Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011"

Transkript

1 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning ifølge Danmarks Statistik var i 2010 på 3,1 mia. kr. Branchen har siden 2002 haft en samlet vækst på 245 pct., hvilket i gennemsnit svarer til en omsætningsvækst på 31 pct. om året. Fra 2008 til 2009 blev væksten dog afløst af et mindre fald i omsætningen. Dette skal dog ses i lyset af, at mange andre brancher i samme periode har oplevet en markant tilbagegang på grund af finanskrisen. Omsætningen rettede sig igen i På trods af de seneste års stagnation forventer virksomhederne en vækst i omsætningen i 2011 på 4,5 pct., hvilket vil bringe den samlede omsætning på mere end 3,2 mia. kr. ved årets udgang. Hele vagt- og alarmbranchen beskæftiger ca personer, hvoraf godt halvdelen er godkendte vagter, fordelt på godt 470 autoriserede vagtvirksomheder. Ca. 85 pct. af branchens ansatte er fuldtidsansatte og godt 15 pct. er deltidsansatte. Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed Millioner kroner, løbende priser VAGT og SIKKERHED I i DAnmark 04 BRANCHENS KUNDER 09 BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND 14 VÆKSTDRIVERE OG VÆKST- BARRIERER 17 BRANCHENS UDFORDRINGER 20 VAGT- OG ALARMBRANCHEN INTERNATIONALT 23 Om publikationens DATA < Kilde: Danmarks Statistik. Omsætningen for 2011 er beregnet af DI Service på grundlag virksomhedernes vækstforventninger

2 Udgivet af DI Service Redaktion: Patrick Christian Laraignou og Thomas Hauge Berg Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 1 branchestatistik 2011 DI ANALYSE VAGT- OG SIKKERHED I DANMARK BRANCHENS AKTIVITETER Vagt- og sikkerhedsbranchen består af en række forskellige delbrancher, som hver især varetager forskellige sikkerhedsopgaver og som tilsammen udgør hele vagt- og sikkerhedsbranchen. Branchens omsætning kan opdeles i de hovedgrupper, der fremgår af figuren nedenfor. Det er dem som hovedsageligt udgør medlemmernes aktiviteter i Vagt- og SikkerhedsIndustrien (VSI). Omsætningstallene er indhentet fra en rundspørge blandet DI s medlemmer i branchen og ifølge analysen er de to største delbrancher således teknik (installation, drift og service af alarmer, kontrolsystemer, kameraer o. lign.) som i 2010 tæller 49 pct. af branchens omsætning, samt vagttjenester og patruljering (fast og mobil vagt), som til sammen tæller 28 pct. af branchens omsætning. Figur 2: Omsætningen fordelt på aktiviteter 2010 Andet 0 pct. Kontrolcentraler 11 pct. < Kilde: DI Service Værdihåndtering 12 pct. 49 pct. Teknik Fast vagt 13 pct. Mobil vagt 15 pct.

4 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 2 TEKNIK Delbranchen for teknik dækker i vagt- og sikkerhedsbranchen over en række aktiviteter, der knytter sig til installation, drift og servicering af tekniske sikkerhedsinstallationer. Disse er typisk overvågningsudstyr, alarmer, adgangskontrolsystemer o. lign. Som delbranche indenfor vagt- og sikkerhedsbranchen er dette område det største, og har i 2010 stået for omkring 49 pct. af omsætningen, eller hvad der svarer til godt 907 mio. kr. Forventet vækst i omsætningen inden for teknik fra 2010 til 2011 er ca. 0,6 pct., svarende til en forventet samlet omsætning i 2011 på ca. 912 mio. kr. VAGTTJENESTER OG PATRULJERING Vagttjenester og patruljering er den næstestørste delbranche på området og tæller sammenlagt ca. 28 pct. af omsætningen, som yderligere kan deles op i fast vagt og mobil vagt. Fast vagt er vagtaktiviteter, som finder sted på et bestemt sted. Det kan eksempelvis være vagter i storcentre, på større virksomheder eller andre steder, hvor vagterne overvåger et begrænset område. Omsætningen for denne del af branchen tæller ca. 13 pct., som svarer til ca. 234 mio. kr. Mobile vagttjenester dækker over patruljering af større områder, som samler flere kunder samt kørsel på alarmer, som kommer ind til landets kontrolcentraler. Omsætningen for mobile vagttjenester udgør 15 pct., som svarer til ca. 280 mio. kr. af omsætningen. VÆRDIHÅNDTERING Markedet for værdihåndtering er ganske anderledes i Danmark end i mange af de lande vi normalt sammenligner os med, idet hovedparten af opgaverne varetages internt i virksomhederne. Dette gælder især pengeinstitutter, som i stor stil driver egen værdihåndtering. Det vurderes således at godt 80 pct. af pengene i den finansielle sektor, håndteres i eget regi og derfor er utilgængeligt for de private værdihåndteringsvirksomheder. Dette udgør en markant forskel fra andre europæiske og skandinaviske lande. Værdihåndteringsvirksomhedernes største kunder i Danmark er således ikke banksektoren, men detailhandelen. Dog er det langtfra hele detailhandelen, som får dagens omsætning håndteret af de private vær-

5 SIDE 3 branchestatistik 2011 DI ANALYSE dihåndteringsvirksomheder. Langt hovedparten af landets forretninger, butikker og lignende deponerer selv dagens omsætning i bankernes døgnbokse med de risici det indebærer. Således er det primært større supermarkeder, discountforretninger, varehuse og stormagasiner, som får deres kapital transporteret af værdihåndteringsselskaber. Der er omtrent 100 mio. kr. om ugen i kontanter i detailhandelen, som håndteres af værdihåndteringsselskaberne. Dertil kommer så byttepenge, som også jævnligt bliver udskiftet. Dog er der en generel tendens mod at byttepengebeholdningen bliver mindre, både for at undgå tab i tilfælde af røveri samt for at reducere kapitalbindingen i form af byttepenge. Virksomhederne har opgivet en samlet omsætning i værdihåndtering på ca. 212 mio. kr. og forventer en stigning i omsætningen inden for værdihåndtering fra 2010 til 2011 på ca. 7,6 pct. Dette svarer til en forventet omsætning på ca. 228 mio. kr. i KONTROLCENTRALER Kontrolcentraler modtager og behandler alarmopkald fra alle vagtbranchens kunder. Der er 12 godkendte kontrolcentraler i Danmark og delbranchen tæller i 2010 ca. 10,7 pct. af den samlede omsætning på området, eller hvad der svarer til ca. 197 mio. kr. Virksomhederne, som har deltaget i analysen, forventer en vækst i omsætningen på 9,1 pct. i det næste år, svarende til et omsætning i 2011 på ca. 215 mio. kr. ANDET (PERSONBESKYTTELSE OG LIVVAGTER) Markedet for personbeskyttelse og livvagter i Danmark er forholdsvis beskedent og vurderes til at være ca mio. kr. Området har således næsten altid haft svære kår, idet trusselsbilledet sjældent har nødvendiggjort livvagter selv for personer i højtstående embeder. Dette har dog ændret sig siden 11. september 2001 og krigen mod terror, som i høj grad har ændret på vores opfattelse af trusselsbilledet. Virksomhederne, som har deltaget i denne analyse, har opgivet en samlet omsætning i delbranchen andet på 4,3 mio. kr. Væksten i omsætningen inden for denne delbranche fra 2010 til 2011 forventes at blive 15,7 pct., svarende til en forventet samlet omsætning i 2011 på ca. 5 mio. kr.

6 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 4 BRANCHENS KUNDER Vagt- og sikkerhedsbranchens to største enkelte kundegrupper er handels- og detailvirksomheder samt det offentlige. Tilsammen dækker disse to kundegrupper 33 pct. af branchens samlede omsætning, eller hvad der svarer til ca. 1 mia. kr. Når kun otte pct. af omsætningen i vagt- og alarmbranchen hidrører fra finanssektoren (pengeinstitutter, finans- og forsikringshuse), så skyldes det især, at man i høj grad varetager de fleste sikkerhedsopgaver selv. Således håndterer bankerne selv værdihåndteringen og har selv interne sikkerhedsorganisationer, som varetager overvågning og kontrolcentralaktiviteter. Kategorien "Andet" dækker over de private kunder og over en lang række småbrancher, som hver især tæller for cirka 0-4 procent af den samlede omsætning. Omsætningen i kategorien "Andet" er her forholdsvis høj, da de mange småbrancher og det private marked tilsammen tegner et stor del af markedet. Småbrancherne er eksempelvis råstofudvinding, hotelvirksomhed og andre typer servicevirksomhed. > Kilde: DI Service Figur 3: Vagt og sikkerheds omsætning fordelt på kundetyper pct. Handel og detailvirksomhed Andet 42 pct. 12 pct. Offentlig forvaltning, skoler og sundhed 11 pct. Fremstilling Liberale, vidensk. og tekn. tjenester 3 pct. Pengeinst., finans, forsikring 8 pct. 4 pct. Transport, forsyning og byggeri

7 SIDE 5 branchestatistik 2011 DI ANALYSE HVAD LÆGGER KUNDERNE VÆGT PÅ? Det er nogenlunde ens faktorer, som offentlige og private kunder ligger vægt på, når de skal vælge en leverandør. Samlet set er pris og leveringssikkerhed ifølge virksomhedernes oplysninger de mest afgørende faktorer for de offentlige og private kunder. De private kunder vægter fleksibilitet og eksisterende relationer til leverandøren som de næstvigtigste faktorer, mens det offentlige vægter leverandørens image og fleksibilitet, som de næstvigtigste faktorer. Figur 4: Mest betydningsfulde faktorer, når private og offentlige kunder skal vælge leverandør 2011 Pris Leveringssikkerhed Leverandørens image/størrelse Fleksibilitet Eksisterende relationer til kunden Erfaring fra lignende virksomheder Rette kandidat første gang Kvalitet/kontrolsystem Lokalkendskab/lokalt kontor Andet CSR-politik (miljø, diversitet mv.) Certificering International tilstedeværelse < Kilde: DI Service Pct

8 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 6 HVAD PRIORITERER KUNDERNE? Ifølge virksomheders besvarelser, som fremgår af figuren herunder, er de to vigtigste prioriteter i de kommende år overvågning og alarmløsninger. Herefter kommer vagtydelser og sikring af inventar, som er de næstvigtigste prioriteter. Højt på kundernes ønskeliste står også mere serviceorienterede og beredskabsorienterede ydelser. Denne udvikling vil over de kommende år betyde, at branchens aktiviteter bliver mere og mere avancerede og specialiserede. Den traditionelle sikkerhedsfokuserede vægter vil formentlig i højere grad blive afløst enten af sikkerhedspersonale, som er trænet til også at være servicepersonale, eller af elektroniske alarm- og sikkerhedssystemer. Ligeledes kan man forvente, at virksomhederne i fremtiden vil sælge mere fokuserede risikoanalyser og specialiseret sikkerhedsrådgivning til de enkelte kunder. > Kilde: DI Service Figur 5: Kundernes prioriteter i 2011 og i de kommende år Alarmløsninger, herunder fjernbetjente Overvågning Sikring af bygninger og inventar Vagtydelser Mere beredskabsorienterede ydelser Mere serviceorienterede ydelser Sikkerhedsreceptioner Dokument- og datasikkerhed Adgangskontrol Personbeskyttelse Sikkerhed på faciliteter for pleje/omsorg, psykiatriske fængsler o.l. Sikring og håndtering af værdier, kontanter o.lign. Andet, hvilket?: insourcing Detektivarbejde Egen kontrolcentral Sikkerhedsrådgivning og risikoanalyse Terrorsikring Trænings- og kursusfaciliteter Pct

9 SIDE 7 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BRANCHENS PERSONALE Med 57 pct. af arbejdstimerne i perioden mellem kl ligger hovedparten af vagt- og sikkerhedsbranchens aktiviteter i dagtimerne, jfr. besvarelserne i figuren nedenfor. Herudover kommer 28 pct. af branchens arbejdstimer, som ligger i aften- og nattetimerne (mellem kl ). 8 pct. ligger på lørdage, og 7 pct. på søndage. Andelen af weekendarbejde lå i 2009 på 14 pct., så denne andel er praktisk taget uændret til sammenligning med tidligere år. Det er typisk mobil vagt og kontrolcentraler, som har natarbejde, mens arbejdet for værdihåndtering, fast vagt og teknik foregår i dagstimerne. Figur 6: Vagt og sikkerhedsansattes arbejdstid fordeling på ugen 2010 Søn- og helligdage < Kilde: DI Service Lørdag 8 pct. 7 pct. 57pct. Man-fre kl Man-fre kl pct. Der har været en stigning i sygefraværet for vagtpersonale, som lå lavt i 2007 på ca. 1,7 pct. Ifølge DA s fraværsstatistik var dette tal i 2008 steget til 3,9 pct. Det gennemsnitlige sygefravær i henhold til virksomhedernes svar indikerer et sygefravær på cirka 3 pct. i 2010.

10 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 8 > Kilde: DI Service Figur 7: Medarbejdernes fordeling på fuldtidsog deltidsansættelse 2010 Deltidsansatte 16 pct. 84 pct. Fuldtidsansatte Ud af branchens godt ansatte er 5 ud af 6 ansat på fuldtid mens 1 ud af 6 er ansat på deltid. Branchen er således atypisk i forhold til mange andre servicefag, hvor andelen af de deltidsansatte typisk er højere. Ifølge virksomhedernes indberetninger kommer personalet med en relativ lav grad af uddannelse i bagagen, da næsten halvdelen er ufaglærte inden de bliver vægtere. Ca. 26 pct. af personalet var i 2010 faglærte, mens kun 4 pct. havde enten en gymnasial eller en videregående uddannelse. Ca. 80 pct. af branchens ansatte er mænd og godt 20 pct. er kvinder. > Kilde: DI Service Figur 8: Personalets uddannelsesbaggrund 2010 Ved ikke 20 pct. 49 pct. Ufaglærte Videregående Gymnasial 2 pct. 2 pct. Faglærte 26 pct.

11 SIDE 9 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND I de senere år har den økonomiske sundhedstilstand i vagt- og sikkerhedsbranchen generelt været lidt bedre, end hvis man ser på alle brancher i dansk økonomi, men udviklingen viser desværre også, at selvom branchen har holdt de dårligere tider fra døren, så nærmer den økonomiske sundhedstilstand sig resten af økonomien. Det betyder, at underskud og andel af virksomheder med angrebet egenkapital og andel af virksomheder med konkursretning for vagt- og sikkerhedsbranchen, især efter finanskrisen indtog, har været stigende i de seneste par år. Andelen af selskaber i branchen med underskud har i perioden fra 2006 til 2008 ligget stabilt, men har været markant stigende siden finanskrisen i Selskaber med angrebet egenkapital dvs. andelen af selskaber, som har haft lavere egenkapital end lovens mindstekrav, var faldende i årene fra 2005 til Herefter er der en klar stigning af selskaber med angrebet egenkapital, som ligger på niveau med resten af virksomhederne i dansk økonomi. Det samme billede tegner sig for andelen af virksomheder med konkursretning. Perioden fra 2005 frem til 2008 tegner et stabilt billede, men situationen forværres kraftigt efter 2009 i takt med finanskrisens indtog. Figur 9: Andel af virksomheder med underskud i vagt og sikkerhedsbranchen Pct < Kilde: Experian for DI Service Alle vagt og sikkerhedsbranchen Alle brancher

12 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 10 Figur 10: andel af virksomheder med angrebet egenkapital i vagt- og sikkerhedsbranchen > Kilde: Experian for DI Service Alle vagt og sikkerhedsbranchen Alle brancher Pct Samlet set kan man sige om vagt- og sikkerhedsbranchen, at den har klaret sig på niveau med resten af økonomien indtil Tendensen peger dog på, at branchens sundhedstilstand er på vej til at blive forværret i det kommende år. Figur 11: Andel af virksomheder med konkursretning i vagt- og sikkerhedsbranchen > Kilde: Experian for DI Service Alle vagt og sikkerhedsbranchen Alle brancher Pct

13 SIDE 11 branchestatistik 2011 DI ANALYSE DEN ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND FOR DEL-BRANCHERNE Danmarks Statistik inddeler sikkerhedsbranchen i to delbrancher. Værdihåndtering samt fast og mobil vagter (tilhørende branchekode ) og teknik og kontrolcentraler (tilhørende branchekode ). Denne opdeling giver et mere detaljeret billede af sundhedstilstanden inden for de enkelte delbrancher. For værdihåndtering samt fast og mobil vagt er andelen af virksomheder med underskud placeret på niveau med alle brancher. Andelen ligger på ca. 43 pct. i , jfr. figur 12 nedenfor, mens andelen for teknik og kontrolcentraler er lidt højere på ca. 45 pct. Figur 12: Andel af virksomheder i vagt- og sikkerhedsberanchens delbrancher med underskud Pct < Kilde: Experian for DI Service Værdihåndtering, fast & mobil vagt Teknik og kontrolcentraler Alle brancher

14 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 12 I perioden 2008 til 2010 er der sket en forværring for begge delbrancher vedrørende andelen af virksomheder med angrebet egenkapital. Delbranchen teknik og kontrolcentraler er med 28 pct. placeret væsentligt bedre end virksomheder i delbranchen værdihåndtering, fast og mobil vagter, som ligger på 37 pct., jfr. figur 13 nedenfor. > Kilde: Experian for DI Service Værdihåndtering, fast & mobil vagt Teknik og kontrolcentraler Alle brancher Figur 13: Andel af virksomheder i vagt- og sikkerhedsbranchens delbrancher med angrebet egenkapital Pct

15 SIDE 13 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Siden regnskabsåret er der sket en væsentlig forværring for delbranchen værdihåndtering, fast og mobil vagter, hvoraf andelen af virksomheder med konkursretning er steget fra 16 pct. til 31 pct., mens andelen er steget knap så meget for delbranchen teknik og kontrolcentraler. Andelen af virksomheder med konkursretning er for begge delbrancher på landsplan væsentligt højere end for alle virksomheder i landet. Figur 14: Andel af virksomheder i vagt- og sikkerhedsbranchens delbrancher med konkursretning Pct < Kilde: Experian for DI Service Værdihåndtering, fast & mobil vagt Teknik og kontrolcentraler Alle brancher

16 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 14 VÆKSTDRIVERE OG VÆKST- BARRIERER DRIVERE Ifølge virksomhedernes svar er de vigtigste drivere for vækst, for både de offentlige og private kunder, outsourcing, tillid til virksomheden og let adgang til kvalificeret arbejdskraft. Branchen peger på, at de offentlige kunder i højere grad efterspørger nye koncepter og løsninger samt tiltag indenfor miljø og klima i forhold til de private kunder. > Kilde: DI Service Offentlige kunder Private kunder Figur 15: Vækstdrivere for vagt- og sikkerhedsindustrien 2011 Udlicitering / outsourcing Tillid til min virksomhed som leverandør Let adgang til kvalificeret arbejdskraft Nye koncepter og løsninger Klima/miljø Flere opgaver generelt (på vej ud af krisen) Innovation hos kunden Nye markedsområder / nye brancher Opkøb og fusioner Ekspansion i udlandet Andet Fair konkurrence Pct

17 SIDE 15 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BARRIERER Fokusering på pris for både de offentlige og private kunder er den væsentligste vækstbarriere. Mangel på udlicitering for de offentlige kunder vægter meget højt, mens færre opgaver fra det private marked grundet bl.a. finanskrise kan sætte en dæmper på væksten i fremtiden. Ulige konkurrencevilkår er også en væsentlig vækstbarriere. Det skyldes blandt andet, at ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed er fritaget for at leve op til vagtloven. Dvs. at vagttjenester, der udføres i eget regi eller i offentligt regi, ikke behøver at efterleve de samme krav, som vagtloven foreskriver det overfor de erhvervsmæssige vagtvirksomheder. Figur 16: Vækstbarrierer for vagt- og sikkerhedsindustrien 2011 Insourcing /mangel på udlicitering Ensidigt fokus på laveste pris Manglende innovation hos kunden Unfair konkurrence (f.eks. prisdumping mv.) Manglende ekspansionsmuligheder Færre opgaver generelt (finanskrise) Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på kapital (f.eks. høje udlånsrenter) Opkøb og fusioner Arbejdsmiljøkrav Andet Miljøkrav Lav tillid til min virksomhed som leverandør < Kilde: DI Service Offentlige kunder Private kunder Pct

18 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 16 TID TIL NØDVENDIGE LOVÆNDRINGER Indgangsbarriererne for at etablere et vagtselskab i Danmark er forholdsvis lav og koncentrationen af vagt og sikkerhedsselskaber har været stigende siden vagtloven trådte i kraft i Rigspolitiets autorisationer til at drive vagtselskab har fra slutningen af 80 erne indtil i dag været stærkt stigende. Ved indgangen til 1990 var der ca. 50 vagtselskaber i Danmark og ti år efter dvs. omkring 2000 var antallet steget til over 350 autorisationer. Der er ca. udstedt 470 vagtautorisationer i Danmark i Grundet de små adgangsbarrierer og den høje koncentration af selskaber er markedet kendetegnet ved stærk konkurrence. Det medfører, at priserne for vagtydelser er nedadgående. Ifølge Danmarks Statistik faldt prisen for vagt- og sikkerhedstjenester med 1,3 procent fra tredje til fjerde kvartal i 2010, og flere private og især offentlige kunder er meget fokuseret på pris, når der skal vælges leverandør af en sikkerhedsløsning. I oktober 2009 nedsatte Rigspolitiet en arbejdsgruppe, der skulle kigge vagtloven nærmere efter i sømmene. Gruppen bl.a. bestående af erhvervsorganisationer og fagforbund kom frem til den konklusion, at det var hensigtsmæssigt at stramme reglerne for at drive vagtselskab i Danmark. På baggrund af rapporten fra 2009 har Justitsministeriet taget initiativ til at gennemføre lovrevision, herunder en ændring af vagtbekendtgørelsen, som skal være med til at øge krav til autorisation og uddannelse. De ændrede krav kan medføre, at færre vagtselskaber ser dagens lys og at de mindre seriøse vagtselskaber i branchen ikke længere ønsker at operere på markedet, da øgede krav giver mere administration og øgede omkostninger. Om det vil have nævneværdig betydning for antallet af selskaber, eller om det vil påvirke konkurrencen i den ene eller den anden retning, vil tiden vise, men det er vigtigt for borgernes retssikkerhed og for konkurrencen i markedet, at ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed også bliver omfattet af vagtloven på lige fod med de almindelige vagtselskaber.

19 SIDE 17 branchestatistik 2011 DI ANALYSE BRANCHENS UDFORDRINGER Branchens tre største udfordringer i de kommende år er, ifølge branchen selv, prispres, opdyrkning af nye markeder og den ulige konkurrence, der er på markedet. Desuden vil nye sikkerheds-koncepter og løsninger, kompetenceudvikling af personalet og branchens image i befolkningen komme til at spille en stor rolle som de største udfordringer for vagtog sikkerhedsbranchen i de kommende år, jfr. figur 17 nedenfor. Som imageanalysen viser i næste afsnit, så betegner kunderne branchen som professionel, men branchen har en udfordring i at pleje sit image i den brede befolkning. Figur 17: De største udfordringer i de kommende år Opdyrkning af nye markeder (i Danmark) Prispres Ulige konkurrencevilkår ift. egenvagter Nye sikkerhedskoncepter og løsninger Branchens image hos befolkningen Kompetenceudvikling for personalet Bedre samarbejde med politiet og off. myndigheder Stigende kriminalitet Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Manglende innovation hos kunderne Konsolidering i branchen Øget professionalisering Tilpasning til internationale standarder Antal selskaber uden overenskomst, manglende udd. Den teknologiske udvikling Pct < Kilde: DI Service Branchen peger også på et bedre samarbejde mellem politiet og de offentlige myndigheder, som en kerneudfordring i de kommende år. Det daglige samarbejde mellem betjente og vagter eksisterer i en lang række politikredse, men et mere formelt forankret samarbejde mangler endnu at blive formaliseret. Vagtbranchen råder over betydelige ressourcer, som kan komme politiet til gavn og et øget samarbejde kan være med til at skabe fornyede opgaver og samtidig komme kunderne til gavn.

20 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 18 BRANCHENS IMAGE Epinion har for DI Service gennemført en undersøgelse af holdninger hos et repræsentativt udsnit af servicebranchens kunder. I februar 2011 er der gennemført 351 interviews med række private virksomheder og offentlige institutioner. Resultaterne vedrørende vagt- og sikkerhedsbranchen fremgår af de næste to figurer. Ifølge kundeundersøgelsen mener 42 pct. af kunderne, at vagt- og sikkerhedsbranchen har et godt image, mens kun 8 pct. mener, at branchen har et dårligt image. > Kilde: Epinion for DI Service Figur 18: Kundernes indtryk af vagt- og sikkerhedsbranchens image 2011 Anm: Epinion har indhentet svar fra ledere i 350 private virksomheder og offentlige institutioner. Ved ikke 20 pct. 28 pct. 42 pct. Godt 2 pct. Dårligt 8 pct. Hverken eller 22 pct.

21 SIDE 19 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Når kunderne bliver spurgt om, hvilke ord de forbinder med vagt- og sikkerhedsbranchen, peger de primært på ordene professionel og pålidelig, kvalitetsbevidst og moderne, jf. figur 19 nedenfor. Kun en lille del af de adspurgte kunder peger på, at branchen er gammeldags og ufleksibel. Figur 19: Hvilke ord forbinder du med vagt- og sikkerhedsbranchen? Professionel Ved ikke/ingen af disse ord Pålidelig Kvalitet < Kilde: Epinion for DI Service Anm: Epinion har indhentet svar fra ledere i 350 private virksomheder og offentlige institutioner. Moderne Gammeldags Innovativ Dynamisk Spændende Kedelig Ufleksibel Pct

22 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 20 VAGT- OG ALARMBRANCHEN INTERNATIONALT Vagt- og sikkerhedsbranchen i Europa er kendetegnet ved enorme forskelle landene imellem. Stort set alle lande i Europa regulerer deres nationale vagt- og sikkerhedsbranche gennem lovgivning og der er betragtelige forskelle på, hvad man kan og må i det ene land i forhold til det andet. I nogle lande såsom Spanien, Portugal, Belgien og Sverige er vagtlovgivningen særdeles stram. Her er stort set ethvert forhold defineret og reguleret ned til mindste detalje. I Spanien har man sågar indført en minimumshøjde for både mandlige og kvindelige vagter. Forskellene i den nationale lovgivning for vagt- og sikkerhedsindustrien spænder således over hele spektret til lande, som Tyskland, Østrig, Tjekkiet og Cypern, hvor lovgivningen anses for at være mindst restriktiv eller nærmest ikke-eksisterende. Samtidig er der stor forskel på, hvilke beføjelser vagterne har i de forskellige lande. I Danmark har man tradition for, at vagter ikke skal have flere beføjelser end enhver anden borger i landet. I en række andre lande har vagter adgang til både våben og pansrede køretøjer. Det skaber helt naturligt en stor udfordring i det indre marked, når der er vidt forskellige krav til vagter og virksomheder i hvert enkelt land. Det betyder også, at der trods besværlighederne med at finde fælles fodslag, er et stort behov for at harmonisere reglerne i branchen på tværs af landegrænser. Som følge af denne udfordring er vagtbranchen også en af de få brancher, der indtil videre er undtaget fra Servicedirektivet, som har til formål at skabe fælles rammer for serviceerhvervene i Europa. Forskellene i lovgivningen har en betydelig indflydelse på adgangsforholdene til branchen og dermed også på antallet af virksomheder, der opererer i branchen. I de fire lande med den mest restriktive lovgivning, og derfor også de største adgangsbarrierer til branchen, har sikkerhedsvirksomhederne en gennemsnitlig omsætning på mere end 20 mio. kr. Omvendt er den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed i de fire lande med den mindst restriktive lovgivning mindre end 10 mio. kr. I Danmark, som også ligger i den mindre restriktive ende af skalaen ligger den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed omkring 7 mio. kr.

23 SIDE 21 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Den samlede omsætning for vagt- og sikkerhedsindustrien i EU-landene lå i 2009 omkring mia. kr. Den europæiske samarbejde for sikkerhedsydelser CoESS (Confederation of European Security Services) udarbejder løbende statistik om en række sikkerhedsparametre for alle lande i Europa, bl.a. vedrørende antallet af vagter og betjente pr indbyggere, jfr. figuren nedenfor. Figur 20: Vagter og betjente pr indbyggere i Danmark og nabolande < Kilde: CoESS, december Vagter pr indbyggere Betjente pr indbyggere Tyskland UK Sverige Norge Danmark Af CoESS s statistik fra december 2010 frem går det bl.a., at antallet af private vagter pr. indbygger er væsentligt højere i de fleste af Danmarks nabolande end i Danmark. I Tyskland var der i vagter pr indbyggere, Storbritannien havde 19, og Sverige og Norge havde begge 14 vagter pr indbyggere. I sammenligning med vores nabolande ligger Danmark ligger absolut lavest med kun 10 vagter pr indbyggere.

24 DI ANALYSE branchestatistik 2011 SIDE 22 Vedrørende antal betjente fra det statslige politi er antallet af betjente pr indbyggere i alle lande højere end antallet af private vagter pr indbyggere. Forskellen mellem udbredelsen af private vagter sammenlignet med betjente er størst i Danmark, hvor der er 10 vagter pr indbyggere, mens der er hele 18 betjente pr indbyggere. I Tyskland en stor forskel mellem udbredelsen af vagter og politi også stor med hhv. 21 og 31 pr indbyggere. Forskellen mellem udbredelsen af private vagter sammenlignet med betjente er mindst i Storbritannien og Norge. Generelt er der en tendens til, at Sydeuropa typisk har langt flere politibetjente i forhold til antallet af indbyggere end de Nordeuropæiske lande. Ligeledes er der ofte flere vagter end politibetjente pr. indbygger i de Østeuropæiske lande i forhold til de Vesteuropæiske lande, hvor det forholder sig omvendt. I flere lande er der endda et meget omfattende samarbejde mellem vagt- og sikkerhedsbranchen og politiet.

25 SIDE 23 branchestatistik 2011 DI ANALYSE Om publikationens data: Denne branchestatistik er baseret på en række forskellige kilder. Der er i februar gennemført en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne af Vagt og Sikkerhedsindustrien (VSI) i DI. Hertil kommer omsætningstal for indenlandsk omsætning fra Danmarks Statistik vedrørende DB07- branchekoderne , og Omsætningstallene i figur 1 bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik, mens omsætningstallene fra branchens aktiviteter bygger på tal fra DI s medlemsundersøgelse. Det statsgodkendte kreditoplysningsbureau Experian har for DI Service udarbejdet regnskabstal på baggrund af virksomhedernes regnskaber for at belyse branchens økonomiske sundhedstilstand. Disse tal oprinder fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Analyseinstituttet Epinion har spurgt ledere i 200 private virksomheder og organisationer samt 150 offentlige institutioner, fordelt på både små, mellemstore og store, om deres syn på branchen. Her er medtaget svarene vedrørende image og hvilke ord de forbinder med branchen. Endelig er der anvendt tal fra den internationale vagtorganisation, CoESS, fra december 2010.

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice branchestatistik Kantine og catering Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice til kunden. Denne analyse viser, at branchen med en omsætning på ca. 5,3 mia. for

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden 2-2 7 har der været en støt stigning i omsætningen i de 4 delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering

Læs mere

Tre næsten lige store brancher

Tre næsten lige store brancher 61 REDNINGS- OG UDRYKNINGSTJENESTE 62 VAGT OG SIKKERHED 66 PARKERING OG VEJHJÆLP SIDE 61 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE SIKKERHEDS- OG BEREDSKABSSERVICE Sikkerheds- og beredskabsservice

Læs mere

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2015: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 5 S i d

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN ØKONOMISK ANALYSE 17. maj 2017 Industrien arbejder fem uger mere end servicesektoren For 50 år siden arbejdede medarbejderne i industrien 100 timer

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere