Störningar och lösningar. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Störningar och lösningar. Indhold"

Transkript

1 Störningar och lösningar Indhold 1 Introduktion Forord Service-kontakt Sikkerhedsanvisninger Signalord og deres betydning Generelle sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger vedrørende batteriet Tilsigtet anvendelse Certifikater Garanti Transport og bortskaffelse Emballering og transport Bortskaffelse Oversigt over EFOY GO! Tilslutninger Leveringsomfang Drift Batteriets ladetilstand i EFOY GO! Opladning af EFOY GO! Opladning via stikdåsen Opladning via en 12 V-tilslutning Opladning med et solcellepanel Opladning med en EFOY COMFORT brændstofcelle Anvendelse af EFOY GO! Tilslutning af apparater Start af EFOY GO! Tekniske specifikationer Fejl og afhjælpning Side 136

2 Introduktion 1 Introduktion 1.1 Forord Mange tak, fordi du har valgt en EFOY GO! fra SFC Energy AG. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye energiforsyning. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager energiforsyningen i brug første gang. Hvis du har spørgsmål vedrørende betjeningen, er du velkommen til at kontakte EFOY-hotline. Copyright by SFC Energy AG Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger kan ændres uden forudgående meddelelse. 1.2 Service-kontakt SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring Brunnthal Tyskland Hotline: / Freecall*: / * Fax: / Web: *Gratis Freecall er til rådighed via fastnet fra følgende lande: Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, Storbritannien, Italien, Holland, Norge, Østrig, Sverige, Schweiz og Spanien. Side 137

3 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Signalord og deres betydning FARE! Angiver en direkte fare med stor risiko, som resulterer i død eller alvorlig tilskadekomst, såfremt den ikke undgås. ADVARSEL! Angiver en direkte fare med stor risiko, som resulterer i død eller alvorlig tilskadekomst, såfremt den ikke undgås. Angiver en fare med lille risiko, som kan resultere i let eller mindre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader, såfremt den ikke undgås. Informationer, som er vigtige for ejeren eller brugeren af apparatet. Side 138

4 Sikkerhedsanvisninger 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug, og opbevar betjeningsvejledningen sammen med apparatet. Følg alle anvisninger i denne betjeningsvejledning. EFOY GO! må ikke åbnes. Ændringer udgør en sikkerhedsrisiko og resulterer i, at driftstilladelsen samt garantien og reklamationsretten bortfalder. Du må kun bruge EFOY GO!, når huset og ledningerne er ubeskadigede. Brug altid kun originalt EFOY GO!-tilbehør til opladning af EFOY GO!. EFOY GO! må ikke opbevares og anvendes ved temperaturer over 40 C. Skal beskyttes mod kraftig varme og direkte sollys. Når der er slukket for EFOY GO!, skal den opbevares frostfrit. Der er rygning forbudt, når der arbejdes med EFOY GO!. Må ikke komme for tæt på varme- og tændkilder. EFOY GO! skal opbevares utilgængeligt for børn. EFOY GO! er ikke vandtæt. Må kun bruges indendørs i tørre rum. ADVARSEL! Berøring af forskellige indbyggede komponenter kan udløse kortslutning og strømstød. ADVARSEL! Beskadigelse ved ulykker, risiko for tilskadekomst! Hvis EFOY GO! bruges i bilen, skal den fastgøres, så den ikke forårsager tilskadekomst i tilfælde af ulykker. Side 139

5 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! EFOY GO! skal så vidt muligt opbevares ved en temperatur mellem +10 og +30 C, i et ventileret rum og ikke i nærheden af fugt, varmekilder eller åben ild. EFOY GO! er ikke vandtæt! Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind i apparatet. Ventilationsåbningerne i EFOY GO! må ikke dækkes til, når apparatet er i brug. Hvis ventilationsåbningerne dækkes til, kan der opstå en varmeophobning, hvorved EFOY GO! kan blive beskadiget. Træk ledningerne på en sådan måde, at kablerne ikke kan blive beskadiget, og der ikke er risiko for at snuble over dem. I tilfælde af brand skal alle apparater afbrydes fra EFOY GO!. 2.3 Sikkerhedsanvisninger vedrørende batteriet ADVARSEL! Hvis batterihuset bliver beskadiget, kan der strømme materiale (elektrolyt) ud. Der bør ikke træffes foranstaltninger, som er forbundet med en personligt risiko, eller som ikke er afprøvet tilstrækkeligt. Brug de anførte opladere til opladning af batteriet. Andre opladere kan have andre nationale specifikationer. EFOY GO! må ikke rystes. Lithium-batterier er stødfølsomme. Side 140

6 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Tilsigtet anvendelse EFOY GO! fra SFC Energy AG er en energiakkumulator og omformer til forsyning og opladning af mobile enheder med forskellige strømspændinger uafhængigt af strømnettet. EFOY GO! gemmer energi i en 12 V-akkumulator og omdanner 12 V- jævnspænding til 5 V-jævnspænding og 230 V vekselspænding med 50 Hz. Vær opmærksom på følgende: Apparaterne må kun anvendes i overensstemmelse med deres tekniske specifikationer (se afsnit 5 Tekniske specifikationer på side 152). Apparaterne er ikke beregnet til brug som nødstrømforsyning til medicinsk og livsnødvendigt udstyr samt landbrugsudstyr. Apparater med defekt eller beskadiget hus må ikke anvendes. 2.5 Certifikater Overensstemmelseserklæring SFC Energy AG, Eugen-Sänger-Ring 7, Brunnthal erklærer, at EFOY GO! 230 V opfylder bestemmelserne i EF-direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF og EF's lavspændingsdirektiv 2006/95/EF. Der er anvendt følgende harmoniserede standarder: DIN EN :2007, DIN EN : A1:2001 DIN EN : A1: A2:2009, DIN EN :2008; IEC Ed.2: A1: A2:2013; Apparater, der er forsynet med dette symbol, er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF. Udtjente elapparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes via de dertil beregnede kommunale genbrugsstationer. UN 38.3 Lithiumbatteriet i EFOY GO! er testet i henhold til FN's manual for test og kriterier del, underafsnit 38.3 og er således godkendt til transport. Kontrolmærke Apparaterne blev iht. ECE-regulering nr.10 kontrolleret for elektromagnetisk kompatibilitet og godkendt til anvendelse i motorkøretøjer. Godkendelsesnummer: E24 10R Side 141

7 Sikkerhedsanvisninger 2.6 Garanti Garantiperioden starter, når apparatet købes fra nyt. Dette tidspunkt kan dokumenteres ved hjælp af købsnotaen. Opbevar venligst denne dokumentation meget omhyggeligt. Vores garantiydelser retter sig efter SFC Energy AG's garantibetingelser, som var gældende i det pågældende land på det tidspunkt, hvor apparatet blev købt. Garantien træder først i kraft efter registrering hos SFC. Kontakt EFOY-kundeservice, eller registrer dig direkte på Se også de vedlagte garantibetingelser. Service Hvis du har tekniske spørgsmål vedrørende EFOY GO!, er du velkommen til at kontakte vores EFOY-hotline. Du finder kontaktoplysningerne i afsnit 1.2 Servicekontakt på side Transport og bortskaffelse Emballering og transport Dit nye apparat har på vejen hen til dig været beskyttet ved hjælp af emballagen. Alle emballeringsmaterialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen til eventuel senere brug. Hvis du alligevel vil bortskaffe emballagen, vil vi gerne opfordre dig til at bortskaffe emballagen på en miljøbevidst måde i henhold til de gældende lokale bestemmelser. I forbindelse med transporten hører EFOY GO! apparaterne til kategorien UN 3481 (lithium-batterier i apparater), klasse 9, emballeringsgruppe II. Til lufttransport anvendes emballeringsvejledningen PI 967. Den originale forsendelsesemballering opfylder disse forskrifter. ADVARSEL! Kvælningsfare som følge af folier og foldeæsker! Emballage og emballagedele må ikke overlades til børn Bortskaffelse Udtjente elapparater er ikke værdiløst affald! Med miljøvenlig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genanvendes, og miljøet skånes. EFOY GO! må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Kontakt venligst den offentlige genbrugsstation i din kommune vedrørende korrekt Side 142

8 Oversigt over EFOY GO! bortskaffelse. Yderligere oplysninger vedrørende en sådan genbrugsstations geografiske placering og evt. mængdebegrænsningerne pr. dag / måned / år fremgår af informationerne fra den pågældende kommune. Derudover oplyser vores medarbejdere hos EFOY-hotline gerne om korrekt bortskaffelse af EFOY GO!. Du finder kontaktoplysningerne i afsnit 1.2 Servicekontakt på side Oversigt over EFOY GO! 3.1 Tilslutninger 1 EFOY Fuel Cell IN 2 Power IN 3 Driftsindikator (230 V OUT) 4 Power ON / OFF (230 V OUT) V OUT 6 12 V OUT 7 USB OUT 8 Driftsindikator (12 V OUT & USB OUT) 9 Power ON / OFF (12 V OUT & USB OUT) 10 Batteriindikator Side 143

9 Oversigt over EFOY GO! 1 EFOY Fuel Cell IN Tilslutning til opladning af EFOY GO! med EFOY COMFORT brændstofcelle 2 Power IN Tilslutning til opladning af EFOY GO! via den medfølgende strømforsyning, bilens ladekabel eller evt. et solcellepanel, der kan købes særskilt 3 Driftsindikator (230 V OUT) Statusindikatoren for tænd-/sluk-knappen til 230 V OUT 4 Power ON / OFF (230 V OUT) Tænd-/sluk-knap til 230 V OUT (5) V OUT Tilslutning til 230 V-apparater (udgang), maks. 400 W 6 12 V OUT Tilslutning til 12 V-apparater (udgang), maks. 10 A 7 USB OUT Tilslutning til to apparater med USB-tilslutning (udgang), maks. 2,1 A 8 Driftsindikator (12 V OUT & USB OUT) Statusindikator for tænd-/sluk-knappen til 12 V OUT & USB OUT 9 Power ON / OFF (12 V OUT & USB OUT) Tænd-/sluk-knap til 12 V OUT (6) og USB OUT (7) 10 Batteriindikator Angiver batteriets ladetilstand 3.2 Leveringsomfang Antal Beskrivelse Artikelnummer 1 stk. EFOY GO! stk. Betjeningsvejledning stk. Strømforsyning stk. 12 V-billadekabel Side 144

10 Drift 4 Drift 4.1 Batteriets ladetilstand i EFOY GO! Ved levering er EFOY GO! kun opladet med 60%. Denne ladetilstand anbefales, når batteriet skal opbevares. Lad EFOY GO! helt op, inden den bruges første gang. Batteriindikatoren angiver batteriets ladetilstand, når apparatet er i brug, og når batteriet lades op. Når der er slukket for din EFOY GO!, og du gerne vil kende batteriets aktuelle ladetilstand, skal du trykke på en af Power ON / OFF-knapperne for at tænde apparatet. LED'erne angiver batteriets ladetilstand i trin á 20 %. Tryk derefter på knappen igen for at slukke EFOY GO! Sørg for, at der altid er slukket for EFOY GO!, når den ikke bruges, for således at undgå en dybdeafladning af batteriet. Hvis ingen af LED'erne i batteriindikatoren lyser, er din EFOY GO! helt afladet og skal lades op igen. Du kan finde yderligere oplysninger om opladning af din EFOY GO! i kapitel 4.2 Opladning af EFOY GO! på side 146. Batteriets ladetilstand % % % % 20 0 % 0 % Side 145

11 Drift 4.2 Opladning af EFOY GO! Inden du bruger din EFOY GO! første gang, skal du først lade den helt op ved hjælp af en af de mange opladningsmuligheder. Det er ikke nødvendigt at tænde for EFOY GO! for at lade den op. Opladningen er afsluttet, når alle LED'er lyser konstant. Alle strømudgange kan anvendes under opladningen. Ved alle opladningsmuligheder angives batteriets ladetilstand ved hjælp af batteriindikatoren. LED'erne angiver ladetilstanden i trin á 20 %. Fortløbende LED'er indikerer, at opladningen er i gang. Jo mere batteriet er ladet op, desto flere LED'er lyser fortløbende. Opladningen er afsluttet, når alle LED'er lyser konstant. Lademulighed Ladetid Stikdåse 5 timer 12 V-tilslutning 5 timer Solcellepanel (20 Wp) 12 timer EFOY COMFORT 80 6 timer EFOY COMFORT 140 3,5 timer EFOY COMFORT 210 2,5 timer Hvis du ikke har brugt EFOY GO! i mere end 6 måneder, skal du lade den helt op, inden du bruger den. Side 146

12 Drift Opladning via stikdåsen Sæt den medfølgende netdel i en fri stikkontakt, og lad din EFOY GO! op via Power IN-tilslutningen. Brug den medfølgende oplader til opladning af batteriet. Andre opladere kan have andre nationale specifikationer Opladning via en 12 V-tilslutning Sæt det medfølgende 12 V-ladekabel i et frit 12 V- udtag, f.eks. i bilen, og lad din EFOY GO! op via Power IN-tilslutningen. Brug udelukkende det medfølgende 12 V-ladekabel til opladning af batteriet Opladning med et solcellepanel Hvis du vil lade din EFOY GO! op med et EFOY GO! solcellepanel, der fås som ekstratilbehør, skal du sætte solcelleladekablet i solcellepanelet og lade din EFOY GO! op via Power IN-tilslutningen. Side 147

13 Drift Hvis du vil lade din EFOY GO! op med et andet solcellepanel, skal du være opmærksom på de tekniske specifikationer for Power IN-tilslutningen og kabelspecifikationerne. Teknisk specifikation Power IN Nominel udgangsspænding solcellepanel Klemspænding Kabelspecifikation Kabel Maks. kabellængde Stik 12,5-15 V / 4 A / maks. 60 W 12 V <23 V 2 x 0,75 mm² 3 m Hulapparatstik 2,5 x 5,5 mm, skaftlængde: 9,5 mm Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EFOY-hotline. Du finder kontaktoplysningerne i afsnit 1.2 Service-kontakt på side Opladning med en EFOY COMFORT brændstofcelle Sæt EFOY COMFORT ladekablet, der kan købes som ekstraudstyr, med det flade stik i Power-indgangen på bagsiden af din EFOY COMFORT og det brede stik i EFOY Fuel Cell IN-tilslutningen i din EFOY GO!. EFOY COMFORT ladekablet, der fås som ekstraudstyr, må kun bruges til opladning af batteriet med EFOY COMFORT brændstofcelle. For at få en så effektiv opladning af EFOY GO! som muligt, skal du på EFOY COMFORT vælge EFOY GO! som batteritype. Side 148

14 Drift Vælg EFOY GO! som batteritype på betjeningspanelet på EFOY COMFORT Tryk på [ok] og [menu] samtidig i to sekunder. Ekspertmenuen vises. Vælg undermenuen Batteritype ved hjælp af [ ][ ] og [ok]. Vælg EFOY GO! med [ ][ ] og [ok]. Med [ ] kommer du tilbage til infoskærmen. På infoskærmen vises "GO!". Hvis der er indstillet en forkert batteritype, kan batteriet blive beskadiget. Garantien kan falde bort. Indstillingerne i ekspertmenuen gælder for alle EFOY COMFORT-modeller fra firmware-version Du finder en udførlig betjeningsvejledning til EFOY COMFORT brændstofceller på EFOY COMFORT-hjemmesiden: Anvendelse af EFOY GO! Tilslutning af apparater Via de forskellige tilslutninger kan du anvende og oplade mange forskellige apparater med din EFOY GO!. Der kan drives apparater via alle fire tilslutninger samtidig. Side 149

15 Drift 230 V-tilslutning 12 V-tilslutning USB-tilslutning Start af EFOY GO! Hvis du bruger 230 V-stikkontakten, skal du tænde for EFOY GO! ved at trykke på den venstre (grønne) knap. Når den grønne LED over knappen lyser, kan du tilslutte et 230 V-apparat (maks. 400 W). Hvis du bruger 12 V-tilslutningen eller USBtilslutningerne, skal du trykke på den højre (grå) knap for at tænde for EFOY GO!. Når den grønne LED over knappen lyser, kan du tilslutte et 12 V-apparat og to apparater med en USB-tilslutning. Der må ikke sluttes en multistikdåse til EFOY GO!. Hvis du ikke har brug for 230 V OUT-tilslutningen, skal du sørge for, at den venstre (grønne) Power ON / OFF-knap ikke er i brug. Venstre driftsindikator må ikke lyse. Side 150

16 Drift Ved tilslutningen af elektriske apparater skal du være opmærksom på, at de til opstart ofte kræver en højere effekt, end der står på typeskiltet. Ved overbelastning slukker EFOY GO! automatisk. EFOY GO!'s funktionstid afhænger af det tilsluttede apparat. Tabellen giver dig nogle vejledende tider: Apparat Smartphone (8 Wh) Tablet (33 Wh) Videokamera (4,5 Wh) Campinglampe (1 Wh) MP3-afspiller (1,5 Wh) Køleboks (8 Wh) Funktionstid EFOY GO! 30 opladninger 8 opladninger 55 opladninger 216 opladninger 160 opladninger 30 driftstimer Du kan kontrollere batteriets ladetilstand ved hjælp af batteriindikatoren på EFOY GO!. LED'erne angiver batteriets ladetilstand i trin á 20 %. Hvis ingen af LED'erne i batteriindikatoren lyser, er din EFOY GO! helt afladet og skal lades op igen. Du kan finde yderligere oplysninger om opladning af din EFOY GO! i kapitel 4.2 Opladning af EFOY GO! på side 146. EFOY GO!'s funktionstid kan forlænges væsentligt ved at tilslutte en EFOY COMFORT brændstofcelle. Ved hjælp af blot en M5 (5 liter) tankpatron og en EFOY COMFORT kan en køleboks anvendes i op til 690 driftstimer. Efter 12 timers drift af en 230 V-tilslutning eller 24 timers drift af en 12 V- eller USB-tilslutning slukker EFOY GO! automatisk for at beskytte batteriet mod dybdeafladning. Hvis du vil fortsætte med at bruge EFOY GO!, skal du tænde for EFOY GO! igen. Side 151

17 Tekniske specifikationer 5 Tekniske specifikationer Batteri Batteritype Batterikapacitet Indgange Power IN EFOY Fuel Cell IN Udgange 230 V OUT EFOY GO! 230V Lithium-jern-fosfat (LiFePO4) V / 240 Wh 12 V OUT 12 V DC / 10 A USB OUT Generelle oplysninger Mål (L x B x H) Temperaturområde 12,5-15 V DC / 4 A / maks. 60 W (netdel, 12 V-ladekabel, solcellepanel) 11,0-13,8 V DC/ maks. 10 A (EFOY COMFORT brændstofcelle) 230 V AC / 400 W (maks.600 W) / 50 Hz Ren sinusspænding 2x 5 V DC / 2,1 A 28,6 x 18,6 x 20,1 cm Driftstemperatur: Opladning 0 C til +40 C Driftstemperatur: Afladning -10 C til +40 C Anbefalet opbevaringstemperatur Hældning Opbevaringstid Vægt Certificeringer +10 til +30 C Må ikke opbevares ved under +1 C. Konstant: 35 Midlertidig: 45 Skal oplades hver 6. måned 5,8 kg CE, UN 38.3, ECE-R10 *Alle tekniske specifikationer ved prøvningsbetingelser på 25 C Side 152

18 Fejl og afhjælpning 6 Fejl og afhjælpning Hvis der skulle opstå et problem ved EFOY GO!, blinker den røde LED på batteriindikatoren og derudover vises en fejlkode ved hjælp af de fire grønne LED'er. LED'erne viser fejlkoden i et minut og slukker derefter. For at få vist fejlkoden i 30 sekunder igen, skal du tænde for EFOY GO!, trykke på den højre (grå) Power ON / OFF-knap og holde den inde i mere end 3 sekunder. EFOY GO! kan genstartes ved at holde den venstre (grønne) Power ON / OFF-knap inde i mere end 3 sekunder. I den nedenstående liste kan du aflæse, hvad din fejlkode betyder, og hvad der skal gøres: Fejlkoder Nr. LEDvisning Problem Beskrivelse Afhjælpning 0 Batteri tomt Batteriet i din EFOY GO! er tomt. Lad din EFOY GO! op. Opladningsmuligheder ne er beskrevet i kapitel 4.2 Opladning af EFOY GO! på side Overtempera tur vekselretter Apparatet har slukket for at beskytte vekselretteren mod overtemperatur Vent, indtil vekselretteren er kølet ned. Tænd for EFOY GO! igen. 2 Overtempera tur intern oplader Apparatet har slukket for at beskytte den interne oplader mod overtemperatur Vent, indtil den interne oplader er kølet ned. EFOY GO! tænder automatisk igen. Side 153

19 Fejl og afhjælpning Nr. LEDvisning Problem Beskrivelse Afhjælpning 3 Batteritempe ratur EFOY GO!'s temperatur er for høj eller for lav. Vent, indtil EFOY GO! er kølet ned eller varmet op. Tænd derefter for EFOY GO! igen. 4 Overbelastni ng/kortslutni ng 12 V- tilslutning Belastningen på 12 V-tilslutningen er for høj, eller der er sket en kortslutning. Afbryd forbrugeren fra 12 V-tilslutningen, og tænd for EFOY GO! igen. Kontrollér forbrugerens strømforbrug (I < 10 A). 5 Overbelastni ng/kortslutni ng 230 V- tilslutning Belastningen på 230 V-tilslutningen er for høj, eller der er sket en kortslutning. Afbryd forbrugeren fra 230 V-tilslutningen, og tænd for EFOY GO! igen. Kontrollér forbrugerens strømforbrug (P < 400 W). 9 Intern fejl* Der er opstået en intern fejl. Tænd for EFOY GO! igen. Kontakt venligst EFOY-hotline, hvis fejlen opstår igen. Du finder kontaktoplysningerne i afsnit 1.2 Servicekontakt på side 137. *For at udlæse den interne fejlkode skal du tænde for EFOY GO!, skal du holde den højre (grå) Power ON / OFF-knap inde i mere end ti sekunder og tælle, hvor ofte LED'erne lyser. Antallet giver den interne fejlkode. Oplys den interne fejlkode til SFC servicemedarbejderen. Copyright 2015 udgave Side 154

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

NYHED. Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE

NYHED. Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE NYHED Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til dine ønsker hele året og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indhold. Indhold. Dansk. Side 57

Indhold. Indhold. Dansk. Side 57 Indhold Indhold Indhold... 57 1 Indledning... 59 1.1 Forord... 59 1.2 Servicekontakt... 59 2 Sikkerhedsanvisninger... 60 2.1 Signalord og hvad de betyder... 60 2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger... 61

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere