Globa Compact. Communication on Progress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globa Compact. Communication on Progress"

Transkript

1 Globa Compact Communication on Progress 2013

2

3 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i Menneskerettigheder (Princip 1-2) 05 Mangfoldighed 06 Elever og lærlinge 07 Praktikanter 07 Semesterpraktik 08 Kompetencecenter Skanderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning 09 Arbejdsrettigheder (Princip 3-6) 09 Fravær 10 Sundhedstjek 11 Ansættelser på særlige vilkår 12 Kost 12 Motion 13 Miljø (Princip 7-9) 14 Anti-korruption (Princip 10) 15 Opfølgning på mål for Mål for indsatsen i 2014

4 Udtalelse fra ordførende direktør I denne rapport vil vi præsentere nogle af de aktiviteter, resultater og udfordringer fra 2013, som har at gøre med vores engagement i Global Compact. Pressalit har i 2013 fastholdt det niveau, som vi præsenterede i På trods af, at vi befinder os i en tid, hvor vi udfordres, har vi stadig et højt ambitionsniveau. Dette gælder også for vores CSR-relaterede initiativer, hvor vi bestræber os på at fastholde momentum i en krisetid. I 2013 har vi blandt andet haft fokus på at udvikle og udvide vores indsats for at hjælpe unge med særlige behov med at få en uddannelse. Det har eksempelvis betydet, at vi har ansat flere EGU-elever. Rapporten er bygget op omkring de ti principper fra Global Compact for at give et indblik i vores intentioner, initiativer og handlinger. Vi håber hermed, at rapporten fremstår læsevenlig og indbydende. Således ønsker jeg at understrege vores fortsatte støtte til Global Compact. Med venlig hilsen Ordførende direktør Pressalit A/S 01

5 Global Compact 2013 Communication on Progress 2013 Om Pressalit og Global Compact initiativet Pressalit er en af Europas førende leverandører af skabet, når virksomheden inviteres til at videndele med toiletsæder (Pressalit Seats) og køkken- og badeværel- grupper uden for virksomheden. sesløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne altid været en del af Pressalits agenda. Lige fra grund- (Pressalit Care). Pressalit er en familieejet virksomhed læggelsen har virksomhedens ledelse været optaget af af familien-boyter, der blev grundlagt i Ry i 1954, hvor at tage de fornødne menneskelige hensyn og være sig vi stadig opererer fra i dag. Pressalit har i dag 376 an- sit ansvar bevidst som en partner og medspiller i det satte og 7 datterselskaber. smukke lokalområde, som Ry udgør. Derfor er vi også Socialt ansvar har stolte af, at vi i 2011 opnåede at få tildelt CSR People Pressalit har støttet Global Compact initiativet siden Prize, erhvervslivet ridderkors for vores indsats med 2002 og har altid forsøgt at fremme det gode budskab Corporate Social Responsibility. ved at formidle om Global Compact til alle virksomhedens medarbejdere og også ved at inddrage medlems- Værdier i Pressalit Pressalits værdier udgør rødderne i virksomhedens dette fundament har vi indkredset tre kerneområder kultur og er dermed fundamentet i de handlinger og for vores CSR-arbejde: Medansvar, Medarbejdere og aktiviteter, som Pressalit igangsætter og involverer sig Miljø. Hermed signalerer vi, at vi forsøger at være os i. Vores værdier er: Vi lytter. Vi giver. Vi leger. Vi hand- vores medansvar bevidst og bidrage til en verden ler. Stammen i vores CSR-arbejde er vores engage- udenfor virksomhedens interne sfære. At vi naturligvis ment i Global Compact og de etiske retningslinjer, vi tager hånd om de medarbejdere, der har valgt Pressa- har formuleret med afsæt i FN s anbefalinger for an- lit som arbejdsplads. At vi opfører os ansvarligt på den svarlig opførsel for virksomhedsejere og ledere. Fra miljømæssige arena. 02

6 03 03

7 Særligt i var et begivenhedsrigt år, set med sportslige øjne. Pressalit havde i august måned den glæde at overvære europamesterskaberne i spring, dressur og para-dressur, da arrangementet fandt sted på dansk jord. For første gang nogensinde blev EM i para-dressur afholdt på samme tid som de ordinære discipliner. På grund af Pressalits store interesse i handicapidræt samt vores sponsorat til Dansk Handicap Idrætsforbund, var det derfor med særlig stor spænding, at vi fulgte blandt andre den danske para-rytter, Stinna Tange Kaastrup. Samlet set hentede de danske para-ryttere fem bronzemedaljer hjem, og heriblandt en bronzemedalje i holdkonkurrencen. I 2013 kunne Pressalit ligeledes uddele vores Keep Living-pris. Keep Living-prisen tildeles handicapidrætsudøvere, som gennem netop deres sport sætter et godt eksempel og viser, at forhindringer ikke er en mulighed. I 2013 blev det danske landshold i kørestolsrugby vinderen af prisen. Landsholdet vandt en flot sølvmedalje ved EM i Belgien, og kan med høje forventninger glæde sig til det kommende VM i Odense til august

8 Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Princip 2: Virksomheden skal sikre sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne Mangfoldighed Hos Pressalit er Global Compacts to principper om menneskerettigheder tæt forbundet med vores tanker og holdninger om at være en virksomhed, der tror på, at forskellighed gør os stærkere. Vi vægter derfor mangfoldighed meget højt, og vi definerer begrebet efter nedenstående vifte bestående af 11 parametre. Konkret betyder vores holdninger om mangfoldighed, at vi arbejder på, at de enkelte afdelinger af Pressalit får en så bredt sammensat medarbejdergruppe som muligt. Blandt andet indførte vi i 2011 et såkaldt spektrum af mangfoldighed, således at lederne i Pressalit skulle forholde sig til sammensætningen i de enkelte afdelinger. Lederen skulle vælge tre parametre, som de ville udmønte deres mangfoldighed efter. Disse parametre bruger vi eksempelvis i forbindelse med rekruttering, således at der ved ny ansættelser bliver skelet til sammensætningen af medarbejdere. 05

9 Global Compact 2013 Elever og lærlinge I Danmark er der stort fokus på, at mange unge har svært ved at finde en praktikplads, som en del af de vekseluddannelser, der udgør vores erhvervsuddannelser. Pressalit ønsker også på dette område at være en ansvarlig virksomhed. Vi ønsker et tæt sammenspil med uddannelsessektoren og de unge, som har brug for praktik i forbindelse med deres uddannelse. Pressalit har gennem mange år vægtet at have elever og lærlinge som en naturlig del af vores samfundsansvar. Vi har elever og lærlinge i flere afdelinger, så vi dækker et spænd fra produktion og logistik til økonomi og salg. Elever og lærlinge er en del af et netværk i Pressalit, som mødes hver 2. måned. Her drøftes de fælles projekter, som netværket løser som team. Eksempelvis forestår virksomhedens lærlinge og elever de mange ønsker om et besøg i vores produktion, som virksomheden modtager fra foreninger, skoler, andre virksomheder med mange flere. Ligeledes deltager eleverne på skift i eksterne aktiviteter, hvor de fortæller om at være elev ved Pressalit. Dette kan f.eks. være på Jobdating ved Aarhus Købmandsskole, men også andre steder, hvor vi møder de studerende i øjenhøjde og forsøger at give et billede af Pressalit som virksomhed. I elevnetværket ved Pressalit arbejder eleverne sammen om forskellige opgaver, herunder en folder om at være elev ved Pressalit, som medbringes til eksterne aktiviteter. Herudover medvirker eleverne i planlæggelse og gennemførelse af arrangementer i virksomheden. Af eksempler kan nævnes den årlige maddag, hvor eleverne står for madlavning af frokost til resten af virksomhedens medarbejdere. Hvert år til jul har virksomheden besøg af lokale børnehaver, som hjælper med at pynte juletræer. Dette arrangement står eleverne også for. De mange opgaver, som eleverne står for at planlægge og gennemføre, er for os en naturlig del af elevens udvikling hos Pressalit. Vi mener, at den opnåede læring ved at skulle arbejde sammen på tværs først og fremmest er gavnlig lige nu, men denne læring vil gavne eleven langt ind i dennes karriereliv. 06

10 Praktikanter Hos Pressalit arbejder vi med tre forskellige typer af praktikophold: vi tilbyder studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner en semesterpraktik i virksomheden og eventuelt at skrive deres speciale med Pressalit som case-virksomhed. Vi tilbyder praktikpladser som en del af erhvervsuddannelsessystemet. Og endelig tilbyder vi praktikophold som en del af beskæftigelsesindsatsen, så vi modtager ledige og sygemeldte i afklarende praktikophold på virksomheden. Semesterpraktik Pressalit tilbyder hvert år studerende, som er i gang med en videregående uddannelse, mulighed for at komme i praktik. Praktikforløbet er ulønnet og har en varighed af cirka seks måneder. Vi ønsker, at både den studerende og Pressalit får et godt udbytte af praktikperioden. Studerende forventes at bidrage med ny viden, kreative ideer og evnen til at omsætte teori i praksis. Vi tilbyder til gengæld udfordringer, sparring og gode rammer for læring og udvikling. I 2013 deltog Pressalit i forskellige arrangementer på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Blandt andet var vi inviteret til A Day With Pressalit onsdag d. 11. september, og torsdag d. 10. oktober deltog vi i CompanyDating. Begge arrangementer er en del af den sponsoraftale, vi har med Aarhus Universitet for at styrke vores eksterne Employer Brand over for en relevant målgruppe; handels- og ingeniørstuderende. Vores primære formål med deltagelsen var at finde kandidater til forårets praktikpladser i HR, Kommunikation, Marketing og Salg. Vi ønsker at møde de studerende i øjenhøjde og få sat levende ord og ansigter på Pressalit som arbejdsplads derfor havde vi også vores egne praktikanter med som Pressalit-ambassadører. Mange studerende greb chancen for at få en uformel snak med os, om alt lige fra de specifikke praktikpladser til vores forretning, produkter, virksomhedskultur og værdier. De mange dialoger med interesserede studerende har allerede givet et positivt udfald, idet vi løbende modtager flere ansøgninger fra kompetente studerende. 07

11 Global Compact 2013 Kompetencecenter Skanderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning Gennem tre år har Pressalit haft en aftale med Kompetencecenter Skanderborg. Aftalen indebærer, at virksomheden stiller, hvad der svarer til gennemsnitligt fem fuldtidsstillinger fordelt på mange kortere praktikker, til rådighed for mennesker, der af den ene eller den anden årsag er uden for arbejdsmarkedet. Pressalit søger derefter i størst muligt omfang at inkludere praktikanterne i alle afdelinger og på alle niveauer i virksomheden. Udover dette har Pressalit indgået aftale med UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Formålet med denne aftale er at forberede og hjælpe unge til uddannelse og arbejde. Det kan eksempelvis dreje sig om, hvilken retning, man skal gå i, eller hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Forberedelsen er altså i høj grad både personlig og faglig. Fra vores perspektiv ser vi praktikanterne som en mulighed for at få en håndsrækning til løsning af nogle opgaver. Til gengæld bruger nogle af virksomhedens ansatte nogle timer på rekrutteringssamtale, opgaveplanlægning, opfølgning og tilbagemelding til praktikant og kommune ud over de timer, der går til introduktion af medarbejderen i afdelingen. For Pressalit er det tillige en sidegevinst, at vi gennem mødet med disse praktikanter får et indblik i nogle andre livsverdner end dem, vi måske almindeligvis møder på arbejdspladsen. Eksempelvis har vi ved et tilfælde haft en del praktikanter, som har været gennem lange perioder med stress og nu starter med at finde deres ben på arbejdsmarkedet gennem en praktik hos os. Sådanne praktikanter giver os en god viden om, hvordan stress kan opleves, og hvordan man skal håndtere medarbejdere, der vender tilbage til arbejdsmarkedet. Ledere hos Pressalit oparbejder herved også en viden og forståelse for de problematikker, som kan opstå for egne medarbejdere. 08

12 Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheden bør sikre foreningsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5: Virksomheden bør støtte afskaffelse af børnearbejde Princip 6: Virksomheden bør støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold Fravær Pressalit har de seneste år arbejdet intensivt med at nedbringe fraværet blandt medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår. Vi har en målsætning om et gennemsnitligt fravær på 3 procent. I 2013 har vi set en reduktion i niveauet af korttidsfravær. 09

13 Global Compact 2013 Sundhedstjek Pressalit gennemgik i perioden et større sundhedsprojekt i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne fra projektets Sundhedstjek 1 og 2 fungerer endnu som et udgangspunkt for arbejdet med at forbedre vores medarbejderes helbred og velvære. I 2013 blev der lavet en opfølgning på sundhedstjekkene. Her var fokus blandt andet på arbejdsmiljø, samt i hvilken grad medarbejdere i Pressalit belastes af deres arbejde. Det daglige arbejde i Pressalit byder på tunge løft og store ergonomiske udfordringer. I den forbindelse har vi derfor haft besøg af en fysioterapeut, som har undervist os i, hvordan vi håndterer disse udfordringer på bedst mulig vis. 10

14 3 fokusområder i 2013 Ansættelser på særlige vilkår Pressalit har i 2013 ikke haft fokus på at forhøje antallet af flexansatte i virksomheden, som siden 2012 har ligget på et niveau omkring 6 %. Vi har i stedet koncentreret os om at øge vores indsats og initiativer inden for ungeområdet. I 2012 forlod den første elev Pressalit med en erhvervsgrunduddannelse (EGU), og vi har sidenhen ansat yderligere tre EGU-elever i vores køkken samt én i bygningsvedligeholdelse. Pressalit har et ønske om at give unge med særlige behov en mulighed for uddannelse i virksomheden. EGU-forløbene er typisk af to års varighed, hvor eleven gennem praktiske opgaver tilegner sig faglige kompetencer og tillige bliver inkluderet i en arbejdskultur, der med al sandsynlighed vil give eleven andre eller flere personlige og sociale kompetencer. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, således at den unge undervejs skal deltage i nogle kurser (eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelseskurser) eller anden undervisning, som kan supplere folkeskolens grundfag. I Pressalits Facility Services, som dækker områderne Caféer, Rengøring, Reception og Vedligeholdelse, er der i alt 19 ansatte. Ud af de 19 er kun én medarbejder ansat på ordinære vilkår. De resterende 18 medarbejdere er ansat på særlige vilkår, hvilket vil sige enten flexjob eller EGU. Således udgør vores nuværende fire EGU-elever og 19 flexansatte et samlet niveau på omkring 8,6 %. I Rengøringsteamet søsatte vi i 2012 et jobrotationspro- jekt, som indebar at tilbyde medarbejderne muligheden for at uddanne sig til rengøringstekniker og derudover muligheden for at tage overbygningen som serviceassistent gennem et ordinært meritforløb. Medarbejderne modtager fuld løn under uddannelsen, og virksomheden har en ledig ansat med fuld løn i de uger, hvor medarbejderne er på skole. Ordningen er et beskæftigelsespolitisk værktøj til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og uddanne medarbejdere. Jobrotationen er dermed uden økonomiske omkostninger for Pressalit. I løbet af 2013 har den første medarbejder hos Pressalit gennemført uddannelsen som rengøringstekniker og serviceassistent. Yderligere to medarbejdere er begyndt på uddannelsen med overbygning, og forventes færdiguddannede i marts Pressalit stiller endnu denne mulighed til rådighed for de ansatte. Intentionen med jobrotationen har været at give også flexansatte medarbejdere en mulighed for at opnå formelle faglige kompetencer og eksamensbeviser på deres kunnen, samtidig med at en ledig har fået muligheden for at blive en del af virksomheden i de uger, hvor medarbejderen er på uddannelse. Endeligt håber vi på, at ideen vil brede sig, således at også den mere uuddannede arbejdskraft får et fagligt løft til glæde for dem selv, virksomheden og samfundet som helhed. 11

15 Global Compact 2013 Kost Det er vigtigt for virksomheden at tilbyde medarbejderne et sundt, velsmagende, velassorteret og ernæringsrigtigt udvalg af madvarer hver dag. Vi ser spisepauser som et naturligt led i arbejdstiden, da kosten betragtes som en del af det hele menneske dvs. en faktor, der også påvirker vores trivsel. Kosten, som tilbydes gennem en frokostordning i virksomheden, er generelt et meget sundt tilbud, hvor der bl.a. tilbydes megen frugt og grønt, samt hjemmebagt groft brød tillige med dagens varme ret og diverse muligheder for kold mad til smørrebrød. Alle nyansatte i Pressalit bliver automatisk tilmeldt frokostordningen, og de bliver dermed også trukket for den egenbetaling, som ordningen opkræver fra medarbejderne. Pressalit håber herigennem at kunne være med til at påvirke sunde kostvaner og skabe en større opbakning om virksomhedens frokosttilbud. Motion I Pressalit har vi, foruden vores fokus på den sunde kost, også fokus på motion og tilbyder derfor motion til vores medarbejdere. Eksempelvis dyrker et hold spinning en gang om ugen, mens andre går til familiesvømning eller afspænding. Desuden er der mulighed for at oprette andre motionshold, hvis man samler medarbejdere nok til at starte et hold på personer. Gennem rapporten fra sundhedstjekket i 2012 ved vi, at en større andel af medarbejdere ønsker sig mere motion gennem deres ansættelse i virksomheden. Sundhedsprojektets arbejdsgruppe holder sig løbende opdateret omkring ønsker og ideer til motionstiltag, men der er indtil videre ikke suppleret med yderligere tiltag end de, der allerede er til stede. Med inspiration fra et virksomhedsbesøg hos Midtvask har vi igangsat et par pilotprojekter med nogle få minutters elastiktræning i arbejdstiden. Med udgangspunkt i undervisning fra en ergoterapeut fik en gruppe af medarbejdere introduktion til at bruge elastikker til korte øvelser, der kan tilgodese forskellige muskelgrupper. Baggrunden for at igangsætte træningen med elastikker er, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet en undersøgelse, der viser at blot 2 minutters daglig træning kan formindske smerter i nakke og skuldre. 12

16 Miljø Princip 7: Virksomheden bør anvende et forsigtighedsprincip i forbindelse med miljøspørgsmål Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier Vores ambitioner inden for miljøområdet er i 2013 ikke blevet mindre. I Pressalit bestræber vi os på at leve i harmoni med vores omgivelser og vores naboer såvel som den natur, der omgiver os. Vores anstrengelser handler ikke blot om at overholde lovgivningen inden for miljøområdet, men i høj grad om at gøre en aktiv indsats for at reducere vores egen miljøpåvirkning. I 2013 har vi fortsat arbejdet med vores ambitiøse målsætning om at reducere energiforbruget med 15 % med en deadline i Siden formuleringen af denne målsætning, har vi arbejdet på at omsætte ideer til konkrete handlinger, således at vi når vores mål i Vi har haft fokus på både vores elforbrug og på vores fjernvarmeforbrug og undersøgt, hvordan vi kan reducere forbruget. Det samlede forbrug udgøres af tre hovedkategorier, hvoraf vi valgte at arbejde særligt med to af dem i Den ene er kategorien grundlast, som er betegnelsen for det helt grundlæggende forbrug, herunder for eksempel lys. Vi valgte i 2013 at investere kr i nye og mere miljøvenlige lysstofrør en forholdsvis lille investering med en tilbagebetalingstid på cirka 8 måneder. Derudover er kategorien tomgang. Denne betegnelse vedrører det elforbrug, der er forbundet med at gøre produktionen klar til at producere (uden at have produceret noget), hvilket eksempelvis kan være opstart af ventilation og opvarmning af pressere. Vi valgte i 2013 at se på udnyttelsen af kapaciteten i vores ventilation. Dette førte til, at vi blandt andet har lavet bypass i en del af systemet for at kunne udnytte den kraft, som findes i den resterende del. Arbejdet indenfor de to områder har samlet set givet os en reduktion i elforbruget fra 1,55 kw/emne til 1,48 kw/ emne. Udover at forbedre vores ventilationssystem, har vi også forbedret vores styring af rumtemperatur. 13

17 Global Compact 2013 Anti-korruption Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder bestikkelse og afpresning Pressalit har i 2013 fortsat arbejdet med at forstærke indsatsen omkring anti-korruption. Anti-korruption indgår i vores Code of Conduct blandt fire øvrige områder. Vores Code of Conduct er blevet et fast element i rekrutteringen af medarbejdere, således at vi allerede ved rekrutteringen inddrager virksomhedens holdninger til vigtige spørgsmål som eksempelvis anti-korruption. Ydermere indgår vores Code of Conduct i et e- læringskursus, som alle medarbejdere skal gennemgå. Med dette e-læringskursus ønsker vi at udfolde aspekterne af de etiske retningslinjer, således at alle medarbejdere får en bedre forståelse for, at de har et ansvar for at leve op til Pressalits retningslinjer også selvom de ikke har arbejdsopgaver, hvor sådanne spørgsmål er aktuelle. Herudover er e-læringskurset en fast del af introduktionen til nye medarbejdere. I Pressalit er det ikke kun medarbejdere, der skal leve op til krav om anti-korruption. Det er i høj grad også vores leverandører. I 2013 har vi øget vores fokus på auditering af leverandører, således at vi i højere grad sikrer, at disse også efterlever vores etiske regelsæt. 14

18 Opfølgning på mål for 2013 Pressalit har i 2013: Fastholdt sit niveau af elever/lærlinge således, at virksomheden har ca. 1,7 procent Øget vores indsats inden for ansættelser på særlige vilkår, blandt andet ved at arbejde med EGUelever og flexansatte som én samlet gruppe. Dermed har vi et samlet niveau af ansatte på særlige vilkår på 8,6 %. Arbejdet med vores fordeling af praktikanter i Pressalit, således at praktikanterne kommer endnu mere bredt ud i organisationen til nye afdelinger, for at flere kan få gavn af praktikanternes tilstedeværelse. Haft 9 semesterpraktikanter fordelt på 3 afdelinger og 2 uddannelsesinstitutioner Formået at fastholde det historisk tilfredsstillende resultat på fravær uden dog desværre at nå det fastsatte mål på 2 procent på kort fravær og 1 procent på langt fravær. Hed hensyn til miljø-resultater, da henvises til miljøregnskabet på 15

19 Global Compact 2013 Mål for indsatsen i 2014 Målsætning: Maksimalt fravær på 3 procent (2 procent på kort fravær og 1 procent på langt fravær) Fastholde et niveau på 2 procent for elever/lærlinge (1 procent EGU) Sikre et niveau på minimum 5 procent for ansatte på særlige vilkår Have 10 praktikanter i sociale praktikker Have 4 unge i erhvervspraktik Forsat reduktion af miljøpåvirkning jf. miljø regnskabet på vores hjemmeside 16

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 Side 2 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2012 CSR-rapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Cradle to Cradle er et opgør med brug og smid væk -kulturen; et bæredygtigt inno

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 1 Indholdsfortegnelse Feedback sendes til Forord...4 Om Siteimprove...6 Menneskerettigheder...8 Arbejdstagerrettigheder...12 Klima og Miljø...18 Anti-korruption...20

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere