Din brugermanual SONY ERICSSON J100I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Klargøring af telefonen.. 8 Navigering i telefonens menuer Opkald Telefonbog. 25 Meddelelser Lyde og alarmer Alarmer Spil Indstillinger Låse. 41 Ekstra 44 Fejlfinding. 45 Vigtige oplysninger....

3 54 Indeks.... rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Sony Ericsson anbefaler, at du tager backup af dine personlige data. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 3 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lær din telefon at kende GSM-signalets styrke 6 7 Stik til stereohovedtelefoner og batterioplader Batteristatus 2,8 Valgtastens funktion 3,9 Valgtaster Opkaldstast Tastelås 10 Navigeringstast med genveje 11 Afslut/slettetast og afbryder This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Før du starter Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isætte SIM-kortet. Tilslutte og oplade batteriet. Symbolerne i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % Denne pil henviser dig til en side med flere oplysninger. } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med. Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor kan du måske ikke få adgang til alle menuer på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 5 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tastatur Tryk midt på navigeringstasten for at gå til hovedmenuen. Tryk mod venstre højre op ned for at navigere. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Sådan afslutter du en funktion og går et niveau tilbage Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på for at afslutte en funktion. Tryk på for at rette fejl. Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS. Tryk på for at vælge ringemåde. Tryk på for at indstille en alarm. Tryk på for at gå til telefonbogen. 6 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, hvilke tjenester dit abonnement omfatter, din telefonbog og mange andre ting. Hvis du har brugt et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine data gemmes på SIM-kortet, inden du tager det ud af den anden telefon. PIN (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med et af nødopkaldsnumrene, f.eks Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 18 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN spærret vises. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 41 Låse. 7 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Klargøring af telefonen Isæt SIM-kortet og batteriet Isæt SIM-kortet, isæt og oplad batteriet og tænd telefonen Træk forsigtigt dækslet af telefonen. Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. Anbring batteriet i telefonen, så etiketsiden vender opad og stikkene vender mod hinanden. Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. 8 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Oplad batteriet 30 min. 2,5 t Slut opladeren til telefonen. Den røde opladningsindikator lyser under opladningen. Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast oven over taltasterne for at aktivere skærmen. Fjern opladeren ved at trække den ud. Dato og klokkeslæt nulstilles, når batteriet fjernes. 9 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tænd og sluk telefonen Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt } OK. } OK, når du bliver bedt om at angive dato og klokkeslæt.

4 Indtast dato og klokkeslæt } Gem. Tryk på for at forlade opsætningsmenuen. Tryk på højre -tast for at få lys på skærmen, hvis den bliver sort, når du indtaster din PIN-kode. for at slette tegn, du har indstastet. Tryk på Standbytilstand Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises operatørens navn på skærmen. Det kaldes standbytilstand du kan nu foretage og modtage opkald. % 39 Net for at få oplysninger. 10 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Navigering i telefonens menuer Tryk på fra standby for at gå til hovedmenuen. Meddelelser er den første menu, der vises. Tryk op eller ned for at gå fra menu til menu. 11 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan tænder du lyset på skærmen Tryk på en af tasterne over taltasterne for at tænde lyset i skærmen. Sådan låser du tastaturet og låser det op Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse: Tryk på } Lås for at låse tastaturet. Tryk på } Lås op for at låse tastaturet op. % 41 Låse for at få flere oplysninger. 12 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ikoner Disse ikoner vises på displayet for at vise status og nye hændelser. Ikon Beskrivelse Viser GSM-nettets signalstyrke. % 39 Net. Viser batteriets status. % 8 Klargøring af telefonen. Du har mistet et opkald. % 15 Opkald. Du har modtaget en ny SMS eller talemeddelelse*. % 27 Ny meddelelse. Telefonen er indstillet til lydløs. % 34 Lyde og alarmer. Tastaturet er låst. % 41 Låse. En alarm er aktiveret. % 36 Alarmer. *Linje 1 er aktiv. % 21 To samtalelinjer. *Viderstil opkald er aktiveret. % 18 Viderestilling af opkald. Du finder yderligere oplysninger på www. SonyEricsson.com/support. * Visse punkter er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 13 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Menuoversigt Skriv ny Indbakke Kald talemed. Kladder Udbakke Skabeloner Områdeinfo Indstillinger Mist. opkald Opkaldsliste Kaldte Besv. opkald Lyde & alarmer Ringesignal Ringemåde Ringestyrke Tastlyd Medd.alarm Alarmsignal Alarmer Alarmer Meddelelser Spil Indstillinger Bold Hukommelse Display Dato og tid Sprog Låse Opkald Net Nulstil alt Regnemask. Stopur Ekstra Telefonbog Der vises muligvis flere menuer, der er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 14 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 10 Tænd og sluk telefonen. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den, der kalder op, identificeres, vises det. Ved et indgående opkald vises navnet, hvis du har gemt nummeret i telefonbogen. Sådan foretager du et opkald 1 2 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. Tryk på for at kalde op. Tryk på for at afslutte opkaldet. Sådan besvarer du et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Trtyk på for at afvise et opkald. Du kan også trykke på Svar eller Afvis. 15 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Tryk på venstre højre op eller ned på navigeringstasten for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på. 16 This is the Internet version of the konference kan du tale med mere end én person samtidigt. En konference startes ved at forbinde et igangværende opkald og et parkeret opkald. Du kan derefter parkere konferencen for at tilføje op til seks deltagere eller blot foretage et andet opkald. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Kald op til den næste person. 3 } Mere } Forbind opkald for at tilføje en ny deltager. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen.. 20 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. To samtalelinjer Adskil forretningssamtaler og private samtaler på to linjer med forskellige numre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Sådan vælger du en samtalelinje } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Skift til linje 1 eller Skift til linje 2. Mit nummer Du kan få vist og redigere dit eller dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit eget telefonnummer 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Mit nummer. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du selv indtaste det. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal have oplyst et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for begrænsede opkald, der ikke kan aktiveres. 21 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan aktiverer du opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. og vælg en indstilling. 2 Indtast dit password } OK. Følgende opkald kan begrænses: Udgående int. Alle udgående internationale opkald. UdgIntRoam Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle Alle udgående opkald. Indg v roam Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Alle opkald Alle indgående opkald.

5 Sådan annullerer du alle opkaldsbegrænsninger 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opk. } Begræns opk. } Annuller alt. 2 Indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Denne tjeneste er net- og abonnementsafhængig. Del af numre kan gemmes. Hvis du f. eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. 22 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan aktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Aktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. Sådan gemmer du et fast nummer 1 } Indstillinger } Låse } Faste opkald } Fast nummer. 2 Indtast oplysningerne. 3 Indtast din PIN2-kode } OK. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tælleren for pris. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk. timere. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris. 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Nulstil alle. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 23 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Beløbsgrænse på opkald Indtast en beløbsgrænse for opkald. Når beløbet er opbrugt, kan der ikke foretages flere opkald. Sådan ser du, hvor stort et beløb der er tilbage } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk. omkost. } Kredit. Sådan indstiller du en beløbsgrænse 1 } Indstillinger } Opkald } Tid og omk. } Opk.omkost. } Angiv kredit. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 Vælg Rediger, og indtast antal enheder } OK. Sådan viser eller skjuler du dit eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer 1 } Indstillinger } Opkald } Vis nr. 2 Vælg Skjul nr., Vis nr. eller Netstandard. 24 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Du kan gemme navne og numre i den Telefonbog, som ligger på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en kontakt Telefonbog Tryk på } Ny kontakt } Vælg. Indtast navnet } Forts. Indtast nummeret, } Gem. Sådan kalder du op til en kontakt fra telefonbogen 1 Tryk på. 2 Gå til, eller indtast de første par bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 3 Vælg en kontakt, og tryk på. Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt. 2 } Mere } Red. kontakt. 3 Rediger oplysningerne } Gem. 25 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan sletter du en kontakt 1 } Telefonbog og vælg en kontakt eller et nummer. 2 } Mere } Slet kontakt } Ja. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle telefonnumre. De kan bruges i udlandet og hjemme. % 16 Sådan foretages internationale opkald. Telefonbogens hukommelse Antallet af poster, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du telefonbogens hukommelsesstatus 1 } Telefonbog og gå til en anden post. 2 } Mere } Avanceret } Hukom.status. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede i standby, hvis du har gemt nummeret til din talemeddelelsestjeneste i telefonen. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 } Meddelelser } Indstillinger } Talemeddel.nr. 2 Indtast nummeret på talemeddelelsestjenesten } OK. Du kan få oplyst nummeret hos tjenesteudbyderen. 26 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg www. SonyEricsson.com/support for at få flere oplysninger. Før du starter Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIM-kort, skal du taste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke har nummeret på servicecentret. Sådan kontrollerer eller tilføjer du et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecent.nr. Nummeret vises, hvis det findes på SIMkortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det inklusive det internationale "+"-tegn og landekoden } OK. Meddelelser Tekstmeddelelser SMS'er kan sendes til et mobiltelefonnummer eller til en kontakt i telefonbogen. Ny meddelelse Der vises et meddelelsesikon på skærmen, når du modtager en ny SMS eller talemeddelelse } Læs. Indbakke Nye meddelelser gemmes i din Indbakke. 27 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan læser du nye meddelelser } Meddelelser } Indbakke. Indtastning af bogstaver og tegn Der er to måder, du kan indtaste bogstaver og tegn på, når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9TM Text Input. Sådan ændrer du skrivemåden Tryk på og hold nede for at skifte mellem flere tastetryk og T9TM text input., før eller under indtastning af bogstaver. Sådan skriver og sender du en SMS Tryk på i standby. Indtast din meddelelse } Forts. Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. } Send } Ja. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for komma, punktum, spørgsmålstegn osv. 28 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver.

6 Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på, og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. T9TM Text Input Metoden T9TM Text Input anvender en ordbog til at genkende ord. Du skal kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på og hold den nede for slette tegn hurtigt. Tryk på og hold den nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte sprog. 29 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan får du vist indstillinger, mens du indtaster bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Tilføj symbol Brug til at flytte gennem symboler. Nationale tegn Slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse skrivesprog. Ordbog (T9) Slå T9-indtastning til eller fra. Skrivesprog Der vises en liste med tilgængelige sprog. Sådan indtaster du symboler i en SMS 1 } Mere } Tilføj symbol mens du skriver SMS'en. 2 Gå til et symbol } Indsæt. Sådan skifter du skrivesprog 1 } Mere } Skrivesprog. 2 Vælg et sprog. Kladder Meddelelser, du ikke ønsker at sende med det samme, kan gemmes i Kladder. Meddelelser, det ikke lykkes at afsende, gemmes også i Kladder. Sådan skriver du en SMS og gemmer den som en kladde 1 Tryk på i standby. 2 Indtast din meddelelse } Forts. 3 Rediger modtagerens nummer, eller } Kontakt for at tilføje det fra en kontakt i telefonbogen. 4 } Send } Nej } Gem i Kladder. 30 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Udbakke Afsendte meddelelser gemmes i udbakken. De ældste meddelelser slettes, når udbakken er fuld. Sådan gemmer du et telefonnummer fra en SMS 1 } Mere } Gem } Tlf.nr. i SMS'en. 2 Indtast nummeret } Gem. 3 Indtast et navn for kontakten } Forts. } Gem. Sådan sletter du en meddelelse 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Marker meddelelsen } Mere } Slet } Ja. Sådan sletter du alle meddelelser 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 } Mere } Slet alt } Ja. Lange meddelelser Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan sende lange meddelelser automatisk ved at knytte to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. Skabeloner Baser din meddelelse på de foruddefinerede skabeloner. Du kan også tilføje nye skabeloner. 31 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan bruger du en meddelelsesskabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Vælg den skabelon, du vil bruge } Send. 3 Rediger skabelonen, vælg modtageren og send meddelelsen ved at trykke på Ja. Sådan opretter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } (Ny skabelon). 2 Skriv meddelelsen } OK. Det kan være nødvendigt at slette en af de foruddefinerede skabloner i telefonen, hvis du vil oprette din egen skabelon. Sådan sletter du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner. 2 Marker den skabelon, du vil slette } Mere } Slet. Indstillinger for meddelelser Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan muligvis konvertere en SMS til et format (f.eks. fax), som passer til det udstyr, som meddelelsen skal modtages på. Sådan vælger du en standardmeddelelsestype } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Svartype: og vælg en indstilling. Sådan kontrollerer du status for en sendt meddelelse 1 } Meddelelser } Udbakke og vælg en SMS. 2 } Mere } Medd.status. 32 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Områdeinformation Områdeinformation er en type tekstmeddelelser (f.eks. en lokal trafikmelding), der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformation. Sådan slår du områdeinformation til eller fra 1 } Meddelelser } Indstillinger } Områdeinfo } Tjeneste:. 2 Vælg Til eller Fra. 33 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lyde og alarmer Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Sådan vælger du en ringesignal } Lyde & alarmer } Ringesignal. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 } Lyde & alarmer } Ringestyrke. 2 Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. 3 } Gem. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan slår du lyd ved tastetryk til eller fra 1 } Lyde & alarmer } Tastlyd. 2 Vælg Til eller Fra. Indstillinger for lyde og advarsler Du kan også vælge disse indstillinger under Lyde & alarmer: Ringemåde vælger lydløs eller vibration som ringemåde. Medd.alarm vælger signal for besked om meddelelse. Alarmsignal vælger alarmsignal. Ringemåder Indstiller ringemåden til lydløs eller vibration. Tryk på i standby for hurtigt af få adgang til denne menu. 34 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan indstiller du ringesignalet til lydløs Ringning Vib. & ring Kun vibrator Lydløs 1 2 Tryk på i standby.

7 } Lydløs } Vælg. Sådan indstilles vibratoren 1 Tryk på i standby. 2 } Vib. & ring eller Kun vibrator } Vælg. 35 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Alarmer Du kan tilføje op til tre alarmer over en 24-timers periode. Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Sådan indstiller du vækkeuret Tryk på i standby. Gå til en post } Vælg. Indtast tidspunktet, } OK. Indtast betegnelsen for alarmen } Gem. Sådan slår du en alarm fra Når den ringer } Deakt. } Slumre for at udsætte den i 9 minutter. Alarmen udsættes automatisk, hvis du ikke trykker på nogen af tasterne. Sådan slår du en alarm til eller fra 1 } Alarmer og gå til en post. 2 } Aktiver eller Deakt. Sådan vælger du et alarmsignal } Lyde & alarmer } Alarmsignal. 36 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Spil Der følger flere spil med telefonen. Oplysninger og tasternes funktioner finder du i Hjælp til de enkelte spil. Sådan startes og afsluttes et spil 1 } Spil, og vælg et spil } Start. 2 Tryk på for at afslutte spillet. 3 } Hjælp for at læse hjælpeteksterne. 37 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Indstillinger Pauseskærm og baggrundsbillede Ved leveringen har telefonen en foruddefineret pauseskærm og baggrunde. Pauseskærmen aktiveres for at spare strøm, når telefonen ikke har været anvendt i nogle sekunder. Du kan ændre skærmens udseende vha. baggrundsbilleder. Sådan aktiverer du pauseskærmen } Indstillinger } Display } Pauseskærm. Sådan vælger du en baggrund } Indstillinger } Display } Baggrund. Sådan justerer du displayets kontrast 1 } Indstillinger } Display } Kontrast. 2 Tryk på for at øge kontrasten og på for at mindske den. 3 } Gem. Dato og klokkeslæt Sådan indstiller du tiden 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 Indtast tidspunktet, } Gem. Sådan indstiller du tidsformatet 1 } Indstillinger } Dato og tid } Indstil kl. 2 } Format, og vælg en indstilling } Gem. Indtast datoen, } Gem. 45 Fejlfinding for at få flere oplysninger om net. Vælg et net. ændringer af indstillingerne, du har foretaget, slettes. Sådan nulstiller du telefonen 1 } Indstillinger } Nulstil alt. 2 Indtast telefonens låsekode (0000 eller en ny kode). 3 } OK. det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. er vigtigt, at du husker din kode. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson forhandler. Sådan aktiverer eller deaktiverer du telefonens låsekode 1 } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Beskyttelse og vælg et alternativ. 2 Indtast telefonens låsekode, } OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Skift kode. Tastaturlås Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Du kan alligevel besvare indgående opkald, og tastaturet låses igen bagefter. % 12 Sådan låser du tastaturet og låser det op. 41 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Automatisk tastelås Automatisk tastelås i standby betyder, at tastaturet låses kort tid efter, du sidst har trykket på en tast. Sådan indstiller du den automatiske tastelås 1 } Indstillinger } Låse } Auto tastlås. 2 Vælg Til eller Fra. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIMkortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette vises ved meddelelsen PIN spærret. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Du kan når som helst ændre din PIN-kode og slå SIM-kortlåsen fra. Hvis meddelelsen Passwords ikke ens vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet den nye PINeller PIN2-kode forkert. 42 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sådan ophæves spærring af SIM-kortet 1 Når PIN spærret vises, skal du indtaste din PUK-kode } OK. 2 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK. 3 Indtast det nye PIN-kode igen for at bekræfte, } OK. Sådan aktiverer eller deaktiverer du SIM-kortlåsen 1 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Beskyttelse og vælg Til eller Fra. 2 Indtast din PIN-kode, } OK. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Beskyttelse og vælg Til. 2 Indtast din PIN-kode, } OK. 3 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Skift PIN. 4 Indtast din PIN-kode, } OK. 5 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK. 6 Indtast det nye PIN-kode igen for at bekræfte, } OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 } Indstillinger } Låse } SIM-lås } Skift PIN2. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, } OK. 4 Indtast det nye PIN-kode igen for at bekræfte, } OK. 43 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ekstra Regnemaskine Telefonen har en indbygget regnemaskine, der kan lægge sammen, trække fra, dividere og gange. Sådan bruger du regnemaskinen 1 } Ekstra } Regnemask. 2 Indtast tallene vha. tastaturet, og tryk derefter på: eller for at få, x, -, +, et decimaltegn, % eller =. for at indtaste et decimaltegn. for at slette tallet. } Mere } Gem for at gemme i hukommelsen. } Mere } + / - for at skifte mellem positive og negative værdier. } Mere } Hent for at hente fra hukommelsen. } Mere } Slet hukomm. for at slette hukommelsen. Stopur Telefonen har et stopur, der kan gemme flere omgange. Stopuret deaktiveres, når du besvarer et indgående opkald, eller når du forlader stopursmenuen. Sådan bruger du stopuret } Ekstra } Stopur } Start. } Stop for at stoppe. } Ny omg for at starte en ny omgang.

8 } Nulstil for at nulstille stopuret. 44 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste kan du selv klare. Tag SIM-kortet ud, inden du sender telefonen til reparation. Tag batteriet ud, og genstart telefonen Du kan få problemer med hukommelsens kapacitet og hastigheden, hvis du ikke genstarter telefonen en gang imellem. Genstart telefonen for at forbedre kapaciteten Sluk telefonen, og tag batteridækslet af. Tag batteriet ud af telefonen, og sæt det i igen. Sæt dækslet på igen. Tænd telefonen. 45 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Nulstil alt Nulstil telefonen, hvis du får problemer, som f.eks. flimrende eller låst skærm, navigeringsproblemer m.v.: 1 } Indstillinger } Nulstil alt. 2 Indtast telefonens låsekode (der som standard er 0000 eller den nye kode, hvis du har ændret den), } OK. 46 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ofte stillede spørgsmål?: Jeg kan ikke tænde telefonen.!: Oplad telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Kontroller, at telefonen er opladet. Isæt opladeren, og oplad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Et grønt batteri betyder, at telefonens batteri er fuldt opladet. Et hvidt batteri betyder, at telefonens batteri er tomt. 47 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Jeg kan ikke oplade telefonen.!: Tilslut opladeren korrekt. Kig nærmere på billedet for at se, hvordan opladeren isættes, og oplad telefonen. 30 min. 2,5 t.?: Hvordan ændrer jeg telefonens sprog?!: Gå til Indstillinger } Sprog og vælg et sprog. 48 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Hvilken låsekode har min telefon?!: Standardlåsekoden er Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIMkortet udskiftes. Du kan ændre den til en vilkårlig firecifret personlig kode under } Indstillinger } Låse } Telefonlås } Skift kode.?: Hvordan slår jeg T9-tekstindstastning til og fra, når jeg skriver en SMS?!: Tryk på og hold nede for at indtaste tekst. "T9" vises over SMS'en, når T9 er aktiveret. 49 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Der står Ingen tjen. på skærmen.!: Prøv at kalde op fra et andet sted. Ingen tjen. betyder, at telefonens modtager ikke opfanger et signal fra en operatør. Problemet skyldes måske din placering. Gå til et sted, hvor du tidligere har haft god netdækning. Modtageforholdene er bedre udendørs. Fem blå søjler betyder fuld dækning.?: Der står Kun nødopk på skærmen.!: Prøv at kalde op fra et andet sted. Når Kun nødopk vises på skærmen, er telefonen OK, men du har problemer med at få adgang til dit eget net. Gå til et andet sted, og se, om meddelelsen forsvinder. % 39 Net for at få oplysninger. 50 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.?: Der står Isæt SIM-kort på skærmen.!: Tag SIM-kortet ud, og rens det. Isæt SIM-kort betyder, at telefonen ikke har kontakt med SIM-kortet i telefonen. Tag batteriet og SIM-kortet ud, og rens stikkene på SIM-kortet og telefonen med et viskelæder. Kontroller, om kortet er beskadiget eller slidt. Hvis det er tilfældet har SIM-kortets stik muligvis ikke forbindelse med telefonens stik. Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort.?: Telefon slukker af sig selv.!: Brug den automatiske tastelås. Hvis telefonen slukker af sig selv efter transport, kan noget i lommen eller tasken have aktiveret afbrydertasten. Slå den automatiske tastelås til. % 42 Sådan indstiller du den automatiske tastelås.?: Hvordan indstiller jeg telefonen til SMS/ tekstmeddelelser?!: Kontroller nummeret på servicecentret i telefonen. Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIM-kort, skal du indtaste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke kan finde nummeret på servicecentret. 51 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. 1 2 Gå til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecent.nr. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det og medtage det internationale "+"-tegn og landekoden } OK.?: Jeg har problemer med at bruge SMS/tekstmeddelelser på telefonen?!: Indtast de rigtige indstillinger for SMS/tekstmeddelelser. Hvis du har problemer med at sende eller modtage SMS'er på telefonen, er nogle af indstillingerne muligvis forkerte. Indstillingerne er forskellige fra operatør til operatør, så kontakt netoperatøren for at få oplyst de rigtige indstillinger for SMS-servicecenteret. Fejlmeddelelser Isæt SIM-kort Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det kan være placeret forkert. Isæt SIM-kortet % 8 Isæt SIM-kortet og batteriet. Ugyld. SIM-kort Denne fejlmeddelelse vises i to tilfælde: Telefonen fungerer kun sammen med visse SIM-kort. Indsæt det korrekte SIM-kortet. Du har indtastet din personlige nøgle (PUK-kode) forkert 10 gange i træk. Kontakt operatøren. % 41 Låse for at ophæve spærringen. 52 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Kun nødopk Du er inden for et nets rækkevidde, men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. Nogle netoperatører tillader nødopkald til det internationale nødopkaldsnummer 112 % 18 Nødopkald. Ingen tjen. Der er ikke noget net inden for rækkevidde, eller det modtagne signal er for svagt. Du skal flytte dig for at få et signal, der er kraftigt nok. Passwords ikke ens Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert. Indtast den korrekte PIN- eller PIN2-kode, } Ja % 41 Låse. PIN spærret eller PIN2 spærret Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert tre gange i træk. % 41 Låse for at ophæve spærringen af dine koder. Telefonen er låst Telefonen er låst.

9 % 41 Låse for at låse telefonen op. Telefonlåsekode Når du køber telefonen, er dens låsekode indstillet til Du kan ændre den til en vilkårlig firecifret kode, % 41 Låse. Kun faste opkald Faste opkald er slået til, og det nummer, du har ringet op til, findes ikke på listen med faste numre % 22 Opkald til faste numre. 53 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere På www. SonyEricsson.com/support finder du et supportafsnit, hvor du kan få hjælp og tip vha. et par klik. Her finder du de seneste softwareopdateringer og tip til, hvordan du kan udnytte produktet effektivt. Fra nu af har du adgang til en række servicefordele som f.eks.: Globale og lokale websteder med support. Et globalt Call Center-netværk. Et omfattende netværk af Sony Ericsson-servicepartnere. En garantiperiode. Få mere at vide om garantibetingelserne i denne brugervejledning. Hvis du får brug for det, kan du finde de sidste nye supportværktøjer og oplysninger, f.eks. opdateringer, videnbase, opsætning af telefonen og yderligere hjælp på et sprog, du vælger, i supportafsnittet på Hvis det drejer sig om operatørspecifikke tjenester og funktioner, skal du kontakte netoperatøren for at få flere oplysninger. Du kan også kontakte vores Call Center. Du finder telefonnummeret til nærmeste Call Center på listen nedenfor. Kontakt din lokale forhandler, hvis dit land/område ikke findes på listen. (Telefonnumrene nedenfor var korrekte på tryktidspunktet. Du kan altid finde de seneste opdateringer på Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, eller en af vores servicepartnere, hvis dit produkt mod forventning skal til service. Gem din kvittering, for den skal fremvises, hvis produktet skal repareres under garantien. Opkald til Call Center sker til indenlandstakst, inkl. lokale skatter og afgifter, medmindre der er tale om et nummer, hvor modtageren betaler. Service og support 54 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Australien Argentina Østrig Belgien Brasilien Canada Centralafrika Chile Kina Colombia Kroatien Tjekkiet Danmark Finland Frankrig Tyskland questions sonyericsson.com com sonyericsson.com questions sonyericsson.com This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Grækenland Hong Kong Ungarn Indien Indonesien Irland Italien Malaysia Mexico Holland New Zealand Norge Filippinerne Polen Portugal (fra mobiltelefon) sonyericsson.com questions (tilføj STD-koden fra en GSM-forbindelse) com questions sonyericsson.com questions. 0 (præfiks) com This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Rumænien Rusland Singapore Slovakiet Sydafrika Spanien Sverige Schweiz Taiwan Thailand Tyrkiet Forenede Arabiske Emirater Storbritannien USA Venezuela (+4021) com questions com sonyericsson.com com This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Læs disse oplysninger, før du begynder at bruge mobiltelefonen. Disse instruktioner er medtaget af hensyn til din sikkerhed. Følg disse retningslinjer. Sørg for at få produktet kontrolleret af en godkendt servicepartner, inden det oplades eller anvendes, hvis du er i tvivl om, at det fungerer korrekt, eller hvis det har været udsat for et eller flere af forholdene i det følgende. I modsat fald risikerer du, at produktet ikke fungerer korrekt, eller det kan være til fare for dit helbred. Vejledning i sikker og effektiv brug Anbefalinger til sikker brug af produktet (mobiltelefon, batteri, oplader og andet tilbehør) Produktet skal behandles forsigtigt og opbevares rent og tørt. Advarsel! Kan eksplodere hvis det udsættes for åben ild. Udsæt ikke produktet for væske eller fugt. Udsæt ikke produktet for meget høje eller lave temperaturer. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over +60º C (+140º F). Udsæt ikke produktet for åben ild eller tændte tobaksprodukter. Tab og kast ikke produktet, og forsøg ikke at bøje det. Undlad at male produktet. Forsøg ikke at skille produktet ad eller at ændre det. Service bør kun udføres af personale, der er autoriseret af Sony Ericsson. Brug ikke produktet i nærheden af medikoteknisk udstyr uden at spørge om tilladelse først. Brug ikke produktet når du befinder dig i eller i nærheden af fly eller i områder med skiltning, der angiver, at du ikke må bruge tovejsradio.

10

11 Brug ikke produktet i et område med eksplosionsfare. Du må hverken placere produktet eller installere trådløst udstyr i området oven over din bils airbag. 58 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. OPBEVAR UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. LAD IKKE BØRN LEGE MED MOBILTELEFONEN ELLER TILBEHØRET. DE KAN SKADE SIG SELV ELLER ANDRE, ELLER DE KAN UFORVARENDE BESKADIGE TELEFONEN ELLER TILBEHØRET. MOBILTELEFONEN OG TILBEHØRET INDEHOLDER SMÅDELE, SOM KAN GÅ LØS OG UDGØRE EN RISIKO FOR KVÆLNING. Slut kun vekselstrømsadapteren til de strømforsyningskilder, der er angivet på produktet. Sørg for at placere strømledningen, så den ikke beskadiges eller udsættes for pres. Kobl enheden fra strømforsyningen, før du går i gang med at rengøre den, for at mindske risikoen for elektrisk stød. Vekselstrømsadapteren må ikke anvendes udendørs eller i fugtige rum. Lav aldrig om på vekselstrømsledningen eller -stikket. Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal du få en elektriker til at installere en korrekt kontakt. Brug kun Sony Ericssons originalopladere, der er beregnet til brug sammen med din mobiltelefon. Andre opladere er muligvis ikke konstrueret til de samme standarder for sikkerhed og ydeevne. Det anbefales, at du oplader batteriet helt, før du anvender mobiltelefonen første gang. Et nyt batteri eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid, kan have begrænset kapacitet de første par gange, det bruges. Batteriet kan kun oplades, når temperaturen er mellem +5 C (+41 F) og +45 C (+113 F). Brug kun Sony Ericssons originalbatterier, der er beregnet til brug sammen med din mobiltelefon. Brug af andre batterier og opladere kan være farlig. Taleog standbytiderne afhænger af flere forhold, f.eks. signalstyrke, driftstemperatur, brugsmønstre, valgte funktioner, samt om mobiltelefonen anvendes til tale eller dataoverførsel. BØRN Strømforsyning (oplader) Batteri 59 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sluk mobiltelefonen, før batteriet tages ud. Batteriet må ikke tages i munden. Batteriets elektrolytter kan være giftige ved indtagelse. Batteriets metalkontakter må ikke komme i kontakt med andre metalgenstande. Dette kan kortslutte og beskadige batteriet. Batteriet må kun bruges til det formål, som det er beregnet til. Personligt medikoteknisk udstyr Mobiltelefoner kan påvirke funktionen af pacemakere eller andet indopereret udstyr. Undgå at placere mobiltelefonen over pacemakeren, f.eks. i brystlommen. Når du bruger telefonen, skal du sørge for at holde den op til det øre, der er modsat pacemakeren. Hvis du holder en afstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefon og pacemaker, er risikoen for interferens minimal. Hvis du har mistanke om, at der forekommer interferens, skal du straks slukke mobiltelefonen. Spørg din hjertespecialist om råd. Vedrørende andet medikoteknisk udstyr skal du kontakte din læge og producenten af det pågældende udstyr. Kørsel Undersøg, om der er lokale love og bestemmelser, der begrænser brugen af mobiltelefoner ved bilkørsel, eller som kræver, at chaufføren skal bruge en håndfri løsning. Vi anbefaler, at du udelukkende bruger de håndfri Sony Ericsson-løsninger, som er beregnet til dit produkt. Bemærk, at nogle bilproducenter pga. mulig interferens med elektronisk udstyr forbyder brugen af mobiltelefoner i deres køretøjer, medmindre der er installeret et håndfrit sæt med ekstern antenne. Af sikkerhedsårsager skal du altid rette din fulde opmærksomhed mod kørslen og køre ind til siden og parkere bilen, når du foretager eller besvarer opkald. Mobiltelefoner fungerer ved hjælp af radiosignaler, og derfor kan der ikke garanteres for forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende stole på en mobiltelefon til livsvigtige samtaler (f.eks. nødstilfælde). Det er ikke altid muligt at foretage nødopkald alle steder, på alle mobilnet, eller når bestemte nettjenester og/eller mobiltelefonfunktioner er i brug. Undersøg ovenstående hos din tjenesteudbyder. Nødopkald 60 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Denne telefon har en indbygget antenne. Brug af antenneudstyr, som Sony Ericsson ikke markedsfører til denne model, kan beskadige din mobiltelefon, reducere ydeevnen og frembringe SAR-niveauer over de fastsatte grænser (se nedenfor). Antenne Effektiv brug Hold mobiltelefonen på samme måde, som du holder en almindelig telefon. Undlad at tildække det øverste af telefonen, når du bruger den, da dette kan forringe kvaliteten af opkaldet og samtidigt medføre, at telefonen bruger mere strøm end nødvendigt og forkorte samtaleog standbytiden. Mobiltelefonen er en svagstrømsradiosender og -modtager. Når den er tændt, udsender den mindre mængder af radiofrekvensenergi (også kaldet radiobølger). Regeringer i hele verden har indført omfattende internationale retningslinjer for sikkerhed, der er udarbejdet af videnskabelige organisationer, f.eks. ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection) og IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), på basis af periodiske og grundige vurderinger af videnskabelige undersøgelser. Disse retningslinjer fastsætter grænserne for eksponering med radiobølger for den generelle befolkning. Grænserne indeholder en sikkerhedsmargin, således at alle er sikret, uanset alder og sundhedstilstand, ligesom der er taget højde for variationer i målingerne. SAR (Specific Absorption Rate) er den måleenhed, der benyttes til at måle den mængde radiofrekvensenergi, kroppen optager, når der benyttes en mobiltelefon. SAR-værdien er fastsat til det højeste laboratoriegodkendte effektniveau, men når mobiltelefonen er i brug, kan dens faktiske SAR-niveau ligge langt under denne værdi. Det skyldes, at mobiltelefonen er designet til at bruge så lidt strøm som muligt for at nå nettet. Eksponering med radiofrekvensenergi og SAR 61 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Udsving i SAR, der ligger uden for retningslinjerne for eksponering med radiofrekvensenergi betyder ikke, at der er udsving i sikkerheden.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Selvom SAR-niveauet kan variere i mobiltelefoner, er alle Sony Ericsson mobiltelefonmodeller designet til at opfylde retningslinjerne for eksponering med radiofrekvensenergi. Telefoner, der er solgt i USA, inden en telefonmodel sælges til offentligheden, skal testes og godkendes i henhold til FCC, så de ikke overskrider grænsen, som myndighederne har fastsat for sikker eksponering. Testene udføres i positioner og på steder (dvs. i øret og båret på kroppen) som krævet af FCC for den enkelte model. Denne telefon er testet ved brug båret på kroppen og opfylder FCC's retningslinjer for RF-eksponering, når håndsættet er anbragt mindst 15 mm fra kroppen uden metaldele i nærheden af telefonen, eller når den anvendes med originalt Sony Ericsson-tilbehør beregnet til denne telefon båret på kroppen. Ved brug af andet tilbehør er der ingen sikkerhed for, at FCC's retningslinjer for RF-eksponering overholdes. Det materiale, der leveres sammen med mobiltelefonen, omfatter også en separat folder med SAR-oplysninger vedrørende denne mobiltelefonmodel. Du finder også disse oplysninger sammen med yderligere oplysninger om eksponering med radiofrekvensenergi og SAR på: Hvis telefonen er købt i USA, kan du bruge din TTY-terminal sammen med din Sony Ericsson-mobiltelefon (og det nødvendige tilbehør). Du kan få oplysninger om løsninger til handicappede og personer med særlige behov hos Sony Ericsson Special Needs Center på (TTY) eller (tale) eller ved at besøge Sony Ericsson Special Needs Center på Løsninger for handicappede/særlige behov Bortskaffelse af ældre elektrisk og elektronisk udstyr Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på en genbrugsstation. Gennem korrekt bortskaffelse af produktet medvirker 62 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. du til at forhindre de skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, som forkert håndtering ved bortskaffelse af dette produkt kan medføre. Genbrug af materialerne medvirker til at spare på naturens ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder, renholdningsselskabet eller butikken, hvor du købte produktet, for at få oplysninger om genbrug af produktet. Bortskaffelse af batteriet Undersøg reglerne for, hvordan du skiller dig af med batterier, der hvor du bor, eller kontakt dit lokale Sony Ericsson Call Center. Batteriet må aldrig smides ud sammen med almindeligt affald. Brug en affaldscontainer, der er specielt beregnet til batterier. Denne trådløse enhed ("Enhed"), inklusive eventuelle medier, der blev leveret med den, indeholder software, der ejes af Sony Ericsson Mobile Communications AB og dets søsterselskaber ("Sony Ericsson") samt Sony Ericssons tredjepartleverandører og licensgivere ("Software"). Som bruger af denne Enhed overdrager Sony Ericsson dig en ikke-eksklusiv, ikke-omsættelig, ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren, men alene i forbindelse med Enheden, som den er installeret på og/eller blev leveret sammen med. Intet heri må udlægges som et salg af Softwaren til en bruger af denne Enhed. Du må ikke gengive, ændre, distribuere, foretage "reverse engineering", dekompilere, på anden vis ændre eller benytte nogen metode til at afsløre Softwarens kildekode eller nogen af softwarens komponenter. For at undgå tvivl er du til enhver tid berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser til Softwaren til tredjepart, såfremt det sker sammen med den Enhed, du modtog Softwaren sammen med, og forudsat den pågældende tredjepart er indforstået med at være bundet af disse regler. Denne licens overdrages til dig i den periode, denne Enhed er anvendelig. Du kan bringe denne licens til ophør ved skriftligt Slutbrugerlicensaftale 63 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. at overdrage alle dine rettigheder til Enheden, hvorpå du modtog Softwaren, til tredjepart. Manglende overholdelse af nogen af denne licens' vilkår og betingelser medfører, at den træder ud af kraft med omgående virkning. Sony Ericsson og Sony Ericssons tredjepartleverandører og licensgivere ejer og bevarer alene alle rettigheder til og interesser i Softwaren. Sony Ericsson og en evt. tredjepart, i det omfang at Softwaren indeholder materiale eller kode tilhørende tredjepart, er begunstiget af disse vilkår. Gyldigheden, fortolkningen og opfyldelsen af denne licens er underlagt lovgivningen i Sverige. Ovennævnte gælder i det fulde omfang, det er tilladt jf. forbrugerens lovmæssige rettigheder. Begrænset garanti Sony Ericsson Mobile Communications AB, S Lund, Sweden, (Sony Ericsson) udsteder denne begrænsede garanti for din mobiltelefon og det originale tilbehør, der blev leveret sammen med mobiltelefonen (herefter kaldet "produktet"). Hvis du får brug for garantiservice til dit produkt, skal du indlevere det hos den forhandler, du købte det hos, eller kontakte det lokale Sony Ericsson Call Center (lokale takster gælder) eller besøge www. SonyEricsson.com for at få yderligere oplysninger. Vores garanti I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti garanterer Sony Ericsson, at dette produkt på tidspunktet for det oprindelige køb og i en derpå følgende periode på ét (1) år er fri for fejl i design, materialer og forarbejdning. Hvis produktet ved normal brug i garantiperioden skulle udvise fejl eller mangler som følge af fejl i design, materialer eller forarbejdning, vil Sony Ericssons autoriserede distributører eller servicepartnere i det land eller den region*, hvor du har købt produktet, efter disses valg enten reparere eller ombytte produktet i overensstemmelse med de heri anførte betingelser og vilkår. Hvad vi vil gøre 64 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Sony Ericsson og Sony Ericssons servicepartnere forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr, hvis et returneret produkt viser sig ikke at være omfattet af garantien i henhold til de betingelser, der er beskrevet nedenfor. Bemærk, at visse personlige indstillinger, ting, du har hentet, eller andre oplysninger kan gå tabt, hvis dit Sony Ericsson-produkt repareres eller ombyttes.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere