Openoffice.org 3+ Math Editor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Openoffice.org 3+ Math Editor"

Transkript

1 gudmandsen.net Openoffice.org 3+ Math Editor - en hurtig indførelse ver. 2.0 Jako Gudmandsen Septemer 2010 Ophavsret Kopiering, distriution og fremvisning af dette dokument eller dele deraf er tilladt i ikkekommercielle sammenhænge, sålænge dette foregår med tydelig kildeangivelse. Indholdet stilles til rådighed under Open Content License [http://opencontent.org/openpu/]. ooo3_matheditor2.odt Side 1 /

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Generelt Grundlæggende rug Skille- & gruppetegn Gængse operatorer Rødder Summer og integraltegn Vektorer Formateringer Grænseværdier Gaffelfunktioner Parenteser Skalering Særlige tegn Opsætning Eksport Se desuden...14 ooo3_matheditor2.odt Side 2 /

3 1 Introduktion Nedenstående vejledning er aseret på OpenOffice 3.2+, men vil i vid udstrækning også være gældende for tidligere versioner, samt StarOffice. 1.1 Generelt En af de helt store fordele ved OpenOffice Math-editor er den kodeaserede rugerflade. Dette vil højst sandsynligt skræmme visse rugere væk, med henvisning til at det kun er "Linux-freaks" og andre "kode-nørder" som ruger den slags - mest for at hævde sig over for os andre. Det er tildels rigtigt! Det er ofte nemmere at komme i gang med nye programflader, når kommandoerne ligger frit tilgængeligt og kan kaldes ved hjælp af et museklik, når lot ikonerne er forståelige og vedhæftet en forklaringstekst. Omvendt er det - for den erfarne ruger - en evig kilde til frustration, at skulle slippe koncentrationen for at først finde musen på arejdsordet, dernæst finde cursoren (pilen) på skærmen og derefter klikke på en ikon, som i edste tilfælde åde er til at finde & forstå, men ofte kræver kommandoen flere klik ned gennem rullemenuerne i programfladen. Efterfølgende slippes musen igen og korrekt tasteturfingerstilling skal genetaleres. Ikke just effektiv arejdsform. Alligevel er selv Corel WordPerfect gået ort fra deres gammelkendte og særdeles velfungerende formel-editor til fordel for en light-udgave af Math Type 1, som også enyttes af MS Word, men ikke levner muligheder for meget andet end museklik. Det er muligt at enytte museklik i OpenOffice Math-editor på lige fod med Math Type, hvilket er nemmere for en novice, men oplæringen i koderne sker hurtigt, hvorfor mange rugere går over til denne redigeringsform. Sker det at der skal enyttes en kode, som rugeren ikke umiddelart husker uden ad, er der fortsat hjælp at hente i musen, som kan hente åde særlige tegn (eksempelvis det græske alfaet) og kontekstafhængige 1 menuer til de mest udredte matematiske tegnsætninger. Brugere af LaTEX, HTML, ældre versioner af WordPerfect (før version 8) el.lign. vil ingen prolemer have ved at arejde med OpenOffice Math-editor. OpenOffice har desuden den klare fordel at være en gratis komplet kontorpakke, som kan hjemtages fra Internettet ooo3_matheditor2.odt Side 3 /

4 2 Grundlæggende rug Normalt skrives og redigeres matematiske udtryk som elementer i et tekstdokument i OpenOffice Writer, hvor Math-Editor kaldes ved rullegardinet "Indsæt" "Ojekt" "Formel", men der kan med fordel oprettes en genvejstast, eksempelvis F4 som er den første ledige. Math-editoren kan også ånes særskilt, ved "Filer" "Ny" "Formel" hvorefter Math-editor-filen kan importeres / indflettes i eksempelvis et OpenOffice Writerdokument. Det er også muligt at gemme det enkelte matematiske udtryk som en selvstændig fil, ligesom at eksportere til visse andre formater, herunder MathML 1. Når Math-Editor er kaldt, ånes et vindue for neden på skærmen til redigeringen: Illustration 1: Math Editors redigeringsvindue...hvilket giver : y = x 2 For førstegangsrugeren ser det meget avanceret ud, men der skal lot erindres hvordan der tastes på en avanceret grafregner eller i et simpelt matematisk analyseprogram (eksempelvis Derive eller Padowan Graph 2 ): Simple udtryk tastes som de skrives - eksempelvis y=sqrt(x^2+pi). Når der skal designes matematiske udtryk med særlige matematiske tegnsætning (eksempelvis røk, kvadratrod, integraltegn m.v.) er der ehov for en særlig editor. Math-editor åner som standard en lille værktøjskasse ved navn "Udvalg" i øvre højre hjørne af skærmen, hvor der kan vælges de mest enyttede operatorer og tegnsætninger. Denne er opdelt i forskellige grupperinger; ooo3_matheditor2.odt Side 4 /

5 Monadiske/inære operatorer Relationer Mængdeoperatorer Funktioner Operatorer Attriutter (egenskaer) Parenteser Formateringer Andet Illustration 2: 'Udvalg' til at hente koder De to øverste rækker er "gruppe-ikonerne", som ændrer de øvrige rækkes indhold efter ovenstående gruppering. Samme grupper kan hentes i en kontekstafhængig menu, ved højreklik med musen i redigeringsvinduet, hvor forklaringen dog ikke er lagt ud grafisk men i kode-form: Illustration 3: Kontekstafhængig menu til at hente koder Vælges der eksempelvis en røk fremstår koden i redigeringsvinduet med tomme pladsholdere <?>: <?> over <?> Erstattes disse to pladsholdere med de ønskede tegn, fås det ønskede grafiske udtryk: a over a ooo3_matheditor2.odt Side 5 /

6 Herved har vi allerede lært at en røkstreg skrives ved tæller, koden over og slutteligt nævner. OBS! I det efterfølgende enyttes syntaksen <?> som symol for indtastning af de ønskede størrelser! Skille- & gruppetegn Opmærksomheden skal her rettes mod røker og lignende med mere end enkle tegn i tæller og nævner: For at sikrer at de ønskede tegn placeres rigtigt hhv. over og under røkstregen, omkranses indholdet af { } (tuorgklammer). Brug af klammer: {a+1} over {-2} Modsat rug uden klammer: a 1 2 a+1 over -2 a 1 2 Dette harmonerer meget godt med ældre/simple matematiske analyseprogrammer, som kun har en tekststreng til indtastning, og derfor kræver intensiv rug af parenteser. I Math-editor enyttes parenteser dog kun når de skal være synlige i det grafiske udtryk, og derfor ruges tuorgklammerne som "usynlige" parenteser, til styring af det grafiske udtryk. Skal der indføjes en ny linje skrives newline. Nedenstående eksempel viser udvidet rug af klammerne: f(x)~=~{x^2+1} over {{(x+2x)^3}over{e^4x}} f x = x2 1 x 2x 3 e 4x NB."tilde" (~) enyttes som separator (hårdt mellemrum), og er udelukkende for at adskille de to tegn/koder (i ovenstående tilfælde lighedstegnet) der står på hver side af denne, for at få et pænere/mere overskueligt grafisk udtryk. Det emærkes at "Cirkumfleks" (^) enyttes til at opløfte i potens eller eksponent. Ovenstående udtryk ville i et tekstaseret analyseprogram være indtaste ved: f=(x^2+1)/(((x+2x)^3)/(exp(4x))) Det skulle være let at se ligheden mellem de to former, på trods af den ene arejder rent matematisk (analyseprogrammet) og den anden grafisk (OpenOffice Math-editor), men man skal holde tungen lige i munden mht. start/slut parenteser eller klammer. Det er muligt at importere og eksportere koderne mellem disse programmer uden det store efterfølgende rettearejde. ooo3_matheditor2.odt Side 6 /

7 2.1 Gængse operatorer Nu har vi set på røker, og vist rugen af cirkumfleks i forindelse med potens- & eksponentialfunktioner, men der er visse meget udredte operatorer, der er værd at nævne: De trigonometriske operatorer siger sig selv: Sinus hedder sin, cosinus hedder cos, tangens hedder tan, osv. osv Rødder Da programmet er udviklet til tysk og engelsk sprog (på trods af mange danske oversættelser i programmets rugerflade) er koden for eksempelvis kvadratrod givet ved sqrt (squareroot); y=sqrt{2x+1} nroot{3}{x} y= 2x 1 3 x Ved rødder af højere orden end 2, enyttes der nroot, hvor rodens størrelse skrives først og indholdet under rodtegnet derefter. Det er selvfølgeligt muligt at enytte potensindexering i stedet for rødder, hvor eksempelvis: 1 sqrt{x}~=~x^½~=~x^{1 over 2} x = x ½ 2 = x nroot 3 x ~=~x^{1 over 3} Summer og integraltegn Integraler og summer er givet koden int og sum; y=int {2x+1} sum from{n=0} to{infinity} {{%DELTA ^2y} over {%DELTA x^2}} x = x y= 2x 1 n=0 2y x 2 Der er her tale om uestemte integraler, hvor de estemte med tilhørende grænser gennemgås i næste afsnit om formatteringer, da disse er generelle for alle grænseestemte operatorer Vektorer For vektorer er der to primære notationsformer: Den analytiske og den koordinatestemte: vec a = vec + vec c a= c ooo3_matheditor2.odt Side 7 /

8 vec a = left ( stack{x # y} right ) vec a ~=~lline vec a rline cdot left ( stack {cos(v) # sin(v) } right ) a= x y a = a cos v sin v Det vil sige at der skal ruges stack til at sætte to (eller flere) størrelser over hinanden adskilt af en "havelåge" (#). Er der flere end to dimensioner i stack'en tilføjes de øvrige størrelser adskilt af flere havelåger. emærk af der er tilføjet left og right foran de to parenteser, hvilket automatisk skalerer dem i relevante størrelse. Se mere 'Formatteringer'. Desuden fungerer kommandoen inom for inominialfordeling på næsten lige fod med stack. Arejdes der med matricer er koden matrix og adskillelsen mellem elementerne i række er en # og skilletegn for rækkerne (adskillelse af kolonner) er 2 ##. Det emærkes at der er tilføjet left og right foran de to parenteser, hvilket fortæller Math-editoren hvad parenteserne skal omklamre, og derved hvor høje de skal være. 3 Formateringer Ofte er der ehov for at foretage notationer, især indeksering af værdier. Dette gælder ikke mindst i fysikken. Der kan være tale om flere værdier af samme variale eksempelvis x 1, x 2, x 3,...,x n. Dette klares ved suscript, <su>, som det gør sig gældende i mange andre formater (WP, HTML m.fl.), eksempelvis; x su 1, x su 2, x su 3,..., x su n x 1, x 2, x 3,..., x n Skal der enyttes hævede indeksnoteringer klares dette tilsvarende ved superscript; <sup>. Det er dog meget lettere at taste understreg _ for suscript og circumflex ^ for superscript og der er tilsyneladende ingen forskel på funktionaliteten. Herunder en liste over de mest enyttede kommandoer til formatteringer: sænket til højre su {<?>} ny linje newline hævet til højre sup {<?>} hårdt mellemrum ~ sænket til venstre lsup {<?>} venstrejustér alingl hævet til venstre lsup {<?>} centrér alignc ooo3_matheditor2.odt Side 8 /

9 under csu {<?>} højrejustér alignr over csup {<?>} høj venstre parentes left ( understregning doelt understregning underline {<? >} underline underline {<? >} høj højre parentes right ) Grænseværdier For grænseværdier gælder koden from <?> to <?>, eksempelvis; int from a to {x^2+x} dx x 2 x dx a Dvs. først operatoren, så grænseværdierne og slutteligt indholdet og evt. afsluttende indeksering. Desværre sætter Math-Editoren grænseværdierne umiddelart over og under integraltegnet og ikke foran. Grænseværdier sat efter operatoren kan gøres ved at kominere su og sup fra indeksering hvilket kan være nyttigt i flere andre sammenhænge: int _a ^ f(x) dx a f x dx int _a ^ f(x) dx~=~left [F(x) right ]_a ^ a f x dx = [ F x ]a Eksempel på Sum med grænser kan være; sum from{n=0} to{infinity} {{%DELTA ^2y} over {%DELTA x^2}} n=0 2y x 2 Her kan det ses at grænseværdierne kan have flere tegn, lot de omkranses af klammer. Dette gælder i alle sammenhænge i Math-editoren. Skal der sætte grænser på andre former kræves der lidt kreativitet, hvor der udnyttes indexeringen hed hjælp af. <su> og <sup> eller lettere <_> og <^> som sagtens kan forekomme samtidig: left [F(x) right ]_a ^ [F x ] a ooo3_matheditor2.odt Side 9 /

10 f(x) divides _0 ^infinity ~ f x 0 Her emærkes det efterfølgende "hårde mellemrum" ved hjælp af tilden <~> som er indført, da kommandoen <divides> forventer et tegn på egge sider Gaffelfunktioner Samme forhold gør sig i øvrigt gældende for gaffelfunktioner, som der ikke findes en kommando til i Math-Editor, og der derfor skal enyttes en "tuorgklamme" - men kun den ene side: f(x)~=~left lrace stack{x ~"for" x<0 # x^2 ~"for" x>0} right none f x = { x for x 0 x 2 for x 0 p= left lrace stack { a # # c} right none p= { a c Hvor der normalt skal tilføjes en afslutning med "race" (synlig tuorgklamme) indføres none for at fortælle Math Editor at der ikke er ehov for afslutning. Dette gælder for alle parenteserne; (, [, {, dracket, angle, ceil, floor, line, race. Det samme kan virke ved eksempelvis en højre side af en "parentesfunktion", eksempelvis : {Of(x)} over {dx} left lline stack{ ~ # a rightarrow } right none ~=~ %SIGMA _a ^ Of x = dx a a left none {dy} over {dx} right rline _{t=0} dy dx t = Parenteser Som det sås under vektorer med racket-kommandoen, kan parenteser og andre elementer skaleres efter indholdet: k cdot left ( {a+} over c right ) p= { a c Samme vil kunne gøre sig gældende for øvrig parenteslignende typografier; numerisk, osv: ooo3_matheditor2.odt Side 10 /

11 k cdot left lrace {a+} over c right rrace k cdot left [ {a+} over c right ] k cdot left lline {a+} over c right rline k a c k [ a c ] k a c Skalering For at lette læsarheden kan det enkelte element skaleres til en passende størrelse med kommandoen size. herunder er vist to kvadratrødder, hvoraf den ene er skaleret til en størrelse '30': sqrt {x^2+}~~=~~ size 30 {sqrt {x^2+}} x 2 = x 2 Denne skalering kan give prolemer, hvis det kun er eksempelvis et integraltegn, som skal skaleres, men ikke indholdet. Alternativt kan Math-editoren sættes op til standard at vise andre størrelser end fariksindstillingerne. Mere herom i Kapitel 5 om Opsætning. 4 Særlige tegn Et typisk matematisk og fysisk prolem er, når alfaetet ikke er langt nok, hvorfor der ofte enyttes ogstaver fra især det græske alfaet. De er alle markeret med % som egyndelsestegn efterfulgt af ogstavet skrevet med tekst, eksempelvis er lille π givet ved %pi og store Π ved %PI. En meget logisk kodeform, på lige fod med WordPerfect og HTML, hvor samme er noteret i sidstnævnte med &tegn; - som for lille π er givet ved π og stort Π givet ved Π. Disse tegn kan desuden hentes i rullemenuen "Funktioner" "Katalog...", hvor klik på det valgte tegn overfører koden til Math-editoren, til det sted hvor cursoren var placeret udførelse af kommandoen. Der er yderligere særlige tegn under "Andet" i henholdsvis "Udvalg"-værktøjskassen og den kontekstafhængige menu i Math-editor. Det drejer sig l.a. om uendelig 1 ( ), nala ( ), partiel/lødt d ( ) m.fl. Desuden kan der nævnes flg. matematiske tegn: skalar (prik) cdot approksimeret approx 1 En liste over alle symoler kan findes i OpenOffice.org's særdeles udmærkede hjælpefunktion. ooo3_matheditor2.odt Side 11 /

12 kryds (X) times proportional prop plus/minus ± +- ikke-lig med <> gående i mod doelt pil, venstre toward dlarrow mindre/lig med <= doelt pil, højre / medfører drarrow større/lig med >= doeltpil, egge veje / ensetydende, iimplikation dlrarrow numerisk as {<?>} sum a sum {<?>} vektorpil a vec <?> uestemt integrale xdx estemt integrale a xdx int {<?>} int from <?> to <?> {<?>} lang vektorpil ac widevec {<?>} estemte integrale (II) a xdx int _a ^ {xdx} Se desuden yderligere tegn i den kontekstafhængige menu 1 i Math-editor. Ønskes der enyttet et tegn fra tastaturet, som Math Editor normalt ruger til kodesætning - eksempelvis %, procent - skal dette sættes i "gåseøjne", hvorved Math Editor vil fremvise tegnet. Dette kan også ruges til indsættelse af ren tekst i et formelfelt, som kommentar til det matematiske udtryk. "Forrug" ~=~67 "%" Forrug = 67 % Et enkelt tegn som kan mangle i Math Editors tegn-iliotek og som kan være nyttigt i mange sammenhænge er (grader), men her må man være kreativ og lave det som et hævet lille "o", ^o. v "&" w~=~90^o~=~1"/"2 cdot %pi "rad" v & w = 90 o = 1 / 2 rad Der skal tilføjes et mellemrum (space) efter cirkumflex, inden o, da der ellers vil live skrevet netop ô. 1 Kontekstafhængig menu = forskellige popup-menuer alt efter hvilket element der peges på / er markeret, på skærmen. Kaldes med højreklik med musen. ooo3_matheditor2.odt Side 12 /

13 OpenOffice.org Math-editor er dog også foreredt til rugen af Anis-koder, hvor eksempelvis førnævnte grader kan tastes som Alt+0176: v "&" w~=~90 <Alt>0176 ~=~1"/"2 cdot %pi "rad" v & w = 90 = 1 / 2 rad En komplet liste over ANSi koderne kan findes på nettet 1. 5 Opsætning For selv at have kontrol over størrelserne på de enkelte tegn i et matematisk udtryk er Math-editoren udstyret med en mindre samling muligheder i rullegardinet "Formater": Skrifttyper..., Skriftstørrelser..., Afstand... og justering... Skrifttyperne er egrænset til de installerede tegnsæt til rug i Math-editor, da eksempelvis græsk Gamma ikke er med i tegnsættet Times New Roman. Skriftstørrelserne kan derimod reguleres grundlæggende og skalering for eksempelvis potenser m.m. På samme sæt kan tegnafstanden sættes og hvorvidt du vil have formlerne til venstre, midt i eller til højre i oksen. Disse indstillinger er især relevante ifm. eksport til andre formater, hvor ojekter som formler vedhæftes i grafikformat, hvor for små grafikfiler kan give meget svært læselige formler, hvor eksempelvis det ikke kan ses om en potens er i 2. eller n te el. lig. Dette gør sig især gældende ved eksport fra OpenOffice Writer til HTML, hvor alle formler ændres til grafikfiler, med egrænset opløsning - ofte ulæselige på print. 1 ooo3_matheditor2.odt Side 13 /

14 6 Eksport Som så mange andre editorer kan OpenOffice også gemme i andre formater, herunder HTML og MS Word, hvor sidstnævnte ofte kan redigeres i OpenOffice uden at Word-rugere lægger mærke til forskellen. Træerne vokser jo ikke ind i himlen, hvorfor det dog skal emærkes, at formler kreeret i OpenOffice og gemt i MS Word-format kan være meget prolematiske at læse & redigere i MS Word. Det er dog set at OpenOffice Math-Editor kan kaldes fra MSWord og ruges dér, i stedet for den oprindelige Equation-Editor fra Math- Type. Når et Writer-dokument indeholdende formel-ojekter gemmes som HTML, vil openoffice oprette en strie grafikfiler (PNG-format med transparent aggrund) indeholdende de enkelte formler. Disse grafikelementer indlejres i HTMLdokumentet, på lige fod med normal grafik. Der er desværre ikke mulighed for en skalering af formlerne, hvorfor det anefales at ændre opsætningen af Math Editor inden rug, til relative størrelser faktor 1,2 eller større end standard. Her ved liver grafikfilerne store nok at være læselige i rowseren og ved udskrift fra nettet. Nyere versioner af Math-editor kan ligeledes gemmes i MathML-formatet, som en Internet-standard under World Wide We Consortium 1 (). For at anvende dette format, kræves der dyere kendska til rug af XML, hvorfor det ikke vil live ehandlet i nærværende skrift. 7 Se desuden På det danske OpenOffice.org kan der efterhånden findes mange og særdeles gode vejledninger til programmet, som sammen med en meget gennemført hjælpefunktion <F1> gør det til måske den edst dokumenterede kontorpakke nogen sinde 2. Den officielle vejledning til Math-editoren hedder 'Kom i gang med OpenOffice.org - Kapitel 11: Start med Math' 3, men er ikke særlig grundig. Som supplement kan der derfor anefales 'Using OpenOffice.org Math' på wiki.services.openoffice.org 4, screencast fra Plan-B 5 eller den grundige engelsksprogede 'Math Ojects: The Equation Editor' 6. ver. 2.0 Jako Gudmandsen Septemer ooo3_matheditor2.odt Side 14 /

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Denne vejledning er en oversættelse og opgradering af LibreOffice 4.0 Math Guide. Forfattere til denne guide er:

Denne vejledning er en oversættelse og opgradering af LibreOffice 4.0 Math Guide. Forfattere til denne guide er: På dansk ved Leif Lodahl og René Lagoni Neukirch Formler med LibreOffice Math 4.2 Rettigheder Copyright 2011 2013 tilhører bidragsyderne listet herunder. Du må videredistribuere forarbejdet eller uforarbejdet

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

gudmandsen.net Integraler

gudmandsen.net Integraler gudmandsen.net 2000-203 Jako SvH Gudmandsen Kopiering fra denne pulikation må kun finde sted i overensstemmelse aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Integraler Indholdsfortegnelse Integraler...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

1 monotoni & funktionsanalyse

1 monotoni & funktionsanalyse 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere