Clairvoance for heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clairvoance for heste"

Transkript

1 N R Å R G A N G 1 4. J U N I Clairvoance for heste Åbent 88 timer om ugen på Smørum Bibliotek Af Kit Bentolo Eksamineret Clairvoyant vejleder med speciale i dyre clairvoyance, kommer til hestenes by Kit Benlolo holder foredrag på Enggårdens rideskole, Torsdag d 19. juni fra kl Hedeenge nr Smørum. Ledøje er et paradis for heste interesseret, der er stalde folde rideskoler og gårde over alt i byen. I Ledøje kommer folk og rider fra nær og fjern! Tæt på byen, lige over bakken i Ballerup, og så er idyllen der. Kit har i årtier undervist og arbejdet med heste. Kits indsigt i hestens væsen og sjæl, er ud over det sædvanlige. Kitt blev færdig uddannet som clairvoyant vejleder i februar med speciale i dyre clairvoyance. Kit er medlem af Clairvoyant foreningen. Kit udtaler: Jeg har valgt at arbejde med dyre clairvoyance, fordi jeg har et dybt ønske om at fremme forståelsen og kommunikationen mellem mennesker og dyr. I mit liv er jeg ofte stødt på dyr og mennesker, som ikke forstår hinanden mennesker har en tendens til, at tillægge dyr egenskaber, som de slet ikke besidder. Det gør det svært for dyret at forstå, hvad det er der forventes af det. Dyr, deres sjæl og healende kraft på os mennesker, har været en meget vigtig del i mit liv. Det har haft stor betydning for, at jeg som barn havde en følelse af samhørighed, og en fornemmelse af at være en del af noget, som jeg kunne sanse, og som kunne sanse mig. Maibritt Kock, som ejer Enggårdens rideskole, har stor fokus på sine heste, men også på hendes rideskole børn. Vi har med store stærke dyr at gøre, og hvis vi ikke lære at læse og forstå dem, kan der opstå uventet situationer, som ingen har interesse i. Vi glæder os meget til Kit kommer og holder foredrag på rideskolen. Både børn og forældre kommer til foredraget, så vi kan hjælpe hinanden, med dyrene. Vi har været rundt om i lokalområdet og har inviteret de forskellige heste pensioner og ride klubber, og der er en temmelig stor tilmelding til arrangementet, det betyder jo heldigvis at andre tænker som Maibritt Kock, som er ejer af Enggården. Alle skal være velkommende, man skal melde sig til på tlf , så ingen skal sidde i ride hus bunden. Af Jens Jørgen Nygaard (C) 1. viceborgmester Formand for Kultur og Erhverv 3. juni var en festdag på Smørum Bibliotek. Det er nu blevet et åbent bibliotek, hvor man kan låne bøger m.m. i hele 88 timer om ugen! På nogle åbne biblioteker er der ikke betjening af bibliotekarer m.v., men det er der også i Smørum, hvor man 27 timer om ugen kan få hjælp i bøgernes og mediernes verden af kompetent personale. Gårdbutikken på landet Vi er i gang med at udbygge Egedals biblioteksvæsen. Vi har to hovedbiblioteker et i Smørum og et i Ølstykke. Næste etape er at omdanne Ølstykke Bibliotek til at være et åbent bibliotek med en lang åbningstid hver dag. Det skulle gerne ske i I 2015 skulle Stenløse Kulturhus slå dørene op med bl.a. et bibliotek. Der er endnu ikke taget stilling Jørgen Andersensvej 1-5 Måløv Vesterlundvej Herlev til åbningstid og bemanding, men vi arbejder med at skabe et nyt og anderledes bibliotek, der kan supplere kommunens øvrige biblioteker på bedste vis. Det sidste ligger i Ganløse et åbent bibliotek uden betjening. Det var i øvrigt det første åbne bibliotek på denne side af Storebælt. Når biblioteket i Stenløse og det åbne bibliotek i Ølstykke er blevet indviet har Egedal Kommune nået sit mål med biblioteksstrukturen. Det er både godt og rigtigt, at en så storgeografisk kommune kan tilbyde hele fire lokale biblioteker med IT udstyr og andet materiale, så man alle steder kan bestille og afhente bøger, så man netop kan få fat i de bøger det materale, man netop ønsker. Åbningstiderne i Smø- rum er man-tors kl , fredag og lør-søn Det er vigtigt for den travle familie i en pendlerkommune, at der er så lang åbningstid på alle ugens dage. Man skal blot bruge sit sygesikringsbevis og lånerkode, så vil dørene åbne sig til bibliotekets store og varierede udbud af bøger, materialer og medierne. Velkommen. Murermester Frank Kjeldsen Kløvervej Smørum Telefon Vi bygger mens de hygger Alt murerarbejde udføres Murermester Ejvind Møller Kong Gormsvej Smørum Tlf Mobil Medlem af BYG garantiordning. Alt murer- og flisearbejde udføres. Jørgen Andersensvej 1-5 Måløv Centrumgaden 3 Ballerup

2 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl 2 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl Folekær Smørum Telefon Sats: ABC tryk ApS Tryk: Provins-trykkeriet Distribution: Forbruger Kontakt. Tlf.: Avisen bliver gratis omdelt til alle husstande i LedøjeSmørum, samt i Måløv. Næste nummer af avisen udkommer den 28. juni 2014, og sidste frist for indlevering af annoncer og artikler er fredag den 23. juni 2014, kl Billeder der sendes elektronisk til avisen, SKAL vedhæftes som selvstændig jpg-fil. Max. 1 Mb. Hvis billeder, disketter osv. ønskes retur, skal der vedlægges en adresseret, frankeret kuvert. Advokaterne JOHN JANTZEN (H) TORBEN LUND (L) Flodvej 73 C 2765 Smørum Tlf Fax Benny Johansen & Sønner A/S Kirkevej 8, Ledøje 2765 Smørum Tlf.: Fax: Tlf Riskær Smørum Fax: DIN LOKALE ELEKTRIKER % Egedal Kommune har vundet en sag over det tyske energiselskab E.ON, der skjulte et millionoverskud i de fire kraftvarmeværker, som kommunen købte i Nu får Egedal Fjernvarme A/S 6,5 millioner kroner, hvoraf 2,4 millioner kroner går direkte tilbage til boligselskaberne. I 2011 købte Egedal Kommune fire kraftvarmeværker (LKV er) af E.ON Danmark A/S, men det Klip Klip denne denne annonce annonce ud! ud! Hvis Ledøje-Smørum Avis Hvis Ledøje-Smørum udebliver, og Måløv Avis udebliver, vil os en stor hjælp, hjælp, vil det det være være os en stor at modtage reklamationer fra så at modtage reklamationer fra så mange læsere som muligt, så vi mange læsere som muligt, så vi hurtigere kan lokalisere fejlen. hurtigere kan lokalisere fejlen. Ring til - selv små annoncer læses i Ledøje- tlf.: 00 tlf.: hvis du du ikke har modtaget modtaget avisen hvis ikke har avisen senest 2 dage efter udgivelsesdatoen. senest 2 dage efter udgivelsesdatoen. Smørum og Måløv Ansvarshavende: Jan E. Petersen Annoncer: Jan E. Petersen Telefon: Oplag: Vinder retssag mod energiselskabet E.ON avis tysk ejede energiselskab undlod ved handlen at orientere kommunen om et overskud i værkerne på 5,7 millioner kroner. Derfor stævnede Egedal Kommune E.0N. Københavns Byret har afsagt dom til fordel kommunen, hvor E.ON er blevet dømt til at betale 6,5 millioner kroner inkl. procesrenter og sagsomkostninger. Byretten har lagt til grund, at E.ON overtrådte den loyale oplysningsforpligtigelse ved handlen. Alene af den grund er energiselskabet erstatningsansvarlig. Egedal Byråd har nu besluttet, at de 6,5 millioner kroner skal indskydes som kapitalforhøjelse i Egedal Fjernvarme A/S. Egedal Kommunes andel af erstatningen bliver efterfølgende tilbageført til kommunekassen. - Jeg er yderst tilfreds med, at E.ON er blevet dømt til at udbetale det overskud i kraftvarmeværkerne, som vi har rettens ord for, blev holdt skjult under handlen. Nu er det op til Egedal Fjernvarme A/S at se på, hvordan pengene kan komme brugerne til gode, siger borgemester Willy Eliasen. Boligselskaberne får 2,4 millioner Ifølge direktør i Egedal Fjernvarme, Jacob Hessellund Madsen, udgør boligselskabernes andel af erstatningen 2,4 millioner kroner. - Vi vil nu hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S for at afklare, hvordan kunderne bedst bliver tilgodeset. Det kunne eksempelvis være i form af modregningerne i a conto betalingerne eller som kontant udbetaling. Det er ikke afklaret endnu, siger Jacob Hessellund Madsen. Sideløbende med den nu afgjorte retssag har Egedal Kommune anmeldt et krav mod E.ON Danmark A/S, ved Energiklagenævnet. Sagen drejer sig om E.ON s administrationsomkostninger knyttet til de fire kraftvarmeværker. Her er Egedal Kommunes krav omring 1 million kroner. Den smukke natur Dit barn i avisen Mail et skønt sommerbillede af dit barn, til Ledøje-Smørum Avis: (jpg-fil) Måske bliver det dit barn, som kommer med i avisen næste gang. Skriv gerne navn og alder på dit barn, så kommer det til at stå sammen med billedet. Foto: Sarah Winther Petersen Victor - 10 år

3 KIRKEKALENDER GUDSTJENESTER / AKTIVITETER LEDØJE KIRKE Søndag 15/6 kl : Trinitatis, Christina H. Mølgaard Søndag 22/6 kl : Børne sommerkirke, Christina H. Mølgaard Søndag 6/7 kl : 3. s.e. Trinitatis, Eskil S. Dickmeiss Søndag 20/7 kl : 5.s.e. Trinitatis, Edith Thingstrup Søndag 3/8 kl : 7. s.e. Trinitatis, Christina H. Mølgaard SMØRUM KIRKE Søndag 15/6 kl : Trinitatis, Susanne F. Lomholt Lørdag 21/6 kl :.RQðUPDWLRQ, Edith Thingstrup Søndag 22/6 kl : 1. s.e. trinitatis, Edith Thingstrup Søndag 29/6 kl : 2. s.e. Trinitatis, Eskil S. Dickmeiss Søndag 13/7 kl : 4.s.e. Trinitatis, Edith Thingstrup Søndag 27/7 kl : 6. s.e. Trinitatis, Susanne F. Lomholt PRÆSTENS KLUMME Hvornår har vi nok? En fransk økonom vækker opsigt verden over med en bog om ulighed. Han hedder Thomas Piketty, og hans bog Kapitalen i det 21. århundrede handler om, hvordan mennesker med kapital tjener mere end folk med arbejde. Dermed ripper han op i en gammel diskussion om ret og rimelighed. I Danmark henviser man tit til den gamle Grundtvig-sang, der slutter med ordene: Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. De ord henviser faktisk til nogle ord i Bibelen. I Det gamle Testamente står der, hvordan Gud gav jøderne mad, da de sultede ude i ørkenen: Da de målte det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt; de samlede det, hver især kunne spise Det handler altså ikke om at have lige meget. Det handler om at have nok. Hvornår har vi så nok? Om vi har nok afhænger af mange ting for eksempel: Hvor længe lever vi? Og hvor mange år skal vi være på pension? Det spørgsmål er afgørende for, hvor meget vi skal spare op, så vi har en investering noget opsparing eller noget kapital som vi kan tære på, når vi bliver for gamle til at arbejde. Over et helt menneskeliv er vi derfor både i rollen som lønmodtager og som kapitalist. Typisk er vi mest lønmodtagere, når vi er unge, og mest kapitalister, når vi er gamle og har indbetalt i mange år til vores arbejdsmarkedspension og til ATP. Hvis vi er meget frygtsomme, så mener vi aldrig, at vi har nok. Og hvis vi til gengæld er meget skødesløse Gudstjeneste og grill Nyt hold til babysalmesang PORSEBAKKEN Tirsdag 17/6 kl : Susanne F. Lomholt Tirsdag 1/7 kl : Susanne F. Lomholt KONFIRMANDHUSET Tro, krig og kærlighed Sommerhøjskole Torsdag 19. juni 2014, til Fredag 20. juni kl til Lørdag 21. juni kl til %LOOHWWHU VÈOJHV IUD.RQðUPDQGKXVHW Mandag 23/6 kl Sankt Hans & grill,kp[o ;OPUNZ[Y\W Glæde og lys med dem komme til bys, blomstre lad muld, hvor de træde! Styrke og mod bringe svaghed på fod, [Y Z[ ÄUKL HSSL ZVT NY KL Den danske Salmebog 291 Kom med til Sankt Hans gudstjeneste i Konfirmandhuset kl 17. Efterfølgende kan man grille sin egen medbragte bøf. Vi skal nok sørge for salaten. Vi regner med at slutte tids nok til, at I kan nå videre og deltage i en af de mange traditionsrige bålfester i lokalområdet, hvad enten det er ved Kulturhuset, i Smørumovre eller i Ledøje. Babysalmesang er en fælles oplevelse for mor/far og barn. Sang, musik og bevægelse stimulerer barnets sanser, kompetencer, motorik, koncentration og indlæringsevne. Forældre vil lære nye sange, salmer og lege at kende, som de også kan bruge derhjemme. Næste babysalmesangshold i Smørum kirke begynder torsdag d. 28. august Forløbet strækker sig over 9 torsdage kl og afsluttes med en babygudstjeneste lørdag den 1. november kl Tilmelding til organist Heidi Buch Pris: 200 kr., der primært dækker udgiften til bogen Min første salmebog. Børnegudstjeneste om tro og overtro Alle børn og deres forældre er velkomne til børnegudstjeneste i Ledøje kirke den 22. juni kl Vi skal høre om elverpiger, og den mystiske fortælling om Ledøje kirkes kalk. Kom og bliv klogere på forskellen på tro og overtro. Minikonfirmanderne fra Søagerskolen deltager i børnegudstjenesten, og de vil hjælpe med at dramatisere dagens fortælling. Vi håber at se Jer! Kirkekontoret Flodvej 73E 2765 Smørum Tlf.: Kordegn Jens Larsen Åbningstider Mandag til fredag: Kl Torsdag tillige kl Lørdag og søndag lukket Kirkeside_U23.indd 1 med vores økonomi, så er det helt sikkert, at vi aldrig har nok. Hvornår har få for meget og færre for lidt? Vi ved det ikke. Og hvordan får vi et rimeligt afkast, hvad enten det er af arbejde eller af investering? Det ved vi heller ikke. Hvad skal vi så gøre? Et godt tip er derfor at te sig fornuftigt og i øvrigt lægge sit liv i Guds hånd. Om nok er nok, kan godt være et spørgsmål om penge. Men i bund og grund afhænger det af, om vi udnytter det liv, vi har fået givet. Hvis vi lever i evig frygt for at slå til, vil nok aldrig være nok. Hvis vi i en eller anden udstrækning stoler på Gud, kan vi til gengæld opleve nogle glædelige overraskelser. Ja, måske kan vi endda få mere end nok. Så meget, at vi ligefrem har noget at give til andre. Edith Thingstrup 4LYL PUMVYTH[PVU ÄUKLZ Wr! Kirkegårdene Gravere: René de Fries Sørensen Henrik Flemholt Tlf.: eller Sognepræster: Eskil S. Dickmeiss (kbf.) Tlf.: Børne- og ungdomspræst Christina Holten Mølgaard Tlf.: Edith Thingstrup Tlf.: Formand for menighedsrådet: Inge Bo Mikkelsen Tlf.: Susanne Lomholt Tlf.: Redaktør: Edith Thingstrup 6/5/14 2:52 PM

4 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl 4 Fremtidens idrætstilbud i Måløv Af Thomas Lorentzen Måløv Idræts Forening inviterer til dialog om fremtidens idrætstilbud i Måløv. Skal det være muligt at gå til elite gymnastik, cykling, volleyball, håndbold eller noget helt andet i Måløv? Måløv Idræts Forening (MIF) vil gerne i dialog med lokalbefolkningen om, hvad de savner eller gerne vil have mere af i og omkring Måløv. For at komme tættere på brugerne inviterer Måløv Idræts Forening derfor til en Fremtidsdag i Måløv Ny hal til en snak/workshop om, hvad MIF skal arbejde med i fremtiden. Alle er velkomne til at komme med idéer, og ingen idé er for stor eller for lille. Der vil blive snakket om alle de idéer, som kommer frem på dagen, foruden resultatet fra en stor spørgeskemaundersøgelse arrangeret i samarbejde med DGI, der har kørt gennem de sidste måneder. Fremtidsdagen vil blive ledet af en erfaren konsulent, som også er medlem af foreningen. For at gøre det lettere for børnefamilier at deltage, sørger MIF for at aktivere børnene, mens far og mor er til møde om eftermiddagen. Dagen vil slutte med fællesspisning af medbragt mad for alle, der deltager i workshoppen om eftermiddagen. Deres familier er også meget velkomne. MIF vil arrangere både grill og være vært ved en øl/vand og kaffe. Læs mere om dette arrangement på MIF arbejder for at være fremtidens forening Måløv Idræts Forening har arbejdet intensivt i 9 måneder med at udvikle foreningen i DGI-konkurrencen DM i Foreningsudvikling. Fremtidsdagen er det seneste arrangement, der skal medvirke til at fokusere på de idrætsgrene og arrangementer, som brugerne og lokalbefolkningen ønsker. DM-projektet har kickstartet en udviklingspro- Borgere filmede sig til nyt kulturhus Et halvt hundrede borgere i Egedal satte sig sammen for at udvikle kreative idéer til hvordan det nye kulturhus i Stenløse Rådhus skal være. I alt otte fremtidsscenarier blev videofilmet, og indgår i den plan, som Byrådet skal godkende i september. fungere som et levende kulturhus fra begyndelsen af Otte film om kulturlivet i huset Borgerne arbejdede blandt andet sammen i grupper om at skabe en række fremtidsscenarier for kulturhuset, som blev videofilmet som dokumentation for det videre arbejde. folde sig i 2015, fortæller designer Gudrun Risak, der sammen med kollegaen Andrea Otterstrøm Nørgaard stod for workshoppen. Plan for kulturhuset i september De i alt otte fremtidsscenarier bliver nu klippet sammen til små film, der indgår som materiale til planen for kulturhuset, ces i Måløv Idræts Forening. Der ligger stadig et stort arbejde forude, og projektet kan kun lykkes med brugernes opbakning. Derfor er alle bidrag af afgørende betydning for fremtidens idrætstilbud i Måløv. Fakta: Fremtidsdag med børnepasning og fællesspisning Dato: 14. juni 2014 kl Sted: Måløv Ny hal, Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Alle er meget velkomne. Der vil være børneaktiviteter, mens far eller mor deltager i workshop. Tilmelding via Arrangør: Måløv Idræts Forening lsavis.dk Kunstnere, erhvervsfolk, debattører, musikere, ældre, unge og midaldrende kulturelle ildsjæle. Omkring 50 borgere - på tværs af kulturelle interesser - har været samlet til en workshop på Stenløse Rådhus for at udvikle kreative idéer til, hvordan det gamle rådhus kan - Borgerne fik til opgave at indrette små dukkehuse med de kulturaktiviteter, som de mener, huset skal kunne rumme. Efterfølgende optrådte de med små croquisdukker og remedier, der fortæller om livet og fællesskabet på tværs i huset, som de forestiller sig det skal ud- som Egedal Byråd skal godkende i september. Alle film, plancher og idéer til kulturhuset vil blive offentliggjort i august på egedalkommune.dk og på egedalbibliotekerne.dk. Fotos: Finn Jørgensen, Egedal Kommune

5 5 Valg: Ny frokostordning i daginstitutionerne? Parat til fremtidens økonomiske udfordringer I denne måned skal forældrene i Egedal vælge om deres børn skal have en ny frokostordning i daginstitutionerne i 2015 og 16. Der er tale om et nyt koncept, hvor en større del af maden bliver økologisk og tilberedt ude i institutionernes køkkener. I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal have tilbud om et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev ordningen mere fleksibel, så forældrene hvert andet år aktivt kan fravælge frokostmåltidet. Nu skal forældrene i Egedal Kommune igen til valg. Og denne gang har Byrådet besluttet, at der bliver tale om et nyt koncept for frokostordningen, hvor en større del af maden bliver tilberedt ude lokalt. Maden bliver stadig leveret til kommunens dagtilbud to gange om ugen, men kun delvis forarbejdet. Det betyder, at en del af den sunde frokost bliver tilberedt af et køkkenpersonale i de lokale køkkener på daginstitutionerne. Et godt frokosttilbud I dag er 7 ud af 32 daginstitutioner i Egedal Kommune tilmeldt frokostordningen. Med det nye koncept håber formanden for Børne- og Skoleudvalget, Karsten Søndergaard, at flere forældre vil vælge ordningen til deres børn. - Jeg håber, at flere daginstitutioner vil tage positivt imod vores nye frokost-koncept, hvor vi har bestræbt os på at imødekomme et ønske fra forældrene om, at en større del af frokosten, eksempelvis grøntsagerne, bliver tilberedt ude lokalt af et uddannet køkkenpersonale. Så vil der også være ressourcer til, at børnene kan være med i køkkenet som en pædagogisk aktivitet. I øvrigt bliver mindst 70 procent af maden økologisk, så jeg mener, at vi har et ret godt tilbud om frokost for 26 kroner om dagen, siger Karsten Søndergaard. Til august skal Byrådet beslutte hvilket køkken, der skal levere maden og råvarerne til daginstitutionerne i 2015 og Valget Alle forældre med børn i Egedal Kommunes dagtilbud har mulighed for aktivt at fravælge den obligatoriske frokostordning. Afstemningen løber fra den 2. juni til og med den 23. juni. Det er et simpelt flertal blandt forældrene i barnets dagtilbud, der afgør om der skal være en frokostordning i perioden januar 2015 til og med december Alle forældre får yderligere information via barnets dagtilbud og på egeborn. dk. Pris Madordningen er fuldt forældrefinansieret og koster 560 kroner om måneden, hvilket svarer til cirka 26 kroner per dag. Af kirsten Sterling Med en ny langsigtet plan vil Egedal Kommune skabe et økonomisk råderum på 125 mio. kr. til stigende udgifter i fremtiden. Kirsten Sterling Egedal Kommunes økonomi er god, men udgifterne vil stige i de kommende år. Antallet af ældre stiger og der er behov for at investere i bygninger og veje. Derfor sætter Egedal Kommune nu gang i en ambitiøs og langsigtet plan for at effektivisere for 125 millioner kroner, så der er råd til fremtidens udfordringer og nye politiske visioner og ideer. Fra røde tal til lille overskud Henry Krogh & Gunnar Søndergaard ApS Anlægsgartnermestre Medlem af Landsforeningen Danske Anl gsgartnere Ledøjetoften 49 Ledøje Tlf: Fax: Superbilligt kvalitets-kopipapir!! Vi har købt et stort parti kvalitets-kopipapir og kan derfor sælge til uhørt lave priser: 1-4 pakker a 500 ark A4 80 gr. kr pr. pk pakker a 500 ark A4 80 gr. kr pr. pk pakker a 500 ark A4 80 gr. kr pr. pk. Samtlige priser er excl. moms. Der var røde tal på bundlinjen i budgetterne i Egedal Kommune i Derfor iværksatte Byrådet en genopretningsplan, der over tre år fra 2009 til 2013 skabte en bæredygtig økonomi. I dag er der balance mellem udgifter og indtægter, men i de kommende år bliver denne balance udfordret og samtidig får Egedal Kommune et stigende antal ældre ligesom der fortsat er behov for at investere i bygninger og veje, der trænger til vedligeholdelse. - Egedal Kommunes økonomi har været i en gunstig udvikling. I dag er økonomien i balance, med et lille overskud. Det betyder, at vi har god tid til at forberede os på LAYOUT. RENTEGNING OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. GÆLDER DET TRYKSAGER? RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSA OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TR IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSA. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT ABC TRYK RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET de stigende udgifter i fremtiden. Vi har tid til at effektivisere over flere år i stedet for at skulle spare, som vi gjorde under genopretningsplanen, siger borgmester Willy Eliasen. Råd til politiske ideer Den positive økonomiske udvikling er også en positiv udvikling for det politiske liv i byrådet. Når der kun er et lille overskud er det politikernes opgave at få pengene til at slå til, så serviceniveauet opretholdes bedst muligt. - Ved at skabe økonomisk råderum skaber vi også politisk råderum til at udvikle kommunen i takt med at samfundets behov udvikler sig, siger Willy Eliasen. lsavis.dk Staples Copy Papir er et godt allround papir til de daglige opgaver på kontoret. Certifi ceret med Den Nordiske Svane og EU-Miljøblomst. Papiret kan købes & afhentes fra kontoret. Så længe lager haves... tryk Folekær Smørum Telefon Ps: husk i øvrigt at vi udfører alt i tryk til konkurrencedygtige priser! Ring og få et godt tilbud! MURERMESTER Brdr. Theisen Rugvej 7 - Smørumnedre Murerarbejde Entreprenørarbejde Ombygningsarbejde Tilbygninger Spec.: Total renovering af badeværelser Aut. kloakmester Spec. miljøproblemer Medlem af Byggeriets Arbejdsgivere og Garantiordningen

6 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl 6 Læs, fortæl og vind med Sommerbogen Af Julie S. Georgsen Børnebibliotekar Egedal Bibliotekerne og pallesgavebod.dk inviterer alle børn til at deltage i Sommerbogen 2014 Sommerbogen er de danske børnebibliotekarers Fælles læselystkampagne, som løber fra 20. juni august. Sommerbogen er for alle børn der kan læse. For at være med i konkurrencen skal børnene tilmelde sig på biblioteket og anmelde 5 bøger. Det kan de gøre på nogle anmelderark, som udleveres på biblioteket eller på pallesgavebod.dk. Det eneste der kræves er et Unilogin og en profil på pallesgavebod.dk. Når barnet har lavet 5 anmeldelser kan barnet printe et læsebevis på pal- lesgavebod.dk eller tage de fem anmelderark med ned på biblioteket. Så får barnet mulighed for at vælge en bogpræmie. I Palles Gavebods hovedkonkurrence er der også mulighed for at vinde flotte præmier. Der trækkes lød blandt alle anmeldelser, om en mulepose med en Ipad mini, bøger og merchandise i. Der er også en Ipad mini, bøger og merchandise til den Gør haven forårsklar Det er snart tid til at gøre haven forårsklar, du kan hos os leje de mest gængse maskiner til at gøre gø dette. Havefræser Plænelufter Højtryksrenser og meget mere. Du kan se priser på vores website, ww Reserver gerne i god tid. Jørgen Andersens Vej 1-5 Måløv Professionelt klip til ham og hende Riskær Smørum Tekstiltryk og salg Når det rykker er det Bæk der trykker v/ Susan Hartmann som laver den bedste anmeldelse. Er man den, der laver flest anmeldelser, kan man vinde en masse bøger. Du kan desuden vinde ugepræmier og deltage i Sommerbio. Læse mere på Pallesgavebod.dk eller spørg på dit lokale bibliotek. Alle lærere på uddannelse i inklusion De næste to år kommer alle lærere og pædagoger i Egedals folkeskoler på efteruddannelse i inklusion. Byrådet har foreløbigt afsat 8 millioner kroner til projektet, der vil give medarbejdere nye værktøjer at arbejde med i forhold til børn med særlige behov Egedal Kommune har de seneste 4-5 år arbejdet målrettet med inklusion, for at give børn med særlig behov en mulighed for at være en del af fællesskabet fremfor at ekskludere eleverne i specialklasser. I dag er 96 procent af Åkandehaven Smørum Deadline Sidste avis inden sommerferien Udkommer 28. juni - Deadline 23. juni - klokken Første avis efter sommerferien Udkommer 2. august - Deadline 28. juli - klokken Folkeskolens elever i Egedal inkluderet. Det stiller krav til lærere og pædagoger. Derfor har Egedal Byråd besluttet, at frigive 8 millioner kroner til efteruddannelse, hvilket betyder at foreløbigt 250 lærere og 250 pædagoger kommer på uddannelse i løbet af det kommende skoleår. De øvrige 500 medarbejdere skal efter planen efteruddannes i løbet af skoleåret 2015/16. Egedal Kommunes fire distriktsskoler og de faglige organisationer DLF, BUPL og FOA støtter op om uddannelsespakken, hvor lærerne og pædagogerne kommer på et 30 timers inklusions- og specialpædagogisk kursus, der bliver afsluttet med en eksamen på diplomuddannelsesniveau. Værktøjer til en bedre skoledag Ifølge centerchef for Skole og Dagtilbud, Egon Agerlin, har Egedal Kommune allerede tilført 13 millioner kroner til arbejdet med inklusion - også til inklusions-efteruddannelse, men slet ikke i dette omfang. - Jeg er meget glad for, at politikerne har valgt at prioritere dette store uddannelsesprojekt. Vi ved at efteruddannelse har været meget efterspurgt hos lærerne på skolerne og de faglige organisationer. Nu får alle medarbejderne nogle nye værktøjer at arbejde med i forhold børn, som har særlige behov. Det skulle gerne betyde, at alle børn i skolen får en bedre skoledag, siger Egon Agerlin. Egedal investerer i inklusion Formand for Børne og Skoleudvalget, Karsten Søndergaard, glæder sig også over uddannelsesløftet til skolernes medarbejdere. Han, mener, at projektet er med til at understrege, at inklusion ikke er en kommunal spareøvelse. - Vores elever skal inkluderes når det giver mening og er til gavn for eleven og ikke fordi kommunen skal spare penge. Efteruddannelsesprojektet og det faktum, at der de sidste fire-fem år er flyttet 13 millioner kroner fra det specialiserede område til den almindelige folkeskoles støtte til elever med særligt behov, tilbageviser denne påstand, siger Karsten Søndergaard.

7 7 Dronningen besøger Egedal til efteråret Hendes Majestæt Dronningen besøger Egedal Kommune i Nordsjælland. Det sker den 18. november i forbindelse med indvielsen af Danmarks første kombinerede rådhus og sundhedscenter For 25 år siden besøgte Hendes Majestæt Dronningen kortvarigt byerne Veksø, Stenløse og Ølstykke for at indvie de nye S-togsstationer. Den 18. november besøger dronningen igen Egedal Kommune. Jeg skal meddele, at Hendes Majestæt Dronningen med glæde aflægger besøg i Egedal Kommune, skriver dronningens kabinetssekretær. Det er Egedals borgmester Willy Eliasen, der har henvendt sig til Kongehuset med anmodning om, at dronningen indvier kommunens nye rådhus og sundhedscenter, der er det første byggeri af sin art herhjemme, tegnet af Henning Larsen Architects. - Jeg er meget beæret over og glad for, at Hendes Majestæt Dronningen vil besøge vores kommune i forbindelse med indvielsen af det nye rådhus og sundhedscenter. Vi ser i den grad frem til det royale besøg og vil gøre vores ypperste for, at det bliver en begivenhedsrig festdag, siger Willy Eliasen. Programmet for dronningens besøg i Egedal Kommune er endnu ikke fastlagt. TANDLÆGEHUSET I SMØRUM Flodvej 73 a Smørum v/ tandlæge Yvonne Reimer Tak til de 2000 smørumborgere som har valgt os som deres tandlæger. Nye patienter er velkommen. Tlf: mail: Brug Ledøje-Smørum og Måløv avis - byens lokale avis Egedal åbner hotline til digital selvbetjening Egedal Kommune er gået med i en tværkommunal hotline på , hvor borgerne frem til kl. 21 kan få hjælp til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger på nettet. Digital selvbetjening er den mest fleksible, hurtigste og billigste måde at komme i kontakt med sin kommune på, hvis man for eksempel vil søge plads til sit barn i en børnehave, melde flytning eller bestille tid til at blive gift. De digitale tilbud betyder, at borgerne kan komme i kontakt med kommunen, når de har tid og lyst - og ikke er afhængige af de normale kontortider. Fredensborg, Furesø, Frederikssund, Sorø, Holbæk og Roskilde kommuner har gennem længere tid samarbejdet om at understøtte borgernes brug af de digitale selvbetjeningsløsninger. Nu er Egedal Kommune også gået med i samarbejdet. Foreløbigt i tre måneder for at vurdere effekten. Digital vejledning helt frem til kl. 21 Dermed får borgerne i Egedal Kommune fra 2. juni også mulighed for telefonisk vejledning til de digitale selvbetjeningsløsninger udenfor kommunernes normale åbningstid. Den tværkommunale Hotline på har åbent mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Formålet med hotlinen er at guide borgerne i brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger, ligesom borgerne også kan få svar på mere generelle spørgsmål. Hotlinen tilbyder derfor ikke konkret sagsbehandling, men hjælp til selvhjælp. -De mange digitale selvbetjeningsløsninger er et godt tilbud til de borgere, som kan betjene sig selv på internettet. Hotlinen er et ekstra tilbud til dem, som selv når langt, men måske lige mangler den sidste hjælpende hånd for helt at komme i mål med at bruge den konkrete løsning, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune. Hun understreger, at der selvfølgelig fortsat er mulighed for at møde personligt op i Borgerservice, hvis man har brug for personlig vejledning. I Egedal Kommune har BorgerKontakt i Center for Borgerservice på Stenløse Rådhus åbent i følgende tidsrum: Mandag og tirsdag, Onsdag, Lukket Torsdag, Fredag, Fakta om den tværkommunale hotline Hotline kan kontaktes på telefon og har åbent mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Hotline hjælper borgerne med generel info på kommunernes hjemmesider og vejledning om benyttelsen af konkrete selvbetjeningsløsninger. Hotline kan ikke tilbyde konkret sagsbehandling eller oplyse om status på en sag. Hotline bemandes af et L O K A L M A R K E D E T Festsange forfattes med humør, charme og stemning. Kvikke melodier foreslås. Hegnskær 5, Smørum. Telefon Hjemmeside: xxz.dk LOPPEMARKED Søndag d. 22. juni kl Ved søen i Kirsebærvangen, Smørum. Vel mødt! tværkommunalt team af erfarne borgerservicemedarbejdere. Har du TV-problemer? Kan du ikke fi nde alle programmerne på Smørum kabelnet? ComX Skal du have hjælp til at indstille din tv-modtager.? LBJ-Teknik-Smørum Tlf /senior tekniker Leif B.Jensen Lokalmarkedet er lige sagen, hvis du har noget at sælge eller noget du vil købe. Her kan læserne for en billig penge efterlyse bortkomne effekter. Prisen er 20 kr. for 20 ord, som skal betales forud, enten ved check eller frimærker. Sidste frist er 23. juni kl Avisens postkasse, Folekær 21, kan evt. benyttes. Annoncetekst max. 20 ord. SKRIV MED BLOKBOGSTAVER Læs også avisen på nettet Besøg dit lokale havecenter

8 8 Åbningstider: Hverdag Lørdag Søndag SuperBest Måløv v/ja - Jørgen Andersensvej Måløv

Bestil en salgsvurdering og vind det fedeste Kvik Samtalekøkken - EVER!! Jeg drømmer om at vinde et Samtalekøkken!

Bestil en salgsvurdering og vind det fedeste Kvik Samtalekøkken - EVER!! Jeg drømmer om at vinde et Samtalekøkken! N R. 9 2 8. Å R G A N G 3. M A J 2 0 1 4 Forår og Danmark frit - med korsang og alsang Af Heidi Buch Organist og korleder v. Smørum kirke 4. maj kl. 15.00 slår vi dørene op i Konfirmandhuset på Flodvej

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv N R. 1 5 2 9. Å R G A N G 1 5. A U G U S T 2 0 1 5 Mød kunstnerne på deres hjemmebane i august Dagens ret Af Kunstimidten.dk 35 glade kunstnere og kunsthåndværkere i Ballerup, Furesø og Egedal kommuner,

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv TRA-SULP N R. 2 4 2 8. Å R G A N G 2 0. D E C E M B E R 2 0 1 4 En juletur - uden Bodil! Af Jørgen Storm Sidste år nåede vi ikke julemarkederne i Nordtyskland - men denne gang lykkedes det! 46 veloplagte

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv N R. 1 2 2 9. Å R G A N G 1 3. J U N I 2 0 1 5 Fest for de frivillige Af Onsdag den 3. juni blev der holdt fest for og med vores frivillige medarbejdere i sogne. Vi var over 70 mennesker, der spiste en

Læs mere

Forældre til hest. på rideskolen, og det er arrangementer hvor børnene, er med til at

Forældre til hest. på rideskolen, og det er arrangementer hvor børnene, er med til at N R. 1 1 2 8. Å R G A N G 3 1. M A J 2 0 1 4 EU-valget i Egedal Af Frederik Roed 63,4 procent stemte ved EU-valget i Egedal I Egedal stemte 63,4 procent af vælgerne ved EU-valget, hvor Dansk Folkeparti

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl AZY _Z"Hb gjb e] C bªl N R. 1 5 2 8. Å R G A N G 1 6. A U G U S T 2 0 1 4 Smørums undergrund på Danmarkskortet - nationalt panoptikon ved Kong Svends Høj Af Jens Jørgen Nygaard (C) Formand for Kultur og

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Sommerhøjskole om Frihed, Ligeværd og Demokrati Af Eskil Dickmeiss, Sognepræst Hvordan fik vi den grundlov, som vi tager som en selvfølge i dag? Hvorfor var Grundtvig så kritisk i 1849? Hvordan har det

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl N R. 1 9 2 8. Å R G A N G 1 1. O K T O B E R 2 0 1 4 Det gode ungdomsliv i en gammel campingvogn Af Frederik Roed En gammel hippie-farvet campingvogn møder i disse uger de unge med spørgsmålet: Hvordan

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Årets Modebutik 2015 N R. 1 0 2 9. Å R G A N G 1 6. M A J 2 0 1 5 Af Frederikke Kampmann Gårdbutik i Smørumovre tæt på at blive kåret som Årets Modebutik 12 modebutikker er nomineret i ALT for damernes

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl AZY _Z"Hb gjb e] C bªl N R. 2 1 2 8. Å R G A N G 8. N O V E M B E R 2 0 1 4 Nyt kunstværk ved Smørum Kirke Af Edith Thingstrup Smørum kirkegård er blevet beriget med et nyt kunstværk af billedhuggeren

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Børne påske-musik gudstjeneste

Børne påske-musik gudstjeneste N R. 8 2 8. Å R G A N G 1 9. A P R I L 2 0 1 4 Jørgen Andersensvej 1-5 Måløv 44 83 20 50 Vesterlundvej 23-25 Herlev 44 94 47 77 www.xl-byg.dk/maaloev Jørgen Andersensvej 1-5 Måløv 44 83 20 50 Centrumgaden

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Af Hanne Lund Bibliotekar, teamleder

Af Hanne Lund Bibliotekar, teamleder N R. 1 7 2 8. Å R G A N G 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 4 Smørumpige dobbelt Europamester Af Svend Guldbransen I dagene fra den 23. august til den 31. august blev der afholdt Europamesterskaber for veteraner

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Arrangementer for børn. Sommer. Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Sommer. Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Børn Biblioteket Sommer 2015 Det er gratis at deltage i bibliotekets arrangementer for børn Vær opmærksom på, at der skal hentes billetter i forvejen til de fleste arrangementer.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Gør et kup på biblioteket! Ledøje-Smørum Rådhus forvandles til 86 lejligheder. Gratis influenzavaccination. Murermester. Frank Kjeldsen Kløvervej 4

Gør et kup på biblioteket! Ledøje-Smørum Rådhus forvandles til 86 lejligheder. Gratis influenzavaccination. Murermester. Frank Kjeldsen Kløvervej 4 N R. 1 8 2 8. Å R G A N G 2 7. S E P T E M B E R 2 0 1 4 Ledøje-Smørum Rådhus forvandles til 86 lejligheder Af Jens Jørgen Nygaard (C) 1. viceborgmester luften og skabe et grønt miljø med grønne facader

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Egedal for alle i Smørum Idrætscenter Af Lone Nyhuus På Egedals første kombinerede kultur- og livsstils-messe, Egedal For Alle, der løber af stablen lørdag den 5. september er virksomheder, forenings-

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl . 2 2 2 8. Å G A G 2 2. V M B 2 0 1 4 Borgernes hus i gedal har åbnet dørene Af Frederik oed irsdag åbnede gedal ådhus og Sundhedscenter for første gang dørene for borgerne på Dronning Dagmars Vej. Vi

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere