Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune"

Transkript

1 Kortlægning af sundhedsaktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. 0 Indledning Formål og metode Undersøgelsens fokus Interviews, udvælgelse af interviewpersoner og observationer Kortlægning af de enkelte skoler i Slagelse Kommune Kortlægningen af de enkelte emner (det samlede billede i Slagelse Kommune) Kost og drikkevarer Fysisk aktivitet/motion/bevægelse Trivsel Seksuel sundhed Rusmidler (herunder illegale stoffer og alkohol) Rygning Anbefalinger samt råd i forhold til at styrke den fremtidige indsats Kost og drikkevarer Fysisk aktivitet/motion/bevægelse Trivsel Seksuel sundhed Rusmidler (herunder illegale stoffer og alkohol) Rygning Øvrige anbefalinger Litteraturliste Bilag Bilag 1. Kortlægning af de enkelte skoler 42 Folkeskoler og X-Class 1 Agersø Skole 42 2 Antvorskov Skole 43 3 Baggesenskolen 45 4 Boeslunde Skole 47 5 Broskolen 49 6 Dalmose Centralskole 51 7 Eggeslevmagle Skole 52 8 Flakkebjerg Skole 54 9 Hashøjskolen Hvilebjergskolen Kirkeskovskolen Marievangsskolen Nymarkskolen Nørrevangsskolen Omø Skole Skælskør Skole Stillinge Skole Søndermarksskolen Tårnborg Skole Vemmelev Skole Vestermose Skole X-Class 78 Specialskolerne 23 Attekærgård Heldagsskole Havrebjerg Heldagsskole Heldagsskolen under Broskolen Storebæltskolen 85 2

3 Private/friskolerne 27 Dyhrs skole Forlev friskole Friskolen Lille Egede Helms skole Landsgrav friskole Trelleborg friskole 94 Specialskolerne som Center for Skole har tilsyn med 33 Bakkeskolen Magleby Skolecenter Skolen på Langebjerggaard Lille Valbygaard Skole 101 Bilag 2 Interviewguide 103 Bilag 3 Oversigt over skoler og interviewpersoner 105 3

4 1. Indledning Størstedelen af danske børn i den skolepligtige alder opholder sig en stor del af dagligdagen i skolen og evt. i skolefritidsordningen (SFO). Det er derfor oplagt at øge den sundhedsfremmende indsats i disse miljøer ved at give eleverne viden og handlemuligheder til at fremme deres egen og andres sundhed. Skolen som arena kan være med til at understøtte elevernes sundhed og trivsel ved for eksempel at fokusere på sund kost, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og ved at beskytte eleverne mod tobaksrøg, rusmidler, ulykker og mobning. Forældrene har et stor ansvar i forhold til deres børns sundhed, men det er afgørende, at det omkringliggende samfund herunder skolen og SFO skaber rammerne, så det sunde liv kan leves. Skolen er således en vigtig arena i forhold til elevernes sundhed, ikke mindst fordi eleverne ofte præges af de normer, som de møder i Det er vigtigt, at skolerne samt SFO erne arbejder ud fra det brede sundhedsbegreb, som lyder: Sundhed er en tilstand hos et individ eller en gruppe af individer karakteriseret ved fysisk, mental og social trivsel 1. Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt handler arbejdet med at fremme elevernes sundhed om at skabe et sundt og godt skoleliv, som kan understøtte den generelle udvikling og trivsel. Skolerne i Slagelse Kommune udfører en lang række af gode og velfungerende sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter, hvori det brede sundhedsbegreb er vægtet. For at få et overblik over disse initiativer og aktiviteter har Center for Folkesundhed samt Center for Skole besluttet, at undersøge de enkelte skolers arbejde nærmere. Efter kommunernes sammenlægning er der i dag 21 normalskoler (folkeskoler), 4 specialskoler og et 10. klassecenter, som hører under Center for Skole (Slagelse Kommune). Derudover er der 6 private/friskoler samt 4 private specialskoler(center for Skole har tilsyn med disse) i Slagelse Kommune. Undersøgelsens informationer er indsamlet i perioden november 2009 maj Interviewmaterialet er herefter bearbejdet, og denne rapport er udarbejdet. 2. Formål og metode Formålet med kortlægningen er: A) At give et overblik over de overordnede sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter de enkelte skoler tilbyder i Slagelse Kommune. B) At give et samlet billede af de sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter som Slagelse Kommune har iværksat på skoleområdet herunder inddragelse af relevant litteratur. C) At give anbefalinger samt råd til styrkelsen af den fremtidige indsats af sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. 2.1 Undersøgelsens fokus: Undersøgelsen tager ikke sigte på at teste eller evaluere konkrete initiativer eller aktiviteter i forhold til sundhed og forebyggelse på de enkelte skoler. Undersøgelsen er derimod søgende overfor de overordnede, særligt de strukturelle tiltag, de enkelte skoler har iværksat på sundhedsområdet. Det er således ikke hensigten, at undersøge hvilke sundheds- og forebyggelsesinitiativer/aktiviteter, der bliver undervist og formidlet på de forskellige klassetrin. Undersøgelsen er på et overordnet plan og koncentrerer sig om, at undersøge sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb bl.a. ved at undersøge om de enkelte skoler har udarbejdet kost -, bevægelses -, mobbe-, rusmiddel - og rygepolitikker, og om der i relation til disse er igangsat konkrete aktiviteter. Det er besluttet at lave undersøgelsen så bred som muligt, og derfor er alle skoler inddraget. Interviewformen er anvendt frem for et spørgeskema, idet det var muligt at spørge nærmere ind til en række områder. Derudover blev 1 WHO

5 det vægtet, at det var givtigt at skabe en mere personlig kontakt til skolerne, som kan være brugbar på sigt. 2.2 Interviews, udvælgelse af interviewpersoner og observationer: Indledningsvis er skolerne under Center for Skole informeret om undersøgelsen i nyhedsbrevet udsendt af Center for Skole, og private/friskolerne har fået tilsendt en mail med oplysninger om undersøgelsen. I forhold til udvælgelsen af interviewpersoner er der herefter taget telefonisk kontakt til skolerne. I forhold til de private specialskoler (de skoler Center for Skole har tilsyn med) indledtes kontakten med telefonsamtalen, idet de ikke blev informeret skriftligt. I telefonsamtalerne er der spurgt ind til, om det var muligt at tale med skolelederen eller en afdelingsleder. Herefter er der aftalt et interview med enten skolelederen eller en afdelingsleder fortrinsvis skolelederen (oversigt over interviewpersoner i bilag 3). Det er således den enkelte skole, der har udvalgt den person, der er repræsentativ for Der er udarbejdet en interviewguide, som hjælp til kortlægningen. De overordnede emner for interviewguiden er følgende: Kost/drikkevarer, fysisk aktivitet/motion/bevægelse, trivsel, seksuel sundhed, rusmidler og rygning (se interviewguiden i bilag 2). Interviewguiden er udarbejdet af repræsentanter fra Center for Kultur og Fritid, Center for Folkesundhed, Sundhedstjenesten, Misbrugscenteret og Tandplejen. Der er fortrinsvis foretaget enkeltinterviews, men i flere tilfælde har skolelederen valgt at tage, en afdelingsleder, en lærer eller en SFO leder med. Deltagernes medvirken i interviewene er baseret på frivillighed. Interviewene er i næsten alle tilfælde optaget digitalt, hvorefter de er hørt igennem, og de enkelte afsnit om hver skole er herefter skrevet. Interviewene er foretaget af sundhedskonsulent Pernille Vibe Rasmussen fra Center for Folkesundhed og derudover har idrætskoordinator Per Andersen fra Center for Kultur og Fritid deltaget. I forbindelse med besøgene på skolerne er der foretaget en række observationer af skolens faciliteter. På mange af skolerne gav skolelederne en rundvisning, hvor skolens indendørs faciliteter i forhold til bevægelse blev vist frem samt evt. skolens bod/kantine. Derudover er der brugt tid på at observere skolernes legepladser samt evt. tilhørende grønne områder. 5

6 3.0 Kortlægning af de enkelte skoler i Slagelse Kommune I nedenstående afsnit er samlet de overordnede sundheds- og forebyggelsesinitiativer/ aktiviteter, de enkelte skoler i Slagelse Kommune tilbyder. Formålet er således, at danne et overordnet overblik over de initiativer/aktiviteter, de enkelte skoler tilbyder. Der er udarbejdet en kort præsentation af hver enkelt skole, og herefter er følgende emner belyst. Kost og drikkevarer Fysisk aktivitet/motion/bevægelse Seksuel sundhed Trivsel Rusmidler (herunder illegale stoffer og alkohol) Rygning Denne præsentation findes i bilag 1 (side 42), og den er langt mere fyldestgørende end det nedenstående skema, som opsummerer skolernes initiativer/tiltag på tværs af de undersøgte perspektiver. Den skematiske fremstilling giver således et overordnet billede, men for den mere interesserede læser, henvises der til bilaget. I forlængelse heraf er det vigtigt, at pointere, at der er tale om et øjebliksbillede på skolen, og derfor kan der sidenhen været igangsat nye tiltag ligesom andre kan være afsluttet. Derudover kan det være, at ikke alle initiativer/aktiviteter er blevet oplyst i interviewet. Skole/ spor/ antal elever Agersø skole (Ø-skole) 0-6 klasse 13 elever Antvorskov Skole 0-9 klasse 927 elever Kost/ drikkevarer Kostpolitik er udarbejdet på Ingen kantineordning. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Ingen kantine ordning. Skolen har afprøvet madordninger fra en række firmaer. Har ikke haft den store succes med dette. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik. I det fremtidige arbejde fokuseres der på at få mere bevægelse ind i elevernes hverdag. udarbejdet en bevægelsespolitik på Skolen har morgen motion for indskolingen. Skolen har AKT 2 idræt. Skolen har legepatruljer. Skolen har venskabsklasser. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Trivsel Skolens mobbepolitik er under revision. Skolen har en række trivselsregler. Der er udarbejdet en trivselsstrategi. Skolen er LP-skole 3. Skolen har en skolerådgiver ansat til at varetage trivselsopgaver. Rusmidler/ Rygning nedskrevet en rusmiddelpolitik herunder en ryge politik. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har en overordnet rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen er interesseret i et samarbejde med Antvorskovhallen vedr. sund skolemad. Der arbejdes på at etablere åben hal i det store frikvarter. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. 2 AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. 3 LP-modellen er udviklet af Thomas Nordahl og er en pædagogisk analysemodel, der anvendes i forhold til arbejdet med elevernes trivsel. Størstedelen af folkeskolerne arbejder med modellen eller skal påbegynde den. 6

7 Skole/ spor/ antal elever Baggesens Skolen 0-9 klasse 604 elever Boeslunde skole 0-3 klasse 51 elever Broskolen 0-9 klasse 437 elever Dalmose Central Skole 0-9 klasse 292 elever Eggeslevmagle skole 0-9 klasse 738 elever Kost/ drikkevarer Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har tidligere haft en madpakkeordning med et firma. Skolen er interesseret i et samarbejde med hallen vedr. sund skolemad. Skolens ældste elever må gerne forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Der er ingen mulighed for indkøb af mad på Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Der er etableret en cafe, hvor der er et stort udbud af mad (både til frokost og morgenmad). Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Dalmose hallen leverer hver dag mad til en række af skolens elever. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Der er nedskrevet en række principper for sund kost på Skolen har en bod. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på Skolen har en projektklasse, hvor motion og kost tænkes ind. Skolen har legepatruljer Skolen har venskabsklasser. udarbejdet en bevægelsespolitik på Skolen har morgenløb Emneuge i uge 41 vedr. kost og motion I SFO en løbes der hver dag eller igangsættes bevægelses aktiviteter, hvor alle elever skal være med. udarbejdet en bevægelsespolitik på I frikvartererne anvendes skolens gymnastiksale til leg og bevægelse. Der er iværksat initiativer vedr. legepatruljer, men det er ikke et fast etableret tilbud. Skolen deltager i et projekt omhandlende marginaliserede unge, hvis formål bl.a. er at få de unge til at deltage i foreningslivet. udarbejdet en bevægelsespolitik på skolen Legepatruljer er etableret. Skolen er interesseret i korte målrettede bevægelses/aktivitetskurser til lærerne/idrætslærerne. udarbejdet en bevægelsespolitik på Der er etableret legepatruljer (pædagoger samt lærere er patruljer). Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen har haft besøg af sexkaravanen. Skolen har elever fra 0-3 klasse. Derfor er dette spørgsmål ikke vægtet. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Emnet seksuel sundhed har været diskuteret i skolebestyrelsen, i forhold til hvordan dette kunne prioriteres. igangsat nogle overordnede aktiviteter. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Trivsel Skolen har ingen overordnet mobbe eller trivselspolitik. Skolens mobbepolitik er under revision. Skolen har udarbejdet en trivselspolitik. nedskrevet en overordnet mobbepolitik på Derimod er trivsel indskrevet i AKT- funktionen, og der er udarbejdet en handleplan i forhold til trivsel. Skolens mobbepolitik er under revision. LP-skole fra sommeren 2010 Rusmidler/ Rygning Der er på skolen udarbejdet en rusmiddelpolitik. Derudover har skolen igangsat en række aktiviteter - herunder foredrag i forhold til forebyggelse. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning har skolelederen fremsat et forslag 7

8 Skole/ spor/ antal elever Kost/ drikkevarer Skolen har deltaget i Fødevareministeriets madordning (8 uger med gratis skolemad). Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Åben hal i frikvartererne på mellemtrinnet. Seksuel sundhed Trivsel Rusmidler/ Rygning om, at der fra 1. august 2010 ikke må ryges på matriklen af personalet. P.T må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen har opprioriteret hjemkundskabs timerne. Flakkebjerg skole 0-6 klasse 134 elever Skolens ældste elever må gerne forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Sund kost tænkes ind i de øvrige timer herunder hjemkundskabstimerne. Dalmose hallen leverer hver dag mad til en række af skolens elever. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik. Skolen har morgen motion. Faget kost og motion to timer ugentligt. Åben frikvarter i skolens gymnastiksal. Der arbejdes på at etablere legepatruljer (skolen vil gerne have inspiration til dette). igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen skal i gang med at udarbejde en mobbepolitik. Skolen er LP-skole. AKT lærerne anvendes meget i forhold til trivsel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må lærerne ryge udenfor matriklen. Hashøj- Skolen 0-6 klasse 117 elever Hvilebjerg- Skolen Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Skolen har en bod. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen er interesseret i målrettede aktivitets/ bevægelseskurser til lærerne samt hjælp til etablering af legepatruljer. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på igangsat nogle overordnede aktiviteter. igangsat nogle overordnede En trivselspolitik er under udarbejdelse, som bl.a. vil indeholde en handleplan i tilfælde af mobning. Skolen er LP-skole. Skolen skal i gang med at benytte materialet Fri for mobberi fra Red Barnet. Skolen har et overordnet værdigrundlag, en egentlig mobbepolitik er under nedskrevet en rusmiddelpolitik på Ifølge lederen skal en sådan udarbejdes, hvor især den forebyggende del vægtes. I forhold til rygning så ryger lærerne under et halvtag på matriklen, hvor eleverne kan se dem. Der arbejdes på at etablere et sted, hvor lærerne kan ryge væk fra eleverne. nedskrevet en rusmiddelpolitik 8

9 Skole/ spor/ antal elever 0-6 klasse 192 elever Kost/ drikkevarer Skolen har en bod. Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Lederen vil gerne i det fremtidige arbejde integrere bevægelse mere i undervisningen samt arbejde med sundhedsprofiler. Arbejder på at deltage i Sund Skole Nettet.dk. Seksuel sundhed aktiviteter. Trivsel udarbejdelse. Skolen er LP-skole. Rusmidler/ Rygning I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Kirkeskovskolen 0-6 klasse 163 elever Marievangs -skolen 0-9 klasse 874 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Der er udarbejdet principper for en kostpolitik på Skolen har en skolebod. Skolen er positivt indstillet overfor et samarbejde med en hal vedr. Sund skolemad. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på I perioder har skolen en bod. Skolen har tidligere deltaget i madordninger. Skolen er ikke umiddelbart positivt indstillet overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad, idet skolelederen vil se, om de ikke selv kan få stablet en ordning i gang. Dette arbejde er påbegyndt. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Morgenmotion er indført på Skolen er interesseret i korte målrettede bevægelses/aktivitetskurser til lærerne på skolens eget område, så skolens faciliteter kan anvendes. Skolen vil gerne deltage i Sund Skole Nettet.dk herunder arbejde med sundhedsprofiler. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på En række klasser har morgenmotion et par gange om ugen. Skolen er interesseret i målrettede aktivitets/ bevægelseskurser til lærerne samt hjælp til etablering af legepatruljer. Emnet blev ikke drøftet. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen har ingen overordnet mobbepolitik, men der er nedskrevet en række generelle regler. Fra næste skoleår bliver skolen LP-skole. Der er udarbejdet en mobbepolitik på Skolen er LP-skole. Anvender en uddannet konfliktløser i trivsel arbejdet samt AKT lærerne. Skolen har en overordnet rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Lederen er interesseret i et tilbud til eleverne om rygestop. Nymark- Skolen 0-9 klasse 578 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har tidligere deltaget i madordninger. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har læsning og motion i 5. klasse. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolelederen Der er udarbejdet en overordnet trivselspolitik. Skolen er LP-skole. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge 9

10 Skole/ spor/ antal elever Nørrevangs -skolen 0-9 klasse 337 elever Omø skole (ø-skole) 0-6 klasse 12 elever Skælskør skole 0-9 klasse 371 elever Kost/ drikkevarer Skolen har fået bygget et produktionskøkken, hvor der produceres mad, som eleverne kan købe. De ældste elever ( klasse) må forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Skolen har etableret en kantine og ansat en kok på klasse får hver dag gratis mad (frokost). De øvrige elever kan købe måltidet. De ældste elever fra klasse må forlade skolen/matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Det er ikke muligt at købe mad på Eleverne handler ikke ind i frikvartererne. Kostpolitik er under udarbejdelse. Har periodevis en bod på Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Skolen har legepatruljer. Det er planen, at der skal igangsættes åben hal i frikvartererne. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på skolen. Ifølge skolelederen bliver idræt, motion og bevægelse vigtige elementer i arbejdet med den nye heldagsskole (skolen skal være heldagsskole fra sommeren 2010). udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Bevægelse inddrages meget i arbejdet med naturen og grønne temaer. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Har erfaringer med morgenløb. Skolen har etableret valgfaget friluftsliv. Skolens hal anvendes i frikvartererne. Seksuel sundhed mener, at en overordnet indsats vil kunne øge fokus på emnet. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Emnet blev ikke drøftet. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen har på et tidspunkt haft besøg af sexkaravanen. Trivsel udarbejdet en mobbepolitik på I AKT funktionen arbejdes der meget med trivsel. udarbejdet en mobbepolitik på udarbejdet en mobbepolitik på skolen, men denne er under udarbejdelse. LP-skole fra sommeren Rusmidler/ Rygning på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Lederen er interesseret i tilbud om rygestop til eleverne. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolelederen er interesseret i tilbud om rygestop til eleverne. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Stillinge skole 0-9 klasse 338 elever klasse må forlade skolen/matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har en bod. Skolen er positivt stemt overfor et udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolelederen er meget optaget af at motion og trivsel hænger sammen. igangsat nogle overordnede aktiviteter på udarbejdet en mobbepolitik på Skolen har en handleplan mod drilleri og mobning. Der er nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted 10

11 Skole/ spor/ antal elever Sønder- Markskolen 0-9 klasse 541 elever Tårnborg Skole 0-9 klasse 349 elever Kost/ drikkevarer samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik /sundhedspolitik er udarbejdet på Der er en bod på Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Skolen har tidligere deltaget i madordninger, hvor der blev leveret mad udefra. Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse I AKT undervisningen anvendes bevægelse. Skolen vil gerne arbejde med testning af eleverne eks. i forhold til at måle elevernes kondital. SFO en prioriterer bevægelse højt. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har en overordnet sundhedspolitik, hvor bevægelse er tænkt ind. Skolen er interesseret i etablering af legepatruljer. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har sundhedsuger. Skolen har valgfaget bevægelse/idræt. Repræsentanterne fra skolen er interesserede i målrettede aktivitetskurser for lærerne samt pædagogerne. Der er legepatruljer på Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolelederen tror, at indsatsen til eleverne i forhold til seksuel sundhed skal påbegyndes tidligere, end tilfældet er i dag. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Afholder emne uge i uge Sex. Skolen har på et tidspunkt haft besøg af sexkaravanen. Trivsel Skolen har en overordnet trivselspolitik, der bl.a. indeholder et regelsæt/ ordensregler for, hvordan eleverne skal opføre sig. AKT lærerne anvendes i arbejdet med trivsel, herunder er der en AKT lærer i frikvartererne, som eleverne kan snakke med. Skolen er LP skole fra starten af Skolen har en overordnet mobbepolitik. Fra sommeren 2010 skal skolen være LP-skole. Rusmidler/ Rygning hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Vemmelev Skole 0-9 klasse 473 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Der er en bod på Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Skolen har frugtordning. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har valgfaget krop og læring. Skolen er interesseret i målrettede aktivitetskurser for lærerne samt pædagogerne. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Sygeplejestuderende har været på besøg og talt om emnet, hvilket skolen havde gode erfaringer med. Skolen har en overordnet handleplan mod mobning samt et værdigrundlag. Skolen er LP-skole. AKT lærerne arbejder meget med trivsel. Venskabsklasser er etableret. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i 11

12 Skole/ spor/ antal elever Vestermose Skole 0-6 klasse 110 elever X-class (tiende klassecenter) 10. klasse 324 elever Kost/ drikkevarer frikvartererne. Kostpolitik er udarbejdet på Skolen har en bod. Skolen har fået leveret mad udefra bl.a. fra en kro. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på På linjefagene i idræt vægtes sund ernæring. Elevernes kost inddrages ofte i skolehjemsamtalerne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har aktiviteten læs og løb fire gange om ugen. Skolen vil gerne etablere legepatruljer hvor lærere og pædagoger uddannes. I det kommende arbejde vil lederen gerne arbejde med sundhedsprofiler. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Idrætslinjerne har 12 timers idræt om ugen, hvori der også er indlagt teori. Temauger på de øvrige linjer omhandlende sundhed (bevægelse). Ugerne indledtes med en række fysiske test. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel Der er udarbejdet en overordnet mobbepolitik. Skolen er LP-skole. Har arbejdet med Trin for Trin og skal i gang med at arbejde med materialet Fri for mobberi fra Red Barnet. Skolen har elevmægler. udarbejdet en overordnet mobbepolitik. Ifølge de interviewede så skal man i gang med udarbejdelsen. Skolen er LP-skole. I kontakttimerne arbejdes der meget med konflikthåndtering. Rusmidler/ Rygning nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Der er lavet en afskærmning uden for matriklen, hvor medarbejderne kan ryge. Der er nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Eleverne ryger lige udenfor hoveddøren, Special- Skolerne Attekærgård (Heldagsskole) 0-9 klasse Normeret til 20 elever Skolen vil meget gerne have etableret en madordning til skolens elever. Eleverne må gerne forlade matriklen i frikvartererne. en udarbejdet kostpolitik på skolen, men der er igangsat en række aktiviteter på området: Der serveres sund morgenmad. Eleverne har en frokostordning. Eleverne indtænkes i processen med indkøb, tilberedning, borddækning osv. udarbejdet en bevægelsespolitik på Motion indtænkes meget i undervisningen, og de omkringliggende grønne områder benyttes i undervisningen. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolelederen tror, det vil være en god ide at få folk udefra til at komme og undervise i emnet. nedskrevet en mobbe- eller trivselspolitik. Ifølge de interviewede ryger elever ud af de 324 elever, der går på De interviewede er meget interesserede i rygestop til skolens elever. nedskrevet en rusmiddelpolitik, men der bruges ressourcer på forebyggelse på området. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. 12

13 Skole/ spor/ antal elever Havrebjerg (Heldags- Skole) 0-7 klasse 35 elever Kost/ drikkevarer udarbejdet en kostpolitik på Ifølge lederen, arbejdes der meget med kostdelen, og det er hensigten at få udarbejdet en kostpolitik. Der er ingen mulighed for indkøb af mad på Der er en frugtordning på Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på Morgenmotion for en række elever. Alle elever har halvdelen af året ugentligt 2 timers svømning. I frikvartererne er der tilrettelagt aktiviteter for eleverne enten i gymnastikhallen eller i skolegården. Dette er lærerstyret. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter. Trivsel En mobbepolitik er under udarbejdelse. Hver uge har lærerne samtaler med hver enkelt elev, og denne samtale omhandler i høj grad trivsel. Rusmidler/ Rygning nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Eleverne må hverken ryge i skoletiden eller til og fra Dette prøver skolens medarbejdere at håndhæve. Heldagsskolen under Broskolen 0-9 klasse 23 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. nedskrevet en kostpolitik på Ifølge skolelederen er det et emne der prioriteres højt og emnet integreres i undervisningen eks. med et forløb omhandlende kroppen og ernæring. udarbejdet en bevægelsespolitik på Eleverne har to timers svømning hver uge. igangsat nogle overordnede aktiviteter. Skolen arbejder ud fra Broskolens overordnede trivselspolitik. Skolen har trivselsregler. nedskrevet en rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Skolen serverer morgenmad til de elever der ikke har fået spist morgenmad hjemmefra. Der afsættes 45 min. til at indtage frokosten. Broskolens kantine kan benyttes af eleverne. Storebæltskolen (skole for udviklingshæmmede) 0-10 klasse 111 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Det er ikke muligt at købe mad på skolen, hvilket skolelederen håber bliver muligt i fremtiden, da rammerne er tilstede udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Medarbejderne på skolen hjælper med at igangsætte lege i frikvartererne. Alle elever har svømning hver uge. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Der er udarbejdet en mobbepolitik på Skolen er LP-skole. Skolen har ikke umiddelbart udarbejdet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted 13

14 Skole/ spor/ antal elever Privat skolerne Dyhrs Skole 0-10 klasse 645 elever Kost/ drikkevarer på Det er ikke muligt for eleverne at få adgang til usunde ting i deres skoletid. Det er udarbejdet en kostpolitik på Skolen har en frugtbod. Skolen har været med i et forsøgsprojekt, hvor eleverne fik tildelt madpakker hver dag. Eleverne i 10. klasse må forlade skolen i spisefrikvartereret. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Der er ansat en fundraiser til at ansøge om midler til etablering af en legeplads. Succeskriteriet for legepladsen er, at alle elever skal kunne røre sig på en eller anden måde. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Øget indsats med bevægelse til børnehaveklasserne. Skolen har faget musik og bevægelse på 7. årgang. Tiende klasse har en teoritime vedr. idræt og bevægelse udover de to fysiske timer hver uge. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel Der udarbejdes sociale mål i hver klasse samt sociale spilleregler. Klassekonference to gange årligt hvor trivslen hos eleverne behandles. Der arbejdes med klasselog. Der arbejdes med miljø/trivselsundersøgelse og heraf udarbejdes handleplaner. Rusmidler/ Rygning hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Forlev Friskole 0-9 klasse 200 elever udarbejdet en kostpolitik på Der er en selvorganiseret madpakkeordning på Skolen har derudover en bod. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Skolen har H-fag (et valgfag, hvori der indgår bevægelse). igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen har en handleplan mod mobning. Skolen har venskabsklasser. Trivselsdag årligt i hver klasse. nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Flere klasser har frugtordning, hvor forældrene på skift sørger for frugt til eleverne hver dag. Friskolen Lille Egede 0-9 klasse Helms Skole 0-9 klasse Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Der er udarbejdet en kostpolitik på Frugtordning fra Fødevareministeriet. Skolen har en bod. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på I 2. klasse er der morgenmotion (løbetur). 8-9 klasse har faget krop, sundhed og bevægelse. Tredje lektion i indskolingen er legetime, hvor eleverne ofte er udendørs for at bevæge sig. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på igangsat nogle overordnede aktiviteter på igangsat nogle overordnede aktiviteter på udarbejdet en mobbepolitik på Der arbejdes meget med at bevidstgøre eleverne om, hvad mobning er. Der er udarbejdet en mobbepolitik på nedskrevet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. nedskrevet en rusmiddelpolitik på 14

15 Skole/ spor/ antal elever Kost/ drikkevarer 190 elever Skolen har en bod. Landsgrav Friskole 0-9 klasse 198 elever Skolen er ikke umiddelbart positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Eleverne må gerne forlade matriklen i frikvartererne. Der er udarbejdet en kostpolitik på Der er frugt i 10 frikvarteret. Skolen har tidligere haft en madpakkeordning. Skolen er positivt stemt overfor et samarbejde med en hal vedr. sund skolemad. Eleverne har hjemkundskab i 3., 4., 5. og 6. Klasse. hvori der indtænkes sund mad og hygiejne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse Skolen har arbejdet med elevernes kondital over en længere periode. Skolen har P-fag (et fag hvor bevægelse i perioder er tænkt ind). De ældste elever må bruge gymnastiksalen i frikvartererne. udarbejdet en overordnet bevægelsespolitik på Ifølge skolelederen integreres bevægelse meget i undervisningen. I indskolingen og på mellemtrinnet er der indført morgenmotion (løb). Lange frikvarterer er vægtet. Skolens hal er åben i et frikvarter om dagen. Medarbejderne er blevet opkvalificeret med kurser i forhold til leg og bevægelse. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen har deltaget i et projekt, hvor unge kommer ud i klasserne og underviser, debatterer med eleverne. Trivsel Der er nedskrevet en trivselspolitik på AKT lærerne superviserer de øvrige lærere. Der afholdes trivselsdag. Rusmidler/ Rygning I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Skolen har ikke en rusmiddelpolitik, der henvender sig til eleverne. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolens matrikel. Trelleborg Friskole 0-9 klasse 128 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en decideret kostpolitik på Ifølge skolelederen er sund kost og levevis med i skolens værdigrundlag. Hver dag er der afskåret frugt til eleverne. Hjemkundskab fra klasse er vægtet. udarbejdet en decideret bevægelsespolitik. Ifølge lederen er bevægelse centralt i skolens værdigrundlag klasse har fire timers idræt om ugen. Skolen har ude-skoler. Skolen har lange frikvarterer (35 min). Skolen er interesseret i korte målrettede aktivitetskurser til lærerne. igangsat nogle overordnede aktiviteter på Skolen er med i kampagnen uge Sex. Der er udarbejdet en mobbepolitik på Hver klasse har udarbejdet sociale regler. udarbejdet en overordnet rusmiddelpolitik. I forhold til rygning så må medarbejderne ryge på matriklen, et sted hvor eleverne ikke kan se dem. Speciel Skolerne der er tilsyn med Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. 15

16 Skole/ spor/ antal elever Bakke Skolen Storebakke skolen årige Lillebakke skolen 7-16 år. I alt 16 elever Kost/ drikkevarer Skolen arbejder ud fra kostpolitikken som er udarbejdet af Slagelse Børn og Unge Center. Eleverne får frokost hver dag på Det leveres fra køkkenet på Slagelse Børn og Unge Center. Der er mulighed for, at eleverne kan få morgenmad på Der er altid frugt på skolen til eleverne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel udarbejdet en mobbepolitik på Der er en tæt dialog med Slagelse Børn og Unge Center i forhold til udarbejdelse af elevplaner. Der arbejdes med elevevalueringer. Rusmidler/ Rygning udarbejdet en rusmiddelpolitik på Eleverne på den Store skole må ryge på et afgrænset område. På den Lille skole må eleverne ikke ryge. I forhold til rygning så må medarbejderne ikke ryge på skolernes matrikler. Magleby Skolecenter Skolen på Langebjerggaard 9-16 år 4 elever Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Formiddagssnack (der serveres smoothies, brød og frugt hver dag). Eleverne får skiveskåret frugt med ud i klasserne. Eleverne får frokost hver dag på Der er en ansat en kok til dette. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Morgenmad og frokost serveres i plejefamilien. Formiddagssnack (juice og müslibar serveres i skolen). udarbejdet en bevægelsespolitik på Eleverne har morgenmotion hver dag af en times varighed. Dette har skolen meget gode erfaringer med og har haft det de sidste 8 år. udarbejdet en bevægelsespolitik på igangsat nogle overordnede aktiviteter på igangsat nogle overordnede aktiviteter på Der er udarbejdet en mobbepolitik på Der arbejdes meget med trivsel. udarbejdet en mobbepolitik på skolen Der er udarbejdet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så er der udarbejdet en rygepolitik på Det er ikke tilladt at ryge indenfor, men der må ryges udenfor i et såkaldt rygeafsnit (både elever og medarbejdere). Eleverne skal have rygetilladelse af deres forældre for at ryge på udarbejdet en rusmiddelpolitik på I forhold til rygning så må der ikke ryges på matriklen. Eleverne sendes hjem, hvis de ryger. Interesseret i vejledning fra en diætist. Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i 16

17 Skole/ spor/ antal elever Lille Valbygaard Skole 1-9 klasse 8 elever Kost/ drikkevarer frikvartererne. udarbejdet en kostpolitik på Eleverne spiser frokost på skolen (brød, frugt og pålæg). Der er forbud mod at indtage sukkerholdige drikke samt søde sager på Det er ikke tilladt for eleverne at forlade matriklen i frikvartererne. Fysisk aktivitet/ motion/ bevægelse udarbejdet en bevægelsespolitik på I 3-4 lektion er der altid tænkt bevægelse ind i undervisningen. Seksuel sundhed igangsat nogle overordnede aktiviteter på Trivsel udarbejdet en mobbepolitik på Der arbejdes meget med trivsel i det daglige. Rusmidler/ Rygning Der bliver lavet en kontrakt med de unge der bor på opholdsstedet (en slags rusmiddelpolitik), samt de der går på Heri står bl.a., at eleven bortvises, hvis de benytter sig af rusmidler. I forhold til rygning så må der ryges udenfor (på matriklen) både på skolen og på opholdsstedet på et anvist sted. Dette gælder både medarbejdere samt eleverne. Eleverne skal have rygetilladelse fra deres forældre. 17

18 4. Kortlægningen af de enkelte emner (det samlede billede i Slagelse Kommune) Nedenstående afsnit belyser, hvordan det samlede billede ser ud i Slagelse Kommune indenfor områderne kost/drikkevarer, fysisk aktivitet/motion/bevægelse, seksuel sundhed, trivsel, rusmidler samt rygning. Afsnittet er skrevet med afsæt i relevant litteratur på området, og samtidig præsenteres det samlede billede fra kortlægningen på skolerne. 4.1 Kost og drikkevarer Børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, og ikke mindst derfor har det en afgørende betydning, hvad de spiser og drikker, mens de er i Omkring halvdelen af børn og unges energiindtag dækkes ved de måltider, de indtager i skolen 4. Nogle af de kortsigtede konsekvenser af en forkert sammensat kost er huller i tænderne, fedme og vitaminmangelsygdomme, mens de langsigtede kostrelaterede sygdomme eks. er hjertekarsygdomme samt sukkersyge. At børn udvikler sunde kostvaner allerede i barndommen er afgørende for, at de forebygger helbredsproblemer og alvorlige sygdomme senere i livet 5. På nuværende tidspunkt er der ikke megen litteratur i forhold til effekten af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i skoler, hvor der alene fokuseres på kostdelen 6. Kvalitative undersøgelser har vist, at indsatser med undervisningsforløb er egnede til piger, mens ændringer i struktur og omgivelser, der øger tilgængeligheden til sund kost er mere egnede til drenge 7. Mad og måltidspolitik Alle studier, der har fokus på kosten i skolen, inddrager på en eller anden vis mad - og måltidspolitikker 8. En mad- og måltidspolitik kan defineres som en fælles vedtaget og nedskrevet politik om elevernes mad og måltider, mens de er i skole. En sådan politik redegør for, hvordan skolen forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i Følgende aktiviteter kan udspringe af en mad- og måltidspolitik: Madordning, frugtordning, etablering af sund skolebod, undervisning om sund kost og måltider samt bedre rammer for måltiderne. En mad- og måltidspolitik kan være med til at sætte fokus på sund kost og sikre, at lærere, forældre og skolens elever bliver mere bevidste om betydningen af sunde mad- og måltidsvaner. Med en politik skabes derved en fælles grundholdning, der kan fungere som udgangspunkt for at etablere indsatser, der sikrer en sund madkultur på skolen 9. I interviewene med skolelederne er der blevet spurgt ind til, om deres skole har en overordnet kostpolitik, herunder er medtaget, hvis skolen har nedskrevet principper for sund kost. Dette er tilfældet for 47 % af alle skoler i Slagelse Kommune. På folkeskolerne er der udarbejdet en kostpolitik/principper for kost på 59 % af skolerne, og på de private/friskolerne er tallet 50 %. Se nedenstående tabel. Tabel 1. Skoleledernes svar på om deres Procent % Antal (N) skole har en kostpolitik eller nedskrevet en række principper for sund kost. (ja) Skolerne samlet 47 % 36 Folkeskolerne + X-Class 59 % 22 Specialskoler (under Center for Skole) 0 % 4 Private/friskolerne 50 % 6 Specialskolerne (som Center for Skole har tilsyn med) 25 % 4 4 Biltoft-Jensen A, Ygil KH, Christensen LM, Christensen SM & Christensen T Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis

19 Skolernes kostpolitikker/principper for kost er i flere af tilfældene udsprunget som et ønske fra skolebestyrelsens side. Men også skolens ledelse, det pædagogiske personale og skolernes elevråd har i de fleste tilfælde været med til at udarbejde politikken. I mange af de udarbejdede kostpolitikker vægtes den vejledende del (både til forældre og elever), samt de overordnede rammer for at et sundt måltid kan indtages. I politikkerne og de nedskrevne principper er der på langt størstedelen af skolerne ikke fokuseret på at beskrive handleplaner eller succeskriterier i forhold til udmøntningen af politikken. Morgenmad/madpakker I interviwene er der spurgt ind til, om personalet på skolerne oplever, at der er elever, der ikke får spist morgenmad. Svaret på dette spørgsmål afhænger meget af, om skolen er en overbygningsskole eller ej. På de mindre skoler hvor eleverne er til og med 6. klasse, der er skolelederne af den opfattelse, at eleverne generelt får spist morgenmad. På overbygningsskolerne herved primært byskolerne, er oplevelsen en anden, idet mange af de ældre elever kommer i skole uden at have spist morgenmad. Som en konsekvens af dette er der enkelte skoler, der i deres kantine tilbyder, at eleverne kan købe morgenmad (eks. Dalmose Centralskole og Broskolen). På langt størstedelen af skolerne kan de mindste elever spise morgenmad i morgen SFO en. Undersøgelser viser, at ved et uregelmæssigt måltidsmønster er der større risiko for, at der i stedet spises meget usund mad mellem måltiderne. Hvis morgenmaden udelades, kan det komme til at betyde, at den samlede kost indeholder for meget sukker og fedt, og derved er der større risiko for at udvikle overvægt 10. Der er også spurgt ind til, om eleverne har madpakker med og til madpakkernes kvalitet. Her er der igen store variationer i forhold til skoleledernes subjektive svar. Det overordnede billede er, at det primært er i overbygningsklasserne, hvor madpakkerne ikke er medbragt. Men også på de skoler hvor der er en del elever fra de lavere socioøkonomiske lag, oplever skolelederne, at eleverne i mindre omfang har en sund og nærende madpakke med hjemmefra. På kommunens tiendeklassecenter X-Class fortæller de interviewede, at der er rigtig mange af skolens elever, der ikke får spist morgenmad, og derudover er det meget få af eleverne, der har medbragt en madpakke. Dette resulterer i, at eleverne handler ind i byen i frikvartererne, og det er ofte usunde varer, der handles. Madordninger/skolebod/mulighed for indkøb af mad i kantine Ifølge litteraturen på området konkluderes det, at gratis skolemadsordninger kan forbedre sundheden - målt i vækst og øget indlæring - blandt socialt dårligere stillede børn 11. Kortlægningen på skolerne viser, at mange af skolerne har afprøvet forskellige løsninger i forhold til madordninger, men de fleste skoler har opgivet, at få maden leveret udefra. Grunden til dette skyldes en række forskellige årsager bl.a. manglende interesse fra elevernes side i forhold til indkøb af maden på sigt, ordningerne var for dyre, flere firmaer gik konkurs, og maden var på nogle af skolerne af for dårlig kvalitet. Studier viser, at børn i skoler, hvor der ikke sælges fedt og sukkerholdige fødevarer, har et højere indtag af frugt og grønt 12. Modsat har tilgængeligheden til usund mad og snacks i skoleboden, kantinen, i en automat eller i nærliggende butikker uden for skoleområdet vist at nedsætte skolebørns indtag af frugt og grønt til frokost 13. I interviewet er der spurgt ind til, om skolen har en kantine, bod eller anden madordning. Dette er tilfældet for 64 % af skolerne, hvis der alene ses på tallet for folkeskolerne, er tallet 59 %. Se nedenstående tabel: Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis French SA & Wechsler H Wechsler H, Devereaux RS, Davis M, Collins J & Using

20 Tabel 2. Skoleledernes svar på om deres Procent % Antal (N) skole har en kantine, bod eller anden madordning. (ja) Skolerne samlet 64 % 36 Folkeskolerne + X-Class 59 % 22 Specialskoler (under Center for Skole) 50 % 4 Private/friskolerne 67 % 6 Specialskolerne (som Center for Skole har tilsyn med) 100 % 4 Skoleboden er ifølge de interviewede et supplement til elevernes madpakker. I forhold til det udvalg som sælges i boderne på de forskellige skoler, må det konstateres, at udvalget generelt ser fornuftigt ud i forhold til varernes indhold af fedt og sukker. Skolelederne fortæller, at der er blevet strammet meget op på, hvad der må sælges i boderne i forhold til tidligere. Tre af folkeskolerne har fået etableret køkkener, så de kan drive egentligt kantinedrift. Skolelederne på disse skoler fortæller, at det har været omkostningsfuldt at etablere, men de er meget glade for, at de nu kan tilbyde skolens elever at købe sund mad på De skoler der har iværksat kantinedrift har oplevet, at der var et behov for at tilbyde deres elever et sundt og nærende måltid. På Nymarkskolen siger skolelederen følgende om skolens køkken: Vi tror på, vi får nogle elever, der lærer og trives mere. Jeg kan ikke dokumentere det endnu, men vi kan godt se tegnene. Vi kan mærke, at der er mere ro på, og at eleverne er mere nærværende i timerne. På Nørrevangsskolen har ledelsen besluttet, at klasse får gratis skolemad hver dag. Denne beslutning er taget, fordi ledelsen oplevede, at ikke alle elever fik nærende mad med hjemmefra. I det kommende skoleår er det planen, at alle skolens elever skal have tilbuddet om at få gratis frokost. Skolen bliver heldagsskole, og derfor er det ifølge skolelederen vigtigt, at eleverne indtager et sundt og nærende måltid, imens de er i På Dalmose Centralskole samt Flakkebjerg Skole er der etableret et samarbejde med Dalmose hallen, som leverer sunde boller mv. til skolerne hver dag. Ifølge skolelederne er det en god ordning, og der er en del elever, der benytter sig af dette tilbud hver dag. Skolelederne er i interviewene blevet spurgt, om de ville være interesserede i at være en del af et fremtidigt sundt cafeteria (samarbejde vedr. sund skolemad/madleveringsordning eks. fra en nærliggende hal). spurgt på de skoler, hvor skolerne allerede har etableret tiltag. På langt størstedelen af skolerne er skolelederne positive overfor et evt. fremtidigt samarbejde vedr. levering af skolemad. Flere skoleledere pointerer i den forbindelse, at der ikke må være for meget administrativt arbejde tilknyttet til en sådan løsning. Skolelederen på Tårnborg Skole svarer følgende på spørgsmålet, om de vil være en del af et fremtidigt sundt cafeteria: Ja vi er da bestemt åbne overfor det. Men ikke som et generelt pålæg om, at alle børn på Tårnborg Skole skal underlægge sig den ordning. Men at have muligheden ville da bestemt være interessant. Enkelte skoleledere er derimod af den opfattelse, at det er forældrenes ansvar at sørge for deres børns mad, og derfor vil de ikke umiddelbart tilbyde en sådan ordning på deres skole. Drikkevarer (herunder vandautomat og sukkerholdige drikke) Litteraturen synliggør, at et forbud mod sukkerholdige drikke i timerne kombineret med opfordringer til kun at drikke vand i skoletiden har vist, at kunne reducere indtaget af sukkersøde drikkevarer 14. Derudover har undersøgelser vist, at elever og lærere drikker mere 14 Pedersen, Norman, Christensen, Skov & Curtis

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3 Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL Kommune ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg har vi en rød

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Forord Sundhed er i mange forskellige sammenhænge sat på dagsordenen i vores samfund. Sundhedsbegrebet kan anskues fra flere forskellige vinkler.

Læs mere

Seminarieskolens Sundhedspolitik

Seminarieskolens Sundhedspolitik Seminarieskolens Sundhedspolitik 2016-18 1 Baggrund for udarbejdelse af en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er udarbejdet med inspiration fra Aalborg kommunes Sundhedspolitik 2015-2018, Sundhedspolitikken

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3 Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL Kommune ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Principper for mad og måltider på Lyreskovskolen

Principper for mad og måltider på Lyreskovskolen Principper for mad og måltider på Lyreskovskolen Formål: At fremme elevernes generelle sundhed, herunder at styrke deres koncentrations og indlæringsevne. At vi på skolen nyder at spise og drikke, så alle

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til instituionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer inden

Læs mere

Idræts- og Sundhedsprofil 2008

Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 Af Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 fremgår det: Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt og

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Sundhedspolitik på Bramdrup skole

Sundhedspolitik på Bramdrup skole Sundhedspolitik på Bramdrup skole TRIVSEL KOST MOTION Sidst revideret den 21.oktober 2009 Målet er: At ruste eleverne til at træffe sunde valg At sundhed er en integreret og synlig del af skolens kerneopgave

Læs mere

Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil

Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil WHO: Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener. Ikast Vestre Skoles overordnede visioner:

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Indholdsfortegnelse Sundhedsvisioner for børn og unge i Mejrup.....side 2 Handleplan Mejrup Skole Kost..side 3 Handleplan Mejrup Skole Bevægelse..side 4 Handleplan Mejrup Skole Naturen side 5 Handleplan

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for børn i dagtilbud børn og unge Indhold - Forord - Mad og måltidspolitikken - Bemærkninger - Links og litteratur 1.udgave oktober 2008 Kan downloades på

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Den udfordrende skolemad

Den udfordrende skolemad Den udfordrende skolemad OPUS Skolemadsprojekt Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem sund Ny Nordisk Hverdagsmad Kim Fleischer Michaelsen, Inst. For Idræt og Ernæring, KU november

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Forslag til byrådsbeslutning til byrådsmødet d. 27. februar 2012. Tværpolitisk skoleforlig 2012. Fremtidig

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider

Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog

Læs mere

Sunde måltider. - et ledelsesansvar TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM

Sunde måltider. - et ledelsesansvar TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM Sunde måltider - et ledelsesansvar TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune Kost og bevægelsespolitik, Sankt Helene Skole Sankt Helene Skoles kostpolitik består af tre niveauer: Gribskov Kommunes overordnede kostpolitik, skolens generelle målsætninger og skolens konkrete anvisninger

Læs mere

Orienteringsmøde Udskolingslinjer

Orienteringsmøde Udskolingslinjer Orienteringsmøde Udskolingslinjer John Larsen 48 år Gift og 2 børn Hanne Laborant Novo Nordisk 2002 Skoleleder 1999 Viceskoleleder 1993 Lærer Maj Lærervikar Vordingborg Jakob 1.G HHX Program Mødet har

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk Undervisningsmiljøplan Resultat af spørgeskemaundersøgelse udført oktober 2007, Vurdering af undersøgelse, handleplan og retningslinier

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Nørrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010

Nørrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 Nørrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Sund på Thurø Skole. Udarbejdet af Trivselsudvalget 2012

Sund på Thurø Skole. Udarbejdet af Trivselsudvalget 2012 Sund på Thurø Skole Kostpolitik Udarbejdet af Trivselsudvalget 2012 Undervisningsparat. Thurø Skole vil gerne være en sund skole, og vi ønsker, at eleverne er læringsparate, når de møder i skolen. Her

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Revideret i 2012 Skolen ved Nordens Plads Sofus Francks Vænge 32 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 10 00 skolenvednordensplads@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Nye indsatsområder for både Gelsted skole og SFO Formål med indsatsområde I: Kost- og bevægelsespolitik Formålet er at udvikle en koordineret kostog bevægelsespolitik for Gelsted Skole og SFO Mål: Indsats/handling/aktivitet:

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Sunde skolemåltider et ledelsesansvar

Sunde skolemåltider et ledelsesansvar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til beslutningstagere i skoler og kommuner Sunde skolemåltider et ledelsesansvar Anbefalingerne de fire S er s anbefalinger til skolemaden bygger på de fire

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Alternativ 1. Debatoplæg vedr. ændringer i skolestruktur i forhold til høringsforslaget

Alternativ 1. Debatoplæg vedr. ændringer i skolestruktur i forhold til høringsforslaget Alternativ 1 Debatoplæg vedr. ændringer i skolestruktur i forhold til høringsforslaget Ikke 6 skoler, men 5 skoler lukkes: Vestermose Skole lukkes elever overføres til Nymarksskolen Boeslunde Skole lukkes

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune Mad og måltider i skolen En guide til skolerne i Roskilde Kommune 1 Uden mad og drikke duer helten ikke Måltidet er i skolen et pusterum, hvor eleverne kan være sammen og hygge sig på en anden måde end

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Dig og din familie. Skoleår 2011/2012 - Næsby Skole, Odense N. Side 1 af 36

Dig og din familie. Skoleår 2011/2012 - Næsby Skole, Odense N. Side 1 af 36 Dig og din familie Side 1 af 36 Side 2 af 36 Trivsel og sundhed Side 3 af 36 Side 4 af 36 Sundhed i dagligdagen Side 5 af 36 Din fritid Side 6 af 36 Side 7 af 36 Side 8 af 36 Mad og drikke Side 9 af 36

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere