Brugervejledning. SmartBand SWR10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. SmartBand SWR10"

Transkript

1 Brugervejledning SmartBand SWR10

2 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Indledning...3 Oversigt over hardware...3 Opladning af dit SmartBand...3 Samling...4 Sådan slår du SmartBand til og fra...4 Konfiguration af dit SmartBand...6 Forberedelse af brug af dit SmartBand...6 Genoprettelse af forbindelsen til dit SmartBand...7 Dagtilstand og nattilstand...7 Nulstilling af dit SmartBand...8 Indstillinger for dit SmartBand...9 Anvendelse af SmartBand-appen...9 Automatisk nattilstand...9 Beskeder...10 SmartBand-alarm...10 Beskeder om rækkeviddealarmer...11 Beskeder om indgående opkald...12 Styring af apps fra dit SmartBand...12 Logning af dine aktiviteter ved hjælp af Lifelog-appen...13 Anvendelse af Lifelog-appen...13 Målsætning...15 Logning af din søvn ved hjælp af dit SmartBand...15 Oprettelse af Life Bookmarks...15 Vigtige oplysninger...16 Anvendelse af SmartBand i våde og støvede omgivelser...16 Juridiske oplysninger

3 Grundlæggende Indledning Dit SmartBand er designet til at blive båret på det håndled, du foretrækker, og kan tilsluttes din Android -enhed og hjælpe dig med at holde styr på dine daglige aktiviteter. Via Lifelog-appen og din Android -enhed kan du synkronisere data med dit SmartBand og se, hvor mange skridt du har taget, hvordan du har sovet og meget mere. Dit SmartBand har også en vibrationsfunktion, der underretter dig om alarmer samt indgående meddelelser og opkald. Du kan også bruge dit SmartBand til at styre medieafspilning på din Android -enhed. Selv når dit SmartBand ikke er tilsluttet din Android -enhed, indsamler det oplysninger om antallet af skridt samt data om din gang, dit løb og din søvn og Life Bookmarks. Disse data kan gemmes i dit SmartBand i op til to uger. Hvis du vil bruge dit SmartBand sammen med din Android -enhed, skal du sørge for, at softwareversionen på din Android -enhed er Android 4.4 eller nyere, og at din Android enhed understøtter lavenergistandarden Bluetooth 4.0. Husk også, at du skal have en aktiv internetforbindelse for at synkronisere data mellem dit SmartBand og din Android -enhed. Oversigt over hardware 1 Armbånd 2 Dæksel til tænd/sluk-knap 3 Tænd/sluk-knap 4 Beskedindikator A 5 Beskedindikator B 6 Beskedindikator C 7 Core 8 Micro USB-port 9 NFC-registreringsområde Opladning af dit SmartBand Inden du bruger dit SmartBand første gang, skal du oplade det i ca. 30 minutter. Det anbefales at anvende en Sony-oplader. 3

4 Sådan oplader du dit SmartBand 1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren eller i USB-porten på en computer. 2 Sæt den anden ende af kablet i Micro USB-porten på dit SmartBand. Status for batteriets beskedindikator Beskedindikator A blinker kontinuerligt. Beskedindikator A er tændt. Batteriet er ved at blive opladet og er endnu ikke fuldt opladet. Batteriet er fuldt opladet. Sådan kontrollerer du batteriniveauet for dit SmartBand 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 2 Tap på Enheder > SmartBand. Besked om lavt batteriniveau Når SmartBand er aktiveret, og batteriniveauet er mindre end 5 %, udsender SmartBand to korte vibrationer, og et pop op-vindue i SmartBand-appen giver dig besked om, at batteriet i dit SmartBand er ved at løbe tør for strøm. Samling Sådan samler du dit SmartBand 1 Vælg det armbånd, der passer dig bedst. 2 Indsæt Core i armbåndet på en måde, så tænd/sluk-knappen isættes under dækslet til tænd/sluk-knappen. Sådan slår du SmartBand til og fra Sådan slår du dit SmartBand til Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til dit SmartBand vibrerer. Når du slår dit SmartBand til for første gang, skifter det automatisk til parringstilstand, og beskedindikator A blinker, til der er oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og en enhed. 4

5 Sådan slukkes dit SmartBand Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til alle beskedindikatorer lyser samtidigt og derefter slukkes én for én. 5

6 Konfiguration af dit SmartBand Forberedelse af brug af dit SmartBand Der skal være oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og din Android -enhed, før dit SmartBand fungerer, og de sidste nye versioner af følgende apps skal være installeret på Android -enheden: Smart Connect, SmartBand og Lifelog. Hvis du konfigurerer dit SmartBand vha. NFC, bliver du under opsætningen dirigeret til Google Play, hvorfra du kan installere de nødvendige apps til brug sammen med dit SmartBand. Hvis du konfigurerer dit SmartBand ved hjælp af Bluetooth, skal du igennem nogle ekstra trin for at installere de nødvendige apps via Google Play og oprette forbindelse til din Android -enhed. Smart Connect-appen er forudinstalleret på alle Android -enheder fra Sony Mobile, når du køber dem. Sørg for, at du opdaterer appen til den sidste nye version. Når SmartBand-appen er installeret, findes den ikke på programskærmen. Du kan få adgang til den under Enheder i Smart Connect-appen, når du har oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og Android -enheden. Sådan konfigurerer du dit SmartBand ved hjælp af NFC 1 Kontrollér, at dit SmartBand er opladet i mindst 30 minutter. 2 Android -enhed: Kontrollér, at du har installeret eller opdateret Smart Connectappen til den sidste nye version fra Google Play. 3 Android -enhed: Kontrollér, at NFC-funktionen er slået til, og at skærmen er aktiv og låst op. 4 Anbring Android -enheden oven på dit SmartBand, så NFC-området på hver enhed rører hinanden. Følg derefter vejledningen på Android -enheden for at installere SmartBand-appen og Lifelog-appen. vises kortvarigt i statuslinjen og permanent i meddelelsespanelet, når forbindelsen til SmartBand er aktiv. Hvis du lader NFC-områderne på hver enhed berøre hinanden, efter at alle appsene er blevet installeret, og dit SmartBand er aktiveret og tilsluttet, starter Lifelog-appen automatisk. Du kan trække statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet og hurtigt få adgang til SmartBand- og Lifelog-appen. 6

7 Sådan konfigurerer du dit SmartBand ved hjælp af Bluetooth 1 Sørg for, at dit SmartBand er blevet opladet i mindst 30 minutter. 2 Android -enhed: Kontrollér, at du har installeret eller opdateret Smart Connectappen til den sidste nye version fra Google Play. 3 Start Smart Connect-appen. 4 Tænd for dit SmartBand. 5 Android -enhed: Slå Bluetooth -funktionen til, og scan derefter efter Bluetooth -enheder, og vælg SWR10 på listen over tilgængelige enheder. 6 Følg vejledningen for at installere SmartBand-appen og Lifelog-appen. vises kortvarigt i statuslinjen og permanent i meddelelsespanelet, når forbindelsen til SmartBand er aktiv. Alle de apps, der er nødvendige, for at SmartBand kan fungere, er tilgængelige via Google Play. Du kan trække statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet og hurtigt få adgang til SmartBand- og Lifelog-appen. Genoprettelse af forbindelsen til dit SmartBand Hvis forbindelsen går tabt, f.eks. når den tilsluttede Android -enhed kommer uden for rækkevidde, udfører dit SmartBand automatisk en række forsøg på at genoprette forbindelsen. Hvis der ikke er oprettet forbindelse efter en bestemt periode, holder dit SmartBand op med at forsøge at genoprette forbindelsen. Når det sker, kan du bede dit SmartBand om at forsøge igen ved hjælp af tænd/sluk-knappen eller genoprette forbindelsen mellem de to enheder ved hjælp af NFC. Sådan tvinger du dit SmartBand til at forsøge at genoprette forbindelsen Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Sådan genopretter du forbindelsen til dit SmartBand vha. NFC 1 Android -enhed: Kontrollér, at NFC-funktionen er slået til, og at skærmen er aktiv og låst op. 2 Anbring Android -enheden over dit SmartBand, så NFC-registreringsområdet på hver enhed berører hinanden. vises kortvarigt i statuslinjen og permanent i meddelelsespanelet, når forbindelsen til SmartBand er aktiv. Du kan trække statuslinjen ned for at åbne meddelelsespanelet og hurtigt få adgang til SmartBand- og Lifelog-appen. Dagtilstand og nattilstand Dit SmartBand har to primære tilstande: dagtilstand og nattilstand. Hver tilstand angives af forskellige mønstre i beskedindikatorerne. I dagtilstand vibrerer dit SmartBand for at give dig besked om alarmer og indgående meddelelser og opkald. Det logger også data om dine aktiviteter, f.eks. hvor mange skridt du har gået, og hvor mange timer du har gået eller løbet. I nattilstand logger SmartBand din søvn og kan vække dig, hvis du har indstillet en alarm. Alle andre funktioner er deaktiveret. Tilstand Dagtilstand Nattilstand Mønster i beskedindikator Beskedindikatorerne lyser én for én, hvorefter alle indikatorer slukkes. Beskedindikatorerne skifter mellem, at henholdsvis én og to indikatorer lyser. Sådan kontrollerer du tilstanden for dit SmartBand Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Beskedindikatorerne blinker i henhold til mønsteret for dag- eller nattilstand. Sådan skifter du mellem dagtilstand og nattilstand Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i to sekunder. 7

8 Nulstilling af dit SmartBand Nulstil dit SmartBand, hvis det fungerer uventet, eller hvis du vil oprette forbindelse til en ny enhed. Sådan nulstiller du dit SmartBand 1 Sluk for dit SmartBand. 2 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til beskedindikator A begynder at blinke. 8

9 Indstillinger for dit SmartBand Anvendelse af SmartBand-appen Du kan få vist og ændre indstillinger for dit SmartBand fra den pågældende SmartBandapp, som du kan få adgang til under Enheder i Smart Connect-appen. 1 Slå funktionen Automatisk nattilstand til eller fra. Angiv det tidsinterval, hvor nattilstanden skal være slået til. 2 Slå beskedfunktionen til eller fra. Vælg, hvilke beskeder der skal videresendes til dit SmartBand. 3 Slå smartvækningsfunktionen til eller fra. Tilføj, rediger, eller slet smartvækningsalarmer. 4 Aktiver alarmbeskeder fra Xperia -enheder. 5 Slå funktionen Rækkeviddealarm til eller fra. 6 Slå beskeder om indgående opkald til eller fra. 7 Vælg en app, der skal styres af dit SmartBand. Søg efter, hent og installér nye apps fra Google Play. 8 Læs tip om dit SmartBand. Automatisk nattilstand Du kan indstille dit SmartBand til at skifte automatisk fra dag- til nattilstand på et bestemt tidspunkt og i en bestemt periode. Automatisk nattilstand aktiveres kun, hvis dit SmartBand ikke registrerer nogen bevægelser på det forudindstillede aktiveringstidspunkt. Hvis du stadig bevæger dig, venter det, til du holder op. På samme måde aktiveres dagtilstanden om morgenen i op til én time før det forudindstillede sluttidspunkt, hvis der registreres bevægelse. Hvis det forudindstillede sluttidspunkt nås, uden at der registreres bevægelse, forbliver SmartBand i nattilstand og skifter kun til dagtilstand, når der registreres bevægelse. Sådan slår du den automatiske nattilstand til 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Træk skyderen ved siden af Automatisk nattilstand til højre. 9

10 Sådan angiver du et tidsinterval for den automatiske nattilstand 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Automatisk nattilstand. 4 Juster indstillingerne for tidsinterval, og tap derefter på Indstil. 5 Tryk på Udført. Beskeder Alle beskeder, der vises i statuslinjen på en tilsluttet Android -enhed, kan videresendes til dit SmartBand. Når der kommer en ny besked, vibrerer dit SmartBand én gang, og beskedindikator A blinker hvert sjette sekund. Anvend SmartBand-appen til at vælge, hvilke beskeder der skal videresendes til dit SmartBand. Sådan slår du beskedfunktionen til 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Træk skyderen ud for Beskeder til højre. 4 Hvis det er første gang, du slår beskedfunktionen til, skal du følge vejledningen på skærmen for at give SmartBand-appen adgang til dine beskeder. Sådan vælger du, hvilke beskeder der skal videresendes til dit SmartBand 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Beskeder. 4 Markér eller fjern markeringen i listen, der vises, i forhold til den ønskede indstilling. SmartBand-alarm Dit SmartBand har to forskellige alarmfunktioner. Den ene er den almindelige alarmfunktion, som kun fungerer, når dit SmartBand er tilsluttet en Xperia -enhed. Den anden er funktionen smartvækningsalarm, som vækker dig, når du er kommet til et punkt, hvor du sover let, så du føler dig udhvilet. Alarmbeskeder på en Xperia -enhed Dit SmartBand vibrerer, når forudindstillede alarmer aktiveres på den Xperia -enhed, der er tilsluttet. Sådan aktiverer du alarmbeskeder på en Xperia -enhed 1 Tap på på din Startskærm på din Xperia -enhed, og find og tap derefter på 3 Markér afkrydsningsfeltet Alarm. Sådan udskyder du en alarm, når den vibrerer Tryk på tænd/sluk-knappen. Smartvækning Du kan indstille en eller flere smartvækningsalarmer i SmartBand-app. Smartvækningsalarmer vækker dig på det tidspunkt, der er bedst i forhold til din søvncyklus. Du får besked via en vibratoralarm. Smartvækningsfunktionen anvender søvndata fra dit SmartBand inden for et forudindstillet tidsinterval til at vække dig, når du kommer til et punkt, hvor du sover let. Hvis du f.eks. indstiller en smartvækningsalarm til kl. 6:30-7:00, og dit SmartBand er i nattilstand, bliver du vækket på et tidspunkt mellem kl. 6:30 og 7:00, når du kommer til et punkt, hvor du sover let. Hvis du ikke kommer til et punkt, hvor du sover let i denne 10

11 periode, vækker smartvækningsalarmen dig kl. 7:00. Hvis dit SmartBand er i dagtilstand, vækker alarmen dig kl. 7:00. Sådan tilføjer du en smartvækningsalarm 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og tap derefter på. 4 Tap på Tid, rul op eller ned for at tilpasse indstillingen, og tap derefter på Indstil. 5 Tap på Gentag, markér de dage, hvor alarmen skal gentages, og tap derefter på OK. 6 Tap på Vækningsinterval, og vælg en indstilling. 7 Tryk på Udført. Sådan redigerer du en eksisterende smartvækningsalarm 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og tap derefter på den alarm, du vil indstille. 4 Tap på Tid, rul op eller ned for at tilpasse indstillingen, og tap derefter på Indstil. 5 Tap på Gentag, markér de dage, hvor alarmen skal gentages, og tap derefter på OK. 6 Tap på Vækningsinterval, og vælg en indstilling. 7 Tryk på Udført. Sådan sletter du en smartvækningsalarm 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og tryk derefter på den alarm, du vil slette, og hold fingeren nede. 4 Tap på og tap derefter på Ja. Sådan slår du en smartvækningsalarm til 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Smartvækning, og træk skyderen ud for den smartvækningsalarm, du vil aktivere, til højre. Sådan slår du smartvækningsalarmen fra, når den vibrerer Tryk på tænd/sluk-knappen. Beskeder om rækkeviddealarmer Du kan modtage en besked, når du glemmer din Android -enhed, ved at aktivere den funktion, der underretter dig om en rækkeviddealarm. Dit SmartBand giver dig derefter besked med tre korte vibrationer, når afstanden mellem dit SmartBand og den Android -enhed, der er tilsluttet, bliver for stor og resulterer i en afbrydelse af forbindelsen. Sådan slår du funktionen til beskeder om rækkeviddealarmer til 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Markér afkrydsningsfeltet Rækkeviddealarm. 11

12 Beskeder om indgående opkald Dit SmartBand underretter dig med kontinuerlige vibrationer ved et indgående opkald. Sådan slår du funktionen til beskeder om indgående opkald til 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Markér afkrydsningsfeltet Indgående opkald. Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten på dit SmartBand. Styring af apps fra dit SmartBand Du kan styre en valgt app på den Android -enhed, du har oprettet forbindelse til, ved hjælp af dit SmartBand. Hvis du f.eks. har valgt medieafspilleren, kan du styre medieafspilningen på den Android -enhed, du har oprettet forbindelse til, ved hjælp af dit SmartBand. Sådan vælger du en app, du vil styre via dit SmartBand 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på 3 Tap på Apps, og tap derefter på elementet under VÆLG APP. 4 Vælg en indstilling, og tap derefter på Udført. Sådan styrer du medieafspilning på din Android -enhed fra dit SmartBand 1 Kontrollér, at der er oprettet forbindelse mellem dit SmartBand og din Android enhed. 2 Vælg Medieafspiller, som den app, der kan styres via dit SmartBand. 3 Tryk på tænd/sluk-knappen. 4 Tap på SmartBand én gang for at afspille mediefilen eller sætte den på pause. Tap to gange for at gå til den næste mediefil. Tap tre gange for at gå til den forrige mediefil. 5 Du kan fravælge, at Medieafspiller er den app, der kan styres via dit SmartBand, ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller vente 15 sekunder uden at røre dit SmartBand (for at give appen mulighed for at blive fravalgt automatisk). 12

13 Logning af dine aktiviteter ved hjælp af Lifelog-appen Anvendelse af Lifelog-appen Lifelog-app registrerer dine fysiske og sociale aktiviteter samt aktiviteter i forbindelse med underholdning. Du kan f.eks. se, når du har gået eller løbet, og hvordan du kommunikerer med dine venner. Du kan også se, hvilke billeder du har taget, og hvilken musik du har lyttet til. Hvis du vil begynde at anvende Lifelog-appen, skal du downloade den fra Google Play og derefter konfigurere en konto. De statistikker, som Lifelog-app genererer udfra dine fysiske aktiviteter, f.eks. en gået strækning og forbrændte kalorier, er baseret på den højde og vægt, du angiver. Resultaterne kan variere fra bruger til bruger. 1 Få vist alle loggede aktiviteter og Life Bookmarks 2 Få vist detaljerede oplysninger om et Life Bookmark 3 Få vist oplysninger om brug af appen 4 Få vist alle loggede aktiviteter siden dagens begyndelse 5 Tilføj et Life Bookmark 6 Få vist menuindstillinger 7 Log over fysiske aktiviteter 8 Få vist alle loggede aktiviteter for den valgte dag 9 Skift mellem dashboard- og kortvisning 10 Aktivitetsdashboard Sådan konfigurerer du en konto til Lifelog-appen 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Følg vejledningen på skærmen, og acceptér vilkårene og betingelserne. 3 Opret en ny konto, eller vælg at bruge en eksisterende konto. Sony PlayStation netværkskonti kan også benyttes. 4 Følg vejledningen, der vises på skærmen, for at oprette en Lifelog-konto. Sådan logger du på din Lifelog-app 1 Tap på på Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Følg vejledningen på skærmen, og acceptér vilkårene og betingelserne. 13

14 Justering af skridtlængde under gang og løb Lifelog-app anvender antallet af skridt, du har taget, og skridtlængden til at beregne, hvor langt du har gået eller løbet. Den automatiske skridtlængde, der anvendes som standard, er baseret på dit køn og din højde. Hvis du ikke synes, at Lifelog-app måler afstande nøjagtigt nok, kan du justere skridtlængden. Sådan justerer du skridtlængde under gang 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Tap på > Indstillinger > Profil. 3 Find og tap på Skridtlængde. 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk, hvis det er markeret, og rul derefter op og ned for at tilpasse indstillingerne, og tap på Indstil. Sådan justerer du skridtlængde under løb 1 Tap på på din Startskærm på din Android -enhed, og find og tap derefter på Lifelog. 2 Tap på > Indstillinger > Profil. 3 Find og tap på Skridtlængde under løb. 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk, hvis det er markeret, og rul derefter op og ned for at tilpasse indstillingerne, og tap på Indstil. Oversigt over aktiviteter 1 Få vist alle logførte Life Bookmarks 2 Få vist de timer, du sover, og kontrollér kvaliteten af din søvn på baggrund af de indsamlede oplysninger 3 Få vist, hvor mange kalorier du har forbrændt, mens du dyrkede motion, og hvor mange kalorier du har forbrændt, mens du ikke dyrkede motion 4 Få vist, hvor lang tid du har tilbragt med at anvende kommunikationsapps fra Google Play og nogle andre apps, f.eks. appsene Telefon og Meddelelser fra Sony 5 Få vist antallet af skridt, du har taget og logført i Lifelog-appen 6 Få vist, hvor mange fotos du har taget 7 Få vist, hvor lang tid du samlet set har gået i en længere periode end kun nogle få skridt 8 Få vist, hvor lang tid du har tilbragt med at lytte til musik vha. apps fra Google Play og nogle andre apps, f.eks. appen "WALKMAN" 9 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at løbe mange skridt pr. minut i en længere periode end kun nogle få skridt 10 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at se film, tv-programmer og andet videoindhold vha. apps fra Google Play og nogle andre apps 11 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at søge på internettet vha. apps fra Google Play og nogle andre webbrowsere 12 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at læse bøger eller tegneserier vha. apps fra Google Play og nogle andre apps 13 Få vist, hvor lang tid du samlet set har tilbragt med at spille spil vha. apps fra Google Play og PlayStation Store 14

15 Oversigt over aktiviteter 1 Få vist data for en dag, uge, måned eller et år. 2 Få vist den aktuelle status for dit mål. 3 Få vist den aktuelle aktivitet ved hjælp af forskellige enheder. 4 Få vist antallet af aktiviteter ved hjælp af den valgte enhedstype. 5 Oplysninger om din aktivitet. Målsætning Sæt mål for aktiviteterne i din hverdag. Det kan f.eks. være antallet af skridt, du skal gå, den distance, du skal gå, eller hvor mange kalorier du vil forbrænde. Sådan angiver du et mål 1 Tap på den aktivitet, du vil angive et mål for, i Lifelog-appen. 2 Tap på Dag, og tap derefter på måldashboardet. 3 Rul op eller ned for at justere værdien for målet, og tap derefter på Indstil. Logning af din søvn ved hjælp af dit SmartBand Med dit SmartBand kan du logge de timer, du sover, samt status for let søvn, dyb søvn og vågne perioder under din søvn og på denne måde få hjælp til at forstå kvaliteten af din søvn. De data, der registreres af dit SmartBand, logges i Lifelog-appen. Hvis dit SmartBand skal logge dine søvndata, skal det være i nattilstand. Sådan får du vist dine søvndata Tap på Søvn fra aktivitetsdashboardet i Lifelog-appen. Oprettelse af Life Bookmarks Brug dit SmartBand til at oprette Life Bookmarks. I Life Bookmarks gemmes oplysninger om tidspunkt og placeringer, og du får hjælp til at huske særlige begivenheder. Du skal have en aktiv internetforbindelse, hvis placeringsdata skal kunne indsamles. Sådan opretter du et Life Bookmark ved hjælp af Lifelog-appen 1 Tap på Lifelog-appen. 2 Følg vejledningen på skærmen. 3 Du kan om nødvendigt tilføje noter og derefter tappe på OK. Sådan opretter du et Life Bookmark ved hjælp af dit SmartBand 1 Sørg for, at dit SmartBand er tændt og i dagtilstand. 2 Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at logge sted og tidspunkt. 3 Opret forbindelse mellem dit SmartBand og din Android -enhed. Du kan om nødvendigt føje noter til dit Bookmark i Lifelog-appen. 15

16 Vigtige oplysninger Anvendelse af SmartBand i våde og støvede omgivelser Dit SmartBand er vand- og støvtæt i overensstemmelse med IP-klassifikationerne IP55 og IP58. Se tabellen nedenfor. Disse bestemte IP-klassifikationer betyder, at dit SmartBand er støvafvisende og beskyttet mod virkningerne af vandstråler ved lavt tryk samt nedsænkning i ferskvand (ikke saltvand) i 30 minutter ved en dybde på ned til 3 m. Du kan anvende dit SmartBand: i støvede omgivelser, f.eks. på en blæsende strand når dine fingre er våde under visse ekstreme vejrforhold, f.eks. når det sner eller regner i ferskvand (ikke saltvand) ved en dybde på ned til 3 meter, f.eks. i en ferskvandssø eller - flod i en swimmingpool med klorvand. Selvom dit SmartBand er vandtæt og støvafvisende, skal du undgå at udsætte det unødvendigt for omgivelser med meget støv, sand og mudder eller for fugtige omgivelser med ekstremt høje eller lave temperaturer. Der garanteres ikke for vandtætheden for åbningerne til Micro USB-porten i alle miljøer eller under alle forhold. Nedsænk aldrig dit SmartBand i saltvand, og lad aldrig Micro USB-porten komme i kontakt med saltvand. Hvis du f.eks. er ved stranden, skal du holde dit SmartBand væk fra havvand. Dit SmartBand må heller ikke udsættes for flydende kemikalier af nogen art. Hvis du f.eks. vasker op i hånden og anvender opvaskemiddel, skal du undgå, at dit SmartBand kommer i kontakt med opvaskemidlet. Hvis dit SmartBand udsættes for vand, som ikke er rent ferskvand, skal du skylle det med ferskvand. Almindelig slitage kan sammen med skader på dit SmartBand mindske dets modstandsdygtighed mod støv og fugt. Når du har anvendt dit SmartBand i forbindelse med vand, skal du tørre områderne omkring Micro USB-portens dæksel af. Al kompatibelt tilbehør, herunder opladere og Micro USB-kabler, er hver især ikke støveller vandtætte. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller forkert anvendelse af dit SmartBand (herunder anvendelse i omgivelser, hvor de relevante begrænsninger for IP-klassifikationerne overskrides). Hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af produkterne, skal du kontakte vores kundesupport for at få hjælp. Du kan få vist flere specifikke oplysninger om vandtæthed på support/discover-more/water-and-dust-resistance/. IP-klassifikation Din SmartBand har en IP-klassifikation, hvilket betyder, at det har gennemgået certificerede tests til at måle dens modstandsdygtighed over for både støv og vand. Det første ciffer i den to-cifrede IP-klassifikation angiver beskyttelsesniveauet mod faste objekter, herunder støv. Det andet ciffer indikerer, hvor modstandsdygtig enheden er over for vand. Modstandsdygtighed mod faste objekter og støv Modstandsdygtighed over for vand IP0X: Ingen særlig beskyttelse IP1X. Beskyttet mod faste objekter > 50 mm i diameter IP2X. Beskyttet mod faste genstande > 12,5 mm i diameter IP3X. Beskyttet mod faste genstande > 2,5 mm i diameter IP4X. Beskyttet mod faste genstande > 1 mm i diameter IP5X. Beskyttet mod støv, begrænset indtrængen (ingen skadelig aflejring) IPX0. Ingen særlig beskyttelse IPX1. Beskyttet mod vanddryp IPX2. Beskyttet mod vanddryp ved en hældning på op til 15 grader fra normal position IPX3. Beskyttet mod vandsprøjt IPX4. Beskyttet mod vandstænk IPX5. Beskyttet mod vandstråler i mindst 3 minutter 16

17 IP6X. Støvtæt IPX6. Beskyttet mod kraftige vandstråler i mindst 3 minutter IPX7. Beskyttet mod virkningerne af nedsænkning på op til 1 meter vand i 30 minutter IPX8. Beskyttet mod virkningerne af vedvarende nedsænkning i vand på dybder, der er større end 1 meter. De præcise forhold for hver enhed er angivet af producenten. Juridiske oplysninger Sony SWR10 Inden du tager enheden i brug, bedes du læse folderen Vigtige oplysninger, der leveres separat. Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications AB eller et lokalt datterselskab uden nogen form for garanti. Sony Mobile Communications AB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer af denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes Sony Mobile Communications AB. Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth -enheder varierer. Enheden understøtter generelt set produkter, der anvender Bluetooth-specifikationerne 1.2 eller nyere og profilerne Headset eller Håndfri. Sony er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth (SIG) Inc., som anvendes under licens. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Du kan finde flere oplysninger på Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af det faktiske tilbehør. 17

18 Declaration of Conformity We, Sony Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony type RD-0070 and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.8.1, EN :V2.2.1, EN :V1.4.1, and EN :2006 +A11:2009 +A1:2010 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, November 2013 Pär Thuresson, Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avis d industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 18

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014 TAK FORDI DU HAR KØBT ODIN - EN

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Håndbog. Copyright 2013 Samsung Electronics

Håndbog. Copyright 2013 Samsung Electronics Håndbog Copyright 2013 Samsung Electronics Introduktion Vores smartphone har gjort vores første udenlandsrejse for familien meget mere betydningsfuld! Derfor vil jeg gerne dele nogle af vores tip til,

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V LT25i

Brugervejledning. Xperia V LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...7 Vandbestandigheden...8 IP (Ingress Protection)-klassifikation...8 Android hvad og hvorfor?...10 Programmer...10 Introduktion...11

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Brugervejledning. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Brugervejledning Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Om denne brugervejledning... 6 Oversigt... 6 Samling...7 Start af enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg have

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere