Clairvoance for heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clairvoance for heste"

Transkript

1 N R Å R G A N G 1 4. J U N I Clairvoance for heste Åbent 88 timer om ugen på Smørum Bibliotek Af Kit Bentolo Eksamineret Clairvoyant vejleder med speciale i dyre clairvoyance, kommer til hestenes by Kit Benlolo holder foredrag på Enggårdens rideskole, Torsdag d 19. juni fra kl Hedeenge nr Smørum. Ledøje er et paradis for heste interesseret, der er stalde folde rideskoler og gårde over alt i byen. I Ledøje kommer folk og rider fra nær og fjern! Tæt på byen, lige over bakken i Ballerup, og så er idyllen der. Kit har i årtier undervist og arbejdet med heste. Kits indsigt i hestens væsen og sjæl, er ud over det sædvanlige. Kitt blev færdig uddannet som clairvoyant vejleder i februar med speciale i dyre clairvoyance. Kit er medlem af Clairvoyant foreningen. Kit udtaler: Jeg har valgt at arbejde med dyre clairvoyance, fordi jeg har et dybt ønske om at fremme forståelsen og kommunikationen mellem mennesker og dyr. I mit liv er jeg ofte stødt på dyr og mennesker, som ikke forstår hinanden mennesker har en tendens til, at tillægge dyr egenskaber, som de slet ikke besidder. Det gør det svært for dyret at forstå, hvad det er der forventes af det. Dyr, deres sjæl og healende kraft på os mennesker, har været en meget vigtig del i mit liv. Det har haft stor betydning for, at jeg som barn havde en følelse af samhørighed, og en fornemmelse af at være en del af noget, som jeg kunne sanse, og som kunne sanse mig. Maibritt Kock, som ejer Enggårdens rideskole, har stor fokus på sine heste, men også på hendes rideskole børn. Vi har med store stærke dyr at gøre, og hvis vi ikke lære at læse og forstå dem, kan der opstå uventet situationer, som ingen har interesse i. Vi glæder os meget til Kit kommer og holder foredrag på rideskolen. Både børn og forældre kommer til foredraget, så vi kan hjælpe hinanden, med dyrene. Vi har været rundt om i lokalområdet og har inviteret de forskellige heste pensioner og ride klubber, og der er en temmelig stor tilmelding til arrangementet, det betyder jo heldigvis at andre tænker som Maibritt Kock, som er ejer af Enggården. Alle skal være velkommende, man skal melde sig til på tlf , så ingen skal sidde i ride hus bunden. Af Jens Jørgen Nygaard (C) 1. viceborgmester Formand for Kultur og Erhverv 3. juni var en festdag på Smørum Bibliotek. Det er nu blevet et åbent bibliotek, hvor man kan låne bøger m.m. i hele 88 timer om ugen! På nogle åbne biblioteker er der ikke betjening af bibliotekarer m.v., men det er der også i Smørum, hvor man 27 timer om ugen kan få hjælp i bøgernes og mediernes verden af kompetent personale. Gårdbutikken på landet Vi er i gang med at udbygge Egedals biblioteksvæsen. Vi har to hovedbiblioteker et i Smørum og et i Ølstykke. Næste etape er at omdanne Ølstykke Bibliotek til at være et åbent bibliotek med en lang åbningstid hver dag. Det skulle gerne ske i I 2015 skulle Stenløse Kulturhus slå dørene op med bl.a. et bibliotek. Der er endnu ikke taget stilling Jørgen Andersensvej 1-5 Måløv Vesterlundvej Herlev til åbningstid og bemanding, men vi arbejder med at skabe et nyt og anderledes bibliotek, der kan supplere kommunens øvrige biblioteker på bedste vis. Det sidste ligger i Ganløse et åbent bibliotek uden betjening. Det var i øvrigt det første åbne bibliotek på denne side af Storebælt. Når biblioteket i Stenløse og det åbne bibliotek i Ølstykke er blevet indviet har Egedal Kommune nået sit mål med biblioteksstrukturen. Det er både godt og rigtigt, at en så storgeografisk kommune kan tilbyde hele fire lokale biblioteker med IT udstyr og andet materiale, så man alle steder kan bestille og afhente bøger, så man netop kan få fat i de bøger det materale, man netop ønsker. Åbningstiderne i Smø- rum er man-tors kl , fredag og lør-søn Det er vigtigt for den travle familie i en pendlerkommune, at der er så lang åbningstid på alle ugens dage. Man skal blot bruge sit sygesikringsbevis og lånerkode, så vil dørene åbne sig til bibliotekets store og varierede udbud af bøger, materialer og medierne. Velkommen. Murermester Frank Kjeldsen Kløvervej Smørum Telefon Vi bygger mens de hygger Alt murerarbejde udføres Murermester Ejvind Møller Kong Gormsvej Smørum Tlf Mobil Medlem af BYG garantiordning. Alt murer- og flisearbejde udføres. Jørgen Andersensvej 1-5 Måløv Centrumgaden 3 Ballerup

2 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl 2 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl Folekær Smørum Telefon Sats: ABC tryk ApS Tryk: Provins-trykkeriet Distribution: Forbruger Kontakt. Tlf.: Avisen bliver gratis omdelt til alle husstande i LedøjeSmørum, samt i Måløv. Næste nummer af avisen udkommer den 28. juni 2014, og sidste frist for indlevering af annoncer og artikler er fredag den 23. juni 2014, kl Billeder der sendes elektronisk til avisen, SKAL vedhæftes som selvstændig jpg-fil. Max. 1 Mb. Hvis billeder, disketter osv. ønskes retur, skal der vedlægges en adresseret, frankeret kuvert. Advokaterne JOHN JANTZEN (H) TORBEN LUND (L) Flodvej 73 C 2765 Smørum Tlf Fax Benny Johansen & Sønner A/S Kirkevej 8, Ledøje 2765 Smørum Tlf.: Fax: Tlf Riskær Smørum Fax: DIN LOKALE ELEKTRIKER % Egedal Kommune har vundet en sag over det tyske energiselskab E.ON, der skjulte et millionoverskud i de fire kraftvarmeværker, som kommunen købte i Nu får Egedal Fjernvarme A/S 6,5 millioner kroner, hvoraf 2,4 millioner kroner går direkte tilbage til boligselskaberne. I 2011 købte Egedal Kommune fire kraftvarmeværker (LKV er) af E.ON Danmark A/S, men det Klip Klip denne denne annonce annonce ud! ud! Hvis Ledøje-Smørum Avis Hvis Ledøje-Smørum udebliver, og Måløv Avis udebliver, vil os en stor hjælp, hjælp, vil det det være være os en stor at modtage reklamationer fra så at modtage reklamationer fra så mange læsere som muligt, så vi mange læsere som muligt, så vi hurtigere kan lokalisere fejlen. hurtigere kan lokalisere fejlen. Ring til - selv små annoncer læses i Ledøje- tlf.: 00 tlf.: hvis du du ikke har modtaget modtaget avisen hvis ikke har avisen senest 2 dage efter udgivelsesdatoen. senest 2 dage efter udgivelsesdatoen. Smørum og Måløv Ansvarshavende: Jan E. Petersen Annoncer: Jan E. Petersen Telefon: Oplag: Vinder retssag mod energiselskabet E.ON avis tysk ejede energiselskab undlod ved handlen at orientere kommunen om et overskud i værkerne på 5,7 millioner kroner. Derfor stævnede Egedal Kommune E.0N. Københavns Byret har afsagt dom til fordel kommunen, hvor E.ON er blevet dømt til at betale 6,5 millioner kroner inkl. procesrenter og sagsomkostninger. Byretten har lagt til grund, at E.ON overtrådte den loyale oplysningsforpligtigelse ved handlen. Alene af den grund er energiselskabet erstatningsansvarlig. Egedal Byråd har nu besluttet, at de 6,5 millioner kroner skal indskydes som kapitalforhøjelse i Egedal Fjernvarme A/S. Egedal Kommunes andel af erstatningen bliver efterfølgende tilbageført til kommunekassen. - Jeg er yderst tilfreds med, at E.ON er blevet dømt til at udbetale det overskud i kraftvarmeværkerne, som vi har rettens ord for, blev holdt skjult under handlen. Nu er det op til Egedal Fjernvarme A/S at se på, hvordan pengene kan komme brugerne til gode, siger borgemester Willy Eliasen. Boligselskaberne får 2,4 millioner Ifølge direktør i Egedal Fjernvarme, Jacob Hessellund Madsen, udgør boligselskabernes andel af erstatningen 2,4 millioner kroner. - Vi vil nu hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S for at afklare, hvordan kunderne bedst bliver tilgodeset. Det kunne eksempelvis være i form af modregningerne i a conto betalingerne eller som kontant udbetaling. Det er ikke afklaret endnu, siger Jacob Hessellund Madsen. Sideløbende med den nu afgjorte retssag har Egedal Kommune anmeldt et krav mod E.ON Danmark A/S, ved Energiklagenævnet. Sagen drejer sig om E.ON s administrationsomkostninger knyttet til de fire kraftvarmeværker. Her er Egedal Kommunes krav omring 1 million kroner. Den smukke natur Dit barn i avisen Mail et skønt sommerbillede af dit barn, til Ledøje-Smørum Avis: (jpg-fil) Måske bliver det dit barn, som kommer med i avisen næste gang. Skriv gerne navn og alder på dit barn, så kommer det til at stå sammen med billedet. Foto: Sarah Winther Petersen Victor - 10 år

3 KIRKEKALENDER GUDSTJENESTER / AKTIVITETER LEDØJE KIRKE Søndag 15/6 kl : Trinitatis, Christina H. Mølgaard Søndag 22/6 kl : Børne sommerkirke, Christina H. Mølgaard Søndag 6/7 kl : 3. s.e. Trinitatis, Eskil S. Dickmeiss Søndag 20/7 kl : 5.s.e. Trinitatis, Edith Thingstrup Søndag 3/8 kl : 7. s.e. Trinitatis, Christina H. Mølgaard SMØRUM KIRKE Søndag 15/6 kl : Trinitatis, Susanne F. Lomholt Lørdag 21/6 kl :.RQðUPDWLRQ, Edith Thingstrup Søndag 22/6 kl : 1. s.e. trinitatis, Edith Thingstrup Søndag 29/6 kl : 2. s.e. Trinitatis, Eskil S. Dickmeiss Søndag 13/7 kl : 4.s.e. Trinitatis, Edith Thingstrup Søndag 27/7 kl : 6. s.e. Trinitatis, Susanne F. Lomholt PRÆSTENS KLUMME Hvornår har vi nok? En fransk økonom vækker opsigt verden over med en bog om ulighed. Han hedder Thomas Piketty, og hans bog Kapitalen i det 21. århundrede handler om, hvordan mennesker med kapital tjener mere end folk med arbejde. Dermed ripper han op i en gammel diskussion om ret og rimelighed. I Danmark henviser man tit til den gamle Grundtvig-sang, der slutter med ordene: Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. De ord henviser faktisk til nogle ord i Bibelen. I Det gamle Testamente står der, hvordan Gud gav jøderne mad, da de sultede ude i ørkenen: Da de målte det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt; de samlede det, hver især kunne spise Det handler altså ikke om at have lige meget. Det handler om at have nok. Hvornår har vi så nok? Om vi har nok afhænger af mange ting for eksempel: Hvor længe lever vi? Og hvor mange år skal vi være på pension? Det spørgsmål er afgørende for, hvor meget vi skal spare op, så vi har en investering noget opsparing eller noget kapital som vi kan tære på, når vi bliver for gamle til at arbejde. Over et helt menneskeliv er vi derfor både i rollen som lønmodtager og som kapitalist. Typisk er vi mest lønmodtagere, når vi er unge, og mest kapitalister, når vi er gamle og har indbetalt i mange år til vores arbejdsmarkedspension og til ATP. Hvis vi er meget frygtsomme, så mener vi aldrig, at vi har nok. Og hvis vi til gengæld er meget skødesløse Gudstjeneste og grill Nyt hold til babysalmesang PORSEBAKKEN Tirsdag 17/6 kl : Susanne F. Lomholt Tirsdag 1/7 kl : Susanne F. Lomholt KONFIRMANDHUSET Tro, krig og kærlighed Sommerhøjskole Torsdag 19. juni 2014, til Fredag 20. juni kl til Lørdag 21. juni kl til %LOOHWWHU VÈOJHV IUD.RQðUPDQGKXVHW Mandag 23/6 kl Sankt Hans & grill,kp[o ;OPUNZ[Y\W Glæde og lys med dem komme til bys, blomstre lad muld, hvor de træde! Styrke og mod bringe svaghed på fod, [Y Z[ ÄUKL HSSL ZVT NY KL Den danske Salmebog 291 Kom med til Sankt Hans gudstjeneste i Konfirmandhuset kl 17. Efterfølgende kan man grille sin egen medbragte bøf. Vi skal nok sørge for salaten. Vi regner med at slutte tids nok til, at I kan nå videre og deltage i en af de mange traditionsrige bålfester i lokalområdet, hvad enten det er ved Kulturhuset, i Smørumovre eller i Ledøje. Babysalmesang er en fælles oplevelse for mor/far og barn. Sang, musik og bevægelse stimulerer barnets sanser, kompetencer, motorik, koncentration og indlæringsevne. Forældre vil lære nye sange, salmer og lege at kende, som de også kan bruge derhjemme. Næste babysalmesangshold i Smørum kirke begynder torsdag d. 28. august Forløbet strækker sig over 9 torsdage kl og afsluttes med en babygudstjeneste lørdag den 1. november kl Tilmelding til organist Heidi Buch Pris: 200 kr., der primært dækker udgiften til bogen Min første salmebog. Børnegudstjeneste om tro og overtro Alle børn og deres forældre er velkomne til børnegudstjeneste i Ledøje kirke den 22. juni kl Vi skal høre om elverpiger, og den mystiske fortælling om Ledøje kirkes kalk. Kom og bliv klogere på forskellen på tro og overtro. Minikonfirmanderne fra Søagerskolen deltager i børnegudstjenesten, og de vil hjælpe med at dramatisere dagens fortælling. Vi håber at se Jer! Kirkekontoret Flodvej 73E 2765 Smørum Tlf.: Kordegn Jens Larsen Åbningstider Mandag til fredag: Kl Torsdag tillige kl Lørdag og søndag lukket Kirkeside_U23.indd 1 med vores økonomi, så er det helt sikkert, at vi aldrig har nok. Hvornår har få for meget og færre for lidt? Vi ved det ikke. Og hvordan får vi et rimeligt afkast, hvad enten det er af arbejde eller af investering? Det ved vi heller ikke. Hvad skal vi så gøre? Et godt tip er derfor at te sig fornuftigt og i øvrigt lægge sit liv i Guds hånd. Om nok er nok, kan godt være et spørgsmål om penge. Men i bund og grund afhænger det af, om vi udnytter det liv, vi har fået givet. Hvis vi lever i evig frygt for at slå til, vil nok aldrig være nok. Hvis vi i en eller anden udstrækning stoler på Gud, kan vi til gengæld opleve nogle glædelige overraskelser. Ja, måske kan vi endda få mere end nok. Så meget, at vi ligefrem har noget at give til andre. Edith Thingstrup 4LYL PUMVYTH[PVU ÄUKLZ Wr! Kirkegårdene Gravere: René de Fries Sørensen Henrik Flemholt Tlf.: eller Sognepræster: Eskil S. Dickmeiss (kbf.) Tlf.: Børne- og ungdomspræst Christina Holten Mølgaard Tlf.: Edith Thingstrup Tlf.: Formand for menighedsrådet: Inge Bo Mikkelsen Tlf.: Susanne Lomholt Tlf.: Redaktør: Edith Thingstrup 6/5/14 2:52 PM

4 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl 4 Fremtidens idrætstilbud i Måløv Af Thomas Lorentzen Måløv Idræts Forening inviterer til dialog om fremtidens idrætstilbud i Måløv. Skal det være muligt at gå til elite gymnastik, cykling, volleyball, håndbold eller noget helt andet i Måløv? Måløv Idræts Forening (MIF) vil gerne i dialog med lokalbefolkningen om, hvad de savner eller gerne vil have mere af i og omkring Måløv. For at komme tættere på brugerne inviterer Måløv Idræts Forening derfor til en Fremtidsdag i Måløv Ny hal til en snak/workshop om, hvad MIF skal arbejde med i fremtiden. Alle er velkomne til at komme med idéer, og ingen idé er for stor eller for lille. Der vil blive snakket om alle de idéer, som kommer frem på dagen, foruden resultatet fra en stor spørgeskemaundersøgelse arrangeret i samarbejde med DGI, der har kørt gennem de sidste måneder. Fremtidsdagen vil blive ledet af en erfaren konsulent, som også er medlem af foreningen. For at gøre det lettere for børnefamilier at deltage, sørger MIF for at aktivere børnene, mens far og mor er til møde om eftermiddagen. Dagen vil slutte med fællesspisning af medbragt mad for alle, der deltager i workshoppen om eftermiddagen. Deres familier er også meget velkomne. MIF vil arrangere både grill og være vært ved en øl/vand og kaffe. Læs mere om dette arrangement på MIF arbejder for at være fremtidens forening Måløv Idræts Forening har arbejdet intensivt i 9 måneder med at udvikle foreningen i DGI-konkurrencen DM i Foreningsudvikling. Fremtidsdagen er det seneste arrangement, der skal medvirke til at fokusere på de idrætsgrene og arrangementer, som brugerne og lokalbefolkningen ønsker. DM-projektet har kickstartet en udviklingspro- Borgere filmede sig til nyt kulturhus Et halvt hundrede borgere i Egedal satte sig sammen for at udvikle kreative idéer til hvordan det nye kulturhus i Stenløse Rådhus skal være. I alt otte fremtidsscenarier blev videofilmet, og indgår i den plan, som Byrådet skal godkende i september. fungere som et levende kulturhus fra begyndelsen af Otte film om kulturlivet i huset Borgerne arbejdede blandt andet sammen i grupper om at skabe en række fremtidsscenarier for kulturhuset, som blev videofilmet som dokumentation for det videre arbejde. folde sig i 2015, fortæller designer Gudrun Risak, der sammen med kollegaen Andrea Otterstrøm Nørgaard stod for workshoppen. Plan for kulturhuset i september De i alt otte fremtidsscenarier bliver nu klippet sammen til små film, der indgår som materiale til planen for kulturhuset, ces i Måløv Idræts Forening. Der ligger stadig et stort arbejde forude, og projektet kan kun lykkes med brugernes opbakning. Derfor er alle bidrag af afgørende betydning for fremtidens idrætstilbud i Måløv. Fakta: Fremtidsdag med børnepasning og fællesspisning Dato: 14. juni 2014 kl Sted: Måløv Ny hal, Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Alle er meget velkomne. Der vil være børneaktiviteter, mens far eller mor deltager i workshop. Tilmelding via Arrangør: Måløv Idræts Forening lsavis.dk Kunstnere, erhvervsfolk, debattører, musikere, ældre, unge og midaldrende kulturelle ildsjæle. Omkring 50 borgere - på tværs af kulturelle interesser - har været samlet til en workshop på Stenløse Rådhus for at udvikle kreative idéer til, hvordan det gamle rådhus kan - Borgerne fik til opgave at indrette små dukkehuse med de kulturaktiviteter, som de mener, huset skal kunne rumme. Efterfølgende optrådte de med små croquisdukker og remedier, der fortæller om livet og fællesskabet på tværs i huset, som de forestiller sig det skal ud- som Egedal Byråd skal godkende i september. Alle film, plancher og idéer til kulturhuset vil blive offentliggjort i august på egedalkommune.dk og på egedalbibliotekerne.dk. Fotos: Finn Jørgensen, Egedal Kommune

5 5 Valg: Ny frokostordning i daginstitutionerne? Parat til fremtidens økonomiske udfordringer I denne måned skal forældrene i Egedal vælge om deres børn skal have en ny frokostordning i daginstitutionerne i 2015 og 16. Der er tale om et nyt koncept, hvor en større del af maden bliver økologisk og tilberedt ude i institutionernes køkkener. I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal have tilbud om et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev ordningen mere fleksibel, så forældrene hvert andet år aktivt kan fravælge frokostmåltidet. Nu skal forældrene i Egedal Kommune igen til valg. Og denne gang har Byrådet besluttet, at der bliver tale om et nyt koncept for frokostordningen, hvor en større del af maden bliver tilberedt ude lokalt. Maden bliver stadig leveret til kommunens dagtilbud to gange om ugen, men kun delvis forarbejdet. Det betyder, at en del af den sunde frokost bliver tilberedt af et køkkenpersonale i de lokale køkkener på daginstitutionerne. Et godt frokosttilbud I dag er 7 ud af 32 daginstitutioner i Egedal Kommune tilmeldt frokostordningen. Med det nye koncept håber formanden for Børne- og Skoleudvalget, Karsten Søndergaard, at flere forældre vil vælge ordningen til deres børn. - Jeg håber, at flere daginstitutioner vil tage positivt imod vores nye frokost-koncept, hvor vi har bestræbt os på at imødekomme et ønske fra forældrene om, at en større del af frokosten, eksempelvis grøntsagerne, bliver tilberedt ude lokalt af et uddannet køkkenpersonale. Så vil der også være ressourcer til, at børnene kan være med i køkkenet som en pædagogisk aktivitet. I øvrigt bliver mindst 70 procent af maden økologisk, så jeg mener, at vi har et ret godt tilbud om frokost for 26 kroner om dagen, siger Karsten Søndergaard. Til august skal Byrådet beslutte hvilket køkken, der skal levere maden og råvarerne til daginstitutionerne i 2015 og Valget Alle forældre med børn i Egedal Kommunes dagtilbud har mulighed for aktivt at fravælge den obligatoriske frokostordning. Afstemningen løber fra den 2. juni til og med den 23. juni. Det er et simpelt flertal blandt forældrene i barnets dagtilbud, der afgør om der skal være en frokostordning i perioden januar 2015 til og med december Alle forældre får yderligere information via barnets dagtilbud og på egeborn. dk. Pris Madordningen er fuldt forældrefinansieret og koster 560 kroner om måneden, hvilket svarer til cirka 26 kroner per dag. Af kirsten Sterling Med en ny langsigtet plan vil Egedal Kommune skabe et økonomisk råderum på 125 mio. kr. til stigende udgifter i fremtiden. Kirsten Sterling Egedal Kommunes økonomi er god, men udgifterne vil stige i de kommende år. Antallet af ældre stiger og der er behov for at investere i bygninger og veje. Derfor sætter Egedal Kommune nu gang i en ambitiøs og langsigtet plan for at effektivisere for 125 millioner kroner, så der er råd til fremtidens udfordringer og nye politiske visioner og ideer. Fra røde tal til lille overskud Henry Krogh & Gunnar Søndergaard ApS Anlægsgartnermestre Medlem af Landsforeningen Danske Anl gsgartnere Ledøjetoften 49 Ledøje Tlf: Fax: Superbilligt kvalitets-kopipapir!! Vi har købt et stort parti kvalitets-kopipapir og kan derfor sælge til uhørt lave priser: 1-4 pakker a 500 ark A4 80 gr. kr pr. pk pakker a 500 ark A4 80 gr. kr pr. pk pakker a 500 ark A4 80 gr. kr pr. pk. Samtlige priser er excl. moms. Der var røde tal på bundlinjen i budgetterne i Egedal Kommune i Derfor iværksatte Byrådet en genopretningsplan, der over tre år fra 2009 til 2013 skabte en bæredygtig økonomi. I dag er der balance mellem udgifter og indtægter, men i de kommende år bliver denne balance udfordret og samtidig får Egedal Kommune et stigende antal ældre ligesom der fortsat er behov for at investere i bygninger og veje, der trænger til vedligeholdelse. - Egedal Kommunes økonomi har været i en gunstig udvikling. I dag er økonomien i balance, med et lille overskud. Det betyder, at vi har god tid til at forberede os på LAYOUT. RENTEGNING OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. GÆLDER DET TRYKSAGER? RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSA OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET-TR IDE. LAYOUT. RENTEGNING. DTP. FOTOSA. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT. RENTEGNING DTP. FOTOSATS. OFFSET-TRYK. IDE. LAYOUT ABC TRYK RENTEGNING. DTP. FOTOSATS. OFFSET de stigende udgifter i fremtiden. Vi har tid til at effektivisere over flere år i stedet for at skulle spare, som vi gjorde under genopretningsplanen, siger borgmester Willy Eliasen. Råd til politiske ideer Den positive økonomiske udvikling er også en positiv udvikling for det politiske liv i byrådet. Når der kun er et lille overskud er det politikernes opgave at få pengene til at slå til, så serviceniveauet opretholdes bedst muligt. - Ved at skabe økonomisk råderum skaber vi også politisk råderum til at udvikle kommunen i takt med at samfundets behov udvikler sig, siger Willy Eliasen. lsavis.dk Staples Copy Papir er et godt allround papir til de daglige opgaver på kontoret. Certifi ceret med Den Nordiske Svane og EU-Miljøblomst. Papiret kan købes & afhentes fra kontoret. Så længe lager haves... tryk Folekær Smørum Telefon Ps: husk i øvrigt at vi udfører alt i tryk til konkurrencedygtige priser! Ring og få et godt tilbud! MURERMESTER Brdr. Theisen Rugvej 7 - Smørumnedre Murerarbejde Entreprenørarbejde Ombygningsarbejde Tilbygninger Spec.: Total renovering af badeværelser Aut. kloakmester Spec. miljøproblemer Medlem af Byggeriets Arbejdsgivere og Garantiordningen

6 AZY _Z"Hb gjb e] C bªl 6 Læs, fortæl og vind med Sommerbogen Af Julie S. Georgsen Børnebibliotekar Egedal Bibliotekerne og pallesgavebod.dk inviterer alle børn til at deltage i Sommerbogen 2014 Sommerbogen er de danske børnebibliotekarers Fælles læselystkampagne, som løber fra 20. juni august. Sommerbogen er for alle børn der kan læse. For at være med i konkurrencen skal børnene tilmelde sig på biblioteket og anmelde 5 bøger. Det kan de gøre på nogle anmelderark, som udleveres på biblioteket eller på pallesgavebod.dk. Det eneste der kræves er et Unilogin og en profil på pallesgavebod.dk. Når barnet har lavet 5 anmeldelser kan barnet printe et læsebevis på pal- lesgavebod.dk eller tage de fem anmelderark med ned på biblioteket. Så får barnet mulighed for at vælge en bogpræmie. I Palles Gavebods hovedkonkurrence er der også mulighed for at vinde flotte præmier. Der trækkes lød blandt alle anmeldelser, om en mulepose med en Ipad mini, bøger og merchandise i. Der er også en Ipad mini, bøger og merchandise til den Gør haven forårsklar Det er snart tid til at gøre haven forårsklar, du kan hos os leje de mest gængse maskiner til at gøre gø dette. Havefræser Plænelufter Højtryksrenser og meget mere. Du kan se priser på vores website, ww Reserver gerne i god tid. Jørgen Andersens Vej 1-5 Måløv Professionelt klip til ham og hende Riskær Smørum Tekstiltryk og salg Når det rykker er det Bæk der trykker v/ Susan Hartmann som laver den bedste anmeldelse. Er man den, der laver flest anmeldelser, kan man vinde en masse bøger. Du kan desuden vinde ugepræmier og deltage i Sommerbio. Læse mere på Pallesgavebod.dk eller spørg på dit lokale bibliotek. Alle lærere på uddannelse i inklusion De næste to år kommer alle lærere og pædagoger i Egedals folkeskoler på efteruddannelse i inklusion. Byrådet har foreløbigt afsat 8 millioner kroner til projektet, der vil give medarbejdere nye værktøjer at arbejde med i forhold til børn med særlige behov Egedal Kommune har de seneste 4-5 år arbejdet målrettet med inklusion, for at give børn med særlig behov en mulighed for at være en del af fællesskabet fremfor at ekskludere eleverne i specialklasser. I dag er 96 procent af Åkandehaven Smørum Deadline Sidste avis inden sommerferien Udkommer 28. juni - Deadline 23. juni - klokken Første avis efter sommerferien Udkommer 2. august - Deadline 28. juli - klokken Folkeskolens elever i Egedal inkluderet. Det stiller krav til lærere og pædagoger. Derfor har Egedal Byråd besluttet, at frigive 8 millioner kroner til efteruddannelse, hvilket betyder at foreløbigt 250 lærere og 250 pædagoger kommer på uddannelse i løbet af det kommende skoleår. De øvrige 500 medarbejdere skal efter planen efteruddannes i løbet af skoleåret 2015/16. Egedal Kommunes fire distriktsskoler og de faglige organisationer DLF, BUPL og FOA støtter op om uddannelsespakken, hvor lærerne og pædagogerne kommer på et 30 timers inklusions- og specialpædagogisk kursus, der bliver afsluttet med en eksamen på diplomuddannelsesniveau. Værktøjer til en bedre skoledag Ifølge centerchef for Skole og Dagtilbud, Egon Agerlin, har Egedal Kommune allerede tilført 13 millioner kroner til arbejdet med inklusion - også til inklusions-efteruddannelse, men slet ikke i dette omfang. - Jeg er meget glad for, at politikerne har valgt at prioritere dette store uddannelsesprojekt. Vi ved at efteruddannelse har været meget efterspurgt hos lærerne på skolerne og de faglige organisationer. Nu får alle medarbejderne nogle nye værktøjer at arbejde med i forhold børn, som har særlige behov. Det skulle gerne betyde, at alle børn i skolen får en bedre skoledag, siger Egon Agerlin. Egedal investerer i inklusion Formand for Børne og Skoleudvalget, Karsten Søndergaard, glæder sig også over uddannelsesløftet til skolernes medarbejdere. Han, mener, at projektet er med til at understrege, at inklusion ikke er en kommunal spareøvelse. - Vores elever skal inkluderes når det giver mening og er til gavn for eleven og ikke fordi kommunen skal spare penge. Efteruddannelsesprojektet og det faktum, at der de sidste fire-fem år er flyttet 13 millioner kroner fra det specialiserede område til den almindelige folkeskoles støtte til elever med særligt behov, tilbageviser denne påstand, siger Karsten Søndergaard.

7 7 Dronningen besøger Egedal til efteråret Hendes Majestæt Dronningen besøger Egedal Kommune i Nordsjælland. Det sker den 18. november i forbindelse med indvielsen af Danmarks første kombinerede rådhus og sundhedscenter For 25 år siden besøgte Hendes Majestæt Dronningen kortvarigt byerne Veksø, Stenløse og Ølstykke for at indvie de nye S-togsstationer. Den 18. november besøger dronningen igen Egedal Kommune. Jeg skal meddele, at Hendes Majestæt Dronningen med glæde aflægger besøg i Egedal Kommune, skriver dronningens kabinetssekretær. Det er Egedals borgmester Willy Eliasen, der har henvendt sig til Kongehuset med anmodning om, at dronningen indvier kommunens nye rådhus og sundhedscenter, der er det første byggeri af sin art herhjemme, tegnet af Henning Larsen Architects. - Jeg er meget beæret over og glad for, at Hendes Majestæt Dronningen vil besøge vores kommune i forbindelse med indvielsen af det nye rådhus og sundhedscenter. Vi ser i den grad frem til det royale besøg og vil gøre vores ypperste for, at det bliver en begivenhedsrig festdag, siger Willy Eliasen. Programmet for dronningens besøg i Egedal Kommune er endnu ikke fastlagt. TANDLÆGEHUSET I SMØRUM Flodvej 73 a Smørum v/ tandlæge Yvonne Reimer Tak til de 2000 smørumborgere som har valgt os som deres tandlæger. Nye patienter er velkommen. Tlf: mail: Brug Ledøje-Smørum og Måløv avis - byens lokale avis Egedal åbner hotline til digital selvbetjening Egedal Kommune er gået med i en tværkommunal hotline på , hvor borgerne frem til kl. 21 kan få hjælp til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger på nettet. Digital selvbetjening er den mest fleksible, hurtigste og billigste måde at komme i kontakt med sin kommune på, hvis man for eksempel vil søge plads til sit barn i en børnehave, melde flytning eller bestille tid til at blive gift. De digitale tilbud betyder, at borgerne kan komme i kontakt med kommunen, når de har tid og lyst - og ikke er afhængige af de normale kontortider. Fredensborg, Furesø, Frederikssund, Sorø, Holbæk og Roskilde kommuner har gennem længere tid samarbejdet om at understøtte borgernes brug af de digitale selvbetjeningsløsninger. Nu er Egedal Kommune også gået med i samarbejdet. Foreløbigt i tre måneder for at vurdere effekten. Digital vejledning helt frem til kl. 21 Dermed får borgerne i Egedal Kommune fra 2. juni også mulighed for telefonisk vejledning til de digitale selvbetjeningsløsninger udenfor kommunernes normale åbningstid. Den tværkommunale Hotline på har åbent mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Formålet med hotlinen er at guide borgerne i brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger, ligesom borgerne også kan få svar på mere generelle spørgsmål. Hotlinen tilbyder derfor ikke konkret sagsbehandling, men hjælp til selvhjælp. -De mange digitale selvbetjeningsløsninger er et godt tilbud til de borgere, som kan betjene sig selv på internettet. Hotlinen er et ekstra tilbud til dem, som selv når langt, men måske lige mangler den sidste hjælpende hånd for helt at komme i mål med at bruge den konkrete løsning, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune. Hun understreger, at der selvfølgelig fortsat er mulighed for at møde personligt op i Borgerservice, hvis man har brug for personlig vejledning. I Egedal Kommune har BorgerKontakt i Center for Borgerservice på Stenløse Rådhus åbent i følgende tidsrum: Mandag og tirsdag, Onsdag, Lukket Torsdag, Fredag, Fakta om den tværkommunale hotline Hotline kan kontaktes på telefon og har åbent mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Hotline hjælper borgerne med generel info på kommunernes hjemmesider og vejledning om benyttelsen af konkrete selvbetjeningsløsninger. Hotline kan ikke tilbyde konkret sagsbehandling eller oplyse om status på en sag. Hotline bemandes af et L O K A L M A R K E D E T Festsange forfattes med humør, charme og stemning. Kvikke melodier foreslås. Hegnskær 5, Smørum. Telefon Hjemmeside: xxz.dk LOPPEMARKED Søndag d. 22. juni kl Ved søen i Kirsebærvangen, Smørum. Vel mødt! tværkommunalt team af erfarne borgerservicemedarbejdere. Har du TV-problemer? Kan du ikke fi nde alle programmerne på Smørum kabelnet? ComX Skal du have hjælp til at indstille din tv-modtager.? LBJ-Teknik-Smørum Tlf /senior tekniker Leif B.Jensen Lokalmarkedet er lige sagen, hvis du har noget at sælge eller noget du vil købe. Her kan læserne for en billig penge efterlyse bortkomne effekter. Prisen er 20 kr. for 20 ord, som skal betales forud, enten ved check eller frimærker. Sidste frist er 23. juni kl Avisens postkasse, Folekær 21, kan evt. benyttes. Annoncetekst max. 20 ord. SKRIV MED BLOKBOGSTAVER Læs også avisen på nettet Besøg dit lokale havecenter

Forældre til hest. på rideskolen, og det er arrangementer hvor børnene, er med til at

Forældre til hest. på rideskolen, og det er arrangementer hvor børnene, er med til at N R. 1 1 2 8. Å R G A N G 3 1. M A J 2 0 1 4 EU-valget i Egedal Af Frederik Roed 63,4 procent stemte ved EU-valget i Egedal I Egedal stemte 63,4 procent af vælgerne ved EU-valget, hvor Dansk Folkeparti

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Sommerhøjskole om Frihed, Ligeværd og Demokrati Af Eskil Dickmeiss, Sognepræst Hvordan fik vi den grundlov, som vi tager som en selvfølge i dag? Hvorfor var Grundtvig så kritisk i 1849? Hvordan har det

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv N R. 1 2 2 9. Å R G A N G 1 3. J U N I 2 0 1 5 Fest for de frivillige Af Onsdag den 3. juni blev der holdt fest for og med vores frivillige medarbejdere i sogne. Vi var over 70 mennesker, der spiste en

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl N R. 1 9 2 8. Å R G A N G 1 1. O K T O B E R 2 0 1 4 Det gode ungdomsliv i en gammel campingvogn Af Frederik Roed En gammel hippie-farvet campingvogn møder i disse uger de unge med spørgsmålet: Hvordan

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl AZY _Z"Hb gjb e] C bªl N R. 2 1 2 8. Å R G A N G 8. N O V E M B E R 2 0 1 4 Nyt kunstværk ved Smørum Kirke Af Edith Thingstrup Smørum kirkegård er blevet beriget med et nyt kunstværk af billedhuggeren

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl . 2 2 2 8. Å G A G 2 2. V M B 2 0 1 4 Borgernes hus i gedal har åbnet dørene Af Frederik oed irsdag åbnede gedal ådhus og Sundhedscenter for første gang dørene for borgerne på Dronning Dagmars Vej. Vi

Læs mere

Gør et kup på biblioteket! Ledøje-Smørum Rådhus forvandles til 86 lejligheder. Gratis influenzavaccination. Murermester. Frank Kjeldsen Kløvervej 4

Gør et kup på biblioteket! Ledøje-Smørum Rådhus forvandles til 86 lejligheder. Gratis influenzavaccination. Murermester. Frank Kjeldsen Kløvervej 4 N R. 1 8 2 8. Å R G A N G 2 7. S E P T E M B E R 2 0 1 4 Ledøje-Smørum Rådhus forvandles til 86 lejligheder Af Jens Jørgen Nygaard (C) 1. viceborgmester luften og skabe et grønt miljø med grønne facader

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv N R. 7 2 9. Å R G A N G 4. A P R I L 2 0 1 5 Mozart og fire franske Af Britta Hansen, L-S Musikforening Musikforening fejrer sit 30-års jubilæum med en koncert søndag den 19. april 2015 kl. 15.00 i Kulturhuset

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv N R. 8 2 9. Å R G A N G 1 8. A P R I L 2 0 1 5 Det gode hverdagsliv Af Julie Aebischer Nørgaard Ønsket om at være i stand til at klare sig længst muligt i eget hjem, er stærkt stigende blandt Egedals borgere.

Læs mere

Af Hanne Lund Bibliotekar, teamleder

Af Hanne Lund Bibliotekar, teamleder N R. 1 7 2 8. Å R G A N G 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 4 Smørumpige dobbelt Europamester Af Svend Guldbransen I dagene fra den 23. august til den 31. august blev der afholdt Europamesterskaber for veteraner

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Kunst og kreativitet i børnehøjde Af Ellen Qvistgaard, børnebibliotekar Egedal Bibliotekerne tilbyder sammen med Kunstforening kunstrundvisning og workshop i børnehøjde. Arrangementet er for de 8 til 12

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl R. 1 3 2 8. Å R G A G 2 8. J U I 2 0 1 4 Sommerfest på Porsebakken Af Susanne Føns Lomholt, Formand for Porseklubben 11 gardere fra furesøgarden spillede igennem ved Porseklubbens fødselsdags og sommerfest..

Læs mere

AZY _Z"Hb gjb e] C bªl

AZY _ZHb gjb e] C bªl . 1 6 2 8. Å G A G 3 0. A U G U S 2 0 1 4 Kan du spille badminton som en verdensmester? 4OSAG SPMB Af Majken. ielsen VM i badminton er i fuld gang, og i Ledøje Smørum Badminton vil vi gerne give dig mulighed

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Copenhagen Piano Quartet i Ledøje mørum Musikforening f Britta Hansen øndag den 27 september kl 1500 i Kulturhuset, Flodvej 68, mørum Musikforeningen starter sæson 2015-16 med et brag Vi får besøg af 4

Læs mere

Ledøje-Smørum og Måløv

Ledøje-Smørum og Måløv Ledøje-mørum 2 2 9 Å G G 2 4 J U 2 0 1 5 Ledøje-mørum Musikforening inviterer til forrygende kabaret eadline æste avis udkommer lørdag d 7/2 eadline 2 februar - klokken 800 f Britta Hansen Ledøje-mørum

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 140 24. årgang Februar 2012 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 Skolevænget 12a Børnehuset Ketty Jørgensen 74 45 86 37 Skolevænget 14 Bådelaug

Læs mere

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival?

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival? ulf nyt A 19. årgang Nr. 2 April 2015 Hvad vil de politiske partier gøre for os? side 5 Vil du med os på Sølund Festival? side 15 Din stemme er VIGTIG! Hvordan er det at være frivillig i ULF? side 23 M

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

03. Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder

03. Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder 37 Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder 03. Den aktive borger er mange ting. I dette kapitel beskriver vi tre former for aktivitet selvbetjening, mestring og samskabelse og præsenterer en

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere