Din brugermanual SONY ERICSSON J100I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Klargøring af telefonen.. 8 Navigering i telefonens menuer Opkald Telefonbog. 25 Meddelelser Lyde og alarmer Alarmer Spil Indstillinger Låse. 41 Ekstra 44 Fejlfinding. 45 Vigtige oplysninger....

3 54 Indeks.... rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Sony Ericsson anbefaler, at du tager backup af dine personlige data. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 3 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lær din telefon at kende GSM-signalets styrke 6 7 Stik til stereohovedtelefoner og batterioplader Batteristatus 2,8 Valgtastens funktion 3,9 Valgtaster Opkaldstast Tastelås 10 Navigeringstast med genveje 11 Afslut/slettetast og afbryder This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Før du starter Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isætte SIM-kortet. Tilslutte og oplade batteriet. Symbolerne i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % Denne pil henviser dig til en side med flere oplysninger. } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor kan du måske ikke få adgang til alle menuer på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 5 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tastatur Tryk midt på navigeringstasten for at gå til hovedmenuen. Tryk mod venstre højre op ned for at navigere. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Sådan afslutter du en funktion og går et niveau tilbage Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på for at afslutte en funktion. Tryk på for at rette fejl. Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS. Tryk på for at vælge ringemåde. Tryk på for at indstille en alarm. Tryk på for at gå til telefonbogen. 6 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, hvilke tjenester dit abonnement omfatter, din telefonbog og mange andre ting. Hvis du har brugt et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine data gemmes på SIM-kortet, inden du tager det ud af den anden telefon. PIN (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med et af nødopkaldsnumrene, f.eks Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 18 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN spærret vises. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 41 Låse. 7 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Klargøring af telefonen Isæt SIM-kortet og batteriet Isæt SIM-kortet, isæt og oplad batteriet og tænd telefonen Træk forsigtigt dækslet af telefonen. Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. Anbring batteriet i telefonen, så etiketsiden vender opad og stikkene vender mod hinanden. Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. 8 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Oplad batteriet 30 min. 2,5 t Slut opladeren til telefonen. Den røde opladningsindikator lyser under opladningen. Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast oven over taltasterne for at aktivere skærmen. Fjern opladeren ved at trække den ud. Dato og klokkeslæt nulstilles, når batteriet fjernes. 9 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tænd og sluk telefonen Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt } OK. } OK, når du bliver bedt om at angive dato og klokkeslæt.

4 Indtast dato og klokkeslæt } Gem. Tryk på for at forlade opsætningsmenuen. Tryk på højre -tast for at få lys på skærmen, hvis den bliver sort, når du indtaster din PIN-kode. for at slette tegn, du har indstastet. Tryk på Standbytilstand Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises operatørens navn på skærmen. Det kaldes standbytilstand du kan nu foretage og modtage opkald. % 39 Net for at få oplysninger. 10 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Navigering i telefonens menuer Tryk på fra standby for at gå til hovedmenuen. Meddelelser er den første menu, der vises. Tryk op eller ned for at gå fra menu til menu. 11 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan tænder du lyset på skærmen Tryk på en af tasterne over taltasterne for at tænde lyset i skærmen. Sådan låser du tastaturet og låser det op Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse: Tryk på } Lås for at låse tastaturet. Tryk på } Lås op for at låse tastaturet op. % 41 Låse for at få flere oplysninger. 12 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ikoner Disse ikoner vises på displayet for at vise status og nye hændelser. Ikon Beskrivelse Viser GSM-nettets signalstyrke. % 39 Net. Viser batteriets status. % 8 Klargøring af telefonen. Du har mistet et opkald. % 15 Opkald. Du har modtaget en ny SMS eller talemeddelelse*. % 27 Ny meddelelse. Telefonen er indstillet til lydløs. % 34 Lyde og alarmer. Tastaturet er låst. % 41 Låse. En alarm er aktiveret. % 36 Alarmer. *Linje 1 er aktiv. % 21 To samtalelinjer. *Viderstil opkald er aktiveret. % 18 Viderestilling af opkald. Du finder yderligere oplysninger på www. SonyEricsson.com/support. * Visse punkter er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 13 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Menuoversigt Skriv ny Indbakke Kald talemed. Kladder Udbakke Skabeloner Områdeinfo Indstillinger Mist. opkald Opkaldsliste Kaldte Besv. opkald Lyde & alarmer Ringesignal Ringemåde Ringestyrke Tastlyd Medd.alarm Alarmsignal Alarmer Alarmer Meddelelser Spil Indstillinger Bold Hukommelse Display Dato og tid Sprog Låse Opkald Net Nulstil alt Regnemask. Stopur Ekstra Telefonbog Der vises muligvis flere menuer, der er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 14 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 10 Tænd og sluk telefonen. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den, der kalder op, identificeres, vises det. Ved et indgående opkald vises navnet, hvis du har gemt nummeret i telefonbogen. Sådan foretager du et opkald 1 2 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. Tryk på for at kalde op. Tryk på for at afslutte opkaldet. Sådan besvarer du et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Trtyk på for at afvise et opkald. Du kan også trykke på Svar eller Afvis. 15 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Tryk på venstre højre op eller ned på navigeringstasten for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på. 16 This is the Internet version of the konference kan du tale med mere end én person samtidigt. En konference startes ved at forbinde et igangværende opkald og et parkeret opkald. Du kan derefter parkere konferencen for at tilføje op til seks deltagere eller blot foretage et andet opkald. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Kald op til den næste person. 3 } Mere } Forbind opkald for at tilføje en ny deltager. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen.. 20 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. To samtalelinjer Adskil forretningssamtaler og private samtaler på to linjer med forskellige numre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Sådan vælger du en samtalelinje } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Skift til linje 1 eller Skift til linje 2. Mit nummer Du kan få vist og redigere dit eller dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit eget telefonnummer 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Mit nummer. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du selv indtaste det. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal have oplyst et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for begrænsede opkald, der ikke kan aktiveres. 21 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan aktiverer du opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. og vælg en indstilling. 2 Indtast dit password } OK. Følgende opkald kan begrænses: Udgående int. Alle udgående internationale opkald. UdgIntRoam Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle Alle udgående opkald. Indg v roam Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Alle opkald Alle indgående opkald.

5 Sådan annullerer du alle opkaldsbegrænsninger 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. } Annuller alt. 2 Indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Del af numre kan gemmes. Hvis du f. eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. 22 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan aktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Aktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. Sådan gemmer du et fast nummer 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Fast nummer. 2 Indtast oplysningerne. 3 Indtast din PIN2-kode } OK. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tælleren for pris. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk. timere. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris. 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Nulstil alle. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 23 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Beløbsgrænse på opkald Indtast en beløbsgrænse for opkald. Når beløbet er opbrugt, kan der ikke foretages flere opkald. Sådan ser du, hvor stort et beløb der er tilbage } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk. omkost. } Kredit. Sådan indstiller du en beløbsgrænse 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Angiv kredit. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 Vælg Rediger, og indtast antal enheder } OK. Sådan viser eller skjuler du dit eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer 1 } Indstillinger } Opkald } Vis nr. 2 Vælg Skjul nr., Vis nr. eller Netstandard. 24 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Du kan gemme navne og numre i den Telefonbog, som ligger på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en kontakt Telefonbog Tryk på } Ny kontakt } Vælg. Indtast navnet } Forts. Indtast nummeret, } Gem. Sådan kalder du op til en kontakt fra telefonbogen 1 Tryk på. 2 Gå til, eller indtast de første par bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 3 Vælg en kontakt, og tryk på. Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt. 2 } Mere } Red. kontakt. 3 Rediger oplysningerne } Gem. 25 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan sletter du en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt eller et nummer. 2 } Mere } Slet kontakt } Ja. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle telefonnumre. De kan bruges i udlandet og hjemme. % 16 Sådan foretages internationale opkald. Telefonbogens hukommelse Antallet af poster, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du telefonbogens hukommelsesstatus 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Hukom.status. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede i standby, hvis du har gemt nummeret til din talemeddelelsestjeneste i telefonen. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 } Meddelelser } Indstillinger } Talemeddel.nr. 2 Indtast nummeret på talemeddelelsestjenesten } OK. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. 26 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg www. SonyEricsson.com/support for at få flere oplysninger. Før du starter Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIM-kort, skal du taste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke har nummeret på servicecentret. Sådan kontrollerer eller tilføjer du et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecent.nr. Nummeret vises, hvis det findes på SIMkortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det inklusive det internationale "+"-tegn og landekoden } OK. Meddelelser Tekstmeddelelser SMS'er kan sendes til et mobiltelefonnummer eller til en kontakt i telefonbogen. Ny meddelelse Der vises et meddelelsesikon på skærmen, når du modtager en ny SMS eller talemeddelelse } Læs. Indbakke Nye meddelelser gemmes i din Indbakke. 27 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan læser du nye meddelelser } Meddelelser } Indbakke. Indtastning af bogstaver og tegn Der er to måder, du kan indtaste bogstaver og tegn på, når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9TM Text Input. Sådan ændrer du skrivemåden Tryk på og hold nede for at skifte mellem flere tastetryk og T9TM text input., før eller under indtastning af bogstaver. Sådan skriver og sender du en SMS Tryk på i standby. Indtast din meddelelse } Forts. Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. } Send } Ja. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for komma, punktum, spørgsmålstegn osv. 28 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver.

6 Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på, og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. T9TM Text Input Metoden T9TM Text Input anvender en ordbog til at genkende ord. Du skal kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold den nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. 29 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan får du vist indstillinger, mens du indtaster bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Tilføj symbol Brug til at flytte gennem symboler. Nationale tegn Slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse skrivesprog. Ordbog (T9) Slå T9-indtastning til eller fra. Skrivesprog Der vises en liste med tilgængelige sprog. Sådan indtaster du symboler i en SMS 1 } Mere } Tilføj symbol mens du skriver SMS'en. 2 Gå til et symbol } Indsæt. Sådan skifter du skrivesprog 1 } Mere } Skrivesprog. 2 Vælg et sprog. Kladder Meddelelser, du ikke ønsker at sende med det samme, kan gemmes i Kladder. Meddelelser, det ikke lykkes at afsende, gemmes også i Kladder. Sådan skriver du en SMS og gemmer den som en kladde 1 Tryk på i standby. 2 Indtast din meddelelse } Forts. 3 Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. 4 } Send } Nej } Gem i Kladder. 30 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Udbakke Afsendte meddelelser gemmes i udbakken. De ældste meddelelser slettes, når udbakken er fuld. Sådan gemmer du et telefonnummer fra en SMS 1 } Mere } Gem } Tlf.nr. i SMS'en. 2 Indtast nummeret } Gem. 3 Indtast et navn for kontakten } Forts. } Gem. Sådan sletter du en meddelelse 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Marker meddelelsen } Mere } Slet } Ja. Sådan sletter du alle meddelelser 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 } Mere } Slet alt } Ja. Lange meddelelser Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan sende lange meddelelser automatisk ved at knytte to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Skabeloner Baser din meddelelse på de foruddefinerede skabeloner. Du kan også tilføje nye skabeloner. 31 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan bruger du en meddelelsesskabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Vælg den skabelon, du vil bruge } Send. 3 Rediger skabelonen, vælg modtageren og send meddelelsen ved at trykke på Ja. Sådan opretter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } (Ny skabelon). 2 Skriv meddelelsen } OK. Det kan være nødvendigt at slette en af de foruddefinerede skabloner i telefonen, hvis du vil oprette din egen skabelon. Sådan sletter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Marker den skabelon, du vil slette } Mere } Slet. Indstillinger for meddelelser Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan muligvis konvertere en SMS til et format (f.eks. fax), som passer til det udstyr, som meddelelsen skal modtages på. Sådan vælger du en standardmeddelelsestype } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Svartype: og vælg en indstilling. Sådan kontrollerer du status for en sendt meddelelse 1 } Meddelelser } Udbakke og vælg en SMS. 2 } Mere } Medd.status. 32 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Områdeinformation Områdeinformation er en type tekstmeddelelser (f.eks. en lokal trafikmelding), der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformation. Sådan slår du områdeinformation til eller fra 1 } Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo } Tjeneste:. 2 Vælg Til eller Fra. 33 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lyde og alarmer Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Sådan vælger du en ringesignal } Lyde & alarmer } Ringesignal. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 } Lyde & alarmer } Ringestyrke. 2 Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. 3 } Gem. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan slår du lyd ved tastetryk til eller fra 1 } Lyde & alarmer } Tastlyd. 2 Vælg Til eller Fra. Indstillinger for lyde og advarsler Du kan også vælge disse indstillinger under Lyde & alarmer: Ringemåde vælger lydløs eller vibration som ringemåde. Medd.alarm vælger signal for besked om meddelelse. Alarmsignal vælger alarmsignal. Ringemåder Indstiller ringemåden til lydløs eller vibration. Tryk på i standby for hurtigt af få adgang til denne menu. 34 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan indstiller du ringesignalet til lydløs Ringning Vib. & ring Kun vibrator Lydløs 1 2 Tryk på i standby.

7 } Lydløs } Vælg. Sådan indstilles vibratoren 1 Tryk på i standby. 2 } Vib. & ring eller Kun vibrator } Vælg. 35 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Alarmer Du kan tilføje op til tre alarmer over en 24-timers periode. Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du vækkeuret Tryk på i standby. Gå til en post } Vælg. Indtast tidspunktet, } OK. Indtast betegnelsen for alarmen } Gem. Sådan slår du en alarm fra Når den ringer } Deakt. } Slumre for at udsætte den i 9 minutter. Alarmen udsættes automatisk, hvis du ikke trykker på nogen af tasterne. Sådan slår du en alarm til eller fra 1 } Alarmer og gå til en post. 2 } Aktiver eller Deakt. Sådan vælger du et alarmsignal } Lyde & alarmer } Alarmsignal. 36 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Spil Der følger flere spil med telefonen. Oplysninger og tasternes funktioner finder du i Hjælp til de enkelte spil. Sådan startes og afsluttes et spil 1 } Spil, og vælg et spil } Start. 2 Tryk på for at afslutte spillet. 3 } Hjælp for at læse hjælpeteksterne. 37 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Indstillinger Pauseskærm og baggrundsbillede Ved leveringen har telefonen en foruddefineret pauseskærm og baggrunde. Pauseskærmen aktiveres for at spare strøm, når telefonen ikke har været anvendt i nogle sekunder. Du kan ændre skærmens udseende vha. baggrundsbilleder. Sådan aktiverer du pauseskærmen } Indstillinger } Display } Pauseskærm. Sådan vælger du en baggrund } Indstillinger } Display } Baggrund. Sådan justerer du displayets kontrast 1 } Indstillinger } Display } Kontrast. 2 Tryk på for at øge kontrasten og på for at mindske den. 3 } Gem. Dato og klokkeslæt Sådan indstiller du tiden 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 Indtast tidspunktet, } Gem. Sådan indstiller du tidsformatet 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 } Format, og vælg en indstilling } Gem. Indtast datoen, } Gem. 45 Fejlfinding for at få flere oplysninger om net. Vælg et net. ændringer af indstillingerne, du har foretaget, slettes. Sådan nulstiller du telefonen 1 } Indstillinger } Nulstil alt. 2 Indtast telefonens låsekode (0000 eller en ny kode). 3 } OK. det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. er vigtigt, at du husker din kode. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson forhandler. Sådan aktiverer eller deaktiverer du telefonens låsekode 1 } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Beskyttelse og vælg et alternativ. 2 Indtast telefonens låsekode, } OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Skift kode. Tastaturlås Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Du kan alligevel besvare indgående opkald, og tastaturet låses igen bagefter. % 12 Sådan låser du tastaturet og låser det op. 41 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Automatisk tastelås Automatisk tastelås i standby betyder, at tastaturet låses kort tid efter, du sidst har trykket på en tast. Sådan indstiller du den automatiske tastelås 1 } Indstillinger } Låse } Auto tastlås. 2 Vælg Til eller Fra. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIMkortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette vises ved meddelelsen PIN spærret. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Du kan når som helst ændre din PIN-kode og slå SIM-kortlåsen fra. Hvis meddelelsen Passwords ikke ens vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet den nye PINeller PIN2-kode forkert. 42 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan ophæves spærring af SIM-kortet 1 Når PIN spærret vises, skal du indtaste din PUK-kode } OK. 2 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK. 3 Indtast det nye PIN-kode igen for at bekræfte, } OK. Sådan aktiverer eller deaktiverer du SIM-kortlåsen 1 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Beskyttelse og vælg Til eller Fra. 2 Indtast din PIN-kode, } OK. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Beskyttelse og vælg Til. 2 Indtast din PIN-kode, } OK. 3 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Skift PIN. 4 Indtast din PIN-kode, } OK. 5 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK. 6 Indtast det nye PIN-kode igen for at bekræfte, } OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Skift PIN2. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK. 4 Indtast det nye PIN-kode igen for at bekræfte, } OK. 43 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ekstra Regnemaskine Telefonen har en indbygget regnemaskine, der kan lægge sammen, trække fra, dividere og gange. Sådan bruger du regnemaskinen 1 } Ekstra } Regnemask. 2 Indtast tallene vha. tastaturet, og tryk derefter på: eller for at få, x, -, +, et decimaltegn, % eller =. for at indtaste et decimaltegn. for at slette tallet. } Mere } Gem for at gemme i hukommelsen. } Mere } + / - for at skifte mellem positive og negative værdier. } Mere } Hent for at hente fra hukommelsen. } Mere } Slet hukomm. for at slette hukommelsen. Stopur Telefonen har et stopur, der kan gemme flere omgange. Stopuret deaktiveres, når du besvarer et indgående opkald, eller når du forlader stopursmenuen. Sådan bruger du stopuret } Ekstra } Stopur } Start. } Stop for at stoppe. } Ny omg for at starte en ny omgang.

8 } Nulstil for at nulstille stopuret. 44 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste kan du selv klare. Tag SIM-kortet ud, inden du sender telefonen til reparation. Tag batteriet ud, og genstart telefonen Du kan få problemer med hukommelsens kapacitet og hastigheden, hvis du ikke genstarter telefonen en gang imellem. Genstart telefonen for at forbedre kapaciteten Sluk telefonen, og tag batteridækslet af. Tag batteriet ud af telefonen, og sæt det i igen. Sæt dækslet på igen. Tænd telefonen. 45 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Nulstil alt Nulstil telefonen, hvis du får problemer, som f.eks. flimrende eller låst skærm, navigeringsproblemer m.v.: 1 } Indstillinger } Nulstil alt. 2 Indtast telefonens låsekode (der som standard er 0000 eller den nye kode, hvis du har ændret den), } OK. 46 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ofte stillede spørgsmål?: Jeg kan ikke tænde telefonen.!: Oplad telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Kontroller, at telefonen er opladet. Isæt opladeren, og oplad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Et grønt batteri betyder, at telefonens batteri er fuldt opladet. Et hvidt batteri betyder, at telefonens batteri er tomt. 47 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Jeg kan ikke oplade telefonen.!: Tilslut opladeren korrekt. Kig nærmere på billedet for at se, hvordan opladeren isættes, og oplad telefonen. 30 min. 2,5 t.?: Hvordan ændrer jeg telefonens sprog?!: Gå til Indstillinger } Sprog og vælg et sprog. 48 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Hvilken låsekode har min telefon?!: Standardlåsekoden er Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIMkortet udskiftes. Du kan ændre den til en vilkårlig firecifret personlig kode under } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Skift kode.?: Hvordan slår jeg T9-tekstindstastning til og fra, når jeg skriver en SMS?!: Tryk på og hold nede for at indtaste tekst. "T9" vises over SMS'en, når T9 er aktiveret. 49 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Der står Ingen tjen. på skærmen.!: Prøv at kalde op fra et andet sted. Ingen tjen. betyder, at telefonens modtager ikke opfanger et signal fra en operatør. Problemet skyldes måske din placering. Gå til et sted, hvor du tidligere har haft god netdækning. Modtageforholdene er bedre udendørs. Fem blå søjler betyder fuld dækning.?: Der står Kun nødopk på skærmen.!: Prøv at kalde op fra et andet sted. Når Kun nødopk vises på skærmen, er telefonen OK, men du har problemer med at få adgang til dit eget net. Gå til et andet sted, og se, om meddelelsen forsvinder. % 39 Net for at få oplysninger. 50 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Der står Isæt SIM-kort på skærmen.!: Tag SIM-kortet ud, og rens det. Isæt SIM-kort betyder, at telefonen ikke har kontakt med SIM-kortet i telefonen. Tag batteriet og SIM-kortet ud, og rens stikkene på SIM-kortet og telefonen med et viskelæder. Kontroller, om kortet er beskadiget eller slidt. Hvis det er tilfældet har SIM-kortets stik muligvis ikke forbindelse med telefonens stik. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort.?: Telefon slukker af sig selv.!: Brug den automatiske tastelås. Hvis telefonen slukker af sig selv efter transport, kan noget i lommen eller tasken have aktiveret afbrydertasten. Slå den automatiske tastelås til. % 42 Sådan indstiller du den automatiske tastelås.?: Hvordan indstiller jeg telefonen til SMS/ tekstmeddelelser?!: Kontroller nummeret på servicecentret i telefonen. Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIM-kort, skal du indtaste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke kan finde nummeret på servicecentret. 51 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. 1 2 Gå til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecent.nr. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det og medtage det internationale "+"-tegn og landekoden } OK.?: Jeg har problemer med at bruge SMS/tekstmeddelelser på telefonen?!: Indtast de rigtige indstillinger for SMS/tekstmeddelelser. Hvis du har problemer med at sende eller modtage SMS'er på telefonen, er nogle af indstillingerne muligvis forkerte. Indstillingerne er forskellige fra operatør til operatør, så kontakt netoperatøren for at få oplyst de rigtige indstillinger for SMS-servicecenteret. Fejlmeddelelser Isæt SIM-kort Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det kan være placeret forkert. Isæt SIM-kortet % 8 Isæt SIM-kortet og batteriet. Ugyld. SIM-kort Denne fejlmeddelelse vises i to tilfælde: Telefonen fungerer kun sammen med visse SIM-kort. Indsæt det korrekte SIM-kortet. Du har indtastet din personlige nøgle (PUK-kode) forkert 10 gange i træk. Kontakt operatøren. % 41 Låse for at ophæve spærringen. 52 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Kun nødopk Du er inden for et nets rækkevidde, men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. Nogle netoperatører tillader nødopkald til det internationale nødopkaldsnummer 112 % 18 Nødopkald. Ingen tjen. Der er ikke noget net inden for rækkevidde, eller det modtagne signal er for svagt. Du skal flytte dig for at få et signal, der er kraftigt nok. Passwords ikke ens Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert. Indtast den korrekte PIN- eller PIN2-kode, } Ja % 41 Låse. PIN spærret eller PIN2 spærret Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert tre gange i træk. % 41 Låse for at ophæve spærringen af dine koder. Telefonen er låst Telefonen er låst.

9 % 41 Låse for at låse telefonen op. Telefonlåsekode Når du køber telefonen, er dens låsekode indstillet til Du kan ændre den til en vilkårlig firecifret kode, % 41 Låse. Kun faste opkald Faste opkald er slået til, og det nummer, du har ringet op til, findes ikke på listen med faste numre % 22 Opkald til faste numre. 53 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere På www. SonyEricsson.com/support finder du et supportafsnit, hvor du kan få hjælp og tip vha. et par klik. Her finder du de seneste softwareopdateringer og tip til, hvordan du kan udnytte produktet effektivt. Fra nu af har du adgang til en række servicefordele som f.eks.: Globale og lokale websteder med support. Et globalt Call Center-netværk. Et omfattende netværk af Sony Ericsson-servicepartnere. En garantiperiode. Få mere at vide om garantibetingelserne i denne brugervejledning. Hvis du får brug for det, kan du finde de sidste nye supportværktøjer og oplysninger, f.eks. opdateringer, videnbase, opsætning af telefonen og yderligere hjælp på et sprog, du vælger, i supportafsnittet på Hvis det drejer sig om operatørspecifikke tjenester og funktioner, skal du kontakte netoperatøren for at få flere oplysninger. Du kan også kontakte vores Call Center. Du finder telefonnummeret til nærmeste Call Center på listen nedenfor. Kontakt din lokale forhandler, hvis dit land/område ikke findes på listen. (Telefonnumrene nedenfor var korrekte på tryktidspunktet. Du kan altid finde de seneste opdateringer på Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, eller en af vores servicepartnere, hvis dit produkt mod forventning skal til service. Gem din kvittering, for den skal fremvises, hvis produktet skal repareres under garantien. Opkald til Call Center sker til indenlandstakst, inkl. lokale skatter og afgifter, medmindre der er tale om et nummer, hvor modtageren betaler. Service og support 54 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Australien Argentina Østrig Belgien Brasilien Canada Centralafrika Chile Kina Colombia Kroatien Tjekkiet Danmark Finland Frankrig Tyskland questions sonyericsson.com com sonyericsson.com questions sonyericsson.com This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Grækenland Hong Kong Ungarn Indien Indonesien Irland Italien Malaysia Mexico Holland New Zealand Norge Filippinerne Polen Portugal (fra mobiltelefon) sonyericsson.com questions (tilføj STD-koden fra en GSM-forbindelse) com questions sonyericsson.com questions. 0 (præfiks) com This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Rumænien Rusland Singapore Slovakiet Sydafrika Spanien Sverige Schweiz Taiwan Thailand Tyrkiet Forenede Arabiske Emirater Storbritannien USA Venezuela (+4021) com questions com sonyericsson.com com This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Læs disse oplysninger, før du begynder at bruge mobiltelefonen. Disse instruktioner er medtaget af hensyn til din sikkerhed. Følg disse retningslinjer. Sørg for at få produktet kontrolleret af en godkendt servicepartner, inden det oplades eller anvendes, hvis du er i tvivl om, at det fungerer korrekt, eller hvis det har været udsat for et eller flere af forholdene i det følgende. I modsat fald risikerer du, at produktet ikke fungerer korrekt, eller det kan være til fare for dit helbred. Vejledning i sikker og effektiv brug Anbefalinger til sikker brug af produktet (mobiltelefon, batteri, oplader og andet tilbehør) Produktet skal behandles forsigtigt og opbevares rent og tørt. Advarsel! Kan eksplodere hvis det udsættes for åben ild. Udsæt ikke produktet for væske eller fugt. Udsæt ikke produktet for meget høje eller lave temperaturer. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over +60º C (+140º F). Udsæt ikke produktet for åben ild eller tændte tobaksprodukter. Tab og kast ikke produktet, og forsøg ikke at bøje det. Undlad at male produktet. Forsøg ikke at skille produktet ad eller at ændre det. Service bør kun udføres af personale, der er autoriseret af Sony Ericsson. Brug ikke produktet i nærheden af medikoteknisk udstyr uden at spørge om tilladelse først. Brug ikke produktet når du befinder dig i eller i nærheden af fly eller i områder med skiltning, der angiver, at du ikke må bruge tovejsradio.

10

11 Brug ikke produktet i et område med eksplosionsfare. Du må hverken placere produktet eller installere trådløst udstyr i området oven over din bils airbag. 58 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. OPBEVAR UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. LAD IKKE BØRN LEGE MED MOBILTELEFONEN ELLER TILBEHØRET. DE KAN SKADE SIG SELV ELLER ANDRE, ELLER DE KAN UFORVARENDE BESKADIGE TELEFONEN ELLER TILBEHØRET. MOBILTELEFONEN OG TILBEHØRET INDEHOLDER SMÅDELE, SOM KAN GÅ LØS OG UDGØRE EN RISIKO FOR KVÆLNING. Slut kun vekselstrømsadapteren til de strømforsyningskilder, der er angivet på produktet. Sørg for at placere strømledningen, så den ikke beskadiges eller udsættes for pres. Kobl enheden fra strømforsyningen, før du går i gang med at rengøre den, for at mindske risikoen for elektrisk stød. Vekselstrømsadapteren må ikke anvendes udendørs eller i fugtige rum. Lav aldrig om på vekselstrømsledningen eller -stikket. Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal du få en elektriker til at installere en korrekt kontakt. Brug kun Sony Ericssons originalopladere, der er beregnet til brug sammen med din mobiltelefon. Andre opladere er muligvis ikke konstrueret til de samme standarder for sikkerhed og ydeevne. Det anbefales, at du oplader batteriet helt, før du anvender mobiltelefonen første gang. Et nyt batteri eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid, kan have begrænset kapacitet de første par gange, det bruges. Batteriet kan kun oplades, når temperaturen er mellem +5 C (+41 F) og +45 C (+113 F). Brug kun Sony Ericssons originalbatterier, der er beregnet til brug sammen med din mobiltelefon. Brug af andre batterier og opladere kan være farlig. Taleog standbytiderne afhænger af flere forhold, f.eks. signalstyrke, driftstemperatur, brugsmønstre, valgte funktioner, samt om mobiltelefonen anvendes til tale eller dataoverførsel. BØRN Strømforsyning (oplader) Batteri 59 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sluk mobiltelefonen, før batteriet tages ud. Batteriet må ikke tages i munden. Batteriets elektrolytter kan være giftige ved indtagelse. Batteriets metalkontakter må ikke komme i kontakt med andre metalgenstande. Dette kan kortslutte og beskadige batteriet. Batteriet må kun bruges til det formål, som det er beregnet til. Personligt medikoteknisk udstyr Mobiltelefoner kan påvirke funktionen af pacemakere eller andet indopereret udstyr. Undgå at placere mobiltelefonen over pacemakeren, f.eks. i brystlommen. Når du bruger telefonen, skal du sørge for at holde den op til det øre, der er modsat pacemakeren. Hvis du holder en afstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefon og pacemaker, er risikoen for interferens minimal. Hvis du har mistanke om, at der forekommer interferens, skal du straks slukke mobiltelefonen. Spørg din hjertespecialist om råd. Vedrørende andet medikoteknisk udstyr skal du kontakte din læge og producenten af det pågældende udstyr. Kørsel Undersøg, om der er lokale love og bestemmelser, der begrænser brugen af mobiltelefoner ved bilkørsel, eller som kræver, at chaufføren skal bruge en håndfri løsning. Vi anbefaler, at du udelukkende bruger de håndfri Sony Ericsson-løsninger, som er beregnet til dit produkt. Bemærk, at nogle bilproducenter pga. mulig interferens med elektronisk udstyr forbyder brugen af mobiltelefoner i deres køretøjer, medmindre der er installeret et håndfrit sæt med ekstern antenne. Af sikkerhedsårsager skal du altid rette din fulde opmærksomhed mod kørslen og køre ind til siden og parkere bilen, når du foretager eller besvarer opkald. Mobiltelefoner fungerer ved hjælp af radiosignaler, og derfor kan der ikke garanteres for forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende stole på en mobiltelefon til livsvigtige samtaler (f.eks. nødstilfælde). Det er ikke altid muligt at foretage nødopkald alle steder, på alle mobilnet, eller når bestemte nettjenester og/eller mobiltelefonfunktioner er i brug. Undersøg ovenstående hos din tjenesteudbyder. Nødopkald 60 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Denne telefon har en indbygget antenne. Brug af antenneudstyr, som Sony Ericsson ikke markedsfører til denne model, kan beskadige din mobiltelefon, reducere ydeevnen og frembringe SAR-niveauer over de fastsatte grænser (se nedenfor). Antenne Effektiv brug Hold mobiltelefonen på samme måde, som du holder en almindelig telefon. Undlad at tildække det øverste af telefonen, når du bruger den, da dette kan forringe kvaliteten af opkaldet og samtidigt medføre, at telefonen bruger mere strøm end nødvendigt og forkorte samtaleog standbytiden. Mobiltelefonen er en svagstrømsradiosender og -modtager. Når den er tændt, udsender den mindre mængder af radiofrekvensenergi (også kaldet radiobølger). Regeringer i hele verden har indført omfattende internationale retningslinjer for sikkerhed, der er udarbejdet af videnskabelige organisationer, f.eks. ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection) og IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), på basis af periodiske og grundige vurderinger af videnskabelige undersøgelser. Disse retningslinjer fastsætter grænserne for eksponering med radiobølger for den generelle befolkning. Grænserne indeholder en sikkerhedsmargin, således at alle er sikret, uanset alder og sundhedstilstand, ligesom der er taget højde for variationer i målingerne. SAR (Specific Absorption Rate) er den måleenhed, der benyttes til at måle den mængde radiofrekvensenergi, kroppen optager, når der benyttes en mobiltelefon. SAR-værdien er fastsat til det højeste laboratoriegodkendte effektniveau, men når mobiltelefonen er i brug, kan dens faktiske SAR-niveau ligge langt under denne værdi. Det skyldes, at mobiltelefonen er designet til at bruge så lidt strøm som muligt for at nå nettet. Eksponering med radiofrekvensenergi og SAR 61 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Udsving i SAR, der ligger uden for retningslinjerne for eksponering med radiofrekvensenergi betyder ikke, at der er udsving i sikkerheden.

12 Powered by TCPDF ( Selvom SAR-niveauet kan variere i mobiltelefoner, er alle Sony Ericsson mobiltelefonmodeller designet til at opfylde retningslinjerne for eksponering med radiofrekvensenergi. Telefoner, der er solgt i USA, inden en telefonmodel sælges til offentligheden, skal testes og godkendes i henhold til FCC, så de ikke overskrider grænsen, som myndighederne har fastsat for sikker eksponering. Testene udføres i positioner og på steder (dvs. i øret og båret på kroppen) som krævet af FCC for den enkelte model. Denne telefon er testet ved brug båret på kroppen og opfylder FCC's retningslinjer for RF-eksponering, når håndsættet er anbragt mindst 15 mm fra kroppen uden metaldele i nærheden af telefonen, eller når den anvendes med originalt Sony Ericsson-tilbehør beregnet til denne telefon båret på kroppen. Ved brug af andet tilbehør er der ingen sikkerhed for, at FCC's retningslinjer for RF-eksponering overholdes. Det materiale, der leveres sammen med mobiltelefonen, omfatter også en separat folder med SAR-oplysninger vedrørende denne mobiltelefonmodel. Du finder også disse oplysninger sammen med yderligere oplysninger om eksponering med radiofrekvensenergi og SAR på: Hvis telefonen er købt i USA, kan du bruge din TTY-terminal sammen med din Sony Ericsson-mobiltelefon (og det nødvendige tilbehør). Du kan få oplysninger om løsninger til handicappede og personer med særlige behov hos Sony Ericsson Special Needs Center på (TTY) eller (tale) eller ved at besøge Sony Ericsson Special Needs Center på Løsninger for handicappede/særlige behov Bortskaffelse af ældre elektrisk og elektronisk udstyr Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på en genbrugsstation. Gennem korrekt bortskaffelse af produktet medvirker 62 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. du til at forhindre de skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, som forkert håndtering ved bortskaffelse af dette produkt kan medføre. Genbrug af materialerne medvirker til at spare på naturens ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder, renholdningsselskabet eller butikken, hvor du købte produktet, for at få oplysninger om genbrug af produktet. Bortskaffelse af batteriet Undersøg reglerne for, hvordan du skiller dig af med batterier, der hvor du bor, eller kontakt dit lokale Sony Ericsson Call Center. Batteriet må aldrig smides ud sammen med almindeligt affald. Brug en affaldscontainer, der er specielt beregnet til batterier. Denne trådløse enhed ("Enhed"), inklusive eventuelle medier, der blev leveret med den, indeholder software, der ejes af Sony Ericsson Mobile Communications AB og dets søsterselskaber ("Sony Ericsson") samt Sony Ericssons tredjepartleverandører og licensgivere ("Software"). Som bruger af denne Enhed overdrager Sony Ericsson dig en ikke-eksklusiv, ikke-omsættelig, ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren, men alene i forbindelse med Enheden, som den er installeret på og/eller blev leveret sammen med. Intet heri må udlægges som et salg af Softwaren til en bruger af denne Enhed. Du må ikke gengive, ændre, distribuere, foretage "reverse engineering", dekompilere, på anden vis ændre eller benytte nogen metode til at afsløre Softwarens kildekode eller nogen af softwarens komponenter. For at undgå tvivl er du til enhver tid berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser til Softwaren til tredjepart, såfremt det sker sammen med den Enhed, du modtog Softwaren sammen med, og forudsat den pågældende tredjepart er indforstået med at være bundet af disse regler. Denne licens overdrages til dig i den periode, denne Enhed er anvendelig. Du kan bringe denne licens til ophør ved skriftligt Slutbrugerlicensaftale 63 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. at overdrage alle dine rettigheder til Enheden, hvorpå du modtog Softwaren, til tredjepart. Manglende overholdelse af nogen af denne licens' vilkår og betingelser medfører, at den træder ud af kraft med omgående virkning. Sony Ericsson og Sony Ericssons tredjepartleverandører og licensgivere ejer og bevarer alene alle rettigheder til og interesser i Softwaren. Sony Ericsson og en evt. tredjepart, i det omfang at Softwaren indeholder materiale eller kode tilhørende tredjepart, er begunstiget af disse vilkår. Gyldigheden, fortolkningen og opfyldelsen af denne licens er underlagt lovgivningen i Sverige. Ovennævnte gælder i det fulde omfang, det er tilladt jf. forbrugerens lovmæssige rettigheder. Begrænset garanti Sony Ericsson Mobile Communications AB, S Lund, Sweden, (Sony Ericsson) udsteder denne begrænsede garanti for din mobiltelefon og det originale tilbehør, der blev leveret sammen med mobiltelefonen (herefter kaldet "produktet"). Hvis du får brug for garantiservice til dit produkt, skal du indlevere det hos den forhandler, du købte det hos, eller kontakte det lokale Sony Ericsson Call Center (lokale takster gælder) eller besøge www. SonyEricsson.com for at få yderligere oplysninger. Vores garanti I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti garanterer Sony Ericsson, at dette produkt på tidspunktet for det oprindelige køb og i en derpå følgende periode på ét (1) år er fri for fejl i design, materialer og forarbejdning. Hvis produktet ved normal brug i garantiperioden skulle udvise fejl eller mangler som følge af fejl i design, materialer eller forarbejdning, vil Sony Ericssons autoriserede distributører eller servicepartnere i det land eller den region*, hvor du har købt produktet, efter disses valg enten reparere eller ombytte produktet i overensstemmelse med de heri anførte betingelser og vilkår. Hvad vi vil gøre 64 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sony Ericsson og Sony Ericssons servicepartnere forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, hvis et returneret produkt viser sig ikke at være omfattet af garantien i henhold til de betingelser, der er beskrevet nedenfor. Bemærk, at visse personlige indstillinger, ting, du har hentet, eller andre oplysninger kan gå tabt, hvis dit Sony Ericsson-produkt repareres eller ombyttes.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

1.Voic . 2. Viderestilling TDC: NUMMERET TIL DIN VOIC ER: Telenor: NUMMERET TIL DIN VOIC ER

1.Voic . 2. Viderestilling TDC: NUMMERET TIL DIN VOIC ER: Telenor: NUMMERET TIL DIN VOIC ER Mobil FAQ Indhold 1.Voicemail 2. Viderestilling 3. Banke på/hvem har ringet 4. MMS opsætning 5. Internet opsætning 6. Data Stop 7. Roaming i EU 8. Roaming udenfor EU 9. Spærring af mobil 10. Mistede koder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere