Globa Compact. Communication on Progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globa Compact. Communication on Progress"

Transkript

1 Globa Compact Communication on Progress 2013

2

3 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i Menneskerettigheder (Princip 1-2) 05 Mangfoldighed 06 Elever og lærlinge 07 Praktikanter 07 Semesterpraktik 08 Kompetencecenter Skanderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning 09 Arbejdsrettigheder (Princip 3-6) 09 Fravær 10 Sundhedstjek 11 Ansættelser på særlige vilkår 12 Kost 12 Motion 13 Miljø (Princip 7-9) 14 Anti-korruption (Princip 10) 15 Opfølgning på mål for Mål for indsatsen i 2014

4 Udtalelse fra ordførende direktør I denne rapport vil vi præsentere nogle af de aktiviteter, resultater og udfordringer fra 2013, som har at gøre med vores engagement i Global Compact. Pressalit har i 2013 fastholdt det niveau, som vi præsenterede i På trods af, at vi befinder os i en tid, hvor vi udfordres, har vi stadig et højt ambitionsniveau. Dette gælder også for vores CSR-relaterede initiativer, hvor vi bestræber os på at fastholde momentum i en krisetid. I 2013 har vi blandt andet haft fokus på at udvikle og udvide vores indsats for at hjælpe unge med særlige behov med at få en uddannelse. Det har eksempelvis betydet, at vi har ansat flere EGU-elever. Rapporten er bygget op omkring de ti principper fra Global Compact for at give et indblik i vores intentioner, initiativer og handlinger. Vi håber hermed, at rapporten fremstår læsevenlig og indbydende. Således ønsker jeg at understrege vores fortsatte støtte til Global Compact. Med venlig hilsen Ordførende direktør Pressalit A/S 01

5 Global Compact 2013 Communication on Progress 2013 Om Pressalit og Global Compact initiativet Pressalit er en af Europas førende leverandører af skabet, når virksomheden inviteres til at videndele med toiletsæder (Pressalit Seats) og køkken- og badeværel- grupper uden for virksomheden. sesløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne altid været en del af Pressalits agenda. Lige fra grund- (Pressalit Care). Pressalit er en familieejet virksomhed læggelsen har virksomhedens ledelse været optaget af af familien-boyter, der blev grundlagt i Ry i 1954, hvor at tage de fornødne menneskelige hensyn og være sig vi stadig opererer fra i dag. Pressalit har i dag 376 an- sit ansvar bevidst som en partner og medspiller i det satte og 7 datterselskaber. smukke lokalområde, som Ry udgør. Derfor er vi også Socialt ansvar har stolte af, at vi i 2011 opnåede at få tildelt CSR People Pressalit har støttet Global Compact initiativet siden Prize, erhvervslivet ridderkors for vores indsats med 2002 og har altid forsøgt at fremme det gode budskab Corporate Social Responsibility. ved at formidle om Global Compact til alle virksomhedens medarbejdere og også ved at inddrage medlems- Værdier i Pressalit Pressalits værdier udgør rødderne i virksomhedens dette fundament har vi indkredset tre kerneområder kultur og er dermed fundamentet i de handlinger og for vores CSR-arbejde: Medansvar, Medarbejdere og aktiviteter, som Pressalit igangsætter og involverer sig Miljø. Hermed signalerer vi, at vi forsøger at være os i. Vores værdier er: Vi lytter. Vi giver. Vi leger. Vi hand- vores medansvar bevidst og bidrage til en verden ler. Stammen i vores CSR-arbejde er vores engage- udenfor virksomhedens interne sfære. At vi naturligvis ment i Global Compact og de etiske retningslinjer, vi tager hånd om de medarbejdere, der har valgt Pressa- har formuleret med afsæt i FN s anbefalinger for an- lit som arbejdsplads. At vi opfører os ansvarligt på den svarlig opførsel for virksomhedsejere og ledere. Fra miljømæssige arena. 02

6 03 03

7 Særligt i var et begivenhedsrigt år, set med sportslige øjne. Pressalit havde i august måned den glæde at overvære europamesterskaberne i spring, dressur og para-dressur, da arrangementet fandt sted på dansk jord. For første gang nogensinde blev EM i para-dressur afholdt på samme tid som de ordinære discipliner. På grund af Pressalits store interesse i handicapidræt samt vores sponsorat til Dansk Handicap Idrætsforbund, var det derfor med særlig stor spænding, at vi fulgte blandt andre den danske para-rytter, Stinna Tange Kaastrup. Samlet set hentede de danske para-ryttere fem bronzemedaljer hjem, og heriblandt en bronzemedalje i holdkonkurrencen. I 2013 kunne Pressalit ligeledes uddele vores Keep Living-pris. Keep Living-prisen tildeles handicapidrætsudøvere, som gennem netop deres sport sætter et godt eksempel og viser, at forhindringer ikke er en mulighed. I 2013 blev det danske landshold i kørestolsrugby vinderen af prisen. Landsholdet vandt en flot sølvmedalje ved EM i Belgien, og kan med høje forventninger glæde sig til det kommende VM i Odense til august

8 Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Princip 2: Virksomheden skal sikre sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne Mangfoldighed Hos Pressalit er Global Compacts to principper om menneskerettigheder tæt forbundet med vores tanker og holdninger om at være en virksomhed, der tror på, at forskellighed gør os stærkere. Vi vægter derfor mangfoldighed meget højt, og vi definerer begrebet efter nedenstående vifte bestående af 11 parametre. Konkret betyder vores holdninger om mangfoldighed, at vi arbejder på, at de enkelte afdelinger af Pressalit får en så bredt sammensat medarbejdergruppe som muligt. Blandt andet indførte vi i 2011 et såkaldt spektrum af mangfoldighed, således at lederne i Pressalit skulle forholde sig til sammensætningen i de enkelte afdelinger. Lederen skulle vælge tre parametre, som de ville udmønte deres mangfoldighed efter. Disse parametre bruger vi eksempelvis i forbindelse med rekruttering, således at der ved ny ansættelser bliver skelet til sammensætningen af medarbejdere. 05

9 Global Compact 2013 Elever og lærlinge I Danmark er der stort fokus på, at mange unge har svært ved at finde en praktikplads, som en del af de vekseluddannelser, der udgør vores erhvervsuddannelser. Pressalit ønsker også på dette område at være en ansvarlig virksomhed. Vi ønsker et tæt sammenspil med uddannelsessektoren og de unge, som har brug for praktik i forbindelse med deres uddannelse. Pressalit har gennem mange år vægtet at have elever og lærlinge som en naturlig del af vores samfundsansvar. Vi har elever og lærlinge i flere afdelinger, så vi dækker et spænd fra produktion og logistik til økonomi og salg. Elever og lærlinge er en del af et netværk i Pressalit, som mødes hver 2. måned. Her drøftes de fælles projekter, som netværket løser som team. Eksempelvis forestår virksomhedens lærlinge og elever de mange ønsker om et besøg i vores produktion, som virksomheden modtager fra foreninger, skoler, andre virksomheder med mange flere. Ligeledes deltager eleverne på skift i eksterne aktiviteter, hvor de fortæller om at være elev ved Pressalit. Dette kan f.eks. være på Jobdating ved Aarhus Købmandsskole, men også andre steder, hvor vi møder de studerende i øjenhøjde og forsøger at give et billede af Pressalit som virksomhed. I elevnetværket ved Pressalit arbejder eleverne sammen om forskellige opgaver, herunder en folder om at være elev ved Pressalit, som medbringes til eksterne aktiviteter. Herudover medvirker eleverne i planlæggelse og gennemførelse af arrangementer i virksomheden. Af eksempler kan nævnes den årlige maddag, hvor eleverne står for madlavning af frokost til resten af virksomhedens medarbejdere. Hvert år til jul har virksomheden besøg af lokale børnehaver, som hjælper med at pynte juletræer. Dette arrangement står eleverne også for. De mange opgaver, som eleverne står for at planlægge og gennemføre, er for os en naturlig del af elevens udvikling hos Pressalit. Vi mener, at den opnåede læring ved at skulle arbejde sammen på tværs først og fremmest er gavnlig lige nu, men denne læring vil gavne eleven langt ind i dennes karriereliv. 06

10 Praktikanter Hos Pressalit arbejder vi med tre forskellige typer af praktikophold: vi tilbyder studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner en semesterpraktik i virksomheden og eventuelt at skrive deres speciale med Pressalit som case-virksomhed. Vi tilbyder praktikpladser som en del af erhvervsuddannelsessystemet. Og endelig tilbyder vi praktikophold som en del af beskæftigelsesindsatsen, så vi modtager ledige og sygemeldte i afklarende praktikophold på virksomheden. Semesterpraktik Pressalit tilbyder hvert år studerende, som er i gang med en videregående uddannelse, mulighed for at komme i praktik. Praktikforløbet er ulønnet og har en varighed af cirka seks måneder. Vi ønsker, at både den studerende og Pressalit får et godt udbytte af praktikperioden. Studerende forventes at bidrage med ny viden, kreative ideer og evnen til at omsætte teori i praksis. Vi tilbyder til gengæld udfordringer, sparring og gode rammer for læring og udvikling. I 2013 deltog Pressalit i forskellige arrangementer på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Blandt andet var vi inviteret til A Day With Pressalit onsdag d. 11. september, og torsdag d. 10. oktober deltog vi i CompanyDating. Begge arrangementer er en del af den sponsoraftale, vi har med Aarhus Universitet for at styrke vores eksterne Employer Brand over for en relevant målgruppe; handels- og ingeniørstuderende. Vores primære formål med deltagelsen var at finde kandidater til forårets praktikpladser i HR, Kommunikation, Marketing og Salg. Vi ønsker at møde de studerende i øjenhøjde og få sat levende ord og ansigter på Pressalit som arbejdsplads derfor havde vi også vores egne praktikanter med som Pressalit-ambassadører. Mange studerende greb chancen for at få en uformel snak med os, om alt lige fra de specifikke praktikpladser til vores forretning, produkter, virksomhedskultur og værdier. De mange dialoger med interesserede studerende har allerede givet et positivt udfald, idet vi løbende modtager flere ansøgninger fra kompetente studerende. 07

11 Global Compact 2013 Kompetencecenter Skanderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning Gennem tre år har Pressalit haft en aftale med Kompetencecenter Skanderborg. Aftalen indebærer, at virksomheden stiller, hvad der svarer til gennemsnitligt fem fuldtidsstillinger fordelt på mange kortere praktikker, til rådighed for mennesker, der af den ene eller den anden årsag er uden for arbejdsmarkedet. Pressalit søger derefter i størst muligt omfang at inkludere praktikanterne i alle afdelinger og på alle niveauer i virksomheden. Udover dette har Pressalit indgået aftale med UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Formålet med denne aftale er at forberede og hjælpe unge til uddannelse og arbejde. Det kan eksempelvis dreje sig om, hvilken retning, man skal gå i, eller hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Forberedelsen er altså i høj grad både personlig og faglig. Fra vores perspektiv ser vi praktikanterne som en mulighed for at få en håndsrækning til løsning af nogle opgaver. Til gengæld bruger nogle af virksomhedens ansatte nogle timer på rekrutteringssamtale, opgaveplanlægning, opfølgning og tilbagemelding til praktikant og kommune ud over de timer, der går til introduktion af medarbejderen i afdelingen. For Pressalit er det tillige en sidegevinst, at vi gennem mødet med disse praktikanter får et indblik i nogle andre livsverdner end dem, vi måske almindeligvis møder på arbejdspladsen. Eksempelvis har vi ved et tilfælde haft en del praktikanter, som har været gennem lange perioder med stress og nu starter med at finde deres ben på arbejdsmarkedet gennem en praktik hos os. Sådanne praktikanter giver os en god viden om, hvordan stress kan opleves, og hvordan man skal håndtere medarbejdere, der vender tilbage til arbejdsmarkedet. Ledere hos Pressalit oparbejder herved også en viden og forståelse for de problematikker, som kan opstå for egne medarbejdere. 08

12 Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheden bør sikre foreningsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5: Virksomheden bør støtte afskaffelse af børnearbejde Princip 6: Virksomheden bør støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold Fravær Pressalit har de seneste år arbejdet intensivt med at nedbringe fraværet blandt medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår. Vi har en målsætning om et gennemsnitligt fravær på 3 procent. I 2013 har vi set en reduktion i niveauet af korttidsfravær. 09

13 Global Compact 2013 Sundhedstjek Pressalit gennemgik i perioden et større sundhedsprojekt i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne fra projektets Sundhedstjek 1 og 2 fungerer endnu som et udgangspunkt for arbejdet med at forbedre vores medarbejderes helbred og velvære. I 2013 blev der lavet en opfølgning på sundhedstjekkene. Her var fokus blandt andet på arbejdsmiljø, samt i hvilken grad medarbejdere i Pressalit belastes af deres arbejde. Det daglige arbejde i Pressalit byder på tunge løft og store ergonomiske udfordringer. I den forbindelse har vi derfor haft besøg af en fysioterapeut, som har undervist os i, hvordan vi håndterer disse udfordringer på bedst mulig vis. 10

14 3 fokusområder i 2013 Ansættelser på særlige vilkår Pressalit har i 2013 ikke haft fokus på at forhøje antallet af flexansatte i virksomheden, som siden 2012 har ligget på et niveau omkring 6 %. Vi har i stedet koncentreret os om at øge vores indsats og initiativer inden for ungeområdet. I 2012 forlod den første elev Pressalit med en erhvervsgrunduddannelse (EGU), og vi har sidenhen ansat yderligere tre EGU-elever i vores køkken samt én i bygningsvedligeholdelse. Pressalit har et ønske om at give unge med særlige behov en mulighed for uddannelse i virksomheden. EGU-forløbene er typisk af to års varighed, hvor eleven gennem praktiske opgaver tilegner sig faglige kompetencer og tillige bliver inkluderet i en arbejdskultur, der med al sandsynlighed vil give eleven andre eller flere personlige og sociale kompetencer. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, således at den unge undervejs skal deltage i nogle kurser (eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelseskurser) eller anden undervisning, som kan supplere folkeskolens grundfag. I Pressalits Facility Services, som dækker områderne Caféer, Rengøring, Reception og Vedligeholdelse, er der i alt 19 ansatte. Ud af de 19 er kun én medarbejder ansat på ordinære vilkår. De resterende 18 medarbejdere er ansat på særlige vilkår, hvilket vil sige enten flexjob eller EGU. Således udgør vores nuværende fire EGU-elever og 19 flexansatte et samlet niveau på omkring 8,6 %. I Rengøringsteamet søsatte vi i 2012 et jobrotationspro- jekt, som indebar at tilbyde medarbejderne muligheden for at uddanne sig til rengøringstekniker og derudover muligheden for at tage overbygningen som serviceassistent gennem et ordinært meritforløb. Medarbejderne modtager fuld løn under uddannelsen, og virksomheden har en ledig ansat med fuld løn i de uger, hvor medarbejderne er på skole. Ordningen er et beskæftigelsespolitisk værktøj til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og uddanne medarbejdere. Jobrotationen er dermed uden økonomiske omkostninger for Pressalit. I løbet af 2013 har den første medarbejder hos Pressalit gennemført uddannelsen som rengøringstekniker og serviceassistent. Yderligere to medarbejdere er begyndt på uddannelsen med overbygning, og forventes færdiguddannede i marts Pressalit stiller endnu denne mulighed til rådighed for de ansatte. Intentionen med jobrotationen har været at give også flexansatte medarbejdere en mulighed for at opnå formelle faglige kompetencer og eksamensbeviser på deres kunnen, samtidig med at en ledig har fået muligheden for at blive en del af virksomheden i de uger, hvor medarbejderen er på uddannelse. Endeligt håber vi på, at ideen vil brede sig, således at også den mere uuddannede arbejdskraft får et fagligt løft til glæde for dem selv, virksomheden og samfundet som helhed. 11

15 Global Compact 2013 Kost Det er vigtigt for virksomheden at tilbyde medarbejderne et sundt, velsmagende, velassorteret og ernæringsrigtigt udvalg af madvarer hver dag. Vi ser spisepauser som et naturligt led i arbejdstiden, da kosten betragtes som en del af det hele menneske dvs. en faktor, der også påvirker vores trivsel. Kosten, som tilbydes gennem en frokostordning i virksomheden, er generelt et meget sundt tilbud, hvor der bl.a. tilbydes megen frugt og grønt, samt hjemmebagt groft brød tillige med dagens varme ret og diverse muligheder for kold mad til smørrebrød. Alle nyansatte i Pressalit bliver automatisk tilmeldt frokostordningen, og de bliver dermed også trukket for den egenbetaling, som ordningen opkræver fra medarbejderne. Pressalit håber herigennem at kunne være med til at påvirke sunde kostvaner og skabe en større opbakning om virksomhedens frokosttilbud. Motion I Pressalit har vi, foruden vores fokus på den sunde kost, også fokus på motion og tilbyder derfor motion til vores medarbejdere. Eksempelvis dyrker et hold spinning en gang om ugen, mens andre går til familiesvømning eller afspænding. Desuden er der mulighed for at oprette andre motionshold, hvis man samler medarbejdere nok til at starte et hold på personer. Gennem rapporten fra sundhedstjekket i 2012 ved vi, at en større andel af medarbejdere ønsker sig mere motion gennem deres ansættelse i virksomheden. Sundhedsprojektets arbejdsgruppe holder sig løbende opdateret omkring ønsker og ideer til motionstiltag, men der er indtil videre ikke suppleret med yderligere tiltag end de, der allerede er til stede. Med inspiration fra et virksomhedsbesøg hos Midtvask har vi igangsat et par pilotprojekter med nogle få minutters elastiktræning i arbejdstiden. Med udgangspunkt i undervisning fra en ergoterapeut fik en gruppe af medarbejdere introduktion til at bruge elastikker til korte øvelser, der kan tilgodese forskellige muskelgrupper. Baggrunden for at igangsætte træningen med elastikker er, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet en undersøgelse, der viser at blot 2 minutters daglig træning kan formindske smerter i nakke og skuldre. 12

16 Miljø Princip 7: Virksomheden bør anvende et forsigtighedsprincip i forbindelse med miljøspørgsmål Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier Vores ambitioner inden for miljøområdet er i 2013 ikke blevet mindre. I Pressalit bestræber vi os på at leve i harmoni med vores omgivelser og vores naboer såvel som den natur, der omgiver os. Vores anstrengelser handler ikke blot om at overholde lovgivningen inden for miljøområdet, men i høj grad om at gøre en aktiv indsats for at reducere vores egen miljøpåvirkning. I 2013 har vi fortsat arbejdet med vores ambitiøse målsætning om at reducere energiforbruget med 15 % med en deadline i Siden formuleringen af denne målsætning, har vi arbejdet på at omsætte ideer til konkrete handlinger, således at vi når vores mål i Vi har haft fokus på både vores elforbrug og på vores fjernvarmeforbrug og undersøgt, hvordan vi kan reducere forbruget. Det samlede forbrug udgøres af tre hovedkategorier, hvoraf vi valgte at arbejde særligt med to af dem i Den ene er kategorien grundlast, som er betegnelsen for det helt grundlæggende forbrug, herunder for eksempel lys. Vi valgte i 2013 at investere kr i nye og mere miljøvenlige lysstofrør en forholdsvis lille investering med en tilbagebetalingstid på cirka 8 måneder. Derudover er kategorien tomgang. Denne betegnelse vedrører det elforbrug, der er forbundet med at gøre produktionen klar til at producere (uden at have produceret noget), hvilket eksempelvis kan være opstart af ventilation og opvarmning af pressere. Vi valgte i 2013 at se på udnyttelsen af kapaciteten i vores ventilation. Dette førte til, at vi blandt andet har lavet bypass i en del af systemet for at kunne udnytte den kraft, som findes i den resterende del. Arbejdet indenfor de to områder har samlet set givet os en reduktion i elforbruget fra 1,55 kw/emne til 1,48 kw/ emne. Udover at forbedre vores ventilationssystem, har vi også forbedret vores styring af rumtemperatur. 13

17 Global Compact 2013 Anti-korruption Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder bestikkelse og afpresning Pressalit har i 2013 fortsat arbejdet med at forstærke indsatsen omkring anti-korruption. Anti-korruption indgår i vores Code of Conduct blandt fire øvrige områder. Vores Code of Conduct er blevet et fast element i rekrutteringen af medarbejdere, således at vi allerede ved rekrutteringen inddrager virksomhedens holdninger til vigtige spørgsmål som eksempelvis anti-korruption. Ydermere indgår vores Code of Conduct i et e- læringskursus, som alle medarbejdere skal gennemgå. Med dette e-læringskursus ønsker vi at udfolde aspekterne af de etiske retningslinjer, således at alle medarbejdere får en bedre forståelse for, at de har et ansvar for at leve op til Pressalits retningslinjer også selvom de ikke har arbejdsopgaver, hvor sådanne spørgsmål er aktuelle. Herudover er e-læringskurset en fast del af introduktionen til nye medarbejdere. I Pressalit er det ikke kun medarbejdere, der skal leve op til krav om anti-korruption. Det er i høj grad også vores leverandører. I 2013 har vi øget vores fokus på auditering af leverandører, således at vi i højere grad sikrer, at disse også efterlever vores etiske regelsæt. 14

18 Opfølgning på mål for 2013 Pressalit har i 2013: Fastholdt sit niveau af elever/lærlinge således, at virksomheden har ca. 1,7 procent Øget vores indsats inden for ansættelser på særlige vilkår, blandt andet ved at arbejde med EGUelever og flexansatte som én samlet gruppe. Dermed har vi et samlet niveau af ansatte på særlige vilkår på 8,6 %. Arbejdet med vores fordeling af praktikanter i Pressalit, således at praktikanterne kommer endnu mere bredt ud i organisationen til nye afdelinger, for at flere kan få gavn af praktikanternes tilstedeværelse. Haft 9 semesterpraktikanter fordelt på 3 afdelinger og 2 uddannelsesinstitutioner Formået at fastholde det historisk tilfredsstillende resultat på fravær uden dog desværre at nå det fastsatte mål på 2 procent på kort fravær og 1 procent på langt fravær. Hed hensyn til miljø-resultater, da henvises til miljøregnskabet på 15

19 Global Compact 2013 Mål for indsatsen i 2014 Målsætning: Maksimalt fravær på 3 procent (2 procent på kort fravær og 1 procent på langt fravær) Fastholde et niveau på 2 procent for elever/lærlinge (1 procent EGU) Sikre et niveau på minimum 5 procent for ansatte på særlige vilkår Have 10 praktikanter i sociale praktikker Have 4 unge i erhvervspraktik Forsat reduktion af miljøpåvirkning jf. miljø regnskabet på vores hjemmeside 16

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk INDHOLD Forord... 3 Socialt ansvar ligger i vores DNA... 4

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan 2015-2016 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 4 2.1 Politiske

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere