Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2"

Transkript

1 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Valgfri specialefag PC kendskab Operativsystemer erver Netværk semester 2 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Områdefag: Computer teknologi Operativsystemer I Netværk Bundne specialefag Fejlfinding Valgfri specialefag Grundfag: Produktudv.produkt. Informationsteknologi Engelsk Total antal Lektioner og service Læring, Komm- og samarbejde Informationsteknologi Engelsk Total: Version 1.3 den :18 ide 1 af 15

2 Undervisningsfag PC kendskab Computer teknologi og ammenhæng med bek. Fag Fejlfinding Antal vejledende lektioner i alt 60 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Niveau Rutine. Formål Eleven kan installere hardware og software på den personlige computer samt udføre fejlfinding og servicere brugere Målpinde 1. Eleven kan ud fra et konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. 2. Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAIDsystemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA. 3. Eleven kan foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder. 4. Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for hvordan Bios opdateres på et serverbundkort, på en RAID- controllere m.v. 5. Eleven kan ud fra en given opgave, installere aktuelle standard operativsystemer og applikationer på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning og opgradering af hardwaren. 6. Under hensynstagen til EMC- korrekt håndtering af udstyret, kan eleven ud fra strukturerede metoder foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på servere, computere, monitorer, printere, scannere samt andre aktuelle perifere enheder, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer og måleinstrumenter. 7. Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr. 8. Eleven kan anvende et aktuel formular til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt et fejlregistreringsformular til fejl og mangler. 9. Eleven kan enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten. 10. Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer. 11. Eleven kan vejlede en bruger i valg af PC- system, under hensyntagen til funktion og behov. 12. Eleven kan ud fra et konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. 13. Eleven kan under hensyntagen til ED- og EMC-korrekt håndtering af udsty- Version 1.3 den :18 ide 2 af 15

3 ret, foretage fejlfinding og -retning på computerudstyr til modulniveau, og herunder anvende relevante diagnosticeringsprogrammer. 14. Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr samt dokumentere udført arbejde. 15. Eleven kan enten via en fysisk funktionstest eller ved hjælp af testprogrammer afgøre om computerudstyret fungerer efter hensigten. Indhold (f.eks. emner, temaer, software, mv.) Der gives oplæg omkring følgende emner: Motherboard kærm Tastatur POT trømforsyning Floppy Harddisk FAT16/32 MBR DIR entry Cd-ROM IRQ DMA I/O Cache PCI M visio Brugervejledninger Undervisningsformer Kursus og projektorganiseret undervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres løbende ved skriftlige prøver en gang om ugen. Derudover laves et projekt med udarbejdelse af en rapport. Eksamen Ingen Lokaler/Udstyr Et teorilokale med adgang til PC er der skal kunne opkobles til Internettet. Version 1.3 den :18 ide 3 af 15

4 Undervisningsfag Operativsystemer server ammenhæng med bek. Fag Operativsystemer 1 og engelsk Antal vejledende lektioner i alt 42 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Niveau Rutine Formål Målet er, at eleven skal opnå et fagligt niveau minimum svarende til MCP, Implementing Windows 2000 Professional and erver. Målpinde 1. Eleven kan installere eller opgradere et serveroperativsystem, svarende til Windows 2000 erver og konfigurere operativsystemet. 2. Eleven kan oprette og administrere bruger- og gruppekonti, samt styre rettigheder til forskellige ressourcer ved hjælp af grupper. 3. Eleven kan håndtere data og rettigheder i NTF- filsystemet. 4. Eleven kan styre rettigheder til filer og ressourcer via netværket. 5. Eleven kan anvende operativsystemets værktøjer til overvågning, logning og optimering af ydelse. 6. Eleven kan implementere og anvende operativsystemets forskellige sikkerhedsværktøjer. 7. Eleven kan konfigurere og administrere printning. 8. Eleven kan konfigurere og håndtere diske via operativsystemet. 9. Eleven kan opsætte operativsystemet i forhold til Terminal services. 10. Eleven kan implementere klienter og servere til operativsystemet. 11. Eleven kan ud fra strukturerede og analytiske metoder og med relevante måleinstrumenter foretage fejlfinding og fejlretning til modulniveau på branchens udstyr. 12. Eleven kan foretage fejlfinding og fejlretning på branchens udstyr, under hensyntagen til ED- og EMC (Electro Magnetic Compability) korrekt håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler. Undervisningsformer Veksling mellem selvstudium og klasseundervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres ved en skriftlig prøve. Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Microsofts MOAC materiale. Version 1.3 den :18 ide 4 af 15

5 Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med mindst 1 pc pr. elev samt en overheadprojekter til lærer pc en. Undervisningsfag Netværk semester 2 Netværk 1, engelsk og læring, kommunikation og samarbejde. ammenhæng med bek. fag Antal vejledende lektioner i alt 64 - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Niveau Rutine Formål Målet er, at eleven skal opnå et fagligt niveau minimum svarende til CCNA semester 2, Routing and Routing Basic Competencies. Målpinde 1. Eleven kan beskrive de basale forskelle på et LAN og et WAN netværk og herunder beskrive den primære opgave for en Router i et WAN netværk. 2. Eleven kan på systemniveau beskrive de primære elementer i og omkring en Router. 3. Eleven kan logge på en Router i en given mode, og anvende de for Routeren aktuelle command line kommandoer. 4. Eleven kan foretage grundlæggende konfigurationer af en Router. 5. Eleven kan ændre og gemme Router-konfigurationsfiler, udføre password recovery procedure, samt foretage loading og monitering af IO images på en Router. 6. Eleven kan konfigurere og verificere static og default routing i en Router. 7. Eleven kan konfigurere og verificere de dynamiske routing protokoller RIP og IGRP i en Router. 8. Eleven kan foretage fejlfinding på TCP/IP og routede netværk ved hjælp af forskellige hjælpeværktøjer som traceroute, ping, show og debug. 9. Eleven kan beskrive de grundlæggende elementer omkring TCP (Transmission Control Protocol) og UDP (User Datagram Protocol), herunder beskrive formålet med de reserverede portnumre. 10. Eleven kan beskrive forskellene på standard og udvidede ACLs (Access Lister) og kan opbygge mindre Access lister. 11. Eleven kan udarbejde dokumentation over netværk beskrivelse af konfiguration, routeropsætning og IP (Internet protocol)-mapning. 12. Eleven kan ud fra strukturerede metoder og med relevante måleinstrumenter som multimeter og kabel- og netværkstestere, foretage fysisk fejlfinding og -retning på et lokalt netværk som eksempelvis lokaliseringen af og udskiftning af et defekt stik. 13. Eleven kan under vejledning og ud fra kendskabet til det fysiske netværk med tilhørende datalink protokoller og topologier, anvende relevante måleinstrumenter til opsamling og analyse af data, samt foretage nødvendige Version 1.3 den :18 ide 5 af 15

6 opsætningsændringer. 14. Eleven kan i forbindelse med fejlfinding og -retning på netværk anvende relevant dokumentation som eksempelvis netværksdiagrammer samt dokumentere udført arbejde. Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Undervisning omfatter Cisco s semester 2 (CNNA) Undervisningsformer Veksling mellem selvstudium og klasseundervisning Evaluering og bedømmelse Eleven evalueres ved en netbaseret skriftlig prøve efter hvert modul i Cisco s semester 2. Derudover evalueres eleven løbende ved skriftlige prøver en gang om ugen. Eksamen Ingen Undervisningsmaterialer Cisco CCNA semester 2 skal læses igennem en browser og skal læses online. Herudover benyttes bogen Cisco s curriculum findes som klassesæt i bogform. Lokaler/Udstyr Et undervisningslokale med mindst 1 pc pr. elev samt en overheadprojekter til lærer pc en. Version 1.3 den :18 ide 6 af 15

7 Fag Produktudvikling, produktion og service ammenhæng med bek. fag Produktudvikling, produktion og service Antal vejledende lektioner i alt 36 (og 36 på H2) - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Målpinde Modul 1: Undervisningens mål er, at eleven 1) kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring 2) kan anvende selvevalueringsværktøjer 3) kan udvise medansvar for egen læreproces 4) kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer 5) kan forholde sig til sine arbejdsprocesser Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Modul 1 forgår i 2 forløb på hver ½ uge (H1 + H2). I 1. forløb arbejder eleven med de situationer eleven oplever i skolen i forhold til egen læring og arbejdsprocesser og i forhold til kommunikationen med andre. Der vil gennem forløbene blive arbejdet med elevens læringsstil og elevens kommunikation og samarbejde med andre. Undervisningsformer Kursus Evaluering og bedømmelse Der evalueres løbende og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget bedømmes og der gives selvstændig standpunktskarakter. Eksamen Der er ingen eksamen i faget Lokaler/Udstyr Teorilokale/adgang til Pc-lokale Version 1.3 den :18 ide 7 af 15

8 Fag Læring, kommunikation og samarbejde ammenhæng med bek. fag Læring, kommunikation og samarbejde Antal vejledende lektioner i alt 16 (og 14 på H2) - Heraf konfrontationstimer? - Heraf projekttimer/selvstudier? Målpinde 1. redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling 2. planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gældende standarder og normer 3. forstå og forklare økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved fremstilling af en vare, fra råvare til et færdigt produkt Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Faget består af 2 moduler på hver 1 uge. I 1. modul arbejdes der med de grundlæggende principper inden for produktudvikling. Der arbejdes med livscyklusanalyser for produkter der er relevante for uddannelsen. Eleven evaluerer kvaliteten af eget og andres arbejder i forbindelse med et projekt. Undervisningsformer Kursus og projektarbejde. Evaluering og bedømmelse Der evalueres løbende og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget bedømmes og der gives selvstændig standpunktskarakter. Eksamen Der er ingen eksamen i faget Lokaler/Udstyr Teorilokale/adgang til Pc-lokale Version 1.3 den :18 ide 8 af 15

9 Fag Informationsteknologi ammenhæng med bek. fag Informationsteknologi Antal vejledende lektioner i alt 36 (og 36 på H2) - Heraf konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Niveau (grundfagsniveau/taxonomi/progression mv.) E Formål Formålet med faget er, at styrke elevernes forudsætninger for at udarbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage, til at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til reflektsion i relation til IT-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og videnbaseret arbejdsmarked og samfund. Målpinde 1) anvende relevante IT-værktøjer og IT-udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver 2) designe produkter til både papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette 3) overføre viden opnået i et program til et andet 4) foretage effektiv elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer 5) forholde sig til relevant datalovgivning 6) redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt den overordnede informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet 7) mundtligt og skriftligt dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede ITproblemstillinger. Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige informationsteknologiske emner af både praktisk og teoretisk indhold, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt. Ved udvælgelsen skal der endvidere sikres bredde i emnerne, således at elevens kommunikative kompetence styrkes gennem betjening, forståelse og refleksion. I undervisningen bør der fokuseres lige meget på forståelse- refleksions- og betjeningskompetencen. Version 1.3 den :18 ide 9 af 15

10 Undervisningsformer Kursus og projektorganiseret undervisning Evaluering og bedømmelse Der evalueres løbende og der lægges ved evalueringen vægt på elevens udviklingsproces. Faget bedømmes og der gives en delkarakter efter H1. Lokaler/Udstyr Teorilokale/adgang til Pc-lokale Version 1.3 den :18 ide 10 af 15

11 Fag Engelsk niveau E ammenhæng med bek. fag Engelsk Antal vejledende lektioner i alt 34 (og 30 på H2) - Heraf konfrontationstimer 64 konfrontationstimer - Heraf projekttimer/selvstudier Afleveringsopgaver er hjemmearbejde Niveau (grundfagsniveau/taxonomi/progression mv.) E Formål At eleven opnår kommunikative kompetencer og at kunne indgå i sammenhænge samt arbejdsopgaver, hvor engelsk indgår Målpinde 1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge 2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge 3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier 4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier 5) dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget 6) læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget 7) skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget 8) redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget 9) genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturer 10) anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge 11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion Indhold (f.eks. emner, temaer, softwareprogrammer, mv.) Der arbejdes med tekster - bredt forstået om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold. Følgende faglige emner indgår i undervisningen: - Netværk - Operativsystemer - Computerteknologi - Kundebetjening - Produktkendskab - erverteknologi - Fejlfinding - Backup - ikkerhed Version 1.3 den :18 ide 11 af 15

12 - Programmering - Databaser Der arbejdes med - sproglig opmærksomhed, herunder grammatik - skriftlighed - mundtlighed og mundtlig fremlæggelse - argumentation - informationssøgning - kildekritik - to standardafleveringer og dokumentation for et individuelt emne (typisk som rapport, men der er andre muligheder) Undervisningsformer Kursus og projektorganiseret undervisning Evaluering og bedømmelse Der foretages løbende evaluering, bedømmelse og vejledning, fx i forbindelse med fremlæggelser, afleveringer eller ud fra elevens deltagelse i debat/dialog på holdet samt besvarelse af opgaver til udleverede materialer. Afleveringsopgaver skal afleveres til tiden og er adgangsbillet til eksamen. Manglende afleveringer betyder, at der ikke afgives bedømmelse, og at der ikke kan indstilles til eksamen. Ved afslutningen af undervisningen evaluerer eleven forløbet ud fra en liste med nogle vejledende punkter suppleret med elevens egne kommentarer. Før eksamen oplyses eleven om sin standpunktskarakter. Læreren og eleven har en vejledende samtale om elevens udbytte af forløbet og eleven giver respons på lærerens undervisning. Der gives delkarakter efter H1, dernæst standpunktskarakter, når faget afsluttes på H2. På H2 kan faget udtrækkes til eksamen. Eksamen Prøven, der er mundtlig, tager sit udgangspunkt dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne, dels i de i øvrigt stillede eksamensopgaver, valgt ved lodtrækning, og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinier. Eksamensteksterne repræsenterer - Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold - amfund og kultur - Almene og personlige forhold Prøven varer 30 minutter, og eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation samt den fremlagte dokumentation. Eleven må benytte alle hjælpemidler (ikke mobiltelefon) i forberedelsen. Ved eksaminationen medbringes noter fra forberedelsen og dokumentationen for det individuelle emne samt andre nødvendige midler. Prøven kan gennemføres som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Eleven bedømmes individuelt i forbindelse med en gruppeprøve. kolen fastsætter de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan. Hvis der indgår ukendt materiale gives forberedelsestid på 30 minutter. Ud over evt. ukendt materiale indgår kendt stof og dokumentation for det individuelle emne. Eksaminationen foregår på engelsk og varer minutter eksklusive votering. Version 1.3 den :18 ide 12 af 15

13 Undervisningsmaterialer Der benyttes websider, databaser om data, it m.m. samt autentiske tekster fra engelsksprogede magasiner, aviser, blade m.m. Engelsksproget skønlitteratur kan inddrages. Dansk/engelske ordbøger Engelsk/danske ordbøger Internetordbøger Lokaler/Udstyr Teorilokale med adgang til pc'er eller pc-lokale, ordbøger, gerne på nettet eller på pc. Version 1.3 den :18 ide 13 af 15

14 Oversigt bekendtgørelsesfag undervisningsfag IT-supporter koleperioder Undervisningfag PC kendskab Operativsystemer server Netværk semester 2 Produktudv., produktion og service H1 H2 H3 Læring, Kommunik- og samarbejde Informationsteknologi E Engelsk E Bekendtgørelsesfag Områdefag: Computerteknologi Operativsystemer Operativsystemer Netværk Netværk Netværk Bundne specialefag: Operativsystemer Fejlfinding Grundfag: Engelsk E Informationsteknologi E Produktudvikling produktion og service Læring, Kommunik- og samarbejde Valgfag: Linux operativsystem x Engelsk D x Valgfrie specialefag Netværk semester 3 Operativsystemer Infrastrukteu Engelsk E Informationsteknologi E Læring, Kommunik- og samarbejde Produktudv., produktion og service Valgfri specialefag Valgfag Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt I alt Valgfri specialefag Efter katalog Lektioner i alt Version 1.3 den :18 ide 14 af 15

15 Oversigt for bedømmelse af IT-supporter. Fagfordeling: FAG H1 H2 H3 Områdefag: Computerteknologi Operativsystemer 1 Operativsystemer 2 Netværk 1 Netværk 2 Netværk 3 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 Fejlfinding D Grundfag: Engelsk, E D /E Informationsteknologi, E D /E Produktudvikling, produktion og service D Læring, kommunikation og samarbejde D Valgfag: Linux operativsystem Engelsk D /E Følgende forkortelser er anvendt: D = Del karakter E = Eksamen M = Mundtlig = tandpunkt Version 1.3 den :18 ide 15 af 15

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk III erverteknologi II Netværksteknologi Programmering Database Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm. Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2009 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Htx-bekendtgørelsen. Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og vink. Htx-bekendtgørelsen. Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Informationsteknologi B Vejledning / Råd og vink Afdelingen for

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere