Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber"

Transkript

1 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé Vanløse T: /

2 2 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Formål At give bestyrelsesmedlemmerne forståelse for: Institutionens juridiske fundament og ramme Bestyrelsens rolle, opgaver, ansvar og kompetencer Institutionens juridiske ramme I Dagtilbudslovens 19 findes lovhjemlen for selvejende og private institutioner. Dagtilbudsloven 19, stk. 3. Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som selvejende daginstitution. 19, stk. 5. Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. Dagtilbudsloven er daginstitutionens primære juridiske grundlag. Det er institutionens bestyrelses ansvar, at sikre at lovens bestemmelser følges og opfyldes. I Dagtilbudslovens kapitel 2 fremgår lovgivers overordnede pædagogiske krav til daginstitutionen, som blandt andet omhandler, at daginstitutionen skal have et fysisk, æstetisk og psykisk børnemiljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Institutionen skal leve op til bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, herunder læringsmålene. Børnemiljøvurderingen indgår i læreplanen. Desuden skal institutionen leve op til bestemmelserne om sprogvurdering og sprogstimulering. Bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen. I praksis betyder det, at bestyrelsen er overordnet personaleansvarlig, herunder ansættelse og afskedigelse af lederen. Ansættelse af øvrigt personale vil oftest være uddelegeret til den daglige leder. Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for institutionen. Offentligheds- og forvaltningslovens regler gælder for hele den selvejende daginstitutions virksomhed, fordi institutionerne er så tæt reguleret af det offentlige og drives for offentlige midler. Bestyrelsen skal overholde forvaltningslovens inhabilitetsregler. Én-strenget og to-strenget bestyrelsesmodel Denne pjece er tilpasset den én-strengede bestyrelsesmodel, som de fleste institutioner styres efter. Hvis din institutionen er oprettet med den to-strengede bestyrelsesmodel, skal du være opmærksom på følgende kompetencefordeling: Den to-strengede bestyrelsesmodel har en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

3 3 Institutionsbestyrelsen har den overordnede arbejdsgiverkompetence: Personaleansvar det økonomiske ansvar vedtægtsændringer driftsaftalen/godkendelsen. Forældrebestyrelsen fastlægger de overordnede pædagogiske principper skal involveres i udarbejdelsen af læreplanen og har indstillingsret i forbindelse med ansættelse/afsked og indstillingsret i forhold til de økonomiske rammer. De overordnede pædagogiske principper, er den ramme institutionens pædagogiske personale skal arbejde indenfor. Som eksempel kan bestyrelsen beslutte, at institutionens overordnede principper, skal tilgodese børnenes kreative udvikling. Udmøntningen af de kreative pædagogiske principper er lederens ansvar. Det er lederen, der er ansvarlig for, at børnene bliver tilbudt aktiviteter som f.eks. teater, musik, maling o. lign. og som beslutter, hvorledes aktiviteterne skal indgå i det daglige arbejde. Bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner. Kommunen skal godkende de pædagogiske læreplaner. I selvejende og private institutioner skal bestyrelsen varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i vedtægten. Vedtægten Vedtægten er institutionens eget foreningsdokument, og er at betragte som institutionens grundlov. Vedtægten beskriver institutionens værdigrundlag og formål, samt opstiller regler og rammer for bestyrelsens og foreningens virksomhed. Fx om forældres valgbarhed, procedure ved valg til bestyrelsen. Vedtægtens bestemmelser skal overholdes. Formål og værdigrundlaget i vedtægten skal efterkommes i praksis. Hvis bestyrelsen ønsker en radikal ændring af institutionens formål og værdigrundlag, bør forslaget forelægges og besluttes på et forældremøde, da forældrene har valgt institutionen ud fra det formål og værdigrundlag, som institutionen drives på. En sådan beslutning kræver en vedtægtsændring. Alle ændringer i vedtægten skal godkendes af kommunen. Bestyrelsesarbejdet i praksis Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at institutionen drives i henhold til lovgivningen, vedtægten og kommunens overordnede rammer og børnepolitiker, samt at økonomien forvaltes ansvarligt. I praksis vil mange af bestyrelsens ansvarsområder være uddelegeret til den daglige leder. Som ex. personaletrivsel, sikkerhed og sundhed, pædagogisk ansvarlighed o. lign. Lederen er ansvarlig over for bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke fraskrive sig ansvaret for de opgaver, der er uddelegeret til lederen. Lederens egne forhold kan alene varetages af bestyrelsen. Da kvaliteten i institutionens hverdag bliver formet af institutionens personale, er det meget vigtigt at bestyrelsen, som udgangspunkt, ser opgaven som værende støttende og op bakkende til institutionen. Husk at personalet er fagpersoner, at personalet har til opgave at støtte børnene i sociale sammenhænge, og at personalets handlinger også kan vedrøre planlægning i forhold til den aktuelle børnegruppe. Bestyrelsen har altså ansvaret for hele institutionens virke, som indebærer at bestyrelsens medlemmer bevarer overblikket og er opmærksomme på at institutionen fungerer godt, at trivslen

4 4 i både personalegruppen og børnegruppen er god og at de økonomiske rammer bliver overholdt. Bestyrelsens medlemmer skal varetage hele institutionens interesse. Bestyrelsen har pligt til at intervenere i styringen af institutionen i disse tilfælde: Hvis institutionen viser tegn på, at fungere dårligt i hverdagen Hvis der opstår tegn på, at børnene ikke trives i institutionen Hvis der opstår personaleproblemer /personaleturbulens Hvis bestyrelsen begynder at mister tillid til den daglige leder Hvis aktivitetsniveauet i det daglige pædagogiske arbejde daler og går ud over børnene. I disse situationer skal bestyrelsen forholde lederen de problemer, der er konstateret, og lægge en plan sammen med lederen om, hvordan der kan rettes op på forholdene. Hvis bestyrelsen efter gentagne møder kan se, at lederen ikke magter at rette op på institutionen, og bestyrelsen har mistet tillid til lederen, bør bestyrelsen overveje ansættelsesretlige skridt. Så længe institutionen fungere godt, bør bestyrelsen ikke blande sig unødigt i institutionens daglige drift og pædagogik, da det er lederens ansvar. Bestyrelsens opgaver er derfor at finde balancen mellem at støtte og bakke op om institutionen, men også at tage fat om de problemer, der kan opstå i institutionen. Bestyrelsen må ikke træffe ulovlige beslutninger såsom at institutionen vil sparer på uddannet personale og kun ansætte medhjælpere. Den kommunale personalenorm skal som minimum følges. Eller at institutionen ikke vil tage imod bestemte børn, fx bestemte aldersgrupper eller børn med særlige behov. Institutionen skal følge de retningslinjer, kommunen har sat for børneoptaget. I private institutioner skal ventelisten og godkendte kriterier omkring ventelisten følges.

5 5 Bestyrelsesmødet På bestyrelsesmøderne skal de overordnede punkter diskuteres, fx økonomi, evt. ansættelse af medarbejdere, særlige anskaffelser til institutionen, særlige projekter, frokostordning m.v. Der kan kun tages beslutninger på bestyrelsens møder. Bestyrelsen må ikke begynde at diskutere enkelte børn, da personfølsomme oplysninger er tavshedsbelagte i henhold til Forvaltningslovens 27 og Straffelovens 152 m.v. Børnesager er alene et anliggende mellem institutionens leder og kommunen. Heller ikke snak om bestyrelsesmedlemmernes egne børn, hører hjemme på bestyrelsesmødet. Ligeledes skal de enkelte personaler ikke diskuteres. Er der problemer med en personale, må formanden og lederen, i første omgang i fællesskab søge at løse disse. Bestyrelsesarbejdet er et betroet hverv, hvor formålet er at skabe eller bevarer en god institution idenfor de rammer, der er givet. Bestyrelsesmedlemmer sidder sjældent i bestyrelsen i flere år, og derfor skal den enkelte holde sig for øje, at hvervet kun er til låns, og at institutionen skal videregives til den næste bestyrelse i en velfungerende stand. Alt sammen med respekt for de medarbejdere, der kontinuerlig skaber trivsel og velfungerende rammer for nuværende og kommende børn. GOD FORNØJELSE VI GLÆDER OS TIL SAMARBEJDET KAREN SKAU MEINCKE & ANNETTE FOLTMANN

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere