan påvirke dem som, der måske sidder lidt lænet tilbage og ikke kommer afsted pga. det man snakker om, at det er også hyggeligt. Man kan måske til sidst komme til at føle, at man bare sidder alene og ikke er en del af det, jeg får ikke rigtig snakket med nogle. Det er det der med at se det sociale aspekt i det (Respondent 8, min.) Det er fint de giver forskellige sundhedstilbyd, men man skal selvfølgelig heller ikke presse det ned over hovedet, at hvis du ikke gør er med, så er du ikke en del af fællesskabet (Respondent 7, min.) det skal ikke være sådan, at vælger man fra bliver man set forkert på, synes jeg. Ok, at man sparker til folk på en pæn måde, men man skal ikke tvinge folk (Respondent 7, min.) Hvordan skal man gøre så alle kan være med? Sociale arrangementer som rundbold, hvor man også rør sig (Respondent 9, 14.25) Der skal være mulighed for at kunne sige fra eller til og der skal også være muligheden for at tage halvvejen være en del af det sociale ved at heppe på dem, der deltager (Respondent 9, 11.55) Hvilken indflydelse har det haft på dig, at din nærmeste leder har været involveret i sundhedstiltagene? - Det er helt kanon - De behøves ikke gå forrest, som sådan noget Her er jeg - Det betyder noget, at de er med på lige fod med medarbejderne - Det gør det sjovere 32

33 Bilag 4 Interview med Medarbejdere ( ) det er egentlig helt generelt med virksomheden, der er så kort op til det højeste led og det fungere bare godt man føler sig velkommen, man føler sig hørt, man føler os at de tager en interesse i en (Respondent 7, min.) Man får snakket sammen på en anden måde (Respondent 7, min.) Hvis nu alle ledere sad og bare ikke gjorde noget var det et lidt dårligt eksempel at vise og komme og pådutte, at nu synes vi I skal ud og løbe, så vi får en bedre sundhed i virksomheden, men vi bliver lige siddende her (Respondent 7, min.) Hvordan oplever du behovet for sundhedsfremtidige tiltag? - Der kunne godt komme nogle flere - En bedre tag-selv-salat - En weekend, hvor vi tog af sted på teambuilding fx helseweekend (...) vi har fire forskellige ting at putte i salaten og det er gulerod, agurk salat og nogle gange broccoli og peanuts. Det kan du altså ikke lave specielt god salat af. Gøre den lidt mere interessant (Respondent 7, min.) Hvad tænker du om din egen rolle i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen? Tænker du, at du kan gøre noget som medarbejder for dine kollegaer? Fx gå forrest med et nyt tiltag. - Ligefrem at hjælpe andre med deres sundhed, det er ikke noget jeg blander mig. Det er op til dem selv, om de vil have en sandwich med hvidt eller groft brød - Kom med, hvis I har lyst til at være med frem for at det er tvang - Vil gerne reklamere igennem det gode eksempel uden at tvinge nogen - Vil ikke være belærende, fordi jeg nu løber skal jeg ikke på smøre det af på andre, at nu skal de også - Hvis jeg er træt og løber en tur, så bliver jeg frisk og det vil jeg gerne fortælle videre - Vil gerne vejlede ud fra mit eget eksempel, hvis folk selv ytre interesse 33

34 Bilag 4 Interview med Medarbejdere Jeg løber tit hjem fra arbejde. Et eller andet ubevidst se mig, jeg løber hjem fra arbejde. Man vil gerne opfordre de andre til at gøre det samme (Respondent 8, min.) Jeg vil ikke tvinge nogen ( ) Jeg vil bare gerne reklamere for, hvor meget det har betydet for mig og hvor meget det kan gøre (Respondent 7, min.) Hvordan oplever du behovet for fremtidige tiltag? - Flere tiltag, så man gør det lidt bredere - Motion omkring middag, så alle kan være med, uanset mødetider, det vil formodentlig også højne motivationen til resten af dagen - Tilpas, man skal ikke overdo it, for mange tiltag kan virke, som om virksomheden prøver at pådutte medarbejderne en sundere livsstil - fire valgmuligheder, mulighed for at ramme bredt - Behovet vil fortsat være der - Medarbejderne har forskellige behov - Et nyt tilbud kunne evt. være kostvejledning eller en træningstime, for at komme igang Tidligere løb vi om morgenen, hvor vi snakkede om, at det kunne være, at nogle havde en barriere for fællesbadning ( ) (Respondent 8, min.) Synergi i, at folk begynder at gå ud og klæde om og alle sammen står samlet foran resten af kontoret, før de løber af sted sammen (Respondent 8, min.) Har du overvejet, hvilken effekt nogle af disse tiltag ubevidst kan have på medarbejderne fx dem som sidder tilbage? - Ja, det er også derfor jeg ikke vil presse - Kunne forestille mig, at nogle sidder og tænker hvor er det irriterende, der er ingen, der skal tvinge mig til at dyrke sport og det er det vi helst skal undgå. Hvorfor det gælder om at få det sagt og opfordret til på den rigtige måde. 34

35 Bilag 4 Interview med Medarbejdere - Folk tager ikke ting ind på samme måde. Nogle elsker sport, mens andre ikke finder det interessant. - Derfor skal det ikke blive påduttende, men et tilbud, der skal sælges, så så mange så muligt tilslutter sig ( ) kommunikation er en svær ting og det at få alle med er en udfordring (Respondent 8,14.50 min.) 35

36 Bilag 5 Nord Advertisings bonusordning Bilag 5: Nord Advertisings bonusordning Nord Advertising har valgt at inddrage motion, som en del af deres målsætninger i Konceptet er nyt og derfor stadig under udvikling. Nedenstående skema er dog et eksempel på, hvordan et sådan skema ser ud, når måneden er omme og hver afdeling har udfyldt, hvor de ligger i forhold til den samlede målsætning. Kolonnen målsætninger angiver organisationens samlede mål, mens kolonnen afvigielser viser, hvor tæt de forskellige afdelinger er på at nå de samlede mål.

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18 Nr. 7 - November 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19 Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side

Læs mere

Bilag 1: Transskribering af det første fokusgruppeinterview

Bilag 1: Transskribering af det første fokusgruppeinterview Bilag 1: Transskribering af det første fokusgruppeinterview Transskribering af det første fokusgruppeinterview 1. Balance er vigtig Interviewer: Så kunne jeg godt tænke mig i startede med at diskutere

Læs mere

FORSIKRING. Sundhed. Det sunde liv begynder i kantinen

FORSIKRING. Sundhed. Det sunde liv begynder i kantinen Nr. 6 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Sundhed [ TEMA 4-15 ] Jeg er selv ansvarlig for mit liv. Læs Martins historie om, hvordan hans liv tog en brat vending [Side 14] Hvad gør

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Effektiv. løbetræning med

Effektiv. løbetræning med Effektiv løbetræning med Kom godt i gang med løb Vil du gerne i gang med en fleksibel og effektiv motionsform, der ikke kræver meget andet end et par løbesko og vijestyrke? Løb er en fantastisk populær

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere