Globa Compact. Communication on Progress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globa Compact. Communication on Progress"

Transkript

1 Globa Compact Communication on Progress 2013

2

3 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i Menneskerettigheder (Princip 1-2) 05 Mangfoldighed 06 Elever og lærlinge 07 Praktikanter 07 Semesterpraktik 08 Kompetencecenter Skanderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning 09 Arbejdsrettigheder (Princip 3-6) 09 Fravær 10 Sundhedstjek 11 Ansættelser på særlige vilkår 12 Kost 12 Motion 13 Miljø (Princip 7-9) 14 Anti-korruption (Princip 10) 15 Opfølgning på mål for Mål for indsatsen i 2014

4 Udtalelse fra ordførende direktør I denne rapport vil vi præsentere nogle af de aktiviteter, resultater og udfordringer fra 2013, som har at gøre med vores engagement i Global Compact. Pressalit har i 2013 fastholdt det niveau, som vi præsenterede i På trods af, at vi befinder os i en tid, hvor vi udfordres, har vi stadig et højt ambitionsniveau. Dette gælder også for vores CSR-relaterede initiativer, hvor vi bestræber os på at fastholde momentum i en krisetid. I 2013 har vi blandt andet haft fokus på at udvikle og udvide vores indsats for at hjælpe unge med særlige behov med at få en uddannelse. Det har eksempelvis betydet, at vi har ansat flere EGU-elever. Rapporten er bygget op omkring de ti principper fra Global Compact for at give et indblik i vores intentioner, initiativer og handlinger. Vi håber hermed, at rapporten fremstår læsevenlig og indbydende. Således ønsker jeg at understrege vores fortsatte støtte til Global Compact. Med venlig hilsen Ordførende direktør Pressalit A/S 01

5 Global Compact 2013 Communication on Progress 2013 Om Pressalit og Global Compact initiativet Pressalit er en af Europas førende leverandører af skabet, når virksomheden inviteres til at videndele med toiletsæder (Pressalit Seats) og køkken- og badeværel- grupper uden for virksomheden. sesløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne altid været en del af Pressalits agenda. Lige fra grund- (Pressalit Care). Pressalit er en familieejet virksomhed læggelsen har virksomhedens ledelse været optaget af af familien-boyter, der blev grundlagt i Ry i 1954, hvor at tage de fornødne menneskelige hensyn og være sig vi stadig opererer fra i dag. Pressalit har i dag 376 an- sit ansvar bevidst som en partner og medspiller i det satte og 7 datterselskaber. smukke lokalområde, som Ry udgør. Derfor er vi også Socialt ansvar har stolte af, at vi i 2011 opnåede at få tildelt CSR People Pressalit har støttet Global Compact initiativet siden Prize, erhvervslivet ridderkors for vores indsats med 2002 og har altid forsøgt at fremme det gode budskab Corporate Social Responsibility. ved at formidle om Global Compact til alle virksomhedens medarbejdere og også ved at inddrage medlems- Værdier i Pressalit Pressalits værdier udgør rødderne i virksomhedens dette fundament har vi indkredset tre kerneområder kultur og er dermed fundamentet i de handlinger og for vores CSR-arbejde: Medansvar, Medarbejdere og aktiviteter, som Pressalit igangsætter og involverer sig Miljø. Hermed signalerer vi, at vi forsøger at være os i. Vores værdier er: Vi lytter. Vi giver. Vi leger. Vi hand- vores medansvar bevidst og bidrage til en verden ler. Stammen i vores CSR-arbejde er vores engage- udenfor virksomhedens interne sfære. At vi naturligvis ment i Global Compact og de etiske retningslinjer, vi tager hånd om de medarbejdere, der har valgt Pressa- har formuleret med afsæt i FN s anbefalinger for an- lit som arbejdsplads. At vi opfører os ansvarligt på den svarlig opførsel for virksomhedsejere og ledere. Fra miljømæssige arena. 02

6 03 03

7 Særligt i var et begivenhedsrigt år, set med sportslige øjne. Pressalit havde i august måned den glæde at overvære europamesterskaberne i spring, dressur og para-dressur, da arrangementet fandt sted på dansk jord. For første gang nogensinde blev EM i para-dressur afholdt på samme tid som de ordinære discipliner. På grund af Pressalits store interesse i handicapidræt samt vores sponsorat til Dansk Handicap Idrætsforbund, var det derfor med særlig stor spænding, at vi fulgte blandt andre den danske para-rytter, Stinna Tange Kaastrup. Samlet set hentede de danske para-ryttere fem bronzemedaljer hjem, og heriblandt en bronzemedalje i holdkonkurrencen. I 2013 kunne Pressalit ligeledes uddele vores Keep Living-pris. Keep Living-prisen tildeles handicapidrætsudøvere, som gennem netop deres sport sætter et godt eksempel og viser, at forhindringer ikke er en mulighed. I 2013 blev det danske landshold i kørestolsrugby vinderen af prisen. Landsholdet vandt en flot sølvmedalje ved EM i Belgien, og kan med høje forventninger glæde sig til det kommende VM i Odense til august

8 Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Princip 2: Virksomheden skal sikre sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne Mangfoldighed Hos Pressalit er Global Compacts to principper om menneskerettigheder tæt forbundet med vores tanker og holdninger om at være en virksomhed, der tror på, at forskellighed gør os stærkere. Vi vægter derfor mangfoldighed meget højt, og vi definerer begrebet efter nedenstående vifte bestående af 11 parametre. Konkret betyder vores holdninger om mangfoldighed, at vi arbejder på, at de enkelte afdelinger af Pressalit får en så bredt sammensat medarbejdergruppe som muligt. Blandt andet indførte vi i 2011 et såkaldt spektrum af mangfoldighed, således at lederne i Pressalit skulle forholde sig til sammensætningen i de enkelte afdelinger. Lederen skulle vælge tre parametre, som de ville udmønte deres mangfoldighed efter. Disse parametre bruger vi eksempelvis i forbindelse med rekruttering, således at der ved ny ansættelser bliver skelet til sammensætningen af medarbejdere. 05

9 Global Compact 2013 Elever og lærlinge I Danmark er der stort fokus på, at mange unge har svært ved at finde en praktikplads, som en del af de vekseluddannelser, der udgør vores erhvervsuddannelser. Pressalit ønsker også på dette område at være en ansvarlig virksomhed. Vi ønsker et tæt sammenspil med uddannelsessektoren og de unge, som har brug for praktik i forbindelse med deres uddannelse. Pressalit har gennem mange år vægtet at have elever og lærlinge som en naturlig del af vores samfundsansvar. Vi har elever og lærlinge i flere afdelinger, så vi dækker et spænd fra produktion og logistik til økonomi og salg. Elever og lærlinge er en del af et netværk i Pressalit, som mødes hver 2. måned. Her drøftes de fælles projekter, som netværket løser som team. Eksempelvis forestår virksomhedens lærlinge og elever de mange ønsker om et besøg i vores produktion, som virksomheden modtager fra foreninger, skoler, andre virksomheder med mange flere. Ligeledes deltager eleverne på skift i eksterne aktiviteter, hvor de fortæller om at være elev ved Pressalit. Dette kan f.eks. være på Jobdating ved Aarhus Købmandsskole, men også andre steder, hvor vi møder de studerende i øjenhøjde og forsøger at give et billede af Pressalit som virksomhed. I elevnetværket ved Pressalit arbejder eleverne sammen om forskellige opgaver, herunder en folder om at være elev ved Pressalit, som medbringes til eksterne aktiviteter. Herudover medvirker eleverne i planlæggelse og gennemførelse af arrangementer i virksomheden. Af eksempler kan nævnes den årlige maddag, hvor eleverne står for madlavning af frokost til resten af virksomhedens medarbejdere. Hvert år til jul har virksomheden besøg af lokale børnehaver, som hjælper med at pynte juletræer. Dette arrangement står eleverne også for. De mange opgaver, som eleverne står for at planlægge og gennemføre, er for os en naturlig del af elevens udvikling hos Pressalit. Vi mener, at den opnåede læring ved at skulle arbejde sammen på tværs først og fremmest er gavnlig lige nu, men denne læring vil gavne eleven langt ind i dennes karriereliv. 06

10 Praktikanter Hos Pressalit arbejder vi med tre forskellige typer af praktikophold: vi tilbyder studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner en semesterpraktik i virksomheden og eventuelt at skrive deres speciale med Pressalit som case-virksomhed. Vi tilbyder praktikpladser som en del af erhvervsuddannelsessystemet. Og endelig tilbyder vi praktikophold som en del af beskæftigelsesindsatsen, så vi modtager ledige og sygemeldte i afklarende praktikophold på virksomheden. Semesterpraktik Pressalit tilbyder hvert år studerende, som er i gang med en videregående uddannelse, mulighed for at komme i praktik. Praktikforløbet er ulønnet og har en varighed af cirka seks måneder. Vi ønsker, at både den studerende og Pressalit får et godt udbytte af praktikperioden. Studerende forventes at bidrage med ny viden, kreative ideer og evnen til at omsætte teori i praksis. Vi tilbyder til gengæld udfordringer, sparring og gode rammer for læring og udvikling. I 2013 deltog Pressalit i forskellige arrangementer på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Blandt andet var vi inviteret til A Day With Pressalit onsdag d. 11. september, og torsdag d. 10. oktober deltog vi i CompanyDating. Begge arrangementer er en del af den sponsoraftale, vi har med Aarhus Universitet for at styrke vores eksterne Employer Brand over for en relevant målgruppe; handels- og ingeniørstuderende. Vores primære formål med deltagelsen var at finde kandidater til forårets praktikpladser i HR, Kommunikation, Marketing og Salg. Vi ønsker at møde de studerende i øjenhøjde og få sat levende ord og ansigter på Pressalit som arbejdsplads derfor havde vi også vores egne praktikanter med som Pressalit-ambassadører. Mange studerende greb chancen for at få en uformel snak med os, om alt lige fra de specifikke praktikpladser til vores forretning, produkter, virksomhedskultur og værdier. De mange dialoger med interesserede studerende har allerede givet et positivt udfald, idet vi løbende modtager flere ansøgninger fra kompetente studerende. 07

11 Global Compact 2013 Kompetencecenter Skanderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning Gennem tre år har Pressalit haft en aftale med Kompetencecenter Skanderborg. Aftalen indebærer, at virksomheden stiller, hvad der svarer til gennemsnitligt fem fuldtidsstillinger fordelt på mange kortere praktikker, til rådighed for mennesker, der af den ene eller den anden årsag er uden for arbejdsmarkedet. Pressalit søger derefter i størst muligt omfang at inkludere praktikanterne i alle afdelinger og på alle niveauer i virksomheden. Udover dette har Pressalit indgået aftale med UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Formålet med denne aftale er at forberede og hjælpe unge til uddannelse og arbejde. Det kan eksempelvis dreje sig om, hvilken retning, man skal gå i, eller hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Forberedelsen er altså i høj grad både personlig og faglig. Fra vores perspektiv ser vi praktikanterne som en mulighed for at få en håndsrækning til løsning af nogle opgaver. Til gengæld bruger nogle af virksomhedens ansatte nogle timer på rekrutteringssamtale, opgaveplanlægning, opfølgning og tilbagemelding til praktikant og kommune ud over de timer, der går til introduktion af medarbejderen i afdelingen. For Pressalit er det tillige en sidegevinst, at vi gennem mødet med disse praktikanter får et indblik i nogle andre livsverdner end dem, vi måske almindeligvis møder på arbejdspladsen. Eksempelvis har vi ved et tilfælde haft en del praktikanter, som har været gennem lange perioder med stress og nu starter med at finde deres ben på arbejdsmarkedet gennem en praktik hos os. Sådanne praktikanter giver os en god viden om, hvordan stress kan opleves, og hvordan man skal håndtere medarbejdere, der vender tilbage til arbejdsmarkedet. Ledere hos Pressalit oparbejder herved også en viden og forståelse for de problematikker, som kan opstå for egne medarbejdere. 08

12 Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheden bør sikre foreningsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5: Virksomheden bør støtte afskaffelse af børnearbejde Princip 6: Virksomheden bør støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold Fravær Pressalit har de seneste år arbejdet intensivt med at nedbringe fraværet blandt medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår. Vi har en målsætning om et gennemsnitligt fravær på 3 procent. I 2013 har vi set en reduktion i niveauet af korttidsfravær. 09

13 Global Compact 2013 Sundhedstjek Pressalit gennemgik i perioden et større sundhedsprojekt i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne fra projektets Sundhedstjek 1 og 2 fungerer endnu som et udgangspunkt for arbejdet med at forbedre vores medarbejderes helbred og velvære. I 2013 blev der lavet en opfølgning på sundhedstjekkene. Her var fokus blandt andet på arbejdsmiljø, samt i hvilken grad medarbejdere i Pressalit belastes af deres arbejde. Det daglige arbejde i Pressalit byder på tunge løft og store ergonomiske udfordringer. I den forbindelse har vi derfor haft besøg af en fysioterapeut, som har undervist os i, hvordan vi håndterer disse udfordringer på bedst mulig vis. 10

14 3 fokusområder i 2013 Ansættelser på særlige vilkår Pressalit har i 2013 ikke haft fokus på at forhøje antallet af flexansatte i virksomheden, som siden 2012 har ligget på et niveau omkring 6 %. Vi har i stedet koncentreret os om at øge vores indsats og initiativer inden for ungeområdet. I 2012 forlod den første elev Pressalit med en erhvervsgrunduddannelse (EGU), og vi har sidenhen ansat yderligere tre EGU-elever i vores køkken samt én i bygningsvedligeholdelse. Pressalit har et ønske om at give unge med særlige behov en mulighed for uddannelse i virksomheden. EGU-forløbene er typisk af to års varighed, hvor eleven gennem praktiske opgaver tilegner sig faglige kompetencer og tillige bliver inkluderet i en arbejdskultur, der med al sandsynlighed vil give eleven andre eller flere personlige og sociale kompetencer. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, således at den unge undervejs skal deltage i nogle kurser (eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelseskurser) eller anden undervisning, som kan supplere folkeskolens grundfag. I Pressalits Facility Services, som dækker områderne Caféer, Rengøring, Reception og Vedligeholdelse, er der i alt 19 ansatte. Ud af de 19 er kun én medarbejder ansat på ordinære vilkår. De resterende 18 medarbejdere er ansat på særlige vilkår, hvilket vil sige enten flexjob eller EGU. Således udgør vores nuværende fire EGU-elever og 19 flexansatte et samlet niveau på omkring 8,6 %. I Rengøringsteamet søsatte vi i 2012 et jobrotationspro- jekt, som indebar at tilbyde medarbejderne muligheden for at uddanne sig til rengøringstekniker og derudover muligheden for at tage overbygningen som serviceassistent gennem et ordinært meritforløb. Medarbejderne modtager fuld løn under uddannelsen, og virksomheden har en ledig ansat med fuld løn i de uger, hvor medarbejderne er på skole. Ordningen er et beskæftigelsespolitisk værktøj til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og uddanne medarbejdere. Jobrotationen er dermed uden økonomiske omkostninger for Pressalit. I løbet af 2013 har den første medarbejder hos Pressalit gennemført uddannelsen som rengøringstekniker og serviceassistent. Yderligere to medarbejdere er begyndt på uddannelsen med overbygning, og forventes færdiguddannede i marts Pressalit stiller endnu denne mulighed til rådighed for de ansatte. Intentionen med jobrotationen har været at give også flexansatte medarbejdere en mulighed for at opnå formelle faglige kompetencer og eksamensbeviser på deres kunnen, samtidig med at en ledig har fået muligheden for at blive en del af virksomheden i de uger, hvor medarbejderen er på uddannelse. Endeligt håber vi på, at ideen vil brede sig, således at også den mere uuddannede arbejdskraft får et fagligt løft til glæde for dem selv, virksomheden og samfundet som helhed. 11

15 Global Compact 2013 Kost Det er vigtigt for virksomheden at tilbyde medarbejderne et sundt, velsmagende, velassorteret og ernæringsrigtigt udvalg af madvarer hver dag. Vi ser spisepauser som et naturligt led i arbejdstiden, da kosten betragtes som en del af det hele menneske dvs. en faktor, der også påvirker vores trivsel. Kosten, som tilbydes gennem en frokostordning i virksomheden, er generelt et meget sundt tilbud, hvor der bl.a. tilbydes megen frugt og grønt, samt hjemmebagt groft brød tillige med dagens varme ret og diverse muligheder for kold mad til smørrebrød. Alle nyansatte i Pressalit bliver automatisk tilmeldt frokostordningen, og de bliver dermed også trukket for den egenbetaling, som ordningen opkræver fra medarbejderne. Pressalit håber herigennem at kunne være med til at påvirke sunde kostvaner og skabe en større opbakning om virksomhedens frokosttilbud. Motion I Pressalit har vi, foruden vores fokus på den sunde kost, også fokus på motion og tilbyder derfor motion til vores medarbejdere. Eksempelvis dyrker et hold spinning en gang om ugen, mens andre går til familiesvømning eller afspænding. Desuden er der mulighed for at oprette andre motionshold, hvis man samler medarbejdere nok til at starte et hold på personer. Gennem rapporten fra sundhedstjekket i 2012 ved vi, at en større andel af medarbejdere ønsker sig mere motion gennem deres ansættelse i virksomheden. Sundhedsprojektets arbejdsgruppe holder sig løbende opdateret omkring ønsker og ideer til motionstiltag, men der er indtil videre ikke suppleret med yderligere tiltag end de, der allerede er til stede. Med inspiration fra et virksomhedsbesøg hos Midtvask har vi igangsat et par pilotprojekter med nogle få minutters elastiktræning i arbejdstiden. Med udgangspunkt i undervisning fra en ergoterapeut fik en gruppe af medarbejdere introduktion til at bruge elastikker til korte øvelser, der kan tilgodese forskellige muskelgrupper. Baggrunden for at igangsætte træningen med elastikker er, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet en undersøgelse, der viser at blot 2 minutters daglig træning kan formindske smerter i nakke og skuldre. 12

16 Miljø Princip 7: Virksomheden bør anvende et forsigtighedsprincip i forbindelse med miljøspørgsmål Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier Vores ambitioner inden for miljøområdet er i 2013 ikke blevet mindre. I Pressalit bestræber vi os på at leve i harmoni med vores omgivelser og vores naboer såvel som den natur, der omgiver os. Vores anstrengelser handler ikke blot om at overholde lovgivningen inden for miljøområdet, men i høj grad om at gøre en aktiv indsats for at reducere vores egen miljøpåvirkning. I 2013 har vi fortsat arbejdet med vores ambitiøse målsætning om at reducere energiforbruget med 15 % med en deadline i Siden formuleringen af denne målsætning, har vi arbejdet på at omsætte ideer til konkrete handlinger, således at vi når vores mål i Vi har haft fokus på både vores elforbrug og på vores fjernvarmeforbrug og undersøgt, hvordan vi kan reducere forbruget. Det samlede forbrug udgøres af tre hovedkategorier, hvoraf vi valgte at arbejde særligt med to af dem i Den ene er kategorien grundlast, som er betegnelsen for det helt grundlæggende forbrug, herunder for eksempel lys. Vi valgte i 2013 at investere kr i nye og mere miljøvenlige lysstofrør en forholdsvis lille investering med en tilbagebetalingstid på cirka 8 måneder. Derudover er kategorien tomgang. Denne betegnelse vedrører det elforbrug, der er forbundet med at gøre produktionen klar til at producere (uden at have produceret noget), hvilket eksempelvis kan være opstart af ventilation og opvarmning af pressere. Vi valgte i 2013 at se på udnyttelsen af kapaciteten i vores ventilation. Dette førte til, at vi blandt andet har lavet bypass i en del af systemet for at kunne udnytte den kraft, som findes i den resterende del. Arbejdet indenfor de to områder har samlet set givet os en reduktion i elforbruget fra 1,55 kw/emne til 1,48 kw/ emne. Udover at forbedre vores ventilationssystem, har vi også forbedret vores styring af rumtemperatur. 13

17 Global Compact 2013 Anti-korruption Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder bestikkelse og afpresning Pressalit har i 2013 fortsat arbejdet med at forstærke indsatsen omkring anti-korruption. Anti-korruption indgår i vores Code of Conduct blandt fire øvrige områder. Vores Code of Conduct er blevet et fast element i rekrutteringen af medarbejdere, således at vi allerede ved rekrutteringen inddrager virksomhedens holdninger til vigtige spørgsmål som eksempelvis anti-korruption. Ydermere indgår vores Code of Conduct i et e- læringskursus, som alle medarbejdere skal gennemgå. Med dette e-læringskursus ønsker vi at udfolde aspekterne af de etiske retningslinjer, således at alle medarbejdere får en bedre forståelse for, at de har et ansvar for at leve op til Pressalits retningslinjer også selvom de ikke har arbejdsopgaver, hvor sådanne spørgsmål er aktuelle. Herudover er e-læringskurset en fast del af introduktionen til nye medarbejdere. I Pressalit er det ikke kun medarbejdere, der skal leve op til krav om anti-korruption. Det er i høj grad også vores leverandører. I 2013 har vi øget vores fokus på auditering af leverandører, således at vi i højere grad sikrer, at disse også efterlever vores etiske regelsæt. 14

18 Opfølgning på mål for 2013 Pressalit har i 2013: Fastholdt sit niveau af elever/lærlinge således, at virksomheden har ca. 1,7 procent Øget vores indsats inden for ansættelser på særlige vilkår, blandt andet ved at arbejde med EGUelever og flexansatte som én samlet gruppe. Dermed har vi et samlet niveau af ansatte på særlige vilkår på 8,6 %. Arbejdet med vores fordeling af praktikanter i Pressalit, således at praktikanterne kommer endnu mere bredt ud i organisationen til nye afdelinger, for at flere kan få gavn af praktikanternes tilstedeværelse. Haft 9 semesterpraktikanter fordelt på 3 afdelinger og 2 uddannelsesinstitutioner Formået at fastholde det historisk tilfredsstillende resultat på fravær uden dog desværre at nå det fastsatte mål på 2 procent på kort fravær og 1 procent på langt fravær. Hed hensyn til miljø-resultater, da henvises til miljøregnskabet på 15

19 Global Compact 2013 Mål for indsatsen i 2014 Målsætning: Maksimalt fravær på 3 procent (2 procent på kort fravær og 1 procent på langt fravær) Fastholde et niveau på 2 procent for elever/lærlinge (1 procent EGU) Sikre et niveau på minimum 5 procent for ansatte på særlige vilkår Have 10 praktikanter i sociale praktikker Have 4 unge i erhvervspraktik Forsat reduktion af miljøpåvirkning jf. miljø regnskabet på vores hjemmeside 16

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Get closer to your career!

Get closer to your career! Get closer to your career! Er du en Solitworker? Vi søger talentfulde og ambitiøse kollegaer, som vil skabe løsninger, der løfter nogle af de største og mest spændende virksomheder i Danmark. Uanset om

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere