Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk"

Transkript

1 Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk

2 Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere

3 Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra 2010 til 2011 Lønstatistik Tabel 1 Alle privatansatte DM ere fordelt på kandidatår 13 Tabel 2 Lønudvikling fra september 2010 til september 2011 for DM ere, der i begge år var privatansatte 14 Tabel 3 Arbejdsfunktioner fordelt på kandidatår 16 Tabel 4 Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår 17 Tabel 5 Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår 18 Tabel 6 Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår og køn 19 Tabel 7 Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår og køn 20 Tabel 8 Alle privatansatte DM ere fordelt på beskæftigelsesanciennitet (år) og uddannelsesretning 22 Tabel 9 Reel ugentlig arbejdstid i september Tabel 10 Reel ugentlig arbejdstid i september 2011 fordelt på funktioner og køn 22 Tabel 10A Den aftalte ugentlige arbejdstid 24 Tabel 11 Brancher 26 Diagram 1 Lønforskelle på brancher og lønninger inden for den enkelte branche 27 Tabel 12 Andelen af privatansatte magistre med forskellige goder 28 Værdien af elementer i en ansættelseskontrakt 30 Hvordan har DM lavet statistikken? personer Bruttomånedsløn Fraktiler Gennemsnit Lønstigningsprocent Total-tal Løntal Cand.mag. med flere Cand.scient. med flere

4 4 titel på afsnit Privatansatte DM eres løn er samlet set steget med fire en halv procent

5 kære dm er 5 Kære privatansatte DM er Lønstatistikken giver dig solide og gode argumenter til din lønforhandling. Fx kan du se, at gennemsnitslønnen i september 2011 for en cand.scient., som blev færdig med uddannelsen i 2000, ligger på kroner inklusive pension. Har du brug for vejledning om lønforhandling eller har du spørgsmål om dine løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at henvende dig til DM s sekretariat. Hvis du har spørgsmål til statistikken, kan du henvende dig til konsulent Charlotte Dester i DM på God fornøjelse. Venlig hilsen DM November 2011

6 Interaktiv lønberegner på dm.dk/privatloenstatistik Her kan du afprøve DM s interaktive lønstatistik og lave beregninger ud fra din egen situation: Uddannelse, kandidatår, jobfunktion med mere. Du kan fx også indtaste din egen løn og sammenligne den med andres løn. Den interaktive lønberegner er kun for DM s medlemmer og kræver login, som er dit cpr-nummer samt medlemsnummer eller en selvvalgt adgangskode.

7 Tjek din ansættelseskontrakt 7 Tjek din ansættelseskontrakt Din ansættelseskontrakt bestemmer dine vilkår, og der kan være store forskelle på fx barsel, overarbejde og ferie. Her får du en tjekliste, der viser, hvad din kontrakt som minimum bør indeholde og giver dig idéer til, hvordan du kan forhandle dig til en bedre kontrakt. Ansættelsessted Dit hovedarbejdssted skal stå i kontrakten. Titel og stillingsbeskrivelse Det er en fordel, hvis din titel angiver, at der er tale om arbejde på et vist kvalifikationsniveau. På den måde kan du dokumentere, at du har arbejde på akademisk niveau, når du fx søger nyt arbejde. Hvis det ikke kan fremgå af din titel, bør det fremgå af din stillingsbeskrivelse, hvor det er vigtigt, at du sikrer, at du ikke kan pålægges arbejdsopgaver, du er for kvalificeret til. Overenskomst eller individuel kontrakt Hvis der står i din kontrakt, at du er omfattet af en overenskomst, som enten AC-organisationerne eller DM har indgået, så er mange af dine arbejdsvilkår fastsat her. Du har krav på at få en kopi eller et link fra arbejdsgiveren. Løn Der bør stå, hvornår din løn genforhandles. Typisk en gang om året. Ofte formulerer arbejdsgiveren: Lønnen reguleres den Men formuleringen sikrer ikke ret til en forhandling. Tjek lønniveauet i DM s nyeste lønstatistik for privatansatte, og husk at statistikkens tal omfatter både løn og pension. Du kan også bruge DM s interaktive lønberegner til at få svar på, hvor meget andre på dit niveau får i løn. Pension Pension er en væsentlig del af lønnen, hvis du har arbejdsgiverbetalt pension. Når du skal vurdere det samlede lønniveau, bør du lægge din arbejdsgivers pensionsbidrag sammen med lønnen (fx løn: kroner + 10 procent pension betalt af arbejdsgiveren, svarer til i alt) Pensionsprocenterne kan være meget forskellige, og der er ingen rettesnor. Offentlige arbejdsgivere betaler pt. cirka 17 procent oven i nettolønnen. Det er en god idé selv at kunne bestemme, hvilken pensionskasse eller pensionsselskab du vil bruge. Magistrenes egen pensionskasse MP pension skal man fx være medlem af som offentligt ansat.

8 8 Tjek din ansættelseskontrakt Arbejdstid Den typiske arbejdstid er 37 timer. Hvis frokostpausen ikke er en del af arbejdstiden, er den samlede arbejdstid på 39,5 timer. Hvis din frokostpause er inkluderet i arbejdstiden, skal det stå i din kontrakt. Fx Arbejdstiden er 37 timer inklusive frokostpause. Overarbejde Reglerne for overarbejde kan være svære at gennemskue, fordi der ikke er noget krav om, at det skal stå i din kontrakt. Det vil derfor være vanskeligt at sikre sig afspadsering eller overarbejdsbetaling, og din arbejdsgiver har en udstrakt ret til at pålægge dig overarbejde. Derfor er det en stor fordel, hvis der står i din kontrakt, at du har ret til afspadsering. Herunder også en frist for hvornår afspadseringen skal være gennemført, og hvis fristen ikke kan overholdes, har du krav på betaling. Løn under barselsorlov Bestemmelser om selve orloven er fastsat i loven, og du har derfor automatisk ret til orlov, uden der behøver at stå noget om det i din kontrakt. Der behøver heller ikke at stå noget om ret til løn under orloven, men her skal du være særlig opmærksom, fordi dine rettigheder er meget ugunstige, hvis der ikke står noget i din kontrakt. Brug Dm s rådgivning Mange mailer også deres kontrakt til gennemsyn i DM eller ringer om det. Normalt kan du få kommentarer samme dag. Ring Ifølge funktionærloven er det nemlig alene kvinden, der har ret til løn. Og det er kun halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Mænd har ingen ret til løn. Derfor er det vigtigt, at du forsøger at få tilføjet noget til din kontrakt, som kan forbedre vilkårene. Forslag 1: Fx Den ansatte har ret til fuld løn under barsel svarende til den til enhver tid gældende aftale mellem staten og organisationerne. Det giver en kvinde ret til fuld løn seks uger før og op til 26 uger efter fødslen, og en mand ret til fuld løn i 2 uger i forbindelse med fødslen og 12 uger på et senere tidspunkt. Forslag 2: En anden knap så værdifuld formulering kan være fx Den ansatte har ret til fuld løn under barsel i de uger arbejdsgiveren kan modtage refusion fra den centrale barselsfond. Det giver en kvinde ret til fuld løn 4 uger før og op til 23 uger efter fødslen, og manden ret til 2 uger efter og op til yderligere 18 uger, hvis moderen ikke bruger dem. Forslag 3: En tredje formulering som er lidt bedre end loven fx Den ansatte har ret til en løn, der svarer til refusionsbeløbet fra barselsfonden, under barsel i de uger arbejdsgiveren kan modtage refusion fra fonden. Hvis du opgør forskellen mellem funktionærlovens bestemmelse og forslag 1, så svarer forbedringen for en kvinde til cirka 44 procent af en årsløn pr. fødsel, hvis hun bruger sin fraværsret fuldt ud. Og for en mand svarer det til 23 procent.

9 Tjek din ansættelseskontrakt 9 Ret til frihed ved barns sygdom Loven sikrer ikke nogen ret til fravær med løn i forbindelse med barns sygdom. Det skal derfor stå i din kontrakt, hvis du har ret til at holde fri, når dit barn er sygt. Der kan fx stå, at den ansatte har ret til fravær på barns første sygedag. En bedre formulering vil være, at du har ret til fravær en dag i forbindelse med barns sygdom, for så behøver dagen ikke være barnets første sygedag. På offentlige arbejdspladser har ansatte ret til fravær både første og anden sygedag. Omsorgsdage På offentlige arbejdspladser har ansatte krav på to omsorgsdage pr. barn under 8 år pr. år. Det ses dog sjældent på private arbejdspladser, men du kan forsøge at bruge det som argument, når du skal forhandle din kontrakt på plads. Ferie Ifølge ferieloven har du krav på fem ugers ferie, og det skal fremgå af din kontrakt. Langt de fleste har en uge mere (nogle steder kaldet fem feriefridage eller fem særlige feriedage). Derfor skal du tjekke, om der står noget om ferie udover de fem uger. Gør der ikke det, kan du foreslå, at det kommer ind i kontrakten. Andre aftaler Hvis din kontrakt henviser til en overenskomst, du er omfattet af, så har du krav på at få en kopi af den eller et link til den. I overenskomsten står dine helt afgørende rettigheder. Du kan få hjælp i DM s sekretariat, da overenskomster kan være vanskelige at fortolke. Hvis din kontrakt henviser til, at du er omfattet af den til enhver tid gældende personalepolitik, skal du også her have en kopi eller et link til den. Vær opmærksom på, at hvis vigtige bestemmelser (fx ret til frihed ved barns sygdom) kun står i personalepolitikken, kan det ændres løbende fra arbejdsgiverens side uden forhandling. Derfor bør vigtige rettigheder som fx frihed ved barns sygdom stå i din kontrakt. Flere råd på dm.dk På dm.dk kan du få flere gode råd før en ansættelse og eksempler på ansættelseskontrakter. Her kan du også finde alle lønstatistikkerne. I den forbindelse er det bedst, hvis der også står, at du får sådanne feriefridage udbetalt, hvis ikke du har holdt dem, når du fratræder. Ellers kan du ikke være sikker på at få dem. Efteruddannelse Det er en god idé at få med i kontrakten, at du har krav på et vist antal dages efteruddannelse, fx en uge eller to om året. Men det kan være svært at argumentere for. Dog kan mindre forpligtende formuleringer også have værdi. Fx Den ansatte har ret til efteruddannelse og pligt til at deltage i en sådan.

10 10 hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Fakta Lønforholdene på private arbejdspladser er meget forskellige. De varierer fra naturvidenskabelige medarbejdere i store medicinalvirksomheder, som får 13 procent mere end den typiske privatansatte DM er, til en DM er ansat på et forlag, som får 12 procent mindre end den typiske privatansatte DM er. Gode råd Du bør undersøge lønnen i forhold til: Uddannelse og anciennitet nyuddannede kan tage udgangspunkt i den vejledende startløn Arbejdsindhold Virksomheden Branche Eventuel overenskomst eller lønaftale Andre ansættelsesvilkår (arbejdstid, barsel, fridage med videre) Din nuværende løn. Du kan blandt andet bruge tal fra lønstatistikken: Din kandidatårgang (Tabel 1) Din arbejdsfunktion (Tabel 3) Din uddannelse cand.scient. med flere (Tabel 4) Din uddannelse cand.mag. med flere (Tabel 5) Branche løntal og fraktiler (Diagram 1). Tallene kan enkeltvis eller i kombination give dig et bud på et gennemsnitligt beløb for den løn, du skal sammenligne din nuværende løn med, eller den løn, som du skal forhandle dig frem til. Hos DM får du også Oplysning om DM eres lønniveau på større virksomheder Oplysninger fra andre organisationers statistik, fx fra DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) og IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) Et fornuftigt bud på størrelsen af din løn. Prøv også DM s interaktive lønstatistik på Startløn for nyuddannede Fakta Det kan være svært som nyuddannet at fastsætte sin egen salgsværdi. Derfor har DM udarbejdet en vejledende startløn for nyuddannede. Den vejledende startløn er politisk fastsat og er DM s anbefaling til, hvad nyuddannede bør have i løn. Startlønnen fastsættes blandt andet ud fra den løn, som DM ere i deres første job rent faktisk fik i september Derefter fremskrives lønnen med en forventet lønstigning. Den vejledende startløn dækker alle nyuddannede inden for DM s organisationsområde, og den gælder derfor for både humanistisk, samfundsvidenskabeligt og naturvidenskabeligt uddannede. Andre AC-organisationer har også udarbejdet vejledende startlønninger for deres nyuddannede medlemmer. Du kan finde dem på

11 hvad skal du have i løn? 11 Lønudvikling fra 2010 til 2011 Fakta Lønstatistikken er et øjebliksbillede med en gennemsnitlig lønstørrelse for september måned Lønnen udvikler sig hele tiden, og det kan derfor være relevant, at du tager højde for lønudviklingen. DM mener Som ny på det private arbejdsmarked har du ikke haft del i lønstigningen. Men som et minimumsmål for lønudviklingen frem til din ansættelse kan du bruge den generelle lønstigning for den private sektor på 1,8 procent. Du kan bruge tallene i tabel 2. De viser lønudviklingen for DM ere, der har været privatansatte i både 2010 og Den samlede lønstigning for denne gruppe er på 4,5 procent. Hvis du skifter job eller forventer at stige på grund af større erfaring i jobbet, vil lønstigningsprocenterne i lønstatistikkens tabel 2 være et godt bud på en fornuftig lønstigning. Du kan også bruge tallet for den generelle lønudvikling for alle privatansatte. Dette tal offentliggør Danmarks Statistik fire gange om året. I den private sektor steg lønnen 1,8 procent fra andet kvartal 2010 til andet kvartal Det nyeste tal finder du på Danmark Statistiks hjemmeside dst.dk. Hvis du vil sikre dig, at du ikke får en reallønsnedgang, skal din årlige lønstigning altid være på mindst forbrugerprisindekset. Det er beregnet af Danmarks Statistik som et mål for inflationen. Forbrugerpriserne er steget med 2,5 procent fra september 2010 til september Fx er gennemsnitslønnen for en nyuddannet kommunikationsmedarbejder på kroner i september Hvis du derfor får dit første job i marts 2012, vil det være en god idé at medregne den generelle lønstigning på 1,8 procent. Da der er gået et halvt år siden tallene i DM s lønstatistik blev målt, vil den forventede lønstigning være på halvdelen af et års stigning, nemlig 0,9 procent. Den forventede løn i marts 2012 vil således være på kroner. Husk, at der kan gå lang tid, inden du får din første lønforhandling på jobbet. Din startløn skal derfor kunne holde indtil næste lønforhandling. Brug også Danmarks Statistiks hjemmeside og tjek de nyeste tal eller kontakt DM s sekretariat for råd og vejledning. Gode råd For at få et mere nuanceret billede af, hvad du som nyuddannet kan få i løn, anbefaler DM at bruge branchelønsstatistikken til vurdering af lønniveauet i den enkelte branche. DM mener DM s vejledende startløn for medlemmer i akademisk arbejde 1. januar 2012 til 31. december 2012 er kroner om måneden inklusive pension.

12 12 løntabeller Privatansatte DM ere fordelt på kandidatår Tabel 1. Alle privatansatte DM ere fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Uoplyst 37 I alt Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn for september 2011 for hver kandidatårgang samt antallet i hver årgang. Årgangene fra 1992 og tidligere er inddelt i passende størrelser. Fx kandidaterne fra 1999 tjente i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension. 75- procent-fraktilen viser, at 25 procent af denne årgang tjente kroner eller mere i september 2011.

13 løntabeller 13 Lønudvikling fra Tabel 2. Lønudvikling fra september 2010 til september 2011 for DM ere, der i begge år var privatansatte løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår Stigning i procent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 I alt ,5 Tabellen viser lønudviklingen beregnet ud fra de personer, der indgik i statistikken i både 2010 og 2011 og viser bruttostigningen inklusive anciennitet og eventuelt jobskifte. Du kan få inspiration til brug af tabellen i afsnittet om lønudvikling på side 11. Beregningsmetoden finder du på side 31.

14 14 løntabeller Arbejdsfunktioner fordelt på kandidatår Tabel 3. Arbejdsfunktioner fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag It Naturvidenskab Kommunikation/ Journalistik Gennem- Gennem- Kandidatår snitsløn snitsløn I alt Tabellen viser den gennemsnitlige månedsløn og antal ansatte i september 2011 fordelt på arbejdsfunktion. Fx kandidater uddannet i 2002, som arbejdede med it, tjente i september kroner om måneden inklusive pension, mens kandidater fra samme år, som arbejdede med kommunikation, i gennemsnit fik kroner i samme måned.

15 løntabeller 15 Sagsbehandling/ Administration Personale/ Uddannelse Salg/Marketing Reklame Andet

16 16 løntabeller Cand.scient. Tabel 4. Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn i september 2011 fordelt på kandidatår for cand.scient.er med flere. Se også side 31. Fx cand.it.er indgår i gruppen af cand.scient.er. Årgang 2005 tjente i september 2011 i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension.

17 løntabeller 17 Cand.mag. Tabel 5. Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn i september 2011 fordelt på kandidatår for cand.mag. med flere. Se også side 31. Fx cand.comm.er indgår i gruppen af cand.mag.er. Af årgang 1994 tjente den dårligst lønnede fjerdedel højst kroner om måneden inklusive pension i september 2011.

18 18 løntabeller Cand.scient. Tabel 6. Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår og køn løn inklusive pensionsbidrag Mænd Kvinder Kandidatår Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn fordelt på kandidatår for alle cand.scient.er med flere fordelt på henholdsvis kandidatår, mænd og kvinder. Fx mandlige cand.scient.er tjente i september i gennemsnit mere end kvindelige. En kvindelig kandidat årgang 1996 tjente således i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension, mens hendes mandlige kollega med samme baggrund tjente kroner om måneden inklusive pension.

19 løntabeller 19 Cand.mag. Tabel 7. Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår og køn løn inklusive pensionsbidrag Mænd Kvinder Kandidatår Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn fordelt på kandidatår for alle cand.mag. med flere fordelt på henholdsvis kandidatår, mænd og kvinder. Fx en mandlig cand.mag. tjente i september mere end en kvindelig. En kvindelig kandidat fra årgang 1997 tjente således i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension, mens hendes mandlige kollega med samme baggrund tjente kroner om måneden inklusive pension i september 2011.

20 20 løntabeller Anciennitet og uddannelse Tabel 8. Alle privatansatte DM ere fordelt på beskæftigelsesanciennitet (år) og uddannelsesretning løn inklusive pensionsbidrag Cand.scient. m.fl. Cand.mag. m.fl. Anciennitet Uoplyste 227 I alt Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn fordelt på uddannelsesretning og antal år i beskæftigelse. Beskæftigelse i 19 år og derover er slået sammen i passende størrelser. Anciennitet under et halvt år regnes med som et års anciennitet. Fx en cand.scient. med 12 år på arbejdsmarkedet tjente i gennemsnit kroner inklusive pension, mens en cand.mag. med samme anciennitet tjente kroner inklusive pension.

21 titel på afsnit 21 Du kan også få gode råd i DM og læse mere om lønnen for privatansatte på dm.dk/privatloen

22 22 arbejdstid Reel ugentlig arbejdstid Tabel 9. Reel ugentlig arbejdstid i september 2011 Ansatte med mindst 35 timers arbejdsuge Reelle antal Arbejdsfunktioner arbejdstimer It ,2 Naturvidenskab ,1 Kommunikation og journalistik Sagsbehandling og administration ,8 Personale og uddannelse Salg, marketing og reklame ,5 Andet ,6 I alt ,5 Tabellen viser den reelle arbejdstid opdelt på arbejdsfunktioner. Den reelle arbejdstid er et skøn over, hvor meget man rent faktisk arbejder om ugen inklusive frokost og overarbejde. Fx i september 2011 arbejdede ansatte inden for naturvidenskab 41,1 timer om ugen. Tabel 10A. Den aftalte ugentlige arbejdstid Arbejdsfunktioner 37 timer inklusive frokost 37 timer eksklusive frokost Procent Procent IT-arbejde Naturvidenskabeligt arbejde Kommunikations- og journalistisk arbejde Sagsbehandling/administration Personale- og/eller uddannelsesfunktion Marketing/salg/reklame Andet I alt

23 arbejdstid 23 Tabel 10. Reel ugentlig arbejdstid i september 2011 fordelt på funktioner og køn Ansatte med mindst 35 timers arbejdsuge Mænd Kvinder Arbejdsfunktioner Arbejdstid Arbejdstid It , Naturvidenskab , ,1 Kommunikation og journalistik 90 40, ,9 Sagsbehandling og administration 84 40, ,4 Personale og uddannelse 29 42, ,6 Salg, marketing og reklame ,3 Andet , ,5 I alt , ,4 Tabellen viser den reelle ugentlige arbejdstid opgjort på arbejdsfunktioner og køn. Fx mænd arbejder mere end kvinder. Den reelle arbejdstid i gennemsnit for mænd var på 40,8 timer om ugen i september 2011, mens den for kvinder var 40,4 timer. Ingen øvre arbejdstid Andet I alt Procent Procent Procent

24 24 brancher Brancher Tabel 11 Brancher løn inklusive pensionsbidrag Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer Banker, forsikring og finansiering Bioteknologiske- og medicinalvirksomheder Boligselskaber El, gas, varme- og vandforsyning Fagforeninger og A-kasser Forlag, dagblade og magasiner, reklame og PR Handel Industri IT Jobformidling Konsulentbranche Kultur, teater, forlystelser Landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvikling, bygge og anlæg NGO Radio og tv-kanaler Rådgivende ingeniørvirksomheder Telebranchen Transport Løntal er udregnet som forskellen på hvert enkelt medlems løn og gennemsnittet for vedkommendes kandidatårgang. Løntallet for en branche er derfor forskellen fra gennemsnitlønnen for alle privatansatte magistre, hvor der også er taget højde for anciennitet. Fx var bioteknologiske- og medicinalvirksomheder lønførende blandt privatansatte magistre, da de tjente 13 procent mere end gennemsnittet i september 2011.

25 brancher 25 Brancher 2011 Eksempler DI, DA, De Samvirkende Købmænd Nordea, PenSam, Tryg Forsikring Novozymes, Nordic Bioscience, Novo Nordisk, Radiometer KAB, AAB, Lejerbo DONG Energy, Energi Danmark, Vestforbrænding IDA, LO, 3F, FOA, MA Gyldendal, Politiken, Sund Nu Coop Danmark, IKEA Arla, Danisco, Danfoss, Vestas Logica, CCI, CSC, KMD AS3, Hartmanns PricewaterhouseCoopers, Oxford Research, Nielsen Danmarks Akvarium, Experimentarium, Danske Spil Dankalk, NCC Råstoffer, Aarsleff Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Folkekirkens Nødhjælp, Danmarks Idræts-Forbund DR, TV2 NIRAS, Grontmij, COWI, Rambøll, DHI, Orbicon TDC, Telenor, Telia, YouSee DSB S-tog A/S, Arriva

26 26 brancher Brancheforskelle Diagram 1. Brancher 2011 Lønforskelle på brancher og lønninger inden for den enkelte branche Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer Banker, forsikring og finansiering Bioteknologiske- og medicinalvirksomheder Boligselskaber El, gas, varme- og vandforsyning Fagforeninger og A-kasser Forlag, dagblade og magasiner, reklame, PR, Handel Industri IT Jobformidling Konsulentbranche Kultur, teater, forlystelser Landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvikling, bygge og anlæg NGO Radio og tv-kanaler Rådgivende ingeniørvirksomheder Telebranchen Transport Diagram 1. En bjælke udgøres af lønningerne fra de midterste 50 procent i en branche. Således starter bjælken ved 25-fraktilen og slutter ved 75-fraktilen. Skilningen mellem det røde og det grå felt udgør 50 procent-fraktilen. Det røde område ligger under gennemsnittet det grå over gennemsnittet for branchen. Bjælkens længde viser, hvor stor (eller lille) lønforskellen er i branchen. Bjælkens placering viser, om branchen ligger over, under eller på gennemsnitslønnen for en DM er ansat i det private, hhv. plus, minus eller 0. Dertil kan man også på bjælkens placering sammenligne branchernes lønniveau med hinanden. Fx lønforskellene i brancher som banker og forsikringsvirksomhed og it-virksomheder er store. Det viser bjælkens længde. Omvendt er der ikke store lønforskelle inden for brancherne boligselskaber og NGO ere.

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked AC-organisationer og AC-klubber står over for at skulle forhandle fornyelser af overenskomster og aftaler i 2010 på en række private virksomheder.

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere