Brugervejledning. SmartBand SWR10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. SmartBand SWR10"

Transkript

1 Brugervejledning SmartBand SWR10

2 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Indledning...3 Oversigt over hardware...3 Opladning af dit SmartBand...3 Samling...4 Sådan slår du SmartBand til og fra...4 Konfiguration af dit SmartBand...6 Forberedelse af brug af dit SmartBand...6 Genoprettelse af forbindelsen til dit SmartBand...7 Dagtilstand og nattilstand...7 Nulstilling af dit SmartBand...8 Indstillinger for dit SmartBand...9 Anvendelse af SmartBand-appen...9 Automatisk nattilstand...9 Beskeder...10 SmartBand-alarm...10 Beskeder om rækkeviddealarmer...11 Beskeder om indgående opkald...12 Styring af apps fra dit SmartBand...12 Logning af dine aktiviteter ved hjælp af Lifelog-appen...13 Anvendelse af Lifelog-appen...13 Målsætning...15 Logning af din søvn ved hjælp af dit SmartBand...15 Oprettelse af Life Bookmarks...15 Vigtige oplysninger...16 Anvendelse af SmartBand i våde og støvede omgivelser...16 Juridiske oplysninger

3 Grundlæggende Indledning Dit SmartBand er designet til at blive båret på det håndled, du foretrækker, og kan tilsluttes din Android -enhed og hjælpe dig med at holde styr på dine daglige aktiviteter. Via Lifelog-appen og din Android -enhed kan du synkronisere data med dit SmartBand og se, hvor mange skridt du har taget, hvordan du har sovet og meget mere. Dit SmartBand har også en vibrationsfunktion, der underretter dig om alarmer samt indgående meddelelser og opkald. Du kan også bruge dit SmartBand til at styre medieafspilning på din Android -enhed. Selv når dit SmartBand ikke er tilsluttet din Android -enhed, indsamler det oplysninger om antallet af skridt samt data om din gang, dit løb og din søvn og Life Bookmarks. Disse data kan gemmes i dit SmartBand i op til to uger. Hvis du vil bruge dit SmartBand sammen med din Android -enhed, skal du sørge for, at softwareversionen på din Android -enhed er Android 4.4 eller nyere, og at din Android enhed understøtter lavenergistandarden Bluetooth 4.0. Husk også, at du skal have en aktiv internetforbindelse for at synkronisere data mellem dit SmartBand og din Android -enhed. Oversigt over hardware 1 Armbånd 2 Dæksel til tænd/sluk-knap 3 Tænd/sluk-knap 4 Beskedindikator A 5 Beskedindikator B 6 Beskedindikator C 7 Core 8 Micro USB-port 9 NFC-registreringsområde Opladning af dit SmartBand Inden du bruger dit SmartBand første gang, skal du oplade det i ca. 30 minutter. Det anbefales at anvende en Sony-oplader. 3

4 Sådan oplader du dit SmartBand 1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren eller i USB-porten på en computer. 2 Sæt den anden ende af kablet i Micro USB-porten på dit SmartBand. Status for batteriets beskedindikator Beskedindikator A blinker kontinuerligt. Beskedindikator A er tændt. Batteriet er ved at blive opladet og er endnu ikke fuldt opladet. Batteriet er fuldt opladet. Sådan kontrollerer du batteriniveauet for dit SmartBand 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 2 Tap på Enheder > SmartBand. Besked om lavt batteriniveau Når SmartBand er aktiveret, og batteriniveauet er mindre end 5 %, udsender SmartBand to korte vibrationer, og et pop op-vindue i SmartBand-appen giver dig besked om, at batteriet i dit SmartBand er ved at løbe tør for strøm. Samling Sådan samler du dit SmartBand 1 Vælg det armbånd, der passer dig bedst. 2 Indsæt Core i armbåndet på en måde, så tænd/sluk-knappen isættes under dækslet til tænd/sluk-knappen. Sådan slår du SmartBand til og fra Sådan slår du dit SmartBand til Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til dit SmartBand vibrerer. Når du slår dit SmartBand til for første gang, skifter det automatisk til parringstilstand, og beskedindikator A blinker, til der er oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og en enhed. 4

5 Sådan slukkes dit SmartBand Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til alle beskedindikatorer lyser samtidigt og derefter slukkes én for én. 5

6 Konfiguration af dit SmartBand Forberedelse af brug af dit SmartBand Der skal være oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og din Android -enhed, før dit SmartBand fungerer, og de sidste nye versioner af følgende apps skal være installeret på Android -enheden: Smart Connect, SmartBand og Lifelog. Hvis du konfigurerer dit SmartBand vha. NFC, bliver du under opsætningen dirigeret til Google Play, hvorfra du kan installere de nødvendige apps til brug sammen med dit SmartBand. Hvis du konfigurerer dit SmartBand ved hjælp af Bluetooth, skal du igennem nogle ekstra trin for at installere de nødvendige apps via Google Play og oprette forbindelse til din Android -enhed. Smart Connect-appen er forudinstalleret på alle Android -enheder fra Sony Mobile, når du køber dem. Sørg for, at du opdaterer appen til den sidste nye version. Når SmartBand-appen er installeret, findes den ikke på programskærmen. Du kan få adgang til den under Enheder i Smart Connect-appen, når du har oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og Android -enheden. Sådan konfigurerer du dit SmartBand ved hjælp af NFC 1 Kontrollér, at dit SmartBand er opladet i mindst 30 minutter. 2 Android -enhed: Kontrollér, at du har installeret eller opdateret Smart Connectappen til den sidste nye version fra Google Play. 3 Android -enhed: Kontrollér, at NFC-funktionen er slået til, og at skærmen er aktiv og låst op. 4 Anbring Android -enheden oven på dit SmartBand, så NFC-området på hver enhed rører hinanden. Følg derefter vejledningen på Android -enheden for at installere SmartBand-appen og Lifelog-appen. vises kortvarigt i statuslinjen og permanent i meddelelsespanelet, når forbindelsen til SmartBand er aktiv. Hvis du lader NFC-områderne på hver enhed berøre hinanden, efter at alle appsene er blevet installeret, og dit SmartBand er aktiveret og tilsluttet, starter Lifelog-appen automatisk. Du kan trække statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet og hurtigt få adgang til SmartBand- og Lifelog-appen. 6

7 Sådan konfigurerer du dit SmartBand ved hjælp af Bluetooth 1 Sørg for, at dit SmartBand er blevet opladet i mindst 30 minutter. 2 Android -enhed: Kontrollér, at du har installeret eller opdateret Smart Connectappen til den sidste nye version fra Google Play. 3 Start Smart Connect-appen. 4 Tænd for dit SmartBand. 5 Android -enhed: Slå Bluetooth -funktionen til, og scan derefter efter Bluetooth -enheder, og vælg SWR10 på listen over tilgængelige enheder. 6 Følg vejledningen for at installere SmartBand-appen og Lifelog-appen. vises kortvarigt i statuslinjen og permanent i meddelelsespanelet, når forbindelsen til SmartBand er aktiv. Alle de apps, der er nødvendige, for at SmartBand kan fungere, er tilgængelige via Google Play. Du kan trække statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet og hurtigt få adgang til SmartBand- og Lifelog-appen. Genoprettelse af forbindelsen til dit SmartBand Hvis forbindelsen går tabt, f.eks. når den tilsluttede Android -enhed kommer uden for rækkevidde, udfører dit SmartBand automatisk en række forsøg på at genoprette forbindelsen. Hvis der ikke er oprettet forbindelse efter en bestemt periode, holder dit SmartBand op med at forsøge at genoprette forbindelsen. Når det sker, kan du bede dit SmartBand om at forsøge igen ved hjælp af tænd/sluk-knappen eller genoprette forbindelsen mellem de to enheder ved hjælp af NFC. Sådan tvinger du dit SmartBand til at forsøge at genoprette forbindelsen Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Sådan genopretter du forbindelsen til dit SmartBand vha. NFC 1 Android -enhed: Kontrollér, at NFC-funktionen er slået til, og at skærmen er aktiv og låst op. 2 Anbring Android -enheden over dit SmartBand, så NFC-registreringsområdet på hver enhed berører hinanden. vises kortvarigt i statuslinjen og permanent i meddelelsespanelet, når forbindelsen til SmartBand er aktiv. Du kan trække statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet og hurtigt få adgang til SmartBand- og Lifelog-appen. Dagtilstand og nattilstand Dit SmartBand har to primære tilstande: dagtilstand og nattilstand. Hver tilstand angives af forskellige mønstre i beskedindikatorerne. I dagtilstand vibrerer dit SmartBand for at give dig besked om alarmer og indgående meddelelser og opkald. Det logger også data om dine aktiviteter, f.eks. hvor mange skridt du har gået, og hvor mange timer du har gået eller løbet. I nattilstand logger SmartBand din søvn og kan vække dig, hvis du har indstillet en alarm. Alle andre funktioner er deaktiveret. Tilstand Dagtilstand Nattilstand Mønster i beskedindikator Beskedindikatorerne lyser én for én, hvorefter alle indikatorer slukkes. Beskedindikatorerne skifter mellem, at henholdsvis én og to indikatorer lyser. Sådan kontrollerer du tilstanden for dit SmartBand Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Beskedindikatorerne blinker i henhold til mønsteret for dag- eller nattilstand. Sådan skifter du mellem dagtilstand og nattilstand Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i to sekunder. 7

8 Nulstilling af dit SmartBand Nulstil dit SmartBand, hvis det fungerer uventet, eller hvis du vil oprette forbindelse til en ny enhed. Sådan nulstiller du dit SmartBand 1 Sluk for dit SmartBand. 2 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til beskedindikator A begynder at blinke. 8

9 Indstillinger for dit SmartBand Anvendelse af SmartBand-appen Du kan få vist og ændre indstillinger for dit SmartBand fra den pågældende SmartBandapp, som du kan få adgang til under Enheder i Smart Connect-appen. 1 Slå funktionen Automatisk nattilstand til eller fra. Angiv det tidsinterval, hvor nattilstanden skal være slået til. 2 Slå beskedfunktionen til eller fra. Vælg, hvilke beskeder der skal videresendes til dit SmartBand. 3 Slå smartvækningsfunktionen til eller fra. Tilføj, rediger, eller slet smartvækningsalarmer. 4 Aktiver alarmbeskeder fra Xperia -enheder. 5 Slå funktionen Rækkeviddealarm til eller fra. 6 Slå beskeder om indgående opkald til eller fra. 7 Vælg en app, der skal styres af dit SmartBand. Søg efter, hent og installér nye apps fra Google Play. 8 Læs tip om dit SmartBand. Automatisk nattilstand Du kan indstille dit SmartBand til at skifte automatisk fra dag- til nattilstand på et bestemt tidspunkt og i en bestemt periode. Automatisk nattilstand aktiveres kun, hvis dit SmartBand ikke registrerer nogen bevægelser på det forudindstillede aktiveringstidspunkt. Hvis du stadig bevæger dig, venter det, til du holder op. På samme måde aktiveres dagtilstanden om morgenen i op til én time før det forudindstillede sluttidspunkt, hvis der registreres bevægelse. Hvis det forudindstillede sluttidspunkt nås, uden at der registreres bevægelse, forbliver SmartBand i nattilstand og skifter kun til dagtilstand, når der registreres bevægelse. Sådan slår du den automatiske nattilstand til 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Træk skyderen ved siden af Automatisk nattilstand til højre. 9

10 Sådan angiver du et tidsinterval for den automatiske nattilstand 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Automatisk nattilstand. 4 Juster indstillingerne for tidsinterval, og tap derefter på Indstil. 5 Tryk på Udført. Beskeder Alle beskeder, der vises i statuslinjen på en tilsluttet Android -enhed, kan videresendes til dit SmartBand. Når der kommer en ny besked, vibrerer dit SmartBand én gang, og beskedindikator A blinker hvert sjette sekund. Anvend SmartBand-appen til at vælge, hvilke beskeder der skal videresendes til dit SmartBand. Sådan slår du beskedfunktionen til 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Træk skyderen ud for Beskeder til højre. 4 Hvis det er første gang, du slår beskedfunktionen til, skal du følge vejledningen på skærmen for at give SmartBand-appen adgang til dine beskeder. Sådan vælger du, hvilke beskeder der skal videresendes til dit SmartBand 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Beskeder. 4 Markér eller fjern markeringen i listen, der vises, i forhold til den ønskede indstilling. SmartBand-alarm Dit SmartBand har to forskellige alarmfunktioner. Den ene er den almindelige alarmfunktion, som kun fungerer, når dit SmartBand er tilsluttet en Xperia -enhed. Den anden er funktionen smartvækningsalarm, som vækker dig, når du er kommet til et punkt, hvor du sover let, så du føler dig udhvilet. Alarmbeskeder på en Xperia -enhed Dit SmartBand vibrerer, når forudindstillede alarmer aktiveres på den Xperia -enhed, der er tilsluttet. Sådan aktiverer du alarmbeskeder på en Xperia -enhed 1 Tap på på din Startskærm på din Xperia -enhed, og find og tap derefter på 3 Markér afkrydsningsfeltet Alarm. Sådan udskyder du en alarm, når den vibrerer Tryk på tænd/sluk-knappen. Smartvækning Du kan indstille en eller flere smartvækningsalarmer i SmartBand-app. Smartvækningsalarmer vækker dig på det tidspunkt, der er bedst i forhold til din søvncyklus. Du får besked via en vibratoralarm. Smartvækningsfunktionen anvender søvndata fra dit SmartBand inden for et forudindstillet tidsinterval til at vække dig, når du kommer til et punkt, hvor du sover let. Hvis du f.eks. indstiller en smartvækningsalarm til kl. 6:30-7:00, og dit SmartBand er i nattilstand, bliver du vækket på et tidspunkt mellem kl. 6:30 og 7:00, når du kommer til et punkt, hvor du sover let. Hvis du ikke kommer til et punkt, hvor du sover let i denne 10

11 periode, vækker smartvækningsalarmen dig kl. 7:00. Hvis dit SmartBand er i dagtilstand, vækker alarmen dig kl. 7:00. Sådan tilføjer du en smartvækningsalarm 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og tap derefter på. 4 Tap på Tid, rul op eller ned for at tilpasse indstillingen, og tap derefter på Indstil. 5 Tap på Gentag, markér de dage, hvor alarmen skal gentages, og tap derefter på OK. 6 Tap på Vækningsinterval, og vælg en indstilling. 7 Tryk på Udført. Sådan redigerer du en eksisterende smartvækningsalarm 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og tap derefter på den alarm, du vil indstille. 4 Tap på Tid, rul op eller ned for at tilpasse indstillingen, og tap derefter på Indstil. 5 Tap på Gentag, markér de dage, hvor alarmen skal gentages, og tap derefter på OK. 6 Tap på Vækningsinterval, og vælg en indstilling. 7 Tryk på Udført. Sådan sletter du en smartvækningsalarm 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og tryk derefter på den alarm, du vil slette, og hold fingeren nede. 4 Tap på og tap derefter på Ja. Sådan slår du en smartvækningsalarm til 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og træk skyderen ud for den smartvækningsalarm, du vil aktivere, til højre. Sådan slår du smartvækningsalarmen fra, når den vibrerer Tryk på tænd/sluk-knappen. Beskeder om rækkeviddealarmer Du kan modtage en besked, når du glemmer din Android -enhed, ved at aktivere den funktion, der underretter dig om en rækkeviddealarm. Dit SmartBand giver dig derefter besked med tre korte vibrationer, når afstanden mellem dit SmartBand og den Android -enhed, der er tilsluttet, bliver for stor og resulterer i en afbrydelse af forbindelsen. Sådan slår du funktionen til beskeder om rækkeviddealarmer til 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Markér afkrydsningsfeltet Rækkeviddealarm. 11

12 Beskeder om indgående opkald Dit SmartBand underretter dig med kontinuerlige vibrationer ved et indgående opkald. Sådan slår du funktionen til beskeder om indgående opkald til 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Markér afkrydsningsfeltet Indgående opkald. Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten på dit SmartBand. Styring af apps fra dit SmartBand Du kan styre en valgt app på den Android -enhed, du har oprettet forbindelse til, ved hjælp af dit SmartBand. Hvis du f.eks. har valgt medieafspilleren, kan du styre medieafspilningen på den Android -enhed, du har oprettet forbindelse til, ved hjælp af dit SmartBand. Sådan vælger du en app, du vil styre via dit SmartBand 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Apps, og tap derefter på elementet under VÆLG APP. 4 Vælg en indstilling, og tap derefter på Udført. Sådan styrer du medieafspilning på din Android -enhed fra dit SmartBand 1 Kontrollér, at der er oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og din Android enhed. 2 Vælg Medieafspiller, som den app, der kan styres via dit SmartBand. 3 Tryk på tænd/sluk-knappen. 4 Tap på SmartBand én gang for at afspille mediefilen eller sætte den på pause. Tap to gange for at gå til den næste mediefil. Tap tre gange for at gå til den forrige mediefil. 5 Du kan fravælge, at Medieafspiller er den app, der kan styres via dit SmartBand, ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller vente 15 sekunder uden at røre dit SmartBand (for at give appen mulighed for at blive fravalgt automatisk). 12

13 Logning af dine aktiviteter ved hjælp af Lifelog-appen Anvendelse af Lifelog-appen Lifelog-app registrerer dine fysiske og sociale aktiviteter samt aktiviteter i forbindelse med underholdning. Du kan f.eks. se, når du har gået eller løbet, og hvordan du kommunikerer med dine venner. Du kan også se, hvilke billeder du har taget, og hvilken musik du har lyttet til. Hvis du vil begynde at anvende Lifelog-appen, skal du downloade den fra Google Play og derefter konfigurere en konto. De statistikker, som Lifelog-app genererer udfra dine fysiske aktiviteter, f.eks. en gået strækning og forbrændte kalorier, er baseret på den højde og vægt, du angiver. Resultaterne kan variere fra bruger til bruger. 1 Få vist alle loggede aktiviteter og Life Bookmarks 2 Få vist detaljerede oplysninger om et Life Bookmark 3 Få vist oplysninger om brug af appen 4 Få vist alle loggede aktiviteter siden dagens begyndelse 5 Tilføj et Life Bookmark 6 Få vist menuindstillinger 7 Log over fysiske aktiviteter 8 Få vist alle loggede aktiviteter for den valgte dag 9 Skift mellem dashboard- og kortvisning 10 Aktivitetsdashboard Sådan konfigurerer du en konto til Lifelog-appen 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Følg vejledningen på skærmen, og acceptér vilkårene og betingelserne. 3 Opret en ny konto, eller vælg at bruge en eksisterende konto. Sony PlayStation netværkskonti kan også benyttes. 4 Følg vejledningen, der vises på skærmen, for at oprette en Lifelog-konto. Sådan logger du på din Lifelog-app 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Følg vejledningen på skærmen, og acceptér vilkårene og betingelserne. 13

14 Justering af skridtlængde under gang og løb Lifelog-app anvender antallet af skridt, du har taget, og skridtlængden til at beregne, hvor langt du har gået eller løbet. Den automatiske skridtlængde, der anvendes som standard, er baseret på dit køn og din højde. Hvis du ikke synes, at Lifelog-app måler afstande nøjagtigt nok, kan du justere skridtlængden. Sådan justerer du skridtlængde under gang 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Tap på > Indstillinger > Profil. 3 Find og tap på Skridtlængde. 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk, hvis det er markeret, og rul derefter op og ned for at tilpasse indstillingerne, og tap på Indstil. Sådan justerer du skridtlængde under løb 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Tap på > Indstillinger > Profil. 3 Find og tap på Skridtlængde under løb. 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk, hvis det er markeret, og rul derefter op og ned for at tilpasse indstillingerne, og tap på Indstil. Oversigt over aktiviteter 1 Få vist alle logførte Life Bookmarks 2 Få vist de timer, du sover, og kontrollér kvaliteten af din søvn på baggrund af de indsamlede oplysninger 3 Få vist, hvor mange kalorier du har forbrændt, mens du dyrkede motion, og hvor mange kalorier du har forbrændt, mens du ikke dyrkede motion 4 Få vist, hvor lang tid du har tilbragt med at anvende kommunikationsapps fra Google Play og nogle andre apps, f.eks. appsene Telefon og Meddelelser fra Sony 5 Få vist antallet af skridt, du har taget og logført i Lifelog-appen 6 Få vist, hvor mange fotos du har taget 7 Få vist, hvor lang tid du samlet set har gået i en længere periode end kun nogle få skridt 8 Få vist, hvor lang tid du har tilbragt med at lytte til musik vha. apps fra Google Play og nogle andre apps, f.eks. appen "WALKMAN" 9 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at løbe mange skridt pr. minut i en længere periode end kun nogle få skridt 10 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at se film, tv-programmer og andet videoindhold vha. apps fra Google Play og nogle andre apps 11 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at søge på internettet vha. apps fra Google Play og nogle andre webbrowsere 12 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at læse bøger eller tegneserier vha. apps fra Google Play og nogle andre apps 13 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at spille spil vha. apps fra Google Play og PlayStation Store 14

15 Oversigt over aktiviteter 1 Få vist data for en dag, uge, måned eller et år. 2 Få vist den aktuelle status for dit mål. 3 Få vist den aktuelle aktivitet ved hjælp af forskellige enheder. 4 Få vist antallet af aktiviteter ved hjælp af den valgte enhedstype. 5 Oplysninger om din aktivitet. Målsætning Sæt mål for aktiviteterne i din hverdag. Det kan f.eks. være antallet af skridt, du skal gå, den distance, du skal gå, eller hvor mange kalorier du vil forbrænde. Sådan angiver du et mål 1 Tap på den aktivitet, du vil angive et mål for, i Lifelog-appen. 2 Tap på Dag, og tap derefter på måldashboardet. 3 Rul op eller ned for at justere værdien for målet, og tap derefter på Indstil. Logning af din søvn ved hjælp af dit SmartBand Med dit SmartBand kan du logge de timer, du sover, samt status for let søvn, dyb søvn og vågne perioder under din søvn og på denne måde få hjælp til at forstå kvaliteten af din søvn. De data, der registreres af dit SmartBand, logges i Lifelog-appen. Hvis dit SmartBand skal logge dine søvndata, skal det være i nattilstand. Sådan får du vist dine søvndata Tap på Søvn fra aktivitetsdashboardet i Lifelog-appen. Oprettelse af Life Bookmarks Brug dit SmartBand til at oprette Life Bookmarks. I Life Bookmarks gemmes oplysninger om tidspunkt og placeringer, og du får hjælp til at huske særlige begivenheder. Du skal have en aktiv internetforbindelse, hvis placeringsdata skal kunne indsamles. Sådan opretter du et Life Bookmark ved hjælp af Lifelog-appen 1 Tap på Lifelog-appen. 2 Følg vejledningen på skærmen. 3 Du kan om nødvendigt tilføje noter og derefter tappe på OK. Sådan opretter du et Life Bookmark ved hjælp af dit SmartBand 1 Sørg for, at dit SmartBand er tændt og i dagtilstand. 2 Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at logge sted og tidspunkt. 3 Opret forbindelse mellem dit SmartBand og din Android -enhed. Du kan om nødvendigt føje noter til dit Bookmark i Lifelog-appen. 15

16 Vigtige oplysninger Anvendelse af SmartBand i våde og støvede omgivelser Dit SmartBand er vand- og støvtæt i overensstemmelse med IP-klassifikationerne IP55 og IP58. Se tabellen nedenfor. Disse bestemte IP-klassifikationer betyder, at dit SmartBand er støvafvisende og beskyttet mod virkningerne af vandstråler ved lavt tryk samt nedsænkning i ferskvand (ikke saltvand) i 30 minutter ved en dybde på ned til 3 m. Du kan anvende dit SmartBand: i støvede omgivelser, f.eks. på en blæsende strand når dine fingre er våde under visse ekstreme vejrforhold, f.eks. når det sner eller regner i ferskvand (ikke saltvand) ved en dybde på ned til 3 meter, f.eks. i en ferskvandssø eller - flod i en swimmingpool med klorvand. Selvom dit SmartBand er vandtæt og støvafvisende, skal du undgå at udsætte det unødvendigt for omgivelser med meget støv, sand og mudder eller for fugtige omgivelser med ekstremt høje eller lave temperaturer. Der garanteres ikke for vandtætheden for åbningerne til Micro USB-porten i alle miljøer eller under alle forhold. Nedsænk aldrig dit SmartBand i saltvand, og lad aldrig Micro USB-porten komme i kontakt med saltvand. Hvis du f.eks. er ved stranden, skal du holde dit SmartBand væk fra havvand. Dit SmartBand må heller ikke udsættes for flydende kemikalier af nogen art. Hvis du f.eks. vasker op i hånden og anvender opvaskemiddel, skal du undgå, at dit SmartBand kommer i kontakt med opvaskemidlet. Hvis dit SmartBand udsættes for vand, som ikke er rent ferskvand, skal du skylle det med ferskvand. Almindelig slitage kan sammen med skader på dit SmartBand mindske dets modstandsdygtighed mod støv og fugt. Når du har anvendt dit SmartBand i forbindelse med vand, skal du tørre områderne omkring Micro USB-portens dæksel af. Al kompatibelt tilbehør, herunder opladere og Micro USB-kabler, er hver især ikke støveller vandtætte. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller forkert anvendelse af dit SmartBand (herunder anvendelse i omgivelser, hvor de relevante begrænsninger for IP-klassifikationerne overskrides). Hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af produkterne, skal du kontakte vores kundesupport for at få hjælp. Du kan få vist flere specifikke oplysninger om vandtæthed på support/discover-more/water-and-dust-resistance/. IP-klassifikation Din SmartBand har en IP-klassifikation, hvilket betyder, at det har gennemgået certificerede tests til at måle dens modstandsdygtighed over for både støv og vand. Det første ciffer i den to-cifrede IP-klassifikation angiver beskyttelsesniveauet mod faste objekter, herunder støv. Det andet ciffer indikerer, hvor modstandsdygtig enheden er over for vand. Modstandsdygtighed mod faste objekter og støv Modstandsdygtighed over for vand IP0X: Ingen særlig beskyttelse IP1X. Beskyttet mod faste objekter > 50 mm i diameter IP2X. Beskyttet mod faste genstande > 12,5 mm i diameter IP3X. Beskyttet mod faste genstande > 2,5 mm i diameter IP4X. Beskyttet mod faste genstande > 1 mm i diameter IP5X. Beskyttet mod støv, begrænset indtrængen (ingen skadelig aflejring) IPX0. Ingen særlig beskyttelse IPX1. Beskyttet mod vanddryp IPX2. Beskyttet mod vanddryp ved en hældning på op til 15 grader fra normal position IPX3. Beskyttet mod vandsprøjt IPX4. Beskyttet mod vandstænk IPX5. Beskyttet mod vandstråler i mindst 3 minutter 16

17 IP6X. Støvtæt IPX6. Beskyttet mod kraftige vandstråler i mindst 3 minutter IPX7. Beskyttet mod virkningerne af nedsænkning på op til 1 meter vand i 30 minutter IPX8. Beskyttet mod virkningerne af vedvarende nedsænkning i vand på dybder, der er større end 1 meter. De præcise forhold for hver enhed er angivet af producenten. Juridiske oplysninger Sony SWR10 Inden du tager enheden i brug, bedes du læse folderen Vigtige oplysninger, der leveres separat. Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications AB eller et lokalt datterselskab uden nogen form for garanti. Sony Mobile Communications AB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer af denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes Sony Mobile Communications AB. Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth -enheder varierer. Enheden understøtter generelt set produkter, der anvender Bluetooth-specifikationerne 1.2 eller nyere og profilerne Headset eller Håndfri. Sony er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth (SIG) Inc., som anvendes under licens. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Du kan finde flere oplysninger på Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af det faktiske tilbehør. 17

18 Declaration of Conformity We, Sony Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony type RD-0070 and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.8.1, EN :V2.2.1, EN :V1.4.1, and EN :2006 +A11:2009 +A1:2010 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, November 2013 Pär Thuresson, Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avis d industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 18

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE DK DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Funktioner og pakkens indhold... 7 1.1

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

Time Capsule Opstillingsvejledning

Time Capsule Opstillingsvejledning Time Capsule Opstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-softwaren 9 Hvad du har brug for 11 Statuslampen på Time Capsule 13 Kapitel 2: Indstille

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning Brother Laserprinter HL-7050-serien Brugsanvisning Svagtseende brugere Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser tekst-til-tale -

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Printerserver til flere protokoller. NC-5100h. Brugervejledning for netværksbrugere

Printerserver til flere protokoller. NC-5100h. Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller NC-5100h Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning for netværksbrugere

Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en.

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603 Brugervejledning Xperia Z C6602/C6603 Indholdsfortegnelse Xperia ZBrugervejledning...6 Introduktion...7 Hvad er Android?...7 Enhedsoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Vejledning med vigtige produktoplysninger

Vejledning med vigtige produktoplysninger Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne etjeningsvejledning gælder for modeller FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne etjeningsvejledning

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere