Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs."

Transkript

1 Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby 1. Beskrivelse af opgaven Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby, Krumtappen 2, Valby, ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres som en annoncering efter tilbudslovens kapitel 6, hvor alle interesserede kan afgive tilbud. 2. Kontaktpersoner Primær kontaktperson i Lokalområdekontoret Carsten Weber Nielsen Chefkonsulent Lokalområdekontoret Ottiliavej 1-3, 1. sal 2500 Valby Tlf.: Frist for modtagelse af bud Tirsdag den 24. april 2012 kl Indgivelse af tilbud Tilbud skal indsendes pr. brev i udskrevet form stillet til kontaktpersonen. 5. Tildelingskriterier Lokalområdekontoret, herefter benævnt forvaltningen, ønsker at tildele ordren ud fra kriteriet - den laveste pris. 6. Indstilling af udbudsrunde Forvaltningen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud, og indstille udbudsrunden, såfremt ingen af de indkomne tilbud vurderes egnede. 7. Kommunikation ved tilbudsgivning For at sikre krav om gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgivere, skal al henvendelse fra interesserede foretages skriftligt til den primære kontaktperson. Spørgsmål fra tilbudsgivere besvares udelukkende skriftligt i anonymiseret form, og samtlige skriftlige spørgsmål der stilles, og skriftlige svar der afgives, offentliggøres i anonymiseret form på kommunens hjemmeside, således at alle som har udvist interesse for at afgive tilbud på den pågældende annonce gøres bekendt her med. 1

2 8. Tilbuddets indhold Præsentation fra tilbudsgiver pris og løsningsbeskrivelse Tilbudsgiver bedes fremlægge tydelig beskrivelse af pris og prisstruktur samt løsningsforslag til sortiment. 1. Præsentation af pris. Tilbudsgiver skal fremlægge præsentation af prisstruktur, dvs. et skema for hvornår et givet antal bestillinger udløser forskellige grader af mængderabat. Tilbudsgiver skal angive mindste antal bestilte kuverter, der kan leveres til prisen. Alle priser i prisstrukturen skal angives per kuvert. Prisen skal være angivet inklusiv alle leverandørens udgifter indtil levering på kontorets adresse, som fra maj 2012 er Krumtappen 2, Valby. Dog ønskes en særskilt pris for levering, som ikke indregnes i kuverternes stykpris. Der ønskes et særskilt pris for levering af mad til aftenpersonalet. 2. Præsentation af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse. Som dokumentation for at tilbudsgiver efterlever de specifikke minimumskrav, skal denne præsentere en tilfældig og gennemsnitlig ugeplan (minimum 5 dage), med grundig beskrivelse af sit sortiment af retter, råvarevalg, fiber- og fedtindhold, tilberedning osv. Der skal indgå billeder i præsentationen. Blandt samtlige tilbudsgivere som dokumenterer efterlevelse af de i opgaven stillede krav til maden, vil prisen alene være afgørende for valget af leverandør. 9. Kriterier for egnethed hos tilbudsgiver Forvaltningen kræver, at tilbudsgivere leverer nedenstående som dokumentation for tilbudsgivers generelle egnethed. Er denne dokumentation ikke vedlagt indkomne tilbud afvises disse. 1. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse (se pkt. 8), vil indgå i vurderingen af egnethed. Tilbudsgiver skal for at vurderes som egnet, dokumentere at kunne opfylde samtlige minimumskrav, der stilles til den mad som ønskes leveret. 2. Tilbudsgiver skal afgive dokumentation for autorisation til drift af fødevareproducerende virksomhed samt kopi af seneste kontrolbesøg fra fødevarekontrollen. 3. Offentlige myndigheder er ifølge loven forpligtet til at sikre sig, at samarbejdspartnere overholder gældende arbejdsmiljølovgivning og gennemfører de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV), hvorfor det forventes, at tilbudsgiver afgiver en erklæring herom. 4. Tilbudsgiver skal afgive tro og love erklæring vedr. oplysninger om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 5. Yderligere forventes det, at tilbudsgiver afgiver erklæring fra virksomhedens ledelse / direktion om virksomhedens soliditet og fortsatte drift. Ovennævnte erklæringer (nr. 3, 4 og 5) skal afgives på skemaer, der fremgår i elektronisk form i forbindelse med udbudsannoncen. 2

3 10. I alt - materiale der skal fremsendes til forvaltningen ved tilbudsgivning: Løsningsbeskrivelse - eksempel på ugeplan (fem dage). Beskrivelser og billeder. Beskrivelse af pris / prisstruktur samt pris for levering. Erklæring vedr. overholdelse af Arbejdsmiljølovens krav. (Elektronisk skema i forbindelse med annonce). Tro og love erklæring vedr. oplysninger om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. (Elektronisk skema i forbindelse med annonce). Erklæring vedr. virksomhedens soliditet og fortsatte drift. (Elektronisk skema i forbindelse med annonce). Dokumentation for autorisation til drift af fødevareproducerende virksomhed. Kopi af rapport fra seneste kontrolbesøg fra fødevarekontrollen (Smiley). 11. Kriterier for tildeling af kontrakt Tilbudsgiver skal indsende alle relevante dokumenter (punkt 10). Tilbudsgiver skal dokumentere efterlevelse af samtlige stillede krav til maden. Tilbudsgiver skal være billigst blandt alle indkomne tilbud. Forvaltningen forbeholder sig ret til kun at indgå aftale om levering af mad til dagpersonale. 12. Kravspecifikation 12a. Minimumskrav til maden (dagpersonale) Tilbudsgiver kan frit sammensætte dagsmenuen bestående af nedenstående komponenter. Der skal minimum være fire forskellige komponenter pr. dag. Én lun eller kold ret samt hertil tilbehør af varierende art. Hovedingrediensen i den lune/kolde ret skal variere hen over ugen. Indholdet i denne ret skal veksle mellem kød fra firbenede dyr, fjerkræ, fisk samt grøntsager. En dag om ugen må gerne være kødfri. På denne dag skal den lune/kolde ret bl.a. bestå af tilberedte grøntsager og gerne bælgfrugter. Når den lune/kolde ret består af fisk, skal der varieres mellem magre og fede fisketyper. Tilbehør til den lune/kolde ret kan være koldt eller varmt. Tilbehøret skal variere mellem forskellige ingredienser som grønsager, ris, pasta, kartofler mm. Den anvendte ris og pasta skal fortrinsvis være et fuldkornsprodukt. 3

4 En til to kolde salater, fx grøn salat med varierende indhold og en mere fiberholdig salat af fx tilberedte grøntsager o.a. Dage hvor der kun leveres én salat, skal denne indeholde fiberrige grove grøntsager. Dertil varierende typer af dressing, min. to slags, gerne en olie-eddikedressing og en dressing lavet på et mælkeprodukt. Når der anvendes mejeriprodukter i maden generelt, skal det tilstræbes, at der er tale om fedtfattige produkter. Forvaltningen ønsker, at der anvendes mindst mulig fedtstof. Flydende planteolier foretrækkes frem for fast fedtstof såsom hårde margariner og smør. Der skal dagligt medfølge to til tre slags pålæg. Pålægget skal variere i løbet af ugen, og veksle mellem kød og fisk. Pålæg af kødprodukter skal være magre. Ved 3 slags pålæg om dagen, skal det ene være et fiskeprodukt. Pålægget skal mindst en gang om ugen indeholde fisk. Fiskeprodukter skal variere mellem magre og fede. Der skal dagligt leveres friskbagt brød rugbrød og grovbrød samt smør. Brødet skal have et højt fiberindhold, dvs. for grovbrød minimum 5 % og for rugbrød minimum 8 % kostfibre. Forvaltningen ønsker, at det leverede brød varierer i type hen over ugen, således at der veksles mellem kornsorter samt mellem brød med flere eller færre kerner. Forvaltningen ønsker at fremme medarbejdernes mulighed for sund kost, og ønsker derfor ikke, at der indgår kage i tilbuddet. Den leverede mad skal overordnet fremstå, indbydende og delikat. Maden skal hente inspiration i forskellige køkkentyper, og give mulighed for varierede smagsoplevelser. Den leverede mad skal efterleve de officielle anbefalinger vedrørende sund kost. Dvs. at maden skal tilberedes ud fra Y-tallerkenmodellen, hvilket betyder 20% kød, æg, fisk eller fjerkræ, 40% fuldkornsris, -pasta, -brød eller kartofler, og 40% grøntsager. 12b. Minimumskrav til maden (aftenpersonale) Forvaltningen ønsker at modtage et specificeret tilbud på mad til aftenpersonalet. Mad til aftenpersonalet kan bestå af en lun eller kold ret samt hertil tilbehør af varierende art. Såfremt der er tale om en lun ret, forudsættes det, at den enkelte medarbejder selv opvarmer kuverten i mikroovn. Maden til aftenpersonalet bør være udportioneret i portioner til en enkelt person. Øvrige krav til maden til aftenpersonalet bør ligge sig så meget op til de øvrige krav som muligt, som er beskrevet i forhold til maden til dagpersonalet. 4

5 12c. Krav til anretning Maden skal være beregnet som et givet antal ensartede portionsanretninger, men skal leveres som buffet, hvor de spisende selv anretter maden på den enkelte tallerken. Forvaltningen kræver, at der ved kontraktens start foreligger en form for anvisning af mængden for en portionsstørrelse, fx i form af et eller flere billeder af en tallerken, med dét der svarer til en gennemsnitlig mængde mad pr. kuvert. Baggrunden for dette krav er at sikre, at de spisende gøres bekendt med, hvor meget kød, fisk, salat o.a., der er beregnet til en enkelt portion, således at maden rækker til samtlige antal portioner som et bestilt. Desuden kræver forvaltningen, at der udarbejdes en tilgængelig ugeplan over, hvilke retter der vil blive leveret, således at de spisende senest ved ugens start kan orientere sig her om. 12d. Krav til levering og emballage Maden til både dag- og aftenpersonale skal leveres alle hverdage i tidsrummet Madens skal leveres på fade / i skåle eller andet, som er egnet til at stille direkte på en buffet, således at maden ikke skal omarrangeres eller på nogen måde udskæres eller tilberedes før servering. Minimum 70% af emballagen skal være genanvendelig, således at der sikres mindst mulig generering af affald. Tilbudsgiver skal regelmæssigt afhente tom emballage fra den foregående leveringsdag. Dette krav kan fraviges i forhold til emballering af eventuel mad til aftenpersonalet. Maden skal leveres i emballage, der både sikrer madens kvalitet og holder på kulde / varme i de retter, der er beregnet til at være hhv. kolde eller varme. Forvaltningen kræver desuden, at maden leveres i emballage, som er garanteret 100% fri for PVC, ftalater og andre sundheds- og miljøskadelige stoffer. Yderligere er det et krav fra forvaltningen, at såfremt maden leveres i biler over 3,5 ton skal disse være forsynet med partikelfiltre. Forvaltningen kræver, at der hver dag sammen med den leverede mad vedlægges en følgeseddel for, antallet af kasser, bakker, fade mm., som skal leveres, svarende til antallet af bestilte kuverter den pågældende dag. Dette kræves som dokumentation for korrekt levering. Tilbudsgiver skal kunne sikre levering året rundt på alle hverdage, (dvs. bortset fra helligdage, som falder på en hverdag). Hvis tilbudsgiver ikke selv kan sikre dette, skal denne sørge for, at der de pågældende tidspunkter leveres fra et eller flere alternative firmaer. 5

6 12e. Opgavens omfang samt krav vedr. bestilling / afbestilling Antallet af kuverter der bestilles vil variere fra uge til uge og vil uforbindende ligge mellem ca. 75 og 150 stk. til dagspersonalet. Det forventede antal er uforbindende et gennemsnit omkring 120 kuverter afhængig af ordningens popularitet, men vil variere i forhold til feriesæsoner o.a. Til aftenpersonalet vil antallet af kuverter uforbindende ligge mellem ca. 20 og 40 stk. Det forventede antal til aftenpersonalet er uforbindende et gennemsnit på omkring 30 kuverter. Tilbudsgiver vil få besked fra uge til uge, om antallet af kuverter der bestilles og forventes leveret. Forvaltningen vil have mulighed for at foretage ændringer i de afgivne bestillinger, på en sådan måde, at større ændringer (over 10 kuverter), kan varsels fra uge til uge, mens mindre ændringer (10 kuverter eller derunder), kan varsles fra dag til dag. Tilbudsgivers fleksibilitet i forhold til bestilling og afbestilling, må gerne være mere fleksibel end det ovenfor beskrevne. 6

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Rammerne for madordning i 2 2.1 Rammer i 2 2.2 Overordnede målsætninger 3 2.3 Lovgivningen 3 3. Organisering 5 3.1 Organisation 5 3.2 Daginstitutioner

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495 Varekøb Offentligt udbud Udbudsmateriale Levering af trykkeriydelser til VIA University College og University College Nordjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere