Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til"

Transkript

1 Hvor er brugertilfredsundersøgelsen gennemført? Hvem er blevet spurgt i undersøgelsen? Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til Er de blevet offentliggjor t og hvor? Hvilket redskab er anvendt? (eks. Defgo. Papirudgave andet??) Sundhed og Ældre Ældreområdet, herunder praktisk bistand og personlig pleje, madservice, aktivitet og plejeboliger. (September 2008). Brugere af praktisk bistand og personlig pleje, madservice og aktivitet samt beboere af plejeboliger. Der blev sendt spørgsmål til brugere, og kom svar fra 632 Resultater er byrådet Via udvalgs- og og tilgået aftaleenhederne på byrådsdagsord området samt ældrerådet og en. Byrådet fik handicaprådet. Ældreområdet en uddybende har forespurgt orientering. aftaleenhederne, hvordan de Amtsavisen har fulgt op på skrev en kort brugerundersøgelsen og artikel. tilbagemeldingerne for Sundheds- og ældreudvalget. Spørgeskemaundersøgelse med spørgsmålene fra KL kompas, Rambøll management som ekstern konsulent, primært papirskemaer men mulighed for telefoninterview og for at udfylde per internet. Teknik og Miljø Nordre Kirkegård, Randers Brugerne af kirkegården Viden om brugerønsker, adfærd, tilfredshed, potentialer for udvikling samt målsætninger og strategier for virkeliggørelse Skolevejsundersøgelse klassetrin på alle skoler i kommunen - sep-okt 2009 Vurdering af indsatsområder i Cykel- og stiplan og målsætninger i Cykel- og stipolitikken Borgertrafikundersøgelse alle borgere -sep-okt 2009 Vurdering af indsatsområder i Cykel- og stiplan og målsætninger i Cykel- og stipolitikken Chef - og lederniveau i MT, Erfagrupper, medre på kirkegården Endnu ikke Endnu ikke - kommer i et cykelregnskab i løbet af 2010 papir og CD. Udt i sam med Capacent Internettet. Udt i sam med COWI Internettet. Udt i sam med COWI

2 Erhverv og udvikling Ingen Byråds- og direktionssekretariatet Frokostordning for administrationens medre på Laksetorvet og Kasernen Medre på Laksetorvet, Odinsgade og Kasernen Tilrettelæggelse af kantinens frokostordning BROEN samt Defgo kantineudvalget Vilkår for byrådsets i Randers Kommune Byrådet Vurdere forbedringsmuligheder vedr. forvaltningens service overfor byrådet. Samt at give byrådet input til egen drøftelse om deres indbyrdes samarbejdsformer Pressemeddels Defgo e om resultat, nyhed på broen, behandlet i direktion, mailet resultat til byrådet, behandles på byrådets temamøde i 2010 IT-afdelingen IT-afdelingen ca IT-brugere Benchmark med andre andre kommuner ift. brugertilfredshed, økonomi og it ledelse Direktionen mv., Broen KPMG og IP Optima. Det er IP Optima værktøj, der er anvendt. Børn og skole

3 Alle dagsinstitutioner samt dagplejen Totalundersøgelse, hvor alle børns forældre blev spurgt.undersøgelsen omfattede 5265 børns forældre. brugt til forvaltningsmæssige prioriteringer. Institutionerne har brugt undersøgelsen til at evaluere daglig praksis Undersøgelsen Børn og skoleudvalget. Den samlede rapport samt rapporterne for de enkelte institutioner er tilgængelige på kommunens hjemmeside Opgaven blev varetaget af en ekstern leverendør (Rambøll). Der blev udsendt informationbreve i papirformat, mens selve indsamlingen foregik elektronisk Alle folkeskoler inklusiv fritidsordninger på normalområdet Forældre til 6435 børn blev spurgt (ca. halvdelen). brugt til forvaltningsmæssige prioriteringer. Institutionerne har brugt undersøgelsen til at evaluere daglig praksis Undersøgelsen børn og skoleudvalget. Den samlede rapport samt rapporterne for de enkelte skoler er tilgængelige på kommunens hjemmeside Opgaven blev varetaget af en ekstern leverendør (Rambøll). Der blev udsendt informationbreve i papirformat, mens selve indsamlingen foregik elektronisk Firkløverskolen Skolens forældregruppe Intern evaluering Skolens forældre Papir - muligvis defgo Social og Arbejdsmarked Perron 4 Brugere Evalueringen af tilbuddet Resultatet

4 Hjørnestenen Brugere Evalueringen af tilbuddet Resultatet Hjørnestenen - Stop struggling along Brugere Evalueringen af tilbuddet Resultatet Ladegården Brugere Evalueringen af tilbuddet Resultatet er Sprogcenteret Nye kursister på Sprogskolen Tilrettelæggelsen af introduktionforløbet Nej Selvudviklet spørgeskema Personale & HR Evaluering af MED-aftalen (RK) MED-organisationen Jf. MED.aftalen 23 stk.2 mhp. evt. revidering af Medaftalen Evaluering af lederkonferencen (RK) Tilfældigt udvalgte konferencedeltagere, i alt 24 personer Give et finerpeg om form/rammer er det rigtige. Udbytte af Sundhedsprofiler - et forsøgsprojekt Alle deltagere Til sammenligning ml. 2 (RK) udbydere Falckprojektet (RK) Tilfældigt udvalgte medre Indgået i en samlet og ledere, i alt 160 personer evaluering af projektet Forelagt MED via dagsorden Nej Nej offentliggjort via Broen Defgonet Defgonet Defgonet Fokusgruppe/mail og telefonsamtaler Kultur og Borgerservice Randers Bibliotek -Kendskab til bibliotekets services Borgere i Rds Kommune der Input til biblioteksstrategi og - ikke har brugt biblioteket i min. ét udvikling år - dec. 09 Det bliver den, Defgo (papirudgave) når resultatet er analyseret

5 Randers Bibliotek - Tilfredshed med og kendskab til bibliotekets services Bibliotekets brugere - dec. 09 Input til biblioteksstrategi og - udvikling Randers Bibliotek - musiktilbud Bibliotekets online brugerpanel - maj 2009 Udvikling af bibliotekets musiktilbud Randers Bibliotek - Lånetid Bibliotekets online brugerpanel Input til beslutning om ændring af lånetid Randers Bibliotek- Brug af nettet ved kommunalvalg Randers Bibliotek - Brugerundersøgelser om Langå Bibliotek Bibliotekets online brugerpanel- - november 2008 Langå biblioteks brugere - Oktober 2008 Randers Bibliotek - Årsag til besøgsfremgang Bibliotekets online brugerpanel - oktober 2008 Randers Bibliotek - Interesse for japansk inspireret arr. Bibliotekets online brugerpanel - Maj 2008 Til Brugerinvolvering og Brugerinvolvering og Udvikling af bibliotekets kulturelle arrangementer Randers Bibliotek - fremtidens bibliotek Bibliotekets brugere - april 2008 Brugerinvolvering og Randers Bibliotek - fremtidens bibliotek Samarbejdspartnere - april 2008 Til Randers Bibliotek - Tilfredshed med biblioteket generelt Borgerservice - Borgernes og forvaltningernes vurdering af Borgerservice Bibliotekets brugere - Af flere omgange i 2008 Borgere, medre, kolleger i andre afdelinger Brugerinvolvering og Evaluering af Borgerservice Det bliver den, når resultatet er analyseret Ja, hjemmesiden og presse Rapport Byrådet Defgo (online version + papirudgave) Defgo, ekstern konsulent.

6 Randers Eventsekretariat Et antal samarbejdspartnere og Præsidiet for Eventsekretariatet Evaluering af Eventsekretariatets organisering. behandlet i byrådet samt udvalg Andet: 1) en drøftelse i Præsidiet for Eventsekretariatet og 2) en mindre skriftlig spørgeskemaundersøgelse med samarbejdspartnerne Kærsmindebadet - På Kærsmindebadet Undersøgelsen blev foreteaget blandt morgensvømmere, institutioner og foreninger m. f., SFOerne (3-9 klasserne), på biblioteket, på hjemmesiden (modtagere af nyhedsbrev) forbedre forhold og nye tiltag behandlet i Papirudgave samt Defgo udvalg samt offentliggjort via hjemmesiden samt papirudgave Værket - Brugertilfredshed og brugerprofil Publikum, efteråret 2009 Undersøge brugertilfredshed samt tilvejebringe oplysninger om brugerprofilen. Opfølgning på rapport fra 2003 Kulturhistorisk Museum hver 10. gæst Del af national brugerundersøgelse Kulturhistorisk Museum Indvandrere i Randers bredt: 163 svarede på spørgeskemaundersøgelse, 15 deltog i kvalitative interviews Kortlægning af barrierrer og muligheder for at nå gruppen af nye danskere med museumstilbuddet Intern rapport Endnu ikke offentliggjort Endnu ikke offentliggjort. Vil blive offentliggjort i Danske Museer i løbet af 2010 Online og papir National brugerundersøgelse stillet til rådighed af Kulturarvsstyrelsen Eget spørgeskema og interviewguide udt i sam med NIRAS Kulturhistorisk Museum Brugere af museets nye middelalderudstilling "Middelalderens mennesker". Spørgeskemaundersøgelse med 120 besvarelser, brugeriagttagelser og 57 dybdegående interviews - Oktober juni 2008 Undersøgelse af, om museets nye udstilling lever op til målsætningerne og publikums reaktion på brug af nye medier i museumsformidlingen. Afsæt for videre udvikling af udstillingsvirksomheden. Resultater Eget spørgeskema og offentliggjort i interviewguide udt i Danske Museer sam med NIRAS nr

7 Økonomi Projekt administrativ forenkling - det skal være lettere at være decentral leder Alle ledere af de decentrale aftaleenheder (149). Undersøgelsen blev gennemført i 2007 Undersøgelse af, hvilke administrative arbejdsopgaver, der giver lederne udfordringer samt forslag til forenklinger Projekt Administrativ Styring Deltagere i Opus-brugerkurser Indgik i evaluering/midtvejsstatus for Projekt Administrativ Styring Indkøb Lederne af samtlige stabs- og aftaleenheder Budgetanalyse Ja, Direktion, Defgo sekretariatsche fgruppe, Økonomiudvalg,HovedMED, fagchefer, Broen ja, Broen, defgo styregruppe, projektgruppe mv Byråd og Papir direktion

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Emne Nr Forslag Tovholder Status Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet onsdag den 30. april 2014, Kl. 09.00-12.00 Frokost fra kl. 12.00-ca. 12.30 herefter rundvisning v/plejehjemsleder Rie Luxhøi. Mødet

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET Til Styregruppe Dokumenttype Områderapport Dato September2009 KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET [Dobbeltklik for at indsætte billede (str. 18,6 cm x 10,1 cm) eller

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Center for Skov, Landskab og Planlægning Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Berit Kaae og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 19-2007 københavns universitet Rapportens titel Brugerundersøgelse

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere