Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!"

Transkript

1 Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere (10 besvarelser) Samlet: 42 besvarelser Vi har valgt at lave en grafisk fremstilling af den samlede besvarelse, idet det vil være for uoverskueligt at illustrere dem alle grafisk. Vi vedhæfter det samlede materiale, så det er muligt at fordybe sig i de enkelte områder. I kan her få genopfrisket spørgsmålene fra spørgeskemaet, idet det desværre ikke var muligt (for os) at få alle spørgsmål med i deres helhed under søjlediagrammet. Vi er nødt til at tage forbehold for at det samlet set kun er 42 ud af 350 mulige (elever, medarbejdere og 2 forældre pr. elev), der har svaret; det svarer til 12 %. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om det billede besvarelserne giver, stemmer overens med virkeligheden. Men vi har vurderet, at der trods alt var nok materiale til at kunne få en idé om, hvad der fungerer i forhold til sundhedspolitikken, og hvad der kan sættes fokus på. Om de manglende besvarelser er udtryk for generel tilfredshed, er svært at vide, men en mulighed. Dette er også vigtigt at huske på, når der undervejs er utilfredse kommentarer. Set i bakspejlet ville det have været godt, hvis vi havde delt eleverne op i lille- mellem og storegruppe, fordi vi efterfølgende har tænkt på, at der er interesseforskelle i de forskellige grupper, som det kunne have været interessant at få synliggjort i højere grad. I vores behandling af besvarelserne, har vi efter hvert fokusområde først fremhævet de forhold, som vi fandt mest iøjnefaldende, og dernæst ordret gengivet de kommentarer som fremgik af besvarelserne. KONKLUSION: Der er heldigvis rigtig mange positive ting at hæfte sig ved i besvarelserne i evalueringen, og nogle af dem vi synes er ekstra tydelige, vil vi fremhæve her: God plads til samvær, latter og leg. Godt udendørsområde. Stort fokus på efteruddannelse af medarbejdere. Der undervises i højere grad udendørs i forhold til tidligere.

2 Vores børn er gode til at spise morgenmad. På baggrund af informationerne i evalueringen, vil vi anbefale, at der sættes øget fokus på visse områder i en periode, med henblik på at afklare om de kan/skal forbedres. Det drejer sig om: Indendørs området. Kan det udvikles? Idræt. Der er uoverensstemmelse imellem besvarelserne og kommentarerne omkring idræt, og vi anbefaler en tydeligere kommunikation omkring indholdet i idræt. Lydniveauet i Regnbuen. Bør det sænkes? Tonen på skolen. Bør der arbejdes mere målrettet på at forbedre den? Undervisning om kost og sundhed. Er der nok? Skolemadsordning. Ro i spisefrikvarteret. Kan det optimeres? Vi håber, at de respektive grupper på skolen, vil følge op på de ovenstående områder, og efterfølgende melde ud til resten af skolen, hvad de er kommet frem til og hvad de eventuelt har tænkt sig at gøre ved det. Vi har i sundhedsudvalget tænkt os at følge op på disse områder til næste år, når sundhedspolitikken skal evalueres igen. I løbet af arbejdsprocessen har vi sendt mange beundrende tanker til de mennesker, der arbejder med statistik i hverdagen! God læselyst! Venlig hilsen Sundhedsudvalget; Dorthe Fischer, Morten Jørgensen og Anne Marie Bugge.

3 MOTION

4 MOTION - Vores kommentarer: Sp. 2: Der lader til at være enighed om at undervisningen af og til foregår udendørs, hvilket må siges at være positivt, idet det var et stort ønske til den oprindelige sundhedspolitik. I kommentarerne herunder er der flere, der efterlyser mere idræt og mere variation i idrætstimerne, men i skemaet ovenfor ses en generel tilfredshed. Sp. 7 +8: Der er delte meninger om, hvor vidt det kan mærkes at bevægelse er blevet en større del af morgensamlingen, men der er samtidig en relativ stor tilfredshed med morgensamlingen. Kommentarer på skemaerne: Elev: For meget det samme i idræt. Elev: Flere ting ønskes udendørs + basket-net + bold til de store. Bedre plads/ rum til de store. Elev: Der er ikke nogen aktiviteter for de store udendørs, udover fodbold. Elev: Der måtte gerne være flere aktiviteter på plænen. Der er meget sjovt i skoven. Elev: Jeg kunne tænke mig mere bevægelse til morgensamlingen. Elev: Undervisningen foregår sjældent udendørs. Elev: Mere motion er ønskeligt. Elev: Det er svært at have det sjovt udendørs fordi f.eks. når vi sjipper, har vi det med at falde pga. de dumme huller i asfalten. Eller hvis vi spiller bold, så har den det med at sprænge pga. tornebuskene i skolegården. Elev: Måske bare en ekstra gymnastiktime. Elev: kan bedst lide at starte dagen i ro, så sang giver glæden. Elev: måske noget mere sjovt til at lege ude. Elev: Idræt kunne godt blive mere hårdt og spændende Elev: Undervisningen i idræt er for ensformig Elev: Vi trænger til en stor trampolin (udenfor) Forældre: Hvorfor kun løbehold for storegruppen? Forældre: Det ville være fint med en årsplan for idræt, så vi kan følge med i det. Forældre: Mere motion er ønskeligt, og ikke kun som en del af undervisningen. 2 timer om ugen er for lidt. Forældre: Synes egentlig ikke at motion bør indgå i morgensamlingen, da denne bør være en hyggelig og rolig start på dagen. Høve friskole har fælles aktiviteter med bevægelse og motion på mange andre tidspunkter. Forældre: Fremragende idé med en løbegruppe for de store. Generelt ønskes mere bevægelse uden at det stjæler tid fra undervisningen.

5 Forældre: mit barn ved ikke, hvad der er at forvente, men jeg er ikke helt tilfreds. Så vidt jeg kan høre, så er det stort set kun boldspil, der er i idrætstimerne. Idræt er SÅ meget mere!! Har I overhovedet en veluddannet idrætslærer? Og udstyr har I heller ikke noget af. Forældre: Mht. Idræt.. kom til at tænke.. kunne man f.eks. lave noget hvor elever efter lyst (= egen motivation) valgte sig på et hold (som ved juleugen, f.eks. 3 årgange blandet)... og så f.eks. lave et lille forløb i dette. Kunne måske motivere?!... bare en tanke...

6 INDRE TRIVSEL Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke

7 INDRE TRIVSEL - vores kommentarer: I kommentarerne til denne kategori er der en del udsagn, der giver udtryk for et ønske om en forbedring af tonen på skolen, hvilket dog ikke er det indtryk man får, når man ser på graferne ift. sp Sp. 10 er ret entydigt positivt med hensyn til plads til samvær, leg og latter. Dejligt. Sp. 17 og 17a handler hhv. om inde- og udearealer, og der er tilsyneladende ret stor tilfredshed med udearealet, mens der er stor utilfredshed med indendørsarealet. Det er tankevækkende, at vi stort set kun bruger ressourcer på at udvikle skolen udendørs. Var det måske på tide at få oprettet et indendørs-udvalg? Sp. 19: Til spørgsmålet om lydniveauet i SFOen er der tilsyneladende enighed om, at det ligger over det acceptable. Sp. 20: Flere har bemærket, at der er fokus på medarbejdernes efteruddannelse, hvilket er positivt. Kommentarer på skemaerne: Elev: De mindre er tit provokerende overfor de større. Elev: Det er meget blandet om eleverne er udsovede og oplagte. Elev: Når drengene er udenfor eller inde ved siden af er der mulighed for at sidde lige så stille med en opgave. Elev: børnene snakker nogle gange grimt til hinanden. Elev: Kunne ønske mig flere mindre kroge, hvor fantasien kan få frit spil, og man ligesom er afskærmet fra de andre. Elev: Særligt i skoven er der plads til fantasi. Elev: Der er meget larm, meget skæld ud og nogen som behandler de andre børn tarveligt/ondt, når de voksne ikke ser det. Og nogen har ingen respekt overfor de andre børn. Elev: Der er ikke tid og ro til fordybelse i timerne. Forældre: Pædagogikken og personalet i Regnbuen er vi meget glade for, men lokalerne er ikke velegnede til så mange børn. Støjniveauet er helt urimeligt, og gør vores barn utilpas. Vi overvejer andre alternativer. Forældre: Eftermiddags-madtilbuddet er supergodt. Forældre: kunne godt have tænkt mig en mere nuanceret svarmulighed. I anerkendende kommunikation er ROS og RIS voldelig kommunikation. Forældre: Indre trivsel er SÅ vigtig! Forældre: Der foregår et utroligt grimt sprog i de mindre klasser... indre trivsel... behov som er vigtige, må også være for at trives; forståelse, respekt, ro og fred, værdsættelse, anerkendelse -> meningsfuldhed og glæde. Glæde formidles ikke ved skæld ud eller grimt sprog, accept

8 eller opmuntring ej heller... Det rammer ikke blot den der skældes ud, men også sidekammeraten, og den næste osv...alle i klassen!! (miljøet) = giver dårligt velvære. Fokus på mere anerkendelse, mødes positivt, rummeligt, som den man er... plads til alle.

9 KOST Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke

10 KOST vores kommentarer: Sp : I følge besvarelserne er det ikke opfattelsen, at der undervises særlig meget i kost og sundhed. Sp. 23a: Vores børn er gode til at spise morgenmad. Dejligt! Sp. 24: Der er et stort ønske om at få en skolemadsordning igen. Vi opfordrer til at komme med ideer. Det konkrete forslag, som er fremkommet her (se kommentarerne), bliver undersøgt. Sp a: Ang. ro og hygge i spisefrikvarteret. Der er nogle, der er tilfredse med kvaliteten af spisepauserne, men der er også en del, der er utilfredse; se også kommentarerne nedenfor. Vores holdning er at spisefrikvarteret er et meget vigtigt tidpunkt på dagen, både i forhold til ernæring og afslapning. Det bør derfor tilstræbes, at det er hyggeligt for alle at spise frokost. Kommentarer fra skemaerne: Elev: Vi skal tale noget mere om sund kost, så flere lærer at spise sundt. Elev: Det ville være rart med en voksen i spisefrikvarteret... nogen tager andres mad!... og der er ikke ro. Rart hvis de voksne huskede dem der skal ud i alle frikvartererne og på at man får noget at drikke og frugt også... Forældre: Det er stressende at spise sin frokost i 2.-3.kl. Forældre: Der er ingen grund til, at klasserne har computertid i spisefrikvarteret. Det giver uro og stresser dem, der skal nå at kapre en pc, og det giver mindre tid til at spise og få frisk luft. Forældre: Har oplevet en mandag i 2.-3.kl. at de ikke fik noget at spise i det første frikvarter, da det var computerdag. I det store frikvarter løb de fleste udenfor eller i computerrummet, og fik heller ikke spist noget der. Ungerne var kropumulige at undervise de sidste 2 lektioner. Forældre: Alt andet end vand og mælk bør fjernes fra (minimum) de yngste klassetrins madpakker. Forældre: Jeg ønsker meget, at vi får en frokostordning igen. Har I prøvet at kigge på skolemad.dk? Forældre: Kommentar til pkt. 27: Så skulle der selvfølgelig også hjemkundskab på skemaet på samme niveau som de kommunale skoler. Forældre: Vi er ikke tilhængere af købe-skole-kost, da det sjældent er rugbrød. Det er vi nemlig meget glade for. Forældre: Nogen dage er der næsten ikke spist noget af madpakken og der har været tvivl om, hvornår man måtte spise... HØVE FRISKOLE - JUNI 2012.

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere